dinsdag 10 december 2019

Vijftien basisscholen en HAVOl in Latour worden opgeknapt met steun regering, NDP

Srd 10 miljoen uitgetrokken voor renovatie van de scholen


Vijftien basisscholen en de HAVO-school in het ressort Latour krijgen een facelift krijgen. De scholen krijgen een was- en schilderbeurt en de daken, lokalen en toiletgroepen zullen worden aangepakt. Het comité 'Teri den skoro fu Latour' heeft dit bewerkstelligd met ondersteuning van de regering, zo schrijft de Ware Tijd dinsdag 10 december 2019. 

Ook de ministeries van Handel, Industrie en Toerisme, Onderwijs Wetenschap en Cultuur en Financiën ondersteunen dit project. Er is Srd 10 miljoen uitgetrokken om de renovatie van de scholen uit te voeren.

De voorzitter van de sub-afdeling Latour van de NDP, Paul Lank, zegt dat het streven van ondernemer Henrie Klas van H&R Development is om in februari 2020 alle scholen te hebben opgeknapt. Lank zegt, dat het idee voor renovatie van de scholen ontstond na de situatie op de Verita School vorig jaar. Toen bleek dat fecaliën op het erf terechtkwamen doordat de toiletafvoerbuizen lekkages hadden. Dit was het moment waarop het comité onder leiding van Dennis Snip ontsproot.

Assembleevoorzitster Jenny Geerlings-Simons zei dinsdag bij de lancering van het renovatieproject dat er wetgeving moet komen over de staat waarin scholen moeten verkeren. Onder de aanwezigen bevonden zich ook de NDP-Aaaembleeleden Rosselie Cotino en Daniella Sumter.

'Gespannen Borsten' actrice Manuella Kheri (30) overleden in Nederland

(Bron foto: Surtefilm)
Kheri was al geruime tijd ziek - 'Ze was een natuurtalent'


Manuella Kheri, vooral bekend door haar rollen in filmproducties van Surtefilm Suriname, is dinsdag 10 december 2019 op dertigjarige leeftijd overleden. Volgens filmregisseur en documentairemaker John Slagveer overleed Kheri in Nederland waar zij voor korte tijd woonde. Zij was al geruime tijd ziek. Dit bericht de Ware Tijd 's avonds. 

De Surinaamse actrice heeft in tien films gespeeld die zijn uitgebracht door Surtefilm. Ze werd onder meer bekend door haar hoofdrol in de televisieserie 'Gespannen Borsten'. Deze Surinaamse serie werd in 2003 24 weken lang door Apintie Televisie uitgezonden.

Bekende Surinaamse films waarin Manuella een bijrol had zijn 'Verborgen Tranen', 'Stem uit het graf' en 'Donkere dagen'. In de films speelde ze vaak samen met haar moeder Sheila Liesdek en zus Fauzia.

John Slagveer: 'Het overlijden van Manuella Kheri kwam als donderslag bij heldere hemel. Zij blonk uit als actrice. Ze droomde van een gezin. Zij wilde heel veel doen. Ze was een natuurtalent. Maar Manuella ging vroeg heen.'

'Kiezerslijsten ter inzage in periode 14 februari tot en met 14 maart 2020'

(Bron foto's: NII)
'De kiezer krijgt de gelegenheid de persoonsgegevens te controleren'


'De kiezerslijsten zullen ter inzage gelegd worden op verschillende locaties in het land. Deze ter inzage legging (TIL), zoals vastgelegd in de Kiesregeling, zal geschieden op de verschillende districtscommissariaten, Bureaus voor Burgerzaken (BvB’s) en nog andere nader te bepalen locaties, in de periode 14 februari tot en met 14 maart 2020', zegt Michaël Kromodimedjo, coördinator van de werkgroep Kiezerslijsten, dinsdag 10 december 2019, tegen het Nationaal Informatie Instituut, NII.

De locaties zullen bepaald worden in samenspraak met de districtscommissarissen. 'Wij zullen zoveel mogelijk op verschillende locaties aanwezig zijn en zichtbaar zijn voor de kiezers, zodat de kiezer de gelegenheid krijgt de persoonsgegevens te controleren.'

De TIL is van eminent belang bij elke verkiezing van het land. De stemgerechtigden kunnen nagaan of ze voorkomen op de kiezerslijst en of alle persoonsgegevens juist zijn. Iedere kiesgerechtigde is bevoegd te controleren of hij/zij op de kiezerslijst van zijn/haar district en ressort is opgebracht. Van elke kiezer worden in het kiezersregister vermeld de geslachtsnaam, de voornamen of de beginletters daarvan, de datum, het jaar en de plaats van geboorte, het adres, de datum van afgifte van de identiteitskaart, het identiteitsnummer alsmede het nummer van het ressort.

Indien de kiesgerechtigde van mening is, dat de informatie op de kiezerslijst niet klopt of hij niet voorkomt op de kiezerslijst, dan moet betrokkene een verzoekschrift richten aan de minister van Binnenlandse Zaken, voor verbetering of aanvulling. De vorm en inrichting van voormeld verzoek worden bij staatsbesluit vastgesteld. Het formulier waarop het verzoek wordt gedaan, wordt kosteloos ter beschikking gesteld.

Om te kunnen stemmen moet men in het bezit zijn van de Surinaamse nationaliteit, ingezetene zijn en de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op de dag der verkiezing.

Na de afsluiting van de TIL bestaat er geen mogelijkheid om nog iets te laten veranderen op de kiezerslijst. Volgens de coördinator is het daarom heel belangrijk om tijdig de persoonsgegevens te gaan controleren.

Hij doet een beroep op de stemgerechtigden om de datum van de ter inzagelegging goed in de gaten te houden. Door de controle wordt voorkomen dat er hinder optreedt bij de distributie van oproepingskaarten, het stemmen zelf en/of als men zich verkiesbaar wilt stellen.

Surinaams Rode Kruis neemt bij Bloedbank modern informatiesysteem in gebruik

'We zijn in staat alle procedures van de Bloedbank aan elkaar te koppelen'


Het fenomeen kaartenbakken van bloeddonoren is verleden tijd bij de Bloedbank. Een nieuw en modern Bloedbank informatiesysteem is maandag in gebruik genomen. 'We zijn in staat alle procedures van de Bloedbank aan elkaar te koppelen', zegt Malti Adhin, waarnemend voorzitter van Surinaams Rode Kruis, aldus Starnieuws dinsdag 10 december 2019. Maria Tjon A Loi, directrice van de Nationale Bloedbank, heeft samen met Martin Greenslade van Tullow Suriname BV - Tullow was bereid gevonden voor de financiering van de vernieuwing voor de Nationale Bloedbank - het nieuwe systeem officieel in gebruik genomen door op een digitale knop te drukken.

Adhin merkt op, dat met dit systeem er minder kans is op fouten. De procedure is efficiënter.

'Je kunt analyseren wat er in elke procedure gebeurt zodat je het ook kan verbeteren.' Ze geeft als voorbeeld aan, dat er nu precies gezien kan worden of ergens processen of testen van bloedproducten stagnatie ondervinden. Volgens Adhin betekent dit een verbeterde performance in zijn totaliteit van de Bloedbank.

Dit systeem gaat met een druk op de knop gegevens van bloeddonoren die jaren niet geweest zijn, snel kunnen oproepen. Ook bij de intake gesprekken kan gelijk worden nagetrokken of er voorheen problemen zijn geweest bij een persoon om daarop te anticiperen.

Adhin zegt ook, dat met dit systeem menselijke fouten die voorheen gemaakt zijn, worden voorkomen. Bij dubbele codes of labels voor bloedproducten wordt er gelijk een waarschuwing gegeven.

Warung in het ressort Rainville per direct gesloten

Uitwerpselen van ongedierte aangetroffen in warung


Bestuurs- ambtenaren van de afdeling Milieu en Gezondheids- dienst (MGD) zijn maandag overgegaan tot sluiting van een warung in het ressort Rainville. Dit nadat de ambtenaren een inval gepleegd hadden en gestuit waren op verschillende misstanden die van dien aard waren, dat er onmiddellijk overgegaan moest worden tot sluiting van de etenszaak.

De warung is gesloten in opdracht van de districtscommissaris van Paramaribo-Noordoost, Mike Nerkust.

De misstanden zijn onder andere uitwerpselen van ongedierte, geen ongediertebestrijding, potten en pannen die niet meer voldoen en defecte koelkast.

De vergunninghouder is opgeroepen en moet zich aanmelden op het districtscommissariaat.


Amerikaanse cosmeticabedrijf LXMI verwerkt Tuhka olie uit Alalapadu in nieuwe LXMI 33 Face Oil

Conservation International Suriname: 'Duurzame ontwikkeling is mogelijk zonder vernietiging van bos'


De eerste lading 500 liter Tuhka olie die de gemeenschap van het inheemse Trio-dorp Alalapadu in september heeft geëxporteerd is door het Amerikaanse cosmeticabedrijf LXMI, in San Francisco,  gebruikt als belangrijkste ingrediënt voor zijn nieuwe LXMI 33 Face Oil die op 5 december is gelanceerd. Dit bericht Starnieuws dinsdag 10 december 2019.

Deze afnemer en het gebruik van deze olie is een nieuwe mijlpaal voor de Stichting Tuhka voor Duurzame ontwikkeling Alalapadu.

Conservation International Suriname heeft aan de wieg gestaan van dit project en ziet in het succes een bevestiging dat duurzame ontwikkeling mogelijk is zonder vernietiging van het bos.


Met een IFS-grant (International Foundation for Science) van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme was de stichting in staat om de export te realiseren.

'Het Tuhka project is een lichtend voorbeeld van hoe we met onze natuurlijke hernieuwbare rijkdommen zoals bosbijproducten een nieuw tijdperk van groene groei ingaan als Suriname', citeert de stichting Handels-minister Stephen Tsang.

In de Tuhka olieproductiefaciliteit in Alalapadu zijn de bewoners getraind in het persen van de olie op een efficiënte en hygiënische manier. In het dorpsbedrijf werken ongeveer 43 personen, zo'n 80% van de volwassenen in productieleeftijd uit de woongemeenschap. Per dag wordt zo'n 20 liter olie geproduceerd.

Het Tuhka-prjoject is deel van het grotere TWTIS (Trio en Wayana beschermen hun land en natuur in Zuid-Suriname)-programma. In ruil voor bescherming van de bossen werkt Conservation International Suriname samen met de lokale mensen om projecten te draaien die hun dorpen helpen ontwikkelen.

Witagron beschikt nu ook over een verbrandingsoven - 'Beweging in de ontwikkeling van het dorp'

(Bron foto's: NII)
Minister Elias draagt 12e oven uit 'Bouta’s Milieu Plan' over aan dorp


Nadat afgelopen woensdag 4 december in Brownsweg de elfde verbrandingsoven in gebruik was genomen, werd een dag later Witagron aangedaan. De 12e unit binnen het milieuplan van president Desi Bouterse (Bouta’s Milieu Plan) werd donderdag door minister Antoine Elias van Volksgezondheid aan de lokale gemeenschap overgedragen, zo bericht het Nationaal Informatie Instituut, NII, pas dinsdag 10 december 2019.

De bewindsman hield de lokale bevolking voor, dat de regering Bouterse niet alleen oog heeft voor de stad, maar ook naar het achterland omkijkt. 'Wij brengen overal ontwikkeling. We doen veel voor de stad, maar we kijken ook om naar het binnenland', aldus minister Elias, die nutsvoorzieningen als water en elektriciteit noemde, welke door de regering voor het binnenland in orde zijn gemaakt.

Hij benadrukte, dat de regering echter ook het milieuplan belangrijk vond voor het achterland. Daarom is er zonder aarzelen te werk gegaan, nadat districtscommissaris Ludwig Mettendaf van Boven Coppename een verzoek had ingediend voor een verbrandingsoven op Witagron. Volgens de bewindsman heeft president Bouterse dit verzoek gehonoreerd, waardoor landelijk de twaalfde verbrandingsunit kon worden opgezet.

Medewerkers van het Mungra Medisch Centrum (MMC) hebben vier lokale bewoners getraind in het beheer van de oven. Minister Elias benadrukte, dat de overdracht echter niet betekent, dat het dorp in de steek zal worden gelaten en vroeg in het bijzonder het getrainde viertal zelf aan een oplossing te werken mocht zich een probleem met de unit voordoen. De bewindsman wees in deze vooral op goed onderhoud van de oven.

Hij gaf te kennen, dat milieu naast volksgezondheid en onderwijs één van de speerpunten is van de huidige regering. Vanuit de aandacht die gegeven wordt aan het milieu is bij de president het idee ontstaan om een milieuplan op te stellen.

Kapitein Willem Emanuel toonde zich ingenomen met de verbrandingsoven op Witagron. Volgens hem is het dorp lang achter geweest en voor hem betekent de unit beweging in de ontwikkeling van het dorp.

'Bigi Boi' Jairzinho Rozenstruik 'vereeuwigt' op een bus in Paramaribo...

(Bron foto: Facebook)

Assemblee-voorzitster Geerlings-Simons ontvangt Diaspora Oorkonde 2019 en SuRo-speld

Diaspora Oorkonde waardering voor Wet Personen van Surinaamse Afkomst


De voorzitster van De Nationale Assemblee, Jennifer Geerlings-Simons, heeft gisteren de de Diaspora Oorkonde 2019 en de SuRo-speld (Surinaams-Rotterdams speld) in ontvangst genomen. De Diaspora Oorkonde wordt jaarlijks door de Stichting Satya Dharma Nederland uitgereikt aan personen die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt aan het versterken van de band van Surinamers in de diaspora aan de republiek Suriname. Dat meldt vandaag, dinsdag 10 december 2019, onder andere Waterkant.net.

Om voor de SuRo-speld in aanmerking te komen dient men bijzondere verdiensten te hebben verricht ten behoeve van Suriname en/of de gemeente Rotterdam voor een periode van ten minste 15 jaar.

Geerlings-Simons heeft bij het in ontvangst nemen van de oorkonde en de speld aangegeven, dat zij hier blij mee is. Satya Dharma meent, dat Geerlings-Simons de Diaspora Oorkonde heeft verdiend, omdat zij zich sterk heeft gemaakt voor historische wetgeving die de diaspora een formele wettelijke band heeft gegeven met Suriname. Via de Wet Personen van Surinaamse Afkomst is een speciale status voor de diaspora ontstaan en is er sprake van exclusieve voorzieningen. Daarmee is recht gedaan aan de onverbrekelijke band die de diaspora heeft met het vaderland Suriname.

Tevens heeft zij zich ingezet voor de bevordering van Distance Learning en de betrokkenheid van de Open Universiteit bij het hoger onderwijs in Suriname.

De SuRo-speld is uitgereikt vanwege de sociale betrokkenheid die zij heeft getoond bij de Surinaamse diaspora in Rotterdam-Hoogvliet. Door die betrokkenheid en in samenwerking met lokaal politicus mr. Ramon Ramsodit is een sterke band ontstaan tussen Hoogvliet en Paramaribo.

De Diaspora Oorkonde is een initiatief van president van Satya Dharma, mr. Ramon Ramsodit en wordt ondersteund door voormalig premier Dries van Agt, gewezen Tweede Kamerlid Harry van Bommel en Ram Rambaratsingh, de oud-voorzitter van Satya Dharma Nederland. Eerder werd de Diaspora Oorkonde uitgereikt aan de heer Chandrikapersad Santhokhi en aan musicus en artiest Edgar Burgos.

De SuRo-speld is in het leven geroepen door Ramon Ramsodit en gewezen burgemeester van Rotterdam dr. Bram Peper.

Braziliaanse president Bolsonaro noemt klimaatactiviste Greta Thunberg een 'snotaap'

'De hoeveelheid aandacht die de pers aan die snotaap geeft, is onthutsend'


De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft de activiste Greta Thunberg een 'snotaap' genoemd. Dat zei hij in een reactie op een Facebookpost van de 16-jarige Zweedse klimaatactiviste.

Thunberg had zondag een nieuwsbericht gedeeld op haar Facebookpagina over de recente moord op twee inheemse leiders in Brazilië. 'Inheemse volken worden letterlijk vermoord omdat ze proberen het woud te beschermen tegen illegale ontbossing', schreef ze.


Bolsonaro zei dinsdag 10 december 209 in Brasilia tegen verslaggevers, dat 'de hoeveelheid aandacht die de pers aan die snotaap geeft, onthutsend is'.

Ondanks de verontwaardiging van wereldleiders en officiële cijfers die wijzen op een sterke toename van de ontbossing van het Amazonegebied, blijft de Braziliaanse president de bezorgdheid over het regenwoud bagatelliseren. Zonder bewijs te leveren, heeft Bolsonaro gezegd, dat buitenlandse niet-gouvernementele organisaties het probleem overdrijven en in sommige gevallen zelfs verantwoordelijk zijn voor de recente vloedgolf van branden die het gebied teisterden.

Kort na Bolsonaro’s reactie veranderde Thunberg haar biografie op Twitter naar ’pirralha’, het Portugese woord voor snotaap.

(Suriname Mirror/De Telegraaf/Twitter/Facebook)

Illegale vissers bedreigen met totoaba-vangst ook zeldzame vaquita bruinvissen in Mexico

Sea Shepherd verwijdert kieuwnetten die vaquitas vangen

Vissersboten met netten vol bedreigde totoaba-vissen - Zeldzame vaquita raakt ook verstrikt in netten


Natuurbeschermingsorganisatie Sea Shepherd, die 's werelds meest bedreigde zeezoogdier probeert te beschermen, zei maandag 9 december 2019, dat honderden vissers in tientallen boten illegaal vissen in de Golf van Californië.

Activisten van de Sea Shepherd groep zeiden, dat ze zondag getuige waren van ongeveer 80 kleine vissersboten die netten vol met bedreigde totoaba-vissen (Totoaba macdonaldi) uit het water trokken bij de haven van San Felipe.

Diezelfde netten vangen vaquita bruinvissen (Phocoena sinus). Misschien blijven er maar tien van de kleine, ongrijpbare bruinvissen achter in de Golf van Californië, de enige plaats waar ze leven.


Hoewel totoaba talrijker zijn, worden ze ook beschermd. Maar, hun zwemblazen worden in China als een delicatesse beschouwd en hebben hoge prijzen.

De Mexicaanse regering verbiedt vissen met netten in de Golf, ook bekend als de Zee van Cortez, maar bezuinigingen hebben ertoe geleid dat de autoriteiten zijn gestopt met compensatiebetalingen voor vissers die niet vissen.


Sea Shepherd opereert in het gebied om de kieuwnetten te verwijderen die vaquitas vangen, maar de groep zei, dat de massale visserij die zondag werd gezien een nieuwe tactiek was, waarbij een aantal boten totoaba's zouden omringen en insluiten om ervoor te zorgen dat ze niet uit de netten konden ontsnappen.

De massale opkomst overweldigde het relatief weinige aanwezige Mexicaanse marinepersoneel, zei de groep. In het verleden hebben vissers zowel Sea Shepherd-boten als marineschepen aangevallen.

(Suriname Mirror/VoA News/Twitter)

2019 Was naar verwachting het meest gewelddadige jaar voor Mexico

Het aantal moorden blijft stijgen...Het jaar 2019 is naar verwachting het meest gewelddadige jaar voor Mexico, terwijl het aantal moorden blijft stijgen. 

De beloften van de nieuwe president Andres Manuel Lopez Obrador om het spiraalvormige geweld te beteugelen, zijn tot nu toe mislukt, waardoor rouwende families met de brokken zitten.

Manuel Rapalo van Al Jazeera doet verslag uit Mexico-Stad.

NVB Zorgvervoer heeft dringend behoefte aan aangepast vervoer

(Bron foto: de Ware Tijd)
Aangepast vervoer noodzaak voor slecht ter been zijnde senioren


De Ware Tijd schrijft vandaag, dinsdag 10 december 2019, dat de afdeling Zorgvervoer van het Nationaal Vervoer Bedrijf (NVB) dringend behoefte heeft aan aangepast vervoer voor senioren die slecht ter been zijn. Dat zegt afdelingshoofd Jenny Neral. 

Dat de behoefte groot is, is weer aan het licht gekomen na een voorval met een 95-jarige vrouw die vanaf augustus elke dag vanuit Benie's Park vervoerd werd naar De Mantel, een recreatie-instelling voor seniorenburgers, aan de Keizerstraat. Het bedrijf voelde zich genoodzaakt om de dienstverlening stop te zetten, toen bleek dat het steeds slechter ging met de vrouw.

'We vonden het niet langer verantwoord om haar op te halen', zegt het diensthoofd. Dit betekent volgens haar niet dat het bedrijf onwelwillend staat tegenover personen die slecht ter been zijn. 'Waar het echt slecht gaat, zullen we dat melden, om te voorkomen dat er ergere dingen gebeuren.'

Dochter Maike Hardy-Koorndijk vindt echter dat haar moeder niet op een juiste manier is bejegend. Zij zegt, dat het vervoer is stopgezet, omdat haar moeder te langzaam loopt. Daarnaast werd volgens haar als argument aangevoerd, dat haar moeder veel slaapt bij de recreatie-instelling, waardoor het niet langer zin zou hebben om haar naar daar te vervoeren. 'Het gaat om een oude vrouw dus ze kan niet lopen als een kievit.'

Hardy-Koorndijk vindt het niet kunnen, dat de dienstverlening om die redenen is stopgezet. Ze vertelt, dat de medewerkers van De Mantel, anders dan het bedrijf beweert, wel de ervaring hebben dat de vrouw meedoet aan de activiteiten. De dochter heeft nog geld tegoed van de afdeling Zorgvervoer, maar daar gaat het haar niet om. 'Het gaat om het principe. Men moet weten hoe onze oudjes worden behandeld.'

Neral zegt dat het bedrijf er alles aan heeft gedaan om de vrouw toch te kunnen vervoeren. 'We hebben het zelfs geprobeerd met een bankje als opstapje, maar daarmee lukte het ook niet, want ze kan haar been nauwelijks omhoog tillen.' Medewerkers waren genoodzaakt om haar op te tillen maar kregen daardoor rugklachten.

Het bedrijf had aanvankelijk besloten om de ophaaldagen terug te brengen en haar om de ene dag te vervoeren. Toen bleek dat het niet langer verantwoord was om haar op te halen, is besloten om de vrouw niet meer te vervoeren, zegt Neral. Het geld dat Hardy-Koorndijk nog tegoed heeft, kan gewoon worden opgehaald, zegt Neral. Neral onderkent, dat dit alles niet het geval zou zijn geweest als het bedrijf aangepast vervoer had. 'Vervoer op maat hebben we niet echt.'

De dienst onderhoudt zeventien routes en niet op elke route is er aangepast transport. In dit geval, zegt ze, is er behoefte aan een busje met een lift. Het bedrijf bekijkt de mogelijkheden om dit deel te bewerkstelligen. De hoogbejaarde vrouw wordt nu met een taxi opgehaald op kosten van haar dochter die nu in Suriname is.

Staten Curaçao stemt in met een aanschrijving over de winstbelasting

Staten komt tegemoet aan eerder urgent verzoek minister en financiële sector


De Staten hebben gisteren op verzoek van minister Kenneth Gijsbertha van Financiën nog vóórdat het betreffende wetsvoorstel is behandeld, ingestemd met een aanschrijving over de winstbelasting. Hiermee komt de Staten tegemoet aan het eerdere urgente verzoek van de bewindsman en de financiële sector, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 10 december 2019.

Eerder liet Gijsbertha in een brief aan de Staten weten dat er grote haast zit achter het wetsvoorstel. De overgangsregeling voor de offshore komt ten einde en met het einde van het jaar in zicht, willen de op Curaçao gevestigde bedrijven, evenals bedrijven die overwegen zich op Curaçao te vestigen, weten waar zij aan toe zijn en wat het nieuwe wetsvoorstel met ingang van 1 januari 2020 voor hen zal betekenen.

Daarom is aan de minister gevraagd zo spoedig mogelijk de artikelen betreffende de winstbelasting voorafgaand aan de behandeling ervan in de Staten bekend te maken.

'Bedrijven staan namelijk nu op het punt om te beslissen of ze op Curaçao gevestigd blijven of dat ze Curaçao gaan verlaten, met mogelijk verlies van werkgelegenheid en mogelijke derving van inkomsten. Zij geven aan niet tot het einde van het jaar te kunnen wachten met het nemen van een beslissing tot het wetsvoorstel goedgekeurd is door de Staten en gepubliceerd', aldus de minister van Financiën.

Het betreft de ‘Aanschrijving bekendmaking onderdelen van het wetsvoorstel Landsverordening belastingherziening 2019 vooruitlopend op behandeling in de Staten’. Met de instemming van de Staten gisteren en de te verwachten goedkeuring van de komende wetgeving, kan de minister de bedrijven op Curaçao nu duidelijkheid verschaffen.

Restauratie van Landhuis Kortijn op Curaçao niet meer zoals gepland

'De restauratiekosten zijn erg hoog, circa 5 miljoen gulden'


De restauratie van Landhuis Kortijn zal niet meer plaatsvinden zoals gepland was. Dat antwoordt de minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW), Hensley Koeiman (MAN) op schriftelijke Statenvragen over de begroting 2020, aldus vandaag, dinsdag 10 december 2019, het Antilliaans Dagblad.

'De restauratiekosten zijn erg hoog (circa 5 miljoen gulden) en het buurtcentrum Otrobanda, dat gebruik wil gaan maken van het gebouw na restauratie, heeft onvoldoende fondsen om het onderhoud voor haar rekening te nemen. Er wordt naar een alternatief gezocht dat qua kosten voordeliger zal zijn', aldus Koeiman.

Een andere naam voor het landhuis, dat overigens eigenlijk geen landhuis is, is volgens bronnen op internet, Vredelust. Huis Vredelust is in 1987 gerestaureerd en officieel geopend door koningin Beatrix, prins Claus en prins Willem-Alexander.

'Daarna is het toch weer verwaarloosd. Plantage Kortijn reikte vanaf het Schottegat tot de Frederikstraat en van de Sint Annabaai tot de Kortijnweg', aldus kenner Natasha Martina-Phelipa. De restauratie in 1987 van het in 1775 gebouwde landhuis kostte 1,2 miljoen gulden.

Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao (AJJC): 'Mogelijke daling jeugdcriminaliteit'

'Dit jaar minder jongeren aangemeld die een delict hebben gepleegd'


De Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao (AJJC) vraagt zich af of zij voorzichtig kan stellen, dat het beter gaat met de Curaçaose jongeren. Uit de cijfers in het onlangs gepresenteerde Jaarverslag 2018 blijkt, dat in dit jaar minder jongeren werden aangemeld die een delict hebben gepleegd en daarvoor zijn veroordeeld. Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 10 december 2019.

AJJC: 'Vanaf 2014 heeft AJJC veel aandacht besteed aan preventie van jeugdcriminaliteit, door risicojongeren te begeleiden en risicogedrag aan te pakken. Tevens heeft AJJC de nadruk gelegd op een professionele aanpak en begeleiding van (first) offenders met als doel recidive te voorkomen. Onderzoek zal moeten uitwijzen of bovengenoemde stelling klopt en in hoeverre dit is bewerkstelligd door de inspanningen van AJJC.' 

Voor wat betreft de afdeling Jeugdreclassering werden in 2018, 145 nieuwe cliënten aangemeld en waren er 440 zaken in behandeling. Hoewel het aantal nieuwe aanmeldingen is gedaald, is er een toename van het aantal cliënten in behandeling. Dit komt volgens de organisatie omdat er vaak twee jaar proeftijd gegeven wordt, waarin de jongeren in een gedwongen kader begeleiding krijgen.

Vanaf 2014 bezien, worden de meeste nieuwe cliënten aangemeld in 2016, te weten 211. Daarna daalt het aantal naar 208 (2017) en 148 (2018). In 2017 wordt van 101 cliënten uitgelicht wat het delict is geweest en vergeleken met 100 gevallen in 2018. In 2017 spande het geweld (36) nog de kroon, gevolgd door diefstal (26) als meest voorkomende delicten, in 2018 draait dit om en komt diefstal (39) vaker voor dan geweld (31).

Tussen 2017 en 2018 neemt het soort delicten af. In 2017 worden genoemd (exclusief ‘rest’-delicten): geweld (39), diefstal (26), vuurwapen (8), opium (5) en zeden (5). Terwijl het lijstje van 2018 meldt: diefstal (39), geweld (31), verkeer (16) en vuurwapen (14).

Colombiaanse landbouwdeskundigen raden platbranden akkers in binnenland af

(Bron foto's: NII)
'Door woud af te branden, gaat vruchtbaarheid bodem op termijn verloren'


Het is gebruik in het binnenland dat akkers, nadat die zijn open gekapt, ook nog in brand worden gestoken als onderdeel van de voorbereiding van de grond op de aanplant. Twee landbouwdeskundigen uit Colombia, die in de eerste week van december een trainingsmissie in Suriname hebben uitgevoerd, raden dat af. 

Roberto Suarez en Monica Salomonca brachten hun advies uit, nadat zij donderdag een veldbezoek hadden gebracht aan ananasaanplanten in Redi Doti/Pierre Kondre. De landbouwdeskundigen hebben de lokale gemeenschappen opgeroepen om het ‘platbranden’ af te bouwen, zo bericht het Nationaal Informatie Instituut (NII) maandag 9 december 2019.

Suarez en Salomonca hebben erop gewezen, dat bomen de bodem op natuurlijke wijze bemesten. Door het aanwezig woud steeds af te branden, gaat de vruchtbaarheid van de bodem op termijn verloren. Daardoor moeten de lokale gemeenschappen steeds andere plekken opzoeken om te planten. Ook zorgt het verbranden ervoor dat de natuurlijke schaduwplekken verloren gaan.

Veel aanplanten blijken zwaar te worden aangetast, omdat ze langdurig worden blootgesteld aan directe zonnestralen.

Tijdens het bezoek hebben de planters problemen waarmee zij kampen onder de aandacht gebracht van de Colombiaanse delegatie. Voor veel van die problemen zijn meteen oplossingen voorgedragen. Zo is voor wat betreft de aanhoudende schade die wordt veroorzaakt door vogels, geadviseerd om vogelverschrikkers in te zetten.

De Surinaamse landbouwers hebben aan de andere kant ook adviezen uitgebracht en verteld over de effectiviteit van het planten van medicinale planten als onderdeel van de bestrijding van plagen.

Veel aandacht is besteed aan het bespreken van verschillen tussen de ananascultuur in Colombia en in Suriname. Enkele verschillen zijn dat het organisch telen al wordt toegepast in Colombia. Er wordt met compost bemest. Ruim 2% van de ananasaanplanten is bestemd voor de export. De Colombiaanse telers kennen 37 varianten, waarvan 4 de hoofdvarianten zijn, die het meest wordt verhandeld. Op een veld in Colombia werken 5 mensen per hectare, terwijl dat in Suriname 3 per hectare is.

De boeren van Redi Doti zijn verenigd in Agro coöperatie Redi Doti Pierre Kondre. Deze werd opgericht op 28 juni 2017. Voorzitter Jerry Birambie gaf aan dat de coöperatie uit 20 leden bestaat. Zij hebben als doel om het economische en sociale leven van de twee gemeenschappen te verbeteren. De coöperatie helpt ook zoeken naar afzetmogelijkheden voor de boeren.

Suarez en Salomonca stelden aan het eind van het veldbezoek, dat de inheemsen in Suriname goed georganiseerd zijn. Los van de ananassector zijn ze van mening dat er genoeg mogelijkheden zijn voor de plaatselijke gemeenschappen om hun productie- en verdiencapaciteit te verbeteren. Zij zien veel potentie voor de ananasboeren om hun productie op te voeren en zich te richten op de export, iets wat op termijn het gebied ten goede zal komen.

Vijf jaar cel voor twee mannen die junkie in brand staken

Mannen besprenkelden slachtoffer met brandstof en staken hem in brand


De verdachten S.K. en R.S. zijn gisteren door de rechter elk veroordeeld tot vijf jaar cel voor het in brand steken van een man. Ze besprenkelden het lichaam van het slachtoffer, een junkie, met brandstof en staken hem in brand. Hij liep ernstige brandwonden op. Dit meldt Starnieuws vandaag, dinsdag 10 december 2019.

Het slachtoffer werd in het ziekenhuis opgenomen, maar werd gehoord door de politie. Het slachtoffer had toen in het ziekenhuis verklaard, dat beide mannen vóór een supermarkt waren toen hij om een sigaret vroeg.

De verdachten hielden een ander verhaal voor. Vervolgens kwam het slachtoffer op de terechtzitting terug op zijn verklaring. De rechter voerde aan dat hij geen reden had om van verklaring te veranderen. Daarom is zij van zijn eerste verklaring uitgegaan.

De rechter merkte op, dat de vriendin van S.K. zich is gaan bemoeien met deze zaak. Zij zocht het slachtoffer op en bracht hem bij een advocaat om zijn verklaring in te trekken. De rechter zei, dat een van de verdachten verklaard had dat hij een kiek zou nemen op het slachtoffer. Ook hebben de verdachten volgens haar geen moment spijt betuigd. Dit noemde de rechter afkeurenswaardig en ze kan zich niet voorstellen dat op zo'n wijze kiek genomen wordt.

De veroordeelden werden juridisch bijgestaan door de advocaten Oscar Koulen en Irvin Kanhai.

Personeel SBB te Brownsweg bezorgd over hun gezondheid door komst verbrandingsoven

(Bron foto: Nationaal Informatie Instituut)
'We vrezen dat er nu afvalstoffen op de daken komen die mogelijk niet gezond voor ons zijn'


Medewerkers van de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) zijn niet blij met de verbrandingsoven die woensdag in Brownsweg in gebruik is genomen. Op een steenworp afstand van de oven staan - op afzonderlijke plekken - een detacheringspost en kantoor van SBB. In de oven zal onder andere plastic worden vernietigd.

'Er komt regenwater via onze daken in de durotanks waarvan we gebruikmaken. We vrezen dat er nu afvalstoffen op de daken komen die mogelijk niet gezond voor ons zijn', zegt een bron vandaag, dinsdag 10 december 2019, in de Ware Tijd. Hij zou ook niet willen dat hij en collega's last krijgen van stank door onder andere huisvuil.

Afval zal gescheiden worden 'en ik vraag me af waar het overige vuil gedumpt zal worden', zegt de SBB-medewerker.

SBB heeft langs de weg, nabij de verbrandingsoven, ruimte vrijgemaakt waar ze trucks met houtblokken zou controleren, maar die locatie lijkt volgens een andere medewerker niet meer ideaal. 'Het gaat chaotisch worden, omdat er ook vrachtwagens naar de verbrandingsoven zullen rijden en dat zal niet meer veilig voor ons zijn.'

Deze medewerker heeft vernomen, dat het ministerie van Volksgezondheid de leiding van SBB wel heeft geïnformeerd over de komst van de oven, maar niet over zijn functioneren.

Militair vliegtuig uit Chili met 38 mensen aan boord van radar verdwenen

(Bron foto: Twitter)
Hercules C130 was onderweg van Punta Arenas naar basis op Antarctica


Een militair vliegtuig uit Chili met 38 mensen aan boord is van de radar verdwenen. Het toestel was onderweg vanaf de zuidelijke stad Punta Arenas naar de basis Presidente Eduardo Frei Montalva op Antarctica.

De Hercules C130 van de Fuerza Aérea de Chile vertrok om 16.55 uur Chileense tijd. Ruim een uur later kon er geen contact meer worden gemaakt met het toestel.

'Aan boord van het toestel zitten 38 mensen. Het gaat om 21 passagiers en zeventien crewleden. Het vliegtuig voerde ondersteunende logistieke taken uit en vervoerde materiaal en personeel naar de basis', aldus de Chileense luchtmacht in een verklaring.

President Sebastián Piñera is 'geschokt' door de verdwijning van het militaire vliegtuig. Hij kondigde op Twitter aan, dat hij naar Punta Arenas zal afreizen om toe te zien op de 'zoekoperaties en de inzet van de reddingsteams'.
(Suriname Mirror/Radio Polar/biobiochile/Reuters/The New York Times/Twitter)

Landbouwvoorlichters en LVV-medewerkers in Commewijne getraind in maken compost

(Bron foto: NII)
Doel van training het verhogen van de productie van citrusaanplant


De afdeling Agro Hydrologie van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft de landbouwvoorlichters en LVV-medewerkers van de verschillende ressorten in het district Commewijne vrijdag 6 december te Citrus kwekerij Tamansarie getraind in het maken van compost. Dit bericht het Nationaal Informatie Instituut (NII) maandag 9 december 2019.

Dit project maakt deel uit van het International Development Bank (IDB) project 'Strengthening of Citrus Production', met als doel het verhogen van de productie van de citrus aanplant in Suriname. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij.

Composteren is een versneld en gecontroleerd proces, waarbij plantenresten c.q. afval (organisch materiaal) wordt afgebroken om te verwerken met als eindproduct compost. Dit kan worden toegepast in de plantenkwekerij, in het veld bij het planten, als onkruidbeheersing en als waterbeheer. Het gehele proces kan ongeveer drie maanden duren.

De voordelen van composteren zijn onder andere, het bevorderen van: de bodemvruchtbaarheid, de fysische karakteristieken van de bodem, het biologisch bodemleven, reduceren van opgenomen verontreiniging (zware metalen) en het onderdrukken van ziekteverwekkers in de bodem.

Deze composttraining zal op meerdere locaties van het ministerie van LVV worden verzorgd, de locaties dienen echter eerst te worden aangepast, om te kunnen voldoen aan de vereisten. Houttuin en Tamansarie zijn reeds aangepast, de overige locaties zullen nu voorbereid worden en ook aangepast voor deze training.

Training wordt door minister Rabin Parmessar niet alleen gezien als een vereiste om de werkzaamheden effectiever en efficiënter te doen verlopen, maar ook om de kennis te verruimen.

VHP: 'Vergunning niet nodig om te vergaderen in Bernharddorp'

(Bron: dc Para)
'Er was toestemming gegeven door de kapitein en dat is voldoende'


De VHP ontkent ten stelligste, dat zij een vergunning nodig had om te vergaderen in dorpsgemeenschap Bernharddorp. Er was toestemming gegeven door de kapitein en dat is voldoende, stelt de partij. 'De VHP heeft in veel dorpen vergaderd en daarbij was alleen toestemming van de kapitein nodig. Zo is het gegaan in Kwamalasamutu en in veel andere dorpen', aldus de partij in een maandagavond 9 december 2019 uitgebrachte verklaring. 

'Indien de districtscommissaris (dc) dichtbij is, wordt die beleefdheidshalve in kennis gesteld, maar er wordt geen vergunning aangevraagd. In het geval van Bernharddorp is de vergadering gehouden in het gemeenschapshuis en behoudt het dorpsbestuur zich het recht voor om wel of geen toestemming te geven voor het gebruik daarvan. De VHP heeft dus met instemming van het dorpsbestuur gewoon haar vergadering gehouden en afgerond. 

De politie kwam inderdaad ter plaatse, maar heeft de vergadering niet gestopt. Wanneer de districtscommissaris meent, dat er in elke dorpsgemeenschap een vergunning voor een vergadering nodig is, dan dient hij hierover contact te maken met het lokale dorpsbestuur. Dit dient dan voor het hele land te gelden dus ook voor elk dorp in het district Sipaliwini. 

De Grondwet geeft in artikel 20 overigens 'het recht van vreedzame vereniging en vergadering' met name wanneer de openbare orde niet in het geding is. 

Dc's zijn steeds meer een verlengstuk van de politiek geworden en zijn er op gebrand om oppositiepartijen het leven zuur te maken, terwijl hun eigen partij geen strobreed in de weg wordt gelegd.'

Chaos bij aankomst 'Bigi Boi' Rozenstruik op J.A. Pengelluchthaven

(Bron foto: Waterkant.net)
Vooral aan de Staat gelieerde media werden in aankomsthal toegelaten


De menigte was gisteravond laat, rond middernacht, niet te houden, ze brak door de afbakening heen. Honderden willen Jairzinho 'Bigi Boi' Rozenstruik van dichtbij zien, zijn hand schudden of een brasa geven. Maar, dat ging gewoon niet, het was chaotisch, de security leek even niet berekend op de kracht van de fans die hem waren komen afhalen, zo schrijft Starnieuws vandaag, dinsdag 10 december 2019.


De cameralui en fotografen hadden het extra moeilijk. De druk was groot, letterlijk, zelfs Bigi Boi kon geen stap vooruit doen. Rozenstruik en zijn gevolg, onder wie minister Lalinie Gopal van Sport- en Jeugdzaken, werden met moeite terug naar binnen begeleid. De glazen schuifdeuren die de aankomsthal scheiden, sluiten zich.


De mensen hadden lang gewacht. Een groot deel was vanaf negen uur gisteravond vertrokken om rond elf uur op de luchthaven te zijn. Het vliegtuig landde echter pas tegen een uur vanochtend.

De persmensen wisten niet waar ze aan toe waren. Alleen degenen die op een lijst stonden geregistreerd, merendeels 'staatsmedia', werden 'binnen' toegelaten. Er was van tevoren niet gemeld dat registeren verplicht was. De rest heeft samen met het publiek in de aankomsthal gewacht. Ook het team van ATV, dat voornemens was live te gaan vanaf de landing, werd toegang geweigerd.

Bigi Boi heeft zijn tegenstander zondagnacht, de Nederlander Alistair Overeem, met nog 4 seconden te gaan in de vijfde, ronde knock-out geslagen. Overeem heeft met gescheurde lippen de Capital One Arena in Washington DC verlaten.

Rozenstruik is ongeslagen tot nu toe in het Ultimate Fighting Championship, de grootste organisatie voor Mixed Martial Arts.