maandag 13 juli 2020

Franse president Macron feliciteert president-elect Santokhi

(Bron foto: Twitter)
Marcon hoopt op nieuwe impuls aan grensover- schrijdende samenwerking


De Franse president Emmanuel Macron heeft maandag 13 juli 2020 in zijn onderstaande felicitatieboodschap aan president-elect Chandrikapersad Santokhi, de hoop uitgesproken, dat er een nieuwe impuls wordt gegeven aan de heroprichting van 'onze grensoverschrijdende' samenwerking. 


Macron schrijft, dat de gedeelde grens Suriname en Frankrijk tot natuurlijke partners maakt. !'De afbakening is voor onze twee staten van fundamenteel belang. Wij zullen ook onze relatie kunnen verdiepen op het gebied van justitie en politie, die u tijdens uw vorige overheidsfuncties graag had willen stimuleren.'

Macron is ervan overtuigd, dat de bilaterale relatie onder het presidentschap van Santokhi zich zal blijven ontwikkelingen tot groot voordeel van de vriendschap die de twee landen verenigt.

'Onze samenwerking, met name tussen Suriname en Frans-Guyana, is al in meerdere gevallen vruchtbaar gebleken op gebieden zoals gezondheid.'

De Franse president stelt in het vooruitzicht, dat de samenwerking zeker zal worden versterkt met de inzet van 'onze twee landen die voorstander zijn van het behoud van het Amazonewoud en de uitdagingen van illegale goudwinning willen aangaan, met respect voor mens en milieu'.

Hij stelt voor dat het gezamenlijke werk met name zou kunnen worden ontwikkeld binnen het kader van de Alliantie voor het behoud van tropische bossen, geïnitieerd door Frankrijk met verschillende partners in 2019, en waarin Suriname zijn plaats zal innemen. In het bijzonder hoopt Macron dat beide landen kunnen samenwerken in een multilateraal kader van de uitdagingen 'van onze tijd' en in het bijzonder de bevordering van de mensenrechten.

Paramaribo Zoo droomt al jaren over de komst van leeuwen

Door chronisch tekort aan inkomsten kan nog steeds geen verblijf worden gebouwd


De Paramaribo Zoo droomt al jaren over de komst leeuwen krijgen vanuit Europa of de Verenigde Staten. John Altenberg, directeur van Paramaribo Zoo, zegt vandaag, maandag 13 juli 2020, op Suriname Herald, dat het krijgen van de leeuwen en andere diersoorten geen probleem is, maar het opzetten van het verblijf voor de dieren wel. 

Het laten halen van leeuwen naar Suriname, is al jaren op de agenda van de Paramaribo Zoo. Maar, het verblijf kon door het tekort aan inkomsten niet worden gebouwd. Altenberg zegt, dat het leeuwenverblijf nu door de verhoogde prijzen Srd 1 miljoen kost. In 2014 was er nog een begroting van Srd 265.000.

Als er personen en bedrijven zijn die voor de kosten willen opdraaien kunnen de leeuwen alsnog gehaald worden. Voor de dierentuin is dit niet haalbaar, omdat zij het al moeilijk genoeg heeft om maandelijks rond te komen. 'De laatste leeuwen hebben we in de jaren tachtig in onze collectie gehad en sindsdien niet meer', zegt de directeur.

Sinds 2014, aldus Suriname Herald (niet juist: sinds 2011) wordt geprobeerd om leeuwen naar Suriname te krijgen. Uit Nederland zouden drie leeuwen komen. De dieren, een mannetje en twee leeuwinnen, waren een geschenk van Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Het Telecommunicatie Bedrijf Suriname (Telesur) en Staatsolie N.V. hebben in 2015 Srd 75.000 overhandigd aan de algemeen directeur van de Paramaribo Zoo voor het opzetten van een leeuwenverblijf. Altenberg geeft aan, dat nadat de begroting werd opgemaakt volgens de internationale voorwaarden, het kwam op een bedrag van Srd 265.000.

De dierentuin is toen op zoek gegaan naar sponsoren in de vorm van materiaal om het verblijf toch op te kunnen zetten. 'We hebben jammer genoeg nul op het rekest gehad', aldus de Paramaribo Zoo directeur. Het project werd toen in de ijskast gestopt.

Altenberg zegt verder, dat in samenspraak met Telesur en Staatsolie is besloten om de Srd 75.000 te besteden aan het verblijf van de Gonini. Dit verblijf is nog niet af. Hiervoor is nog 10.000 euro nodig.

De Paramaribo Zoo heeft over ongeveer 300 dieren en 90 diersoorten. Bedrijven en individuen kunnen nog altijd dieren adopteren. Altenberg deelt mee dat het project een klein beetje is bijgesteld. Nadere informatie zal te zien zijn op de Facebookpagina van de Paramaribo Zoo.

Dit schreef de huidige hoofdredacteur van Suriname Mirror al in mei 2016 onder de kop 'Nog steeds geen brullende leeuwen te horen en te zien in de Paramaribo Zoo':

'Al een paar jaren duiken nu en dan berichten op over de komst van drie leeuwen, door tussenkomst van de Rotterdamse dierentuin Diergaarde Blijdorp, naar de Paramaribo Zoo. De eerste berichten verschenen al in 2011, gevolgd door nu en dan wat sporadische nieuwsberichten in 2012, 2013 en 2014. Inmiddels is het bijna half mei 2016 en er is nog steeds geen leeuwengebrul in de enige dierentuin van Suriname te horen. 

Komen die twee leeuwinnen en die ene leeuw nog wel vanuit, waarschijnlijk, een of andere Europese dierentuin naar Suriname of lukt het de Paramaribo Zoo-directeur John Altenberg maar niet om een noodzakelijk speciaal leeuwenverblijf, financieel, van de grond te krijgen? 

De directeur ontving in oktober 2014 een eerste financiële injectie van 39.000 Surinaamse dollar afkomstig van een sms-actie van telecombedrijf Telesur voor de bouw van het verblijf. Het verblijf voor de leeuwen was dat jaar begroot op ruim 240.000 Surinaamse dollar. Hoe het na oktober 2014 verder is gegaan met fondsenwerving is onbekend, met uitzondering van een in mei 2015 gedane financiële toezegging van Staatsolie en Telesur, beide staatsbedrijven, van 130.000 Surinaamse dollar. Of dat geld ooit werkelijk door de dierentuin is ontvangen en zo ja, wat er mee is gedaan, is niet bekend.Het zou overigens niet voor het eerst zijn, dat er een paar heuse leeuwen zonden leven in Paramaribo. In juni 1965 werden twee jonge leeuwen van Curaçao per vliegtuig naar Paramaribo vervoerd. Ze waren een cadeau van de premier van het eiland, Efrain (Ephraïm) Jonckheer, die tijdens een bezoek aan Suriname had vernomen, dat er plannen waren voor het oprichten van een dierentuin in Paramaribo. De leeuwen overleden echter binnen korte tijd. Dat was in augustus 1968 voor toenmalig premier Ciro Domenico Kroon van Curaçao aanleiding om een jong leeuwenpaar te doneren aan premier Johan Adolf Pengel van Suriname.'

Tweede Kamer praat al over herstel banden Nederland met Suriname

'Verkiezing van Santokhi tot president begin van nieuwe relatie tussen Nederland en Suriname'

Van Helvert, CDA: 'Ik wil niet dat we als Nederland te drammerig overkomen'


Nu het Surinaamse parlement VHP-leider Chandrikapersad Santokhi maandag 13 juli 2020 officieel heeft gekozen tot president, roept de Tweede Kamer het kabinet op om de banden met Suriname te herstellen. D66, CDA, Christen Unie, GroenLinks, PvdA, SP en DENK vragen minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) zo snel mogelijk met vertegenwoordigers van de nieuwe Surinaamse regering om tafel te gaan om samen te onderzoeken hoe de landen samenwerking weer kunnen herstarten. Dit bericht Nu.nl.

'De verkiezing van Santokhi tot president is het begin van een nieuw tijdperk voor Suriname', zegt D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. 'Maar, ook het begin van een nieuwe relatie tussen Nederland en Suriname.' Dat ziet ook CDA'er Martijn van Helvert. 'Met de komst van Santokhi gaat de deur weer open.'

'De afgelopen jaren is de band tussen mensen in Nederland en Suriname in stand gebleven, maar de diplomatieke relatie was gespannen', zegt PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen.

Met het vertrek van Bouterse is volgens Bram van Ojik (GroenLinks) de weg naar herstel vrijgemaakt. 'Voor Nederland is Bouterse altijd een sta-in-de-weg geweest. Nu is het tijd om de banden weer te normaliseren.'

Volgens de Kamerleden begint dat met het opnieuw installeren van ambassadeurs in beide landen. 'Daarna kunnen we samen kijken hoe we de banden kunnen verdiepen', aldus Sjoerdsma. Hij denkt aan hulp in de vorm van medicijnen en medische apparatuur, maar ook het delen van kennis over het versterken van de rechtsstaat. Ook visumvrij reizen moet mogelijk worden, als het aan de D66'er ligt. 'We hebben in Nederland een Surinaams-Nederlandse gemeenschap van 350.000 mensen die regelmatig op vakantie gaan of familie in Suriname bezoeken. Het is in ons wederzijds belang om de contacten tussen onze volkeren warm te houden.' 

Sadet Karabulut (SP) benadrukt, dat van een herstel alleen sprake kan zijn als dat gebeurt op basis van gelijkwaardigheid. 'Zeker gezien het verleden zullen sommige Surinamers wantrouwig zijn. Nederland moet niet als oud-kolonisator Suriname vertellen wat zij moeten doen.' CDA'er Van Helvert is iets voorzichtiger. 'Het is goed als de banden herstellen, maar het is niet aan ons om het herstel aan Suriname op te leggen. We moeten Suriname en Santokhi ook de tijd en de ruimte gunnen. Ik wil niet dat we als Nederland te drammerig overkomen. Laten we samen een gelijkwaardige relatie opbouwen.' 

Ook Sjoerdsma snapt het wantrouwen in de richting van Nederland goed. 'Dat heeft te maken met het slavernijverleden, met de rol van Nederland als oud-kolonisator, maar ook vrij recent door de uitspraken die minister Stef Blok heeft gedaan over Suriname.' In 2018 noemde Blok Suriname een failed state waarvan de oorzaak volgens de minister van Buitenlandse Zaken in de 'etnische opdeling' van het land lag.
Sjoerdsma vindt daarom ook dat minister Blok nu de eerste stap moet zetten.

Karabulut: 'Juist vanwege zijn uitspraken is het de plicht van Blok om toenadering te zoeken. Het zal het herstel van de relatie niet vergemakkelijken, maar dan moet hij maar extra zijn best doen.'

Bond bij Huize Ashiana stelt directie een ultimatum

Personeel bezorgd over de besmetting van collega's met het coronavirus


De bond bij Huize Ashiana, onder leiding van Rudolgo Palmtak, heeft de directie een ultimatum gesteld, dat morgenochtend om negen uur afloopt. Het personeel is bezorgd over de besmetting van personeelsleden met het coronavirus, aldus Starnieuws vanmiddag, maandag 13 juli 2020. 

De bond wil dat personeelsleden die contact hebben gehad met de personen die besmet zijn ook in quarantaine worden geplaatst. Zij moeten eveneens worden getest. De mensen maken zich zorgen over hun veiligheid.

De bond heeft een onderhoud gevraagd met de directie over deze kwestie. De bond vindt dat niet slechts de autoriteiten op de hoogte gesteld moeten worden van de situatie en wil inspraak hebben.

Palmtak wilde het werk vandaag al platleggen, maar geeft de directie de gelegenheid om over de brug te komen. Als er geen overleg komt waarbij er in samenspraak maatregelen wordt getroffen, zal het werk neergelegd worden.

Coalitieleiders tekenen regeerakkoord 2020-2025

Speerpunt aankomende regering is onmiddellijk intrekken Valutawet


- Nieuwe regering wil herstel diplomatieke relatie met Nederland op ambassadeursniveau
-Staatsspreekbuizen NII, STVS en SRS worden onmiddellijk gereorganiseerd


De coalitieleiders hebben vandaag, maandag 13 juli 2020, het regeerakkoord 2020-2025 getekend. Het regeerakkoord is ondertekend door de leiders Chandrikapersad Santokhi (VHP), Ronnie Brunswijk (ABOP), Gregory Rusland (NPS) en Paul Somohardjo (PL). Somohardjo is vandaag uit 's Lands Ziekenhuis ontslagen waar hij met Covid-19 was opgenomen. Albert Ramdin, adviseur tevens aankomende minister van Buitenlandse Zaken, heeft het regeerakkoord toegelicht.

De urgente zaken die aangepakt zullen worden in de komende negen maanden zijn aangegeven, aldus Starnieuws. Het onmiddellijk intrekken van de Valutawet is een van de speerpunten van de aankomende regering. De wet wordt gewijzigd waardoor gezagsdragers te allen tijde ter verantwoording geroepen kunnen worden, ook al zou dat door de rechterlijke macht geschieden.

Aanpassing van de wisselkoers als onderdeel van integraal economisch beleid, met flankerend sociaal beleid is ook topprioriteit. De wisselkoers moet daadwerkelijk een reflectie zijn van de markt, zoals het hoort staat in het regeerakkoord. Besprekingen zullen gevoerd worden met banken en cambio’s voor de ordening van het valutaverkeer, zonder stagnaties, onnodige kosten en onzekerheden.


Aanpak Covid-19 en impact, de financiële sector en armoedebestrijding zijn urgente zaken die meteen aangepakt zullen worden.

Vanwege de Covid-19 omstandigheden en algemene gezondheidssituatie zal op de meest korte termijn een nieuwe en verantwoorde wijze van samenleven moeten worden vastgesteld. Daarbij zal het accent in eerste instantie liggen op de opstart van scholen, van het openbaar vervoer en van de bedrijvigheid. Hiervoor zal met de relevante stakeholders goed overleg gevoerd worden, zodat de maatregelen een breed draagvlak hebben.

Enkele speerpunten zijn ook: 

- Vaststelling werkelijke schuldpositie, bespreking en vaststelling plan tot sanering en herschikking van schulden met binnenlandse en buitenlandse schuldeisers. 
- Wetswijziging tot herstel van de onafhankelijke positie van de Centrale Bank van Suriname, zijn ook speerpunten voor de eerste fase. 
- Aanpassing van de belastingschijven zodanig dat de onterechte extra belastingen door de inflatie teruggedraaid worden en vooral de lagere inkomens meer financiële ruimte overhouden. 
- Het onmiddellijk in werking treden van de Anti-Corruptiewet. 
- Reorganisatie van de EBS met als belangrijke onderdelen, de uitvoering van het plan tot verbetering van de efficiëntie van het bedrijf en de geleidelijk afbouw van de subsidies zodat de inefficiënties minder drukken op de samenleving en op de staatsbegroting. 
- Reorganisatie van de instellingen voor de gezondheidszorg, in het bijzonder SZF tot directe verbetering van de effectiviteit en de financiën in de gezondheidssector. Zekerstelling van medicijnenvoorziening. 
- Herstel diplomatieke relaties met Nederland op ambassadeursniveau. 
- Verbetering van de Terugroepwet zodat die effectief is. 
- Bestuur en uitvoering van communicatie-instellingen van de Staat, waaronder NII, STVS en SRS, worden onmiddellijk gereorganiseerd. Het accent van staatsmedia ligt niet op propaganda en ook niet op de commercie, maar het open en eerlijk voorzien van informatie en publieke dienstverlening aan de bevolking.

President-elect Santokhi: 'We hebben geen tijd voor politieke foefjes en trucjes'

'We staan aan de rand van een financiële afgrond, de crisis die wij overnemen is met geen pen te beschrijven'


'Wans ope tata komopo wi mus' seti kondre bun. Dit is de heilige opdracht waarmee wij elke dag aan de slag gaan', waren de eerste woorden van president-elect Chandrikapersad Santokhi vanochtend, maandag 13 juli 2020, in De Nationale Assemblee, zo schrijft Starnieuws. 

Hij stelde dat er geen ruimte zal zijn voor corruptie en eigen gewin. 'We hebben geen tijd oor politieke foefjes en trucjes. Ik ga daar ook geen tijd aan verspillen.' Santokhi merkte op, dat goed beseft moet worden, dat de financiële crisis waarin het land zich bevindt, elke worse case scenario overtreft. 'We staan aan de rand van een financiële afgrond, we bevinden zich aan de rand van een default en de kas is zo goed als leeg. De crisis die wij overnemen is met geen pen te beschrijven.'

Hij heeft opgeroepen de gelederen te sluiten en gezamenlijk de crisis te lijf gegaan. Hij is ervan overtuigd, 'dat we de crisis zullen oplossen als we het samen gaan doen.'

Santokhi stelde dat eenheid in verscheidenheid de drijfsfeer in zijn leven is en dat hij met respect en vaderlandsliefde zijn nieuwe taken zal vervullen. Aan het volk zei hij: 'U heeft mij aangehoord en ik heb naar u geluisterd. Ik heb uw noden gezien en gehoord. Ik wil u zeggen het land wordt nu geleid door mensen zoals u en ik, mensen uit alle lagen van de bevolking, u bent ons en zij zijn u. Zonder die eenheid heeft ons land geen toekomst.' 

Het is volgens hem nu tijd om als volwassen mannen en vrouwen te gaan werken aan de ontwikkeling van dit land. 'Wo set'en samen. Er is veel te doen en dat doen we met de steun en kracht van u en van de Almachtige.' 

Santokhi zei verder, dat het een voorrecht is om het hoogste ambt te mogen vervullen. Een ambt dat hij met dankbaarheid en respect aanvaard. 'God zij met ons Suriname, hij verheft ons heerlijk land.'


Ook Ronnie Brunswijk zei het ambt van vicepresident van Suriname zeer gaarne te aanvaarden. 'Het gaat hier om een historische opdracht en ik zal proberen deze waar te maken.' Hij zei, dat hij altijd bereid is om zijn krachten ge geven daar waar nodig is. Brunswijk hoopt dat hij bij het vervullen van zijn nieuwe taak kan rekenen op de ondersteuning van de totale natie.

President Desi Bouterse zei na de uitverkiezing van de president-elect en vicepresident-elect, dat de strijd is gestreden en dat het volk heeft gesproken. Met zijn felicitaties aan het nieuw gekozen koppel, wees hij er nogmaals op dat het geen gemakkelijke job zal zijn. 'Ik weet er alles van, maar het is te doen als we gezamenlijk de schouders onder het werk zetten.' 

Bouterse zei, dat als de leidraad zoals aangegeven door de president-elect en vicepresident-elect hij een goed begin en een goede afronding van het werk ziet. 'We hebben heel wat robbertjes hier gevochten, laten we met deze nieuwe intenties in het belang van het volk, laten we dienend zijn. God zij u leidsman.'

'Sardien nu bijna even duur als een halve kip'...

'Het simpelste en het goedkoopste gerecht vroeger was rijst met sardien'


'Het simpelste en het goedkoopste gerecht vroeger was rijst met sardien', zeggen verschillende burgers vandaag, maandag 13 juli 2020 in het Dagblad Suriname. Het werd zelfs eerste hulp genoemd, omdat het altijd bij de hand was. 'Mijn moeder maakte dat vroeger vaak voor mij en mij broers, maar nu is het een van de duurste gerechten geworden', zegt een burger. 

Vergeleken met voeger is de prijs van een blikje sardien drastisch verhoogd. Het is nu tussen de Srd 20 tot Srd 40 te verkrijgen.

'Er zijn wel goedkopere merken, maar die smaken verschillen sterk. Het lekkerste is het duurste nu. Niet eenieder kon zich vroeger kip permitteren, terwijl het ook veel meer tijd nam voordat het op je bord lag. De meeste mensen gebruikten daarom al vlug sardien, ei, bokking of haring. Dat is wat ik mee heb gemaakt in mijn jeugd. Nu zijn de meeste van deze producten even duur als een halve kip. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik vaak thuis of bij mijn vrienden op bezoek een bordje warme rijst met sardien en aardappelen erdoor at. Maar, now na rijst gebakken ei. Ik vraag me af hoe mensen het doen die het zich niet kunnen permitteren', vraagt een andere burger zich af.

'Ik weet hoe het aanvoelt als je ouders of jij als volwassene het niet breed hebt. Ik had het vroeger ook niet breed. Mijn vader was enige kostwinner en had de zorg voor zijn vrouw en zeven kinderen. Mijn broers, zusters en ik aten heel vaak sardien of kerrie ei. Dat was luxe voor ons naast groenten. Nu leven we in een andere tijd, maar ik zie vaak genoeg verschijnselen die mij herinneren aan mijn jeugd. Ik vraag me af hoe de meeste mensen het dan in deze tijd overbruggen.'

Santokhi gekozen tot president en Brunswijk tot vicepresident

De machtsover- dracht vindt donderdag 16 juli plaats


Chandrikapersad Santokhi is vanmorgen, maandag 13 juli 2020, gekozen tot president van de Republiek Suriname en Ronnie Brunswijk tot vicepresident. De vergadering werd bijgewoond door alle fracties, waardoor er meer dan 34 leden aanwezig waren in de zaal. Dit bericht Starnieuws.

De buitengewone openbare vergadering werd bij de opening geleid door Assembleevoorzitter Ronnie Brunswijk.


Na benoeming van het stembureau, onder leiding van Krishna Mathoera (VHP), heeft Brunswijk de hamer overgedragen aan vicevoorzitter Dew Sharman, aangezien hij zelf kandidaat is. Mathoera deelde mee dat de kandidaatstelling op correcte wijze is geschied. De vereiste documenten zijn correct bevonden.

Sharman stelde formeel vast, dat Santokhi verkozen is tot president en Brunswijk tot vicepresident.

De vergadering werd bijgewoond door president Desi Bouterse en vicepresident Ashwin Adhin.

Donderdag vindt de machtsoverdracht plaats.

18 Personen zondag 12 juli Covid-19 positief getest

14 Patiënten genezen verklaardDe cijfers op de Covid-19 website zijn vanochtend, maandag 13 juli 2020, bijgesteld. Gisteren zijn 18 personen positief bevonden. Daarnaast zijn 14 personen genezen verklaard. 

Het aantal actieve gevallen bedraagt nu 235. Het totaal aantal besmette personen in Suriname is geklommen naar 762. Hiervan zijn 509 genezen verklaard. 18 Personen zijn gestorven aan deze ziekte, terwijl 10 personen die positief getest waren, niet te vinden zijn.

Op de intensive care afdeling van ziekenhuizen worden momenteel 6 patiënten behandeld. In quarantaine zijn 173 personen opgevangen.

Aruba stelt in laatste wijziging begroting 2020 (BW) economische groeiverwachting bij van nominale krimp van 44 naar 33,5%

'Bijstelling gevolg van sneller herstel economie door opening luchtruim'


Aruba heeft in de laatste wijziging op de begroting 2020 (BW) zijn economische groeiverwachting bijgesteld van een nominale krimp van 44 procent naar 33,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat schrijft het College Aruba financieel toezicht (CAft) in het (positieve) advies op de aanvraag van liquiditeitssteun, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 13 juli 2020. 

'Deze bijstelling is het gevolg van een sneller herstel van de economie als gevolg van de opening van het luchtruim. Daarnaast is in de prognose rekening gehouden met de effecten van de loonsubsidieregeling, de sociale steunmaatregelen MKB en Fase en bezuinigingen op onder meer de personeelslasten', aldus het CAft.

Op Aruba waren in de maanden tot en met april twee sociale steunmaatregelen van kracht: een ondersteuningsregeling voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) en een uitkering bij baanverlies (Fase). Van deze regelingen hebben 2.246 bedrijven en 3.134 personen gebruikgemaakt in de maand april. De kosten hiervan worden gedekt door de bezuinigingen die Aruba heeft aangekondigd, die met de BW in de begroting worden verwerkt.

De ontvangsten voor de maand april bedroegen 61 miljoen florin. Dit is 36 procent lager dan in dezelfde maand in 2019. Het grootste verschil wordt veroorzaakt door de indirecte belastingen die met 28 miljoen florin, 43 procent lager liggen dan in april 2019. De uitgaven bedroegen in april 130 miljoen florin, wat 23 procent hoger is dan in april 2019.

De uitgaven nemen in de prognose in de maanden na april toe als gevolg van de loonsubsidieregeling, de sociale steunmaatregelen MKB en Fase en de aanzuivering van de tekorten bij de Algemene Ziektekosten Verzekering (AZV) en de Sociale Verzekeringsbank (SVb).

De stijging van de uitgaven in de maand juni is het gevolg van de halfjaarlijkse uitkering voor ambtenaren en gesubsidieerde instellingen die in deze maand wordt uitbetaald.

Bij de ontvangsten in de maanden april en mei is reeds rekening gehouden met de aan Aruba verstrekte liquiditeitssteun van in totaal 163 miljoen florin. Voor de loonsubsidieregeling is door de RMR een bedrag van 49 miljoen florin onder voorwaarden toegekend. Op basis van de realisatie in april en de liquiditeitsprognose voor mei en juni is de verwachting dat het eerste kwartaal wordt afgesloten met een liquiditeitstekort van 10 miljoen florin. De inkomstenderving bedraagt voor de maanden juli tot en met september 170 miljoen florin.

Verzekeraars op.Curaçao worstelen met Covid-dekking in reisverzekering

Ennia biedt nu een additionele Covid-dekking bij een reisverzekering


Reizen vanaf Curaçao kan weer naar landen waar het risico op besmetting ‘gemiddeld’ is. Verzekeraars op het eiland breken zich het hoofd over de Covid-dekking die zij in een reisverzekering kunnen opnemen. Want wat als je in Nederland of een van de andere landen waar je nu naartoe mag vliegen besmet raakt met het coronavirus? Dan kun je misschien niet terugvliegen op de geplande datum, omdat de verplichte PCR-test dan nog een positief in plaats van een negatief resultaat geeft. Wie betaalt dat? 

Maa, erger is als je echt ziek wordt en met Covid-19 moet worden opgenomen in een ziekenhuis. De kosten voor medische behandeling op een intensive care zijn enorm. Wordt dat gedekt met een lokale reisverzekering?

Het Antilliaans Dagblad heeft verzekeraars Ennia en Guardian Group Fatum gevraagd of zij een Covid-dekking aanbieden voor wie gaat vliegen. Bij beide bedrijven was het tot eind juni nog niet mogelijk een kortlopende reisverzekering af te sluiten en was er tijdelijk een ‘acceptatiestop’, zo schrijft het dagblad vandaag, maandag 13 juli 2020.

Guardian Group heeft tot gisteren niet geantwoord op de vragen maar heeft eerder laten weten dat gewerkt wordt aan een pakket.

Ennia is er wel uit en biedt sinds vorige week een additionele Covid-dekking bij een reisverzekering. Een kwestie van kansberekeningen, zegt directeur operations Aichel Magdalena van Ennia. 'We gebruiken een model dat uitgaat van bepaalde verwachtingen en risico’s.' Op basis daarvan heeft de verzekeringsmaatschappij gekozen voor vier opties, waarbij de premie per dag varieert van negen gulden tot 18,50 gulden per dag en de hoogte van de vergoeding van maximaal 25.000 gulden tot maximaal 100.000 gulden. Het gaat om kosten die specifiek verbonden zijn aan Covid-19.

Magdalena: 'De premie is hoger dan de normale reisverzekering, maar je kunt zelf bepalen hoeveel risico je wilt lopen.' In het ergste geval, als iemand bijvoorbeeld aan de beademing moet in een ziekenhuis, zal de maximale uitkering niet voldoende zijn om alle kosten te dekken. 'Dan lig je zeker een week in het ziekenhuis en gaat het al gauw om 100.000 gulden of meer.'

Ennia kan het Covid-pakket direct aanpassen of stoppen als blijkt dat er meer claims binnenkomen dan vooraf berekend en ingeschat. De premie kan dan bijvoorbeeld worden verhoogd, maar ook verlaagd als blijkt dat minder dan verwacht moet worden uitgekeerd. Mocht iemand niet op de geboekte datum terug kunnen vliegen in verband met een coronabesmetting, dan vergoedt de maatschappij tot veertien dagen verblijfskosten. De vergoeding per dag varieert, afhankelijk van het gekozen pakket, van 100 tot 200 gulden per dag. In een doorlopende reisverzekering zijn ziektekosten opgenomen.

Magdalena: 'Maar als die verloopt en moet worden verlengd, dan wordt Covid-19 voorlopig uitgesloten. De Covid-dekking geldt vooralsnog uitsluitend voor kortlopende reisverzekeringen.'

Personeel van Selikor op.Curaçao loopt achterstand in

'Selikor zal zich maximaal inzetten om het ophalen van huisvuil zo snel mogelijk te normaliseren'


Het personeel van Selikor is hard aan het werk om de achterstand van de afgelopen weken weg te werken. Ook in het weekend zijn wijken bezocht om huisafval op te halen. Naar verwachting kan Selikor vanaf vandaag, maandag 13 juli 2020, weer het reguliere schema hanteren, aldus het Antilliaans Dagblad. 

Selikor heeft vorige week extra uren gedraaid, extra mankracht en vuilniswagens ingezet om de wijken waar nog huisvuil lag, te bezoeken om het vuil op te halen. Ook stranden zijn in dit kader bezocht, aldus Selikor in een persbericht.

'Als een bedrijf dat verantwoordelijk is voor het schoonmaakbeleid van het eiland, blijft Selikor zich maximaal inzetten om aan zijn taken te voldoen en het ophalen van huisvuil zo snel mogelijk te normaliseren. Het streven is om aan het begin van de nieuwe week weer het gebruikelijke schema te hanteren.'

Selikor stelt zich bewust te zijn van het feit dat de situatie van de afgelopen weken ‘ongemakkelijk’ is geweest voor de bewoners die een ophoping van huisvuil hebben moeten meemaken.

'Selikor biedt hier nogmaals zijn excuses voor aan. De directie geeft de garantie dat ons personeel hard werkt om de situatie te normaliseren.'

Géén bezuinigingen die operationele uitvoeringscapaciteit binnen meest vitale sectoren rechtsstaat Curaçao beperken

BZK: In belang van stabiliteit openbare orde en veiligheid 


Tot nader order zullen géén bezuinigingen toegepast worden die de operationele uitvoeringscapaciteit binnen de meest vitale sectoren van de rechtsstaat beperken. Het gaat dan om de politiekorpsen, douanediensten, de Landsrecherche, het Openbaar Ministerie, het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, Kustwacht Caribisch gebied, het gevangeniswezen en de veiligheidsdiensten. 

Dat staat in de brief ‘Voorwaarden derde tranche liquiditeitssteun Landen’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan de Rijksministerraad (RMR), aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 13 juli 2020.

Dit is ‘in het belang van stabiliteit van de openbare orde en veiligheid’, aldus het schrijven. Het betreft een generiek beslispunt. Met andere woorden: van toepassing op alle drie de Caribische landen van het Koninkrijk.Een ander algemeen punt is dat Curaçao, Aruba en Sint Maarten ‘zorgdragen voor de continuïteit van vitale processen’.

'Waaronder in ieder geval wordt verstaan elektriciteit, olievoorziening, internet en datadiensten, drinkwatervoorziening, vlucht- en vliegtuigafhandeling, scheepvaartafhandeling, betalingsverkeer, de hulpdiensten en communicatie daartussen en medische instellingen.' Dit geldt dus voor de drie CAS-eilanden.

De voorwaarden voor de derde tranche liquiditeitssteun zijn opgesplitst in generieke voorwaarden en aanvullende specifieke voorwaarden per land. BZK stelt dat voor Aruba nog een aantal ‘specifieke voorwaarden’ van toepassing dient te zijn, als het gaat om de rechtsstaat.

'Aruba zorgt ervoor dat - binnen de kaders van het herziene Protocol recherchesamenwerking, en onder lokaal gezag - het Recherche Samenwerkingsteam RST (inclusief beide centrale teams) voor 15 september 2020 de noodzakelijke opsporingsbevoegdheden krijgt.' Aruba zorgt verder, eveneens uiterlijk 15 september aanstaande, dat het mogelijk wordt gemaakt dat het RST, de Kustwacht, de Landsrecherche en de Koninklijke Marechaussee (KMar) ‘zelfstandig criminele inlichtingen kunnen verstrekken’.

De Arubaanse regering Wever-Croes Aruba draagt, eveneens voor 15 september, zorg voor inwerkingtreding van de aangepaste Landsverordening toelating, uitzetting en verwijdering zodat gezinsleden van uitgezonden Rijksambtenaren van rechtswege worden toegelaten tot het land Aruba.

Verbazing over extreem dure kersen uit Nederland bij Choi's

Choi's biedt kersen aan voor Srd 275 per kilo...Waterkant.net bericht vandaag, maandag 13 juli 2020, dat de afgelopen dagen enige commotie is ontstaan over de prijs van kersen in supermarkt Choi’s, die op Facebook bovenstaande aanbieding zou hebben geplaatst. 

Daarin wordt een kilo kersen aangeboden voor 275 Srd (ruim 20 euro). Het gaat hierbij om geïmporteerde kersen, niet de eigen Surinaamse kers. Daarbij werd direct een vergelijking gemaakt met het buitenland.

Een alerte Facebook gebruiker plaatste een foto van de prijs van kersen in Nederland. Daaruit is op te maken, dat een kilo kersen 2,99 euro kost. Dit werd uiteraard voer voor discussie op social media.

Velen kunnen zich niet voorstellen waarom kersen zo duur moeten zijn en bestempelen het product als een ‘elite product’.

Ajai Moensie nieuwe directeur Kabinet van de President

Moensie is voormalig directeur ministerie van Binnenlandse Zaken


Ajai Moensie, voormalig directeur van het ministerie van Binnenlandse Zaken, wordt de nieuwe directeur van het Kabinet van de President. De afgelopen dagen zijn daarover al harde afspraken gemaakt, aldus de Ware Tijd vandaag, maandag 13 juli 2020. 

Moensie volgt Eugène van der San op die deze post ruim tien jaar heeft bekleed nadat Desi Bouterse in 2010 president werd.

De aankomende directeur van het kabinet is jurist van beroep en heeft jarenlang gewerkt bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hij heeft meer dan tien jaar als directeur dit departement geleid en was administratief verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezingen van 2005, 2010 en 2015.

Het is zo goed als zeker dat met het aantreden van de nieuwe regering op de ministeries en bij de verschillende overheidsinstituten leidinggevenden en andere functionarissen op cruciale posten zullen worden vervangen. 

NDP-fractieleider Misiekaba verwacht vlot verloop verkiezing president en vicepresident

'Moge de Heer hen bijstaan, we zullen ze kritisch begeleiden'


In een buitengewone openbare vergadering van de Assemblee vanochtend, maandag 13 juli 2020, om tien uur, vindt de verkiezing plaats van presidentskandidaat Chandrikapersad Santokhi en vicepresidentskandidaat Ronnie Brunswijk. 

NDP-fractieleider André Misiekaba verwacht dat de verkiezing een vlot verloop zal hebben. 'In de geest van de goede transitiegesprekken tussen de politieke top van de aftredende coalitie en aankomende coalitie is het de verwachting dat de president en vicepresident bij acclamatie worden gekozen. Zoals bekend zijn er geen tegenkandidaten', zegt hij op Starnieuws.

Donderdag wordt de regeermacht door president Desi Bouterse overgedragen aan zijn opvolger Santokhi, die de tiende president wordt van de Republiek Suriname. 'Dan hebben we een nieuwe president en nieuwe vicepresident, Zijne Excellentie Chandrikapersad Santokhi en Zijne Excellentie Ronnie Brunswijk. Moge de Heer hen bijstaan. We zullen ze kritisch begeleiden', zegt Misiekaba.

Op de vergadering zal een stembureau voor de verkiezing van de president en vicepresident worden ingesteld, onder leiding van Krishna Mathoera (VHP). Het stembureau beoordeelt de verkiesbaarheid van de kandidaten op grond van de bepalingen genoemd in de Grondwet. Daarna volgt de verkiezing van de president en vervolgens de vicepresident.

Hoewel er geen tegenkandidaten zijn, moeten er minstens 34 leden in de zaal zijn bij de verkiezing. Er worden geen problemen verwacht om de gekwalificeerde meerderheid van twee derde te behalen.