zaterdag 28 juni 2014

De zaak Dino Bouterse - Deel 5 - 17 november 2013 - 16 juni 2014

Zoon president Suriname in VS verdacht van wapen- en drugshandel en betrokkenheid bij Hezbollah

Dino op voorhand al 'veroordeeld'

Juni 2014 Door: Paul Kraaijer


Een overzicht (vervolg)


5 december 2013
Nieuwsuur: ‘Zaak Dino Bouterse is uitlokking’ – Deskundigen maken gehakt van Amerikaanse aanklacht 
Dino Bouterse heeft officieel voor de rechter verklaard dat hij onschuldig is aan de drie hem ten laste gelegde misdrijven. Hij deed dat 5 december in een besloten bijeenkomst in de kamer van de rechter in New York. Dat blijkt uit documenten van de rechtbank, die Nieuwsuur in bezit heeft, zo laat het Nederlandse NOS/NTR-actualiteitenprogramma op haar website weten.

De Amerikaanse Justitie legt Dino Bouterse, de zoon van president Desi Bouterse, cocaïnesmokkel, verboden bezit van zware vuurwapens en terrorisme – het verlenen van steun aan Hezbollah – ten laste.

Beelden van Nieuwsuur:


De zaak steunt bijna volledig op het werk van undercover-agenten van de DEA, die Bouterse in de val lokten. Internationaal strafrechtadvocaat Geert-Jan Knoops en de Amerikaanse oud DEA-agent Michael Levine maken daarom gehakt van de aanklacht. Bouterse is uitgedaagd en in de val gelokt en dat is verboden, zo betogen de twee deskundigen.
De aanklager in New York kwam onlangs met een dagvaarding waarin staat beschreven dat Bouterse is gefilmd tijdens het plannen van allerlei criminele activiteiten. Op de beelden is te zien dat Dino Bouterse een kilo cocaïne en een raketwerper uit een safe in zijn overheidskantoor haalt, aldus Nieuwsuur.

Bouterse opent de safe tijdens een gesprek met Amerikaanse informanten. Hij dacht dat het leden waren van een Mexicaans kartel, die voor miljoenen aan wapens en drugs wilden kopen. Quincy Muntslag, een handlanger van Bouterse, pocht tijdens het gesprek dat de drugs met chemicaliën zijn behandeld, ‘zodat de drugshonden het niet kunnen ruiken’.

De informanten zouden Dino ook in contact hebben gebracht met undercoveragenten die zeiden dat ze lid waren van de Libanese terreurgroep Hezbollah. Bouterse zou een terreurcel van Hezbollah onderdak hebben willen bieden in Suriname.

In de stukken van Justitie staat dat Bouterse in juli naar Griekenland vloog voor overleg met de ‘Hezbollah-leden’. Die vertelden hem dat een groep van dertig tot zestig terroristen vanuit Suriname aanslagen op Amerikaanse doelen zouden voorbereiden. Bouterse had maar één verzoek: geen aanslagen in zijn eigen land.

Toen de zogenaamde terroristen opperden dat Bouterse ook geen goede vrienden was met de Amerikanen, antwoordde hij: ‘We hebben problemen met de Nederlanders en de Amerikanen.’ ‘Dan fuck jij de Nederlanders en wij de Amerikanen’, zei de undercoveragent tijdens het gesprek.

Op de vraag of hij ook wapens kon leveren, antwoordde Bouterse: ‘Zeg me maar wat je nodig hebt.’ Ook was Bouterse bereid de paspoorten voor de groep te regelen. De leider van de groep zou zelfs een stempel in zijn pas krijgen waardoor het leek alsof hij al eerder in Suriname was geweest. De terroristen zouden miljoenen neertellen voor de bescherming door Bouterse, werd hem beloofd.
Bouterse wilde de terroristen ook voor zijn eigen doelen kunnen inzetten. ‘We hebben zo’n tien man nodig die achterblijven in Suriname. Mensen op wie we kunnen vertrouwen en die we elk moment kunnen inzetten. We hebben zware jongens nodig’, zei hij.

Dino Bouterse hangt 15 jaar gevangenisstraf boven het hoofd voor drugssmokkel, maar minimaal veertig jaar voor terrorisme. Hij werd eind augustus in Panama gearresteerd en vervolgens uitgeleverd aan de VS. Hij blijft voorlopig in de cel. De volgende zitting staat gepland op 7 februari.


12 december 2013
Is Dino Bouterse uitgelokt of niet?
De uitzending van Nieuwsuur leidt 12 december 2013 tot onderstaand door Idris Naipal, lid van de Media Commissie van de Verenigde Hervormings Partij (VHP) in Suriname, aan lokale media verzonden ingezonden stuk met de kop ‘Is Dino Bouterse uitgelokt of niet?’:

Uitlokken is een vorm van deelneming. De uitlokker is degene die een ander ertoe aanzet een strafbaar feit te plegen. Enkele deskundigen beweren dat Dino Bouterse is uitgelokt in de zaak waarbij hij wordt verdacht van het plegen van ernstige strafbare feiten. Aan Dino Bouterse is ten laste gelegd cocaïnesmokkel, verboden vuurwapenbezit en steun verlenen aan de terreurorganisatie Hezbollah.

Ik heb geluisterd naar internationaal strafrechtadvocaat Geert-Jan Knoops en de Amerikaanse oud-DEA-agent Michael Levine. “Zij zeggen dat Dino Bouterse is uitgelokt tot het begaan van strafbare feiten”. Als Dino Bouterse een niet- ingewijde was op het gebied van terrorisme dan had ik wel aangenomen dat hij is uitgelokt.

Hoe is het mogelijk dat de ‘beste man van CTU’ die zogenaamd terrorisme moet bestrijden zich heeft laten uitlokken? Uit het verhaal van de undercoveragenten is niet gebleken dat zij Dino Bouterse hebben aangezet tot het plegen van ernstige strafbare feiten. De “terroristen” hebben aan Dino Bouterse medewerking gevraagd hun te voorzien van wapens en toegang te willen geven aan vermeende Hezbollah-leden tot Suriname in ruil voor miljoenen dollars.

Volgens de undercoveragenten heeft Dino Bouterse op 28 juni op zijn kantoor een kilo cocaïne tevoorschijn gehaald en laten zien aan zijn zakenpartners, naar later bleek DEA-informanten. Ook zou Dino bereid zijn elke week 20 kg te verzenden naar Amerika en leverde ook een vals paspoort. Voorts zou hij hun helpen bij de aanvraag van visa voor reizen naar de Verenigde Staten.

De heren Geert-Jan Knoops en Michael Levine zijn totaal voorbijgegaan aan het feit dat Dino een topper is van Counter Terror Unit (CTU) en hij een “ingewijde” is op het gebied van terrorisme. U begrijpt, het verhaal van Geert-Jan Knoops en de Amerikaanse oud-DEA-agent op NOS.nl klopt van geen kant. Ik vraag me af vanwaar de plotselinge belangstelling voor de ernstige strafzaak van Dino.

Ik heb het vermoeden dat er meer schuilt achter de verklaring van deze twee heren. Voor de advocaat valt er genoeg US dollar te verdienen in deze vrij ernstige strafzaak, dus hij probeert een opening te vinden om mee te helpen met de verdediging. Geld maken, zo zitten de meeste strafpleiters eenmaal in elkaar.

Waarom heeft Geert-Jan Knoops geen belangstelling voor het strafproces van een zekere Piet Wortel waarin de namen van Desi Bouterse en Dino zijn genoemd. Ik heb hem niet horen praten over deze zaak, is deze advocaat gewoon op een blauwe maandag opgestaan om onschuld van Dino te bewijzen?

De heren Geert Jan Knoops en Michael Levine hebben kennelijk over het hoofd gezien dat het rechtssysteem van Amerika anders is dan dat van Nederland. In Nederland bijvoorbeeld trekken ze grenzen wanneer het gaat over het zetten van vallen voor potentiele criminelen. Sinds de aanslagen in Amerika op 9/11/2001 hebben de Amerikanen hun wetgeving aangepast tegen het terrorisme met de zogenoemde “Patriot Act’. De Patriot Act is een Amerikaanse wet die in de nasleep van de terroristische aanslagen van 11 september 2001 tot stand is gekomen.

De doelen zijn voor versterking van de binnenlandse veiligheid en de bevoegdheden van de wetshandhaving met betrekking tot het identificeren en stoppen van terroristen. De USA Patriot Act biedt de Amerikaanse overheid meer aan om informatie te vergaren over en op te treden tegen mogelijke terrorisme. En ook al ben je heel ver over de grenzen van Amerika.

Openbare aanklager Preet Bharara is onverbiddelijk als het gaat om terrorisme. Hij stelt zich op het standpunt dat de misdaad na 9/11/2001 moet worden gezien als grensoverschrijdende criminaliteit en hierop moet de wetgeving kunnen inspelen. Hij zegt: ‘As crime has gone global and national security threats are global, in my view the long arm of the law has to get even longer. We can’t wait until bombs are going off’. Dus heel duidelijke taal van Preet Bharara.

Ik heb geen juridische achtergrond, maar ben wel in staat logisch te denken. In mijn perceptie kan er geen sprake zijn van uitlokking omdat Dino, naar mijns inziens, wel de intentie had steun te verlenen aan de ‘terreur organisatie Hezbollah’. Want er waren miljoenen dollars te verdienen aan de deal met de terroristen. Als Dino geen kwade intentie had, waarvoor was hij samen met de undercoveragenten naar Griekenland vertrokken.

Er zijn twee hamvragen die mij bezighouden namelijk:

1. Waarom heeft Dino Bouterse zich laten ‘uitlokken’ als hij geen kwade intentie had om de “Hezbollah” te helpen?

2. Waarom heeft Dino Bouterse de justitiële autoriteiten en het Bureau Nationale Veiligheid niet ingelicht dat de Hezbollah van plan was terroristische aanvallen te plegen in Amerika?

Als topper van de CTU en “bestrijder van terrorisme” moest hij dat gelijk hebben doorgespeeld aan de autoriteiten van het Bureau Nationale Veiligheid en de justitiële diensten, echter heeft hij dat na gelaten. De volgende vraag die bij mij rijst is, waarom heeft hij dat nagelaten? Het is overduidelijk dat Dino gezwicht is voor de “miljoenen Amerikaanse Dollars”.

We moeten nu maar wachten op de uitspraak van onafhankelijke rechter van New York. Innocent until proven guilty. Als Dino Bouterse onschuldig is zal hij vrijgesproken worden.

Naipal. A.I.


25 december 2013
Dino Bouterse heeft mogelijk grote economische belangen in Tigrigebied
Blijkens een ingezonden stuk in de Guyanese krant ‘Guyana Chronicle’, zo bericht De West in haar editie van maandag 23 december 2013, zou Dino Bouterse mogelijk grote economische belangen hebben in het zogeheten Tigrigebied.

De schrijfster, C. Cadogan, veronderstelt dat er een connectie is tussen Dino Bouterse en het Guyanese oppositielid Joseph Harmon, die de mijnbouwactiviteiten van het Braziliaanse mijnbouwbedrijf Muri PGGS in de New River Triangle heeft bekritiseerd.

Cadogan spreekt het vermoeden uit, dat APNU-parlementariër Harmon (A Partner for National Unity), die tevens voormalig kolonel in het Guyanese leger is, uit persoonlijke en wraakzuchtige motieven de Guyanese belangen op het spel heeft gezet door te ageren tegen de overheid, die mijnbouwrechten in het betwiste gebied heeft verleend. Ze stipt aan dat toen de zoon van president Bouterse in augustus in Panama werd gearresteerd, onder meer aan het licht kwam dat Bouterse junior criminele connecties had in Guyana. In een WikiLeaks-bericht over Roland Bullen had deze toenmalige Amerikaanse ambassadeur in Guyana opgemerkt dat ‘Desi Bouterse’s zoon Dino een paar jaar geleden een reis naar het Guyanese Buxton had georganiseerd voor een Surinaams voetbalteam en dat men het sterke vermoeden had dat de bus van het voetbalteam wapens transporteerde naar Buxton’.

Er werd tevens beweerd dat APNU-politicus Joseph Harmon nauw betrokken was bij de organisatie van deze voetbalwedstrijd en daarbij diverse louche zaken regelde met Dino Bouterse. Er zouden in dit kader tal van banden met de Surinaamse onderwereld zijn, wordt beweerd. Het is overigens al jarenlang bekend, dat Buxton de reputatie heeft een veilige haven voor zwaar bewapende bendes te zijn en kort nadat Desiré Bouterse president werd en Dino Bouterse een vooraanstaande positie in de Counter Terrorism Unit werd toebedeeld, is de vriendschap tussen Harmon en Bouterse verder uitgebouwd.

De schrijfster benadrukt dat Harmon sterke banden met de Surinaamse onderwereld heeft, die verdacht veel interesse in het New River Triangle gebied en aangrenzende gebieden ten zuidoosten van Guyana toont. Harmon zou daarom sterke bezwaren hebben gemaakt tegen elke activiteit binnen het gebied, aldus Cadogan.


26 februari 2014
Dino Bouterse and the plot to build a Hezbollah base in Suriname
De Australische krant The Sydney Morning brengt 26 februari 2014 een groot artikel over Dino Bouterse en de Amerikaanse aanklachten tegen hem:

Dino Bouterse and the plot to build a Hezbollah base in Suriname

Date February 26, 2014 - 12:02PM
William Rosenau 


President Desi Bouterse: convicted in absentia for his part in smuggling 474 kilograms of cocaine. Photo: Wikimedia Commons

Dino Bouterse thought he’d struck the deal of a lifetime. It was July 31, 2013, and the head of Suriname’s counterterrorism force - who also happened to be the president’s son - had been carefully cultivating what he hoped would become a lucrative relationship with a pair of Mexican drug smugglers. They had already piloted a ‘‘line’’ for shipping cocaine from Suriname, through Trinidad and Tobago, and on to Fort Lauderdale, Florida, but the Mexicans had in mind a vastly more profitable side venture: building a Hezbollah base in Suriname and arming the Lebanese militant organisation against the Americans. At a meeting in Greece, the 40-year-old Surinamese scion hashed out the details with one of the Mexicans and two purported representatives from Hezbollah. For $US2 million cash upfront, Bouterse would provide secure facilities in Suriname where the Shiite militant group could train 30 to 60 men. He would also supply rocket launchers, land mines and other weapons that could be used to strike US targets.

Desi Bouterse is accused of using a bayonet to castrate an 'anti-revolutionary'. 
‘‘You’ll [expletive] the Dutch, and we will [expletive] the Americans,’’ one of the Hezbollah envoys said at one point.


Dino Bouterse: facing a life sentence plus 15 years.  
‘‘I’m totally behind you,’’ Bouterse responded. Later, he sent a text message to an associate back in Suriname: ‘‘we hit the jackpot.’’
That couldn’t have been further from the truth. A little more than a month later, Panamanian police arrested Bouterse at the airport in Panama City and extradited him to New York, where he had been indicted on drug-trafficking charges. Then, in November, US authorities unsealed a second indictment that charged Bouterse with providing material support to a terrorist organisation.

The Mexican narcotics smugglers, it turned out, were US Drug Enforcement Administration informants who had been wearing wires the whole time. Their conversations and text messages with Bouterse were later made public in the unsealed indictments. The episode was more bizarre than sinister. But it serves as an unsettling reminder that Suriname’s leading political family has long been involved in unsavoury, seedy and outright criminal activities. The Hezbollah threat may have been entirely concocted by the DEA - a clever ploy to bring down the reckless younger Bouterse - but the willingness of Surinamese officials to accommodate a terrorist group so close to the United States should serve as a wake-up call for Washington, which still maintains military ties with Paramaribo. That Suriname is also a thriving narcostate ought also to be cause for concern.

Located on South America’s north Atlantic coast and bordering Brazil to the south, the Republic of Suriname is nestled between Guyana and French Guiana, a French overseas territory perhaps best known today for its European ‘‘spaceport’’ and as the former site of the Devil’s Island penal colony. It is South America’s smallest country and is suffocatingly isolated from the rest of the continent. 

Desi Bouterse while head of the military in 1985. Photo: Wikimedia Commons


As noted travel writer John Gimlette wrote in 2011, Suriname, Guyana and French Guiana have ‘‘never felt part’’ of South America. ‘‘The [three] are the odd ones out; they’ve never been Spanish or Portuguese; they’ve never known machismo, or Bolívar, or liberation theology; and they’re so isolated that there’s only one road that links them to the rest of South America.’’
But barriers - physical or cultural - have not kept the former Dutch colony entirely cut off from the outside world. During the Cold War, the United States, on high alert for communist mischief-making in the Western Hemisphere, worried that Suriname would enter the Caribbean Marxist-Leninist firmament headquartered in Fidel Castro’s Havana. More recently, the country has been a transshipment point for drugs bound for markets in Western Europe. Porous borders, a vast interior with little government presence, and significant corruption have helped secure Suriname’s position as a criminal entrepot. According to the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, it ranks among South America’s top five transshipment points for European-bound cocaine.

If any single figure can be held responsible for the country’s recent troubles, it is Dino Bouterse’s father. Desire Delano ‘‘Desi’’ Bouterse has ruled Suriname intermittently for more than three decades - twice as a result of coups he led and now as the country’s quasi-democratically elected leader. Dino’s criminal escapades have been a reliable nuisance for the United States. But his transgressions pale in comparison with his father’s long history of drug trafficking, political violence and human rights abuses.

The elder Bouterse, a former army sergeant who peddled imported pornography on the side, first came to power in a coup on February 25, 1980 - an occasion commemorated this week in Suriname with a national holiday, the ‘‘Day of Liberation and Innovation.’’ Promoting himself to colonel, Bouterse set Suriname on a revolutionary course influenced by Marxist-Leninist notions then in circulation across the developing world.

As he consolidated his dictatorship, Bouterse carried out a series of extrajudicial killings, the most notorious of which were the ‘‘December murders’’ of 1982. Early on the morning of December 8, army personnel rounded up 16 prominent critics of the regime and brought them to Fort Zeelandia, near the capital, Paramaribo. A hastily assembled tribunal led by Bouterse quickly found the prisoners guilty of ‘‘anti-revolutionary’’ activities. Drink-sodden soldiers then carried out the death sentences in the fort’s courtyard. According to one account in the Dutch press, Bouterse joined the mayhem, using a bayonet to castrate one man and shooting another in the back.

Suriname in the 1980s had all the raw ingredients for a Frederick Forsyth thriller: a sweltering climate, corrupt despotism, guerrilla war and Cold War geopolitical intrigues. An armed ethnic uprising in the hinterlands, led by Ronnie Brunswijk, a former bodyguard of Bouterse, was met with savage government repression - including the killing of 19 women and children in the remote village of Mooi Wana, an atrocity that has been called the ‘‘My Lai of Suriname''.

But it wasn’t what Bouterse was doing in his own backyard that worried the United States. It was his links with the Castro government, Nicaragua’s Sandinistas, and the New Jewel Movement in Grenada. As early as 1982, the top CIA analyst for Latin America, Constantine Menges (nicknamed ‘‘Constant Menace’’ by bureaucratic enemies who had tired of his noisy anti-communism), warned his superiors in Langley of ‘‘the growing danger’’ posed by Suriname’s leftward drift into the ‘‘Cuban orbit.’’ US President Ronald Reagan came to share this anxiety about Suriname’s apparent descent into Castroism. In a letter to Brazil’s president in 1983, he pointed to Bouterse’s ‘‘longstanding predilections toward Cuba and Grenada’’ and his entrance into the ‘‘Cuban/Soviet sphere.’’ At the same time, senior members of his administration were mulling various schemes to remove the bothersome Surinamese leader from power. One such plan, developed by the CIA and later dismissed as ‘‘harebrained’’ by Secretary of State George Shultz, would have used South Korean commandos to overthrow Bouterse. Another would have deployed US-based Surinamese exiles and was reportedly described by Senator Barry Goldwater, no slouch when it came to anti-communist intrigues, as ‘‘the dumbest [expletive] idea I ever heard.’’

The US invasion of Grenada in October 1983, aimed at removing a purportedly pro-Cuban regime, had a powerful knock-on effect. Almost immediately afterward, Bouterse broke all ties with Havana. Washington’s fears of a communist toehold on the South American mainland abated and relations improved, though Libyan meddling in Suriname continued to trouble Reagan officials. Not everyone shared Washington’s belief that Bouterse was more of a farce than a threat. Suriname’s former colonial rulers, for one, still thought he was a menace - both to the Dutch residents of Suriname and because of his growing role as a drug trafficker. In 1986, the Dutch government, led by Prime Minister Ruud Lubbers, went as far as planning an invasion of Suriname. Eight hundred and fifty Dutch soldiers, with US air and naval support, would arrest Bouterse on drug-related charges. But as with earlier plots, this one fizzled out. Ultimately, Dutch leaders considered the risk of casualties to be too high. More importantly, the Americans, embroiled elsewhere in Latin America and sceptical about the mission’s prospects, rejected the Dutch request to provide ships and aircraft.

In 2000, Bouterse was convicted in absentia by a Dutch court for his role in shipping a total of 474 kilograms of cocaine into the Netherlands via diplomatic pouches. Although out of power at the time - and therefore without official immunity - Bouterse never served his 11-year sentence because the two countries have no extradition treaty. In 2010, Bouterse’s ‘‘Mega Combination’’ bloc won the largest number of parliamentary seats, and the former army sergeant came to power for the third time, offering the electorate ‘‘sugary promises for easy jobs and cheap housing'', according to one unsympathetic Guyanese editorial writer. Following the 2010 election, the Dutch promptly cut off security assistance, and the Dutch foreign minister declared indignantly that the new leader was not welcome in the Netherlands ‘‘unless it is to serve his prison sentence.’’ Technically, Bouterse remains a wanted man. But the lack of an extradition treaty - and now, Bouterse’s immunity as a head of state - makes it unlikely the Netherlands will get its hands on him anytime soon.

Few others seem to share the Dutch loathing of the Surinamese premier. Interpol withdrew its arrest order after his election in 2010, and Bouterse has traveled to Brazil, Guyana, South Africa, and the United States (for the UN General Assembly meeting in New York). With the exception of the recent Dino Bouterse rumpus, developments in sleepy Suriname only rarely attract the world’s gaze.
No one seems to have paid any particular notice, for example, to the April 2013 announcement by Brunswijk, Desi’s old nemesis, that he will run for president in 2015. Bizarrely, Brunswijk revealed his candidacy on stage during a concert featuring Rick Ross, the bald, heavily bearded, American hip-hop star. Brunswijk reportedly passed out $US100 bills - and less enthusiastically received Surinamese notes - to the audience. An influential figure within the Mega Combination, Brunswijk has more than politics in common with the elder Bouterse. Like Desi, Brunswijk was convicted in a Dutch court in 1999 for cocaine trafficking.

Dino, meanwhile, has spent one Christmas behind bars in New York awaiting trial, and it doesn’t seem likely that he will be a free man anytime soon. If ultimately convicted, the younger Bouterse could face a life sentence plus 15 years. But so far, neither Dino’s exploits nor his father’s unsavoury past seem to have done any harm to Paramaribo’s relationship with Washington. In 2012, the US military supplied $US400,000 in naval training, and last March, the Pentagon agreed to provide $US500,000 to strengthen the Surinamese army - support the United States shows no sign of withdrawing.

Read more: http://www.smh.com.au/world/dino-bouterse-and-the-plot-to-build-a-hezbollah-base-in-suriname-20140226-hvdvp.html#ixzz2uRwOLwGK

5 maart 2014
Zaak Dino verschoven naar 27 maart
De Surinaamse zender Radio ABC bericht, dat op verzoek van de verdediging de zaak van Dino Bouterse is verschoven naar 27 maart. Dat zou zijn vernomen van het Openbaar Ministerie in Manhattan. De zaak zou vrijdag 7 maart beginnen. Radio ABC schrijft verder te hebben vernomen, dat de rechtbank in Manhattan, New York, op 27 maart een regiezitting is, dus geen inhoudelijke behandeling. De verdediging heeft dan tot die dag de tijd om alle zogenoemde pre trial motions in te dienen.


28 maart 2014
Verdediging Dino Bouterse niet te spreken over werkwijze Justitie VS – VS zou soevereiniteit Suriname hebben geschonden…
In haar schriftelijk verweer op vrijdag 28 maart 2014, heeft de verdediging van drugs- en terreurverdachte Dino Bouterse gesteld, dat de aanhouding en uitlevering van haar cliënt aan de VS door Panama onrechtmatig is geweest.

Verder heeft de VS tijdens de opsporing van Bouterse de soevereiniteit van Suriname ernstig geschonden en via misleiding Panama zo ver gekregen om hem onmiddellijk uit te leveren. Zo staat in een persbericht dat door de verdediging een dag later, 29 maart, gestuurd is naar verschillende media in Suriname. Ook het dertien pagina’s tellend verweer is naar de media gestuurd.

Aangevoerd is dat het gaat om ernstige schending van de soevereiniteit van Suriname, misleiding van de Panamese regering en onrechtmatig verkregen bewijzen. Het verdedigingsteam bestaat uit Jose M. Arrufat-Gracia, Richard Rosenberg, Michael Hueston en Florian Miedel.

In het schriftelijke weerwoord tegen de aanklachten van de openbare aanklager, die op 20 augustus 2013 zijn gedaan en later op 7 november zijn verzwaard, brengt het verdedigingsteam onder andere de volgende punten in verweer:

1. Schending van de ‘doctrine of specialty’: aanklachten die buiten de scope van uitlevering vallen, kunnen niet meegenomen worden in de aanklacht.
2. Buitensporig gedrag van de Amerikaanse overheid bij de opsporing waardoor de soevereiniteit van twee staten geschonden is, te weten Suriname en Panama
3. Verklaringen die onrechtmatig zijn verkregen uit het verhoor, zijn niet toelaatbaar als bewijs.
4. Overlegging van bewijsmateriaal ten voordele van de aangeklaagde, is niet afdoende.

Op basis van deze argumenten eist het verdedigingsteam dat de latere tenlastelegging van aan terrorisme gerelateerde activiteiten wordt afgewezen.

Toelichting
De toelichting op de belangrijkste punten uit het verweer.

Punt 1
Op grond van schending van de ‘doctrine of specialty’ eist de verdediging dat de tenlastelegging van aan terrorisme gerelateerde activiteiten wordt afgewezen.
- Ten tijde van het verzoek tot uitlevering was de verdachte buiten het grondgebied van de USA.
- Panama is tot arrestatie en uitlevering overgegaan op basis van misleidende informatie, verschaft door de verantwoordelijke autoriteiten van de USA.
- De ‘Superseding Indictment including a new Count One’ beschuldigt aangeklaagde van ondersteuning van een internationale terroristische organisatie, welke tenlastelegging echter pas op 7 november 2013 werd gedaan, waardoor deze buiten de scope van de arrestatie en uitlevering van 29 augustus 2013 valt.
- De ‘doctrine of specialty’, die bekend is binnen het recht, stelt dat verdachten die uitgeleverd worden, alleen vervolgd en gestraft mogen worden voor overtredingen waarvoor uitlevering is aangevraagd en ingewilligd.
- Gezien de omstandigheden en condities van uitlevering, is de enige aanklacht die gebruikt mag worden, deelname aan internationale drugshandel. Het gerechtshof heeft op grond van de ‘doctrine of specialty’ geen jurisdictie omDino Bouterse gerechtelijk te vervolgen voor de later toegevoegde aanklacht van ondersteuning van terrorisme.

Punt 2
Gedrag van de overheid kan dusdanig buitensporig zijn dat het een schending van ‘due process rights’ vormt.
− Buitensporig gedrag van de overheid inhoudende, onder meer, ontoelaatbareuitlokking met financiële middelen en valse verklaringen afgelegd tegenover een andere soevereine staat – Panama – welke in het nadeel zijn van de aanspraak van de verdachte op een correcte rechtsgang (‘due process rights’). Het gaat om het aanbod van US$2 miljoen voor het leveren van een paspoort.
− De totaliteit van het buitensporig overheidsgedrag, naast het aanbod van de US$2 miljoen heeft de aanspraak van Dino Bouterse op een correcte rechtsgang (‘Due Process’) geschonden. Zonder enig bewijs dat Bouterse op een eerder tijdstip betrokken was in de misdrijven zoals aangeklaagd, is het onderzoek dat geleid heeft tot zijn arrestatie begonnen in december 2011 in Aruba en betrof het witwassen van geld en drugshandel. Pas aan het einde van 2012 richtte het onderzoek zich op Suriname met een focus op Dino Bouterse. De eerste ontmoeting tussen Dino Bouterse en twee van de confidentiële informanten vond pas plaats op 31 januari 2013. Bovendien leveren de overgelegde stukken geen rechtvaardiging voor deze verandering van koers in het onderzoek.

Schendingen − Verscheidene zware schendingen van Surinaams recht door Amerikaanse informanten komen, tezamen met het buitensporig overheidsgedrag, in aanmerking voor afwijzing van deze aanklacht, o.a.:
Het bewerkstelligen om Suriname binnen te komen met een vals paspoort;
de grensbewaking te vermijden;
in het bezit zijn van een vals Surinaams paspoort;
het uitvoeren van operaties namens een buitenlandse mogendheid op Surinaams grondgebied zonder medeweten of toestemming van de regering van Suriname;
het opnemen van privégesprekken zonder toestemming van de andere deelnemers of een rechterlijk bevel;
het invoeren zonder aangifte van een bedrag aan US dollars dat groter is dan het bij wet toegestane; verzuim om aan de Surinaamse overheid toestemming te vragen de operatie uit te voeren teneinde het gebruik van betaalde informanten en van valse paspoorten te vermijden en grensbewaking te ontwijken.

− In plaats van een normaal uitleveringsproces op gang te brengen op grond van het bestaande Uitleveringsverdrag met Panama, heeft de USA de onmiddellijke overdracht van Dino Bouterse verzocht. Daarbij werd de niets vermoedende regering van Panama voorgehouden dat Dino Bouterse een gevaar zou zijn voorde nationale veiligheid van dat land indien hij daar zou blijven, omdat pogingen tot zijn bevrijding zouden kunnen worden ondernomen door de internationale terroristische organisatie Hezbollah – een aantijging waarvan de USA wist dat die niet op waarheid berustte. De aangevoerde informatie laat duidelijk zien dat het hier een 18 maanden durende undercoveroperatie betrof zonder enige betrokkenheid van een drugskartel noch van Hezbollahleden of bondgenoten.
Dit alles kan aangemerkt worden als misbruik maken van macht en buitensporig gedrag, hetgeen de afwijzing van de tenlastelegging rechtvaardigt.

Punt 3
Verklaringen die verkregen zijn gedurende verhoor in gevangenschap zijn niet toelaatbaar tenzij aangetoond kan worden dat het z.g. ‘privilege against selfincrimination’ adequaat werd beschermd (de z.g. ‘Miranda rights’ – Miranda V. Arizona, 384 US 436 (1966). Bedoelde verklaringen zijn alleen toelaatbaar vrijwillig zijn afgelegd.
Na arrestatie werd verdachte op geen enkel moment op de hoogte gesteld van de redenen van zijn aanhouding en transport naar de USA – niet tijdens de aanhouding in Panama noch tijdens het vervoer naar een vliegveld, waar hem voor het eerst werd verteld dat hij naar de USA zou worden overgebracht. Nog steeds werd hij niet geïnformeerd van de redenen van zijn aanhouding. Hem werd daarbij slechts een Panamese resolutie overhandigd in de Spaanse taal. Deze dwangmatige sfeer zette zich voort tijdens het luchttransport. Een document in de Engelse taal dat moest dienen voor het in kennis stellen van zijn ‘Miranda rights’ werd hem overhandigd en gevraagd te ondertekenen – nog steeds echter zonder dat de redenen van zijn aanhouding werden gegeven. Hoewel Dino Bouterse het document tekende, weigerde hij zijn paraaf te plaatsen bij een verklaring voor het afstand doen van zijn recht om zich te onthouden van spreken, om zich door een advocaat te laten bijstaan en te verklaren dat geen beloften, bedreigingen of pressie van welke aard dan ook tegen hem gebruikt waren. De verhorende agent dreigde echter dat, tenzij hij een verklaring gaf, een aanklacht van terrorisme hem in New York zou worden opgelegd.

Gedurende de gehele aanhouding en verplaatsing was Dino Bouterse geboeid.
De feiten illustreren een aantoonbaar dwangmatig scenario dat het effect had van belemmering van vrije keuze en resulteerde in een onderwerping aan gezag, en niet een weloverwogen, bewuste en vrijwillige verklaring van afstand van rechten.
Met inachtneming van deze totaliteit van omstandigheden, dienen de verklaringen die de aangeklaagde worden toegerekend, niet te worden toegelaten.

Punt 4 Het verdedigingsteam eist voorts de afgifte van alle bewijsmateriaal dat nodig is voor de verdediging, en als zodanig is aangevraagd:
− alle documenten uitgewisseld tussen de USA en de Republiek Panama in verband met Bouterse’s ‘simpleand conditional surrender’, waaronder de ‘Diplomatic Note’ van de USA aan Panama.
− alle aanvullende audio- en video opnamen, o.a. vanaf februari tot juni 2013 aangaande onderzoek gedaan t.a.v. niet vervolgde deelnemers, geheim agenten en Dino Bouterse.
− de ‘DEA Operationa lFile’, welke het verdedigingsteam in staat moet stellen om te bepalen of de confidentiële bronnen of agenten die betrokken zijn in deze zaak, hebben gehandeld buiten hun budget en autoriteit dan wel tegenstrijdig aan de reglementen van de DEA.

Punt 5
De aangeklaagde verzoekt inzage in z.g. ‘Brady materia’ – d.w.z. door de vervolging niet verstrekt bewijs dat in het voordeel kan zijn van de aangeklaagde en wordt opgevraagd en dat de vervolging verplicht is te verstrekken, waar dat bewijs relevant is voor de schuld of strafoplegging, ongeacht de goede of kwade trouw van de vervolging.

Punt 6
Procesrecht (‘Federal Rules of Evidence’) vereist dat, op verzoek van de verdachte in een strafrechtelijke zaak, de staat voorafgaande aan de rechtszitting op redelijke termijn aankondiging moet doen van enig bewijs van andere misdaden,etc. dat zij voornemens is te introduceren tijdens de rechtszitting.
Dino Bouterse heeft deze aangevraagd.

Punt 7
De gedaagde eist ten slotte het behoud van alle documenten tegen vernietiging, verandering, verminking en vermindering met betrekking tot zijn verzoeken voor bewijsmateriaal of de verplichtingen van de overheid tot openbaarmaking.

Onderstaand ANP-artikel van zondag 27 april 2013 brengt weinig tot geen nieuws. Al in november 2013 verschenen artikelen waarin uitgebreid wordt ingegaan op de aanklacht…. Het is dan ook onduidelijk waarom het persbureau nu met dit bericht komt.

27 april 2014
ANP: Levenslang dreigt voor Dino Bouterse - Drugs en wapen in kantoor zoon president - Persbureau brengt oud nieuws.... 
Dino Bouterse probeerde een basis voor de terroristische organisatie Hezbollah op te zetten en drugs- en wapenhandel te bedrijven, onder meer vanuit zijn kantoor bij de Surinaamse antiterreureenheid CTU. Dit blijkt uit opgenomen gesprekken tussen hem en infiltranten van de Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst DEA.

Dit bericht plotseling zondag 27 april 2014 het Nederlandse persbureau ANP. Het is volstrekt onduidelijk waarom het persbureau juist eind april 2014 met dit bericht komt, vooral nu het geen enkel nieuws bevat.

Dino wordt vervolgd voor het helpen opzetten van een basis van de Libanese terreurbeweging Hezbollah in Suriname. Dit met als doel dat Hezbollah daarvandaan gewelddadige acties tegen Amerika zou kunnen voorbereiden en uitvoeren. Ook is Bouterse aangeklaagd voor wapenhandel en cocaïnesmokkel naar de VS.

De Surinaamse president Desi Bouterse benoemde zijn zoon Dino volgens eigen zeggen in 2010 als leider van de zwaar bewapende CTU (Counter Terrorism Unit). Pas toen Dino eind augustus vorig jaar werd opgepakt in Panama, werd dit opeens door de perschef van het Kabinet van de President ontkend, zo schrijft althans het ANP.
Uit de aanklacht blijkt, dat op 1 februari 2013 twee infiltranten van de DEA op bezoek kwamen bij Dino in Suriname. Zij gaven zich uit voor Mexicaanse drugshandelaren. In dit gesprek gaf Bouterse jr. aan dat hij hen kon ‘faciliteren’ bij drugssmokkel en het kopen van wapens.
28 juni vorig jaar bezochten Amerikaanse infiltranten Dino Bouterse in zijn kantoor. Er werd gesproken over het smokkelen van 450 kilo cocaïne naar de VS. Dino haade uit een kluis een pakketje van een kilo. Handlanger Quincy Muntslag (die eind augustus 2013 werd gearresteerd op Trinidad & Tobago en daar nog vast zit in afwachting van eventuele uitlevering aan de VS) gaf aan dat het was behandeld met chemicaliën waardoor ‘de honden op de luchthaven het niet kunnen ruiken’.

Vervolgens pakte Bouterse een raketwerper uit zijn kluis en gaf die aan een van de DEA-agenten. ‘Het is een Lawn’, zei Dino. Een licht anti-tankwapen. In juli overlegde hij in Suriname een paar keer met Amerikaanse agenten over het opzetten van een basis voor de terroristische organisatie Hezbollah in Suriname. Eind juli reisde hij naar Griekenland om met zijn contacten concrete plannen te maken.
De vermeende Hezbollahbaas vertelde dat zijn organisatie tegen de Amerikanen vecht. ‘Je hebt ingestemd om onze jongens te ontvangen, zodat ze kunnen worden getraind en dat ze kunnen blijven voor later uit te voeren operaties. Ga je akkoord?’, vroeg de infiltrant. ‘Ja’, antwoordde Bouterse.

Het ging om een eerste groep van 30 tot 60 mensen. Er werd huisvesting en bewaking voor ze geregeld, liett Bouterse weten. Ook konden volgens hem valse paspoorten worden verstrekt. De undercoveragent vroegof Dino Bouterse ook speciale wapens kon leveren zoals luchtdoelraketten, propellergranaten en explosieven. Dino: ‘Ik heb 2 maanden nodig. Dan kan ik je een lijst geven van wat we kunnen leveren.’
Dino Bouterse werd op basis van de infiltratieactie augustus vorig jaar op verzoek van de Amerikanen in Panama gearresteerd. Tijdens zijn voorgeleiding begin september in New York ontkende hij schuld. De zoon van de Surinaamse president hangt levenslang in de VS boven zijn hoofd.

27 april 2014
ANP: 'VS jaagt ook in Suriname op criminelen'
Het persbureau ANP komt op dezelfde dag ook met dit bericht, waarschijnlijk van de hand van de ANP-correspondente Annelies Brinkman, een Nederlandse die ook in dienst is als journaliste bij de Surinaamse krant De Ware Tijd. Zij heeft de Amerikaanse ambassadeur in Suriname uitgebreid geïnterviewd over diverse zaken en natuurlijk kwam de zaak Dino Bouterse ook ter sprake en dat leverde dit artikeltje op. Maar, ook in dit geval is het onduidelijk waarom het ANP nu met deze twee artikelen komt. Mogelijk om de aandacht weer even te focussen op de zoon van de Surinaamse president en de door de VS tegen hem aanhangig gemaakte rechtszaak. Maar, ook in dit geval biedt het ANP feitelijk weinig nieuws.

Terroristen en drugscriminelen moeten zich ook in Suriname niet veilig voor de Amerikanen wanen. Dat is de boodschap van de Amerikaanse ambassadeur in Suriname, Jay Anania, aldus meldt het Nederlandse persbureau ANP zondag 27 april 2014. ‘Iedereen die misdaden tegen de Verenigde Staten pleegt, zoals het sturen van drugs, zullen we onderzoeken, arresteren en vervolgen, waar ook ter wereld.’

Hij reageert op de vraag waarom Amerika veel geld en energie heeft gestoken in de arrestatie van Dino Bouterse, zoon van de Surinaamse president Desi Bouterse. De Amerikanen pakten jr. in augustus vorig jaar op.
De verdenkingen zijn drugs- en wapenhandel en ondersteuning aan de terreurorganisatie Hezbollah. Beide beschuldigingen zijn gedaan op basis van undercoveroperaties van Amerikaanse diensten, onder meer in Suriname.

‘We houden ons op meerdere plekken op de wereld bezig met de strijd tegen drugshandel.’ Niet zo gek, vindt Anania. ‘Nederland heeft immers ook een geschiedenis van het vervolgen van mensen die drugs naar Nederland schenen te sturen, inclusief mensen van hier’, aldus de ambassadeur, daarmee doelend op Desi Bouterse. Die is in Nederland bij verstek veroordeeld voor drugshandel. Hoewel Anania niet in wil gaan op de specifieke zaak van Bouterse jr. geeft hij met zijn uitspraken wel aan waarom de VS veel moeite voor hem hebben gedaan.

De ambassadeur benadrukt dat de bestrijding van de internationale drugshandel heel hoog op de agenda van de VS staat. En hoewel de Amerikanen vaak de leiding hebben in operaties, werken ze bij voorkeur samen met landen in de regio. ‘Drugshandel is de belangrijkste plaag in onze regio.’

Toch is het vaak zo ,dat de VS het grootste deel van de operatie voor zijn rekening neemt. Volgens Anania is dat logisch. ‘We zijn nu eenmaal vaak de bestemming van de drugs. Natuurlijk hebben wij vaak ook meer geld en mogelijkheden dan andere landen, dus daarom is onze bijdrage groot.’
Hij onderstreept dat het drugsprobleem moet worden aangepakt als het nog niet te groot is, omdat je anders situaties zoals in Mexico krijgt waar de laatste decennia tienduizenden mensen zijn vermoord. ‘Dus daarom is het belangrijk dat regeringen blijven strijden en misdaden aanpakken. Want criminele organisaties grijpen elke zwakke plek aan. Geen enkel land kan die problemen alleen aanpakken.’

28 april 2014
De provocaties tegen de Republiek Suriname   
Soms verschijnen er van die ingezonden stukken in media waarvan de inhoud kant noch wal raakt, waarvan de inhoud aan alle kanten rammelt, die zijn geschreven door mensen die vooral zichzelf interessant vinden, door mensen die werkelijk geloven wat zij schrijven. Zo iemand is Roy Raymond de Miranda. Iemand die graag provoceert, scheldt, beledigt, met vuil smijt en dreigt. Iemand die ook nog eens heilig gelooft in de meest absurde complottheorieën. Een intrigant ook. Maar, oh wee, als hij zelf op de korrel wordt genomen in een artikel, dan is hij er als de hazen bij om de schrijver van zo'n artikel af te branden in een ingezonden reactie. 
Onderstaand stuk kon geplaatst worden op de zogenoemde nieuwswebsite Suriname Herald, waarvan de redactie kennelijk de heer De Miranda en zijn achtergrond en praktijken niet kent. Een man die ook nog eens volledig en compleet anti-Nederlands / anti-koloniaal denkt en redeneert. Een intens triest, hopeloos geval. Een eng geval ook en vooral.


Dat sommige Surinamers die een blinde hartstocht koesteren in de richting van regeermacht in Suriname, is alom bekend. Dat soort figuren leggen hun leden dwingend op, reeds nu aangesproken te willen worden met de titel president. Maar dat de Oranjegezinden daarbinnen wel heel erg ver gaan, is eveneens publiek geheim. Het juichen voor handelingen van de Verenigde Staten van Amerika en de ware instigator van het blijvend provoceren en criminaliseren van Suriname en Surinamers die de dienst in dit land uitmaken, is tekenend voor de lage inborst die deze personen etaleren.

Dat de Amerikaanse ambassade in Paramaribo niet aflatend bezig is met brutale provocaties, is zelfs voor een kind van 4 jaar, overduidelijk. Is het niet in strijd met internationale conventies: inmengen in de binnenlandse aangelegenheden van de Republiek Suriname? Thans wordt er nog meer en persoonlijker geprovoceerd en gedemoniseerd. Het insinuerend verwijzen naar de veroordeling van de heer D.D. Bouterse door Nederland, is een daad die onmogelijk zonder een gedegen samenwerking met Nederland en de man die zichzelf in het heden reeds president van de Republiek waant te zijn, tot stand kon komen. Men behoeft slechts te kijken naar het medium waarin dit artikel is opgenomen om te weten wat er speelt. “Nederland Nu”, fungeert thans als doorgeefluik van een satanisch geregisseerde klucht.

Het uitlokken van een misdrijf, zo de aanklacht tegen Dino Bouterse reeds op waarheid zou berusten, is een verwerpelijke handeling. Mensen aanzetten tot een “misdaad”, is per definitie misdadig te noemen. De hele klucht rond de arrestatie van Dino Bouterse is zo doorzichtig gelogen in elkaar gezet, dat men eerder moet denken aan een bizarre soap, dan dat er sprake is van een opgeloste misdaad.

Welke ezel gelooft de verhalen over het meegedragen hebben van een raketwerper door Dino en het daarmee zelfs hebben gedreigd te gebruiken op de vlieghaven van Panama? Een raketwerper van Suriname meenemen en daarmee de douane passeren is buitengewoon ongeloofwaardig. Zelfs als men zou mogen aannemen dat de invloed van Bouterse junior dat mogelijk zou kunnen hebben gemaakt, dan rijst nog de vraag, hoe het reizen met een dergelijk groot wapen mogelijk is. Daarmee Aruba binnenkomen om er vervolgens wederom te vertrekken, dit is je reinste apekool.

En dan de klucht, als zou Dino Bouterse drugstransporten hebben voorbereid, ook voor deze beschuldiging is er behalve de geconstrueerde aanklacht geen overtuigend bewijs. De wereld weet dat de filmindustrie met allerlei animaties in Hollywood, dus de Verenigde Staten van Amerika is gevestigd. Dit laatste land weet als geen ander in de wereld, door middel van compilaties en vervalsingen, niet bestaande situaties echt te laten lijken.

Ook de praktijken van de CIA die mensen of landen in een vloek en een zucht weet om te toveren in criminelen en schurkenstaten is historisch bekend en bewezen. Wie kan zich niet herinneren hoe er zogenaamd bewijs werd gevonden, als zou Irak over vernietigingswapens beschikken, de reden om dat land binnen te vallen, er massaal te moorden en te doen veranderen in een land van verschroeide aarde.

De wereld kon aanschouwen hoe de toenmalige generaal Collin Powell, compleet met powerpont presentaties, de wereld misleidde over de vindplaatsen van vernietigingswapens. Na de inval en het volbrengen van de massale vernietiging van Irak, bleef er niets heel van de kunstmatig in elkaar gezette klucht, Irak een land met een uitgebreid arsenaal aan vernietigingswapens. Veel mensenlevens hebben deze historisch bewezen misdadigers op hun geweten.

De Hezbollah aanklacht tegen Bouterse junior gelieve men ook in dit licht te willen zien. Maar dan de vinger naar anderen uitsteken, daarbij vergetend dat er nog altijd drie andere op zichzelf gericht blijven, dit getuigt van een onbeschaamd- en gewetenloosheid die zijn weerga niet kent.
Het maken van filmbeelden en het daarna manipulatief monteren, is in dit kader een beproefde methode, kennelijk en naar alle waarschijnlijkheid hetgeen Dino Bouterse fataal werd.
Over de verdere inhoud van de aanklacht en de rechtmatigheid daarvan, deden de vier advocaten van deze verdachte reeds vele boeken open. Onrechtmatige handelingen binnen de landsgrenzen van Suriname en Panama zijn daar slechts enkele voorbeelden van. Valse voorwendsels en handelingen die in strijd zijn met de wetten van bevriende landen zijn openlijk blootgelegd door de verdediging van Dino Bouterse.

De ambassadeur insinueert in het kader van drugshandel, vervolgens buitengewoon gemeen in de richting van de huidige president van de Republiek Suriname. Het moet de heer Anania toch ook duidelijk zijn dat het drugsvonnis tegen de heer D.D. Bouterse een politiek geïnspireerde gerechtelijke dwaling is? Leden van de staande magistratuur in Nederland hebben onomwonden verklaard dat het strafrechtelijk vervolgen en vonnissen van de heer D.D. Bouterse tot stand kwam door zaken die buiten het strafrecht vielen.

Politiek Den Haag had zich via haar minister van Justitie en Politie, de heer Korthals, meester gemaakt van een zogenaamd strafproces, waarbij een Belgische drugscrimineel in ruil voor vervroegde vrijlating uit zijn detentie, ten nadele van de later veroordeelde Bouterse, valse verklaringen moest afleggen. Dit laatste is naderhand door betrokkene, Patrick van Loon, ruiterlijk toegegeven tijdens een ander strafproces dat tegen hem in Antwerpen werd gevoerd.

Dat het drugsvonnis tegen de heer D.D. Bouterse een dwaling binnen het Nederlands Recht is geweest en qualitate qua één met een politiek karakter, wees het volgende uit. De Republiek Suriname kwam in 1999 bij Interpol Internationaal in verzet tegen het opsporings-, signalerings- en arrestatiebevel zoals door Nederland aldaar tegen Bouterse werd gedeponeerd.

Een door Suriname ingediend memorandum dat in politiek en historisch perspectief werd ingebed, liet geen spaan heel van het Stellendamvonnis dat voorzag in een veroordeling van de heer Bouterse tot een gevangenisstraf van maar liefst 11 jaar. Nederland kreeg tot drie maal toe, de gelegenheid zich tegen dit memorandum te verweren, evenzovele malen bleef dat verweer uit. Het gevolg daarvan was, dat Interpol Internationaal het bovengenoemde verzoek van Nederland vernietigde. Daarbij werd bevonden dat Nederland zich had bezondigd aan het vertrappen van artikel 3 van het Interpol Handvest. Dat artikel zegt namelijk dat het landen verboden is personen voor opsporing, signalering of arrestatie op onder andere politieke gronden aan te melden.

Alle 176 lidlanden van Interpol werd geadviseerd het oordeel van Interpol Internationaal over te nemen. Dat Nederland naderhand in bilateraal opzicht afzonderlijke opsporings-, signalerings- en arrestatieverzoeken met enkele landen afsloot, hiervoor werd grof geld betaald, is tekenend voor de haat die er wordt gekoesterd tegen haar syndroom Bouterse. Nederland is nog lang niet af van dit litigieuze vonnis. Een nieuw verzoek tot herziening bij de Hoge Raad der Nederlanden wacht en is bij ingewijden niet onbekend.

Maar het intussen, met het oog op de aanstaande verkiezingen van 25 mei 2015 op welhaast criminele wijze de Verenigde Staten van Amerika spannen voor de karren van Nederland en de Oranjegezinden in politiek Suriname, is abject en vormt daarnaast een bron van gevaar die de erupties van de periode voor de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 ver zullen overschrijden. Surinaamse politici die op zaterdag 16 november 2013 omstreeks 19.30 uur in gezelschap van witte Amerikanen en Amerikanen van Hindostaanse afkomst bij een Mac Donald Restaurant, Stirling Road Hollywood Florida 33020 werden gespot en nadat zij doorhadden door een drietal Surinamers te zijn ontdekt en zich haastig uit de voeten maakten, spelen nationaal met vuur en storten tegelijkertijd Suriname in een hachelijk avontuur.

Clean Files Tribunal
Namens deze,
Roy Raymond de Miranda


Noot:
Dat De Miranda zijn ingezonden stuk, zoals geplaatst op de zogenoemde nieuwswebsite Suriname Herald, heeft ondertekend namens Clean Files Tribunal is misleidend.
Hij WAS de man achter de in 1997 opgerichte vermeende ‘organisatie’ die zich Clean Files Tribunal (Schone Dossiers Tribunaal) noemde. Deze ‘organisatie’ wilde onder meer dat Nederland het internationale opsporingsbevel tegen Bouterse wegens drugshandel en het witwassen van zwart geld zou intrekken. Clean Files Tribunal kreeg ruimte op de officiële website van de NDP tot eind april 2010, toen Clean Files Tribinal na weer eens conflict, door de NDP van de website werd gehaald.
Alle teksten van Roy Raymond de Miranda werden verwijderd.
Lees ook dit artikel waarin duidelijk wordt wat voor een persoon deze heer De Miranda werkelijk is.


2 Mei 2014
Uitleveringszaak Edmund Muntslag op Trinidad & Tobago weer uitgesteld 
De uitleveringzaak van het maatje van Dino Bouterse, Edmund Muntslag, op Trinidad & Tobago is 2 mei weer uitgesteld. De zaak kon niet worden behandeld, vanwege afwezigheid van de advocaat van Muntslag. De lokale nieuwswebsite ttflashnews.com bericht er over:


The Muntslag extradition trial

By admin  /   May 2, 2014  /   No Comments


EXTRADITION proceedings for Suriname national Edmund Quincy Muntslag has again been adjourned. Hearing will resume on May 28. Proceedings were expected to continue yesterday in the Eight Magistrates Court in Port-of-Spain, before Chief Magistrate Marcia Ayres-Caesar, however, the case was adjourned because of the unavailability of defence counsel Keith Scotland. Scotland was out of the jurisdiction. He is in Guyana. As a result of Scotland’s absence no evidence was taken when the matter was called yesterday. Muntslag is facing extradition to the United States to answer drug smuggling charges. His attorney Keith Scotland has asked for additional disclosure of two witness statements from the requesting state, the United States. Muntslag, 29, who was denied bail on October 11, last year, by the Chief Magistrate was again remanded into custody. The Surinamese businessman and father of one has been indicted in a federal court in the Southern District of New York, along with  Dino Bouterse, son of Suriname’s president Desi Bouterse, on drug trafficking charges. According to the US indictment, Muntslag travelled to Suriname on July 25, last year, to arrange the transport of ten kilogrammes of cocaine to the United States. On July 27, 2013, the indictment alleges, Bouterse “caused a suitcase containing ten kilogrammes of cocaine to be transported from Suriname to the Caribbean on board a commercial flight.” Muntslag was arrested in Trinidad by officials attached to the Organised Crime Narcotics and Firearm Bureau. He was said to have entered Trinidad on August 29, 2013, in transit to another country.
- See more at: http://ttnewsflash.com/?p=52079#sthash.h3BiEbcH.dpuf


16 juni 2014
VS geeft foto's vrij van Dino tijdens vlucht Panama naar VS

De Guyanese nieuwswebsite capitolnewsgy.com publiceert enkele door de VS vrijgegeven foto's waarop een geboeide Dino Bouterse te zien is in het vliegtuig op weg van Panama naar de VS:


Hier de beelden van capitolnewsgy.com:


De zaak Dino Bouterse: Deel 4 - 11 november - 16 november 2013

Zoon president Suriname in VS verdacht van wapen- en drugshandel en betrokkenheid bij Hezbollah

Dino op voorhand al 'veroordeeld'

Juni 2014 Door: Paul Kraaijer


Een overzicht (vervolg)


11 november 2013
* Persbureau Novum: Opschudding in Suriname over Amerikaanse terrorisme-aanklacht tegen Dino Bouterse
* Santokhi: ‘Dino kan niet op eigen houtje hebben gehandeld’ – ‘Lackin begaat met verklaring ongelooflijke blunder’
* Verdediging Dino wil uitstel om omvang bewijs
* Angelic Alihusain-del Castilho, ondervoorzitter DA91: Integriteit Surinaams nationaal en diplomatiek paspoort heel ernstig aangetast door zaak Dino’ – ‘Laat Suriname geen schandalenrepubliek worden’

Natuurlijk krijgt de verzwaarde aanklacht tegen Dino Bouterse ook de nodige aandacht in de Nederlandse media. Zo bericht het Nederlandse persbureau Novum maandag 11 november dat die hernieuwde Hezbollah-aanklacht ‘in Suriname het hele weekeinde voor flinke opschudding heeft gezorgd’. Dat bericht is onder andere overgenomen door het Nederlands Dagbad met als kop ‘Suriname in rep en roer om Dino Bouterse’. De rechter in New York stemde intussen in met een eis van de advocaten, die meer tijd vroegen om de verdediging voor te bereiden. De volgende zitting vindt pas plaats op 7 februari, zo schrijft Novum.
Het vierkoppige advocatenteam in New York noemde de aanklacht zaterdagavond al ‘een belediging voor hun cliënt en het goede volk van Suriname’. Winston Lackin, minister van Buitenlandse Zaken, was het hele weekend te zien op de staatstelevisie. Ook hij sprong in de bres voor Bouterse junior. ‘Ons mooie land, een multi-etnische bloementuin, staat wereldwijd bekend als tolerant en vredelievend. Wij hebben niks te maken met terrorisme.’
De oppositie reageerde daarop, volgens Novum, als door een wesp gestoken. ‘In plaats van met gepaste terughoudendheid te reageren en het rechtsproces af te wachten, verkondigt minister Lackin nu al dat de verdachte onmogelijk schuldig kan zijn. De regering probeert de gemeenschap een rad voor de ogen te draaien’, zo luidt een communiqué.

Ondertussen neemt de druk toe op het Openbaar Ministerie in Suriname. Uit de tenlastelegging blijkt, dat Dino Bouterse toegang had tot valse paspoorten en grote voorraden cocaïne bijhield in zijn overheidskantoor. De vraag rijst nu, aldus het Nederlandse persbureau, wie mogelijk nog meer betrokken was.
‘De Procureur-Generaal moet zo snel mogelijk uitzoeken wat hier is gebeurd. We hebben niet voor niks wetgeving die terrorisme en de financiering daarvan strafbaar stelt’, aldus Chandrikapersad Santokhi, oppositieleider en voormalig minister van Justitie.

Desi Bouterse noemde twee maanden geleden de arrestatie van zijn zoon al een ‘enorme klap’, maar reageerde nog niet op de nieuwe beschuldigingen. De kans is groot dat hij zijn zoon nooit meer zal terugzien. Wel is sinds zaterdagavond de bekende Nederlandse strafpleiter Inez Weski, die Bouterse onder haar cliënten mag rekenen, in Suriname. Tegenover nieuwssite Starnieuws bevestigt ze dat ze overleg moet plegen met ‘enkele cliënten’, maar de zaak-Dino zou daarbij niet aan de orde zijn.

VHP-leider en oud-minister van Justitie en Politie, Chandrikapersad Santokhi, wil een strafrechtelijk onderzoek naar de nieuwe aanklacht tegen Dino Bouterse (41). Dat zegt Santokhi in een interview met de Nederlandse omroep NOS (http://nos.nl/artikel/573545-surinaams-onderzoek-dino-bepleit.html).

Preet Bharara
Openbaar aanklager Preet Bharara in New York kwam 8 november met een nieuwe aanklacht tegen Dino. Naast verdenking van internationale drugshandel, illegaal wapenbezit en illegale wapenhandel, wordt Dino nu ook verdacht van de bereidheid tot steun aan de terreurorganisatie Hezbollah.
Volgens Santokhi kan Dino niet op eigen houtje gehandeld hebben en zijn de strafbare feiten ernstig genoeg om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen. ‘Ik vind dat de Procureur-Generaal de taak heeft om de zaak ‘to the bottom’ te onderzoeken’, zegt de oud-minister. Dat zou volgens hem moeten gebeuren in samenwerking met de Amerikaanse Justitie. ‘Suriname heeft uitstekende bilaterale relaties met de Verenigde Staten. Er zijn talloze verdragen inzake drugshandel, mensensmokkel en ook terrorismebestrijding. Redenen genoeg dus om een gezamenlijk onderzoek te doen.’ 

President Bouterse reageerde in september, kort na de arrestatie van Dino in Panama, sceptisch op de aanhouding van zijn zoon. ‘De timing was op de klok af perfect’, zei Bouterse toen doelende op de arrestatie van zijn zoon door de Amerikanen, aldus NOS-correspondent Harmen Boerboom in Paramaribo.

Santokhi gelooft daar niet in. ‘Amerika is een rechtsstaat met onafhankelijke rechters. Als er geen bewijs is, dan zal Dino worden vrijgesproken. Het is belangrijk dat de Surinaamse regering en het Surinaamse OM de beschuldigingen van de Amerikanen serieus nemen. Als was het alleen al vanwege het feit dat we bondgenoten zijn in de strijd tegen drugs.’NOS: Maar waarom die enorme undercoveroperatie om Dino te vangen? Speelt daarbij niet mee dat hij de zoon van de Surinaamse president is? ‘Dino is een hardnekkige crimineel. Hij heeft hier in Suriname ook vastgezeten. Als je criminele activiteiten blijft ontplooien, dan blijft justitie op je jagen. En als je internationale criminele activiteiten ontplooit, dan moet je niet verbaasd zijn als je internationale opsporingsinstanties achter je aankrijgt’, aldus Santokhi, die, zo schrijft de NOS, ook politieman is geweest.

Wel zei minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken van Buitenlandse Zaken in een videoboodschap: ‘We zijn voor de wereld een voorbeeld van multi-etniciteit. We zijn tolerant en respecteren elkaars religie. Voor terrorisme is geen plaats, omdat dat niet onze levenshouding is.’
Santokhi vindt, dat Lackin met zijn reactie ‘een ongelooflijke blunder’ heeft begaan. ‘In plaats van dat hij zegt dat de regering zich distantieert van de daden van het individu Dino Bouterse, doet hij nu net of ons land als geheel door de Amerikanen is beschuldigd’, aldus Santokhi tegen de NOS.

De Ware Tijd bericht 11 november dat de verdediging van de zoon van de Surinaamse president extra tijd van de rechtbank in Manhattan, New York, wil. Volgens de advocaten is het door Justitie geproduceerde beeld- en geluidsmateriaal te omvangrijk om binnen de opgegeven tijd te kunnen verwerken. Volgens de krant is gevraagd om hun weerwoord te mogen indienen op uiterlijk zeven februari 2014.

‘Dit verzoek is noodzakelijk, omdat de verdediging het leeuwendeel van de informatieverschaffing in de week van zes oktober heeft ontvangen. Deze informatieverschaffing kwam in de vorm van een harde schijf die een omvangrijke hoeveelheid audio- en video-opnamen, elektronische correspondentie, vertalingen, foto’s en justitiële rapporten bevat. Met name de opnames zijn van wisselende kwaliteit en sommige deelnemers spreken andere talen dan het Engels’, zo staat in het verzoekschrift.

Volgens de verdediging blijft het wellicht niet bij dit materiaal. De vervolging heeft namelijk aangekondigd. dat er meer zit aan te komen. Het verzoek is ingewilligd door rechter Shira Scheindlin. Die heeft er wel bij vermeld, dat er geen tweede keer uitstel zal worden verleend. De verdediging zegt ook ‘overvallen’ te zijn door de meest recente aantijging. Behalve voor drugs- en wapenhandel, wordt Bouterse nu ook vervolgd voor samenspannen met Hezbollah.

Op 11 november 2013 verschijnt ook onderstaand ingezonden stuk van de hand van Angelic Alihusain-del Castilho, ondervoorzitter van de politieke partij DA91, dat onder andere is geplaatst op de website van Obsession Magazine


Integriteit Surinaams nationaal en diplomatiek paspoort heel ernstig aangetast door zaak Dino - ‘Laat Suriname geen schandalenrepubliek worden‘

De situatie van Suriname wordt het best verklaard met een oud gezegde: ‘Een vis rot van de kop naar beneden’. Wanneer de kop rot is, kan de rest van het lichaam niet gezond blijven. En wanneer zij in de voorhoede verbonden blijven met mega-corruptie, is het moeilijk om kleinere ambtenaren verantwoordelijk te houden voor het aannemen van kleine bedragen in smeergelden. 

De nummer 1 nationale veiligheidsdreiging van Suriname is corruptie en deze baant zich een weg door de vitale onderdelen van de staat, verzwakkend voor de interne veiligheid en belemmerend voor het buitenlands beleid. 

Als land moeten we verschillende urgente nationale veiligheidsbedreigingen het hoofd bieden. Maar slechts één van hen -politieke corruptie- vormt een levensbedreigend gevaar voor de Staat, welke in realiteit is gedegenereerd naar een republiek van megaschandalen. Het indringende misbruik van openbare ambten voor persoonlijk gewin is een kwaad, dat zich verspreidt over de cruciale onderdelen van de staat, en Suriname zijn kracht ontneemt. Wanneer belangrijke besluiten, vanaf de aanschaf van middelen voor de brandweer tot aan beleidsaanpassingen, vaker besmet zijn met corrupte overwegingen, is het onvermijdbaar dat de nationale veiligheid wordt gecompromitteerd. 

Doelwit
Als Suriname nu door velen gezien wordt als een zwak land, moet de schuld hiervan gegeven worden aan de corrupten en gecompromitteerden die dit land leiden. Deze verzwakking van Suriname heeft ons land tot een verleidelijk doelwit gemaakt voor hen die erop uit zijn onze nationale veiligheid te ondermijnen.
‘Een vis rot van de kop naar beneden’. In feite is het een zelfverklarende cyclus van corruptie op alle niveaus van de overheid en dat heeft de nationale veiligheid van Suriname gemaakt tot onze Achilles hiel.
Hoewel het dringend vereist is dat de regering onderzoek instelt naar de feiten genoemd in de beschuldigingen geuit naar de zoon van de president bij monde van de Amerikaanse openbare aanklager Preet Bharara, is het verwachtbaar dat de ingangen en middelen mogelijkerwijs ingezet door deze zoon, het resultaat zijn van corruptieve praktijken.
Het is de institutionele corruptie in de hoogste instituten van staat welke de republiek nu bedreigt en vernietigt. Wanneer binnenlands beleid ernstig aangetast is door corruptie, kan het buitenlands beleid op geen enkele wijze dynamisch, proactief en geloofwaardig zijn.

We zijn als Surinamers nu geen getuige meer van slechts corruptie, maar van regelrechte nationale plundering. De consequentie is dat onze instituten met de dag zwakker worden. Daarbij gevoegd is het nu zover dat vanwege de hoge frequentie van dagelijkse schandalen over ons uitgestort, de publieke ontzetting nog maar van korte duur is.
Inderdaad, een strategie die vaak wordt toegepast om de publieke woede te verzachten over het bekend worden van een nieuw megaschandaal is om tweedelijns corruptie op selectieve wijze aan te pakken. Het misbruik van overheidsinstanties en intellectuelen hiervoor behoort tegenwoordig tot de dagelijkse gang van zaken.

Aanval op nationaal belang
Corruptieschandalen beginnen nu de vorm aan te nemen van televisieseries, met fascinerende maar misleidende complotten. Om de aandacht van het publiek af te leiden, wordt de focus in het directe natraject altijd geplaatst op overheidsprocessen in relatie tot het onderzoeken van het schandaal, en niet op het instellen van een justitieel onderzoek om vast te stellen wie de daadwerkelijke profiteurs zijn en om het gestolene terug te vorderen of sancties te treffen.

Vergist u zich niet: het wegsluizen van miljoenen dollars naar internationale veilige havens is meer dan alleen crimineel wangedrag. Wanneer economische contracten worden getekend of beleidsbesluiten worden genomen teneinde een aardige som ‘tyuku’ op te strijken is dat gelijk aan een grove aanval op het nationaal belang.

Suriname heeft als corruption perception index van Transparency International een score van 37 (hoogste score 100) voor 2012. Hoewel er dagelijks vermoedens en aanwijzingen worden aangeleverd voor mogelijk corrupt handelen door beleidsmakers, wordt er geen enkele poging ondernomen door deze regering om deze handelingen te laten onderzoeken en waar nodig hun politici en beleidsmakers te veroordelen voor het voeren van een dergelijke oorlog met de staat.

Werkt verlammend
Laat ons duidelijk zijn: Corruptie verlamt ontwikkeling, ondermijnt sociale vooruitgang, ondermijnt het vertrouwen van burgers in de rechtvaardigheid en onpartijdigheid van de overheid, belemmert goed bestuur, erodeert de openbare orde, verstoort competitieve condities in ondernemers transacties, ontmoedigt nationale en internationale investeringen, kweekt een zwarte markt economie en voegt nieuwe veiligheidsgevaren toe.

Samenvattend, corruptie obstrueert een land in het realiseren van zijn doelen en ondermijnt de nationale veiligheid. De kanker van corruptie in Suriname heeft zich alarmerend verspreid naar elementen in de twee instituten die centraal zijn voor de toekomst van het land- de wetgevende en de uitvoerende machten. Recente onthullingen hebben andermaal benadrukt de diepe penetratie van politieke partijen door belangen van sleutelfiguren en de wijze waarop deze groep hun invloed aanwendt binnen de overheid bij het maken van beleid en zelfs media verslaggeving. Aantasting van de vrije media - de natie haar waakhond- moet ernstig voor opgepast worden, want deze is cruciaal.

De integriteit van ons nationaal en diplomatiek paspoort is heel ernstig aangetast door de recent geuite beschuldigingen tegen Dino Bouterse. Maar, niets is een duidelijker voorbeeld van het bijtend effect van de cultuur van corruptie dan de voelbare afname/instorting van de capaciteit van de staat. Onze economische dynamiek en groei zou geworteld moeten zijn in een groei geleid door de private sector. Maar hiervan is niets te merken. Integendeel zien we steeds meer dat de afbraak/neergang van de staat de grootste barrière is in onze mogelijkheden om onze belangen veilig te stellen. Heden zijn we getuige van de prijs die onze nationale veiligheid en ons imago internationaal betaalt ten gevolge van de wijdverspreide corruptie.

Als Surinamers eisen wij dat hier een onmiddellijke stop aan gebracht wordt. Wij eisen bescherming van onze nationale integriteit. Wij eisen onderzoek en bestraffing van hen die middels corruptief handelen ons land te schande zetten, onze samenleving bedreigen en onze nationale veiligheid in gevaar brengen.


13 november 2013
Santokhi (VHP): Onderzoek naar zaak Dino Bouterse/Edmund Muntslag inzake strafbare feiten op Surinaams grondgebied
VHP- en Nieuw Frontleider Chandrikapersad Santokhi is van oordeel, dat er naar aanleiding van de verzwaarde Amerikaanse aanklacht tegen Dino Bouterse (mogelijke betrokkenheid bij de Libanese organisatie Hezbollah) een grondig onderzoek moet worden ingesteld naar strafbare feiten die op Surinaams grondgebied zijn gepleegd door Dino en zijn metgezel Edmund Muntslag. Het Nieuw Front heeft in een verklaring de regering en procureur-generaal Soebhas Punwasi opgeroepen voor het verrichten van een onderzoek.

Santokhi stelt woensdag 13 november via Starnieuws dat er valse paspoorten zijn verstrekt door Dino Bouterse aan Libanezen. Er zijn drugs uitgevoerd vanuit Zanderij en er zijn wapens getoond. Nagegaan moet worden,volgens de voorzitter van de VHP, of die zaken op waarheid berusten. ‘De verdachten zijn geholpen door derden. Meer mensen zijn betrokken bij deze zaken. En daarvoor is een grondig onderzoek nodig’, aldus Santokhi. De oud-minister van Justitie en Politie zegt verder, dat de procureur-generaal ambtshalve een onderzoek kan instellen naar deze zaken. Dit kan gebeuren in samenwerking met de justitiële autoriteiten van de Verenigde Staten. ‘Alles moet aan het licht komen. Dat is belangrijk voor de rechtsstaat. Wij hebben in onze verklaring daartoe opgeroepen.’


14 november 2013
Justitie Suriname stelt onderzoek in naar strafbare feiten Dino Bouterse en Edmund Muntslag in Suriname
Procureur-generaal Soebhas Punwasi laat donderdag 14 november in een verklaring weten, dat een onderzoek gaande is naar eventuele strafbare feiten die gepleegd zouden zijn door Dino Bouterse en Edmund Muntslag in Suriname. Er is informatie ingewonnen die geleid heeft tot het samenstellen van een speciaal onderzoeksteam.

De verklaring van de procureur-generaal luidt:

Kort na het bekend worden van de vermoedelijke betrokkenheid van Dino Bouterse en anderen bij strafbare feiten op Surinaams grondgebied, waaronder overtreding van de Wet Verdovende Middelen, de Vuurwapenwet en paspoortzwendel, is in opdracht van het Openbaar Ministerie informatie vergaard met betrekking tot bovengenoemde strafbare feiten en de personen die daarbij betrokken zijn.De verzamelde informatie heeft geleid tot het, in overleg met de Korpschef van het Korps Politie Suriname (KPS), samenstellen van een speciaal onderzoeksteam van de Justitiële Dienst van het KPS. Onder verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie is het onderzoeksteam belast met een strafrechtelijk onderzoek naar de gepleegde strafbare feiten en de personen die daarvan verdacht worden.Op grond van de verkregen resultaten uit het strafrechtelijk onderzoek kan via rechtshulp nadere informatie aan het buitenland worden gevraagd.


15 november 2013
* Santokhi (VHP) blij met eigen Surinaams justitieel onderzoek in zaak Bouterse-Muntslag
* Lackin: ‘Schade imago Suriname zoveel mogelijk beperken’ – Kwestie Dino Bouterse leidt tot gesprekken met ambassadeurs – ‘Geen sprake vertroebeling relaties’
* Simon Wiesenthal Centrum in Argentinië reageert op verzwaarde Amerikaanse ‘Hezbollah’-aanklacht tegen Dino Bouterse
VHP-leider Chandrikapersad Santokhi zeg op Starnieuws ingenomen te zijn met het besluit van de procureur-generaal om een onderzoek in te stellen in de zaak Dino Bouterse en Edmund Muntslag. ‘Het is wel jammer dat in een rechtsstaat een onderzoek slechts volgt na druk uit de samenleving’, aldus Santokhi.

Santokhi stelt, dat de zaak al drie maanden speelt. Hij vindt dat minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken van meet af aan had moeten stellen dat hij ook voorstander is van een onderzoek. Nu het Nieuw Front heeft opgeroepen om een justitieel onderzoek te plegen naar strafbare feiten, wordt de informatie gegeven, aldus de VHP-voorzitter.

‘Wij hopen dat het Openbaar Ministerie alle ruimte en vrijheid krijgt om een onafhankelijk onderzoek te verrichten. We kijken uit naar het resultaat van het onderzoek.’

Minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken heeft de handen vol dezer dagen. Er wordt intens gewerkt aan het beperken van de schade voor Suriname na de Amerikaanse Hezbollah ‘terrorismeaanklacht’ tegen Dino Bouterse. Onder meer is gesproken met de ambassadeurs in Suriname. Dat bericht de Times of Suriname.

Aangegeven is onder andere wat het standpunt is van Suriname wat betreft terrorisme. De aanklacht mag niet als afspiegeling worden gezien van de Surinaamse samenleving.
‘De ambassadeurs zijn ook hier om te blijven analyseren. Het gevoel dat ik gehad heb, is dat zij heel nuchter zijn. Iedereen ziet wat er gebeurt en dat het niets te maken heeft met de bilaterale zaken die we doen met andere landen’, zegt Lackin in de krant.

Ook met de Amerikaanse ambassadeur Jay Anaina is gesproken. De indruk is dat er geen sprake is van ‘vertroebeling’ van de relaties. ‘We weten dat er een scheidslijn is’, aldus Lackin. De focus is nu op zoveel mogelijk proberen eventuele schade te beperken. ‘Ik kan niet zeggen hoeveel het imago geschaad is. Wat we gaan doen, is Suriname presenteren zoals we zijn en hoe we in elkaar zitten en waarom we als volk geen behoefte hebben aan dit soort activiteiten.’

De aanklachten tegen de zoon van de president van Suriname bevestigen de vaststelling van ons centrum dat er een uitgebreid door Iran gefaciliteerd netwerk van slapende terroristische cellen aanwezig is in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied.’


Dit stelt het Simon Wiesenthal Centrum, een van de grootste joodse mensenrechtenorganisaties ter wereld, in een vrijdag 15 november 2013 uitgegeven verklaring in haar kantoor te Buenos Aires, Argentinië:

Inquiry into Surinam and Trinidad Links with Hizbollah

Wiesenthal Center Monitors New York Court Inquiry into Surinam and Trinidad Links with Hizbollah

Centro Simon Wiesenthal
Cabello 3872, PB "C " (C 1425APR) - Buenos Aires - Argentina
Teléfono: (5411) 4802-1744 * Fax: (5411) 4802-1774
E-mail: info@cswlatinoamerica.org

“Charges against the son of Surinam President validate our Center’s claims of an extensive Iranian-fostered terrorist sleeper network across Latin America and the Caribbean”

Buenos Aires, 15 November 2013

Federal Prosecutors from the U.S. Court for the Southern District of New York have filed charges against Dino Bouterse, the son President Desi Bouterse of Surinam. Bouterse is serving his third mandate; two by coup d’etat, the third through elections. He is confined to Surinam due to a Dutch arrest warrant issued following his condemnation for drug trafficking and murder.

Bouterse Jr. was arrested in August 2013 in Panama and extradited to the United States. Among other crimes, he has now been accused of “offering support and resources [for a base in Surinam] to Hizbollah” - designated a terrorist organization by the United States and the European Union.

Investigators added that he also planned to use Trinidad and Tobago as a “bridge between the Middle East, South America and the U.S.” Bouterse reportedly expected to receive, apparently from Iran, an initial US$ 2,000,000 pay-off. “This investigation validates our Center’s claims of an extensive Iranian and Hizbollah sleeper network across Latin America and the Caribbean. These charges were already strengthened by a May report issued by Argentine Buenos Aires AMIA Jewish Center Prosecutor, Alberto Nisman. We had also learned in Trinidad and Tobago of young members of the Arab community who had left the islands for Hizbollah training in Lebanon,” stated Dr. Shimon Samuels, Director for International Relations of the Wiesenthal Center (see http://www.wiesenthal.com/site/apps/nlnet/content2.aspx?c=lsKWLbPJLnF&b=4441467&ct=13162023#.UoVSk3A2WDU ).

“Iran’s influence in the region is spreading beyond the original Venezuela-led ALBA bloc and the Triple Frontier region between Argentina, Brazil and Paraguay. We expect the New York inquiry to reveal further evidence of this terror network in Latin America and the Caribbean”, added Sergio Widder, the Center’s Director for Latin America. “The findings should be a clarion call for action to extirpate this scourge from the Americas, beginning with Argentine dissolution of its reckless accord with the Iranian patron of global terrorism for Buenos Aires and Tehran to jointly investigate the AMIA bombing. The only appropriate course would be to follow Europe in designating Hizbollah a terrorist organization”, concluded the Center’s officials.

For further information, please contact Dr. Shimon Samuels at +336 09770158 or Sergio Widder at +54911 4425-1306.

The Simon Wiesenthal Center is one of the largest international Jewish human rights organizations with over 400.000 members. It is an NGO at international agencies including the United Nations, UNESCO, the OSCE, the Council of Europe, the OAS and the Latin American Parliament.


16 november 2013
VHP: Gifmengers stellen VHP-voorzitter in kwaad daglicht
De VHP-mediacommissie reageert op in de media geuitte aantijgingen aan het adres van haar voorzitter Chandrikapersad Santokhi. ‘Exponenten van een coalitiepartij’ beweren dat Santokhi de hand heeft gehad in de arrestatie van Dino Bouterse in Panama eind augustus 2013:

Het is alom bekend dat Dino Bouterse op verdenking van cocaïne- en wapenhandel is aangehouden. Later is zijn aanklacht verzwaard. Hij zou volgens de Amerikaanse justitie hebben geprobeerd de internationale terreurorganisatie Hezbollah te steunen.

Volgens de federale rechtbank in New York zou Dino in ruil voor miljoenen dollars grote aantallen vermeende Hezbollah-leden toegang willen geven tot Suriname. De internationale terreurorganisatie Hezbollah zou Suriname kunnen gebruiken als een permanente basis om onder meer Amerikaanse doelen aan te vallen.

Na de arrestatie van Dino Bouterse is de VHP-mediacommissie geconfronteerd met mediaberichten over absurde aantijgingen aan het adres van onze voorzitter Chandrikapersad Santokhi. Exponenten van een coalitiepartij beweren dat VHP-voorzitter Santokhi de hand heeft gehad in de arrestatie van Dino Bouterse.

De mediacommisie vindt dat, tegen beter weten in, deze exponenten van een coalitiepartij met hun sprookje moedwillig proberen de Surinaamse samenleving zand in de ogen te strooien. Deze gifmengers maken zelfs gebruik van een staatsmedium om de VHP-voorzitter in een kwaad daglicht te stellen.

De voorzitter van de VHP heeft reeds laten doorschemeren dat die beweringen een grappenmakerij is en geen boodschap heeft aan de gladde verkooppraatjes van de gifmengers. De VHP-mediacommissie keurt de lafhartige aantijgingen aan het adres van de partij voorzitter krachtig af en zal niet tolereren dat hij negatief wordt besproken.

De VHP-mediacommissie staat volledig achter de standpunten van haar voorzitter en roept de bevolking op om alert te zijn.

VHP-mediacommissie,
16 november 2013