zaterdag 11 mei 2019

Bestuur Politiebond weerspreekt persbericht Nationaal Informatie Instituut

'Actie Regionaal Bijstandsteam opgeschort na algemene ledenvergadering bond'

Bestuur van de Surinaamse Politiebond bindt in en matigt enigszins haar toon'Het bestuur van de Surinaamse Politiebond (SPB) heeft kennis genomen van een bericht in de media dat werd uitgegeven door het Nationaal Informatie Instituut (NII) als zouden de RBT-eenheden na een onderhoud tussen de minister van Justitie en Politie (JusPol), Stuart Getrouw, enerzijds en het bestuur van de SPB anderzijds, onmiddellijk het werk hebben hervat. De inhoud van dat bericht berust nièt op waarheid. 

Het bestuur van de SPB heeft vrijdag een onderhoud gehad met de minister waarbij eveneens aanwezig waren de waarnemend korpschef van het Korps Politie Suriname (KPS), commissaris van politie Roberto Prade, alsook de directeur Operationele Diensten van het ministerie van JusPol, Lucretia Redan. Bij dat onderhoud gaf de minister aan, dat de RBT-eenheden onmiddellijk het werk moesten hervatten. Het bestuur van de SPB gaf de minister echter te kennen, dat zulks aan het oordeel van de algemene ledenvergadering zou worden onderworpen. 

Het bestuur van de Surinaamse Politiebond heeft daarom zaterdag 11 mei 2019 een spoed algemene ledenvergadering, alv, belegd in de Politieacademie aan de Commewijnestraat. Op deze alv heeft het bestuur aan haar leden verslag gedaan omtrent het onderhoud, dat zij had met de Minister van Justitie en Politie. 

Tijdens het onderhoud bij de minister werd onder meer afgesproken dat: 

1. Er dringende noodzaak bestaat tot het vaststellen van waarborgen middels richtlijnen bij strafrechtelijke onderzoeken tegen ambtenaren van politie door de afdeling Onderzoek Personeelszaken (OPZ). Dit moet ertoe leiden dat onderzoeken tegen politieambtenaren door OPZ, objectief en kwalitatief moeten worden verricht. Dit houdt ook in dat het strafrechtelijk onderzoek tegen ambtenaren van politie niet enkel gericht moet zijn op het bewijzen van de schuld van de verdachte, maar ook de onschuld.
2. Er dringende noodzaak bestaat tot het aanwerven c.q reshuffelen van het personeel van de afdeling OPZ, en dat er sprake moet zijn van een multi-etnische bezetting. 
3. Er dringende noodzaak bestaat tot een driehoeksoverleg tussen het Openbaar Ministerie (OM), JusPol en KPS om afspraken te maken omtrent de relatie HOvJ (Hoofdoffficier van Justitie) en OvJ (Offficier van Justitie). 
4. Er dringende noodzaak bestaat voor een aparte cellenruimte voor in verzekering gestelde politieambtenaren. 

Het bestuur heeft de alv voorgehouden, dat vasthouden aan de eis tot vrijlating van de drie in verzekering gestelden niet meer valide is, omdat de zaak reeds ter beoordeling is gelegd aan de rechter-commissaris. Voorts dat het bestuur van de SPB nog steeds gelooft in een eerlijk proces bij de zittende magistratuur en dat conform de Grondwet van de republiek Suriname elke inmenging in een zaak bij de onafhankelijke rechter verboden is. Om die reden is het daarom niet valide om vast te houden aan de eis tot onmiddellijke vrijlating en het oordeel van de rechter-commissaris afgewacht dient te worden. 

De alv heeft daarom besloten om met inachtneming van het hierboven gestelde, de eis tot vrijlating van de drie politieambtenaren te doen vervallen, echter zal de staking van de RBT-eenheden niet worden opgeheven. De actie wordt voorshands per onmiddellijk (14.30 uur, zaterdag 11 mei 2019) opgeschort totdat het bevoegd gezag naar tevredenheid van de alv in ruime mate heeft getoond de in dit bericht vermelde punten 1 t/m 4 ter hand te hebben genomen. 

Het bestuur van de Surinaamse Politiebond, 
Raoul Hellings, Voorzitter 
Namens deze, 
Revelino Eijk,
Woordvoerder'

Lid Brandon van Rekenkamer wil verbod om met media te communiceren uit concept-Wet Rekenkamer

'Rekenkamer heeft de plicht om met de samenleving te communiceren over zijn verslagen'


'Wat ons betreft, moet het geschrapt worden', zegt Paul Brandon, lid van de Rekenkamer, zaterdag 11 mei 2019 in de Ware Tijd in reactie op het voorgenomen verbod om met de media te mogen communiceren over zijn verslagen. Dit is toegevoegd in de Wet Rekenkamer die momenteel wordt gewijzigd in de Assemblee. 

De Rekenkamer is in gesprek met het parlement om deze toevoeging te schrappen. Brandon is er in elk geval positief over, dat het parlement de ruimte heeft geboden om dit bespreekbaar te maken. Hij wijst erop, dat de Rekenkamer als controleorgaan van de overheid als het ware de plicht heeft om met de samenleving te communiceren over zijn verslagen. Weliswaar eerst nadat deze, conform de procedure, aan de voorzitter van het parlement en de president zijn overhandigd.

'Het is het geld van de samenleving dat voor een belangrijk deel het huishouden van de overheid bekostigt, dus het zou heel raar zijn dat je niet met het volk mag communiceren.'

De Kamer is belast met controle over het geldelijke en materieel beheer van de overheid. Ze heeft verder de wettelijke verantwoordelijkheid om de jaarrekeningen van alle overheidsinstanties te controleren. Dat Rekenkamers met en in de media communiceren (over hun verslagen) is internationaal 'niet ongebruikelijk', zegt Brandon.

De nieuwe Wet Rekenkamer, die nu in de maak is, geeft het instituut meer armslag om informatie te vergaren van overheidsinstanties en daarmee beter haar werk te kunnen doen. De conceptwet is door de Rekenkamer zelf gemaakt. Het gedeelte over het bespreken van verslagen met de media is door enkele leden van het parlement toegevoegd.

Onder andere de politieke partij DA' 91 heeft haar kritiek hierover laten horen. De partij vindt een verbod van communicatie door de Rekenkamer met de gemeenschap ongehoord, daar dit orgaan belangrijk is in het kader van corruptiebestrijding.

Leiding Korps Politie Suriname verwerpt uitspraken bestuursleden Politiebond

Bestuursleden stellen dat de procureur-generaal een racistisch beleid voert....


De leiding van het Korps Politie Suriname distantieert zich van uitspraken gedaan door de bestuursleden van de Surinaamse Politiebond. Zij hebben in et programma Bakana Tori van staatsradiozender SRS onder andere aangegeven, dat de procureur-generaal een racistisch beleid voert. Dit meldt de politie zaterdag 11 mei 2019 in een persbericht. 

Deze uitspraken zijn gedaan in verband met de aanhouding van drie politieambtenaren, die bij het voetballen in het politieressort Uitvlugt, zowel verbaal als fysiek in de clinch waren geraakt met een gezin, omdat de bal op het erf van het gezin terecht was gekomen waarna het gezinshoofd de voetbal genomen had en die niet gelijk af wilde staan aan de politieambtenaren.

'De korpsleiding benadrukt hierbij met klem dat zij zich distantieert van de uitspraken gedaan door die bestuursleden in dat praatprogramma. De uitspraken zijn op persoonlijke titel gedaan.'

Lab voor productie crystal meth ontdekt op boot in de haven van Moerdijk - Drie Mexicanen gearresteerd

Mexicaanse drugsmaffia lijkt intrede te hebben gedaan in Nederland

(Bron foto: Twitter)

De politie is vandaag, zaterdag 11 mei 2019, druk in de weer geweest met de ontmanteling van een drugslab op een vrachtschip. Dat lab, voor de productie van crystal meth, werd gisteren ontdekt op de boot van 80 meter lang in de haven van Moerdijk. Er zijn vier mensen aangehouden. Het gaat om de 65-jarige schipper uit Breda en drie Mexicanen van 23, 26 en 37 jaar. De politie heeft een auto naast het schip in beslag genomen. Deze auto had een Duits kenteken en komt uit Duisburg. Op het schip staat de Duitse stad eveneens prominent vermeld op de achtersteven. Het is de eerste keer dat in Nederland een vrachtschip wordt ontdekt dat dienst doet als drugslab. 


Tijdens het onderzoek, dat ook ’s nachts doorging, begon het schip ineens te zinken. Vermoedelijk is op afstand de boel gesaboteerd en is een soort boobytrap geactiveerd. De politie denkt dat mogelijk een pomp op afstand in werking gesteld, waardoor water in rap tempo naar binnen liep. Een agent werd onwel, maar maakt het naar verluidt goed.Rijkswaterstaat legde vervolgens een soort scherm om het schip om verspreiding van chemicaliën en brandstof te voorkomen. 


De pomp stopte na verloop van tijd en het onderzoek kon verder gaan. Vervuild water is zaterdag weggepompt en afgevoerd. Tot nu toe is ruim driehonderd liter methamfetamineolie in beslag genomen. Volgens de politie is de handelsprijs van één kilo methamfetamine ongeveer 15.000 euro.


Ook lag er veel afval buiten de lab-ruimten en was er een grote container die helemaal vol zat met zo’n 10.000 liter drugsafval en chemicaliën voor methamfetamine.

Handel en productie van synthetische drugs vormt een steeds groter probleem in Nederland. Zo is er sprake van een explosieve stijging van het aantal drugsdumpingen in Nederland. Criminelen in Nederland hebben in 2017 voor minstens 18,9 miljard euro aan xtc en amfetamine geproduceerd, zo becijferde de Politieacademie eerder. Het kabinet trok vorig jaar 100 miljoen euro uit om drugscriminelen te bevechten.


(Suriname Mirror/De Telegraaf/Omroep Brabant/BN-De Stem/Twitter/YouTube)

740 Gedetineerden van de Chorrillos-vrouwengevangenis in Peru vieren Moederdag....

Minister van Justitie en Mensenrechten Zeballos viert 'Warmipa Soncco' met gedetineerden

(Bron foto's: Michael Ramón - La Republica)

De 740 gedetineerden van de Chorrillos-vrouwengevangenis (voorheen Santa Monica) vierden vrijdag 10 mei 2019 hun Moederdag. Ze maakten deel uit van een speciale activiteit, waarbij ook de minister van Justitie en Mensenrechten, Vicente Zeballos, betrokken was.


Het evenement heette 'Warmipa Soncco' (Hart van Vrouwen) en bestond uit de presentatie van artistieke nummers en een modeshow met kleding gemaakt in de ateliers van de gedetineerden, van de bedrijven die deel uitmaken van het 'Cárceles productive'-programma en van de ex-gevangene en huidig zakenman, Francisco Lira.


Minister Zeballos begroette de gevangenen voor deze speciale dag en zei, dat 'Moederdag onze beste gevoelens opwekt, ze gaven ons hun strijd, hun genegenheid en hun tederheid. Jij, die intern bent in deze gevangenis, herbouwen hun vrijheid door naar hun moeders te kijken als een voorbeeld, ze hebben hun het leven gegeven.'  

 


(Suriname Mirror/Radio Nacional/La Republica/Twitter)

Drie belangrijke gebieden van Machu Picchu in Peru twee weken zeer beperkt toegankelijk

(Bron foto: Istock)
Regering wil voorkomen dat de iconische Inca-citadel nog verder wordt aangetast


Peru heeft vrijdag 10 mei 2019 aangekondigd, dat drie belangrijke gebieden van Machu Picchu gedurende twee weken slechts drie uur per dag toegankelijk zijn om te voorkomen dat de iconische Inca-citadel meer wordt aangetast. Van 15 - 28 mei wordt de toegang tot de Tempel van de Zon, de Tempel van de Condor en Intihuatana Steen strikt gecontroleerd in de UNESCO Werelderfgoed-locatie, zei de regering. 

Deze maatregelen zijn nodig om Machu Picchu te behouden, gezien het bewijs van achteruitgang van stenen oppervlakken veroorzaakt door bezoekers van de drie gebieden, zei het ministerie van Cultuur.

Bijna 6.000 bezoekers per dag zijn toegestaan ​​in de 15e-eeuwse site. Het nieuwe plan geeft toeristen slechts drie uur de tijd om de drie karakteristieke gebieden te bezoeken. Autoriteiten zullen de impact van de maatregelen evalueren vóór de toepassing van nieuwe permanente regels vanaf 1 juni.

Machu Picchu, wat 'oude berg' betekent in de inheemse Quechua-taal, staat op de top van een weelderige berg en werd gebouwd tijdens het bewind van de Inca-keizer Pachacuti (1438-1471). Het ligt ongeveer 100 kilometer van de Andes-stad Cusco, de oude Inca-hoofdstad in het zuidoosten van Peru.

Het werd herontdekt in 1911 door de Amerikaanse ontdekkingsreiziger Hiram Bingham. UNESCO heeft het in 1983 tot werelderfgoed verklaard.

(Suriname Mirror/Expreso/AFP/Canal RCN)

Colombiaanse filmmaker doodgeschoten tijdens maken documentaire over slachtoffers van geweld

Mauricio Lezama hield interviews in de stad Arauquita in het departement Arauca


Een Colombiaanse filmmaker is donderdagmiddag 9 mei 2019 doodgeschoten tijdens het maken van een documentaire over de slachtoffers van geweld in het noordoosten van het land. Mauricio Lezama voerde interviews uit in de stad Arauquita, in het departement Arauca, toen hij werd neergeschoten, zei gouverneur Ricardo Arévalo. 

Arévalo beschuldigde splinter individuen van de FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), die een vredesovereenkomst hebben afgewezen die in 2016 is getekend, van de moord.


Arauca staat bekend als een centrum voor drugshandel en -smokkel. Lezama maakte een documentaire, met de titel Mayo, over een medische assistent die in het gebied was gedood tijdens het gewapende conflict in Colombia.

De schutters arriveerden op een motor om ongeveer half vier 's lokale tijd, schoten op de heer Lezama talloze malen en vluchtten, aldus lokale media.


Een man die met de filmproducent werkte, raakte gewond. De heer Lezama, die ook bij de culturele afdeling van Arauca werkte, had financiering gekregen voor de documentaire van Proimágenes Colombia, een onderneming voor filmontwikkeling. Op Twitter veroordeelde de groep 'alle vormen van geweld en betuigde zijn condoleances'.De deal tussen FARC-rebellen en de Colombiaanse regering bracht een einde aan een 52-jarig durend conflict dat ongeveer 260.000 mensen het leven kostte. Hoe het ook zij, er zijn naar verwachting 1.700 FARC andersdenkenden in het departement Arauca, aan de rand van Venezuela, net als de strijders van het Ejército de Liberación Nacional (ELN) - de laatste guerrillagroep die nog steeds dynamisch en actief is in Colombia, meldde het persagentschap AFP.(Suriname Mirror/Coastal Morning Star/Twitter/Vanguardia/Radio Nacional0

Vier doden en minstens acht gewonden na een ontploffing in Bogota, Colombia

Mogelijk een ondergrondse buskruitwinkel in verwoest bakstenen pandVier mensen zijn gedood en minstens acht gewond geraakt na een ontploffing in Bogota, in wat mogelijk een ondergrondse buskruitwinkel was. Brandweercommandant Pedro Monasalva zei, dat de explosie kort voor een uur vrijdagmiddag 10 mei 2019 bij een huis plaatsvond,  in het westelijk deel van de hoofdstad van Colombia. 

De luide explosie verwoestte twee verdiepingen van het kleine bakstenen gebouw en beschadigde ook verschillende nabij geparkeerde auto's en een kleuterschool.Onderzoekers geloven niet, dat het incident terreurgerelateerd is en onderzoeken een mogelijke oorzaak. Autoriteiten onderzoeken ook of het pand werd gebruikt voor de fabricage van buskruit voor gebruik in het populaire spel 'tejo'. Het eeuwenoude tijdverdrijf wordt gespeeld door een metalen schijf tegen kleine pakjes buskruit te gooien.
(Suriname Mirror/Alerta Bogota/The Associated Press/Twitter/El Diario de la Republica)

Stakende leden Regio Bijstandsteam (RBT) weer aan het werk

Minister Getrouw voert 'constructief' gesprek met bestuur Surinaamse Politiebond


De stakende leden van het Regio Bijstandsteam (RBT) van het Korps Politie Suriname, hebben per direct de werkzaamheden hervat. Dit is het resultaat van het gesprek dat minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie had met het bestuur van de Surinaamse Politiebond (SPB). 

In een bericht vandaag, zaterdag 11 mei 2019, van het Nationaal Informatie Instituut wordt benadrukt, dat het ministerie van Justitie en Politie de democratische rechtsstaat onderschrijft. 'Het gaat om de scheiding der machten en eenieder moet zich onderwerpen aan de wet.'

Het gesprek tussen de minister en het bestuur van de SPB is constructief verlopen. De minister heeft  op aandringen van president Desi Bouterse deze kwestie gisteren besproken met de bond.

Het bestuur van de SPB had naar aanleiding van de inverzekeringstelling van drie leden van het RBT een brief geschreven aan de president om ontvangen te worden. De president heeft de minister gevraagd om deze kwestie af te handelen op basis van de gegeven instructies.

De speciale eenheid RBT dient per direct weer met zijn werk aan te vangen om de bijdrage te leveren aan de handhaving van de interne veiligheid. Het ministerie van Justitie en Politie zal te allen tijde alles in het werk stellen dat het vertrouwen in hem niet wordt geschaad.

De SPB houdt vandaag een algemene ledenvergadering om het resultaat van het gesprek te bespreken.
De rechter-commissaris had overigens tot gistermiddag laat nog geen besluit genomen over de rechtmatigheid van de inverzekeringstelling van de drie politiemannen die op 25 april het inmiddels geruchtmakende 'voetbalincident' veroorzaakten. De SPB had hun vrijlating geëist vòòr gistermiddag twee uur...

Braziliaanse president Bolsonaro ontslaat 'militant' hoofd van klimaatactiegroep

Alfredo Sirkis omschrijft zichzelf als een 'militante milieuactivist'

Opvattingen over klimaatverandering van Sirkis op gespannen voet met de nieuwe regering


De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft het hoofd van een door de regering gesteund klimaatforum ontslagen, nadat de groep staten had georganiseerd rond de ambigue standpunten van de rechtse federale regering over klimaatverandering. 

Het Brazilië-forum voor klimaatverandering werd opgericht door Michel Temer, de voorganger van Bolsonaro, om het plan van het land te formuleren om zijn verbintenissen in het kader van de Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering na te komen. Het wordt uitgevoerd in samenwerking met maatschappelijke groeperingen.

Temer benoemde Alfredo Sirkis om het forum te leiden. Sirkis, die zichzelf omschrijft als een 'militante milieuactivist', is mede-oprichter van de Groene Partij van het land en een voormalig Congreslid, evenals een voormalige guerrilla die vocht tegen de militaire dictatuur van Brazilië.


Sirkis zei vandaag, zaterdag 11 mei 2019, tegen persbureau Reuters, dat hij gisteren werd ontslagen. Hij zei dat het ontslag waarschijnlijk te maken heeft  met het initiatief van het forum om 12 Braziliaanse staten te organiseren om een ​​raad voor klimaatverandering op te richten die onafhankelijk van de federale overheid zou handelen. Maar, hij erkende dat het ontslag om verschillende redenen kon gebeuren, omdat zijn opvattingen over klimaatverandering op gespannen voet stonden met de nieuwe regering.


'Voor mij was het absoluut geen verrassing', zei hij. 'Omdat ik al meer dan 30 jaar een militante milieuactivist ben ... ben ik te politiek betrokken bij de milieustrijd.'

Zijn ontslag werd gepubliceerd in de officiële staatskrant, die de officiële milieudeskundige van São Paulo, Oswaldo dos Santos Lucon, noemt als zijm opvolger.

Sirkis is een van de vele activisten en voormalige functionarissen die Bolsonaro bekritiseerden, die op 1 januari zijn ambt aanvaardde voor wat zij zien als de antimilieu-standpunten van de rechtse regering.

De nieuwe regering degradeerde het belang van de klimaatveranderingsportfolio binnen het ministerie van Milieu, waarbij de bevoegdheden over het Wateragentschap en de Bosbouwdienst van het land ook werden ontdaan.

Bolsonaro en zijn minister van Milieu, Ricardo Salles, hebben twijfels geuit over de vraag of klimaatverandering door de mens veroorzaakt is, hoewel Brazilië nog steeds partij is bij de Overeenkomst van Parijs. Sirkis zei, dat hem werd verteld dat hij was ontslagen op verzoek van Salles. Salles antwoordde Reuters, dat Sirkis was vervangen en dat het 'niets persoonlijks tegen hem' was, zonder uit te weiden. Het kantoor van de president weigerde commentaar te geven.

Salles heeft eerder weerlegd dat de overheid de milieubescherming afzwakt en zegt dat de herstructurering van het ministerie erop gericht is de regelgeving efficiënter en effectiever te maken.

Lucon zei, dat hij zal blijven werken als een adviseur over klimaatverandering in de milieu-autoriteit van de staat Sao Paulo, terwijl hij als hoofd van het forum dient. 'Wat ik nu kan zeggen, is dat ik vertrouwen heb in wetenschappelijk bewijs, in instellingen en de noodzaak van gezamenlijke inspanningen om te voldoen aan multilaterale overeenkomsten waarbij Brazilië partij is.'

(Suriname Mirror/Reuters/Twitter)

'Het beheer van 's werelds grootste regenwoud is een Braziliaanse aangelegenheid'

(Bron foto: Agencia Brasil)
'Buitenlanders moeten zich niet met het Amazonegebied bemoeien'

'Ik accepteer niet, dat de Amazone een erfenis is van de mensheid, dat is absolute onzin'


'Het beheren van 's werelds grootste regenwoud is een Braziliaanse aangelegenheid en buitenlanders moeten ophouden zich met het Amazonegebied te bemoeien', aldus generaal-majoor Augusto Heleno, van het Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (het Institutionele Veiligheidsbureau), vrijdag 10 mei 2019 in Exame

'Ik accepteer dit verhaal niet, dat de Amazone een erfenis is van de mensheid. Dat is absolute onzin', zei hij in een interview in het Presidential Planalto Palace.

'De Amazone is Braziliaans. Het is een Braziliaanse erfenis en moet door Brazilië worden aangepakt, ten gunste van Brazilië.'

De uitspraak van de generaal valt samen met plannen van de regering om de status bestaande beschermde gebieden te herzien, te midden van de toenemende druk van mijnbouw- en landbouwlobby's.

President Jair Bolsonaro annuleerde afgelopen week een reis naar New York nadat burgemeester Bill de Blasio en activisten hem bekritiseerden, over onder andere zijn standpunt over het Amazone-regenwoud, waarvan de instandhouding cruciaal is voor het debat over klimaatverandering, aldus wetenschappers.

(Suriname Mirror/The Rio Times/Exame)

Aruba sluit grens met Venezuela nadat Venezuela de grens met Aruba weer had geopend...

Eiland zit niet te wachten op een golf van Venezolanen 


De regering van Aruba heeft gisteravond besloten de grens met Venezuela voor een periode van een maand te sluiten. Daarmee wil Aruba voorkomen dat er een golf van Venezolanen naar het eiland komt voor een asielaanvraag, zo bericht vandaag, zaterdag 11 mei 2019, onder andere het AD.

's Middags besloot Venezuela de grens met Aruba weer te openen, nadat het in februari de grenzen met Aruba, Curaçao en Bonaire had gesloten. Onlangs oordeelde de rechter, dat Aruba verplicht is om mensen die asiel aanvragen onderdak, voedsel, medische hulp en onderwijs voor kinderen aan te bieden in de periode dat ze in afwachting zijn van hun asielaanvraag. Om asiel aan te kunnen vragen is het echter een voorwaarde dat iemand rechtstreeks vanuit het land van herkomst komt vliegen, dus niet na een tussenstop in een ander land.

Als Venezuela de grenzen opent, vreest de regering een golf van mensen die asiel aan komen vragen. Daarom heeft het nu besloten om zelf de grens met Venezuela te sluiten.

Aruba zegt de openbare orde, veiligheid en het algemeen belang van het land te beschermen tegen een grote toename van migratie. In Venezuela zijn in de afgelopen jaren ruim 3,4 miljoen mensen het land ontvlucht. De Arubaanse regering zegt dat het buurland een in een crisis doormaakt die 'ongekende gevolgen’ heeft. '

Het socialistische regime van president Nicolás Maduro sloot de grenzen nadat de oppositie hulpgoederen wilde invoeren vanuit het buitenland. Naast de lucht- en zeegrens met Aruba heropende de Venezolaanse regering vrijdag ook de grens met Brazilië. Het lijkt erop dat de grenzen met buurland Colombia en de eilanden Bonaire en Curaçao nog niet worden heropend.

Gajadien (VHP): ‘Nationale criminele bende heeft huisgehouden bij SPSB’

'Kwestie SPSB grootste nationale corruptiezaak'

- Klinkende namen in gelekte documenten over de vermeende grootschalige corruptie
-  'De hele bank zou onder curatele gesteld moeten worden, maar, de CBvS gaat dat niet doen, omdat zij vermoedelijk al die tijd alles heeft toegestaan'


De grootschalige corruptieve handelingen binnen de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) kunnen volgens VHP-parlementariër Asiskumar Gajadien aangeduid worden als ‘de grootste nationale corruptiezaak in Suriname’. 'Het gaat niet alleen om werkrekeningen van Financiën waar dagelijks 3 tot 4 miljoen op gestort wordt, maar om een nationale criminele bende die huis heeft gehouden bij de SPSB door miljoenen te trekken. Erger nog, onder het toezicht van de Centrale Bank van Suriname', zegt de VHP’er vandaag, zaterdag 11 mei 2019, in het Dagblad Suriname. 

Gajadien, lid van de vaste parlementaire commissie Financiën, is één van de personen die reeds vòòr de onthulling van Vakcentrale C-47 al bezig was informatie over misstanden bij de bank te verzamelen.

Samen met Dagblad Suriname bekeek hij de gelekte documenten over de vermeende grootschalige corruptie en fronst hij ook zijn wenkbrauwen over de klinkende namen die op de lijst voorkomen.

Klinkende namen 
Als eerste valt gelijk de naam op van SPSB-algemeen directeur Ginmardo Kromosoeto en de aan hem gelieerde Investment Partners NV en New Vision International NV. Op een gegeven moment meldt Robert P. zich aan als vertegenwoordiger van deze twee NV’s. Uiteindelijk blijkt ook dat de bestanden op mysterieuze wijze in één keer worden opgeheven. Bevriende natuurlijke- en rechtspersonen blijken uit de documenten in de gelegenheid te zijn gesteld om ongelimiteerd rood te staan op hun girorekeningen door als zodanig te trekken op hun rekeningen, dit ook ten laste van de staatsmiddelen.

Opvallend is dat grote bedragen doorstromen naar rekeningen van verschillende politieke kopstukken. Ook Limebridge Holding NV van Centrale Bank van Suriname (CBvS)-governor Robert van Trikt komt voor op de lijst. In twee gevallen worden stichtingen genoemd, waaronder de naam van parlementariër Oesman Wangsabesari ook valt. Het gaat om de stichtingen Guil en Aanvaardbaar. Of deze personen inderdaad strafbare handelingen hebben gepleegd, zal pas na onderzoek van een forensische accountant blijken.

'Alla Srananman mus sabi pe den man moni beng go', benadrukt Gajadien. Hij had in 2014 ook zijn vermoedens uitgesproken over de monetaire financiering die toen in alle geheim gaande was. 'Via het drukken en in omloop brengen van geld via de SPSB. Het is weer bewezen, dat het een feit is. Ook in die tijd is bewezen dat de CBvS dit heeft toegestaan. De toenmalige governor, nu minister van Financien, moest toen ook buiten functie gesteld worden', stelt hij.

De volksvertegenwoordiger is er niet over te spreken, dat Kromosoeto zonder enig gedegen bewijs ertoe over is gegaan om drie werknemers van de bank op non-actief te stellen, omdat zij naar mening van de bankdirecteur ‘klokkenluiders’ zijn. Volgens Gajadien zouden klokkenluiders volgens de Anti-Corruptiewet juist beschermd moeten worden. Uitgaande daarvan concludeert hij, dat Kromosoeto nu al een strafbaar feit heeft gepleegd. 'Of zij of anderen de informatie naar buiten hebben gebracht, moet nog bewezen worden. De handeling geeft al aan dat de directeur het accent probeert te verschuiven. 
Wanneer deze zelfde SPSB-directeur pakketten aan mandirs (Hindoetempels) en moskeeën zelf afhandelde, dan weet je dat het niet goed ging. 
Wanneer een muur geschilderd moest worden en een bekende zanger in Wanica optreedt op politieke podia en daarvoor Srd 250.000 declareert. 
Als je ziet hoe bepaalde bedrijven geld doneren en gewoon ermee rondstrooien, dan weten wij nu dat het deze middelen zijn. 
Wanneer wij al geruime tijd niet begrijpen hoe het mogelijk is dat voedselpakketten onder de kostprijs worden gekocht, dan hebben wij nu het antwoord. 
Wanneer een aannemer bijkans Srd 60 miljoen declareert voor werkzaamheden die niet eens een 3 tot 4 miljoen kosten, dan weet u welke ravage er binnen ons financieel circuit verricht is. Dit alles draagt bij aan de chaotische situatie bij de banken', aldus Gajadien.

Hij eist dat Kromosoeto op non-actief wordt gesteld gedurende het onderzoek.

In zijn ogen heeft de CBvS gefaald door niet te handelen conform de Wet Toezicht Bank- en Kredietwezen 2011. 'Eerder heb ik in het parlement, toen nog onder leiding van Glenn Gersie, gezegd dat het aan het gefaalde toezicht van de CBvS heeft gelegen dat de DSB enorme verliezen heeft geleden. Ten tweede vind ik de verklaring van de CBvS erg vreemd. Er zou een onderzoek moeten komen naar de handelingen van de CBvS, want eigenlijk lijkt het erop alsof ons heel financieel systeem corrupt is geworden', benadrukt de politicus. Hij is daarom blij dat de Vakcentrale C-47 het Openbaar Ministerie geadviseerd heeft om een diepgaand onderzoek te doen naar de vermoedelijke corruptieve handelingen bij de SPSB. 'Ik neem aan dat het onderzoek ook heel snel zal plaatsvinden. Als de regering nu binnen 1 tot 2 dagen niet handelt, wil dat zeggen dat zij willens en wetens ook deel is van deze grootste nationale schande', aldus de politicus.

Als de CBvS nu een onderzoek instelt conform de Wet Toezicht Bank- en Kredietwezen 2011, dan zou volgens de parlementariër nu het geheel directieteam van de SPSB ontlast moeten worden. 'De hele bank zou dan in feite onder curatele gesteld moeten worden. Maar, de CBvS gaat dat niet doen, omdat zij vermoedelijk al die tijd alles heeft toegestaan. Het is een opgezette zaak waarbij zelfs verkavelaars in staat waren met overheidsmiddelen huizen te bouwen en zogenaamd leningen te nemen en deze achteraf af te boeken. Alles zou genoteerd en geregistreerd moeten staan bij de CBvS, maar waarom is dat niet gebeurd?', aldus de VHP’er.

Minister Blok: 'In Venezuela geen sprake geweest van couppoging door interim-president Guaidó'

'Guaidó heeft opgeroepen tot een mobilisatie van het Venezolaanse volk en leger'


In tegenstelling tot de bewering van president Nicolás Maduro en veel media is er in Venezuela geen sprake geweest van een couppoging door interim-president Juan Guaidó. Dat zegt minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken in antwoord op vragen uit de Tweede Kamer, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 11 mei 2019.

Verschillende partijen vroegen in de aanloop naar de Raad Buitenlandse Zaken van de Europese Unie komende maandag om een reactie op de laatste ontwikkelingen in Venezuela. De inzet van het kabinet en ook van de Internationale Contactgroep (ICG) blijft een vreedzame oplossing, het liefst door onderhandelingen, maakt Blok duidelijk. Maar, Maduro heeft nog geen tekenen gegeven daarvoor open te staan.

'Een verbetering van de situatie lijkt nog niet in zicht', schrijft Blok. Over de vermeende couppoging, die overigens alleen door de SP zo genoemd wordt, schrijft Blok: 'Op 30 april heeft interim-president Guaidó opgeroepen tot een mobilisatie van het Venezolaanse volk en leger. De massale opkomst van het volk laat zien hoe sterk de behoefte is aan een vreedzame politieke oplossing voor de huidige crisis.'

Anderzijds moet de minister toegeven dat ‘massale steun vanuit het leger’ aan Guaidó uitblijft, maar hij vindt wel dat er scheuren ontstaan in de relatie tussen het leger en het Maduro-bewind. Van militair ingrijpen door de Verenigde Staten is geen sprake, benadrukt hij. 'Recent verklaarde het Pentagon dat er geen orders zijn gegeven om een militaire optie voor te bereiden.'

'CBCS neemt nadrukkelijk afstand van eenzijdige en onjuiste berichtgeving inzake Neysa Schoop-Isenia'

'De bewoordingen zoals gebezigd in de voice-note zijn nimmer door de Centrale Bank gebruikt'


De Centrale Bank (CBCS) neemt ‘nadrukkelijk afstand van alle eenzijdige en onjuiste berichtgevingen’ inzake kandidaat-minister Neysa Schoop-Isenia. Dat laat de CBCS in een gisteren uitgestuurd persbericht weten, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 11 mei 2019.

Hoewel er in het persbericht geen naam wordt genoemd, wordt wel verwezen naar ‘de voice-note’ van Schoop-Isenia. 'De bewoordingen zoals gebezigd in de voice-note, die momenteel op social media circuleert, zijn nimmer door de Centrale Bank gebruikt', aldus de CBCS.

In de bewuste voice-note, gericht aan haar eigen familie, maar daarna ook bij een veel breder publiek beland, doet Schoop-Isenia haar beklag over de wijze waarop de Centrale Bank is omgesprongen met een in 2013 door de CBCS opgesteld intern en vertrouwelijk memo dat de waarnemend-president, Leila Matroos-Lasten, een paar weken terug heeft gemaild naar minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën. Daarmee kwam het ministerschap van Schoop-Isenia ter discussie te staan.

Ook de kennelijke voorwaarden die de CBCS zou hebben gesteld aan het alsnog afgeven van een soort verklaring van geen bezwaar, in een poging uit de impasse te geraken, noemt Schoop-Isenia en bestempelt dit als ‘chantage’.

Over de vermeende condities waren ook al vóór het uitkomen van de voice-note berichten in de media gekomen, waaronder in deze krant, die zich hiervoor baseert op meerdere betrouwbare bronnen.

GODO bank brengt kosten voor het ATM-gastgebruik bij andere banken niet meer in rekening bij cliënten

Vanaf 1 juni gaat GODO kosten voor ATM-gastgebruik bij andere banken zelf betalen


De Coöperatieve Spaar- en Krediet Bank GODO zal vanaf 1 juni de kosten voor het ATM gastgebruik bij andere banken zelf betalen. Algemeen directeur Percy Clenem zegt dat de bank ook de kosten voor POS gebruik op zich neemt. Voor het ATM-gastgebruik werd Srd 2,50 per keer ingehouden, terwijl voor POS-gebruik er per transactie Srd 0,20 werd gerekend. Dit meldt vandaag, zaterdag 11 mei 2019, onder andere Starnieuws.

Het besluit is volgens Clemen een strategische. Gelet op het aantal en de locaties van de GODO ATM’s zijn de GODO-leden veelal genoodzaakt gebruik te maken van ATM’s van collega banken, wat kosten met zich meebracht. Godo telt landelijk slechts drie ATM’s.

De bankdirecteur stelt, dat door de hoge initiële investerings- en operationele kosten voor het landelijk plaatsen van GODO ATM’s en de daarmee gepaard gaande risico’s, de directie heeft besloten om de kosten bij ATM en POS transacties voor eigen rekening te nemen.

'De leden kunnen dan vanaf 1 juni 2019 kosteloos pinnen en of POS-betalingen verrichten. Dit besluit staat niet los van de bankapplicatie welke de bank in december had gelanceerd. Wij gaan mee met de moderne technologie en maken onze leden klaar voor digitaal bankieren. Deze banking app zijn we op dit moment verder aan het ontwikkelen.'

Het digitaal betalingsverkeer wordt verder gestimuleerd om overmakingen te doen via de bankapplicatie. Hoeveel het besluit van de bank uiteindelijk zal gaan kosten, wil directeur Clemen uit strategische overwegingen niet kwijt. 'Als de bank ertoe over zou gaan tot het plaatsen van meer ATM’s, zou dit een verloren investering zijn.' Hij voegt eraan toe, dat met het betalen van de kosten voor de leden, de bank veel goedkoper uitkomt dan als zij machines zou plaatsen.

'De drie ATM’s blijven in tact en gezien de behoefte zullen wij voorlopig niet uitbreiden, maar het gebruik van de app stimuleren.' 

'Rgering moet een daad stellen en SPSB-directie in belang onderzoek ontlasten van werkzaamheden'

Sapoen (HVB): 'Onze fragiele financiële sector heeft een enorme deuk gehad'


'Hoewel de gevolgen van het SPSB-schandaal nog niet te overzien zijn, mag nu al gezegd worden dat onze fragiele financiële sector een enorme deuk heeft gehad. Beslist niet iets wat we kunnen gebruiken, vooral na het DSB-schandaal van twee jaren terug, de inbeslagname van 19.5 miljoen euro door de Nederlandse Justitie en de huidige schaarse dollars op de markt', zegt Assembleelid (coalitie) en politiek leider van de Hervormings- en Vernieuwingsbeweging (HVB) Raymond Sapoen vandaag, zaterdag 11 mei 2019, op Starnieuws. 

'De regering moet een daad stellen en zal nu al het directieteam van de bank in het belang van het onderzoek moeten ontlasten van haar werkzaamheden en een crisismanager aanstellen', vindt de politicus.

'Wat ik in de eerste plaats betreur is, dat de confidentialiteit van rekeninghouders welke een primaire vereiste is in het bancair verkeer zwaar is geschonden. De afgelopen dagen zijn we overstelpt met talrijke namen, rekeningen en bedragen waaromheen een waas van corruptie wordt getrokken. Maar, ik heb intussen ook informatie van mensen wiens naam en rekening al op straat liggen, terwijl ze aangeven normale rekeninghouder te zijn die braaf hun lening aflossen bij de bank. Hun bankprivacy is nu ernstig geschaad en eigenlijk behoren ze de bank hiervoor aansprakelijk te stellen.'

Over mogelijke oneigenlijke geldstromen ten laste van staatsmiddelen toevertrouwd aan de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) zegt Sapoen 'dat reeds geruime tijd het publiek geheim was dat van de een op de andere dag er zonder enige schroom als Sinterklaas werd gestrooid met kapitaal door personen en bedrijven. In hoeverre door de bank uitgezette leningen onderworpen zijn geweest aan de normaal vereiste bankvoorwaarden, maar ook de vraag of privéleningen zijn verstrekt ten laste van staatsmiddelen zijn zaken die dringend onderzocht moeten worden door de Centrale Bank als wettelijke toezichthouder. In ieder geval staat in dit stadium vast dat de integriteit van de SPSB onder zware druk staat hetgeen niet bevorderlijk is voor de Staat, de rekeninghouders en het bancair verkeer, nationaal en internationaal.'

Jogi ontkent zich schuldig te hebben gemaakt aan fraude bij verkoop landbouwareaal

'Ik ben niet de instantie om bestemmingswijziging te geven, Jogi is helemaal daarbuiten'


VHP-Assembleelid Mahinder Jogi ontkent zich schuldig te hebben gemaakt aan fraude bij de verkoop van een landbouwareaal. Enkele weken geleden plaatste NDP-parlementariër Keshopersad Gangaram Panday tijdens een openbare vergadering van De Nationale Assemblee (DNA) vraagtekens bij deze deal. Bij interruptie wilde Gangaram Panday weten of de verkoop wel legitiem was. Kort daarvoor had Jogi tijdens een spreekbeurt aangegeven dat toenmalig minister Roline Samsoedien zich in haar eerdere functie als districtscommissaris, in 2011 schuldig had gemaakt aan dubieuze grondzaken. 

De Ware Tijd schrijft vandaag, zaterdag 11 mei 2019, dat zij de hand heeft weten te leggen op de stukken inzake de verkoop van het terrein door Jogi. Het gaat om een terrein te Damboentong in Saramacca. Uit de stukken blijkt dat Jogi een areaal van 6.32 hectare had gekocht van een mevrouw P.G. Zij had het terrein in 2005 in grondhuur gekregen voor het uitoefenen van landbouw. In januari 2015 werd de koopovereenkomst bij de notaris ontbonden. Dezelfde dag vroeg Jogi via zijn notaris per brief aan de minister van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) om het terrein te mogen overdragen aan een bedrijf waaraan hij het areaal op hetzelfde moment had verkocht voor een bedrag van 70.000 euro.

De volksvertegenwoordiger zegt dat hij het terrein, waar hij een aantal jaren aan landbouw en veeteelt heeft gedaan, heeft verkocht, omdat hij steeds meer te maken kreeg met onder andere veediefstal.

Volgens verschillende bronnen zou de VHP'er door de jaren heen mensen hebben aangespoord domeingrond aan te vragen. Nadat ze die gekregen hadden zouden de arealen in volmacht aan hem zijn overgedragen, waarna hij deze doorverkocht. 'Dat was de modus operandi van die man', zegt een bron.

Jogi ontkent met klem zich bezig te hebben gehouden met ontoelaatbare zaken. Hij zegt het voornoemd perceel op legale wijze van mevrouw P.G. te hebben gekocht. De politicus geeft toe dat bij elke grondtransactie hij van de verkoper een volmacht vraagt, omdat de afhandeling van overdracht van gronden door RGB enorm lang duurt.

Dat de nieuwe eigenaar het terrein niet voor landbouw heeft gebruikt maar om zand en schelpen af te graven, mag hem als verkoper niet verweten worden, vindt Jogi. 'Ik heb slechts het terrein met de beterschap die ik heb aangebracht verkocht. Ik ben niet de instantie om bestemmingswijziging te geven. Jogi is helemaal daarbuiten.' 

'Jogi wist toen al dat het terrein voor zandafgravingen werd aangewend en toch is hij daarna verlenging voor landbouwdoeleinden gaan aanvragen bij RGB', reageerde - toen nog - minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen.

Verdachte moord op rapper Feis was uitgeweken naar Suriname na schietpartij - Broer rapper raakte gewond

25-Jarige Silfano Junior M. aangehouden in Kerkrade, provincie Limburg


De 25-jarige Silfano Junior M., die afgelopen woensdag is aangehouden op verdenking van het schieten op rapper Feis en zijn broer, was uitgeweken naar Suriname na de schietpartij. Dat hebben bekenden van M. vandaag, zaterdag 11 mei 2019, verklaard tegenover het Algemeen Dagblad, zo schrijft Waterkant.net.

Eerder waren er al geruchten dat hij naar Suriname was gegaan en die zijn nu bevestigd.

De schietpartij vond plaats op 1 januari op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daarna verdween M. van de radar en dook hij onder om uit de handen van de politie te blijven. Naar nu blijkt was hij uitgeweken naar Suriname. Door geldgebrek zou hij zijn teruggekomen naar Nederland waar hij vervolgens onderdook in Kerkrade, schrijft het AD.

De politie had de verdachte dinsdag op de nationale opsporingslijst gezet. Eerder werd zijn foto getoond in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. M. werd woensdag in het Limburgse Kerkrade gearresteerd.

Volgens de krant heeft de rechter-commissaris van de Rotterdamse rechtbank gisteren besloten dat de verdachte nog zeker twee weken langer vast blijft zitten.

Derryl Boetoe, directeur Cevihas, de kandidaat voor open NDP-pluche in Assemblee door vertrek Misiekaba

Misiekaba gaat leiding geven aan SoZaVo - Hij had vaak kritiek op het sociale beleid van SoZaVo


Nu NDP-fractieleider André Misiekaba minister wordt van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo), is Derryl Boetoe, directeur van de Centrale voor Vissershavens in Suriname NV (Cevihas), de kandidaat die naar voren komt. Hij was op de vijftiende plaats gekandideerd op de lijst van De Nationale Assemblee voor Paramaribo. 

Hij zal de keuze moeten maken of hij Assembleelid wordt of directeur van Cevihas blijft.

Na hem staan nog op de lijst Daniella Sumter en Raynell Enfield.

Misiekaba had veel kritiek op het sociale beleid van SoZaVo, aldus Starnieuws vandaag, zaterdag 11 mei 2019. Op verschillende momenten werd stevige kritiek geleverd. Ook was er kritiek op de wijze waarop minister Cristien Polak communiceerde met mensen.

Vanaf donderdag mag Misiekaba leiding gaan geven aan het ministerie.

De functie van fractieleider van de NDP is nu ook vacant. Het ligt voor de hand, dat Amzad Abdoel doorschuift als fractieleider. Hij is al geruime tijd waarnemend fractieleider.

Voor maandag staat de hervatting van de begrotingsbehandeling op de agenda. Dan moet de regering aan het woord komen en vragen beantwoorden die in de eerste ronde zijn gesteld.

'Corruptie faciliterend beleid regering Bouterse/Adhin nu op schokkende wijze manifest geworden'

Santokhi, VHP-voorzitter, roept Bouterse op om onmiddellijk af te treden

- 'Telkens wanneer een schandaal als SPSB wereldkundig wordt, grijpt president als afleidingsmanoeuvre naar instrument van reshuffling'
- 'De verwachting is, dat het corruptie faciliterend en het graaibeleid onverkort zal worden voortgezet'


VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi roept president Desi Bouterse op zijn mandaat onmiddellijk terug te geven aan het volk. 'Dit om te voorkomen dat wij als samenleving in diepere ellende worden gestort. President nogmaals de vraag aan u eerder in het parlement gesteld: Is dit uw legacy die u wil achterlaten?', zegt hij vandaag, zaterdag 11 mei 2019, in een uitgebracht persbericht van de VHP.

Santokhi zegt, dat het corruptie faciliterend beleid van de regering Bouterse/Adhin nu op schokkende wijze manifest is geworden. 'De gehele samenleving gruwelt van de SPSB-affaire. Telkens wanneer zo'n schandaal wereldkundig wordt, grijpt de president als afleidingsmanoeuvre naar het instrument van reshuffling', concludeert de politicus.

'Het beetje vertrouwen dat deze regering bij enkele trouwe aanhangers genoot is, nu volledig weggevaagd. Het land wordt op alle fronten leeggeroofd en de president presenteert wederom een rookgordijn middels reshuffling van ministers. Het ware beter geweest als de totale regering onder leiding van Bouterse haar mandaat teruggaf aan het volk en nieuwe verkiezingen uitschrijft. De regering kan immers niet meer bogen op enig draagvlak van de samenleving.'

De samenleving gaat volgens de VHP-voorzitter zwaar gebukt onder de financieel-economische crisis door de regering zelf veroorzaakt, terwijl regeringsloyalisten in overmatige luxe leven vanwege de grove graaimentaliteit. 'Zie maar recentelijk een snoepreisje van maar liefst $250.000 ondernomen door vicepresident Ashwin Adhin met toestemming van de president.'

'Deze zoveelste reshuffling in negen jaar tijd zal geen zoden aan de dijk leggen. De regeringspartij heeft geen kader getuige dezelfde namen die terugkomen. Mensen die in het recente verleden niet in staat zijn gebleken het tij ten positieve te keren, komen terug. De verwachting is, dat het corruptie faciliterend en het graaibeleid onverkort zal worden voortgezet. Ik roep de samenleving op om de hoop niet te verliezen en de komende tijd doch uiterlijk op 25 mei 2020, resoluut af te rekenen met een door deze regering geïnstitutionaliseerde graaimentaliteit, welke funest is voor ons als natie', stelt de leider van de VHP.