dinsdag 20 december 2016

Journaliste Hoever van de Ware Tijd blijft Korps Politie Suriname 'belagen' in kwestie 'gedumpte jongen (11) bij tehuis

De Ware Tijd-journaliste Hoever duikt weer in kwestie door politie bij tehuis 'gedumpte' jongen...

...en weer lijkt Korps Politie Suriname niet voor reactie te zijn benaderd...

20-12-2016  De Surinaamse Krant


Moeder Sandra Poeketie (41) is opgelucht, dat ze na publicatie van een bericht in de Ware Tijd vorige week zaterdag haar elfjarige zoon Luciano P. heeft ontmoet. Van de politie, die hem had aangehouden, had zij tot op dat moment niets vernomen, zo schrijft althans journaliste Naomi Hoever vandaag, dinsdag 20 december 2016, in de Ware Tijd.

De afdeling Voorlichting van het Korps Politie Suriname liet afgelopen week via een persbericht weten, dat de elfjarige jongen in september, nadat hij een strafbaar feit had gepleegd, in vrijheid was gesteld en aan zijn moeder was afgestaan. In oktober ging hij weer in de fout en werd weer aangehouden. Na zijn invrijheidstelling is hij opnieuw aan zijn moeder teruggegeven.

Voorts stelde de politie, dat uit registratie van het korps niet blijkt dat er een jongen is geplaatst bij Huize Campagne. Hoewel de politie spreekt van onjuiste informatie blijven de moeder en het tehuis erbij, dat de politie Luciano bij het tehuis heeft geplaatst, zonder de moeder in kennis te stellen. Overigens gaat journaliste Naomi Hoever niet in op de in hetzelfde bericht van de politie geuite kritiek op haar wijze van berichtgeving en het niet toepassen van hoor- en wederhoor:

'(...) Journaliste Naomi Hoever heeft nimmer contact opgenomen met de politie om wederhoor te plegen. Het is niet de eerste keer dat deze journaliste zich op een bepaalde manier uitlaat over het Korps Politie Suriname. Ons bekruipt het gevoel, dat zij de organisatie bewust in een kwaad daglicht probeert te zetten. Het Korps Politie Suriname betreurt het ten zeerste dat de organisatie een imagodeuk wordt toegebracht door ongefundeerde informatie met de samenleving te delen, zo schrijft de politie in haar persbericht.'

Ook uit het huidige artikel in de Ware Tijd is niet te concluderen, dat Hoever deze keer wel hoor- en wederhoor heeft toegepast.

Op de dag van publicatie is moeder Poeketie weer naar de politie te Paranam gegaan, om precies te weten waar de jongen was. Daar kreeg zij het adres van Huize Campagne. Vorige week zondag is zij haar zoon gaan bezoeken.

Volgens de directrice, Silvy Campgane, is de jongen iets na elf uur in de avond in de eerste week van oktober door de politie gebracht. Echter, er wordt gezegd dat de directrice van het tehuis weigert om informatie te geven of de politie te woord te staan. Campagne zegt tegen de redactie, dat zij de politieagenten wel te woord heeft gestaan nadat het nieuwsbericht was verschenen. Ze heeft drie keer gesproken met inspecteur Liesdek van de afdeling Jeugdzaken. Later is ook een agent Uiterloo naar het tehuis geweest voor een gesprek, zo schrijft Hoever, die mogelijk weer kan rekenen op een reactie van de politie, omdat ze waarschijnlijk weer niet het korps heeft benaderd voor een reactie.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd/Korps Politie Suriname)