vrijdag 8 december 2017

Sanatan Dharm bezorgd over mogelijke coup door 'politici van de regeringspartij'

'Meerdere malen harde informatie ontvangen, dat politici de organisatie op slinkse wijze willen overnemen'

 
De Priesterraad van vereniging Shri Sanatan Dharm Maha Sabha Suriname is bezorgd, dat 'politici van de regeringspartij'  de organisatie via een coup willen overnemen. De reden hiertoe is overduidelijk om de meer dan 100.000 belijders naar zich toe te trekken voor zetelwinst bij de eerstvolgende vrije en geheime verkiezingen van de Republiek Suriname, zegt de Priesterraad Sanatan Dharm in een vrijdag 8 december 2017 uitgebracht persbericht, aldus Starnieuws.

De vereniging is opgericht op 5 februari 1929 en heeft op basis van artikel 2 van haar statuten als voornaamste doel het bevorderen van het Hindoe geloof. Dit volgens de principes en de uitgangspunten van Sanatan Dharm, in het bijzonder het in stand houden en het bevorderen van het religieus en geestelijk welzijn van de bij de vereniging aangesloten personen, organisaties en instituten in en buiten Suriname.

De Priesterraad en vele andere afdelingen stellen de afgelopen periode meerdere malen harde informatie te hebben ontvangen, dat politici de organisatie op slinkse wijze willen overnemen.

Met klem wensen de Priesterraad en vele afdelingen aan te geven, dat iedereen in Suriname een eigen politieke kleur mag hebben, maar dat de Sanatan Dharm is zijn geheel als religieuze organisatie nooit en nimmer gebruikt en/of misbruikt mag worden voor en/of door politici.

Er wordt een oproep gedaan aan alle belijders Sanatan Dharm om met deze informatie op hun hoede te blijven.

Aan de desbetreffende politici wordt met alle respect een oproep gedaan om de organisatie met rust te laten en haar taken waarvoor zij is opgericht onverhinderd te doen verrichten. 'De voorzitter van de Sanatan Dharm dr. R.M. Nannan Panday heeft altijd geciteerd, de Sanatan Dharm is niet vóór en ook niet tegen de politiek is, maar wel tegen inmenging', aldus pandit Nitin Jagbandhan, secretaris van de Priesterraad van Sanatan Dharm, in het persbericht.

Wèèr minder containers vuurwerk ingevoerd in Suriname

In totaal 20 containers vuurwerk ingeklaard - in 2016 26 en in 2015 80 containers...


Er is dit jaar minder vuurwerk ingevoerd ten opzichte van vorig jaar. Er heeft zich in de afgelopen jaren een dalende trend ingezet bij de invoer van vuurwerk, aldus het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 8 december 2017. De grootste daling was vorig jaar merkbaar toen bekendgemaakt werd dat er 26 containers aan vuurwerk waren ingeklaard. Toen was er een daling van 54 containers te bemerken ten opzichte van 2015, toen er nog 80 containers waren ingeklaard. 

Dit jaar zijn er volgens de afdeling Invoer, Uitvoer en Deviezencontrole (IUD) van het ministerie van Handel en Industrie (HI) in totaal 20 containers vuurwerk ingeklaard. Dat zegt Mavis Elia, onderhoofd van de IUD. De totale waarde van de 20 containers is 400.000 Amerikaanse dollar.

Ulrich Coats, brandweervoorlichter, stelt dat er geen rapportage binnen is gekomen van gevaarlijke soorten vuurwerk. 'Voor wat de import betreft, zijn we vooralsnog met een schone lei begonnen.' Het is niet bekend hoeveel van de vorige partij nog over is. 'Als er over is, dan zouden de groot handelaren volgens de regelgeving weer moeten opslaan op de bij wet vastgestelde opslagplaatsen. De importeurs moeten voldoen aan de vereisten om op te slaan. Een van de vereisten is dat het vuurwerk niet opgeslagen mag worden binnen de straal van een bebouwing van 500 meter. Dus er mogen geen opslagplaatsen zijn binnen de kom van de stad. Er zijn in ieder geval meer dan 8 opslaglocaties van vuurwerk.'

Zoals voorgaande jaren geschiedt het verkopen en afsteken van vuurwerk van 27 december tot en met 2 januari.

'Ten aanzien van de pagara-estafette moeten er nog gesprekken gevoerd worden', zegt Coats. Er zal in clusterverband met de mensen die afsteken en de organisatoren vergaderd worden om te komen tot de juiste afspraken en voorbereidingen. Zo zien de voorbereidingen er meestal uit. 'Met betrekking tot vorig jaar was de brandweer niet helemaal tevreden. Het wordt steeds drukker en de hulpdiensten zullen zich moeten aanpassen aan die drukte in de binnenstad. Tevens zijn we erop voorbereid vooral aangaande mogelijke technische en logistieke risico’s op te vangen en te neutraliseren', aldus Coats.

'Het is ongehoord en ongekend in de historie van het KPS dat agenten een weg versperren'

(Bron foto: Facebook/Miquel Bely)
'Staaltje deviant gedrag bij wegversperring is zeer duidelijk teken van ernstige normverval binnen  KPS'


Met ongelooflijk veel verbazing nam ik via Starnieuws kennis van het versperren van een openbare weg (barricaderen van de Duisburglaan) door politieagenten. Ik neem aan, dat eenieder en zeker de politieagent zich ervan bewust is dat het versperren van een openbare land of waterweg een misdrijf is in de zin van onze strafwetgeving. Het is ongehoord en ongekend in de historie van het KPS dat agenten dit gedrag vertonen.

In de historie van het Korps Politie Suriname, KPS, (1990) hebben we wel enkele optochten gekend na de moord op inspecteur Gooding, maar een wegversperring door politieagenten heeft nimmer plaatsgehad. Een stukje solidariteit jegens een collega hoort er naar mijn mening bij en versterkt het onderlinge saamhorigheidsgevoel, ook ten aanzien van de missie van de politie namelijk het garanderen van de veiligheid van de burger onder alle omstandigheden. 

Het staaltje deviant gedrag dat tentoon is gesteld bij de wegversperring is een zeer duidelijk teken van ernstige normverval binnen het KPS. Integriteit lijkt zoek en een vakbond van de politie is niet zomaar een vakbond doch eentje met zwaardere verantwoordelijkheden en plichten dan alle andere vakbonden en zou zich ernstig bewust moeten zijn daarvan. 

Ik heb het korps en daarmee alle politieambtenaren altijd een warm hart toegedragen doch hetgeen nu manifest wordt kan geenszins mijn goedkeuring wegdragen. Tegelijkertijd moet ik vaststellen, dat de leiding van het korps zich bewust is hoeveel er te doen is geweest om een nieuw dienstrooster en dat de invoering daarvan behoorlijk wat voeten in de aarde heeft gekost. Het is mijns inziens dan ernstig mismanagement als er zonder afstemming met de manschappen c.q. de bond een nieuw dienstrooster wordt ingevoerd dat als onmenselijk wordt ervaren. Het KPS is sinds jaar en dag onderbezet. Met minder dan 1 agent per 200 inwoners kun je de criminaliteit dan ook niet adequaat bestrijden. 

Of je zult het KPS significant moeten uitbreiden (wat gezien de economische recessie niet de meest voor de hand liggende optie is) en agenten ook zwaarder moeten trainen en beter moeten bewapenen tegen de beter geoutilleerde criminelen of je kiest ervoor om de al significant goed getrainde manschappen van het Nationaal Leger een taak te geven over de aanpak van de criminaliteit welke niet slechts beperkt zal moeten zijn tot het mede helpen surveilleren doch uitgebreid zou kunnen worden naar meer wettelijk vastgelegde bevoegdheden met betrekking tot de opsporing van criminaliteit. 

De statistieken van het KPS, inclusief de jaarverslagen tot en met 2015 en het country report welke de crime trend vanaf het jaar 2000 aangeeft, legt duidelijk vast, dat de piek van de misdaad (het aantal aangiften met name) was in het jaar 2009. Een piek welke tot nu toe ongekend is. Ik heb Assembleelid Mathoera zien schermen met wat zelf gefabriceerde cijfers (welke niet met de werkelijkheid in overeenstemming is) doch de jaarverslagen vanaf 2009 tot en met 2015 geven toch duidelijk aan dat de piek van het aantal aangegeven misdrijven het jaar 2009 was. Politiek bedrijven met de leed van de bevolking siert geen enkele politicus. 

De conclusies van het country report 2000-2014 met betrekking tot de Country issues zijn dan ook de volgende: 

•ABSENCE OF WIRETAPPING AND BALLISTIC CAPABILITIES 
•RISE OF ARMED ROBBERIES AND THEFTS 
•TRAFFICKING IN PERSONS
•JAMAICAN ORGANIZED CRIME 
•RISE OF REGISTERED SEXUAL OFFENSES 
•RISE IN DRUG SEIZURES 
•BUDGETTARY CONSTRAINTS 

De acties welke op voornoemde punten zouden moeten volgen volgens hetzelfde rapport zijn de volgende: 

•IMPROVING INTELLIGENCE AND INVESTIGATIVE CAPABILITIES, TRAINING AND STRUCTURES 
•EFFECTIVE COMMUNITY POLICING, PROACTIVE AND PREVENTIVE MEASURES •EFFECTIVE PERFORMANCE BASED AND RESULT ORIENTED MANAGING 
•PRIMARY FOCUS ON CRITICAL ISSUES AND DESIGNATED CRIMINAL ENTERPRISES 

Het is dus van het grootste belang, dat wij rapporten waarin zoveel energie is gestopt en waar de pijnpunten aan de orde zijn gekomen, niet slechts in onze lade houden doch daarmee ons voordeel doen. 

Hoewel volgens de verschillende rapporten en statistisch materiaal de overall crime stabiel is gebleven de afgelopen jaren, is de misdaadgolf die ons de laatste maanden in haar greep houdt niet om over naar huis te schrijven en elke slachtoffer is er één teveel. 

Harder optreden, zwaardere straffen, meer bevoegdheden aan manschappen van het Nationaal Leger, verscherpte surveillance en controle, betere management van het korps, zwaardere trainingen aan politie personeel, meer financiële ruimte voor het KPS, verwijderen van oneigenlijke politietaken, significante inbreng van het Nationaal Leger enzovoorts zullen ervoor moeten zorgen dat de criminaliteit drastisch teruggedrongen wordt. Het is niet iets, dat met een toverstok gedaan kan worden, maar met de juiste attitude, inzet, opzet en management zou het ook geen Herculiaanse taak moeten zijn. 

Mr. Drs. Sharmila Kalidien-Mansaram

OM Peru doet invallen in kantoren van Keiko Fujimori's partij

(Bron foto: Twitter)
Invallen in onderzoekszaak naar vermeend witwassen door campagne Keiko Fujimori


Het Openbaar Ministerie (OM) in Peru is donderdag 7 december 2017 twee kantoren van de grootste oppositiepartij van Peru binnengevallen in het kader van een onderzoek naar vermeend witwassen door de campagne van verliezend presidentskandidate Keiko Fujimori. Op hetzelfde moment dat de autoriteiten de Fuerza Popular-kantoren in het noorden en het centrum van de hoofdstad van Peru binnenvielen, ging Fujimori vrijwillig naar het kantoor van de procureur-generaal om ambtenaren te ontmoeten.


Fujimori, die de dochter is van de gevangen genomen voormalige sterke man Alberto Fujimori, vertelde later op een persconferentie, dat het enige dat 'deze beledigende houding gaat doen, is ons sterker maken'. 'Ze zullen ons niet de mond snoeren. Ze zullen ons niet breken. We zullen onverzettelijk blijven in de strijd tegen de corrupte', zei Fujimori, die de verkiezingen in Peru in 2016 verloor van huidig president Pedro Pablo Kuczynski.


Ze zei, dat aanklagers maanden geleden de boekhouding van Fuerza Popular hadden ontvangen en de verkiezingscommissie ontving ze twee weken geleden. De plaatsvervangend secretaris van Fuerza Popular, Jose Chlimper, zei: 'Onze boekhouding bevindt zich in het kantoor van de openbare aanklager ... ze herzien ze pagina voor pagina op dit moment.'

De Peruaanse Officieren van Justitie openden een onderzoek naar witwassen van geld in de verkiezingscampagnes van Fujimori in 2011 en 2016 na het zien van een noot geschreven door Marcelo Odebrecht, hoofd van een Braziliaans mega-bouwbedrijf in het centrum van een internationaal corruptieschandaal. De notitie in Odebrechts mobiele telefoon luidde: 'Verhoog Keiko naar 500 en breng een bezoek.'

Kuczynski zei, dat de invallen hem hebben overrompeld. 'Het maakte me ongerust, dat ik in het nieuws las, dat er vanochtend in Lima een inval had plaatsgevonden in de kantoren van de politieke partij die het Congres domineert. En ik zeg dit, omdat als er geen eerlijk proces is we internationaal niet zullen worden gerespecteerd.'

Peru's wetgevende macht wordt gedomineerd door aanhangers van Fujimori.

Autoriteiten in heel Latijns-Amerika zijn snel er toe overgegaan om ambtenaren aan te klagen die ervan beschuldigd worden voor ongeveer 800 miljoen dollar aan steekpenningen te hebben ontvangen van Odebrecht.

Het bedrijf erkende de omkopingen, toen het vorig jaar een pleidooiovereenkomst met het Amerikaanse ministerie van Justitie had ondertekend. De steekpenningen omvatten ongeveer 29 miljoen dollar die in Peru zijn betaald voor projecten die zijn gebouwd tijdens de regeringen van president Alejandro Toledo en twee van zijn opvolgers. Beschuldigingen van corruptie hebben alle Peruaanse presidenten getroffen tussen 2001 en 2016.

Er is een internationaal aanhoudingsbevel voor Toledo, tegen Alan Garcia (2006-2011) loopt een  onderzoek naar omkoping en Ollanta Humala (2011-2016) zit voorlopig 18 maanden in de gevangenis.


(Surinaaame Mirror/Associated Press/The Sacramento Bee/Twitter)

Nurmohamed (VHP): 'Sociaal contract van regering Bouterse-Adhin is in elkaar gestort'

'Gevolgen van populistisch sociaal contract regering Bouterse-Adhin nu nog meer merkbaar'

'Het is duidelijk, criminaliteit en drugshandel nemen het land over, de veiligheid en vrede zijn zoek'


'De gevolgen van het populistisch sociaal contract van de regering Bouterse-Adhin zijn nu nog meer merkbaar onder grote delen van het volk', aldus VHP-volksvertegenwoordiger Riad Nurmohamed vrijdag 8 december 2017 in het Dagblad Suriname. 

Het begrotingstekort van ruim Srd 1.5 miljard in 2018 en het leningenbeleid van de regering hebben volgens hem de armoede onder het volk van Suriname en bij bedrijven nog erger gemaakt. De verkeerde bezuinigingen op programma’s hebben ervoor gezorgd dat overheidsinstituten niet meer optimaal kunnen werken.

De werkloosheid onder jongeren is fors gestegen, onderwijs en gezondheidszorg worden verwaarloosd en subsidies voor kindertehuizen en andere sociale instellingen worden haast niet betaald. AOV’ers, mensen met beperking en gepensioneerden hebben het nog moeilijker. Dit zijn juist zaken waarvan Nurmohamed vindt, dat die zwaar aangepakt moeten worden en waarvoor er meer geld moet worden vrijgemaakt door de regering.

Hij geeft aan zich zorgen te maken 'over vaders en moeders die 2-3 banen hebben en dag en nacht moeten werken, kinderen die worden verwaarloosd, gezinnen die geen eten meer op tafel kunnen krijgen, kinderen die niet meer verder kunnen studeren, aangezien het onbetaalbaar is geworden'.

'Het is duidelijk, criminaliteit en drugshandel nemen het land over. De veiligheid en vrede zijn zoek. Het volk van Suriname is weer verscheurd en leeft in vrees, dankzij het beleid van de regering Bouterse-Adhin. Ondertussen kiest de regering Bouterse-Adhin ervoor om pakketten uit te delen en diverse mooie en dure infrastructurele projecten te bouwen. Dat is ook gebeurd in vele landen in Latijns-Amerika, Afrika en Oost-Azië, maar het heeft de armoede niet opgelost', stelt Nurmohamed.

Het Assembleelid hoopt, dat het volk van Suriname bewust wordt en populistisch beleid afstraft op 25 mei 2020 en kiest voor integere politieke leiders en Assembleeleden.

'Waar blijft grote mond zogenaamde ouders, studenten en jeugdparlementariërs nu 'schoolbussen niet rijden?'

Girjasing (VHP) kijkt uit naar de hypocriete klagers...


Volksvertegenwoordiger Shailendra Girjasing (VHP) kijkt uit naar de mensen die nu klagen over stagnatie van het onderwijsproces. Schoolvervoer is sinds dinsdag weer een probleem voor leerkrachten en leerlingen. Scholen moesten eerder sluiten, omdat de schoolbussen niet reden.

Girjasing werpt, zoals hij eerder al deed, aldus het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 8 december 2017, een blik op de stakingsperiode van de leerkrachten. Toen werd er wel flink door andere groeperingen geklaagd. Er kwam kritiek vanuit zowel ouders, politici en ook het Jeugdparlement.

'Waar blijft de grote mond van de zogenaamde ouders, studenten en jeugdparlementariërs nu de bussen niet rijden? Toen de leerkrachten staakten voor hun lotsverbetering hoorde je hun wel, nu niet. Waar blijven al de kritische mensen?', vraagt politicus zich af. Hij zou hen bestempelen als hypocrieten en veel erger.

De politicus constateert dat de staking van de leerkrachten politiek werd misbruikt om bepaalde veranderingen binnen het onderwijs te stuiten. Hij vindt het jammer, dat deze situatie zich in Commewijne ook voordoet en doet een beroep op de autoriteiten om dit soort van traditioneel geworden acties tot het verleden te doen behoren.

Hij adviseert de toenmalige actievoerders tegen de leerkrachten om ook nu hun stem te laten horen, opdat de autoriteiten hun beleid wijzigen. Vooral daar kijkt hij naar uit.

Insel Air, Curaçao, mag eindelijk weer op Suriname vliegen

Insel Air vliegt voorlopig twee keer per week, op maandag en vrijdag


Insel Air mag eindelijk weer op Suriname vliegen. De luchtvaartautoriteiten in Paramaribo hebben de aanvraag goedgekeurd, aldus Persbureau Curaçao vandaag, vrijdag 8 december 2017. 

De eerste vlucht is op maandag 18 december, zo laat de luchtvaartmaatschappij weten. en maand later dan gepland.

Insel Air vliegt voorlopig twee keer per week, op maandag en vrijdag met een MD80-toestel.

IsDB zegt driehonderd miljoen Amerikaanse dollar aan zachte leningen en donaties toe

Amerikaanse dollars voor het financieren ontwikkelingsprojecten

Islamitisch bankieren nu mogelijk in SurinameDe Islamitische Ontwikkelingsbank (IsDB) heeft driehonderd miljoen Amerikaanse dollar aan zachte leningen en donaties toegezegd voor het financieren van ontwikkelingsprojecten. 'We hebben het vorige week met de regering besproken en zaken gefinaliseerd', zei Nida Raza, vertegenwoordigster van de Islamitische Corporatie voor Ontwikkeling, een werkarm van de bank, gisteren bij de officiële lancering van islamitisch bankieren in Suriname, aldus de Ware Tijd vandaag, vrijdag 8 december 2017.


'Wij hebben al 148 miljoen Amerikaanse dollar in Suriname geïnvesteerd in achttien ontwikkelingsprojecten', aldus Raza. De toezegging van nog eens 300 miljoen dollar is volgens haar een duidelijk bewijs, dat de IsDB hier is om te blijven en vastberaden is een verdere bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het land.

Suriname is halverwege de jaren negentig lid geworden van de IsDB. In 2010 werd de relatie geïntensiveerd en naar een hoger niveau getild, zei minister Gillmore Hoefdraad van Financiën. Hij bevestigt dat het geld besteed zal worden aan ontwikkelingsprojecten. 'De energiesector bijvoorbeeld is heel belangrijk voor ons. Daarnaast zullen we kijken naar onder meer infrastructurele projecten.'

Hij stelde, dat het gaat om 'concessionele' leningen die gekenmerkt worden door vrij lage rentepercentages en lange aflossingstermijnen. De regering zal binnenkort details van de overeenkomst bekendmaken. Hoefdraad belooft transparantie.

Ter extra informatie: 

http://saudigazette.com.sa/article/524048/BUSINESS/Trustbank-Amanah-to-play-an-key-role-in-economic-growth


Assembleelid Bee (ABOP) verwacht in 2018 niet veel van regering

ABOP verwacht wel, dat de president de wisselkoers zal droppen en ...

... dat schoolkinderen niet met lege magen naar school gaan
- 'Niet alleen het regeringsbeleid, maar ons geliefd Suriname glijdt naar de afgrond'


Voor het komende jaar verwacht Assembleelid Marinus Bee (ABOP) niet van de regering dat ze Fly-overs gaat bouwen voor Suriname. Er wordt ook geen diepzeehaven verwacht te Commewijne of de bouw van 18.000 woningen en ook geen trein van Poelepantje naar Para. De fractie van ABOP verwacht wel, dat de president de wisselkoers zal droppen, zoals hij op verschillende momenten heeft beloofd en dat schoolkinderen niet met lege magen naar school gaan, stelde Bee gisteren tijdens de begrotingsbehandeling, aldus Starnieuws vandaag, vrijdag 8 december 2017.

Bee voerde aan, dat de kwestie van huurhuizen nog steeds een zorg is. 'We zijn twee jaar verder en de president heeft niks kunnen doen hieraan.' 

De politicus verwacht dat de salarissen van ambtenaren, semi-ambtenaren en subsidie ontvangende instellingen, zonder stagnatie worden uitbetaald.

Hij hoopt dat de gezondheidszorg uit het diepe dal kan worden gelift en ziekenhuizen op tijd en volledig over hun subsidiemiddelen kunnen beschikken.

Ook de veiligheid van alle burgers moet gegarandeerd zijn.

Bij de behandeling van de begroting 2017 maakte Bee gewag van het afglijden van het regeringsbeleid naar faillissement. Bij vrijwel alle ministeries zijn de apparaatskosten soms zo hoog dat er te weinig geld overblijft voor de werkprogramma’s. 'Ook bij de begrotingen van 2018 bestaat sterk de indruk, dat de regering er maar niet in slaagt de juiste maatregelen te nemen die zullen moeten leiden tot een meer stabiele financiële situatie in het land die welzijn en meer welvaart voor het volk moet brengen', stelde Bee. Hij wil van de minister van Binnenlandse Zaken weten hoeveel ambtenaren of landsdienaren in dienst zijn genomen in de periode 2015-2017. De volksvertegenwoordiger merkte op dat de regering de post ambtenarensalarissen niet onder controle heeft.

Hij is het eens met de conclusies van de Vereniging van Economisten in Suriname dat het land bedolven is onder leningen, waarover er geen transparantie is. 'Sterker nog, door op de begrotingen de leningen op te brengen als inkomsten, probeert de minister van Financiën te verdoezelen dat de begrotingen in strijd zijn met de wettelijke regelingen voor de staatsschuld.'

Bee merkte op, dat de vele ad-hoc beslissingen van de regering de indruk bevestigen, dat 'niet alleen het regeringsbeleid, maar ons geliefd Suriname naar de afgrond glijdt'. De waarnemend fractieleder van de ABOP zei, dat de minister van Financiën èn de president over het einde van dit lijden van het volk vaker lijnrecht tegenover elkaar staan en nu proberen ons te doen geloven dat het beter gaat. Dit, terwijl de regering maar blijft lenen, zonder voldoende zicht op het terugbetalen van de gemaakte schulden. 'We moeten de toekomstige generaties van Surinamers niet opzadelen met de gevolgen van dit wanbeleid.'

Bee is blij dat de regering van plan is een aangepaste begroting in te dienen, omdat de ingediende begroting volgens hem buiten elke realiteit is.

'De Isla-raffinaderij moet vandaag plat gaan'

'Bedoeling is om raffinaderij niet op volle kracht te laten draaien en zo productie te verlagen'


De Isla-raffinaderij moet vandaag, vrijdag 8 december 2017, plat gaan. Dat heeft voorzitter Angelo Meyer van de Islabond PWFC gisteravond bij een persconferentie van Solidaridat Sindikal verklaard. 'De bedoeling is om de raffinaderij niet op volle kracht te laten draaien en zo de productie te verlagen. Met de actie wordt de druk op de regering opgevoerd om onze eisen in te willigen', aldus Meyer tegenover een journalist, schrijft het Antilliaans Dagblad.

Voorzitter Johnsel Diaoen van vakbond CBV voor verplegend en verzorgend personeel verklaarde bij de persconferentie, dat de acties bij Sehos en de zorginstellingen vandaag geïntensiveerd worden.

Solidaridat Sindikal gaan vandaag haar derde actiedag in, de actievoerende bonden en de leden komen om 07.00 uur bij het BTG-gebouw bijeen. Daar wordt uit de doeken gedaan wat de acties van inmiddels plan D inhouden. Volgens voorzitter Meyer van PWFC kunnen er door de acties bij de raffinaderij problemen ontstaan om benzine en gas te leveren aan de consument.

Eigenaar minimarkt aan de Cubaweg in Buena Vista, Curaçao, neergeschoten door overvallers

In februari van dit jaar werd ook al op de minimarkt geschoten


De eigenaar van een minimarkt aan de Cubaweg in Buena Vista is gisteravond met spoed naar het ziekenhuis gebracht nadat hij door overvallers in zijn zaak was beschoten. Hij werd in zijn buik geraakt. Dit bericht vandaag, vrijdag 8 december 2017, het Antilliaans Dagblad.

Drie overvallers kwamen in een roze Toyota Vitz bij de minimarkt Lanyuwang aan. Twee van stapten uit en gingen gewapend en met bedekte gezichten de zaak in. Ze sprongen over de toonbank en namen geld uit de kassa. Juist op dat moment kwam de eigenaar, een man van vijftig, aanlopen. De overvallers schoten op hem en gingen er toen ijlings vandoor.

De politie heeft tegen middernacht in de buurt van Seru Fortuna een verdachte aangehouden. Het gaat om een 27-jarige Curaçaoënaar met de initialen J.G.P.

Het gaat bij deze minimarkt niet om een enkel incident. In februari van dit jaar werd er ook al op de minimarkt geschoten. Vanuit een voorbijrijdende, donkergekleurde SUV-auto werden verscheidende schoten gelost. De mensen die buiten voor de minimarkt zaten, doken op tijd weg. Niemand raakte gewond. Een geparkeerde pickup werd doorzeefd.

Premier Rhuggenaath, Curaçao: 'De regering zit niet in onderhandeling met de vakbonden'

'We doen niet mee aan een spelletje van wie de langste adem heeft'


'De regering zit niet in onderhandeling met de vakbonden. Er komt geen tegenvoorstel. We hebben een verantwoordelijkheid naar de gemeenschap toe en doen niet mee aan een spelletje van wie de langste adem heeft.' Dat waren de woorden van premier Eugene Rhuggenaath (PAR) gisteren in een laatste update over de stand van zaken met betrekking tot de actievoerende vakbonden, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 8 december 2017.

De eis van de vakbonden om de drie punten - te weten het minimumloon, de WA-verzekering en de ontslagen bij UTS - van tafel te vegen, wordt niet door de regering gehonoreerd. De minister-president gaf te kennen, dat er verschillende vragen zijn met betrekking tot de acties, die het eiland nu al een aantal dagen in zijn greep heeft.'We leven mee met de gemeenschap in deze situatie. Binnen een samenleving en bij iedereen die er deel van uitmaakt zou rust en vrede moeten heersen. En alles wat de regering doet, moet in het belang zijn van iedereen.'

Rhuggenaath gaf aan het te betreuren dat de situatie bij de actievoerende vakbonden gisterochtend was geëscaleerd en dat de autoriteiten verschillende keren moesten uitrukken.

De premier verwees naar verschillende blokkades die op openbare wegen werden opgeworpen, maar ook brandstichtingen, vernieling en vervuiling (zie screenshot videobeeld: Vigilante/Facebook). De politie moest verschillende aanhoudingen verrichten.

'Actievoerders hadden geen toestemming voor manifestatie bij PWFC-gebouw' - Curaçao

Minister Girigorie: 'Je mag manifesteren, zolang dit niet de openbare orde verhindert'

(Beeld: Facebook: Yves Guillaume Cooper)


Actievoerders hadden, in tegenstelling tot de vreedzame manifestatie op het Wilhelminaplein woensdag, gisteren geen toestemming voor de manifestatie bij het PWFC-gebouw. Dat heeft minister Quincy Girigorie (PAR) van Justitie gisteren tijdens een persbijeenkomst van de Ministerraad verklaard, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 8 december 2017.

Ook over de manifestatie van woensdag had de bewindsman een en ander op te merken. Hoewel de actievoerende vakbonden toestemming hadden voor een manifestatie op het Wilhelminaplein in Punda, was er geen toestemming verleend voor een manifestatie op de openbare weg en dus ook niet bij de ingang van Fort Amsterdam.

'Ze hadden dus niet het recht de toegang tot Fòrti te blokkeren', aldus Girigorie. 'Wat steeds wordt gezegd, namelijk dat iedereen het recht heeft te manifesteren, klopt niet. Je mag manifesteren, zolang dit niet de openbare orde verhindert. Nu werd er een openbare weg geblokkeerd door actievoerders. Dat is in geen enkel geval oké.'

Politie slaat alarm: Jongeren verhandelen drugs op scholen

(Bron foto's: Korps Politie Suriname')
'Jeugdigen hebben ook wapens bij zich, zoals, scharen, messen en andere steekvoorwerpen'


Twee studenten van een middelbare school zijn gisteren aangehouden door de politie van de afdeling Jeugdzaken. Op hen is drugs aangetroffen en in beslag genomen.

De afdeling Jeugdzaken van het Korps Politie Suriname krijgt al enige tijden klachten binnen van schoolleiders, dat door jeugdigen, op diverse scholen in Paramaribo, drugs worden gebruikt en verhandeld, zo bericht het korps vandaag, vrijdag 8 december 2017.

De klachten komen van schoolleiders van scholen op nagenoeg alle niveaus. Het vermoeden bestaat dat de leerlingen en studenten worden aangezet oftewel misbruikt om drugs te verkopen. Recent is bij een leerling van een GLO-school in Paramaribo drugs gevonden.

De afdeling Jeugdzaken zal met bijstand van andere afdelingen, op gezette tijden, acties ondernemen en controle uitvoeren op verschillende scholen. Ook zal er met medewerking van andere afdelingen binnen de organisatie worden gewerkt aan het zichtbaar maken van de verstrekkers van de drugs.

Naast de drugsverkoop is ook gebleken dat de jeugdigen wapens bij zich hebben zoals, scharen, messen en andere steekvoorwerpen. Ook deze spullen zijn in beslag genomen.

Aan ouders en verzorgers wordt gevraagd alert te blijven wanneer het gaat om hun kinderen. Vraag om hulp wanneer uw kind abnormaal gedrag vertoont. Indien nodig kunt u altijd contact opnemen met de Maatschappelijke Dienst van Politie Jeugdzaken voor hulp of eventuele verwijzing.

Wereldbank schenkt 350.000 Amerikaanse dollar aan Suriname voor EITI

Schenking bedoeld voor een verantwoorde uitvoering van EITI


De Wereldbank schenkt 350.000 Amerikaanse dollar aan Suriname voor het Extractive Industries Transparancy Initiative (EITI). Suriname is toegetreden tot EITI voor algehele transparantie en efficiënt beheer van de financiële geldstromen binnen de extractieve industrie, waaronder mijnbouw en oliesector.

De schenking is bedoeld voor een verantwoorde uitvoering van dit initiatief waarbij specifieke expertise ook noodzakelijk zal zijn.

De ondertekening van de schenkingsovereenkomst heeft woensdag 6 december 2017 plaatsgevonden op het ministerie van Financiën tussen minister Gillmore Hoefdraad en de Wereldbank Country Officer, Pierre Nadji, aldus het Nationaal Informatie Instituut, NII. Wat concreet met de Amerikaanse dollars wordt gedaan, wordt niet vermeld door het NII.....

De financiële voordelen uit deze sectoren moeten de totale gemeenschap ten goede komen. Via publicaties zal informatie beschikbaar gesteld worden over de inkomsten en uitgaven van de bedrijven binnen deze sector. Ook de overheid zal informatie over de besteding van de financiële middelen die uit deze sector worden verkregen moeten publiceren.

Suriname is na te hebben voldaan aan de nodige voorwaarden dit jaar het 52e lid geworden van dit initiatief.

Ondertussen is een werkplan opgesteld voor het bereiken van de gestelde doelen. Ook is een Multi Stakeholders Groep (MSG) ingesteld bestaande uit vertegenwoordigers van de overheid, bedrijven uit de extractieve industrie en het maatschappelijk middenveld, onder leiding van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. De MSG is belast met de begeleiding en uitvoering van het werkplan. Het Bauxiet Instituut zal verantwoordelijk zijn voor de administratie en het beheer van deze middelen.

Weg tussen Carolinabrug en Cassipora/Blaka Watra afgesloten voor zwaar vrachtverkeer

Door continu regenval en veel houttransport is de weg onberijdbaar geworden

(Bron foto: Commissariaat Para)

De weg vanaf de Carolinabrug over de Surinamerivier richting Cassipora/Blaka Watra is sinds donderdag 7 december 2017 afgesloten voor vrachtverkeer boven 4-ton, zo meldt het districtscommissariaat Para. 

Districtscommissaris Armand Jurel kwam tot dit besluit vanwege de zeer slechte staat waarin deze weg zich bevindt. Doordat het continu regent en er veel houttransport plaatsvindt, is dit deel onberijdbaar geworden. Met de aanhoudende regenval is de conditie van de weg meer en meer aan het verslechteren, mede doordat er nog zwaar transport over gaat.

Deze maatregel wordt genomen om te voorkomen, dat de gemeenschap in het gebied geïsoleerd raakt.

'De vrees bestaat dat de weg in een nog slechtere staat kan komen als toch zwaar verkeer ervan gebruik maakt', zegt Jurel. 'Als het totaal onberijdbaar wordt zal het ten nadele komen van de dorpsgemeenschappen.' De schoolbus en ander personenverkeer blijven nu al vastzitten en komen volgens Jurel moeilijk door de grote modderpoel.

Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie zal voorlopige werkzaamheden 'uitvoeren ter verbetering van de wegsituatie. Er zal controle uitgevoerd worden door de politie en de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht. Dit weggedeelte blijft tot nader orde gesloten', aldus Jurel.

Amazon Conservation Team Suriname en CELOS gaan samenwerken op terrein duurzaam bosbeheer

‘Duurzaam bosbeheer is prioriteit van ACT-Suriname en de missie van CELOS sluit hier goed op aan'


Het Amazon Conservation Team (ACT-S) en het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (CELOS) gaan een samenwerking aan. Doel van de samenwerking is het ontwikkelen van wetenschappelijke protocollen ter bevordering van duurzaam bosbeheer. Zo gaan de organisaties samenwerken ten aanzien van onder andere bodemonderzoek, koolstof berekeningen en de chemische analyse van bodem- en plantmateriaal, aldus het ACT-S in een gisteren, donderdag 7 december 2017, uitgebracht persbericht. 

Daarnaast zal het verzorgen van trainingen onderdeel uitmaken van de samenwerking.

Minu Parahoe, directrice van het ACT-S: ‘Duurzaam bosbeheer is een van de prioriteiten van ACT-Suriname en de missie van het CELOS sluit hier goed op aan. Deze samenwerking stelt onze rangers in staat om betrouwbare en wetenschappelijk verantwoorde data van hun leefgebied te verzamelen.’

Het Ranger-programma van ACT ondersteunt lokale gemeenschappen met het verzamelen van informatie over het bos. Voor het duurzaam benutten van de daarin voorkomende natuurlijke hulpbronnen en behoud van de biodiversiteit, is betrouwbare data van vitaal belang. Beide organisaties werken al sinds 2015 nauw samen maar gaan daarin nu een stap verder door de samenwerking sinds gisteren te formaliseren.


Inez Demon, directrice van het CELOS: ‘Middels deze samenwerking zal het CELOS het onderzoek naar o.a. de biodiversiteit, CO2 opslag in de Surinaamse bossen inclusief in de bodems, exploitatie van het bos waaronder het gebruik van bosbijproducten, uitbreiden naar de gebieden waar het ACT actief is.’

Met de uitbreiding naar meer zuidelijk delen van Suriname zal de organisatie een completer overzicht hebben van de eerder genoemde aspecten van de Surinaamse bossen ten einde uitgebreidere informatie te verschaffen voor het formuleren van beleid voor duurzaam gebruik van het bos en de daarin voorkomende hulpbronnen.

De samenwerking tussen de partijen is aangegaan voor een periode van een jaar, met de intentie van verlenging.

Over het CELOS 
De Stichting Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname mocht dit jaar haar 50-jarig Jubileum gedenken. In de afgelopen 50 jaar heeft het CELOS zich sterk gemaakt voor het doen van innovatief onderzoek en het leveren van kwalitatieve diensten en onderwijs ten behoeve van de ontwikkeling van de agrarische en bosbouw sector. Veel van de door het instituut ontwikkelde activiteiten geschied in nauwe samenwerking met lokale gemeenschappen, overheidsinstanties, niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) en nationale en internationale onderwijs en onderzoeksinstellingen, met in acht name van de doelstellingen van de organisatie.

Minister Peneux: 'Valies is al 35 jaar bezig het onderwijs te terroriseren'

Peneux is het zat om door Wilgo Valies te worden gekleineerd en beledigd

'Ik Robert Louis Peneux pik het niet langer, ik laat mij niet kleineren, ik heb ook een yeye'


Minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is het zat om door Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren, te worden gekleineerd en beledigd. Hij wil wel praten met de docenten over de repetitiewerken van het Instituut voor Middelbaar Economisch en Administratief Onderwijs (IMEAO), maar vraagt dan daarbij de aanwezigheid van de vaste commissie van De Nationale Assemblee, zodat die kan horen en zien hoe Vaslies zich gedraagt.

Peneux deelde de volksvertegenwoordiging gisteren tijdens de begrotingsbehandeling mee, dat extra betalingen van de docenten op jaarbasis Srd 2,5 miljoen zullen kosten, terwijl het in hun taakstelling is om repetitiewerk op te stellen.

De minister deelde mee, dat zes van de acht directeuren van IMEAO akkoord waren met het voorstel van het ministerie om voorlopig een schadevergoeding te geven aan sectie en intersectie voorzitters. De bewindsman zei, dat het overgrote deel van de docenten ook akkoord is gegaan hiermee.

De mensen die protesteren en een petitie hebben aangeboden, bestonden volgens Peneux overwegend uit scholieren. Er zouden volgens hem nauwelijks twintig docenten bij zijn geweest. Ook staan er geen namen bij de handtekeningen in de petitie die is aangeboden en sommige handtekeningen zouden volgens Peneux wel zes keer zijn geplaatst.De bewindsman merkte op dat bij staatsbesluit de looncomponent al is uitgevoerd. De bestuurlijke inrichting is nu aan de orde. In de taakstelling van leerkrachten staat dat zij ook repetities moeten opstellen. Net als op andere beroepsopleidingen, komt er ook voor IMEAO volgend jaar een kwaliteitsbewakingsunit. Peneux zei dat het niet klopt dat met de bepaling de kwaliteit van het onderwijs wordt geschaad.

De minister vindt dat het gaat om powerplay. Peneux beweerde, dat Valies al 35 jaar bezig is het onderwijs te terroriseren. 'Ik Robert Louis Peneux pik het niet langer. Ik laat mij niet kleineren. Ik heb ook een yeye', zei hij in De Nationale Assemblee.

Herdenkingsdienst 8 decembermoorden in de Kathedrale Basiliek St Petrus en Paulus

'Als je de leider van de katholieke kerk immoreel noemt, hoe kom je dan in zijn kerk?'


Het is vandaag, 8 december 2017, 35 jaar geleden dat vijftien critici van het toenmalige militaire bewind werden gemarteld en vermoord in fort Zeelandia. De Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede (OGV) heeft ervoor gekozen om de herdenkingsdienst deze keer te houden in de Kathedrale Basiliek St Petrus en Paulus. Hier kunnen meer mensen opgevangen worden dan in de Alfonsuskerk waar de dienst de laatste jaren is gehouden. 

OGV-voorzitster Betty Goede zegt op Starnieuws, dat 35 jaar lang familieleden van de 8 decemberslachtoffers zoeken naar gerechtigheid. Op 30 november was het ook precies tien jaar geleden dat het strafproces is begonnen. Zij verwacht dat het nog enige tijd zal duren voordat de Krijgsraad het vonnis zal vellen. De auditeur-militair heeft tegen diverse verdachten 20 jaar cel geëist. In januari beginnen de pleidooien van de advocaten.

Goede zegt, dat de OGV geen mensen uitnodigt voor het bijwonen van de herdenkingsdienst. De kerk staat open voor eenieder. 'Maar, als je de leider van de katholieke kerk immoreel noemt, hoe kom je dan in zijn kerk?', vraagt ze zich af.

Het Comité van Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld heeft aangekondigd de herdenkingsdienst te zullen bezoeken. De OGV-voorzitster merkt op, dat bepaalde functionarissen, zoals ex-president Ronald Venetiaan en diplomaten, die de dienst willen bijwonen doorgaans contact maakten met de OGV. Er wordt dan rekening gehouden met het protocol.

'Maar, wij nodigen niemand uit om de dienst bij te wonen', benadrukt Goede.

Het is ook traditie geworden dat Stichting 8 december 1982 eerder op de dag een bloemenhulde houdt bij Bastion Veere in Fort Zeelandia, waar de 15 mannen werden doodgeschoten.

De Telegraaf: 'Massa’s cocaïne uit Suriname'

Gedurende het hele jaar zijn forse partijen coke uit Suriname in Rotterdamse haven onderschept

 4.2 ton cocaïne onderschept op vissersboot ten noorden van Suriname - Afgeleverd te San Juan, Puerto Rico op 27 februari 2017 (Bron foto: EFE/USCG/DEA)
 
De Telegraaf bericht donderdag 7 december 2017, dat de rol van Suriname als exportland van cocaïne enorm toeneemt. Naast Nederland zien ook andere Europese landen zien een hausse aan cocaïne uit Suriname. Het Openbaar Ministerie Rotterdam maakte donderdag bekend, dat eerder deze week in de haven in een container uit Suriname 184 kilo coke is ontdekt. Voor de smokkel is een 77-jarige man opgepakt.

Gedurende het hele jaar zijn forse partijen coke uit Suriname in de Rotterdamse haven onderschept. Dat begon in januari met een vangst van 473 kilo. In augustus werd, verdeeld over meerdere containers, 800 kilo ontdekt. Half september volgde een partij van 363 kilo. Toen pakte de politie een havenmedewerker op met een Surinaamse achtergrond. De waarde van alleen al deze grote vangsten bedraagt bijna honderd miljoen euro.

Het smokkelprobleem speelt ook in andere landen, als België, Spanje en Frankrijk. Frankrijk wordt overspoeld door Surinamers met cocaïne. Dit jaar zijn op luchthavens ongeveer 5.000 smokkelaars opgepakt, waarvan een kwart tot een derde uit Suriname komt. Ze vliegen vooral vanuit Cayenne in Frans-Guyana.

Op het eiland Guadeloupe werd vorige maand op een containerschip dat op weg was naar Antwerpen, 750 kilo ontdekt.

Spanje boekte in oktober een record met de vangst van 4.000 kilo cocaïne uit Suriname.

De Amerikaanse Drug Enforcement Administration luidde eerder dit jaar al de noodklok over de exploderende cocaïne-export vanuit Zuid-Amerika en via Suriname. Een van de redenen voor de toename is de toegenomen productie van cocabladeren. Tussen 2013 en 2016 in Colombia bijvoorbeeld met 136 procent.

In Nederland werd in 2016 een recordhoeveelheid van 13.000 kilo coke ontdekt. In Antwerpen zelfs 30 ton.

John van Coblijn: 'Nota van wijziging begroting 2018 om downgrade Moody’s te ontlopen'

'Elke stap die wordt ondernomen om zogenaamd onze cijfers beter te laten zien, zal probleem zijn'

'Moody's wil als instituut de markten beschermen van het verder verschaffen van kredieten'


De inkeer van de regering om de ingediende begroting voor 2018 met een nota van wijziging te veranderen, is volgens politicus John van Coblijn bedoeld om de verdere verlaging van de B1-positie van Suriname door kredietbeoordelaar Moody’s in januari 2018 te ontlopen. 

'Elke stap die wordt ondernomen om zogenaamd onze cijfers beter te laten zien, zal een probleem zijn. Door administratief het bbp-cijfer vanaf 2010 te verhogen, heeft Suriname niet ervoor gezorgd dat daadwerkelijk de inkomsten die daarbij zouden behoren naar binnen zijn gebracht. Hierdoor hebben wij ons zwaarder rijker gerekend en zitten wij nu uiteindelijk heden ten dage in de problemen', zegt Van Coblijn donderdag 7 december 2017, in het Dagblad Suriname.

De huidige vorm van de begroting strookt volgens de politicus niet met de realiteit rondom de financiën van de overheid. De politicus voert aan, dat Moody’s aan de hand van de begrotingen van 2017 en 2018 gemerkt heeft, dat de capaciteit van de overheid om aan bepaalde verplichtingen te kunnen voldoen, in gevaar komt.

'De kredietbeoordelaar probeert nu al signalen te sturen naar degenen die die verplichtingen zijn aangegaan met de overheid. Het is een heel groot probleemvraagstuk, dus wil zij als instituut de markten beschermen van het verder verschaffen van kredieten.' 

Van Coblijn benadrukt, dat de huidige B1 credit rating van Suriname al heel slecht is. Een verdere downgrading zal volgens hem veel meer problemen opleveren. 'Moody’s heeft een behoorlijke overwicht op Suriname. Elke neerwaartse stap zal de kosten voor Surinaamse bedrijven en de overheid om in het buitenland te lenen, steeds duurder maken', aldus Van Coblijn.

Dat de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, verzekert dat de downgrading met recente cijfers niet zal gebeuren, ziet Van Coblijn als een afleidingsmanoeuvre. 'De minister van Financiën heeft echt een slechte gewoonte van gemaakt om in de afgelopen jaren een aantal dingen te zeggen die absoluut niet zijn uitgekomen. Hij heeft in 2010 min of meer geopperd dat de koers van Srd 2,80 hem heilig was en dat hij alles zou doen om de zaak te verdedigen. Hij heeft ook vaker aangegeven dat de overheid niet meer zal uitgeven dan zij verdient. Ook dat is mislukt. Wij hebben hem vaker ook gehoord met betrekking tot het feit dat er niet monetair werd gefinancierd. Onder druk heeft hij moeten toegeven dat er wel monetair gefinancierd is geworden. Wij hebben hem ook vaak gehoord over achterstallige gelden die de overheid moet betalen aan mensen die diensten en allerlei andere producten leveren. Hij heeft vaker aangegeven dat achterstallige betalingen door bureaucratische handelingen zijn veroorzaakt. Achteraf blijkt dat dit ook een afleidingsmanoeuvre was. Er zijn veel zaken die ik zou kunnen stellen waar Hoefdraad in de mist is gegaan. Het is niet goed als een autoriteit vaker dingen voorspelt en de dingen niet uitkomen.'

De fiscale hervormingen zullen volgens Moody’s trager verlopen zonder uitvoering van het programma overeengekomen met het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Hoewel Van Coblijn geen voorstander is van het IMF, denkt hij in dit geval ook dat Suriname het beter zou hebben gedaan door de voorgestelde hervormingen door te voeren.

'Aan de hand hiervan had men ook een sociaal beleid kunnen maken om zoveel mogelijk sociale leed te kunnen opvangen. Men was bang dat men niet volledig controle zou hebben om het geld over de balk te smijten en de corruptieve daden te kunnen voortzetten. Vandaar dat men niet met het IMF is meegegaan. Los van het IMF, had men ook sinds 2010 bepaalde stappen moeten ondernemen. Dan zou de regering nu op rozen hebben gezeten', stelt de politicus.

'De minister van Financiën blaast altijd zo hoog van de toren en praat zijn mond voorbij! Hij begint te praten alvorens hij heeft nagedacht. De minister van Financiën moet nu niet komen ontkennen dat de monetaire financiering eerder vanuit de Centrale Bank een mythe is. Ik heb alle berekeningen gemaakt waaruit duidelijk te zien is, dat hij monetair heeft gefinancierd. Het feit dat de wisselkoers van Srd 2,80 is gegaan naar bijna Srd 8 voor een Amerikaanse dollar, heeft er allemaal mee te maken dat hij bakken geld, ruim Srd 2 miljard, ongedekt heeft gegooid in de samenleving. De consequenties daarvan moeten hem nog worden voorgehouden.'

De devaluatie van de Surinaamse munt heeft volgens de politicus gemaakt, dat Surinaamse bedrijven, personen en zelfs de overheid meer moeten neertellen om leningen te kunnen aflossen.

Uber taxichauffeur in Bogota, Colombia, duwt 20-jarige klant uit zijn rijdende taxi...

Chauffeur was woedend nadat de klant hem twee keer had laten stoppen om een ​​bank en winkel te bezoekenTaxidienst Uber heeft een werknemer in Bogota woensdag 6 december 2017 geschorst nadat hij was gefilmd op het moment dat hij een klant uit zijn rijdende taxi duwde. Het incident vond plaats zaterdagochtend in het welvarende noorden van de Colombiaanse hoofdstad Bogota. 

De chauffeur was naar verluidt woedend nadat het slachtoffer, een 20-jarige man, hem twee keer had laten stoppen om een een ​​bank en een winkel te bezoeken.

Beeldmateriaal van beveiligingscamera's bevestigt de claim van het slachtoffer, dat hij gewelddadig uit de auto is geduwd. De advocaat van het slachtoffer vertelde de media, dat zijn cliënt voornemens is om strafrechtelijke vervolging in te stellen.

Uber reageerde op het incident door een 'rigoureuze follow-up' van de schorsing aan te kondigen. Volgens Uber moeten de autoriteiten nog contact opnemen met het bedrijf over het incident.

Uber is de afgelopen jaren populair geworden in Bogota, deels vanwege klachten over conventionele taxichauffeurs. De afdeling in Colombia van het Amerikaanse bedrijf heeft veel problemen met  belastingen, contracten en wettelijke aansprakelijkheid in geval van dit soort incidenten.

De regering nam in 2016 honderden auto's in beslag en probeerde de dienst te blokkeren, maar werd tegengehouden door de rechtbank, die al een door de taxifederatie aangevraagd verbod aan het onderzoeken was. Die zaak loopt nog.


(Suriname Mirror/Colombia Reports/El Espectador/Blu Radio/YouTube)

Automobilist en vrouw hebben met 110 km per uur seks in auto op een snelweg in Argentinië

In Argentinië, waar elke dag 22 verkeersdoden vallen, is boos op beelden gereageerdBizarre beelden uit Argentinië waar een stel is gefilmd, dat rijdend op de snelweg aan het seksen was. Op het hoogtepunt van de rit reed de man zo'n 110 kilometer per uur. Op het moment dat het stel door had dat ze betrapt en gefilmd waren, stopten ze niet, maar werd een middelvinger opgestoken.

De man heeft op dat moment één hand aan het stuur, de andere in het haar van de vrouw die op zijn schoot zit.

De auto viel sowieso al op omdat de alarmlichten knipperden. Waarschijnlijk had de vrouw die aangeduwd.

Argentijnen kunnen echter niet lachen om de video. In het land waar elke dag 22 verkeersdoden vallen, is boos gereageerd.

Bij de krant Notinor, die de video naar buiten bracht, schrijven lezers dat het een ’hersenloze actie’ is. De beelden zijn geschoten op snelweg 9, een belangrijke verbinding die Buenos Aires verbindt met de Boliviaanse grens.


(Suriname Mirror/Notinor/Facebook/De Telegraaf)