zondag 27 mei 2018

Staatsolie heeft 337,5 miljoen Amerikaanse dollar in staatskas gestort

'Storting baant weg vrij voor verdere stabilisatie van de overheidsfinanciën'


Uit de zogenoemde syndicated lening van 625 miljoen Amerikaanse dollar die Staatsolie succesvol op de internationale kapitaalmarkt betrok, heeft zij vrijdag haar schulden bij de overheid herschikt. De  261.5 miljoen Amerikaanse dollar lening die de overheid haar in 2016 verschafte is vervroegd afgelost en tegelijkertijd is het overheidsaandeel in de Newmont Merian-goudmijn van 76 miljoen dollar overgenomen. Dit meldt het Natinaaal Informatie Instituut vandaag, zondag 27 mei 2018.

Voor de overheid, die in totaal 337,5 miljoen Amerikaanse dollar ontving, baant dit de weg vrij voor verdere stabilisatie van de overheidsfinanciën met doorwerkende positieve effecten naar andere sectoren van de economie.

De financiële operaties die de overheid ten uitvoer zal brengen behelzen de afname van de buitenlandse en binnenlandse schulden, het verder inlopen van achterstallige betalingen uit het verleden, neutraliseren van de geldinflux, en opkrikken van de internationale reserves. Het nut van vermindering van de schuldenpositie is, dat de druk van de reguliere rente- en aflossingsbetalingen wordt verlaagd.

De staatsfinanciën worden verlicht door de schuldafname, maar enkele prioriteitsgebieden kunnen ook soepeler aangepakt worden: de betalingen van vaste lasten zoals de salarissen, diensten en subsidies, maar ook de betalingen op de resterende schulden, en het versneld betalen van de achterstanden uit voorgaande jaren.

Voorts zal met de Centrale Bank van Suriname een traject worden ingezet van herstructurering van de schatkistpapierbeleggingen en afwikkeling van valuta-swapovereenkomsten met banken. Dit traject beoogt meerdere doelen. Door de opname in de internationale reserves van de transfer uit de Staatsolie syndicated lening stijgt deze monetaire buffer. Met de banken kan hierdoor hun deel van de valutaswaps worden afgewikkeld. De banken kopen de valuta terug wat hun externe activa versterkt. De Srd's die de banken hier tegenover moeten neertellen zullen beschikbaar komen uit de aflossing van hun beleggingen in schatkistpapier. Dit zal gebeuren op basis van behoefte. Het schatkistpapier zal op basis van de behoefte vervroegd worden afgewikkeld.

De overheid zal ook de aanzet geven voor een verlaging van de rentevoet, wat opportuun is met het oog op de zeer sterk afgenomen inflatie, en ook de leningskosten in de rest van de economie zal doen verlagen. Met het oog op het beheersbaar houden van de geldstromen in omloop zullen de operaties worden uitgevoerd in nauw overleg met de CBvS in haar rol van toezichthouder en de andere monetaire autoriteit.

 Al met al is het vizier erop gericht om betere financiële uitgangspunten te creëren in de staatshuishouding die vooral ook gunstig uitpakken voor de macro-economische stabiliteit en het bredere financiële systeem.

In Colombia zijn de stembureaus voor de presidentsverkiezing geopend

President Juan Manuel Santos mag zich na twee ambtstermijnen geen kandidaat meer stellen


In Colombia zijn de stembureaus voor de presidentsverkiezing vanochtend, zondag 28 mei 2018, geopend. Bij de stembusgang van zondag gaat het ook om de toekomst van het historisch vredesakkoord met de linkse guerrillabeweging FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Het internationaal bejubelde vredesproces is in het Colombiaanse land zelf hoogst omstreden. 

Favoriet Iván Duque van de rechtse partij Centro Democrático wil het akkoord op essentiële punten veranderen en de ex-rebellen belangrijke toegevingen ontnemen. Duque, een beschermeling van oud-president Álvaro Uribe, gaat voorop in de peilingen. De senator en voormalig advocaat wil het vredesakkoord aanpassen en voormalige rebellen laten opsluiten voor oorlogsmisdaden. Hij wil belastingen voor bedrijven verlagen en steunt olie- en mijnbouwprojecten.

Zijn sterkste tegenstander, Gustavo Petro uit het linkse kamp, wil het akkoord naleven. Petro was ooit lid van de inmiddels opgeheven rebellengroep M19 en burgemeester van de hoofdstad Bogota. Hij steunt het vredesakkoord en wil de landbouwproductie opschroeven. Door belasting op braakliggende grond fors te verhogen, wil hij eigenaren aanmoedigen hun land aan de staat te verkopen.

President Juan Manuel Santos mag zich na twee ambtstermijnen geen kandidaat meer stellen.


De populariteit van de Nobelsprijswinnaar van de Vrede (2016) is echter onder de twintig procent gezakt. In de eerste ronde van zondag zal wellicht geen van de zeven kandidaten de meerderheid behalen. De tweede en beslissende ronde tussen beide sterkste kandidaten is voor 17 juni gepland.


(Suriname Mirror/Belga/ANP/El Tiempo/NOS/Twitter)

Den Blauwvinger: Onderzoeken kwikvergiftiging onder binnenlandbewoners door regeringen op rij genegeerd

COLUMN: Zoveelste wetenschappelijk onderzoek bevestigt te hoog kwikgehalte in hoofdhaar bewoners van onder andere Kwakoegron

- DA'91 trekt nu, zeer verontrust, aan de bel – Belandt meest recente onderzoek ook weer in de regerings-lade?
- Regering mede schuldig aan gezondheidsproblemen bewoners binnenland door kwikvergiftiging


Het was de politieke partij DA'91 die afgelopen week de samenleving attendeerde op de resultaten van een – zoveelste – wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van kwikvergiftiging onder bewoners van een paar dorpen in het binnenland (Pusugrunu, Nieuw Jacobkondre, Kwakoegron, Pikin Saron en Brownsweg). 'De feiten liegen er niet om, mensen riskeren chronische of methylkwik vergiftiging door langdurige consumptie van vervuilde vis of absorptie van de stof via de huid en membranen. Dit is onacceptabel en een regelrechte bedreiging voor een belangrijk deel van onze Surinaamse samenleving. Een dergelijke situatie vereist een onmiddellijk handelen om erger te voorkomen en de gemeenschap te beschermen tegen gegarandeerde ziekte en dood door vergiftiging', aldus de partij.
Opmerkelijk

Het is opmerkelijk, dat het een politieke partij moet zijn die alarm slaat.

Het is opmerkelijk, dat niet de wetenschappers (waaronder bioloog Paul Ouboter, verbonden aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname) hun bevindingen via een persbericht bekend hebben gemaakt.
Het is opmerkelijk, dat de reactie van DA'91 niet heeft geleid tot reacties uit bijvoorbeeld politieke fracties in De Nationale Assemblee.

Maar, nog opmerkelijker is het treurige feit, dat het meest recente onderzoek oud nieuws is in een keurig nieuw op maat gesneden wetenschappelijk jasje....

(Bron foto: healthexchangenews.com)
Vanaf 1998 zijn er verschillende (ook internationale) onderzoeken gedaan naar kwikverontreiniging en –vergiftiging in Suriname. Jarenlang waren de autoriteiten – de regering – op de hoogte van het gebruik van kwik in de kleinschalige goudwinning en de risico’s van dat gebruik voor onder andere de volksgezondheid. Toch zijn vanuit de overheid nooit initiatieven ontplooid om officieel onderzoek te laten verrichten naar de aanwezigheid van kwik in de goudvelden en de gevolgen van het gebruik ervan. Ondertussen raakten en waren vooral inheemsen en marrons in het binnenland ziek geworden, omdat zij in aanraking waren gekomen met vooral door kwik verontreinigd kreek- en rivierwater en vis.

Regering kijkt andere kant op
Vele jaren heeft de regering ogenschijnlijk de andere kant uit gekeken en verzuimde welke actie dan ook te ondernemen om het gebruik van kwik in de kleinschalige sector werkelijk en effectief te reduceren of uit te bannen. Enkele onderzoeksresultaten over kwikvergiftiging werden door de overheid zelfs niet openbaar gemaakt.

Al in 1998 voerden Harold Pollack en anderen onderzoek uit naar de kwikcontaminatie in zowel Paramaribo als in besmette gebieden in het binnenland. Tijdens deze studie werden haar- en urinemonsters van arbeiders, zwangere vrouwen, vrouwen en kinderen genomen. Ook werden vismonsters (herbivoren en carnivoren) verzameld en gemeten op kwikconcentratie. Het onderzoek toonde aan, dat van de eenenzeventig onderzochte goudzoekers het merendeel een kwikconcentratie had die twee- tot viermaal hoger was dan de 10 ug/g (microgram) die door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is vastgesteld. Kwikconcentraties van respectievelijk 24,34 tot en met 40,16 ug/g werden zelfs gevonden. Kinderen in de dorpen Drietabiki/Drietabbetje en Kwakoegron, maar ook zwangere vrouwen in Kwakoegron, hadden de hoogste kwikpercentages. Het gemiddelde bij de kinderen te Drietabiki/Drietabbetje en Kwakoegron was zelfs 1,9 tot 2,6 maal hoger dan de gemiddelde referentiewaarde voor een niet aan kwik blootgestelde populatie. Te Drietabiki/Drietabbetje, Kwakoegron en Stoelmanseiland werden de hoogste kwikconcentraties gevonden in een groep kinderen. Zo bleek uit het o¬nderzoek van Pollack en anderen dat te Drietabiki/Drietabbetje (11,6 ug/g), Stoelmanseiland (10,1 ug/g) en Kwakoegron (11,6 ug/g) bij een groep kinderen kwikconcentraties zijn gemeten die hoger lagen dan 10 ug/g.

Rapporten over kwikvergiftiging in Apetina en Kwakoegron (2007-2006)
Een van de meest in het oog springende, onthullende en in de publiciteit gekomen onderzoeken werd tussen 18 juni 2007 en 30 december 2010 uitgevoerd door de Amerikanen Daniel Peplow en Sarah Augustine van het Suriname Indigenous Health Fund (SIH Fund) en het College of the Environment van de University of Washington. Zij onderzochten, in samenwerking met de Stichting Wadeken Wasjibon Maria (SWWM), de ruim driehonderd Wayana’s van het dorp Apetina, in het zuiden van Suriname.

Alle onderzochte personen hadden een veel te grote hoeveelheid kwik in het lichaam. Die hoeveelheid mag volgens internationale standaarden maximaal één microgram zijn, maar bij een meisje van slechts zes jaar werd een hoeveelheid van maar liefst 33,8 microgram gemeten. Het jongste kind dat kwikvergiftiging bleek te hebben opgelopen was nog maar één jaar: het kwikgehalte in het lichaam bedroeg 5,6 microgram. Bij een kritische dosis van kwikvergiftiging in het lichaam kunnen bij tien procent van alle geboorten neurologische afwijkingen optreden.
Drie jaren eerder hadden onderzoekers van de Anton de Kom Universiteit in Paramaribo een soortgelijk onderzoek te Apetina verricht en ook toen werd een extreme kwikvergiftiging geconstateerd. De resultaten van het onderzoek zijn echter – om onduidelijke redenen - nooit openbaar gemaakt. Mogelijk waren de uitkomsten dusdanig schokkend, dat de overheid die liever niet bekend maakte.


Geen reactie autoriteiten
Nu is het weer stil gebleven bij verantwoordelijke instanties. Geen reactie van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, geen reactie van het ministerie van Volksgezondheid, geen reactie van het zogenoemd Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS), geen reactie van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG).

'Ver-van-m'n-bed-show'....
Verantwoordelijke autoriteiten lijken de gevolgen van kwikgebruik op de goudvelden voor de binnenlandbewoners nog steeds -  ondanks diverse alarmerende wetenschappelijke onderzoeken/rapporten - te negeren en dat is zeer kwalijk. De gezondheid van de bewoners is voor de autoriteiten kennelijk een 'ver-van-m'n-bed-show'....

Klik hier voor meer informatie over onderzoeken naar kwikvergiftiging onder binnenlandbewoners. 

Lees ook dit rapport uit 1997!Hoogachtend,
Den Blauwvinger,
27 mei 2018
Paramaribo - Suriname 

Den Blauwvinger: Onderzoeken kwikvergiftiging onder binnenlandbewoners door regeringen op rij genegeerd

COLUMN: Zoveelste wetenschappelijk onderzoek bevestigt te hoog kwikgehalte in hoofdhaar bewoners van onder andere Kwakoegron

- DA'91 trekt nu, zeer verontrust, aan de bel – Belandt meest recente onderzoek ook weer in de regerings-lade?
- Regering mede schuldig aan gezondheidsproblemen bewoners binnenland door kwikvergiftiging


Het was de politieke partij DA'91 die afgelopen week de samenleving attendeerde op de resultaten van een – zoveelste – wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van kwikvergiftiging onder bewoners van een paar dorpen in het binnenland (Pusugrunu, Nieuw Jacobkondre, Kwakoegron, Pikin Saron en Brownsweg). 'De feiten liegen er niet om, mensen riskeren chronische of methylkwik vergiftiging door langdurige consumptie van vervuilde vis of absorptie van de stof via de huid en membranen. Dit is onacceptabel en een regelrechte bedreiging voor een belangrijk deel van onze Surinaamse samenleving. Een dergelijke situatie vereist een onmiddellijk handelen om erger te voorkomen en de gemeenschap te beschermen tegen gegarandeerde ziekte en dood door vergiftiging', aldus de partij.
Opmerkelijk

Het is opmerkelijk, dat het een politieke partij moet zijn die alarm slaat.

Het is opmerkelijk, dat niet de wetenschappers (waaronder bioloog Paul Ouboter, verbonden aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname) hun bevindingen via een persbericht bekend hebben gemaakt.
Het is opmerkelijk, dat de reactie van DA'91 niet heeft geleid tot reacties uit bijvoorbeeld politieke fracties in De Nationale Assemblee.

Maar, nog opmerkelijker is het treurige feit, dat het meest recente onderzoek oud nieuws is in een keurig nieuw op maat gesneden wetenschappelijk jasje....

(Bron foto: healthexchangenews.com)
Vanaf 1998 zijn er verschillende (ook internationale) onderzoeken gedaan naar kwikverontreiniging en –vergiftiging in Suriname. Jarenlang waren de autoriteiten – de regering – op de hoogte van het gebruik van kwik in de kleinschalige goudwinning en de risico’s van dat gebruik voor onder andere de volksgezondheid. Toch zijn vanuit de overheid nooit initiatieven ontplooid om officieel onderzoek te laten verrichten naar de aanwezigheid van kwik in de goudvelden en de gevolgen van het gebruik ervan. Ondertussen raakten en waren vooral inheemsen en marrons in het binnenland ziek geworden, omdat zij in aanraking waren gekomen met vooral door kwik verontreinigd kreek- en rivierwater en vis.

Regering kijkt andere kant op
Vele jaren heeft de regering ogenschijnlijk de andere kant uit gekeken en verzuimde welke actie dan ook te ondernemen om het gebruik van kwik in de kleinschalige sector werkelijk en effectief te reduceren of uit te bannen. Enkele onderzoeksresultaten over kwikvergiftiging werden door de overheid zelfs niet openbaar gemaakt.

Al in 1998 voerden Harold Pollack en anderen onderzoek uit naar de kwikcontaminatie in zowel Paramaribo als in besmette gebieden in het binnenland. Tijdens deze studie werden haar- en urinemonsters van arbeiders, zwangere vrouwen, vrouwen en kinderen genomen. Ook werden vismonsters (herbivoren en carnivoren) verzameld en gemeten op kwikconcentratie. Het onderzoek toonde aan, dat van de eenenzeventig onderzochte goudzoekers het merendeel een kwikconcentratie had die twee- tot viermaal hoger was dan de 10 ug/g (microgram) die door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is vastgesteld. Kwikconcentraties van respectievelijk 24,34 tot en met 40,16 ug/g werden zelfs gevonden. Kinderen in de dorpen Drietabiki/Drietabbetje en Kwakoegron, maar ook zwangere vrouwen in Kwakoegron, hadden de hoogste kwikpercentages. Het gemiddelde bij de kinderen te Drietabiki/Drietabbetje en Kwakoegron was zelfs 1,9 tot 2,6 maal hoger dan de gemiddelde referentiewaarde voor een niet aan kwik blootgestelde populatie. Te Drietabiki/Drietabbetje, Kwakoegron en Stoelmanseiland werden de hoogste kwikconcentraties gevonden in een groep kinderen. Zo bleek uit het o¬nderzoek van Pollack en anderen dat te Drietabiki/Drietabbetje (11,6 ug/g), Stoelmanseiland (10,1 ug/g) en Kwakoegron (11,6 ug/g) bij een groep kinderen kwikconcentraties zijn gemeten die hoger lagen dan 10 ug/g.

Rapporten over kwikvergiftiging in Apetina en Kwakoegron (2007-2006)
Een van de meest in het oog springende, onthullende en in de publiciteit gekomen onderzoeken werd tussen 18 juni 2007 en 30 december 2010 uitgevoerd door de Amerikanen Daniel Peplow en Sarah Augustine van het Suriname Indigenous Health Fund (SIH Fund) en het College of the Environment van de University of Washington. Zij onderzochten, in samenwerking met de Stichting Wadeken Wasjibon Maria (SWWM), de ruim driehonderd Wayana’s van het dorp Apetina, in het zuiden van Suriname.

Alle onderzochte personen hadden een veel te grote hoeveelheid kwik in het lichaam. Die hoeveelheid mag volgens internationale standaarden maximaal één microgram zijn, maar bij een meisje van slechts zes jaar werd een hoeveelheid van maar liefst 33,8 microgram gemeten. Het jongste kind dat kwikvergiftiging bleek te hebben opgelopen was nog maar één jaar: het kwikgehalte in het lichaam bedroeg 5,6 microgram. Bij een kritische dosis van kwikvergiftiging in het lichaam kunnen bij tien procent van alle geboorten neurologische afwijkingen optreden.
Drie jaren eerder hadden onderzoekers van de Anton de Kom Universiteit in Paramaribo een soortgelijk onderzoek te Apetina verricht en ook toen werd een extreme kwikvergiftiging geconstateerd. De resultaten van het onderzoek zijn echter – om onduidelijke redenen - nooit openbaar gemaakt. Mogelijk waren de uitkomsten dusdanig schokkend, dat de overheid die liever niet bekend maakte.


Geen reactie autoriteiten
Nu is het weer stil gebleven bij verantwoordelijke instanties. Geen reactie van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, geen reactie van het ministerie van Volksgezondheid, geen reactie van het zogenoemd Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS), geen reactie van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG).

'Ver-van-m'n-bed-show'....
Verantwoordelijke autoriteiten lijken de gevolgen van kwikgebruik op de goudvelden voor de binnenlandbewoners nog steeds -  ondanks diverse alarmerende wetenschappelijke onderzoeken/rapporten - te negeren en dat is zeer kwalijk. De gezondheid van de bewoners is voor de autoriteiten kennelijk een 'ver-van-m'n-bed-show'....

Klik hier voor meer informatie over onderzoeken naar kwikvergiftiging onder binnenlandbewoners. 

Lees ook dit rapport uit 1997!Hoogachtend,
Den Blauwvinger,
27 mei 2018
Paramaribo - Suriname 

Oud-directeur ministerie van Openbare Werken Roland King wil zijn naam gezuiverd zien

'Als de president mij vergeten is, moet hij het alsnog corrigeren'

'Ik wil geen enkele functie, ik wil gewoon mijn goede naam en mijn leven terug'


Roland King, ex-directeur bij het ministerie van Openbare Werken, wil zijn naam gezuiverd hebben. Alleen president Desi Bouterse kan dat doen, omdat hij hem heeft ontslagen op verdenking van betrokkenheid bij corruptie.

King zegt vandaag, zondag 27 mei 2018, in de Ware Tijd, dat het staatshoofd zelf heeft ontdekt en vastgesteld dat de aantijgingen tegen hem niet waar zijn en onterecht. Toch verzuimt de president hem in ere te herstellen, terwijl Kenneth Slooten, met wie hij betrokken zou zijn geweest bij de vermeende corruptie, al enkele jaren geleden door Bouterse is gerehabiliteerd. Ook Slooten was destijds vanwege de corruptie aantijging weggehaald bij Openbare Werken.

De ex-directeur vroeg in 2013 per brief aan de president om gerehabiliteerd te worden. Toen dat niet gebeurde, stuurde hij in 2015 een aangetekende brief naar Bouterse als voorzitter van de NDP, waarin hij het lidmaatschap van de partij opzegde.

'Waar er fouten gemaakt worden moeten die gecorrigeerd worden. Als de president mij vergeten is moet hij het alsnog corrigeren. De president wist, dat het een set-up was en niet waar is. Hij alleen kan dit rechttrekken, omdat hij mij ontslagen heeft op basis van aannames en wat hij gehoord heeft.'

Volgens King heeft hij nog steeds last van de smet die op zijn naam is gelegd. Vooral op internationaal vlak wordt hij hierdoor geplaagd. 'Ik wil geen enkele functie. Ik wil gewoon mijn goede naam en mijn leven terug.'

Lothar Boksteen: 'Ontwerp AMC was al voor mijn komst als PMU-coördiinator gewijzigd'

'De minister van Financiën luisterde niet, maar zocht alleen maar naar zondebokken'

'Het is ronduit beledigend dat mij telefonisch is meegedeeld dat ik word bedankt'


Lothar Boksteen, coördinator van de projectmanagementunit (PMU) van het Academisch Medisch Centrum (AMC)-Suriname, vindt het jammer dat er zondebokken gezocht worden, in plaats van dat het project voor het land gered wordt. Hij heeft ruim een week geleden te horen gekregen van de directeur van het ministerie van Volksgezondheid, dat hij wordt bedankt. Er zou al goedkeuring hiervoor zijn van de president. Boksteen heeft echter nog steeds geen brief ontvangen. 

Hij zegt vandaag, zondag 27 mei 2018, op Starnieuws dat indien de Surinaamse bijdrage in 2014 was vrijgemaakt, het AMC er nu zou staan. Suriname moest 13.5 miljoen Amerikaanse dollar inbrengen. Dat heeft zo'n twee jaar geduurd.10 Miljoen is uiteindelijk geleend bij de Islamitische Ontwikkelingsbank (IsDB) en 3.5 miljoen bij de Hakrinbank. Aanvankelijk had de ISdB 60 miljoen dollar beschikbaar gesteld voor de bouw van AMC. Met de extra 10 miljoen is de financiering opgelopen tot 70 miljoen. Hiervan is nog geen miljoen gebruikt.

Nog voordat Boksteen aangetrokken werd als coördinator van de PMU was het ontwerp, zoals het nu op tafel ligt, gewijzigd. Dat is reeds in april 2014 gebeurd, nadat het Memorandum of Understanding in 2013 is ondertekend.

Het ontwerp waarvoor gekozen is door het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) en het ministerie van Volksgezondheid is niet doorgegeven aan het ministerie van Financiën en de Centrale Bank van Suriname, waarvan toen Gillmore Hoefdraad als governor de vertegenwoordiger was bij IsDB. Het ontwerp werd gepresenteerd aan president Desi Bouterse, De Nationale Assemblee en op 13 oktober 2014 aan de gemeenschap, bij het startsein.

'Toen in december 2017 bleek, dat de IsDB zich op het standpunt had gesteld dat ze formeel niet op de hoogte was van de wijzigingen, had iedereen als één man achter het ontwerp moeten staan en vragen om het project aan te passen. Dit is niet gebeurd. Er is veel kostbare tijd verloren gegaan, want er werd niet geluisterd door de minister van Financiën, die alleen maar naar zondebokken zocht', zegt Boksteen.

Hij heeft gelijk aangegeven welke stappen ondernomen moesten worden en heeft ook de conceptbrieven klaargemaakt. Maanden zijn voorbij gegaan totdat de brief van de IsDB op 17 april kwam waarin werd meegedeeld dat het project was stopgezet en dat het opnieuw moet worden gedefinieerd. Ook toen is niks gebeurd, totdat de zaak uitlekte.

Boksteen vindt dat nu niet moet worden uitgekeken naar een andere plek om het AMC neer te zetten. Het terrein van AZP is 7.3 hectare en bij het AMC hoort ook het bestaande ziekenhuis. Het project wordt samen met het bestaande ziekenhuis in twee fasen gerealiseerd, waarbij er ook renovatie plaatsvindt. Kiezen voor een andere locatie zal zorgen voor veel stagnatie. Het probleem van wateroverlast moet worden opgelost. Ook het Medische Wetenschappelijk Instituut maakt deel uit van het ziekenhuis.

Boksteen vindt het ronduit beledigend, dat hem telefonisch is meegedeeld dat hij wordt bedankt. Hij vermoedt hier een scenario om te voorkomen, dat anderen hem wel zouden willen behouden. Boksteen merkt op dat niemand onmisbaar is. 'Nu gaat het niet om beschuldigende vingers te wijzen, maar om een oplossing.'

Personeel Administratieve Diensten MinOWC - 'de ziel van het ministerie' - in staking

Overurenvergoeding blijft uit 

'Als het personeel langer in staking blijft, gaan de leerkrachten ook eronder lijden'


Het personeel van de afdeling Administratieve Diensten van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) heeft vanaf donderdag het werk neergelegd, vanwege het uitblijven van de overurenvergoeding in het eerste kwartaal van 2018. De ontevredenheid onder het personeel kwam vrijdag duidelijk tot uiting tijdens de algemene ledenvergadering van de Bond Personeel van het Ministerie van Onderwijs (BPMO). 

'De medewerkers hebben het werk spontaan neergelegd vanwege de overuren die ze tegoed hebben bij de overheid. Dit willen ze met spoed ontvangen voordat ze nog meer overuren moeten verrichten', aldus Guno Sabajo, voorzitter van BPMO, zaterdag 26 mei 2018 in het Dagblad Suriname.

Naar zeggen van Sabajo is het wachten slechts op de ondertekening van de benodigde documenten voor de uitbetaling van de overwerkvergoeding. Maar noch minister Lilian Ferrier noch de directeur heeft de bond te woord kunnen staan. De minister is uitlandig en komt maandag terug.

'Wij hebben wel een gesprek gehad met de onderdirecteur om de zaak te kunnen sussen, maar het blijkt dat de stukken bij de minister liggen. Ik hoop dat er maandag een oplossing komt.'

Indien dit niet het geval is, bestaat het risico dat de acties verscherpt zullen worden. De overurenkwestie is bij de overheid overigens ietwat anders geregeld dan bij de particuliere sector. Zo vindt de afrekening bij de ambtenaren niet automatisch plaats aan het eind van elke maand. 'Het wordt apart gedaan middels een beschikking.'

Het personeel eist, dat de achterstanden uiterlijk dinsdag in orde zijn gemaakt. Volgens Sabajo heeft BPMO twee weken geleden een onderhoud gehad met de minister, die de indruk wekte om de knelpunten snel te willen oplossen. 'De minister had ook haar intenties kenbaar gemaakt. Ze wil binnen 18 maanden veel plannen realiseren, maar als voorzitter heb ik haar duidelijk gemaakt dat ze rekening moet houden met het korps ontevreden ambtenaren.'

Het zijn uiteindelijk de medewerkers die de projecten of ideeën van de minister gestalte moeten geven. Sabajo accentueert dat de bijdrage die de afdeling levert, niet onderschat moet worden. 'De afdeling Administratieve Diensten is de ziel van het ministerie. Als het personeel langer in staking blijft, gaan de leerkrachten ook eronder lijden; de afdeling draagt zorg voor onder andere alle zaken die betrekking hebben op de lonen.'

Gajadien (VHP): ‘Desastreuze verdere isolatie Suriname moet worden voorkomen'

'Wanneer je zaken probeert te dekken, wil dat zeggen dat je iets probeert te verbloemen'

'Het is een zeer kwalijke zaak, dat wij niets vernemen van de monetaire autoriteiten'


VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien vindt het een kwalijke zaak, dat gemis van transparantie vanuit de Centrale Bank van Suriname (CBvS) waardoor Suriname nu dreigt verder door het buitenland te worden geïsoleerd. Vooralsnog is er geen zicht op het vrijkomen van de in Nederland aangehouden geldzending van negentien miljoen euro. De CBvS heeft afspraken met alle betrokken partijen om een persstilte te betrachten. 

'Ifi ie no du wang sani verkeerd, dan iem kong uit. Wanneer je zaken probeert te dekken, wil dat zeggen dat je iets probeert te verbloemen', zegt de VHP’er zaterdag 26 mei 2018 in het Dagblad Suriname.

De politicus benadrukt, dat nu alles eraan moet worden gedaan om verdere isolatie van het land te voorkomen. 'Guyana heeft dat een tijdje terug gekend en het is desastreus voor de productiesector. Mensen die nog een klein beetje exporteren en importeren zullen in problemen geraken en uiteindelijk zal het volk het voelen. Mensen zullen niet meer kunnen importeren en een paar van onze exportbedrijven zullen komen weg te vallen. Dat gaat zich wreken naar de samenleving toe. Wij moeten de samenleving beschermen', aldus de VHP’er.

Gajadien voert aan, dat terwijl de coalitie in het parlement minister Gillmore Hoefdraad van Financiën en president Desi Bouterse keer op keer proberen aan te tonen dat het de goede richting op gaat met de economie en de valutawisselkoers, nu onderkend wordt dat buitenlandse correspondentiebanken geen vertrouwen meer hebben om zaken te doen met Surinaamse banken.

Volgens de politicus is het ook publiek geheim, dat heel wat internationale banken vanwege gebrek aan transparantie bij het lokaal bankwezen aandringt om geen zaken te doen met bepaalde cliënten. Nu zijn deze adviezen niet opgevolgd. 'Hierdoor was de Centrale Bank genoodzaakt andere wegen te zoeken om alsnog die internationale transacties te mogen volbrengen. Puur gemis van transparantie. In plaats dat men aangeeft wat de problemen precies zijn en hoe wij deze zullen oplossen, probeert men allerlei slinkse wegen te bedenken om alsnog hun falend beleid gedekt te houden. Hierdoor wordt Suriname niet alleen te schande gezet, maar ook verder geïsoleerd. Dat is iets dat wij moeten voorkomen, dit mogen wij zeker niet hebben', stelt de VHP’er.

Internationale ontwikkelingen en de inbeslagname van de geldzending van 19 miljoen euro door de Nederlandse autoriteiten, hebben de euro in een vrije val in Suriname gebracht. De Centrale Bank van Suriname koopt en verkoopt tot nader order ook geen vreemde valuta.

Gajadien voert aan, dat gezien de panieksituatie op de valutamarkt de monetaire autoriteiten als de CBvS en het ministerie van Financiën direct met een verklaring en oplossing moesten zijn uitgekomen. 'Dit is niet een kwestie waar het van de wereld afhangt. Het is een zeer kwalijke zaak, dat wij niets vernemen van de monetaire autoriteiten, terwijl het volk overgelaten wordt aan de grillen van de spelers op de markt. Ik blijf daarom erbij dat transparantie zoek is in ons financieel systeem.'

Gajadien voert aan dat hij deze kwestie reeds op een verzachte manier tijdens een Assemblee-vergadering enkele weken geleden naar voren bracht om meer duidelijkheid van de minister van Financiën te krijgen, omdat de informatie al buiten circuleerde. 'De minister deed alsof zijn neus bloedde en hij niets ervan af wist, terwijl de volgende dag al de Centrale Bank met een verklaring kwam over wat zich heeft voorgedaan.'

Colombia treedt officieel toe tot de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

President Manuel Santos: 'Dit is geweldig nieuws'

Colombia wordt 37e lid OESO en het derde Latijns-Amerikaanse land om dit te doen, na Mexico en Chili


De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO / Organization for Economic Cooperation and Development, OECD) heeft vrijdag 25 mei 2018 aangekondigd, dat Colombia officieel zal worden uitgenodigd om toe te treden tot de groep.

De in Parijs gevestigde economische organisatie werd opgericht in 1961 en omvat van oudsher geïndustrialiseerde landen, hoewel de laatste jaren het lidmaatschap is uitgebreid naar opkomende economieën.

'We vergelijken ons met het beste om de beste te zijn', zei president Juan Manuel Santos, die op 30 mei naar Parijs zal vliegen om de toetredingsovereenkomst te ondertekenen. 


'De toetreding van Colombia zal bijdragen aan onze inspanningen om de OESO te transformeren naar een meer diverse en inclusieve instelling, die onze relevantie in de komende jaren en decennia zal waarborgen', zei OESO-secretaris-generaal Angel Gurria, verheugd over de komst van Colombia.Colombia begon zijn aanvraagprocedure in 2013. Als onderdeel van de vereisten voerden 23 OESO-comités een diepgaande evaluatie van het land uit. Bovendien moest de Colombiaanse regering grote hervormingen invoeren om haar wetgeving, beleid en praktijken aan te passen aan de OESO-normen.

De toetreding tot de OESO markeert een nieuwe prestatie van de vertrekkende president Juan Manuel Santos, wiens regering de uitdaging aannam tijdens zijn eerste ambtstermijn. Santos vierde de beslissing en zei dat dit 'geweldig nieuws' is voor Colombia.


'Het betreden van deze organisatie betekent een zeer belangrijke stap in de inspanningen om ons land te moderniseren', zei de Colombiaanse president.

Colombia wordt het 37e lid van de OESO en het derde Latijns-Amerikaanse land om dit te doen, na Mexico en Chili. Costa Rica ondergaat momenteel een eigen toetredingsproces.

De OESO rapporteerde, dat de economische groei in Colombia naar verwachting zal stijgen tot ongeveer drie procent in 2018 en 2019. De organisatie wees op verminderde vennootschapsbelasting, de historische vredesovereenkomst, betere financieringsvoorwaarden en nieuwe infrastructuurprojecten, als positieve stappen die het land neemt om de economie te 'boosten'.

Een bewijs van de comeback van Colombia is de groei van de toeristische sector. Volgens de Amerikaanse International Trade Administration (ITA) is het toerisme vanaf 2017 een belangrijke economische motor geworden voor de Zuid-Amerikaanse natie, die zich boven de koffie-export en onder de oliesector bevindt. ITA voorspelt. dat Colombia het komende decennium groei van het toerisme zal zien.(Suriname Mirror/Merco Press/qcostarica.com/dw.com/Twitter)

Colombia wordt als eerste Latijns-Amerikaans land een 'globale partner' van NAVO

'De toetreding van Colombia tot de NAVO verbetert imago van ons land'


Colombia wordt als eerste Latijns-Amerikaans land een 'globale partner' van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO). 'De toetreding van Colombia tot de NAVO verbetert het imago van ons land en verleent ons meer speelruimte in internationale context', zei president Manuel Santos, in 2016 winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede, zaterdagochtend 26 mei 2018.

De formele aansluiting van Colombia is volgende week in Brussel gepland.

'Globale partners'van de NAVO werken samen met de alliantie, maar zijn geen volwaardige leden. Veel partnerlanden nemen wel deel aan NAVO-missies en worden over een resem kwesties geconsulteerd.

De huidige 'globale partners' zijn Afghanistan, Australië, Irak, Japan, Zuid-Korea, Mongolië, Nieuw-Zeeland en Pakistan.

Colombia is zijn internationale samenwerking aan het uitbreiden. President Santos had onlangs aangekondigd dat zijn land zal toetreden tot de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD). 'Dat zal ons helpen de armoede te bestrijden en meer investeringen aan te trekken', zei het staatshoofd. Mexico en Chili hadden zich eerder als enige Latijns-Amerikaanse landen aangesloten bij het samenwerkingsverband van 35 landen.

(Suriname Mirror/Belga/Twitter)

Colombiaanse actrice Esperanza Gómez showt haar lichaam op haar 38e verjaardag op Instagram

'Mijn verjaardagscadeau aan mijn volgers op social media'De Colombiaanse 'adult' filmactrice, Esperanza Gómez, was 18 mei jarig en ze weet hoe ze de aandacht van haar duizenden volgers op social media moet trekken. Ze wilde haar 38e verjaardag delen en poseerde met heel weinig kleding aan voor de gelegenheid op Instagram.De actrice koos voor deze gelegenheid een goudkleurig zwempak waarmee ze niets aan de verbeelding overlaat. Gómez onthult haar gewelfde figuur, terwijl ze in haar handen enkele van de geschenken vasthoudt die ze ontving voor haar verjaardag.
(Suriname Mirror/boyaca.extra.com.co/Instagram/Twitter)

Peruaanse politie neemt ruim 8 miljoen Amerikaanse dollar in valse biljetten in beslag

Sinds 2013 wordt Peru beschouwd als 's werelds grootste producent van valse dollars

(Bron foto: Politie Peru)


De politie in de hoofdstad van Peru, Lima, heeft meer dan 8 miljoen Amerikaanse dollar in valse biljetten in beslag genomen die bestemd waren voor de Verenigde Staten en Europa, zei de fraude-divisie van de politie vrijdag 25 mei 2018.

De operatie 'ontmantelde een criminele organisatie die zich toelegde op het vervalsen van vreemde valuta', zei de politie in een verklaring, en voegde eraan toe, dat ze bijna acht miljoen aan valse dollars en 11 miljoen valse euro's en apparatuur hebben gevonden.


Volgens de politie was het geld bedoeld voor 'de internationale markt, met name de Verenigde Staten, Europa en de landen van de Andesgemeenschap - Bolivia, Colombia, Ecuador en Peru -.'

Agenten arresteerden ook vijf mensen, onder wie de vermoedelijke leider van de organisatie, en vonden verder nog voorraden, waaronder stempels, een detector voor valse biljetten en potten verf.

In april nam de politie 15.3 miljoen Amerikaanse dollar in valse biljetten in beslag die naar de VS zouden worden gestuurd, het hoogste bedrag tot nu toe dit jaar.

Sinds 2013 wordt Peru beschouwd als 's werelds grootste producent van valse dollars, die Colombia inhaalt, volgens lokale functionarissen. Als onderdeel van de strijd tegen dergelijke fraude heeft de VS in 2012 een afdeling in Peru geïnstalleerd om samen te werken met lokale autoriteiten.

(Suriname Mirror/AFP/Enca.com/Debate.com.mx/La Republica/Twitter)

Zeker negen gedetineerden gedood tijdens brand in detentiecentrum voor minderjarigen in Goiania, Brazilië

Autoriteiten Goiania weerspreken dat brand uit rebellie zou zijn ontstaan


Ten minste negen mensen zijn vrijdag 25 mei 2018 gedood tijdens een brand in een voorlopig detentiecentrum voor minderjarigen in Goiania, de hoofdstad van de centrale staat Goias, aldus lokale brandweerlieden. 

Een minderjarige raakte gewond en wordt behandeld in een lokaal ziekenhuis, in kritieke toestand. De ramp vond vrijdagmorgen om onbekende redenen plaats in het detentiecentrum van het 7e Bataljon van Militaire Politie van Goiania.Getuigen zeiden, dat de tieners een matras in een van de cellen in brand staken, in een poging om te rebelleren. Maar, het bestuur van Goiania zei in een verklaring, dat er geen indicatie was dat er een poging was om een rel te beginnen, maar het had geen verdere verklaring voor de brand.


Volgens de brandweermannen waren op het moment van de brand ongeveer 50 minderjarigen in detentie in het centrum, van wie er 11 in de cel waren waar de brand begon.

Een plaatselijk medisch instituut vertelde verslaggevers, dat de slachtoffers geïdentificeerd moesten worden aan de hand van hun tandartsgegevens, omdat hun lichamen zwaar waren verkoold.(Suriname Mirror/1News.com.br/Xinhua/YouTube/Goiasurgente/Twitter)

Wegblokkades van truckchauffeurs leggen Brazilië lam

(Bron foto: Edilson Dantas / Agência O Globo)
President Temer geeft het leger toestemming om de belangrijkste wegen te ontruimen


Brazilië ligt lam door een nationale staking van vrachtwagenchauffeurs. Het protest tegen de hoge brandstofprijzen is zaterdag 26 mei 2018 z'n zesde dag in gegaan. Intussen heeft de Braziliaanse president Michel Temer het leger de toestemming gegeven om de belangrijkste wegen te ontruimen. 

Om confrontaties te voorkomen, roept de grootste truckersvakbond zijn leden op om de wegen vrij te maken.


Sinds maandag al blokkeren duizenden vrachtwagens het wegverkeer in heel Brazilië. Daardoor komen voedsel en medicijnen niet op hun bestemming, liggen fabrieken stil en blijven scholen dicht.


Zelfs het luchtverkeer is getroffen: in de hoofdstad Brasilia zijn verschillende vluchten geschrapt. In São Paulo, de grootste stad van Brazilië, is de noodtoestand uitgeroepen. En ook in Rio de Janeiro is de noodtoestand van kracht.De grootste truckersvakbond Abcam (Associação Brasileira de Caminhoneiros) wil het protest op een vreedzame manier gaan voortzetten.

De vakbond heeft 600.000 leden, dat geeft een idee van de schaal van dit conflict. Ze verwijten de regering geen oren te hebben naar hun problemen, die al meer dan een jaar aanslepen: 'De president bedreigt ons liever met militair geweld dan naar ons te luisteren en te praten', aldus een statement van de vakbond.

Afgelopen donderdag is er een akkoord bereikt tussen de regering en de andere vakbonden om de staking op te schorten gedurende 15 dagen, in de hoop oplossingen te vinden voor de crisis. De regering heeft alvast beloofd om de brandstofheffingen te verlagen. Het is nu afwachten wat er gaat gebeuren, want het parlement moet die beslissing nog goedkeuren.

Ook staatsoliemaatschappij Petrobras belooft een tijdelijke korting van 10% op de brandstofprijs. Elke oplossing zal geld kostenVolgens experts zijn de stijgende prijzen aan de Braziliaanse benzinepompen het gevolg van de globale stijging van de olieprijs, de spanningen tussen de VS en Iran, én de devaluatie van de real, de nationale munt in Brazilië. Allemaal factoren waar de Braziliaanse regering weinig vat op heeft. Waar de overheid wel kan voor kiezen, is om de brandstofprijzen te subsidiëren of om truckers toe te laten om meer aan te rekenen voor hun transportkosten. Een verhoging die uiteindelijk zal worden doorgerekend naar de consument.


(Suriname Mirror/VRT/Al Jazeera/O Globo/YouTube/Twitter)

Foto en naam NII-directeur Clifton Limburg misbruikt bij een post op Facebook

'Ik heb geen mededeling gedaan namens regering over laat storten salarissen ambtenaren'

 
De directeur van het Nationaal Informatie Instituut (NII), Clifton Limburg, is niet te spreken over het feit, dat zijn foto en naam zijn misbruikt bij een post op Facebook. 

Hij heeft geen enkele mededeling gedaan namens de regering over het laat storten van salarissen van ambtenaren, zegt Limburg zaterdag 26 mei 2018 op Starnieuws.

Limburg vindt het erg dat social media misbruikt wordt door personen om valse berichten door te sturen. Dit brengt mensen in de war. Hij benadrukt dat officiële informatie van de regering niet op deze manier wordt gecommuniceerd.

Salarissen van ambtenaren worden volgens Starnieuws maandag gestort.