woensdag 17 september 2014

Lgbt-organisaties willen behandeling lgbt's door leden Korps Politie Suriname op politieke agenda

LGBT Platform trok half augustus al aan de bel over onheuse bejegening door agenten van lgbt's

Politie stelt eigen onderzoek in na laatste incident: 3 agenten op non-actief gesteld

Lgbt-belangenorganisatis blijven geloven in politie: 'Het gaat om wat rotte appels'

17-09-2014 Door: Paul Kraaijer/Obsession Magazine


Paramaribo - Suriname werd woensdag 10 september opgeschrikt, toen door de Ware Tijd en door het actualiteitenprogramma 'In de Branding' van Apintie TV bekend werd gemaakt, dat twee sekswerkers, transgenders van Guyanese afkomst, waren mishandeld door drie agenten van het politiebureau aan de Keizerstraat in het centrum van Paramaribo. Het nieuws haalde zelfs de krantenpagina's op Jamaica. Inmiddels is binnen het Korps Politie Suriname, door de afdeling OPZ (Onderzoek Politie Zaken), een onderzoek ingesteld naar het gedrag van betrokken collega's. Enkele lgbt belangenorganisaties (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders) willen de behandeling van lgbt's door leden van het politiekorps op de politieke agenda geplaatst zien.

Organisaties die de belangen van lgbt’s vertegenwoordigen, aangesloten bij het LGBT Platform Suriname, reageerden verontwaardigd en vooral geschokt op de mishandeling. De slachtoffers waren opgepakt vanwege een aangifte van diefstal van een mobiele telefoon. Ze moesten zich vervolgens uitkleden en werden geslagen met gummiknuppels en zelfs een cricketbat, dat uiteraard niet tot de normale uitrusting van een agent behoort. Een van de twee werd al tijdens de arrestatie geschopt en geslagen, terwijl ze al in de boeien was geslagen. En dit alles feitelijk alleen vanwege een cellulair. De ernstige gevolgen van de mishandeling werden door Apintie TV duidelijk zichtbaar in beeld gebracht. Ontkenning van de mishandeling lijkt dan ook welhaast onmogelijk.


'De twee transgenders zijn ook gewoon mens'
De nog jonge organisatie Trans in Action laat bij monde van haar voorzitter Lucy Wongsodikromo weten 'het vreselijk en zeker onmenselijk te vinden dat de politie, welke wij moeten zien als onze beste kameraad en het instituut dat ons bescherming bieden moet, mensen zo behandeld'. 'Op de eerste plaats zijn de twee transgenders ook gewoon mens. En geen mens mag zo behandeld worden.'

SMU: Politie is speciaal getraind in omgang met lgbt's
De organisatie Suriname Men United (SMU), die ook deel uitmaakt van het LGBT Platform Suriname, werd van de mishandeling op de hoogte gebracht en alarmeerde meteen het overkoepelende platform en andere belanghebbende organisaties in Suriname, de regio en elders in de wereld.
De voorzitter van SMU, Kenneth van Emden, zegt dat de zwaarst mishandelde transgender werd aangehoord en dat een rapport werd opgemaakt, waarbij gebruik is gemaakt van een intakeformulier dat beschikbaar werd gesteld tijdens twee trainingen gegeven aan het Korps Politie Suriname en het LGBT Platform Suriname.
Van Emden: 'Het korps is geïnformeerd over lgbt-vraagstukken en getraind in het documenteren van gevallen van geweld tegen lgbt's. Deze trainingen zijn verzorgd door een getrouwd homostel uit Canada, Maurice Tomlinson werkzaam voor de in het Amerikaanse New York gevestigde organisatie Aids-Free World, en een ex-politieman, Tom Becker. Verder werd er gelijk werk van gemaakt om deze zaak op de voet te volgen en om alle belanghebbende organisaties en personen, zoals de heel jonge organisatie Trans in Action, New Beginnings Consultancy & Counselingsservices, Stichting Liefdevolle Handen, LGBT Platform Suriname, de Amerikaanse ambassade, het NPS-Assembleelid en vicevoorzitter van het parlement Ruth Wijdenbosch, erbij te betrekken.'

Misschien zou het goed zijn als leden van het Korps Politie Suriname ook worden bijgebracht, dat transgenders, net zoals zij en zoals ook wordt benadrukt door Trans in Action, mensen zijn en als zodanig behoren te worden behandeld. Correct, netjes, fatsoenlijk en met respect. Moet een heteroman of -vrouw die verdacht wordt een cellulair te hebben gestolen, zich ook geheel uitkleden? Wordt een heteroman of -vrouw die verdacht wordt een cellulair te hebben gestolen, ook met een gummiknuppel en cricketbat bewerkt?
 
Organisaties blijven geloven in politie: het gaat om rotte appels
Volgens Van Emden moeten de betreffende agenten disciplinair gestraft worden. 'Het is verschrikkelijk wat de transgenders is overkomen en samen met andere organisaties zal SMU zich sterk maken op te komen voor deze groep mensen.' Over het inmiddels begonnen interne onderzoek, zegt hij: 'De algemene observatie is, dat de politie er heel serieus mee omgaat en dat gezegd mag worden dat de opvang van desbetreffende goed is. De politie heeft wel de belanghebbende mensen betrokken bij het onderzoek.'

Ondanks de ernstige mishandeling blijft Van Emden dus positief gestemd in zijn oordeel over het Korps Politie Suriname en de wijze waarop nu deze zaak wordt onderzocht, ondanks het feit dat het een intern onderzoek betreft en dus niet werkelijk onafhankelijk en objectief. 'De politie heeft een uitgesproken mening en dat is dat elke burger beschermd moet worden. Alleen zijn er echter enkelen die dat voor het korps verpesten. Dat was duidelijk te merken aan de goede behandeling door het korps gedurende het onderzoek, maar daar tegenover staat de mishandeling van de sekswerkers door een groep binnen het korps.'

Ook Lucy Wongsodikromo van Trans in Action zegt te blijven geloven in de politie. 'Het zijn de rotte appels in het korps die de politie wellicht een slechte reputatie geven. Trans in Action gaat er daarom vanuit, dat na dit incident het bespreekbaar gemaakt is geworden binnen de samenleving en zeker binnen het korps en dat aanpak vereist is. Tenslotte wil geen enkele organisatie een slechte naam. Inmiddels is de aangifte van deze twee mensen, de nadruk op mensen, al naar het Parket, hetgeen erop duidt dat er aan gewerkt wordt. TIA volgt alles op de voet, staat gereed om zeker in samenwerking met andere organisaties andere stappen te ondernemen mocht dit geval in de doofpot gestopt worden', aldus Wongsodikromo.

Trans in Action: 'Dat elk Assembleelid zwijgt, vinden we erg'
Na alle publiciteit rond de mishandeling is het opmerkelijk dat Assembleeleden er het zwijgen toe doen. Natuurlijk, zij zijn formeel met reces, maar wanneer de samenleving wordt opgeschrikt door een ernstige mishandeling van transgenders gepleegd door agenten, dan zou je reacties uit het politieke veld mogen verwachten. Kenneth van Emden reageert hierop enigszins terughoudend. Hij herhaalt dat Ruth Wijdenbosch op de hoogte is gebracht 'en wij zullen zeker vragen dat er wat hierover wordt gezegd in de Assemblee'.
Lucy Wongsodikromo van Trans in Action denkt daar toch wat anders over. 'De Nationale Assemblee is het instituut waar wetten en regels gemaakt worden om orde in het land te brengen. Dat elk Aswembleelid zwijgt, vinden we erg. Reden te meer voor Trans in Action om nu hard aan de bel te gaan trekken, te gaan lobbyen en zeker mensen, in het bijzonder de regering, duidelijk te maken dat transgenderrechten ook mensenrechten zijn.'

Behandeling lgbt's door agenten moet op politieke agenda komen
Op de vraag of beide organisaties van plan zijn deze zaak ergens op een agenda geplaatst te krijgen reageren zij met een volmondig 'ja'. Van Emden: 'Verder met parlementariërs praten en zorgen dat hierover wordt gesproken binnen de Assemblee. Maar, ook met andere sekswerkersorganisaties aan tafel gaan en kijken welke strategieën gebruikt kunnen worden om beleid te gaan uitstippelen, ook voor deze groep.'
Wongsodikromo: 'Het is Trans in Action's plicht om het bespreekbaar te maken, tenslotte is TIA de organisatie voor de transgenders. En uiteindelijk waren het twee transgender zusters die zijn mishandeld. Of het nou Guyanezen waren of Surinamers is voor ons minder belangrijk. We zullen dat in samenwerking doen met andere organisaties, die als doel hebben discriminatie tegen deze groep, transgendersekswerkers, tegen te gaan.'

Mishandeling staat niet op zichzelf
De mishandeling van de twee transgenders lijkt niet op zichzelf te staan. Volgens Trans in Action is er absoluut geen sprake van een incident. 'Wij, van TIA, weten wat er gebeurt op het veld. Ook dat er gevallen zijn waarbij transgenders aangifte willen doen, omdat ze bijvoorbeeld beroofd en of verkracht zijn geworden en ze door agenten letterlijk uitgelachen worden, is ons bekend. Vaak is hun reactie 'jullie zoeken het zelf!', aldus Lucy Wongsodikromo van de jonge organisatie.

De stichting Liefdevolle Handen blijkt al op 26 juni van dit jaar met de politie een gesprek gevoerd te hebben, naar aanleiding van berichten dat sekswerkers onheus werden behandeld door agenten van hetzelfde politiebureau in de Keizerstraat. 'Een agente die mama wordt genoemd, deelt klappen uit, scheldt de sekswerkers uit en ze worden door haar beledigd. Travestieten en transgenders worden gesommeerd om zich uit te kleden, zodat men kan zien welke geslachtsdeel ze hebben. Verder gaven zij aan, dat de sekswerkers vaak zonder redenen opgepakt werden en uren en soms dagen moesten doorbrengen op het politiebureau', aldus de stichting in het Dagblad Suriname van vrijdag 12 september.
'Ook werd door de doelgroep aangegeven, dat zij niet serieus genomen worden wanneer zij een aangifte doen van diefstal of mishandeling of verkrachting door klanten.'

Anderhalf maand later, donderdag 14 augustus, laat ook Anita Kromosemito van het LGBT Platform via de Ware Tijd weten, dat lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders verontwaardigd zijn over de bejegening die ze van agenten krijgen bij het doen van aangifte van strafbare feiten die tegen hen worden begaan. Volgens Kromosemito gebeurt het met regelmaat, dat lgbt’s vanwege hun seksuele geaardheid worden gemolesteerd en mishandeld door personen die hun seksuele voorkeur afkeuren. ‘Hun aangifte wordt niet aangenomen, ze worden bespot of beschimpt en weggestuurd door de politie bij het doen van aangifte’, aldus Kromosemito. Het gevolg hiervan is dat lgbt's terughoudend zijn geworden om aangifte te doen.

Kenneth van Emden van Suriname Men United zegt vandaag, dat er feitelijk nog niets iets veranderd: 'De sekswerkers en sekswerkersorganisaties geven vaak aan dat deze doelgroep vaker allerlei negatieve uitspraken moet aanhoren, klappen krijgt van de politie en mensonterend behandeld wordt wanneer iemand eenmaal op het politiebureau is.'

Sinds publiciteit rond mishandeling valt politie transgendersekswerkers niet lastig op straat
Trans in Action constateert ook geen fundamentele verandering binnen het Korps Politie Suriname als het gaat om de behandeling van lgbt's in het algemeen. 'Wel weten wij, dat sinds de verontwaardiging in de media, de transgenders die commercieel seks aanbieden, niet 'lastig' gevallen worden, om het zo te verwoorden, op straat door de agenten. Dat weten wij, omdat we dagelijks contact hebben met enkele transgenders die ons dit wisten te vertellen en zelf gaat TIA ook op het veld', aldus Lucy Wongsodikromo.

Uitzien naar uitkomst intern politieonderzoek
Beide organisaties kijken met belangstelling uit naar de uitkomst van het interne onderzoek binnen het Korps Politie Suriname naar de gang van zaken rond de mishandeling van de twee transgenders, waarvan een ernstig. Zowel Suriname Men United als Trans in Action staan nog in contact met de twee dames. Van Emden: 'Suriname Men United is in nauw contact met een van de Guyanezen, die momenteel over een verblijfsvergunning beschikt. De bedoeling is dat de andere, die niet in het bezit is van een verblijfsvergunning, op een later tijdstip gedeporteerd wordt of misschien al gedeporteerd is.'
Trans in Action heeft onlangs nog met beide transgenders persoonlijk contact gehad en 'ze krijgen zeker onze steun in welke vorm dan ook'.

De webeditie van de Ware Tijd bericht vandaag overigens, dat inmiddels drie agenten buiten functie zijn gesteld, die werkzaam zijn op het politiebureau aan de Keizerstraat. Het gaat om de drie politiemannen die tijdens een zogenoemde confrontatie, vorige week donderdag tijdens het 'herkenningsonderzoek' van de afdeling Onderzoek Politie Zaken (OPZ), positief werden herkend door een van de twee slachtoffers. Een van de agenten zou eerder in een andere zaak al buiten functie zijn gesteld. Overigens bevestigt noch ontkent de afdeling Public Relations van het korps de disciplinaire maatregel tegen drie collega's.