dinsdag 20 maart 2018

Verbazing bij NDP over 'troosteloos beeld' van binnenland' bij VHP

(Bron foto: VHP)
'Al komen de Grieken met geschenken, vertrouw ze niet!'


Met enorme bevreemding heb ik het artikel, over het zogenaamde troosteloos beeld dat de VHP over het binnenland schetst, gelezen. Als de VHP stelt dat het binnenland stiefmoederlijk wordt behandeld, is het de vraag wie of welke regering het binnenland aldoor stiefmoederlijk heeft behandeld.

NDP-regeringen hebben altijd het beste met het binnenland voor. Ik memoreer de instelling van de tien zetels voor het binnenland door Desi Bouterse. De achterliggende gedachte was dat de ontwikkeling van het binnenland een positieve boost zou krijgen als vertegenwoordigers van en uit het gebied zelf de belangen van hun gebied zouden bepleiten in het hoogste orgaan van de Staat. 

Voor wat de ontwikkeling van het binnenland betreft, is de NDP ook altijd consistent geweest. Vandaar dat deze partij steeds zichtbaar vertegenwoordigd is in het binnenland. Niet alleen op hoogtij dagen, kort voor een verkiezing of bij een toevallige installatie van een partijkern. Ook toen delen van het binnenland werden geteisterd door de overstroming, heeft de president terecht voor gekozen om ruim twee weken lijfelijk aanwezig te zijn en acties te (doen) ondernemen teneinde het leed van de slachtoffers te verzachten. 
Delen van de oppositie, waaronder de VHP, vonden het toen een verspilling van staatsmiddelen, dus onnodig, en verweten de president een snoepreisje te maken naar het binnenland slechts omdat enkele mensen natte voeten hadden door de toen hoge waterstand van de rivier. Hoe inhumaan en barbaars kwam dit over bij de samenleving, voornamelijk de binnenlandbewoners. 

We herinneren ook aan de zeer denigrerende opmerking van een volksvertegenwoordiger van de VHP naar een collega afkomstig uit het binnenland toe: 'hij is uit het bos, maar het bos is niet uit hem.' 

Als het aan de VHP lag zou de kleinschalige goudsector allang niet meer bestaan. De oplossing van de VHP in dit kader is 'clean sweep'. De binnenlandbewoners die werken in de sector zouden het bekijken. Wat komt de VHP ons dan vertellen over het binnenland? 

De inspanningen van de NDP in het binnenland hebben geresulteerd in 5 waardige zetels in dit gebied. Ondanks de schaarse beschikbare financiële middelen, heeft de regering recentelijk kunnen bewerkstelligen dat ongeveer vijfhonderd huishoudens in en rond Pokigron zijn voorzien van elektriciteit met behulp van een hybride opwekcentrale. Dit wel na 42 jaar de onafhankelijkheid en 3 termijnen regering Venetiaan, waar de VHP ook steeds deel van heeft uitgemaakt. Hoe stiefmoederlijk was het niet om dit deel van het binnenland decennialang de ontwikkeling van hun gebied te onthouden? Was dat geen troosteloos beeld? 

Is het ook belazerij om het gebied 1x24 uur per dag van elektriciteit te voorzien? Het district Brokopondo kreeg pas onder de NDP regering van 1996 elektriciteit. De VHP vond het onder de Frontregering niet nodig hiervoor te helpen zorgen. 

Was het ook belazerij om de bewoners van Brokopondo, die grote offers brachten voor de elektriciteit van grote delen van Suriname, van stroom te voorzien? In één adem valt te noemen de oplevering van het medisch centrum te Tapoeripa waarin ook specialistische zorg zal worden aangeboden aan patiënten. Bellen, internetten, 1x24 uur elektra, en schoon drinkwater zijn nu voor dit deel van het land beschikbaar. Zo zijn er vele andere ontwikkelingsinitiatieven in het binnenland die president Bouterse sinds zijn aantreden heeft ondernomen. Zoals de NDP recent in een verklaring stelde, is het manifest dat de VHP niet in staat is welk punt dan ook te maken, zonder de NDP, de coalitie of de regering zwart te proberen te maken. 

Ik doe in navolging van de NDP een beroep op de VHP om dit heilloze pad te verlaten. Toen ik samen met collega parlementariërs in DNA vroeg om opheldering over het afbouwen van de school te Malobi kreeg de VHP kennelijk helemaal geen hoogte van. Het was nog een ver-van-mijn-bedshow. Frappant dat de VHP nu pas, daar zij een kern heeft opgericht te Malobi, schijnt te willen opkomen voor het dorp. 

Wanneer het aankomt op het oplossen van het grondenrechtenvraagstuk dan zullen we zien of de VHP het meent met het binnenland en daadwerkelijk een einde wil brengen aan de geconstateerde stiefmoederlijke behandeling en het troosteloze beeld dat zij schetst. De markering van gebieden waarin er geen concessies door de overheid mogen worden uitgegeven, was al een probleem. Ook om nu enkele Srd’s extra aan grondhuur te betalen doet al zoveel stof bij hun opwaaien. Het afstaan van een uitgestrekt grondgebied aan de in stamverband levende volken zal hun ware aard weer doen opduiken. 

In de toekomst zal blijken dat al deze bliksembezoeken de zoveelste schijnbeweging is. 

Al komen de Grieken met geschenken, vertrouw ze niet! 

Drs. Rossellie Cotino MSc. 
Parlementariër NDP

EBS reageert op bezorgdheid ondernemer over tijden werkzaamheden aan elektriciteitsnet

Twee mobiele stroomaggregaten gaan bij werkzaamheden ingezet worden


De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) heeft kennis genomen van de bezorgdheid van een ondernemer die voorstelt de geplande werkzaamheden aan het elektriciteitsnet liever in de nacht uit te voeren, waardoor bedrijfsprocessen niet te vaak stil komen te liggen. 

Het werken met elektriciteit is gevaarlijk en bij de EBS staat veiligheid hoog in het vaandel. Het beleid betreffende geplande werkzaamheden aan het elektriciteitsnet, zoals onderhoud en uitbreiding, is allereerst gericht op de veiligheid van de technici die de werkzaamheden uitvoeren. De EBS werkt volgens de internationale veiligheidsnormen vervat in NEN EN 50110 waarbij er een 'Taken Risico Analyse' vooraf gaat aan elke job. Gevaren worden overal waar mogelijk geminimaliseerd en/of geëlimineerd. 

Er zijn ook werkzaamheden die de EBS in de avonduren verricht, maar deze hebben een ander karakter bv storingen. 

Storingen die ‘s avonds optreden moeten vanwege de noodzaak op dat moment meteen worden verholpen. EBS begrijpt dat onderbrekingen in de stroomvoorziening de nodige last teweeg kan brengen bij zowel de huishoudens als bij ondernemers. Om de impact van de werkzaamheden te verkleinen wordt het werkgebied dusdanig beperkt dat zo min mogelijk omliggende buurten hiervan last ondervinden. De omliggende buurten worden dan zoveel als mogelijk voorzien van elektriciteit vanuit buurten waar er wel stroom is. Hierdoor merken deze klanten niets van de werkzaamheden. 

Bij de planning van de onderhoudswerkzaamheden, wordt rekening mee gehouden dat buurten niet te vaak achtereen gestoord mogen worden. Een buurt die eerder in de maand reeds gestoord was zal daarom alleen wederom binnen een kort tijdsbestek worden onderbroken als de noodzaak daartoe aanwezig is. In het onderstation te Maretraite, dat ruim 16.000 klanten in de omgeving Paramaribo-Noord, Kwatta en Charlesburg van elektriciteit voorziet, zijn de upgradingswerkzaamheden recent afgerond. Dit waren bijzondere werkzaamheden die onder andere te maken hadden met het verhogen van de kwaliteit van de elektriciteitsvoorziening in deze buurten en het vergroten van de capaciteit vanwege de stijgende vraag naar energie van met name ondernemers die zich in deze omgeving vestigen. 

De Copernicusstraat, waar de bezorgde ondernemer naar refereert is twee keren in een maand tijd (gepland en gemeld) uitgeschakeld voor belangrijke koppelingen en testen die uitgevoerd moesten worden in dit onderstation. 

De analyse bij deze jobs wezen uit dat de werkzaamheden overdag moesten plaatsvinden. 

EBS werkt constant aan de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening en juicht het toe dat het de samenleving nu reeds opvalt dat de kwaliteit van de stroomvoorziening in het gebied Paramaribo-Noord is verbeterd. 

Met beperkte middelen zijn eind 2016 ook twee mobiele stroomaggregaten aangeschaft die bij werkzaamheden aan het elektriciteitsnet zullen worden ingezet waardoor klanten zo min mogelijk last zullen ondervinden. 

Er zijn meer mogelijkheden om werkzaamheden uit te voeren zonder dat de klant hiervan iets merkt in de stroomvoorziening, echter kosten deze geld en enorme modificaties in ons netwerk.

In de afgelopen jaren heeft de EBS vanwege de beperkte financiële middelen prioriteiten moeten stellen bij het onderhoud en de upgrades van het elektriciteitsnetwerk. Het bedrijf hoopt de nodige middelen te kunnen innen om de nodige uitbreidings- en onderhoudsinvesteringen tijdig te kunnen uitvoeren en daardoor de dienstverlening te verbeteren. 

De mobiele aggregaten worden binnenkort verwacht en zullen binnen afzienbare tijd worden ingezet. Al deze acties behoren tot de verbeteringen die de EBS pleegt met betrekking tot de dienstverlening aan zijn klanten.

Alphons Levens; 'Aan Rubin Lie Pauw Sam'

Aan Rubin Lie Pauw Sam


Dat door die militaire staatsgreep
vier weken voor de georganiseerde verkiezingen
de doorbraak van ons volk niet is gekomen ...
dat is wel waar.

Zegt historicus emeritus Eugène Gessel:
in Suriname gebeurt alles honderd jaar later?
Zo lang zal het echt niet duren; ook al
zijn wij in de wereld volgers en geen trendsetters.

                                                              Alphons Levens,
                                                                      20 maart 2018.

Amerikaanse Kustwacht lost 36.000 pond onderschepte cocaïne in San Diego

Cocaïne onderschept in 17 acties in februari in de oostelijke Stille OceaanDe Amerikaanse Kustwacht lost vandaag, dinsdag 20 maart 2018, in San Diego, ongeveer 36.000 pond cocaïne, die werd in beslag genomen tijdens een patrouille tegen drugs in internationale wateren voor de oostelijke Stille Oceaan.

De smokkelwaar die door de Kustwacht wordt gelost, is afkomstig van 17 onderscheppingen van vermoedelijke smokkelboten voor de kusten van Midden- en Zuid-Amerika door schepen ('cutters')
van de Kustwacht tussen begin februari en begin maart

CBS News 8 - San Diego, CA News Station - KFMB Channel 8

'Deze ontlading door de 'Bertholf' toont het belangrijke werk dat wordt uitgevoerd in het oostelijke deel van de Stille Oceaan en dat de transnationale georganiseerde misdaadgroepen bestrijdt achter de drugshandel die instabiliteit, angst en schade toebrengt aan mensen, gemeenschappen en hele naties', zei Todd Sokalzuk, de 11e commandant van het Kustwacht District, die toezicht houdt op de wetshandhavingsfase van de operaties tegen smokkel in het oostelijke deel van de Stille Oceaan.

'Mede dankzij het harde werk en de toewijding van de moedige mannen en vrouwen van de 'Bertholf', en andere patrouilleschepen, onderscheppen we voor het derde jaar op rij recordhoeveelheden cocaïne.' 

Naast de bemanningen van de Kustwacht waren tal van Amerikaanse agentschappen van de ministeries van Binnenlandse Veiligheid, Defensie en Justitie, samen met de agentschappen van de geallieerde en internationale partners betrokken bij de bestrijding van transnationale georganiseerde misdaad.

Het grootste deel van de lading bestaat uit in beslag genomen drugs uit 17 onderscheppingen door bemanningen aan boord van de volgende Coast Guard-'cutters':

• Venturous (WMEC-625), één geval, geschat op 2.877 pond.
• Bear (WMEC-901), drie gevallen, geschat op 9.016 pond. 
• Diligence (WMEC-616), drie gevallen, geschat 3.902 pond. 
• Bertholf (WMSL-750), vier gevallen, geschat 5.103 pond. 
• Harriet Lane (WMEC-903), zes gevallen, geschat op 15.434 pond. 

Als onderdeel van haar strategie voor het westelijk halfrond heeft de Kustwacht haar aanwezigheid in het oostelijke deel van de Stille Oceaan en het Caribische gebied, die bekend zijn als doorvoergebieden voor drugs uit Midden- en Zuid-Amerika, uitgebreid.

(Suriname Mirror/CBS8)

Leger Colombia doodt zeven dissidente strijders FARC

Gezamenlijke operatie van leger, luchtmacht, marine en  nationale politie in de gemeente Calamar


Het leger van Colombia heeft ten minste zeven dissidente strijders van de gedemobiliseerde guerrillagroep FARC gedood, aldus het ministerie van Defensie maandag 19 maart 2018. De gezamenlijke operatie van het leger, de luchtmacht, de marine en de nationale politie werd uitgevoerd in de gemeente Calamar, in de zuidoostelijke provincie Guaviare.Het ministerie van Defensie twitterde, dat dissidente leden van de FARC, First Front, het doelwit van de aanval waren.


Alias ​​'Leiber el Mocho', de vermeende tweede in leidingover de dissidentengroep, en alias 'Gabriel', de vermeende financieel leider van de groep, behoorden tot de slachtoffers, zei het ministerie.

De aanval, waaronder een luchtaanval samen met een grondoperatie, zag ook oorlogsmateriaal in beslag worden genomen, waaronder acht vuurwapens.


Het eerste front, dat wordt geleid door 'Gentil Duarte', werd uit de FARC verwijderd nadat de groep in 2016 een vredesakkoord had getekend met de regering van president Juan Manuel Santos. Sindsdien is het uitgegroeid tot 500 sterke strijders en heeft het de meeste coca-operaties in het zuiden en zuidoosten van Colombia in handen, en smokkelroutes naar Brazilië en Venezuela.(Suriname Mirror/Colombia Reports/TwitterYouTube)

Verbrandingsoven bouwen op Ornamibo niet in beeld bij regering

'Ornamibo is al aangetast en daarom heeft regering besloten om door te gaan met deze plek'


Een verbrandingsoven bouwen op Ornamibo om op verantwoorde wijze vuil te verbranden, behoort niet tot een optie van deze regering. Een verbrandingsoven is een heel dure zaak. Het kost ruim 60 miljoen Amerikaanse dollar en de regering heeft dat geld niet. Dit kwam naar voren vorige week tijdens een zogenoemde 'stakeholdersmeeting', georganiseerd door het ingenieursbureau Ilaco over de aanstaande sociale- en milieu-analyses en ontwerp van een nieuwe 'sanatary landfill' te Ornamibo, zo schrijft het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 20 maart 2018.

Een sanatary landfill is vuil storten in de open lucht, maar dan niet op de wijze zoals op dit moment gebeurt. Er zal een aantal voorzieningen en maatregelen getroffen worden voor het verantwoord verwerken van het vuil op deze stortplaats.

Door verschillende districtsraadsleden, die ook deelnamen aan de bijeenkomst, werd geopperd om te gaan richting een verbrandingsoven. 'Ook al is het duur, maar dan hebben we een duurzame investering gedaan voor de toekomst', werd geopperd. 'Bewoners van Ornamibo en omgeving willen nog steeds, dat er geen vuil gestort wordt in hun buurt.'

Jeroen Kool, consultant van de Nederlandse multinational Royal Haskoning DHV, zei, dat Ornamibo reeds aangetast is en daarom heeft de regering besloten om door te gaan met deze plek.

Kool doet samen met een andere collega van Royal Haskoning de studies voor ontwerp van de nieuwe sanatary landfill. Volgens Kool is de ondergrond van de huidige vuilstortplaats aangetast door het vuil, waarin verschillende stoffen zitten. Doordat de ondergrond uit klei bestaat, is het niet meer mogelijk om deze te zuiveren.

Gajadien (VHP): 'NH-minister Dodson heeft veel te verbergen'

'Beloofde stukken over de Saramacca goudconcessie niet naar het parlement gestuurd'


Assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP) is niet te spreken over het feit, dat de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Regilio Dodson, geen woord heeft gehouden om beloofde stukken over de Saramacca goudconcessie op te sturen naar het parlement.

'Helaas hebben wij gezien dat hij slechts een overeenkomst heeft gestuurd die NV 1 aangegaan is met IAmGold en de overdracht van de concessie, die de Staat ingevorderd heeft van Tranquillo Mining NV. De andere stukken waaruit zou moeten blijken, dat betalingen door NV 1 aan Tranquillo hebben plaatsgevonden, heeft Dodson niet gestuurd. Dat geeft al aan, dat de minister veel te verbergen heeft. Uit hetgeen de minister eerder in het parlement heeft gesteld, kon je nog destilleren dat hij trachtte de samenleving te misleiden', zegt de politicus vandaag, dinsdag 20 maart 2018, in het Dagblad Suriname.

Het gaat om een concessie van 5.000 hectare gelegen in de districten Brokopondo en Sipaliwini, ten oosten van de Kleine Saramaccarivier. Deze concessie moest eerst teruggevorderd worden van Tranquillo Mining NV, waarna het is uitgegeven aan NV 1, die volledig staatsbezit is. Uiteindelijk is het door NV 1 ingebracht in de joint-venture overeenkomst met IAmGold.

In De Nationale Assemblee (DNA) hebben oppositieleden behoorlijk kritiek geuit op het verlenen van het recht tot exploitatie aan Tranquillo. Ook de voorwaarde voor de intrekking is ter discussie gesteld.

Gajadien voert aan, dat ook bij de leiding van de volksvertegenwoordiging vraagtekens zijn gerezen over bepaalde handelingen. Vandaar dat Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons de noodzaak voor het indienen van alle documenten ook als een noodzaak zag tijdens de begrotingsbehandeling.

Minister Dodson bleef toen erbij, dat er onnodig sensatie is gemaakt door Assembleeleden over deze concessie. Volgens hem bestaat de compensatie van Tranquillo uit de restitutie van de gemaakte kosten na validatie door een accountant. De bewindsman vindt dat de zaak zwaar is opgeblazen.

'Als wij het komende week niet krijgen, zal ik wederom een brief schrijven om te vragen wat de stand van zaken zijn', aldus Gajadien.

Vrouw (75) aangevallen door de pitbull van buurman

Bijtwonden bij vrouw in linker- en rechterbeen en kleine beten over haar lichaam


De 75-jarige Nadia Belfor is zondagmiddag in de Dr. Sophie Redmondstraat in Paramaribo aangevallen door de pitbull van haar buurman, terwijl zij naar de winkel liep. Het moment waarop ze langsliep, deed haar buurjongen de poort open om uit te rijden. Hij zei de oude vrouw niet te hebben gezien. Door de aanval van de hond viel de vrouw. 

Ze is gehecht aan haar linker- en rechterbeen, waar de hond haar heeft gebeten. Ze heeft ook nog kleine hondenbeten over haar lichaam, maar die zullen volgens de arts normaal drogen, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, dinsdag 20 maart 2018.

Omstanders zijn de vrouw te hulp geschoten en hebben de politie gebeld.

Een paar maanden geleden sprong dezelfde pitbull over de schutting om de hond van mevrouw Belfor aan te vallen. De medische kosten die ze heeft gemaakt door de recente aanval moet de eigenaar van het beest vergoeden, zegt de politie van station Munder.

Twee weken geleden besloot de politie een pitbull dood te schieten toen het dier agressief gedrag vertoonde. In januari is een 82-jarige man gebeten door zijn hond, een kruising tussen een rottweiler en een fila brasileiro. De man stierf vervolgens aan een hartaanval. Zijn schoondochter werd ook gebeten door de hond en liep ernstige verwondingen op.

COL wijst president Bouterse in brief op problemen die ontstaan door trage ministerswisseling

'Nog meer vertraging bij het in orde maken van zaken van ambtenaren'


Het hoofdbestuur van de Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren (COL) vraagt in een brief aan president Desi Bouterse er aandacht voor, dat bij een ministerswisseling nog meer vertraging optreedt bij het in orde maken van zaken van ambtenaren. Met het op handen zijnde vertrek van bepaalde ministers is dit fenomeen weer merkbaar. 

Bovendien worden de COL-bonden ook geconfronteerd met ernstige stagnaties bij het vertrek van ministers, doordat zij steeds opnieuw met de nieuwe moeten onderhandelen. Het blijkt daarnaast dat met de komst van nieuwe ministers deze vaak een inwerkperiode instellen voor de realisatie van overeenkomsten en afspraken.

Het hoofdbestuur van de COL doet een beroep op de president om bij het ontslag en (her) aanstelling van functionaris(sen) in het ambt van minister, er rekening mee te houden dat de rechtspositionele belangen van landsdienaren daardoor niet onnodig vertraagd en geschaad worden.

Met het oog op de reshuffling op een of meer ministeries, roept de COL de effectieve interventie van de president in. Het staatshoofd wordt gevraagd erop toe te zien, dat stagnerende 'obstakels' bij de adequate realisatie van rechtspositionele stukken van landsdienaren worden omgeturnd, te beginnen op de directoraten tot en met het Kabinet van de President.

De brief is ondertekend door voorzitter Hugo Blanker en secretaris-generaal Vivian Schattevo.

Nederlander Jan Heppener (70) nieuwe topman van Insel Air International

'Oude rot' uit Nederlandse luchtvaartwereld gaat Insel Air leiden....


De gepensioneerde, voormalige luchtvaartmaatschappijdirecteur Jan Heppener (70) wordt de nieuwe topman van Insel Air International. Heppener bekleedt per 1 april de functie ‘managing director’ en volgt later in april Gilles Filiatreault (foto) op als ‘chairman of the board’, voorzitter van de Raad van Bestuur (RvB). Dit meldt het Antillliaans Dagblad vandaag, dinsdag 20 maart 2018. Heppener was in Nederland onder andere actief bij Air Holland, ArkeFly, DutchBird, Transavia en Corendon Dutch Airlines.

Minister Steven Martina (MAN) van het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) zal naar verwachting spoedig een mediamoment organiseren voor de ondertekening van het contract met Heppener, mogelijk later deze week of volgende week.

De Canadees Gilles Filiatreault, vorig jaar februari aangetreden als interim-ceo (chief executive officer), blijft tot een nog af te spreken datum in april en dan neemt de Nederlander Heppener het stokje van de voorzitter meteen over. Het een en ander hangt waarschijnlijk af van hoe snel een goede overdracht van kennis en taken kan worden gerealiseerd.

De nieuwe algemeen directeur van Insel Air, dat vooral in de problemen kwam door het uitblijven van overmaking door Venezuela van tientallen miljoenen dollars en begin 2017 surseance van betaling werd verleend, heeft ruime ervaring in de vliegwereld.

Twee leden van de Commissie van Wijzen in kwestie UTS-ontslagronde op Curaçao stappen op

'Verschil in opvatting tussen Wiel en de twee andere leden'


Twee leden van de Commissie van Wijzen, die de aangekondigde ontslagronde bij telecombedrijf UTS moet evalueren, hebben hun werkzaamheden weer ter beschikking gesteld van de regering. Dat stelt verantwoordelijk minister, Zita Jesus-Leito (PAR) van Verkeer Vervoer en Ruimtelijke Planning, vandaag, dinsdag 20 maart 2018, in het Antilliaans Dagblad

De commissie bestaat uit de leden Alberto ’Chos’ Romero, Fred Wiel en voorzitter Valdemar Marcha.

De bewindsvrouwe zegt, dat er een verschil in opvatting is tussen Wiel, de kandidaat die door vakbond Sitkom is voorgedragen, en de twee andere leden. Zo zou Wiel een diepgaand onderzoek willen naar bijvoorbeeld het beleid van de afgelopen jaren van de overheids-nv. Volgens Jesus-Leito valt dat buiten de taakomschrijving van de commissie.

Wiel hecht ook aan integriteit en zaken die niet naar behoren aangepakt zouden zijn. Daarover zei Jesus-Leito dat als er zaken zijn die niet door de beugel kunnen, het dan een kwestie is van aangifte doen bij het Openbaar Ministerie. De commissie zou eind deze maand verslag uitbrengen.

Uitzetting op Curaçao van groep van acht Venezolaanse vrouwen gaat door

Advocaten trachten uitzetting te voorkomen om humanitaire redenen


De uitzetting van een groep van acht Venezolaanse vrouwen gaat vandaag, dinsdag 20 maart 2018,  zoals gepland door. Dat zegt minister Zita Jesus-Leito (PAR), die de uitlandige Justitieminister Quincy Girigorie (PAR) vervangt, vandaag in het Antilliaans Dagblad

De vrouwen hebben het afgelopen weekeinde vergeefs geprobeerd via een hongerstaking uitzetting te voorkomen. Volgens advocaat Berry Scheperboer had minister Girigorie, door rekening te houden met de humanitaire kanten van deze zaak, een uitzetting nog kunnen voorkomen.

De minister heeft immers de discretionaire bevoegdheid, dat wil zeggen de ruimte om in bijzondere gevallen naar eigen inzicht te handelen. Afgezien daarvan had de regering op grond van artikel 3 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) de acht Venezolaanse vrouwen en hun kinderen ook als vluchtelingen kunnen erkennen.

Scheperboer probeerde gisteren samen met advocaat Geraldine Scheperboer-Parris de dreigende uitzetting van de groep te voorkomen. De advocaten hebben daarvoor een bezwaarschrift opgesteld.

Toestel Insel Air keert kort na vertrek terug naar Sint Maarten vanwege motorprobleem

Luchtvaartmaatschappij heeft nu geen eigen toestellen tot haar beschikking

 
Een toestel van Insel Air moest gisteren kort na vertrek vanuit Sint Maarten terugkeren naar Princess Juliana International Airport vanwege problemen met de motor. De luchtvaartmaatschappij heeft hierdoor momenteel geen eigen toestellen tot haar beschikking. Dit meldt vandaag, dinsdag 20 maart 2018, het Antilliaans Dagblad.

Na het opstijgen vanuit Sint Maarten kreeg de cockpit een melding, dat er een probleem was met een motor. Conform de procedure is deze motor uitgeschakeld en heeft de piloot het toestel op gecontroleerde wijze aan de grond gebracht.

Dit blijkt niet alleen uit een verklaring vanuit de directie van Insel Air, ook op video’s die omstanders hebben gemaakt is te zien dat er geen sprake is van paniek, brand of een kwijtgeraakte motor - zoals wordt gesuggereerd in verschillende media.


Het toestel is achtergebleven op Sint Maarten. Vandaag zal een onderhoudsteam met het benodigde onderdeel - een brandstofpomp - vanuit Curaçao naar het bovenwindse eiland vliegen voor het volbrengen van de reparatie. De directie van Insel Air hoopt dat het toestel snel weer de lucht in kan.

Een nieuwe behandeling van borstkanker mogelijk in Sehos, Curaçao

'Op Aruba wordt de methode al toegepast door chirurgoncoloog Deepu Daryanani'


In het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) is sinds afgelopen vrijdag een nieuwe behandeling van borstkanker mogelijk. Dat maakt specialist Jeannouel van Leeuwen bekend, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 20 maart 2018.

'Voor niet voelbare maar wel op mammografie zichtbare borstkankers is er sinds een jaar een nieuwe techniek ontwikkeld in Amerika en België. Op Aruba wordt de methode al toegepast door chirurgoncoloog Deepu Daryanani en nu is de methode ook op Curaçao in gebruik.'

Uitgelegd wordt hoe de nieuwe techniek werkt: 'Tot nu toe werd de traditionele draadgeleide lokalisatie van niet voelbare kanker in de borst gehanteerd. Dat wil zeggen dat de radioloog de draad of harpoennaald in het kleine kankergezwel in de borst plaatst vóór de operatie en de chirurg deze onder narcose verwijderd door deze draad te volgen. De nieuwe techniek is tweeledig. De draad is vervangen door een implanteerbaar magnetisch zaadje van 5 bij 1 millimeter, dat de radioloog in de niet voelbare afwijking plaatst. Deze kan tot 30 dagen voor de operatie geplaatst worden. De chirurg gaat dan met een speciaal detectorstaafje de magneet opsporen en de tumor op deze manier chirurgisch verwijderen. Dit heeft als voordeel dat niet aansluitend haastig geopereerd hoeft te worden.'

'Eigenlijk zou ik deze dag willen bestempelen als de heropbouw van Tapoeripa'

President Bouterse en inwoners Tapoeripa blij met komst medisch centrum

(Bron foto: NII)


President Desi Bouterse zei bij de officiële opening van het medisch centrum Tapoeripa zondag 18 maart, dat volksgezondheid cruciaal is. 'Eigenlijk zou ik deze dag willen bestempelen als de heropbouw van Tapoeripa', zei hij. Het staatshoofd kijkt tevreden terug op het tot stand komen van het medisch centrum. 'Terwijl onze jongens aan het werken waren zagen we de mensen van Tapoeripa ook werken. Er was een hele prettige sfeer', beschreef de president, aldus het Nationaal Informatie Instituut (NII).

Het gebouw is neergezet door het Mungra Medisch Centrum (MMC) samen met bouwvakkers van het Nationaal Leger. Daarnaast hebben ook Telesur en SWM (Surinaamse Waterleiding Maatschappij) zich ingezet om een geheel functionerende poli af te leveren, zei MMC-directeur Antoine Elias.

Met de komst van dit centrum is het dorp gegarandeerd dat de mensen die aan de volksgezondheid werken op een professionele manier hun werk kunnen voortzetten, zei Bouterse. In dit centrum zal ook specialistische zorg worden aangeboden.

De kapitein van dit gebied, Petrus Sabajo, is blij met de opleving van Tapoeripa. 'Un ben val uit maar a libi e kon baka in a dorpu', zei hij. Hiermee refereerdde hij naar de mogelijkheid om te bellen en te internetten, schoon drinkwater, 24 uur stroom en de ondersteuning van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij bij de landbouw.

Bij de officiële ingebruikname waren de ministers van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer, Roline Samsoedien en Patrick Pengel van Volksgezondheid ook aanwezig.

Anjulio Wolf nu formeel nieuwe leidinggevende CASAS

(Bron foto: NII)
Wolf werd voorgedragen door zijn voorganger, Brian de Souza, die met pensioen gaatAnjulio Wolf heeft de leiding van de Burger Luchtvaart Veiligheidsautoriteit Suriname (CASAS) maandag 19 maart 2018 formeel overgenomen. Minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport en Communicatie heeft de resolutie overhandigd aan Wolf, aldus het Nationaal Informatie Instituut (NII). 

Wolf heeft ongeveer een jaar in de functie van Flight Safety Division Manager bij CASAS gediend. Vanwege zijn prestaties, kennis en vaardigheden werd hij voorgedragen door waarnemend directeur Brian de Souza, om het roer over te nemen.

De Souza heeft 40 jaar gewerkt in de luchtvaartsector en gaat binnenkort met pensioen. Hij deelt mee, dat hij advies zal blijven geven over de luchtvaart in Suriname.

Minister Miranda deed een beroep op Wolf, om bij besluitvorming altijd naar eer en geweten te handelen en de toekomst van het land voorop te stellen. Wolf is per 1 februari benoemd als directeur van CASAS.

Argentijns-Venezolaanse mensenrechtenadvocaat ontvlucht detentie in Venezuela

Marcelo Crovato (51) vlucht via Colombia naar Argentinië


Een Argentijns-Venezolaanse mensenrechtenadvocaat is de laatste activist om aan detentie te ontsnappen, door de regering van president Nicolas Maduro en Venezuela te ontvluchten afgelopen weekeinde. 'Ik ben zo blij om vrij te zijn, maar zo verdrietig om wat er is achtergebleven', vertelde Marcelo Crovato (51) maandag 19 maart 2018 aan persbureau Reuters nadat hij Colombia had bereikt, vanwaar hij later op maandag naar Argentinië vloog.

Crovato werd in 2014 in zijn Caracas-huis gedetineerd, terwijl hij werkte voor een mensenrechtengroep die jonge demonstranten verdedigde tijdens een golf van demonstraties tegen Maduro's socialistische regering. Vierenveertig mensen werden gedood en duizenden raakten gewond tijdens de onrust.

Hij bracht 10 maanden door in een gevangenis, waar hij ooit als directeur had gediend, voordat hij huisarrest kreeg.


Crovato, die telefonisch vanuit Colombia sprak, weigerde volledige details over zijn ontsnapping te geven uit angst voor represailles tegen vrienden of familieleden van Venezolaanse geheime agenten. 'Ik was het maanden aan het plannen nadat ik concludeerde dat er geen mogelijkheid van gerechtigheid in Venezuela was', zei Crovato. 'Het was een ongelooflijke sensatie over de grens. Ik bleef mezelf vertellen 'Ik ben onzichtbaar, ik ben als een geest die erdoorheen komt, ze zullen me niet stoppen'. Toen ik het bord 'welcome to Colombia' zag, welden mijn ogen op en dacht ik: 'Ik deed het!', zei hij.

De advocaat moest naar Buenos Aires vliegen met zijn vrouw en twee jonge zoons, die Venezuela voor hem verlieten. Hij heeft de Argentijnse nationaliteit via zijn vader en hoopt president Mauricio Macri te ontmoeten, een van de felste critici van Maduro over rechten en democratie.

De Venezolaanse regering reageerde niet op een verzoek om commentaar op de zaak van Crovato. Volgens critici heeft Maduro van Venezuela een dictatuur gemaakt, terwijl hij de vijanden beschuldigt van samenzwering met de Verenigde Staten om hem omver te werpen en de olie van de natie te grijpen.


Crovato's vlucht was de laatste in een stroom ontsnappingen door gevangen genomen activisten. De prominente oppositieleider Antonio Ledezma vluchtte in november naar Spanje via Colombia en de voormalige oppositiemagnaat David Smolansky vestigde zich dezelfde maand, nadat hij over de grens naar Brazilië was geslenterd, in de Verenigde Staten.

Honderden activisten worden nog steeds vastgehouden, met name Leopoldo Lopez, de hardline-leider van de politieke partij Voluntad Popular die onder huisarrest staat in Caracas.

'Mijn inzet is nu om voor de andere politieke gevangenen te vechten', zei Crovato.

(Suriname Mirror/Reuters/El Nacional/El Dia/Twitter/YouTube)

Een cruciale internationale top over biodiversiteit en ecosystemen in Medellin, Colombia

Biodiversiteit in Afrika, Azië, Noord- en Zuid-Amerika en Europa onder het vergrootglasEen cruciale top over biodiversiteit en ecosystemen is zaterdag 17 maart 2018 gestart in Medellin, Colombia. Afgezien van het Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), zal aan de bijeenkomst in het Intercontinental Hotel worden deelgenomen door vertegenwoordigers van meer dan 100 lidstaten, samen met wetenschappers en non-gouvernementele organisaties, met het doel om vijf documenten te bekijken die publiek gemaakt zullen worden op 23 maart op haar website.

De sessies omvatten een beoordeling van vier regionale assessments van de huidige toestand van de biodiversiteit in Afrika, Azië, Noord- en Zuid-Amerika en Europa. Het laatste document is een thematische beoordeling van landdegradatie en wat er gebeurt om gronden over de hele planeet aan te landen.

De cruciale vragen die de publicaties hopen te beantwoorden, gaan over de mate van verandering in biodiversiteit, wat deze veranderingen wereldwijd veroorzaakt en de daaruit voortvloeiende effecten op het menselijk welzijn.

In een toespraak op VN-nieuws legde IPBES-voorzitter Sir Robert Watson uit dat 'het IPBES probeert de huidige kennis te verstrekken die zorgvuldig is beoordeeld om beleidsmakers te helpen - of ze nu in de regering, de privésector of het maatschappelijk middenveld zijn - om weloverwogen beslissingen te nemen over biodiversiteit en ecosystemen.'Om beleidsmakers verder te helpen, zullen honderden wetenschappers bijdragen aan dit collegiaal getoetste rapport, dat een samenvatting van 20-25 pagina's zal bevatten voor beleidsmakers die het meest kritisch worden bekeken in Medellin. Sir Robert gelooft ook, dat de bevindingen bredere implicaties hebben  dan de aanwezige beleidsmakers als een oproep tot actie.

'Het publiek kan een beroep doen op de overheid om duurzamer te zijn, niet om onze bossen te kappen, niet om de mangrove-systemen om te zetten in garnalenkwekerijen, niet om alle natuurlijke graslanden die we hebben te vernietigen.'

De belangrijkste bevindingen van het panel werden ook aangekondigd door Sir Robert Watson, erop wijzend dat de belangrijkste aanjagers van een vermindering van de biodiversiteit klimaatverandering, de omzetting van landgebruik (dat wil zeggen het omzetten van bossen, mangrovesystemen voor menselijk gebruik), overexploitatie, zoals overbevissing en vervuiling zijn.

Colombia organiseert de top met de steun van het ministerie van Milieu, het secretariaat voor Economische Ontwikkeling van het kantoor van de burgemeester van Medellín en het onderzoeksprogramma voor biologische bronnen van Alexander Von Humboldt. Het laatste instituut, vernoemd naar de beroemde Duitse natuuronderzoeker en ontdekkingsreiziger, produceert zijn eigen publicaties met betrekking tot de biodiversiteit van Colombia. Aangezien het een van de meest biodiverse regio's ter wereld is en 's werelds grootste aantal vogelsoorten heeft, is het passend dat het land zo'n belangrijke top over dit onderwerp organiseert.

Aangezien de vervuiling in de stad recentelijk een kritiek niveau heeft bereikt en het effect op de biodiversiteit heeft, wordt de vergadering ook als een tijdige gezien.


Niet bekend is of Suriname, groenste land ter wereld, aan de top deelneemt....

(Suriname Mirror/The Bogota Post/SoundCloud/Twitter)

Colombiaanse actrice Lina Tejeiro toont haast lichaam op Instagram

Tejeiro is ongetwijfeld een van de meest aantrekkelijke vrouwen in ColombiaDe Colombiaanse actrice Lina Tejeiro (geboren 8 oktober 1991) is ongetwijfeld een van de meest aantrekkelijke vrouwen in Colombia, en haar miljoenen fans in sociale netwerken krijgen de primeur.

A post shared by Lina Tejeiro (@linatejeiro8) on
Lina verrast haar fans met foto's en publicaties van haar rondborstige lichaam, en deze keer waren duizenden mensen die haar volgen op Instagram getuige van een sensuele foto.

De foto, die afgelopen weekend online ging, heeft de 200 duizend 'likes' al gehaald en heeft duizenden complimenten ontvangen voor.... haar benen....A post shared by Lina Tejeiro (@linatejeiro8) on
(Suriname Mirror/Colombia.com/Instagram/YouTube)

Oude Maya's hebben misschien jaguars, honden als huisdieren gehouden of gegeten...

Eerste bewijs van honden die werden verhandeld onder Maya's en gebruikt bij hun ceremonies


Volgens een nieuwe studie, hielden de Maya's dieren zoals jaguars en honden in hun huizen, maar of ze als huisdieren werden gehouden, gegeten werden als voedsel of gebruikt voor offers - of alle drie , blijft onbekend. Een grote katachtige in het onderzoek werd gevonden in een piramide en was mogelijk een jaguar. Het leefde waarschijnlijk van een op maïs gebaseerd dieet. 

'Dit kan een bewijs zijn, dat wilde katten gedurende vele eeuwen in gevangenschap in heel Meso-Amerika zijn grootgebracht, waarschijnlijk voor de koningen en andere elites om hun macht te laten zien', zei hoofdauteur Ashley Sharpe van het Smithsonian Tropical Research Institute in Panama.'Dus in zekere zin zijn het misschien huisdieren geweest, hoewel het bijzonder gevaarlijke huisdieren zijn.'

De studie onthulde ook het eerste bewijs van honden die werden verhandeld onder de Maya's en werden gebruikt bij hun ceremonies. 'De eerste Spaanse ontdekkingsreizigers meldden, dat honden vaak werden gegeten door mensen die in de Maya-streek woonden, maar we weten ook dat er verschillende hondenrassen waren, dus mogelijk waren er 'voedsel' honden en 'jagende' honden.'


Een van de belangrijkste aspecten van de studie, volgens Sharpe, is dat de oude Maya's 'het manipuleren van dieren veel vaker en veel eerder deden dan we hadden gedacht'.

Door beenderen van dieren in Ceibal, Guatemala te analyseren, ontdekte Sharpe dat dierenhandel en -beheer zo'n 2.500 jaar geleden in de pre-klassieke periode van de Maya's begonnen en tijdens de klassieke periode werden geïntensiveerd. Dit betekent, dat het waarschijnlijk was dat georganiseerde ceremonies met dieren- en mensenoffers en het grootbrengen van dieren voor voedsel een belangrijke rol speelden in de ontwikkeling van de Maya-beschaving.

Ze zei dat de nieuwe studie aantoont, dat ze ook dieren voor vlees groot brachten en dat waarschijnlijk sommige van deze dieren - zoals de kat - Ook als non-food-functies dienden als huisdier of voor ceremonies.


'Het is interessant om te overwegen of mensen mogelijk een grotere impact hebben gehad bij het beheren en manipuleren van diersoorten in het oude Midden-Amerika dan men geloofde', zei Sharpe. 'Studies zoals deze beginnen aan te tonen, dat dieren een sleutelrol speelden bij ceremonies en machtsdemonstraties, wat misschien de opfok van dieren en handel tot gevolg had.'

De studie werd maandag 19 maart 2018 gepubliceerd in het peer-reviewed tijdschrift Proceedings van de National Academy of Sciences.
(Suriname Mirror/USA Today/UF News/Phys.org/AFP video/Scribd Suriname Mirror) 

Boliviaanse president Evo Morales bij Internationaal Gerechtshof in Den Haag voor zaak tegen Chili

Bolivia wil na een eeuw eindelijk vrije toegang via Chili tot de Stille Oceaan

(Bron: Twitter - @_MarParaBolivia)

De Boliviaanse president Evo Morales is maandag 19 maart 2018 in Den Haag gearriveerd om de openings hoorzittingen bij te wonen van de zaak van zijn land bij het Internationaal Gerechtshof, of ICJ, en zegt dat hij een 'eerlijke en juiste uitspraak' verwacht in het meer dan een eeuw durende conflict over de toegang tot de zee met Chili.

Tijdens een persconferentie zei de Boliviaanse president, dat de uitspraak belangrijk is voor de toekomst tussen de buurlanden. 'Afgezien van beschuldigingen door derde partijen die onze verdediging van Bolivia beoordelen, moet het Hof oplossingen zoeken voor toekomstige generaties , omdat Chili en Bolivia voor altijd buren zullen zijn', zei Morales.Bolivia vecht al enkele decennia lang om zijn kustgebied terug te veroveren van Chili om toegang te krijgen tot de Stille Oceaan, die het verloor in de Oorlog van de Stille Oceaan in 1897 die het land ingesloten liet. Een vredesverdrag uit 1904, na de Oorlog van de Stille Oceaan, die de huidige grenzen vaststelde, wordt door Boliviaanse critici als dubieus beschouwd.

De voormalige Boliviaanse president Eduardo Rodriguez Veltze zei maandag tegen rechters: 'Het herstel van de soevereine toegang van Bolivia tot de zee zou een klein verschil maken voor Chili, maar het zou de toekomst van Bolivia veranderen.'

President Morales zei tegen journalisten tijdens een persconferentie na de hoorzittingen: 'Wij willen dat de Bolivianen en Chilenen, als broers, onze verschillen samen oplossen. We moeten als broers op zoek gaan naar oplossingen voor het welzijn van toekomstige generaties.'

Hij voegde eraan toe, dat zijn regering niet geïnteresseerd is in het onderhandelen over het eeuwenoude verdrag, maar in een ​​einde te maken aan de onrechtvaardigheid die zijn land in de afgelopen decennia heeft geleden. 'Een invasie nam ons weg van het grondgebied van de Boliviaanse kust. Dit is niet de eis van het Verdrag van 1904. We vragen dat Chili zijn beloften nakomt', vertelde hij aan verslaggevers en voegde eraan, toe dat zijn regering niet twijfelt aan een positieve uitspraak ten gunste van zijn land, omdat 'Bolivia aan de kant van de rede staat en rechtvaardigheid.'

De ingesloten Andes-natie zoekt soevereine toegang tot de zee om zijn export van aardgas en mineralen te helpen opvoeren, zoals op dit moment, heeft Bolivia toegang tot de zee via Chili, maar het moet belastingen betalen om er gebruik van te maken.

Tijdens de openings hoorzittingen zeiden Boliviaanse advocaten, dat het Andesland niet vroeg: 'de rechtbank om te beslissen hoe soevereine toegang geregeld moet worden ... maar eenvoudig (ervoor te zorgen) dat Chili te goeder trouw teruggaat naar de onderhandelingstafel.' 'Voor 150 jaren  dat Bolivia heeft geleden onder de historische onrechtvaardigheid van ingesloten te zijn als landen', zei advocaat Eduardo Rodriguez Veltze, volgens Reuters, eraan toevoegend, dat Chili veel beloftes had gedaan om Bolivia weer met de zee te verbinden.

Bolivia's president Evo Morales schreef maandag in een tweet: 'Vandaag, na 139 jaar en 33 dagen van de gewapende invasie van Chili van de Boliviaanse haven van Antofagasta, presenteert Bolivia bij het belangrijkste gerechtshof van de wereld, wettelijke en historische beschuldigingen, om te eisen de vervanging van zijn recht op toegang tot de zee met soevereiniteit.'


'Zoals vandaag, in 1969, waarschuwde schrijver en diplomaat Jorge Escobari Cusicanqui, dat Chili met een voorstel van 'regionale integratie' onze claim wilde laten verdwijnen #MarParaBolivia. Vanwege dit afleidende beleid van uitstelgedrag, gaan we naar het ICJ', zei Morales in een andere tweet.


In 2013 ging Morales naar het ICJ in een poging om een ​​deel van het territorium te herstellen en 'soevereine toegang' te krijgen tot de wateren die het verloor. Hij claimde het Verdrag van 1901 waarin Bolivia verklaarde, dat de officiële stopzetting van zijn recht op het gebied werd opgedrongen aan zijn land 'in de loop van een geweer'.

'De regering van Chili houdt vast aan de logica van de 19e eeuw, en dat brengt ze nergens heen.  Bolivia roept de gerechtigheid, de geschiedenis en de logica van de 21ste eeuw in', zei Boliviaanse vicepresident Alvaro Garcia Linera, volgens Business Insider.In 2015 besloot de rechtbank, ondanks de Chileense oppositie, dat het door land omgeven Bolivia jurisdictie had in de zaak. Elk jaar viert Bolivia de Dag van de Zee op 23 maart, waar grote menigten samenkomen om te marcheren in de straten van de hoofdstad van Bolivia, La Paz, met miniatuurboten en schepen.

De mondelinge hoorzittingen bij het ICJ duren tot en met 28 maart, waarna de rechters enkele maanden nodig hebben voordat zij de datum voor een uitspraak zullen bepalen.

(Suriname Mirror/TeleSUR/Twitter/YouTube)

Noorse energiegroep Norsk Hydro verontschuldigt zich voor veroorzaken milieuschade in noorden Brazilië

Aluminiumfabriek Alunorte, de grootste ter wereld, loost onbehandeld water in een lokale rivier

(Bron foto: Twitter)

De Noorse energiegroep Norsk Hydro, beschuldigd van het veroorzaken van milieuschade in het noorden van Brazilië, verontschuldigde zich maandag  19 maart 2018 voor de ongeoorloofde lozing van onbehandeld water in een lokale rivier vanuit zijn aluminiumfabriek Alunorte, de grootste ter wereld. 

'We hebben onbehandelde regen- en oppervlaktewater geloosd in de Para-rivier', zei Chief Executive Svein Richard Brandtzæg in een verklaring. 'Dit is volstrekt onaanvaardbaar en in strijd met wat Hydro voorstaat. Namens het bedrijf bied ik mijn excuses aan aan de gemeenschappen, autoriteiten en de maatschappij.'


De Braziliaanse autoriteiten hebben het bedrijf ervan beschuldigd het water van de gemeente Barcarena te hebben verontreinigd met bauxietresiduen waarvan zij beweerden dat deze na zware regenval op 16 en 17 februari waren overgelopen uit een stortbekken in de fabriek van Alunorte.

Als reactie hierop kreeg Norsk Hydro twee boetes van 10 miljoen reais (2,5 miljoen euro) elk en moest de productie op de locatie gehalveerd worden en het gebruik van het bassin geschorst.

Het incident brengt risico's met zich mee voor vissers en andere gemeenschappen die in de buurt van de Amazone wonen, omdat het water dat ze drinken en waarmee ze baden, hoge niveaus van aluminium en zware metalen heeft, volgens een instituut dat rapporteert aan het Braziliaanse ministerie voor Volksgezondheid.


(Suriname Mirror/The Local Norway/Twitter/YouTube)

Venezolaanse plaatsje Elorza brengt eigen munt Elorza uit

Burgemeester Solfreddy Solórzano hoopt dat lokale munt geld gaat rollen in Elorza


Het Venezolaanse plaatsje Elorza is maandag 19 maart 2018 begonnen met een marktfestival, maar er is geen serieus geld meer in omloop. De Venezolaanse munteenheid bolívar lijdt onder hyperinflatie, waardoor inwoners met koffers Venezolaans geld zouden moeten sjouwen. 

De gemeente heeft daarom een eigen munteenheid uitgegeven. Die is genoemd naar de plaats en naar de negentiende-eeuwse vrijheidsstrijder kolonel José Andrés Elorza.Burgemeester Solfreddy Solórzano hoopt dat de lokale munt helpt dat er geld gaat rollen in Elorza, ruim 450 kilometer ten zuidwesten van Caracas. Bij eerdere markten en festivals in de omgeving viel op dat er niet meer werd omgezet.

De plaats biedt nu de elorza-bankbiljetten aan die in bolívares via een overmaking via de bank gekocht kunnen worden. De burgemeester verkoopt ze en neemt ze ook weer terug als de gebruiker van ze af wil bij zijn vertrek uit Elorza.

Niet iedereen is blij met het nieuwe geld. Handelaren hebben geklaagd, dat de gemeente geld heeft gevraagd voor de invoering van de elorza, meldden Venezolaanse media.

Het is de tweede keer dat een kleine gemeenschap een eigen munt uitgeeft in het door wanbeleid geruïneerde land. Sinds december is er in de hoofdstad Caracas de ’panal’ in omloop.


(Suriname Mirror/El Impulso/Panorama.com.ve/Twitter/De Telegraaf/YouTube)

VHP: Stiefmoederlijke behandeling van- en kapitaal vernietiging in binnenland

'De verpaupering grijpt in rap tempo om zich heen, alles biedt een troosteloze aanblik'

(Bron foto's: VHP)
'Vlak voor de verkiezingen worden projecten opgestart die direct na de verkiezingen abrupt worden onderbroken'


Tijdens haar bezoeken aan het binnenland van Suriname, heeft de VHP bemerkt, dat de bewoners voor wat alle basisvoorzieningen betreft een stiefmoederlijke behandeling krijgen en dat kapitaal vernietiging de gewoonste zaak is om stemmen te winnen van de kiezers. Dit meldt de partij maandag 19 maart 2018 in een persbericht.

Vlak voor de verkiezingen worden projecten opgestart die direct na de verkiezingen abrupt worden onderbroken. De mensen voelen zich zwaar belazerd. De verpaupering grijpt in rap tempo om zich heen. Alles biedt een troosteloze aanblik. Het enige dat de mens een beetje opfleurt, is de prachtige natuur, aldus de VHP.  De partij gelooft, dat dat het enige is dat de mensen staande houdt. Voor de rest ligt alles letterlijk en figuurlijk op zijn gat.

De drinkwatervoorziening is terug bij af, alle projecten ten spijt. De mensen zijn wederom slechts aangewezen op regenwater en de rivier. Tijdens de droge tijd moet het een ramp zijn om aan schoon en gezond drinkwater te komen.

Het enige dat qua medische voorziening nog een sprankeltje hoop biedt zijn de prachtige gebouwen van de Medische Zending. De bemensing met artsen en overige gezondheids-werkers is gereduceerd naar het absolute minimum en in sommige plaatsen naar nul. 'Over de medicijnvoorziening durven we niet eens te spreken.'

In verschillende dorpen is de regering begonnen scholen te bouwen enkele maanden voor de verkiezingen. Direct na de verkiezingen is alles stopgezet en hebben houtluizen en het bos deze bouwprojecten overwoekerd. Met bloedend hart moet de belastingbetaler dit aanschouwen. stelt de VHP.

Voor onder andere de mensen te Malobi is dit het troosteloos monument van wanbeleid, kapitaalvernietiging en belazerij. Ze worden er continue mee geconfronteerd. Doordat er geen diesel wordt aangeleverd zitten de mensen reeds maanden zonder stroom. Dat gebeurde niet tijdens Frontregeringen, jammeren zo velen.

Er is haast geen volledig gezin te bespeuren in de dorpen. De dorpen worden voor haast 80% bemenst door vrouwen. Mannen hebben de wijk genomen naar Paramaribo, Frans Guyana en naar de goudvelden, de vrouwen alleen achterlatend. De mensen hebben alle vertrouwen in politici verloren en klampen zich vast aan de boodschap van hoop, die de VHP als relatief nieuweling naar de gemeenschappen brengt. Vooral de afzet van hun landbouwproducten wordt enorm gewaardeerd. Vrouwen die hun landbouwgronden hierdoor moeten uitbreiden, betalen nu aan de in de dorpen achtergebleven mannen om arealen open te kappen.

De man als gezinshoofd die het normaliter zou moeten doen is er niet. Het lijkt wel alsof de vrouwen door de hele sociaal-maatschappelijke crisis in het land aan hun lot zijn overgelaten.

De VHP is in staat om kernen op te zetten en de mensen weer hoop te geven. Ze zijn er unaniem van overtuigd, dat het zo niet verder kan. Heel triest is het ook, dat een onafgebouwde school te Malobi wordt terug gegeven aan de natuur terwijl dagelijks 120 kinderen per boot naar de school moeten worden gebracht.

'De VHP had gewenst een positiever beeld van wat ze in het binnenland aantreft maar dit is de realiteit met het doel de regering met de neus op de feiten te drukken zodat ze tot betere prioriteitstelling komt.'