dinsdag 28 april 2020

Gajadien (VHP) over dossier Hoefdraad: ‘Totale boevenbende die huis gehouden heeft’

'Belangrijk dat Assemblee zo snel mogelijk bijeenkomt om te vergaderen over  brief procureur-generaal'

'Meneer Abdoel staat bekend als iemand die ervan houdt om de samenleving voor te liegen'


Het is volgens VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien belangrijk dat De Nationale Assemblee (DNA) zo snel als mogelijk bijeenkomt om te vergaderen over de brief van procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday. Daarin heeft hij het college gevraagd om Financiën-minister Gillmore Hoefdraad in staat van beschuldiging te stellen. 

In het Dagblad Suriname van dinsdag 28 april 2020 benadrukt de VHP’er, dat na bestudering van het dossier, dat door de pg naar de DNA is gestuurd, geconcludeerd kan worden dat er voldoende gronden zijn om de bewindsman verder te vervolgen. Hij vraagt zich daarom af hoe de fractieleider van de NDP, Amzad Abdoel, in de media komt zeggen dat het dossier meer vragen oproept dan het beantwoordt.

'De justitiële autoriteiten moeten alle ruimte krijgen om door te gaan met het onderzoek, omdat de minister duidelijk van alles op de hoogte was. Een weldenkend mens die het stuk goed gelezen zou hebben, zou nooit tot zo'n conclusie zijn gekomen. Die zou gelijk zeggen, dat de betrokkenen totaal fout zijn geweest in hun handelen. Een totale boevenbende die huis gehouden heeft. Maar ja, meneer Abdoel staat bekend als iemand die ervan houdt om de samenleving voor te liegen', benadrukt de VHP’er.

Uit het voorlopige onderzoek van een speciaal onderzoeksteam is komen vast te staan, dat alle strafbare feiten in nauwe en bewuste samenwerking met minister Gillmore Hoefdraad zijn gepleegd. Minister Hoefdraad wordt corruptie, overtreding van de Bankwet, oplichting en ambtsverduistering verweten. Er zijn 26 stemmen nodig om de minister in staat van beschuldiging te stellen.

De VHP’er keurt vooral de houding van Hoefdraad in deze zaak af, wanneer die via het Nationaal Informatie Instituut laat weten, dat hij niet van plan is op te stappen. Volgens de parlementariër brengt de minister met zo'n reactie het land verder in verlegenheid. 'Een goed geciviliseerd persoon zou in zo'n situatie zijn portefeuille zelf ter beschikking stellen. Anders moet de president zelf optreden en het ontslag opeisen of hem zelf met ontslag sturen. Dat is ook in het verleden gebeurd in de gevallen van de ex-ministers Dewanand Balesar en Errol Alibux. Bij Balesar kwam er gelijk een gesprek met president Ronald Venetiaan, waarna de minister zijn portefeuille inleverde. Ook de in staat van beschuldigingstelling van beide ex-ministers kon normaal worden goedgekeurd. Wij als VHP zijn voorstanders en vechters van de rechtstaat. Binnen een rechtstaat is het zo dat ongeacht wie je bent, ongeacht welke functie je vervult, je je dient te houden aan de regels van het land', stelt Gajadien.

Volgens Gajadien is het een cultuur van de NDP om allerlei afleidingsmanoeuvres en verdedigingstactieken te gebruiken. Hij noemt hierbij het onderzoek dat ook op verzoek van de VHP via de pg was opgevraagd bij de overschrijding van het leningenplafond door Hoefdraad. Met spoed waren het Abdoel en de coalitie die middels wetswijziging Hoefdraad van het parlement konden redden. 'Hierdoor kwam de grondslag voor strafbaarstelling weg te vallen', stelt hij. Indien de in staat van beschuldigingstelling in dit geval wordt omzeild, belooft Gajadien dat dit door het nieuwe parlement weer in behandeling zal worden genomen.

'De familie Bouterse, de vicepresident, de NDP, de regering, zij hebben dit land totaal geruïneerd', aldus Gajadien.

zondag 26 april 2020

Nurmohamed (VHP): 'Hoefdraad zowel nationaal als internationaal een schande voor Suriname'

'Hij mag vandaag al bedanken' 

'Deze minister heeft ervoor gezorgd dat wij in grote economische problemen zitten'


'Hoefdraad is een schande voor Suriname zowel nationaal als internationaal.' Zo reageert VHP-parlementariër Riad Nurmohamed vandaag, zondag 26 april 2020, in het Dagblad Suriname, naar aanleiding van het verzoek van procureur-generaal Roy Baidjnath Panday aan de Assemblee om Financiën-minister Gillmore Hoefdraad in staat van beschuldiging te stellen. Inmiddels heeft de pg een lijvig document opgestuurd naar De Nationale Assemblee waarin minister Hoefdraad van meer dan tien strafbare feiten wordt verdacht. 

Nurmohamed geeft aan, dat hij elk jaar, vijf jaren lang, de minister van Financiën heeft gewaarschuwd om geen wanbeleid te voeren en zijn leningenbeleid te stoppen.

'Hij heeft nooit een duurzaam antwoord kunnen geven. Hij heeft nooit feiten en de cijfers die ik heb gepresenteerd kunnen weerspreken. Met open ogen keek hij naar de financiële presentaties van mij in het parlement. Het beleid werd elk jaar ernstiger. Hij heeft nooit op de rem getrapt. Deze minister heeft ervoor gezorgd dat wij in grote economische problemen zitten. Indien je als minister je werk niet kan, moet je opstappen. Dat heeft deze minister ook niet gedaan. De schuld heeft hij altijd geschoven naar de ontwikkelingshulp. Ook daarop hebben mijn fractie en ik antwoord gegeven en was zijn mond daarna gelijk dicht.'

'De ontwikkelingshulp heeft wel voor ontwikkeling gezorgd, maar deze regering had de beschikking over tien maal zoveel geld dat Hoefdraad bij elkaar heeft geleend en allemaal hebben ze voor niets gezorgd', zegt Nurmohamed.

Hij geeft aan, dat onder deze minister het ministerie van Financiën overal in opspraak is geraakt. 'Dat geeft alleen maar aan, dat deze minister gefaald heeft, zowel nationaal als internationaal. De grote blunders die deze minister heeft gemaakt bij de Islamitische Ontwikkelingsbank (IsDB) zijn nog vers in het geheugen. De minister heeft geen verstand van ontwikkeling van een land. Dat heeft hij gewoon niet. Hij kan alleen leningen sluiten, waarbij ons land in de uitverkoop wordt gezet. De rest interesseert hem niet. Ontwikkeling is een balans tussen lenen en duurzaam gebruik. De sociale omstandigheden van het volk zijn de belangrijke pijlers. Deze minister heeft het hele volk alleen maar armer gemaakt. Daarom moet hij opstappen. In het parlement zal hij in staat van beschuldigingen gesteld worden. Mijn advies is dat hij vandaag al bedankt, zodat de procureur-generaal zijn werk kan doen. De vele projecten waar hij geld heeft gestrooid, zijn monumenten geworden. Heel veel vervallen projecten die niets voorstellen. Studenten kunnen zelfs de huur niet meer betalen. Overal is het geld van het volk verkwist en alleen een kleine groep mensen is rijk geworden.'

'Deze minister schuilt altijd achter de banken, terwijl de banken hem altijd op zijn vingers hebben getikt. De IDB en de Wereldbank kijken niet naar de sociale omstandigheden van een land. Zij willen alleen lenen en winst maken. Het is juist één der plichten van de minister om te waken over het belang van het volk. Hij moet ervoor zorgen, dat er financieel beleid is op sociaal-economisch gebied. Daarin heeft hij totaal gefaald. Zijn beleid en miljarden leningen hebben nul als resultaat. Daarnaast heeft hij ook in gefaald om zichzelf schaamteloos te verdedigen en veilig te stellen. Men heeft steeds geprobeerd de wet te omzeilen en daar is men ook in gefaald. In het parlement kwamen de mensen schaamteloos om de belangen van één persoon veilig te stellen. Dit is geen goed voorbeeld voor de studenten. Mijn advies aan al onze studenten is om nooit te kijken en te luisteren naar zo een minister. Zulke mensen zijn niet welkom in Suriname en laat het duidelijk zijn', aldus Nurmohamed.

zaterdag 25 april 2020

Hoefdraad verdacht van corruptie, overtreding Bankwet, oplichting en ambtsverduistering

Van Trikt heeft gezongen als een kanarie Sedert het verzoek van 28 januari van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) om een strafrechtelijk onderzoek te starten tegen haar governor Robert-Gray van Trikt is heel wat boven water gekomen. Dit komt voornamelijk door het feit dat Van Trikt, geconfronteerd met alle harde bewijsmiddelen, heeft gezongen als een kanarie, aldus het Dagblad Suriname vandaag, zaterdag 25 april 2020.

Uit het voorlopig onderzoek van het Speciaal Onderzoeks Team is komen vast te staan, dat alle strafbare feiten in nauwe en bewuste samenwerking met minister Gillmore Hoefdraad zijn gepleegd. In een overeenkomst, gedateerd 9 september 2019, is aangegeven dat de CBvS een mogelijkheid bekijkt om een waarderings- en billijkheidsadvies te verkrijgen van de royaltyrechten uit Rosebel Gold Mines NV en ondersteuning heeft gevraagd van Clairfield Benelux NV. Verder, dat de CBvS in samenwerking met de Surinaamse overheid wil komen tot een schuldsanering. Voorgesteld werd om het royaltyrecht van 6,5% voor 10 jaren in zekerheid te plaatsen bij de CBvS. Deze overeenkomst is op 18 september 2019 ondertekend door Van Trikt. Bij de politie heeft Van Trikt verklaard dat deze overeenkomst in afstemming met Hoefdraad is ondertekend. Alhoewel Hoefdraad ontkend heeft in zijn verklaring op de hoogte te zijn geweest van de afspraken tussen de CBcS en Clairfield Benelux, is dit klaarblijkelijk een leugen.

Op 11 oktober 2019 werd een missive ondertekend door de voorzitter van de Raad van Ministers (RvM), vicepresident Ashwin Adhin, waarin aan de minister van Natuurlijke Hulpbronnen te kennen werd gegeven, dat de regering heeft besloten dat de royalty’s, welke Rosebel Gold Mines NV afdraagt aan Grassalco en de 2% van het goud dat IAmGold/Rosebel Gold Mines afdraagt aan Grassalco, voor de duur van 15 jaren zal worden afgedragen aan de CBvS. Dit besluit is ingegaan op 1 oktober 2019 en eindigt op 1 oktober 2034. Hoefdraad was wel degelijk op de hoogte van deze overeenkomst, anders had hij geen goedkeuring kunnen verkrijgen van de RvM.

Op 1 november 2019 wordt tussen Hoefdraad en Van Trikt een overeenkomst ondertekend, inhoudende dat de Staat ingaande 1 november 2019 voor de duur van 15 jaar en wel tot 1 november 2034 zijn royalty’s die Grassalco NV verkrijgt van IAmGold, voortvloeiend uit de Delfstoffenovereenkomst van 7 april 1994, afdraagt aan de CBvS. In de overeenkomst zijn de verwachte inkomsten gecalculeerd tot een totaalbedrag van US$ 300 miljoen. Deze overeenkomst is zogenaamd bedoeld om alle schulden die de Staat heeft bij de CBvS aft te lossen, alsmede de overschrijding op lopende rekeningen.

Uit het onderzoek blijkt, dat deze constructie is bedacht door Hoefdraad en dat hiermee in strijd is gehandeld met de Bankwet. Alhoewel Hoefdraad deze handelingen ontkend zijn er voice apps in het bezit van de politie, waarop Hoefdraad deze constructie haarfijn uitlegt aan regeringscommissaris van de CBvS, Kirpalani Vidjai. In deze voice app geeft Hoefdraad ook aan, dat in de onderhandelingen met het Amerikaanse Oppenheimer een borgstelling nodig is om de lening te kunnen krijgen. Hoefdraad heeft toen de royalty’s, die rechtens de CBvS toebehoren, als borg gegeven voor een tweede lening. Dit gedrag is vooral verwerpelijk, omdat Hoefdraad vanaf het eerste moment wist dat deze tweede borgstelling vals was, aangezien de royalty’s de CBvS toebehoren. In dezelfde voice app laat Hoefdraad weten, dat hij weer met Oppenheimer aan het onderhandelen is om midden maart 2020 een lening (zonder een borgstelling) aan te gaan, waarbij die van december 2019 meteen wordt afgelost. Hoefdraad heeft hierdoor doelbewust onjuiste informatie verstrekt aan Kirpalani, toen die vragen begon te stellen over het dubbel verpanden van de royalty’s.

Op grond van de overeenkomst van 1 november 2019 heeft Hoefdraad op 5 verschillende dagen in totaal Srd 2,216,729,120.00 (miljard) getrokken van de CBvS. Deze trekkingen zijn door Hoefdraad geaccordeerd. Hieruit werd ook de lening van de overheid bij de Hakrinbank en de VCB afgelost. Het gaat om een totaalbedrag van Euro 80.536.666,67 omgerekend naar Srd tegen een koers van 8,359. Van Trikt heeft de betaling van deze twee leningen van de Staat voortgang doen vinden, terwijl hij wist dat Hoefdraad de royalty’s van de CBvS voor een tweede borg had aangeboden en dat hij 90 dagen had om dit te corrigeren. Van Trikt verklaart dat hij zich beetgenomen voelt door Hoefdraad.

Hoefdraad ontkent op de hoogte zijn van de afspraken betrekking hebbende op de overeenkomsten tussen Van Trikt en Clairfield Benelux, maar hij gebruikt wel informatie afkomstig van deze afspraken om de overeenkomst van 1 november 2019 te laten opmaken. Ook uit (whatsapp) voice berichten tussen Van Trikt en Hoefdraad blijkt, dat hij op de hoogte was van de afspraken en aanwijzingen heeft gegeven om zaken zo geruisloos mogelijk te laten verlopen. De vergoeding aan Clairfield was Euro 2.500.000, waarvan bij de ondertekening gelijk Euro 1.250.000 is betaald met de voorwaarde dat ongeacht de uitkomst van de opdracht, de CBvS verplicht is tot betaling van het overeengekomen bedrag. Hier is dus duidelijk sprake van een wurgcontract. De CBVS heeft hierbij in strijd met artikel 16 van de Bankwet gehandeld. Van Trikt blijft erbij dat zulks in nauwe en bewuste samenwerking met Hoefdraad is gedaan.

Op 10 mei 2019 werd de overeenkomst Project prodigy Valuation of the Assets of the Government of Suriname getekend. Conform deze overeenkomst zal de CBvS mogelijkheden nagaan om een waardering te verkrijgen van alle belangrijke activa en participaties van de Staat, vallende onder het aandeelhoudersbeleid. Clairfield Benelux zou hierbij ondersteuning geven. Hoefdraad heeft hierbij bezittingen van de Staat zodanig hoog laten waarderen, dat hij daardoor gelden kon trekken bij de CBvS en daardoor heeft Van Trikt in strijd met artikel 18 van de Bankwet gehandeld. Hoefdraad gebruikte een strategie om 17 overheidspanden 'te verkopen' aan de CBVS. In het schrijven waarin deze panden worden opgesomd, wordt aangegeven door Hoefdraad dat deze panden een geschatte marktwaarde hebben van Euro 45 miljoen.

Uit het onderzoek is gebleken dat deze panden nimmer zijn getaxeerd. Genoemde panden zijn ook nimmer overgedragen aan de CBvS, terwijl de betalingen reeds hebben plaatsgevonden aan Hoefdraad. Hoefdraad en Van Trikt hebben zich hiermede schuldig gemaakt aan overtreding van artikel 18 en 21 van de Bankwet, alsook artikel 386 jo 67 en 423 van het Wetboek van Strafrecht (oplichting/ ambtsverduistering). Voor drie van de panden was er reeds een koop– en verkoopovereenkomst opgemaakt, waarbij mevrouw Woei L., in haar hoedanigheid van directrice van het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer is opgetreden als 'verkoper' en Van Trikt als governor van de CBVS als koper. Met de aankoop van de panden hebben Van Trikt en Hoefdraad zich schuldig gemaakt aan overtreding van artikel 18 lid 4 van de Bankwet, alsook artikel 13 van de Anti-Corruptiewet.

Abdoel (NDP): 'Het schrijven van de pg roept meer vragen ot dan antwoorden'

'Ik zal niet toelaten dat minister Hoefdraad veroordeeld wordt alvorens een eerlijk proces te hebben gehad'


'Na een globale bestudering van het dossier dat door de procureur-generaal (pg) naar De Nationale Assemblee (DNA) is gestuurd, moet ik wel aangeven, dat het schrijven meer vragen oproept dan het beantwoordt. Na ampele bestudering zit ik ten eerste mij af te vragen, wat de haast was achter het besluit van de pg om deze vordering in te stellen tegen minister Gillmore Hoefdraad van Financiën. Over de feitelijke omschrijving kan er best wel aangegeven worden dat de 11 punten tellende overwegingen zoals opgesomd door de pg, niet veel zegt als u nagaat hoeveel dossiers door de regering-Bouterse naar het Openbaar Ministerie zijn gestuurd met diezelfde strekking om onderzocht te worden. Ik zal niet toelaten dat minister Hoefdraad veroordeeld wordt alvorens een eerlijk proces te hebben gehad.'

Dit zegt de NDP-fractieleider Amzad Abdoel in een eerste reactie vandaag, zaterdag 25 april 2020, op Starnieuws. Abdoel zegt niet te begrijpen op basis waarvan en welke argumentatie, de pg dit onderzoek topprioriteit geeft.

'In elk geval wil ik bij deze ook aangeven dat als parlementariër ik niet gediend ben van de gekozen bewoording in de vordering met name "De Nationale Assemblee, onverwijld overgaat tot het nemen van het besluit ter zake onderhavige vordering met betrekking tot het in staat van beschuldiging stellen van de minister van Financiën. De Wet In Staat van Beschuldigingstelling en Vervolging Politieke Ambtsdragers beschrijft een duidelijk proces. Ik zou me aan dat proces willen houden. Indien na verdere bestudering blijkt dat de gevraagde vordering niet steekhoudend is, zal deze ook worden afgewezen door het parlement', stelt Abdoel.

De wet schrijft ook voor, dat het parlement een onderzoekscommissie mag instellen om zelf onderzoek te doen. 'Bij de bestudering valt het me vooral op dat het voornamelijk gaat om verdenkingen en vooral het trekken van conclusies op basis van eigen interpretaties. Bij de beschrijvingen wordt veelal gebruik gemaakt van delen van communicaties, die makkelijk uit haar context gehaald kunnen worden. Ook wordt veelal beleidsintenties beschreven als te zijn gepleegde handelingen zonder de achterliggende gedachten toe te lichten. Verder heeft nergens toetsing plaatsgevonden of de minister van Financiën binnen zijn wettelijke bevoegdheden heeft gehandeld, waarbij er formele stukken door hem zijn getekend die een onoorbare handeling staven. Hoewel in de vordering aangegeven wordt dat de minister zich schuldig zou hebben gemaakt aan misleiding, witwassen en corruptie, gaat u nergens in het dossier concreet lezen wie misleid is, hoeveel witgewassen is, wanneer dat gebeurd is en wie de klacht heeft ingediend tegen de minister.'

'Wat u wel gaat lezen bij de overwegingen is dat het gaat om strafbare feiten die gepleegd zijn in overtreding van de Bankwet en daarmee verbonden/meegelezen andere wetten. Ik krijg snel het gevoel alsof het van levensbelang is voor de pg om de minister zo spoedig als mogelijk daarmee te linken. In elk geval worden woorden als uitlokking en tezamen en in vereniging ook vaker gebruikt. Om de andere verdachten te vervolgen heeft de pg geen goedkeuring van DNA nodig. Hij kan dus verder zijn werk doen en DNA de ruimte bieden om ook haar werk te doen. Of was de minister de enige andere verdachte? Verder wil ik op dit moment aangeven dat we de zaak nog diepgaand en juridisch technisch zullen en willen bekijken', zegt de NDP-fractieleider.

vrijdag 24 april 2020

Santokhi (VHP-voorzitter): 'Minister Hoefdraad van Financiën dient af te treden'

De VHP spreekt van een ernstige aangelegenheid


'Het beleid en de visie van de VHP is dat elke publieke functionaris die de status krijgt van verdachte moet aftreden. Dus dient minister Gillmore Hoefdraad van Financiën af te treden nu de procureur-generaal De Nationale Assemblee gevraagd heeft hem in staat van beschuldiging te stellen.' Dat zegt VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi vandaag, vrijdag 24 april 2020, op Starnieuws. 

De VHP-leider zeg,t dat het hier gaat om een gerechtelijk onderzoek op het hoogste justitiële niveau van een functionaris in een publieke functie die klaarblijkelijk strafrechtelijke handelingen heeft gepleegd. De kwestie is conform de wet voorgelegd aan De Nationale Assemblee en de VHP wacht het besluit van de Assembleevoorzitster af.

De VHP-fractie is beschikbaar voor de parlementaire vergadering over de vordering van de pg, die aangegeven heeft dat de minister wordt verdacht van strafbare feiten.

De VHP vindt dit een ernstige aangelegenheid, mede in het kader van de noodzaak om klaarheid te brengen in de vele financiële malversaties in de afgelopen periode en kijkt uit naar een spoedig besluit van het parlement.

Advocaat Irvin Kanhai niet verbaasd over vervolging Hoefdraad door Openbaar Ministerie

'Ik heb vaak gezegd heeft dat mijn cliënt verklaard heeft dat Hoefdraad van alles op de hoogte was'


Irvin Kanhai, advocaat van de gewezen governor van de Centrale Bank van Suriname, Robert van Trikt, vindt het logisch dat procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday minister Gillmore Hoefdraad van Financiën wil vervolgen. Kanhai beweert vandaag, vrijdag 24 april 2020, op Starnieuws dat hij vaak gezegd heeft dat zijn cliënt verklaard heeft dat Hoefdraad van alles op de hoogte was. 

Kanhai was wel verbaasd dat de vervolging aanvankelijk de minister wilde verhoren als verdachte zonder hem in staat van beschuldiging te stellen. In dat geval kon het Openbaar Ministerie zelfs niet ontvankelijk worden verklaard.

Veel van de zaken die volgens het dossier hem verweten worden, zijn tijdens uitoefening van zijn ambt gepleegd. Een politieke ambtsdrager moet eerst in staat van beschuldiging worden gesteld, tenzij het om zaken gaat die niets met zijn ambt te maken hebben. De minister kan onder andere valsheid in geschrifte, 'money laundering' en verduistering worden verweten.

Kanhai stelt, dat doorgegaan is met gebruik van de kasreserve toen Van Trikt geen governor meer was. Verder zouden royalty's meerdere malen als onderpand zijn aangeboden. De Bankwet is volgens hem ook overtreden. Al deze zaken maakt hij op basis van verhoren waarin hij inzage heeft als raadsman van Van Trikt.

Kanhai zegt ook, dat de gewezen governor in opdracht van de minister een aantal zaken heeft gedaan.

De advocaat verwacht dat De Nationale Assemblee de minister in staat van beschuldiging zal stellen. 'Dit zijn de wettelijke regelingen van het land. Dit is ook al eerder gebeurt in de zaak tegen de ex-ministers Errol Alibux en Dewanand Balessar. In de zaak tegen ex-minister Siegfried Gilds ging het om strafbare feiten die buiten het ambt gepleegd zijn. De rechter moet een oordeel geven of de beschuldigingen terecht zijn.'

donderdag 23 april 2020

Minister Hoefdraad weigert eer aan zichzelf te houden

'Mijn main focus en prioriteit is het volk van Suriname redden uit de acute nood'


Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën is niet van plan op te stappen. 'Laat de pg zijn werk doen. Mijn main focus en prioriteit op dit moment is het volk van Suriname redden uit de acute nood', zegt Hoefdraad donderdag 23 april 2020 aan het Nationaal Informatie Instituut in reactie op het schrijven van het Openbaar Ministerie aan De Nationale Assemblee. De pg vordert dat de bewindsman in staat van beschuldiging wordt gesteld. 

'Ik zal mij onder geen enkele omstandigheid laten afleiden van de belangrijke verantwoordelijkheid die op mijn schouders is gelegd door de president', zegt de minister met verwijzing naar het Covid-19 noodfonds dat in een recordtijd moest worden opgezet en uitgewerkt om de financiële en economische gevolgen van de coronacrisis te kunnen opvangen.

'We zijn behoorlijk opgeschoten en de verwachting is dat de president komende week uitkomt met concrete maatregelen om de zwaarst getroffen groepen tegemoet te komen. Zoals eerder aangekondigd is niet alleen gekeken naar korte termijn acties, maar ook naar maatregelen om de lokale productiesector een push te geven richting duurzame productie en importvervanging. Suriname heeft enorm veel potentie. En alhoewel deze crisis de zoveelste uitdaging is die in korte tijd op ons pad komt, heb ik er alle vertrouwen in dat we er sterker uit komen als land en volk. Het zal resulteren in de hoognodige diversificatie van onze economie en een nog creatievere en productievere samenleving.'

Hoefdraad zegt uit zijn jarenlange ervaring bij en met internationale financiële instellingen, waaronder het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Wereldbank, de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, de Islamic Development Bank (IsDB), te weten dat kleine landen als Suriname bij wereldcrises de zwaarste klappen krijgen, maar ook het snelst kunnen herstellen bij doordacht beleid.

Dat Suriname binnen twee jaar al uit het diepe dal van de economische crisis van 2015/2016 kwam, is niet zonder meer gerealiseerd. De bewindsman geeft toe dat de regering is overvallen door de Covid-19 crisis, met bijbehorende tegenvallers zoals het noodzakelijk sluiten van de grenzen en het kelderen van de aardolieprijzen. 'Niemand had dit gedacht of gewild, maar het is wereldwijd een feit. Ook voor Suriname. En wij zullen er als regering alles aan doen om ons volk te beschermen en tegemoet te komen.'

Dat hij uitgerekend op dit moment verdachtmakingen tegen zijn persoon moet aanhoren, ervaart de minister als 'opzettelijk storend en afleidend', maar geenszins als zorgpunt. 'Ik concentreer mij op het uitrollen van het noodfonds en intensiveren van het contact met bevriende naties en internationale instellingen die ons door deze moeilijke tijd heen willen helpen. Ook dit is tijdelijk. De vooruitzichten op middellange en lange termijn zijn zeer goed. Suriname komt er bovenop.'

OM ontvangt.geen reactie van minister Getrouw inzake bescherming van Rodney Cairo

OM zelf niet bevoegd om persoonlijke beschermende maatregelen te treffen


Het Openbaar Minister (OM) heeft geen reactie ontvangen van minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie over maatregelen ter bescherming van Rodney Cairo, zegt procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday donderdag 23 april 2020 op Starnieuws. 

De pg schreef de minister dinsdag een brief met het verzoek om medewerking te verlenen voor de bescherming. Dit, op basis van de ernst van de gepleegde handelingen. Het OM is zelf niet bevoegd om persoonlijke beschermende maatregelen te treffen, legt de pg uit. Hij had gehoopt dat, gelet op de ernst van de zaak, de minister gelijk zou reageren.

Baidjnath Panday herhaalt, dat het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) uitsluitend belast is met de nationale veiligheid, verzamelen en analyseren van informatie en eventuele bevindingen over mogelijk gepleegde strafbare feiten doorstuurt naar de politie voor nader onderzoek.

'Het Korps Politie Suriname is de enige instantie in Suriname die algemene opsporingsbevoegdheid heeft.'

De pg benadrukt dat DNV geen enkele wettelijke basis heeft om iemands woning binnen te vallen, doorzoekingen te doen en/of personen aan te houden.

Het strafrechtelijk onderzoek door de afdeling Kapitale Delicten is nog gaande, zegt Baidjnath Panday.

Gregory Rusland, NPS-fractievoorzitter: 'Hoefdraad moet onmiddellijk zijn portefeuille ter beschikking moet stellen van presiden't

'We hopen niet dat coalitie weer zaken gaat bedenken om dit issue niet te bespreken' 


Gregory Rusland, fractieleider van de NPS, vindt dat minister Gillmore Hoefdraad van Financiën onmiddellijk zijn portefeuille ter beschikking moet stellen van de president. 'Nu de procureur-generaal (pg) formeel De Nationale Assemblee heeft verzocht de bewindsman in staat van beschuldiging te stellen is er geen andere weg open. De rechterlijke macht moet haar werk ongestoord kunnen doen.'

Rusland hoopt zo snel mogelijk te kunnen beschikken over de onderliggende stukken die de pg heeft gestuurd naar De Nationale Assemblee, zo schrijft Starnieuws donderdag 23 april 2020. Hij is benieuwd naar de onderbouwing van het Openbaar Ministerie.

De NPS-fractie hoopt dat zo snel mogelijk deze kwestie wordt besproken in het college, ook al is er nu verkiezingsreces. 'We roepen al jaren om misstanden bij het ministerie Financiën te onderzoeken', zegt Rusland.

Hij merkt op, dat de coalitie steeds wetten heeft gemaakt om de minister van Financiën het hoofd boven water te houden. 'We hopen niet dat de coalitie weer zaken gaat bedenken om deze issue niet te bespreken', stelt Rusland.

Zijn fractie is er klaar voor om ondanks de recesperiode elk moment te vergaderen om de vraag naar de instaat van beschuldiging stelling van de minister te bespreken.

Procureur-generaal verzoekt Assemblee minister Hoefdraad in staat van beschuldiging te stellen

Hoefdraad verdacht van zeker 11 misdrijven...


Procureur-generaal Roy Baidjnath Panday heeft De Nationale Assemblee (DNA) gevraagd minister Gillmore Hoefdraad van Financiën in staat van beschuldiging te stellen. 
Hij heeft vandaag, woensdag 23 april 2020, een vordering daartoe ingesteld, aldus Starnieuws. 

President Desi Bouterse is eveneens schriftelijk in kennis gesteld van de vordering. Hij heeft een kopie van de documenten, zoals aangeboden aan DNA, doen toekomen aan de president.

De vordering is vergezeld gegaan van een opgave bevattende een feitelijke omschrijving van de misdrijven waarvan de minister wordt verdacht alsmede van de wettelijke bepalingen waaronder de misdrijven strafbaar zijn gesteld. Dit zegt het Openbaar Ministerie in een persbericht.

Het besluit van DNA op de vordering wordt door het Openbaar Ministerie afgewacht in verband met de instelling van een vordering tot gerechtelijk vooronderzoek bij de rechter-commissaris belast met de behandeling van strafzaken in eerste aanleg.De pg schrijft De Nationale Assemblee, dat er voldoende aanwijzing van schuld is. Het gaat om onder andere de volgende strafbare feiten: 

1. Het tezamen en in vereniging met één of meer anderen medeplegen van opzettelijke overtreding van het bepaalde in artikel 21 leden 2 en 4 van de Bankwet. 
2. Uitlokking tot opzettelijke overtreding van het bepaalde in artikel 21 leden 2 en 4 van de Bankwet. 
3. Medeplichtigheid tot opzettelijke overtreding van het bepaalde in artikel 21 leden 2 en 4 van de Bankwet. 
4. Het tezamen en vereniging met één of meer anderen medeplegen van niet-opzettelijke overtreding van het bepaalde in artikel 21 leden 2 en 4 van de Bankwet. 
5. Uitlokking tot niet-opzettelijke overtreding van heet bepaalde in artikel 21 leden 2 en 4 van de Bankwet. 
6. Medeplichtigheid tot niet-opzettelijke overtreding van het bepaalde in artikel 21 leden 2 en 4 van de Bankwet. 
7. Het tezamen en in vereniging met één of meer anderen medeplegen van het handelen in strijd met een of meer wettelijke voorschriften met name het aangaan van een of meer overeenkomsten ten behoeve of ten laste van de Staat of een staatsinstelling. 
8. Uitlokking tot het handelen in strijd met een of meer wettelijke voorschriften met name het aangaan van een of meer overeenkomsten ten behoeve of ten laste van de Staat of staatsinstelling. 
9. Het tezamen en in vereniging met één of meer anderen medeplegen van verduistering van geld of geldswaardig papier gepleegd door een ambtenaar. 
10. Uitlokking tot verduistering van geld of geldswaardig papier gepleegd door een ambtenaar. 
11. Het tezamen en vereniging met één of meer anderen medeplegen van oplichting gepleegd door een ambtenaar, door het begaan van dat strafbaar feit een bijzondere ambtsplicht is geschonden of bij het begaan van dat strafbaar feit gebruik heeft/hebben zich schuldig gemaakt van macht, gelegenheid of middel vaan de/die ambtenaren door het ambt geschonken. 

De pg vordert, dat De Nationale Assemblee onverwijld overgaat tot het nemen van het besluit over de vordering voor het in staat van beschuldiging stellen van minister Hoefdraad. Op basis van het besluit van de volksvertegenwoordiging kan de rechter-commissaris starten met het gerechtelijk vooronderzoek.

Het verzoek is gedaan op 23 april door de pg. Hij heeft in het lijvige dossier verhoren en onderliggende stukken toegevoegd. De pg wil zo snel mogelijk antwoord van het college.

woensdag 22 april 2020

Suriname gaat profiteren van diepere Surinamerivier

(Bron foto: ©Suriname Mirror)
Baggerproject gegund aan een Chinese partij


De prijs van consumenten- artikelen zal dalen als straks dieper afgeladen schepen de Surinamerivier op kunnen. Die belofte deed president Desi Bouterse vorige maand bij de bekendmaking dat de langverwachte baggerwerkzaamheden in de belangrijkste rivier van Suriname kunnen beginnen. 

Het baggerproject is een al jaren slepende kwestie. Maar begin dit jaar werd het werk gegund aan een Chinese partij. ‘Dit is formeel bekendgemaakt aan de drie bedrijven die nog deelnamen aan de tender’, zegt Walter Wildöer, general manager van Seatrade Reefer Chartering. ‘Het is onduidelijk waarom voor de Chinezen is gekozen, daar is geen mededeling over gedaan.’ Voor de financiering is volgens Wildoër ook gesproken met de Chinezen.

Hij bevestigt dat de scheepvaart efficiënter wordt als de rivier op diepte is gebracht en ze minder vaak lading hoeven achter te laten. ‘Een daadwerkelijke toename van importen en exporten zal afhangen van de economische ontwikkelingen en activiteiten in Suriname, al worden deze zeker ondersteund door een betere bevaarbaarheid van de Surinamerivier.'

Twee meter dieper 
De afgelopen jaren hebben achtereenvolgende regeringen telkens gewezen op het belang van het uitbaggeren van de voor de economie belangrijke Surinamerivier. Al in 2006 maakte de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) bekend onderzoek te laten doen naar de haalbaarheid van een twee meter diepere vaargeul. Baggeren was noodzaak vanwege de smalle breedte van 70 meter van de rivier en onvoldoende diepgang bij de monding (ongeveer 4,50 meter bij laag water).

Maar, de baggerplannen stuitten op verzet van de vissers, die voor hun visbestanden vreesden. En ook de financiering bleek problematisch. Desondanks schreven in 2008 zes bedrijven uit Nederland, België en China in om het meer dan 30 miljoen dollar kostende baggerproject uit te voeren. Het ging om China Harbour uit China, Jan De Nul en Dredging International uit België en Baggerbedrijf J. De Boer, MNO Vervat BV en een joint venture van Boskalis en Van Oord uit Nederland. Maar het werk kwam niet af en liep vast in de Surinaamse bureaucratie.

Nu 12 jaar later lijken dan toch de Chinezen er met het werk vandoor te gaan. (PK)

(Schuttevaer)

maandag 20 april 2020

Korpschef Roberto Prade: 'Ik heb de politie opdracht gegeven zich terug te trekken'

'Het betrof hier een operatie van het Directoraat Nationale Veiligheid'


Korpschef Roberto Prade bevestigt vandaag, maandag 20 april 2020, op Starnieuws dat de politie niet heeft opgetreden bij de inval die zwaar gewapende mannen hebben gepleegd donderdag in de woning van Rodney Cairo, kandidaat van Strei! bij de komende verkiezingen. 

'Ik heb de politie de opdracht gegeven om zich terug te trekken. Het betrof hier een operatie van het Directoraat Nationale Veiligheid,' legt de politiechef uit.

De korpschef zegt verder niet over inhoudelijke informatie te beschikken.

De inval werd gepleegd door vier in zwart geklede, gemaskerde en zwaarbewapende mannen. De politie die ter plekke kwam, vroeg versterking. Uiteindelijk blijkt uit camerabeelden dat de politie wegging, zonder in te grijpen. Een van de personen die betrokken was bij deze actie, verklaarde tegenover de politie dat in opdracht van het Directoraat Nationale Veiligheid werd gehandeld. De politie ter plaatse maakte contact met de leiding en trok zich daarna terug.

Cairo werd volgens de politieke organisatie tijdens de inval hardhandig aangepakt. Hij werd een aantal uren gegijzeld en vertoonde daarna enkele schrammen, de rechterzijde van zijn gezicht was opgezwollen en hij had blauwe plekken. Ook had hij rode striemen aan beide handen ter hoogte van de polsen en hij klaagt nu nog over pijn aan zijn lichaam.

Bij de inval hebben de invallers zijn mobiele telefoons, waar bewijsmateriaal tegen enkele personen op zou staan en wat legitimatiedocumenten, in beslag genomen, zonder zijn toestemming.

Strei! zegt nimmer te zullen accepteren dat een van haar leden op dergelijke wijze wordt geïntimideerd. De brieven voor de procureur-generaal, de korpschef en minister van Justitie en Politie gaan maandag de deur uit, deelt Maisha Neus, voorzitster van Strei! mee. Ook diverse ambassades in Suriname zal om steun worden gevraagd.

zaterdag 18 april 2020

Directeur DSB verontwaardigd dat CBvS pensioengelden niet overmaakt

'Als er een probleem is, moet regering dat gewoon toegeven en transparant zijn'

'Wij kunnen niet tientallen miljoenen voorschieten aan de overheid, zonder dat wij weten wat er aan de hand is'


Algemeen directeur van De Surinaamsche Bank (DSB) Steven Coutinho vindt het erg, dat gepensioneerden niet over hun geld kunnen beschikken. De overheid heeft het geld niet overgemaakt op de rekening van de bank. 

'Er zijn al drie dagen voorbij gegaan sinds 15 april, maar er is totaal geen communicatie geweest met de banken. Als er een probleem is, moet de regering dat gewoon toegeven en transparant over zijn. Nu zijn gepensioneerden de dupe geworden, terwijl ze hun geld hard nodig hebben. Ik heb ze zelf in de rij zien staan bij de bank en ATM's', zegt Coutinho zaterdag 18 april 2020 op Starnieuws.

De overheid moet Srd 77 miljoen overmaken op de rekening van Pensioenfonds Suriname voor april. Het gaat om Srd 67 miljoen aan pensioenen en Srd 10 miljoen voor betaling met terugwerkende kracht. Dan worden de gelden overgemaakt naar de overige banken. Sommige banken hebben de overheid voorgeschoten.

'Wij kunnen niet tientallen miljoenen voorschieten aan de overheid, zonder dat wij weten wat er aan de hand is en zonder dat er zelfs contact met ons is gemaakt', zegt Coutinho.

De bankier vindt het vreselijk, dat mensen die jarenlang hun krachten hebben gegeven voor de overheid en hun geld hard nodig hebben, worden gedupeerd. Er is een Valutawet aangenomen om één koers te hebben, maar er zijn nog steeds vier koersen. Daarnaast stijgen de prijzen van goederen in de winkels nog elke dag.

Gepensioneerden kunnen nauwelijks meer rondkomen met het geld. Onder de huidige situatie met Covid-19 is deze groep juist extra kwetsbaar en moet meer aanschaffen dan normaal. Er moeten extra schoonmaakmiddelen en andere spullen gekocht worden.

Coutinho heeft gepensioneerden gesproken die niet begrijpen, dat het niet aan de banken ligt dat er niet is uitbetaald, maar aan de overheid die het geld niet heeft overgemaakt. 'De overheid moet gewoon transparant zijn en hulp vragen wanneer ze niet uitkomt. Maar, door niks te zeggen aan de banken en de samenleving, los je het probleem niet op. Met de Valutawet is het vertrouwen in de Srd niet teruggekeerd. Met wetten alleen worden problemen niet opgelost', aldus Coutinho.

Het heeft volgens hem geen zin om de vinger te wijzen naar anderen, terwijl gewoon onderkend moet worden wat de werkelijke problemen zijn, zodat er structurele oplossingen kunnen komen.

Deel van pensioengerechtigden heeft pensioen nog steeds niet ontvangen

Sommige banken hebben de gelden alvast voorgeschoten


Een groot deel van de pensioengerechtigden heeft het pensioen nog steeds niet ontvangen. De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft nog geen overmaking gedaan naar de banken, aldus Starnieuws zaterdag 18 april 2020.

Het ministerie van Financiën had aan directeur Michael Miskin van Pensioenfonds Suriname meegedeeld, dat de opdracht voor overmaking reeds verstrekt is aan de CBvS.

Veel pensioengerechtigden zijn aangewezen op hun pensioen en AOV. Doorgaans wordt stipt op de 15e van de maand de overmaking gedaan. Sommige banken hebben de gelden alvast voorgeschoten. Hierdoor heeft een deel van de gepensioneerden wel de beschikking over het geld.

De storting door de overheid via de CBvS heeft nog niet plaatsgevonden op de rekening van het Pensioenfonds Suriname bij De Surinaamsche Bank. Het is niet verwachtbaar dat in het weekend de mensen de beschikking krijgen over de gelden. Indien de overheid het geld overmaakt, moet de verwerking nog plaatsvinden.

Veel gepensioneerden hebben hun ongenoegen geuit over de late uitbetaling. Gehoopt wordt dat maandag de betaling in orde is.

'Nepeerstewereld'; Alphons Levens

Nepeerstewereld


Als kleine man hier in de Derdewereld
- wat de Tweedewereld is weet ik niet -,
maar als kleine man hier in de Derdewereld
kijk ik naar die grote mannen in de Eerste.

Zij voeren geweldige oorlogen in Viëtnam en in Iran,
in Afrika, Palestina en in Irak …,
maar als zo’n klein coronavirusje komt,
gedragen zij zich daartegen behoorlijk oliedom.

Dit had niet mogen gebeuren in die Eerstewereld,
nadat dit beestje in China was ontdekt,
zij daar het eerst ook hadden onderschat,
maar zich toen in rap tempo corrigeerden.


Alphons Levens,
5 april 2020.

Strei! woedend over gewelddadige inval in woning Assemblee-kandidaat Rodney Cairo

Opdracht voor inval zou zijn gekomen uit Directoraat Nationale Veiligheid


Rodney Cairo, militair en kandidaat van Strei! op nummer 2 in Paramaribo voor de verkiezingen op 25 mei, heeft aangifte gedaan bij de politie van een inval in zijn woning donderdag om 03.00 uur. Dit bericht Starnieuws zaterdag 18 april 2020.

Strei!-voorzitster Maisha Neus heeft op Facebook vrijdagavond de aandacht gevraagd van de samenleving voor deze zaak. Zij eist dat er een grondig onderzoek komt.

Uit camerabeelden blijkt dat de inval werd gepleegd door vier in zwart geklede, gemaskerde en zwaarbewapende mannen. De politie is verwittigd, maar op de beelden is te zien dat zij uiteindelijk niet ingrijpt.


De opdracht voor de inval zou zijn gekomen uit het Directoraat Nationale Veiligheid. Cairo werd tijdens deze inval hardhandig aangepakt, deelt Neus mee in een persbericht.Hij werd een aantal uren gegijzeld en vertoonde daarna enkele schrammen, de rechterzijde van zijn gezicht was opgezwollen en hij vertoonde blauwe plekken. Cairo had rode striemen aan beide handen ter hoogte van de polsen en hij klaagt nu nog over pijn aan zijn lichaam.

Bij deze inval hebben de invallers zijn mobiele telefoons waar bewijsmateriaal tegen enkele personen op was en wat legitimatiedocumenten, in beslag genomen, zonder zijn toestemming. Dit alles is bij proces-verbaal vastgelegd door de politie.

Strei! zegt in shock te zijn en neemt dit voorval bijzonder serieus. 'Wij hebben hierop met Cairo uitvoerige gesprekken gevoerd, temeer omdat er naar zijn persoon ernstige bedreigingen zijn geuit die gerelateerd waren aan zijn politieke carrière. De huidige verklaringen van Cairo zelf geven ons geen enkele aanleiding om hem terug te trekken als Assemblee-kandidaat van Strei! bij de komende verkiezingen', zegt Neus.Naar aanleiding van dit voorval zal procureur-generaal Roy Baidjnath Panday worden aangeschreven met het verzoek deze zaak grondig te onderzoeken en zo te achterhalen hoe dit heeft kunnen plaatsvinden in een democratische rechtsstaat. De informatie met bewijsstukken wordt gedeeld met de samenleving.

Het is Starnieuws nog niet gelukt om een reactie te krijgen van de directrice Nationale Veiligheid, Danielle Veira, en korpschef Roberto Prade.


Beruchte drugskartels bezorgen hulppakketten in heel Mexico

Dochter van beroemde drugsbaron 'El Chapo' Guzman deelt ook pakketten uitEen dochter van de beroemde drugsbaron Joaquin 'El Chapo' Guzman en verschillende Mexicaanse kartels hebben hulppakketten uitgedeeld om de  in financiële nood verkerende inwoners te helpen de pandemie van het coronavirus te bestrijden.

In onderstaande video op Facebook is Guzmans dochter, Alejandrina, te zien die toiletpapier en voedsel in een kartonnen doos propt met gelikte logo's en een design-stencil-achtige afbeelding van haar vader, de voormalige Sinaloa-kartelchef die nu vast zit in een maximum beveiligde Amerikaanse gevangenis.

De olie, suiker, rijst en andere items in de dozen, werden gedistribueerd in de op een na grootste stad van Mexico, Guadalajara, in het westen van de staat Jalisco.


De hand-out van Alejandrina was gekoppeld aan haar bedrijf, dat legaal kleding en alcohol op de markt brengt die verband houden met het imago van haar vader onder het merk 'El Chapo 701'.

Maar, ook actieve leden van kartels hebben de publiciteit gezocht, met afbeeldingen en video's op social media die bendeleden laten zien die de lokale bevolking hulp bieden.

Beroemd om hun wreedheid, waaronder onthoofdingen en het oplossen van slachtoffers in vaten met zwavelzuur, hebben de kartels ook een geschiedenis van het proberen harten en geesten te winnen van verarmde gemeenschappen waar ze actief zijn.

De Mexicaanse economie is geteisterd door de uitbraak van het coronavirus en velen worstelen om rond te komen terwijl het land in de zwaarste recessie in zijn geschiedenis terechtkomt. Voor persbureau Reuters bezocht iemand donderdag 16 april 2020 een 'El Chapo 701'-magazijn, dat vol stond met dozen die rond Guadalajara moesten worden verdeeld. Sommige arbeiders droegen gezichtsmaskers in medische stijl met de afbeelding van El Chapo.

Leden van het Cartel del Golfo in de staat Tamaulipas (Bron foto: Contrareplica)
Het merk 'El Chapo 701 dankt zijn naam aan een Forbes-notering in 2009 die hem de 701e rijkste persoon ter wereld noemde. Forbes schatte zijn nettowaarde destijds op $ 1 miljard. 'We werken en dragen bij. Een groot genoegen om uw huizen te bezoeken en u deze Chapo-hand-outs te geven', zei een bericht op de Facebook-pagina van het bedrijf waarin Alejandrina te zien was, terwijl ze een zwart gezichtsmasker met Chapo's gezicht droeg en pakjes uitdeelde.

'El Chapo' werd in 2017 uitgeleverd aan de Verenigde Staten en werd vorig jaar schuldig bevonden door een Amerikaanse rechtbank wegens tal van aanklachten inzake drugshandel.

Verschillende Mexicaanse kartels hebben de afgelopen dagen merkdozen van weggegeven, vaak om ervoor te zorgen dat hun schutters met de hulpontvangers worden gefotografeerd. In één video die op social media wordt gedeeld, zijn tientallen mensen te zien die worstelen om pakketten met het logo van het Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Een gedrukt logo op de dozen vermeldt: 'Van uw vrienden, CJNG, COVID-19 noodhulp'. Men kan zien dat mannen met een kap in militaire uitrustingen de pakketten in een menigte bewoners gooien.

(Bron foto: infobae)
Falko Ernst, een analist bij de denktank van de International Crisis Group die zich bezighoudt met conflictoplossing, zei dat de propaganda van de kartels vaak bedoeld was om af te leiden van de ravage die hun gewapende mannen hadden aangericht. 'Ze proberen de vermeende afwezigheid van de staat te gebruiken voor hun eigen bestwil en om dieper te verankeren in lokale gemeenschappen', zei Ernst.

(Suriname Mirror/The Yucatan Times/Vallarta Daily)

vrijdag 17 april 2020

Colombiaanse journalist met de dood bedreigd na berichtgeving over moorden

(Bron foto: Twitter)
Drugshandel- bende Los Caparrapos claimt twee moorden in Caucasia waarover Eder Narváez Sierra heeft bericht


De Colombiaanse autoriteiten moeten de doodsbedreigingen aan het adres van journalist Eder Narváez Sierra snel en grondig onderzoeken en ervoor zorgen dat hij voldoende wordt beschermd, aldus het Committee to Protect Journalists (CPJ) vandaag, vrijdag 17 april 2020. 


Op 13 april stuurde een niet-geïdentificeerde persoon, die beweerde het bevel te voeren over een drugshandelbende, WhatsApp-berichten naar Narváez, waarin wordt gesteld, dat zij verantwoordelijk is voor twee moorden in de noordelijke Colombiaanse stad Caucasia op 12 april, waarover Narváez heeft bericht; de berichten waarschuwden Narváez 'niet zoveel te praten' en zeiden dat de journalist zou worden vermoord als hij die waarschuwing niet ter harte nam, vertelde Narváez aan CPJ in een telefonisch interview.

Narváez is de regionale correspondent in de Caucasia voor Teleantioquia TV, een in Medellín gevestigde omroeporganisatie, en is de oprichter en redacteur van NP Noticias, een lokale nieuwssite, zei hij.

In de sms-berichten stond, dat de recente moorden 'nog maar het begin' waren, en beschuldigden Narváez ervan nepnieuws te verspreiden en zei dat 'het enige nieuws dat de komende dagen te horen zal zijn, is dat ze de NP-man hebben vermoord'. 

Een politieagent in Caucasia, die om anonimiteit verzocht, omdat ze niet bevoegd is om openbare verklaringen af ​​te leggen, vertelde CPJ dat de politie de bedreigingen onderzoekt.

Narváez, die in het verleden met de dood is bedreigd vanwege zijn berichtgeving, zei dat hij een strafrechtelijke klacht had ingediend bij het kantoor van de procureur-generaal en om hulp had verzocht van de Unidad Nacional de Protección, UNP, van de regering, die beveiliging biedt aan bedreigde journalisten en sociale leiders.

'Colombiaanse functionarissen, met name de Unidad Nacional de Protección, moeten onmiddellijk actie ondernemen om te reageren op de dreigementen tegen Eder Narváez Sierra en zijn veiligheid te waarborgen', zegt Natalie Southwick, programmacoördinarice van CPJ Midden- en Zuid-Amerika, in New York.

'Aangezien journalisten en mensenrechtenverdedigers in heel Colombia te maken krijgen met toenemend dodelijk geweld van gewapende groepen, moet de staat zijn verplichting om hen te beschermen, nakomen.'

De teksten zijn verzonden door iemand die zichzelf omschreef als 'Manuel, alias El Negro', de commandant van Los Caparrapos, een gewapende groep die zich bezighoudt met cocaïnehandel, afpersing en illegale goudwinning, volgens Narváez en de in Medellín gevestigde denktank InsightCrime.

Narváez vertelde CPJ, dat andere mediakanalen rapporteerden over de moord op twee mensen in de Caucasia op 12 april, maar speculeerde dat zijn artikel Los Caparrapos mogelijk boos had gemaakt, omdat het de namen en foto's van de moordslachtoffers bevatte. Gevraagd naar mogelijke motieven voor de dreigementen tegen Narváez, zei de politieagent tegen CPJ: 'We weten het niet. Er kunnen duizend verschillende redenen zijn.'

Naváez vertelde CPJ, dat de politie heeft beloofd vaker in het gebied rond zijn huis in de Caucasia te patrouilleren en dat de beschermingseenheid zijn zaak bestudeert. Ondertussen zei Naváez, dat hij gestopt is met berichtgeving en in zijn huis blijft.

Caucasia, gelegen in de noordelijke staat Antioquia, is lange tijd een gevaarlijk gebied geweest voor journalisten, omdat concurrerende gewapende groepen strijden voor controle over drugshandelroutes en plantages van coca, de grondstof voor cocaïne, volgens CPJ-onderzoek.

(Suriname Mirror/Committee to Protect Journalists/Twitter)

'Inheemse volkeren Colombia zullen sterven aan Covid-19 of honger als staat niet onmiddellijk optreedt'

(Bron foto: EFE)
Amnesty International: 'Colombia moet dringend passende maatregelen nemen om rechten inheemse bevolking te waarborgen'


In het licht van de Covid-19-pandemie moet Colombia dringend passende maatregelen nemen om de rechten van de inheemse bevolking te waarborgen, waaronder hun rechten op gezondheid, water en voedsel, zei Amnesty International vandaag, vrijdag 17 april 2020. Deze maatregelen moeten met elke inheemse gemeenschap worden gecoördineerd, met respect voor hun recht op autonomie. 

In het kader van de noodsituatie vanwege Covid-19 en de 'staat van economische, sociale en ecologische noodsituaties' in het hele land, verklaarde president Iván Duque dat de autoriteiten voedsel en geld zouden verstrekken aan de meest kwetsbare mensen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken is verantwoordelijk voor de levering van voedsel aan inheemse, zwarte, raizal, palenquero, Afro-Colombiaanse en Roma-gemeenschappen; gemeenschaps actieraden, gemeenschapsleiders en mensenrechtenverdedigers.

'Inheemse volkeren in Colombia zijn op hun hoede. De regering voert preventieve maatregelen uit voor Covid-19 in het land zonder hun grondrechten afdoende te waarborgen.'

Fernanda Doz Costa, adjunct-directeur Amerika's bij Amnesty International 

Drie weken na het opleggen van de quarantaine echter, hebben inheemse gemeenschappen in de departementen Casanare, Vichada en Meta Amnesty International laten weten, dat ze geen steun van de overheid hebben gekregen, ondanks de strikte naleving van de isolatiemaatregelen.

'Inheemse volkeren in Colombia zijn op hun hoede. De regering implementeert preventieve maatregelen voor Covid-19 in het land zonder hun grondrechten adequaat te waarborgen. Historisch gezien hebben ze geen toegang gehad tot gezondheid, water of voedsel en in het kader van deze pandemie is deze situatie veel ernstiger, omdat ze niet over de sanitaire en sociale voorwaarden beschikken om adequaat met Covid-19 om te gaan', aldus Fernanda Doz Costa, adjunct Amerika's director bij Amnesty International.

'De Colombiaanse autoriteiten moeten aanvullende maatregelen voor sociale bescherming nemen voor die delen van de bevolking die zich in een bijzonder kwetsbare situatie bevinden en die vaker Covid-19 krijgen. Als de autoriteiten geen dringende maatregelen nemen, bevinden de inheemse volkeren zich op een kruispunt waar twee ondenkbare paden worden geconfronteerd: verhongeren of sterven aan de pandemie.' 

Tot op heden heeft de Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) vier bevestigde gevallen van Covid-19 gemeld bij de Yukpa gemeenschap en de Pasto gemeenschap en een mogelijk geval bij de Eperara Siapidara. Toegang tot gezondheidscentra vanuit de meeste gebieden van deze inheemse volkeren is erg duur vanwege hun afgelegen ligging en ontoegankelijkheid.


De Claretian Norman Pérez Bello Corporation vertelde Amnesty International over de moeilijkheden die de verplichte quarantaine met zich meebrengt voor de manier van leven en het levensonderhoud van meer dan 3.000 inheemse volkeren in de departementen Casanare, Vichada en Meta. In deze semi-nomadische gemeenschappen verergeren isolatiemaatregelen hun kwetsbaarheidssituatie, omdat ze geen toegang hebben tot hun bestaansmiddelen, omdat ze zich niet binnen hun grondgebied kunnen verplaatsen. Bovendien zijn dit inheemse volken waarvan wordt aangenomen dat ze op de rand van fysiek en cultureel uitsterven staan.

'Als de autoriteiten geen dringende maatregelen nemen, bevinden de inheemse volkeren zich op een kruispunt van twee ondenkbare paden: verhongeren of sterven aan de pandemie.' 

Fernanda Doz Costa, adjunct-directeur Amerika's bij Amnesty International 

Volkeren die in nederzettingen aan de rand van steden wonen, omdat ze niet in staat zijn om hun voedsel te verbouwen en te overleven door te werken in informele banen, wat ze momenteel niet kunnen. Veel van deze gemeenschappen hebben geen toegang tot schoon water of hygiëneproducten, waardoor persoonlijke hygiëne onmogelijk is om een ​​Covid-19-infectie te voorkomen.

(Suriname Mirror/Amnesty International/Twitter)

Vijf aanhoudingen na onderschepping 1.459 kilo cocaïne in de Rotterdamse haven

(Bron foto: OM)
Cocaïne in twee containers geladen met mangaanerts en afkomstig uit Brazilië


Het HARC-team (Hit And Run Cargo) heeft vrijdag 10 april naar aanleiding van een tip 1.459 kilo cocaïne onderschept in de Rotterdamse haven. Direct na het aantreffen van de verdovende middelen is een groot onderzoek gestart dat deze week heeft geleid tot vijf aanhoudingen, aldus het Openbaar Ministerie (OM) vandaag, vrijdag 17 april 2020. 


Het gaat om een 33-jarige man uit Peje (Joegoslavië), een 35 jarige man uit Mirusha (Joegoslavië), een 42-jarige man uit Yukaripiribeyi (Turkije), een 43-jarige man uit Lushnjë (Albanië) en een 32-jarige man uit Issoire (Frankrijk).

Het onderzoek leidde naar een loods in Best (Noord-Brabant) waar woensdag 15 april vier verdachten zijn aangehouden door de politie en het team bijzondere bijstand van de Douane. De personen waren vermoedelijk op zoek naar twee containers met daarin de verdovende middelen. De containers waren geladen met mangaanerts en afkomstig uit Brazilië.

De vijfde verdachte is woensdagavond aangehouden in Rotterdam vanwege zijn betrokkenheid bij het transport van de containers.

Het Openbaar Ministerie in Rotterdam verdenkt de mannen van betrokkenheid bij het in- en/of vervoeren van de cocaïne. De mannen zijn vandaag door de officier van justitie voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft besloten dat alle verdachten 14 dagen langer vast blijven zitten. Alle verdachten zitten in volledige beperkingen. Dat betekent dat zij geen contact mogen hebben met de buitenwereld, alleen met hun advocaten. Daarom doet het Openbaar Ministerie geen verdere mededelingen.

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst), Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft de zaak verder in onderzoek. De verdovende middelen zijn inmiddels vernietigd.

Kapitein van Erowarte Jona Gunther uit voorzorg tijdelijk in politiecel in quarantaine

Gunther hielp vijf uit quarantaine in Frans-Guyana ontsnapte mannen


Het Korps Politie Suriname bericht vrijdag 17 april 2020, dat de kapitein van het inheemse dorp Erowarte in het district Marowijne zondag 12 april door de politie van Albina in een cellenruimte is ondergebracht, als voorzorgmaatregel tegen mogelijke besmetting van anderen met het Covid-19 virus. 

Voorafgaand aan die maatregel tegen kapitein Jona Gunther had zaterdag informatie de politie van Albina bereikt, dat personen in Frans- Guyana uit quarantaine waren ontsnapt en dat zij naar Suriname waren uitgeweken. Vervolgens dat zij zich in het dorp Calibi bevonden. Er werd een onderzoek ingesteld in het dorp Galibi waaruit bleek, dat de mensen zich niet in dat dorp bevonden, maar dat zij zich hoogstwaarschijnlijk in het dorp Erowarte bevonden.

De politie ging dezelfde zaterdag naar het dorp Erowarte waar contact werd gemaakt met Gunther. Hij ontkende toen categorisch, dat personen zich in zijn dorp bevonden, die vanuit quarantaine in Frans-Guyana ontsnapt waren en vervolgens naar Suriname gesmokkeld waren.

Later op de dag werd de naar Suriname gesmokkelde 52-jarige J.A. op een woonadres te Siparipabo in het district Commewijne door de politie aangehouden. Hij bleek een van de personen te zijn die onder quarantaine in Frans-Guyana waren. Verder kwam de politie erachter, dat A. vanuit het dorp Erowarte te Marowijne te Siparipabo in het district Commewijne was beland.

Hoogstwaarschijnlijk had dit nieuws kapitein Gunther bereikt, want de volgende dag, zondag 12 april, ging hij naar het politiebureau Albina en gaf toe, dat hij zijn medewerking had verleend om J.A. en vier andere personen in zijn dorp Erowarte onderdak te verlenen. A. en de vier andere personen waren door  bootsman G.M. Suriname binnen gesmokkeld. De vier andere personen werden ondertussen, in tegenstelling tot A., door M. terug gebracht naar Frans-Guyana.

Als voorzorgmaatregel tegen mogelijke besmetting van anderen door kapitein Gunther met het Covid-19 virus werd hij afgezonderd in een cellenruimte op het bureau. Nadat zijn verklaring in geschrifte was gesteld werd hij heen gezonden. De 42-jarige bootsman is intussen aangehouden en in verzekering gesteld voor mensensmokkel.

Reshma Mangre (VHP) wil dat alle scholen in Suriname gratis wifi-verbinding krijgen

'Regering zou kunnen lobbyen met Telesur om kinderen free wifi te geven'


Reshma Mangre, Assemblee- kandidate-nummer 3 in Wanica namens de Vooruit- strevende Hervormings- partij (VHP) voor de verkiezingen van 25 mei, heeft een missie om alle scholen in Suriname landelijk te laten voorzien van een gratis wifi-verbinding. Een project dat veel geld zal kosten, maar daarvoor moet het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur volgens haar in samenwerking met staatsbedrijf Telesur opdraaien. 

Een concreet plan over hoe zij dat zal bewerkstelligen ontbreekt ook. Dit is volgens haar een onderdeel om het onderwijs te verbeteren.

'Ik heb geen beeld hoeveel dit alles zal kosten, maar ik denk dat het gezien de prioriteit wel te calculeren valt. Het is een project waarmee we kunnen beginnen. Naar gelang dat werkt, dan kun je dat ook naar de districten brengen. Zeker nu, als wij distance learning willen introduceren, is dat een voorwaarde. Nu hebben wij bijvoorbeeld tv-onderwijs, maar de kinderen in het binnenland en randdistricten worden wederom de dupe, omdat zij niet in de gelegenheid zijn om de lessen te volgen. De regering zou gewoon kunnen lobbyen met Telesur om die kinderen die free wifi te kunnen geven', zegt de politica vandaag, vrijdag 17 april 2020, in het Dagblad Suriname.

Mangre, van huis uit leerkracht is en voorzitSter van de onderwijsbonden BvL en ALS, is één van de nieuwkomers binnen de VHP en zit met nummer 3 op de lijst in Wanica op een comfortabele plek om binnen te stromen.

Het is geen geheim, dat scholen de afgelopen jaren vaker tekorten hadden van basale zaken en vooral problemen hadden met de renovatie van toiletten en lokalen. Met kunst- en vliegwerk probeert het ministerie toch bepaalde zaken te realiseren, af en toe met steun van donateurs, ouders en zelf leerkrachten.

Opeenvolgende regeringen hebben volgens Mangre steeds gezegd, dat het onderwijs belangrijk is. Aangezien dat in de praktijk weinig te merken is geweest, denkt zij dat het nu wel tijd is om daad bij het woord te voegen. 'Men moet meer investeren in het onderwijs. Dat betekent dat we meer geld op de begrotingen hiervoor moeten hebben', stelt zij. Zij hoopt dat haar partij dan in de coalitie belandt, waardoor de nieuwe regering een luisterend oor voor haar zal hebben.

Gardelito Hew A Kee, coördinator van het e-Government Coordinaatschap van de overheid, zei in januari dat het doel is om dit jaar nog 100 scholen te voorzien van een wifi-connectie, zodat studenten de kennis die verzameld is op het web kunnen inzetten voor hun schoolopdrachten als pilot voor e-learning.

Verklaring VHP inzake vertrek Welles naar NDP

'Vertrek Welles zegt niets over de VHP, maar alles over haar eigen ambities'

'Spreekt mevrouw Welles nu met dubbele tong, of weet ze niet meer wat ze wil?'


'In het transformatieproces van de VHP en de enorme groei die de partij heeft meegemaakt, zijn vele onbekende en bekende Surinamers lid geworden van de VHP. In de afgelopen jaren alleen al meer dan 5.000 nieuwe. Soms stapt eentje er weer uit, daartegenover treden weer vele anderen toe tot de partij. 

Het uittreden van mevrouw Welles zegt niets over de VHP, maar alles over haar eigen ambities. En dat is ook haar goed recht. Wij kunnen alleen maar vaststellen, dat zij haar persoonlijke belangen niet in lijn heeft kunnen brengen met de nationale doelstellingen van de VHP, namelijk het redden van Suriname uit de handen van een corrupte en incompetente NDP-regering. Een NDP die ons land in 10 jaar bankroet heeft gemaakt 

Voor de goede orde kan nog worden vermeld, dat zij nimmer een toppositie had op de verschillende conceptlijsten voor Paramaribo. Conceptlijsten zijn wat de naam al zegt: een concept. De enige lijst die telt is de finale lijst die is ingediend. De VHP heeft in tegenstelling tot sommige andere partijen een open en transparant proces gehanteerd bij het samenstellen van de kandidatenlijsten. 

Aan het eind heeft ook mevrouw Welles een gesprek gehad voorzitter Chan Santokhi, waarna zij een WhatsApp bericht stuurde om hem te bedanken en dat zij VHP’er is en blijft. Spreekt mevrouw Welles nu met dubbele tong, of weet ze niet meer wat ze wil?'

Visverkoper Centrale Markt: 'Overal waar je gaat, word je verwijderd door de politie'

'Je wordt van het kastje naar de muur gestuurd, het is een hele loperij'


Nu de Centrale Markt in Paramaribo al meer dan een maand is gesloten, proberen de standhouders, onder wie ook de visverkopers, andere manieren te zoeken om hun producten te verkopen. 

'Het werk moet doorgaan, want ik heb ook arbeiders. Dus ik probeer hier en daar te rijden en te stoppen voor de verkoop. Maar, overal waar je gaat, word je verwijderd door de politie. Ik ben zelf naar de districtscommissaris gegaan voor een voorlopige vergunning. Maar, ook daar wordt je van het kastje naar de muur gestuurd, omdat men vindt dat je moet wachten, want ze gaan een onderzoek doen. Het is een hele loperij', zegt een visverkoper vandaag, vrijdag 17 april 2020, in het Dagblad Suriname.

Hij heeft woensdag de nodige documenten voor de aanvraag van de vergunning gebracht voor de districtscommissaris. Tot zijn verbazing hoorde hij, dat hij moet wachten op een reactie van het commissariaat. 'Ondertussen gaan weken voorbij', stelt de visverkoper.

Onder de markt mogen alleen groothandelaren van 07.00 uur tot 10.00 uur verkopen. Daaronder zijn vis- en vleesverkopers niet inbegrepen. Vooral wat de hygiënevoorschriften betreft, is het moeilijk voor visverkopers om langs de straten te verkopen. Hun product is dan extra aan bederf onderhevig, vanwege het feit dat ijs sneller smelt in de hete zon.

'Ik begrijp dat het een nationale crisis is, dus ik kan thuisblijven. Maar ,ik heb bijna tien arbeiders. Ik als werkgever moet toch iets voor ze creëren, omdat ze ook een gezin hebben', aldus de visverkoper.