donderdag 15 februari 2018

KLM schort samenwerking met Insel Air, Curaçao, op

Passagiers KLM van Nederland naar ABC-eilanden of Sint Maarten kunnen niet met zelfde ticket verder reizen met Insel Air


Reizigers die met de KLM vanuit Nederland naar de ABC-eilanden of Sint Maarten vliegen, kunnen voorlopig niet op hetzelfde ticket verder reizen naar een bestemming met Insel Air. Zij moeten een apart ticket kopen voor hun vervolgreis en op de betreffende luchthaven eerst hun bagage afhalen en opnieuw inchecken. Dat komt, omdat de KLM het zogenaamde ‘Interline e-ticket agreement’ met Insel Air ‘ten gevolge van de slechte operationele prestaties’ heeft opgeschort. Dit berich vandaag, donderdag 15 februari 2018, het Antilliaans Dagblad.

In een dergelijke overeenkomst wordt geregeld dat passagiers van een aansluitende vlucht, die door een andere luchtvaartmaatschappij wordt uitgevoerd, gebruik kunnen maken zonder dat zij tijdens de transfer hun bagage hoeven op te halen en opnieuw moeten inchecken.

Vanaf nu moeten KLM-reizigers, net zoals dat al het geval is met andere maatschappijen, twee aparte tickets boeken als zij met Insel Air verder vliegen naar hun eindbestemming.

Insel-cfo André Delger geeft toe dat de Curaçaose maatschappij eind januari, begin februari een ‘moeilijke week’ doormaakte toen beide F-50-toestellen aan de grond stonden en vluchten grote vertraging opliepen of werden gecanceld.

RBC Royal Bank nv in de Dutch Caribbean lijdt fors verlies in 2017

Een verlies van 117,9 miljoen gulden, tegenover winst van 9,8 miljoen in 2016


RBC Royal Bank nv in de Dutch Caribbean is in 2017 in de rode cijfers beland en registreert over het gebroken boekjaar tot en met 31 oktober een verlies van 117,9 miljoen gulden. Orkaan Irma heeft de bankresultaten sterk neerwaarts beïnvloed. Dit meldt het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 15 februari 2018.

Ter vergelijking: over 2016 werd een winst geboekt van 9,8 miljoen en over 2015 een positief resultaat van 21,9 miljoen.

In hun directieverslag schrijven Pierrot Hurtado en Jarl Jie-A-Looi, dat het verlies vooral het gevolg is van 88,5 miljoen aan bijzondere waardevermindering op leningen en voorschotten en 32,1 miljoen aan waardevermindering op goodwill. Uit voorzichtigheid is door de genomen voorzieningen – omdat mogelijk leningen niet zouden kunnen worden afbetaald vanwege de langdurige impact van Irma op de Bovenwindse Eilanden – het resultaat fors negatiever.

Ook was sprake van zo’n 10 procent minder aan netto rente-inkomsten, namelijk 91,6 miljoen tegen nog 101,9 miljoen een jaar eerder. Hoewel de personeelslasten met 61,8 miljoen vrijwel gelijk bleven, namen ‘andere operationele uitgaven’ met 10 miljoen flink toe.

Emsley Tromp verliest Kort Geding tegen Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten

Tromp heeft geen recht op uitbetaling van drie maandsalarissen en eindejaarsuitkering


Het Gerecht in eerste aanleg heeft woensdag 14 februari 2018 in Kort Geding de loonvordering van de voormalige president van de Centrale Bank afgewezen. Emsley Tromp stelde zich op het standpunt dat hij nog recht had op uitbetaling van drie maandsalarissen. Dit bericht het Gemeenschappelijk Hof van Justitie

De Bank had die maandsalarissen toegezegd in het kader van het ontslag van Tromp, maar de Bank heeft dit bedrag verrekend met de door haar voorgeschoten nota’s van advocaten en belastingadviseurs. Die nota’s hadden onder andere te maken met de strafrechtelijke procedure tegen Tromp die vorig jaar is gevoerd.

Het Gerecht heeft nu geoordeeld dat de Bank die nota’s mocht verrekenen met het resterende salaris van Tromp. Volgens het Gerecht kan hij zich niet beroepen op een brief van de toenmalige president a.i., waarin stond dat de Bank na afloop van alle procedures zou bekijken of de nota’s door hem zouden moeten worden terugbetaald. Tromp moet namelijk hebben geweten, dat de president a.i. niet bevoegd was om zo’n toezegging te doen.

Ook vond Tromp dat hij nog recht had op een eindejaarsuitkering van in totaal bijna NAf 500.000, nu hij een dergelijk bedrag ook in de afgelopen jaren steeds heeft gekregen. Het Gerecht heeft ook die vordering afgewezen. Het is volgens het Gerecht nog onvoldoende duidelijk of hij daadwerkelijk recht heeft op een dergelijke eindejaarsuitkering.

Bij zoveel vragen kan een vordering in kort geding niet worden toegewezen.

Etnel (NPS): 'Suriname had veel verder moeten zijn met het voorbereidend werk voor uitvoeren Minamata Verdrag'

'Alles ligt bij een persoon en dat is een van de grootste problemen die we nu hebben'


Suriname zou volgens Assembleelid Patricia Etnel (NPS) anno 2018 veel verder moeten zijn met het voorbereidende werk dat nodig is om het Minamata Verdrag uit te kunnen voeren. Dit benadrukt zij tijdens de openbare vergadering die dinsdag is gehouden. Etnel zei, dat het leiderschap gestuurd moet worden in de richting van een goede toekomst. 'Leiders zeggen dat ze het doen, maar we zien het niet. We zien het niet in geld, we zien het niet in beleid, dan hebben we een groot probleem. Er moet nog veel gebeuren op het gebied van beleid en dan doel ik op veldwerk, voorlichting, bewustwording en educatie.' Dit schrijft Starnieuws vandaag, donderdag 15 februari 2018.

Etnel benadrukte, dat vanaf 2014 veel deskresearch is gedaan, maar het daadwerkelijke veldwerk is uitgebleven. Als zij kijkt naar informatie die de minister van Natuurlijk Hulpbronnen, Regilio Dodson, heeft verstrekt tijdens de openbare commissievergadering, dan ziet zij geen verschil tussen het verslag van 2015 en wat de minister heeft gepresenteerd. Sterker nog, zij ziet vanaf 2015 tot 2017 geen activiteiten van de regering.

Volgens Etnel zou Suriname veel verder moeten zijn met het voorbereidend werk, aangezien de deadlines van het verdrag al in 2020 gehaald moeten worden. 'We moeten eerlijk zijn, dingen moeten goed werken. We werken te centraal en de decentrale rol van de instituten missen we, alles ligt bij een persoon en dat is een van de grootste problemen die we nu hebben', zei Etnel.

Zij vindt dat niet de politieke mensen, maar de deskundigen die volgens haar de uitvoering van het verdrag kunnen trekken, geaccommodeerd moeten worden om het werk te doen.

Commissievoorzitter André Misiekaba (NDP) en Assembleelid Raymond Sapoen vonden dat Etnel geen eerlijke weergave gaf. Er is volgens hen wel degelijk heel veel werk verzet. Misiekaba vindt de regering een onvoldoende geven niet terecht. Na de ratificatie van het verdrag wordt kwik geleidelijk aan verbannen. Eerder zijn er volgens Misiekaba geen acties ondernomen tegen kwik. Juist bij dit verdrag is veel gedaan door de regering. 'Laten wij eerlijk zijn toch.'

Etnel zei in reactie, dat er een onderzoek is geweest in 2015, maar dat daarna weinig is gebeurd. Er is volgens  haar geen beleid om zaken daadwerkelijk uit te voeren.

Veiligheidsdiensten en ambassade VS houden gezamenlijke oefening

Verkeer rond ambassade wordt tijdelijk omgeleidDe nationale veiligheidsdiensten houden vandaag, donderdag 15 februari 2018, met de Amerikaanse ambassade een gezamenlijke oefening. Hierdoor zal het verkeer rondom de ambassade vanaf half negen tot half twee worden omgeleid.

De Kleinestraat zal helemaal worden afgesloten voor het verkeer terwijl de Kristalstraat open blijft voor weggebruikers.

Op de navolgende kruisingen zal het verkeer worden omgeleid: de Pakani- en de Kristalstraat, de Powisi- en de Kristalstraat, de Kleine- en de Kristalstraat, de Kleine- en de Landkoersstraat en de Kleine- en de Kapitein Sluiterstraat.

De weggebruikers worden opgeroepen om te letten op de verkeersborden en de instructies van de verkeerspolitie stipt op te volgen.

Begrotingsbehandeling weer uitgesteld op verzoek regering

Regering heeft nog enkele dagen nodig om stukken in orde te maken voor Assemblee


De hervatting van de begrotingsbehandeling die voor vandaag, donderdag 15 februari 2018, was uitgeschreven, gaat niet door. De regering heeft weer om uitstel gevraagd, omdat ze nog enkele dagen nodig blijkt te hebben om stukken die gevraagd zijn door De Nationale Assemblee in orde te maken. De behandeling is nu gepland voor maandag 19 februari, aldus Starnieuws.

Niet alleen de oppositie, maar ook de coalitie, heeft de regering tijdens de behandeling gevraagd om met een realistische begroting te komen.

'Zoals de begroting nu is ingediend bij De Nationale Assemblee, zal die niet uitgevoerd kunnen worden, omdat het geld daarvoor niet aanwezig is', zei NDP-fractieleider André Misiekaba in december, na een overleg tussen de coalitiefractie en de regering. De behandeling werd in december verdaagd naar de tweede helft van januari. De regering moest onderliggende stukken indienen om de inkomstenverhogende maatregelen te onderbouwen.

De Nationale Assemblee wilde eerst de stukken van de regering hebben, voordat de begroting verder kan worden behandeld. Na overleg met Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons werd besloten dat vandaag de behandeling zou worden hervat.

Richard Kalloe: 'De mensen zijn incompetent, we kunnen nog meer ellende verwachten'

'Potverteren, geld opmaken en niet produceren hebben economisch-financieel landschap in Suriname verziekt en kreupel gemaakt'


Als het aan econoom en ingenieur Richard Kalloe ligt, geeft hij de regering een 3 als prestatie voor het gevoerd financieel beleid. ‘Er is nog steeds geen enkele prestatie geleverd, de mensen zijn incompetent, we kunnen nog meer ellende verwachten’, aldus de econoom woensdag 14 februari 2018 in het Dagblad Suriname. 

Hij voert hierbij ook aan, dat de exportverdiensten haast niets voorstellen. 'Dat geld dat komt binnen rinkelen is afkomstig uit het illegale circuit. En de schulden in dollars die betaald moeten worden, staan nog altijd open.'

Kalloe, die de harde realiteit probeert te verwoorden, laat een waarschuwend geluid horen dat de toestand echt niet de betere kant zal opgaan. Zoals de econoom het verwoordt ‘wordt de ellende groter’. Het is per definitie te verwachten, dat de vreemde valuta tegen december dit jaar zeker de 10 zal bereiken, vooral tegen de achtergrond dat de formele deviezenverdiensten niets voorstellen. De regering heeft geen enkel investeringsbeleid. ‘Ze weten niet wat ze moeten doen.’ Deze situatie wordt door Kalloe getypeerd als ‘corruptie in samenwerking met incompetentie’.

De komende periode zal ook geen enkel wonder gebeuren om het economisch-financieel landschap van Suriname gezond te krijgen. Er is een ander groot probleem, 'de incompetente beleidsmakers hebben geen luisterend oor voor het aanbrengen van correcties’. ‘Je kan ze niet veel leren, omdat ze toch niet willen luisteren. Het heeft geen zin.’ Bij het bieden van een luisterend oor zou enigszins correctie van de koers kunnen plaatsvinden. ‘Het is triest, heel triest.’

Handelingen die wel gepleegd worden door de regering, geeft hij aan met de volgende woorden: ‘potverteren, geld opmaken en niet produceren’. ‘Een trilogie van deze drie woorden heeft het economisch-financieel landschap in Suriname verziekt en kreupel gemaakt. Het gevolg hiervan is dat vooral de kleine man het gelag moet betalen door steeds dieper in zijn portemonnee te tasten om in zijn levensonderhoud en dat van zijn gezinsleden te kunnen voorzien.’

De financiële wantoestanden momenteel had Kalloe ruim van tevoren gedurende de periode 2000 tot 2010 al voorspeld. Hij typeerde deze toen als ‘Schwarzenegger Judgement Day’, de ‘Dag des Oordeels’. Kalloe steekt niet onder stoelen of banken, dat de financieel-economische malaise ook te wijten is aan het beleid dat door de Nieuw Front-regering is gevoerd. ‘Er was al een foute structuur. En de NDP heeft deze structuur voortgezet. De NDP moest een ander beleid voeren. Ze hebben dat niet gedaan, ze hebben het beleid van het Nieuw Front voortgezet.’

Misiekaba (NDP) lijkt opschorten stemrecht Suriname bij VN te bagatelliseren

'Er zijn grotere problemen in het land waar onze focus, energie en aandacht naar toe moet gaan'


Zo reageert NDP-fractieleider André Misiekaba op het besluit van de Verenigde Naties (VN) om het stemrecht van Suriname op basis van artikel 19 van het VN-verdrag te ontnemen. Suriname behoort tot de 12 landen van de VN die voorlopig geen stemrecht hebben, omdat zij al meer dan 2 jaar achter zijn met het betalen van contributie. 

Verschillende parlementariërs wensten dinsdag tijdens de openbare vergadering onmiddellijk door de regering geïnformeerd te worden over dit onderwerp, zo schrijft het Dagblad Suriname woensdag 14 februari 2018.

Misiekaba, die voorzitter is van de vaste parlementaire commissie Buitenlandse Zaken, voerde tijdens de Assembleevergadering aan, dat zijn fractie alle geduld heeft de regering de ruimte te geven de grote problemen binnen Suriname op te lossen en rustig af te wachten op een antwoord in de VN-kwestie. Overigens is volgens hem in eerdere setting al aan Buitenlandse Zaken-minister Yldiz Pollack- Beighle gevraagd naar een lijst van alle internationale organisaties waar Suriname lid van is. Gebleken is dat ook bij een aantal andere organisaties Suriname achter blijkt te lopen met het betalen van contributie.

Waarnemend ABOP-fractieleider Marinus Bee ziet het niet betalen van contributie als een nationale schande. Hij bracht ook naar voren, dat het college door de regering geïnformeerd zou moeten worden bij welke organisaties Suriname nog betalingsachterstanden heeft.

Om het stemrecht terug te krijgen, moet Suriname minimaal 117.402 Amerikaanse dollar betalen, zo blijkt uit een overzicht van de VN dat eind januari is uitgegeven.

Braziliaanse politie redt door onder meter modder bedolven meisje (9) uit kleiput

Meisje valt tijdens spelen in kleiput te PauliceiaDe politie werd dinsdag 13 februari 2018 gefilmd tijdens het met de handen uitgraven van een negenjarig meisje dat in een kleiput was gevallen en werd bedolven onder een meter modder in Pauliceia, Brazilië. 

De militaire politie van Sao Paulo zei, dat ze op patrouille waren toen ze werden benaderd door een vrouw die zei dat een klein kind onder de modder was begraven.

(Bron: Google Earth/Suriname Mirror)
Nadat ze besloten hadden geen zware machines te gebruiken om bij het meisje te komen, omdat ze vreesden dat ze haar zou verwonden, gebruikten de politie en andere omstanders hun handen om gaten in de modder te graven, ook al wisten ze niet waar het kind precies was bedolven.

Uiteindelijk lokaliseerde de politie het meisje ongeveer een meter diep in de modder en kon haar luchtwegen vrij maken, hoewel ze nog steeds moeite had met ademhalen, terwijl de klei op haar borst duwde.

De politie zei dat ze in staat waren om het meisje, genaamd Isabele, te bevrijden, die naar het plaatselijke ziekenhuis werd gebracht en waarvan werd gezegd dat het goed gaat met haar.(Suriname Mirror/ABC.net.au/SigaMais.com/tribunahoje.com/YouTube)