donderdag 10 mei 2018

Mister 'Punt van Orde' Jogi door Assembleevoorzitster uit vergaderzaal gezet

Jogi (VHP) door twee agenten uit Assemblee begeleidHet VHP-Assembleelid Mahinder Jogi is donderdagmiddag 10 mei 2018 door Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons uit de vergaderzaal verwijderd. Geerlings-Simons was het nu zat.

De Assembleevoorzitster was geërgerd door het orde verstorende gedrag van de luidruchtige VHP'er, terwijl vergaderd werd over de vraag hoe de regering denkt de veiligheid van vissers op zee te kunnen garanderen - na het recente drama op zee - en wat de situatie van en bij de Kustwacht is.

Jogi wilde een 'persoonlijk feit' nadat NDP-fractieleider André Misiekaba en waarnemend fractieleider Amzad Abdoel hem van repliek hadden gediend. Jogi vond dat vanuit de NDP-fractie, met name Abdoel, ineens kritische opmerkingen werden gemaakt naar de regering, terwijl de oppositie allang gewezen had op het visserijbeleid.

Jogi stelde dat ineens de waarnemend fractieleider van de NDP wakker was geworden en vond dat aan de 'overzijde' sprake was van stemmingmakerij. Nadat Misiekaba en Abdoel een persoonlijk feit vroegen en Jogi geantwoord hadden, wilde hij het woord. Geerlings-Simons wees erop dat aan de orde was de tragedie van de vissers en een beroep op Jogi om deze kwestie zakelijk te houden en geen collega's van de NDP te bespreken.

Zij wilde teruggaan naar de orde van de vergadering en gaf Celsius Waterberg (BEP) het woord. Jogi bleef echter protesteren en roepen waardoor het onmogelijk werd voor Waterberg om zich verstaanbaar te maken.

Terwijl hij begeleid door agenten de zaal werd uitgeleid deed hij zijn naam eer aan: hij bleef tieren, gebaren en schreeuwen.

(Bron screenshots: YouTube-DNA/Suriname Mirror)

Minister Benschop: 'Binnen anderhalve dag zijn de vissers veilig op zee'

(Bron screenshot: YouTube-DNA/Suriname Mirror)
Bewindsman herhaalt in Assemblee zijn eerder aan vissers gedane belofte


Minister Ronni Benschop van Defensie garandeerde donderdagmiddag 10 mei 2018 in De Nationale Assemblee (DNA), dat binnen anderhalve dag de vissers veilig op zee zullen zijn. Hij had de belofte zaterdag al gedaan, die dus volgens hem waargemaakt zal worden, schrijft Starnieuws. 

De bewindsman heeft vrijdag een ontmoeting met het Visserscollectief, waar hij zal bekendmaken wanneer de vissers naar zee kunnen gaan.

De bewindsman zei tijdens de openbare vergadering van De Nationale Assemblee vandaag over deze kwestie, dat zijn ministerie van Defensie niet wacht op brandstof of geld. Er is binnen de mogelijkheden die er zijn gehandeld.

Benschop merkte op, dat hij zaterdag beloofd heeft dat de vissers binnen een week weer zullen kunnen vissen. Er is alles aan gedaan om dit mogelijk te maken. Wanneer de vissers niet kunnen vissen, betekent dit inkomstenderving voor hen en ook voor het land.

Defensie heeft op alle gebieden gemobiliseerd en zal aanwezig zijn op zee. Veel boten zijn teruggetrokken sinds de brute overval op vier vissersboten door zeepiraten op 27 april.

Assembleeleden hebben vandaag vragen gesteld aan de regering over de acties die ondernomen zijn om de veiligheid van vissers op zee te garanderen.

VSB dringt bij regering aan op onmiddellijke evaluatie basiszorgverzekering

VSB pleit voor aanpassingen onkostenvergoeding naar realistisch en aanvaardbaar niveau

 
De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) doet een dringend beroep op de regering om in tripartiet verband onmiddellijk de basiszorgverzekering te evalueren en de nodige aanpassingen ter stond door te voeren. Zij pleit voor aanpassingen van de onkostenvergoeding naar een realistisch en aanvaardbaar niveau voor alle partijen inclusief de verzekerden, aldus Starnieuws donderdagavond 10 mei 2018.

De VSB wijst erop, dat de Wet Basiszorgverzekering en de premiestelling dateren van 2014. Bij het vaststellen van de tarieven is daarbij gewerkt met een koers van 3.35, terwijl de koers voor de Amerikaanse dollar nu Sr 7.53 bedraagt. Hierdoor schiet de financiering van de zorg ernstig tekort en is zij niet meer te handhaven, zegt de organisatie in een persbericht.

De oproep van de VSB volgt op het besluit van diverse instellingen om geen radiologische diensten meer aan te bieden aan de particuliere zorgverzekeraar en daarmee indirect aan de particulier verzekerden tegen het bestaand tarief. De kern van het probleem ligt in de scheve verhoudingen binnen de basiszorgverzekering, zegt de organisatie. Zij sluit niet uit dat andere dienstverleners de samenwerking ook zullen opschorten. Het is te verwachten dat hierdoor ook de dienstverlening met het Staatsziekenfonds onder druk al komen te staan.

Diverse instellingen zullen vanaf morgen, vrijdag 11 mei, geen radiologische diensten meer te verlenen aan verzekerden van Assuria, Self Reliance en Parsasco. In noodgevallen zullen acute patiënten wel worden geholpen, binnen de mogelijkheden. Het besluit betreft Academisch Ziekenhuis Paramaribo, Diakonessenhuis, St. Vincentius Ziekenhuis, ‘s Lands Hospitaal, het Mungra Medisch Centrum, Radiologiekliniek Halfhide & Hofwijk, Bisesa Medilab en het MRI Centrum.

Ze stellen dat de bedragen die worden betaald door de verzekeringsmaatschappijen allang zijn achterhaald. De verzekeringsmaatschappijen keren de betalingen nog steeds op basis van tarieven van 2012 uit.

De VSB zegt dat zij er vaker op gewezen heeft dat de Basiszorgverzekering – hoe goed ook bedoeld – in de huidige vorm niet te handhaven is en dat deze zal leiden tot totale instorting van de zorg. 'Wij roepen alle partijen op om met elkaar in dialoog te blijven, totdat er een aanvaardbare oplossing is bereikt.'

Surinaamse Politiebond (SPB) is in actie

'Politieambtenaren worden al bijkans 2 jaren structureel in hun rechtspositie geschaad'


De Surinaamse Politiebond (SPB) is sinds half vijf donderdagmiddag 10 mei 2018 in actie. Dit besluit is vandaag genomen in een spoed algemene ledenvergadering. De leden van de bonden hebben zich teruggetrokken in de Politie Academie, aldus Starnieuws. 

De tekst van de motie van de SPB:

Overwegende: 

dat al bijkans 2 jaren, politieambtenaren structureel in hun rechtspositie worden geschaad, ondanks er wettelijke regelingen zijn mbt de betaling van overuren aan politieambtenaren voor verrichte werkzaamheden op zondagen en met de zondagen gelijkgestelde feestdagen, TB uren en verlovenregeling. 

Dat er dienaangaande tevens directieven werden gegeven door de minister van JusPol aan de korpsleiding; 

Dat hieraan nimmer uitvoering is gegeven; 
Dat politieambtenaren hierdoor in hun rechtspositie zijn geschaad; 
Dat dit onrechtmatig handelen van de werkgever niet langer kan worden geaccepteerd; 

Heeft besloten, 

Per ingaande donderdag 10 mei 2018 omstreeks 16.30 uur in beraad te gaan en te blijven in de Politieacademie, totdat dit onrechtmatig handelen van de werkgever wordt gecorrigeerd met twk. 

Dispensatie wordt slechts verleend aan BZC (Bestrijding Zware Criminaliteit), De CMK (Centrale Meldkamer), de Parketwacht en de cellenhuisdiensten. Alle overige leden worden opgeroepen zich aan te melden in de Politie Academie.

Belfort (ABOP) vindt neerschieten door politie van 14-jarige ongewapende vluchtende verdachte terecht

Assembleelid vergeet te vermelden, dat de jongen niet in bezit was van een vuurwapen...


ABOP-parlementariër Edward Belfort vindt niet, dat de politie verkeerd heeft gehandeld door gericht te schieten op de vluchtende 14-jarige verdachte R.R. Vooral op social media wordt fel gediscussieerd over het voorval. Sommigen vinden het toegepaste geweld overdreven. 

'Niet elk optreden is fout. De politie moet koste wat het kost conform de ambtsinstructie haar werk kunnen doen. De inbrekers gaven geen gehoor aan de waarschuwingsschoten. Het is wel jammer dat deze 14-jarige jongeman op zo'n vitale plek geraakt is, maar hij heeft het zelf gezocht door te kiezen voor het criminele pad', zegt de politicus donderdag 10 mei 2018 in het Dagblad Suriname.

Belfort vergeet een belangrijk aspect te vermelden: de 14-jarrige was niet gewapend met een vuurwapen...., dàt werd een ander licht op het optreden van de politie....

Door de schotwond ligt de tiener momenteel op de Intensive Care van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Het Assembleelid benadrukt zich ernstig zorgen te maken over het stijgend aantal jonge mannen of tienerjongens binnen de criminaliteit. 'Ik wil dat ze dit gewoon nalaten. Het is in feite een probleem bij de jongens die de school niet bezoeken, maar ervoor kiezen om hardwerkende personen te gaan benadelen. Dat is helemaal af te keuren, want zij zouden het ook niet leuk vinden als een derde hetzelfde met hen zou doen. Hoe lang ga je van gestolen goederen leven? Als je dat zet tegenover je veiligheid en leven, dan kies je liever voor je veiligheid en leven.'

Hij stelt, dat het gedrag van tienerjongens beïnvloed wordt door hun vriendenkring, milieu, opvoeding en ook nog de verslechterde situatie van het land. Het ligt volgens hem daarom bij ouders en verzorgers om erop toe te zien, dat zaken niet een verkeerd beloop hebben. 'Soms hebben de ouders het ook niet breed, maar de kinderen willen toch aan bepaalde spullen komen. Dan denken zij: ‘eenmaal mi ouders de na wroko, dan mi go broko wang oso’. Het is zeer ernstig, waar er armoede is, gaat de criminaliteit hoogtij vieren. Dat is funest voor de totale samenleving.'

Belfort zegt, dat hij het daarom als een missie heeft om jongeren op scholen te spreken en hen te ontmoedigen voor het slechte pad te kiezen, omdat de jeugd de toekomst is van morgen. 'Ik praat steeds met ze, maar bepaalde jongemannen willen niet horen. Als de politie je aanspreekt, ren niet weg want anders zoek je nog meer ernstige problemen. De politie kan geen kansen nemen, want een jeugdige verdachte kan ook gewapend zijn en terugschieten. Laten wij daarom hopen dat die 14-jarige het haalt en nu ervoor kiest om zijn leven te verbeteren, want hij heeft nog een heel leven voor zich', stelt hij.

Belfort herinnert zich nog het geval in 2016, van de 17-jarige Vikash Badal die na een beroving bij een pompstation aan de Coesewijnestraat, nauwelijks 300 meter verwijderd van de woning van Belfort, tijdens de vlucht door een militair werd doodgeschoten. De jongen werd in de rug geraakt, terwijl hij achter op een wegrijdende bromfiets zat. 'Die jongeman lag toen dood op straat, maar hij heeft het probleem zelf uitgelokt. Die CIVD’er heeft zijn werk gedaan door op een rover te schieten. Het is pas achteraf dat wij allemaal wisten dat het om een 17-jarige jongen ging', stelt de parlementariër.

In februari werd de 21-jarige Furgil Kartowikromo dodelijk geraakt door een politiekogel nadat hij ook geen gehoor gaf aan waarschuwingsschoten. Furgil bleef zijn vlucht voortzetten. Op de hoek van de Hubrajia- en de Smeldzweg is toen gericht geschoten op zijn voertuig, waarna het voertuig in een goot belandde. Furgil bleek geraakt te zijn en overleed ter plaatse. In deze zaak werd toen de oom van de 21-jarige aangehouden voor diefstal van gascilinders. 'Hier keur ik de handeling van de politie af. De oom werd wel tijdens de vlucht klemgereden, dus de identiteit van zijn kompaan kon achterhaald worden. Het was niet nodig om verder te schieten op het ander voertuig.'

Het is dus niet voor het eerst dat agenten het vuur gericht openen op een vluchtende (ongewapende) verdachte:
- https://suriname-tribune.blogspot.com/2018/03/den-blauwvinger-ongewapende-verdachte.html
- https://suriname-tribune.blogspot.com/2016/01/surinaamse-agenten-schieten-weer-een.html

Vrijgelaten illegale Nigeriaanse pastor: 'De politie jokt'

'Ik ben een man God's en iemand met gezag, zal nooit een leugen uitspreken tegen de politie'

- 'We waren niet bezig met een kerkdienst, maar aan het bidden voor zieken en volgelingen in nood'
- Pastor Eheduwa J. is een illegale Nigeriaan wiens paspoort en verblijf zijn vervallen


'De politie jokt. Wij beschikken over beelden vanaf het begin van het politieoptreden tot het eind. Deze video's zullen wij op YouTube uploaden en verspreiden via de radio en televisie', zegt pastor Jude van de Volle Evangelie Gemeente Trompet of Revival and Prayer Ministry vandaag, donderdag 10 mei 2018, in de Ware Tijd.

Hij beweert, dat terwijl kerkleiders met de politie aan het praten waren, zij zwaargewapende agenten de deur zagen forceren en op ze afkomen. 'Ik ben een man God's en iemand met gezag. Ik zal nooit een leugen uitspreken tegen de politie.'

De voorganger geeft aan dat de zaken waarvan hij wordt beschuldigd in het persbericht van de politie niet op waarheid berusten. Hij vertelt, dat de agenten boos werden toen hij ze weerhield op het altaar te lopen. 'Dit is de plek waar men niet zomaar mag komen. Ik zei ze ik loop naar u toe.'

Hij is dinsdag vrijgelaten na vanaf vorige week donderdag in verzekering te zijn gesteld. 'Er zijn beelden waar ik met de wetsdienaren aan het praten ben en er is ook beeldmateriaal waar ik in elkaar word geslagen.'

Het voorval is besproken met internationale kerkorganisaties waarbij de gemeente is aangesloten. De bisschoppen van deze kerken komen naar Suriname om de zaak verder af te handelen. 'We waren niet bezig met een kerkdienst, maar waren aan het bidden voor zieken en volgelingen in nood.'

De voorganger zegt, dat hij van de politie te horen kreeg dat zij de opdracht van hogere hand hadden de dienst te stoppen. Toen Jude vroeg van welk station de politiemanschappen afkomstig waren 'begonnen ze mij in elkaar te slaan'.

De pastor zegt verder, dat het gebouw van airco's voorzien is waardoor voorbijgangers niet kunnen zien of horen wat er binnen gebeurd en dat de buurman, die inspecteur van politie is, de boosdoener is van alles.

Het Dagblad Suriname schrijft, dat pastor Eheduwa J. een illegale Nigeriaan is. Zijn paspoort en verblijf zijn reeds vervallen. De rechter-commissaris heeft bij de toetsing zijn aanhouding onrechtmatig bevonden en de pastor heengezonden. Hij moet zich elke week bij de Vreemdelingendienst aanmelden.

Het politiebureau te Onverdacht per 15 mei opgeheven

Agenten van Onverdacht verhuizen naar de politiebureaus te Paranam en RijsdijkHet politiebureau te Onverdacht wordt per 15 mei ontmanteld. Bewoners van dat ressort zullen aan de hand van de begrenzing voor aangiften en dergelijke naar de politieposten Paranam of Rijsdijk moeten gaan. 

Het Korps Politie Suriname (KPS) bericht vandaag, donderdag 10 mei 2018, dat het overgaat tot deze ingreep voor betere inzetbaarheid van de medewerkers. Onderzoek heeft uitgewezen, dat het aantal aangiften van dat ressort per maand één of twee betreft.

De agenten die momenteel te werk zijn gesteld op dit bureau zullen worden ondergebracht op de politiebureaus te Paranam en Rijsdijk.

Bekeken vanuit het viaduct van de Meursweg zullen bewoners vanaf daar richting de Martin Luther Kingweg vanaf 15 mei naar het politiebureau van het ressort Paranam moeten gaan voor het afhandelen van zaken. Degenen die in de richting van de Indira Gandhiweg wonen, dit ook bekeken vanuit het viaduct, moeten voor het afhandelen van zaken naar de politie van het ressort Rijsdijk.

Staatsolie speurt naar geld op de internationale kapitaalmarkt

Nieuwe lening voor overname overheidsaandelen (4,8%) in Newmont's Merian-goudmijn


Staatsolie zoekt op de internationale kapitaalmarkt naar geld om eerdere leningen 'te herschikken'. Het openstaande bedrag aan 'leningsfaciliteiten' is zo'n zeshonderd miljoen Amerikaanse dollar. 'De totale aflossing per jaar zal afhankelijk zijn van de uitkomst van de herschikking. Rond begin juni bestaat er hierover meer duidelijkheid', zegt directeur Rudolf Elias vandaag, donderdag 10 mei 2018, in de Ware  Tijd.

De nieuwe lening zal worden gebruikt voor overname van de overheidsaandelen (4,8 procent) in de Merian-goudmijn.

'De overheid heeft in 2016 deels voldaan aan betalingsverplichtingen vanwege Staatsolies participatie in het Merian-goudproject en heeft hierdoor een financieel belang in het project verkregen. Via herschikking van de lening zal Staatsolie, zoals de bedoeling initieel was, dit belang van de overheid tegen een commercieel vastgesteld bedrag overnemen', aldus de directeur.

Hij stelt verder, dat met de herschikking zowel de termijn als de voorwaarden voor de leningen gunstiger voor Staatsolie zullen uitpakken. Daarmee creëert het bedrijf financiële ruimte voor zijn aanvullende investeringen in de langetermijnplannen, aldus de Staatsolie-directeur.

VIDS: 'Inheemsen blijken nog al te vaak gevoelig te zijn voor manipulaties en intimidatie'

'Onrust in dorpen komt voort uit bemoeienissen van derden'

- 'Vaak willen niet-dorpelingen en mediavertegenwoordigers dorpsvergaderingen bezoeken'
- 'Dorpsvergadering wordt door gemanipuleerde opponenten gebruikt om intimiderende uitspraken te doen en de orde te verstoren'


Dat er nog veel werk te verzetten valt om de gemeenschap bewust te maken van de rechten van inheemse volken in Suriname en meer nog de implementatie van die rechten, is de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) de laatste tijd weer opgevallen. 

Ook inheemsen in Paramaribo en in dorpsgemeenschappen blijken nog al te vaak gevoelig te zijn voor manipulaties en intimidatie, omdat zij hun eigen rechten nog onvoldoende kunnen toepassen. ‘Lespeki Gi Wi Leti, Fu Dati Wi E Feti’, is de leuze waarmee de VIDS de afgelopen jaren bewustwordingsactiviteiten, gericht op de samenleving, heeft uitgevoerd. Voor de niet-aflatende inspanningen in het bevorderen en beschermen van de rechten van de inheemsen, is de VIDS eerder dit jaar door de Europese Unie gehonoreerd met een award. 

Dat het werk van VIDS nog lang niet is afgerond, blijkt uit de onrusten die in de dorpen Maho in Saramacca, Bigi Poika en Pikin Saron in Para en Pikin Poika in Wanica, plaatsvinden. Deze onrusten komen allemaal voort uit bemoeienissen van derden, die gebruik willen maken van natuurlijke hulpbronnen die gelegen zijn in de traditionele woon- en leefgemeenschappen van de dorpen. 

VIDS constateert een patroon van manipulatie van dorpelingen, die vervolgens samen met niet-dorpelingen een groep opponenten vormen tegen het traditioneel gezag. De bedoeling is de indruk te wekken alsof er van binnenuit initiatieven worden ondernomen om het mandaat van het traditioneel gezag terug te vorderen. 

De oprichting van VIDS, ruim vijfentwintig jaar geleden, was mede gericht op het versterken van het traditioneel gezag. De VIDS, gesprekspartner van de overheid, heeft in de afgelopen 25 jaar ervoor gezorgd dat de erkenning en het respect voor traditionele bestuurssystemen hersteld, bewaakt en bewaard zijn geworden. 

De VIDS heeft bij uitdagingen steeds het model van dorpsvergaderingen gehanteerd. Het is de dorpsvergadering die het mandaat geeft aan haar traditioneel gezag. Helaas constateert VIDS dat tegenwoordig vaak niet-dorpelingen en mediavertegenwoordigers deze dorpsvergaderingen willen bezoeken en dat door de groep gemanipuleerde opponenten de dorpsvergadering wordt gebruikt om intimiderende uitspraken te doen en de orde zodanig te verstoren dat de VIDS al meerdere malen een dorpsvergadering vroegtijdig heeft moeten verdagen of sluiten. 

De zogenaamde ontwikkeling van deze groepjes is vaak gericht op het opzetten van extractieve industrieën, productieprocessen waarbij op een niet duurzame manier gebruik wordt gemaakt van natuurlijke hulpbronnen. Niet alleen worden zo onze bossen en daarmee onze woon- en leefgebieden vernietigd, maar we raken op die manier langzamerhand ook onze inheemse identiteit kwijt. VIDS zet zich onder meer in voor de wettelijke erkenning van collectieve grondenrechten, terwijl de opponenten onder invloed van derden trachten individueel grondbezit te krijgen in de traditionele inheemse gebieden. 

Suriname is niet het enige land waar bedreiging gericht op inheemse volken bestaat. 
Suriname is wel het enige land op het westelijk halfrond, dat collectieve grondenrechten nog steeds niet wettelijk erkent.

VIDS roept alle inheemsen in Suriname, in de dorpen en in Paramaribo op, om op basis van de wijsheden van onze voorouders, die onze grondgebieden schoon en onaangetast aan ons hebben overgedragen, keuzes te maken en besluiten te nemen die ons voortbestaan als inheemse volken niet bedreigen. 

Wij weten allen dat nu de tijd is aangebroken dat ‘de politiek’ zich begint te roeren om zich te richten op de komende nationale verkiezingen. Duidelijk is dat meer dan tevoren inmenging en bemoeienis van (politieke) overheidsinstanties in dorpsgemeenschappen plaatsvinden.

Wij wijzen iedereen op het recht van zelfbeschikking, zelfbestuur, recht op een eigen gekozen ontwikkeling en alle andere rechten van inheemse volken zoals vastgelegd in de verklaring over rechten van inheemse volken bij de Verenigde Naties en ook bij de Organisatie van Amerikaanse Staten.

VIDS is een niet-politieke organisatie van het traditioneel gezag en zal doorgaan met het opkomen en werken aan de wettelijke erkenning van de rechten van inheemse volken in Suriname in het algemeen en die van rechten op grond en zelfbeschikking in het bijzonder.

'Door de regen wordt vuil gewoon weer voorin Ornamibo gedumpt in de open lucht' - Omwonenden weer in stank en vliegenoverlast

'Al 20 jaren vechten wij voor sluiting van de vuilstortplaats, maar niemand luistert naar ons'

'De grond en het water zijn aangetast zijn en zullen nooit meer hersteld worden'


'Mevrouw, komt u een dag zelf kijken en ruiken. Dan zal je zien dat ik niet lieg. Het is gewoon ondraaglijk. Maar, alleen de regering begrijpt dat niet of wil het niet begrijpen', zegt buurtbewoner M.G., in de omgeving van vuilstort, donderdag 10 mei 2018 in het Dagblad Suriname.

'Al 20 jaren vechten wij buurtbewoners voor sluiting van deze vuilstortplaats, maar niemand luistert naar ons. Nu zijn ze bezig met een nieuwe studie, de zoveelste. Ik ben er zeker van, dat dit ook niets zal opleveren. Het vuil gaat hier op een onverantwoorde manier verder gedumpt worden. Laatst waren er twee buitenlandse experts hier namens het ingenieursbureau Ilaco en die hebben bevestigd, dat de grond en het water aangetast zijn en nooit meer hersteld zullen worden. Moeten wij nu ook dood gaan van ik weet niet wat meer zal volgen?'

Volgens hem wordt er door de regen weer vuil gewoon ‘voorin’ gedumpt in de open lucht. 'Wij moeten dat alles inademen. Door de regen verspreiden de vliegen zich. Je bent zelfs bang iets te eten, want vliegen kunnen in je mond komen', zegt M.G.

Bewoners van Ornamibo en omgeving zullen de komende 20 jaar nog te maken hebben met vuilstortingen in hun buurt. De regering Bouterse heeft in januari 2018 besloten dat Ornamibo de vuilstortplaats blijft van ons land, maar dan wel met een nieuwe opzet. Afhankelijk van het financierings- en aanbestedingstraject van de overheid, kan het project voor de nieuwe opzet uiterlijk medio 2019 afgerond zijn.

Het wordt een sanitary landfill (open lucht storting) net als het huidig systeem. In de nieuwe opzet komt de oude vuilstortplaats te vervallen.

Al jaren klagen de bewoners van Ornamibo en omgeving voor de negatieve effecten die de vuilstortplaats met zich meebrengt, waaronder de enorme stank, vliegenplaag, rookontwikkeling, mist en gezondheidsproblemen. Ornamibo werd in 1998 als voorlopige vuilstortplaats aangewezen, nadat de vuilnisbelt van Charlesburg werd gesloten. Na enkele jaren bleek deze interim stort een permanente karakter te krijgen.

Velen eisen tot nu toe sluiting van de vuilstortplaats. In 2013 werd de actiegroep Stop Ornamibo Stort (SOS) opgericht. In 2016 sloten ze de weg naar de vuilstortplaats als actiemodel.

Luchtverkeersleiders weer in actie...

'Tot nu toe is bitter weinig gedaan aan de realisatie van toelagen'


De luchtverkeersleiders, verenigd in de Suriname Air Traffic Controllers (SATCA) hervatten hun actie vanmiddag, donderdag 10 mei 2018, om drie uur. Dit is besloten tijdens een ledenvergadering die woensdag is gehouden, zo meldt Starnieuws. 

De luchtverkeersleiders vinden, dat ondanks dat meer dan twee jaar de ruimte is gegeven aan het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, er tot nu toe bitter weinig is gedaan aan de realisatie van toelagen.

In een schrijven aan departementsdirectrice Joyce Blokland is meegedeeld wat de besluiten zijn van de algemene ledenvergadering:

1. De opgeschorte actie van 19 en 20 april 2018 wordt hervat. Het LVL- personeel gaat wel naar het werk, maar zal GEEN ATS (Air Traffic Services) verlenen aan overflights. Arrivals en departures van en naar SMJP worden wel afgehandeld alsook lokale luchtvaartmaatschappijen (als zij hun flightplan indienen) en emergency flights. 
2. Het actiemodel gaat in op donderdag 10 mei 2018 om 18:00u UTC/15:00u LT. 
3. Het ministerie van OWT&C krijgt 72 uur de tijd (na ingang van het actiemodel) om concreet ZWART OP WIT aan te geven: 
- Dat de ATC/Shift toelagen zijn goedgekeurd door de RvM, het ministerie van Financiën en OWT&C. 
- Wat de ingangsdatum wordt van de ATC en Shift-toelage (de leden eisen 01 mei 2018 met 1 jaar TWK) 

Na de 72 uren zullen de leden op basis van het bereikte resultaat verdere besluiten nemen over het actiemodel.

'Ruim voor de te houden algemene ledenvergadering hebben wij u tevergeefs geprobeerd te contacten middels het versturen van een brief, e-mails, whatsapp-berichten alsook telefonisch voor meer informatie met betrekking tot de toelagen, echter zonder het gewenste resultaat', schrijft SATCA aan Blokland.

'Bedoelt minister Ferrier misschien, dat het kind centraal staat in het water?'

(Bron foto: Dagblad Suriname)
'Deze regering belooft zoveel, wanneer zijn ze van plan iets hiertegen te doen?'

'Het kan toch niet dat kinderen, die zo kwetsbaar zijn, in vies water moeten lopen?'


OS Maretraite is waarschijnlijk slechts een van de scholen die deze dagen kamp met wateroverlast. De kinderen hebben geen keus dan zich door het water heen te slepen. Voor leerkracht Ahilia Welles is dit zeer betreurenswaardig. Ze vraagt zich vandaag, donderdag 10 mei 2018, in het Dagblad Suriname af in welke mate de samenleving de slogan ‘het kind staat centraal’ van minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur serieus moet nemen. 

'Bedoelt de minister misschien dat het kind centraal staat in het water? We weten allemaal dat de regentijd is aangebroken en dat vele scholen daardoor onder water lopen. Hoe staan de autoriteiten dit anno 2018 dan toe? Deze regering belooft zoveel, wanneer zijn ze van plan iets hiertegen te doen?' 

Welles stelt, dat een probleem dat zich frequent voordoet niet meer aangemerkt moet worden als een probleem, maar als een traditie. Anders zouden er wel effectieve maatregelen getroffen worden tegen de onvermijdbare regenval, accentueert zij.

'Het is geen kwestie van alleen lozingen opschonen, maar het totaal afwateringssysteem aanpakken. Het kan toch niet dat kinderen, die zo kwetsbaar zijn, in vies water moeten lopen?'

Welles vraagt zich af wat er met deze kinderen zal gebeuren indien ze ziek worden. De gezondheidszorg in Suriname wordt namelijk bestempeld als zorg die een patiënt sneller naar het graf brengt. 'Dus als kinderen op deze manier ziek worden, hebben we straks een andere ramp in Suriname. Ik ben benieuwd hoe de minister dit zal oplossen', aldus Welles.

Wil de echte Gillmore Hoefdraad (minister van Financiën) op Facebook nu opstaan......


Guyana gaat verdachte zeepiraten zelf vervolgen

'Personen in Guyana kunnen worden aangeklaagd, ook als ze misdrijven in andere jurisdicties hebben gepleegd'

(Bron foto: Kaieteur News)

Het is niet waarschijnlijk dat Guyana verdachten van de recente overvallen op zee ter berechting aan Suriname zal uitleveren. Het buurland wil verdachten zelf vervolgen, omdat zijn anti-piraterijwetgeving daartoe voldoende ruimte biedt. Dat liet minister van Openbare Veiligheid, Kemraj Ramjattan, gisteren doorschemeren tijdens een persconferentie in Georgetown, aldus de Ware Tijd vandaag, donderdag 10 mei 2018.

Hij deelde mee, dat minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie, heeft toegezegd dat de processen-verbaal van de verhoren die hier door de politie worden afgenomen van verdachten en getuigen vertaald zullen worden en aan de Guyanese autoriteiten beschikbaar zullen worden gesteld.

'Onze anti-piraterijwetgeving voorziet erin, dat personen in Guyana kunnen worden aangeklaagd ook als ze de misdrijven in andere jurisdicties hebben gepleegd en in het verleden hebben we deze wetgeving met succes toegepast', zegt de bewindsman. Suriname en Guyana hebben geen bilateraal uitleveringsverdrag en Suriname heeft het Caricom-uitleveringsverdrag ook niet getekend, omdat de Grondwet de uitlevering van Surinaamse staatsburgers verbiedt. Mochten aangehouden verdachten de Surinaamse nationaliteit hebben, dan kan Paramaribo hen ook niet aan Guyana uitleveren.

Ramjattan legde uit, dat van de Surinaamse autoriteiten is vernomen dat in totaal dertig verdachten zijn aangehouden, van wie twaalf nog in voorarrest zijn. Intussen zouden nog twee mannen die als hoofdverdachten worden aangemerkt achter tralies zitten. Van advocaten wordt echter vernomen dat er momenteel meerdere verdachten vastzitten. Zij vermoeden dat de Guyanese minister de feitelijke plegers van de overvallen bedoelt.

Er is een sterk vermoeden dat de opdrachtgevers van de aanslag zich in Guyana bevinden. Daar worden drie mannen door de justitiële autoriteiten vastgehouden op verdenking van betrokkenheid bij de recente overvallen. Minister Ramjattan hield de Guyanese media voor, dat de justitiële autoriteiten er vooralsnog van uitgaan dat de overval onderdeel was van een vergeldingsactie.

Volgens de bewindsman heeft Defensieminister Ronni Benschop toegezegd, dat politie en leger gezamenlijk kustpatrouilles zullen uitvoeren.

Ramjattan was begin deze week in Paramaribo voor overleg met de lokale autoriteiten naar aanleiding van de gewapende overval op vissersboten eind vorige maand. Zeker twaalf vissers worden nog vermist van wie wordt vermoed dat ze zijn omgekomen. Vijf mannen overleefden de aanval en tot nu toe zijn de lichamen van drie slachtoffers geborgen. De slachtoffers zijn overwegend Guyanezen.

Meisje (15) beschuldigt agent van seksueel misbruik

In 2017 schiet vriendin (19) van agent zich door het hoofd met zijn wapen.....


De agent van politie K.J., werkzaam in het bureau Keizerstraat, is afgelopen weekend in verzekering gesteld, verdacht van gemeenschap met een minderjarige. De politieman heeft een 15-jarig meisje van huis opgehaald en haar naar een pension gebracht, waar hij vleselijke gemeenschap met het meisje gehad, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 10 mei 2018.

De ouders van het kind zijn erachter gekomen en hebben aangifte bij de politie gedaan. Het meisje had zuigvlekken op haar lichaam en de moeder ontdekte die. De minderjarige noemde de naam van de politieman als dader.

Na de aangifte werd het kind verwezen naar een arts. Zij is zo'n vijf dagen opgenomen geweest in een ziekenhuis op de kinderafdeling.

De politie heeft in het belang van het onderzoek de politieman ingesloten.

Uit het politieonderzoek blijkt, dat de vriendin van de politieman in januari 2017 zich van het leven heeft beroofd. De 19-jarige dame vertoonde een schotwond in haar hoofd ter hoogte van de slaap. Het bleek, dat zij met het wapen van haar vriend, deze zelfde agent van politie, zichzelf door het hoofd had geschoten. Het motief van dit drama heeft bij de familie vraagtekens opgeroepen.

De verdachte in kwestie wordt vandaag op het Parket voorgeleid.

PALU dringt aan op snelle aanname door Assemblee van Wet op Appartementsgebouwen

'Appartementsgebouwen bieden veel voordelen en zijn goedkoper in uitvoering'


De regering-Bouterse lijkt continu bezig met matig geplande grote projecten waaronder de grote woningbouwprojecten die vaak bij de uitvoering, maar ook in het traject daarna, geen schoonheidsprijs verdienen. Het recente nieuws over het conservatoir beslag te Richelieu is daar weer een sprekend voorbeeld van, aldus de PALU vandaag, donderdag 10 mei 2018.

Als de informatie correct is zitten zowel de aannemer als de huisbezitters in de problemen, stelt de PALU.

'En dan horen we niet zo lang terug nog de enthousiaste verhalen over een studentenproject Waterland waar de Surinaamse Postspaarbank bij betrokken is, en over studentenflats. Welke zekerheden hebben deze studenten, dat ze achteraf niet ook met een dergelijke situatie worden geconfronteerd? Het wordt nu tijd om spijkers met koppen te slaan. Zorg voor financieringsmogelijkheden voor de Surinaamse particuliere sector om die te betrekken bij de bouw van betaalbare studentenflats.'

'Het is algemeen bekend dat appartementsgebouwen veel voordelen kunnen bieden en ook goedkoper zijn in uitvoering, vooral daar waar de grond duur is. Toch zien we dat er geen prioriteit wordt gegeven aan de aanname van de wet op appartementsgebouwen. Gegeven de grote behoefte aan studentenhuisvesting zal de PALU samen met partijen die zich daarin kunnen terugvinden, er alles aan doen om deze wet nog dit jaar te laten aannemen in De Nationale Assemblee.'

Paramaribo Zoo voor zoveelste keer financieel bijna aan de grond

Bezoekersaantal loopt terug en subsidie wordt niet op tijd voldaan

'Wij kunnen het niet alleen, wij zijn geen commerciële organisatie, het is niet vreemd dat een dierentuin gesubsidieerd wordt'


De Ware Tijd meldt vandaag, donderdag 10 mei 2018, dat het water de Paramaribo Zoo, die nu 52 jaar bestaat, weer tot aan de lippen staat. Voor de zoveelste keer is er geldgebrek, waardoor het betalen van salarissen moeizaam verloopt. Twee belangrijke oorzaken zijn het teruggelopen aantal bezoekers van 90.000 in 2016 naar 75.000 vorig jaar en het niet (op tijd) storten van de subsidie. 

(Bron foto's: eigen foto's Suriname  Mirror)
Directeur John Altenberg heeft een gesprek aangevraagd met de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur onder wie de dierentuin valt. 'We verkeren niet in een ideale situatie op dit moment. We lopen op onze tenen. Op voeding voor de dieren mag niet gekort worden. De liquide middelen raken op. We beginnen de bodem van de pot te zien.'

Zelf doet de dierentuin er alles aan om de inkomsten te verhogen. Zo is vorig jaar maart de toegangsprijs verhoogd voor kinderen van Srd 12.50 naar Srd 15 en voor volwassenen van Srd 15 naar Srd 20. De subsidie over 2017 - die verlaagd is van Srd 150.000 naar Srd 50.000 per jaar - is nog niet overgemaakt.

De kosten om de dieren te voeden, het onderhoud van de verblijven en het betalen van de dierenarts zijn behoorlijk. Het dierenverblijf heeft dagelijks tussen de Srd 2.000 en Srd 3.000 nodig om de dieren te voederen. Daar komen onder meer nog onderhoudskosten, transport en personeelskosten bij.

De dierentuin heeft ook de hulp van beschermvrouwe Ingrid Bouterse ingeroepen. 'Wij kunnen het niet alleen. Wij zijn geen commerciële organisatie. Het is niet vreemd dat een dierentuin gesubsidieerd wordt.'

Altenberg zegt, dat zoveel mogelijk geprobeerd wordt de problemen intern op te lossen. De dierentuin werkt eraan nieuwe 'producten' aan te bieden. Eén hiervan is het adopteren van dieren door bedrijven. Zo heeft hotel Torarica de bosvarkens geadopteerd. Altenberg zou graag hebben dat burgers en bedrijven de dierentuin financieel helpen.

Visserscollectief vraagt visverkopers niet aan prijsopdrijving te doen

Vis gevangen op zee zijn niet voor de Centrale Markt, maar voor de export

Vissen verkocht op de markt zijn zoetwatervissen en die vissersboten zijn niet overvallen


De leden van het Visserscollectief doen een beroep op de visverkopers van de Centrale Markt en de andere visverkooppunten om de prijzen van vis niet zomaar op te drijven. Er is geen reden om de prijs van vis te verhogen. 

Bestuurslid Kodak Satish van het Visserscollectief zegt vandaag, donderdag 10 mei 2018, in de Suriname Herald dat mensen geen misbruik moeten maken van de zaak. Er is geen sprake van schaarste aan vis. Hij doet daarom een beroep op de autoriteiten om deze situatie te controleren.

De vissen die vanuit de zee komen zijn niet voor de Centrale Markt, maar voor de export. De vissen die op de markt verkocht worden zijn zoetwatervissen en die vissersboten zijn niet overvallen.

Satish vraagt zich af wat de reden is dat de visverkopers de prijs van vis verhogen. Hij ergert zich aan dit gedrag, omdat het volgens hem op niets slaat. De gemeenschap wordt opgescheept met een verhoogde prijs van vis die helemaal niet hoeft, benadrukt Satish.

 Hij zegt dat de boten die vis voor de markt leveren, normaal werken.

Werkzaamheden aan de Zwartenhovenbrugstraat op schema

Gedeelte tussen de Dr. J.F. Nassylaan en de Keizerstraat wordt geasfalteerd


De werkzaamheden aan de Zwartenhoven- brugstraat liggen op schema. Minister Patrick Pengel van Openbare Werken, Transport en Communicatie oriënteerde zich dinsdagmiddag 8 mei 2018 ter plaatse. Hij werd geïnformeerd door stafleden van wegenbouwer Baitali NV, aldus het Dagblad Suriname. 

De bewindsman toonde zich tevreden. Momenteel wordt het eerste gedeelte, gelegen tussen de Dr. J.F. Nassylaan en de Keizerstraat, geasfalteerd. Hiervoor waren zes maanden uitgetrokken. In oktober van 2017 werd een aanvang gemaakt met de werkzaamheden. Eerst werd de riolering aangepakt en het trottoir aangelegd.

Het rehabiliteren van de deze drukke verkeersader tot en met het Molenpad zal 2 jaar in beslag nemen.

Aannemer Baitali heeft herhaaldelijk gewezen op een vlotte uitvoering en kwaliteitswerk. Binnen afzienbare tijd zal er een aanvang worden gemaakt met het wegvak gelegen tussen de Keizerstraat en de Dr. Sophie Redmondstraat. Daarna wordt doorgetrokken tot de Drambrandersgracht waarna het traject tot het Molenpad volgt.

'Opstandige' pastor in vrijheid gesteld

Optreden politie tegen geluidsoverlast door kerk escaleert in gehaal en getrek


De voorganger van volle-evangeliegemeente Trumpet of Revival and Prayer Ministry aan de Nieuwweergevondenweg is dinsdag in vrijheid gesteld. Hij was vorige week donderdag in verzekering gesteld, omdat hij weerspannig tegenover politieagenten zou zijn geweest. Dit gebeurde nadat hij was aangesproken op geluidsoverlast en het niet naleven van vergunningsvoorwaarden voor het houden van kerkdiensten. Dit meldt de Ware Tijd vandaag, donderdag 10 mei 2018.

Eén van de advocaten van de pastor, Robby Denz, zegt dat hij eerst wil afstemmen met de voorganger alvorens met informatie naar buiten te treden. Hij stelt dat hij op grond van zijn verantwoordelijkheden naar het Openbaar Ministerie toe zaken niet naar buiten wil brengen, omdat het een besloten zitting is geweest, waarin de zaak behandeld is.

Denz zegt, dat hij de voorganger sinds zijn invrijheidstelling dinsdag niet meer heeft gesproken.

In een verklaring die de politie daags na het gebeurde uitgaf, staat dat er reeds twee dagen vóór de aanhouding klachten waren van geluidsoverlast. Bij het zien van de politie werd het geluid afgezet en de voorganger is toen aangesproken. De gemeente heeft een vergunning voor het houden van diensten op woensdag, vrijdag en zondag op vastgestelde tijdstippen. Op de dag van de arrestatie zou de pastor naar de politie hebben geroepen: 'Wat komt deze koelieman in mijn kerk doen.'

Volgens agenten stak de man zijn vingers in het gezicht van een politieman en ging tegen hem tekeer. De pastor zou zich ook hevig hebben verzet.

De politie berichtte, dat de voorganger probeerde het wapen van één van de politiemannen uit de holster te rukken, waardoor de broek scheurde. Hij bracht een andere agent een vuistslag toe in het gezicht, waardoor deze gewond raakte. Weer een andere politieman moest klappen incasseren waardoor hij een zwelling in zijn gezicht heeft, staat in het politiebericht. Volgens de politie klagen buurtbewoners al twee jaar over geluidsoverlast.

Percelen te Smalkalden, Para, nu vrij van hypotheken

Minister Samsoedien: 'Ze zijn nu vrij om te kunnen gaan bouwen'


Het royement op de percelen te Smalkalden, in het district Para, is opgeheven door de bank. Ze zijn nu vrij van hypotheken. Minister Roline Samsoedien van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB), laat woensdag 9 mei 2018, via het Nationaal Informatie Instituut (NII)) weten, dat mensen die een beschikking hebben, nu zaken kunnen doen. In 2015 zijn er door het ministerie van RGB beschikkingen uitgereikt. 

Nadat de mensen hun beschikking in ontvangst hadden genomen en naar de bank stapten om een hypotheek aan te vragen op het perceel, bleek dat dit reeds bezwaard was.

Vanuit het ministerie heeft de overheid er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat het bezwaar zo gauw als mogelijk werd opgeheven. Grondeigenaren van dat gebied die toen in aanmerking zijn gekomen voor een beschikking, kunnen per woensdag normaal activiteiten ondernemen op hun grond.

'Ik heb het nodig geacht om de mensen hiervan in kennis te stellen, omdat ze nu dan vrij kunnen gaan bouwen, als ze een hypotheek willen hebben, kunnen ze met hun uittreksel naar de bank', zegt minister Samsoedien.

Mathoera (VHP): 'Suriname is zo lek als een zeef'

'De regering komt nablussen, wanneer zaken flink uit de hand zijn gelopen'

'Regering beschermt de belangen van een elitegroep, het volk betaalt een zware prijs voor de bescherming van deze belangen'


Mensenlevens zijn verloren voor de kust van Suriname door criminaliteit. Niet alleen piraten zijn actief in de kustvlakte, maar ook smokkelaars van drugs en andere illegale goederen. Onze visgronden worden leeggeroofd en ons milieu wordt ernstige schade toegebracht, door zandafgravingen. Al deze zaken brengen Suriname ernstige economische schade toe en tasten de reputatie van Suriname internationaal aan, daar is haast een ieder in Suriname van overtuigd. 

Ook volksvertegenwoordigster Krishna Mathoera (VHP) deelt deze mening, aldus het Dagblad Suriname woensdag 9 mei 2018.

'De uitgestrekte grenzen, die moeilijk te bewaken zijn, maken Suriname zo lek als een zeef. Drugsmokkel, contrabande en ander kwaad tieren welig. Wij gaan de uitgestrekte grenzen niet afdoende kunnen bewaken, maar er zijn genoeg andere mogelijkheden om de illegaliteit te minimaliseren. Regelmatig controle uitvoeren, goed samenwerken, informatie verzamelen, deze delen met betrokkenen en opsporen van hot shots, de big boys, kan ervoor zorgen dat veiligheid verhoogd wordt. Grensbewaking is geen gemakkelijke taak, voor geen enkele regering. Maar, als een regering nalaat om de mogelijkheden te benutten en acties te ondernemen, kan haar ernstige verwijtbaarheid toegeschreven worden.'

'Onze regering heeft heel veel mogelijkheden in de vorm van drie nieuwe Kustwachtschepen en drie helikopters, een aantal inlichtingendiensten, een Kustwacht, een Maritieme Autoriteit Suriname, een Marine afdeling van het Nationaal Leger en een van het Korps Politie Suriname om minimaal onze kust te kunnen beschermen. De vraag is welke acties de regering heeft ondernomen om al deze diensten optimaal in te zetten ter waarborging van de veiligheid.'

‘Om die mate van veiligheid te bereiken, moet je onderkennen dat veiligheid belangrijk is en dat onachtzaamheid, onverantwoordelijkheid en onzorgvuldigheid mensenlevens gaan kosten en dat je achteraf enorme kosten gaat moeten maken. En dat is de situatie nu in het land. De regering komt nablussen, wanneer zaken flink uit de hand zijn gelopen, zoals nu bij de overvallen op de vissers en recent nog met de duikboot. De gruwelijke overvallen, inbraken, berovingen van bejaarden zijn een harde indicatie dat criminelen zich niks aantrekken van het overheidsgezag. Ze zijn niet bang voor wet en recht. De regering faalt om illegaliteit in te dammen en wet en recht te doen naleven, noch op het land noch op zee. Er is geen integraal en consistent beleid om al de eerder vermelde diensten adequaat en efficiënt in te zetten. Ieder voor zich en God voor ons allen, terwijl onze leiders, die over het volk zouden moeten waken, campagne voeren met pakketten.'

'Er had paal en perk gesteld moeten worden aan onregelmatigheden. De ene na de andere diefstal van staatsmiddelen wordt goedgepraat. De samenleving krijgt het signaal dat stelen mag en dat alles toegestaan is. Zij, die zouden moeten beschermen, vinden loyaliteit belangrijker, dan de eed die is afgelegd om het volk te beschermen. Van beleid gaat ook niks terechtkomen als een regering te druk is met het reshuffelen van ministers (in totaal 6 in 7 jaren). Je blijft steken in nieuwe ministers inwerken en voor ze ready zijn om te werken, zijn ze alweer weg. Incompetent of belangenbescherming? Wanneer een regering zo nonchalant omgaat met de veiligheid van burgers en het imago van het land te grabbel gooit, dan kunnen er maar twee conclusies getrokken worden, namelijk of de regering is incompetent of er zijn andere grote belangen, die spelen, die kennelijk zwaarder wegen dan mensenlevens.'

Mathoera denkt niet dat het incompetentie is, maar meer de bescherming van de belangen van een elitegroep. En het volk betaalt een zware prijs voor de bescherming van deze belangen.

Mathoera hoopt, dat het volk gaat beseffen dat wetten niet alleen moeten gelden voor de kleine man, maar voor iedereen, ongeacht zijn of haar positie. Voorts dat ze gaan kiezen voor competente, eerlijke en verantwoordelijke mensen, die hun veiligheid op de eerste plaats zet, boven hun eigen veiligheid.

'Want alleen dan kunnen we met zijn allen een veilige en rechtvaardige samenleving creëren waar het goed toeven is.'

Oud-president Jagdeo van Guyana: 'Regering van Granger neemt recente aanval op Guyanese vissers niet serieus'

(Bron foto: Newsroom.gy)
Jagdeo wil van zijn regering vernemen wat gedaan wordt om de overvallen aan te pakken


Ofschoon president David Granger van Guyana de recente aanval van zeepiraten op Guyanese vissers voor de Surinaamse kust een bloedbad noemde, neemt zijn regering deze zaak niet serieus. De regering kwam pas in actie nadat een lid van het parlement aan de bel had getrokken en het duurde ruim een week voordat een regeringsvertegenwoordiger naar Suriname ging. Dat zei oppositieleider tevens ex-president Bharrat Jagdeo gisteren tijdens een persconferentie in Georgetown, alduds vandaag, donderdag 10 mei 2018, de Ware Tijd.

De politicus vertoefde begin deze week ook in Suriname voor ontmoetingen met getroffen vissers en hun familieleden.

In Guyana hebben familieleden van vissers zich er ernstig over beklaagd, dat ze van de autoriteiten daar maar geen informatie konden krijgen nadat het nieuws over de aanvallen bekend werd. Na interventie van de parlementariër Nigel Dharamlall konden via minister Winston Felix van Burgerzaken snel reisdocumenten in orde gemaakt worden zodat een aantal mensen naar Suriname kon komen.

Het kan er bij Jagdeo niet in, dat minister van Openbare Veiligheid, Kemraj Ramjattan, pas na acht dagen naar Suriname kwam om informatie in te winnen bij de lokale autoriteiten en aan te geven dat Guyana volledig zal meewerken aan het onderzoek. Dat had, aldus de ex-president, 'al de volgende dag' via de telefoon kunnen gebeuren of via internet. De politicus voerde aan, dat zijn reis naar Suriname deels bedoeld was om uit de eerste hand informatie te verzamelen om zo beter in staat te zijn de regering aan te sporen om acties te ondernemen 'die passen bij een tragedie van dergelijke omvang'.

Uit de in Suriname verkregen informatie concludeert Jagdeo, dat de recente overvallen geen op zich zelf staande incidenten zijn. Vissers hebben aangegeven dat ze meerdere keren aangifte van beroving bij het Korps Politie Suriname hebben gedaan, maar dat die aangiften op sommige politiebureaus niet serieus werden genomen, omdat Guyanezen slachtoffers waren of de klachten door Guyanezen gedeponeerd werden.

Morgen zal zijn partij, PPP (People's Progressive Party), een motie bij het parlement indienen om de situatie te bespreken en van de regering te vernemen wat gedaan wordt om de overvallen aan te pakken.

Nieuw Combé moet getransformeerd worden tot een cultureel centrum

'Nyun Combé moet niet alleen locatie zijn waar dede oso’s en andere overlijdensrituelen gehouden worden'

(Bron foto: NII)

Nieuw Combé moet de komende periode meer worden dan slechts een accommodatie waar Afro-Surinamers uit het binnenland en Inheemsen, rituelen houden rondom het overlijden van hun dierbaren. De locatie aan de Kleine Saramaccastraat moet getransformeerd worden tot een cultureel centrum, zo bericht het Nationaal Informatie Instituut  (NII) woensdag 9 mei 2018

'Nyun Combé moet niet alleen een locatie zijn waar er dede oso’s en andere overlijdensrituelen gehouden worden, maar veranderen in een cultureel centrum. De handeling met betrekking tot het overlijden maken ook deel uit van de cultuur, maar we streven naar meer', aldus Verno Pryor, voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) van de Stichting Nyun Combé (SNC).

Hij laat weten dat te Koewarasan (Wanica) ook een complex is met enkele nog niet afgebouwde panden, die de stichting toebehoren. Het ligt in de bedoeling om daar een uitgebreid doorgaanshuis op te zetten. Prijor gaf zijn ideeën hierover prijs, na een ontmoeting vrijdag 4 mei tussen de RvT, het stichtingsbestuur, minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO) en enkele kapiteins uit Sipaliwini. De dignitarissen hebben tijdens de ontmoeting onder meer gevraagd om verbetering van de faciliteiten te Nyun Combé.

Er zouden al geruime tijd klachten zijn over de sanitaire voorzieningen, ventilatie van de kamers en onderhoud van het complex.

Bij de installatie van het eerste bestuur van de Stichting Nyun Combé (SNC) in januari 2018 door de minister, had hij het team gevraagd het centrum niet alleen te beheren, maar ook al het andere te doen ter verbetering en bevordering van de beschikbare accommodaties en diensten. Minister Dikan is bekend met de situatie van Nyun Combé, komt er regelmatig op rouwvisite en heeft ook gewezen op enkele van de tekortkomingen van de locatie. Zo maakte hij eerder dit jaar ook al opmerkingen over de kleine kamers en de ventilatie.

Hij opperde tijdens het bezoek van de kapiteins het idee om de kamers te laten uitbreiden en die eventueel te voorzien van airco’s. De mensen die er worden ondergebracht, zijn veelal de partners van overledenen. 'Het is dus belangrijk dat de situatie niet voor een tweede nood gaat zorgen. Het mag iets dragelijker worden daar', aldus de bewindsman.

Minister Dikan heeft de stichting financiële ondersteuning toegezegd. Daarnaast wil hij deze maand nog de eerste directeur voor de SNC benoemen. Ook Prijor geeft aan, dat niet alles te Nyun Combé is wat het wezen moet, en onderschrijft daarmee de klachten die de kapitein bij de minister heeft gedeponeerd. Hij heeft daarom alvast een grote schoonmaak aangekondigd. Daarna zullen er verbouwingen plaatsvinden. De RvT zal ook vaker overleg plegen met de nog door de minister te benoemen directeur en het stichtingsbestuur.

Prijor gelooft dat de benoeming van een directeur het werk veel zal vergemakkelijken. 'Het uiteindelijke doel van de stichting is om alles met betrekking tot cultuur van de binnenlandbewoners op een juiste manier plaats te laten vinden.' Daarmee bedoeld de voorzitter, dat de cultuur meer bekendheid moet krijgen.

De stichting zal de komende tijd ervoor zorg dragen, dat de rest van de gemeenschap beter wordt ingelicht over alle activiteiten die er worden ontplooid.

Jogi (VHP): ‘We willen weten welke relatie Elias heeft met Siemens’

'Elias doet inkopen zonder dat duidelijk is of daartoe een openbare inschrijving is gehouden'

 
VHP-parlementariër Mahinder Jogi is bezorgd over het feit, dat De Nationale Assemblee (DNA) sinds 12 april niet in plenaire openbare vergadering bijeen is gekomen. De VHP-fractie heeft samen met de NPS, ABOP, Pertjajah Luhur en DOE afgelopen week twee spoedvergaderingen aangevraagd over de veiligheid van de visserijsector en over de ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

Jogi heeft vooral bedenkingen over de aankopen die minister Antoine Elias van Volksgezondheid bij Siemens in Den Haag heeft verricht voor verschillende ziekenhuizen in Suriname. 'Er zijn heel veel zaken die met spoed besproken moeten worden. Het rammelt bij de apotheken en je hebt problemen bij de RGD, maar de minister van Volksgezondheid wenst aankopen te doen zonder de leiding van andere ziekenhuizen te betrekken. Waarom speciaal bij Siemens? Wij willen daarom weten welke relatie de minister heeft met Siemens', zegt de politicus woensdag 9 mei 2018 in het Dagblad Suriname.

Jogi voert aan, dat het opmerkelijk is dat een pas aangetreden minister zo snel overgaat tot het doen van inkopen zonder dat het duidelijk is of daartoe een openbare inschrijving is gehouden. Geëist wordt dat de bewindsman het college zo spoedig mogelijk informeert wat er precies is aangeschaft. 'Nieuwe apparatuur kost geld, dus wij moeten goed kijken welke prioriteiten worden gesteld binnen de gezondheidszorg. Een ander aspect bij deze aankopen is dat ze voor een groot deel worden voorgefinancierd door Siemens, dus nog meer schulden op de schouders van Surinamers', aldus de politicus.

Jogi, die beide interpellatievoorstellen heeft ondertekend, benadrukt het jammer te vinden dat tot nu toe niets van de parlementsleiding is vernomen. 'Ik ga ervan uit dat nadat de stukken zijn ontvangen, de DNA-leiding dit door communiceert naar de regering.'

Jogi vindt het jammer, dat het parlement niet kan functioneren als spreekbuis van het volk, terwijl schoolbussen weer met stakingen dreigen en beursalen in Cuba al negen maanden niet door de overheid zijn uitbetaald. 'Steeds horen wij dat er geen geld is, maar de regering kan haar prioriteiten gewoon niet goed rangschikken. De studenten zitten zover van huis en zijn afhankelijk van het bedrag dat hun beloofd is.'

De VHP’er vindt het ook frappant, dat Onderwijsminister Lillian Ferrier als argument aanhaalt dat de procedure voor uitbetaling lang duurt. 'Als de minister een maand langer moet wachten voor haar salaris, gaat zij niet omkomen van de honger. Maar, een student in een vreemd land die ver van ouders en familie is, gaat wel problemen krijgen. Dit is niet verantwoord. Wij moeten betere prioriteiten maken en de gelden gelijk storten', aldus de politicus.

Jogi vindt het verder schandelijk dat personen als Khemraj Ramjattan, de Guyanese vicepresident tevens minister van Publieke Veiligheid, en de ex-Guyanese president Bharat Jagdeo, wel in staat zijn met spoed naar Suriname te komen om informatie in te winnen over het lot van de overvallen Guyanese vissers, maar de Surinaamse regering niet eens met auto’s naar het parlement kunnen rijden om de Surinaamse volksvertegenwoordiging te informeren. 'Daarom hebben wij een brief hierover geschreven. De regering moet ons niet alleen informatie geven, maar ook de inzichten van het parlement meenemen. Als Surinamers moeten het parlement en de regering dan gezamenlijk een standpunt innemen met betrekking tot hun plan van aanpak in de toekomst. Wij moeten onze visserijsector behouden', aldus de politicus.

De VHP’er benadrukt, dat de regering zo snel als mogelijk informatie moet geven over de verschillende zaken die spelen in de gezondheidszorg. 'De samenleving wordt regelmatig geconfronteerd met medicijnen die niet beschikbaar zijn en die ook niet op SZF-recept verkrijgbaar zijn. Zij moeten steeds, ondanks hun SZF-verzekering, extra kosten maken voor hun eigen gezondheid. Steeds wordt het werk bij medische instellingen neergelegd, omdat niet tijdig wordt betaald. Niemand kan dus ontkennen dat er problemen zijn binnen de gezondheidszorg. De burger heeft niet gestemd voor Bouterse en zijn ministers, maar parlementariërs. Wij als vertegenwoordigers van het volk zullen die informatie en oplossing daarom moeten eisen.'

Volgens Jogi moet deze zaak niet politiek afgewenteld of gedraineerd worden, maar met alle haast worden aangepakt.

Onrust in Galt, Californië (VS), over komst opvangcentrum voor 51 doodshoofdaapjes uit proefdiercentrum

Stanford Universiteit: 'Onze missie is om apen te huisvesten die met pensioen gaan'Er is een debat aan de gang over een apenopvangcentrum dat net buiten Galt in Sacramento County, Californië (VS), probeert open te gaan. Het centrum moet minstens 51 gebruikte doodshoofdaapjes (Saimiri sciureus), uit een proefdiercentrum gaan huisvesten.

'Onze missie is om apen te huisvesten die met pensioen gaan', zei Christine Buckmaster, een onderzoekster van de Stanford Universiteit (daar zijn dierproeven gedaan met vooral Guyanese doodshoofdaapes, maar niet uitgesloten kan worden dat ook proeven zijn gedaan met aapjes uit Suriname; zie onderaan). Ze vraagt ​​toestemming om een ​​dierenopvangcentrum te bouwen op een leegstaand deel van haar vijf hectare groot landgoed aan North Valensin Road. 'We willen dat ze apen worden. We laten ze grotendeels alleen', voegde ze eraan toe.

De primaten zijn gebruikt in medische onderzoeksstudies en hebben nu een plek nodig om hun resterende dagen te leven.
'We staan bij deze dieren in de schuld', zei een spreker tijdens het debat dinsdagmiddag 8 mei 2018 voor de Raad van Toezichthouders van Sacramento County.

Velen in de onderzoeksgemeenschap zeiden dat deze apen waarschijnlijk zonder opvangcentra als deze zouden worden geëuthanaseerd. 'Ik denk dat het absoluut belangrijk is dat plaatsen als Squirrel Monkey Haven bestaan, zodat wanneer deze apen in aanmerking komen voor hun pensioen ze eigenlijk ergens naartoe kunnen gaan', zei een vrouw.

Maar, tegenstanders hebben zorgen over het potentieel voor ontsnapping, het lawaai en de stank. 'Het afval moet worden behandeld als biologisch gevaarlijk afval, wat niet is wat ze van plan zijn te doen', zei een buurman. Maar, de advocaat van de aanvragers zei dat dat niet waar is. 'Dit project is op alle mogelijke manieren tot zondag onderzocht en heeft aan alle normen van de mensheid voldaan', zegt Nick Avdis van Thomas Law Group. 'De 51 doodshoofdaapjes hebben nu minder afval dan twee middelgrote honden', zei een andere persoon tijdens de vergadering.Sommige bewoners denken echter, dat het ten koste gaat van hun eigen zuurverdiende pensioen en ze willen dit apenopvangcentrum niet in hun buurt. 'In dit geval hier is het gewoon de verkeerde locatie', zei een man. 'Er zijn te veel onbekend over het project', zei een ander.

Hoewel de meeste mensen het erover eens zijn, dat de apen een huis nodig hebben, maar veel huidige bewoners zijn niet bereid om te delen. 'We kwamen naar het land, omdat we de geluiden van het land leuk vinden. Nooit in een miljoen jaar zou ik denken, dat we hier nu zouden zijn en ik wou dat we dat niet waren', zei een huiseigenaar.

Het bestuur heeft het besluit twee weken uitgesteld in de hoop dat de andere groepen samen kunnen werken om geschillen te voorkomen. Als ze het groene licht krijgen, zullen de 51 dooodshoofdaapjes, die momenteel voor gedragsonderzoek worden bestudeerd, intrekken.


Ter informatie:
In oktober 2008 exporteerde het bedrijf Tropical Wildlife in Paramaribo 60 monkimonki's (doodshoofdaapjes) naar een beruchte dierenhandelaar in Miami, Florida (VS), Worldwide Primates Inc., die dieren doorverkoopt aan proefdiercentra:(Suriname Mirror/CBS13 Sacramento/Twitter/YouTube)

Ecuadoraanse inheemse vrouwen uit Angochagua-gemeenschap promoten traditionele geneeskunde

In sommige lokale ziekenhuizen hebben medische professionals 'verticale bevalling' geïntroduceerd


In aanloop naar de Internationale Actiedag voor de Gezondheid van Vrouwen, 28 mei,  verwelkomen Ecuadoraanse inheemse vrouwen uit de Angochagua-gemeenschap die dag dinsdag 8 mei 2018 met een demonstratie van traditionele geneeskunde.

Regionale gezondheidsautoriteiten namen deel aan de activiteit die de voorouderlijke praktijken tonen die de dubbele doelstelling van reflectie en educatie voor de gemeenschap dienen. 'Wij in onze gemeenschappen hebben trainingsprogramma's voor jonge mensen zodat, als we oud zijn, deze kennis niet verloren gaat', legt Josefina Lima, een vertegenwoordigster van het Kichwa Otavalo-volk, uit.

Lima zei, dat het evenement de inheemse gemeenschappen de mogelijkheid geeft om hun kennis van de voorouderlijke geneeskunde te delen en tegelijkertijd de gemeenschap als geheel te laten groeien door de uitwisseling van informatie.

Dit is het tweede educatieve programma in zijn soort in het district. Volgens directeur Gezondheid  Harvi Reascos is wederzijds respect voor de tradities van de inheemse cultuur van vitaal belang voor de gemeenschap.

'Onze visie zal altijd zijn om de complementariteit van de voorouderlijke geneeskunde te promoten ten behoeve van de gemeenschap, en om het gearticuleerde werk met de interculturele gezondheidsexperts te versterken en op deze manier gezamenlijke werkstrategieën te genereren', zei hij.

De belangstelling van de lokale overheid voor traditionele medische praktijken van de inheemse gemeenschappen toont een positieve ontwikkeling in het opbouwen van relaties.In sommige lokale ziekenhuizen hebben medische professionals 'verticale bevalling' geïntroduceerd, een typische vorm van bevalling in inheemse gemeenschappen, in hun geboorte-units in een poging om inheemse vrouwen ertoe te brengen in hun faciliteiten te bevallen.

In een interview met anatropologe Carmen Mozo Gonzalez, legde één Quichua Otavaleña-vrouw, vroedvrouw, medisch studente en gemeenschapsleidster Mercedes, uit: 'We noemen het een thuisbevalling, maar de wetenschappers, de kenners, zeggen verticale geboorte. Voor ons is het een thuisbevalling, met steun van familieleden, en we hebben de directeur gezegd: we willen verticale bevalling implementeren. Je moet praten met technische woorden voor de directeuren!'

Maar, de moedersterfte en kindersterfte - als gevolg van infectie, ziekten en postpartum bloeding of andere gezondheidscomplicaties - zijn als gevolg hiervan aanzienlijk afgenomen.

Er is een maand vol evenementen gepland voorafgaand aan de Internationale Actiedag voor de Gezondheid van Vrouwen. Enkele van de activiteiten omvatten een missverkiezing en een Olympische bijeenkomst voor senioren en mensen met een handicap.

(Suriname Mirror/TeleSUR/Twitter)

Eerste regenseizoen van dit jaar in Colombia telt tot nu toe 4.000 getroffenen

Ten minste 18 mensen zijn gedood door weersomstandigheden

(Bron foto's: Twitter/@Akasancho)
10% Van het land getroffen door grondverschuivingen, overstromingen, instortingen in infrastructuur en schade aan wegen


Het eerste regenseizoen van dit jaar heeft tot nu toe 4.000 slachtoffers achtergelaten in Colombia. Ten minste 18 mensen zijn overleden, volgens het Bureau voor Rampenbeheer van het land. Grondverschuivingen, overstromingen, instortingen in infrastructuur en schade aan wegen hebben bijna 10% van het land getroffen, waarbij departementen langs de Caribische en Pacifische kuststaten het zwaarst worden getroffen. 

In Antioquia hebben aardverschuivingen verschillende wegen geblokkeerd, waardoor 98% van het departement in de gaten werd gehouden, waaronder één gemeente die op rood werd gezet.

Medellin
In Santander was maandag 7 mei 2018 een overloop in de Pailitas-stroom, die een aardverschuiving veroorzaakte die tien voertuigen mee sleepte en twee mensen vermist. Hulporganisaties hebben een oranje waarschuwing afgegeven in deze afdeling.

Ondertussen hebben gewasschade en overstroomde wegen in het Pacifische departement Valle del Cauca de lokale economie onder druk gezet. Cali, de hoofdstad van het departement, blijft op geel alarm.

In Barranquilla lieten de zware regenval van zaterdag meer dan 500 getroffen huizen achter en een 17-jarige jongen met het syndroom van Down verdween.In Arauca zetten hulporganisaties de reddingswerkzaamheden voort in de landelijke sector van de gemeente Saravena, waar in de vroege uren van zondag een overstroming plaatsvond van de rivier de Banadias, waardoor ongeveer 400 gezinnen werden getroffen.

Het Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) stelde in zijn dagbulletin dat het Caribisch gebied en de Andesregio op scherp stonden vanwege een stijging van de rivierniveaus.


De directeur van de Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Ivan Marquez, is van mening dat Colombianen waakzaam moeten blijven gedurende het stormachtige seizoen. 'Het belangrijkste is dat we onze alertheid niet verlagen in preventie (...) we vragen mensen niet te worden blootgesteld, reizen niet 's nachts als het regent, ga niet naar buiten als er bliksem is', zei Marquez.

Ondanks het aantal getroffen regio's, heeft Colombia zijn infrastructuur en ontwikkeling rond overstromende regens verbeterd, volgens Marquez. 'Colombia was erg kwetsbaar voor het regenseizoen, de laatste grote gebeurtenissen was het fenomeen van 'la niña' in 2010 en 2012', zei Marquez.

'Er zijn 4.000 gezinnen getroffen. Vergeleken met 50.000 gezinnen in de voorgaande jaren is dat een heel klein aantal. Maar, een getroffen familie heeft nog steeds volledige aandacht nodig.'

Marquez voegde eraan toe dat de regering minstens 4 miljard dollar heeft geïnvesteerd om het land te beschermen tegen overvloedige regenval.

Het regenseizoen begon in maart en eindigt normaal gesproken in juni.

(Suriname Mirror/Colombia Reports/Twitter)