vrijdag 11 oktober 2019

Groei Luchthavenbeheer met ruim 11 procent toegenomen

In derde kwartaal 156.000 passagiers afgehandeld op J.A. Pengelluchthaven

'Als toerisme goed opgang komt en lokale mensen meer gaan reizen kunnen we al in 2026 of 2030 één miljoen passagiers halen'


De groei van Luchthavenbeheer is in de afgelopen periode met ruim 11 procent toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Alleen al in het derde kwartaal heeft het bedrijf 156.000 passagiers afgehandeld op de Johan Adolf Pengelluchthaven tegenover minder dan 130.000 in de overeenkomstige periode in 2018. Volgens waarnemend directeur Timothy Mendoça is het nog nooit eerder voorgekomen dat zoveel reizigers zijn afgehandeld binnen een kwartaal. 

'Het is een enorme groei en we treffen maatregelen om dit voort te zetten', zegt hij vrijdag 11 oktober 2019 in de Ware Tijd.

Mendonça zegt, dat de stijging van meerdere factoren afhangt, zoals de vele 'optimale' vluchten van de SLM op de regionale routes. Daarnaast hebben de actievere rol die Fly All Ways inneemt op de markt, de vluchten op Cuba, een additionele vlucht van KLM, Trans-Guyana Airways en de komst van het Panamese Copa Airlines ook veel bijgedragen aan het succes.

'Het is een piek all over. Er zijn heel veel activiteiten geweest op luchtvaartgebied dit jaar.' De waarnemend directeur wijst erop, dat de groei behouden kan worden indien het bedrijf consistent blijft in de acties die het tot nu toe heeft ondernomen. 'Maar, voor de groei kunnen wij niet alleen zorgen. We moeten iedereen wakker schudden om mee te doen, om zijn werk goed te blijven doen.'

Mendonça onderstreept, dat vooruitgang voor het bedrijf ook gerealiseerd kan worden indien Suriname beter wordt gepromoot onder toeristen en zakenlui. 'We hebben een behoorlijke uitdaging en moeten met z'n allen ons land positief belichten om zoveel mogelijk passagiers hiernaartoe te trekken.'

Het streven van Luchthavenbeheer - uitgesproken door zijn voorganger Vijay Chotkan, de huidige minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie - om in 2033 minimaal één miljoen passagiers af te handelen, staat nog rechtovereind. Op dit moment is het bedrijf bezig na te gaan welke maatregelen nog meer getroffen moeten worden om dit doel te bereiken. Meer luchtvaartmaatschappijen binnenhalen is er één van en daarom gaat Luchthavenbeheer actiever op zoek naar die partners.

De waarnemend directeur meent dat het streven van één miljoen passagiers zelfs eerder gerealiseerd kan worden. 'Als het toerisme goed opgang komt en lokale mensen ook meer gaan reizen kunnen we al in 2026 of 2030 één miljoen passagiers halen.' 

Belangrijk is ook het personeel voor te bereiden op de grotere druk die zal ontstaan. Mendonça: 'Vijftien jaar is een lange periode, maar als je er niet bewust op aanstuurt en mensen goed voorbereidt, dan is het moment straks daar en je bent er niet klaar voor. We zijn nu daarom bezig uit te kijken naar slimme manieren om iedereen die betrokken is, mee te krijgen.'

Oud-voorzitter Schrijversgroep '77 Albert Mungroo op 88-jarige leeftijd overleden

'Mungroo was een rustig en bedachtzaam iemand, heel gelovig en spiritueel'


Oud-voorzitter van de Schrijversgroep '77, Albert Mungroo, is op 88-jarige leeftijd overleden. Vanavond, vrijdag 11 oktober 2019, wordt de singi neti gehouden in het CLO-gebouw. De uitvaart vindt morgen plaats. Dit bericht Starnieuws.

'Albert Mungroo was een rustig en bedachtzaam iemand, heel gelovig en spiritueel', zegt dichter S. Sombra (Stanley Slijngaard). 'In nog geen jaar tijd hebben we weer één van onze schrijvers/cultuurdragers van weleer verloren.'

Mungroo werd op 8 maart 1931 te Burnside in het district Coronie geboren. Hij studeerde wiskunde en economie in Nederland en was districtscommissaris van Brokopondo en Coronie, leraar en directeur van Bruynzeel Suriname Houtmaatschappij. Hij schreef voornamelijk lyrische poëzie.
Enkele bundels: Sranan boetjeti (1970), Pe Sranan bigin (1975), Een zucht uit het hart (1982), Savannebloem (1991) en Visioenen uit de wind (1995).

Albert Mungroo was van 1982 tot en met 1987 de derde voorzitter van de Schrijversgroep ’77, na Frank Martinus en Mechtelly Tjin A Tsie. Ondanks de turbulente periode waarin hij de voorzittershamer hanteerde, heeft hij samen met het toenmalige bestuur, waarin ook zitting hadden Frits Wols en S. Sombra, veel gedaan om de literaire vlam brandende te houden. Elke maand werd een lezing gehouden door prominenten uit de literaire en culturele wereld uit binnen- en buitenland.

'We hadden geen vaste plek en hielden de lezingen daarom vaak op de bovenverdieping van een gebouw aan het begin van de Sophie Redmondstraat; het directoraat Cultuur had daar de verdieping gehuurd en we mochten er gebruik van maken. Ook hielden we onze lezingen in de foyer van Thalia en daar is toen het contact gelegd met beheerder van de bar, Osje Braumuller, van het latere Tori Oso. Ook hielden we meet the people ontmoetingen op de stoep van het ministerie van Financiën en bij Krasnapolsky, waar we samen met onze voorzitter Mungroo voordrachten hielden en onze bundels presenteerden', aldus Sombra.

PCS-directeur uit bezorgdheid tijdens suïcide preventie congres over hoog aantal suïcides

(Bron foto's: ministerie van Volksgezondheid)
In afgelopen 3 jaar feitelijk weinig gerealiseerd in aanpak zelfmoordprobleem


Suriname heeft een van de hoogste aantallen gevallen van zelfmoord in vergelijking met het wereldwijde gemiddelde. Met 26 gevallen per 100.000 inwoners scoort Suriname zeer hoog op zelfmoordincidenten in vergelijking met het wereldwijde gemiddelde van 16 gevallen per 100.000 inwoners. 

Uit de beschikbare gegevens kan worden geconcludeerd, dat op jaarbasis gemiddeld 130 mensen overlijden door zelfmoord te plegen. Daarnaast komen per jaar ongeveer 700 mensen aan op de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, waarvan wordt aangenomen dat ze zelfmoord probeerden te plegen. Het is vanwege de ernst van dit probleem dat het het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid en de Pan-American Health Organization (PAHO), op 7 oktober een suïcide preventie congres getiteld 'Op weg naar een werkplan voor zelfmoordpreventie' heeft georganiseerd, zo bericht het ministerie vandaag, vrijdag 11 oktober 2019.

'Als vertegenwoordiger van de geestelijke gezondheidszorg kunnen we zonder meer stellen, dat dit gegeven ernstig genoeg is en dat wij op deze voet niet verder willen en zullen wij er alles aan moeten doen om de suicidegevallen terug te dringen en dat op zich is heel goed mogelijk. Het moet duidelijk zijn dat geestelijke gezondheidszorg niet los gezien kan worden en ook niet minder belangrijk is dan de algemene gezondheidszorg', aldus een bezorgde PCS- directeur Raj Jadnanansing tijdens de opening van het congres.

In de afgelopen decennia zijn er veel rapporten gepresenteerd door verschillende commissies van verschillende nationale en internationale organisaties. Veel niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) hebben zich ingespannen om zorg te bieden aan suïcidale mensen. Het Wetenschappelijk Suïcide Preventie Comité, dat was ingesteld door de toenmalige minister van Volksgezondheid, heeft in april 2016 een rapport uitgebracht met maatregelen die moeten worden genomen om de zelfmoordkwestie in Suriname aan te pakken. Dit rapport werd vervolgens verheven tot het Nationaal Suïcidepreventie- en interventieplan 2016-2020. De conclusie die kan worden getrokken uit een evaluatie van dit rapport, is dat er in de afgelopen 3 jaar (2016-2019) feitelijk weinig is gerealiseerd bij de aanpak van het zelfmoordprobleem in Suriname.

Ook PAHO-vertegenwoordiger Yitades Gebre's boodschap aan de aanwezigen en de samenleving in zijn totaliteit was duidelijk: 'We have to work together, we can make a difference!'
Gebre benoemde zaken zoals gezins-, financiële- en gezondheidsproblemen welke vaak genoeg ten grondslag liggen aan suïcidegevallen. Volgens Gebre is het tegengaan van suïcide niet slechts een probleem van de overheid, maar van de gehele samenleving. Alleen hierdoor zullen de cijfers omlaag gaan. Ook de regering heeft aandacht voor dit probleem.

'De regering kijkt uit naar de uitkomsten van deze werkconferentie, die vervat zullen worden in een concreet en uitvoerbaar werkplan waarin de rol en betrokkenheid van iedere stakeholder duidelijk is omschreven', aldus Ashwin Adhin, vicepresident, tijdens zijn toespraak. Hij gaf verder aan, dat de regering zich zal committeren aan het werkplan, aangezien het suïcidevraagstuk op het hoogste niveau prioriteit geniet.

PCS heeft als kenniscentrum besloten om samen met het ministerie van Volksgezondheid het probleem aan te pakken. Het thema voor World Mental Health Day op 10 oktober was ook 'Suïcide preventie'.

Met het nationaal suïcidepreventie- en interventieplan 2016-2020 als leidraad, is het doel van het congres om gezamenlijk met stakeholders onder andere meer inzicht te krijgen in het vraagstuk van suïcide en para-suïcide in Suriname, interventieprogramma’s te ontwikkelen op basis van bestaande preventie programma’s in het Caribisch gebied en Europa, de inzichten in de implementatie van preventie- en interventieprogramma’s met behulp van internationaal gangbare methoden maar ook bewustzijn creëren bij alle belanghebbenden over hun rol bij de uitvoering van het nationale plan.

Ministerie van OWT&C: Bouw schutting ook vergunningplichtig

(Bron foto's: ministerie van OWT&C)
Schuttingen blijken vaak verkeerd en zonder vergunning te zijn opgezet


In de praktijk komt het veelvuldig voor, dat personen zonder een geldige bouwvergunning, bouwwerkzaamheden uitvoeren. Ook voor het bouwen van een schutting is een vergunning vereist, welke kan worden aangevraagd bij afdeling Bouw- en woningtoezicht (BWT) van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C), zo laat dit ministerie vrijdag 11 oktober 2019 weten.

Tijdens de voorbereiding en uitvoering van de rehabilitatie of verharding van wegen is gebleken, dat schuttingen vaak verkeerd zijn opgezet. Het verwijderen van deze illegale bouwsels zorgt voor oponthoud van de werkzaamheden. Onlangs heeft het ministerie een schutting gesloopt, die ondanks de stopzetting, aanmaning en gesprekken met belanghebbende niet ertoe hebben geleid, dat de schutting zelf is gesloopt, waarbij het ministerie genoodzaakt was al het geen dat zonder de vereiste bouwvergunning tot stand was gebracht te slopen.

Verder is ook een bouwsel gesloopt, dat illegaal was opgezet op het terrein van het SOSIS sportcomplex. Hierbij heeft de afdeling BWT in samenwerking met de afdeling Restauratie en Onderhoud van OWT&C, het ministerie van Sport- en Jeugdzaken en het Korps Politie Suriname (Ressort Flora), in opdracht van de waarnemend directeur van Bouwkundige Werken en Dienstverlening de sloop verricht.

'Het Ministerie van OWT&C roept de samenleving weer op de nodige regels en procedures in acht te nemen voor het uitvoeren van diverse bouwwerkzaamheden. Voor nodige informatie kan het publiek altijd terecht bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, te bereiken op de nummers 531491 en 464101. Laat u zich eerst goed informeren door de medewerkers van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht alvorens u begint met het (ver)bouwen of renoveren van uw pand en/of schutting.'

3.000 Bananencontainers kunnen Ecuador niet uit vanwege protesten

Ecuador loopt elke week dat export stilligt 276 miljoen dollar inkomsten mis


Het ministerie van Verkeer en Openbare Werken in Ecuador heeft gemeld, dat de binnenkomst van goederen in de haventerminals, van waaruit 98% van de exportproducten van het land vertrekt, zonder problemen verloopt. Het ministerie gaf deze verklaring in reactie op klachten van de Asociación Exportadores de Plátano (Asoexpla). 

De recente protesten in het land veroorzaken enorme verliezen vanwege de grote hoeveelheid producten die niet geëxporteerd kan worden. In veel gevallen, zoals die van bananen, kan het product ook niet bewaard worden totdat de situatie genormaliseerd is.

De Asociación de Terminales Portuarias Privadas van Guayaquil (Asotep), stelt dat er in samenwerking met de rechtshandhavingsinstanties zorg wordt gedragen voor het beheer van de vrachtwagens met exportproducten, zodat er geen problemen zijn.

De voorzitter van de Asociación de Comercialización y Exportación de Banano (Acorbanec), Richard Salazar, geeft echter aan dat er sprake is van een 'enorm, onherstelbaar verlies voor het belangrijkste exportproduct van het land'.

Uit cijfers van de buitenlandse handel blijkt, dat Ecuador voor elke week dat de export stilligt 276 mln dollar (€250.7 mln) aan inkomsten misloopt. Vooral voor de bananen die in Los Ríos en in delen van Guayas en El Oro geteeld worden, doen zich grote problemen voor in het verlaten van het land. Momenteel zijn er 3.000 containers die de teeltbedrijven niet kunnen verlaten en de haven niet kunnen bereiken. Als deze lading gekoeld wordt, zal hij nog geëxporteerd kunnen worden. Indien niet, dan kan het fruit niet verzonden worden, omdat het dan rijp zal zijn voordat het de plaats van bestemming bereikt. Exporteurs verliezen ongeveer 9.700 dollar (€8.811) voor elke container.


'Bovendien, wanneer de lading uiteindelijk geëxporteerd kan worden, als de situatie in Ecuador eenmaal gestabiliseerd is, zal er geen plaats zijn in de schepen, aangezien deze vol zullen zitten met nieuwe partijen fruit', benadrukt Salazar.

(Suriname Mirror/AGF/Expreso/Twitter)

Gewapende aanvallers doden vijf mensen in bar in Mexicaanse stad Salamanca

(Bron foto: Twitter)
Aanvallers stormen Bar Raymond binnen en openen vuur op klanten en personeel


Gewapende aanvallers hebben vijf mensen gedood in een bar in de Mexicaanse stad Salamanca in de centraal noordelijke staat Guanajuato. De nationale krant El Universal meldt dat de aanvallers rond 13.30 uur Bar Raymond in het centrum van de stad binnenstormden en op klanten en werknemers begonnen te schieten. 

Het stadsbestuur van Salamanca bevestigt de moorden in een verklaring, waarin staat dat de slachtoffers voor het ochtendgloren van donderdag 10 oktober 2019 zijn doodgeschoten, maar geeft geen verdere details.


Guanajuato is een grotendeels vredige staat geweest met landbouw, industrie en de koloniale toeristische bezienswaardigheden van de gelijknamige hoofdstad en San Miguel de Allende. Maar, de moorden zijn de laatste tijd gestegen. In de eerste acht maanden van dit jaar werden 2.275 moorden geregistreerd - bijna 2,5 keer zoveel als in dezelfde periode twee jaar eerder.


(Suriname Mirror/El Sol de Salamanca/The Associated Press/Twitter)

Studenten en leraren in Colombia leggen hoofdstad Bogota vrijwel lam

Studenten protesteren tegen vermeende corruptiepraktijken universiteitsbestuur

(Bron foto's: Twitter)

Studenten en leraren in Colombia hebben donderdag 10 oktober 2019 hoofdstad Bogota vrijwel verlamd als onderdeel van nationale protesten om beloofde fondsen te eisen voor onderwijs en minder politiegeweld. 

De massale mobilisatie was de laatste escalatie in een serie die begon met slechts één protest bij een universiteit van Bogota, waar studenten protesteerden tegen de vermeende corruptiepraktijken van het universiteitsbestuur. De gewelddadige politie-repressie van dit protest leidde tot vreedzaam solidariteitsprotest dat ook gewelddadig eindigde na de tussenkomst van mannen met een kap en de controversiële ESMAD-oproerpolitie (Escuadrón Móvil Antidisturbios).


Op dinsdag werden in minstens 17 steden protesten georganiseerd om investeringen in onderwijs, de ontmanteling van ESMAD en een einde aan corruptie te eisen. De mars in Bogota, waar openbare en particuliere universiteitsstudenten samen marcheerden, vond zonder grote incidenten plaats tot het einde toen een kleine groep relschoppers de politie aanviel en de demonstranten zich verspreidden.


Het geweld werd afgewezen door de studenten en leraren die onvermurwbaar hun protesten vreedzaam hebben gehandhaafd.

De mars in Medellin was geheel zonder incidenten.

Er vonden wel botsingen plaats tussen relschoppers en politie bij de plaatselijke universiteit van Antioquia, maar uren nadat de demonstranten waren vertrokken.

In Barranquilla, waar studenten de verwijdering eisen van een rector die beschuldigd wordt van seksuele intimidatie, vernielden relschoppers die de mars hadden geïnfiltreerd het campagnekantoor van gouverneurskandidaat Elsa Noguera.

President Ivan Duque verwierp 'elke uiting van geweld', eraan toevoegend dat het 'weer een dag vol studentenmarsen doorschiet'.


Minister van Onderwijs Maria Victoria Angulo op Twitter stond erop, dat de regering de beloften aan studenten en leraren nakomt om te investeren in het verwaarloosde onderwijssysteem van het land, in tegenstelling tot wat de studenten beweren ...(Suriname Mirror/Colombia Reports/Twitter)

VS steunt Brazilië's toetreding tot de OESO

'We zijn enthousiaste voorstanders van toetreding van Brazilië'


De Verenigde Staten staat achter het bid van Brazilië om toe te treden tot de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Dat bevestigde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo donderdag 10 oktober 2019. 

De OESO is een samenwerkingsverband van 36 landen om sociaal en economisch beleid te bespreken, te bestuderen en te coördineren. De aangesloten landen proberen gezamenlijke problemen op te lossen en trachten internationaal beleid af te stemmen.


'We zijn enthousiaste voorstanders van toetreding van Brazilië en de Verenigde Staten zullen een grote inspanning leveren om dit te ondersteunen', zei Pompeo.


Hij stuurde eind augustus een brief aan de OESO ter ondersteuning van de toetreding van Argentinië en Roemenië, maar zei daarin niets over Brazilië, volgens twee Brazilianen die de brief hebben ingezien. 'De inhoud van die brief geeft niet juist weer hoe de Verenigde Staten staan ten opzichte van de de uitbreiding van de OESO', reageerde Pompeo.

(Suriname Mirror/MercoPress/ANP/Twitter/Reuters)

Bijna heilige Zuster Dulce - Maria Rita Lopes Pontes - legt Braziliaanse Senaat plat

Eerste heiligverklaring van in Brazilië geboren vrouw voorpaginanieuws

Heiligverklaring is naar verwachting in heel Brazilië live op tv te volgen


De eerste heiligverklaring van een in Brazilië geboren vrouw is voorpaginanieuws in het Zuid-Amerikaanse land. Het verdringt het nieuws over de huidige politieke en economische moeilijkheden. De plechtigheid, komende zondag in Rome, heeft er zelfs toe geleid dat een stemming over de hervorming van de sociale zekerheid is uitgesteld. 

De Braziliaanse Senaat had zich dezer dagen moeten uitspreken over het belangrijkste wetsvoorstel van de regering, een hervorming van de sociale zekerheid. De stemming is echter uitgesteld tot 22 oktober, omdat veel senatoren het vliegtuig pakken om de heiligverklaring in Rome bij te wonen.

De zalige Maria Rita Lopes Pontes – in Brazilië bekend als Zuster Dulce – wordt zondag met nog vier anderen, onder wie kardinaal John Henry Newman, heilig verklaard door paus Franciscus. De heiligverklaring is naar verwachting in heel Brazilië live op tv te volgen.

In haar geboortestad bezoeken velen de winkels, op zoek naar met Zuster Dulce verbonden religieuze souvenirs.

De bekende Braziliaanse schrijver Paulo Coelho maakte via sociale netwerken bekend meer dan 200.000 euro te hebben gedoneerd aan de ‘Zuster Dulce Sociale Werken’. In een interview vertelde hij onlangs, dat hij die organisatie regelmatig steunt, omdat Zuster Dulce er voor hem was toen hij hulp nodig had. 'Ik bedelde in Bahia, ik was van huis weggelopen, en zij gaf me te eten.'

Zuster Dulce werd in 1914 geboren in de Braziliaanse deelstaat Bahia. Ze wordt vereerd, omdat ze het comfort van een leven in een middenklasse-gezin opgaf om zich toe te wijden aan de daklozen en zieken. Ze trad in bij de Missiezusters van de Onbevlekte Ontvangenis en stichtte de eerste katholieke arbeidersorganisatie van de staat Bahia. Het bekendst is ze echter vanwege haar werk met zieke en gehandicapte mensen.

Volgens Braziliaanse katholieken was het heel gewoon om Zuster Dulce in Bahia’s hoofdstad Salvador aan te treffen. Gekleed in haar blauwwitte habijt strekte ze haar hand uit en vroeg om 'hulp voor mijn armen'. Met de donaties die ze kreeg, opende ze een ziekenhuis, een weeshuis en zorgcentra voor ouderen en gehandicapten.

Zuster Dulce is een van de populairste religieuze figuren in Brazilië en wordt door velen nog altijd gezien als 'de moeder van de armen'.

In 1988 werd ze genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede. Paus Johannes Paulus II ontmoette haar tijdens zijn reizen naar Brazilië in 1980 en 1991. Hij noemde haar 'een voorbeeld voor de mensheid'.

Zuster Dulce stierf in 1992 op 77-jarige leeftijd. Tienduizenden mensen woonden haar begrafenis bij; nog meer mensen waren in 2011 getuige van haar zaligverklaring. De tweede in Brazilië geboren heilige Zuster Dulce wordt de tweede in Brazilië geboren heilige; de eerste was Broeder Galvao, die in mei 2007 heilig werd verklaard door paus Benedictus XVI.

(Suriname Mirror/O'Globo/Katholiek Nieuwsblad/Hoje em Dia/Twitter)

Vakbondsleider Hooghart denkt aan rechtszaak tegen MI-GLIS-directeur Tjong-Ahin

Hooghart wil dat vakbond wordt erkend door directie

'Tjong-Ahin totaal niet geschikt als directeur en als een dictator te keer gaan'


Vakbondsleider Ronald Hooghart gaat met zijn advocaat de mogelijkheid na om een rechtszaak aanhangig te maken tegen directeur Silvano Tjong-Ahin van het Management Instituut-Grondregistratie en Land Informatiesysteem (MI-GLIS). Hooghart wil dat de vakbond wordt erkend door de directie. 

De bond is in beraad en heeft vanmorgen, vrijdag 11 oktober 2019, onder de amandelboom tegenover het GLIS-kantoor vergaderd, zo meldt Starnieuws. Hooghart zegt, dat de president zou moeten ingrijpen.

Volgens hem is Tjong-Ahin totaal niet geschikt als directeur. Hij zou 'als een dictator' te keer gaan. De vakbondsleider vindt het erg, dat een personeelslid die voor training naar China zou gaan, niet heeft kunnen afreizen. Hij werd geconfronteerd met een brief die de directeur geschreven heeft naar de ambassade. Hierdoor is zijn reis niet doorgegaan. Op deze manier worden volgens de vakbondsleider ontwikkelingsmogelijkheden van jonge mensen die zich verder willen bekwamen in het beroep, ontnomen.

Eerder heeft Tjong-Ahin aangegeven, dat Hooghart moet aantonen hoeveel personeelsleden hij achter zich heeft. Volgens de directeur staat maar een klein deel van het personeel achter Hooghart.

De vakbondsleider merkt op, dat uit rancune mensen bang zijn om openlijk aan te geven, dat ze lid zijn van de vakbond. Volgens hem is het overgrote deel van het personeel lid van de bond. De vakbondsvoorzitter deelt mee, dat hij het voorstel gedaan heeft om ontvangen te worden door de directie om zaken uit te praten.

Personeelsleden hebben eerder een brief geschreven naar Tjong-Ahin waarin het vertrouwen in hem is opgezegd. Hooghart stelt dat er maar geen doorbraak komt in de situatie. Daarom zal hij de zaak voorleggen aan de rechter.

Regering sluit in eigen land tot juli drie grote leningen af voor 98.1 miljoen Amerikaanse dollar

Ook bij buitenlandse banken en financiële instellingen leningen afgesloten


De regering heeft de afgelopen maanden verschillende leningen gesloten bij buitenlandse banken en financiële instellingen. Maar, ook bij verschillende lokale banken zijn dit jaar forse bedragen geleend. Het Bureau voor de Staatsschuld registreerde tot en met juni drie grote leningen met een totaalbedrag van afgerond 98.1 miljoen Amerikaanse dollar (zie onderaan), zo bericht de Ware Tijd vandaag, vrijdag 11 oktober 2019.

Bij de Hakrinbank werd in april een bedrag van veertig miljoen euro geleend. De leenovereenkomst werd op 26 april getekend. 'De algemene doelstelling van de overeenkomst is om te helpen bij de financiering van de begrotingsuitgaven van de overheid', vermeldt het bureau als doel van de lening. De looptijd ervan is zes maanden met een rente van 1 procent per jaar.

Een maand later, op 29 mei, leende de regering ook een bedrag van veertig miljoen euro. Nu bij de Volkscredietbank. Hierbij werden dezelfde doelstellingen als bij de overeenkomst met Hakrinbank opgegeven: financiering van overheidsuitgaven. Ook dit bedrag is onder dezelfde condities geleend: looptijd halfjaar, rente 1 procent per jaar.

Op 11 juni werd tien miljoen Amerikaanse dollar geleend bij Republic Bank. Met dit geld zullen voertuigen worden aangeschaft voor de gewapende machten en het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Een deel van deze lening gaat ook naar de bouw van het nieuwe onderkomen voor de douane en financiering van de ICT-hard- en software-infrastructuur van de dienst. Deze lening heeft een looptijd van zeven jaar met een rente van 6 procent per jaar.


LVV-minister Parmessar ontvangt ambassadeur van India, Mahender Singh Kanyal

(Bron foto: NII)
Parmessar bespreekt lopende projecten met ambassadeur

'Bilaterale relatie tussen Suriname en India moet gekoesterd worden'


Het Nationaal Informatie Instituut, NII, bericht vandaag, vrijdag 11 oktober 2019, dat minister Rabin Parmessar van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), dinsdag de ambassadeur van India, Mahender Singh Kanyal, heeft ontvangen voor een onderhoud. 

Met de Indiase vertegenwoordiger in Suriname is van gedachten gewisseld over de lopende projecten en zijn andere financieringsmodaliteiten besproken die moeten dienen ter ondersteuning van de agrarische sector in Suriname. Ambassadeur Kanyal gaf aan, dat de bilaterale relatie tussen Suriname en zijn land gekoesterd moeten worden.

De ambassadeur zei, dat de warme banden ook een goede basis vormen voor ontwikkelingen op het gebied van cultuur en onderwijs. Voorts is hij blij met de voortgang van de lopende projecten. India is bereid, waar nodig, die hulp te bieden om de sector te ondersteunen.

Hij gaf verder aan welke middelen gealloceerd zijn voor de productiesectoren en welke andere fondsen beschikbaar zijn. Suriname moet zoveel als mogelijk gebruik maken van deze beschikbare middelen en deze dus aanvragen.

Het beleid van minister Parmessar is erop gericht om ondersteunend te zijn naar de totale agrarische sector en daarbij dus mogelijkheden c.q. input te zoeken die ervoor kunnen zorgen dat de productie kan worden verhoogd.

Den Blauwvinger: De propagandistische NDP-speeltjes van 'Limbo', de buikspreekpop van Bouterse

(Bron foto: Limburg/Facebook)
COLUMN: 'Bakana Tori' en Nationaal Informatie Instituut onderdeel NDP-aangestuurde manipulatieve partijpropaganda


Voor het eerst sinds vele maanden weer eens met gekromde tenen en gefronste wenkbrauwen luisterend naar 'Bakana Tori', wordt meteen duidelijk dat er niets is veranderd. Nog steeds wordt het programma op staatsradiozender SRS door de door regeringspartij NDP geïndoctrineerde, arrogant overkomende buikspreekpop van NDP-voorzitter èn president Desi Bouterse presentator Clifton 'Limbo' Limburg gebruikt om te fulmineren tegen onder andere, maar vooral, VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi – tegen wiens intellect en kennis simpelweg Limbo niet is opgewassen... – en oud-kolonisator Nederland (door Limbo consequent 'de Noordzee' genoemd), die zich volgens Limbo niet mag bemoeien met interne Surinaamse aangelegenheden....., alsof 'Den Haag' dat doet...🤣

Daarbij vergeet de NDP-propagandist voor het gemak, dat diverse NDP-kopstukken financieel voordeel hebben (gehad) van Nederland (denk aan het omkoopschandaal Wijdenboschbrug-Ballast Nedam) en dat een aantal grote Surinaamse bedrijven en diverse organisaties geleid worden door Nederlanders en binnenkort mogelijk een Nederlandse baggeraar de Surinamerivier mag gaan uitbaggeren. Het zijn slechts voorbeelden. En, natuurlijk mag Nederland een mening hebben en uiten over Surinaamse aangelegenheden, zoals Suriname ook doet over bepaalde landen. Maar, is dan sprake van bemoeienis? Neen!

Ongenuanceerde en ongefundeerde uitspraken
Limbo's mond stroomt over, als een waterval, van ongenuanceerde en ongefundeerde uitspraken met als voornamelijk huichelachtig en achterbaks doel stemming te maken, de president het naar zijn zin te maken en de oppositie af te kraken. De onruststoker toont daarmee aan, dat hij niets voorstelt, dat hij een clown is, een clown die alleen, als enige, om zijn eigen grappen en grollen kan lachen.

Oppositionele partijen winnen snel terrein en dreigen NDP voorbij te streven
Het Nationaal Informatie Instituut (NII), website 'De Boodschap', staatsvoorlichtingsprogramma 'InfoAct' en 'Bakana Tori' zijn de propagandistische speeltjes van de buikspreekpop van Bouterse. Naarmate de verkiezingen van 25 mei 2020 naderen zal de NDP-propagandamachine op volle kracht zijn subjectieve, insinuerende en veelal leugenachtige propaganda produceren en onder andere social media vervuilen met nep-nieuws en andere onbetrouwbare berichten. Ze weet, dat oppositionele partijen snel terrein winnen en de NDP voorbij dreigen te streven op alle fronten en dat boezemt angst in bij Limbo en dwingt hem het onderste uit zijn manipulatieve kast te toveren.

De regering Bouterse-II heeft sinds enige tijd haar propaganda-apparaat uitgebreid met dat zogenoemd Nationaal Informatie Instituut en in het directe verlengde ervan de website 'De Boodschap', beide onder leiding, uiteraard, van Limbo', die overigens – voor zover bekend – geen enkele journalistieke- en of communicatie-opleiding heeft genoten.

Zowel het NII als 'De Boodschap' zijn in het leven geroepen naast het staatspropaganda televisieprogramma 'InfoAct' en de staatsradiozender SRS en het daar dagelijks te beluisteren programma 'Bakana Tori' – gevuld met slechts regerings- en NDP-propaganda en hijgerige paars aangelopen bellers. Kortom, de regering heeft nu diverse kanalen (denk ook aan de STVS en Radio Boskopu en vele Facebookaccounts) en wegen gecreëerd om haar afbraakbeleid onder de aandacht te brengen, te promoten.

Amateurisme en onsamenhangend pr- en communicatiebeleid
Maar, de hele propagandamachine hangt aan elkaar van amateurisme en onsamenhangend pr- en communicatiebeleid. Zo rijden het NII een 'De Boodschap' elkaar in de wielen. Alle (pers-)berichten van het NII worden gepubliceerd op www.debooodsschap.sr terwijl dat zogenoemd instituut zèlf een website heeft – www.nii.sr – waar de eigen berichten niet op worden gepubliceerd.... Waarom bestaat 'De Boodschap', een naam die trouwens meer doet denken aan bijvoorbeeld een obscure geloofsgemeenschap, dan aan een propagandawebsite van een regering?
Wie eens de moeite neemt een rondje te maken op 'het web' ziet, dat negen van de tien Latijns-Amerikaanse regeringen, ministeries en presidenten een eigen up-to-date website hebben èn Twitter-account. Burgers worden op uitstekende wijze geïnformeerd, een voorbeeld voor Suriname ofwel communicatie-rommelaar Clifton 'Limbo' Limburg.

Kortom, het ontbreekt de regering aan een professioneel voorlichtingsbureau.

Controle op ministeries
Daarenboven lijkt de regering haar eigen ministeries – dat wil zeggen de afdeling Voorlichting binnen de ministeries – te willen controleren, immers alle pers- en andere berichten van ministeries krijgen een NII-stempel en worden gepubliceerd op 'De Boodschap'.

Abominabel
Overigens blijkt uit werkelijk niets, dat het NII wordt bemenst door personen met enige redactionele- laat staan journalistieke achtergrond, ervaring. De gepubliceerde berichten uit de koker van het NII op 'De Boodschap' hebben niets van doen met journalistiek en helemaal niet met een instituut. De inhoud van 99% van de berichtten mag als abominabel gekwalificeerd worden. Veel taal- een andere fouten, veelal onvolledig qua inhoud (in Suriname is iedereen die zich journalist noemt liever lui dan moe) en soms blijken de NII-medewerk(st)ers zelfs moeite te hebben met het op de juiste wijze schrijven van namen van ministers en Assembleeleden... en wordt ook nog eens vergeten, dat de berichten door een breed publiek worden gelezen.

Dat het speeltje van Limbo zich de naam van 'Instituut' durft te geven is het toppunt, een lachertje, een tranentrekker. Het NII is verre van een instituut, het lijkt meer op een klas kleuters die nog steeds moet leren schrijven. In Suriname houdt men nu eenmaal ervan te strooien met 'titels', je als meer voor te doen dan je in werkelijkheid bent. Het land stroomt er van over. Suriname is 'what's in a name?', naar kwalitatieve inhoud wordt amper gekeken.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
11 oktober 2019
Paramaribo – Suriname

Politie en leger verwijderen veertig illegale goudzoekers uit Royal Hill Pit van Rosebel

Eén persoon aangehouden en in verzekering gesteld...


De West meldt vandaag, vrijdag 11 oktober 2019, dat 40 illegale goudzoekers die de Royal Hill Pit plunderen, woensdag zijn verwijderd uit het gebied door de Surinaamse politie en het leger. Daarnaast is één persoon aangehouden en in verzekering gesteld. 

Hoofdinspecteur Ulrich Tjin Liep Shie, regiocommandant Midden-Suriname van het Korps Politie Suriname bevestigt het resultaat van de actie.

De politie van Regio Midden is momenteel met een groot aantal agenten van verschillende eenheden en manschappen van het Nationaal Leger in het gebied om de rust terug te brengen. Tjin Liep Shie laat weten, dat gisteren het gebied weer rustig was.

De actie volgt nadat Rosebel Gold Mines/IAmGold op 2 oktober uit veiligheidsredenen weer de Royal Hill operaties had stopgezet, nadat weer een grote groep illegale goudzoekers het concessiegebied van het bedrijf was binnengedrongen, ondanks dat het niemand is toegestaan om zich daar te begeven.

Rosebel heeft de zuidelijke mijnen tot nader orde gesloten en alle personeel en materieel uit het gebied weggehaald. De mijnactiviteiten waren 28 juli ook al stopgezet, nadat ernstige rellen waren uitgebroken waarbij een illegale goudzoeker werd doodgeschoten door de politie.

Twee grote kaaimannen aangetroffen in kapotte duikers te Latour

Kaaimannen ontdekt tijdens schoonmaakwerkzaamheden in ressort LatourBij schoonmaakwerkzaamheden in het ressort Latour stuitte de bestuursdienst op verstopte en kapotte duikers. Daarbij werden twee grote kaaimannen aangetroffen, die zich in kapotte duikers hadden verschanst. Het gaat om schoonmaakwerkzaamheden die in opdracht van districtscommissaris Eric Grauwde worden verricht door de aannemer aan de achterzijde van de Katwijkweg, aldus het Burger Informatiecentrum (BIC) Paramaribo-Zuidwest donderdag 10 oktober 2019.

De dieren vormen een gevaar voor de buurtbewoners, maar zeker ook voor de huisdieren en zijn gedood.....

De desbetreffende buurtbewoners zijn door de bestuursdienst van Latour verwezen naar het ministerie van Openbare Werken, Transport & Communicatie om een aanvraag in te dienen voor het plaatsen van de juiste afmeting duikers, aangezien zij nimmer een aanvraag hiervoor hebben gedaan en niet in het bezit zijn van een vergunning. Twee van de bewoners zijn wel in het bezit van een vergunning en hebben heden donderdag gelijk gebruik gemaakt van de gelegenheid, de duikers te laten plaatsen door de graafmachine operator. Dit in het bijzijn van adjunct-districtssecretaris Jolanda Mijnals.

Negentig procent van het baggermateriaal van de Katwijkweg en zijwegen, is opgehaald en afgevoerd.

BEP bespreekt met achterban enkele heikele kwesties in de marrongemeenschap

'Etnische sentimenten spelen binnen de marroncultuur een belangrijke rol' 


De BEP (Broederschap en Eenheid in de Politiek) hield dinsdagavond een presentatie aan de BEP-achterban over het grondenrechtenvraagstuk dat nu in een conceptwet bij de regering ligt.
Het stemgedrag van de marrongemeenschap bij de verkiezingen in mei 2020 zal mede worden bepaald door de manier waarop BEP omgaat met belangrijke zaken die de marrons raken. Een daarvan is de omstreden benoeming van Albert Aboikoni als grootopperhoofd van de Saramaccaners. Een andere kwestie is de instelling van de Samaaka Daka (Dag der Saramaccaners) op 14 september en vervolgens de ontevredenheid van andere stammen over het oplossen van het grondenrechtenvraagstuk. 

De opvatting is, dat de BEP zich beijvert om ten koste van andere stammen het grondgebied van de Saramaccaners uit te breiden. Enkele leden van de partij vroegen aandacht van het hoofdbestuur voor actuele zaken.


BEP-lid Samuel Wens zegt vandaag, vrijdag 11 oktober 2019, in de Ware Tijd dat binnen de marrongemeenschap de aangehaalde hete hangijzers erg belangrijk zijn op weg naar de verkiezingen en niet onder de oppervlakte gelaten mogen worden. Tijdens de vragenronde aan het hoofdbestuur stelde Wens, dat een politiek antwoord aan alle stammen in het binnenland dringend gewenst is. Dit antwoord en hoe met de genoemde vraagstukken zal worden omgesprongen de komende acht maanden zou als het niet bevredigend is, volgens hem schade kunnen toebrengen aan de BEP en in het voordeel kunnen werken van coalitiepartner NDP.

Wens: 'Het zijn wapenfeiten die we als coalitiepartner hebben neergezet, maar in ons nadeel kunnen resulteren. Etnische sentimenten spelen binnen de marroncultuur een belangrijke rol, vooral die tussen Saramaccaners en Aucaners. Ik kan zeggen dat binnen de marrongemeenschap onze wapenfeiten een gevaar kunnen zijn voor de eenheid tussen de stammen.'


De benoeming van een grootopperhoofd voor de Saramaccaners heeft veel voeten in de aarde gehad. Dat uiteindelijk is gekozen voor Aboikoni, die tot de NDP-gelederen mag worden gerekend, is op zich al een discussiepunt. Binnen de Saramaccaanse gemeenschap zijn nog altijd bezwaren tegen de benoeming. Dat dit heeft plaatsgevonden onder BEP-ondervoorzitter Edgar Dikan in zijn functie als minister van Regionale Ontwikkeling (RO), leidt weer tot discussie binnen de partij.

Het instellen van de Dag der Saramaccaners, ook al onder Dikan, roept vraagtekens op bij vooral de Aucaners. Samaaka Daka verwijst naar het tekenen van vredestraktaten in september 1762 door de Saramaccaanse voorouders. Eerder werden al vredestraktaten getekend door andere stammen, maar die waren van korte duur.

De vredestraktaten van 10 oktober 1760, getekend door de Ndyuka of Aucaanse stam, worden gezien als die waarbij echte vrede is bereikt tussen de voormalige tot slaaf gemaakte Afrikanen en de koloniale overheersers. Dit traktaat is in 1973 dan ook als zodanig en als modeltraktaat erkend door de toenmalige granmans van de Saamaka-, Ndyuka-, Paamaka- en Matawaistam. Hiervoor is gekozen om te voorkomen, dat elke stam een eigen dag heeft en om de vrede onder de stammen te bewaren. Sindsdien wordt alleen 10 oktober gezien als Dag der Marrons. Marronkenners vinden dan ook dat deze dag meer herdacht moet worden als één van vrede en eenheid tussen de stammen. Met Samaaka Daka zouden die vrede en eenheid ernstig kunnen worden bedreigd.

Berenstein, voorzitter C-47: 'Onderzoek naar misstanden bij SPSB duurt te lang'

'Onderzoek duurt te lang, omdat bewuste vertragingen worden toegepast'


C-47 informeert vandaag, vrijdag 11 oktober 2019, de vakbonden uit de financiële sector over de trage gang van zaken bij het onderzoek naar misstanden bij de Surinaamse Postspaarbank (SPSB). Daarna wordt een persconferentie belegd. 

De voorzitter van C-47, Robby Berenstein, zegt op Starnieuws dat het onderzoek te lang duurt. De leiding van de bank kan geen afdoend antwoord geven over de stand van zaken. Berenstein zegt, dat de bond bij de SPSB zich heeft gewend tot procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday. Uit de briefwisseling met het hoofd van het Openbaar Ministerie blijkt, dat er vertraging is in het proces. Hierover zal informatie worden verstrekt aan de bonden en de samenleving.

Berenstein merkt op, dat het onderzoek te lang duurt, door bewuste vertragingen die worden toegepast. Eerder heeft de pg bij de opening van het zittingsjaar van het Hof van Justitie aangegeven, dat processen stagneren door gebrekkige aanlevering van aanvullende informatie. Daarnaast is opsporingscapaciteit van de afdeling Fraude van de politie gering.

De Officieren van Justitie hebben naast hun regulier werk niet genoeg tijd om een onderzoek aan te sturen. De pg had het over onderzoeken bij Naschoolse Opvang, Carifesta, SMS, NVB, Telesur, SBB en SPSB. In de SPSB-zaak is wel een deelrapport in juli ingeleverd. Maar, op een recente brief van de pg waarin hij om een update vraagt, is niet geantwoord.

Berenstein zegt, dat op de persconferentie ingegaan zal worden op gedetailleerde informatie.

Bouterse: 'Situatie bij Rosebel betekent grote verliezen voor bedrijf en Suriname'

'Het is nu jammer dat alles in het water valt, maar, we geven niet op'


President Desi Bouterse vindt het erg, dat de situatie bij Rosebel Gold Mines/IAmGold weer uit de hand is gelopen, nadat zaken in rustig vaarwater terecht waren gekomen. 'Het is nu jammer dat alles in het water valt. Het betekent grote verliezen voor het bedrijf en de staat Suriname. Maar, we geven niet op', zegt het staatshoofd donderdag 10 oktober 2019 in gesprek met het Nationaal Informatie Instituut (NII). 

Er is maandenlang in stilte onderhandeld met betrokkenen om ervoor te zorgen dat de bedrijfsactiviteiten weer opgestart konden worden en ook bewoners van omliggende dorpen de gelegenheid konden krijgen aan goudwinning te doen.

Vorige week was de Canadese goudmaatschappij genoodzaakt haar activiteiten in de zuidelijke putten Mayo en Royal Hill op te schorten. Dit gebeurde tien dagen nadat het werk wederom was opgestart sedert de stopzetting in juli toen er bij ongeregeldheden een porknokker was doodgeschoten. Het bedrijf kreeg te maken met een invasie van illegale mijnwerkers bij de zuidelijke pitten, waar werkzaamheden werden verricht.

Bouterse zegt, dat er zeker een maand met een team onder de radar is gewerkt aan het oplossen van de situatie na het incident in juli. Onder meer de ministers van Justitie en Politie en Natuurlijke Hulpbronnen alsook kapiteins van omliggende dorpen zijn ter zake bij elkaar gekomen. Er zijn hierbij gesprekken gevoerd met vrouwen en jongeren van omliggende dorpen, ondernemers, het oude en het nieuwe team van goudzoekersorganisatie Makamboa te Nieuw Koffiekamp en het traditioneel gezag van de dorpen.

'We hadden een beeld van wat er moest gebeuren', zegt de president, die aangeeft dat er heel uitvoerig is gesproken en uit deze gesprekken plannen zijn gerold.

IAmGold toonde zich ook bereid deze plannen te financieren. Al met al is er samen met de lokale gemeenschap gewerkt aan een oplossing, waarbij vooral betreffende het vraagstuk van werkgelegenheid voor de dorpelingen, voorstellen zijn gedaan. Voor wat betreft het opstarten van de activiteiten door de Canadese multinational, was ook in samenspraak met de lokale bevolking besloten dat er veiligheidspersoneel rond de putten geplaatst zou worden.

Groep gepensioneerden overheidsmedewerk(st)ers is wachten op verhoging pensioen met twk beu

BBGO-voorzitster: 'We gaan richting kerst en de mensen willen hun geld'


Het geduld van de gepensioneerden die in overheidsdienst hebben gewerkt, over het uitblijven van de uitbetaling van hun pensioentegoed is bijna op. Het gaat om de verhoging van het pensioen die in november 2018 is doorgevoerd bij de oud-landsdienaren als uitvloeisel van de loonsverhoging van 25 procent die ambtenaren in actieve dienst en met hen gelijkgestelden eerder hebben gekregen. 

'De verhoging wordt met terugwerkende kracht (twk) betaald vanaf januari 2017. Aangezien we de verhoging vanaf november hebben ontvangen, moeten we twk krijgen voor bijna twee jaar', stelt Renate Wouden, voorzitster van de Bond Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO), vandaag, vrijdag 11 oktober 2019, in de Ware Tijd.

Volgens haar zal het geld in kavels worden uitbetaald zoals is gebeurd bij hen die nog werken. Veel gepensioneerden willen weten wanneer ze hun twk krijgen. 'Overal waar ze me zien, word ik hierover gevraagd. Erger nog, we gaan richting kerst en de mensen willen hun geld. Dat wordt me wat.'

De voorzitster zegt, dat niet alle 26.000 gepensioneerden in aanmerking komen voor de twk. Het gaat om mensen die een verhoging hebben gehad van meer dan Srd 500. Hoe groot de groep is weet ze niet. Wouden stelt, dat de bond al een paar maanden terug hierover minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft geschreven. De bedoeling was dat partijen eind juli hierover zouden praten. 'We wachten nog steeds op een uitnodiging.'

De bond zal nog bespreken welke stappen zij zal ondernemen, indien er geen gesprek of betaling komt.

Een andere kwestie waar de bond zich aan stoort is, dat ongeveer 1.800 gepensioneerden van parastatale bedrijven, die onder het Pensioenfonds vallen, balen dat ze de verhoging die aan gepensioneerden is toegekend, niet hebben gekregen. Dit is te wijten aan het feit, dat deze ondernemingen een eigen loonreeks hebben en niet werken met het Functie Informatiesysteem van de Overheid (FISO). Het Staatsbesluit Welvaartvaste Pensioenen heeft betrekking daarop. Daarin staat, dat wanneer de actief dienende ambtenaren een salarisverhoging krijgen, ook de gepensioneerden die moeten ontvangen. Er is een brief gestuurd naar president Desi Bouterse om hierover te praten.

'Gepensioneerden van vijf parastatale bedrijven, zoals Telesur, hebben de verhoging wel gehad. Je kan niet een deel tegemoet komen en anderen niet', aldus Wouden.

OM Florida, VS, dient 23 strafrechtelijke aanklachten in tegen Tyrone Spong in zaak ontsnapte poema....

Spong had geen vergunning voor houden poema en hield het in te  kleine kooi

Poema was ondervoed - Spong: 'Ik weet niets van de aanklachten'


Officieren van Justitie hebben 23 strafrechtelijke aanklachten ingediend tegen zwaargewicht bokskampioen Tyrone Spong over de ontsnapping van een 'extreem gevaarlijke' poema ('cougar' - Puma concolor) in een buitenwijk van Zuid-Florida.

De poema verscheen afgelopen januari in Parkland in het noordwesten van Broward County, waardoor bewoners nerveus werden toen hij op een oprit zonnebaadde en over een hek in een achtertuin sprong.

Jachtopzieners onderdrukten het met een kalmeringsmiddel en namen het mee naar een erkende opvanglocatie van wild.

Hoewel aanvankelijk het dier ondervoed was, herstelde het volledig.

Onderzoekers volgden het spoor van de poema naar het Parkland-huis van Spong, 34, van Northwest 80th Terrace, die een reeks wereldtitels voor boksen en kickboksen bezit. Hij zou de Oekraïense bokser Oleksandr Usyk deze week in Chicago in de ring treffen, maar werd gediskwalificeerd na het falen van een drugstest. Hij ontkent het gebruik van drugs.

In de kwestie van het poema-incident heeft de commissie Florida Fish and Wildlife Conservation in augustus Spong aangeklaagd. Deze week heeft het Broward State Attorney's Office formele aanklachten ingediend bij het Broward County Court.

Een van de aanklachten tegen Spong is de poema te laten ontsnappen, het zonder een vergunning te houden, het in een te kleine kooi te houden, niet te voorzien van onderdak, nalaten om het te voorzien van speelgoed of dingen om mee te spelen, en nalaten om schoon water te verstrekken voor exotische vogels.

Spong zei telefonisch dat hij niets te zeggen had over de aanklachten. 'Ik weet er niets van', zei hij en hing op. Elk van de aanklachten kan ​​een maximale boete van $ 500 en tot 60 dagen gevangenisstraf opleveren.

Een analyse wees uit dat het dier van Spong een in gevangenschap gefokte poema was. Hoewel aanvallen op mensen zeldzaam zijn, zijn er fatale aanvallen door poema's geweest in de westelijke Verenigde Staten.

(Suriname Mirror/South Florida Sun-Sentinel)

Renovaties aan het gebouw van Nyun Combé maakt verblijf gasten uit binnenland aangenamer

Afro-Surinamers en inheemsen uit binnenland houden overlijdensrituelen in Nyun Combé

(Bron foto's: NII)

De stichting Nyun Combé heeft sinds juni dit jaar, al een aantal renovaties verricht aan het gebouw aan de Kleine Saramaccastraat. Verno Prijor, directeur van Nyun Combé, zegt dat de stichting sinds het begin van de renovatie aanzienlijke verbeteringen heeft aangebracht aan de accommodaties, om het verblijf van gasten aangenamer te maken, aldus het Nationaal Informatie Instituut, NII, donderdag 10 oktober 2019.

Nyun Combé is een plek waar Afro-Surinamers uit het binnenland en inheemsen overlijdensrituelen houden.

De renovatiewerkzaamheden zijn bekostigd uit de eerste tranche subsidiegelden die de stichting eerder dit jaar heeft ontvangen. De subsidie bedroeg Srd 140.000, waarvan Srd 120.000 besteed is aan de renovatie van de locatie aan de Kleine Saramaccastraat en Srd 20.000 voor het uitbetalen van lonen.

In deze renovatie fase, zegt Prijor, dat alvast de kantoorruimte gerenoveerd en voorzien is van een airco, net als twee van de kamers. De centrale keuken is aangepakt. Het dak van de keuken is vervangen en er zijn nieuwe kranen geplaatst. De stichtingsdirecteur geeft aan dat de keuken alleen nog een verfbeurt nodig heeft. Verder is het achterterrein opgeschoond en helemaal open gestoten tot aan de Surinamerivier. Prijor laat weten dat het terrein overwoekerd was, waardoor allerlei ongedierte zich daar schuilhield. De stichting heeft ook een hydrofoor geïnstalleerd en een grote watertank gekocht. Daarmee is een langdurig probleem van lage waterdruk uit de kranen opgelost. Ook een hardnekkige houtluizenplaag is effectief aangepakt. Om een kans op terugkeer van de houtluizen te verkleinen zijn de aangetaste bomen gesnoeid of omgehakt.

De stichting heeft deels gewerkt aan verbetering van de waterafvoer. Dit deel van het werk kon niet voltooid worden, vanwege gebrek aan financiële middelen. 'De eerste tranche aan subsidie was niet toereikend om alles in één keer te doen. Desondanks zijn we niet ontevreden met dat wat we tot nu toe hebben gedaan', aldus Prijor.

De stichting heeft ondertussen het bedrijfsleven benaderd voor donaties, om de renovatiewerkzaamheden te kunnen voortzetten. Ook bekijkt Nyun Combé mogelijkheden om zelf inkomsten te genereren. De stichting heeft ondertussen twee ondernemers bereid gevonden om twee ruimtes te huren. De directie overweegt om tegen vergoeding bedrijven in de gelegenheid te stellen reclames te schilderen op de stenen schutting. 'Twee vliegen in een klap, We kunnen met de muur inkomsten genereren en de plek wordt verfraaid.' 

De directie hoopt binnen niet al te lange tijd de tweede tranche van de subsidie binnen te krijgen. Daarmee wil de stichting onder meer stoelen en tafels aanschaffen. Die kunnen ook in het kader van fondsenwerving worden verhuurd tijdens samenkomsten in Nyun Combé.

In de volgende fase zullen alle kamers aangepakt worden, ze zullen omgetoverd worden tot modelkamers met bad, toilet en airco. 'We gaan door tot de plek helemaal is opgeknapt, zodat de mensen een nettere, betere locatie hebben voor hun activiteiten', aldus Verno Prijor.

Bolivia bereidt zich op verkiezingen voor onder grote onzekerheid

(Bron foto: Twitter)
President Evo Morales gaat bij presidentsverkiezing voor zijn vierde termijn...

Bij verkiezingen zullen 92 OAS-waarnemers worden ingezet


De Boliviaanse president Evo Morales won comfortabel de laatste drie presidentsverkiezingen van het land. Maar, terwijl hij gaat voor zijn vierde termijn, kan deze keer anders zijn. Voor Morales - sinds 2006 aan de macht - zou het worst-case scenario zijn te verliezen in de eerste ronde van de verkiezingen op 20 oktober, tegen de belangrijkste oppositiekandidaat Carlos Mesa.Evo's weg naar een vierde presidentiële termijn is niet eenvoudig geweest. Eerst presenteerde hij zijn zaak voor herverkiezing in een referendum - het voorstel om de Grondwet te wijzigen werd door 51,3 procent van de kiezers afgewezen. Niet tevreden met de uitkomst, zocht Morales zijn toevlucht tot het Grondwettelijk Hof, dat een beroep deed op artikel 23 van het Amerikaanse Verdrag voor de Rechten van de Mens, het artikel dat het volledige recht van burgers garandeert om verkiezingen te kunnen houden, bewerend dat de bepaling hem toestond opnieuw te kandidaat te zijn.

Nu de kandidatuur van Morales is goedgekeurd door de rechtbank, is het debat verschoven naar de vraag of het referendum al dan niet een verandering in de Boliviaanse publieke opinie aangaf en of de manoeuvre van Morales om het resultaat van het referendum te negeren hem de verkiezing zal kosten.

De slijtage van het veertien jaar aan de macht zijn - vergezeld van talloze meldingen van corruptie en te hoge uitgaven, in combinatie met de verslechtering van de kwaliteit van sommige openbare diensten - heeft ook zijn positie in twijfel getrokken.


Samenvallend met het verkiezingsseizoen, helpt de late reactie van Morales op de branden in de regio Chiquitania - die al twee miljoen hectare hebben verwoest - zijn doel niet.

In ieder geval heeft Morales nog steeds een aantal goede kaarten in handen, de belangrijkste zijn de economische stabiliteit van het land en de sociale verbeteringen sinds hij de macht op zich nam. In het voordeel van Morales lijkt de negatieve ervaring van Argentinië met het omschakelen van economische modellen minder aantrekkelijk en roept de vrees op dat er iets soortgelijks zou kunnen gebeuren in Bolivia.

'Futuro Seguro', het motto dat de partij Movimiento al Socialismo (MAS) van Morales heeft omarmd, speelt in op deze angsten. Maar, zal dit genoeg zijn om de eerste ronde te winnen?


Enquêtes wijzen in alle richtingen, maar zijn het over één ding eens: als de verkiezingen naar een tweede ronde gaan, verliest Evo Morales tegen Carlos Mesa. Om dat te voorkomen, zou Morales 50 procent plus een van de geldige stemmen in de eerste ronde moeten winnen of 40 procent van de stemmen behalen met een voordeel van 10 punten ten opzichte van de tweede plaats - iets dat hij in vorige verkiezingen heeft kunnen bereiken.

De belangrijkste tegenstander van Morales, Carlos Mesa, is niet nieuw in de politiek. Hij was president van 2003 tot 2005 en neemt momenteel deel onder de coalitie 'Comunidad Ciudadana'.

Een kwestie die Morales echter begunstigt, is dat, hoewel Mesa de oppositiekandidaat is met de beste kansen om het presidentschap te winnen, hij niet de enige is die het tegen Morales opneemt. Volgens peilingen staat Oscar Ortiz op de derde plaats voor de coalitie 'Bolivia Dice No'  en op de vierde plaats staat Chi Hyung Chung voor de christen-democratische partij. De laatste is een evangelische pastor die de laatste peilingen verrassend is gestegen, ondanks misogynistische uitspraken en retoriek tegen de LGBTQ + -gemeenschap en inheemse volkeren.

Hoewel de regerende partij de favoriet van het land blijft, doemt er een zekere onzekerheid op als nooit tevoren. Evo Morales moet elke kaart uitspelen als hij het presidentschap in de eerste ronde wil winnen.

Bij verkiezingen zullen 92 OAS-waarnemers worden ingezet. Voormalig minister van Buitenlandse Zaken van Costa Rica, Manuel González, zal het observatieteam met 92 leden leiden naar de Boliviaanse presidentsverkiezingen op 20 oktober.

González was minister van Buitenlandse Zaken in de regering van Luis Guillermo Solís (2014-2018) en heeft een lange carrière gehad als politicus, diplomaat en academicus. Hij was onder meer ambassadeur bij de Verenigde Naties (2002-2004) en minister van Buitenlandse Handel (2004-2006).

De verkiezingsmissie van de OAS bestaat uit 92 waarnemers, die in de 9 afdelingen van het land zullen worden ingezet om het proces in alle fasen en in het hele land te observeren. Daarnaast omvat het specialisten die een inhoudelijke analyse van verschillende belangrijke kwesties zullen uitvoeren: verkiezingsorganisatie, electorale technologie, politieke financiering, electorale gerechtigheid, politieke participatie van vrouwen, de politieke participatie van inheemse volkeren en stemmen in het buitenland in Argentinië, Brazilië en de Verenigde Staten.

(Suriname Mirror/Análisis Latino/Twitter/The Global Americans/MercoPress/ SoundCloud/Facebook)

Venezolaanse staatsoliemaatschappij PdVSA ontkent 'dader' te zijn van olievlek deel kust Brazilië

(Bron foto: Twitter)
Braziliaanse minister van Milieu Salles: 'Olie waar- schijnlijk uit Venezuela'


De Venezolaanse staatsolie- maatschappij PdVSA (Petróleos de Venezuela S.A.) ontkende donderdag 10 oktober 2019 de beschuldigingen van Brazilië, dat het verantwoordelijk is voor een massale olievlek die stranden aan de noordoostelijke Atlantische kust heeft vervuild. 

De Braziliaanse minister van Milieu, Ricardo Salles vertelde woensdag aan een congrescommissie, dat de olie 'waarschijnlijk uit Venezuela kwam' en citeerde een rapport van de Braziliaanse staatsoliemaatschappij Petrobas.


PdVSA zei in een verklaring, dat het 'categorisch' de ongegronde 'claims van Salles' verwerpt, en voegde eraan toe dat er 'geen aanwijzingen waren voor olievlekken in de olievelden van Venezuela die schade aan het mariene ecosysteem van het buurland hadden kunnen veroorzaken'.


De olie begon begin september te verschijnen en is gezien langs een 2.000 kilometer lang stuk van de noordoostelijke Atlantische kust - met ongeveer 130 ton olieresten verzameld op maandag.

Petrobas, die deelneemt aan de sanering, zei dat de olie 'niet werd geproduceerd of verkocht' door het bedrijf na analyse van lokale monsters vorige week.(Suriname Mirror/AFP/Bloomberg/Twitter)