donderdag 21 mei 2020

Partiële lockdown, avondklok, 24 en 25 mei opgeschort

Vanaf vrijdag 22 mei wordt luchtruim opengesteld voor binnenlands personenverkeer


Op 24 en 25 mei wordt tijdelijk de partiële lockdown opgeschort. 'Dat wil zeggen dat de avond lockdown vanaf middernacht van zondag op maandag - tot dinsdag in de ochtend tijdelijk niet zal gelden', zei president Desi Bouterse donderdagavond 21 mei 2020 tijdens een toespraak op radio en televisie. 

Op dinsdag 26 mei om 23:00 uur zal de partiële lockdown weer regulier gelden. Dit met dien verstande, dat de overige gezondheidsmaatregelen ook gedurende de verkiezingen van kracht blijven, zoals de sociale afstand van minimaal 1,5 meter en de reguliere hygiene-maatregelen.

Bouterse roept de kiezers op maandag niet thuis te blijven maar te gaan stemmen. 'Laat u zich niet afleiden door onjuiste berichtgeving. Ik wil u meegeven, dat u erop kunt vertrouwen dat de verkiezingsorganisatie alles in het werk stelt; dat men de afgelopen weken dag en nacht werkt; om u in de gelegenheid te stellen om veilig uw stem uit te brengen. Blijft u daarom in dit specifieke geval niet thuis, maar gaat u stemmen.'

Vanaf vrijdag wordt het luchtruim opengesteld voor binnenlands personenverkeer. Personen- en vrachtverkeer binnen Suriname wordt mét inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen toegestaan.

De grenzen blijven nog steeds gesloten, zei het staatshoofd. Oversteken van of naar de buurlanden is dus niet toegestaan. Bewegingen aan de Surinaamse zijde via de rivier en over land zullen wel worden toegestaan.

De tekst van de toespraak van de president:

'Goedenavond Suriname,
Vanavond richt ik mij tot u met een update over de maatregelen in het kader van Covid-19 in Suriname. Er is momenteel een beter beeld van de bewegingen en omstandigheden aan onze grenzen. Ondanks de getroffen maatregelen heeft zich toch één nieuwe, actieve importcase van Covid-19 kunnen voordoen in ons land. De veiligheids- en gezondheidsautoriteiten geven echter de verzekering dat de situatie beheersbaar is.

Ik weet dat het moeilijk is om te wennen aan de nieuwe omstandigheden. Ik dank u daarom voor uw continue inzet om mee te werken. Zeker gezien wij ons op dit moment vlak voor de algemene, vrije en geheime verkiezingen bevinden. De afgelopen weken is de regering continu bezig geweest om te garanderen dat deze verkiezingen doorgang kunnen vinden, en wel op maandag 25 mei 2020. Dit jaar valt de verkiezingsdag samen met Ied-Ul-Fitr, maandag zal dan ook gelijkgesteld zijn aan de zondag.

De ogen van de wereld zullen op ons gericht blijven gezien de positieve resultaten die wij tot op heden geboekt hebben. Wij zullen op basis van de adviezen die voor handen zijn, maar vooral op basis van gezond verstand, deze verkiezingen zo veilig mogelijk organiseren.

Met inachtneming van de veiligheidsoverwegingen willen wij eenieder zoveel mogelijk in staat stellen om hun democratisch recht uit te oefenen. Alle stemgerechtigden die zich op maandag 25 mei in Suriname in quarantaine bevinden, zullen dan ook in de gelegenheid gesteld worden om hun stem uit te brengen. Het Nationaal Covid-19 Management Team zal de instructies hiertoe communiceren met deze groep.

Om de totale verkiezingsorganisatie de ruimte te geven voor de uitoefening van haar taken zullen de volgende Covid-19 maatregelen gelden:

• Maatregel 1.
Op 24 en 25 mei gaan wij tijdelijk de partiële lockdown opschorten. Dat wil zeggen dat de avond lockdown vanaf middernacht van zondag op maandag - tot dinsdag in de ochtend tijdelijk niet zal gelden. Op dinsdag 26 mei om 23:00 uur zal de partiële lockdown weer regulier gelden.
Dit met dien verstande dat de overige gezondheidsmaatregelen ook gedurende de Verkiezingen van kracht blijven, zoals: o De sociale afstand van minimaal 1,5 meter
o De reguliere hygiëne maatregelen

• Maatregel 2.
Het luchtruim voor binnenlands verkeer wordt per vrijdag 22 mei 2020 opengesteld. Personen- en vrachtverkeer binnen Suriname wordt mét inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen toegestaan.

• Maatregel 3.
Ten aanzien van de grensgebieden is besloten dat:
o a.) De grenzen gesloten blijven; oversteken van of naar de buurlanden is dus niet toegestaan.
o b.) Bewegingen aan de Surinaamse zijde via de rivier en over land zullen wel worden toegestaan.
o c.) De checkpoints op de strategische posities blijven gehandhaafd. Ziet u verdachte gevallen? Helpt u ons allen en meldt dit alstublieft bij de autoriteiten.

De afgelopen week zijn er door het Covid-team gesprekken gevoerd met de diverse sectoren. De gewijzigde richtlijnen worden door het Nationaal Covid-19 Management Team toegelicht. Suriname, we staan op een belangrijk punt. Niet alleen omdat wij onze stem zullen doen gelden, maar ook omdat wij naar een nieuwe fase van aanpassing van maatregelen gaan.

Zorgt u dat u uw voorzorgsmaatregelen neemt. Volgt u de Covid-19 gerelateerde aanwijzingen bij de stembureaus. Laat u zich niet afleiden door onjuiste berichtgeving. Ik wil u meegeven dat u erop kunt vertrouwen dat de verkiezingsorganisatie alles in het werk stelt; dat men de afgelopen weken dag en nacht werkt; om U in de gelegenheid te stellen om veilig uw stem uit te brengen. Blijft u daarom in dit specifieke geval niet thuis, maar gaat u stemmen!

Laten wij maandag onder de gegeven omstandigheden alstublieft extra geduldig, respectvol en verantwoordelijk met elkaar omgaan. Vanaf 26 mei 11 uur ’s avonds gaan wij, omwille van ons aller gezondheid, weer terug naar de partiële lockdown situatie.

Ik dank u.'

Nieuwe belofte president Bouterse: 'Suriname krijgt een nieuwe, geavanceerde luchthaven'

'Binnenkort start groundbreaking voor bouw van onze nieuwe, geavanceerde luchthaven'President Desi Bouterse laat donderdag 21 mei 2020 via Facebook weten, dat Suriname een nieuwe, geavanceerde luchthaven krijgt.

'Ik geloof dat we ready zijn om de kracht van onze geografische ligging volop te benutten. Binnenkort start de groundbreaking voor de bouw van onze nieuwe, geavanceerde luchthaven 🙏🇸🇷 Een preview.'

De preview bestaat uit bovenstaande twee plaatjes die een indruk moeten geven van hoe de luchthaven eruit gaat zien.Critici hechten weinig waarde aan deze nieuwe belofte van Bouterse. 'Niet alleen had hij ons fly-overs en een trein beloofd, ook de belofte van een lagere valuta koers en goedkopere producten in de winkel, weet deze president niet waar te maken. Het zijn pure verkiezingspraatjes', is de strekking op social media.

Z’n eigen achterban daarentegen is laaiend enthousiast en juicht het initiatief toe met de NDP-slogan 'We can do the job!'.

(Suriname Mirror/Watetkant.net/Facebook)

NDP dwarsboomt toelating Mohab-Ali (VHP) en Sardjoe (NPS) tot Assemblee

Coalitie verleent geen quorum...

- Rusland (NPS): 'Fractieleider Amzad Abdoel heeft zich niet aan zijn woord gehouden'
- Sardjoe: 'Het is democratuur,dictatuur in jassen van de democratie'


Mohammad Barkatoellah Mohab-Ali (VHP) en Prim Sardjoe (NPS) zijn vandaag, donderdag 21 mei 2020, in lijn der verwachting, niet toegelaten tot De Nationale Assemblee. De coalitie heeft, zoals eerder aangekondigd door fractieleider Amzad Abdoel, geen quorum verleend, aldus Starnieuws. Er waren samen met Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons twaalf leden van de oppositie aanwezig. Na het lezen van de namen van de aanwezigen werd de vergadering meteen beëindigd.


Gregory Rusland, voorzitter van de NPS, en Asiskumar Gajadien, ondervoorzitter van de VHP, zeggen dat de coalitie tot het laatste moment een reden heeft gezocht om het rechterlijke vonnis niet uit te voeren. Rusland voert aan, dat Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan allang teruggeroepen zijn. Door allerlei foefjes toe te passen, waarbij zelfs de wet is gewijzigd, is het tweetal in het parlement gebleven.

Het Centraal Hoofdstembureau heeft in eerste instantie ook geweigerd om uitvoering te geven aan de beslissing van de rechter. Uiteindelijk na de uitspraak van het Hof van Justitie zijn de stukken in orde gemaakt.

'Tijdens een huishoudelijke vergadering heeft de fractieleider van de NDP toegezegd mee te zullen werken aan de toelating van de twee leden. Hij heeft zich niet aan zijn woord gehouden,' meent Rusland.

De bodemprocedures waar de coalitie zich op beroept, heeft te maken met interne aangelegenheden van de Pertjajah Luhur. Als Mohab-Ali en Sardjoe sinds Sapoen en Chitan teruggeroepen zijn, waren toegetreden tot De Nationale Assemblee, zag de situatie er nu waarschijnlijk anders uit. Dan waren de verhoudingen in De Nationale Assemblee veranderd en zou de regering voorzichtiger zijn geweest.

Gajadien merkt op, dat de coalitie nu niet meegewerkt heeft aan de toelating van Mohab-Ali en Sardjoe. 'Mohab-Ali is kandidaat van de VHP in Wanica. Het volk zal ervoor zorgen dat hij in enkele dagen gekozen wordt en alsnog kan toetreden tot het parlement. Het is een kwestie van dagen', merkt Gajadien op.

'Dit geeft de bandeloosheid aan die deze coalitie in haar banieren voert', zegt Gajadien in de Ware Tijd. Gajadien zegt ook, dat Mohab-Ali, die op plek 5 staat in zijn kiesdistrict, op 25 mei zeker wordt gekozen.

Rusland stelt, dat in de afgelopen periode de rechtsstaat dieptepunten heeft meegemaakt. Ook hij kijkt uit naar maandag, wanneer het volk opnieuw zal spreken.

Sardjoe: 'Ik ben niet teleurgesteld. Dit geeft aan dat het democratisch gehalte van de coalitie zero is. Met een kleine meerderheid kan je alles uithalen. Zelfs de rechterlijke macht wordt gebagatelliseerd. Het is democratuur: dictatuur in jassen van de democratie.'

Moorden in Mexico bereiken recordniveaus eerste vier maanden van 2020

Eerste vier maanden van dit jaar 11.535 moorden geregistreerd


Het aantal moorden in Mexico bereikte recordniveaus in de eerste vier maanden van 2020 en steeg met 2,4% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, aldus woensdag 20 mei 2020 gepresenteerde officiële gegevens, wat een tegenslag betekent voor de inspanningen van de regering om de orde te herstellen. 

President Andres Manuel Lopez Obrador heeft beloofd het door bendes veroorzaakte geweld te bestrijden toen hij in december 2018 aantrad, maar de moorden bereikten een recordniveau in 2019 en bleven stijgen, zelfs tijdens de afsluiting van het coronavirus.

In de eerste vier maanden van dit jaar werden 11.535 moorden geregistreerd, tegenover 11.266 moorden in dezelfde periode vorig jaar, zo bleek uit voorlopige gegevens van het ministerie van Veiligheid.

Vorig jaar werden in Mexico iets meer dan 34.600 moorden geregistreerd.

Mexico begon eind maart met het opleggen van beperkingen om de uitbraak van het coronavirus te beteugelen, een ontwikkeling waarvan sommige analisten hoopten dat deze zou kunnen leiden tot een vermindering van het criminele geweld. Maar, tussen maart en april werden bijna 6.000 moorden geregistreerd, een van de ergste periodes van twee maanden die ooit zijn geregistreerd.

Lopez Obrador heeft een meer verzoenende strategie genomen om geweld aan te pakken, een strategie die zich richt op de oorzaken van misdaad, met name door armoede en corruptie te verminderen. Hij heeft echter toegegeven, dat Mexico het beter moet doen, en deze maand heeft hij de strijdkrachten opgedragen de veiligheid op straat nog vier jaar te helpen afhandelen, waarmee hij een beleid verlengt van zijn voorgangers die hij al lang bekritiseerd had.

De president ligt ook onder vuur voor het verslag van de regering over de aanpak van geweld tegen vrouwen. De laatste gegevens wezen op vooruitgang. In het jaar tot en met april waren er 314 vrouwenmoorden, een misdaad die volgens de Mexicaanse wet wordt omschreven als moord op een vrouw om redenen van geslacht. Dat was een daling van 2,2% ten opzichte van 2019.

(Suriname Mirror/Puerto Vallarta Daily News)

Mexicans autoriiteiten nemen twee Bengaalse tijgers in een huis in beslag

Een van de tijgers zwierf door de straten van de stad Tlaquepaque, Jalisco


Het Mexicaanse Procuraduría Federal de Protección al Ambiente heeft twee Bengaalse tijgers uit een huis in de staat Jalisco in beslag genomen. De dieren werden ontdekt nadat een video was gedeeld op social media van een van de tijgers die door de straten van de stad Tlaquepaque zwierf, met een man die probeerde hem met een lasso te vangen. 

Bij ondervraging door ambtenaren kon de eigenaar bewijzen dat de dieren legaal in Mexico waren. Maar, hij kon niet aantonen dat hij zich aan de veiligheidsvoorschriften hield.


De lokale bevolking was verrast toen ze zagen dat een aantal mannen de tijger door de straten achtervolgden en de video op social media plaatste.

De tijgers - een mannetje en een vrouwtje - zijn respectievelijk 10 maanden en 2 jaar en 9 maanden oud en bevonden zich in een goede gezondheidstoestand, zonder tekenen van slechte behandeling.


Ambtenaren zeiden dat ze aan hun eigenaar zouden worden teruggegeven als hij kon aantonen dat hij adequate veiligheidsmaatregelen kan nemen om het publiek te beschermen.

Dit is niet de eerste keer dat er Bengaalse tijgers door de straten van Mexico zwerven.

* Tiener betrapt op smokkelen van tijgerwelp naar Amerika
* Tijgerwelp achtergelaten aan de grens tussen de VS en Mexico

In 2017 zei een Californische man dat hij een welp kocht voor $ 300 van iemand die met een volwassen tijger in Tijuana liep. Hij werd gearresteerd nadat hij probeerde de welp de Amerikaanse grens over te smokkelen.

(Suriname Mirror/Informador/BBC/Twitter/El Universal)

Meer dan 100.000 coronabesmettingen in Peru en meer dan 3.000 mensen overleden

(Bron foto: Twitter)
Na Brazilië is Peru het zwaarst getroffen land van Zuid-Amerika


In Peru is het aantal bekende coronabesmettingen de grens van 100.000 gepasseerd, meldde het ministerie van Volksgezondheid woensdag 20 mei 2020. Na Brazilië is Peru het zwaarst getroffen land van Zuid-Amerika wat vastgestelde infecties betreft. 

Volgens de officiële cijfers zijn in het land meer dan 3.000 mensen overleden aan het coronavirus.


Alleen in Mexico (ruim 5600) en Brazilië (bijna 18.000) zijn meer sterfgevallen gemeld in Latijns-Amerika.


Peru heeft zowel het aantal besmettingen als doden sinds 30 april zien verdrievoudigen, ondanks dat de overheid negen weken geleden voor het hele land een lockdown instelde. De grote meerderheid van alle gevallen zijn tot dusver gerapporteerd in hoofdstad Lima en de nabijgelegen havenstad Callao.

Het Peruaanse gezondheidsstelsel staat onder grote druk door de toestroom van coronapatiënten. Openbare ziekenhuizen hebben te kampen met grote tekorten aan medische voorraden.


(Suriname Mirror/El Comercio/ANP/El Observador/Twitter)

Meisje (13) van Guyanese afkomst al sinds 12 mei vermist

Politie zoekt ook 30-jarige Soedesh Budernath, verdacht van schaking

- Man woont paar huizen verwijderd van vermist meisje...
- Gezochte verdachte ook in beeld als schutter te Meerzorg waarbij 28-jarige Cubaan werd doodgeschoten


De 13-jarige Shaniah Yangapatty, geboren op 29 mei 2006 in Guyana en wonende aan de Commissaris Roblesweg 21 te Paramaribo, wordt al sinds 12 mei vermist. Shaniah is die dag omstreeks twee uur 's middags van huis vertrokken met onbekende bestemming, aldus het opsporingsbericht donderdag 21 mei 2020 van het Korps Politie Suriname. 

Ze was gekleed in een rode blouse zonder schouderbanden en een rode rok. Ze is sedertdien niet huiswaarts gekeerd.

Opmerkelijk is, aldus Waterkant.net, dat de politie ook een tweede opsporingsbericht heeft uitgebracht, met betrekking tot de opsporing, aanhouding en voorgeleiding van de circa 30-jarige verdachte Soedesh Budernath. Hij is ook woonachtig aan de Commissaris Roblesweg, op nummer 19.

Deze man zou zich schuldig hebben gemaakt aan schaking zoals genoemd in het Wetboek van strafrecht. Schaking is het zonder toestemming wegvoeren van een vrouw, met de bedoeling om met haar te gaan samenwonen of trouwen. Daarbij kan het gaan om een minderjarige vrouw die vrijwillig, maar tegen de zin van haar ouders of voogden wordt meegevoerd.

Volgens het Dagblad Suriname is Budernath door de afdeling Kapitale Delicten ook in beeld gebracht als de vermoedelijke schutter van het schietincident op dinsdagavond 17 mei te Meerzorg, waarbij de 28-jarige Cubaan Leosbel Izquierdo Noriego van het leven werd beroofd.

Het hoofd Bestrijding Zware Criminaliteit verzoekt daarom de opsporing van deze personen.

Eenieder die informatie kan verstrekken over de verblijfplaats van het vermiste meisje en de gezochte verdachte wordt verzocht om contact te maken met de politie van bureau Geyersvlijt. Informatie kan doorgegeven worden via de telefoonnummers 451222, 451677 en 453570, de Centrale Meldkamer via 115 of de dichtstbijzijnde politiepost.

VHP roept president Bouterse op zijn gewraakte resolutie aan te passen

'Tellen van de stemmen mag maandagavond niet worden onderbroken'


De VHP roept president Desi Bouterse op om elke schijn van fraude of onregelmatigheden te voorkomen en de presidentiële resolutie van 15 mei aan te passen. Het tellen van de stemmen maandagavond mag niet worden onderbroken. 

Tijdens een persconferentie heeft VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi nogmaals opgeroepen om de avondklok voor de dag van verkiezingen op te heffen, zo schrijft Starnieuws donderdag 21 mei 2020.

'De lockdown moet geen belemmering vormen voor personen die de telling uitvoeren en/of toezicht houden op de telling. Indien de avondklok niet wordt opgeheven, dienen alle personen die een rol hebben bij de telling en/of toezicht op de telling houden te voorzien van een avondpas, zodat zij hun werk kunnen doen en de telling onafgebroken kan plaatsvinden.' 

'Er dienen voorzieningen getroffen te worden zodat alle personen die een rol hebben bij de telling en/of toezicht op het stembureau houden, daar kunnen verblijven zodat de telling onafgebroken kan plaatsvinden.'

'Aangevoerd wordt dat de gewraakte resolutie de mogelijkheid schept het tellen te onderbreken omdat personen belast met de telling vanwege de avondklok tijdig thuis moeten zijn. Voor de VHP is dit onaanvaardbaar. Om elke schijn van mogelijke onregelmatigheid of fraude in de nacht te voorkomen, dient de telling onafgebroken te geschieden, tot alle stemmen in een stembureau zijn geteld en geverifieerd conform de regels van de kieswet en het toezicht van het Onafhankelijk Kiesbureau.'

'Het stoppen van de telling zal het vertrouwen van de kiezers in het proces ondermijnen. Bovendien zal het onmiddellijk de legitimiteit van de uitslag in geding brengen en daarmee Suriname zowel nationaal als internationaal schade berokken.'

Anti-Fraude Platform verontrust over inhoud presidentiële resolutie inzake verkiezingsdag

'Resolutie in strijd met de Kiesregeling en moet ingetrokken worden'

'Onaanvaardbaar telling van de stemmen te onderbreken vanwege de geldende lockdown'


'Met verontrusting heeft het Anti-Fraude Platform (VHP, NPS, PL, ABOP, DOE, PALU, DA'91, DNL, STREI, PRO, A20, SPA) kennis genomen van de resolutie van 15 mei inzake het verloop van de verkiezingen op maandag 25 mei. Het is opmerkelijk, dat deze essentiële resolutie in werking is getreden op 15 mei en pas vandaag, 20 mei, bekend is gemaakt aan belanghebbenden. 

Bij nauwkeurige bestudering, kan onmiddellijk worden geconstateerd dat de resolutie in strijd is met de Kiesregeling en dus ingetrokken dan wel aangepast moet worden met inachtneming van vigerende wetgeving. 

Ongeacht de resolutie, zal de ongewijzigde voortzetting van de Covid-19 maatregelen tot nu toe inhouden dat op de meeste stembureaus de telling stopgezet zal moeten worden. Het is voor het AFP onaanvaardbaar, dat de mogelijkheid zou bestaan de telling van de stemmen te onderbreken vanwege de geldende lockdown. Om elke schijn van mogelijke onregelmatigheid of fraude te voorkomen, dient de telling onafgebroken te geschieden, tot alle stemmen in een stembureau zijn geteld en geverifieerd conform de regels van de kieswet en het toezicht van het OKB. 

Het AFP Platform roept de regering en de President daarom op stappen te nemen om er voor zorg te dragen dat de telling niet wordt onderbroken.

Het AFP heeft daar de volgende voorstellen voor die elk een oplossing bieden voor deze ongewenste situatie: 

1. Opheffing van de lockdown rondom en op de dag van de verkiezingen, zodat dit geen enkele belemmering vormt voor de kiezers, personen die de telling uitvoeren en/of toezicht houden op de telling, waarnemers en de samenleving. 

2. Zorg dragen dat het openbaar vervoer volledig beschikbaar is in het gehele land, zodat de burgers geen belemmeringen ondervinden voor hun gang naar de stembus. Het stoppen van de telling zal het vertrouwen van de kiezers in het proces ondermijnen. Bovendien zal het onmiddellijk de legitimiteit van de uitslag in geding brengen en daarmee Suriname zowel nationaal als internationaal schade berokkenen. 

Eveneens wensen wij erop te wijzen, dat de resolutie afwijkt van de finale Covid-19 instructie ten aanzien van de toelating van politieke waarnemers bij het stem- en tellingsproces. Deze instructie, welke afkomstig is van het ministerie van Binnenlandse Zaken en verstrekt is ten behoeve van de stembureaus is ook verstrekt aan de politieke partijen die deelnemen aan de verkiezingen. Dit verhoogt wederom veel onduidelijkheid omtrent de wijze waarop de politieke waarnemers in de gelegenheid gesteld zullen worden volledig, en gebruikmakend van hun verworven en democratische rechten, deel te nemen aan deze processen. 

Wij kijken uit naar een spoedige reactie van de betrokken instanties. 

AFP Management Team 
Paramaribo, 
20 mei 2020'

NDP stonfutu Astrid Belliot ondersteunt de VHP

'Ideologie en idealen van de NDP zijn nauwelijks meer te herkennen'


Astrid Belliot van de NDP zegt, dat de ideologie en idealen van de NDP nauwelijks meer te herkennen zijn, daarom gaat ze nu de VHP ondersteunen, aldus de VHP donderdag 21 mei 2020. 

Astrid Belliot: 'Als een van de stonfutu’s van de Nationale Democratie Partij laat het mij geen keus, gegeven het volksonvriendelijk beleid, gevoerd in de achter ons liggende jaren, het besluit te nemen de partij gedag te zeggen. De ideologie en de idealen, op basis waarvan op onbaatzuchtige wijze ondersteuning werd gegeven aan de NDP, zijn nauwelijks meer te herkennen.'

'Op verschillende momenten is op zeer kritische wijze hierover gewag gemaakt, in de hoop dat men zou inzien, dat het pad welke men opging niet eentje was welke dit land en zijn inwoners ten goede zou komen. Het is bijzonder pijnlijk te moeten ervaren dat het gros van samenleving letterlijk tot de bedelstaf is gedegradeerd. Dit, gegeven het funeste financieel- economische beleid.'

'Gebleken is dat de huidige regeerders absoluut niet in staat zijn dit land te kunnen leiden. Om te voorkomen dat het herstel onoverkomelijk is, moet hier drastisch verandering c.q. verbetering in worden gebracht.'

'Na goed overleg met mijn familie, vrienden maar ook kennissen, die eveneens door mijn overtuigingskracht, ook voor de NDP hadden gestemd, is het besluit genomen om thans de VHP, de Orange Movement, onder leiding van Chan Santokhi, te ondersteunen. Makakandra w’o set én kon.'

Geduld bushouders door minister Chotkan zwaar op de proef gesteld

'Bushouders moeten minimaal nog één week wachten op hun geld'


Minister Vijay Chotkan van Openbare Werken, Transport en Communicatie heeft na een urenlang gesprek met een delegatie van de Particuliere Lijnbushoudersorganisatie (PLO) gevraagd om meer geduld. De bushouders moeten volgens de bewindsman 'minimaal nog één week wachten' voordat ze hun geld daadwerkelijk in handen kunnen krijgen, zo bericht de Ware Tijd vandaag, donderdag 21 mei 2020. 

De bushouders waarschuwen, dat ze niet aan het lijntje moeten worden gehouden. Ze hebben gisteren al even uit onvrede over de gang van zaken een barricade opgeworpen op de rotonde aan de Jagernath Lachmonstraat. 'We willen geld zien. We willen geen verhalen horen. We zitten al zolang thuis en telkens worden we van het kastje naar de muur gestuurd', zegt Faizel Bholai, trekker van de groep. Bushouders plaatsten enkele bussen op de rotonde, waardoor het overige verkeer niet voorbij kon.

'Wat we woensdag hebben gedaan, is pas het begin. Dit is pas de trailer. Als ze hun belofte niet nakomen gaat de echte film beginnen', aldus Bholai zonder in details te treden.

De belangrijkste reden voor het protest is de tariefsaanpassing; voor een stadsrit willen de bushouders minimaal Srd 3,85 in plaats van de Srd 1,85. Vanuit de regering is daar - tot woede van de bushouders - nog steeds geen groen licht voor gegeven.

Chotkan zei eerder, dat de regering dit vraagstuk eerst goed moet bestuderen. De bushouders willen ook de overbruggingstoelage ontvangen die in verband met de coronapandemie was beloofd door president Desi Bouterse.

Bholai benadrukt dat de groep het wachten beu is en graag het geld in handen wil. Indien de Covid-19-ondersteuning uiterlijk volgende week donderdag niet is gestort op de rekening van de PLO,dan  gaan de bushouders weer harde acties voeren.

Cocaïnewasserij aangetroffen in woning Amsterdam-West - Vooralsnog is niemand aangehouden

In woning lag alle voor een wasserij benodigde apparatuur


Een melding van een voorbijganger leidde gisteravond tot de vondst van een cocaïnewasserij aan de Davisstraat in Amsterdam-West. De recherche doet nader onderzoek, vooralsnog is niemand aangehouden, zo bericht de politie vandaag, donderdag 21 mei 2020. 


Agenten namen rond 22.10 uur, na een melding over een vreemde lucht, poolshoogte en troffen in de woning een opstelling die vermoedelijk als locatie voor het verwerken c.q. versnijden van drugs wordt gebruikt. De aangetroffen verdovende middelen - een nog nader te onderzoeken hoeveelheid - zijn afgevoerd ter vernietiging en de wasserij is ontmanteld.

In de woning lag alle voor een wasserij benodigde apparatuur, zoals een zogeheten blokkenpers en chemicaliën, waaronder vaten met Aceton. In een wasserij wordt cocaïne uit andere materialen onttrokken.

Cocaïne wordt meestal in gangbare stoffen of materialen verwerkt, zodat ze bij transporten over de grens moeilijk traceerbaar zijn. Denk daarbij aan bijvoorbeeld shampoo of kleding/textiel.

Mogelijk explosief in Rotterdamse Frits Ruysstraat bij Surinaams eethuis

Bij eethuis zaten op 12 mei kogelgaten in de voordeur


In Rotterdam zijn brandweer en politie bezig met een mogelijk explosief in de Frits Ruysstraat. Dit melden diverse landelijke en lokale media vandaag, donderdag  21 mei 2020.


'Het Team Explosievenverkenning van de politie onderzoekt of het om een echt explosief gaat', laat de politie weten.


De straat is afgezet. Een aantal woningen is ontruimd.Volgens ooggetuigen gaat het om een Surinaams eethuis, hetzelfde als waar op 12 mei kogelgaten in de voordeur zaten. Toen werden zeker zeven kogels gelost op de zaak.

Stichting Mulokot Kawemhakan zorgt voor voedselpakketten voor bewoners Palumeu, Apetina en Kawemhakan

'We proberen alles zelf te doen, we willen niet afhankelijk zijn'


De Ware Tijd meldt vandaag, donderdag 21 mei 2020, dat de voedseltekorten waarmee de dorpelingen van Palumeu, Apetina en Kawemhakan (Anapaike) al weken kampen dankzij medewerking van de stichting Mulokot Kawemhakan enigszins zijn verlicht. In Palumeu gaat het om 85 gezinnen, in Apetina om ongeveer zeventig en in Kawemhakan om 52. 

Activistr Jupta Itoewaki, voorzitster van de stichting Mulokot Kawemhakan, heeft begrepen dat in Palumeu het voedseltekort zich sinds april voordoet. Ook is de cassaveoogst mislukt door wateroverlast en draagmieren. Dat dorp had al eerder voedselhulp gekregen. Echter, een tweede zending kon niet doorgaan omdat de vliegmaatschappijen geen vluchten mochten uitvoeren naar het gebied vanwege de Covid-19-lockdown. Deze week zijn de vrachtvluchten hervat, waardoor er weer voedsel naar de dorpen kon worden gestuurd.

De situatie is bekend bij het Covid-19-Managementteam, zegt Itoewaki. Het voedseltekort was al aangekaart op 17 april, tijdens een overleg met het traditioneel gezag in de Congreshal. Er is ook een persbericht over het probleem uitgegaan. 'We hebben in onze brief ook geschreven, dat we last ondervinden van illegale Brazilianen en gevraagd om militaire assistentie', zegt Itoewaki.


Begin mei heeft het Covid-19-Managementteam via coördinator Daniëlle Veira aangegeven, dat er voedselpakketten zijn uitgedeeld als onderdeel van het project 'Dringi dresi, wakti siki'. Maar, Itoewaki heeft bericht gekregen dat niet iedereen een pakket heeft gehad. 'Waarom is mij onbekend. Mensen hebben gezegd dat er alleen pakketten zijn gegeven aan NDP'ers, maar of dat klopt weet ik niet. Wat voor mij nu belangrijk is, is dat er een gedeelte zit zonder voedsel.'

Bij de hervatting van de vrachtvluchten heeft de stichting negentien zakken rijst van 25 kilo naar Palumeu gestuurd. Gisteren zou kippenvlees voor de inheemsen in Apetina worden bezorgd.

De kosten van de levensmiddelen en van de vluchten worden betaald door de stichting en Surinaamse en buitenlandse donateurs. 'We proberen alles zelf te doen, we willen niet afhankelijk zijn.'

Ook Kawemhakan lijdt onder voedselschaarste. 'Naar Palumeu en Apetina kunnen we voornamelijk rijst sturen, want daar kunnen de dorpelingen nog aan vlees komen, maar Kawemhakan moet van alles hebben.'

Districtscommissaris August Bado van het Tapanahonigebied bevestigt, dat hij op de hoogte is van de voedselschaarste. Over het vermeende 'names and faces' bij de verstrekking van de overheidspakketten, kan hij niet veel zeggen. 'De distributie is gedaan door het Bureau Volkscontacten van het Kabinet van de President.'

Justitie Suriname gelast opsporing op Curaçao geboren vuurwapen- en vluchtgevaarlijke verdachte

Francis Anthony De Pool (35) onder meer verdacht van moord en doodslag


De procureur-generaal bij het Hof van Justitie in Suriname verzoekt, gelast de opsporing, aanhouding en voorgeleiding van de 35-jarige verdachte Francis Anthony De Pool.

De politie waarschuwt dat de man vuurwapen- en vluchtgevaarlijk is. De Pool wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan moord, doodslag; opzettelijke vrijheidsberoving en overtreding Vuurwapenwet.

De op Curaçao geboren man is volgens de politie alcoholist en hardruggebruiker en verbleef in hotel Ramada aan de Waterkant en aan de Picassostraat 56 te Paramaribo.

Eenieder die informatie kan verstrekken over de verblijfplaats van deze verdachte wordt verzocht om contact te maken met de afdeling Kapitale Delicten van het Korps Politie Suriname via de telefoonnummers 403645 en  403252, het Command Center via 115 of de dichtstbijzijnde politiepost.

CBvS verlaagt tijdelijk de Srd-kasreserveverplichting van banken met 7.5%

Banken worden in staat gesteld nieuwe kortlopende kredieten te verstrekken


De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft tijdelijk de Srd-kasreserveverplichting van de commerciële banken met 7.5% verlaagd. De handelsbanken moeten verplicht 35% kasreserve aanhouden bij de banken. Nu is dit percentage teruggebracht naar 27.5%. 

De banken zullen in staat gesteld worden om nieuwe kortlopende kredieten te verstrekken aan bedrijven en instellingen in de private sector en aan particulieren die getroffen worden door de Covid-19 crisis. De speciale rente die hiervoor wordt gerekend is 7,5% per jaar, hetgeen significant lager ligt dan de huidige marktrente.

'Door de verlaging treedt er liquiditeitsverruiming op voor de commerciële banken en neemt de kredietruimte toe. De liquiditeitsverruiming heeft als strikte doelbepaling het verschaffen van liquiditeit en kredietverlening aan kredietwaardige aanvragers ter verlichting van de effecten van de Covid-19 crisis', stelt de CBvS in een persbericht, aldus Starnieuws vandaag, donderdag 21 mei 2020.

De economische bedrijvigheid en de werkgelegenheid zijn door de pandemie onder druk komen te staan. Veel bedrijven, instellingen en sommige particulieren zijn tijdelijk verminderd of niet in staat om aan de terugbetaalverplichting van leningen te voldoen en/of hebben tijdelijk extra kredietruimte nodig om deze moeilijke periode te overbruggen.

De CBvS heeft in samenwerking met de Surinaamse Bankiersvereniging een 'Covid-19 Financieel Crisisteam' ingesteld, aldus het gezamenlijk uitgebracht persbericht. De overige voorwaarden voor de kredieten die in deze faciliteit worden verstrekt is conform het kredietbeleid van de commerciële banken.

Vanwege het kortlopend en specifiek karakter van deze maatregel verwacht de CBvS dat de extra liquiditeiten geen verstoring van de economie vanuit monetair oogpunt teweeg zullen brengen. Deze maatregel leidt er juist toe dat bedrijven samen met hun huisbank de crisis beter kunnen weerstaan. Bedrijven kunnen contact opnemen met hun huisbank om informatie in te winnen hoe zij in aanmerking kunnen komen voor de Covid-19 faciliteit.

De CBvS biedt de commerciële banken de mogelijkheid om uitstel van betaling te verlenen voor 3 tot 6 maanden aan bedrijven, instellingen en particulieren die getroffen worden door de negatieve effecten van de Covid-19 crisis. Per instelling zullen indien noodzakelijk, specifieke maatregelen worden genomen gericht op tijdelijke verlichting van de solvabiliteits- en liquiditeitseisen, maar wel een aanscherping van de governance.

In de gevallen waar per instelling tijdelijk afgeweken is van de algemeen geldende richtlijnen zullen extra acties en rapportageverplichtingen worden opgelegd. Het bankentoezicht is en blijft gericht op de stabiliteit van de financiële instellingen en het financiële systeem.

President Bouterse lapt weer corona-regels aan zijn laars

Bij ingebruikname nieuw beddenhuis AZP alle Covid-19-maatregelen door president en personeel genegeerd...


Opnieuw heeft president Desi Bouterse laten zien, dat hij het niet zo nauw neemt met de corona-maatregelen. Terwijl duizenden burgers zich dag in dag uit proberen te houden aan de strenge Covid-19 regels, ging de president - aldus Waterkant.net vandaag, donderdag 21 mei 2020 - 'doodleuk campagne voeren' in het ziekenhuis en overtrad daarbij zijn eigen regels. 

In onderstaand filmpje is Bouterse gisteren te zien op bezoek in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) waar de opening plaats vond van een compleet nieuw beddenhuis.

De leider van de NDP vond het nodig om langs te gaan met een duidelijk doel: campagne voeren. In het filmpje is te zien, hij en gevolg in een drukke gang lopen, waar iedereen dicht op elkaar staat. Maar, het wordt erger: op een gegeven moment vliegen uitgerekend verpleegsters, die geacht worden de regels te kennen, de president om de nek.


Personeel Belastingdienst voorlopig niet uit FISO

'Ons is wel een toelage beloofd, de hoogte deelt Financiën vrijdag 22 mei mee'


Het personeel bij de Belastingdienst wordt voorlopig niet uit het Functie Informatiesysteem van de Overheid (FISO) gehaald, maar krijgt als tegemoetkoming een toelage. Dit is de belangrijkste uitkomst van een gesprek gistermiddag tussen het bondsbestuur en minister Gillmore Hoefdraad van Financiën en Armand Zunder, directeur der Belastingen. 

De waarnemend voorzitter van de vakorganisatie, Hardy Plet, zegt vandaag, donderdag 21 mei 2020, in de Ware Tijd, dat het volgens de minister 'heel moeilijk' is om het personeel uit FISO te halen. 'Nu is het alleen mogelijk voor de gewapende en de geüniformeerde ambtenaren, maar ons is wel een toelage beloofd. Hoe hoog die precies wordt, zal Financiën vrijdag bekendmaken.'

Het bestuur zal vandaag de leden inlichten over het overleg van gistermiddag. De bondsvoorzitter is in elk geval positief gestemd en kijkt uit naar morgen. De uitnodiging wordt vóór twaalf uur verwacht. 'Het ministerie moet berekenen wat wij precies kunnen krijgen als toelage en dan zien we wel of de leden akkoord gaan', aldus Plet.

Gistermiddag stapte het personeel van de Belastingdienst naar het ministerie van Financiën na gehoord te hebben dat de Douane, een onderdeel van de Belastingdienst, wel uit FISO zal worden gehaald.

Latoya van Dijk, coördinatrice van de personeelsbond, zei dat in december de wens aan de minister is voorgelegd. 'Hij heeft toen erkend, dat wij een belangrijke taak vervullen en dat hij zich kan vinden in ons voorstel om uit FISO te stappen.'

Het personeel heeft gisteren gestaan op een gesprek met Hoefdraad. De bewindsman wilde hen aanvankelijk niet ontvangen, maar is uiteindelijk gezwicht. 'Hij vond, dat wij eerst onze actie moesten opschorten, maar de leden wilden niks daarvan weten', zegt Plet.

Sinds maandag staakt het personeel, ook in de districten. Op 15 maart hadden minister en bondsbestuur al gesproken. Een vervolggesprek is uitgebleven door de coronacrisis. Van Dijk: 'We hebben goodwill getoond en netjes gewacht, om nu te horen dat anderen die ook deel uitmaken van de belastingen, wel uit FISO gehaald kunnen worden.'

President Bouterse maakt bij resolutie aantal maatregelen bekend voor verkiezingen

Voorzitster van het Onafhankelijk Kiesbureau: 'Resolutie in strijd met  Kiesregeling en andere wettelijke bepalingen'

Resolutie: Voorzitter stembureau kan vanwege Covid-19 tellen van de uitgebrachte stemmen schorsen


President Desi Bouterse heeft bij resolutie een aantal maatregelen bekendgemaakt dat geldt bij de verkiezingen van maandag. Hierin is ook opgenomen, dat de voorzitter van het stembureau in het kader van Covid-19 het tellen van de uitgebrachte stemmen kan schorsen. Deze bepaling heeft voor veel onrust gezorgd bij diverse politieke partijen, aldus Starnieuws vandaag, donderdag 21 mei 2020. 

De voorzitster van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), Jennifer van Dijk-Silos, zegt op Starnieuws dat de resolutie van de president, die op 15 mei is geslagen, in strijd is met de Kiesregeling en andere wettelijke bepalingen. Het OKB protesteert hiertegen en doet een beroep op de president deze bepaling van de resolutie in te trekken.

De OKB-voorzitster stelt, dat in artikel 106 van de Kiesregeling staat, dat bij wanorde in het stemlokaal, waarbij de voortgang van de stemming onmogelijk is, deze geschorst wordt en weer aanvangt nadat de orde hersteld is. Als dat niet het geval is wordt de stemming de volgende dag hervat.


'Dit artikel geeft limitatief aan wanneer de voorzitter van een stembureau kan beslissen tot schorsing en Covid is niet één van de gevallen. En Covid leidt niet tot wanorde. Dus men kan geen verwijzing naar Covid maken', stelt Van Dijk-Silos.

Deze resolutie probeert volgens de OKB-voorzitzster 'de Kiesregeling te wijzigen op een onrechtmatige manier. De Kiesregeling kan alleen maar bij wet gewijzigd worden'. 

De Uitzonderingswet gebaseerd op Covid noemt de Kiesregeling helemaal niet. 'Deze resolutie is in strijd met de wet. Het is in strijd met de Covid-wet, de Uitzonderingswet en het is in strijd met de Kieswet. Deze bepaling in de resolutie is van nul en generlei waarde. Het heeft juridisch geen waarde', betoogt de OKB-voorzitster.

Zij roept de president op om deze resolutie te heroverwegen. 'Het is niet goed voor de verkiezingen dat er regels worden gemaakt die in strijd zijn met de Kiesregeling. Artikel 106 is zeer beperkt. Het gaat alleen maar over wanorde waardoor de stemming niet door kan gaan en de bevoegdheid van de voorzitter om dan te schorsen totdat de orde hersteld is.'

'De Uitzonderingswet die onlangs gemaakt is, heeft niets gezegd over de Kiesregeling. Op basis van die wet kan er geen resolutie komen om de Kiesregeling opzij te schuiven', meent Van Dijk-Silos. De resolutie is in strijd met de rechtsorde, omdat het een zeer laag wetgevingsproduct is. 'Het kan onmogelijk zo zijn, dat de Kiesregeling, waarvoor bepaald is in de Grondwet dat die bij wet gewijzigd wordt, gewijzigd wordt bij resolutie van de president van de Republiek Suriname.'

Dagblad Suriname: Schoten gelost tijdens NDP road show in Meerzorg

(Bron foto: Facebook)
Politie treft geen verdachten en of slachtoffers aan, wel bloedsporen


Volgens het Dagblad Suriname van vandaag, donderdag 21 mei 2020, kreeg de politie van Meerzorg gisteravond rond tien uur een melding betreffende schoten gelost bij het Oude Veerplein. 

De politie is na de melding ter plaatse geweest voor onderzoek. Daar werden wel bloedsporen aangetroffem, maar geen verdachten en of slachtoffers. Ook is  geen melding bij de politie gedaan van slachtoffers met schotverwondingen.

Het Forensisch Opsporingsteam (FO) van het Korps Politie Suriname is momenteel bezig met het onderzoek.

De NDP had een road show georganiseerd te Meerzorg. Op de terugweg zou iemand op het Oude Veerplein schoten hebben gelost.

NDP-fractie werkt niet mee aan toelating Barkatoellah Mohab-Ali (VHP) en Prim Sardjoe (NPS)

Twee bodem- procedures van Sapoen en Chitan tegen PL nog in behandeling


De NDP-fractie heeft ernstige twijfels over het toelaten van Mohammad Barkatoellah Mohab-Ali (VHP) en Prim Sardjoe (NPS) als lid van De Nationale Assemblee. Hun toelating staat vandaag, donderdag 21 mei 2020, op de agenda van de Assemblee.

Mohab-Ali komt in de plaats van Raymond Sapoen in Wanica en Sardjoe neemt de plek in van Diepakkoemar Chitan in Saramacca.

NDP-fractieleider Amzad Abdoel zegt op Starnieuws, dat zijn fractie niet zal kunnen meewerken aan de toelating. Dit is in een brief meegedeeld aan de leiding van het parlement.

Chitan heeft woensdag een brief geschreven naar de Assembleevoorzitster. Daarin geeft hij aan, dat twee bodemprocedures nog gaande zijn van hem en Sapoen tegen  de Pertjajah Luhur (PL).

Na het stuk te hebben bestudeerd dat door Chitan is gestuurd, is bij de NDP-fractie ernstige twijfel ontstaan over de toelating van twee nieuwe leden, terwijl de vigerende wetgeving bepalingen bevat die daardoor ernstige constitutionele problemen zal creëren. Indien over de terugroeping nog geen definitieve rechterlijke uitspraak is gedaan, zal de zaak verder volgens de vigerende wet moeten worden afgehandeld, stelt de NDP-fractie.

Ook is het volgende opgenomen in de tweede volzin van artikel 5:

'Indien de zittingsperiode waarvoor de terugroeping was bedoeld, bij de inwerkingtreding van deze wet reeds is beëindigd en het lid tot het einde van die zittingsperiode als lid van De Nationale Assemblee heeft gefunctioneerd, wordt het lid geacht niet te zijn teruggeroepen.' 

Deze overgangsbepaling is in de bestaande wet bewust opgenomen om constitutionele problemen te voorkomen, wordt benadrukt.

'Wij willen niemand hinderen, maar zullen helaas ook niet kunnen meewerken aan constitutionele problemen die kunnen ontstaan op basis van een nog onvolledig proces en een uitspraak die niet op de vigerende wetgeving berust. Wij begrijpen dat u volgens de Kiesregeling bij het ontvangen van de namen van nieuw aan te treden leden een vergadering moet uitschrijven. Echter vanwege de informatie die wij hebben binnen gekregen, zullen wij vanwege genoemde problemen niet kunnen meewerken aan de toelating. Onze verontschuldiging aan de heren die zouden worden toegelaten en hun fracties', schrijft de NDP-fractie aan de Assembleevoorzitster.

Officieren fregat Zr. Ms. Zeeland op bezoek bij gezaghebber Edison Rijna, Bonaire

(Bron foto's: OLB)
Rijna overhandigt Bijleveld en Turnhout als blijk van waardering een klomp en een manchetknoop


Kapitein-luitenant ter zee Paul Bijleveld en luitenant ter zee Dirk Turnhout van het fregat Zr. Ms. Zeeland hebben een bezoek gebracht aan gezaghebber Edison Rijna. Het bezoek heeft afgelopen maandag plaats gevonden, korpschef Jossy Rosales was ook aanwezig, aldus woensdag 20 mei 2020 het Openbaar Lichaam Bonaire, OBL. 


Tijdens het bezoek heeft gezaghebber Rijna aan Bijleveld en Turnhout als blijk van waardering een klomp en een manchetknoop cadeau gedaan.

Op de foto is te zien hoe de gezaghebber een aandenken aan Bijleveld overhandigt. Op de andere foto zijn van links naar rechts korpschef Rosales, gezaghebber Rijna en kapitein-luitenant ter zee Bijleveld te zien.

Autoriteiten Bonaire voeren grote arbeidscontrole uit

Aanleiding actie waren signalen dat er mogelijk sprake was van illegale arbeid

Maar, geen vreemdelingen zonder geldige papieren aangetroffen


De directie Toezicht en Handhaving (DTH), Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) en de Arbeidsinspectie hebben samen een grote arbeidscontrole uitgevoerd. Zij hebben dinsdag 19 mei 2020 een grote bouwlocatie in Playa gecontroleerd. Dit meldt het Openbaar Lichaam Bonaire.

DTH, KPCN en Arbeidsinspectie hebben allemaal de wetten gecontroleerd waar zij toezicht op houden. De operationele leiding ter plekke lag in handen van de politie.

De aanleiding voor deze actie waren signalen dat er mogelijk sprake was van illegale arbeid. Er zouden daarnaast mogelijk bedrijven opereren die niet in het bezit zijn van een vestigingsvergunning.

Tijdens de controle heeft de Arbeidsinspectie geen vreemdelingen zonder geldige papieren aangetroffen. Er was dus geen sprake van illegale arbeid.

De aangetroffen Curaçaoënaren waren vlak voor de quarantaine maatregelen nog naar Bonaire gekomen. Zij werkten nog binnen de vrije termijn van drie maanden.

DTH heeft de vestigingswet gecontroleerd. Eén bedrijf was niet in het bezit van een vestigingsvergunning. Dit bedrijf is met nadruk gevraagd om direct de werkzaamheden te staken. Zij mag pas weer aan de slag nadat de papieren weer op orde zijn. DTH controleert structureel of bedrijven een vestigingsvergunning hebben. Een bedrijf zonder vestigingsvergunning mag niet actief zijn.

Columnisten Suriname Herald Sookhlall en Mahabier door Hoefdraad gedreigd met juridische stappen

Sookhlall en Mahabier moeten zich onthouden van publicaties over Hoefdraad


Sunil Sookhlall en Kries Mahabier, columnisten bij Suriname Herald, zijn door de advocaat van minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, gedreigd met juridische stappen, vanwege hun column met de titel 'Hoefdraad zit vast'.

In een brief van advocaat Aroon Gonesh worden beide columnisten gesommeerd om de betreffende column te laten verwijderen.

Tevens sommeert advocaat Gonesh, dat Sunil Sookhlall en Kries Mahabier dienen te bevestigen dat zij zich in het vervolg zich zullen onthouden van publicaties over minister Hoefdraad, die niet door feiten worden ondersteund en dat daardoor ten onrechte ervan uitgegaan wordt dat Hoefdraad strafbare feiten heeft gepleegd.

Vermeldenswaard is dat enkele uren nadat deze brief bezorgd werd, Sunil Sookhlall en Kries Mahabier opnieuw een column hebben laten publiceren met als titel 'Hoefdraad heeft gehandeld als een oplichter en een junkie'. Hiermee hebben zij een signaal gegeven, dat zij niet zwichten voor juridische intimidatie.

In reactie naar advocaat Gonesh hebben beide columnisten het volgende geantwoord:

'Wij zijn niet gediend van uw juridische intimidatie. Wij nemen niks terug en wij gaan ook niks corrigeren. Nu niet, maar ook in de toekomst zullen wij ons niet onthouden van commentaar inzake Hoefdraad. Er volgen nog zelfs meer. 

Wij columnisten, hebben een maatschappelijke taak of functie. Wij zullen onder geen beding ons laten afhouden van de uitoefening van deze functie. Wij staan klaar voor een juridische “battle” bij de rechter. See you there… 

Een sterke pluriforme democratische samenleving buigt niet voor dreigementen en wij gaan onverstoord door. Wij zullen geen minuut onbenut laten om aan uw clowneske schrijven, ruchtbaarheid te geven in de media. In dit verband willen wij u erop wijzen, dat wij deze week een persbericht zullen doen uitgaan over uw brief.'

Auto ‘vliegt’ over goot, doorboort schutting en eindigt op erf

Automobilist moet uitwijken voor auto die plotseling op zijn rijhelft komt


Waterkant.net bericht woensdag 20 mei 2020 over een bizar verkeersongeval. Een automobilist reed rond drie uur over de Frederikshoopweg, komende vanuit de Indira Gandhiweg en gaande richting Magentakanaalweg, toen de auto van de weg af raakte, over een goot vloog, doorboorde daarna een schutting en kwam zwaar beschadigd tot stilstand op het erf van een woning. 

Naar zeggen van de bestuurder kwam een auto plotseling op zijn rijhelft af waarna hij uitweek.

In de auto zaten een man en een vrouw. Beide personen hadden verwondingen en zijn per eigen gelegenheid voor aankomst van de politie naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo gegaan.

De politie was snel ter plaatse en is een onderzoek gestart. Er werd een sleepdienst ingeschakeld om de zwaar beschadigde auto weer op de weg te krijgen.

Landing privévliegtuig Ramon Abrahams ondanks lockdown

Luchtvaart- autoriteiten zouden toestemming hebben verleend aan het vliegtuig


Afgelopen weekend is, terwijl het Surinaams luchtruim officieel gesloten is, een privé vliegtuig geland. Volgens bronnen zou het gaan om een toestel van de beleidsadviseur van president Desi Bouterse, Ramon Abrahams, dat landde op het vliegveld te Zorg en Hoop. 

Volgens Jerry Slijngard van het Covid-19 Managementteam, zou door de Surinaamse luchtvaartautoriteiten toestemming zijn verleend aan het vliegtuig. Verder zou volgens hem de piloot, Mathieu Mouraud, na aankomst in quarantaine zijn geplaatst.

Slijngard zei geen verdere informatie te hebben met betrekking tot het toestel, maar volgens De West van woensdagavond 20 mei 2020, zou het zijn gekocht in de VS door Abrahams en zijn neef, die eigenaar van de luchtvaartmaatschappij Pegasus is.

Het is nog niet bekend wie toestemming heeft verleend tot het binnen vliegen van het Surinaamse luchtruim en voor welke doeleinden het toestel gebruikt zal worden.