maandag 13 augustus 2018

Belfort (ABOP): ‘Geen mantel der liefde voor corrupte Assembleeleden’

Politieke inmenging was enorm bij Naschoolse Opvang en zelfs op niveau van de Assemblee

'Naschoolse opvang is een misleiding van gemeenschap, er is meer voeding geleverd dan het aantal kinderen op scholen'


'Indien uit het strafrechtelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) blijkt, dat leden van De Nationale Assemblee (DNA) betrokken zijn geweest bij corruptieve handelingen bij het project Naschoolse Opvang, moeten deze figuren hard aangepakt en vervolgd worden voor deze handelingen. Daarnaast moeten ook de namen van deze volksvertegenwoordigers bekend worden gemaakt. Het wordt interessant, want de wetten gelden voor iedereen. Handelingen van corrupte DNA-leden moeten op geen enkele manier met de mantel der liefde worden bedekt', zegt ABOP- parlementariër Edward Belfort vandaag, maandag 13 augustus 2018, in het Dagblad Suriname. 

Het OM is een onderzoek begonnen naar een aantal vermoedelijke corruptiezaken, waaronder Carifesta-XI, Naschoolse Opvang, Algemeen Kinderbijslag, Sociale Zaken, SMS, Telesur en NVB.

Als het aan Belfort ligt, moeten de onderzoeken bij Naschoolse Opvang en Carifesta-XI prioriteit krijgen, aangezien anno 2018 nog steeds personen zijn die niet betaald zijn voor geleverde diensten.

Uit het Evaluatierapport Project Naschoolse Opvang en Begeleiding blijkt, dat de politieke inmenging enorm was en dat zelfs op het niveau van De Nationale Assemblee. Uit het onderzoek komt veelvuldig naar voren, dat politieke figuren delen van het veld met hun snel opgezette gaarkeukens opeisten.

'Naschoolse opvang is een misleiding van de totale gemeenschap. Er is meer voeding geleverd dan het aantal kinderen op scholen. Laten wij kijken wat uit de bus gaat komen en wie als verdachten zullen worden aangemerkt. Wij hopen dat het niet alleen bij woorden blijft', aldus Belfort.

Bedrijven aan Ringweg kampen met enorme omzetdaling sind instellen eenrichtingsverkeer

'Situatie voor ondernemers aan deel van de Ringweg uiterst zorgwekkend en ondraaglijk'


Bedrijven langs de Ringweg kunnen het hoofd niet meer boven water houden. Sinds de noordelijke en zuidelijke rijbaan van de Ringweg eenrichtingswegen zijn geworden, hebben ze te kampen met een enorme omzetdaling. Dat constateerden ze al in maart dit jaar, nauwelijks drie maanden na de gewijzigde verkeerssituatie in het weggedeelte Nieuwe Charlesburg-Beni’s Park, zo meldt de Ware Tijd vandaag, maandag 13 augustus 2018.

Een aantal bedrijven stuurde op 9 maart gezamenlijk een brief naar toenmalig minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) Jerry Miranda, om de situatie aan hem voor te leggen. Het gaat om KFC, Building Depot, Hesdy's BBQ, X-Avenue, Dressticious, Legea Sportwinkel, The Multi Box, Fernandes, Electric City en Starbucks.

Deze bedrijven hadden te maken met een omzetdaling van 30 tot 70 procent.'Indien de huidige situatie blijft voortduren, wordt de situatie voor de ondernemers aan het desbetreffende deel van de Ringweg uiterst zorgwekkend en ondraaglijk', werd in de brief gesteld.

Desgevraagd zegt Sunil Kalloe, directeur van Building Depot, dat de situatie onhoudbaar is. Zijn bedrijf heeft vanwege de zwaar teruggelopen inkomsten en gestegen lasten al tien medewerkers ontslagen. In totaal zal 30 procent van het personeel wordt afgevloeid indien er geen verandering komt in de situatie, zegt de ondernemer.

Enkele kleinere bedrijven, waaronder een broodjeswinkel, hebben al de deuren gesloten. Fastfoodrestaurant KFC overweegt door de flink teruggelopen klandizie ook de handdoek in de ring te gooien.

'Er is gewoon geen omzet meer', zegt Kalloe, die 50 procent minder omzet zag dan vóór de wijziging van de verkeerssituatie. Hij merkt op, dat klanten wegblijven, omdat er weinig aansluitingswegen zijn naar de bedrijven. De directeur geeft aan, dat zolang er geen bruggen zijn aangelegd om de twee wegdelen met elkaar te verbinden er geen verandering zal optreden.

'De mensen willen vanwege de gestegen brandstofprijs de omweg niet maken', zegt de ondernemer. Woensdag wordt een afvaardiging van de getroffen bedrijven ontvangen door minister Patrick Pengel van OWT&C. Hem zal worden voorgesteld de situatie terug te draaien totdat de verbindingsbruggen zijn aangelegd.

VHP'er Jogi: ‘Districtscommissarissen nu politieke leeghoofden die kwispelen met hun staart’

'Hoe een hond zijn staart voor zijn baas kwispelt, precies zo kiest men loyale kandidaten uit voor dc'


VHP-parlementariër Mahinder Jogi zegt vandaag, maandag 13 augustus 2018, in het Dagblad Suriname, dat het instituut van de districtscommissaris (dc) in vergelijking met de jaren ’70 nu verworden is tot een ‘instituut van politieke leeghoofden’. De aangekondigde reshuffeling van de dc’s is volgens hem daarom niets anders dan zekerheid bij de verkiezingen van 2020 te verschaffen aan de regerende partij.

'Het gaat nu helemaal niet meer om de kwaliteit, zoals dat vroeger voor ogen werd gehouden. Als je alle benoemde en ontheven dc’s vanaf 2010 bij elkaar optelt, dan kan je een bus van 40 personen vullen. Waarvoor heb je al die mensen benoemd? Wat is de capaciteit van die mensen? Precies hoe een hond zijn staart voor zijn baas kwispelt, precies zo kiest men loyale kandidaten uit voor de post van dc. Het moeten mensen zijn die snel hun staarten zullen kwispelen voor de NDP', zegt Jogi.

In de afgelopen drie jaren is er veel met dc’s geschoven. Binnenkort zullen er weer verschuivingen plaatsvinden over het beheer van verschillende districten. Dit zal dan de laatste reshuffling worden van dc’s.

De districtscommissarissen beginnen met een salaris van een onderdirecteur van een departement (minimum) en na 11 jaar bereiken zij wel het maximum van een onderdirecteur. De opleiding van een districtscommissaris speelt geen rol. Iemand met een MULO-diploma kan een districtscommissaris worden.

Momenteel zitten 8 districtscommissarissen thuis en die worden ook betaald. Het gaat om Bhagwatpersad Shankar, Harriete Ramdin, Rawien Jiawan, Stuart Doelhasori, Verno Prijor, Mohamed Kasto, Ingrid Karta Bink en Aroenkoemar Ramdhani. Roline Samsoedien en Jerry Miranda werden in 2017 benoemd tot ministers. Intussen is Miranda weer minister af.

Vanaf september 2016 tot eind 2017 zijn in totaal 9 nieuwe dc’s beëdigd door president Desi Bouterse. Het gaat om Sarwankoemar Ramai, Joanna Aroepa, Audrey Hankers, Adjaykoemar Kali, Ludwig Mettendaf, Theresia Cirino, Kenya Pansa en August Bado en Remi Tarnadi. In de achterliggende periode zijn de resterende dc’s ook vaak van plaats verwisseld.

Er is enige tijd sprake van dat districtscommissaris Wedprekash Joeloemsingh van Nickerie mogelijk naar Commewijne zal gaan, waar zijn collega Adjaikoemar Kali de scepter zwaait. In Coronie neemt dc Mike Nerkust waar. Dc Joanna Aroepa is waarneemster in Nickerie.

Jogi voert aan, dat hij de ontwikkelingen van het land vanaf zijn 12e jaar volgt en daarom heel goed de ontwikkelingen rondom de verkiezingen uit de jaren 1969 en 1973 kan herinneren. 

'Toen had je juristen als Basharat ‘Bas’ Ahmadali, Alwin Baarh en Jules Ajodhia, die op het niveau van dc werden benoemd. Het waren mensen met een universitaire opleiding en ze beheersten het straf- en bestuursrecht, omdat een dc conform de Instructie Districtscommissaris, het Politiehandvest en Reglement Beheer der Districten zware verantwoordelijkheden heeft. De burgervader/burgermoeder is naast zijn normale taken ook ambtshalve hulpofficier en is voorzitter van het hoofdstembureau van zijn district. Daarnaast zijn zij degenen die vergunningen verstrekken voor diverse activiteiten, waaronder ook toestemming voor het houden van politieke vergaderingen. Twee bestuursopzichters waren in de jaren ’70 genoeg om samen met de dc het district te beheren. Nu wordt het niveau van de districtsvoering met de dag veel lager', aldus de politicus.

Opmerkelijk in het afgelopen jaar is, dat zeker 2 parlementariërs van de NDP-fractie hun lidmaatschappen ingeruild hebben voor de post van dc. Remie Tarnadi heeft zijn Assembleelidmaatschap na 19 jaren ingeruild voor de post van dc in zijn geboortedistrict Coronie. Frederik Finisie heeft per 31 juli het lidmaatschap van De Nationale Assemblee na 22 jaar opgezegd. Hij wordt de nieuwe districtscommissaris van Brokopondo.

Jogi ziet de stap van deze 2 ex-DNA-leden als niets anders dan een beloning voor loyaliteit aan de NDP-leiding in deze lange jaren. 'De meest loyale personen worden nu uitgekozen. Al is hij een leeghoofd, maar 19 en 22 jaren in DNA namens NDP toont wel degelijk de loyaliteit aan de paarse partij. Het is overduidelijk dat men zich concentreert op die zetels. Het geld van het district moet voor de NDP uitgegeven worden in naam van het district en het volk.'

Vooral illegale Haïtianen en Chinezen maken gebruik van project Legalisatie V en VI

Meeste aanvragers kwamen Suriname legaal binnen, maar zonder Machtiging Kort VerblijfHaïtianen gevolgd door Chinezen staan boven aan de lijst van het project Legalisatie V en VI van het ministerie van Justitie en Politie. Het onderdirectoraat Vreemdelingenzaken kreeg van deze twee groepen vreemdelingen in totaal 1097 om 479 aanvragen binnen, bevestigt afdelingsonderdirectrice Rachelle Groenveld vandaag, maandag 13 augustus 2018, op Starnieuws. 

Groeneveld zegt, dat de groep illegaal verblijvende personen groter is dan het aantal aanvragen, omdat de meeste vreemdelingen de aanvraag per gezin doen en ingeval van enkelingen per persoon. Zo kreeg de afdeling tijdens project Legalisatie V (20 september – 20 december 2017) 754 Haïtiaanse aanvragen voor 789 personen (550 mannen, 223 vrouwen en 16 kinderen). De Chinezen dienden 119 aanvragen in voor in totaal 143 personen (78 mannen, 64 vrouwen en 1 kind).

Tijdens Legalisatie VI (15 januari – 31 mei 2018) dienden de Haïtianen 343 aanvragen in voor totaal 423 personen (229 mannen, 114 vrouwen en 80 kinderen), terwijl de Chinezen in 360 aanvragen de legalisatie van het verblijf aanvroegen voor 369 personen (255 mannen, 105 vrouwen en 9 kinderen).

De top zes nationaliteiten van de aanvragers op beide lijsten bestaat verder uit Cubanen, Venezolanen, personen uit de Dominicaanse Republiek en Vietnamezen.

Tijdens Legalisatie V kreeg de afdeling 1.008 aanvragen binnen voor in totaal 1.072 personen van 19 verschillende nationaliteiten.

Tijdens het zesde project noteerde de afdeling 911 aanvragen voor 1.029 personen van 23 verschillende nationaliteiten. In alle gevallen gaat het om personen die Suriname legaal zijn binnengekomen via een van de doorlaatposten. Zij beschikken over een stempel van de immigratiedienst in hun paspoort, maar hebben niet het juiste type visum, of hun kort verblijf is vervallen of hebben hun papieren niet op tijd ingediend, legt Groenveld uit.

Statistieken van beide projecten geven aan, dat het leeuwendeel van de aanvragers Suriname legaal binnenkwamen, maar niet over een Machtiging Kort Verblijf (MKV) beschikken. Het vermoeden is dat zij met een toeristen- of zakenvisum binnenkwamen en illegaal in het land verbleven.

Op 9 juli 2018 startte de afdeling met het project Legalisatie VII met verlaagde tarieven en nieuwe categorieën personen. Project V had als doelgroep personen die vóór 1 juli 2017 het land legaal binnen zijn gekomen, terwijl het zesde programma werd voortgezet voor zij die Suriname legaal zijn binnengekomen vóór 1 januari 2018.

Gaande de uitvoering van Legalisatie VI kondigde president Desi Bouterse op Chinees Nieuwjaar een korting aan van 1.000 Amerikaanse dollar voor vreemdelingen van buiten de regio. De illegaal verblijvende personen konden een actietarief van 2.000 Amerikaanse dollar betalen gedurende drie maanden: maart, april en mei. Hierna zou het originele tarief van 3.000 Amerikaanse dollar weer gelden.

'Wij hebben het actietarief tot eind mei gehanteerd en zijn in juli begonnen met het project Legalisatie VII. In die tussenperiode hebben wij geen aanvragen aangenomen', zegt Groenveld.

Het project Legalisatie VII duurt vijf maanden en loopt tot en met 15 december 2018. Binnen een maand ontving de afdeling al 98 aanvragen. Hiertussen zitten onder meer 39 van Chinezen, 12 van Brazilianen en 11 aanvragen van Haïtianen. Tussen die aanvragen zitten 84 van vreemdelingen die Suriname legaal binnenkwamen, maar geen MKV bezitten, 9 van personen van wie het kort verblijf is vervallen en 5 afkomstig van illegaal binnengekomen vreemdelingen. 'Het project heeft geen permanent karakter', benadrukt Groenveld. De regering probeert wel dat iedereen zich legaliseert.

'Op een gegeven moment houdt het op en ga je de illegaal verblijvenden het land uitzetten.'

Groenveld legt uit, dat de indieners de leges per aanvraag voor het hele gezin betalen en niet per gezinslid. Enkelingen dienen per persoon de aanvraag in. Vreemdelingen die legaal zijn binnengekomen vanuit de regio betalen 400 Amerikaanse dollar en degenen van buiten de regio t1.500 Amerikaanse dollar. Er is een nieuwe categorie toegevoegd: vreemdelingen die Suriname illegaal zijn binnengekomen. Komen ze vanuit de regio dan betalen zij 600 Amerikaanse dollar en voor hen van buiten de regio geldt het tarief van 2.000 Amerikaanse dollar.

De wachttijd voor een goedgekeurde vergunning met een verblijf van twee jaar duurt een maand. Aanvragers kunnen de leges in drie termijnen betalen.

'De opzet van het project is, dat gelegaliseerden in het reguliere proces terechtkomen voor verlenging. Drie maanden voordat het verblijf vervalt, dient men online een nieuwe aanvraag in. De kosten zijn 150 Amerikaanse dollar en na twee keer verlenging kan men permanent verblijf of de Surinaamse nationaliteit aanvragen', aldus Groenveld.'

'Mensenrechten worden op Curaçao geschonden door de uitstoot van Isla-raffinaderij'

'Koninkrijk kan verantwoordelijk worden gesteld door Europees Hof voor de Rechten van de Mens'

'Curaçaose regering wil niet of kan niet ingrijpen ten aanzien van de vervuiling die de raffinaderij veroorzaakt'


De mensenrechten worden op Curaçao geschonden door de uitstoot van de Isla-raffinaderij en het Koninkrijk kan hier wel degelijk verantwoordelijk voor worden gesteld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Die conclusie trekt Jojanneke Snijders in een onderzoek dat zij uitvoerde voor de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam, alduus vandaag, maandag 13 augustus 2018, het Antilliaans Dagblad.

Snijders onderzocht deze verantwoordelijkheid in het licht van artikel 43 van het Statuut waarin staat dat elk van de landen in het Koninkrijk zorg draagt voor de verwezenlijking van de fundamentele menselijke rechten en vrijheden, de rechtszekerheid en de deugdelijkheid van het bestuur, maar dat het Koninkrijk een waarborgfunctie heeft.


De onderzoekster constateert, dat de Curaçaose regering niet wil of niet kan ingrijpen ten aanzien van de vervuiling die de raffinaderij veroorzaakt, waarbij vastgesteld is dat achttien mensen vroegtijdig en direct als gevolg van deze vervuiling overlijden. Zij vindt dat Nederland daarom een meer proactieve houding moet aannemen. Het gaat hier immers om het schenden van de mensenrechten.

Snijders acht het goed mogelijk, dat het EHRM een vonnis uitspreekt over zaken die in het Caribisch deel van het Koninkrijk plaatsvinden. Zij verwijst naar de zaak Murray versus Nederland waarbij dit Hof geoordeeld heeft dat Aruba en Curaçao artikel drie van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) niet hebben nageleefd en het hele Koninkrijk hiervoor verantwoordelijk is.

Relatie tussen overheidstoeristenbureau CTB en CHATA, Curaçao, bereikte in 2017 een dieptepunt

'Afwijkende visies op de rol van het toeristenbureau CTB'


In 2017, specifiek in de eerste helft van 2017, bereikte de relatie tussen overheidstoeristenbureau CTB en de particuliere branchevereniging CHATA een dieptepunt. Dat schrijft vicevoorzitter Ed Eleonora van Curaçao Tourism Development Foundation (CTDF), het bestuur van Curaçao Tourist Board (CTB), in het vrijdag gepresenteerde Jaarverslag 2017, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 13 augustus 2018.

Het voorgaande jaar stond mede in het teken van het herstel van de relatie met CHATA, Curaçao Hospitality and Tourism Association, waar de hotels en toeristische bedrijven bij zijn aangesloten. Dat de verhoudingen onder druk stonden, zo legt Elonora uit, komt door de afwijkende visies op de rol van het toeristenbureau CTB dat jaarlijks zo’n 40 miljoen gulden aan gemeenschapsgelden kost.

'We zijn er trots op dat we uiteindelijk een sterker werkverband hebben, ondanks deze ervaringen en obstakels.'

Er waren in 2017 meer problemen die overwonnen moesten worden. Zo spreekt het CTDF-bestuur van ‘een geval van verduistering’, waarmee het toeristenbureau te maken kreeg. Daarvoor werd het bureau Forensic Services Caribbean (FSC) ingeschakeld, vooral om maatregelen te treffen en daarmee herhaling te voorkomen. Eleonora doet geen nadere mededelingen over dit interne fraudegeval.

CLO-bestuurslid Miskin: 'Wij krijgen de volle lading als gevolg van niet goed performen regering'

Miskin: 'Deze coalitie zit losser dan zand aan elkaar'


'De regering handelt traag. Wij krijgen de volle lading als gevolg van het niet goed performen van deze regering. Meneer Hooghart heeft mij altijd gezegd, dat de coalitie als los zand aan elkaar hangt. Het grote probleem is dat jij als CLO (Centrale Landsdienaren Organisatie) die losse delen bij elkaar moet gaan trekken. Het lijkt alsof iedereen apart opereert'. Dit stelde CLO-bestuurdlid Michael Miskin zaterdag op een Algemene Ledenraad, aldus het Dagblad Suriname vandaag, maandag 13 augustus 2018.

Hij noemde als voorbeeld het Onderhandelingsorgaan, dat bij uitstek het beste orgaan zou moeten zijn om de kwestie rond de salarisaanpassingen van de ambtenaren te bekijken. 'Het zijn mensen die jarenlang ervaring hebben met onderhandelen. Je gaat nu onderhandelen met mensen die geen ervaring hebben. Op 16 juli zijn 4 personen voor ons gezet om te onderhandelen en nu blijkt dat jij (als vakbond) deze personen die doorgaan voor deskundigen, eerst moet gaan scholen zodat zij kunnen begrijpen wat zij in feite moeten doen', stelt Miskin.

Miskin heeft de vicepresident gevraagd naar het Onderhandelingsorgaan. Die vroeg op zijn beurt waarom het er niet is. De CLO vertegenwoordiger vroeg vervolgens retorisch wiens verantwoordelijkheid het is om het orgaan erbij te zetten. 'Het orgaan is een werkorgaan van de regering. Dat kan ik niet zetten', stelde Miskin.

Daarnaast zit de CLO met een ander groot probleem. Ambtenarenbestanden vallen in beginsel onder het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa). Er worden exercities gemaakt voor salarisreeksen en er wordt met deskundigen gesproken. Ook met de minister van Financiën wordt gesproken.

'De minister zegt, eigenlijk is dit niet mijn werk. Dit is het werk van BiZa en die moet feitelijk de loonreeks leveren. Cebuma (Centraal Bureau Mechanische Administratie) moet de loonreeks draaien. En dan pas is het de taak van Financiën om te kijken of zij het kan betalen', citeerde Miskin. Hij stelde, dat ook dit een grote inspanning is voor de vakcentrale bij de onderhandelingen. Het lijkt er meer op alsof de vakbeweging de overheid moet leiden om haar eigen personeel van een goede boterham te voorzien.

Chitan (HVB): ‘Misschien was Sakimin ergens niet bevoordeeld’

'Terwijl enkele oude mensen vertrekken, komen dagelijks ook nieuwe mensen binnen'


Assembleelid Diepakkoemar Chitan (links), die samen met Raymond Sapoen uit de Pertjajah Luhur stapte en met de partij Hervormings- en Vernieuwingsbeweging (HVB) begon, is verrast door het besluit van Hendrik Sakimin om over te stappen naar coalitiepartner, de Nationale Democratische Partij (NDP). 

'Hij was vanaf het begin één van de personen van groep 16, dus de vraag is of hij ontevreden was over iets? Misschien was hij ergens niet bevoordeeld', vraagt Chitan zich af in het Dagblad Suriname van vandaag, maandag 13 augustus 2018.

Chitan voert aan, dat hij sterk het vermoeden heeft dat Sakimin met andere persoonlijke verwachtingen overgestapt was van de Pertjajah Luhur (PL) en zijn wensen hierna niet binnen de HVB heeft kunnen verwezenlijken. 'Nu blijft hij zijn verwachtingen doorzoeken. Ik wens hem wel heel veel succes. Dat is democratie', stelt de HVB’er.

De politicus benadrukt dat vooralsnog geen verklaring hierover binnen de partij of de whatsapp-groep is gekomen vanuit de partijleiding. De leden zijn benieuwd of politiek leider Sapoen eventueel stappen zal ondernemen. 'Gaat meneer Sapoen een rechtszaak beginnen?', vraagt Chitan zich af.

President Desi Bouterse, die ook voorzitter is van de NDP, heeft donderdagavond te Mariënburg een aantal personen uit Commewijne, Coronie en Wanica verwelkomd als lid van zijn politieke organisatie. De groep die het podium betrad en de NDP-attributen in ontvangst nam, is door Enrique Ralim, die vanuit de PL naar HVB was overgestapt en al een tijdje NDP'er is, binnengebracht. Bouterse verwelkomde ook Revelino Amattarmidi, bekend als Lino, en Jurgen Kartodikromo, alias Jogaman, lid van de districtsraad, die ook lid van de PL is geweest, Ivan Khouw, oud PL-kandidaat in Coronie en Steven Kertodikromo van Marowijne.

Sakimin zat in de groep die samen met Chitan en Raymond Sapoen, Mike Noersalim en Enrique Ralim de PL de rug had toegekeerd om naar de HVB te gaan. Chitan ziet de stap van zijn ex-makker als een zware klap voor de HVB, aangezien de informatie hierover een week circuleerde in de wandelgangen van de HVB. Met het betreden van een NDP-podium afgelopen donderdag werd de overstap slechts bevestigd.

'Het is een zware klap voor de partij, maar een ieder kijkt naar waar die zich gelukkig voelt. Wij gaan mensen niet dwingen om bij de HVB te blijven. Dat is juist ook de vernieuwingsgedachte van de beweging. Terwijl enkele oude mensen vertrekken, komen dagelijks ook nieuwe mensen binnen. In aanloop naar de verkiezingen gaan wij deze ruilwisseling blijven zien', benadrukt de parlementariër.

Dat NDP-voorzitter Desi Bouterse de stemmers wegsnoept van Sapoen, die anders op de HVB zouden stemmen, is volgens Chitan een normale zaak in aanloop naar de verkiezingen van 2020. De politicus beweert, dat zijn partij ook geruime tijd veel mensen vanuit de Pertjajah Luhur (PL), Algemene Bevrijdings en Ontwikkelingspartij (ABOP) en in mindere mate de NDP bezig is weg te snoepen. 'Wij doen dat ook, want al de leden die bij ons komen zijn ook van andere partijen', stelt hij.

Sakimin behaalde tijdens de verkiezingen van 2010 in totaal 3.293 stemmen als lijstduwer namens de PL/Volksalliantie in Commewijne en kwam hiermee met voorkeursstemmen binnen. In totaal kreeg de PL toen 4.554 stemmen. In navolging van PL-ondervoorzitter Ronny Tamsiran heeft Sakimin in 2015 ook te kennen gegeven aan partijvoorzitter Paul Somohardjo niet meer beschikbaar te zijn voor een volgende zittingstermijn als assembleelid. Beide parlementariërs uit Commewijne stonden hun plaats af aan jongeren. Sakimin schreef toen in maart 2015 aan het hoofdbestuur van de PL, dat hij de partij te allen tijde loyaal zou ondersteunen. Enkele weken na de verkiezingen stapte hij over met Sapoen in de protestbeweging. 

De NDP behaalde 7.465 stemmen in Commewijne bij de verkiezingen van 2015. Hierna volgende de V7 met 6.392 stemmen, waarvan 2.909 toebehoorden aan de Pertjajah Luhur. De grote man voor de PL was Enrique Ralim, nu NDP’er, met 2.334 stemmen. Door de lijstvolgorde ging de zetel echter naar Ingrid Bink, die slechts 575 stemmen behaalde. De overstap van deze twee prominenten kan op basis van deze cijfers wel een grote klap zijn voor zowel de PL en HVB in aanloop naar de verkiezingen van 2020.

Jogi (VHP): 'Het volk wordt in die chaos achtergelaten!' - 'De enige sector die floreert onder Bouterse is de sector corruptie'

VHP-politicus reageert voorspelbaar op buikhernia-operatie Bouterse op Cuba

- 'Bouterse heeft ook geen vertrouwen in de gezondheidszorg in Suriname'
- 'De letterlijke boodschap die hieruit echter voortvloeit, is dat het volk mag doodgaan'
- 'Parlement morgen weer opgescheept met vicepresident die alleen maar kennis heeft over het verdelen van aardappelen en uien’


Het besluit van president Desi Bouterse om een buikhernia-operatie op Cuba te ondergaan, is volgens VHP-parlementariër Mahinder Jogi een bevestiging, dat het staatshoofd ook geen vertrouwen heeft in de gezondheidszorg in Suriname. 

'De president heeft ook alle reden om geen vertrouwen te hebben, omdat hij weet dat hij de afgelopen jaren nagelaten heeft om structurele zaken te realiseren voor de gezondheidszorg. Er zijn geen investeringen gepleegd, iedereen klaagt, patiënten gaan dood, terwijl er ook een tekort is aan amoxicilline en zelfs teststrips om het glucosegehalte bij diabetespatiënten te controleren. Bouterse kiest daarom voor zijn eigen veiligheid en maakt gebruik van zijn mogelijkheden om uit te wijken naar het buitenland, maar het volk wordt in die chaos achtergelaten! Dit is onze volkspresident, Desi Bouterse', zegt de politicus vandaag, maandag 13 augustus 2018, in het  Dagblad Suriname.

Het staatshoofd vertrekt woensdag. De datum van zijn terugkeer zal afhangen van het advies van de Cubaanse artsen.

Jogi benadrukt, dat hij geen politiek bedrijft met de gezondheid van het staatshoofd, maar slechts vraagt dat ook dezelfde mogelijkheden aan zieke burgers in Suriname worden geboden. 'De letterlijke boodschap die hieruit echter voortvloeit, is dat het volk mag doodgaan. Dat is hoe het bezoek van de president aan Cuba geanalyseerd kan worden. Ik wens de president beterschap toe', aldus de VHP’er.

De afwezigheid van de president zal volgens Jogi weer ervoor zorgen dat de informatieverschaffing in de Alcoa-kwestie aan De Nationale Assemblee vertraging zal oplopen. Volgens de VHP’er zal het parlement morgen weer opgescheept zitten met een vicepresident of waarnemend president, die ‘alleen maar kennis heeft over het verdelen van aardappelen en uien’. 

'De president is wel niet ziek om een politieke coup te plegen in Commewijne en politiek te gaan bedrijven op Boskamp. Terwijl een nationale issue van bijzondere importantie zich heeft aangediend in het land, zal de president wel ziek zijn om naar het parlement te komen. Deze houding roept ernstige vraagtekens op. Heeft hij dit land verkocht aan Alcoa? Toen de DNA-voorzitter de vergadering van 31 juli verdaagde, zei ze dat die vergadering over 14 dagen zou worden hervat. Dat moet dan uiterlijk dinsdag zijn, maar het blijkt dat wij weer opgescheept zullen zitten met die aardappelhandelaar”, aldus de VHP’er. ‘

Het staatshoofd heeft ook vorig jaar augustus een operatie ondergaan tijdens een vakantie op Cuba. Volgens Jogi was toen al bij de regering aangedrongen om meer aandacht te vestigen aan de zorg in Suriname. Nu blijkt een jaar voorbij te zijn gegaan, terwijl de situatie hier juist is verslechterd.

'Bouterse zou de Surinamers een dienst hebben bewezen als hij zijn tweede operatie hier in Suriname had laten doen. Dat zou vertrouwen en hoop uitstralen. Maar ja, na hem de zondvloed. Zolang hij maar genezen kan worden, mag de rest van het volk letterlijk doodgaan. Dit gedrag is a-nationaal en het volk moet dit afstraffen in 2020. Natuurlijk als er extreme gevallen zijn, dan zijn er altijd mogelijkheden om uit te wijken. Suriname deed vroeger niet onder in de gezondheidszorg van de regio, maar deze regering heeft het alleen maar verder naar beneden gebracht. De enige sector die floreert onder Bouterse, is de sector corruptie.'

Somohardjo, voorzitter Pertjajah Luhur (PL), weer kandidaat bii komende bestuursverkiezing partij

'Maar, de verkiezingen van 2020 zijn de laatste waaraan ik zal meedoen'

'Het is niet de bedoeling dat ik de partijleden in de steek laat, ik moet zo goed mogelijk overdragen'


Paul Somohardjo, voorzitter van de Pertjajah Luhur (PL), zal zich opnieuw kandidaat stellen voor de komende bestuursverkiezing van de politieke organisatie. Op 23 september wordt een partijraadsvergadering gehouden ter voorbereiding van de in december 2018 te houden bestuursverkiezingen. De uitnodigingen hiertoe zijn reeds de deur uit. 

Somohardjo zegt vandaag, maandag 13 augustus 2018, op Starnieuws, dat terdege rekening wordt gehouden met de statuten en een goede voorbereiding erg belangrijk is.

Hij benadrukt, dat de algemene, vrije en geheime verkiezingen van 2020 de laatste zijn waaraan hij zal meedoen. 'Maar, winnen of verliezen, ik zal niet van de ene op de andere dag eruit stappen. Het is niet de bedoeling dat ik de partijleden in de steek laat. Ik moet zo goed mogelijk overdragen.'

De uitnodiging voor de partijraadsvergadering is gericht aan afgevaardigden van de kernen, het hoofdbestuur, partijleden die lid zijn van De Nationale Assemblee, partijleden die lid zijn van de Staatsraad, leden van de Adviesraad en het bestuur van de Jongerenraad. De voorzitter van de partijraad is Hendrik Setrowidjojo.

Drogisterij Dio verkoopt nu Tuhka Oil uit inheemse dorp Alalapadu, Boven-Surinamegebied

Tuhka Oil honderd procent organisch product vervaardigd uit apennoten, Brazil Nut

(Bron foto's: Conservation International Suriname)


Het inheemse dorp Alalapadu in het Boven-Surinamegebied is zaterdag officieel begonnen met de verkoop van Tuhka Oil. Het is een in eigen beheer geproduceerd, honderd procent organisch product vervaardigd uit apennoten ofwel de Brazil Nut. Dit meldt de Ware Tijd vandaag, maandag 13 augustus 2018.

De introductie geschiedde met de overhandiging van een aantal flesjes aan Meryl Gunther van drogisterij Dio in de vestiging aan de Mr. Jagernath Lachmonstraat in Paramarino. Kapitein Morishi Janinipuring van Alalapadu is ervan overtuigd, dat de productie van grote betekenis zal zijn voor de toekomst van het dorp.Het Tuhka Oil project is twee jaar geleden begonnen met een initiatief van Conservation International Suriname (CIS). De internationale organisatie vatte het plan op om te onderzoeken hoe dorpen in het gebied ondersteund en gemotiveerd konden worden zelf iets te doen voor hun levensonderhoud.

Alalapadu is één van de eerste van negen dorpen binnen deze planning. Nadat het aantal notenbomen in en rond het dorp was vastgesteld en een haalbaarheidsstudie was gedaan, werd een plan geschreven voor productie.

'Met de aanschaf van machines kan de grote hoeveelheid noten die de bomen leveren niet langer onbenut blijven', zegt Sheila Marhe van CIS. De beginproductie is 250 liter per maand. 'Maar, de potentie is duizend tot vijftienhonderd liter', zegt Marhe.Aan het productieproces verdienen vrijwel alle dorpelingen die arbeidsgeschikt zijn. Volgens Marhe zijn dat vijftig van de honderdtien dorpelingen. Volgens haar zal in een volgend traject ook gedacht worden aan het vastleggen en beschermen van de bereidingswijze van de olie.

Door zonder verhitting te produceren, worden alle voedingswaarden van de noot behouden.

Het is een puur natuurproduct zonder toevoegingen. Het kan voor veel doeleinden worden gebruikt zoals onderhoud van haar en huid, het tegengaan van rimpels bij veroudering, tegen muskietenbeten en bij diverse andere aandoeningen.

'Het is een echt Surinaams product dat bijdraagt aan de ontwikkeling van Alalapadu, dus krijgt het onze volledige ondersteuning en we zijn dankbaar dat wij zijn uitgekozen voor de officiële lancering', zegt Gunter. Volgens Marhe wordt Tuhka Oil ook al enige tijd in bulk afgenomen door Jomi Cosmetics die het verwerkt in haar eigen producten.

Granman Albert Aboikoni wil dat, zoals het vroeger was, vrede terugkomt in het Saramacca-gebied

Aboikoni roept groepen die tegen zijn benoeming zijn, op om samen te werken


Grootopperhoofd van de Saramaccaners, Albert Aboikoni, heeft na zijn beëdiging en installatie gisteren de andere groepen die het niet eens zijn met zijn benoeming, opgeroepen om samen te werken. 

'Ik wil hierbij ook mijn verontschuldigen, aan hun vergeving vragen. Wij hebben harde woorden naar mekaar geslingerd. Zoals wij allemaal weten, woorden doen meer pijn dan een kofu.'

Aboikoni vroeg ook - 'uit de diepste van mijn hart' - president Desi Bouterse en de minister van Regionale Ontwikkeling, Edgar Dikan, voor bijstand. Hij wil dat er, zoals het vroeger was, de vrede terugkomt in het Saramacca-gebied, zo berucht vandaag, maandag 13 augustus 2018, Starnieuws.

'Ik beloof hierbij tegenover de totale Surinaamse gemeenschap dat ik mijn uiterste best zal doen. En als het aan mijn kennisniveau zou liggen, dan mogen wij ervan uitgaan dat zeer binnenkort het Saamaka volk weer één gaat zijn.'

De granman bedankte de regering en haar instituties voor de ondersteuning. Hij riep de samenleving op om de verschillen die in elkaars culturen gezien worden, te beschouwen als een uitdaging. 'Deze zouden onderzocht en eigen gemaakt moeten worden. Dan zal er sprake zijn van één natie.' 


Grootopperhoofd der Saramaccaners Albert Aboikoni: 'Onze kracht ligt in vrijheid en in beschermen van onze leefomgeving'

'Zonder onze inheemse broeders zouden er vandaag geen marrons zijn'


- 'Bijna was ook onze traditie ten prooi gevallen aan individuen of groepen die enkel uit geldzucht een machtspositie begeren'
- 'Vandaag vallen wij ten prooi aan een systeem dat milieuvernietiging en onderdrukking van hele bevolkingsgroepen in zich draagt'


Grootopperhoofd van de Saramaccaners Albert Aboikoni, heeft nadat hij gisteren beëdigd en geïnstalleerd was in het presidentieel paleis, zijn visie gegeven over de uitdagingen waarvoor de stam staat, zo schrijft Starnieuws vandaag, maandag 13 augustus 2018. 

'Onze kracht ligt in vrijheid en in het beschermen van onze leefomgeving voor onze kinderen en het verre nageslacht. Het bos met al zijn dieren, schoon water, voldoende voedsel en levensvreugde zijn de pijlers van die samenleving. Nutsvoorzieningen en grotere economische activiteiten dienen met grote voorzichtigheid in die omgeving te worden ingebracht. Zo niet lopen wij gevaar om, net als zovele andere tribale volkeren elders, snel te verdwijnen', sprak de granman.

De tekst van de toespraak van Albert Aboikoni, ggesproken nadat hij was beëdigd en geïnstalleerd als granman van de Saramaccaners: 

'Excellentie, Kondemassa, ministers en hoogwaardigheidsbekleders, dignitarissen en van in stamverband levenden, vertegenwoordigers van gouvernementele en maatschappelijke organisaties, geachte aanwezigen en vrienden, als eerste wil ik, mede in naam van de hele Saamaka Lo, een woord van dank uitspreken. Vanzelfsprekend voor deze dag waarbij de officiële ontvangst van een Granman het onbetwistbare kenmerk is van de vriendschapsbanden die er bestaan tussen de Surinaamse regering en Marrons. Dank gaat dan ook uit naar de hele Surinaamse natie.Maar, vooral wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om ook dank uit te spreken naar onze inheemse broeders. Zonder hun gastvrije onthaal en ondersteuning tijdens de vreselijke jaren van het begin van de marronage, de eerste vrijheidsstrijd in Suriname, zouden onze voorouders het niet hebben overleefd. Zonder hen zouden er vandaag geen marrons zijn. Onze grote erkentelijkheid en dank gaat ook naar hen uit. 

En geldt niet hetzelfde voor elke andere etnische groep die hier aankwam na de Afrikanen die in slavernij zijn gebracht? Zelfs de eerste Engelse kolonisten in 1650 werden gastvrij onthaald. Helaas tekent die gebeurtenis ook het begin van een vrijheidsstrijd die honderden jaren zal duren. Opnieuw zijn het eerst de inheemsen die weigeren onder het juk van slavernij te leven. Een voorbeeld dat zal worden gevolgd door onze voorouders die vrijheid en onafhankelijkheid verkozen boven slavernij. In 1760-62 en later moet de wrede koloniale macht de Vredesakkoorden ondertekenen en is die onafhankelijkheid een feit. 

De marrongebieden scheuren zich los van de toenmalige koloniale staat en daarmee ontstaat ook voor onze inheemse broeders een veilige haven in het binnenland. Onze broeders en zusters die in slavernij achterbleven zullen moeten wachten tot de afschaffing van de slavernij om een zekere mate van vrijheid te beleven. Op de verlaten plantages stichten zij hun eigen dorpen en neemt vaak de Afrikaanse leefwijze - het samen leven - weer over. De afstammelingen van contractarbeiders zullen hun vrijheid pas zien toenemen in 1975, met de onafhankelijkheid van Suriname. Een onafhankelijkheid die in 1980 nogmaals op niet mis te verstane wijze in vraag wordt gesteld! 

Waar eerst een eenheid en vreedzaam samenleven bestond tussen de verschillende inheemse volkeren in het gebied, heeft de kolonisatie verschillende staten met elk hun eigen cultuur en tradities in de staat achtergelaten. Een feit dat door de eerste Surinaamse regeringen niet voldoende werd begrepen. Maar, is vandaag die bedreiging van onze gezamenlijke vrijheid en ons werkelijke erfdeel minder geworden? Ik durf beweren van niet. Vandaag vallen wij ten prooi aan een systeem dat milieuvernietiging en onderdrukking van hele bevolkingsgroepen in zich draagt! Het bewijs daarvan wordt geleverd door de vele internationale verdragen over milieubescherming en rechten van tribale volkeren en mensenrechten in het algemeen. Onder het mom van ontwikkeling en beschaving leggen de rijke landen elke natie op deze wereld een samenlevingsmodel op dat eist om de eigen morele waarden en normen, broederschap en samenwerking, vaderlandsliefde, cultuur en traditie te negeren in functie van louter financiële vooruitgang. Het einde van deze weg kenmerkt zich door een vernietigde leefwereld en ontwrichte samenlevingen… Hebben wij een keuze in deze? En zo ja, voor welke keuze staan wij dan? 

Als we de internationale verdragen als uitgangspunt en norm voor werkelijke beschaving nemen, dan zijn het de tribale volkeren die het gewenste model het dichtste benaderen, zowel inzake leefomgeving als op vlak van toegepaste burgerdemocratie. Suriname beschikt hiermee over een op wereldniveau toonaangevend model voor duurzame ontwikkeling. Dit maakt dat de tribale gemeenschappen een voortrekkersrol kunnen vervullen in de ontwikkeling naar een mondiaal humanisme en het behoud van ons aller levensvoorwaarden. Een nieuwe constituante waarin elke bevolkingsgroep, los van politiek, maar op basis van zijn geschiedenis en cultuur een constante en directe vertegenwoordiging in de DNA (De Nationale Assemblee) heeft, zou dit model gestalte kunnen geven. Dus ook de Saamaka Lo wordt vandaag de dag geconfronteerd met deze grote uitdaging. 

Als in stamverband levenden bevinden wij ons op een kruising van twee wegen die elk een andere richting lijken uit te gaan. De ene weg is die van onze voorouders en onze traditie en cultuur. De andere weg is die door de moderne samenleving zijn intrede doet in het binnenland. Het lijkt er op dat een verzoening niet mogelijk is. 

Bijna was ook onze traditie ten prooi gevallen aan individuen of groepen die enkel uit geldzucht een machtspositie begeren. Een machtspositie waarbij zij menen het recht te verwerven om ongeremd dat systeem in te voeren dat leidt naar een vernietigde leefwereld en een ontwrichte sociale structuur. 

De visie van de verschillende Gaama voor mij en de keuze van het traditionele gezag ligt anders. In de traditie van onze voorouders kiezen wij om elk juk dat ons wordt opgedrongen af te leggen. Onze kracht ligt in vrijheid en in het beschermen van onze leefomgeving voor onze kinderen en het verre nageslacht. Het bos met al zijn dieren, schoon water, voldoende voedsel en levensvreugde zijn de pijlers van die samenleving. Nutsvoorzieningen en grotere economische activiteiten dienen met grote voorzichtigheid in die omgeving te worden ingebracht. Zo niet lopen wij gevaar om, net als zovele andere tribale volkeren elders, snel te verdwijnen. Dit vergt inventarisatie en analyse. Dit vergt visie en uitvoering. Dit vergt een nieuw Saamaka bestuurssysteem waar directe democratie en participatie de fundamenten van vormen. Maar, bovenal vergt dit samenwerking. 

Conform het Surinaamse model moeten onze Saamaka dignitarissen, zowel de huidige als de komende, worden geschoold en ingezet om hun bestuurstaken op correcte en transparante wijze te vervullen. Maar, ook gouvernementele instituties, ngo’s (non-gouvernementele organisaties) en maatschappelijke organisaties werkzaam in het gebied, willen wij uitnodigen om de nieuwe ontwikkelingsvisie mee te ondersteunen en zich in te schakelen in dit proces dat moet leiden naar een Saamaka dat op economisch vlak een aanzienlijke bijdrage levert aan de Surinaamse economie zonder dat het zijn traditie en waarden of leefomgeving moet opofferen. 

De taak die voor ons ligt is groot, maar niet onuitvoerbaar. Het vergt vooral de keuze voor die weg die leidt naar een goed leven voor Suriname en al zijn bewoners. Deze kenmerkt zich door: 
1. voedselsoevereiniteit 
2. rechtvaardige welvaartsspreiding 
3. sterke sociale structuren, solidariteit en spontane zorg voor elkaar 
4. het recht op de eigen cultuur en traditie, ja, zelfs op de eigen samenlevingsvorm 
5. een natuur met schoon water, schone lucht en natuurlijke rijkdommen waar ook ons verre nageslacht in vrede en overvloed kan leven.

De Saamaka gemeenschap is ten zeerste bereid haar vriendschapsbanden met de Surinaamse natie te behouden en te versterken. Samen met alle andere volken in Suriname willen wij werken aan dat samenlevings- en ontwikkelingsmodel dat ons tot voorbeeld in de wereld maakt. Laat deze heuglijke dag hiervan het begin zijn. Ik dank u allen.'

'President heeft inbreuk gemaakt op zelfbeschikkingsrecht van alle in stamverband levende volkeren'

Verklaring vereniging van Saamaka gezagsdragers

'Wij accepteren nimmer, dat de Gaama van een in stamverband levend volk door de President wordt benoemd'


De vereniging van Saamaka gezagsdragers heeft zich vanaf het moment van inslapen van Gaama Belfon Aboikoni het standpunt ingenomen dat zijn zich als vereniging niet zal inmengen in het proces van benoeming van de opvolger van de ingeslapen Gaama. Wij nemen dit standpunt in, omdat wij ervan overtuigd zijn dat elke Saamaka Gezagsdrager vrij moet zijn in zijn participatie aan dit proces zonder beïnvloeding van de vereniging. 

Het benoemen van de Gaama is voor ons een verheven proces, onlosmakelijk verbonden aan de cultuur, traditie en het geloof van in stamverband levende volkeren. Wij bemoedigen alle Saamaka Gezagsdragers om op waardige wijze met de aan hun toevertrouwde verantwoordelijkheid om te gaan, maar wij benadrukken nogmaals dat wij als vereniging ons niet geroepen voelen om ons in te mengen in dit proces. 

Waar wij ons als Vereniging van Saamaka Gezagsdragers echter wel over willen uitspreken is de inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht van de Saamaka als een in stamverband levend volk.
De Vereniging van Saamaka Gezagsdragers zet zich onder anderen in voor de naleving van de collectieve mensenrechten van het Saamaka volk. Mensenrechten zoals grondenrechten en het recht op zelfbeschikking. Suriname stemde op 13 september 2007 vóór de VN-verklaring inzake de rechten van inheemse volkeren (UNDRIP) een verklaring en rechten die volgens overwegingen van het InterAmerikaans Hof voor de Rechten van de Mens van toepassing zijn op alle in stamverband levende volkeren.

Suriname heeft met haar yes vote voor de UNDRIP-verklaring aangegeven dat Suriname het zelfbeschikkingsrecht van in stamverband levende volkeren erkent. Een zelfbeschikkingsrecht die volgens de UNDRIP-verklaring onder anderen inhoudt autonomie of zelfbestuur van in stamverband levende volkeren in zaken aangaande hun interne en lokale aangelegenheden. Zaken waar het Saamaka vonnis van het Inter-Amerikaans Hof immers ook naar verwijst.

De President heeft met de handeling van het benoemen van een Gaama inbreuk gemaakt op een door Suriname zelf erkend recht uit de UNDRIP-verklaring. De vereniging van Saamaka Gezagsdragers zal nimmer accepteren dat de Gaama van een in stamverband levend volk door de President wordt benoemd.

Wij nemen dit standpunt in ongeacht de persoon die door de President zou zijn benoemd. Wij zullen het nooit accepteren dat er door de Overheid een keuze wordt gemaakt inzake de bekleding van enig ambt binnen het traditioneel gezag van in stamverband levende volkeren. Wij roepen middels deze alle in stamverband levende volkeren op om deze handeling van de President van Suriname met klem af te keuren.

Het gaat in deze niet alleen om het feit dat de President deze handeling heeft gepleegd met betrekking tot benoeming van een Saamaka gezagsdrager, maar om het feit dat de President met zijn handeling inbreuk heeft gemaakt op het zelfbeschikkingsrecht van alle in stamverband levende volkeren. Waar het vandaag de Saamaka betreft, zal het morgen de Aluku, de Kwinti, de Pamaka, de Matawai, de N'Dyuka of zelfs één der Inheemse stammen zijn, als deze handeling van de President nu niet met klem door alle in stamverband levende volkeren wordt afgewezen.

Laat in uw overwegen uw afstamming leidend zijn, onze voorvaderen zullen ons op basis daarvan beoordelen.

De Vereniging van Saamaka Gezagsdragers
Nanga Wan Hati

Centrale Bank op Curaçao waarschuwt voor valse bankbiljetten van 100 gulden

'Indien u twijfels heeft over een bankbiljet, wordt u geadviseerd dit biljet te weigeren'


Op Curaçao zijn valse bankbiljetten van 100 gulden in omloop. Dit meldt de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) zondag 12 augustus 2018.

De bank waarschuwt het publiek om goed op te letten bij het aannemen van bankbiljetten, met name biljetten van 100 gulden.

'Indien u twijfels heeft over een bankbiljet, wordt u geadviseerd dit biljet te weigeren', aldus de CBCS. Op het vervalsen van geld of het bewust betalen met vals geld staat een gevangenisstraf van ten hoogste negen jaar, voegt de bank toe.

'U wordt aangeraden zo spoedig mogelijk de politie in te schakelen wanneer u denkt dat u met een vervalst bankbiljet te maken heeft.'

http://www.centralbank.cw/pb-2018-032

Bekend Peruaans model verrast fans met dans in bikini

Beelden dansende Peruaanse Stephanie Valenzuela trekken veel aandacht op InstagramHet uit de Peruaanse stad Arequipa afkomstige model Stephanie Valenzuela is nog steeds niet te stoppen in haar sociale netwerken. De Arequipeña weet dankzij haar talent voor dansen de aandacht van haar duizenden fans te trekken. 

Deze keer schudde Stephanie haar meer dan anderhalf miljoen volgers op Instagram wakker met een sexy bikinidans. 'Ik ben een meisje, vrijdag en dans', schreef het model op het sociale netwerk.

Een bericht gedeeld door TEFI (@valenzuelastep) op
De video van Stephanie Valenzuela, die in een bikini danst, heeft meer dan 500.000 reproducties en honderden opmerkingen gekregen. Ze is een van de meest actieve modellen in sociale netwerken, omdat ze simpelweg altijd probeert contact te onderhouden met haar volgers.

Stephanie staat bekend als een van de Peruaanse modellen die constant reist.

Een bericht gedeeld door TEFI (@valenzuelastep) op
Een bericht gedeeld door TEFI (@valenzuelastep) op


Zo was ze te zien in onder andere de Verenigde Staten, Dubai, Colombia, Dominicaanse Republiek en Frankrijk. Een paar weken geleden was ze in Peru om haar geliefden te bezoeken.

(Suriname Mirror/americatv.com.pe/Instagram)

Venezolaanse president Maduro zou hulp Amerikaanse FBI bij onderzoek aanslag met drones accepteren...

Maduro verbaast vriend en vijand met opmerking over de FBI


De Venezolaanse president Nicolás Maduro heeft gezegd, dat hij Amerikaanse FBI-agenten in het land zou toestaan ​​om de vermeende moordaanslag op hem een ​​week geleden te onderzoeken. De president zei te geloven, dat de betrokken personen zijn gevlucht naar Florida, Peru en Colombia. 

De VS heeft aangegeven te zullen meewerken aan onderzoeken, maar het heeft geen bekend aanbod gedaan voor een FBI-bezoek.

De Venezolaanse leider beschuldigt de VS regelmatig ervan hem te willen omverwerpen. De twee landen hebben al lang een gespannen relatie. Toen Maduro in mei werd herkozen, verhoogde de VS zijn sancties tegen Venezuela en zei, dat de stemming niet vrij of eerlijk was verlopen.In een televisie-uitzending zaterdag 11 augustus 2018 verraste president Maduro echter velen door te zeggen, dat hij Amerikaanse hulp zou accepteren om het vermeende complot te onderzoeken.

'Als de Amerikaanse regering haar aanbod doet of bevestigt dat de FBI samenwerking zou onderzoeken, zou ik het accepteren', zei hij.

Maduro zei, dat er 'terroristische' cellen zijn in Florida, die het plan hadden ontwikkeld en moeten worden ontmanteld. Hij riep ook de Peruaanse regering op om verdachten die daar wonen uit te leveren.

(SurinameMirror/BBC/YouTube)