zondag 12 november 2017

Geen ruimtereizen meer van Amerikaans XCOR Aerospace vanaf Californië en Curaçao

XCOR Aerospace heeft faillissement aangevraagd


XCOR Aerospace, het Amerikaanse bedrijf dat plannen had om ruimtereizen vanaf Californië en Curaçao aan te bieden, heeft faillissement aangevraagd. Het bedrijf verkeerde al enige tijd in geldnood en het is niet gelukt nieuwe investeerders aan te trekken, meldt onder andere luchtvaartnieuws.nl.

In 2014 nam XCOR de Nederlandse Space Expedition Corporation (SXC) over. Dat heette sindsdien XCOR Space Expeditions. In die organisatie waren ook de Nederlanders Michiel Mol en Ben Droste actief.


XCOR Aerospace was van plan om vanaf Californië en Curaçao de ruimtevluchten uit te voeren met het eigen Lynx-raketvliegtuig. Dat toestel had al in 2014 moeten vliegen en in 2015 betalende passagiers moeten vervoeren, maar de ontwikkeling duurde veel langer dan verwacht. Het prototype is nooit voltooid.

Enkele honderden mensen, onder wie ook sommige bekende Nederlanders, hebben voor bedragen rond de 100.000 dollar een ticket gekocht bij XCOR. Een fors bedrag voor de reis vanaf vliegveld Hato op het Antilliaanse eiland. Toch verkocht SXC tientallen tickets, en ook bekende Nederlanders als Armin van Buuren en Doutzen Kroes planden een ruimtereis.

De eerst vlucht had al twee jaar geleden plaats moeten vinden, maar het ruimtevaartuig waarmee dat allemaal had moeten gebeuren kwam nooit af.

De Lynx zou moeten worden aangedreven door vier raketmotoren die het toestel tot buiten de dampkring op ruim honderd kilometer moesten brengen. De passagier zou dan enige minuten van gewichtloosheid ervaren.

Tickets voor de ruimtevluchten kostten aanvankelijk slechts 70.000 euro, aanzienlijk minder dan bij andere aanbieders van dit soort vluchten. Later werd het meer ’marktconforme’ tarief van 150.000 dollar.

(Suriname Mirror/Paradise FM/Luchtvaartnieuws.nl/AD/De Telegraaf)

Twee agenten in Commewijne verdacht van verduisteren in beslag genomen cocaïne

Agenten vervangen drugs door blom


Twee agenten, die werkzaam zijn in Commewijne, zijn afgelopen week in verzekering gesteld door hun collega’s van de afdeling Onderzoek Politie Zaken (OPZ). De twee agenten worden ervan verdacht drie kilo drugs te hebben verduisterd, aldus zondag 12 november 2017 het Dagblad Suriname. 

De cocaïne werd tijdens een politie-actie nabij Stolkertsijver in beslag genomen. Die werden samen met een verdachte overdragen aan collega's van een politiebureau in Commewijne. De agenten van de desbetreffende politiepost moesten de cocaïne en de verdachte overdragen aan de afdeling Narcotica Brigade.

Gedurende het onderzoek bleek dat een groot deel van de drugs nep was. Er werd een grondig onderzoek ingesteld waaruit is komen vast te staan, dat een groot deel van de drugs vermoedelijk is verwisseld met blom (bakmeel).

De zaak werd overgedragen aan OPZ waarna de twee agenten die de drugs moesten overdragen aan de Narcotica Brigade - agente A.D. politieman R.A. -  in verzekering zijn gesteld. Zij ontkennen de beschuldigingen aan hun adres steevast. De afdeling OPZ onderzoekt de zaak verder.

Harriette Bholasingh-Helstone onderdirectrice directoraat Cultuur MinOWC

Bholasingh-Helstone roept op tot verdieping in verschillende culturen van Suriname

Palmentuin wordt verheven tot een multicultureel, educatief uitwisseling park


Harriette Bholasingh-Helstone is vrijdag geïnstalleerd als onderdirectrice van het directoraat Cultuur van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap & Cultuur (MinOWC), van de afdeling Kunst en Creatieve Vorming, zo bericht het Nationaal Informatie Instituut zondag 12 november 2017.

Minister Robert Peneux gaf in zijn speech aan, dat het ministerie een organisatiestructuur goedgekeurd kreeg vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken welke een directeur en drie onderdirecteuren voortbrengt. Die modificatie is mogelijk, omdat de directrice de mening is toegedaan, dat er veranderingen gepleegd moeten worden om uiteindelijk de gewenste doelen te bereiken.

De bewindsman bleef stil staan bij het belang van de functie die is ingevuld. Zo is de onderdirecteur direct verantwoording verschuldigd aan de directeur. Daarnaast zal zij de verantwoordelijkheid dragen over een aantal werknemers. Het is voor een goede samenwerking belangrijk om de verschillende afdelingen te kennen en ook met hen te communiceren, dit zodat het beleid goed tot uiting komt.

Cultuur staat voor tal van uitdagingen, één daarvan is de vele dimensies die in relatie kunnen worden gebracht met educatie.

Bholasingh-Helstone roept op tot verdieping in de verschillende culturen die Suriname rijk is. De diverse vormen van cultuuruitingen mogen absoluut geen verbazing meer wekken. Het is volgens haar van eminent belang om te werken aan de culturele vorming op scholen, in culturele organisaties en buurten. Het eerste waar zij aan wil werken is het verheffen van de Palmentuin tot een multicultureel, educatief uitwisseling park, waarbij het aspect van toerisme nooit en te nimmer uit het oog verloren mag worden.

Zowel de minister als directrice Elviera Sandie van Cultuur hebben geloof in de onderdirecteur. De directrice gaf aan, dat er veel uitdagingen liggen op het directoraat en dat er daarom een sterke organisatie nodig is. Het directoraat is met veel ingrijpende zaken bezig. De verschillende relaties met partners moeten verbeterd worden. Op nationaal en internationaal vlak zal er hard aan de weg getimmerd moeten worden, aldus de cultuurdirecteur.

Kennis crèchehoofden vergroot met steun Nigerianen en Guyanezen in OIC-project

SoZaVo voert project ook uit in samenwerking met een Turkse bank...


Het Nationaal Informatie Instituut (NII) meldt, dat het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) deze maand in samenwerking met ‘the Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organization of the Islamic Cooperation' (COMCEC), gevestigd in Ankara, Turkije, en de Kalkinma Development Bank of Turkey, het project 'Professionalization of childcare ın selected OIC countrıes', uitvoeren. 

De financiering van dit project vindt plaats door de COMCEC ( 90%), terwijl het ministerie inkomt met een eigen bijdrage van 10%.

Het doel van het project is om via een 'Training of Trainers’, de kennis en vaardigheden van de crèchehoofden in ‘Early Childhood Development’, respectievelijk te vergroten en te versterken. Als onderdeel van dit project wordt ook een ‘On the Job’ training voor leiding en personeel van de Mama Georgetine crèche, die onder beheer van het ministerie valt, uitgevoerd.

De ‘Training of Trainers’ wordt gehouden van 13 tot en met 17 november 2017 en de ‘On the Job’ training is gepland in de periode 3 tot en met 30 november 2017. De context waar binnen dit project wordt uitgevoerd betreft een uitwisseling van ervaring en kennis met tenminste twee andere landen van de ‘Organization of the Islamic Cooperation (OIC)’.

Suriname voert het project uit in samenwerking met twee experts op het gebied van ‘Early Childhood Development’ uit Nigeria. Daarnaast is een afvaardiging van het ministerie van ‘Social Protection’ van Guyana uitgenodigd om deel te nemen aan de ‘Training of Trainers’.

Suriname is sinds 1996 lid van COMCEC en het ministerie heeft sinds 2014 actief geparticipeerd door het indienen van projectvoorstellen. Dit draagt bij om de samenwerking tussen OIC-landen te intensiveren. Het ministerie wil zich beijveren om met name de samenwerking met buurland Guyana op het gebied van ‘Early Childhood Development’ (ECD) voort te zetten. Deze gelegenheid wil het ministerie aangrijpen om de samenwerking verder te structureren.

Het ‘On the Job’ trainingstraject wordt begeleid door twee nationale experts op het gebied van onder andere de kinderopvang en de vroege stimulatie van kinderen.

De opening van de training is morgenochtend, maandag 13 november 2017, in de trainingszaal van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).

Minister Miranda gaat in gesprek met RBN-directeur Pierkhan

Kwestie stopzetting 'Zeven Even' nog niet uit de lucht
 


Minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport en Communicatie zal begin deze week een onderhoud hebben met Faried Pierkhan, directeur van Rapar Broadcasting Network (RBN), over de sommatie om het programma Zeven Even uit de ether te halen. 

De minister zegt vandaag, zondag 12 november 2017, op Starnieuws dat een schrijven gestuurd is naar Pierkhan, waarin hij uitgenodigd wordt voor een onderhoud.

Aanvankelijk zou het gesprek vorige week plaatsvinden, maar de minister heeft het verschoven naar deze week, vanwege de voorbereiding van de begrotingsbehandeling met de vaste Assembleecommissie, aldus Miranda.

Pierkhan zegt, dat hij het gesprek geduldig afwacht. Hij benadrukt dat het programma niet is stopgezet door RBN, maar dat een vakantieperiode is ingelast, om rust te brengen. In de tussentijd wordt Zeven Even geëvalueerd.

De minister verwacht dat deze kwestie gauw is opgelost met een constructieve opstelling.

OM Suriname: 'Teelt van cannabis in strijd met huidige Wet op Verdovende Middelen'

Procureur-generaal Baidjnath Panday: 'Wet moet eerst gewijzigd worden'

 
Het Openbaar Ministerie (OM) blijft bij het standpunt, dat de teelt van cannabis in strijd is met de huidige Wet op Verdovende Middelen. De wet moet eerst gewijzigd worden voordat teelt, productie, verwerking en uitvoer op controleerbare wijze kunnen plaatsvinden. Dit zegt procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday vandaag, zondag 12 november 2017, op Starnieuws. 

Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid heeft vrijdag tijdens de openbare commissievergadering over de wijziging Wet Verdovende Middelen veel kritiek gekregen van oppositie én coalitie. Hij heeft enkele beschikkingen uitgegeven vorige maand over teelt en verwerking van cannabis voor wetenschappelijke en industriële doeleinden. De minister stelt dat de wet hem die bevoegdheden geeft.

De Nationale Assemblee zal deze kwestie verder bespreken wanneer de wet in een plenaire vergadering wordt behandeld.

Pengel deelde ook mee, dat de pg geen toestemming geeft om cannabiszaden die op de haven liggen, in te kunnen klaren.

De pg zegt, dat er veel correspondentie is geweest over deze kwestie met de ministeries van Justitie & Politie, Volksgezondheid, Financiën en Handel, Industrie en Toerisme. Zonder de wijziging van de wet is het strafbaar om cannabis te telen. Om industriële hennep in Suriname te kunnen telen moet er naast aanpassen van de wetgeving, een pallet aan maatregelen worden genomen, heeft de pg eerder gezegd in het programma Welingelichte Kringen op Radio ABC. Er moeten diverse maatregelen komen om de industriële productie van hennep beheersbaar te kunnen houden.

Suriname heeft indertijd er niet voor gekozen om industriële hennep te cultiveren, waardoor er ook geen wettelijke regelingen zijn. De huidige wet moet aangepast worden, waarna er ook een vangnet moet komen. Er moeten instituten komen, waarbij de bemensing geen integriteitsvragen mogen oproepen, legt de pg uit. Het proces om de wet te veranderen is aan de gang.

De commissie onder leiding van Assembleelid Roché Hopkinson (NDP) bereidt de wet voor openbare behandeling voor.

First lady Ingrid Bouterse-Waldring woont MEDays 2017-conferentie in Tangiers, Marokko, bij

Volstrekt onduidelijk waarom first lady aanwezig was bij het curieuze gezelschap in Tangiers

Wat voor baat heeft Suriname daarbij?, Bouterse-Waldring was voor zover bekend enige aanwezige afkomstig uit Zuid-Amerika


'Sterke vrouwen leggen een goede basis voor toekomstige generaties', zei first lady Ingrid Bouterse-Waldring tijdens de MEDays 2017-conferentie van 8 tot en met 11 november in Tangiers, Marokko.  'Alleenstaande moeders die een eigen bedrijf hebben en hun eigen baas zijn hebben meer flexibiliteit wat betreft hun dagindeling. Daardoor kunnen ze meer tijd besteden aan de opvoeding en begeleiding van hun kinderen', zei de presidentsvrouwe als voorzitster van het panel dat het thema 'Bolstering Growth Through Gender Equality' behandelde, aldus de Ware Tijd.
De first lady kreeg bijval van Ethel Delali Cofie, directrice van EDEL Technology Consulting en oprichter van Women in Tech Africa dat inmiddels in meer dan 30 landen in Afrika leden heeft en eind dit jaar de vleugels uitslaat naar Frankrijk. Ze vindt het wel jammer dat de discussie rond vrouwelijke entrepeneurs zich concentreert op kleine bedrijven. 'Vrouwen zouden ook grote bedrijven moeten leiden. We moeten groter denken. We moeten onze vrouwen ondersteunen om meer te doen', zei Cofie.

Verschillende panelleden uitten hun bezorgdheid, dat meisjes worden gedirigeerd om bepaalde beroepen te kiezen of juist niet te kiezen. 'We moeten de rol van gendersocialisatie niet voor lief nemen', zei panellid Motswana Molotlegi, princes van de Royal Bafokeng Nation in Zuid-Afrika.... Amany Asfour, voorzitster van de Egyptian Business Women Association, benadrukte, dat overheden beleidsmaatregelen moeten nemen ter ondersteuning van kleine en middelgrote bedrijven.

Als voorbeeld noemde ze dat de overheid bij openbare aanbestedingen ook kleine bedrijven moet betrekken waardoor de markt niet gedomineerd wordt door grote ondernemingen. Gevestigde maatschappijen zouden ook gestimuleerd moeten worden om zaken te doen met kleine bedrijven. Ze wees er verder op dat de ontwikkelingslanden in 'het zuiden' zich niet alleen moeten verlaten op de export van grondstoffen. Zij dienen over te stappen op het maken van eindproducten. 'Dit heeft te maken met Zuid-Zuid partnerschappen. We moeten onze eigen technologie ontwikkelen', aldus Asfour.

Het MEDays International Forum werd in 2008 opgericht door de niet-gouvernementele organisatie Amadeus Institute in Marokko. De afgelopen jaren is deze conferentie uitgegroeid tot een van de belangrijke internationale geo-strategische evenementen in Afrika en de Arabische wereld.

Op deze conferentie komen politieke leiders en toppers uit het bedrijfsleven en de sociale sector uit Afrika, de Arabische wereld en het Middellandse Zeegebied bijeen om zich te buigen over diverse mondiale ontwikkelingsvraagstukken. Naast de first lady van Suriname behoorden ook de president van Guinee, de premier van Kaap Verdië, de vicepresidenten van Tanzania en Gabon, de ex-president van Mali, de ex-premiers van Haïti, Malta, Roemenië en Libië alsook de ex-secretaris-generaal van de Arabische Liga tot de sprekers.

Overigens is volstrekt onduidelijk waarom de first lady aanwezig was bij het curieuze gezelschap in Tangiers en wat voor baat Suriname daarbij heeft. Voor zover bekend was zij de enige aanwezige afkomstig uit Zuid-Amerika.

(Suriname Mirror/de Ware Tijd/Twitter)

Actiegroep Kick Out Zwarte Piet weet van geen ophouden....

Protest bij landelijke intocht Sinterklaas in Dokkum 18 novemberGroep beweert dat het vreedzaam protest wordt - Op social media veel aversie tegen actiegroep en protest


De actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) - die ook schuil gaat achter de namen Zwarte Piet is Racisme, Stop Blackface, Zwarte Piet Niet - gaat een protestactie houden bij de landelijke intocht van Sinterklaas, volgende week zaterdag in Dokkum. 

De actie wordt voorafgegaan door een zogenoemde ’mars voor beschaving’.

Het geheel is aangemeld bij de burgemeester van de Friese gemeente Dongeradeel - waar Dokkum onder valt - en bij de politie.

Nederland, met uitzondering van Amsterdam, houdt vast aan de 'racistische karikatuur' van Zwarte Piet, en die is een reflectie van dieper liggend racisme, aldus de kleine groep activisten.. De groep pleit voor een 'inclusief sinterklaasfeest en een samenleving zonder racisme'.  Wat bedoeld wordt met een 'inclusief sinterklaasfeest' wordt niet vermeld.

Op Facebook laat Zwarte Piet is Racisme - uiteraard - weten, dat het een vreedzaam protest wordt. Deelnemers wordt uitdrukkelijk gevraagd 'de strijdbijl thuis te laten' en niets te doen dat tot agressie of rellen kan leiden. Maar, alleen al de fysieke aanwezigheid van de doorgewinterde activisten kan voldoende aanleiding zijn voor tegen reacties in welke vorm dan ook...


Cocateelt in Bolivia door uitspraak Constitutioneel Hof Grondwettelijk legaal verklaard

'Het is de taak van de Boliviaanse staat om het cocablad te beschermen'


Coca heeft een unieke geschiedenis in Bolivia: beschouwd als een medicinale en religieuze plant door inheemse gemeenschappen, wordt het vaak gebruikt in thee en om hoogteziekte te bestrijden. 
De Boliviaanse president Evo Morales heeft de beslissing van het Constitutioneel Hof van het land verwelkomd om een controversiële coca-wet Grondwettelijk te verklaren die de legale teelt zal stimuleren, aldus TeleSUR zaterdag 11 november 2017.

'Ons heilige cocablad uit onze voorouderlijke cultuur wordt nu gewaardeerd en beschermd, in plaats van verboden en vervolgd zoals in het verleden', zei Morales, zelf een voormalige cocaboer en vakbondsleider zaterdag.

Het Constitutionele Hof heeft het wetsvoorstel aangenomen, dat op vrijdag 8 maart werd aangenomen en waarin staat, dat het de taak van de Boliviaanse staat is om het blad te beschermen. Het wetsvoorstel verhoogt de legale teelt van cocabladeren van 12.000 hectare naar 22.000, terwijl het de traditionele verbinding van de Andesnatie met coca garandeert. Het stelt de overheid ook in staat de productie, verkoop en distributie van het blad te reguleren.


Het wetsvoorstel maakte een einde aan de kritiek van de Boliviaanse rechtervleugel, die had betoogd dat het land nu al aan zijn vraag naar coca kan voldoen zonder de wettelijke limiet voor de teelt te verhogen.

De productie van coca daalde met 34 procent tussen 2010 en 2014, volgens gegevens van het Bureau van de Verenigde Naties voor Drugs en Criminaliteit. Intussen fluctueerden ook de teeltcijfers van andere grote producenten in de regio, zoals Colombia en Peru. Tot dusverre heeft wet 1008 - die in 1986 werd aangenomen met de steun van de Verenigde Staten en die cocagewassen volledig trachtte uit te roeien - geleid tot stijgende gevangenispopulaties in Bolivia.

De Verenigde Staten steunt al lang een gemilitariseerd drugsbeleid, dat al tientallen jaren een internationaal verbod dicteert. Sinds 1961 wordt het Enkelvoudig Verdrag inzake Verdovende Middelen internationaal aan de orde gesteld als een middel om het illegale drugsbeleid overal ter wereld te standaardiseren. Volgens de conventie worden cocabladeren beschouwd als een illegale stof en moeten staten wetten invoeren om hun illegale handel en teelt onder controle te houden.

De Transnational Drug Trafficking Act, ondertekend door voormalig Amerikaans president Barack Obama, maakte het illegaal om stoffen of chemische producten te produceren of te distribueren met de kennis of reden om te denken dat ze illegaal in de Verenigde Staten konden worden geïmporteerd. De wet van 1986 was in overeenstemming met het verdrag van 1961, maar in 2013 vroeg president Morales met succes om een ​​vrijstelling voor het kauwen en consumeren van onverwerkte bladeren voor 'culturele en medicinale doeleinden'.

10 Oktober 2013


(Suriname Mirror/TeleSUR/Twitter/YouTube)