woensdag 3 april 2019

PL-voorzitter Somohardjo: ‘Pertjajah Luhur heeft geen boodschap aan pep-talk Bouterse’

'De overlopers zijn al afgeschreven bij ons, ze hebben dus ook geen waarde meer voor ons'


'We hebben geen tijd voor de pep-talk van Bouterse. We hebben er geen boodschap aan.’ Dit zijn woorden van de partijvoorzitter van de Pertjajah Luhur (PL), Paul Somohardjo, aldus het Dagblad Suriname woensdag 3 april 2019.

Volgens partijvoorzitter van de NDP, Desi Bouterse, zouden honderden PL’ers afkomstig uit de districten Wanica, Commewijne en Paramaribo zijn overgelopen naar de NDP.

‘Dat is gewoon pep-talk', benadrukt Somohardjo. Volgens hem gaat het om afgeschreven leden van de PL, die de partij vijf jaren geleden de rug hadden toegekeerd om hun heil te gaan zoeken bij de overloper Raymond Sapoen. ‘Ze zijn al afgeschreven bij ons. Wanneer je een wagen afschrijft, heeft die wagen geen waarde meer. Ze hebben dus ook geen waarde meer voor ons.’

Opmerkelijk is dat al deze personen samen met de overloop karavaan van Sapoen de PL hadden verlaten. Dat er thans leegloop zou zijn binnen de HVB, de politieke organisatie van Sapoen, omdat al de leden hun overstap maken naar de NDP, interesseert Somohardjo ook al lang niet meer. ‘Volgens Bouterse stappen deze mensen in een andere trein. Maar, de trein die hij had beloofd vanuit Poelepantje naar Para zie ik nog steeds niet.’

Sham Binda: 'Adhin heeft zich verlaagd tot het niveau van zijn partijgenoten'

'Van een ontwikkeld mens verwacht je een betere analyse'


De poging van de vicepresident (vp) tevens ondervoorzitter van de NDP, Ashwin Adhin, om de NDP-aanhangers gerust te stellen over de economische gesteldheid van Suriname, heeft zeer averechts gewerkt op grote delen van de samenleving. Met zijn betoog tijdens de NDP-massameeting op 29 maart in partijcentrum Ocer heeft Adhin volgens critici uitsluitend zijn partijpolitieke kant getoond, terwijl er van een vp een ietwat objectieve houding wordt verwacht, zo schrijft het Dagblad Suriname woensdag 3 april 2019.

'Het is nu meer dan ooit duidelijk, dat er politiek wordt gespeeld met de toekomst van het land. De vp heeft zich verlaagd tot het niveau van zijn partijgenoten, want van een ontwikkeld mens verwacht je een betere analyse', is de opvatting van de ondernemer Sham Binda.

Hij accentueert, dat Adhin met zijn ‘paars’ hart enkele zaken heeft bevestigd: er is niets mis met lenen, de natuurlijke hulpbronnen hebben een waarde van meer dan 200 miljard Amerikaanse dollar, het overheidsapparaat wordt vormgegeven door 83.000 personen, waarvan de salarissen gefinancierd worden uit leningen, en de staatsschuld bedraagt 2.5 miljard Amerikaanse dollar.

Binda betreurt het dat een persoon met een bepaalde educatieve bagage tot deze conclusie komt. 'De vp zou zijn eigen ontwikkeling beter moeten waarderen. Welk bewijs is er dat de Surinaamse bodem een waarde heeft van meer dan 200 miljard Amerikaanse dollar? Je kan geen schulden maken op basis van een schatting. Het schijnt dat de regering niet voor sanering heeft gekozen, anders zou het overheidsapparaat niet uit 83.000 mensen bestaan.'

Binda moest overigens zijn wenkbrauwen fronsen toen Adhin zonder enige twijfel kenbaar maakte, dat er ondertussen 83.000 ambtenaren aan een baan zijn geholpen. 'Met dit aantal is het namelijk kristalhelder waarom de conceptbegroting niet in evenwicht is. Op deze manier krijg je nooit een sluitende begroting; tegenover die 83.000 mensen zijn er alleen kosten en geen opbrengsten. Er is nog steeds geen gewenste productie in het land.'

Dat er externe financiële hulp nodig is voor de uitbetaling van de salarissen is het bewijs dat de solvabiliteit van de overheid in gevaar is. 'Adhin is dus niet erin geslaagd om het publiek enthousiast te maken met zijn paars getint betoog. Het zou goed zijn als hij ook wat informatie prijs had gegeven over de rente van de staatsschuld van 2.5 miljard Amerikaanse dollar en de afbetalingsvoorwaarden', aldus Binda.

Duizenden Venezolanen bestormen grens naar Colombia op zoek naar eten

(Bron foto's: AFP)
Venezolanen klimmen over blokkade containers op Simón Bolívar-brug bij grensstad Cúcuta


Duizenden Venezolanen zijn in het westen van het land de grenscontroles te slim af geweest en zijn via een voetgangersbrug naar buurland Colombia getrokken. Volgens mediaberichten moeten ze over containers klauteren die door Venezolaanse veiligheidstroepen werden geplaatst op de Simón Bolívar-brug in de omgeving van de Colombiaanse grensstad Cúcuta. 


'De situatie is zeer moeilijk, we lijden honger, hebben geen stroom noch water', zei een Venezolaan aan de Colombiaanse krant El Tiempo. 'We komen naar Colombia op zoek naar levensmiddelen.'


In het geschil rond de levering van hulpgoederen had de Venezolaanse president Nicolás Maduro op 23 februari de grens met Colombia gesloten.

Toch staken dagelijks veel Venezolanen via sluipwegen en de rivier de Táchira de grens over. Ze winkelen of werken in de grensstad Cúcuta en keren vaak ’s avonds terug naar Venezuela. Het waterpeil van de rivier is echter aanzienlijk gestegen, waardoor een oversteek te voet is verhinderd.

(Surinname Mirror/Belga/El Tiempo/The Associated Press/YouTube)

Nederlandse waterschappen ondersteunen aantal regionale waterbeheerders in Colombia

In de miljoenenstad Cali bieden sinds 2016 Nederlandse waterschappen ondersteuning

In kader van programma Blue Deal wordt samenwerking met watersector in Colombia versterkt en uitgebreid


De waterschappen gaan intensiever een aantal regionale waterbeheerders in Colombia ondersteunen. Hiervoor zijn onder de paraplu van Blue Deal samenwerkingsovereenkomsten getekend. De bedoeling is om de uitvoeringskracht van de waterbeheerders te versterken. In Colombia lopen er al enkele projecten, zoals in de miljoenenstad Cali waar sinds 2016 Nederlandse waterschappen ondersteuning bieden. 

Door het afsluiten van overeenkomsten in het kader van het programma Blue Deal wordt de samenwerking met de watersector in het Zuid-Amerikaanse land versterkt en uitgebreid. Onder de verzamelnaam InspirAgua zijn er nu partnerschappen met vijf clusters van regionale waterbeheerders. De partnerschappen met de regio’s Neiva en Santander zijn nieuw.

De samenwerking heeft een lange aanloop gehad, vertelt Ellen Bollen-Weide, programmamanager InspirAgua en werkzaam bij Waterschap Rijn en IJssel. 'In 2010 waren er grote overstromingen in Colombia. Kort daarna bezocht koning Willem-Alexander het land en toen is een intentieovereenkomst getekend dat Nederland op waterterrein zou helpen. In de eerste jaren zijn er vooral adviesrapporten door onze ingenieursbureaus geschreven, waarin concepten als Ruimte voor de Rivier werden aanbevolen. Maar het is natuurlijk ook de bedoeling dat er wat gaat gebeuren.' Dat is volgens Bollen-Weide de insteek van het programma Blue Deal van de Nederlandse waterschappen.

'Hierdoor is het mogelijk om een langjarige samenwerking met buitenlandse partners aan te gaan, in principe tot 2030. De focus van Blue Deal ligt op het versterken van de uitvoeringskracht van waterbeheerders. In de kern is wat we in Colombia doen hetzelfde als in andere landen.'

Een zeer grote uitdaging in het Zuid-Amerikaanse land is de afvalwaterbehandeling, zegt Bollen-Weide. 'Er staan wel zuiveringen, her en der ook grote, maar het gros doet het slecht of zelfs niet. Dat heeft vooral te maken met onvoldoende kennis en vaardigheden en ontoereikende organisatiekracht om zo’n zuivering te runnen.' De deskundigen uit Nederland brengen het drie lagen-model voor watergovernance in. Dit houdt in dat een waterbeheersorganisatie op inhoudelijk, institutioneel en relationeel gebied zijn zaakjes op orde moet hebben.

Bollen-Weide: 'We kijken samen met de Colombiaanse partner welke aspecten het meest problematisch zijn en zoeken dan binnen onze waterschappen naar medewerkers met veel relevante kennis en ervaring. Zij gaan voor een kortere tijd naar Colombia om de mensen daar te adviseren. Vervolgens gaan die er zelf mee aan de slag.'

De Nederlandse pool voor Colombia bestaat uit ongeveer veertig deskundigen van tien waterschappen. Er wordt breed expertise ingezet, merkt Bollen-Weide op. 'Niet alleen hydrologen, afvalwatertechnologen en dergelijke, maar ook specialisten in projectmanagement en financiën. Het is maatwerk, door de vraag gestuurd. In Colombia is onze hulp er eigenlijk altijd op gericht dat zaken die er al zijn, goed gaan werken.' Bollen-Weide noemt als voorbeelden de implementatie van een beheerplan en de naleving van vergunningen. 'Zoiets kost niet het meeste geld, maar zijn vaak wel het ingewikkeldst om te organiseren. We zorgen er daarom voor dat de vijf clusters hun ervaringen uitwisselen, zodat zij van elkaar kunnen leren.'

Er zijn nu partnerschappen in negen landen gerealiseerd onder de vlag van het programma Blue Deal. Op maandag 8 april wordt het officiële startschot voor deze partnerschappen gelost. In het kader van Blue Deal investeren de waterschappen en de ministeries van Buitenlandse Zaken en van Infrastructuur en Waterstaat tot 2030 75 miljoen euro in langdurige internationale samenwerkingsprojecten. Het doel is om minstens twintig miljoen mensen in veertig stroomgebieden wereldwijd beter te beschermen tegen water en een betere toegang te geven tot schoon, voldoende en veilig water.

(Suriname Mirror/H2o Waternetwerk/Waterforum/iagua.es)

Braziliaanse president Bolsonaro in Israël: 'Er bestaat geen twijfel over dat het nazisme een linkse beweging was'

(Bron foto: Twitter)
Opmerking Bolsonaro na bezoek aan Israëls Yad Vashem Holocaustmonument en museum

- Brazilië opent een handelskantoor in Jeruzalem 
- Premier Benjamin Netanyah: 'Ik hoop dat het handelskantoor een stap is in de richting van het verplaatsen van de ambassade naar Jeruzalem'


De rechtse Braziliaanse president Jair Bolsonaro zei 'er bestaat geen twijfel over' dat het nazisme een linkse beweging was, net na een bezoek dinsdag 2 april 2019 aan Israëls Yad Vashem Holocaustmonument en museum. De opmerkingen van Bolsonaro zijn in tegenspraak met de informatie op de website van het museum, die luidt dat de Duitse nazi-beweging is ontstaan ​​uit rechtse radicale groeperingen die reageerden op de opkomst van het communisme.Op televisie dinsdag herhaalde de Braziliaanse president eerdere opmerkingen van de minister van Buitenlandse Zaken van zijn land, Ernesto Araujo, die ook beweerde dat de nazi's linksen waren. Gevraagd door verslaggevers of hij het eens was met Araujo, zei Bolsonaro: 'Er is geen twijfel mogelijk, toch?'


Hij vervolgde dat de naam van de nazi-partij de Nationaal-Socialistische Partij van Duitsland was, waaronder het woord 'socialist'. De officiële naam was de Nationaal-Socialistische Duitse Arbeiderspartij (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei). Ondanks hun naam volgden de nazi's een fascistische en antisemitische - in plaats van een socialistische - ideologie.


Bolsonaro heeft Israël woensdag 3 april verlaten om terug te keren naar Brazilië.

Zijn vierdaagse bezoek kwam slechts een week vóór de verkiezingen van Israël, waarin de rechtse premier Benjamin Netanyahu herverkiezing zoekt. Het bezoek werd in eerste instantie gezien als een mogelijke stimulans voor de verkiezingsvooruitzichten van Netanyahu, maar bleef achter bij de hoop van de Israëlische premier, dat Brazilië zijn ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem zou verplaatsen. Bolsonaro stelde kort na zijn inauguratie in januari voor om de ambassade te verhuizen, maar zijn regeringkwam later terug op de opmerkingen. Braziliaanse functionarissen kondigden in plaats daarvan tijdens zijn bezoek aan Israël aan, dat het land een handelskantoor in Jeruzalem zou openen. Netanyahu heeft gezegd dat hij hoopt dat het handelskantoor een stap is in de richting van het verplaatsen van de ambassade naar Jeruzalem.

De regering van de Amerikaanse president Donald Trump, die Bolsonaro als een bondgenoot beschouwt, erkende Jeruzalem in 2017 als hoofdstad van Israël en gaf opdracht tot het verplaatsen van de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem, dat afgelopen mei plaatsvond.

Israëli's en Arabieren betwisten de status van Jeruzalem, dat heilig is voor Joden, christenen en moslims. Israël beschouwt de stad als haar 'eeuwige en ondeelbare' hoofdstad, maar dat wordt internationaal niet erkend. Palestijnen willen dat Jeruzalem de hoofdstad wordt van een uiteindelijke Palestijnse staat.

Jeruzalem is de thuisbasis van Yad Vashem, dat de Holocaust documenteert en een gedenkteken is voor de 6 miljoen Joden vermoord door nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog.


(Suriname Mirror/Reuters/Twitter)

Amerikaanse sancties tegen Venezuela nadelig voor essentiële medische voorzieningen

'Ziektes die onder controle waren in het land, zoals mazelen en difterie opnieuw opgedoken'


Amerikaanse sancties tegen Venezuela zijn nadelig voor essentiële medische voorzieningen  waaronder een 18-miljoen euro kostende verzending van medicijnen en vaccins, zei de minister van Volksgezondheid Carlos Alvarado van Venezuela dinsdag 2 april 2019.

De regering heeft al ingestemd met de aanschaf van de benodigdheden, maar is niet in staat om voor ze te betalen als gevolg van Washington's 'dwang unilaterale' sancties, zei Alvarado bij de door de staat gerunde VTV. De aankoop omvat twee miljoen euro aan vaccins die zijn verkregen via het internationale volksgezondheidsagentschap de Pan American Health Organization, waar de regering niet voor heeft kunnen betalen, omdat Amerikaanse sancties banktransacties hebben geblokkeerd, zei hij.


Het zijn niet alleen medicijnen en vaccins die schaars zijn vanwege de sancties. 'We hebben nog veel andere dingen die al zijn onderhandeld en gekocht, maar het geld is geblokkeerd en daarom kunnen we de betaling niet uitvoeren', zei Alvarado.


Voor het Zuid-Amerikaanse land is sinds 2014 toegang tot medische benodigdheden beperkt, toen de Amerikaanse president Barack Obama een uitvoerend bevel uitvaardigde, dat Venezuela een 'ongewone en buitengewone bedreiging' voor de nationale veiligheid bestempelde, herinnerde Alvarado zich. De situatie verslechterde in deze jaren, zei de minister, eraan toevoegend dat '2017 de meest verschrikkelijke, meest kritieke periode was, omdat het steeds moeilijker werd om medicijnen te kopen en vaccins te kopen'.

Het gevolg was dat 'ziektes die onder controle waren gebracht in het land, zoals mazelen en difterie', opnieuw zijn opgedoken, zei hij.


(Suriname Mirror/Xinhua/Twitter/Radio Reloj/YouTube)

Ramsahai (NDP): 'Personen die niet eens lagere school hebben afgerond zijn aangesteld als bestuursambtenaar'

Personen zonder GLO-getuigschrift in dienst als bestuursambtenaar 

‘Mensen worden bevorderd die niet kunnen schrijven'


NDP-parlementariër Rajiv Ramsahai vraagt zich af hoe personen, die niet eens de lagere school hebben afgerond, aangesteld kunnen worden als bestuursambtenaar. 'Moeten er geen richtlijnen zijn voor personen die bestuursambtenaar worden? Ik heb nooit een sollicitatie gezien waar men kan solliciteren om bestuursambtenaar te worden, maar ik zie wel op het veld dat personen, die niet eens beschikken over een getuigschrift van het Gewoon Lager Onderwijs (GLO), bestuursambtenaar worden', zei de politicus uit Commewijne dinsdag tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee, aldus woensdag 3 april 2019 het Dagblad Suriname.

De NDP’er vindt dat minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO) een profielbeschrijving moet geven van de bestuursambtenaar, daar dit in de praktijk voor behoorlijk veel verwarring zorgt. Volgens Ramsahai moeten deze aangetrokken personen bovendien naar het Instituut voor Opleiding Bestuursambtenaren in Suriname (IBAS) voor de MBO-opleiding voor bestuursambtenaren in Suriname.

Het probleem is echter, dat deze IBAS-opleiding al zeker twee tot drie jaren niet gedraaid wordt. Erger nog, de personen die deze opleiding al met succes hebben afgerond, kunnen tot nu toe niet in aanmerking komen voor een bevordering.

ABOP-parlementariër Marinus Bee, die eerder werkzaam was bij de bestuursdienst, ondersteunde de oproep van de NDP’er. Volgens Bee was het beroep van bestuursambtenaar vroeger zwaar gepolitiseerd, waardoor de voormalige minister van RO, Michel Felisi, tijdens de Nieuw Front regeerperiode de IBAS-opleiding in het leven moest roepen om zo de functie en bevorderingen te koppelen aan studie.

'Nu horen wij dat mensen worden bevorderd, die niet eens kunnen schrijven. Ze voldoen dus niet aan de eisen zoals vervat in die functieomschrijving', stelde Bee. Hij vindt dat de regering goed hiernaar moet kijken en tenminste een lijst van bevorderingen van de afgelopen twee jaren het parlement moet doen toekomen.

Bromfietsster (56) komt om het leven bij aanrijding met auto in Paramaribo

Auto rijdt Karijam Fiona Singodikromo aan en vervolgens een bus van route Tammenga-Paramaribo


Het Korps Politie Suriname bericht woensdag 3 april 2019, dat 's ochtends bromfietsster Karijam Fiona Singodikromo (56), na te zijn aangereden door een personenauto op de kruising van de Gemenelandsweg en de Thompsonstraat, is overleden.

Onderzoek wees uit, dat de bromfietsster en een personenbus, die de route Tammenga- Paramaribo onderhoudt, over de Gemenelandsweg reden. Zij kwamen vanuit de richting van de Van Idsingastraat gaande in de richting van de Zinniastraat.

(Bron foto: Ala-D Media/Starnieuws)
Een personenauto, die vanuit de Thompsonstraat kwam, verleende geen voorrang aan het verkeer op de Gemenelandsweg. De bestuurder van deze auto reed de bromfietsster aan en kwam vervolgens tegen de personenbus aan, die achter de bromfietsster reed. Singodikromo was vrijwel op slag dood.

De chauffeuse van de bus en de veroorzaker kwamen met de schrik vrij. De automobilist is in het bezit van een Nederlands en internationaal rijbewijs, die zijn hangende het onderzoek is ingevorderd. Hij werd overgebracht naar het politiebureau en onderworpen aan een blaastest. De man bleek niet onder invloed van alcohol te zijn. Na voorgeleiding werd hij heengezonden.

Karta-Bink (Pertjajah Luhur, PL): ‘Subsidiegeld boothouders op privérekening gestort’

PL-Assembleelid fronst wenkbrauwen bij subsidiestortingen boot- en bushouders 


Assembleelid Ingrid Karta-Bink (Pertjajah Luhur, PL) heeft gisteren, de tweede dag van de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee, enkele kanttekeningen geplaatst bij de manier waarop de regering slechte controle uitoefent op de miljoenen aan subsidies, die maandelijks gestort worden voor boot- en bushouders. Ze stelde een document onder ogen te hebben gehad, waaruit blijkt dat subsidiegelden van boothouders op een privérekening werden gestort van de toenmalige voorzitter van de Belangenorganisatie Veerboten Commewijne (BOVC), zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 3 april 2019.

Seshma Bissesar, de huidige voorzitster van de BOVC, schreef eerder een brief naar minister Patrick Pengel van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C). Volgens haar is er sprake van staatsoplichting.

'Welke controle oefent het ministerie uit wanneer subsidiegelden gestort worden> Wanneer het een vereniging is, dan moet die vereniging een bankrekening hebben. Zo kan elke boothouder het geld gestort zien', benadrukte de parlementariër. Volgens de politica is op 12 juli 2017 een intentieverklaring getekend tussen ex-OWT&C-minister Jerry Miranda en de Belangenorganisatie Veerboten in Commewijne over de aanpassing van de tarieven. Zij wil weten of de boothouders nog subsidie zullen ontvangen, aangezien deze intentieverklaring ook aangeeft dat ingaande augustus 2017 de subsidies zouden worden stopgezet.

Volgens Karta-Bink blijven de misstanden niet alleen bij de boothouders, maar ook bij het Nationaal Vervoersbedrijf (NVB) en Organisatie van Bus- en Boothouders in Suriname (OBS). 'Het NVB en OBS hebben Srd 2 miljoen aan subsidie over twee maanden ontvangen voor 42 busvergunningen. Is dat waar? Hoe vindt die calculatie plaats? De storting was teveel voor 42 busvergunningen. Was er daar ook een rechtstreekse storting op een privérekening of een rekening van de organisatie?'

Vooral inzake de stortingen van subsidiegelden voor de Particuliere Lijnbushoudersorganisatie (PLO) heeft Karta-Bink bedenkingen. 'Van de subsidiegelden die gestort worden, heb ik heb begrepen dat de PLO ook onkosten voor zichzelf, het bestuur dus, declareert van Srd 64.000. Is dat waar minister? Er is ook een intentieverklaring, dat de vorige minister van OWT&C akkoord is gegaan met deze onkosten. Laat de documenten praten.'

Dayanand Dwarka verlaat na ruim 13 jaar de VHP uit onvrede over optreden voorzitter Santokhi

Dwarka overtuigd dat na verkiezingen 2020 de VHP deel uitmaakt van regeercoalitie met NDP


Starnieuws meldt vanmiddag, woensdag 3 april  2019, dat Dayanand Dwarka het lidmaatschap van de VHP schriftelijk heeft opgezegd. Dwarka zegt, dat op basis van politieke handelen en gedragingen van VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi hij ervan overtuigd is, dat na de verkiezingen van mei 2020 de VHP deel zal uitmaken van een regeercoalitie met de NDP. 

'Alle hoop dat u uiteindelijk tot inkeer zou komen en dit heilloze pad zou verlaten, heb ik thans verloren', schrijft Dwarka. 'Met deze opzegging komt tevens ook een eind aan mijn deelname van de Politieke Raad van de VHP. Alhoewel u de schijn wekt bij het electoraat, dat de strijd bij de komende verkiezing zal gaan tussen het goede en het kwade (Dharma versus Adharma) stelt u alles in het werk om deelgenoot te worden van het kwade.'

Dwarka zegt meer dan dertien jaar zijn krachten te hebben gegeven aan de VHP op een nimmer aflatende en onbaatzuchtige wijze. Hij heeft na ampele overwegingen zijn lidmaatschap per 2 april opgezegd.

'Aangezien ik niet kan meewerken aan misleiding van de kiezers en de politieke koers die de VHP onder uw leiding aan het varen is, in strijd met mijn idealen en principes, heb ik het voornoemde besluit genomen. Immers ben ik opgevoed door het principe, dat het kwaad te allen tijd bestreden moet worden en je onder geen enkele omstandigheid deel wordt van hetzelfde kwaad', schrijft Dwarka aan Santokhi.

Dagelijks rukt de brandweer gemiddeld 30 keren uit naar vuil- of grasbranden....

Hitte, droogte, vuur en rookoverlast!

(Bron foto's: KBS)
'KBS doet een beroep op een ieder om geen vuil of gras te verbranden'


'We zijn weer in een periode van droogte….., de piekperiode van de kleine droge tijd. Volgens de Meteorologische Dienst kan deze periode nog enkele dagen aanhouden. Doordat aan dit seizoen een verhoogd risico van brandgevaar is gekoppeld, wordt de brandweerzorg vaker aangesproken. De vuil- en grasverbrandingen komen het meest voor in deze periode van droogte', zo bericht het Korps Brandweer Suriname, KBS, vandaag, woensdag 3 april 2019. 

Dagelijks rukt de brandweer gemiddeld 30 keren uit naar vuil- of grasbranden. Grasbranden kunnen soms spontaan ontstaan, de meeste gras- en vuilverbrandingen zijn echter te wijten aan on- of bewuste menselijk handelen.


Het KBS geeft ter overvloede in herinnering, dat het stichten van vuil- of grasbranden, bij wet verboden is. Dit onmaatschappelijk gedrag heeft ook een schadelijk effect op het milieu in met name de woonwijken.

Door de frequente meldingen van dit karakter is het KBS niet altijd in staat om ‘multi’ simultaan op te treden. 'Eén van de trekkers van de tank met bluswater (20.000 liter) was gisteren door een technisch euvel voor enkele uren buiten dienst, waardoor de druk op de ‘zorg’ werd vergroot. Het KBS doet een beroep op een ieder om geen vuil of gras te verbranden, degenen die dat doen te overtuigen het na te laten en bij ontdekken hiervan gelijk de brandweer te bellen op het nr. 110 of de dichtstbijzijnde brandweerpost in uw omgeving. (ook al ondervindt u op dat moment geen directe overlast)'

'Als het gaat om veelplegers, zoals buurtbewoners die zich veelvuldig hieraan schuldig maken, wordt u op het hart gedrukt, zoveel als mogelijk de politie te bellen. Het verbranden van gras en vuil heeft meerdere aspecten dan brandveiligheid alleen, gezondheid, milieu, verkeersveiligheid, et cetera., zijn allemaal aan de orde bij dit vraagstuk.'

'Aan kampeerders, recreanten, vissers, jagers, et cetera., wordt een dringend beroep gedaan, verantwoord om te gaan met de natuur. Voorkom het koken onder bomen, Let op laag hangende (dorre) takken. est alert en houd een emmer met zo'n 20 liter water gereed. Laat de plek zoveel mogelijk achter, zoals je die heb aangetroffen en indien mogelijk NETTER!'

Santokhi (VHP) vraagt justitieel onderzoek in Suriname naar corruptieschandaal Ballast Nedam/Wijdenboschbrug

'Als die 34 miljoen gulden gebruikt zou worden voor Wijdenboschbrug, dan zou je een brug met een tweebaansweg hebben'


VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi heeft gisteren een verzoek aan De Nationale Assemblee (DNA), tijdens de behandeling van de begroting 2019, gedaan, om nu ook extra aandacht te gaan schenken aan het corruptieschandaal van bouwbedrijf Ballast Nedam, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 3 april 2019. 

Ballast Nedam betaalde vanaf 1997 in termijnen 34 miljoen Nederlandse gulden aan steekpenningen om twee bruggen te mogen bouwen in Suriname. Het geld zou onder meer overgemaakt zijn naar toenmalige president, Jules Wijdenbosch, en zijn toenmalige adviseur van staat, nu president, Desi Bouterse.

Ondertussen zijn meerdere personen in Nederland veroordeeld, maar de vervolging en berechting van twee voornoemde personen in Suriname blijft ondanks verzoeken bij het Openbaar Ministerie nog steeds uit.

De VHP’er reageerde op een opmerking van NPS’er Marlon Budike, die sprak over de filevorming op de Wijdenboschbrug over de Surinamerivier. 'Als dat geld (34 miljoen) ook gebruikt zou worden voor de Wijdenboschbrug, dan zou je een brug met een tweebaansweg daar hebben. Hierdoor zou je geen enkele filevorming hebben. Maar, dat geld is gegaan in enkele zakken van mensen die nu in de regering zitten', benadrukte de VHP-leider.

Hij vindt het tijd dat ook het onderzoek in Suriname wordt opgestart. Hiervoor zou rechtshulp aan Nederland kunnen worden gevraagd.

Bulgaarse arrestant overlijdt in cel politiebureau Geyersvlijt

Emyll Toncheff Kosstsdinoff (51) werd, met twee landgenoten, verdacht van creditcardfraude


De 51-jarige Bulgaarse arrestant Emyll Toncheff Kosstsdinoff is maandagmiddag overleden. Hij viel dood neer in het cellenhuis van het politiebureau Geyersvlijt, aldus het Korps Politie Suriname vandaag, woensdag 3 april 2019.

Een ingeschakelde arts stelde officieel de dood van Kosstsdinoff vast. Na overleg met het Openbaar Ministerie is zijn lichaam voor obductie in beslag genomen.

Kosstsdinoff was op 4 februari, samen met twee andere landgenoten, in Suriname aangehouden op verdenking van creditcardfraude. De Bulgaren maken vermoedelijk deel uit van een internationale criminele organisatie die begin vorig jaar, met behulp van valse pinpassen, geldbedragen hebben gelicht uit ATM-machines van enkele lokale banken.

Bij hun aanhouding dit jaar trof de politie een groot geldbedrag en een aantal pinpassen in hun bezit.

Premier Rhuggenaath, Curaçao, wijst collega Rutte in brief op gevolgen crisis Venezuela voor economie op eiland

College financieel toezicht (Cft) gaat voorbij aan de Venezuela-crisis


Daar waar het College financieel toezicht (Cft) met letterlijk niet één woord rept over de Venezuela-crisis, staat de regering-Rhuggenaath juist uitvoerig stil bij de gevolgen van deze ramp en - uiteraard - de gevolgen die dit heeft voor Curaçao en de overheidsbegroting en -tekorten. 

Sinds 2016 is de totale krimp - volgens het kabinet voornamelijk veroorzaakt door de Venezolaanse crisis - niet minder dan 7 procent van het bruto binnenlands product (bbp), zo blijkt uit een ‘Schets van de sociaaleconomische situatie’ in de brief van 27 maart van premier Eugene Rhuggenaath (PAR) aan zijn ambtgenoot Mark Rutte (VVD), voorzitter van de Koninkrijksregering in Den Haag. Dit schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 3 april 2019.

Hieronder deze schets:

'Venezuela is een van de belangrijkste handelspartners van Curaçao. De raffinage van ruwe aardolie uit Venezuela is een van de voornaamste pijlers van de Curaçaose economie in termen van toegevoegde waarde, werkgelegenheid en deviezeninkomsten. De afgenomen raffinageactiviteiten op Curaçao als gevolg van de crisis in Venezuela zorgen al enige tijd voor een aanhoudende terugval in gerelateerde activiteiten op het eiland. De operationele resultaten van verschillende overheidsvennootschappen die haven- en raffinaderij-gerelateerde activiteiten uitvoeren hebben hieronder te lijden gehad, en daarmee ook de dividendopbrengsten voor de staatskas. De beslagleggingen door ConocoPhillips op de bezittingen van de Venezolaanse oliemaatschappij PdVSA hebben sinds 2018 voor additionele verstoringen in de aanvoer van ruwe olie aan Curaçao gezorgd.'

'Vanwege de verhoogde sancties van de Verenigde Staten is de productie van de raffinaderij voor de lokale markt inmiddels nihil geworden, waardoor onder meer de uitbetaling van salarissen en de afdracht van leaseverplichtingen aan de overheid van Curaçao onder druk staan. De negatieve effecten van de aanhoudende diepe crisis in Venezuela worden dan ook steeds meer zichtbaar in andere economische sectoren van Curaçao.'

Airline Technical Support (ATS) Caribe nv wil op Hato, Curaçao, een onafhankelijke aircraft maintenance, repair en overhaul organisation opzetten

(Bron foto: ATS)
'In Cariben, Zuid- en Midden-Amerika is een tekort aan kwalitatief hoogstaande MRO-capaciteit'


Airline Technical Support (ATS) Caribe nv, opgericht in november 2018, wil op Hato een onafhankelijke aircraft maintenance, repair en overhaul organisation (MRO) opzetten. Aldus Kris Bleyenberg van KB Venture bv, een Nederlandse holding die medebestuurder is van ATS Caribe, in vandaag, woensdag 3 april 2019, in het Antilliaans Dagblad

'Vanwege de getoonde interesse hebben wij in 2018 onderzoek gedaan naar de kansen en bedreigingen verbonden aan het opzetten van zo’n onafhankelijke MRO in de regio. Initieel voor kleinere en middelgrote vliegtuigen - van Fokker 50’s en aanverwante toestellen tot mid-size aircraft zoals Boeing 737 en Airbus A320 - maar in een volgende fase ook voor wide-body aircraft zoals Boeing 787 en Airbus A330. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen, dat in de regio Cariben, Zuid- en Midden-Amerika er een tekort is aan kwalitatief hoogstaande MRO-capaciteit voor deze typen vliegtuigen, en dat Curaçao door haar centrale ligging de perfecte locatie is voor een dergelijke MRO in deze regio.'

De naam ATS viel onlangs, omdat eind vorige week door de lokale luchtvaartmaatschappij EZ Air werd gemeld dat zij op zoek is naar hangaarruimte, maar dat de particuliere luchthavenexploitant Curaçao Airport Partners (CAP) deze momenteel niet kan bieden. Ook ATS krijgt deze ruimte echter niet zomaar.

Uit een brief van CAP, ondertekend door waarnemend ceo Paulo Mazzali, in handen van deze krant, blijkt dat er meerdere partijen in de race zijn voor het gebruik van de Hangar Bay South. CAP is intussen en zogeheten ‘Request for Offer’ (RFO) begonnen.

Bleyenberg vertelt, dat tot 2017 de focus van ATS lag op het vestigen van maintenance stations in Europa. In dat jaar kocht ATS haar eerste Fokker 70 van Insel Air, en heeft deels op Curaçao aan het toestel het nodige onderhoud gedaan en het vliegtuig daarmee weer luchtwaardig gemaakt.

Oppositie en coalitie in Assemblee willen van regering weten wat zes Chinese hektrawlers nog in Surinaamse wateren doen

LVV-minister Soerdjan zei 7 maart in Assemblee, dat de trawlers illegaal aanwezig zijn


De zes Chinese hektrawlers, die sinds november vorig jaar in Surinaamse wateren zijn, waren gisteren weer eens onderwerp van vragen in De Nationale Assemblee, tijdens de begrotingsbehandeling, van coalitie- én oppositieleden, aldus vandaag, woensdag 3 april 2019, op Starnieuws. 

Minister Lekhram Soerdjan van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft op 7 maart in De Nationale Assemblee meegedeeld, dat de trawlers illegaal hier zijn. De Assembleeleden willen weten wat de boten nog hier doen.

Assembleelid Rajiv Ramsahai (NDP) wilde weten waarom er niet wordt opgetreden als de boten geen vergunning hebben en nog steeds in Surinaamse wateren zijn. De schepen hebben een motorvermogen van 2000 pk terwijl 500 pk toegestaan is. Volgens het Assembleelid zijn er meer trawlers die vissen met een motorvermogen van meer dan 2000 pk. Hij wil dat er een onderzoek wordt ingesteld. Ook wil Ramsahai een lijst van alle trawlervergunningen die zijn verstrekt. Terwijl er sprake is van overbevissing worden elk jaar vergunningen verlengd en nieuwe uitgegeven. Hij plaatste hierbij vraagtekens.

Keshopersad Gangaram Panday (NDP) vindt de aanwezigheid van de trawlers ook niet goed. Hij heeft begrepen dat er een rechtszaak aanhangig is gemaakt tegen de Staat. Omdat er nog geen uitspraak is, zijn de trawlers nog hier, is zijn informatie. Hij wil weten in welk stadium de zaak zich bevindt.

Marlon Budike (NPS), Carl Breeveld (DOE), Ingrid Karta-Bink (Pertjajah Luhur) en Mahinder Jogi (VHP) hebben ook hun ongenoegen geuit over de aanwezigheid van de trawlers.

Karta-Bink wees erop dat 5000 gezinnen direct afhankelijk zijn van de visserijsector. Zij merkte op, dat bang bang en kandra tiki al schaars dreigen te worden. Zij vindt dat een loyalist niet bevoordeeld kan worden ten koste van de sector.

Voorzitter PRO Sewcharan: 'Mensenrechten zijn geschonden met wijzigen wetten kiesstelsel'

'Samenbundeling van politieke partijen onmogelijk maken, is in strijd met uw mensenrecht' 

'Ingrijpen in kiesstelsel door financiële verplichtingen op te leggen aan politieke partijen is in strijd met uw mensenrecht'


Gerold Sewcharan, voorzitter van de Partij voor Recht & Ontwikkeling (PRO), stelt dat met het wijzigen van de wetten over het kiesrecht, mensenrechten zijn geschonden. Er kan een klacht worden ingediend bij de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens. Lokaal zijn er ook juridische mogelijkheden die een rechter in staat zal stellen om de wet 'buiten toepassing' te verklaren, geeft Sewcharan aan. 

Sewcharan, en voorzitters Saif Basier van Lijst Basier, Angelic del Castilho van DA’91 en Maisha Neus van Strei!, waren gisteravond inleiders op de discussieavond van de Kenniskring met thema 'Hoe verder na de wijziging van de Kieswet???', zo bericht Starnieuws vandaag, woensdag 3 april 2019.

De Kiesregeling en het Decreet Politieke Organisaties zijn vorige week gewijzigd. Dit houdt onder andere in dat politieke partijen, vóór de verkiezingen, geen combinaties mogen vormen. En om mee te doen moet er een waarborgsom betaald worden. Dit bedrag kan afhankelijk van het aantal kiesgerechtigden, oplopen tot Srd 100.000. Er moet Srd 25 betaald worden voor 1% van de kiesgerechtigden in het land.

Hoewel niet duidelijk geworden is hoe PRO gaat reageren op de wijzigingen, heeft de partijvoorzitter een juridische uiteenzetting gegeven over de stappen die ondernomen kunnen worden. Groepen moeten aantonen dat er een 'strijdigheid' is tussen de gewijzigde wetten en andere bepalingen. Een andere mogelijkheid is om de wet te laten toetsen door het Constitutioneel Hof. Maar, dat bestaat nog steeds niet. Een derde mogelijkheid is de Inter-Amerikaanse Commissie voor Mensenrechten adviseert Sewcharan, die ook advocaat is.

'De regering en De Nationale Assemblee mogen het recht om te kiezen en om gekozen te worden, uitsluitend reguleren op grond van leeftijd, nationaliteit, woonplaats, taal, onderwijs, burgerrechtelijk en geestelijk vermogen of veroordeling vanwege een strafbaar feit', vertaalt Sewcharan lid 2 van Artikel 23 uit het Mensenrechtenverdrag. 'Ingrijpen in het kiesstelsel door financiële verplichtingen op te leggen aan politieke partijen is in strijd met uw mensenrecht. Het wijzigen van het kiesstelsel van Suriname om samenbundeling van politieke partijen onmogelijk te maken, is in strijd met uw mensenrecht, in strijd met Artikel 23 van het Amerikaans Verdrag van de Rechten van de Mens.'

'Elke burger of politieke partij kan een klacht deponeren bij de Inter-Amerikaanse Commissie van de Rechten van de Mens', zei Sewcharan. Hij garandeert dat de klachten in behandeling zullen worden genomen.

'Artikel 106 van onze Grondwet geeft de mogelijkheid om naar de Kantonrechter te gaan als er sprake is van een strijdigheid tussen een wettelijke en een verdragsbepaling. Dat kan alleen wanneer die verdragsbepaling rechtstreeks doorwerkt in de nationale rechtsorde van Suriname. Daarom is het zaak, dat degenen die deze bepalingen willen laten toetsen door de Kantonrechter, onderzoek doen naar de vraag of die verdragsbepaling artikel 23 lid 1 van het Verdrag, rechtstreeks doorwerking heeft in de rechtsorde van Suriname. Is dat zo, dan kan ik u nu al zeggen dat de rechter van Suriname die wettelijke bepaling, omdat die in strijd is met de verdragsbepaling in dit concrete geval, buiten toepassing zal moeten verklaren.' 

Hieronder de integrale tekst van de inleiding van Angelic del Castilho, voorzitster van DA’91:


'Dames en heren,

DA’91 is sinds haar oprichting - toen als Alternatief Forum en deel van DA91 en later als DA’91 in DNA vertegenwoordigd geweest! Ze heeft een ervaring in DNA opgebouwd van ruim 24 jaren.
DA’91 stelt vast dat zij de enige politieke partij is die consequent en consistent is geweest in haar standpunt aangaande het verbod op pre-electorale combinaties en zich altijd onomwonden heeft uitgesproken tegen dit verbod. Ook tijdens de participatie in de consultatie ronde met de commissie olv ex-president Jules Wijdenbosch. Overigens heeft DA’91 ook andere principiële standpunten kenbaar gemaakt die niet zijn opgenomen in het finaal verslag.


- Onze overweging die ten grondslag liggen aan ons standpunt met betrekking tot pre-electorale combinaties:
DA’91 ervaart het verbod tot combinatievorming als ondemocratisch, omdat de mogelijkheid van combinaties vóór de verkiezing politieke eenheid zeer bevorderd. In feite is combinatie vorming al een halve formatie,waarbij de kiezer o.b.v. het gepresenteerde verkiezingsprogramma van zo een combinatie waarin de beginselen,en ideologie van de deelnemende politieke partijen in verwerkt zijn een keuze kan maken. De kiezer weet dan van te voren voor wat voor soort regering ze kiezen.

Daarenboven bevordert het te komen tot een harmonische samenleving door de politieke belangen van verschillende groepen met verschillende religieuze, etnische, culturele en maatschappelijke oriëntatie, voor een gezamenlijk belang te bundelen. De consequenties van de aanname van de recente wetten zouden op termijn kunnen leiden tot de bevordering van dictatuur mn door creatie van een 1-partij stelsel zoals enige dagen geleden werd verwoord als het voornemen , de wens, door een NDP DNA-lid. 

Voorts is ons standpunt ook steeds geweest dat wijzigingen in het huidig kiesstelsel pas de verkiezing na de eerstvolgende van kracht mogen zijn. Dit is van belang om alle schijn dat politiek opportunisme ten grondslag ligt aan de doorvoering van wijzigingen uit de wereld te helpen. Ook dit past in de ideologische benadering van DA’91 n.l. dat Democracy is a way of life.

Heel belangrijk is ook ons standpunt dat teneinde het besluit te ontdoen van de enge belangen behartiging van zij die nu in DNA een zetel hebben wij, DA’91 voorts van mening zijn dat elke wijziging van de kieswet waarbij een 2/3 meerderheid zoals vervat in de GW artikel 60 vereist is, eerst d.m.v. een referendum aan het Surinaamse volk voorgelegd dient te worden voor goedkeuring of afkeuring.

De aangehaalde reden dat afsplitsingen binnen de DNA het gevolg zijn en/of samenhangen met pre-electorale combinaties is een zeer gezocht argument. Dit gedrag heeft in de meeste gevallen te maken met de integriteit van de gekozene zelf en in het tweede geval maakt het idealisme steeds meer plaats voor het materialisme.

DA’91 stelt vast dat versplintering en afsplitsing een doorn in het oog is van veel burgers, en ziet de oplossing daarvan, heel anders dan de intentie van het huidig inzicht om dit bij wetswijziging te doen, althans te bemoeilijken. Je kunt namelijk geen structurele oplossing vinden, zoals het vervallen verklaren van afgesplitste kiezersmandaten.

Incidentele wijzigingen van o.a. Ons kiesstelsel zijn uit en den boze en zal de verdeeldheid en ontevredenheid in de samenleving nog meer vergroten.

Een integrale en fundamentele wijziging, verbetering van onze staats-bestuurlijk bestel is meer dan noodzakelijk en zeer dringend gewenst. Het houden van een referendum om dit door de totale bevolking te doen goedkeuren zal rechtvaardig, redelijk en billijk zijn.


Opvallend is dat hoewel in de memorie van toelichting van beide wetswijzigingen wordt verwezen naar brede politieke en maatschappelijke wens om deze wijzigingen door te voeren dit niet terug gezien wordt in het stemgedrag aangezien alleen de NDP in totaliteit ondersteund door nog 3 DNA leden deze wet hebben goedgekeurd.

Ook in dit geval vindt DA’91 dat de oppositie een standpunt moest innemen en een stem uitbrengen.
Want wat wij niet moeten vergeten is dat in de verkiezingen van mei 2015 van de 356.223 kiezers, 259.030 hun stem hebben uitgebracht, waarvan 117.751 op de NDP. 141.279 kiezers hebben hun stem NIET op de NDP uitgebracht. En nog misbruikt deze partij de parlementaire meerderheid voor het doordrukken van de recente wijzigingen.

Ons uitgangspunt is ten alle tijde de noodzaak voor een rechtvaardig stelsel en dit mede gevoed door onze liberale ideologie.

Hoe Verder:
Vernieuwing en verandering is een dringende noodzaak om het systeem evenrediger en eerlijker te maken! Ik hoef u niet uit te leggen hoeveel een zetel kost. DA’91 is een belangrijke drager van deze vernieuwing en verbetering. Vanuit dit verheven doel kijken wij niet alleen op kort termijn maar ook op langere termijn


Hoe verder naar 2020:
Als politieke entiteit op dit moment na aanname van de wetten stellen wij vast dat wij aan de komende verkiezingen zullen meedoen. Wij hebben nog steeds alle vrijheid, zoals wij die altijd hebben gehad, om dat alleen te doen.


Wij stellen tegelijkertijd vast dat er vele wegen zijn die naar Kwamalasamutu leiden (ondanks daar naar zeggen een ‘inreisverbod’ van kracht zou zijn) omdat o.a. de mogelijkheid van lijstverbinding en ook de mogelijkheid voor stembusafspraken overeind staan.
En daarnaast is er de mogelijkheid om stemadvies uit te brengen voor die gebieden waar wij eventueel niet meedoen.


Naast de net genoemde mogelijkheden die wij als politieke partij verder hebben, is er nog een optie.
Daar DA’91 haar ego en haar 28 jaar ervaring in politiek , parlement en pre-electorale samenwerkingen haar niet weerhoudt en ook niet te groot doet wanen om in het groter belang van Suriname, andere partijen in ons op te nemen en op gelijkwaardige basis de verkiezingen in te gaan. DA’91 toont zich hierbij zeer flexibel zolang de gezamenlijke uitgangspunten in lijn zijn met onze basisbeginselen en principes.


Want het belang van Suriname is groter dan het individuele belang van de partij. Want wat in het geding is, is niet slechts het voortbestaan van onze partij, maar het voortzetten en verdiepen van onze democratische samenleving zoals wij die kennen en wensen. 

DA’91 zal na de verkiezingen van 2020 in de DNA deze wet die te maken heeft met het verbod op pre-electorale combinaties terugdraaien.

Zoals eerder gezegd zal DA’91 op basis van haar eigen politieke strategieën in welke vorm dat ook mag zijn als partij deelnemen aan de algemene, vrije en geheime verkiezingen van 2020.
In elk geval mag de kiezer verwachten dat wij, DA’91, met een eerlijke, goede en innovatieve campagne de verkiezing zullen ingaan!'

Duizenden Amerikaanse dollar schade voor Telesur door diefstal kabels en apparatuur

De diefstallen hebben onderbrekingen in de telecommunicatie services tot gevolg

Beveiliging van de openbare telecommunicatie-infrastructuur is opgevoerd


Telesur lijdt duizenden Amerikaanse dollar schade. De telecommunicatie-infrastructuur van het bedrijf is de afgelopen maanden herhaaldelijk doelwit geweest van inbrekers, dieven en vandalen. 

Het stelen van noodstroom, (back-up) apparatuur, kabels en andere essentiële netwerkdelen heeft onderbrekingen in de telecommunicatie services tot gevolg. Die onderbrekingen veroorzaken op hun beurt ongerief bij de totale samenleving maar in het bijzonder bij Telesur-klanten, meldt de afdeling Corporate Communications van het Staatsbedrijf, aldus Starnieuws vandaag, woensdag 3 april 2019.


Telesur keurt elke onmaatschappelijke handeling ten strengste af, maar met nadruk die handelingen die inbreuk plegen op zijn servicegarantie aan zijn klanten en zo materiële, financiële en imagoschade tot gevolg hebben.

De beveiliging van de openbare telecommunicatie-infrastructuur is inmiddels opgevoerd.

Telesur herinnert eraan, dat de openbare telecommunicatie-infrastructuur kostbaar en nuttig gemeenschapsbezit is en roept de totale samenleving op, verantwoord en zuinig ermee om te gaan. In geval van vermoedelijke diefstal, inbraak of vandalisme wordt gevraagd dat aan de politie te melden via 115.

Parlementaire onschendbaarheid van Venezolaanse oppositieleider Guaido opgeheven

(Bron foto: Twitter/Guaido)
Arrestatie dreigt voor zelfverklaarde interim-president Juan Guaidó


De Grondwetgevende Vergadering in Venezuela, die de regering getrouw is, heeft dinsdag 2 april 2019 de parlementaire onschendbaarheid opgeheven van de zelfverklaarde interim-president Juan Guaidó. Dat zegt de voorzitter van de Assemblee, Diosdado Cabello, dinsdag in Caracas.


De oppositieleider kan nu gearresteerd worden. Er lopen al twee onderzoeken tegen Guaidó.


Recent werd hem gedurende vijftien jaar verboden om een politiek mandaat op te nemen. De Verenigde Staten dreigde al meermaals met zware consequenties als Guaidó zou opgepakt worden of hem iets zou overkomen.

Guaidó levert al meer dan twee maanden een bittere machtsstrijd met de omstreden president Nicolás Maduro. Op 23 januari riep hij zichzelf uit als overgangspresident en trok hij de legitimiteit van Maduro in twijfel.Als voorzitter van het Venezolaanse parlement, dat gecontroleerd wordt door de oppositie, eiste Guaidó het aftreden van Maduro, het aantreden van een overgangsregeling en het uitroepen van vrije verkiezingen.

Verschillende landen, waaronder de VS, hebben Guaidó al erkend als rechtmatige interim-president. Rusland, China en Cuba (en Suriname) steunen Maduro. Ook het machtige Venezolaanse leger blijft achter Maduro staan.

Het Hooggerechtshof in Venezuela, dat ook geldt als Maduro-getrouw, vroeg maandag om Guaidó's onschendbaarheid op te heffen. Het Hof deed dat, omdat Guaidó zich niet had gehouden aan een verbod om het land te verlaten.

(Suriname Mirror/Al Jazeera/Belga/France24/Twitter/YouTube)

Assembleelid Kalloe (VHP) wil stukken inzake verkoop Stichting Machinale Landbouw naar procureur-generaal voor nader onderzoek

'Er is hier sprake van corruptie'


Assembleelid Jitendra Kalloe (VHP) heeft tijdens de begrotingsbehandeling gisteren in het parlement de gang van zaken rond de verkoop van de Stichting Machinale Landbouw (SML) aan de orde gesteld. Het complex met pellerij, droger, opslag en andere objecten staat op een terrein van 15,3 hectare. De getaxeerde waarde is 6.8 miljoen Amerikaanse dollar. Dit schrijft vandaag, woensdag 3 april 2019, Starnieuws.

Volgens Kalloe is hier sprake van corruptie. Hij vindt dat de stukken naar de procureur-generaal moeten worden gestuurd voor nader onderzoek.

De fabriek is overgedragen aan Westland Sama group NV waarop een lening van Srd 23 miljoen is genomen bij een commerciële bank. Dezelfde NV heeft eerder ook het Ethanol-project van Staatsolie uitgevoerd te Wageningen waarbij bijna 10 miljoen euro verbrast is geworden, zei Kalloe.

Ook is nimmer een verklaring uitgegeven over de 14 nieuwe tractoren en 7 graafmachines die bestemd waren voor het onderhoud van de droge en natte infrastructuur ter waarde van 4 miljoen Amerikaanse dollar.


Het Assembleelid wil weten of de fabriek is verkocht en voor hoeveel. 'Er is in deze kwestie geen transparantie. Waarom deelt de regering geen informatie met de samenleving? Dit is een corruptie faciliterend beleid van de regering en misleiding van het volk', stelde de politicus.

De mini pellerij is gekocht via SML voor een bedrag van 1.8 miljoen Amerikaanse dollar waarvan de regering geen informatie heeft kunnen geven, ondanks dat herhaaldelijk vragen zijn gesteld. 'We zien dat de betaling aan de eigenaar van de pellerij 1.4 miljoen Amerikaanse dollar is geweest. Kan de regering verklaren waar het verschil van 400.000 is gegaan? Wat is de status van de pellerij nu?'

Kalloe heeft ook enkele documenten verstrekt aan De Nationale Assemblee. Hij heeft ondersteuning gekregen van enkele leden, die ook al enige tijd aandringen op informatie.

Minister Samsoedien (RGB): 'Ik heb geen eigendomsterrein van 32 hectare geruild voor 840 hectare'

Samsoedin vindt het erg, dat Belfort (ABOP) zoveel ophef heeft gemaakt zonder bewijsmateriaal


Belfort: 'Het is corruptie, dis no mag, de minister is kennelijk binnengehaald om dit corruptiegeval goed te maken, ze moet worden opgesloten'


Minister Roline Samsoedien van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) zegt vandaag, woensdag 3 april 2019, op Starnieuws dat het absoluut niet waar is dat zij een eigendomsterrein van 32 hectare heeft geruild voor 840 hectare. 'Mensen mogen een aanvraag doen, maar dat betekent niet dat deze ook wordt toegekend.' Zij vindt het erg dat Assembleelid Edward Belfort (ABOP) gisteren zoveel ophef heeft gemaakt bij de begrotingsbehandeling, zonder bewijsmateriaal. Er is geen enkele beschikking getekend, benadrukt de minister. 

De bewindsvrouwe zegt, dat zij de aanvraag is komen aantreffen, maar het was duidelijk dat het verzoek niet kon worden toegewezen. 'Het is een storm in een glas water.'

Zij zal morgen in De Nationale Assemblee antwoord geven op de ernstige beschuldigingen.

'Het is corruptie, dis no mag', riep Belfort gisteren een paar keren tijdens de begrotingsbehandeling.

Hij vindt dat de minister verantwoordelijkheid moet afleggen over de ruil van 32 hectare eigendomsterrein voor 840 hectare grond met de grondhuur- en/of erfpacht titel. Belfort verwijst hierbij naar een lap grond in Paramaribo-Noord waar nu huizen op worden gebouwd, dat volgens zijn informatie eerst het bezit was van een particulier. De ruil van de percelen mag niet volgens de wet, zoals Belfort dat uitdrukt. De waarde van het eigendomsterrein is ongeveer Srd 35 miljoen en de waarde van de grondhuur/erfpacht is bijna Srd 70 miljoen, rekende hij uit.

Kijk en luister vanaf 3:47:00


'De minister is kennelijk binnengehaald om dit corruptiegeval goed te maken.' Uit een brief van een notaris citeerde Belfort:

'Voor conversie bestaat er een wettelijke regeling waaraan ook de minister van RGB zich dient te houden. De gebieden moeten per beschikking van de minister van RGB worden vastgesteld, deze beschikking behoeft goedkeuring van de Raad van Ministers en moet in de algemene register van Suriname en in een of meer dagbladen worden gepubliceerd. De omzetting van erfpacht en grondhuur percelen naar eigendom moet volgens de voorgeschreven procedure en kan niet in de vorm van ruiling.'

'De minister is in problemen, want dit kan niet. Hoe kunt u dat doen en van wie heeft u die opdracht'?, vroeg Belfort.

Het Assembleelid merkte op, dat de minister moet worden opgesloten. Fractiegenoot Marinus Bee vroeg aan Belfort om de documenten die hij bezit, te delen met De Nationale Assemblee, zodat iedereen weet dat die kloppen en berusten op waarheid.

Minister Samsoedin was tijdens het betoog van Belfort niet aanwezig in de vergaderzaal. Haar collega van Arbeid, Soewarto Moestadja, zei dat het niet correct zou zijn als de regering niet zou ingaan op wat aan de orde werd gesteld. 'Als we dat niet doen, zouden wij de indruk wekken dat wij passief aanhoren en kan de indruk ontstaan van wie zwijgt, stemt toe.'

Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons had contact gemaakt met de minister die een andere verplichting had.

'Het gaat om twee documenten die Belfort heeft ingediend. Eentje is een verhaal met punten dat niet is ondertekend. Het andere is een brief van een notaris. Wat het lid Belfort heeft ingediend is geen bewijs van wat hij heeft gezegd', aldus Geerlings-Simons.

De minister antwoordt morgen.

Staatsolie begonnen met exploratieboringen voor de kust van Suriname

(Bron foto: Staatsolie)
In de komende tien maanden worden vijf tot negen exploratieputten geboord


Voor de kust van Suriname is Staatsolie maandag 1 april 2019 begonnen met exploratieboringen. In het gebied zullen in de komende tien maanden vijf tot negen exploratieputten worden geboord. De uitvoeringsfase van het Nearshore Drilling Project is met het boren van de eerste punt -Marai- gestart, aldus Staatsolie in een persbericht. 

In het zeegebied tot 40 kilometer uit de kust met waterdieptes tot 30 meter zullen minimaal vijf en maximaal negen exploratieputten worden geboord. Het aantal putten is afhankelijk van de waterdiepgang en bodemgesteldheid. Het exploratiegebied binnen dit project strekt zich uit van Commewijne in ht oosten tot aan de grens met Guyana in het westen en beslaat een oppervlakte van 11.250 vierkante kilometer.


De voorbereidingen voor het boren van de putten zijn in 2017 en 2018 getroffen. Er zijn daarbij een sociale en milieu effectenstudie uitgevoerd en is een gedetailleerd ontwerp gemaakt van de putten.

De afgelopen drie maanden is er vooral gewerkt aan mobilisatie van mens en materieel, waaronder het transport van het West Castor boorplatform vanuit Mexico naar de eerste boorlocatie in Suriname. Met het Near Drilling Project wil Staatsolie mogelijke oliereserves in het nearshore-gebied in kaart brengen. Deze reserves zijn nodig voor de instandhouding van de lange termijnproductie van Staatsolie.Het bedrijf wijst erop dat een eventuele olie- en/of gasvondst niet betekent dat er direct tot productie kan worden overgegaan. Er moet daarvoor onderzoek worden gedaan naar de hoeveelheid en of het economisch verantwoord is om tot productie over te gaan.

Als het resultaat van de studies positief is en het besluit wordt genomen om te investeren, kan het volgens Staatsolie nog zeker vijf jaar duren voordat de eerste olie-of gaswinning plaatsvindt.

'Eén leerkracht moet meerdere klassen draaien in binnenland'

'Onmenselijke woon- en werkomstandigheden’ leerkrachten in binnenland issue in Assemblee


- Brunswijk (ABOP): ‘Geen water en elektriciteit voor leerkrachten’ 
- Gajadien (VHP): 'Twee flessen chloor en twee balen toiletpapier voor het heel jaar'


De ‘onmenselijke woon- en werkomstandigheden’ van leerkrachten in het binnenland, is maandag 1 april 2019 een heet hangijzer geweest tijdens de eerste dag van de begrotingsbehandeling 2019 in De Nationale Assemblee (DNA). Volgens ABOP-fractieleider Ronnie Brunswijk moeten deze onderwijsgevenden onder onmenselijke omstandigheden in het binnenland wonen, doordat zij noch over water en noch over elektriciteit beschikken. 'Terwijl mensen hier werk zoeken, moet een leerkracht op bepaalde plaatsen twee klassen draaien', voerde de parlementariër aan, aldus het Dagblad Suriname.

Zo'n geval doet zich volgens hem momenteel voor in het dorp Karmel, dat ligt aan de Tapanahonirivier in Oost-Suriname. Volgens Brunswijk kan zo'n leerkracht het werk dan niet aan, waardoor de kwaliteit van het onderwijs afneemt. 'Deng sma sang e go drape, na pina deng e go tek in a binnenland. De situatie is niet goed. Recent is een hele school te Godo Olo ingestort. Het zijn zaken waarnaar wij moeten kijken', aldus Brunswijk.

Hij kreeg zowaar ondersteuning van NDP-fractieleider André Misiekaba. De NDP’er vraagt zich ook af waarom leerkrachten in het binnenland moeten overwerken, terwijl er honderden pas afgestudeerde leerkrachten zijn die geen werk kunnen vinden. Hij vindt dat het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur extra aandacht moet vestigen op dit probleem.

'Ze staan op hele lange wachtlijsten van Onderwijs. Laten wij van de regering horen waarom onze jonge mensen, die afstuderen van de kweekschool, geen werk kunnen vinden. Want we horen elke keer uit het veld dat één leerkracht twee tot drie lokalen moet draaien', benadrukte Misiekaba.

VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien, wiens partij de laatste tijd vaak in het binnenland is, vulde de rij problemen in het binnenland aan. Volgens hem is er een enorm leerkrachtentekort te Boven-Suriname. In het dorp Tepu zijn volgens hem twee leerkrachten die les moeten verzorgen aan 128 leerlingen. 'Als je kijkt naar wat voor materiaal ze voor het heel jaar hebben gekregen van onderwijs: Twee flessen chloor en twee balen toiletpapier voor het heel jaar. In Palumeu is er geen zesde klas en zijn er maar vier leerkrachten. Er moet een structureel beleid komen', aldus de VHP’er.

Vakbondsleidster Reshma Mangre: 'Scholen eerder sluiten voor NDP-massameeting is vergaand'

'Ministerie zou hebben opgetreden indien het een vakbondsaangelegenheid zou betreffen'


Een groot deel van de scholen van het Boven-Surinamegebied was vrijdag 29 maart vanaf tien uur 's morgens gesloten vanwege de massameeting van de NDP in partijcentrum Ocer te Paramaribo. Vakbondsleidster Reshma Mangre van de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS)is compleet verbaasd over dit fenomeen. 

Ze stelt dinsdag 2 april 2019 in het Dagblad Suriname, dat de minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, wel meteen zou hebben opgetreden indien het een vakbondsaangelegenheid zou betreffen.

Nu blijkt dat het ministerie niet standvastig is in haar het-kind-staat-centraal-concept. Mangre keurt dergelijke praktijken af en pleit ervoor dat scholen in het vervolg niet eerder sluiten voor politieke motieven.

'Als de scholen in het binnenland voor een NDP-massameeting om tien uur kunnen sluiten, dan kan dat ook in Paramaribo voorkomen. Als dit het effect is van een kick-off van de verkiezingscampagne, dan wil ik niet weten wat er zal gebeuren als de verkiezingen voor de deur staan. Ik heb niets tegen politieke massameetings, maar dat een school speciaal daarvoor eerder moet sluiten, is wel vergaand.'

Mangre vraagt zich af of het ministerie wel toestemming heeft verleend. Zij benadrukt dat de vakbondsactiviteiten steevast conform de conventies plaatsvinden. Desalniettemin worden er wel tuchtmaatregelen toegepast wanneer de leraren tot tien uur lesgeven om vervolgens vakbondsactiviteiten te ontplooien. 'Bij politieke doeleinden doet het recht op onderwijs ineens niets meer toe?', vraagt Mangre zich terecht af.