maandag 25 maart 2019

Na aanrijding met bromfiets is doorgereden automobilist dodelijk mishandeld door omstanders

(Bron foto: Facebook)
Militair Clifton van der Clous (34) rijdt op weg naar Bigi Poika bromfietser aan en rijdt door

Getuigen rijden man klem en mishandelen hem....


Militair Clifton van der Clous (34) is zaterdag op de afdeling Spoed Eisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo overleden. Hij is vermoedelijk na een aanrijding mishandeld, meldt het Korps Politie Suriname maandag 25 maart 2019. 

De politie van Zanderij kreeg de melding van een aanrijding tussen een personenauto en een bromfiets op de weg naar Bigi Poika. Ter plekke aangekomen werd automobilist Van der Clous aangetroffen in een recreatiezaal. Hij was niet aanspreekbaar. Hij was vastgebonden en vertoonde letsels op zijn voorhoofd en rechterschouder.

De bromfietser was per eigen gelegenheid afgevoerd naar de RGD-poli te Bigi Poika. Hij heeft letsels opgelopen aan zijn linker- en rechterarm alsook schaafwondjes over zijn lichaam en een snijwond aan zijn linkerenkel.

Volgens verklaring van de bromfietser reed hij over de weg naar Bigi Poika, komende vanuit de richting van het Gemeenschapshuis in de richting van West-Suriname, terwijl de auto in tegengestelde richting reed. Ter hoogte van het huis van de stroomgenerator reed de auto zigzag over de weg, kwam op de rijhelft van zijn tegenligger en reed de bromfietser aan.

Na de aanrijding reed de automobilist door, achterna gezeten door omstanders. Hij werd klemgereden en vermoedelijk door de omstanders uit het voertuig gehaald en mishandeld. Hij moet vervolgens naar de recreatiezaal zijn gebracht, waar men hem vast bond en de politie inschakelde.

Naderhand kwamen de omstanders, aan de hand van een legitimatiebewijs dat de man bij zich had, er achter dat hij militair is. Hij werd door de politie van Zanderij overgedragen aan de ingeschakelde Militaire Politie die het slachtoffer verder voor medische behandeling heeft afgevoerd naar de de SEH, waar hij kort na aankomst overleed.

Het onderzoek in deze zaak wordt door de afdeling Kapitale Delicten en de Militaire Politie voortgezet.

Al ruim Srd 52 miljoen ontvangen in Staatskas aan Rij- en Voertuigenbelasting

Regering: Alle opbrengsten worden besteed aan de districten en de Wegenautoriteit


Tot nu toe is ruim Srd 52 miljoen ontvangen aan Rij- en Voertuigenbelasting. In de wet is opgenomen, dat minstens 10% van de opbrengst zal worden besteed aan de Wegenautoriteit. Na de eerste regeringsevaluatie is besloten alle opbrengsten te besteden aan de districten en de Wegen Autoriteit, zodat er diverse hoognodige infrastructurele werken kunnen worden uitgevoerd. Dit meldt het ministerie van Financiën maandag 25 maart 2019 in een persbericht.

Voorlopig zal er geen controle plaatsvinden. Maatschappelijke groepen hebben Financiën erop gewezen, dat er in de wet zaken zijn opgenomen die kritischer tegen het licht dienen te worden bekeken. Zo zou er sprake kunnen zijn van een dubbele belasting van voertuigen met aanhangwagens. Verder zullen de strafbepalingen na consultatie met de procureur-generaal worden aangescherpt.

Het ministerie van Financiën zal dit jaar nog voorstellen doen om bepaalde wijzigingen aan te brengen, waardoor de wet naadloos kan aansluiten bij de maatschappelijke behoeften. De wet is door De Nationale Assemblee in augustus 2018 goedgekeurd en is vanaf januari 2019 van kracht.

Door de signalen uit de samenleving heeft de regering toen gemeend de betalingsperiode te verruimen tot en met 28 februari 2019. Bij de uitvoering van de controle is de instructie gegeven om sancties voorlopig achterwege te laten, doch een dringend beroep te doen op burgerzin voor het nakomen van de betalingsverplichting. Verscherping van de controle zal, na aanpassing van de strafbepalingen in de wet, in de tweede helft van het jaar plaatsvinden.

Aan de districtscommissarissen zal worden gevraagd om samen met de structuren in het district een meldpunt op te zetten. De samenleving kan bij dit meldpunt terecht om hun hulpvraag over de infrastructuur in hun respectievelijke woonomgeving te deponeren. Gaandeweg het traject zal een website worden gebouwd, waarbij transparant inzicht zal worden verstrekt over hoe alle ontvangen middelen worden besteed.

Ontsnapte gedetineerde HvB Hazard dood binnengebracht bij Mungra Medisch Centrum Nieuw Nickerie

Aantal penitentiaire ambtenaren van Hazard buiten functie gesteld

Gevangenbewaarders mogelijk betrokken bij mishandeling van Dion Griffith (29)


Gedetineerde Dion Griffith (29) is zondag dood binnengebracht bij de Spoedeisende Hulp van het Mungra Medisch Centrum in Nieuw Nickerie. Er zijn sporen van geweld aangetroffen op het lichaam van Griffith. Het lichaam van de gedetineerde is in opdracht van het Openbaar Ministerie voor obductie in beslag genomen. 

Uit voorlopig politieonderzoek blijkt, dat Griffith op zondag was ontvlucht uit het Huis van Bewaring (HvB) te Hazard in het district Nickerie.

Hij werd opgespoord door penitentiaire ambtenaren van Hazard en kon dezelfde dag woeden aangehouden in de omgeving van Sawmilkreek/Paradise. De recherche van Nickerie is bezig met het onderzoek, aldus het Korps Politie Suriname maandag 25 maart 2019.

Starnieuws schrijft, dat een aantal penitentiaire ambtenaren van Hazard buiten functie is gesteld. Er is een onderzoek gaande naar de betrokkenheid van de penitentiaire ambtenaren bij de mishandeling van de gedetineerde.

Gersie ontkent dat in zijn zittingsperiode Srd 670,1 miljoen als voorschot is verstrekt aan de Staat

'Niet in januari en ook niet vóór mijn vertrek in februari is dit voorschot verleend'


Oud-governor van de Centrale Bank van Suriname, Glenn Gersie, ontkent dat in zijn zittingsperiode Srd 670,1 miljoen als voorschot ter beschikking is gesteld aan de Staat. Gersie volstaat slechts met de korte reactie via Starnieuws maandagavond 25 maart 2019, dat de gepubliceerde informatie op de website van SDMO (Bureau voor de Staatsschuld) volstrekt onjuist is. 

'Niet in januari en ook niet vóór mijn vertrek in februari is dit voorschot verleend', zegt de oud-governor. Hij verwijst naar de gepubliceerde weekstaten van de Centrale Bank van Suriname.

Op 8 februari is de laatste weekstaat gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van Gersie.Toen was de post van voorschotten aan de Staat nog blanco. Het Bureau voor de Staatsschuld heeft gepubliceerd, dat de voorschotten op 31 januari dit jaar is verstrekt.

Deze kwestie is zondag aangekaart door oud-bankier Jim Bousaid in het ABC-radioprogramma Welingelichte Kringen.

Luister vanaf 47:20 


Agent veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7 jaar voor de moord op zijn broer.

Volgens veroordeelde politieman was er sprake van een ongeluk


De Kantonrechter heeft maandag 25 maart 2019 agent H.K. veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7 jaar voor de moord op zijn broer. De veroordeelde bleef erbij, dat hij niet de intentie had om zijn broer dood te schieten. Volgens hem was er sprake van een ongeluk. Naast de celstraf moet de man ook een  psychologische behandeling tijdens zijn straf ondergaan. Dit  meldt Starnieuws.

De rechter voerde aan, dat de man boos werd op zijn broer en diens vrouw, omdat ze geen eten voor hem opgeschept hadden. Hij werd zo woest, dat hij in een worsteling raakte. Ze werden uit elkaar gehaald, maar K. ging terug naar de woning en pakte een vuurwapen van boven de koelkast om vervolgens te schieten op zijn broer.

Volgens de rechter is er sprake van voorwaardelijke opzet, omdat de man terug ging om het wapen te halen, terwijl ze reeds uit elkaar gehaald waren na de ruzie.

Uit het psychologische rapport blijkt dat K. een dominant gedrag heeft. Dit is de reden waarom de Kantonrechter de psychologische begeleiding heeft toegevoegd aan het vonnis.

In zijn laatste woord zei de K. dat hij spijt had en verdrietig is dat zijn broer het leven heeft gelaten.

Den Blauwvinger: Selectief gejammer NDP over stevige taal in gezicht vicepresident Adhin

COLUMN: Een volwassen vicepresident en NDP moeten kunnen incasseren

– Is 'vulgair taalgebruik' richting Adhin een bedreiging van de nationale veiligheid...?? tjoerie
– 'Vulgair taalgebruik' niet vreemd binnen NDP-partij- en fractiegeledingen


Tijdens de Holika-verbranding op het terrein van Kamal Dewaker te Livorno, Paramaribo, woensdagavond 22 maart 2019, kreeg vicepresident Ashwin Adhin, die als spreker was uitgenodigd, het nodig verbaal geweld om zijn oren geslingerd vanuit het aanwezige publiek. Wat de dagen erna volgde was een staaltje jammerende selectieve NDP-propaganda via diverse mediakanalen. Immers, de vicepresident èn NDP'er uitschelden 'en plein public', 'no kan'. Maar, moet een vicepresident niet tegen een verbaal stootje kunnen? En, maken hij, Adhin, en de NDP zichzelf in De Nationale Assemblee en op social media ook niet schuldig aan vulgair taalgebruik richting de oppositie en haar individuele leden?Directoraat Nationale Veiligheid laat vermeende strafbaarstelling geuite woorden onderzoeken...
De eerste die reageerde en treurde was directrice Danielle Veira van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV).... alsof een paar stevige woorden van een paar figuren met mogelijk een borrel teveel achter de kiezen en mogelijk ook nog eens politiek VHP-gekleurd, de nationale veiligheid in gevaar kunnen brengen. Overdrijven is een standaard geworden kunstvorm binnen NDP-geledingen. 'Wij hebben een onderzoek ingesteld, omdat we ervan uitgaan dat wij als Nationale Veiligheid, naast het beschermen van de VIP, ook moeten toezien hoe dat gaat met de normen en waarden binnen Suriname. Wij zijn bezig met andere instanties, met name het ministerie van Justitie en Politie, om na te gaan hoe strafwaardig dit allemaal is', aldus de DNV-directrice.


'Herrieschoppers zijn daadwerkelijk aanhangers van de orange movement'
Natuurlijk moest ook het schoothondje van NDP-leider en president Desi Bouterse Assembleelid Amzad Abdoel zijn paars gepeperde zogenaamd politiek correcte subjectieve mening via media ventileren. 'De herrieschoppers woensdagavond op het veld van Kemal Dewaker blijken daadwerkelijk aanhangers te zijn van de 'orange movement'. Vicepresident Ashwin Adhin is op zeer grove wijze publiekelijk beledigd. Belangrijk is dat nu een diepgaand politioneel onderzoek gaande is. Dit is nog erbij gebeurd op een gezegende avond, waarbij de Holika-verbranding plaatsvond als symbool van de overwinning van het goede op het kwade. Op een avond waarbij wij moraal en ethiek zo hoog mogelijk proberen te houden en dat ook overdragen aan onze kinderen. Erger nog is dat de oranje partij die de nationale conferentie over moraal en ethiek gehouden heeft hierachter schijnt te zitten.'

Abdoel richt zijn gifpijltjes dus op de 'orange movement' ofwel de VHP, maar dat niet durft te benoemen. Het keffertje en zijn 'purple movement' zijn duidelijk bevreesd voor de VHP, die de NDP lijkt voorbij te stevenen op weg naar de 2020-verkiezingen.

'NDP-top moet aan zelfreflectie doen'
VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien zei in een scherpe reactie vulgair taalgebruik, 'waar dan ook', af te wijzen, maar zei er terecht meteen achterraan, dat de NDP-top 'aan zelfreflectie' moet doen. 'De president gebruikt in De Nationale Assemblee ook woorden als 'fransje pane'. Hij heeft volksvertegenwoordigers bejegend als 'varkens'. 'Wat verwacht je dan van het volk?', vroeg Gajadien.'We moeten stoppen om schurken/misleiders/oplichters op de rode loper te plaatsen'
Zijn VHP-collega Riad Nurmohamed zei: 'Binnen de politieke wereld moet je kunnen incasseren, vooral als je debet bent aan de slechte toestand in het land. Dit geldt voor alle politici. We moeten ophouden om een rode loper uit te rollen voor politici die zichzelf verrijken ten koste van het volk. Voor zulke politici heb ik helemaal geen medelijden.' Maar, hij keurt het niet af, dat personen op een onfatsoenlijke manier sterk hebben uitgehaald naar de Adhin. 'Hoe wil je nog meer dat een politicus die het volk op een legale manier arm heeft gemaakt, behandeld zal worden? Wij accepteren teveel als volk en we moeten stoppen om schurken/misleiders/oplichters op de rode loper te plaatsen.'

Hij verwerpt de reactie van NDP'er Abdoel.
'Het verwijt van Abdoel naar de VHP, is een duidelijke vertoning van zwakte van de NDP. Het is een signaal dat de NDP geen vrije meningsuiting accepteert. Burgers mogen zeggen wat ze willen, maar ze mogen niet handelen zoals ze willen. Als mensen van de NDP problemen hiermee hebben, moeten ze in hun eigen politieke partij kijken, en naar de rechtszalen gaan om te horen wat hun eigen mensen hebben uitgehaald in Suriname.'

En wat was de reactie van het doelwit? 'Eenieder mag kritiek hebben op de regering, maar wij moeten ten allen tijde normen en waarden hooghouden', liet Adhin weten via regeringsspreekbuis het Nationaal Informatie Instituut.
De vicepresident beweert altijd respectvol om te gaan met mensen om zich heen. 'Ik ben er niet over te spreken dat landgenoten zich op dusdanige wijze hebben uitgelaten. Het is vreselijk dat scheldwoorden in bijzijn van kinderen en jongeren werden gebezigd. Dit is betreurenswaardig. Tijdens Holi zou juist alle negativiteit op de brandstapel moeten.'

Justitie en politie kunnen hun tijd en energie wel beter besteden
De grote vraag is nu, bijna een week later, of autoriteiten werkelijk wegen zien om de personen die wat te luidruchtig waren tijdens de toespraak van Adhin juridisch aan te pakken. Waarschijnlijk niet. Het zou zeer selectief handelen zijn en de paar geuite krachttermen richting Adhin vallen in het niet bij de kracht- en andere termen die op het politieke speelveld worden geuit in De Nationale Assemblee en gepost via social media, ook door NDP'ers. 

Justitie en politie kunnen hun tijd en energie wel beter besteden, dan aan de eventuele strafbaarstelling van wat schreeuwerige woorden uit de keeltjes van een paar rumoerige zatlappen.😉😉

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
25 maart 2019
Paramaribo – Suriname

Balkon monumentaal gebouw in Paramaribo zwaar beschadigd door aanrijding pick-up en truck

Op een na zijn al­le ko­lom­men van het bal­kon be­scha­digd


Bij een zware aanrijding afgelopen zaterdagochtend 23 maart 2019 tussen een dub­bel­ca­bi­ne pick-up en een drieton pick-up is het balkon van een monumentaal gebouw in het centrum van Paramaribo zwaar beschadigd. 

De aanrijding vond plaats in de vroe­ge och­tend toen de dubbelcabine pick-up met vrij ho­ge snel­heid reed over de Mr. Lim A Pos­traat.

Volgens de Times of Suriname ver­leen­de hij geen voor­rang aan het ver­keer op de Mr. de Mi­randa­straat en reed een drie­t­on pic­kup aan. Ver­vol­gens sloeg de drie­t­on pick-up een paar keer over de kop en ram­de het bal­kon van een mo­nu­men­taal ge­bouw. De dub­bel­ca­bi­ne pick-up be­land­de op zijn zij te­gen het ge­bouw aan.

Op een na zijn al­le ko­lom­men van het bal­kon be­scha­digd. Bei­de voer­tui­gen zijn zwaar be­scha­digd. Ook zijn en­ke­le ver­keers­bor­den om­ver ­ge­re­den. Wonder boven wonder vielen er gelukkig geen doden. Volgens de krant raakten drie jongemannen die in de drieton pick-up zaten gewond.

(Suriname Mirror/Waterkant.net)

Nieuw leven in Peru voor 350 Amsterdamse fietsen

Het gaat om fietsen die niet zijn opgehaald bij het Fietsdepot


 
Amsterdamse fietsen maken een verre reis naar de hoofdstad van Peru, Lima. Het gaat om fietsen die niet zijn opgehaald bij het Fietsdepot. Zij krijgen een nieuwe bestemming. Amsterdam schenkt de fietsen aan Stichting Mandela op de fiets, aldus de gemeente Amsterdam vandaag, maandag 25 maart 2019. 

Deze stichting recyclet oude en kapotte fietsen uit Nederland en geeft ze een nieuw leven in Lima.

Oprichter van de stichting Aad Bak: 'Met de 350 fietsen van het Fietsdepot bieden we de arme inwoners van deze stad goed vervoer naar hun werk en een betere kans op werk. We zijn ontzettend blij met de schenking van de fietsen. Dit tilt ons project naar een hoger niveau.'

Ieder jaar wordt zo'n 55 procent van de verwijderde fietsen die bij het fietsdepot staan, niet opgehaald. Een gedeelte van de niet opgehaalde fietsen wordt geschonken aan hulporganisaties met een goed idee.

Criminele bendes in afgelegen Telembí-driehoek in Colombia persen illegale goudzoekers af

Goudzoekers gedwongen deel inkomsten af ​​te staan aan ELN-guerrilla's en paramilitaire Urabeños


De Colombiaanse autoriteiten hebben geprobeerd illegale goudmijnbouw aan te pakken, maar in veel gebieden lukt dat niet. Het zuidelijke departement Nariño in is de thuisbasis van een afpersingsactiviteiten, waarbij twee van de grootste criminele organisaties van het land, de ELN-guerrilla's (Ejército de Liberación Nacional) en de paramilitaire Urabeños, illegale goudzoekers afpersen. 

Deze groepen hebben in de afgelopen twee jaar meer dan 10 miljard Colombiaanse peso's ($ 3 miljoen) in Nariño geïncasseerd door goudzoekers te dwingen een deel van hun inkomsten af ​​te dragen, volgens Caracol TV, waarbij meestal tussen 10 en 20 procent van wat de goudzoekers verdienen wordt afgestaan.

Bij een operatie vorige week werden acht leden van een criminele structuur gearresteerd, die voor zowel de ELN als de Urabeños werkten. Hun rol was om goud te transporteren vanuit de mijnen in de Telembí-driehoek, een deel van Nariño met hoge coca-productie en illegale mijnbouw, naar de departementale hoofdstad Pasto. Vanaf daar werd het goud met de auto naar Ecuador en Peru gebracht, waarbij handelaars schijnbaar als gezinnen op vakantie poseerden.Autoriteiten geloven dat 66 ton goud elk jaar in Colombia wordt geproduceerd, waarvan 60 ton illegaal wordt geproduceerd, meldde El Colombiano, waarbij minstens 30 procent verband houdt met de financiering van de georganiseerde misdaad.

Tijdens de operatie vonden de autoriteiten meer dan 24 illegale mijnsites en vernietigden 50 machinerieën. De omvang van de illegale mijnbouw onthulde ook de omvang van de vernietiging van het milieu veroorzaakt in de Telembí-driehoek, waar vijf rivieren zijn vervuild. Deze milieutol is verwoestend in Colombia.

Ter extra informatie:


In januari werden twee belangrijke rivieren in het departement Chocó gemeld als ernstig vervuild. Landelijk wordt meer dan 2.000 hectare elke maand ontbost als gevolg van open-pit goudwinning, en er zijn zware sporen van kwik gerapporteerd in waterbronnen en rivieren.

(Suriname Mirror/InSight Crime/YouTube/ISSUU)

De in Brazilië bedreigde Spix' ara krijgt een nieuw leven in Qatar

(Bron foto's: The Peninsula)
Van Spix' ara leven nog slechts 130 exemplaren in privé-instellingen in Qatar, Duitsland en Brazilië

'In 2020 zullen ongeveer 90 Spix' ara's uit Qatar in Brazilië worden vrijgelaten'


De ambassade van Brazilië in Doha, Qatar, vierde gisteren, zondag 24 maart 2019, de belangrijke bijdrage van Al Wabra Wildlife Preservation (een privé wild natuurpark voor Qatari) aan het redden van de bedreigde vogelsoort Spix' ara, in Brazilië bekend als Ararinha-Azul. 

'Deze ongelooflijke vogels worden al sinds 2000 als uitgestorven in het wild beschouwd en nu vinden slechts 130 van hen onderdak in privé-instellingen in Qatar, Duitsland en Brazilië, waar ze zich in veiligheid hebben kunnen voortplanten en zich kunnen vermenigvuldigen', zei ambassadeur van Brazilië Roberto Abdalla.

Hij zei ook, dat de Al Wabra Wildlife Preservation belangrijk werk heeft verricht om de Braziliaanse blauwe ara (Cyanopsitta spixii) te redden, door te helpen de soort weer in zijn natuurlijke caatinga (type woestijnvegetatie) leefgebied in de noordoostelijke regio van Brazilië te introduceren. De ambassadeur wees erop, dat in 2016 een Memorandum van Overeenstemming werd ondertekend tussen Al Wabra Wildlife Preservation en het Braziliaanse ministerie van Milieu, dat een sterkere technische samenwerking mogelijk maakte door middel van een Braziliaanse nationale actie voor de blauwe ara.

'De eer die vandaag wordt geschonken, is een erkenning niet alleen voor het waardevolle werk dat Al Wabra Wildlife Preservation heeft gedaan om de Braziliaanse blauwe ara te redden van uitsterven, maar ook voor zijn voortdurende en niet-aflatende inspanningen om het publiek bewust te maken van het behoud van dieren in het wild en het belang van het opnieuw introduceren van bedreigde soorten soorten in het wild', merkte hij op.

Sheikh Hamad bin Saoud Al Thani, eigenaar van Al Wabra zei: 'Het project is door mijn vader geïnitieerd en we zijn er trots op dat we daarin zijn geslaagd. Toen we aan het project begonnen waren er slechts ongeveer 15 vogels van deze soort en onze inspanning om de vogel te behouden was de enige die erin slaagde om het te redden en vandaag zijn er 130 vogels.'

'In 2020 zullen ongeveer 90 Spix' ara's in Brazilië worden vrijgelaten en het project zal worden voltooid. We moeten maar 40 vogels in het reservaat houden. Ons doel is om de natuur en dieren te behouden en om het bewustzijn van het belang van het behoud van het milieu te vergroten', voegde Sheikh Hamad bin Saoud Al Thani eraan toe.

Al Wabra Wildlife Preservation ligt in een gebied van 2,5 vierkante kilometer dichtbij de stad Al Shahaniyah. Al Wabra Sanctuary is een oase van groene gebieden, palmbomen en vele zeldzame wilde dieren van over de hele wereld. Al Wabra bestaat uit een internationaal team van deskundige dierenartsen, biologen en houders die zich toeleggen op de verzorging en het behoud van enkele van de meest zeldzame en bedreigde dieren.

(Suriname Mirror/The Peninsula Qatar)

Rusland stuurt militairen naar Venezuela

Russisch vracht- en legervliegtuig op de luchthaven van CaracasRusland heeft militairen gestuurd naar Venezuela. Volgens lokale media gaat het om meer dan honderd soldaten, terwijl een journalist van het Franse persagentschap AFP een Russisch legervliegtuig spotte op de luchthaven van Caracas.

Venezuela verkeert in een zware politieke en economische crisis. Het land kent een socialistisch regime, onder leiding van president Nicolas Maduro, maar begin dit jaar riep parlementsvoorzitter Juan Gaido zichzelf uit tot nieuwe machthebber. Hij werd meteen erkend door onder andere de Verenigde Staten, dat ook sancties oplegde tegen het regime van Maduro.Tegelijk kampt het land met een hyperinflatie en grote stroompannes. Al meer dan drie miljoen inwoners zijn Venezuela ontvlucht. Rusland is een bondgenoot van het regime en zou nu ook militaire steun verlenen.


Volgens lokale media stuurde Rusland dit weekeinde zelfs twee vliegtuigen: een passagierstoestel en een vrachttoestel. Aan boord naar verluidt een honderdtal militairen, onder wie ook generaal Vasily Tonkoshkurov. De aanwezigheid van de Russen zou verband houden met diverse contracten tussen beide landen.

Volgens de krant El Nacional brachten de Russen ook 35 ton materieel mee.(Suriname Mirror/El Nacional/The Moscow Times/Twitter/observador.pt/YouTube/Sputnik News)

Refineria Isla Curaçao kan salaris personeel nog slechts 2 tot 4maanden uitbetalen

Cashflow in toenemende mate een probleem voor dochteronderneming PdVSA, Venezuela


Refineria Isla Curaçao heeft nog voor twee tot vier maanden geld om de salarissen van 1.025 eigen vaste medewerkers uit te betalen. Deze boodschap kregen de werknemers afgelopen vrijdag tijdens twee sessies waarbij het personeel werd ingelicht. Woordvoerder Earl Balborda licht vandaag, maandag 25 maart 2019, in het Antilliaans Dagblad, toe wat er is gezegd door de directie.

'Gezien de huidige omstandigheden zijn de feiten nu dat na de uitbetaling van de payroll van maart er nog geld is voor twee tot vier maanden. De werknemers is ook verteld dat er inspanningen worden verricht om inkomsten te genereren.' Met andere woorden, als er niets ten goede verandert kan de Isla-raffinaderij nog tot en met juli de salarissen uitkeren, maar Refineria Isla houdt er ook rekening mee dat mogelijk al eind mei de bodem van de kas is bereikt. Cashflow is in toenemende mate een probleem voor de dochteronderneming van PdVSA (Petróleos de Venezuela S.A.).

Het Venezolaanse staatsoliebedrijf zelf verkeert, evenals het land Venezuela, in de grootste financiële crisis. Dat Refineria Isla het nog heeft uitgehouden, terwijl de productie nagenoeg een jaar stilligt, is omdat de raffinaderij nog een eigen reserve had. Maar, nadat het lokale overheidsdistributiebedrijf Curoil is gestopt met afname van brandstofproducten, zijn er nauwelijks meer inkomsten.

Aanvoer van ruwe olie vormt het grootste probleem, nadat eerder utiliteitenleverancier Curaçao Refinery Utilities (CRU) door haperende productie ook bijdroeg aan de problemen. Beslagleggingen door grote internationale schuldeisers zorgen er sinds mei 2018 voor dat bijna geen olietankers meer naar het Schottegat en Bullenbaai varen. En de sancties van de Amerikaanse regering-Trump deden daar een schep bovenop. De aanscherping van de VS-sancties bereiken 28 april hun maximale werking, wanneer PdVSA nagenoeg geen kant meer op kan.

Regering Curaçao gaat 'in gesprek met gemeenschap' om zo veel mogelijk ‘nationale consensus’ te bereiken

'Wij gaan in gesprek met de diverse stakeholders met als doel het draagvlak te verbreden'


Teneinde zo veel mogelijk ‘nationale consensus’ te bereiken, gaat de regering de komende tijd in gesprek met de gemeenschap. Dat zegt premier Eugene Rhuggenaath (PAR) vandaag, maandag 25 maart 2019, in het Antilliaans Dagblad.

Los van de crisissituatie in verband met de verslechterde openbare financiën en het traject dat wordt bewandeld met het College financieel toezicht (Cft) en de brief die het kabinet deze week wil sturen aan de Rijksministerraad (RMR) om te wijzen op de uitzonderlijke omstandigheden, wil de ministerraad ook de gemeenschap beter informeren en zelf ook input krijgen.

'Wij gaan in gesprek met de diverse stakeholders met als doel het draagvlak te verbreden', aldus de regeringsleider. Dan gaat het over de financiële maatregelen, maar nadrukkelijk ook over sociaaleconomisch beleid, zoals dat bijvoorbeeld tot uiting moet komen in de ‘Groeistrategie’.

'Dat is tot nu toe eigenlijk onderbelicht gebleven, maar behelst veel initiatieven om de economie aan te zwengelen en vooral ook flankerend beleid op sociaal terrein.'

De minister-president wil daar de komende drie maanden voor uittrekken. De Sociaal Economische Raad (SER), van zichzelf een tripartiet orgaan met deelname van werkgevers, werknemers en overheid, kan hierin een voorname rol spelen. Vooral ook gezien het wetenschappelijke karakter van de SER. Want de regering streeft ernaar om uiteindelijk gedurende twee dagen van dialoog tot nationale consensus te komen over een allesomvattend meerjarenplan. Dit dient goed onderbouwd te gebeuren.

In wezen is de consultatie van de regering al in gang gezet met eerst overleg binnen de coalitie van PAR, MAN en PIN, gevolgd door besprekingen binnen het platform van de Nationale Dialoog en vervolgens het parlement.

Audrey Christiaan treedt af als voorzitster van het inheems platform ESAV

Christiaan stort zich als hoofdbestuurslid PRO op politiek werk...


Politica Audrey Christiaan is teruggetreden als voorzitter van het Inheems Platform ESAV (Eenheid en Solidariteit voor Alliantie en Vooruitgang), waaraan zij gedurende vier jaren leiding heeft gegeven. ‘Ik ben afgetreden om mij te concentreren op politiek werk, onder de vlag van de Partij voor Recht en Ontwikkeling, waar ik hoofdbestuurslid van ben.’Dit bericht het Dagblad Suriname vandaag, maandag 25 maart 2019.

Christiaan geeft aan, dat meerdere politieke partijen haar in de loop van de tijd hebben benaderd. Zij heeft besloten tot PRO toe te treden, omdat zij zich kan vinden in de werkwijze en de uitgangspunten van deze partij.

'Ik ben afgetreden als voorzitter van ESAV, maar dat wil niet zeggen dat ik mijn rug heb toegekeerd naar het inheems belang en dat van de tribale volken in Suriname. Ik zal mij blijven bezighouden met deze doelgroep. Mijn cultureel en maatschappelijk werk gaat onverkort door. De Culturele Vereniging Juku Jume Maro, waarvan ik voorzitster ben, kan ook blijven rekenen op mijn inzet om de Inheemsen en Suriname vooruit te helpen. Ik hoop dat mijn politieke inspanningen de verenigingen, waaronder de Nationale Reparatie Commissie en Cariwa, de internationale inheemse vrouwenorganisatie in het Caraïbisch gebied, waarbinnen ik actief deelneem, ten goede zullen komen.’

Ter extra informatie:

Breeveld (DOE) wil afschaffing oproepingskaarten bij verkiezingen

'Anno 2019 is het niet toepasselijk dat we mensen nog steeds met oproepingskaarten benaderen om te gaan stemmen'


Het DOE-Assembleelid Carl Breeveld pleit voor afschaffing van oproepingskaarten bij verkiezingen. 'Anno 2019 is het niet toepasselijk dat we mensen nog steeds met oproepingskaarten benaderen om te gaan stemmen. Dit is een heel dure zaak, waarvoor we oplossingen middels ICT moeten zoeken. Waarom kunnen we niet met ons ID-kaart gaan stemmen of een ander model', vroeg Breeveld zich vrijdag 22 maart 2019 af tijdens de openbare commissievergadering in verband met wijziging van de Kieswet, aldus het Dagblad Suriname.

De DOE-parlementariër kreeg bijval van VHP’er Asiskumar Gajadien. Hij stelde voor om politieke partijen deelgenoot te maken om de kiezer bekend te maken op welk bureau ze moeten stemmen.

Ook PALU-Assembleelid Cleon Gonsalves Jardin de Ponte vroeg zich af waarom de ID-kaart niet gebruikt kan worden als oproepingskaart.

Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons haalde aan, dat de oproepingskaarten aangeven op welk stembureau je moet gaan stemmen. 'Misschien kan er vervanging komen. Het hoeft niet door een ID-kaart, maar een andere ICT-manier.'

Dr. Sylvia Kortram ontvangt de Gouden Vioolspeld 2019 bij vereniging Ons Suriname in Amsterdam

(Bron foto: Twitter/)
Gouden Vioolspeld jaarlijks uitgereikt aan vrouw die in geest Sophie Redmond vrouwen inspireert


In een bomvolle vereniging Ons Suriname in Amsterdam ontving dr. Sylvia Kortram, schrijfster van het boek ‘Meer dan arts alleen’ de Gouden Vioolspeld 2019. Dit gebeurde tijdens de dokter Sophie Redmondlezing, die dit jaar gisteren, zondag 24 maart 2019, voor de zevende keer in Amsterdam plaatsvond. 

De Gouden Vioolspeld wordt jaarlijks uitgereikt aan een vrouw die in de geest van Sophie Redmond vrouwen inspireert en gezien wordt als een rolmodel. De lezing wordt jaarlijks georganiseerd door stichting Between the Lines in samenwerking met Vereniging Ons Suriname. Sylvia Kortram ontving de onderscheiding voor háár bijdrage aan de Surinaamse vrouwengeschiedenis.

Keynote spreekster Marga Weimans nam het publiek mee met haar persoonlijk verhaal over hoe zij haar droom waar heeft gemaakt. Zoals Sophie Redmond vocht voor haar dromen vecht Marga voor emphatie en inclusiviteit. Bruggen bouwen is haar nieuwe mantra. Maar, ze wil wel weer de mooiste jurk van de wereld maken.

 Sylvia Kortram besloot in 1994 onderzoek te doen naar de veelzijdige Sophie Redmond. Nadat ze haar doctoraalstudie Algemene Sociale wetenschappen aan de Universiteit van Utrecht afrondde wist ze dat zij haar wetenschappelijke kennis wilde inzetten voor de Surinaamse vrouwengeschiedenis. Tien jaar lang stond haar leven in het teken van haar onderzoek naar Sophie Redmond.

Op 16 januari 2014 promoveerde Dr. Sylvia Kortram met haar proefschrift ‘Meer dan arts alleen. De maatschappelijke betekenis van huisarts Sophie Redmond.’ 'Elk volk heeft het recht zijn geschiedenis wetenschappelijk vastgelegd beschikbaar te hebben.

(Suriname Mirror/Waterkant.net)

VES gaat als klankbord dienen voor de Centrale Bank van Suriname

'Vernieuwing Bankwet op korte termijn is van belang'


Het bestuur van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) heeft op vrijdag 22 maart een kennismakingsgesprek gehad met de governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Robert-Gray van Trikt. 'In deze bijzonder informatieve ontmoeting heeft de VES haar bezorgdheid kenbaar gemaakt over de recente monetaire financiering en de onverantwoorde bestedingen van de Staat', zo meldt de VES vandaag, maandag 25 maart 2019, in een persbericht.

'De governor gaf aan dat hij een specifieke financieringsfaciliteit voor de Staat (artikel 21 van de Bankwet) om voorschotten bij de bank op te nemen, is komen aantreffen en dat hij zich aan de wet houdt. Onze monetaire geschiedenis leert echter, dat iedere keer als de regering overmatig gebruik heeft gemaakt van de financiering van de Centrale Bank, de wisselkoers verslechterde. Het is voldoende bekend dat dit beleid per saldo tot grotere armoede onder de bevolking heeft geleid. 

De Vereniging heeft er bij herhaling op gewezen dat, gegeven de weinig elastische en eenzijdige productiestructuur van Suriname, overmatige geldschepping om populaire consumptief geaarde beleidsmaatregelen te financieren, niet leidt tot duurzame vergroting van het productievolume. Er is uitvoerig kwalitatief en kwantitatief bewijs dat onze economie zowel in reële als in nominale zin beter presteert in tijden wanneer er orde en rust heerst op het terrein van de staatsfinanciën en aan het monetaire front. Overmatige geldschepping wekt immers een zichzelf versterkend inflatoir proces op, dat op langere termijn aanzienlijke en moeilijk te herstellen schade aan de economie toebrengt. 

De governor gaf aan dat hij een nieuwe MoU (Memorandum of Understanding) met de minister van Financiën zal aangaan, maar dat hij het fiscaal beleid niet kan bepalen. De Bankwet van 1956 voldoet niet meer aan de tijd. Dat was ook de reden van de in 2016 getekende MoU tussen het ministerie van Financiën en de CBvS, waarbij is vastgelegd dat de Centrale Bank geen geld meer zal lenen aan de Staat.

Vernieuwing van de Bankwet op korte termijn is van belang en de VES heeft de governor alle medewerking toegezegd aan de invulling hiervan. De governor heeft het VES bestuur uitgebreid ingelicht over de grote risico’s die ons land loopt als we niet door de ‘Financial Action Task Force’ (FATF) toetsing komen die dit jaar wordt uitgevoerd. Hij geeft aan, dat er vooralsnog weinig gedaan is om aan de steeds strenger wordende internationale regelgeving aangaande money laundering en terrorisme financiering te voldoen. Ons land dreigt bij een slecht oordeel van de geboekte resultaten om money laundering en terrorisme financiering uit te bannen, steeds verder geïsoleerd te raken van de wereld en zelf ge-blacklist te worden. 

Suriname voldoet momenteel aan 2 van de 40 aanbevelingen die genomen dienen te worden om internationaal 'in lijn' te zijn. Indien Suriname de maatregelen niet neemt, is de kans heel groot dat er geen internationaal betalingsverkeer meer mogelijk is. Dit zal alleen maar nadelige gevolgen hebben voor de totale Surinaamse samenleving. 

De governor heeft het verzoek neergelegd bij de VES om voor verschillende vraagstukken als klankbord voor de CBvS te fungeren c.q. kader ter ondersteuning van de CBvS. Specifieke gebieden zullen nog geïdentificeerd worden. Hierop heeft het bestuur positief gereageerd. 

De vereniging ziet het als haar maatschappelijke plicht en verantwoordelijkheid het beleid van de Centrale Bank kritisch te volgen en te beoordelen op basis van de beginselen van deugdelijk centraal bankieren. Hiertoe is door de VES en de CBvS afgesproken om tweemaandelijks overleg te hebben.'

Aannemer plaatst blokkades op nieuwe brug over het Saramaccakanaal te Beekhuizen

Verkeer maakt al gebruikt van brug terwijl die nog niet officieel is opengesteld

'Als er verbodsborden zijn geplaatst door de aannemer dan is het voor hun eigen risico als er iets gebeurt'


Om te voorkomen dat steeds meer personen gebruik maken van de nieuwe brug over het Saramaccakanaal te Beekhuizen heeft de aannemer blokkades geplaatst. Dit zegt Neville Pengel, hoofd van de afdeling Voorlichting van het ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie (OWTenC) vandaag, maandag 25 maart 2019, in de Ware Tijd.

De afgelopen weken, na de technische oplevering, werd de brug gebruikt door verkeersdeelnemers ondanks dat dit nog verboden is. 'Het is jammer dat men geen rekening houdt met het feit dat de brug nog niet is opengesteld en dat er nog werkzaamheden worden uitgevoerd', zegt Pengel.

Wel is het een voorbode dat de brug na openstelling een gewild alternatief zal zijn. Behalve (brom)fietsers en voetgangers maakten automobilisten van en naar Beekhuizen gebruik van de brug om files te vermijden. Ondanks de opgelegde blokkades maken (brom) fietsers en voetgangers toch nog gebruik van de brug als er geen werkzaamheden worden uitgevoerd.

'Als er verbodsborden zijn geplaatst door de aannemer dan is het voor hun eigen risico als er iets gebeurt', zegt hoofdinspecteur Humphrey Naarden van het Korps Politie Suriname. 'Mensen moeten dan niet bij de politie komen aankloppen. En ik denk ook niet dat de verzekering ervoor zal instaan als iets gebeurt op de brug. Wij gaan wel onderzoeken hoe en wat, maar het is en blijft voor eigen risico.'

Als er beschadiging plaatsvindt aan de brug dan zijn overtreders financieel aansprakelijk. Naarden vindt het bijzonder onverantwoordelijk, dat mensen gebruik maken van een brug die officieel nog niet toegankelijk is voor het publiek. 'Men lapt alles aan zijn laars. Men dient te weten dat die brug pas opengesteld is voor verkeer als de werkzaamheden afgerond zijn. Dan wordt het ook aangekondigd.'

'St. Low Income Shelter Program (LISP) wordt geliquideerd, want die bestaat nu gewoon niet meer'

Personeel voelt zich beetgenomen, in de steek gelaten door stichtingsbestuur


'Een ander uitvoeringsorgaan is door SoZaVo opgezet om partijgenoten te kunnen accommoderen'


De Stichting Low Income Shelter Program (LISP) wordt geliquideerd. Het geld om te werken is op en management en personeel zijn ontslagen. Tegen de organisatie zijn rechtszaken aangespannen en op haar tegoeden en bezittingen is beslag gelegd. De ontslagen medewerkers stellen minister Cristien Polak van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) verantwoordelijk voor het debacle. Zij heeft erop aangestuurd, dat een ander uitvoeringsorgaan is opgezet om partijgenoten te kunnen accommoderen, luidt het verwijt, aldus vandaag, maandag 25 maart 2019, de Ware Tijd.

Maar, volgens stichtingsvoorzitter Lothar Boksteen moeten de mensen de hand in eigen boezem steken. De twee voorgaande LISP-programma's waren gefinancierd door de Inter Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB). Nadat akkoord was bereikt met de Islamitische Ontwikkelingsbank (IsDB) om het derde woningbouwprogramma te financieren, werden management en personeel op basis van de richtlijnen van deze bank nieuwe contracten aangeboden. Bij de IDB-financiering hadden de medewerkers andersoortige arbeidscontracten en voorzieningen. Volgens Boksteen zouden de medewerkers onder de IsDB-voorwaarden met tussen de 15 en 20 procent achteruitgaan in salaris. Partijen kwamen er niet uit, waarna belanghebbenden het voorstel deden om hun arbeidscontract af te kopen, maar dit werd door de minister afgewezen.

Eerst legden personeelsleden beslag op tegoeden en bezittingen van de organisatie om achterstallig geld uitbetaald te krijgen. Later maakten ook directieleden een Kort Geding aanhangig en lieten ook zij beslag leggen.

Boksteen ontkent dat hij de mensen in de steek heeft gelaten. Het bestuur heeft zich ingezet opdat het personeel behouden werd, weliswaar op basis van andere arbeidscontracten. Echter, de mensen wilden volgens hem niet inleveren, maar het onderste uit de kan hebben. Uiteindelijk 'den lasi sapakara, den lasi lancer', ze zijn compleet buiten de boot gevallen. 'Tot de dag van vandaag begrijp ik niet waarom ze die contracten niet hebben geaccepteerd. Daarmee waren ze voor zeker vijf jaar gegarandeerd van werk', aldus Boksteen.

Het personeel voelt zich beetgenomen en in de steek gelaten door het stichtingsbestuur. Enkele personeelsleden staan de Ware Tijd op basis van anonimiteit te woord. Medewerkers hebben al geruime tijd de indruk dat de rol van het bestuur is overgenomen door de minister en het door haar samengestelde team om het nieuwe programma uit te voeren. Het gevoel leeft dat pas na haar goedkeuring het bestuur besluiten neemt. Vooral de ontruiming van het kantoorpand heeft kwaad bloed gezet.

Volgens de gedupeerde werknemers is het Kort Geding van de directie als drogreden opgevoerd om het pand te ontruimen zodat het nieuwe team de inventaris van LISP kan gebruiken om door te kunnen gaan met het werk. 'Hij heeft ons volledig in de steek gelaten als voorzitter die ons moest beschermen. Alles is zo onwerkelijk', zegt een andere medewerker.

Begin deze maand werd het personeel per brief meegedeeld dat het enkele dagen niet op het werk hoefde te verschijnen, omdat directieleden een rechtszaak hadden aangespannen tegen de stichting en het ministerie. De mensen zouden weer worden opgeroepen, maar nadat de aangegeven periode was verstreken, kwam er geen oproep om weer te verschijnen. 'Na meerdere malen om helderheid te hebben gevraagd is op geen enkele wijze duidelijkheid gegeven over het verdere lot van het personeel. Terwijl het contractueel nog in dienst is en gezorgd heeft voor de totstandkoming van het Lisp - III-programma 'Affordable Housing Project', heeft de minister een organisatie opgericht die gewoon op naam van Stichting LISP verder gaat met de uitvoering van het programma', zegt een personeelslid. Deze manier van handelen van het ministerie én het stichtingsbestuur onder leiding van Boksteen 'komt bij het personeel als zeer rancuneus en als onbehoorlijk bestuur over'.

Intussen is bij het ministerie van Arbeid ontslag aangevraagd voor de directie en het personeel. De voorzitter zegt, dat als toestemming wordt verleend zaken volgens de geldende regels zullen worden afgebouwd. Ook zal de stichting worden geliquideerd, want die bestaat 'nu gewoon niet meer'. 'Iedereen vindt dit verschrikkelijk jammer.' De ontslagcommissie heeft de medewerkers intussen opgeroepen om deze week te worden gehoord.

Nurmohamed (VHP) over 'Adhin-incidentje': 'Binnen de politieke wereld moet je kunnen incasseren'

'We moeten ophouden om rode loper uit te rollen voor politici die zichzelf verrijken ten koste van het volk'


Vicepresident (vp) Ashwin Adhin is woensdag te Wanica publiekelijk op grove wijze uitgejouwd tijdens zijn toespraak op een Holika-verbranding. In de optiek van Assembleelid Amzad Abdoel (NDP) werden de onfatsoenlijke gasten op die avond aangestuurd door de VHP. Omtrent dit incident is een diepgaand politieonderzoek gaande.

In tegenstelling tot de ondervoorzitter van de VHP, Asiskumar Gajadien, is zijn fractiegenoot Riad Nurmohamed van mening dat elke burger het recht heeft op vrije meningsuiting, ongeacht de woordkeuze. 'Binnen de politieke wereld moet je kunnen incasseren, vooral als je debet bent aan de slechte toestand in het land. Dit geldt voor alle politici. We moeten ophouden om een rode loper uit te rollen voor politici die zichzelf verrijken ten koste van het volk. Voor zulke politici heb ik helemaal geen medelijden', aldus Nurmohamed vandaag, maandag 25 maart 2019, in het Dagblad Suriname.

Hij betreurt het niet dat een burger op een onfatsoenlijke manier sterk uitgehaald heeft naar de vp. 'Hoe wil je nog meer dat een politicus die het volk op een legale manier arm heeft gemaakt, behandeld zal worden? Wij accepteren teveel als volk en we moeten stoppen om schurken/misleiders/oplichters op de rode loper te plaatsen.'

Nurmohamed voert aan, dat het dezelfde vp is die het inschrijfgeld op scholen had afgeschaft om het vervolgens weer te introduceren met herhaaldelijke verhogingen van het inschrijfgeld. 'Er zijn zoveel studenten die niet eens meer naar school kunnen gaan. In feite zou men zo'n politicus in de zee moeten gooien.'

Op de vraag of het vermoeden van Abdoel op de waarheid berust, gaf Nurmohamed te kennen dat dit niet het issue is. De werkelijke issue is de ontevredenheid en vele problemen van het volk. Hij vervolgt, dat op het moment dat die ontevredenheid het toppunt heeft bereikt, zal dat naar buiten komen op de manier hoe de vp dat ervaren heeft.

Nurmohamed zegt met klem dat het verwijt van Abdoel naar de VHP een duidelijke vertoning is van zwakte van de NDP. Voor Nurmohamed is dit een signaal dat de NDP geen vrije meningsuiting accepteert. Hij zal derhalve blijven protesteren tegen dictatuur en censuur. 'Burgers mogen zeggen wat ze willen, maar ze mogen niet handelen zoals ze willen. Als mensen van de NDP problemen hiermee hebben, moeten ze in hun eigen politieke partij kijken, en naar de rechtszalen gaan om te horen wat hun eigen mensen hebben uitgehaald in Suriname.'