vrijdag 4 mei 2018

OM Oost-Nederland eist 4 jaar cel en ruim 3 miljoen ontneming tegen verdachte (43) voor cocaïnesmokkel in ananassen uit Costa Rica

(Bron foto: Politie Oost-Nederland)
32 Kilo cocaïne in een scheepscontainer met ananassen van Costa Rica naar Geldermalsen


Voor de invoer van 32 kilo cocaïne in een lading ananassen heeft de Officier van Justitie van het Openbaar Ministerie (OM) Oost-Nederland vrijdag 4 mi 2018 een gevangenisstraf van vier jaar en een ontneming van 3.060.000 euro geëist, aldus het Arrondissementsparket Oost-Nederland. 

Voor de rechtbank in Arnhem stond vrijdag een 43-jarige man uit Kerk-Avezaath terecht. Hij wordt ervan verdacht de 32 kilo cocaïne vanuit Costa Rica naar Nederland te hebben laten komen. Op 16 juni 2017 ontving het Landelijk Internationaal Rechtshulpcentrum (LIRC), de politiedienst die internationale opsporingsinformatie verwerkt, informatie waarin werd gesteld dat een scheepscontainer met cocaïne van Costa Rica naar Geldermalsen zou worden vervoerd op naam van Groot Global Trading BV.

De container werd in de haven van Antwerpen van een baken voorzien en er werd met een camera zicht gehouden op de loods in Geldermalsen. Op 19 juni 2017 werd de container de loods ingereden. De vier in de loods aanwezige personen, waaronder de 43-jarige verdachte, werden aangehouden. In de container, geladen met ananassen, bleken 40 ananassen geprepareerd te zijn en voorzien van 800 gram cocaïne per ananas. In totaal werd 32 kilo cocaïne aangetroffen.

Drie van de vier aangehouden personen zijn snel weer vrijgelaten, zij zijn geen verdachten meer in deze zaak.

De 43-jarige verdachte stelt, dat hij niets afwist van de cocaïne in de lading. De Officier van Justitie heeft een andere conclusie: 'Het scenario dat verdachte van niets wist, is volstrekt onwaarschijnlijk. Het is het bedrijf van verdachte, waar verdachte directeur en enig aandeelhouder was, dat een lading ananassen heeft besteld die 32 kilo cocaïne bevatte. Deze lading is ook daadwerkelijk geleverd aan verdachte en hij was zelf aanwezig bij het lossen. Het is niet aannemelijk dat er anderen betrokken waren bij de import van de lading.'

De Officier van Justitie gaf aan dat er een vitaal businessmodel ontbreekt voor het bedrijf van verdachte, hij zou al een jaar lang behoorlijk verlies moeten lijden. Daarnaast is het onaannemelijk, dat een eventuele andere importeur van de cocaïne toe zou staan dat er langere tijd geen controle zou zijn over de lading. Ook ontbraken er ananassen bij de doorleveringen door verdachte aan zijn inkopers.

'Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het binnen het grondgebied van Nederland brengen van een substantiële hoeveelheid cocaïne. Cocaïne is een stof waarvan niet allen het gebruik schadelijk is voor de volksgezondheid, maar welke ook direct en indirect oorzaak is van vele vormen van criminaliteit.'

Naast de gevangenisstraf van vier jaar, met aftrek van voorarrest, vroeg de Officier van Justitie een ontneming van 3.060.000 euro vanwege het financiële voordeel, dat verdachte zou hebben verkregen met de illegale handel in cocaïne.

Geen auto's bij diverse politieposten.....

Politiecommissarissen met verlof en daarop aansluitend pensioen, hebben nog steeds de beschikking over KPS-auto...

 
Het Dagblad Suriname bericht vrijdag 4 mei 2018 over informatie te beschikken, dat bepaalde politieposten momenteel zonder voertuigen zitten. Eén van de bureaus is Keizerstraat. Deze politiepost kampt al zeker twee weken met een vervoersprobleem. 

Commissarissen van politie die met verlof zijn, met daarop aansluitend hun pensioen, zitten thuis en hebben nog steeds de beschikking over een dienstvoertuig van het Korps Politie Suriname, KPS. Een politiefunctionaris heeft een dienstvoertuig ter beschikking door en voor de dienst. Maar, er is een uitzondering gemaakt bij de dienstleidingen die met het dienstvoertuig naar huis mogen.

Bovenal mogen zij gratis tanken.

De minister van Justitie en Politie, Suart Getrouw, was hij niet bereikbaar voor commentaar.

De politie heeft ook vaker geklaagd over slechte werkomstandigheden en tekort aan materiaal. Politie Santo Boma heeft zo'n jaar geleden aan de bel getrokken. De manschappen klagen steen en been over de ruimte waarin zij uren moeten werken. Door de hitte kunnen zij hun werk niet optimaal uitvoeren.

Ook de bond heeft een schrijven ontvangen over deze werkomstandigheden van de politie, echter bleek dat ook de bond niets kan doen voor deze politieambtenaren. Het financieel probleem binnen het KPS wordt met de dag erger.

NDP-fractie wil in Assemblee door regering geïnformeerd worden over visserijbeleid

Assembleeleden NDP beweren 'tegen politieke misbruik te zijn van de situatie'.....


Fractieleden van de Nationale Democratische Partij (NDP) hebben vrijdag 4 mei 2018 een onderhoud gehad met de ministers van Justitie & Politie, Defensie en Landbouw, Veeteelt & Visserij en het Visserscollectief over de vraag hoe het veiligheidsgevoel van de vissers op zee kan worden hersteld. 

Daarnaast hebben de Assembleeleden een interpellatievoorstel ingediend om een vergadering te houden waarbij de regering meer uitleg kan geven over het te voeren beleid.

De drie ministers hebben aangegeven hoe vanuit hun ministeries er opgetreden wordt, wat er allemaal gedaan is en gedaan wordt om de situatie te normaliseren. In nauw contact met elkaar wordt er samengewerkt. Vanuit de NDP-fractie waren bij dit onderhoud aanwezig Amzad Abdoel, Silvana Afonsoewa, Rajiv Ramsahai, Wendell Asadang, Grace Watamaleo, Glenn Sapoen en Keshopersad Gangaram Pandey

Het Visserscollectief heeft de problemen binnen de visserijsector voorgelegd aan de ministers. Ook zijn vanuit de zijde van de vissers concrete oplossingsmodellen gepresenteerd welke ook voorgelegd zijn aan de ministers.

De Assembleeleden hebben aangegeven vanaf het begin in contact te zijn geweest met de ministers. De situatie werd door de leden nauwgezet gevolgd en samen met de ministers werd er constant uitgekeken naar oplossingsmodellen. Aan het Visserscollectief hebben de volksvertegenwoordigers onomwonden aangegeven tegen politieke misbruik te zijn van de situatie.

Afgesproken is om samen na te gaan hoe op korte, middellange en lange termijn de problemen van de sector opgelost kunnen worden. De leden stelden goed op de hoogte te zijn van de potentie binnen deze sector en samen met alle betrokkenen de visserijsector duurzaam te willen ontwikkelen. Vanuit de kant van de ministers is er volledige ondersteuning toegezegd, zegt Amzad Abdoel op Starnieuws.

Vissersboten in Surinaamse wateren keren massaal terug naar de wal

Ondernemers nemen niet het risico, dat hun bemanning wordt overvallen en gedood

- Complete visserij- en visketen zwaar getroffen door tragedie
- Visserscollectief: 'Het vergunningenbeleid heeft te maken met de toenemende criminaliteit in de sector'


Starnieuws meldt vrijdagmiddag 4 mei 2018, dat alle vissersboten in Surinaamse wateren terugkeren aan wal. Een groot deel van de vaartuigen is al binnen. Sinds de laatste beroving, woensdagavond, heeft het nieuws zich snel verspreid onder de grotere vaartuigen die beschikken over radioverbindingen. Er is naar elkaar geseind en besloten is massaal terug te keren naar wal. 

'Alles wat buiten is, komt binnen', bevestigt Mark Lall, secretaris van het Visserscollectief.

De visondernemers lijden veel schade. De kosten om te zoeken naar de slachtoffers van de overvallen vier boten loopt al in de tienduizenden. Voorts willen de ondernemers het risico niet nemen dat hun bemanning wordt overvallen en gedood.

Op dit moment is de sector lamgelegd, stelt Lall. Hij voegt eraan toe, dat Surinamers te weinig beseffen dat 6.500 mensen direct afhankelijk zijn van de visserijsector en dat deze sector een behoorlijke bijdrage levert aan de nationale economie. 'We gaan in de komende tijd het spin-off effect merken', zegt hij. De visverwerkers zullen geen vis hebben om te verwerken, de werkers zullen geen werk hebben, de vistransporteurs zullen geen lading hebben, de opkopers zullen geen producten hebben en de lokale markt geen vis, somt Lall de consequenties op.

 Het Visserscollectief heeft gisteravond een onderhoud gehad met minister Lekhram Soerdjan van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). De bewindsman heeft het collectief direct na zijn aankomst uit Brazilië ontvangen in zijn kantoor. Hij heeft ondersteuning toegezegd en hulp aan de nabestaanden, vertelt Lall. Van zijn kant heeft het collectief voorstellen gedaan binnen de competentie van de minister van LVV.

Minister Soerdjan is voorgesteld om terug te gaan naar het beleid van zijn voorganger en scherper te kijken naar het vergunningenbeleid. Het collectief heeft de bewindsman erop gewezen, dat het vergunningenbeleid te maken heeft met de toenemende criminaliteit in de sector. 'De vissector is hernieuwbaar en moet goed gemanaged worden. Bij uitgifte van teveel vergunningen, zoals nu, treedt er overbevissing en schaarste op', zegt Lall.

Hij onderkent, dat er ook 'rotte appels' tussen de vissers zitten. 'Tegenwoordig heeft niemand meer een grote vangst en zien anderen er meer heil in om te roven en zo hun vangsten te vergroten.' Er is volgens Lall een enorme rivaliteit. 'Als er op een plek veel vis zit, zullen alle boten daarnaar toe trekken. Dan krijg je overbevolking in een bepaald gebied waarbij de netten van de verschillende vissers met elkaar komen vast te zitten. Dat leidt dan tot ruzies onderling.'

Het collectief voert vanavond gesprekken met diverse ministeries om te komen tot een oplossing van het probleem. 'Wij willen garanties voor onze veiligheid. De ondernemers gaan hun boten niet laten uitvaren, zolang ze niet zeker zijn van de veiligheid van hun have en goed.'

Nederlander (58) aangehouden in Paraguay voor smokkel methamfetamine en zo'n 10.000 xtc-pillen

Drugs, ruim 11 kilo, verstopt in een dubbele bodem van zijn koffer


(Bron foto: Secretaría Nacional Antidrogas)

Man reisde via Düsseldorf, Zürich, São Paulo naar Asunción


Een 58-jarige Nederlander, Raymond D., zit sinds woensdag 2 mei 2018 vast in Paraguay, omdat hij methamfetamine en ongeveer tienduizend xtc-pillen probeerde te smokkelen. De drugs zaten verstopt in een dubbele bodem van zijn koffer. De smokkelwaar woog in totaal ruim 11 kilo.

Hij liep tegen de lamp op het vliegveld van Asunción, de hoofdstad van het Zuid-Amerikaanse land.


De Nederlander was vertrokken vanuit Düsseldorf. Via Zürich vloog hij naar São Paulo in Brazilië en daar stapte hij op het vliegtuig naar Asunción. Aan het eind van die lange reis werd hij gearresteerd.

De Paraguayaanse drugsbestrijdingsdienst sluit niet uit dat de drugs later over de landgrens met Brazilië moesten worden gesmokkeld.


(Suriname Mirror/Itapua Noticias/De Telegraaf/Facebook)

Politie roept familie overvallen vissers op om juiste persoonsgegevens te verstrekken

Het is van belang voor de politie om volledige lijst met juiste gegevens te hebben


Familieleden van vissers die slachtoffer zijn geworden van de brute aanval van de piraten op 27 april worden door de politie opgeroepen om de juiste gegevens door te geven. Het team van het Korps Politie Suriname dat belast is met het onderzoek, heeft de gegevens nodig. Het is van belang voor de politie om een volledige lijst met de juiste gegevens (naam, voornaam, geboorte datum, ID- of paspoortnummer) van de slachtoffers te hebben. 

De familieleden worden opgeroepen om zich zo spoedig mogelijk te begeven naar de afdeling Kapitale Delicten, gevestigd aan de Havenlaan Zuid nummer 1, (Politiebureau Nieuwe Haven, bovenste verdieping).

Zij moeten met zich meenemen relevante documenten (kopie ID kaart, paspoort en foto). De afdeling Kapitale Delicten is te bereiken op de nummers 403645/403252.

Op de samenleving wordt een beroep gedaan om informatie die kan bijdragen aan opheldering van deze zaak te delen met de politie. Dit kan persoonlijk geschieden of telefonisch op de eerder genoemde nummers of via de gratis tiplijn 179.

Mededeling in het Engels 

Police request for personal information victims of pirates attack The investigation team of the Surinamese Police that is conducting the investigation where as a series of pirates attacks has taken place in the evening of April 27 last is urgently seeking contact with relatives of the victims.

It is very important to have a list with a correct identification of the victims such as name, sure name, date of birth, ID or passport. 

In this regard relatives are invited to visit the department Kapitale Delicten which is located at Havenlaan Zuid number 1, also known as police station Nieuwe Haven upstairs. Also taking along relevant documents such as a copy ID card, passport and a picture. 

The department Kapitale Delicten can be reached at 00597403645 or 00597403252. Any information which can contribute to this investigation can be shared personal or by the above mentioned numbers or by the free tip line 179.

Bouterse over 'kwestie' sloop raffinaderij Suralco: 'De soep moet niet zo heet gegeten worden als die wordt opgediend'

'De kwestie Suralco zal binnen het kader van gemaakte afspraken worden afgewikkeld'

- 'Suralco is geen bacovenwinkel die zaken onder de tafel afhandelt'
- Breeveld (DOE): 'Buiten de Assemblee om kan er geen besluit genomen worden'


President Desi Bouterse zegt, in reactie op de 'kwestie' sloop raffinaderij Suralco/Alcoa, dat 'de soep niet zo heet gegeten moet worden als die wordt opgediend'. Volgens hem is in de zaak omtrent het aantrekken van een buitenlandse sloperij door Suralco en de poging om toestemming te krijgen van districtscommissaris Armand Jurel van Para om de raffinaderij te ontmantelen sprake van het 'langs elkaar heen werken'. Dit bericht de Ware Tijd vandaag, vrijdag 4 mei 2018.

Het is bekend, dat de raffinaderij gesloopt moet worden, zegt de president. Wat Suralco heeft gedaan 'is binnen de mate van tolerantie' en deze zaak zal worden rechtgetrokken. De kwestie Suralco zal binnen het kader van gemaakte afspraken worden afgewikkeld, aldus het staatshoofd.

Op de vraag in hoeverre hij nog vertrouwen heeft in de presidentiële commissie antwoordde Bouterse dat hij nog steeds positief gestemd is. De presidentiële commissie gaat door met het werk en Suralco is volgens hem geen 'bacovenwinkel' die zaken onder de tafel afhandelt. 'Het zou Suralco geen goed doen om zaken niet binnen het formele af te handelen, aldus Bouterse.
 
De zaken omtrent de beëindiging van bauxietactiviteiten van Suralco in Suriname zullen niet buiten het parlement om gebeuren. Parlementsvoorzitster Jennifer Geerlings-Simons en DOE-fractieleider Carl Breeveld zijn in afzonderlijke reacties daar duidelijk over.

Geerlings-Simons zegt, dat haar standpunt over de ontwikkelingen rond Suralco nog recht overeind staan. Ze zegt momenteel voorbereidingen te treffen voor besprekingen met de minister van Natuurlijke Hulpbronnen en de presidentiële commissie die namens de staat met Suralco/Alcoa onderhandelt.

'De Brokopondo-overeenkomst heeft een wettelijke basis en buiten de Assemblee om kan er geen besluit genomen worden. Het gaat erom dat de overeenkomst door Alcoa wordt opengebroken', zegt Breeveld.

'De kwestie van de vissers houdt ons echter nu allen bezig. De fractie heeft nog niet vergaderd over Alcoa. Het heeft wel onze aandacht', reageert NDP-ondervoorzitter tevens fractieleider André Misiekaba.

'Ik heb twee dagen moeten zwemmen om land te bereiken'

(Bron foto: de Ware Tijd)
'De rovers waren genadeloos en hebben ons gekapt'


'Ik heb twee dagen moeten zwemmen om land te bereiken en had bijna de hoop opgegeven. Ik weet echt niet waar de andere mannen zijn.' Woorden van Cherwin Lovell vandaag, vrijdag 4 mei 2018, in de Ware Tijd, één van de zestien vissers die sinds vrijdag worden vermist, na een overval op vier vissersboten. Hij is sinds gisteren terecht. 

De 42-jarige man heeft kapverwondingen opgelopen aan beide armen en aan zijn linkerbeen.

'De rovers waren genadeloos en hebben ons gekapt', zegt hij.

De bemanning werd zaterdagochtend omstreeks vier uur opgeschrikt door gemaskerde mannen. 'Komen jullie op het dek, commandeerden ze ons en er werd een schot gelost. Toen we op het dek waren, begonnen ze ons te kappen.' Vervolgens moesten ze hun gevangen vis overladen in de boot van de piraten.

'Toen we klaar waren, begonnen ze ons weer te kappen. In mij ging toen om, dat ze ons zouden vermoorden. Ik sprong overboord en de rovers wilden mij achterna, maar toen sprong een andere visser ook in het water en rovers gingen toen achter hem aan. Ik heb zo snel gezwommen en weet niet wat er met de andere mannen is gebeurd.'

Op de boot waren vijf bemanningsleden.

Aanleg bij Brievengat, Curaçao, van paardenrenbaan nu ‘in een stroomversnelling geraakt'

Project lag sinds 2016 stil in afwachting wetgeving voor gokken op paardenrennen

(Bron foto: sportweddenschappen.online)


Coral Games verwacht nog deze maand te beginnen met het bouwrijp maken van het terrein bij Brievengat waar de paardenrenbaan komt. Het project lag sinds 2016 stil in afwachting van wetgeving voor het gokken op paardenrennen, maar is nu ‘in een stroomversnelling geraakt’, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 4 mei 2018.

Volgens Michael Monte, die namens Coral Games is belast met de uitvoering van het project, duurt het gereedmaken van de grond twee tot drie maanden. 'De overheid heeft toegezegd dat in die periode de wetgeving rondkomt.' Het gaat om een landsverordening die is ontwikkeld door de Gaming Control Board (GCB) en een juridische basis biedt voor toezicht op het wedden op paardenraces.

'Onze verantwoordelijkheid is erop toe te zien dat kansspelen eerlijk verlopen', zegt GCB-directeur Gino Campbell. 'Bij paardenraces gaat het bijvoorbeeld om controle op dopinggebruik en de toegang tot de stallen.' De GCB zal personeel bijscholen voor deze specifieke taak.

De conceptwetgeving is ingediend bij minister van Financiën Kenneth Gijsbertha (MAN). Na goedkeuring door de Raad van Ministers en beoordeling door de Raad van Advies moet de wet nog in de Staten worden behandeld. Als de wetgeving rond is, kunnen de vergunningen worden aangevraagd.

In acht tot tien maanden moet de eerste fase van het project gerealiseerd zijn: de renbaan, tribunes, een laboratorium en 300 stallen. Het gaat om een investering van 18 miljoen gulden, waarvan Monte zelf tien miljoen bijdraagt. De overige acht miljoen moet worden opgebracht door Amerikaanse investeerders.

Strafzaak tegen oud-Girobank-directeur Garcia, Curaçao, dient 14 september

Gerecht wijst verzoek horen viertal getuigen toe 


De strafzaak tegen voormalig Girobank-directeur Eric Garcia wordt 14 september inhoudelijk behandeld. Daartoe heeft het Gerecht in eerste aanleg gisteren tijdens een regiezitting besloten, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 4 mei 2018.

Garcia wordt vertegenwoordigd door Ornelio ‘Kid’ Martina. Namens cliënt heeft Martina het verzoek om nog vier getuigen te horen bij het gerecht ingediend. Het horen van deze getuigen is volgens de raadsman van belang, omdat hieruit duidelijk wordt of het geld aan Garcia ten goede is gekomen. Onder de getuigen bevindt zich de persoon die de aandelen van Giro Holding zou hebben gecoördineerd.

De advocaat van Garcia verzekerde het gerecht gisteren, dat deze getuige nieuwe informatie in de zaak gaat vrijgeven. Een andere getuige bevindt zich in New York. In het kantoor van deze persoon zou een verklaring van MCB valselijk zijn opgemaakt.

De Officier van Justitie belast met het onderzoek in deze zaak gaf gisteren tijdens de regiezitting aan het onnodig te vinden nu te gaan uit-rechercheren wat er precies met het geld dat door Garcia is verduisterd, is gebeurd en waarom hij dit heeft gedaan. 'De tenlastelegging is verduistering, niet de redenen waarom hij dat heeft gedaan. Dat het geld in deze zaak is verduisterd, staat vast', aldus de Officier van Justitie.

Drie grenspalen op Curaçao behouden

(Bron foto: Stimacur)
Palen gered op initiatief van de Stichting Maritieme Archeologie Curaçao


Op initiatief van de Stichting Maritieme Archeologie Curaçao (Stimacur) zijn drie grenspalen op het eiland behouden. Vrijwilliger Herman Verboom heeft vorige week de namen geschilderd op de paal die de erfscheiding aanduidde van de terreinen rondom de Landhuizen Meiberg en Hermanus. Binnenkort zal hetzelfde gebeuren op de grenzen van Knip met Lagun en met Westpunt, die volgens Stimacur ‘onderdeel zijn van toegangspoorten waar vroeger tol geheven werd’. Dit meldt het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 4 mei 2018.

Bij Lagun was aan de palen waarschijnlijk alleen een ketting bevestigd, maar tussen Knip en Westpunt stond een ‘echte poort met twee palen en scharnieren’.

Die kan door Esmond Verplaats van Simon Construction worden gerestaureerd dankzij een donatie van het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied.

Advocaat ‘Peppie’ Sulvaran: 'OM Curaçao heeft in Dubnium-zaak pijlen op Jacinta Constancia gericht'

'Onderzoek duurt reeds vier jaar en nog steeds is geen belastend materiaal tegen cliënte gevonden'


Een preliminair verweer afkomstig van raadsman Eldon ‘Peppie’ Sulvaran om de dagvaarding van zijn cliënte Jacinta Constancia in de zaak Dubnium, ook wel bekend als de mondkapjeszaak, te vernietigen, heeft het gisteren niet gehaald, zo bericht vandaag, vrijdag 4 mei 2018, het Antilliaans Dagblad.

De inhoudelijke behandeling staat nu gepland voor 5 en 6 juli.

Sulvaran voerde gistermiddag tijdens de regiezitting aan, dat het vooronderzoek in de zaak geen enkel bewijs tegen oud-minister van Gezondheid, Milieu en Natuur Jacinta Constancia (MFK) heeft opgeleverd. Bovendien, zo stelt de raadsman, is Constancia de enige verdachte die vanaf het begin volledige opening van zaken heeft gegeven en dat ook zal blijven doen.

'Het onderzoek duurt reeds vier jaar en nog steeds is er geen belastend materiaal tegen cliënte gevonden. Maar, ondertussen heeft het Openbaar Ministerie wel cliënte als hoofdverdachte in deze zaak aangemerkt. De pijlen zijn dus op Jacinta Constancia gericht. Ze is immers een bekend politiek figuur', aldus de advocaat.

In de zaak Dubnium staan vier verdachten terecht, die verdacht worden van oplichting, verduistering en witwassen. Het onderzoek draait om 40.000 mondkapjes die door het toenmalige bestuur van Bureau Ziektekosten Voorzieningen (BZV) zijn besteld en waarvoor een aanzienlijk bedrag van 365.853,49 gulden is betaald, maar die nooit zijn afgeleverd.

‘Verklaring van Paramaribo’ nu door 37 bedrijven ondertekend

'Verklaring' leidraad voor bedrijven die actief streven naar gelijke rechten voor LGBT's

 
Nog tien Surinaamse bedrijven hebben de ‘Verklaring van Paramaribo’ getekend met Parea, een LGBT-netwerk van professionals dat de ontwikkeling van lesbiennes, gays, biseksuelen en transgenders ondersteunt, zo bericht de Ware Tijd vandaag, vrijdag 4 mei 2018.

De verklaring, die nu door 37 bedrijven is ondertekend, moet als leidraad dienen voor bedrijven die actief streven naar gelijke rechten van de doelgroep op de werkvloer.

'Wij geloven dat bedrijven de trendsetters kunnen zijn om niet alleen een gemeenschap te bewegen, maar ook de overheid om solidair te staan met de LGBT-gemeenschap in Suriname', vertelt Parea-voorzitter Juan Pigot. Dit is de derde keer dat deze intentie verklaring wordt getekend.

De eerste zestien bedrijven, waaronder Torarica, Rudisa en de Finabank, deden dat in 2011, vervolgens tekenden elf bedrijven in 2017. 'Niks is zo erg als het feit dat een medewerker met 25 jaar trouwe dienst bij een bedrijf, na zijn overlijden zijn pensioen niet kan achterlaten voor zijn partner, omdat die van hetzelfde geslacht is en daarvoor nog geen erkenning is', zegt Pigot.

Hij is ervan overtuigd dat erkenning van deze rechten voor de LGBT-gemeenschap op de werkvloer, kan zorgen voor gelukkige werknemers die veel meer kunnen bijdragen aan het bedrijf. 'Als een medewerker niet uit de kast durft te komen, uit vrees dat zijn of haar collega's hem zullen pesten of uit vrees voor ontslag, dan is de kans groot dat zo iemand niet gemotiveerd is tot productiviteit. Wij vragen bedrijven niet om iets speciaals te doen. Wij willen slechts dezelfde rechten die onze hetero-collega's hebben. Wij willen ook onze partner kunnen mee verzekeren of ons pensioen voor hen achterlaten.'

Nieuw regeringsbeleid: ministeries leggen gezamenlijk werkbezoeken af

Minister Noersalim: 'Als we samenwerken, kunnen we diverse problemen sneller oplossen'


Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) heeft in april, als onderdeel van een regeringsdelegatie, een werkbezoek gebracht aan Boven-Suriname. Dit bezoek werd uitgevoerd met de ministeries van Natuurlijke Hulpbronnen, Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, en het Bureau van de waarnemende districtscommissaris van Boven-Suriname, Yvonne Pinas.

BiZa-minister Mike Noersalim zegt vandaag, vrijdag 4 mei 2018, op Starnieuws, dat dit een nieuwe manier van samenwerken is van de regering. 'Belangrijk bij deze missie was het feit dat we zeggen: we zijn één regering, we trekken samen op, we horen aan en bespreken direct wat we kunnen doen. Dat is de trend die we nu volgen; één van samenwerken, want als we samenwerken, kunnen we diverse problemen sneller oplossen.'

De delegatie heeft bezoeken gebracht aan verschillende dorpen in het gebied, alsook het dienstencentrum Djumu. Er zijn krutu’s, vergaderingen, gehouden met vertegenwoordigers van de bewoners in de persoon van de kapiteins en/of basja's. Zij hebben onder andere aangegeven welke knelpunten zij ondervinden in de dienstverlening van de verschillende ministeries en hun respectieve beleidsgebieden.

Van de ministeries die niet aanwezig waren, heeft de delegatie ook notities genomen om de vraagstukken aan hun collega’s door te spelen, zodat die ook aan oplossingsmodellen kunnen werken.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft zich vooral gericht op de bevolkingsadministratie en registratie. Bij de krutu hebben de bewoners van Asidonhopo en omgeving laten weten dat de afstand die zij afleggen om hun burgerzaken in orde te maken hen veel te duur uitkomt. Het Bureau voor Burgerzaken (BvB) in Atjoni is vier uren varen verwijderd van het gebied. Er zijn verzoeken gedaan voor BvB’s in meerdere dorpen. Die worden in overweging genomen, maar het ministerie stelt vanwege haar verantwoordelijkheid voor de dienstverlening prioriteiten. Zo wordt er gekeken naar de bevolkingsdichtheid van de dorpen en hun ligging ten opzichte van de bestaande bureaus.

Noersalim heeft zich als hoofdverantwoordelijke voor de bevolkingsadministratie georiënteerd in het gebied om de ontwikkelingen te volgen, de bewoners aan te horen, de knelpunten te vernemen alsook het personeel dat werkzaam is op de bureaus voor burgerzaken aan te horen. Samen wordt uitgekeken naar oplossingsmodellen voor de aangekaarte problemen, om zodoende de bevolkingsadministratie te verbeteren.

De minister is voornemens ook bezoeken te brengen aan andere dorpen in het land.

Guyanese politie arresteert broer van vermoedelijke piratenleider 'Sinbad'

‘Sinbad’ wordt als hoofdverdachte aangemerkt en zou in Suriname wonen


De politie in Berbice, Guyana, heeft gisteren een man aangehouden die de broer is van de vermoedelijke piratenleider. De man, Nanko ‘Fayah’ Manohar, werd aangehouden in zijn huis in Demarara. Hij zou volgens de Guyanese krant Kaieteur News (zie onderaan) meewerken aan het onderzoek waarbij zijn broer, bekend als ‘Sinbad’, steeds meer als hoofdverdachte wordt aangemerkt, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, vrijdag 4 mei 2018.

Sinbad zou in Suriname wonen en wordt algemeen gezien als de hoofdverdachte in de slachting op zee van afgelopen vrijdag. Overigens, de broer in Guyana wordt aangemerkt als een bekende piraat en zou in dat land leiding geven aan de criminele organisatie.

Nu blijkt dat de man die ongeveer een maand geleden werd doodgeschoten te Munder tijdens een 'drive by shooting' ook een broer is van Sinbad. Het zou de moord op deze man zijn die de katalysator is van de slachting van afgelopen vrijdag, aangezien wordt aangenomen dat vissers die de overvallen zat zijn een prijs hebben gezet op het hoofd van de broer van Sinbad. De piratenleider bezwoer wraak en overviel verschillende boten.

Terwijl opsporingsdiensten in Suriname overuren maken, aldus de Ware Tijd, blijkt dat de collega's in Guyana, waar de meeste vissers vandaan komen, ook alles op alles zetten om verdachten in beeld te brengen. Zo bevestigde een hoge politieman tegenover Guyanese media, dat naarstig wordt gezocht naar vier verdachten die genoemd werden door een overlevende. Mannen die bekend staan onder de bijnamen Bolo, Dick, Crackhead en Sanbat worden opgespoord. Crackhead zou niet lang geleden zijn gesignaleerd bij de Rossignol-visserscoöperatie waaraan hij verbonden zou zijn. De politieman gaf aan dat in nauw contact met de Surinaamse collega's wordt gewerkt.

Die namen werden al genoemd door de overlevende kapitein van een van de vier overvallen boten (!):

(Starnieuws 30 april: '(…) In de boot was een Guyanees gewapend met een jachtgeweer. Hij (de kapitein) herkende hem als ‘Dick’. In het vaartuig zaten ook ‘Bolo’, Crackhead’, ‘Sanbad’ en een donkere man die hij niet kende. Degenen die hij bij naam kende, zijn allemaal Guyanees. ‘Dick’ loste een schot (…)' ), 
https://www.kaieteurnewsonline.com/2018/05/04/high-seas-attack-in-suriname-brother-of-recently-gunned-down-man-arrested-in-guyana/
(Suriname Mirror/de Ware Tijd/Kaieteur News)

Douanebond geeft minister Hoefdraad tot 15 mei om douaneleiding en ontheven ambtenaren terug te plaatsen

'Mutatie is een van de mogelijkheden, maar dat moet binnen de dienst gebeuren'


De Douanebond geeft minister Gillmore Hoefdraad van Financiën tot 15 mei de ruimte om de douaneleiding en de ambtenaren die ontheven zijn uit hun functie terug te plaatsen op de werkvloer. Een eis van de bond is dat de mensen weer hun bijdrage moeten leveren binnen de dienst. 

'Mutatie is een van de mogelijkheden, maar dat moet binnen de dienst gebeuren', zegt de voorzitster van de Douanebond, Joyce de Vlugt, aldus Starnieuws vandaag, vrijdag 4 mei 2018.

Uit het onderhoud met de minister is volgens het bestuur van de bond niet gebleken, dat de mensen die ontlast zijn verkeerde handelingen hebben gepleegd. Als reden voor het thuiszetten van de mensen is aangevoerd, dat er een reorganisatie van de douanedienst plaatsvindt. Om de hervormingen door te kunnen voeren, zijn de maatregelen genomen.

De leden van de bond hadden er moeite mee de minister twee weken de ruimte te geven. Zij wilden dat de leiding en de douaneambtenaren die ontheven is uit haar functie gelijk terug moest op de werkvloer. Het bestuur heeft de leden ervan kunnen overtuigen om de twee weken af te wachten.

De bond heeft geëist dat de mensen terug moeten komen in de organisatie en niet gemuteerd mogen worden naar het ministerie. Ook zal niet worden geaccepteerd dat de mensen wordt aangezegd om gewoon thuis te blijven.

De bond vindt dat in het interim managementteam ook actieve leden zitting moeten hebben, zodat er doorgroeimogelijkheden zijn. Nu wordt de leiding uitgemaakt door externe krachten.

De Vlugt verwacht dat alles weer op z'n pootjes terechtkomt. De werkzaamheden worden normaal voortgezet, aangezien de bond nog in onderhandeling is met de leiding van het ministerie.

Somohardjo (Pertjajah Luhur) vreest voor acties zeepiraten tegen vrachtschepen...

'De piraterij noopt tot nationale en internationale samenwerking'

'Ik doe een dringend beroep op de regering om internationaal assistentie te vragen'


De Pertjajah Luhur (PL) vreest, dat wanneer de trend zich voortzet, waarbij vissersboten ongestraft worden overvallen door piraten die er niet voor schromen vissers de dood in te jagen, de piraten er uiteindelijk toe zullen overgaan ook vrachtschepen aan te vallen. Dan wordt er een sfeer van angst gecreëerd die er uiteindelijk toe zal leiden, dat vrachtschepen Suriname niet meer zullen aandoen, met alle gevolgen van dien.

'Suriname is een importland. We voeren meer producten in dan we exporteren. Als het zover komt dat vrachtschepen Suriname niet meer aandoen uit vrees voor piraterij, zullen we geen aardappelen, uien en andere levensmiddelen meer kunnen importeren. Als deze piraten zo brutaal zijn om keer op keer vissersboten aan te vallen, zullen ze er straks ook niet voor schromen de grotere vrachtschepen te beroven. Wat zal er dan gebeuren?', vraagt PL-voorzitter Paul Somohardjo zich af.

Somohardjo vindt het vreselijk dat woensdagavond, terwijl men nauwelijks bekomen is van de vorige aanval, waarbij piraten zestien vissers dwongen om overboord te springen, opnieuw een overval heeft plaatsgevonden. Hierbij zou een kapitein van een vissersboot het leven hebben gelaten.

'Wij leven mee met de familieleden van deze vissers. Het maakt niet uit of het Surinamers zijn of niet. Voor ons is een ieder mens. We betreuren dit voorval dan ook ten zeerste.'

Het kan volgens de PL-voorzitter niet zo zijn, dat Suriname lid is van zoveel internationale organisaties en contributie betaalt, maar de hulp van deze organisaties niet wordt ingeroepen. De piraterij waarmee Suriname thans geconfronteerd wordt, noopt tot nationale en internationale samenwerking.

'We moeten bevriende naties en organisaties om hulp vragen; alleen zullen we het niet kunnen aanpakken. Ik doe een dringend beroep op de regering om internationaal assistentie te vragen.'

President Bouterse vindt overval op vissers een 'heel trieste zaak'

'Met Frans-Guyana en Guyana is contact gemaakt om gezamenlijk op te treden tegen zeepiraten'President Desi Bouterse vindt het een 'heel trieste zaak' wat er is gebeurd met de vissers op zee. De regering doet er volgens hem alles aan om te weten te komen wat er gaande is, om de samenleving precies te informeren. Er wordt volgens de president alles aan gedaan om deze zaak te onderzoeken, waarbij elke steen omgekeerd zal worden. De regering leeft mee met de familieleden van de slachtoffers. 

Dit zei Bouterse donderdagavond 3 mei 2018 na aankomst uit Brazilië, waar hij een ontmoeting had met president Michel Temer, op de Johan Adolf Pengelluchthaven tijdens een persconferentie.

'We hebben altijd gevochten tegen zeepiraterij. Het kwam voornamelijk voor vanaf Coppenamepunt richting Nickerie. Met het stationeren van onze militairen te Coppenamepunt is het afgenomen. Het is geen kwestie van hoelang gaan we het tolereren, maar we gaan het de kop in moeten drukken, voor het geval het piracy is natuurlijk.'


'Wat betreft de opvang van de mensen zou ik zeggen dat we daarin mogelijkerwijs een omissie hebben begaan. We doen er alles aan en we hopen dat de gemeenschap begrip heeft als we in het werk een omissie hebben gemaakt.'

Hij deelde mee, dat vanuit Brazilië continu contact is onderhouden met Suriname. De ministers Stuart Getrouw van Justitie en Politie en Ronni Benschop van Defensie hebben intensief contact onderhouden met de diensten die bezig zijn met het onderzoek, aldus Bouterse.

Met Frans-Guyana en Guyana is eveneens contact gemaakt om gezamenlijk op te treden tegen de zeepiraten. Maar, dat was in september 2011 ook het geval. Het contact destijds heeft niet geleid tot gezamenlijke actie, laat staan tot een gestructureerd gezamenlijk beleid....
Ook met Brazilië is woensdag in Brasilia over deze kwestie gesproken.

Bouterse zei dat de regering diverse stappen heeft ondernomen. Deze kwestie zal structureel worden aangepakt, maar hoe is nog niet bekend.

(Suriname Mirror/Starnieuws)

SVJ gekant tegen centraliseren van overheidsnieuws via het NII

'Het centraliseren van publieke informatie is schending van waarborging op de persvrijheid'


De Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) staat bij de 25e Internationale Dag van de Persvrijheid, donderdag 3 mei 2018, stil bij het centraliseren van het nieuws, waardoor er geen toegang is voor vrije nieuwsgaring van overheidsinformatie. 

De SVJ zegt in een verklaring, dat ministers niet meer willen praten met journalisten, omdat de nieuwsvoorziening centraal plaatsvindt. En ook diverse districtscommissarissen, bedrijven en instellingen gaan dezelfde kant op.

Hierbij doelt de SVJ zeer waaarschijnlijk, zonder dat zij kennelijk het niet aandurft om het beestje bij de naam te noemen, op het Nationaal Informatie Instituut (NII) van Clifton Limburg. Dat zogenaamd instituut is het censuur-doorgeefluik voor persberichten en dergelijke van ministeries en diverse districtscommissariaten via een NII-website, De Boodschap. Maar, de inhoudelijke kwaliteit van de artikelen op die website is niet professioneel en doet de naam 'instituut' geen recht.

SVJ: 'De herdenking van deze dag leent zich ervoor op te merken, dat de heftige bedreigingen, intimidaties tot zelfs moord van de jaren tachtig, ons nu gespaard zijn gebleven, het van belang is waakzaam te blijven en een waarschuwende stem te laten horen. Elke vorm van bedreiging en onder druk plaatsen van de persvrijheid zal en moet pertinent worden afgewezen en bestreden. Het centraliseren van publieke informatie en het weerhouden van de onafhankelijke en vrije pers om onbelemmerd zelf informatie te vergaren, is een regelrechte schending van de nationale en internationale waarborging op de persvrijheid.'

De SVJ roept de overheid op zich te beijveren voor het aannemen en tot wet verheffen van de conceptwet ‘Openbaarheid van bestuur’.

De SVJ wenst te benadrukken, dat journalisten en mediawerkers licht schijnen op lokale en mondiale uitdagingen en dat zij de degene zijn die de verhalen moeten vertellen. Hun service aan het publiek is van onschatbare waarde.

Opmerkelijk is het, dat de SVJ-verklaring integraal door het NII is geplaatst op De Boodschap....

(Suriname Mirror/SVJ)

Twee soorten rivierdolfijnen in Colombia en de Amazone met uitsterven bedreigd

(Bron foto: F. da Silva VM)
Populatie roze rivierdolfijnen blijft elk decennium halveren


Twee soorten rivierdolfijnen in Colombia en de rest van de Amazone worden met uitsterven bedreigd, volgens een artikel woensdag 2 mei 2018 in het tijdschrift PLOS ONE. Boto-dolfijnen en Tucuxi-dolfijnen, bijgenaamd roze rivierdolfijnen, werden ooit als overvloedig beschouwd in het Amazonegebied, maar onderzoekers zeggen dat hun populaties elk decennium blijven halveren.

'Volgens huidige percentages halveren de boto-populaties om de tien jaar en tucuxi-populaties halveren elke negen jaar', aldus het artikel. Onderzoekers zeiden: 'Tot het laatste decennium werd de roze dolfijn beschermd tegen bedreigingen door het bestaan van legendes en bijgeloof.'

Maar, nu is er de commerciële eis om rivierdolfijnen te doden - hun vlees en vet worden gebruikt als aas om meervallen te vangen - terwijl vrouwtjes elke vier tot vijf jaar een enkel kalf dragen.

De zoetwaterrivierdolfijnen worden door de International Union for Conservation of Nature (IUCN) vermeld als 'data gebrek', wat betekent dat er niet genoeg bekend is over hun aantallen in het wild.

Maar, PLOS ONE-onderzoekers  zeiden. dat beide soorten rivierdolfijnen volgens hun onderzoek voldoen aan de IUCN-criteria om 'kritisch bedreigd'-status te worden.

Omdat rivierdolfijnen wettelijk beschermd zijn in het Amazonegebied, hebben onderzoekers regeringen opgeroepen wetten beter te handhaven om stervende populaties te beschermen. 'De resultaten zijn zeer verontrustend en laten een daling zien die een van de meest kritische is in een walvispopulatie sinds de eerste jaren van de [niet-traditionele] walvisvangst', aldus onderzoekers.

De IUCN verklaarde in 2006 een ander soort rivierdolfijn in China 'uitgestorven', vanwege menselijke activiteiten die de voortplanting ervan stoppen, zoals overbevissing, bouw van dammen, watervervuiling en toegenomen scheepvaartverkeer.

(Suriname Mirror/Colombia Reports/PlosOne)

45-Jarige sociaal leidster Maria del Carmen Moreno Paez in Arauquita, Colombia, vemoord

Politie vindt lichaam activiste na vijf dagen half begraven


Na vijf dagen zoeken, heeft de politie in Colombia het lichaam van de 45-jarige sociale leidster Maria del Carmen Moreno Paez in Arauca gevonden, zo bevestigden de autoriteiten woensdag. Haar dood werd bevestigd door de gemeentesecretaris van Arauquita, Nelson Perez, die zei: 'Het lichaam werd half begraven gevonden in een boerderij naast haar perceel.'

Als moeder van vijf en presidente van de plaatselijke Raad voor Actie, wordt na de moord op Moreno gerouwd door velen in haar inheemse Arauquita-inheemse gemeenschap. Ze was actief betrokken bij een aantal programma's voor milieuontwikkeling.


'Deze situatie is zeer verontrustend voor de gemeenschap en de gemeentelijke overheid, dus vroegen ze de autoriteiten om onderzoek te doen om vast te stellen wie verantwoordelijk is voor deze misdaad en om te worden gestraft conform de wet', zei burgemeester Renson Martinez Prada.

Na het overvallen van de familieboerderij, ontvoerde een groep mannen vrijdagochtend Moreno. Ze werd voor het laatst levend gezien, handen en voeten gebonden in een video die viral ging via social media. Haar ontvoerders beweerden lid te zijn van een paramilitair offensief, de United Self-Defence Group, en eisten een losgeld van 35.000 dollar binnen 24 uur voor haar veilige terugkeer.Onderzoekers spreken de bewering van de ontvoerders tegen, dat zij deeluitmaken van een gemeenschappelijke criminele groep. omdat er geen paramilitaire aanwezigheid is in het Arauca-departement.

Sociaal leiders demonstreerden samen met bewoners van de gemeenschap om haar vrijlating te eisen. Burgemeester Martinez Prada bood zelfs een beloning aan voor iedereen die informatie kon geven over de verblijfplaats van Moreno. 'We verwerpen categorisch deze gemene moord waardoor het hart van het Arauquita-volk vandaag treurt, degenen die pleitten voor de vrijheid van deze vrouw', zei de burgemeester in een verklaring.Na de dood van Moreno heeft districtsgouverneur Ricardo Alvarado Bastene een buitengewone veiligheidsraad bijeen geroepen om de golf van ontvoeringen in het oosten van Colombia aan te pakken.

Bijna 500 sociale leiders deden een beroep op de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Mensenrechten, en verzochten de organisatie voorzorgsmaatregelen te nemen om de levens van Colombia's mensenrechtenverdedigers te beschermen, 'vooral in gebieden die het zwaarst zijn getroffen door gewapende conflicten'.

(Suriname Mirror/TeleSUR/Twitter/YouTube)

Mono titi springaapje gered uit woning in Bogota, Colombia

Colombiaanse regering voert hevige strijd om wilde dieren in het land te beschermen

(Bron foto: Politie Colombia)

Een Mono Tití aapje (Callicebus brunneus) is vrijdag 27 april 2018 gered uit een woning in de Colombiaanse hoofdstad Bogota. Buren zagen het dier en sloegen alarm bij de lokale autoriteiten. Uiteindelijk werd het aapje gered door de milieupolitie.

Er wordt nu onderzoek gedaan naar de reden van de aanwezigheid van het aapje in het huis.


Het dier werd gevonden in een ruimte in het dak van de woning. De politie vermoedt dat het aapje daar werd bewaard voor de verkoop. De gezondheid van het dier wordt op dit moment onderzocht. Later, wanneer het dier in goede conditie verkeert, zal het vrijgelaten worden in zijn natuurlijke habitat.

In Colombia is het verboden om wilde dieren te houden of te verhandelen. Dergelijke praktijken kunnen leiden tot het opleggen van gevangenisstraffen tot negen jaar en forse boetes. De straf kan hoger uitvallen als het dier tot een bedreigd diersoort hoort.

De Colombiaanse regering voert een hevige strijd om de wilde dieren in het land te beschermen. Deze worden ernstig bedreigd door illegale handel voor verkoop in Colombia en in het buitenland.


(Suriname Mirror/LaFM/El Espectador/AnimalsToday.nl/Twitter)

Ministerie van Milieu in Colombia sluit populair strand bij Cartagena ter bescherming bedreigde karetschildpad

(Bron foto: voiceforthespeechless)
Preventieve maatregel van 7 maanden ter bescherming van de bedreigde zeeschildpad


Het ministerie van Milieu in Colombia gaat een gedeeltelijke sluiting van de populaire 'Playa Blanca' instellen nabij de toeristische hotspot Cartagena in een poging de bedreigde karetschildpadden (Hawksbill turtle/Eretmochelys imbricata) te redden. 

De resolutie, die naar verwachting in de komende dagen zal worden geratificeerd, zal de noordelijke zone van de idyllische strook strand langs het Caribische Baru-eiland tot zeven maanden lang gesloten houden als 'preventieve maatregel' ter bescherming van de bedreigde zeeschildpad.


Viceminister van het ministerie van Toerisme, Sandra Howard, juicht het initiatief toe, dat de opschorting van toeristische activiteiten op het strand van 10 mei tot 30 november gaat duren om de nestperiode van de schildpad te garanderen.'We geloven echt, dat het een gebied is met een enorme natuurlijke rijkdom, het is een site die van oudsher wordt gebruikt door schildpadden voor het leggen van eieren en het is noodzakelijk dat we samen de nodige maatregelen nemen voor hun behoud', zei Howard.

De milieucrisis werd veroorzaakt door de introductie in april 2014 van een brug die het nabijgelegen toeristische centrum Cartagena verbindt met het kleine eiland. Sindsdien is het toerisme enorm gegroeid. Volgens cijfers van Nationale Parken zijn in 2016 meer dan 42.000 voertuigen met 312.000 mensen de smalle strook strand binnengekomen. Op 28 juni 2015 stroomden 13.000 toeristen naar het strand, boven het aanbevolen dagelijkse maximum van 3.400 personen in het hoogseizoen.

Ondanks de negatieve milieueffecten, beweren bewoners die op het strand wonen dat de uitspraak de lokale economie lam legt, met als argument dat hun levensonderhoud afhankelijk is van het toerisme. 'We leven van toerisme, op stranden, hoe gaan we zo lang leven zonder te werken? Zeven maanden is te lang, we gaan failliet', vertelde een strandhandelaar aan Caracol Radio.

Koralen, grassen en mangroven zijn ook in gevaar in de 3,4 kilometer lange strook kustlijn, overspoeld door restaurants, bars en hostels.

(Suriname Mirror/Colombia Reports/El Tiempo/Twitter) 

Meer dan 30 mensen binnen paar dagen doodgeschoten in Belem, Brazilië

(Bron foto: Twitter)
Stijging aantal moorden na doodschieten van vrouwelijke politie-officier


Lokale media in Brazilië melden, dat er sinds het weekend meer dan 30 mensen zijn doodgeschoten in de noordelijke stad Belem. Het G1-nieuwsportaal berichtte donderdag 3 mei 2018, dat 33 mensen zijn gedood sinds zondag, toen politie-officier Maria de Fatima dos Santos werd neergeschoten.Volgens de Braziliaanse denktank Igarape waren in Belem in 2017 gemiddeld 2,5 moorden per dag, een percentage minder dan een derde van deze week.

De veiligheidsdienst van de staat zei woensdag, dat het het aantal doden niet kon bevestigen.
Autoriteiten in de grootste natie van Latijns-Amerika zijn vaak traag in het bevestigen van moorden en de meeste moorden zijn onopgelost. Veel moorden omvatten schietpartijen tussen drugsbendes of  tussen andere bendes

(Suriname Mirror/Em.com.br/TheAssociated Press/Twitter)

Nog 44 mensen na flatbrand in Sao Paulo, Brazilië, als vermist geregistreerd

Onduidelijk of vermisten zijn gedood en bedolven onder het puin, of dat ze er gewoon niet waren


Vierenveertig mensen stonden woensdag 2 mei 2018 op de lijst als nog steeds vermist, nadat een gebouw met 24 verdiepingen, dat door krakers in het centrum van Sao Paulo werd gebruikt, in brand stond en instortte, aldus de brandweer van de Braziliaanse stad.

In de onmiddellijke nasleep van de ramp op dinsdag, waren er slechts drie vermisten, waaronder één man die enkele seconden had om met succes gered te worden door brandweerlieden voordat het gebouw plotseling instortte.


'De brandweer blijft zoeken, momenteel met 31 voertuigen, 78 brandweerlieden, 44 vermisten', tweette de afdeling.

Er was geen indicatie of het grote aantal vermisten is gedood en bedolven onder het puin, of dat ze er gewoon niet waren.

Het gebouw, een in onbruik geraakt voormalig politiehoofdkwartier, werd bewoond door dakloze gezinnen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.


Sao Paulo is de financiële hoofdstad van Brazilië en de dichtstbevolkte stad in Latijns-Amerika, maar lijdt aan grote economische ongelijkheid. Arme gezinnen wonen vaak in niet meer gebruikte gebouwen of plaatsen tenten en hutten op leegstaande terreinen, soms naast welvarende buurten.
President Michel Temer kreeg een vijandige ontvangst toen hij kort de locatie van de brand  bezocht. 'We willen huisvesting!', scandeerde een menigte voordat hij haastig wegging.

(Suriname Mirror/AFP/Twitter)

IMF deigt Venezuela uit fonds te zetten

Venezuela verstrekt niet belangrijke economische gegevens aan IMF

'Het is een van de ergste economische crises die we hebben gezien in de moderne economische geschiedenis'


Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft Venezuela beschuldigd van het niet verstrekken van belangrijke economische gegevens in een proces, dat uiteindelijk zou kunnen uitmonden in de uitzetting van het Latijns-Amerikaanse land uit het fonds. 

Het bestuur van het IMF concludeert, dat Venezuela de maatregelen die het fonds vorig jaar had gevraagd, niet had geïmplementeerd en dat het geen belangrijke informatie verstrekte. 'Het Fonds heeft een verklaring van afkeuring afgegeven tegen Venezuela', zei het IMF woensdag 2 mei 2018 in een verklaring:


'De directie roept Venezuela op om specifieke corrigerende maatregelen te nemen en zal binnen zes maanden opnieuw bijeenkomen om de voortgang van Venezuela bij de implementatie te bekijken.'

Venezuela, dat het IMF onlangs beschreef als een van de ergste economische instortingen in de moderne geschiedenis, leent niet van het in Washington gevestigde fonds, dus in de praktijk heeft het weinig invloed om aan te dringen op veranderingen. Het IMF had Venezuela al gewaarschuwd voor het niet verstrekken van economische gegevens, zoals vereist van alle 189 leden, zodat het hun economieën kan controleren.

Het fonds is sinds 2004 niet in staat geweest de jaarlijkse beoordeling van de Venezolaanse economie uit te voeren.

Mogelijke consequenties van IMF-censuur zijn onder meer een schorsing van het stemrecht, een opschorting van de financiering en, in extreme gevallen, verwijderen. Het fonds heeft deze laatste stap slechts één keer genomen en Tsjechoslowakije in 1954 uitgezet. Het IMF heeft Argentinië in 2013 gecensureerd vanwege kritiek op economische en inflatiecijfers die door gangbare economen als onrealistisch werden beschouwd. Het fonds heeft deze status in 2016 opgeheven en de jaarlijkse fiscale controles hervat.

'Het Fonds staat klaar om constructief samen te werken met Venezuela bij het oplossen van de economische crisis wanneer het bereid is om opnieuw contact te maken met het Fonds, onder meer door middel van tijdige en regelmatige gegevensverstrekking', zei het IMF. Het IMF heeft voor het laatst geld verstrekt aan Venezuela in 2001 en het land heeft sindsdien geen financiering meer gezocht bij het fonds.

IMF-functionarissen schatten, dat de economie van Venezuela het afgelopen jaar ongeveer 45 procent is gekrompen. Het land wordt ook geconfronteerd met hyperinflatie, waarbij de prijzen naar verwachting met 13.000 procent zullen stijgen. En de olieproductie is de afgelopen anderhalf jaar met de helft gedaald, zei Alejandro Werner, directeur van het departement Westelijk Halfrond van het IMF vorige maand. 'Het is een van de ergste economische crises die we hebben gezien in de moderne economische geschiedenis', zei Werner in de marge van de voorjaarsbijeenkomst van het IMF.

De Venezolaanse president Nicolas Maduro is op zoek naar herverkiezing op 20 mei dat door velen van de internationale gemeenschap als onwettig is bekritiseerd. In een verklaring tijdens de Top van Amerika's, verklaarden Washington en de 16-natie Lima Groep, die de grootste economieën van Latijns-Amerika telt, dat de verkiezing 'ongeldig qua legitimiteit en geloofwaardigheid' zou zijn als het onder de huidige omstandigheden zou doorgaan.

(Suriname Mirror/IMF/El Pais/AFP)

Venezuela blokkeert 1.133 bankrekeningen vanwege onregelmatigheden

90 Procent van de rekeningen in handen van de bank Banesco

Regering gaat zelf wisselkantoren  openen in speciale economische zones


Venezuela's vicepresident Tareck El Aissami heeft aangekondigd. dat 1.133 bankrekeningen zijn geblokkeerd vanwege onregelmatigheden die zijn onthuld tijdens onderzoeken naar illegale valutawissel.

'Operatie Papieren Handen' ('Manos de Papel') heeft bekendgemaakt, dat 90 procent van de rekeningen in handen was van de bank Banesco. Volgens Aissami maakt het feit dat Banesco geen controles thuis uitvoert op klanten, een 'criminele fixatie van de dollar' mogelijk.

De vicepresident zei ook, dat de bank klanten van wie de bankactiviteit niet overeenkomt met hun financiële profiel niet heeft gerapporteerd aan de hoofdinspecteur banken van de banksector (Sudeban, Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela) .

Illegale transfers werden ontdekt, die de munteenheid van Venezuela uit het land haalden, de meerderheid opererend vanuit Cucuta, Colombia. Banesco werkt sinds 2013 vanuit Colombia. 'Dit betekent, dat we worden geconfronteerd met een grote criminele operatie die erop gericht is Venezolaanse gezinnen zonder geld te laten, onze monetaire basis naar Colombia te extraheren en pogingen doet om een ​​speculatieve marktrente te creëren om het Venezolaanse financieel systeem te boycotten.'

Van bedrijven werd ontdekt, dat ze grote sommen geld zonder rechtvaardiging hadden aangegeven. De regering is van plan wisselkantoren te openen in speciale economische zones, zodat degenen die legitieme geldwisseloperaties hebben, een wettelijke manier hebben om dat te doen, zei Aissami.

'We gaan wisselkantoren openen, zodat mensen die wat geldwisselingstransacties willen doen, vooral familieovermakingen, een legale manier hebben om dit te doen en niet in handen vallen van georganiseerde misdaadmaffia's die de illegale dollar pushen, wat de nationale economie schaadt', zei de vice-president.

In april kondigde de Bolivariaanse regering aan, dat 'Operatie Papieren Handen' had geresulteerd in de detentie van 86 mensen die vastzitten vanwege smokkel van contant geld en wisselkoersspeculatie. De onderzoeksoperatie is een actie tegen de valutaspeculatie die de stabiliteit van de Venezolaanse bolivar beïnvloedt.

Elf topbestuurders van de grootste private bank van het land, Banesco, zijn donderdag 3 mei 2018 gearresteerd voor 'aanvallen' tegen de snel depreciërende valuta van het land, de laatste stap van de  OPEC tegen de private sector.


'We hebben de veronderstelde verantwoordelijkheid (door de leidinggevenden) vastgesteld voor een reeks onregelmatigheden, voor het steunen en verbergen van aanvallen op de Venezolaanse munt ,met als doel de Venezolaanse munt te slopen', zei hoofdaanklager Tarek Saab tijdens een televisie-persconferentie.


(Suriname Mirror/TeleSUR/Reuters/Twitter/YouTube)