zaterdag 25 oktober 2014

Nieuws Obsession Magazine nu op nieuwe website De Surinaamse Krant

Tijd voor vernieuwing.
Tijd voor verandering.

Tijd voor verfrissing.

Tijd voor overzichtelijkheid.

Tijd voor De Surinaamse Krant!Paramaribo/Amsterdam, 25-10-2014 - De nieuwsredactie van Obsession Magazine online was toe aan vernieuwing. Vernieuwing in de vorm van een speciale website alleen voor het publiceren van een dagelijkse selectie van Surinaams nieuws uit Suriname, Nederland en de rest van de wereld en ook nieuws van Curaçao.

De naam Obsession Magazine dekt feitelijk niet de meest belangrijke lading van de website, het nieuws, dagelijks, zeven dagen in de week.
Bezoekers kunnen voor dat nieuws sinds maandag 20 oktober 2014 terecht op website De Surinaamse Krant.
Een nieuwe naam, maar volledig gelieerd aan Obsession Magazine. Het is dan ook een uitgave van Obsession Magazine en de hoofdredacteur, Iwan Bottse, in Amsterdam en de webredactie in Paramaribo zijn dan ook de hoofdredacteur en de webredactie van De Surinaamse Krant.

De website van Obsession Magazine blijft bestaan, vooral met het oog op eventuele toekomstige ontwikkelingen rond de papieren versie van het blad van weleer.....

Maar, voor het nieuws bent u van harte welkom op de nieuwe website, die diverse voordelen biedt, ook voor u als bezoekers, als lezer.

* De website is verfrissend, overzichtelijk, duidelijk, helder.
 * Alle nieuwsberichten van een dag worden dagelijks op de homepage geplaatst. Of het nu acht berichten zijn of vijfentwintig op een dag, u ziet ze allemaal onder elkaar op de homepage. U ziet dus iedere dag nieuwe artikelen op die pagina.
* Daarnaast werkt de redactie vanaf vandaag met zogenoemde labels, zodat u heel snel op thema, op onderwerp, alle relevante artikelen kunt vinden. Alle labels worden ook nog eens speciaal vermeld in de linkerkolom van de homepage.
* Een enkele vaste rubriek, zoals de gedichten van Alphons Levens, krijgt in de rechterkolom een speciale vermelding.
* Ook ziet u in de rechterkolom van de homepage op datum alle geplaatste artikelen onder elkaar.
* De mogelijkheid om op artikelen te reageren blijft ook gewoon bestaan, zij het dat anonieme reacties en reacties met een bepaald taalgebruik of met vuilsmijterij niet meer geplaatst zullen worden.

De webredactie van De Surinaamse Krant is bereikbaar via het e-mailadres desurinaamsekrant@gmail.com.

Het oude e-mailadres (redactieobsessionmagazine@gmail.com) blijft bestaan en wordt ook dagelijks gecontroleerd. De op de website van Obsession Magazine vermelde redactie-e-mailadressen delano@obsession-magazine.nlen yasmin@obsession-magazine.nlzijn sinds 20 oktober niet meer beschikbaar voor nieuws gerelateerde zaken. Voor nieuws (persberichten en dergelijke) kunt u zich wenden tot desurinaamsekrant@gmail.com.

Hoofdredacteur Iwan Bottse en de webredactie gaan ervoor en hebben er zin om bezoekers/lezers dagelijks een selectie aan te bieden van het Surinaamse en Curaçaose nieuws uit allerlei nationale en internationale (nieuws-)bronnen. Natuurlijk met bronvermelding, ontdaan van taal-, journalistieke- en andere fouten en indien wenselijk aangevuld met (eigen) informatie en teksten, links, foto's, video's of documenten om de bezoekers/lezers breder te informeren dan de reguliere media doen.

(Bron foto: Rohan Radheya)
Nu en dan zullen ook eigen artikelen geproduceerd en gepubliceerd worden, zoals vandaag, zaterdag 25 oktober 2014 en morgen, zondag 26 oktober, in twee delen, een exclusief interview met de 27-jaar jonge Nederlandse Surinaamse fotojournalist en videograaf Rohan Radheya uit Den Haag, die inmiddels vijf jaren woonachtig is in het grensgebied van Thailand en Birma en begaan is met het lot van Birmese vluchtelingen en in totaal al veertien jaren over de wereld reist. Hij stond de webredactie van De Surinaamse Krant exclusief te woord om zijn bijzondere verhaal te vertellen.

Natuurlijk is De Surinaamse Krant ook op Facebook te vinden. Sinds vrijdag 24 oktober bestaat de mogelijkheid om via de website de krant 'leuk' te vinden op Facebook en dat is de eerste dag al door tientallen bezoekers gedaan!

Kortom, bezoek en vooral lees De Surinaamse Krant, laat u verrassen, en zegt het voort!

donderdag 16 oktober 2014

Binnenland Suriname dreigt een grote vuilnisbelt te worden

 Gedumpt vuil in een van de dorpen in binnenland.
Bestuur district Brokopondo werkt hard aan vuilophaaldienst en -opslag in diverse dorpen

Nauwelijks vuilophaaldienst voor inheemse- en marrondorpen

Centrale overheid negeert afvalprobleem binnenland

16-10-2014 Door: Paul Kraaijer/Obsession Magazine


Paramaribo - Het binnenland van Suriname dreigt een grote vuilnisbelt te worden, ondanks de inspanningen van een districtscommissaris die werkt aan een schoon milieu in haar district. In slechts enkele dorpen in het binnenland is sprake van een vuilophaaldienst, maar al het opgehaalde vuil wordt ook weer ergens in het binnenland gedumpt. Het vuilprobleem in inheemse- en marrondorpen verplaatst zich dan ook van enkele dorpen naar centrale dumplocaties bij die dorpen of elders in het district. 

Bewoners valt niets kwalijk te nemen
Internationaal krijgt het land aanzien vanwege de inspanningen van achtereenvolgende regeringen om het tropisch regenwoud, de groene longen van de aarde, zoveel als mogelijk te beschermen. Maar, terwijl dat regenwoud zoveel als mogelijk wordt beschermd, wordt onder de groene bomen her en der zeer veel afval gedumpt. Meer en meer, jaar in jaar uit. Het afval hoopt zich op, bestormd door allerlei ongedierte.
Enig regeringsbeleid om de afvalstroom in het binnenland te reguleren lijkt er niet te zijn. Hier en daar trachten dorpen zelf hun afval te 'verwerken' en hier en daar wordt het afval opgehaald. De regering lijkt het binnenland in haar 'afvalbeleid' te negeren. Al jaren, al vele jaren.

Het kan lokale bewoners feitelijk niet kwalijk worden genomen dat zij hun afval ergens dumpen of verbranden met alle schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid ten gevolge. De centrale overheid, 'Paramaribo', lijkt niet te werken aan een definitieve oplossing voor het afvalprobleem in het binnenland. Op het terrein van afval werkt decentralisatie (nog) niet echt.  

Positieve ontwikkelingen in district Brokopondo door inspanningen districtscommissarisMaar, er zijn toch positieve ontwikkelingen te bespeuren in met name het district Brokopondo. Districtscommissaris Ivonne Pinas laat in een reactie weten er alles aan te doen om het milieu te beschermen, vooral door de gemeenschappen in het district te informeren over het belang van een schoon milieu.

Pinas: 'Wij hebben ervoor gezorgd dat er twee keren per week in alle ressorten vuil wordt opgehaald. Om het betaalbaar te houden hebben wij afvalzakken ingevoerd. De mensen hebben wij ervan kunnen overtuigen mee te betalen aan het opruimen van hun afval. Het project is boven verwachting geslaagd. Al het huisvuil wordt met ingang van augustus 2014 in oranje zakken aangeleverd. Een organisatie in Klaaskreek heeft zelfs het initiatief genomen om afvalbakken op strategische plekken in het dorp te plaatsen om zwerfvuil zoveel mogelijk tegen te gaan. Andere ressorten hebben nu al aangegeven dit voorbeeld te zullen volgen.'

De districtscommissaris laat verder weten als beleid te hebben, dat de opbrengsten uit economische exploitatie in alle gemeenschappen terecht komen in het districtsfonds.  

'Iedere gemeenschap die een plan indient, wordt vanuit deze opbrengsten gefinancierd. Het is dus niet meer moeilijk om projecten als deze te realiseren.' Klaaskreek werkt aan schoon milieu. (Bron foto: Burger Informatie Centrum Brokopondo)  

PET-flessen worden ingezameld

Districtscommissaris Pinas zegt ook in de planning te hebben een Nationaal Brokopondo Afval Verwerkingsplan. 'Wij hebben nu al verscheidene gesprekken gevoerd met deskundigen op dit gebied. Een samenwerking met de Stichting Samarja heeft er nu al toe geleid, dat wij via de scholen PET-flessen gaan verzamelen die gerycled gaan worden door Fernandes.' Samarja is een stichting in Paramaribo die milieuontwikkeling in het land tracht te bevorderen. Het is een mooi initiatief, maar afval in het binnenland bestaat niet alleen uit plastic flessen. De flessen vormen slechts een klein deel van het vuil.

Op de vraag wat er uiteindelijk met het opgehaalde vuil wordt gedaan, antwoordt Ivonne Pinas, dat dat verzameld wordt op een locatie aan de Afobakaweg, genaamd Diyafutu. 'Hier beheren wij alle binnenkomende huisvuil en sorteren wij ter plekke het afval. Wij hebben inmiddels acht kandidaten via de stichting Samarja in opleiding, die getraind worden in de bronscheiding van het aan te bieden afval. Ook de bermen langs de wegen worden wekelijks van zwerfvuil ontdaan. Kortom, afvalbeheersing in Brokopondo hebben wij goed in de hand en wij zijn goed op weg om te komen tot een reguliere vuilverwerking.'  

Politieke reacties
Het Assembleelid Ronny Asabina van de BEP (Broederschap en Eenheid in de Politiek) laat in een reactie weten, dat er dumpplaatsen zijn gecreëerd in de dorpen Marchalkreek en Nieuw Koffiekamp. 'Aan vuilverwerking wordt echter niet gedaan', aldus de politicus.

Zijn collega Diana Pokie bevestigt de opmerkingen van Asabina. 'In mijn district is er wel in de grote dorpen als Brownsweg, Klaaskreek en Balingsula sprake van een vuilophaaldienst, maar geen vuilverwerking. Dorpen zoals Duata, Baikutu en Pikin Pada kennen geen vuilophaaldienst. Daar zijn de mensen genoodzaakt hun vuil te verbranden. Het dumpen van vuil in het bos en de rivier is minder in het district. De mensen zijn wel wat bewuster geworden.'
Volgens Pokie zijn er aangewezen dumplocaties in het district. 'Ergens in de buurt van Balingsula en in de buurt van Brownsweg. Particuliere vuilophaalbedrijven doen het werk.'

Overigens werd het vuil in ressort Brownsweg in december 2013 enkele dagen niet opgehaald, omdat de vuilophaler ruim vijf maanden niet was betaald. Districtssecretaris Freddy Linga zei 5 december op Starnieuws dat de stank onhoudbaar was. ‘Het is erg onhygiënisch en Brownsweg lijkt een aasgierenstad', aldus Linga.

In bijvoorbeeld het Matawai-dorp Kwakoegron, aan de Saramaccarivier, wordt nooit vuil opgehaald. Daar wordt afval gewoon her en der in de natuur gedumpt, ook bijvoorbeeld achter de lokale school, of verbrand. Het dorp heeft een centrale dumplocatie, niet ver achter een van de twee lokale 'snesi's, supermarkten, praktisch aan de oever van de rivier. Er is echter nog geen sprake van, dat al dat gedumpte afval wordt opgehaald. Al dat vuil heeft een grote aantrekkingskracht op ongedierte en zorgt natuurlijk voor een onhygiënische situatie.

Districtscommissaris Pinas van goede wil
Maar, districtscommissaris Ivonne Pinas lijkt van zeer goede wil. Al bij haar aantreden – ze werd 9 december 2013 door president Bouterse geïnstalleerd – liet ze weten, dat vuilverwerking een centrale plaats zou krijgen in haar uit te voeren beleid. Bij haar aantreden trof ze veel onduidelijkheden hierover aan. ‘Ik heb in de contracten met vuilophalers nergens hun werkafspraken kunnen achterhalen. Ook kan niemand mij zeggen waar een vuilstortplaats is. Vandaar dat ik overal verspreid in het district vuilhaarden aantref. Er zal een duidelijk vuilophaalsysteem moeten komen', zei ze maandag 25 februari 2013 in de Ware Tijd.
Ook zei ze zich mateloos te ergeren aan de vele lege waterflesjes bij de scholen. ‘De Naschoolse Opvang reikt deze flesjes uit, terwijl de meeste kinderen thuis gewend zijn om regen- of kraanwater te drinken. Deze waterflesjes creëren onnodige vervuiling in het binnenland.’  

District 'Sipaliwini' zwijgt
Hoe het is gesteld met de vuilverwerking en -ophaal in het district Sipaliwini is niet bekend. Geen enkel uit dit district afkomstig Assembleelid heeft, ondanks herhaald verzoek, gereageerd. Dat geldt ook voor het lokale bestuur. Maar, aangenomen mag worden, dat in dit district geen sprake is van een vuilophaaldienst en dat gemeenschappen hun afval dumpen in de natuur of verbranden.

De betrokken ministers, Rabin Parmessar van Openbare Werken en Stanley Betterson van Regionale Ontwikkeling (RO), blijken het ook niet nodig te vinden om te reageren. Zij zijn diverse malen benaderd met het vriendelijke verzoek enkele vragen te beantwoorden, maar een reactie bleef uit. Het ministerie van RO liet op 7 oktober bij monde van Anna Lachman-Johannes, Hoofd Voorlichting en Burgerparticipatie, in reactie op een al op 18 september verzonden verzoek, weten: 'Alvast onze verontschuldiging voor de heel late reactie. Helaas heb ik nog geen antwoord voor u op uw vragen, verzoeke ons nog even wat ruimte te geven. Ik hoop u nog deze week van een andere reactie te voorzien.' Er volgde echter geen enkele reactie meer.  

Regeringsbeleid negeert binnenland
Tot slot: Het lijvige regerings 'Ontwikkelingsplan 2012-2016, Suriname in Transformatie' vermeldt onder andere, dat afval 'het grootste milieuprobleem in Suriname is'.  

'Suriname beschikt nog steeds niet over adequate ophaal, opslag en verwerking van afval. Groot Paramaribo alleen produceert dagelijks circa 180 ton afval waarvan circa 67% huishoudelijk afval. De rest bestaat uit onder andere medisch, industrieel, vloeibaar en constructieafval. Inadequate afvalverwerking vormt een grote bedreiging voor het milieu en de gezondheid van de mens. Het beleid zal zich in de komende vijf jaren richten op het terugdringen van de hoeveelheid afval die geproduceerd wordt, op het verhogen van de mate van recycling, op het verbeteren en reguleren van de ophaal, de verwerking en op het invoeren van het gebruik van afval als bron voor energieopwekking.'

In het plan is ook te lezen, dat er samenwerking moet komen tussen relevante instanties, 'waaronder Milieu Inspectie van het BOG (Volksgezondheid), Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname/Nimos (ATM), Gewassenbescherming (LVV), de constructie sector (Openbare Werken), Regionale Ontwikkeling (RO) en de Brandweer (Justitie en Politie). Milieuverontreiniging bedreigt de gezondheid van de bevolking en tast de kwaliteit van de woon- en leefomgeving aan.'  

Centrale overheid negeert afvalprobleem binnenland: 'Paramaribo' kijkt toe
Maar, het plan besteedt op geen enkele wijze aan vuilverwerking en -ophaal in het binnenland. Het binnenland wordt niet eens vermeld. Ondanks dat gepoogd wordt op diverse terreinen (zoals infrastructuur, telefonie, televisie, radio en internet) het binnenland te ontsluiten, blijft de centrale overheid in Paramaribo wat betreft afvalverwerking en -ophaal dat grote deel van het land negeren. Enig gestructureerd beleid op dat gebied lijkt er niet te zijn.

Verantwoordelijken, de ministers, hullen zich in stilzwijgen en dat zegt voldoende..... Het merendeel van het vuilprobleem van het binnenland, een groen binnenland dat zoveel buitenlandse toeristen aantrekt, wordt maar niet opgelost. Veel bewoners van inheemse- en marrongemeenschappen worden gedwongen hun afval in dat mooie groene binnenland te dumpen of te verbranden. Beiden leiden tot overlast. 'Paramaribo' weet dat, 'Paramaribo' kijkt toe.

dinsdag 14 oktober 2014

Surinaams ministerie lijkt luchtverkeersleiders niet serieus te nemen

Sinds 2012 luchtverkeer diverse keren door stakingen in gevaar geweest

Tekort aan goed opgeleid personeel en uitbetaling toelage en trainingen blijven uit en lekkende verkeerstoren

Gepensioneerde luchtverkeersleiders schieten steeds te hulp

14-10-2014 Door: Paul Kraaijer/Obsession Magazine


Paramaribo - Sinds 2012 is het Surinaamse luchtverkeer diverse keren door stakingen van de luchtverkeersleiders in gevaar geweest. Ze hadden echter steeds voldoende redenen om het werk neer te leggen, zoals een chronisch tekort aan goed opgeleid personeel, uitblijven van uitbetaling van de toelage, trainingen die niet of onvoldoende worden verzorgd en een lekkende verkeerstoren. Gepensioneerde luchtverkeersleiders schoten steeds te hulp.
 
De Surinaamse luchtverkeersleiders, verenigd in de Suriname Air Traffic Controllers Association (SATCA), zijn begin oktober maar weer eens in staking gegaan. De zoveelste staking sinds 2011 en de zoveelste keer dat reizigers en exporteurs van producten de dupe werden en het luchtverkeer in gevaar werd gebracht. Al een paar jaren willen de luchtverkeersleiders dat een aantal belangrijke zaken wordt aangepakt, maar het verantwoordelijke ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) lijkt de luchtverkeersleiders en de veiligheid van het vliegverkeer niet serieus te nemen en dat is een ernstige zaak die internationaal aandacht verdient.

Al jarenlang onvrede over arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden
De luchtverkeersleiders gingen vrijdag 3 oktober in staking uit onvrede over diverse niet opgeloste zaken, zoals de uitbetaling van de Air Traffic Service toelage, het nog steeds niet kunnen volgen van trainingen en het tekort aan luchtverkeersleiders. Maar, de SATCA wild ook eindelijk eens af van de verwaarloosde en onhygiënische toestanden op de werkvloer en ook dat het gebouw wordt opgeknapt. Bepaalde apparaten zouden buiten werking zijn. Er zijn zelfs luchtverkeersleiders die vijftien jaar geleden al bevorderd hadden moeten worden. Het zijn zaken waar de luchtverkeersleiders al jaren om vragen.

Verder is SATCA-voorzitter Clyde Sabajo er niet over te spreken, dat het zogenoemde Instrument Landing Systeem (ILS) al ruim zes maanden buiten werking is. Het ILS is een radionavigatiesysteem waarmee in de luchtvaart een precisienadering van een landingsbaan kan worden uitgevoerd. ILS maakt landingen bij slechte weersomstandigheden en automatische landingen mogelijk. Volgens Sabajo wachten de luchtverkeersleiders al ruim zeven jaar om diverse zaken gedaan te krijgen.
Het ministerie van TCT zou echter niet in staat zijn geweest om gemaakte afspraken na te komen, omdat die zouden zijn overgeheveld naar het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Volgens Sabajo werd in april van dit jaar een principeakkoord getekend, maar de minister van TCT, Falisie Pinas, heeft nog steeds geen gehoor gegeven aan de wensen van de luchtverkeersleiders. Bij dat akkoord werd een conceptplan met dertig punten opgemaakt, waarvan een viertal punten in april of begin mei moest worden uitgevoerd. Maar, de luchtverkeersleiders ontvingen slechts kledinggeld en uniformen.

Voordat zij vrijdag 3 oktober in staking gingen vond er nog een gesprek plaats op het ministerie, maar ook dat leverde weer geen concrete toezeggingen op.

Ingrijpen president Bouterse gevraagd
Het werk van de luchtverkeersleiders werd overgenomen door zes gepensioneerde oud-collega’s. Vanwege het feit, dat het ministerie van TCT niet van zins leek om ook maar enigszins de luchtverkeersleiders tegemoet te komen, deden de stakende luchtverkeersleiders dinsdag 7 oktober tijdens een persconferentie een beroep op president Desi Bouterse om in te grijpen ende vliegveiligheid te garanderen. De actie kost de staat vele duizenden Amerikaanse dollars per dag. Vluchten van en naar het lokale vliegveld Zorg en Hoop in Paramaribo werden alleen afgehandeld tussen acht uur ‘s morgens en vier uur ‘s middags. Tussen vier uur ’s middags en acht uur ’s avonds werden de vluchten op de internationale J.A. Pengelluchthaven te Zanderij afgehandeld.
Tijdens een ledenvergadering van de SATCA op donderdag 9 oktober werd besloten, dat de stakers de volgende dag weer aan het werk zouden gaan. Zij gaan ervan uit, dat een ingestelde presidentiële commissie versneld de zaken waarmee de luchtverkeersleiders zitten zal kunnen oplossen.

Staking begin december 2012
‘Ik schaam me te zeggen hoeveel mensen hier werken, anders gaat men bang worden voor veiligheid’
Daarmee kwam een einde aan de zoveelste staking van de Surinaamse luchtverkeersleiders die al jarenlang te kampen hebben met dezelfde problemen, daarvoor diverse malen het werk hebben neergelegd en naar wie niet door het ministerie van TCT wordt geluisterd. Het lijkt erop dat de minister de luchtverkeersleiders en de vliegveiligheid niet serieus neemt. Immers, de luchtverkeersleiders zagen zich op 4 december 2012 ook al genoodzaakt het werk te onderbreken uit onvrede. Die werkonderbreking duurde slechts een paar uren.

Toenmalig voorzitter van de SATCA, John Seedorf, zei destijds op Starnieuws: ‘Ik schaam me om te zeggen hoe weinig mensen hier werken, anders gaat men bang worden voor de veiligheid.’ Het werk werd die dag hervat, omdat de bewindsman instemde met een gesprek.

Duur nieuw radarsysteem niet optimaal gebruikt, luchtverkeersleiders niet getraind in gebruik
Een week later, op 11 december, liet de ondervoorzitter van de SATCA, Clyde Sabajo, via de Times of Suriname weten, dat ‘het moderne radarsysteem op Zanderij dat vorig jaar in gebruik is genomen niet optimaal wordt gebruikt, omdat de luchtverkeersleiders die het moeten bedienen niet over het vereiste brevet beschikken.’ Hij zei de investering van enkele miljoenen Amerikaanse dollars in het radarsysteem een verloren zaak te vinden. Begin 2011 werd het radarsysteem in gebruik genomen. Hiervoor had de staat Suriname een lening van ruim 9,4 miljoen Amerikaanse dollar bij de Islamic Development Bank afgesloten, terwijl SATCA 1,4 miljoen Amerikaanse dollar had bijgedragen. Het was de bedoeling om door middel van het project ‘Upgrading Air Navigation’ de veiligheid van het luchtvaartverkeer te verbeteren en te professionaliseren.

Voor de ingebruikname van het radarsysteem hadden de luchtverkeersleiders in feite getraind moeten worden, een vereiste binnen de luchtvaartwereld. Maar, dat gebeurde niet, waardoor ze niet over het brevet beschikten om het navigatiesysteem optimaal te kunnen bedienen. Sabajo had de leiding van de Luchtvaartdienst vaak hierop gewezen, maar er werd geen enkele actie ondernomen.
John Seedorf zei vrijdag 4 januari 2013 in het Dagblad Suriname dat er tot die dag toe, niets concreets was bereikt in het overleg tussen de SATCA en het ministerie van TCT. ‘Als TCT niet serieus is, zal men het merken’, sprak de SATCA-voorzitter. De SATCA had met deskundigen van TCT de afspraak, dat in die maand de luchtverkeersleiders enkele van de pijnpunten opgelost zouden zien. Seedorf verwachtte dat nog voor eind januari 2013 concrete toezeggingen gedaan zouden worden betreffende het trainen van kader in het buitenland.

‘De mensen moeten vertrekken voor een verdere upgrading van hun kennis of ze moeten instructeurs laten halen’, zei Seedorf.
De luchtverkeersdienst had ruim 60 luchtverkeersleiders nodig om optimaal te kunnen functioneren. De dienst had echter de beschikking over slechts 25 air traffic controllers, van wie een aantal de dienst zou verlaten, vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
Daarnaast wachten de luchtverkeersleiders al zo’n drie jaren op uitvoering van een principeakkoord dat met de regering Venetiaan-Sardjoe was bereikt in 2008. Met de toenmalige vicepresident was overeengekomen een verbetering van werkomstandigheden, bijscholing van het personeel en werving van nieuw personeel om de onderbezetting te minimaliseren.

Korte werkonderbreking medio januari 2013
De volgende staking van de luchtverkeersleiders diende zich aan dinsdagavond 22 januari 2013. De plotselinge staking verraste diverse passagiers van de SLM op onaangename wijze. ‘Wij hadden hiervoor gewaarschuwd’, zei SATCA-ondervoorzitter Clyde Sabajo tegenover de Ware Tijd. ‘We zitten al jaren met dezelfde problemen, maar er komt maar geen oplossing. Nu is de minister verantwoordelijk.’

De volgende dag gingen de stakers al weer aan het werk. Er was een goed gesprek geweest tussen de SATCA en een delegatie onder leiding van vicepresident Robert Ameerali. Er zouden harde afspraken zijn gemaakt om de situatie aan te pakken. Bij het gesprek met de vicepresident waren ook aanwezig de ministers Felisi van TCT en Stanley Betterson van Regionale Ontwikkeling. Afgesproken werd dat een commissie aan het werk zou gaan om de knelpunten bij de luchtverkeersleiders aan te pakken, zoals investeringen in apparatuur en de opleiding van personeel.
Overigens werden kort nadat de luchtverkeersleiders het werk hadden neergelegd, oud-collega’s ingezet die al lange tijd niet actief waren geweest in het begeleiden van vliegverkeer. Dat was volgens SATCA-voorzitter Seedorf een gevaarlijke actie. Hij liet weten, dat geen mensen konden worden ingezet die niet over de juiste papieren beschikten.

‘Loyalisten politieke partijen geaccommodeerd binnen Luchtvaartdienst’
Begin maart werd duidelijk dat luchtverkeersleiders nog steeds niet te spreken waren over de gang van zaken binnen hun werkomgeving. Via de Ware Tijd liet de vicevoorzitter van de SATCA, Clyde Sabajo, op 2 maart weten, dat er teveel leidinggevenden binnen de Luchtvaartdienst zijn ‘die geen kaas hebben gegeten van de dienst’. Volgens hem zijn er door de jaren heen loyalisten van politieke partijen op posten geaccommodeerd, iets dat niet ongewoon is in Suriname. Er was ook een lichtpuntje in de ogen van Sabajo en dat was de start van een training voor luchtverkeersleiders verzorgd door deskundigen uit Trinidad & Tobago. Hij zei dat een goede stap van de regering te vinden, diverse andere voorzieningen waren nog steeds niet geregeld, zoals de uitbetaling van toelaten.

Trainingen door instructeurs uit Trinidad & Tobago niet naar tevredenheid SATCA
Ruim twee weken later bleek de SATCA toch niet tevreden te zijn over de training. Volgens de bond waren de deelnemers zelfs misleid. In drie weken tijd zouden medewerkers tot volwaardig instructeurs worden opgeleid, maar dat was niet gebeurd, aldus Sabajo op dinsdag 19 maart 2013 in de Ware Tijd.

Volgens diensthoofd Robby Venloo van de Luchtvaartdienst waren er elf bevoegde instructeurs afgeleverd. Sabajo zei echter, dat zij slechts tot ‘on the job coaches’ waren opgeleid en dat in slechts vier dagen tijd. Dat was onmogelijk, stelde Sabajo. Eenendertig collega’s volgden gedurende twee weken opfriscursussen.

Tijdens een onderhoud tussen de SATCA en de regering, eind januari 2013, was afgesproken dat de medewerkers tot volwaardige instructeurs zouden worden opgeleid. ‘Uit gesprekken die SATCA met één der instructeurs uit Trinidad en Tobago had, is gebleken, dat zij de trainingen die door Suriname aangevraagd waren hebben verzorgd en dat zij ook in staat zijn om de instructeurscursus te verzorgen, zodat we over volledig bevoegd verklaarde instructeurs kunnen beschikken’, zo schreef SATCA in een persbericht.

Door de gang van zaken rond de door Trinidadiaanse deskundigen gegeven opleiding, beschikte het korps luchtverkeersleiders nog steeds niet over bevoegde instructeurs en bleef aangewezen op deskundigen uit het buitenland.

Augustus 2013 trekt SATCA weer aan bel: tekort van 60 luchtverkeersleiders
Luchtvaartdienst verziekt
De SATCA zag zich in de tweede week van augustus 2013 weer genoodzaakt om aan de bel te trekken. Er was immers een tekort van 60 luchtverkeersleiders. Het aantal van 84 zou een optimale bezetting garanderen bij de dienst, maar slechts 24 luchtverkeersleiders waren werkzaam op de vliegvelden te Zanderij, Zorg en Hoop en Nickerie. Dat leidde tot een onverantwoord zware werkdruk.
De onderbezetting had volgens Sabajo alles te maken met mismanagement bij de Luchtvaartdienst. De dienst was gedurende vele jaren zwaar gepolitiseerd, met als gevolg dat er uitholling van kader plaatsvond.
De dienst is verziekt, zei destijds de presidentiële adviseur Eddy Jozefzoon. Hij was voorzitter van een commissie die de dienst in beter vaarwater moest brengen. Maar, volgens Sabajo heeft die commissie sinds haar instelling zes maanden geleden geen resultaten bereikt. ‘Nul komma nul, is wat de commissie tot nu toe gepresteerd heeft.’

De SATCA diende een herstructureringsplan in bij de regering. Het plan werd eind juli 2013 aangeboden aan vicepresident Robert Ameerali en voorzitter Jennifer Geerlings Simons van De Nationale Assemblee, het Surinaamse parlement.

Werkonderbreking luchtverkeersleider begin april 2013
Uit ontevredenheid, omdat nog steeds niet de pijnpunten waar zij sinds 2007 aandacht voor vroegen werden aangepakt, besloten de luchtverkeersleiders en hun assistenten donderdag 3 april het werk weer neer te leggen. Volgens de SATCA was de werksituatie verslechterd en niet meer vol te houden. Toegezegde opleidingen en trainingen bleven uit, toelages voor wisseldiensten waren er nog steeds niet, er waren sanitaire problemen op de werkvloer en onhygiënische toestanden en de verkeerstoren lekte.
Daarenboven was er sprake van onderbezetting. Door mismanagement bij de leiding bij de Luchtvaartdienst en het niet optreden van het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme waren de pijnpunten alleen maar verslechterd.
Ook waren er geen bevoegde krachten en instructeurs die de opleidingen konden verzorgen op hoger niveau. Overigens zou een enkele collega wel bereid zijn geweest om te werken. Maar, de werkzaamheden werden overgenomen door gepensioneerden die via de Luchtvaartdienst werden ingezet.

De voorzitter van de Moederbond, de vakbond waarbij de SATCA is aangesloten en die de actie van de stakende luchtverkeersleiders en assistenten had overgenomen, Errol Snijders, voerde dinsdagavond 8 april overleg met de directeur en minister van het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme.
De volgende avond kwamen ze weer bijeen. Er werd weer een conceptplan met ongeveer dertig pijnpunten samengesteld waarvan drie of vier punten in april of begin mei uitgevoerd moesten worden. Hete hangijzers waren de uitbetaling van de toelage en het tekort aan luchtverkeersleiders. Om dat tekort op te heffen bestond het idee om assistent luchtverkeersleiders aan te trekken en daarvoor ontheffing te verlenen. Ook de aankoop van apparatuur stond op het urgent uit te voeren lijstje evenals het opknappen van de werkruimten die in erbarmelijke staat verkeren.

Het wachten is op witte rook
Maar, het waren de zoveelste afspraken, toezeggingen en pijnpuntplannen. Weer kwam er niets van terecht en weer zagen de luchtverkeersleiders zich genoodzaakt om naar het wapen van staking te grijpen en dat gebeurde in de eerste week van oktober. Na een paar dagen het werk neergelegd te hebben hebben de actievoerders nu hun hoop gevestigd op de presidentiële commissie.

Inmiddels is het 14 oktober.

De luchtverkeersleiders zijn weer aan het werk, onder slechte werkomstandigheden. Die worden tegen heug en meug geaccepteerd, om het luchtverkeer niet langer in gevaar te brengen. Het wachten is op witte rook, het wachten is, na vele jaren, op de gevraagde verbeteringen van hun arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Maar, wie naar het recente verleden kijkt kan niet anders dan concluderen dat het Surinaamse verantwoordelijke ministerie de luchtverkeersleiders en de veiligheid van het vliegverkeer niet serieus nemen.

maandag 13 oktober 2014

Surinaams/Jamaicaanse zanger wil internationaal geld verdienen aan ebola-angst met lied 'Mr. Ebola'

Spanglish (Bron foto: Dempire Management)
Zanger Spanglish zaait juist angst en maakt zichzelf belachelijk

'Oh, help ik ben niet veilig' – 'Als het er is verhuis ik naar de Amazone'

13-10-2014 Door: Paul Kraaijer


Paramaribo – Hoe diep kun je zinken of hoe ver kun je afglijden als artiest met een lied over het ebolavirus, terwijl juist de angst voor ebola een grotere paniek in de wereld veroorzaakt dan het feitelijke virus zelf. De kans dat je het virus in een land als Suriname oploopt is praktisch nihil. En dan komt zo'n artiest op de proppen die een graantje denkt mee te kunnen pikken van het leed van vele duizenden in vooral een aantal West-Afrikaanse landen door een lied getiteld 'Mr. Ebola' op te nemen met een even misselijk makende clip erbij die al op YouTube te vinden is met een Engelstalige omschrijving erbij, natuurlijk. Mensen aantrekken, aandacht krijgen als artiest, want dat is en niet de vermeende vrees voor ebola.

Zanger Spanglish, want die is het, geboren als Anthony Dennis Reid in Kingston, Jamaica, en sinds 2011 woonachtig in Suriname, beweert vandaag in de lokale Surinaamse krant De Ware Tijd 'zeer verontrust over het ebolavirus te zijn'. 'Ik ben niet alleen bang voor mezelf, maar vooral voor wat het de mensheid kan aandoen.'

Doordat hij niet wist hoe hij ermee moest omgaan, besloot hij zijn gevoelens in een lied te gooien. Daardoor ontstond ‘Mr. Ebola’, zo schrijft de krant.
Ondertussen zijn er wel enkele honderden mensen in Suriname werkelijk getroffen door het chikungunyavirus. Ook niet echt plezierig om onder de leden te hebben. Maar ja, daar valt natuurlijk als artiest internationaal wat minder aan te verdienen. Immers, het aantal dodelijke slachtoffers is op een hand te tellen.

'Het uitbrengen van de single heeft Spanglish wat rustiger gemaakt, ondanks dat hij weet dat hij nog niet veilig is.' Werkelijk, ongelooflijk, woorden in de Ware Tijd. Hoezo zou Spanglish niet veilig zijn? Weten wij en de regering iets niet? Is iemand in zijn nabije omgeving getroffen door het dodelijke virus? Wat een onzin. Deze man weet gewoon niet wat hij zegt, hij is verblind door dollartekens voor zijn ogen.

Natuurlijk wordt hem door de schrijver van het artikel in de Ware Tijd geen enkele kritische vraag gesteld. Daar heeft het doorsnee Surinaamse journaille moeite mee, kritisch zijn.

Overigens is zijn clip doorspekt van 'ebola'-foto's en krantenartikelen over ebola en links naar zijn social mediapagina's. Voor het gebruik van de foto's en artikelen zal hij waarschijnlijk geen toestemming hebben gevraagd. Het is overduidelijk dat deze artiest uit is op geld en zich internationaal op een podium wil plaatsen. Dat moet hij vooral doen, en vooral over de ruggen van ebolaslachtoffers, hij zal er hopelijk snel van af donderen.

Nu het lied en de clip er zijn, wil Spanglish volgens de krant helpen bewustwording te creëren. 'Niet iedereen volgt het nieuws, maar ze luisteren wel naar muziek', aldus deze zogenoemde bewuste zanger. Het lijkt er eerder op dat hij getroffen is door een ander virus: het virus van de zonnesteek.
Hij meent zelfs te weten hoe de bevolking over ebola spreekt en wat de bevolking ervan weet. Immers, dit zegt hij in de krant: 'Er wordt in Suriname wel over gesproken, maar nog niet serieus, omdat het er nog niet is. Toch moeten we voorbereid zijn en erover weten.'
Kennelijk leest en ziet Spanglish het lokale en internationale nieuws niet. Ondertussen weet bijna iedereen wel wat ebola is en hoe je het kunt oplopen. Bijna iedereen heeft vandaag de dag wel een televisie en radio thuis of internet.
Maar, Spanglish weet dat kennelijk niet.
Spanglish denkt alleen aan dollars.
Spanglish weet werkelijk niet welke onzin hij uitkraamt. Het zijn mensen zoals hij die anderen onnodig angst aanjagen. Hij zaait angst.

Toppunt is, dat hij zelfs zo onnozel is door te zeggen een plan klaar te hebben liggen mocht het virus opduiken in Suriname. 'Als het er is, verhuis ik met mijn familie naar de Amazone. Ver van het virus vandaan.' Hoe dom kun je zijn.


Noot: 
Opmerkelijk is het dat Spanglish in de Ware Tijd van maandag 10 november 2014 jammert over de in zijn belevingswereld geringe aandacht die Surinaamse artiesten krijgen bij Surinaamse media... Is hij vergeten dat hij met zijn misplaatste ebola-song en clip afgelopen maandag nog de nodige media-aandacht kreeg? En nu zoekt hij, en weer via dezelfde krant, aandacht en die krijgt deze Jamaicaan ook nog.....die dus pas sinds 2011 in Suriname woonachtig is.... Deze artiest lijkt voer voor psychologen...

zaterdag 11 oktober 2014

Geloof niet alles wat Surinaamse nieuwswebsites berichten

Zorgvuldigheid Surinaamse media ver te zoeken

Lezers kunnen helaas niet vertrouwen op correctheid en betrouwbaarheid van artikelen van het doorsnee Surinaamse journaille

11-10-2014 COLUMN Door: Paul Kraaijer


Paramaribo – Dat de inhoudelijke kwaliteit van Surinaamse kranten en hun vermeende evenbeelden op het internet niet om over naar huis te schrijven is, is algemeen bekend. Taal- en andere fouten en journalistieke missers zijn aan het orde van de dag. Politieberichten van het Korps Politie Suriname letterlijk overnemen – inclusief alle fouten en onjuistheden – daar draait het doorsnee journaille de hand niet voor om. Artikelen uit buitenlandse media overnemen door die te vertalen blijkt net iets te moeilijk voor datzelfde doorsnee journaille. Het verslaan van een rechtszaak blijkt ook veelal te moeilijk voor dat doorsnee journaille. Het is een groot tranendal, een groot bad vol treurnis, de Surinaamse media.

Maar, hoe betrouwbaar en geloofwaardig zijn al die artikelen in de lokale media? Als lezer moet je er toch blindelings vanuit kunnen gaan, dat hetgeen je leest in een papieren krant, op de website van een krant of op een zogenoemde nieuwswebsite juist is, klopt, correct is. Neen. De slordigheid en ongeïnteresseerdheid van het doorsnee lokale Surinaams journaille zijn tussen de regels door in artikelen te lezen.
Het lijkt er veelal op, dat het het doorsnee journaille geen moer uitmaakt dat de inhoud van een artikel niet juist is.
Het lijkt er veelal op, dat het doorsnee journaille artikelen afraffelt, zonder na te denken, zonder informatie te verifiëren en dubbel te verifiëren.
Het lijkt er veelal op, dat het doorsnee journaille niet met plezier werkt.
Het lijkt er veelal op, dat het doorsnee journaille in slaap is gesust.
Het lijkt er veelal op, dat het doorsnee journaille terecht is gekomen in het verkeerde beroep en dat beroep niet doorgrondt, niet kent, niet begrijpt, niet snapt.
En dat doorsnee journaille wil beter gewaardeerd en gerespecteerd worden......

Zelfs het oh zo gerenommeerde Starnieuws – onbegrijpelijk waarom overigens, gelet op de bagger die dagelijks op deze vermeende nieuwswebsite verschijnt – gaat met regelmaat de mist in en staat vol allerlei soorten fouten. En ook deze nieuwswebsite, van het mislukt vermeend media-icoon Nita Ramcharan, neemt het niet zo nauw met de juistheid van de inhoud van artikelen. Maar ja, wat zou het haar en haar webredactie ook schelen: immers, de lezer leest, de lezer absorbeert en de lezer gaar ervan uit dat hetgeen hij of zij leest – vooral op het oh zo gerenommeerde Starnieuws – qua inhoud van juist is.

Niets is echter minder waar. Neem nu vandaag en het artikel 'Vermoedelijke Ebola-patiënt Brazilië negatief getest'. Daarin is onder andere dit te lezen: 'De man in Brazilië van wie werd vermoed dat hij was besmet met het Ebola-virus is negatief getest op de ziekte. De man uit Guinea kwam donderdag het land binnen en werd in quarantaine geplaatst. (…)'

Maar, die man was 19 september (!) al in Brazilië gearriveerd vanuit Guinee en niet donderdag 9 oktober en ook niet uit Guinea.
Het Nederlandse Obsession Magazine had gisteren, vrijdag 10 oktober, bericht, op gezag van onder andere de BBC Brazilië en de Braziliaanse nieuwswebsite O'Globo, dat het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid in een verklaring had laten weten, dat de patiënt op 19 september uit Guinee was gearriveerd. 

'De man vertoonde 20 dagen na aankomst symptomen die lijken op ebola, zoals hoge koorts. Hij werd meteen in isolatie genomen en behandeld volgens internationale protocollen van de Wereld Gezondheidsorganisatie (World Health Organization, WHO), aldus het ministerie van Volksgezondheid van Paraná. Zijn gezondheidstoestand is stabiel. De minister herhaalde dat er geen bevestiging is, dat de man is besmet met ebola.', aldus Obsession Magazine, die de eerste nieuwswebsite was die hierover gisteren berichtte.

'Hij meldde zich gisteren (red. donderdag 9 oktober) met koorts bij de spoedeisende hulp in de staat Paraná. ‘s Avonds vertoonde de man een beetje verhoging, maar er was geen sprake van ‘bloedingen, braken of andere symptomen’, aldus het ministerie van Volksgezondheid in een verklaring. ‘Hij is in goede vorm en ligt totaal geïsoleerd. De patiënt is inmiddels al langer dan de maximale incubatietijd van 21 dagen in Brazilië.’

'De man is vanochtend (red. vrijdag 10 oktober) met een speciaal vliegtuig van de luchtmacht overgevlogen naar het Nationaal Instituut voor Besmettelijke Ziekten Evandro Chagas in Rio de Janeiro', zo is te lezen op Obsession Magazine.


Natuurlijk, waarom zou je je druk maken om zo'n leugentje in een artikel op Starnieuws? Natuurlijk, maak je je daar druk om. Je gaat er toch vanuit, dat een zogenoemde nieuwswebsite als Starnieuws correct bericht en een artikel in een buitenlandse krant of op een buitenlandse nieuwswebsite goed weet te vertalen. Nee dus.

Het gaat om de essentie van goede journalistiek: het op een correcte en betrouwbare wijze berichten over een gebeurtenis. Lezers gaan er dan ook vanuit, dat wat zij voor hun ogen krijgen correct en betrouwbaar is. Maar, lezers kunnen helaas niet vertrouwen op de correctheid en betrouwbaarheid van artikelen van het doorsnee Surinaamse journaille en van de doorsnee Surinaamse kranten en nieuwswebsites.

woensdag 8 oktober 2014

Vermeend adviseur van president Bouterse beschuldigt 'EenVandaag' van manipulatie

Programma interviewt ongeleid projectiel over start rechtszaak tegen Dino Bouterse in New York

Roy Raymond de Miranda heeft altijd iets te jammeren

08-10-2014 Door: Paul Kraaijer


Paramaribo – Plotseling was hij er weer even. Roy Raymond de Miranda. De man die er niet voor terugdeinst om politieke tegenstanders van NDP-voorzitter en president Desi Bouterse en andere andersdenkenden dan hem op social media als Facebook te beledigen, te intimideren en in zekere zin te bedreigen. De ene keer onder zijn eigen naam, de andere keer onder een van zijn schuilnamen en soms zelfs namens zijn al enkele jaren geleden ter ziele gegane 'Clean Files Tribunal', op de NDP-website.

Het kan verkeren
De Miranda: anti-koloniaal, jammerkont, een brok frustratie en opgekropte woede, wars van alles en iedereen die zich keert tegen de NDP en Bouterse en deze week plotseling door het Nederlandse dagelijkse actualiteitenprogramma 'EenVandaag' gebracht als 'adviseur van president Bouterse'. Het kan verkeren.

'EenVandaag' besteedde afgelopen maandag aandacht het begin van de rechtszaak tegen Dino Bouterse, zoon van de president, in Manhattan, New York. Bouterse jr. wordt door het Amerikaanse Openbaar Ministerie gedagvaard voor drugs- en wapenhandel en betrokkenheid bij de Libanese terreurorganisatie Hezbollah. Dino werd eind augustus 2013 in Panama gearresteerd en nog dezelfde dag aan de VS uitgeleverd. Inmiddels heeft hij een gedeeltelijke bekentenis afgelegd in ruil voor strafvermindering, dat duidt toch op een zekere feitelijke schuldbekentenis. Maar, er zijn ook personen die beweren dat de bekentenis is afgelegd om zodoende de werkelijke vuile was binnen te houden, mogelijk ook ter bescherming van papa die immers bij de verkiezingen in mei 2015 hoopt op verlenging van zijn regeertermijn.

De redactie van het televisieprogramma vroeg zich af hoe er in Suriname wordt gedacht over het proces tegen de zoon van de president. Daartoe had de redactie drie personen uitgenodigd om geïnterviewd te worden en ook werden een paar straatinterviews in Paramaribo afgenomen.
In het programma waren gesprekken te zien met journalist/columnist Iwan Brave van de Surinaamse krant De Ware Tijd, Chandrikapersad Santokhi, oud-minister van Justitie en Politie en huidig voorzitter en Assembleelid van de oppositionele Verenigde Hervormings Partij (VHP) en met Roy de Miranda ofwel Roy Raymond de Miranda.

De Miranda gaat weer ouderwets tekeer
De Miranda kon zich echter, achteraf, na het zien van de uitzending, niet vinden in hetgeen uiteindelijk is uitgezonden. Natuurlijk liet hij dat blijken in een ingezonden stuk dat woensdag 8 oktober werd geplaatst op de twee zogenoemde Surinaamse nieuwswebsites GFC Nieuws en Suriname Herald, de enige lokale media die nog ingezonden stukken van De Miranda plaatsen, waarschijnlijk bij gebrek aan beter.

Het stuk is een echt Roy de Miranda stuk vol woede, frustratie, ongenuanceerdheid en deels ook klinkklare onzin. Het is de kleine jongen die van moeders zijn zin niet heeft gekregen en vervolgens begint te jammeren.

De Miranda in zijn tirade: 'Want hoewel ruim een half uur interview dat van mij werd afgenomen, uiteraard niet totaal kan worden meegenomen in een actualiteitenrubriek, is het wel wrang dat de meest essentiële uitspraken die Chan Santokhi zijn betoog volledig onderuit zouden halen, uit de uitzending zijn weggelaten.' Hij is waarschijnlijk niet bekend met de redactionele vrijheden om te knippen in bijvoorbeeld opgenomen interviews. Het is niet wat jij in het programma wilt zien, maar wat de redactie wil zien:

sitestat

Natuurlijk moest Santokhi het ontgelden, omdat die in het programma zei, dat president Bouterse zou en had moeten aftreden vanwege de rechtszaak in de VS tegen zijn zoon.
De Miranda: 'Roept hij ook om het aftreden van zijn collega Hesdy Pigot wiens zoon in de Verenigde Staten van Amerika met Justitie en politie in aanraking is gekomen? Roept hij ook op om een vooraanstaande rechter zijn aftreden, omdat diens zoon als politieman in aanraking is gekomen met Justitie en politie? Heeft hij ook opgeroepen om het aftreden van vicepresident Ram Sardjoe wiens zoon ook als pistolen Paultje in aanraking kwam met Justitie? Hebben dit soort hypocrieten ooit geroepen om het aftreden van Koningin Juliana wiens echtgenoot Prins Bernhard in de Lockheed-affaire wegens het aannemen van steekpenningen werd veroordeeld?'

Natuurlijk allemaal absurde vergelijkingen uit het kennelijke toch wel iets uitgeholde brein van De Miranda die volledig mank gaan en niet te vergelijken zijn met de feiten waar de zoon van de president van wordt verdacht. De zoon van de president.

De Miranda vindt verder, dat er in de uitzending grof is gelogen. Dino Bouterse was volgens hem nooit het hoofd van CTU (Counter Terrorism Unit) en was ten tijde van zijn aanhouding in Panama, allang niet meer in die dienst. 'Het is voorts een grove leugen dat Dino met tien kilogram cocaïne in zijn bezit werd gearresteerd. Ook zou Dino met een raketwerper zijn gearresteerd.'

Eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat De Miranda wat deze punten betreft wel gelijk heeft. Maar, vervolgens blijkt uit zijn ingezonden stuk op GFC Nieuws en Suriname Herald, dat de man het toch weer niet kan laten om met een uit de duim gezogen complottheorie te komen.


Dino op weg van Panama naar de VS.
De Miranda ziet filmtechnische spoken in de VS....
'Spoedig nadat het onlogische van dit verhaal bleek, werd de aanklacht gewijzigd in het in het bezit hebben van een vuistvuurwapen, dus een pistool. In het interview heb ik haarfijn uit de doeken gedaan hoe de VS als land van de meest geavanceerde filmtechnieken, zaken fabriceert die in feite niet bestaan, maar na de montages zo echt lijken dat een ieder geloofd in de waarheid en authenticiteit daarvan. Dit zijn vitale onderdelen die in het interview ontbreken.'

De Miranda hekelt het verder dat de overige geïnterviewden ruimschoots aan het woord zijn gekomen. 'Wij zijn in ieder geval weer een ervaring rijker en noopt in voorkomende gevallen tot dieper nadenken aleer medewerking te verlenen aan dit soort Nederlandse producties.'

Zwaar gefrustreerde jammerkont
De zwaar gefrustreerde jammerkont De Miranda heeft zijn ware aard weer eens laten zien. Hij is ergens niet over tevreden en uit dat meteen in een ingezonden stuk, zodat hij zijn hart weer even heeft kunnen luchten op de zijn bekende, ongenuanceerde, wijze. Maar, oh, hoe kleinzielig kan deze man zijn...

Onduidelijk is overigens of hij, na het zien van de uitzending, contact heeft opgenomen met de redactie van 'EenVandaag' om zijn kritieken te spuien op de hem welbekende wijze.

Ondergang van 'Clean Files Tribunal'
De Miranda is een man die, vooral op het internet, ook berichten plaats onder diverse ‘aliassen’ en anoniem tekeer gaat tegen andersdenkenden. Hij is een onruststoker.


Hij was de man achter de in 1997 opgerichte vermeende ‘organisatie’ die zich Clean Files Tribunal (Schone Dossiers Tribunaal) noemde. Deze ‘organisatie’ wilde onder meer dat Nederland het internationale opsporingsbevel tegen Bouterse wegens drugshandel en het witwassen van zwart geld zou intrekken. Clean Files Tribunal kreeg ruimte op de officiële website van de NDP tot eind april 2010, toen Clean Files Tribinal na weer eens conflict, door de NDP van de website werd verwijderd.  De partij vond de mening van Roy de Miranda van 'Clean Files Tribunal' volkomen in strijd met de visie en het beleid van de NDP. Alle teksten van Roy Raymond de Miranda werden verwijderd.

Adviseur van de president bedreigd?
Overigens beweerde hij op 8 juni van dit jaar in een ingezonden stukje op GFC Nieuws, slachtoffer te zijn van dreigtelefoontjes en verscheidene vormen van stalking. Hij stelde te vermoeden dat er door zowel de oppositie in Suriname als ook in Nederland een grootscheepse campagne tegen zijn persoon zou zijn opgezet. Niet echt vreemd, als jezelf mensen beledigt, intimideert en bedreigt op het internet. Wie de bal kaatst kan hem natuurlijk terug verwachten.

De Miranda: 'Tot slot moet ik op grond van al hetgeen ik de afgelopen week heb ervaren, anonieme dreigtelefoontjes, voor mijn woning stoppende motorvoertuigen die de verlichting in mijn tuin richten om vervolgens met gierende banden weg te rijden, smaad- en lastergeschriften in verschillende kranten en via de virtuele snelweg, dit alles duidt ontegenzeggelijk op paniek die er binnen de kring van de Surinaamse en Nederlandse oppositie is losgebroken. Het moet tot slot ook duidelijk zijn dat er inmiddels over mijn veiligheid wordt gewaakt en daarnaast angst noch vrees in mijn leven bestaat’, aldus De Miranda.

Na dit stuk en zelfs niet eraan voorafgaand zijn er berichten verschenen dat ene heer De Miranda, adviseur van president Bouterse, zou worden bedreigd.

En zou dit sujet nu plotseling adviseur zijn van president Bouterse? Zou hij dat werkelijk zijn, dan waren de vermeende bedreigingen aan zijn adres natuurlijk in de lokale media verschenen. Immers, het zou dan gaan om een adviseur van de president.

De misser van 'EenVandaag'
Zijn optreden in 'EenVandaag' was kort. Gelukkig. Het was een misser van de redactie, een blunder. Want het is onbegrijpelijk waarom de redactie gemeend heeft om juist dit ongeleid projectiel uit te nodigen voor een interview en aan te kondigen als 'adviseur van president Bouterse', er zijn immers vele anderen te bedenken die wel met een goed en helder en geloofwaardig verhaal en antwoorden hadden kunnen komen.

donderdag 2 oktober 2014

De zaak Dino Bouterse - Deel 6 - 17 juni 2014 - 6 oktober 2014

Zoon president Suriname in VS verdacht van wapen- en drugshandel en betrokkenheid bij Hezbollah

De rechtszaak

06-10-2014  Door: Paul Kraaijer


Een overzicht (vervolg)


24 juli 2014
Rechtbank Manhattan neemt verweren verdediging Dino in behandeling
De preliminaire verweren die het verdedigingsteam van Dino Bouterse indiende bij de rechtbank in Manhattan, New York, stonden woensdag op de rol voor behandeling, aldus bericht het Dagblad Suriname donderdag 24 juli 2014. De hoorzitting stond voor 15.30 uur (lokale tijd) gepland.

De verweren houden onder andere in de bevoegdheid van de rechter om kennis te nemen van de nadere toegevoegde klacht inzake terrorisme. De soevereiniteit van Suriname en Panama, waar Bouterse jr. op 29 augustus werd aangehouden, zou geschonden zijn door de werkwijze van de Amerikaanse autoriteiten, stellen de advocaten in hun verweer. Geen van beide landen was op de hoogte gebracht van de ‘under cover’ operatie van de DEA (Amerikaanse Drugsbestrijdingseenheid).

Ook zou Panama vanwege verkeerde informatie de uitlevering hebben toegestaan. Aan Panama werd voorgehouden dat de aanwezigheid van Bouterse een gevaar voor het land was, omdat Hezbollah hem zou komen bevrijden. Bouterse werd na zijn arrestatie uitgeleverd aan de Verenigde Staten, die hem beschuldigen van drugs- en wapenhandel. De aanklacht werd op 7 november uitgebreid met de verdenking dat hij wilde samenwerken met de Libanese terroristische organisatie Hezbollah. Omdat het bewijs daarvoor pas later is toegevoegd, mag Bouterse hiervoor volgens zijn advocaten niet worden aangeklaagd. De verdediging vraagt dat de openbare aanklager, Preet Bharara, niet ontvankelijk wordt verklaard voor de aanklachten over terrorisme.

De advocaten vragen ook uitsluiting van de verklaringen die Bouterse na zijn arrestatie heeft afgelegd, omdat ze op een ‘dwangmatige’ manier zouden zijn verkregen. Aan Dino Bouterse was toen niet medegedeeld waarvoor hij was aangehouden. Ook was hij gedurende zijn transport naar de VS continu geboeid.

In de zaak tegen Dino Bouterse worden er voorbereidingen getroffen om getuigen te horen. Een der topgetuigen van de openbare aanklager is Shaheed Roger Khan. Roger Khan is door de Amerikaanse Justitie veroordeeld tot 40 jaar celstraf voor wapen- en drugshandel. In de zaak contra Dino Bouterse zal hij optreden als getuige. Verwacht wordt dat hij detailzaken naar voren zal brengen over de betrokkenheid van Dino Bouterse en vader Desi Bouterse in criminele activiteiten.
Wie meer wil weten over de zaak Dino Bouterse kan hier, in vijf delen, informatie en ontwikkelingen (chronologisch op datum) vinden over de zaak vanaf het moment van de arrestatie in Panama.


25 augustus 2014
Rechtszaak tegen Dino Bouterse in New York start 6 oktober
Advocaat Kanhai: 'Dino maakt het heel goed'
Na een jaar wachten zullen Surinamers eindelijk meemaken hoe de zoon van hun president moet opdraven in een Amerikaanse rechtszaal. De New Yorkse rechter Shira Scheindlin heeft bepaald dat het langverwachte proces tegen de wegens drugshandel en terrorisme aangeklaagde Dino Bouterse op 6 oktober begint.
Woorden van journalist Stieven Ramdharie maandag 25 augustus 2014 in de Volkskrant.

De zaak-’USA v. Bouterse’ belooft de nieuwsgierigheid te bevredigen van de Surinamers naar het wel en wee van Dino (42). Van de Bouterse-haters, die uitkijken naar de in het geheim opgenomen video’s waarin Dino zegt cocaïne naar de VS te willen sturen. En van de ‘Boutisten’, die er rotsvast van overtuigd zijn, dat de enige zoon van oud-legerleider Desi Bouterse er is ingeluisd door de VS, aldus Ramdharie.

Scheindlin nam haar besluit eind juli, maar dat werd nu pas bekend. ‘De selectie van de jury zal de eerste dagen in beslag nemen’, zegt Jose Maria Arrufat Gracia, advocaat van Dino. Hij is een van de vier New Yorkse advocaten, van verschillende kantoren, die door Desi Bouterse zijn ingehuurd.

Het is vrijdag 29 augustus precies een jaar geleden dat Dino, opgepakt in Panama, voorgeleid werd in New York. Dino bleek al sinds 2011 te figureren in een undercoveroperatie van de Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst DEA. Getipt door een kennis van Dino op Aruba, wist de DEA hem in 2013 in de val te lokken.
Op diverse video’s gaat Dino akkoord met het sturen van tien kilo cocaïne naar de VS. ‘Als we het geld hebben ontvangen, kunnen we de cocaïne sturen’, zegt Dino in zijn overheidskantoor in Paramaribo. Ook stemt hij in met het toelaten tot Suriname van Hezbollah-strijders, die aanslagen in de VS moeten plegen.

Volgens Irwin Kanhai, advocaat van de familie Bouterse, maakt Dino het goed. ‘Dino maakt het héél goed.’


29 augustus 2014
Dio Bouterse legt in rechtbank New York gedeeltelijke schuldbekentenis af
Dino Bouterse heeft vrijdag 29 augustus 2014 in een rechtbank in Manhattan, New York, een gedeeltelijke schuldbekentenis afgelegd in de Hezbollah- en cocaïnezaak. Amerikaanse aanklagers houden de zoon van de president van Suriname verantwoordelijk voor wapenhandel en cocaïnesmokkel.
Ook zou hij hebben geholpen bij het opzetten van een basis van de Libanese terreurbeweging Hezbollah in Suriname.

Het is in de VS gebruikelijk dat verdachten een gedeeltelijke bekentenis afleggen in ruil voor strafvermindering. Daarover worden afspraken gemaakt tussen aanklagers en verdediging. Dat is ook in de zaak van Dino Bouterse gebeurd, zo bericht de Amerikaanse nieuwswebsite Bloomberg. Mocht hij veroordeeld worden dan zou hij 15 jaar tot levenslang kunnen krijgen, zei de districtsrechter Shira Scheindlin.

Bouterse jr. verscheen in een blauw gevangenisuniform en maakte gebruik van een Nederlandse tolk om te kunnen communiceren met de rechter en sprak langzaam in het Engels om de drie aanklachten te bekennen.

Als onderdeel van een deal, werd het wapen dat in de wapenhandel-aanklacht wordt omschreven als een anti-tankwapen gewijzigd in een handvuurwapen. Op het voorhanden hebben van een anti-tankwapen staat een fors hogere straf. Naar verwachting wordt op 6 januari 2015 een vonnis uitgesproken.


http://www.courthousenews.com/2014/08/29/70922.htm 
Son of Suriname's President Cops to Aiding Hezbollah
By ADAM KLASFELD

MANHATTAN (CN) - Dino Bouterse, Suriname's former top counterterrorism official who is the son of the country's president, pleaded guilty Friday to conspiring to support Hezbollah and import 10 kg of cocaine to the United States. Arrested in Panama exactly one year ago, Bouterse, 41, initially faced only narcotic offenses when he arrived in the United States on Aug. 30, 2013.
Federal prosecutors announced an additional charge against him in a November indictment that alleging Bouterse had wanted to help Hezbollah establish a beachhead in Suriname.
"It has been publicly reported that Hezbollah has been trying to establish a base of operations in the Western Hemisphere, in the northern part of South America," the indictment said. "One of the countries in that part of South America is Suriname." The son of Suriname's sitting president Desi Bouterse, Dino rose to commander of the Latin American nation's counterterrorism unit with only a high school education. He "agreed to allow large numbers of Hezbollah operatives to use Suriname as a permanent base for, among other things, attacks on American targets" in exchange for multimillion dollar payoffs, prosecutors said. The Drug Enforcement Administration head Michelle Leonhart announced at the time of the superseding indictment that the new charge illustrated the nexus between the drug trade and terrorism.
"Drug trafficking organizations and terror networks are joined at the hip in many parts of the world," she said in a Nov. 8 statement.
Bouterse's meetings with DEA confidential informants are quoted throughout the 24-page, November indictment.
During a July 31, 2013, meeting in Greece, an informant posing as a Hezbollah operative said: "I'm sure you read about the wars that we are fighting with the Americans. And from what I heard from [another informant] also there is no much love between you and the Americans." (Brackets added)
"We have a problem with the Dutch. And Americans," Bouterse responded, according to the indictment.
Suriname's embassy has not returned a request for comment. A Dutch colony in 1667, Suriname gained independence from the Netherlands in 1975. A military regime replaced the civilian government and declared it a socialist republic five years later, according to the CIA World Factbook.
Former U.S. President Ronald Reagan had dropped a plan to overthrow Suriname's government in 1983, The New York Times reported at the time.
Bouterse and the informants allegedly discussed hosting 30 to 60 Hezbollah members as "the first batch," supplying them with passports and arranging for surface-to-air missiles and rocket-propelled grenades.
Reversing his earlier denial of the allegations, Bouterse pleaded guilty to all three counts of his indictment on Friday. He read a carefully worded allocution in court, wearing a navy prison uniform and.
"In 2013, I knowingly provided a false Surinamese passport to a person I believed to be associated with Hezbollah, an organization I knew to be designated as a terrorist organization by the United States," Bouterse said.
The plea deal allows Bouterse to admit to a lesser charge of the third count, involving the use of a weapon during a drug trafficking crime.
Whereas his indictment accused him of possessing a light anti-tank weapon, Bouterse pleaded guilty to carrying a firearm. He faces a possibility of life imprisonment, and a minimum of 15 years in prison for the drug and firearm offense. The material support for terrorism charge carries a 15-year maximum sentence.
The parties may meet for a hearing to determine facts for his sentencing in December.


30 augustus 2014
DEA-kantoor Aruba zou 'valstrik' voor Dino Bouterse hebben opgezet
De ‘valstrik’ waar Dino Bouterse in is gelopen is opgezet door het op Aruba gevestigde kantoor van de Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst DEA. Volgens de advocaten van Bouterse was er geen enkele reden om een dergelijke operatie tegen hun cliënt op touw te zetten. Dat stelt het advocatenteam in een zaterdag 30 augustus 2014 uitgegeven verklaring, aldus schrijft Ivan Cairo in de Ware Tijd Online.

Van wie feitelijk de verklaring afkomstig is, vermeldt Cairo niet. Een naam van advocaat wordt niet door de krant vermeld. Ze schrijven het te betreuren dat de VS een ‘stingoperatie’ van vele miljoenen dollars op Aruba heeft geïnitieerd waarvan Bouterse, ‘zonder dat er een juridische of redelijke reden was om in het onderzoek betrokken te worden, uiteindelijk het slachtoffer is geworden’.

‘Het is dan ook opmerkelijk dat de DEA, die in Suriname gevestigd is, nimmer noodzaak zag om Dino’s handelen te onderzoeken, maar dat het DEA-kantoor op Aruba, een land binnen het Koninkrijk der Nederlanden, wel gelegenheid zag om een op uitlokking gebaseerde operatie op touw te zetten’, aldus het team advocaten.


31 augustus 2014
Irvin Kanhai: 'Schuldbekentenis Dino is onderdeel verdedigingsstrategie
Bouterse jr. bekent schuld, terwijl hij beweert onschuldig te zijn
De bekende advocaat Irvin Kanhai, die deel uitmaakt van het verdedigingsteam van Dino Bouterse, stelt zondag 31 augustus 2014 op Starnieuws dat de door zijn cliënt voor de rechtbank in het Amerikaanse Manhattan, New York, afgelegde schuldbekentenis, onderdeel is van de verdedigingsstrategie van zijn advocaten.

Hoewel Dino verklaart onschuldig te zijn, is toch voor de schuldbekentenis gekozen, omdat er veel voordelen aan kleven. Natuurlijk kleeft hier het risico aan dat Bouterse jr., ondanks het feit dat hij beweert onschuldig te zijn aan de hem ten laste gelegde feiten, door de ogen van de wereld als schuldig wordt aangemerkt. Als je werkelijk onschuldig bent, dan zou je er immers, met een goed advocatenteam, alles aan doen om die onschuld te bewijzen.

Kanhai zegt dat Dino veertig jaar tot levenslang zou kunnen krijgen. Door de schuldbekentenis kan de straf enorm worden verminderd. Nu loopt hij kans op een gevangenisstraf van vijftien jaar tot levenslang. In het Amerikaanse rechtssysteem is het gebruikelijk dat verdachten bekentenissen afleggen in ruil voor strafvermindering. Aanklagers en de verdediging maken daarover afspraken.

Door de schuldbekentenis hoeven de aanklagers geen bewijzen meer te gaan zoeken om de jury te overtuigen van de schuld van de verdachte. Kanhai merkt op dat de ‘guilty plea’ gezien kan worden als een pleidooi van de verdediging.

De advocaat blijft er bij dat er sprake is van uitlokking. Dino zou de door hem gepleegde strafbare feiten geleegd hebben op basis van uitlokking. Hij zou 2 miljoen Amerikaanse dollar ontvangen voor onder andere het voorzien van een permanente basis voor de Libanese terreurorganisatie Hezbollah in Suriname voor aanvallen op de VS.
Ook de uitvoer van cocaïne is gebeurd op basis van de vraag van Amerikaanse undercoveragenten van de drugsbestrijdingsdienst DEA. Kanhai benadrukt dat alles vastgelegd is op de band.

De zaak tegen Dino wordt 6 oktober behandeld.


1 september 2014
Regering komt met verklaring over rechtszaak Dino
De regering van Suriname wenst op de recente ontwikkelingen in de rechtszaak van de Verenigde Staten van Amerika tegen de persoon Dino Bouterse niet in te gaan. Dat bericht heeft de regering zaterdag 30 augustus 2014 op haar website geplaatst.

De Regering benadrukt echter het volgende:

Op geen enkele wijze of op enig moment zijn/waren terroristische organisaties actief op het grondgebied van de Republiek Suriname. De documenten uit deze rechtszaak bewijzen dat middels een undercover operatie slechts informanten en agenten van de Verenigde Staten betrokken waren, die geen terrorist noch lid van een drugskartel zijn.

Dino Bouterse is nimmer hoofd geweest van de Counter Terrorism Unit (CTU). Betrokkene was tijdens de opstartfase van deze unit slechts aangesteld als trainer en instructeur. De eerste en enige persoon in de functie van hoofd van de CTU tot op heden is Kapitein Giovanni Nijbroek. Dino Bouterse ontbeerde dus ten allen tijden de bevoegdheid en capaciteit om ondersteuning te verlenen bij het opzetten van trainingskampen of basissen voor terroristen in Suriname.

Suriname en de Verenigde Staten van Amerika hebben, tezamen met internationale organisaties, altijd nauw samengewerkt op het gebied van terrorismebestrijding en het delen van inlichtingen. Suriname zet deze samenwerking in de toekomst onverkort voort.

ENGLISH VERSION 

STATEMENT OF THE GOVERNMENT OF SURINAME
ON THE CASE USA v. DINO BOUTERSE

The Government of the Republic of Suriname wishes not to react to the recent developments in the court case of the United States of America against Dino Bouterse.

The Government, however, wishes to emphasize the following:

At no point in time and in no manner whatsoever have terrorist organizations been active within the territory of the Republic of Suriname. Court documents reflect that this was an undercover operation in which only US agents and informants were involved, neither of whom were terrorists or drug cartel members.

Dino Bouterse has never held the position of Head of the Counter Terrorism Unit (CTU). During the start up phase of this unit, Bouterse was merely appointed as trainer and instructor. To date, the only, and first, person to hold the position of Head of the CTU is Captain Giovanni Nijbroek. Hence, Dino Bouterse lacked at all times the authority and capability to lend support to setting up terrorist bases and camps in Suriname.

Suriname and the United States of America, together with international organizations, have consistently been working closely in the area of counter terrorism and intelligence sharing. Suriname unequivocally continues this cooperation in the future.

Noot:
Het is natuurlijk opmerkelijk, dat de regering nu pas met een dergelijke verklaring komt. Deze verklaring zou bijna een jaar geleden geschreven kunnen zijn. Men had eerder kunnen verwachten, dat de regering was ingegaan op de schuldbekentenis van Dino. Dat is immers het meest actuele nieuws uit Manhattan, maar daar gaat de regering feitelijk inhoudelijk niet op in.


19 september 2014 
Nederlandse regering houdt zich niet bezig met zaak Dino Bouterse

Het Nederlands kabinet heeft kennisgenomen van de bekentenis van Dino Bouterse over zijn betrokkenheid bij het huisvesten van Hezbollah-militanten in Suriname. De regering beschikt echter zelf niet over informatie die deze berichtgeving over Bouterse bevestigt.

Dit heeft de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans vandaag, vrijdag 19 september 2014, geantwoord op vragen van het VVD-Tweede Tweede Kamerlid Han ten Broeke van 3 september dit jaar:

Antwoorden van de Minister van Buitenlandse Zaken op vragen van het lid Ten Broeke (VVD) over aanwezigheid van een Hezbollah-cel in Suriname.

Vraag 1
Bent u bekend met de bekentenis van Dino Bouterse inzake zijn betrokkenheid bij het huisvesten van Hezbollah-militanten in Suriname? 1)

Vraag 2
Kunt u bevestigen dat Dino Bouterse het voornemen had om Hezbollah-militanten te bewapenen, om aanvallen op de Verenigde Staten en Nederland mogelijk te maken?

Antwoord op vraag 1 en 2
Het kabinet heeft kennis genomen van het bericht. Het kabinet beschikt niet over eigenstandige informatie die deze berichtgeving bevestigt.

Vraag 3
In welke mate zijn de internationale activiteiten van Hezbollah en aanverwante terreurorganisaties reden tot zorg?

Vraag 4
Welke stappen onderneemt de Nederlandse regering in grote lijnen, eventueel in samenwerking met NAVO-bondgenoten, om te voorkomen dat Hezbollah en soortgelijke organisaties, al dan niet vanuit Suriname, aanvallen op Nederlands grondgebied kunnen voorbereiden?

Antwoord op vraag 3 en 4
In bilaterale en multilaterale samenwerkingsverbanden zet Nederland zich in voor de bestrijding van terrorisme. De militaire tak van Hezbollah is door de EU aangemerkt als een terroristische organisatie. Dit is een van de maatregelen om een dergelijke terroristische organisatie en haar handelen te belemmeren. Door deze maatregel is het strafbaar om de militaire tak van Hezbollah financiële en economische middelen ter beschikking te stellen.2 oktober 2014
VHP'er Santokhi mist 'Dino-zaak' in Jaarrede president Bouterse
'Suriname heeft door zaak internationaal schade opgelopen'

Het VHP-Assembleelid Chandrikapersad Santokhi vindt dat president Desi Bouterse in zijn gisteren in De Nationale Assemblee uitgesproken Jaarrede aandacht had moeten besteden aan de bekentenis van zijn zoon Dino, die sinds 30 augustus vorig jaar in een cel in New York (VS) zit, na op dezelfde dag te zijn gearresteerd in Panama en meteen uitgeleverd aan de VS, verdacht van drugs- en wapenhandel en steun aan de Libanese terreurorganisatie Hezbollah.

Onlangs legde Dino Bouterse een gedeeltelijke bekentenis af tegenover de Amerikaanse Justitie in ruil voor strafvermindering.

Santokhi had verwacht dat het staatshoofd afstand zou nemen van de handelingen van zijn zoon Dino en elke actie om vanuit Suriname terreuracties te ondernemen, krachtig zou veroordelen en bereidheid tonen die aan te pakken.

Santokhi had de afwijzing verwacht, aldus de Ware Tijd vandaag, donderdag 2 oktober 2014, te meer omdat Dino Bouterse werkte bij de Counter Terrorism Unit. ‘Die persoon heeft een bepaalde hoedanigheid, hij is een functionaris belast met aanpak van het vraagstuk van internationale terrorisme.’

De VHP-voorman had de aankondiging verwacht, dat de procureur-generaal bezig is met een onderzoek naar aanleiding van de aanhouding en bekentenis van Dino, waardoor eventuele verdachten die nog vrij rondlopen ook vervolgd kunnen worden. ‘Al deze zaken zijn uitgebleven’, zegt Santokhi.

Suriname heeft volgens het Assembleelid internationaal schade opgelopen als gevolg van de zaak tegen Dino. Daarnaast is ook de soevereiniteit van het land aangetast.


6 oktober 2014
EenVandaag:  Rechtszaak tegen Dino Bouterse in VS start vandaag, 6 oktober - Programma spreekt met Iwan Brave, Roy Raymond de Miranda en Chandrikapersad Santokhi

Vandaag begint in de VS de rechtszaak tegen Dino Bouterse. Hoe wordt er in Suriname gedacht over het proces tegen zoon van de president? Het dagelijkse Nederlandse actualiteitenprogramma EenVandaag besteedt hier vandaag, maandag 6 oktober 2014, aandacht aan.

Dino Bouterse werd eind augustus 2013 opgepakt in Panama en uitgeleverd aan de VS. Hij wordt daar verdacht van drugs- en wapenhandel en van contacten met de Libanese terreurorganisatie Hezbollah. Hij zou een pakket van 10 kilo cocaïne naar de VS hebben laten sturen en in het bezit zijn geweest van wapens. Ook zou de zoon van president Bouterse betrokken zijn geweest bij plannen van Hezbollah om een trainingskamp op te zetten in Suriname.

Bouterse werd in de val gelokt: hij was in de veronderstelling zaken te doen met Mexicaanse drugsdealers en strijders van Hezbollah, maar in werkelijkheid waren het Amerikaanse agenten. Dino Bouterse kan in de VS 30 jaar cel krijgen. Inmiddels heeft hij in ruil voor strafvermindering een gedeeltelijke bekentenis afgelegd.

De rechtszaak kan, aldus EenVandaag, grote gevolgen hebben in Suriname. Volgend jaar mei zijn er verkiezingen en vader Desi Bouterse gaat voor een tweede termijn.

In EenVandaag een gesprek met journalist/columnist Iwan Brave, die werkt bij de Surinaamse krant De Ware Tijd. Ook een gesprek met Roy Raymond de Miranda, die door EenVandaag wordt omschreven als 'adviseur van president Bouterse', maar een man met een discutabele reputatie (het is dan ook onbegrijpelijk waarom EenVandaag ook gemeend heeft te moeten spreken met deze man die een complottheorie verzint waar je bij staat - de man verschijnt zelden tot nooit in het openbaar met commentaren en dergelijke, maar vooral actief is op het internet hetzij onder zijn eigen naam hetzij onder pseudoniemen), en met Chandrikapersad Santokhi, oud-minister van Justitie en oud-politiecommissaris en huidig voorzitter en parlementslid van de Verenigde Hervormings Partij, VHP.

Overigens berichtte de zogenoemde nieuwswebsite GFC Nieuws, die werkelijk alle achterklap/roddels, geruchten en onzin die in de email in-box belanden publiceert, op 8 juni van dit jaar nog het volgende over die heer De Miranda:

'De bekende politicus Roy Raymond de Miranda wordt al sinds een week bedreigd. Een hooggeplaatste regeringsfunctionaris laat zondag aan GFC Nieuws weten dat om die reden de beveiliging van de Miranda is opgevoerd.

Ook via een ingezonden stuk dat vannacht naar GFC werd gemaild bevestigt de geplaagde politicus dat hij slachtoffer is van dreigtelefoontjes en verscheidene vormen van stalking. De Miranda heeft het vermoeden dat er door zowel de oppositie in Suriname als ook in Nederland een grootscheepse campagne tegen zijn persoon is opgezet.

“Tot slot moet ik op grond van al hetgeen ik de afgelopen week heb ervaren, anonieme dreigtelefoontjes, voor mijn woning stoppende motorvoertuigen die de verlichting in mijn tuin richten om vervolgens met gierende banden weg te rijden, smaad- en lastergeschriften in verschillende kranten en via de virtuele snelweg, dit alles duidt ontegenzeggelijk op paniek die er binnen de kring van de Surinaamse en Nederlandse oppositie is losgebroken."
“Het moet tot slot ook duidelijk zijn dat er inmiddels over mijn veiligheid wordt gewaakt en daarnaast angst noch vrees in mijn leven bestaat’, aldus de Miranda.'
 
Maar, De Miranda zou moeten weten, juist hij, dat wie de bal kaatst hem terug kan verwachten. Overigens is volstrekt onduidelijk waarom hij zou worden bedreigd, omdat de man zelden tot nooit in het openbaar commentaren en dergelijke levert. Slechts een paar zichzelf 'media' noemde nieuwswebsites, zoals GFC Nieuws en Suriname Herald plaatsen ingezonden stukken van De Miranda. Maar, zodra hijzelf wordt 'bedreigd' begint hij te jammeren.

sitestat


8 oktober 2014
Roy Raymond de Miranda beschuldigt EenVandaag van manipulatie
Roy de Miranda, één van de adviseurs van president Desi Bouterse, vindt dat een groot deel van de Nederlandse media doet aan journalistieke manipulatie. EenVandaag heeft deze week een interview uitgezonden met De Miranda, Chandrikapersad Santokhi en de journalist Iwan Brave naar aanleiding van de aanhouding en voorgeleiding van Dino Bouterse.

De Miranda kan echter, hoe opmerkelijk, zich niet vinden in de productie, zo is woensdag 8 oktober, te lezen op die zogenoemde nieuwswebsites GFC Nieuws en Suriname Herald. De enige twee 'media' in Suriname die kennelijk stukken van hem publiceren, bij gebrek aan beters:

'Want hoewel ruim een half uur interview dat van mij werd afgenomen, uiteraard niet totaal kan worden meegenomen in een actualiteitenrubriek, is het wel wrang dat de meest essentiële uitspraken die Chan Santokhi zijn betoog volledig onderuit zouden halen, uit de uitzending zijn weggelaten', merkt de Miranda op.

Hij vindt Santokhi hypocriet, omdat die geheel ten onrechte suggereert dat president Bouterse moet aftreden. Roept hij ook om het aftreden van zijn collega Hesdy Pigot wiens zoon in de Verenigde Staten van Amerika met justitie en politie in aanraking is gekomen? Roept hij ook op om een vooraanstaande rechter zijn aftreden omdat diens zoon als politieman in aanraking is gekomen met justitie en politie? Heeft hij ook opgeroepen om het aftreden van vicepresident Ram Sardjoe wiens zoon ook als pistolen Paultje in aanraking kwam met justitie?

'Hebben dit soort hypocrieten ooit geroepen om het aftreden van Koningin Juliana wiens echtgenoot Prins Bernhard in de Lockheed-affaire wegens het aannemen van steekpenningen werd veroordeeld?'

De Miranda vindt dat er in de uitzending grof wordt gelogen. Dino Bouterse was volgens hem nooit hoofd van CTU en was ten tijde van zijn aanhouding in Panama, allang niet meer in die dienst. Het is voorts een grove leugen dat Dino met 10 kg cocaïne in zijn bezit werd gearresteerd. Ook zou Dino met een raketwerper zijn gearresteerd. Eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat De Miranda wat deze punten betreft wel gelijk heeft. Maar, vervolgens blijkt uit het bericht op GFC Nieuws dat de man het toch weer niet kan laten om met een uit de duim gezogen complottheorie te komen:

'Spoedig nadat het onlogische van dit verhaal bleek, werd de aanklacht gewijzigd in: het in het bezit hebben van een vuistvuurwapen, dus een pistool. In het interview heb ik haarfijn uit de doeken gedaan hoe de VS als land van de meest geavanceerde filmtechnieken, zaken fabriceert die in feite niet bestaan, maar na de montages zo echt lijken dat een ieder geloofd in de waarheid en authenticiteit daarvan. Dit zijn vitale onderdelen die in het interview ontbreken.'

De Miranda hekelt het dat de overige geïnterviewden ruimschoots aan het woord zijn gekomen. 'Wij zijn in ieder geval weer een ervaring rijker en noopt in voorkomende gevallen tot dieper nadenken aleer medewerking te verlenen aan dit soort Nederlandse producties.'

* De jammerkont De Miranda heeft zijn ware aard weer laten zien. Hij is ergens niet over tevreden en uit dat meteen in een ingezonden stuk, zodat hij zijn hart weer even heeft kunnen luchten. Maar, oh, hoe kleinzielig kan deze man zijn...... Blijf hier de laatste ontwikkelingen in de zaak Dino Bouterse volgen. Deze pagina wordt, zodra er nieuws te melden is, ge-update.