vrijdag 10 mei 2019

André Misiekaba (NDP) wordt minister op Sociale Zaken en Volkshuisvesting....- Vier nieuwe ministers uit hoge hoed getoverd

Rabin Parmessar, oud-directeur EBS, nieuwe minister Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer


NDP-fractievoorzitter in de Assemblee André Misiekaba wordt minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Widjai Chotkan, directeur van NV Luchthavenbeheer, gaat naar Openbare Werken, Transport en Communicatie. Rabin Parmessar, oud-minister en oud-directeur bij de EBS, zal de scepter gaan zwaaien bij Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer, terwijl Sergio Akiemboto - directeur van staatsmijnbouwbedrijf Grassalco - naar het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen gaat. Dit melden diverse lokale online media.

De beëdiging van de nieuwe ministers vindt donderdag plaats, waarna een persconferentie zal worden gehouden door president Desi Bouterse.

Vandaag, vrijdag 10 mei 2019,  hebben de ministers Regilio Dodson, Patrick Pengel en Cristien Polak hun portefeuille ter beschikking gesteld van de president.

Het Nationaal Informatie Instituut heeft 's middags het volgende bericht uitgegeven:

http://www.deboodschap.today/wijziging-in-kabinet-bouterse-adhin/

Particuliere bushouders blijven zich roeren over aanpassing bustarieven en achterstand uitbetaling brandstofcompensatie

Bushouders zijn het wachten zat en wensen spoedig een oplossing

Er is een achterstand van 7 maanden in uitbetaling brandstofcompensatie


De particuliere bushouders vragen zich nog steeds af waar de aanpassing van de bustarieven blijft. De voorzitter van de Particuliere Lijnbushoudersorganisatie (PLO), John Mahadewsing, heeft hen namelijk al een poosje voorgehouden dat die verhoging 100% zal plaatsvinden, aldus het Dagblad Suriname vrijdag 10 mei 2019.

Tot nog toe vormde de gezondheidstoestand van Patrick Pengel, minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie, de enige reden voor de sta-in-de-weg, zoals Mahadewsing dat zelf heeft aangegeven.

Nu krijgen de bushouders de indruk, dat er weer niets terecht zal komen van het voornemen van de PLO om de achterhaalde bustarieven aan te passen. Zij zijn het wachten zat en wensen spoedig een oplossing. Over de kostencalculatie worden binnen de PLO eveneens de kaken stijf op elkaar gehouden. Het is merkwaardig, aldus het dagblad, dat de PLO geheimzinnig omgaat met die kostencalculatie, die overigens de basis zal vormen voor de eventuele nieuwe prijzen voor een particuliere busrit.

De achterstand in de uitbetaling van de brandstofcompensatie aan de particuliere bushouders heeft zich ookweer opgestapeld. Er is een achterstand van 7 maanden, aldus Amrish Sidhoe, bestuurslid van de Surinaamse Bushoudersorganisatie (SBO). Hij betreurt het, dat er alweer herinnerd moet worden aan het bestaansnut van de Particuliere Lijnbushoudersorganisatie (PLO): het tijdig uitbetalen van de rechtmatige financiële tegemoetkoming aan de zo'n 1.300 bushouders.

'We merken dat de PLO-voorzitter, John Mahadewsing, weer uitlandig is waardoor we nog langer moeten wachten op onze subsidie', aldus Sidhoe. Hij hoopt dat het ministerie van Financiën de overmaking spoedig zal verrichten, zodat de uitbetaling kan plaatsvinden.

Klein vliegtuigje stort neer op straat in San José na opstijgen vanaf luchthaven Pavas, Costa Rica

(Bron foto: QCostaRica)
Twee Argentijnse inzitten verlaten zelf toestel en hebben geen zichtbare verwondingen opgelopen


Een eenmotorig vliegtuigje is vrijdagochtend 10 mei 2019 kort na het opstijgen van de Tobías Bolaños luchthaven in Pavas gecrasht. De piloot en zijn metgezel slaagden erin om zelf het toestel te verlaten, nadat het vliegtuigje in een woonwijk in Rohrmoser was neergestort. 

De inzittenden werden geïdentificeerd als Cristian Sapun en Damian Barreira, beide Argentijnse staatsburgers. Blijkbaar hadden ze het vliegtuigje gekocht in Miami, de Verenigde Staten, en waren ze op weg naar Argentinië, en maakten een stop in Costa Rica.


Het Cessna-achtige vliegtuigje verliet de Tobías Bolaños-luchthaven enkele minuten voordat het neerstortte. De piloot verloor de controle, ging door de canyon van de rivier de Torres en stortte neer op de straat, een paar meter van een flatgebouw.

De inzittenden werden door particuliere noodhulpdiensten overgebracht naar het Trauma Hospital van het Instituto Nacional de Seguros (INS), ondanks dat ze geen zichtbare verwondingen hadden. Brandweerlieden controleerden de brandstof en voorkwamen brand.

De registratie van het vliegtuig is N6941G.


(Suriname Mirror/QCostaRica/The Tico Times/Twitter)

Rechterhand interim-president Venezuela, Edgar Zambrano, opgesloten in militaire gevangenis

Zambrano wordt beschuldigd van hoogverraad en samenzwering


Edgar Zambrano, de woensdag opgepakte vicevoorzitter van het Venezolaanse parlement, is in voorlopige hechtenis geplaatst in een militaire gevangenis in Caracas. Dat heeft het Hooggerechtshof van Venezuela vrijdag 10 mei 2019 meegedeeld. Zambrano is de rechterhand van zelfverklaard interim-president Juan Guaidó. 


Een rechtbank die bevoegd is voor terrorismedossiers besliste dat Zambrano moest worden opgesloten in de gevangenis van de militaire politie van Fort-Tiuna. Dat is het belangrijkste militaire complex in de Venezolaanse hoofdstad Caracas.


Zambrano wordt beschuldigd van hoogverraad en samenzwering, omdat hij ‘actief’ betrokken zou zijn bij de mislukte coup die op 30 april door oppositieleider Juan Guaidó gepleegd werd.

Als vicevoorzitter van het parlement kan Zambrano beschouwd worden als de rechterhand van Guaidó, de parlementsvoorzitter die zichzelf heeft uitgeroepen tot de interim-president van het land. Het parlement is de enige instelling in Venezuela die gecontroleerd wordt door de oppositie.

Guaidó wordt door meer dan 50 landen erkend als interim-president.(Suriname Mirror/Metropoles/Belga/YouTube/Twitter/Facebook)

Venezolaanse regering van Maduro heropent de lucht- en zeegrens met Aruba

Grenzen met buurland Colombia en Bonaire en Curaçao worden nog niet heropend


De Venezolaanse regering van Nicolás Maduro heropent de lucht- en zeegrens met Aruba. Ook de grens met Brazilië gaat weer open, verklaarde topfunctionaris Tareck El Aissami vandaag, vrijdag 10 mei 2019, in een toespraak. 


Het socialistische regime van Maduro sloot de grenzen eerder dit jaar. Dat gebeurde toen de oppositie hulpgoederen wilde invoeren vanuit het buitenland.De regering gaf destijds ook opdracht de grenzen met buurland Colombia en de eilanden Bonaire en Curaçao dicht te gooien. Het lijkt erop dat die nog niet worden heropend.

De regering van Maduro is verwikkeld in een felle machtsstrijd met de oppositie. Oppositieleider Juan Guaidó heeft zichzelf uitgeroepen tot interim-president.

(Suriname Mirror/Reuters/ANP/Twitter/YouTube)

SZF betaalt slechts 50% aan apothekers over maart

Apothekersvereniging stelt ultimatum aan SZF 


Het Dagblad Suriname bericht vrijdag 10 mei 2019, dat zonder enige melding vooraf het Staatsziekenfonds (SZF) eind april slechts 50% heeft betaald van de rekeningen van de apotheken over de maand maart 2019, een situatie die zich in het recente verleden ook heeft voorgedaan en waarvoor het SZF nog steeds geen duurzame oplossing heeft gevonden. 

De apothekersvereniging is zeer bezorgd over het feit, dat het SZF eind april zijn verplichtingen tegenover de apothekers zonder enige kennisgeving vooraf niet correct is nagekomen. Er is ook geen informatie versterkt met betrekking tot de reden van de deelbetaling. Dit meldt het bestuur van de Vereniging van Apothekers in Suriname.

'Op 6 mei 2019, na aandrang van de vereniging om uitleg van het SZF, ontvingen de apothekers een brief, gedateerd 30 april 2019, waarin het SZF slechts stelt niet over voldoende geld te beschikken om de apothekers te kunnen betalen over de maand maart 2019, zonder daarbij aan te geven wanneer het resterend deel wel zal worden voldaan. Met de slechts 50% betaling over de maand maart, kunnen de apothekers niet eens volledig aan de inkoopfacturen van de geneesmiddelen voldoen, maar ook de salarissen van het personeel en de overige bedrijfskosten niet betalen.'

'Hoe het SZF aan zijn financiën komt, is voor de apothekers niet relevant. Het SZF heeft verplichtingen jegens de apothekers en andersom hebben de apothekers verplichtingen tegenover de SZF-verzekerden. De apothekers hebben over de afgelopen betaalperiode, zoals gebruikelijk, reeds geheel voldaan aan hun verplichtingen tegenover het SZF. De apothekersvereniging heeft op 6 mei schriftelijk een dringend beroep op het SZF gedaan om per ommegaande de restantbetalingen aan de apotheken te voldoen, helaas zonder resultaat. Als er niet heel snel verandering komt in deze penibele situatie zullen de apotheken, om te kunnen overleven, helaas wel genoodzaakt zijn om ingaande 15 mei 2019 tot nader order over te gaan tot het verstrekken van medicijnen tegen contante betaling aan de SZF-verzekerden', aldus de apothekersvereniging.

Na Dodson verdwijnt ook minister Pengel van het ministerieel toneel

Pengel zou zijn ontslag hebben ingediend wegens persoonlijke redenen


Na minister Regilio Dodson (Naatuurlijke Hulpbronnen) is ook zijn collega van Openbare Werken, Transport en Communicatie Patrick Pengel vandaag, vrijdag 10 mei 2019, met ontslag gegaan. Hij moest zich, aldus de Ware Tijd, om twaalf uur vanmiddag melden bij president Desi Bouterse.

Naar verluidt kreeg de bewindsman de optie om zelf op te stappen of ontslag te krijgen. Hij koos voor het eerste. Starnieuws bericht te hebben vernomen, dat Pengel zijn ontslag heeft ingediend wegens persoonlijke redenen. Wat die redenen zijn, is nog niet duidelijk.

Pengel raakte recentelijk in opspraak nadat VHP-Assembleelid Mahinder Jogi informatie onthulde dat hij samen met collega Dodson bedrijven en stichtingen heeft opgericht, wat volgens de parlementariër riekt naar belangenverstrengeling. Ook is er volgens Jogi sprake van het hebben van nevenfuncties vanwege de posities die de twee bewindslieden hebben bij de bedrijven en stichtingen. Het is bewindslieden verboden om nevenfuncties te hebben.

In reactie op deze kwestie merkte Pengel in de media op, dat er niets aan de hand was. Het zou gaan om 'slapende' entiteiten die geen enkele bedrijfsactiviteiten ontplooiden. Ook Dodson had aangegeven dat hij en zijn collega zich niet schuldig hadden gemaakt aan ontoelaatbare handelingen of gedragingen.

De Telegraaf misdaadverslaggever John van den Heuvel: ‘Suriname is onder Bouterse een narcostaat geworden’

Klik hier om de ruim 8 minuten durende video te zien....

Het hing al in de lucht: Minister Dodson dient zijn ontslag in

Er komt vermoedelijk ook een reshuffling van het kabinet....


Diverse online media berichten vanochtend, vrijdag 10 mei 2019, dat minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) zijn ontslag heeft ingediend bij president Desi Bouterse. 

Naar verluidt had Dodson al enkele weken geleden het staatshoofd voorgehouden ermee te willen stoppppen, omdat hij zich niet kon verenigen met bepaalde zaken. Vernomen wordt dat het afblazen van de voorgenomen verkoop van Surinames belang in de Saramacca-concessie de doorslag heeft gebracht om definitief op te stappen.

Er komt vermoedelijk ook een reshuffling van het kabinet. In deze herschikking worden de ministeries van Landbouw, Veeteelt en Visserij Arbeid, Binnenlandse Zaken en Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer genoemd.

Secretaris Atompai van Surinaamse Politiebond slaat wild en ongenuanceerd om zich heen - Atompai reageert secretaris onwaardig

(Bron foto: Facebook)
'De politie fungeert als handlanger van het Openbaar Ministerie fungeert'

'Er is een groepje bij het OM dat een eigen agenda heeft' - 'Iemand zei eens dat de PG een racist is, ik heb bewust niet gereageerd, menigeen mag zijn eigen oordeel vellen'


'Er is en zal nimmer sprake zijn van een politiestaat. Wetten zijn even oud als de mensheid en gelden voor eenieder. Ook voor de politie. Dat wetten gerespecteerd dienen te worden, staat buiten kijf, echter is elk individu vrij te bepalen of die wetten al dan niet zullen worden nageleefd. Ontoelaatbare handelingen verschillen per gemeenschap en zijn dusdanig gesanctioneerd. Wie zich niet aan de regels wil houden, moet instaan voor de consequenties. Mits die zich kan beroepen op een strafuitsluitingsgrond. 

'Het insluitbeleid bij het Korps Politie Suriname slaat op niets. Simpel omdat de politie als handlanger van het Openbaar Ministerie (OM) fungeert. Politie-inspecteurs die hulpofficieren zijn, kunnen geen beslissingen nemen. Dit terwijl hun bevoegdheid wettelijk is geregeld. De politie heeft staan kijken hoe het OM alles naar zich heeft toegetrokken. Zeer jammer is dit te noemen. Het politie-onderwijs laat veel te wensen over. Hierdoor bezitten de traditionele officiëren niet de juiste kennis om zaken af te handelen en bellen ook voor elk zaakje naar het OM, met name de PG die zich god waant in bepaalde zaken, vooral waar hij belang bij heeft. Conform het Surinaams Wetboek van Strafvordering is het onderzoeksbelang de enige grond voor inverzekeringstelling.

Jurisprudentieel is er ook geen ander grond voor inverzekeringstelling van burgers. In beginsel heeft alleen een rechter de bevoegdheid iemand vast te zetten. Daarom gaan aangehoudenen altijd en zo snel mogelijk bij een rechter die de aanhouding zal toetsen. 

Er is een groepje bij het OM dat een eigen agenda heeft. Men is altijd bang geweest om te zeggen, met name politiemensen. Politieambtenaren worden bij voorbaat in verzekering gesteld. Zonder een onderzoek worden de ambtenaren in verzekering gesteld. Dit terwijl de wet duidelijk is. Men moet eerst een vooronderzoek doen alvorens naar de rechter te gaan, maar als het onderzoekbelang het toelaat, kan betrokkene dan in verzekering gesteld worden. Let u op!!! Eerst onderzoeken dan inverzekeringstelling. Niet eerst in verzekering stellen en dan onderzoeken. Het is geen publiek geheim, dat agenten eerst in verzekering worden gesteld om daarna te onderzoeken of de aantijgingen kloppen. Bij de normale burgers onderzoekt de politie eerst alvorens te rapporteren aan het OM. Maar, bij de Zonen van Hermandad is het omgekeerd. 

Wie binnen 3 a 4 dagen vrijkomt, is onrechtmatig aangehouden en dat wordt meestal door de rechter bevestigd bij de toetsing. Vier weken terug zijn de agenten Nanhekhan en Sital van bureau Houttuin onterecht in verzekering gesteld. Simpel, omdat de PG dat wou, en vanwege de veelal valse rapportage van OPZ. De onrechtmatige aanhouding is door de rechter bevestigd en heeft hij de onmiddellijke vrijlating van deze agenten gelast. Had men eerst een onderzoek gedaan, hadden deze hardwerkende agenten nooit onschuldig in het gevang gezeten. 

Iemand zei eens dat de PG een racist is. Ik heb bewust niet gereageerd. Menigeen, mag zijn eigen oordeel vellen. Als secretaris bij de bond van de politie zult u mij vaker horen. Ik zal dit niet langer tolereren. Er zijn ambtenaren die nog steeds met trauma van 20 a 30 jaren lang rond lopen, omdat de PG hen onterecht in verzekering heeft gesteld. 


Wanneer met de PG gebeld wordt bij grote drugszaken, heeft die zelden een antwoord, dan wel is hij niet te bereiken. Maar politiemannen op te sluiten om daarna te onderzoeken is hij de eerste, de beste. Politie neem je plaats in. Laat het OM niet meer voor je bepalen. Als het OM alles wil bepalen, laten ze maar lekker zelf komen werken. 

Mr. Mielando L. Atompai (Poetini) 
Secretaris Surinaamse Politiebond'

Jeugdambassadeurs Sivern Hammen, Chermain Pansa, Dwight Prade en Georgette Grootfaam geïnstalleerd

Tijdens installatie werd door jeugdambassadeurs geen eed of belofte afgelegd....

Bestuurskundige Boldewijn: 'Je zou kunnen denken dat men de jeugdambassadeurs onderschat, omdat ze jeugd zijn'
 

Sivern Hammen, Chermain Pansa, Dwight Prade en Georgette Grootfaam zijn formeel in functie als jeugdambassadeurs. Het viertal, respectievelijk twee jeugdambassadeurs voor duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG, Sustainable Development Goals) en twee voor Caricom, is gisteren geïnstalleerd door vicepresident Ashwin Adhin, die president Bouterse vertegenwoordigde, zo bericht de Ware Tijd vandaag, vrijdag 10 mei 2019.

Opmerkelijk is - aldus de Ware Tijd - dat er geen eed of belofte is afgelegd. Het was een korte ceremonie in het presidentieel paleis. Nadat de vicepresident de jongeren had toegesproken, bracht hij de felicitaties uit waarmee het officieel gedeelte werd afgerond. Bij navraag is niet gebleken dat de eedaflegging of belofte-eed vooraf is gebeurd.


De verkiezingen zijn op 20 april gehouden. Richenell Trustfull oud-directeur Jeugdzaken, die jarenlange ervaring heeft met jeugdaangelegenheden, zegt dat er in dit geval geen wet of regel is overtreden. 'Het is gebruikelijk, maar het is geen plicht. Wij hebben dat ingevoerd, om de ambassadeurs te binden aan een belofte.' 

Naar zijn weten zijn eerdere installaties van jeugdambassadeurs echter wel gepaard gegaan met een eedaflegging of belofte-eed. Ook navraag bij enkele oud-jeugdambassadeurs wijst uit dat ze bij hun installatie wèl een belofte-eed hebben moeten doen.

Bestuurskundige August Boldewijn houdt er rekening mee, dat de protocollen bij deze aangelegenheid anders zijn of ontbreken. Hij vindt het echter belangrijk, dat de jeugd- vertegenwoordigers min of meer gelijkgesteld worden aan overige ambassadeurs en derhalve net als hen ook een belofte-eed doen. 'Want hoe dan ook, ze vertegenwoordigen Suriname ook als andere ambassadeurs en wel binnen de Caricom. Wanneer je de zaak zo bekijkt, zou je kunnen denken dat men de jeugdambassadeurs onderschat, omdat ze jeugd zijn.'

Een belofte-eed mag niet onderschat worden, stelt Boldewijn. 'Het dwingt je om je te houden aan de regels van trouw en integriteit. Nu lijkt het alsof het een free for all is.'

Franse ambassadeur Joly: 'Wij willen drugsscanner op de weg Paramaribo-Albina'

Frankrijk verscherpt de strijd tegen cocaïnesmokkel vanuit Suriname


Frankrijk werkt aan nieuwe tactieken in de drugsbestrijding in Frans-Guyana. Alle onderschepte drugs komen vanuit Suriname. Naast maatregelen op eigen bodem, bekijken de Fransen de optie voor de plaatsing van een (drugs)scanner op de weg Paramaribo-Albina, zegt de Franse ambassadeur Antoine Joly vandaag, vrijdag 10 mei 2019, op Starnieuws. 'Het voorstel ligt op tafel. We bespreken de mogelijkheden om Suriname te helpen.'

Eind juni wordt een speciale Douane-missie van het Franse ministerie van Financiën verwacht in Paramaribo, om de samenwerking met de Surinaamse Douane te versterken. Zij zal een training verzorgen en de financiering van scanners bespreken, geeft de ambassadeur aan. De scanner-optie is vorige maand aangehaald door minister Gillmore Hoefdraad van Financiën tijdens een bezoek aan Parijs. De Surinaamse regering wil de weg vanuit Guyana naar Paramaribo, Paramaribo-Albina en de haven, controleren.

Tijdens de ontmoeting kwam de hulp in de vorm van een nieuwe containerscanner voor de Jules Sedney Haven ook ter sprake. 'De Europese Unie (EU) zou dit mogelijk kunnen financieren vanuit het Seaport Cooperation Project (SeaCop)', zegt Joly. Dit programma focust op versterking van de capaciteit en samenwerking tegen de maritieme handel in landen langs de trans-Atlantische cocaïneroute. Tijdens de Artikel 8 politieke dialoog tussen Suriname en de EU, afgelopen maand, is de toenemende drugshandel en-bestrijding ook besproken. 'We gaan na hoe Suriname in het SeaCop-project kan participeren.'

Naast de drugstransporten over zee, neemt de smokkel via drugskoeriers toe. In Frans-Guyana kampt men met een groeiend aantal koeriers op vluchten van Cayenne naar Parijs. In de nieuwe aanpak - nog in een testfase - worden extra manschappen zichtbaar ingezet langs de weg naar de Félix Eboué luchthaven in Cayenne voor wegcontroles. De onderzoeksbrigade te St. Laurent aan de grens, wordt van 18 naar 22 man gebracht en 25 Douaneambtenaren in de stad zullen zich focussen op de drugstoevoer vanuit de grens.

Joly vertelt dat alle vertrekkende passagiers ook eerst vragen moeten beantwoorden over hun reis, voordat ze inchecken. De nieuwe tactieken horen bij de 'systematische aanpak' van de toenemende drugskoeriers en -handel richting Frankrijk, die president Emmanuel Macron aankondigde afgelopen februari. Intussen er is ook een petitie gestart in Frans-Guyana voor de plaatsing van de tweede bodyscanner op de luchthaven. Met het huidige systeem is een echograaf en arts nodig. En terwijl meerdere luchthavenautoriteiten een reiziger onderzoeken, passeren de koeriers. Door de vele bolletjesslikkers raakt het systeem snel verstopt. In de nieuwe opzet zal het ministerie van Volksgezondheid zorgen voor een speciale kamer in het hospitaal om de bolletjesslikkers op te vangen. De kamer, voorzien van acht bedden, zal bewaakt worden.

Naar schatting zitten er acht tot tien drugssmokkelaars op elke vlucht vanuit Cayenne. Op Orly Luchthaven in Parijs vallen enkele door de mand. Onder de koeriers zijn lokale Surinamers, Surinamers met een verblijfsvergunning voor Nederland, lokale Franse burgers en enkele Nederlanders. 'Zij krijgen allemaal hun drugs uit Suriname', gaf Joly eerder aan. Sommige van de gelukzoekers nemen de drugs mee vanuit Suriname. Anderen steken de Marowijnerivier over om die speciaal op te halen of krijgen de coke geleverd aan de Franse zijde.

Frankrijk participeert in juni in de 4e COPOLAD II Jaarlijkse Conferentie in Paramaribo. COPOLAD (Cooperation Programme on Anti-Drugs Policies) is een samenwerkingsprogramma voor drugsbeleid tussen de EU en Caribische en Latijns-Amerikaanse landen. Suriname is gastheer van de bijeenkomst. 'Het is altijd belangrijk om zulke conferenties te hebben', vindt Joly, en vult aan, dat er wereldwijd drie typen landen zijn: productie-, doorvoer- en consumptielanden van cocaïne. Binnen de EU is het Cocaïne Route Programme (CRP) opgezet, dat betrekking heeft op alle drie typen landen. Het CRP richt zich nu op de transnationale georganiseerde misdaad en drugshandel in Latijns-Amerika, het Caribisch gebied en Afrika en naar Europa. 'Wij zetten dit programma voort volgens een brede benadering en een netwerk van politie, gezondheidsinstanties, internationale organisaties, et cetera.'

Joly spreekt de verwachting uit dat de conferentie zal leiden tot meer contacten en samenwerking tussen de verschillende diensten. De politiesamenwerking en informatie-uitwisseling met Suriname is goed, maar kan altijd beter en intensiever. Voor de Fransen blijft de noodzaak om de overeenkomst wederzijdse juridische bijstand in strafzaken met Suriname te tekenen. Het is van belang in de grensoverschrijdende criminaliteit en gezamenlijke strijd tegen drugs.

Geerlings-Simons (NDP) wil dat president voorzitter van de Rekenkamer benoemt

Minister Noersalim: 'Rekenkamer heeft de bevoegdheid om alle ministers te onderzoeken'

Misiekaba, NDP: 'Niemand zou op geen enkele manier inzage moeten hebben in geheime uitgaven president'


Initiatiefneemster van de 'Wet Rekenkamer Suriname 2018', Jennifer Geerlings-Simons (NDP), zei gisteren bij de behandeling van de wet in de Assemblee, dat Suriname nooit meer in de situatie terecht moet komen, waarbij de president geen voorzitter van de Rekenkamer benoemt. Zij verwees hierbij naar de historie van de kamer waar dit wel is gebeurd. 'Ik vraag aan onze deskundigen om aan te geven binnen hoeveel tijd verwacht wordt, dat de president de benoeming realiseert', sprak Geerlings-Simons tijdens de openbare commissievergadering, zo bericht Starnieuws vandaag, vrijdag 10 mei 2019.

'We hebben gekeken naar mogelijkheden om de druk op de regering, om verbeteringen uit te voeren en toe te voegen, op basis van de adviezen van de Rekenkamer verder uit te breiden. Hiermee hebben wij een grotere kans dat de adviezen en aanbevelingen van de kamer inderdaad worden verwerkt in het beleid.'

Zij benadrukte het belang van de Rekenkamer van Suriname, De Nationale Assemblee en de rechterlijke macht. 'Dat zijn allemaal erg belangrijke instituten die moeten kunnen functioneren in de dagelijkse praktijk op een zelfstandige wijze. ' Geerlings-Simons legde uit, dat het bureau van de Rekenkamer is bedoeld om alles te doen vóór de Rekenkamer, zodat deze kan functioneren. 'Het bureau bestaat alleen zodat de Kamer de toegeschreven werkzaamheden kan uitvoeren en is niet bedoeld om het werk van de Rekenkamer te doen, dus de rechtmatigheid en doelmatigheid van de bestedingen van de regering controleren.'


Op een eerder gestelde vraag over de geheime rekeningen van de president, deed ze het voorstel om deze transparant te maken, zodat de Assemblee en de regering samen kunnen afspreken wat een redelijk bedrag is voor de geheime uitgaven. Wel stelde ze dat daar duidelijke afspraken over moeten zijn. 'We moeten daarover een duidelijke bepaling zetten in de wet, want wat we nu hebben is niet helemaal duidelijk of het over geheim gemarkeerde uitgaven gaat die wel in het geheim besproken kunnen worden onder embargo of dat het gaat over andere zaken die je nooit in het openbaar kan brengen vanwege het karakter ervan.' Ze voegde daaraan toe, dat ook de in behandeling zijnde Comptabiliteitswet zich daarover moet uitspreken, zodat deze twee wetten met elkaar in overeenstemming zijn.

Commissievoorzitter André Misiekaba (NDP) ondersteunde Geerlings-Simons en zei, dat op basis van wat in het verleden is gebeurd, een lid opgenomen moet worden in de wet, zodat de uitvoerende macht niet meer kan besluiten om geen voorzitter van de Rekenkamer te hebben om verschillende redenen. Over de geheime uitgaven van het staatshoofd, is Misiekaba de mening toegedaan dat niemand op geen enkele manier daar inzage in zou moeten hebben. 'Ik ben eens dat het parlement zoals dat vroeger was, de zaak goedkeurt en het bedrag bepaalt. Wij kunnen de hoogte van het bedrag bepalen, maar hoe het staatshoofd daarbinnen gaat bewegen; het geheim is geheim. Je zou tot op zekere hoogte de voorzitter van de kamer inzage kunnen geven. Ik ben geen voorstander dat het komt bij het parlement, want dan is het in principe al openbaar. De geheimhoudingsplicht van de werkers van de kamer; zij krijgen allerlei informatie te zien, te horen en te lezen. Het is heel belangrijk dat zij heel discreet en confidentieel omgaan met de informatie die zij krijgen. Wanneer zij die geheimhoudingsplicht overtreden, dan is er een strafdreiging van twee jaar. Wanneer de werkers van de Rekenkamer hun geheimhoudingsplicht overtreden, dan wordt dat gecategoriseerd als een misdrijf. Wanneer overheidsfunctionarissen niet meewerken, dan is dat een overtreding met een lagere straf van zes maanden.'


Geerlings-Simons voegde daaraan toe, dat dit ervoor moet zorgen dat iedereen die rekenplichtig is, begrijpt dat die moet meewerken met de Rekenkamer, anders staat daar een gevangenisstraf op. 'We hebben het zo geformuleerd dat wanneer de kamer informatie opvraagt, dat je die geeft.' 

De minister van Binnenlandse Zaken, Mike Noersalim, benadrukte dat de Rekenkamer de bevoegdheid heeft om alle ministers te onderzoeken. 'De realiteit leert ons, dat de capaciteit niet van dien aard is dat je in een jaar alles en iedereen kan onderzoeken, maar dat vanuit een risicoanalyse gewerkt wordt. Ook de maatschappelijke issues spelen daarbij mee, fraudegevoelige instanties worden als een high priority gesteld.'

Colombia bindt de strijd aan met sekstoerisme

(Bron foto: Richard Emblin)
Online register met namen van degenen die zich schuldig hebben gemaakt aan seksuele misdrijven


Colombia is een offensief gestart tegen sekstoerisme nadat het vorige maand op de Tourism Tech Adventure Fair in Cartagena een nieuwe database met overtreders aankondigde. 'Technologie is een zeer belangrijk hulpmiddel dat ons kan helpen met de legaliteit in de toerismesector', merkte president Iván Duque op, die de nadruk legt op de nul tolerantie positie voor een plaag die elke stad in het land treft en die heeft geresulteerd in meerdere arrestaties van buitenlanders. 

Het online register met de namen van degenen die zich schuldig hebben gemaakt aan seksuele misdrijven in Colombia, is gratis toegankelijk.

Voor president Duque zijn databanken net zo afschrikwekkend voor toekomstige daders die naar het land komen als een 'morele en sociale' sanctie van het publiek.

De database is bedoeld voor hotels, appartementverhuurders en touroperators om de profielen van bekende overtreders te raadplegen. 'Ik wil onder geen beding dat deze stad (Cartagena) zich bezighoudt met sekstoerisme door appartementen te gebruiken om kinderen te misbruiken', zei president Duque op de beurs, die nieuwe digitale diensten voor de zich snel uitbreidende toeristische sector liet zien.

Voor een stad die in 2018 twee miljoen bezoekers verwelkomde, werd het imago van Cartagena aangetast door een reeks mensenhandelsschandalen waarbij minderjarigen betrokken waren, wat resulteerde in de grootste politie-actie tegen mensenhandel en uitbuiting in de geschiedenis van het land.

In een gecoördineerde poging tussen de nationale politie, het kantoor van de procureur-generaal en Migración Colombia, werden 18 personen gearresteerd in de havenstad in 13 afzonderlijke invallen als onderdeel van Operatie Vesta. Onder de gearresteerden bevonden zich twee Israëlische burgers, Laid Tsukrel en Samuel Schraer, die werden beschuldigd van het seksueel uitbuiten van minderjarigen tijdens feesten in het welvarende Bocagrande-district van de stad.

De autoriteiten beweren dat geavanceerde criminele netwerken achter Cartagena's seks- en kindermisbruikindustrie schuilgaan.

In een andere aankondiging van de regering gericht op het bestrijden van belastingontduiking door buitenlanders in het land, hebben de directie van Nationale Belastingen en Douane (DIAN, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) en Migración Colombia, de officiële immigratie-autoriteit, een samenwerkingsovereenkomst getekend om informatie te delen. De maatregel identificeert die onderdanen en buitenlanders die het land gebruiken om geld wit te wassen, activa te verbergen of internationale belastingverplichtingen te omzeilen.

Voor Christian Krüger, directeur van Migración Colombia, kunnen beide entiteiten door hun krachten te bundelen 'anticiperen op situaties die de nationale veiligheid in gevaar brengen en meer migratiecontrole uitoefenen'. De overeenkomst voor uitwisseling van informatie omvat belastinggegevens van buitenlandse ingezetenen in Colombia.

(Suriname Mirror/The City Paper Bogota)

Edgar Zambrano, vicevoorzitter Venezolaanse parlement, door Sebin opgepakt

(Bron foto: EPA-EFE)
Guaido: 'Het regime heeft de eerste vicepresident in hechtenis genomen'


Edgar Zambrano, de vicevoorzitter van het Venezolaanse parlement dat in handen is van de oppositie, is opgepak door de Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Dat heeft oppositieleider en zelfverklaarde interim-president Juan Guaido woensdag 8 mei 2019 bekendgemaakt. 

'Het regime heeft de eerste vicepresident in hechtenis genomen', liet Guaido op Twitter weten. 'Ze willen de macht die door alle Venezolanen vertegenwoordigd wordt, ontbinden, maar ze zullen daar niet in slagen.'


Het is niet duidelijk waar Zambrano nu verblijft. Via Twitter liet de vicevoorzitter weten dat hij om 6.35 uur lokale tijd het hoofdkantoor van zijn partij was buitengegaan en dat zijn auto omsingeld was door agenten van de inlichtingendienst. Hij zegt dat hij weigerde om zijn auto uit te gaan, waarop hij in zijn voertuig gesleept werd naar El Helicoide, een overheidsgebouw in Caracas dat gebruikt wordt als gevangenis.
Woensdag zijn nog eens drie parlementsleden door het Venezolaanse Hooggerechtshof aangeklaagd voor de mislukte coup van 30 april. Freddy Superlano, Sergio Vergara en Juan Andrés Mejia worden beschuldigd van hoogverraad, samenzwering en burgerlijke rebellie, liet het hof weten in een mededeling.

De afgelopen dagen waren al zeven anderen voor dezelfde feiten aangeklaagd.
(Suriname Mirror/Metro/Al Jazeera/vtv.gob.ve/Twitter/YouTube)

In Venezuela zijn inheemse volkeren de vergeten slachtoffers

Conflicten aan grens met Brazilië kenden heel wat minder mediabelangstelling dan die aan de Colombiaanse grens


In het machtsvertoon tussen Venezuela en de VS zijn inheemse volkeren aan de grens met Brazilië de vergeten slachtoffers. Natalia Garcia Bonet, Venezolaanse, docente Sociale Antropologie aan de Universiteit van Kent, legt uit hoe de fragiele verstandhouding tussen de regering en inheemse volkeren onder druk staat door een toenemende militarisering en een gebrek aan humanitaire hulp.

Het leek een confrontatie tussen humanitaire hulp en militair geweld. In februari stuurde de Venezolaanse regering militaire troepen naar de grens met Colombia om te vermijden dat noodhulp die uit de VS kwam en de steun had van oppositieleider Juan Guaidó het land binnenkwam. Deze blokkade trok heel wat media-aandacht en lokte controverse uit toen vrachtwagens met noodhulp in brand vlogen tijdens botsingen tussen het leger en manifestanten die een doorgang probeerden te creëren.

Soortgelijke scenario’s herhaalden zich aan de Venezolaanse grens met Brazilië – met een nog tragischer uitkomst. Hier werd het militair konvooi dat de grens moest bewaken tot staan gebracht door inheemse politiekrachten van de Pemón-gemeenschap van Kumarakapay in het Nationaal Park Gran Sabana, een regio die officieel beschouwd wordt als inheems grondgebied. Het leger opende het vuur, met twee dodelijke slachtoffers als gevolg. Zoraida Rodríguez, een inheemse vrouw, werd gedood in haar eigen huis.

De conflicten aan de grens met Brazilië kenden heel wat minder mediabelangstelling dan die aan de Colombiaanse grens – deels omdat ze niet passen in het frame van westerse media in hun berichtgeving over Venezuela. Deze concentreren zich vooral op de falende economie in het land, en de dreiging van een mogelijke militaire interventie door de VS, gezien de voorgeschiedenis van Amerikaanse inmenging in andere Latijns-Amerikaanse staten.

In het Westen wordt het verhaal vaak voorgesteld als een dispuut tussen een Venezolaanse regering in moeilijkheden en het imperialisme van de Verenigde Staten, waarbij Venezuela als een homogene natie wordt beschouwd. Dit gaat echter voorbij aan de moeilijke verhouding die veel Venezolanen, ook de inheemse, altijd al met de overheid hebben gehad.

De confrontaties tussen de Pemón en het leger aan de Braziliaanse grens moeten dan ook eerder begrepen worden als een conflict rond soevereiniteit over inheemse gebieden. Die staan in schril contrast tot de retoriek van de Venezolaanse regering, die zich opwerpt als voorvechter van de inheemse zaak.

Nationale soevereiniteit is een terugkerend thema in de zogenaamde Bolivariaanse Revolutie, zoals die werd verkondigd door voormalig president Hugo Chávez. Deze beweging omarmt een socialistische ideologie en verzet zich tegen buitenlandse inmenging, vooral van de Verenigde Staten. Maar, ook de geschiedenis van inheems verzet tegen koloniale invasies werd gebruikt door zowel Chávez als zijn opvolger Nicolás Maduro (die in 2013 aan de macht kwam) als een symbool van verzet tegen buitenlandse interventies. In 1998 behaalde Hugo Chávez de grootste verkiezingsoverwinning in Venezuela in veertig jaar. Dat kwam deels doordat hij gemarginaliseerde groepen zoals inheemse volkeren bij zijn natieproject had betrokken. Meer nog, veel inheemse volkeren in Venezuela zagen hun inclusie in de natiestaat als een deel van de Bolivariaanse Revolutie. Zo was er de Grondwet van 1999, die als eerste een hele resem rechten voor inheemse groepen stipuleerde, zoals inheemse rechten over inheems land. Twintig jaar later blijven veel van die beloften echter grotendeels dode letter en heerst er een groeiende ontevredenheid onder inheemse volkeren.

De expansie van de staat in inheemse gebieden in het zuiden van het land is historisch steeds gelinkt geweest aan natuurlijke rijkdommen, vooral aan het overvloedig aanwezige goud en bauxiet. Al sinds de koloniale tijd dwingt de staat zijn monopoliepositie over mijnbouw af door ordehandhaving en controle over de regio.

Ondanks Hugo Chávez’ beloftes voor verandering is er nauwelijks iets gewijzigd onder de Bolivariaanse regeringen sinds 1998. Zo was er bijvoorbeeld in 2016 een grootschalige en wijdverspreide ontwikkeling van de mijnbouw in een poging de economische crisis af te wenden. Dit project leidde tot een toegenomen militarisering van de mijnbouwregio’s ten noorden van Bolívar en Amazonas, nabij inheemse gebieden. Tijdens de vroege jaren van Chávez’ revolutie probeerden de autoriteiten in inheemse gebieden zoals de Gran Sabana-regio – waar Zoraida Rodríguez gedood werd – zich een soepeler imago aan te meten. Hoewel de staat nog steeds controle uitoefende door de aanwezigheid van een grote politiemacht, werden ook verschillende humanitaire hulpprogramma’s voor de lokale bevolking opgestart. Die programma’s, die mogelijk waren door de hoge internationale olieprijzen, bereikten zo ook afgelegen gebieden die door vorige regeringen verwaarloosd waren.

Sinds de aanvang van de economische crisis in 2015 werd deze hulp echter teruggeschroefd, en bereikt de overheid de inheemse gebieden nu slechts sporadisch, of zelfs helemaal niet. De militaire aanwezigheid werd wel verhoogd. Hierdoor brokkelt de verstandhouding tussen de Venezolaanse regering en de inheemse bevolking steeds verder af en keren de vroegere conflicten over territorium en ontginning van rijkdommen terug.

De confrontaties van afgelopen februari tussen het leger en de inheemse bevolking over de toegang van humanitaire hulp zijn dan ook symptomatisch voor deze steeds vijandiger wordende verstandhouding. Deze spanningen zijn verder toegenomen door de interne contradicties van de Bolivariaanse Revolutie: die onderschrijft enerzijds de rechten en autonomie van inheemse volkeren, maar oefent anderzijds controle uit over diezelfde inheemse gebieden in naam van de nationale soevereiniteit. En met een economie in vrije val lijkt het er zeker niet beter op te worden.

Natalia Garcia Bonet is docent Sociale Antropologie aan de Universiteit van Kent

Bron: The Conversation

(Suriname Mirror/IPS/MO.be)

MAN opnieuw op zoek naar kandidaat voor ministerschap van Economische Ontwikkeling, Curaçao

'Ex-minister Steven Martina kan eventueel terugkeren'


De MAN is opnieuw een proces begonnen om te komen tot een minister van Economische Ontwikkeling. Een en ander is ook afhankelijk van het juridisch onderzoek tegen ex-minister Steven Martina. MAN-voorzitter Yves Schoop legt nader uit, dat het onderzoek bij het Openbaar Ministerie (OM), na de aangifte door een lid van de oppositiepartij KdNT tegen Martina, zo goed als afgerond is. Mocht hieruit voortvloeien dat er geen vervolging komt van Martina, dan kan hij - na weer een screening - direct terugkomen als minister. Dit schrijft vandaag, vrijdag 10 mei 2019, het Antilliaans Dagblad.

'Er is ook afgesprokenm dat de opvolger van Martina, direct plaatsmaakt voor hem als hij terug zou kunnen komen. Die afspraak was ook gemaakt met de beoogde kandidate Neysa Schoop-Isenia. Een screeningsperiode duurt zo’n vijf à zes weken. Omdat de MAN-commissie naast Schoop-Isenia meerdere kandidaten op het lijstje had, zullen deze nu benaderd worden voor de ministersfunctie. Mogelijk dat we voor hen allemaal tegelijk een screening aanvragen', aldus Schoop.

De MAN bedankt Schoop-Isenia voor het feit, dat zij zich kandidaat stelde om minister van Economische Ontwikkeling te worden en hoopt dat alle negatieve publiciteit rond haar persoon, die haar heeft doen besluiten zich terug te trekken, haar niet ervan weerhouden om in de toekomst toch een politieke functie te aspireren.

Steven Martina trad af omdat hij de eer aan zichzelf wilde houden nadat er aangifte tegen hem was gedaan. MAN-minister Kenneth Gijsbertha van Financiën neemt nu al een tijdje de honneurs waar, zo legt de MAN uit. Vervolgd wordt: 'Nadat Schoop-Isenia was voorgedragen en zij eigenlijk al door de screening was, is op onheuse wijze en tegen de regels in vanuit de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) informatie over haar gelekt die nimmer vastgesteld is en waar zij zelf nooit op heeft kunnen reageren.'

Geplande weg van Megapier naar de Pater Euwensweg, Curaçao, komt

Plannen zijn besproken met (buurt)organisaties die zich bekommeren om het RifgebiedDe geplande weg van de Megapier naar de Pater Euwensweg zal er komen en het is geen optie om tijdelijk een alternatieve route te maken tussen de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het Marriott Hotel. Dit stelt het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 10 mei 2019.

De plannen zijn besproken met (buurt)organisaties die zich bekommeren om het Rifgebied. Vanaf 15 mei zal de weg die vanaf de rotonde vóór het Curaçao Medical Center (CMC), loopt langs de SVB en het mangrovebos, afgesloten worden. Dit houdt verband met de eerdaags te beginnen bouw van het Courtyard Marriott.

'Er is in de laatste vergadering met (buurt)organisaties gesproken over een alternatieve tijdelijke route tussen de SVB en het terrein van Courtyard Marriott, in afwachting van een permanente weg tussen de Megapier en de Pater Euwensweg. Deze permanente weg is onderdeel van het ontwikkelingsprogramma van het Rif van het ministerie van VVRP. Uit de laatste vergadering is echter gebleken dat deze alternatieve route tussen SVB en Courtyard Marriott geen optie is omdat er te weinig ruimte is tussen de twee terreinen. VVRP onderzoekt nu wat de beste manier is om het verkeer dusdanig om te leiden dat er geen verkeersopstoppingen ontstaan', aldus VVRP


Uitgelegd wordt dat het ontwikkelingsprogramma voor het Rifgebied op dit moment nader uitgewerkt wordt. Het plan vormt onderdeel van de groeistrategie voor Curaçao. Het ontwikkelingsprogramma duurt ongeveer drie jaar en het is de bedoeling om eind deze maand te beginnen met voorbereidende werkzaamheden.

Het programma houdt onder andere een schoonmaak in van het nu sterk vervuilde mangrovegebied en het aanbrengen van een persleiding en gemaal waardoor de stank en de muggen daar weggenomen zullen worden. Er zal een weg gemaakt worden tussen de Megapier en de Pater Eeuwensweg om zo het dagelijkse verkeer te faciliteren zoals is besloten in de ministerraad op 17 oktober 2018.

Raad van Commissarissen Centrale Bank van Curaçao vraagt directie opheldering over vermeende chantage van Schoop-Isenia

'We willen ook weten hoe de Raad van Bestuur dit verder gaat adresseren in de media'


De Raad van Commissarissen (RvC) van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft de CBCS-directie om opheldering gevraagd over de vermeende chantage van Neysa Schoop-Isenia. 'We willen ook weten hoe de Raad van Bestuur dit verder gaat adresseren in de media', zegt RvC-voorzitter Etienne Ys vandaag, vrijdag 10 mei 2019, in het Antilliaans Dagblad.

'We nemen dit zeer serieus.' Ys zegt zich niet te kunnen voorstellen, dat de CBCS-directie inderdaad de instructie aan haar advocaat Dave Liqui Lung heeft gegeven om over een soort integriteitsverklaring te onderhandelen: volgens Schoop-Isenia zou de bank haar als integer willen bestempelen onder de voorwaarden dat zij zich terugtrekt als kandidaat-minister, geen aangifte doet, geen civiele rechtszaak begint en geen klacht indient bij de beroepsorganisatie van accountants.

Ys zegt geen oordeel te hebben over de uitlatingen van Neysa, maar dat de RvC ook de andere kant van het verhaal wil horen. 'CBCS moet nagaan of een dergelijke instructie is gegeven aan de advocaat en als dat niet zo is of de advocaat op eigen houtje tot deze vorm van chantage heeft besloten. Beide kan ik mij niet voorstellen.'

Het is aan de directie van CBCS om de naam van Schoop-Isenia - die inmiddels haar kandidatuur voor minister van Economische Zaken heeft ingetrokken - te zuiveren, benadrukt Ys. 'Als RvC gaan wij ervan uit dat de Raad van Bestuur actie onderneemt om dit in goede banen te leiden. Ik denk niet dat de directie erop uit was om de naam van wie dan ook te schaden en ook niet de reputatie van de Centrale Bank.' 

In een audiotape die circuleert, gaat Schoop-Isenia uitgebreid in op de wijze waarop zij zou zijn gechanteerd.

President Bouterse geeft minister Getrouw opdracht de zaak Surinaamse Politiebond te behandelen

'Gelet op urgente karakter van deze kwestie vraag ik u met behandeling ervan spoed te betrachten'


President Desi Bouterse heeft minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie geïnstrueerd om de zaak van de Surinaamse Politiebond (SPB) in behandeling te nemen, zo meldt het Nationaal Informatie Instituut vanochtend, vrijdag 10 mei 2019. 

De president heeft een brief ontvangen van de SPB waarin gevraagd wordt om het bestuur te ontvangen. Dit naar aanleiding van de inverzekeringstelling van drie politieagenten die ingedeeld zijn bij het Regio Bijstandsteam.

De bond heeft de president in kennis gesteld van het besluit van de algemene ledenvergadering. Hierin is gevraagd om binnen 24 uur de agenten in vrijheid te stellen. Aan het bestuur van de bond is door de algemene ledenvergadering opgedragen om met de werkgever om de tafel te gaan. Dit om meer duidelijkheid te krijgen over het insluitbeleid van politieambtenaren en de drie vastzittende leden naar aanleiding van het recente voetbalincident.

President Bouterse heeft de bond laten weten, dat de minister van Justitie & Politie verder zal gaan met deze zaak. 'Gelet op het urgente karakter van deze kwestie vraag ik u met de behandeling ervan spoed te betrachten en om mij van de bereikte resultaten te informeren', luidt een passage uit het schrijven van de president aan de minister.

Advocaat Hugo Essed: 'Leden Surinaamse Politie Bond reageren zeer oververhit'

'Het is een uit de hand gelopen ruzie om een voetbal over een schutting, een kinderlijke ruzie om niets'


Advocaat Hugo Essed is verbaasd over de felheid van de reactie van de Surinaamse Politie Bond (SPB) over drie aangehouden collega's. Hij heeft het idee dat de leden zeer oververhit reageren. 'Dat de bond zijn leden in vrijheid gesteld wil zien, is begrijpelijk, maar daarvoor staken, vind ik onjuist. Het grondwettelijk verbod van inmenging in opsporing, vervolging en in zaken bij de rechter aanhangig, geldt ook voor de Politie Bond', aldus Essed vandaag, vrijdag 10 mei 2019, op Starnieuws. 

'Het is een uit de hand gelopen ruzie om een voetbal over een schutting, een kinderlijke ruzie om niets. Het heeft er wel veel van dat de betrokken agenten hun boekje ver te buiten zijn gegaan, maar het betreft zo te zien geen halsmisdrijf. Inverzekeringstelling is wel het zwaarste middel. Tot nu toe was een non-actiefstelling in dergelijke gevallen gebruikelijk. Het heeft er veel van dat het Openbaar Ministerie hiermee een signaal wil geven naar het Korps Politie.'

Essed vermoedt, dat de felle reactie gezien moet worden tegen de achtergrond van de omstandigheden waaronder de politie, en met name de Regio Bijstandsteams, moet werken. Hij zegt 'te hopen dat de gemoederen bedaren en dat de Politie Bond het recht op zijn beloop laat'.

De SPB heeft tijdens een algemene ledenvergadering gistermiddag geëist dat de drie in verzekering gestelde politieambtenaren binnen 24 uur moeten worden vrijgelaten. De leden van het Regio Bijstandsteams zijn in staking. Het bestuur van de SPB heeft in een brief aan president Desi Bouterse om ontvangen te worden. Er moeten richtlijnen naar de procureur-generaal over strafrechtelijke onderzoeken naar politiefunctionarissen.