vrijdag 15 juni 2012

Toekomst op vuilstort Ornamibo begraven asbestafval onduidelijk....

Asbestdakplaten nog steeds op vuilstort Ornamibo gedumpt

Probleem naar toekomst verschoven

15-06-2012  Door: Paul Kraaijer

Paramaribo - De Surinaamse regering blijkt nog steeds geen definitieve oplossing te hebben gevonden voor de opslag en eventuele verwerking van asbestafval. Op dit moment worden alleen asbesthoudende dakplaten gedumpt op de vuilstortplaats Ornamibo in het district Wanica. Het wordt daar een paar meter onder de grond begraven. Al het overige asbestafval belandt waarschijnlijk tussen het reguliere huis- en grofvuil.

Ornamibo enige locatie voor 'opslag' asbestafval
Steven Codrington, waarnemend hoofd van de afdeling Vuilophaal en Verwerking binnen het ministerie van Openbare Werken (OW), bevestigt dat asbestafval te Ornamibo wordt gedumpt. Codrington: ‘Er is op de stortplaats te Ornamibo inderdaad een lokatie waar asbest wordt opgeslagen. Deze lokatie is in de tijd samen met het NIMOS (Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname) aangewezen en is ook met GPS-coördinaten vastgelegd. Het is ook de enige plaats in Suriname waar asbestafval wordt begraven.’
Asbest is niet gevaarlijk voor de volksgezondheid, mits het maar niet uit elkaar wordt getrokken of gescheurd. Wanneer asbest kapot wordt getrokken komen kleine stofdeeltjes, vezels, vrij die kankerbevorderend zijn. Bij de verwijdering, opslag en verwerking van bijvoorbeeld oude asbestdakplaten dient voorkomen te worden dat de platen beschadigd raken. Het een paar meter onder de grond begraven van asbestafval lijkt risicovol. Bij branden op de vuilstort wordt onder andere gebruik gemaakt van ‘shovels’ die zand afgraven om daarmee een brand te bedwingen.


Begraven asbestdakplaten leveren op zich geen risico's op
Codrington verzekert dat er geen enkel risico bestaat dat in een dergelijke situatie een shovel begraven asbestafval kapot zou kunnen trekken. ‘De lokatie waar asbestdakplaten worden begraven is afzonderlijk van de lokatie waar het dagelijks huishoudelijkafval wordt verwerkt. Er rijdt dus geen machine over de lokatie waar de platen worden geplaatst.’

Volgens Codrington is op de vuilstort Ornamibo op dit moment 413 kubieke meter asbestafval (asbesthoudende dakplaten) begraven.

Volgens drs. Nicole Gevers van Search Ingenieursbureau B.V. in het Nederlandse Heeswijk is ‘het begraven van het asbesthoudende afval in de bodem op zich niet risicovol’. Het bureau beschikt over veel kennis inzake alle aspecten van asbest.
Gevers: ‘Zolang duidelijk is waar het asbestafval begraven is en men er zeker van is dat op deze locaties niet per ongeluk bijvoorbeeld graafwerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd, is er geen risico. Er is ook geen risico voor verspreiding in de bodem en in het grondwater. Aangezien asbest alleen schade kan veroorzaken wanneer asbestdeeltjes, vezels, in de luchtwegen terechtkomen, is op dit moment het begraven van asbest een goede optie. Rendabele verwerkingstechnieken zijn er op dit moment nog niet. Het asbest dient wel onder strenge eisen te worden begraven. Zo moet het materiaal zijn verpakt, om emissie naar het milieu te voorkomen, en moet worden geregistreerd, waar en hoeveel men heeft begraven. Op deze wijze kan men in de toekomst verantwoord met het begraven asbest omgaan.’ Gevers geeft ook aan dat asbestafval luchtdicht en dubbel verpakt moet zijn.

Probleem verschoven naar toekomst....
Maar, wordt met het begraven van dit afval niet een probleem naar de toekomst verschoven? ‘Neen, het is geenzins de bedoeling dat het voor eeuwig zo blijft, maar dat na de herinrichting van de stortplaats er een permanente oplossing komt’, zo laat Codrington weten. Nicole Gevers denkt daar toch wel iets anders over: ‘Het is wèl het verplaatsen van het probleem naar de toekomst. Eens zal het asbest toch definitief uit de keten moeten worden gehaald.’
De asbestdeskundige vraagt zich af hoe het asbestafval naar de stortplaats wordt getransporteerd en om welke producten het gaat. ‘Dus vragen kunnen zijn, of men altijd persoonlijke beschermingsmiddelen draagt bij het verwijderen van dat asbest en of het afdoende wordt verpakt en geplaatst op de vuilstort. Overigens zijn er circa 3.500 verschillende producten bekend waarin asbest is verwerkt.’ Producten waarin asbest is verwerkt zijn onder andere isolatiemateriaal in oude elektrische apparaten zoals broodroosters, haardrogers en strijkijzers, golfplaten dakbedekking, riolering- en waterleidingbuizen en vinyl vloerbedekking.

Alleen asbestdakplaten op Ornamibo - ander asbestafval belandt tussen gewone vuil....
Komen naast oude asbestdakplaten ook overige producten op de vuilstort terecht en worden deze wel herkend’ ‘Neen’, aldus Steven Codrington. ‘Het gaat alleen om dakplaten.’
Op de vraag hoe het asbestafval wordt vervoerd, antwoordt Codrington kort: ‘Volgens de richtlijnen van het NIMOS.’
Het NIMOS bleek, ondanks herhaald verzoek, niet bereikbaar om een inhoudelijke reactie te geven op de gang van zaken rond de opslag van asbestafval en om inzage te verstrekken in onder de richtlijnen voor het transport van dat afval.


Plan herinrichting vuilstort Ornamibo dateert al uit 1994
Al vele jaren lag er al een compleet projectplan ‘Herinrichting vuilstortplaats Ornamibo’ gereed om uitgevoerd te worden. In 1994 werd het project al voorbereid door het IBT Engineering Consultants, gevestigd in Paramaribo. Op 29 december 2006 werd bij OW met aannemingsbedrijf AGWW (Aannemers-, Grondverzetbedrijf Water- en Wegenbouw) te Leidingen, Wanica, een samenwerkingscontract ondertekend voor de herinrichting van de vuilstort.

In de begroting voor het jaar 2011 van OW werd vermeld dat in 2007 een aanvang is gemaakt met de herinrichting en dat voor de eerste fase een bedrag werd uitgetrokken van bijna drie miljoen Surinaamse dollar. In vier fasen wordt in totaal zestig hectare heringericht.

Op de heringerichte vuilstort wordt het aangeleverde vuil in lagen gestort. Na een bepaalde hoeveelheid en het bereiken van een hoogte van vijftien meter, wordt het vuil afgedekt met zand. Bij de herinrichting wordt de stortplaats opgebouwd met hoogteverschillen van telkens twee meter. Nadat de eindhoogte is bereikt wordt alles afgedekt met klei. De nieuwe vuilstort is voorzien van leidingen, onder de grond, om het vervuilde water op te vangen. Vervolgens wordt het water in speciale vergaarbakken opgevangen en gezuiverd. Het gezuiverde water stroomt de Pararivier in.

In een reactie met betrekking tot het begraven van asbestafval laat Serge Tjin Wong Joe van IBT Engineering Consultants weten: ‘Het begraven van restmaterialen uit de sloop van asbesthoudende materialen was niet in de scope van het aan ons toevertrouwde project, het gecontroleerd storten van huisafval, opgenomen. Voor zover mij bekend is en was de verwerking van asbest een gelegenheid van de ministeries van ATM (Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu) en OW tesamen. Die asbestmaterialen zijn voor zover deze naar het Ornamibo terrein zijn afgevoerd, verwerkt buiten het gebied bedoeld voor gecontroleerde vuilstort en daarmee buiten ons gezichtveld van onze werkzaamheden gebleven.’

Herinrichting Ornamibo ligt al sinds 2009 stil
De herinrichtingswerkzaamheden liggen echter al een paar jaren stil. Steven Codrington:‘In 2009 zijn deze werkzaamheden door uiteenlopende oorzaken stopgezet. Het is de bedoeling dat, na een gedegen evaluatie, de voortgang van het project verder ter hand zal worden genomen, aangezien reeds zeventig procent van het project gerealiseerd is.’

Een permanente oplossing voor de hoeveelheid begraven asbestdakplaten laat dus, zoals het er nu naar uitziet, nog lange tijd op zich wachten.

Noot:
Het artikel is 15 juni 2012 volledig gepubliceerd op de Surinaamse nieuwswebsites Obsession Magazine, NoSpang en GFC Nieuws.