vrijdag 7 juni 2013

Veel aandacht in media voor inwerkingtreding Tabakswet

Het is nog even wennen.....

Kritiek hoorbaar over gebrekkige voorlichting

07-06-2013 Door: Paul Kraaijer/Consumentenbond Suriname


Paramaribo – Eindelijk was het zover: vandaag, vrijdag 7 juni 2013, is de Tabakswet in werking getreden in Suriname. De Nationale Assemblee had 7 februari 2013 de Tabakswet, die het roken in het land moet gaan beperken en in ieder geval roken in openbare gelegenheden verbiedt, met algemene stemmen aangenomen.

Nu is de wet effectief in werking en was het voor media aanleiding om eens een rondje te maken om ‘de stemming’ te peilen. Natuurlijk werden hiervoor horecaondernemers en het zogenoemde casinowezen benaderd. Zij waren immers de sectoren die zich het luidst lieten horen in hun kritische opmerkingen over de wet en over dat zij nauwelijks tot niet bij de totstandkoming ervan betrokken zouden zijn geweest.

Media lijken overigens consequent te spreken over de ‘anti-Tabakswet’ en niet over de Tabakswet. De wet is echter formeel niet gericht tegen roken, maar is erop gericht om in ieder geval het roken in openbare ruimten te verbieden, de reclame voor tabak en tabaksproducten in te perken en de verkoop aan kinderen beneden de achttien jaar te verbieden. Roken is en blijft een aangelegenheid voor het individu. Het is aan het individu, de burger, om zelf te beslissen om al dan niet met roken te stoppen.

(Plaatsing anti- rook borden door first lady Ingrid Bouterse voor de deur van haar kabinet. Bron foto: Ministerie van Volksgezondheid)

De Ware Tijd laat vandaag onder andere Jules Ramlakan aan het woord. Hij is de voorzitter van de Vereniging van Casinohouders in Suriname (VCS). Kritiek heeft hij nog steeds op de gebrekkige voorlichting over de wet in aanloop naar de dag van vandaag. Volgens hem heerst er nog te veel verwarring bij belanghebbenden over waar wèl en waar er nièt gerookt mag worden. Ook de manier waarop er moet worden opgetreden, is volgens de voorzitter nog onduidelijk. Ramlakhan belooft dat zijn leden zich desondanks zoveel mogelijk aan de wet zullen houden. De eigenaren wachten intussen nog enkele ministeriële beschikkingen af voor duidelijkere richtlijnen, aldus bericht de Ware Tijd.
De wet is echter duidelijk over waar gerookt en waar niet gerookt mag worden vanaf vandaag. De tekst van de Tabakswet was ook al enige tijd beschikbaar op de website van onder andere De Nationale Assemblee.

Onvoldoende controleurs
Voor wat betreft controle op naleving van de wet gaan, naast de gewone agent, ook milieu- en arbeidsinspecteurs ingezet worden. Volgens het hoofd van de afdeling Planning van het ministerie van Volksgezondheid, Maltie Mohan-Algoe, staan ruim honderd inspecteurs klaar en verder zijn er nog veertig inspecteurs, maar die moeten alleen nog tot buitengewoon agent van politie bevorderd, voordat zij ook kunnen worden ingezet, aldus de Ware Tijd van vrijdag 7 juni 2013. Mohan-Algoe erkent echter wel, dat er nog onvoldoende controleurs zijn.

Kritische geluiden uit horeca
Verwarring over de Tabakswet zou er volgens de Ware Tijd ook zijn bij manager Robin Roemer van de bekende uitgaansgelegenheid 't Vat. Hij vindt dat belanghebbenden onvoldoende zijn voorgelicht over de werking van de wet. Roemer leest in de wet, dat klanten en werknemers bij 't Vat alleen op de openbare weg een sigaret op mogen steken, hoewel er op het terrein wel openluchtplekken zijn. Hij houdt vast aan een artikel in de wet, waarin staat dat het rookverbod ook geldt voor terreinen ‘die deel uitmaken, in samenhang functioneren of verband houden met de faciliteit’.

Evenementencoördinator Heuwell Barker van Touché en Zsa Zsa Zsu heeft zijn gasten al twee maanden voorbereid op de dag van vandaag. Door middel van posters en aankondigingen is er in de twee discotheken getracht de gasten op het aankomende verbod te wijzen. Ook werden de afgelopen twee weken geen sigaretten meer verkocht aan de bars en bezoekers mochten niet meer met aanstekers de ingang passeren. Barker ergert zich eraan dat bij een overtreding alleen de eigenaar van de tent wordt beboet, terwijl de roker in de fout gaat. Hij zegt verder weinig waarde te hechten aan het argument dat een rookvrije discotheek aantrekkelijker zou zijn voor niet-rokers. ‘Niet-rokers zijn geen stappers’, aldus Barker.

Volgens general manager Ekey Wong van Lucky Twins bestaat de helft van zijn gasten uit vaste rokers. Hij geeft aan dat vooral Chinese klanten vóór en na het eten vaak coûte que coûte een sigaretje willen pakken. Wong beweert dat het enorm moeilijk is om die klanten de noodzaak van de wet uit te leggen. Verder voorspelt hij een daling van het aantal bezoekers.

Volgens de nieuwswebsite Starnieuws gaan rokers het vanaf vandaag extra moeilijk krijgen. Ook Starnieuws maakte een rondje langs een paar gelegenheden om de meningen te peilen onder eigenaren. De webredactie schrijft ook consequent ‘anti-Tabakswet’, terwijl het de Tabakswet is.

Het restaurant van hotel Residence Inn is een rookvrije zone, vertelt Garfield Thin A Joe, de supervisor van het restaurant. Op verschillende locaties in het restaurant zijn stickers geplaatst die aangegeven dat er niet gerookt mag worden. Dit is ruim vóór de invoering van de Tabakswet al gedaan. ‘Wij denken aan de hygiëne van onze gasten. Dit is de reden geweest waarom we het zo hebben aangepakt’, zegt Thin A Joe. Voor de mensen die wel willen roken, kunnen dat doen bij het zwembad.

Brian van het Kruis, directeur van Zus ’n Zo, geeft aan dat deze week is gestart met het proefdraaien om een plek voor de rokers vrij te maken. ‘Niet alleen onze gasten willen af en toe een sigaret opsteken, maar ook het personeel. Speciaal voor hen hebben we plek achterin vrijgemaakt waar ze vrij kunnen roken’, aldus Van het Kruis. Hij ervaart die wet niet als last voor Zus ’n Zo.

Alex Vlah, general manager van Best Western hotel en Casino vindt dat de gemeenschap en ondernemers binnen diverse branches niets te zeggen hebben over deze wet. ‘Er valt hierover niet te discussiëren en ik zal de vele klanten van mij die roken, moeten aangeven dat het niet mag, met alle gevolgen van dien.’ Volgens Vlah rookt ongeveer 80% van de bezoekers. ‘Die anti-Tabakswet staat niet toe dat er een aparte ruimte binnen het casino mag worden gebouwd voor de mensen die zouden willen roken. Zo hebben de mensen geen vrije keus’, vindt Vlah.

'U mag alleen roken als u de hemel ziet'
Het Dagblad Suriname sprak met gewestelijk politiecommandant van Nickerie, hoofdinspecteur Stanley Benschop, die een duidelijke boodschap voor de rokers heeft: ‘U mag alleen roken als u de hemel ziet en in je eigen privéruimte. Op alle andere plaatsen is roken verboden.’

Volgens Benschop heeft de politie instructies gekregen van het Openbaar Ministerie (OM) hoe ze moet optreden. ‘We gaan conform de wet verbaliserend optreden tegen overtreders. Er zal een dossier opgemaakt en opgestuurd worden naar het OM. Het is een overtreding, dus je kunt de zaak ook buiten proces afhandelen met een boete’, zegt Benschop. De boete kan zijn vanaf SRD 150.

Benschop stelt, dat indien een persoon toch nog rookt, bijvoorbeeld in een bar, de bareigenaar de politie kan inschakelen. Ook medebezoekers kunnen dat doen als ze last ondervinden van het roken door anderen. De politie zal in deze gevallen conform de wet optreden.

Langzaam wennen
Suriname zal langzaam moeten gaan wennen aan de gevolgen van de Tabakswet. De wet is, in vergelijking met andere (concept-)wetten snel als wet afgekondigd en in werking getreden. De dagelijkse praktijk zal moeten gaan uitwijzen in hoeverre rokende burgers begrip voor de wet hebben en de wet naleven. Horecabedrijven en casino's gaan nu ook een gewenningsproces in, dat ongetwijfeld met vallen en opstaan gepaard zal gaan. Uiteindelijk gaat het om onze gezondheid.