donderdag 23 januari 2020

Nieuwe gymzaal Ritfeldschool amper vier dagen na ingebruikname beklad

(Bron foto: Waterkant.net)
'Het is triest om te zien wat er al met het gebouw is gedaan'


De nieuwe gymzaal van de Ritfeldschool in Paramaribo, die afgelopen maandag feestelijk in gebruik is genomen, is nauwelijks vier dagen later beklad. Op vier muren aan de buitenkant van het gebouw is gespoten met een spuitbus zwarte verf, bericht Waterkant.net donderdag 23 januari 2020. 

Directrice van de school, Janice Fraser, betreurt het dat overgegaan is tot het bekladden van het gebouw. 'Het is vreselijk. De gymzaal is pas vier dagen geopend en het is triest om te zien wat er al met het gebouw is gedaan.'

Fraser zegt dat leerlingen de situatie vanmorgen hebben aangetroffen, waarna zij alarm hebben geslagen bij de schoolleiding. Het gaat om de muren van de straatzijde welke zijn beklad.

De school heeft bij de politie van bureau Uitvlugt melding gemaakt van de bekladding. Agenten hebben de school bezocht en een aangifte opgenomen. De politie heeft de zaak in onderzoek.

LVV traint medewerkers houtexportbedrijven in gebruik pesticide

(Bron foto: LVV)
Aluminiumfosfide gebruikt voor vergassen hout en bulkrijst voor export


Medewerkers van houtexportbedrijven zijn 21, 22 en 23 januari getraind in het gebruik van aluminiumfosfide door deskundigen van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), aldus het ministerie donderdag 23 januari 2020.

De pesticide wordt gebruikt voor het vergassen van houtsoorten en bulkrijst die worden geëxporteerd. De training werd verzorgd door Carmen van Dijk, waarnemend Hoofd van de afdeling Bestrijdingsmiddelen in het SAIS gebouw op het terrein van LVV.

Gedurende de training is aandacht besteed aan het verschil tussen ziekte en plagen, de gevolgen van onverantwoord gebruik van pesticide, opslag en gebruik van aluminiumfosfide en de Triple Rinse techniek. Bestrijdingsmiddelen of pesticiden worden gebruikt om ziekten, plagen, onkruid of organismen te bestrijden.

Voor het gebruik van alle soorten pesticiden (ook huishoudpesticiden als muskietenkaars en insectenspray) geldt steeds dat men verantwoord omgaat ermee, omdat ze ook schadelijk zijn voor mens en milieu.

Aluminiumfosfide wordt gebruikt om te voorkomen dat insecten meegaan naar het land dat hout en bulkrijst importeert. Om de regulering ter hand te nemen zal vanaf 1 februari de aankoop van aluminiumfosfide alleen mogelijk zijn met een bon verstrekt door het ministerie van LVV. De winkeliers hebben hieraan hun medewerking toegezegd.
  
‘Het belang van ordening van het pesticidebeleid heeft invloed op ons exportgebeuren. Het ministerie van LVV zal er alles aan doen de veiligheid in de waardeketen van de agrarische sector te garanderen’, aldus minister Rabin Parmessar

Gajadien (VHP): 'Gratis onderwijs tot de middelbare school geen populistisch gepraat'

'Ouders niet beperken om hun kind onderwijs te kunnen laten volgen'


In haar verkiezingsprogramma belooft de VHP gratis onderwijs tot de middelbare school, wanneer zij aan de macht komt. 'Dat is geen populistisch gepraat', zegt Asiskumar Gajadien donderdag 23 januari 2020 in de Ware Tijd. 'Het is geen kwestie van beloven, dit hebben we ook ter discussie gebracht in de Assemblee', zegt de VHP-ondervoorzitter. 

Hij verwijst naar de begrotingsbehandeling van april 2019 toen fractielid Riad Nurmohamed zijn zorgen uitte over de verhoging van het inschrijfgeld voor studenten van middelbaar en hoger niveau in 2018. Nurmohamed diende toen een voorstel in om bij wet een maximum voor inschrijfgelden vast te stellen, om te voorkomen dat studenten plotseling geconfronteerd worden met een verhoging. 'Helaas heeft de parlementaire commissie Onderwijs besloten om het wetsvoorstel niet in behandeling te nemen. Was dat gebeurd, dan hadden we al een deel van ons verkiezingsprogramma kunnen uitvoeren', stelt Gajadien.

Hij vindt het belangrijk, dat onderwijs als één van de basisvoorwaarden voor ontwikkeling toegankelijk wordt gemaakt. Ouders of verzorgers mogen op geen enkele wijze beperkt worden om hun kind onderwijs te kunnen laten volgen. De VHP-ondervoorzitter noemt het inschrijfgeld één van de drempels die weggewerkt moet worden.

Hij vindt niet dat gratis onderwijs ertoe kan leiden dat schoolgaanden er met de pet naar zullen gooien. 'Wanneer het zou gaan om verbruiksgoederen, bijvoorbeeld gratis huisvesting, zou dat misschien anders zijn.'

De VHP schrijft in haar verkiezingsprogramma, dat inschrijf- en collegegelden onder haar bewind uit de goud- en olie-inkomsten betaald zullen worden. Er komen daarnaast meer studietoelagen of -beurzen voor jongeren. Openbaar vervoer voor schoolgaanden wordt gratis en zal eveneens betaald worden uit de olie- en goudinkomsten. Voor jongeren die willen bouwen belooft de partij goedkoop kapitaal tegen lage rentes zoals uit het Woningbouwfonds.

Een andere belofte is een Ombuds Instituut voor jongeren tot achttien jaar. Dit orgaan gaat de rechten bewaken van deze groep, klachten behandelen en onderzoek doen naar schending van hun rechten. Voorts wil de partij een anti-discriminatiebureau dat gaat werken aan het minimaliseren van ongelijkheid tussen jongeren op basis van kleur, beperking, ras en seksuele geaardheid.

Nigeriaanse superster Burna Boy voor concert zaterdag 29 februari in Suriname

Optreden 28-jarige artiest vindt plaats in André Kamperveen StadionDe Nigeriaanse superster Burna Boy verzorgt zaterdag 29 februari een concert in Suriname. Het optreden van deze 28-jarige artiest, wiens echte naam Damini Ebunoluwa Ogulu is, vindt plaats in het André Kamperveen Stadion te Paramaribo, zo meldt Waterkant.net donderdag 23 januari 2020.

Burna Boy brak na de release van zijn single Like To Party in 2012 door.

In 2014 won hij de MTV Music Award voor Best New Act, én de Nigerian Entertainment Award voor Best Album of the Year. Hij staat bekend om zijn aanstekelijke songs als Ye, Hallelujah, en On The Low.


In juli 2019 bracht hij zijn nieuwste album uit getiteld ‘The African Giant’. Onder deze naam toerde hij ook door heel de wereld.

Volgende maand is hij naast Suriname ook te zien in Italië, Frankrijk en Kopenhagen. Met dit Surinaamse concert, dat georganiseerd wordt door Hardcore Entertainment en Black & Sexy Events, doet Burna Boy voor het eerst Zuid-Amerika aan.

De kaartverkoop gaat vrijdag van start en kaarten zijn als Early Bird voor 75 Srd te koop.

LVV werkt aan opvoeren voorlichting aan agrariërs in districten

(Bron foto: NII)
Parmessar: 'Landbouwvoorlichters moeten zichtbaar zijn op het veld'


In opdracht van minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) zijn de landbouwvoorlichters intensief bezig voorlichting te verstrekken aan alle landbouwers. Ook in Saramacca, dat bekend staat als agrarisch district, is de voorlichting opgeschroefd. De veldbezoeken van de voorlichters worden door de landbouwers zeer op prijs gesteld; vaak genoeg zijn zaken geconstateerd die verbeterd kunnen worden. Dit bericht het Nationaal Informatie Instituut (NII) donderdag 23 januari 2020.

De landbouwers wordt gewezen op onder andere het verantwoord gebruik van pesticiden. Hierover worden tijdens de bezoeken ook folders verstrekt. Ook worden gesprekken gevoerd over de uitvoering van de Good Agriculture Practices (GAP). Eveneens worden de landbouwers van advies voorzien en bij eventuele vragen, wordt samen bekeken hoe het een en ander het best aangepakt kan worden.

De agrariërs die tot nu toe bezocht zijn, worden ook ingelicht over bermbeplanting. Gebleken is, dat men goed gebruik maakt van de aanwezigheid van de landbouwvoorlichters. Ook de landbouwvoorlichters verruimen hun kennis tijdens deze veldbezoeken.

Minister Parmessar blijft wijzen op de noodzaak van het zichtbaar zijn van de landbouwvoorlichters op het veld. Hij geeft aan dat de agrariërs de grote doelgroep is van het ministerie van LVV.

'Zij voeren hun werkzaamheden uit op het veld, daar is het werkgebied van agrariërs ,dus daar moeten de landbouwvoorlichters zijn. De agrariërs rekenen op ons, wij moeten naar de agrariërs toe en hun met raad en daad bijstaan.' De juiste en tijdige rapportage is van cruciaal belang. Op grond van deze rapportage kan het ministerie nagaan of het beleid moet worden aangepast.

Exporteurs van groenten en fruit derven inkomsten door EU-regels voor export

Vooral ondernemers die sopropo exporteren zwaar getroffen


Exporteurs van groenten en fruit verliezen inkomsten sinds nieuwe regels van de Europese Unie (EU) voor de export van deze producten sinds december van kracht zijn. Vooral voor ondernemers die sopropo exporteren is het een klap, zegt Swami Girdhari, secretaris van de Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname (VEAPS), vandaag, donderdag 23 januari 2020, in de Ware Tijd. 

Door de nieuwe regels is het verboden om verse sopropo te exporteren. Dit gewas maakte een aanzienlijk deel uit van de groente-export naar Nederland. Hoewel sommige exporteurs hierop inspelen door de groente bewerkt en bevroren te exporteren, lost dit het probleem niet echt op.

'De hoeveelheid verwerkte sopropo die nu wordt geëxporteerd is veel lager dan de hoeveelheid onverwerkte die werd uitgevoerd voordat de maatregelen zijn ingegaan', zegt de secretaris. Hij legt uit, dat er een blijvende vraag is naar hele sopropo, omdat de consument die kent. 'De klandizie in Nederland moet nog wennen aan de verwerkte sopropo, omdat dat nog nieuw is. De vraag daarnaar is niet groot.'

Voor de export van andere onverwerkte plantaardige producten is er een fytosanitair certificaat nodig, waarin de autoriteiten van het land van herkomst verklaren dat deze producten gezond zijn en niet aan een plantenziekte lijden. Om te kunnen voldoen aan de EU-voorwaarden hebben exporteurs en boeren veel moeten investeren, zegt Girdhari. 'Ze hebben leningen genomen tegen hoge rentes en hun privébezittingen als onderpand gegeven bij banken.' 

De vereniging heeft het probleem op een recente bijeenkomst besproken. Volgens de secretaris zijn de exporteurs het er unaniem over eens, dat dit alles door 'nalatigheid' van beleidsmakers zover heeft kunnen komen. De VEAPS valt er vooral over, dat de autoriteiten pas in de tweede helft van 2019 zijn begonnen om maatregelen te treffen, terwijl sedert 2016 bekend was dat de EU-regels eraan zaten te komen. Girdhari noemt dit 'zeer ernstig'.

Minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij bekijkt de ontstane situatie met enige reserve. Hij stelt dat de nieuwe regels van de EU tot iets positiefs hebben geleid. 'Wan ogri tyari wan bun. Ik ben blij met die druk vanuit de EU, want uiteindelijk werkt dat in ons voordeel. Kijk maar naar de transformatie van onze boeren.'

'Je kunt wel zeggen dat wan ogri tyari wan bun', zegt Girdhari, 'maar, wie helpt de exporteurs en landbouwers die voor exportbedrijven leveren, die nu geconfronteerd worden met sterk afgenomen omzetten, terwijl ze wel moeten voldoen aan hun verplichtingen jegens de bank?'

De minister stelt dat de wereld aan het veranderen is en dat er andere markten aangeboord moeten worden. Girdhari vindt dat dit makkelijker gezegd is dan gedaan. 'Nieuwe markten aanboren is in vijftien seconden gezegd, maar het vergt veel marktonderzoek en analyse.' Hij noemt ook andere factoren zoals geld, tijd en de vliegverbindingen met de landen waar die markten zijn.

Op de vraag waarom exporteurs niet het voortouw nemen in het onderzoek, stelt Girdhari dat dit een gedeelde verantwoordelijkheid is. Het is volgens hem zaak dat het ministerie de aanbevelingen die de EU vorig jaar heeft gedaan na de audit in Suriname en die zijn verwerkt in een rapport, meeneemt en uitvoert. Dat er veel werk aan de winkel is, staat volgens hem buiten kijf.

AZP neemt twee eigen verbrandingsovens officieel in gebruik

(Bron foto's: NII)
Ziekenhuis na lange tijd in staat haar eigen vuil te verbranden


Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) heeft dinsdag 21 januari 2020 haar twee eigen verbrandingsovens officieel in gebruik genomen. De directrice van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, Claudia Marica-Redan, is zeer verheugd, omdat het ziekenhuis na lange tijd instaat is haar eigen vuil te verbranden, aldus het Nationaal Informatie Instituut (NII). 

Marcia-Redan is de minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, zeer erkentelijk dat hij binnen korte termijn gereageerd heeft op haar verzoek om het ziekenhuis ook in aanmerking te doen komen voor verbrandingsovens.

Elias zei het belangrijk te vinden, dat het ziekenhuis over verbrandingsovens beschikt, omdat medisch afval niet onverantwoord kan worden gedumpt. Voor de bewindsman is het de tijd om plannen te schrijven voor het duurzaam verwerken van medisch afval op landelijk niveau.

Voor het bedienen van de verbrandingsovens zijn AZP-medewerkers getraind, die dinsdag hun certificaat ontvingen. De minister zei ook ervan verzekerd te zijn dat de getrainde personeelsleden de verbrandingsovens op verantwoorde manier zullen bedienen.

Voormalig leasebedrijf van Insel Air op Curaçao vraagt eigen faillissement aan

Regering van het Land Curaçao stemt bij Landsbesluit in met faillissement


Best Value Great Care nv, het voormalige leasebedrijf van Insel Air, heeft het eigen faillissement aangevraagd. De regering van het Land Curaçao heeft hier als pandhouder met vruchtgebruik en stemrecht van 51 procent van de aandelen bij Landsbesluit mee ingestemd. Dit meldt het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 23 januari 2020.

Insel Air International bv, opgericht in september 1993, werd eind februari 2019 in staat van faillissement verklaard nadat in maart 2017 surseance van betaling was verleend. Alle vliegtuigen die door Insel in de bedrijfsvoering gebruikt werden, werden geleased van een gelieerde partij, Best Value Great Care. Vanuit de leasemaatschappij werden de toestellen geleased aan Insel Air Aruba (met name de Fokker 70 en MD-vliegtuigen) en aan Insel Air International op Curaçao (vooral de Fokker 50-toestellen, die nog lange tijd - tot op het laatst - gebruikt zijn).

Dezelfde aandeelhouders van Insel Air zijn ook aandeelhouder in Best Value Great Care, met een Stichting Particulier Fonds (SPF) ertussen: Private Foundation Best Value Lease gevestigd aan de Dokweg. Namens laatstgenoemde werd door bestuurder Marius van Noort en namens het Land Curaçao door minister van Financiën Kenneth Gijsbertha op 27 december 2019 besloten om het eigen faillissement aan te vragen van het leasebedrijf, ‘omdat de vennootschap in een toestand verkeert, te hebben opgehouden haar schulden te betalen’.

Directeur Michiel van der Veur van Best Value Great Care werd gemachtigd om dit besluit ‘te effectueren’, waaronder het indienen van een verzoekschrift tot aangifte van eigen faillissement. Dit verzoek is intussen ingediend. Het wachten is nu op een datum waarop het gerecht een beslissing neemt.

VS trekt zich steeds meer terug uit Caribisch gebied bij bestrijding drugshandel

Kustwacht Caribisch gebied steeds meer op zichzelf aangewezen


De Verenigde Staten (VS) trekt zich steeds meer terug uit het Caribisch gebied bij de bestrijding van drugshandel. Daardoor is de Kustwacht Caribisch gebied steeds meer op zichzelf en op samenwerking met landen in de regio aangewezen. 

Dat staat in het Jaarplan 2020 van de Kustwacht (zie hieronder), dat deze week door minister Ank Bijleveld van Defensie naar de Tweede Kamer is gestuurd, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 23 januari 2020.

Uit het jaarplan blijkt onder andere, dat er meer ‘intelligence’-gestuurd optreden nodig is en dat er plannen zijn voor meer structurele, langjarige financiering van de kustwacht. Deze elementen komen bijna letterlijk terug in de begeleidende brief die Bijleveld met het jaarplan naar de Tweede Kamer stuurde.In het plan zelf wordt dieper ingegaan op de rol van de Kustwacht in de Caribische regio.

De drugshandel in Zuid- en Midden-Amerika heeft door de moeilijk te bewaken grenzen rond de eilanden een negatieve invloed, aldus het jaarplan. 'Dit heeft een effect op de veiligheid van burgers, erodeert de rechtsstaat en heeft bredere gevolgen voor internationale stabiliteit. (…) Dit resulteert in hoge aantallen moorden uitgevoerd met illegale wapens in het Caribisch gebied. Dit heeft gevolgen voor de inzet van de kustwacht.'

De VS, ‘de vertrouwde partner’, richt zich steeds meer op drugsbestrijding in de Grote Oceaan, aldus het jaarplan. Dat is de reden om meer zelf informatie te vergaren en te verwerken (intelligence) en meer bilaterale uitwisselingsprogramma’s op te zetten met landen in de regio, met name Colombia, en de Nationale Politie van Nederland.

Eugene van der San laaiend dat Bouterse in functie van president voor Krijgsraad verscheen

(Bron: de Ware Tijd)
Eugène van der San en Irvin Kanhai vliegen elkaar in de haren...

Van der San zou Bouterse geadviseerd hebben om woensdag gedurende 24 uur het ambt van president neer te leggen


Na de zitting van de Krijgsraad vond gisteren een heftige woordenwisseling plaats tussen Eugène van der San, directeur van het Kabinet van de President, en Irvin Kanhai, advocaat van ex-legerleider Desi Bouterse wiens verzetzaak was behandeld. 

'Na yu schuld meki a president kon tide fesi rechter', slingerde Van der San Kanhai naar het hoofd op het bordes van het gerechtsgebouw aan de Monseigneur Wulfinghstraat, aldus de Ware Tijd vandaag, donderdag 23 januari 2020. Wat de aanleiding was voor de ruzie was niet meteen duidelijk.

Naderhand bleek, dat Van der San er laaiend over is dat Bouterse in de functie van president voor de Krijgsraad is verschenen. Toen hem door Krijgsraad-presidente Cynthia Valstein-Montnor naar zijn beroep werd gevraagd, antwoordde Bouterse: 'Ambtsdrager in de functie van president van de republiek Suriname.' De ex-legerleider verscheen in militaire camouflagekleding voor de rechtbank.

Met zijn optreden schreef Suriname geschiedenis. Het was de eerste keer dat de president van een land die in functie is voor een rechter in een strafzaak is verschenen.

Naar verluidt had Van der San Bouterse geadviseerd om woensdag gedurende 24 uur het ambt van president neer te leggen op de wijze zoals in de Grondwet is voorzien. Er was al een resolutie gemaakt om dat te regelen. De president heeft het voorstel kennelijk op voorspraak van andere adviseurs, onder wie advocaat Kanhai, naast zich neergelegd. Hierdoor kwam hij er niet onderuit zijn functie te noemen toen hem naar zijn beroep werd gevraagd. Dat heeft volgens een ingewijde wrevel bij de directeur van het Kabinet van de President gewekt, wat tot uitbarsting is gekomen na de strafzitting.

Nadat de zitting was geopend hield Valstein-Montnor Bouterse zijn rechten voor en wees hem erop dat hij gedurende de behandeling niet verplicht is te antwoorden op de vragen die aan hem gesteld zullen worden.

Tot een inhoudelijke behandeling van de zaak kwam het niet, omdat de kamer die Bouterse op 29 november vorig jaar heeft veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf niet compleet was. De wet schrijft voor dat in een verzetzaak dezelfde rechters zich weer over de zaak moeten buigen. Echter, rechter Rewita Chatterpal was wegens ziekte afwezig. Haar plaats was ingenomen door collega Anand Charan, zodat de rol kon worden afgeroepen en met de behandeling kon worden begonnen.

Op 31 maart wordt de behandeling voortgezet.

Belfort (ABOP): 'De mensen zijn gedwongen en bedreigd om naar het plein te komen'

'Mensen die potentiële dreiging zijn voor Bouterse probeert hij belachelijk te maken'

'Ik heb een visie en ik heb mensen achter mij, ik ben geschikt om president te worden'


ABOP-parlementariër Edward Belfort is niet onder de indruk van het aantal mensen dat gisteren naar het gerechtsgebouw is gegaan voor de behandeling van de verzetzaak van Bouterse bij de Krijgsraad tegen zijn veroordeling tot 20 jaar cel in het 8 decemberproces. NDP'ers wilden hun voorzitter massaal steunen.

'De mensen zijn gedwongen en bedreigd om naar het plein te komen', zegt het oppositielid vandaag, donderdag 23 januari 2020, in de Ware Tijd.

Ook de toespraak van Bouterse op het Onafhankelijkheidsplein, waarbij hij zoals gewoonlijk oppositieleden flink op de korrel nam, laat hem koud. Zonder zijn naam te noemen - 'Yu abi wan siki man in Assemblee ... mi no sabi fa a nen' - zei de NDP-leider, dat ook Belfort president wil worden.

'Ik heb geen woorden over voor een veroordeelde moordenaar', aldus de ABOP'er, in het kabinet Bouterse-I nog minister van Justitie en Politie.

'De mensen die een potentiële dreiging zijn voor hem probeert hij belachelijk te maken, maar het lukt niet bij mij. Ik heb de hoogste onderwijsinstelling van het land met succes afgerond. Welke school heeft hij afgerond? Ik heb een visie en ik heb mensen achter mij. Ik ben geschikt om president te worden.'

Weer onrust onder personeel Chinees houtbedrijf Greenheart te Apoera na vertrek 16 collega's

'Ze zijn gezwicht voor druk directie die ze habbekrats heeft aangeboden om ontslag te nemen'

'Aan diegenen die niet naar Tibiti willen, wordt voorgesteld dat ze ontslag nemen'


Werknemers van houtmaatschappij Greenheart in Apoera worden steeds onzekerder of ze hun baan zullen behouden. Dat komt volgens bondsbestuurslid Ricardo Karwofodi doordat zestien arbeiders in korte tijd het dienstverband zelf hebben beëindigd. Dit schrijft de Ware Tijd vandaag, donderdag 23 januari 2020.

'Ze zijn gezwicht voor de druk van de directie die hen een habbekrats heeft aangeboden om ontslag te nemen. Er wordt aan de mensen gezegd om liever hiermee akkoord te gaan, omdat ze anders straks met lege handen naar huis gaan. Dat is chantage, onderdrukking en intimidatie.' 

Volgens de bondsman wordt van sommige arbeiders geëist dat ze gaan werken te Tibiti. Hij zegt dat die werkplek niet ideaal is, omdat daar gewoonlijk ook op zon- en feestdagen gewerkt wordt en de mensen daarvoor niet extra worden betaald. Aan diegenen die daar niet naar toe willen, wordt voorgesteld dat ze ontslag nemen.

Een medewerkster die hiermee maandag is geconfronteerd, heeft dat dan ook gedaan. 'De vrouw heeft een baby en wil niet ver van haar kind zijn', aldus Karwofodi.

Manager Amrita Bhagwat van Greenheart verwijt de vakbondsman leugens te vertellen. Zij stelt dat er geen werk is te Apoera, terwijl het bedrijf wel arbeiders nodig heeft in Tibiti. 'We bieden hen opties, maar ze lijken niet bereid te zijn om te werken.' Het directielid ontkent dat het bedrijf werknemers onder druk zet om het dienstverband te beëindigen en zegt dat dit met wederzijds goedvinden gebeurt.

Karwofodi wijst erop dat het bedrijf tweeduizend Amerikaanse dollar aanbiedt per arbeider om ontslag te nemen. Bij weigering zal de onderneming voor elk dienstjaar een week salaris uitbetalen. 'We hebben haar gezegd dat het bedrijf voor elke arbeider vijftienduizend Amerikaanse dollar moet neertellen, als het van ons af wil.' 

Volgens hem heeft Bhagwat gisteren in een personeelsvergadering gezegd, dat het afvloeien van ongeveer zestig tot zeventig werknemers onvermijdelijk is. Dat had het management van het bedrijf het personeel ook al in juli verteld, omdat de onderneming de afgelopen jaren enorme verliezen zou hebben geleden. Bhagwat zegt, dat er mensen afgevloeid moeten worden om het bedrijf gezond te maken. Het gaat niet alleen om arbeiders in Apoera. Er is volgens haar eerder aan de mensen gezegd, dat ze hiervoor met voorstellen kunnen komen.

'De mensen zijn onredelijk. Een bondsvertegenwoordiger zegt vijftienduizend Amerikaanse dollar, maar de bond heeft ook eerder aangehaald dat er een sociaal plan is', zegt ze.

De houtmaatschappij is de grootste werkverschaffer in het gebied. Bij het bedrijf werken nu 105 mensen uit Apoera, Section en Washabo, maar dat waren er tijdens de hoogtijdagen meer dan tweehonderd, vertelt Karwofodi.

Minister Hoefdraad ontkent kennis te hebben van wurgcontracten Clairfield Belgium NV met Centrale Bank

Clairfield: 'Forse bedragen gestort door Centrale Bank voor geleverde diensten'

Hoefdraad: 'Governor moest weten dat deze contracten nooit mochten'


Hans Buysse, Managing Partner van Clairfield Belgium NV, bevestigt tegenover de Belgische krant De Standaard dat aanzienlijke bedragen overgemaakt zijn door de Centrale Bank van Suriname (CBvS) voor geleverde diensten, aldus Starnieuws vandaag, donderdag 23 januari 2020. Het gaat volgens informatie van minister Gillmore Hoefdraad van Financiën om 2.5 miljoen euro in negen maanden tijd. 

De bewindsman zegt, dat er grote vraagtekens zijn bij contracten die getekend zijn met Clairfield, waar onderzoek naar wordt gedaan. Volgens Buysse is de minister op de hoogte van de contracten die door de ex-governor Robert van Trikt en de directie van de bank zijn getekend.

'Ik ontken ten stelligste dat wij op de hoogte zijn van deze wurgcontracten en astronomische bedragen', zegt minister Hoefdraad. Hij draagt wel kennis van de relatie die het Belgische bedrijf heeft met de CBvS, maar heeft geen inzage gehad in het contract.

'In de financiële wereld is het meestal no cure no pay met deze bedrijven en coverage van reis- en verblijfkosten en een bescheiden vergoeding', benadrukt de bewindsman. Op de vraag of er contact was met minister Hoefdraad, antwoordt Buysse: 'Onze contractpartij is de Centrale Bank van Suriname, maar het spreekt voor zich, dat de regering en in het bijzonder de minister van Financiën Hoefdraad een belangrijke stakeholder is, en aldus betrokken is bij onze werkzaamheden. Zo zijn er inderdaad diverse meetings geweest in aanwezigheid van de heer Hoefdraad. Tussentijdse rapporten van onze opdracht werden ook naar hem gestuurd en hij heeft hierover zijn geschreven tevredenheid geuit.'

Hoefdraad daarentegen stelt, dat er nooit rapporten aan hem zijn afgegeven behalve modellen voor financiering voor de betaling van de stroomrekening om de Afobakadam over te nemen, omdat Clairfield een Japanse bank binnenbracht die later niet bruikbaar bleek te zijn. 'Wij hebben daarvoor netjes bedankt', zegt de minister. 'Wij waren blij dat we een internationale partner erbij hadden die ons kon bijstaan, maar de governor moest weten dat deze contracten waarbij zulke hoge non refundable retainer fees zonder geverifieerde prestaties nooit mochten', stelt Hoefdraad.

De minister zegt verder, dat hij nooit een volmacht aan Van Trikt noch Buysse heeft gegeven om namens de Staat te handelen.

De topman van Clairfield zegt, dat alle contracten en het betalingsverkeer volgens de regels van goed beheer/corporate governance, plaatsvinden. De betalingen gebeuren door de financiële afdeling van de bank, en door de boekhouding. 'Het gaat om lopende contracten die betrekking hebben op waarderingen van assets, oprichten en organiseren van een participatiemaatschappij naar Europees model met Europese governance en controles, projectfinanciering en een hervorming van de Centrale Bank naar Europees model', aldus Buysse.