vrijdag 3 mei 2019

EBS: 'De constructieprocedure voor de aanleg van masten voldoet aan de standaarden'....

(Bron foto: NII)
Energiebedrijven Suriname reageert op incident met vallende elektriciteitsmast op auto


De transformatormast die woensdagmiddag terecht kwam op een voorbijrijdende auto op de Nieuw Weergevondenweg is dezelfde middag volledig hersteld door technici van de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS), zo bericht het Nationaal Informatie Instituut, NII, vrijdag 3 mei 2019. 

Ook de aangrenzende masten, die schuin stonden als gevolg van de trekkracht van de gevallen mast, zijn recht gezet en het gehele netwerk is gecontroleerd en waar nodig gefatsoeneerd. Ook de elektriciteitsvoorziening naar de omgeving is dezelfde dag genormaliseerd. Voor de transformatormast is een extra ondersteuning geplaatst, aangezien de grond nogal onstabiel is rondom deze mast.

De mast kwam na een hevige regenbui en flinke windstoten te vallen en heeft flinke schade toegebracht aan de voorbijrijdende auto. Met de benadeelde heeft de EBS vrijdagochtend afspraken gemaakt in verband met de schadecompensatie.

's Ovhtends is de leiding van het bedrijf weer ter plekke geweest om met de nettenbouwers van de EBS de nacontrole te doen. De EBS geeft nogmaals de verzekering aan de gemeenschap, dat de constructieprocedure voor de aanleg van masten voldoet aan de standaarden. Desalniettemin doet zij op de gemeenschap een beroep om bij het waarnemen van ongeregeldheden deze door te geven aan de EBS via de hulplijn 175 zodat de EBS op tijd en adequaat kan reageren.

CBvS sluit nader onderzoek naar gang van zaken bij SPSB niet uit

'Contractloos leningen verstrekken zou in het algemeen niet kunnen zonder onderpand'


De Centrale Bank van Suriname (CBvS) sluit niet uit dat nader onderzoek wordt verricht naar de gang van zaken bij de Surinaamse Postspaarbank (SPSB), zo schrijft de Ware Tijd vrijdag 3 mei 2019. Volgens klokkenluiders hebben talrijke personen, bedrijven en andere organisaties via de SPSB geld ontvangen en niet terugbetaald. Deze schulden zouden later uit de boeken van de bank zijn geschrapt. De middelen zouden komen van een werkrekening van het ministerie van Financiën. 

In een interview met het NII ontkent directeur Ginmardo Kromosoeto evenwel dat er sprake is van onregelmatigheden.

Volgens CBvS-governor Robert van Trikt zal nader moeten worden bekeken of staatsmiddelen zijn verstrekt zonder dat duidelijk is waarvoor. 'Contractloos leningen verstrekken, zou in het algemeen niet kunnen zonder onderpand', zegt Van Trikt.

Hij stelt verder, dat de continuïteit van de SPSB niet in het gedrang is. Bij deze bank doet de CBvS elk jaar een on-site inspectie.

De richting is, aldus de governor, 'juist dat bij giraliseren van de kasstroom de overheid overgaat naar financial inclusion'. Dit houdt in dat alle ministeries een eigen werkrekening krijgen. Dit dient bij de commerciële banken te gebeuren en niet bij de Centrale Bank.

Alle financiële instellingen die onder toezicht van de Centrale Bank staan moeten volgens de CBvS-governor stappen maken om te kunnen volden aan de government risk compliance. Het aansluiten van Suriname op de international financial reporting standards is volgens Van Trikt 'nu een must'.

Actie personeel bij Anne van Dijk Rijst Onderzoekscentrum Nickerie (ADRON) is van de baan

Vakbond en de directie gaan dinsdag 7 mei in gesprek


De actie bij het Anne van Dijk Rijst Onderzoekscentrum Nickerie (ADRON) is opgeheven. De vakbond en de directie zijn overeengekomen om dinsdag in gesprek te gaan, aldus vakbondsleider Dayanand Dwarka vrijdagmiddag 3 mei 2019 op Starnieuws. 

Sinds oktober 2018 wordt geprobeerd de gesprekken op gang te krijgen. maar de directie bleef weigeren. Langer actie voeren zou het de rijstboeren nog moeilijker maken. Een deel is voor zaaizaad afhankelijk van ADRON. In eerste instantie was de bond voor zaterdag uitgenodigd. Maar, dat kwam de voorzitter van de ADRON Werknemers Organisatie niet goed uit. Een tweede optie is maandag geweest, maar directeur Narin Gajadin heeft al afspraken lopen.

'We hebben nu een gentleman's agreement afgesproken voor dinsdag in Nickerie', deelt Dwarka mee. 'De directeur heeft een beroep gedaan om, vooruitlopend op het schriftelijke bevestiging van die afspraak, de actie onmiddellijk op te heffen. We hebben daar gehoor aan gegeven.'

Vanaf 1 mei zou er ingezaaid moeten worden. Maar, regenval blijft uit in Nickerie. Het Overliggend Waterschap - Multipurpose Corantijn Project (OWMCP) in Nickerie zorgt onder normale omstandigheden voor water. Maar, door middelen die laat zijn vrijgemaakt worden de Wakaypompen nu pas actief. Er wordt water getrokken uit de Corantijnrivier die via het 65 kilometer OWMCP-kanaal naar de rijstpolders stroomt. Het kan een week tot tien dagen duren voor het water de rijstpolders heeft bereikt. ADRON produceert onder andere zaaizaaid voor de boeren. 'Om de boeren niet nog meer te duperen is er een beroep gedaan op de vakbond om de acties op te heffen', geeft Dwarka aan.

Nieuw! Benaissa ft. Ngina Devis - Nog Altijd Verliefd (Official)Gedegen voorbereiding voor fact finding mission Nederlandse bedrijven op Curaçao

Vertegenwoordigers van TNO en bedrijven Nouryon en Port of Rotterdam op werkbezoek

(Bron foto: het Curaçaohuis)

Gevolmachtigde Minister van Curaçao, Anthony Begina, ontving gisteren een zakendelegatie van drie Nederlandse bedrijven, die over twee weken een werkbezoek brengt aan Curaçao. Het werkbezoek is een fact finding mission naar aanleiding van de Memorandum of Understanding die de regering van Curaçao in juni 2018 heeft ondertekend met de Nederlandse organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO). Dit meldt het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Curaçao vandaag, vrijdag 3 maart 2019.

Doel van deze missie is om de mogelijkheden van het verduurzamen van energievoorziening in relatie tot mobiliteit, afval en de chemiesector te verkennen.

Op de vooravond van de fact finding missie vond gisteren een zakelijk ontbijt plaats bij het KGMC, waarbij de laatste details van het werkbezoek zijn uitgewerkt. Vertegenwoordigers van TNO en de bedrijven Nouryon en Port of Rotterdam zaten aan tafel met de heer Anthony Begina en Sascha Mercer, senior beleidsadviseur Economische Ontwikkeling van het Curaçaohuis.

Gevolmachtigde Minister Anthony Begina is zeer te spreken over de gemaakte afspraken, die kunnen bijdragen aan de verbetering van de bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid en economische vitaliteit van het eiland.

'Belangrijk is dat we een blok vormen en niet onafhankelijk te werk gaan. Door het bundelen van krachten kunnen we de verschillende economische mogelijkheden verkennen en doortastende stappen ondernemen', aldus Gevolmachtigde Minister Begina.

Ook Global Entrepreneurship Summit (GES) die in juni plaatsvindt was onderwerp van gesprek. De zakendelegatie, onder begeleiding van TNO en het KGMC vergadert medio mei met de Curaçaose regering en ook met andere overheidsinstanties.

Tevens brengt de delegatie een bezoek aan onder andere Refineria di Kòrsou, Curaçao Ports Authority (CPA), Aqualectra en het ABC Busbedrijf. De fact finding mission vindt plaats op 16, 17 en 18 mei op Curaçao.

Surinaamse pubquiz in theater de Schelleboom in Oosterhout, Noord Brabant, voor goede doel

(Bron foto: Stichting Kleurrijk voor Suriname)
St. Kleurrijk Leven voor Suriname wil geld inzamelen voor met aids besmette kinderen in Suriname

'We willen een campagne opzetten om meer voorlichting op scholen te geven'


Een Surinaamse pubquiz, zondag 26 mei in theater de Schelleboom, klinkt gezellig, maar de aanleiding is serieus. Stichting Kleurrijk Leven voor Suriname wil geld inzamelen voor met aids besmette kinderen in Suriname. 

'Het aantal ziektegevallen neemt weer toe', zegt de Oosterhoutse initiatiefnemer van de middag, Krista Monteiro-Simons, vandaag, vrijdag 3 mei 2019, in BN/De Stem. 'De meeste kinderen worden met de ziekte geboren, maar er komen de laatste tijd meer besmettingen bij van kinderen van tien, twaalf jaar.' Volgens Monteiro-Simons is dat te wijten aan de slechte economische situatie in Suriname.

'Kinderen gaan vaker met mannen mee voor geld. Onze arts ter plekke merkt dat er meer besmette kinderen naar onze tehuizen komen. We bieden nu hulp aan 140 kinderen.' 

Exacte cijfers over het aantal aidsgevallen in Suriname zijn niet bekend. Schattingen lopen uiteen van 5.000 tot 112.000 mensen met aids. Monteiro-Simons: 'Dat heeft met de schaamtecultuur te maken. Families willen niet dat het bekend wordt dat een zoon of dochter de ziekte heeft. Ze houden het stil. Daarom willen we een campagne opzetten om meer voorlichting op scholen te geven.'

Stichting Kleurrijk voor Suriname houdt zich sinds 2005 bezig met het verlenen van kleinschalige en financiële hulp aan tehuizen in Suriname die de met HIV/AIDS geïnfecteerde kinderen opvangen. In deze tehuizen worden de kinderen op allerlei manieren ondersteund in hun ontwikkeling. Daarbij zorgt de stichting samen met de leiding en verzorgsters. dat de kinderen enige kwaliteit van leven kunnen ervaren. Inmiddels wordt hulp geboden aan meer dan 150 met HIV/AIDS geïnfecteerde kinderen die in de door ons ondersteunde tehuizen zijn opgenomen.

Ook kan kinderarts Dr. Rika Morpurgo van 's Lands Hospitaal (Paramaribo) en een aantal gezinnen op hulp rekenen. 'De kinderen hebben niet gevraagd om geboren te worden, ze hebben niet gevraagd om ziek op de wereld te komen en zij hebben ook niet om hun noodlot gevraagd, maar hebben, zo vinden wij, het recht op een veilige en beschermde omgeving.'

Bij de pubquiz in de Schelleboom worden er allerlei algemene vragen gesteld, maar bij ieder thema zit een vraag over Suriname. Quizmasters van de pubquiz zijn wethouder Robin van der Helm en Jeannine La Rose, zangeres en winnares van de Musical Award voor The Color Purple.


Zondag 26 mei van 14.30 uur tot 18.00 uur. 
Deelname kost per deelnemende groep van 4 personen 250 euro. 
Aanmelden via: kmmonteiro@planet.nl of +31 6 13 27 55 81.
De deelnamekosten kan gestort worden op rek.nr. NL10INGB 0670372757 t.n.v. Stichting Kleurrijk Leven voor Suriname.


(Suriname Mirror/BN DeStem/Stichting Kleurrijk Leven voor Suriname/Twitter)

Toeristen in Panama redden luiaard van hoogspanningskabel

Reddingsactie in omgeving Mamoni Rivier op beeld vastgelegdToeristen hebben op 13 maart 2019 een luiaard van een elektriciteitskabel gered in Panama. Met de hulp van een aantal bewoners slaagde de groep erin de luiaard naar beneden te halen. 

De video, die woensdag 1 mei 2019 online verscheen, werd gefilmd in de buurt van de Mamoni Rivier in Panama, bij Junglewood Falls, Panama on March 13 (Suriname Mirror/LiveLeak/YouTube/Nu.nl)

Personeel ADRON wil met actie gesprek met directie afdwingen over CAO-onderhandelingen

ADRON-directeur: 'Er kon niet gesproken worden met de bond, omdat die de statuten niet had gepubliceerd'


De werknemers van het Anne van Dijk Rijst Onderzoekcentrum Nickerie (ADRON) zijn sinds gisteren in actie. Er wordt tot twaalf uur ‘s middags gewerkt. Hiermee wordt getracht een gesprek met de directie af te dwingen. De vakbond probeert al een paar maanden met de directie te praten over een aantal zaken. Maar, 'conform instructies van de bestuursvoorzitter D. (Johnny) Mahespalsingh', kan dat pas wanneer het de bestuursvoorzitter schikt, omdat hij momenteel een 'zeer hectische agenda' heeft, toont Dayanand Dwarka met een brief aan, aldus Starnieuws vandaag, vrijdag 3 mei 2019.

Dwarka en C-47 voorzitter Robby Berenstein hebben in het C-47 gebouw informatie verschaft over de situatie bij ADRON en de Stichting Nationaal Rijstonderzoeks Instituut (SNRI). Zij hebben de indruk dat de directie, in opdracht van het stichtingsbestuur, het werk van de vakbond opzettelijk moeilijk maakt. De bond wil al een paar maanden praten over een Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO), de contributies van de leden en een toegekende salarisverhoging die nog steeds niet is uitbetaald sinds oktober 2018. Er is een ultimatum gesteld dat op 1 mei is verlopen. De directie wil niet praten met de vakbond. Het werk is tot nader order gedeeltelijk neergelegd.

De ADRON Werknemers Organisatie (AWO) is in juli vorig jaar opgericht. Er is een goed begin gemaakt. Er zijn enkele gesprekken geweest met ADRON-directeur Narin Gajadin en het bestuur van SNRI, deelt Dwarka mee. Maar, al gauw ging het niet meer zo goed, geeft hij aan. Het begon allemaal met de contributie. Zoals de regels voor de vakbond en werkgever zijn vastgesteld, hoort de contributie van de leden aan de bond door de werkgever geïnd te worden via het salaris. Die stort het bedrag op de rekening van de vakbond. Dit is een manier om de relatie tussen werknemer en werkgever op een goed peil te houden, licht Berenstein toe. Maar, door het niet inhouden van de gelden had de bond geen middelen om de statuten te publiceren, geeft Dwarka aan.

De directie had eerst ingestemd, maar heeft 'in overleg met het SNRI bestuur' besloten het 'verzoek niet in te willigen', zo werd in januari dit jaar per brief aan de bond meegedeeld. 'Bovendien zou zulks, dezerzijds, ongewenst meer administratieve en organisatorische rompslomp met zich meebrengen', gaf de leiding als reden op. De directie heeft ook meegedeeld, dat het geld, dat in november 2018 was geïnd, zou worden teruggestort op de rekeningen van de bondsleden, in januari dit jaar. Berenstein en Dwarka merken op, dat dit 'ongehoord' is in de vakbondswereld en dat zij 'geenszins van plan zijn om mee te werken aan dit precedent'.

ADRON-directeur Gajadin zegt, dat de staking onterecht is. Hij deelt mee, dat de arbeiders wel geld hebben ontvangen. Hij zegt dat er niet gesproken kon worden met de bond, omdat die de statuten niet had gepubliceerd. 'Dus conform de wet van CAO kan de bond niet onderhandelen', merkt Gajadin op. 'Nu zegt de bondsvoorzitter, dat ze op 30 april hebben gepubliceerd. Je kan me niet op 1 mei komen zeggen, dat die dingen op 30 april gepubliceerd zijn en dan gaat u 2 mei direct staken. Dan ben je al fout bezig als bondsvoorzitter.'

Dwarka zegt, dat ontbreken van rechtspersoonlijkheid nooit een sta in de weg moet zijn om te kunnen praten. Vooral daar de bond al erkend was door de werkgever.

Directeur Gajadin deelt in een brief op 15 april mee, dat 'conform instructies van de voorzitter van het SNRI bestuur, D. Mahespalsingh' de voorzitter aanwezig dient te zijn bij gesprekken over de CAO en de contributies. Maar. de voorzitter heeft nu geen tijd wordt er verder aangegeven. 'Daar de voorzitter momenteel gedurende een bepaalde periode een zeer hectische agenda heeft, is het vooralsnog niet mogelijk om een datum vast te kunnen stellen. Zodra bekend is welke datum hem gunstig uitkomt, zullen wij u onmiddellijk een uitnodiging toesturen.'

Het lijkt nu wel gelukt te zijn om een datum te prikken voor onderhandelingen. Dat gebeurt zaterdag al deelt Gajadin mee. 'Een onterechte staking', beweert  hij. 'De arbeiders zijn opgeroepen om onmiddellijk het werk te hervatten. Er gaat no work no pay gehanteerd worden. Ze zijn voor 4 mei uitgenodigd voor een onderhandelingsgesprek.'

Dwarka deelt mee, dat de staking voortgaat. 'De datum van onderhandelingen moet in samenspraak bepaalt worden', geeft hij aan. 'Duidelijk moet zijn dat wij niet de veroorzakers zijn van de werkneerlegging, Het is de houding van de directie die er toe heeft geleid, dat de mensen uiteindelijk na zoveel maanden in actie zijn gegaan.'

Waidoe (PL): 'Waarom heeft de Kustwacht gewacht op LVV om op te treden?'

'Chinese trawlers hadden vanaf moment dat visvergunning werd afgewezen, al uit ons land moeten vertrekken'


De Kustwacht Suriname heeft woensdagnacht een Chinese fabriekstrawler aan de ketting gelegd. Het betreft een van de zes trawlers die zich sinds november vorig jaar in Surinaamse wateren bevindt. William Waidoe, Pertjajah Luhur (PL)-parlementariër tevens lid van de vaste commissie Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) in de Assemblee, juicht de actie van de Kustwacht toe, maar vraagt zich af waarom de Kustwacht zo lang heeft gewacht, aldus De West donderdag 2 mei 2019.

'We zijn een soevereine staat en hebben internationale verdragen getekend, waarom heeft de Kustwacht gewacht op LVV om op te treden?' Waidoe zegt zeer teleurgesteld te zijn in kolonel Jerry Slijngard. 'We zijn als land overgeleverd aan het machtscentrum.' Hij hekelt het feit dat er zolang is gewacht. 'Zo gevaarlijk is politiek geworden dat deskundigen niet uit verantwoordelijkheid kunnen handelen.'

Volgens Waidoe zijn wij diep gevallen in dit land en dat baart hem zorgen. 'Het was reeds bekend dat deze trawlers geen vergunning hebben. Ze zijn illegaal en mogen daarom niet in onze wateren vissen.' Waidoe vindt, dat de trawlers vanaf het moment dat een visvergunning werd afgewezen, al uit ons land moesten vertrekken. De president heeft twee weken geleden een onderhoud gehad met de visserijsector, waarbij hij aangaf er werk van te zullen maken dat er een verbod op hektrawlers komt. Niet veel later werden vissers geconfronteerd met de Chinese fabriekstrawlers, die tegen de afspraken in, ‘s avonds de rivier op gaan om te vissen.

De actie door de Kustwacht werd uitgevoerd in opdracht van de directeur van LVV, Deepak Jairam, nadat de Kustwacht officieel de informatie had gekregen dat er illegaal wordt gevist, aldus Slijngard tegenover Starnieuws. Volgens Slijngard wordt de zaak verder afgehandeld door de procureur-generaal, die een onderzoek zal laten instellen door de politie om na te gaan of er inderdaad sprake is van illegale visvangst. Welke sancties daarna getroffen zullen worden, is nog niet bekend.

Neergeschoten man (24) schietpartij Bijlmer, Amsterdam-Zuidoost, in ziekenhuis overleden

Politie nog op zoek naar getuigen die voor-, tijdens- of na schietincident iets gezien hebben


De man die gisteravond aan de Hoptille in Amsterdam-Zuidoost werd neergeschoten, is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De 24-jarige man werd op straat beschoten en raakte levensgevaarlijk gewond, zo berichten de Amsterdamse zender AT5 en De Telegraaf vandaag, vrijdag 3 mei 2019.

Hulpdiensten hadden de zwaargewonde man gereanimeerd, waarna het slachtoffer met spoed werd overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij is overleden.

Er ging een Burgernet-melding uit met een signalement van twee mogelijke daders, met de waarschuwing om deze mannen niet te benaderen. Een zoekactie naar de twee leverde niets op.


De politie is nog op zoek naar getuigen die voor- tijdens- of na het schietincident iets gezien hebben op Hoptille dat van belang kan zijn voor het onderzoek. De politie zegt nog steeds op zoek te zijn naar verdachten, maar wil geen aantal meer noemen.

Over de achtergrond van de schietpartij en of het slachtoffer bekend was bij de politie, wil een woordvoerder niets zeggen. Getuigen kunnen contact opnemen met het rechercheteam via 0900-8844, men kan ook anoniem bellen via 0800-7000.

Mathoera (VHP): 'De drugsmaffia heeft vrij spel en de regering kijkt willoos toe'

'Het zoveelste bewijs van het gedoog-drugsbeleid is het uitgebrande vliegtuigje in Brokopondo'


'Iedereen heeft het drugsprobleem onder de regering-Bouterse zien groeien. Van ongeveer 600 kilo in beslag genomen cocaïne in 2010 naar 2.300 kilo cocaïne in januari 2019, slechts bij een enkele inbeslagname. Duizenden kilo's cocaïne, gelinkt aan Suriname, die regelmatig buiten Suriname in beslag worden genomen, de inmiddels op onverklaarbare wijze gezonken eerste drugsduikboot, de betrokkenheid van buitenlanders, het grof geweld en de inbeslagneming van miljoenen euro's door Nederland. De drugsmaffia heeft vrij spel en de regering kijkt willoos toe. Het zoveelste bewijs van het gedoog-drugsbeleid is het uitgebrande vliegtuig in Brokopondo, waarvan de waarnemend korpschef heeft bevestigd dat het drugs moet hebben gebracht.'


Woorden van VHP-Assembleelid Krishna Mathoera vandaag, vrijdag 3 mei 2019, op Starnieuws naar aanleiding van het uitgebrande drugsvliegtuigje dat dinsdag is aangetroffen aan de Afobakaweg.

Uit de begrotingen blijkt, dat de investeringen in justitiële instituten, een afnemende trend vertonen. In 2010 was het nog US$ 20 miljoen, terwijl het nu slechts US$ 1 miljoen bedraagt. 'Dit is een bewuste verzwakking van de instituten. Het opzeggen van het vertrouwen in de procureur-generaal en het aflossen van politieambtenaren uit lopende onderzoeken heeft de verzwakking alleen versterkt. Transnationale drugscriminelen zien deze zaken als open uitnodigingen. Een paar arrestaties hier en daar, houdt de drugsmaffia niet buiten de deur', benadrukt Mathoera, die politiecommissaris is geweest.

Criminelen gaan ongestoord hun gang en het probleem wordt alsmaar groter en ernstiger, ondanks noodkreten van verschillende zijde.

'Door de globalisering en de digitalisering van de wereld, is elk land kwetsbaar voor de gevolgen van transnationale criminaliteit. Beleidsmakers zouden zich moeten inzetten om de bewustwording te vergroten, de handhaving effectiever te maken en de instituten te versterken. In plaats hiervan heeft de regering een gedoog-beleid gevoerd in de afgelopen jaren. Een sterk integraal drugsbeleid is uitgebleven. Een harde repressieve aanpak van de drugshandel, een preventief beleid naar de jeugd en een curatief beleid naar gebruikers. Een beleid waar internationale partners niet verjaagd worden, maar omarmd. Dat zou een sterk signaal zijn naar de drugsmaffia. Een no nonsense signaal en niet het huidige labbekakkerig' beleid', voert de politica aan.

Suriname heeft alleen schade gehad van het gedoog-drugsbeleid. Veiligheid van Surinamers en het Surinaamse territoir zijn niet gewaarborgd.

Er is grote verwevenheid van de onderwereld met de bovenwereld, terwijl de ondermijning van instituten ernstig heeft geleden onder dit beleid. 'De schade zal nog groter worden, als bij internationale evaluaties blijkt, dat ons land onvoldoende voortgang heeft geboekt. Dan zullen sancties volgen, die negatieve consequenties kunnen hebben,voor onder andere het financieel verkeer, de handel en de internationale samenwerking. Hier is niemand bij gebaat', meent Mathoera.

Jack Menke maakt balans op van tien jaar Institute for Graduate Studies and Research (IGSR)

Open brief aan de universiteitsgemeenschap


'Beste voorzitter,

Bijgaand doe ik u op de Dag van de Arbeid toekomen het memorandum BALANS VAN TIEN JAAR IGSR EN TOEKOMSTPERSPECTIEF. Kennisvernieuwing en ontwikkeling voor de universiteit en de samenleving. Met dit document wordt beoogd een objectief beeld te geven van de wetenschappelijke en maatschappelijke betekenis van het Institute for Graduate Studies and Research (IGSR) voor de AdeKUS en voor Suriname. Tevens wordt gedacht hiermee een belangrijke aanzet te geven voor een open dialoog over de toekomst van het IGSR en vervolgens de totale universiteit. 

Na meer dan een decennium van wetenschappelijk onderzoek, postdoctoraal onderwijs en dienstverlening is het IGSR op een kruispunt. Er moeten nu keuzen worden gemaakt voor de toekomst van dit instituut. Ik heb gemeend om de balans op te maken van de wording en resultaten van het IGSR. 
Dit wordt om twee redenen noodzakelijk geacht. 
Ten eerste, omdat deze instelling zich van meet af aan heeft laten inspireren door ontwikkeling in het belang van de samenleving; ten tweede om de ernstige problemen die zich recentelijk hebben voorgedaan te identificeren, en met een blik op de toekomst een diepgaande dialoog over dit Instituut en de toekomst van de universiteit te beginnen. 

Een belangrijke conclusie in het memorandum is dat het IGSR sinds zijn oprichting substantieel heeft bijgedragen aan de vernieuwing van wetenschappelijk onderzoek, postdoctoraal onderwijs en dienstverlening van de AdeKUS. Er is een belangrijke brug geslagen naar de overheid, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld, met een tastbare betekenis voor de ontwikkeling van wetenschap en samenleving. Via synergie tussen wetenschappers, leerstoelen en vakgroepen heeft het IGSR ook bijgedragen aan het kwalitatief en kwantitatief verhogen van het wetenschappelijk niveau van onze universiteit. 

Het IGSR produceerde meer dan 250 publicaties, waarvan 23 boeken, met belangrijke innovaties voor wetenschap en samenleving. De introductie van de Academic e-journal of Suriname, het eerste digitale academische tijdschrift in Suriname, droeg vooral door haar interdisciplinair karakter bij aan de nationale en internationale erkenning van onze universiteit. 

Er werden 22 postdoctorale programma’s aangeboden: 18 masterprogramma’s, een Pre-PhD programma, een Pilot PhD klas, Assistenten in Opleiding (AiO) en een PhD School. Dit resulteerde in 201 Master en PhD afgestudeerden. Er zijn 10 personen die de graad van doctor hebben behaald met een IGSR-hoogleraar als promotor. 

De goede samenwerking tussen wetenschappers uit verschillende disciplines en benaderingen culmineerde in de oprichting van de Ph.D School. Deze opleiding met een interdisciplinair basisprogramma is gebaseerd op een interactief concept, en gericht op het versterken van ontwikkelingsgericht kritisch denken, om wetenschappers te vormen die leiderschap en samenwerking met elkaar kunnen harmoniseren. 

Interne problemen binnen het IGSR culmineerden in december 2018 en januari 2019 in een ernstige crisis binnen en rond dit instituut. Dit heeft geleid tot maatregelen op het niveau van het Bestuur van AdeKUS en het management van het IGSR. De hierdoor ontstane impasse heeft een demotiverend effect gehad op de leerstoelhouders, onderzoekers en medewerkers van het Instituut, terwijl er ook stagnatie ontstond in lopende en geplande projecten, alsmede de acquisitie van nieuwe projecten. Als de impasse niet snel wordt doorbroken door een doorstart van het IGSR, zullen de gevolgen voor dit instituut ernstig zijn. Dit zal het imago van AdeKUS bij haar 50-jarig bestaan blijven schaden evenals de autonomie van de wetenschap in Suriname. 

In de overtuiging dat er samen een oplossing gevonden kan worden voor de problemen op het IGSR en een positieve toekomst van de universiteit, wordt dit memorandum in de eerste plaats aan de universiteitsgemeenschap aangeboden. 

Tevens wensen wij met dit document beleidsmakers en de samenleving een objectief beeld te geven van de rol die het IGSR heeft vervuld in de afgelopen periode en de prestaties die zijn geleverd door de medewerkers. Een duurzame oplossing voor de crisis die zich heeft voorgedaan op het IGSR moet worden gevonden in een geest van dialoog, wederzijds respect, tolerantie en zelfkritiek. Hierdoor kan de beste strategie worden voorgesteld om de universiteit in een ontwikkelingsrol te plaatsen, terwijl het IGSR weer volledig operationeel kan worden met de kennisontwikkeling. 

Met vriendelijke groet, Jack Menke, 
hoogleraar sociaalwetenschappelijke methodologie in multi-etnische samenlevingen'

Gigantische Chinese vissersvloot van 245 schepen vist wateren rond Galapagos-eilanden, Ecuador, leeg

Volgens de autoriteiten levert een Ecuadoraans schip deze schepen brandstof

(Bron: El Comercio)


Een gigantische Chinese vissersvloot van 245 schepen berooft de mariene fauna op enkele kilometers van de Galapagos-beschermingszone. De nationale marine heeft aangekondigd, dat deze activiteit al maandenlang duurt, maar dat dit niet kan  worden voorkomen.Volgens de autoriteiten levert een Ecuadoraans schip deze schepen brandstof. De nationale marine pleit voor een internationale wet die deze activiteiten verbiedt.


In maart, april en mei trekken verschillende zeedieren naar de archipel om zich te voeden. Darwin Jarrín Cisneros, commandant van de marine, merkt op dat ze tijdens de monitoring hebben ontdekt hoe de Chinese schepen worden bevoorraad met brandstof. 'Dit was inderdaad een verrassing, omdat het een Ecuadoraans vlaggenschip is, 'María del Carmen 4', dat heeft deelgenomen aan operaties.'


Jarrín zegt, dat er niets gedaan kan worden, omdat het schip 'María del Carmen 4' in internationale wateren heeft gewerkt en zich aan de wet heeft gehouden.

In 2017 werd een Chinees schip met meer dan 6 ton vis onderschept. 'Voor Ecuador betekent het een grote inspanning om bescherming in onze ruimte te genereren.' Hij merkte op dat het noodzakelijk is beleid te ontwikkelen dat dit soort acties mogelijk maakt.


(Suriname Mirror/Teleamazonas/Twitter/Green World Warriors/Ecuadorinmediato)

Mist rond aanwezigheid olietanker Remlin bij Isla-raffinaderij te Emmastad, Curaçao

Een bezoek van een olietanker aan raffinaderij is tegenwoordig een bijzondere gebeurtenis...


De onder de vlag van Bahamas varende olietanker (Maersk) Remlin lag afgelopen week aan een van de jetties (aanlegsteigers) van de Isla-raffinaderij te Emmastad. Dat bewijzen foto’s van fotograaf Jeu Olimpio van het Antilliaans Dagblad, aldus het dagblad vandaag, vrijdag 3 mei 2019. De foto’s zijn van dinsdag 30 april jongstleden. Toen de redactie van het dagblad die ochtend aanvullende informatie opvroeg aan de woordvoerder van de Refineria Isla Curaçao, ontkende deze dat er voor de raffinaderij een schip in het Schottegat lag.

Curoil, de lokale overheids-nv belast met brandstofdistributie, meldt desgevraagd dat de Remlin geen schip van of voor Curoil betreft en voegt eraan toe dat de krant beter navraag kan doen bij Isla. De Isla-woordvoerder reageerde echter ook nog niet op een herhaald verzoek om een nadere uitleg.

MarineTraffic, de website die het internationale scheepsverkeer volgt, meldde op 2 mei niets meer over het bezoek van de Remlin aan de Isla, maar wél dat deze tanker op 1 mei de Curaçaose haven ‘BUB’ van Bullenbaai - waar de olieterminal is gevestigd met een pijpleiding naar de Isla-raffinaderij te Emmastad - had verlaten. Namelijk iets over 17.00 uur in de middag. Het schip voer een dag later, gisterochtend, ten noorden van de ABC-eilanden, zoals het plaatje van MarineTraffic toont, maar met op dat moment nog ‘onbekende bestemming’.

Een bezoek van een olietanker aan de raffinaderij is tegenwoordig een bijzondere gebeurtenis. Al maandenlang is er geen tankerverkeer van en naar de Isla.

Regering Curaçao werkt aan visiedocument over het kustbeleid

Document is in eindfase en zal in de Raad van Ministers gepresenteerd worden


Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) Zita Jesus-Leito (PAR) is bezig met een visiedocument over het kustbeleid. Het stuk zal spoedig gepresenteerd worden en als uitgangspunt dienen voor discussie om uiteindelijk te komen tot een vastgesteld kustbeleid voor Curaçao. Dat heeft zij gisteren in de centrale commissievergadering van de Staten naar voren gebracht, aldus vandaag, vrijdag 3 mei 2019, het Antilliaans Dagblad.

Het document is nu in de eindfase en zal dan in de Raad van Ministers gepresenteerd worden en daarna naar de Staten gaan. Dit proces zal in twee tot drie maanden afgerond zijn, zo beloofde de minister.

De vergadering was een vervolg op de vergadering van 20 november vorig jaar, na het incident bij het luxe resort Baoase waar protestgangers zich met geweld toegang verschaften tot het strand onder het motto dat stranden toegankelijk moeten zijn voor iedereen. Ook de discussie die dit jaar ontstond bij het stuk strand bij het Marriott Hotel is aanleiding volgens de minister om goed beleid op papier te hebben.

Overigens is bij Marriott een erfpachtovereenkomst getekend waarbij bedongen is dat het strand daar toegankelijk blijft voor het publiek. Ook voor Klein Curaçao wordt apart beleid geformuleerd. Daarvoor is nu een interministeriële commissie ingesteld. Zo ook voor het Spaanse Water. Andere aandachtsgebieden zijn Playa Kanoa met illegale bouw, Sint Joris met surfactiviteiten en de zee achter Brievengat.

Curaçao laat Scientology cruiseschip Freewinds nog niet toe vanwege mazelen bij bemanningslid

(Bron foto: Reuters)
Autoriteiten Saint Lucia laten bemanning en passagiers niet van boord gaan


Geneeskunde en Gezondheidszaken (G&Gz) wil eerst een compleet beeld hebben van het besmettingsgevaar onder passagiers en bemanning van het Scientology cruiseschip Freewinds. Dan kan worden beslist wie wel en wie niet van boord mag als het schip terugkomt naar Curaçao. Dat zegt Izzy Gerstenbluth, epidemioloog bij G&Gz, vandaag, vrijdag 3 mei 2019, in het Antilliaans Dagblad.

Gisteren lag het schip nog in de haven van Saint Lucia waar de autoriteiten dinsdag besloten
dat bemanning en passagiers niet van boord mogen.

De Freewinds was zondag 28 april voor het laatst op Curaçao, maar wanneer het schip terugkomt kon Gerstenbluth, die net zoals de autoriteiten lokaal en internationaal geen naam van het schip noemt, niet zeggen.

Maandag wees de uitslag van een bloedmonster, dat zaterdag op Aruba werd afgenomen, uit dat een van bemanningsleden mazelen had. G&Gz heeft diezelfde dag contact opgenomen met de scheepsarts.

Gerstenbluth: 'Het gaat om een crewmember die op 17 april aan boord was gekomen vanuit Europa. Deze persoon wordt op 22 april geïsoleerd met verschijnselen van een verkoudheid. Een paar dagen later volgt rode uitslag, de zogenaamde rash.'

'Maandag komt de melding op Curaçao binnen dat mazelen is bevestigd. Wij hebben geadviseerd de isolatie te verlengen tot en met 30 april.'

Curaçao krijgt van VS vrijwaring voor sancties ten behoeve activiteiten Refineria di Kòrsou

Curaçao Refinery Utilities (CRU) en Curoil ook buiten VS-sanctiesDe regering van Curaçao heeft gisteren vanuit Washington DC bericht gekregen, dat er een vrijwaring (‘Specific License’) voor de sancties is uitgegeven door het Amerikaanse ministerie van Financiën ten behoeve van de activiteiten van Refineria di Kòrsou (RdK), Curaçao Refinery Utilities (CRU) en Curoil. Deze drie zijn overheids-nv’s van het Land Curaçao. Dit meldt het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 3 mei 2019.

Het ministerie van Algemene Zaken en minister-president Eugene Rhuggenaath (PAR) hebben hierover gisteren een persbericht uitgestuurd onder de kop ‘Raffinaderij krijgt vrijwaring van de Verenigde Staten’.


De raffinaderij, geëxploiteerd door Refineria Isla Curaçao (dochteronderneming van de Venezolaanse staatsoliemaatschappij PdVSA, Petróleos de Venezuela S.A.), is echter iets anders dan RdK, CRU en Curoil. RdK is namens het Land formeel eigenaar van de raffinaderij die tot en met 31 december wordt gehuurd en gerund door Refineria Isla/PdVSA.

CRU is onderdeel van RdK en verantwoordelijk voor productie van stroom, stoom, perslucht en water voor de Isla en Curoil is distributeur van brandstofproducten. 'Deze license maakt het mogelijk dat de betreffende bedrijven voor het operationeel blijven van de raffinaderij transacties en operationele activiteiten kunnen blijven ontplooien en dat (Amerikaanse) partners die met deze Curaçaose overheidsbedrijven zaken doen, vrijstelling krijgen tot 15 januari 2020 van de sancties zoals die door de VS zijn afgekondigd tegen het Venezolaanse staatsoliebedrijf PdVSA.' Aldus de toelichting op de vrijwaring.

Kustwacht Caribisch Gebied houdt negen Venezolanen aan voor kust Aruba

Illegale Venezolanen aangetroffen op het schiereiland tegenover Citgo

(Bron foto's: Kustwacht Caribisch Gebied)

De Centrale Politie Post op Aruba kreeg in de nacht van woensdag op donderdag een melding, dat er ongedocumenteerde personen op het schiereiland tegenover Citgo waren aangeland. Zowel de Kust Surveillance als de politie helikopter werden naar de locatie gedirigeerd, maar hebben op dat moment in het donker niks waargenomen, zo bericht de Kustwacht Caribisch Gebied donderdagavond 2 mei 2019.

De Kustwacht helikopter werd bij daglicht naar de locatie gestuurd om het gebied verder te doorzoeken.

Men zag een aantal personen op het eiland. Het RCC (Reddings- en Coördinatie Centrum) stuurde direct na de melding van de helikopter een 'Metal Shark' ploeg om de personen aan te houden.

Alle negen mannen, Venezolanen, zijn naar het Kustwachtsteunpunt van Aruba gebracht voor onderzoek door de Kustwacht samen met het Korps Politie Aruba. Daarna zijn de ongedocumenteerden aan de Guarda Nos Costa overgedragen voor verdere afhandeling van de zaakHistorisch pand De Nationale Assemblee tot brand 1996 verrijst weer op dezelfde plek

Start bouw is gepland voor september en gaat 24 maanden duren

Ook aangrenzend pand vroegere ministerie van Algemene Zaken wordt herbouwd


Het historische pand waarin De Nationale Assemblee (DNA) tot de brand op 1 augustus 1996 (lees ook dit) gehuisvest was, verrijst weer op dezelfde plek. Momenteel loopt er een openbare aanbesteding voor de bouw. De start van de constructie is gepland voor september dit jaar en zal 24 maanden duren, zegt community officer Iris Gilliad van het Paramaribo Urban Rehabilitation Programma (stedelijke rehabilitatie, PURP) vandaag, vrijdag 3 mei 2019, op Starnieuws. 

Ook het aangrenzende pand van het vroegere ministerie van Algemene Zaken wordt gelijk herbouwd. Dit stond op de hoek van de Henck Arronstraat en de Grote Combéweg - allernaast het oude parlementsgebouw. Er mogen lokale en internationale aannemers inschrijven. De toewijzing is op 25 juni en na de evaluatie- en goedkeuringsprocedure, volgt de contractondertekening enkele weken erna, zegt Gilliad.


Volgens het bouwplan krijgen de panden de originele structuur aan de buitenzijde, conform de historische houtwerken van de monumentale gebouwen in de stad. Beide panden met drie bouwlagen krijgen een gecombineerde functie. Zo komen er een galerij en bibliotheek op de begane vloer van het oude parlementsgebouw en een expositieruimte in het aangrenzende pand. De andere verdiepingen worden extra kantoor- en vergaderruimten voor de operationele diensten van het parlement.

In de eerste fase van het PURP zijn ook de rehabilitatie van nog eens vier andere historische panden meegenomen. Dat zijn de drie gebouwen van het ministerie van Justitie & Politie (Henck Arronstraat 1, Mr. J.C. Mirandastraat 10 en Grote Combéweg 3) en een pand van het Ministerie van Sociale Zaken (hoek Waterkant 32/ Kromme Elleboogstraat). De advertentie voor de aanbestedingen hiervan verschijnt later deze maand en de contractondertekening is voor juli gepland. De bouw moet tussen september en oktober beginnen en de constructie van elk van de gebouwen varieert tussen de 8 en 16 maanden, vertelt de community officer.

Het uitgangspunt is behoud van de originele structuur die vooral uit hout bestaat, conservering van het historische karakter aan de buitenzijde en modernisering van het interieur.

Gilliad geeft aan dat er een ruimere rehabilitatielijst is van overheidspanden binnen de Paramaribo Wereld Erfgoed site. 'Volgens selectiecriteria zijn deze vier alvast gekozen. Afhankelijk van de inschrijvingen weten we hoeveel budget overblijft, om meerdere panden aan te pakken.'

Het ontwerp van de herbouw van het DNA-gebouw komt van KDV Architects. Dit bureau en Woei A Sjoe Architects & Partners hebben de vier andere historische panden ontworpen.


De reconstructie van het oude parlementsgebouw en de rehabilitatie van de vier panden zijn onderdeel van het PURP. Een programma dat als doel heeft 'de sociaal economische ontwikkeling van de historische binnenstad van Paramaribo een krachtige stimulans te geven'. En tevens toeziet op de conservering van ons gebouwd erfgoed. Dit in relatie tot andere PURP-projecten, legt de community officer uit. 'Zoals de verbetering en verfraaiing van de Waterkant en ordening van de verkeerssituatie in de binnenstad, inclusief de aanpak van het parkeerprobleem.' Het idee is dat een mooie, aangename omgeving met goede voet- en fietspaden, (betaalde) parkeerruimtes en/of verkeersomleggingen, meer bezoekers zal aantrekken.

De gebouwen krijgen daarom een herinrichting met een gecombineerde functie. De eerste verdieping wordt ingezet voor commerciële activiteiten, zoals een restaurant, gastenverblijf of galerij. De overige verdiepingen worden gebruikt als kantoorruimtes van het ministerie aan wie het pand behoort. Op deze manier kunnen de inkomsten worden gebruikt voor het onderhoud van het pand, geeft Gilliad aan. De verwachting is ook dat meer stadsbezoekers zal leiden tot inkomstenverhoging van overige entrepreneurs in de omgeving.

Naast het inkomstenplan voor eigen onderhoud, voorziet het programma ook in de ontwikkeling van een 'duurzaam financieringsinstrument'. De organisatie denkt bijvoorbeeld aan het opzetten van een fonds, 'dat moet bijdragen aan duurzaam onderhoud van de gebouwen van privé eigenaren'. Over het veiligheidsaspect en brandpreventieplan, zegt Gilliad, dat de verantwoordelijke autoriteiten zijn gehoord bij de planning. 'Er zullen maatregelen getroffen worden om de veiligheid aan te scherpen.'

De herbouw en rehabilitaties worden gefinancierd uit de lening van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB), gesloten in 2017. Aan die lening van US$ 20 miljoen (looptijd van 25 jaar & aflossingsvrije periode 5.5 jaar) is een uitvoeringsperiode van 5 jaar gekoppeld (2022). Behalve de bouwwerkzaamheden worden er nog andere projectonderdelen hieruit gefinancierd, zoals infrastructurele werken en verkeersaanpassingen.

De historische binnenstad van Paramaribo is sinds 2002 op de Werelderfgoedlijst van de Unesco. Het IDB-PURP wordt uitgevoerd door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, via het Directoraat Cultuur. De Stichting Gebouwd Erfgoed die hieronder valt heeft een Project Implementatie Unit belast met de projectuitvoeringen.

Uruguayaanse schoonheidskoningin dood gevonden in een hotelkamer in Mexico-Stad, Mexico

Fatimih Davila, 31, nam deel aan Miss Universe-verkiezing in 2006 en Miss World-verkiezing 2008

De laatste in een reeks misdaden gericht op buitenlandse vrouwen in Mexico


Een Uruguayaanse schoonheidskoningin die haar land vertegenwoordigde op de Miss Universe- en Miss World-verkiezingen is donderdag 2 mei 2019 dood gevonden in een hotelkamer in Mexico-Stad, aldus onderzoekers. De politie reageerde op een noodoproep in de vroege ochtend en vond de vrouw in een badkamer in het hotel, dat zich in een centrale wijk van de Mexicaanse hoofdstad bevindt, zei het plaatselijke parket in een verklaring. 

Een onderzoeksbron, die op voorwaarde van anonimiteit sprak, identificeerde haar als Fatimih Davila, 31, die haar land vertegenwoordigde op de Miss Universe-verkiezing in 2006 en de Miss World-verkiezing in 2008.


Een Instagram-account in Davila's naam zei dat ze als model in Mexico had gewerkt.

'Uit eerste onderzoeken is gebleken dat de vrouw ... op 23 april in Mexico-Stad aankwam. Een kennis hielp haar om voorafgaand aan een sollicitatiegesprek naar het bovengenoemde hotel te verhuizen', aldus de aanklager.


Davila's pagina op de Miss World-website meldt, dat haar interesses skydiven, lezen en dansen waren, en dat haar motto was: 'Geniet van elk moment in je leven.'

Het is de laatste in een reeks misdaden gericht op buitenlandse vrouwen in Mexico. De Mexicaanse autoriteiten hebben de afgelopen maanden talloze seksslaverij bendes opgerold. De vrouwen worden meestal banen zoals modelleren, beloofd, vetvolgens gekidnapt en gedwongen tot prostitutie. Er zijn verschillende gevallen waarin dergelijke vrouwen zijn vermoord.


Een bericht gedeeld door Fatimih Davila (@fatimihdavila) op
Dit bericht bekijken op Instagram

Een bericht gedeeld door Fatimih Davila (@fatimihdavila) op