donderdag 2 april 2020

VHP: 'Alleen nieuwe regering met vertrouwen biedt redding' - 'Duidelijk dat met de NDP wij alleen verder het moeras in zullen zinken'

'Geen zekerheid meer dat deze regering haar schulden kan betalen'


'Er is geen zekerheid meer dat deze regering haar schulden kan betalen. Deze keiharde conclusie door de internationale financiële wereld heeft geleid tot de downgrade naar “CCC+” door het gerenommeerde ratingbureau Standard & Poor’s. Een feit dat bij de Surinaamse kiezer al bekend is, gelet op het desastreus financieel-economisch beleid van de NDP, is nu nogmaals benadrukt door het buitenland. 

De economische crisis heeft een simpele oorzaak: Overmatige uitgaven en corruptie. Deze worden gefinancierd met leningen. Tegenover deze leningen staat geen productie waardoor er geen geld is om deze terug te betalen. Zelfs de rente kan slechts amper worden opgebracht. Het gevolg is dat nieuwe leningen worden genomen om oude terug te betalen. Het ene gat wordt door een ander gedekt. Dit leidt tot een vicieuze leencirkel, die gepaard gaat met steeds hogere rentelasten, stijgende wisselkoersen, inflatie, en algehele verlamming van de economie. 

Het is duidelijk dat met de NDP wij alleen verder het moeras in zullen zinken. De recente olie- en gasvondsten zullen met de NDP aan het roer geen soelaas bieden. Men leeft daar met het idee ze te verpanden of voor een appel en een ei te verkopen. De olieopbrengsten zullen niet kunnen worden aangewend voor financiering van sociaal- economische ontwikkeling, omdat deze dus eenmalig zullen worden besteed of bestemd zullen zijn voor aflossing van buitenlandse schuldeisers. Niet wij Surinamers, maar een kleine corrupte kliek zal gaan genieten van onze offshore olie. Hoe kan het anders? 

Bij de verjaardag van de VHP in januari is het Wederopbouwplan aan voorzitter Santokhi aangeboden. In dit plan is door deskundigen van de VHP een stappenplan ontwikkeld om uit de algehele malaise waarin Suriname verkeert te geraken. Hiermee kunnen wij op weldoordachte wijze komen tot daadwerkelijke en duurzame ontwikkeling van ons land. Het Wederopbouwplan van de VHP bestaat uit twee fasen. Eerst een fase van stabilisatie. Voordat de patiënt kan worden genezen, zullen eerst de bloedingen moeten worden gestopt. Concreet zal de overheidsbegroting moeten worden hersteld. Met corruptie en wurgcontracten zal voorgoed worden afgerekend. Dit alleen al leidt tot een substantiële verlaging van de kosten. Een realistische maar vooral stabiele koers leidt tot controleerbare inflatie en economische rust. Het vertrouwen komt hiermee terug en de basis voor herstel is daarmee gelegd. In de tweede fase zal het accent liggen op economische groei. Het bedrijfsleven speelt als motor van de economie de belangrijkste rol. 

Een VHP-regering geeft zowel binnenlands als internationaal vertrouwen om kapitaal en investeringen aan te trekken. De inkomsten uit de goud- en olie-industrie zullen niet langer, zoals nu, worden geconsumeerd maar geïnvesteerd. Ze zullen worden ingezet als hefboom om duurzaam andere sectoren te ontwikkelen. Hierdoor zal de economie worden getransformeerd naar een gediversifieerde, duurzame en groeiende, met de voordelen primair voor de eigen bevolking. 

Samen met het economisch herstelplan heeft de VHP ook een sociaal plan. Voor het bedrijven die omzet verlies hebben geleden door de Corona-epidemie komt er een stimulus pakket. Het mag niet zo zijn, dat de bevolking de dupe wordt van de naschokken van het NDP-beleid. Burgers zullen van een minimum bestaansniveau worden verzekerd. 

Het sociaal beleid van de VHP zal erop gericht zijn om alle burgers volwaardig te laten participeren in de maatschappij. Elke burger krijgt de kans haar of zijn talenten te ontwikkelen en zo mee te helpen aan de opbouw van ons land. De VHP heeft zowel de deskundigheid als de concrete plannen in huis om het tij in Suriname duurzaam te doen keren. 

De focus moet nu liggen op het herstel van ons land na 25 mei. Op die dag zal elke burger voor een belangrijke keuze staan: Doorzinken in het moeras, of Suriname redden. De VHP is ervan overtuigd dat u als burger de juiste keuze zult maken. Laten wij samen Suriname redden!'

'Wet Uitzonderingstoestand Covid-19 ter voorkoming dat crisis reeds zwakke economie verder grond in boort'

'De Wet Uitzonderings- toestand heeft specifiek met Covid-19 te maken'


De Wet Uitzonderings- toestand Covid-19, die momenteel nog in concept is, heeft tot doel de coronavirus-crisis te overbruggen die momenteel de hele wereld verlamt. De wet moet volgens parlementsvoorzitster Jennifer Geerlings-Simons voorkomen, dat de crisis de reeds zwakke economie verder de grond in boort. 

De parlementsvoorzitster zegt donderdag 2 april 2020 in gesprek met het Nationaal Informatie Instituut (NII) kennis te hebben genomen van de discussies die momenteel hieromtrent worden gevoerd. Echter wijst zij erop, dat die discussies worden gevoerd op basis van iets dat is uitgelekt naar de media. 'Terwijl niet hetgeen dat is uitgelekt in de Assemblee behandeld zal worden.'

Ze geeft aan, dat er nog feedback van onder meer de oppositie verkregen moet worden en er een duidelijk raamwerk moet komen. Geerlings-Simons wijst erop dat andere landen in de wereld, en ook in het Caribisch gebied, reeds bijzondere toestanden hebben afgekondigd. Volgens haar denkt men in Suriname alleen maar aan een avondklok wanneer er over bijzondere toestand wordt gesproken. Maar, er komt veel meer bij kijken, waarbij er voor zowel de regering als de burgerij regels zijn.

Zo zou de overheid de mogelijkheid geboden kunnen worden om veldhospitalen neer te zetten op percelen die niet in gebruik zijn, zonder de eigenaar te hoeven vergoeden.
Ook zou de overheid, zoals al in andere landen gebeurt, kunnen vragen dat hotelkamers ter beschikking worden gesteld voor burgers.
Een andere maatregel tijdens de bijzondere toestand kan ook zijn, dat huurders niet uit een huis worden gezet, omdat zij de huur niet kunnen betalen.

Ten aanzien van de discussie die momenteel wordt gevoerd, verduidelijk Geerlings-Simons, dat in de Grondwet sprake is van twee artikelen. In artikel 72 staat, dat een wet moet worden gemaakt waarmee de noodtoestand wordt afgekondigd. Artikel 23 zegt echter, dat omdat de burgers beperkt gaan worden in hun vrije beweging, dat bij wet moet worden gedaan. Volgens haar is die wet nooit gemaakt, maar dat die nu met spoed gemaakt zal worden nu de Covid-crisis zich voordoet. Ze verduidelijkt dat de twee wetten aan elkaar gekoppeld zijn.

Verder voegt de parlementsvoorzitster eraan toe, dat in Suriname de mogelijkheid bestaat, dat de regering van het parlement toestemming krijgt om zonder wet de noodtoestand af te kondigen. Voorzitster Geerlings:Simons: 'We willen dat niet. Wat we willen is een uitzonderingstoestand die de Grondwet ook beschrijft en dat er ook gradaties in komen, net als in andere landen met de code yellow, orange, red en waarin de regering gaandeweg aankondigt waar we zijn en wat dan de maatregelen zijn waardoor de burger rechtszekerheid heeft.'

Ze verduidelijk verder, dat in de wet ook een kader komt van wat de regering kan en niet kan en welke soorten voorzieningen en maatregelen er zijn. Ze benadrukt dat er namelijk ook essentiële burgerrechten zijn die zelfs tijdens oorlog overeind blijven staan. Verder moet er ook duidelijk worden aangegeven wanneer de uitzonderingstoestand begint en eindigt. Tijdens de uitzonderingstoestand mag de regering meer doen dan bij wet is vastgesteld.

Geerlings-Simons benadrukt, dat de Wet Uitzonderingstoestand specifiek met Covid-19 te maken heeft.

Luitenant-kolonel Danielle Veira uit quarantaine en terug bij Covid-19 Managementteam

Uitleg directrice Jessurun van Volksgezondheid over korte quarantaine-periode Veira


Luitenant-kolonel Danielle Veira is terug bij het Covid-19 Managementteam. De directrice van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) was in zelf quarantaine gegaan nadat zij in contact was gekomen met de Ambassadeur van Frankrijk, die Covid-19 positief was getest. Samen met Veira kozen ook andere leden van het Managementteam om zichzelf af te zonderen. 

Terug in het Managementteam zei overste Veira donderdagmiddag 2 april 2020 tijdens de dagelijkse persconferentie, dat zij in levenden lijve en met Gods wil terug is. Ze benadrukte, dat quarantaine nodig is om na te gaan dat de persoon die deze periode moet ingaan niet besmet is en ook niet in de gelegenheid is om andere personen te besmetten, indien de betreffende persoon wel besmet zou zijn.

'We moeten het niet nalaten. We moeten het doen. Je helpt de volksgezondheid en je helpt anderen', sprak Veira. 'Ik ben goed, nanga Gado wani mi bung', voegde ze eraan toe.

Verder benadrukte ze niet ziek te zijn en nooit ziek te zijn geweest tijdens de quarantaineperiode. Zij is vlekkeloos door de besmettingsperiode gegaan. 'Maar, ik was daar ter bescherming van u.'

Over het terugkeren van Veira in het openbaar is op social media enige discussie geweest als zou zij de quarantaineperiode van 14 dagen niet in acht hebben genomen. Directrice Cleopatra Jessurun van het ministerie van Volksgezondheid legde even later uit, dat Veira op 17 maart in contact is geweest met de persoon die later positief testte op Covid-19.

De quarantaineperiode gaat in vanaf het moment van contact dat het moment van mogelijke besmetting kan zijn. De datum van 17 maart zou het moment kunnen zijn, dat de directeur mogelijk besmet kon zijn geraakt. Zij is toen op een later tijdstip in quarantaine geplaatst, omdat op een later tijdstip bekend was dat de persoon waarmee zij in contact was, positief was getest.

(De Surinaamse Courant/Nationaal Informatie Instituut)

Minister Ferrier: 'Scholen blijven langer gesloten wegens het Covid-19-virus'

Er worden voorbereidingen getroffen om lessen via televisie te verzorgen


Minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft donderdagmiddag 2 april 2020 tijdens de reguliere persconferentie van het nationaal Managementteam Covid-19 bekendgemaakt, dat de scholen langer gesloten blijven wegens het Coronavirus. De scholen zouden aanvankelijk op 15 april weer opengaan. Dat is echter niet haalbaar, zei Ferrier. 

'Kinderen komen normaal met de bus naar school. Met de bus worden 40 kinderen vervoerd en dat kan niet', zei Ferrier. Dat vindt Ferrier onverantwoord. In verband met community spreading blijven de scholen daarom langer gesloten.

Er worden voorbereidingen getroffen om de lessen via de televisie te verzorgen. Ferrier sprak over distance learning via televisieproducties via verschillende televisiezenders in Suriname. Volgende week start de eerste uitzending streamonderwijs voor de vijfde en zesde klassen van de lagere school. Die groep is belangrijk, omdat ze toets moeten maken, zei de Onderwijs-minister. Achttien lespakketten voor het streamonderwijs zijn al ready, zegt Ferrier.

Deze innovatieve manier van onderwijs wordt direct geïntroduceerd bij de leerlingen. De leerkrachten zullen mee moeten gaan met deze manier van onderwijs. Ferrier vraagt ook de medewerking van tv-stations.

Voor ruim 100 scholen in het binnenland worden ook extra maatregelen getroffen, zodat leerlingen ook innovatief onderwijs kunnen volgen.

Het ministerie wil met het afstandsonderwijs voorkomen dat er een achterstand zal ontstaan. In sommige landen is besloten dat de scholieren gewoon doorstromen naar de volgende klas. De zaken worden verder uitgewerkt.

(De Surinaamse Courant/Starnieuws/Suriname Herald)

Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons: 'Met z'n alleen ervoor waken dat het uit de hand loopt'

(Bron foto: NII)
'Covid-19 is een verschrikkelijk ding in de wereld'

'Suriname heeft in de regio tot nu toe de meest langzame stijging van besmette gevallen'


Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons ziet liever dat in Suriname gezamenlijk de strijd wordt aangaan tegen het Covid-19 coronavirus, dan dat men zich druk maakt om zaken die er niet echt aan toe doen. Dat er momenteel een discussie wordt gevoerd over het aantal leden waaruit het parlement moet bestaan, houdt volgens Geerlings-Simons op wanneer gekeken wordt naar de vernietigende gevolgen van Covif-19. 

Tegenover het Nationaal Informatie Instituut (NII) spreekt zij donderdag 2 april 2020 van een 'verschrikkelijk ding in de wereld'. 'Het is niet alleen een ernstig gezondheidsvraagstuk, maar het vernietigt de hele wereldeconomie. Het gaat een zodanige wereldcrisis teweeg brengen en ook de fragiele Surinaamse economie vernietigen als wij niet samenwerken met elkaar. Het houdt dan op om erover te gaan discussiëren dat de Assemblee uit 51 leden moet bestaan',  aldus de parlementsvoorzitster.

Ze spreekt van een tsunami en aardbeving die op ons afkomen in de wereldeconomie en –gezondheid. 'Wanneer we wakker worden en China of Amerika de schuld gaan geven, gaat het te laat zijn', voegt zij eraan toe.

De Assembleevoorzitster zegt dat iedereen ervoor moet waken dat het uit de hand loopt. Suriname kan zich geen epidemie veroorloven. Ze verwijst naar onder meer naar de Amerikaanse staat New York, die ondanks 'haar prachtigste ziekenhuizen te wereld, veldhospitalen neerzet'.

Geerlings-Simons brengt in herinnering, dat enkele weken geleden op social media er de draak mee werd gestoken toen er bij wijze van oefening veldbedden werden neergezet in de KKF-beurshal. 'Het leek toen erop, dat alleen Suriname dingen niet goed doet', zegt ze.

De parlementsvoorzitster benadrukt, dat Suriname in de regio tot nu toe de meest langzame stijging van besmette gevallen heeft. 'Laten we het zo houden, want als dat ding uitbarst gaan we het niet aankunnen. We moeten in Suriname van alle kanten ons uiterste best doen zodat het niet verspreidt.'

Het kan er bij de parlementsvoorzitster niet in, dat Surinamers hun kostbare tijd waarin zij een constructieve bijdrage kunnen leveren, liever gebruiken om vooral fake berichten de wereld in te sturen. Zo gaan er momenteel berichten rond dat het aantal Covid-19 patiënten op 40 staat, maar dat de autoriteiten dit niet bekendmaken om paniek te voorkomen.

Hoewel ze zich ervan bewust is dat de teller, die nu op tien staat, nog verder kan stijgen, vraagt zij zich af of men zo graag wil dat aantal fors oploopt. Zij verzoekt de samenleving geen verwensing over het land te doen.

De parlementsvoorzitster is dagelijks in contact met het Covid-19 Managementteam en de ziekenhuizen en bevestigt op basis van hun informatie, niet alleen, maar ook op basis van berekening van de cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie, het aantal gevallen in Suriname.

Ze laat desondanks een waarschuwend geluid horen. 'Als wij niet luisteren, gaat het komen op een punt dat we het niet meer aankunnen.' Geerlings-Simons doelt hiermee op delen van de samenleving die niet wensen mee te werken en de maatregelen die gelden voor de partiële lockdown aan hun laars lappen. 'Ongehoorzame jongeren die de politie provoceren en mensen die in de rij staan om dingen te kopen. Het zijn die gedragingen die gaan maken dat het virus zich verspreidt in Suriname.'

Paramedici, artsen en verpleegkundigen in Bogota, Colombia, in actie met karavaan ambulances en sirenes

(Byron foto: Twitter)
Actie is steun aan collega's en protest tegen uitblijven salaris


Paramedici, artsen en verpleegkundigen gingen woensdag 1 april 2020 met ambulances de straten van de Colombiaanse hoofdstad Bogota op, met sirenes om hun steun te betuigen aan collega's en te protesteren tegen wat zij zeggen salarisverliezen te midden van de wereldwijde coronavirus pandemie. 

De gezondheidswerkers, begeleid door de politie, stopten voor een kliniek in het noorden van de stad om collega's die binnen werkten toe te juichen.


zijn meer dan 1.000 bevestigde gevallen van Covid-19 in het Andesland en 17 mensen zijn aan de ziekte overleden.

Ambulancechauffeur Carlos Camargo zet zich in voor de bestrijding van het virus, maar zei dat hij gefrustreerd was door mensen die zich niet houden aan een 19 dagen durende nationale lockdown die vorige week is begonnen. 'Het is zo fijn om dit werk te doen', zei hij. 'Maar, het is zo moeilijk om alleen te vechten, het is moeilijk om te zien dat de gemeenschap niet meewerkt, om mensen zonder bescherming op straat te zien lopen.'


De quarantaine duurt tot 13 april, hoewel de regering een verlenging niet heeft uitgesloten. Mensen blijven thuis, behalve om te werken in essentiële diensten, om voedsel en medicijnen te kopen en om medische afspraken bij te wonen, naast andere uitzonderingen. De ambulance-karavaan moest ook de aandacht vestigen op vertraagde salarisbetalingen bij sommige ziekenhuizen en klinieken.

De regering heeft meer dan $ 1,47 miljard aan financiering aangekondigd om faciliteiten te helpen omgaan met het coronavirus, maar werknemers zeggen dat het geld de werknemers niet heeft bereikt. 'We dringen er bij de regering op aan om ons te helpen, zodat we betaald kunnen worden ... zodat ze ons kunnen helpen met de gezondheidsdiensten om ons te betalen', zei verpleegster Andres Merchan. Gezondheidswerkers in andere steden hebben ook te kampen met  late salarisbetalingen.

'Het is onze plicht om anderen te helpen, maar wie zal ons helpen?' Verpleegassistent in Cartagena, Seidy Franco, vertelde de lokale Caracol-radio. 'Hongerige helden kunnen niet werken.'

De gezondheidssector in Colombia is chronisch onder-gefinancierd en werd de afgelopen jaren verder belast door de toestroom van meer dan 1,7 miljoen migranten uit het naburige Venezuela.

De Colombiaanse autoriteiten, die zich haasten om veldhospitalen voor te bereiden op het begeleiden van mildere Covid-patiënten, schatten dat tot 4 miljoen mensen, ongeveer 8% van de bevolking, besmet kunnen raken met het virus.

(De Surinaamse Courant/La FM/Reuters/Twitter)

Kleine steden in oostelijke Andes van Colombia desinfecteren lege pleinen en historische monumenten

(Bron foto: EFE-Carlos Ortega)
In La Calera spuit gemeente straten en voertuigen met natriumhypo- chloride


Kleine steden in de oostelijke Andes van Colombia proberen de verspreiding van het Coronavirus in de gemeenschap tegen te gaan door lege pleinen en historische monumenten te desinfecteren.

In La Calera, een satellietgemeenschap op 20 kilometer van Bogotá, spuit de gemeente straten en voertuigen met natriumhypochloride om infectie te voorkomen, aangezien de stad twee bevestigde gevallen van Covid-19 heeft.

'Wat we doen is ruimtes desinfecteren. Idealiter zou het dagelijks moeten worden gedaan, maar vanwege de omvang van het gebied dat moet worden bestreken, proberen we het binnen vijf en zeven dagen te herhalen', aldus Germán Aguilera van La Calera Public Works tegen persbureau EFE.


Volgens Aguilera was de ontvangst van bewoners bij de desinfectiecampagne over het algemeen positief, omdat ze begrijpen dat deze preventieve maatregel de gezondheid van alle burgers garandeert.

Dinsdag 31 maart 2020 kondigde het Colombiaanse ministerie van Volksgezondheid aan dat het land van de inperkingsfase van SARS-CoV-2 is overgegaan in een van de verzachtende, gezien de toename van het aantal gevallen in het hele land zonder epidemiologische link


Colombia registreerde woensdag1 april 1.065 gevallen en 17 sterfgevallen van Covid-19 en neemt drastische maatregelen om verspreiding van de gemeenschap te voorkomen, waaronder een 19-daagse landelijke quarantaine die begon op 25 maart en eindigt op 13 april, hoewel de regering van president Iván Duque een verlenging niet heeft uitgesloten.


(De Surinaamse Courant/EFE/The City Paper Bogota/Twitter/YouTube)

Stoffelijke resten man aangetroffen aan Oedayrajsingh Varmaweg

Resten ontdekt langs oever van de zee, nabij perceel buurtbewoner


Waterkant.net bericht donderdag 2 april 2020, dat woensdag stoffelijke resten van een man zijn aangetroffen aan de Oedayrajsingh Varmaweg. 

De resten werden ontdekt langs de oever van de zee, nabij een perceel van een buurtbewoner. Op die plek zijn geen sporen van een misdrijf gevonden.

De politie van Kwatta en verschillende andere politie eenheden waren ter plekke om de zaak te onderzoeken. De stoffelijke resten zijn in beslag genomen voor verder onderzoek.

Door lockdown leggen zeeschildpadden miljoenen eieren

Lockdowns vallen samen met jaarlijkse broedperiode vele duizenden schildpadden


Om de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk in te dammen, stellen verschillende landen en regio’s lockdowns in. Onder hen ook Indiase en Braziliaanse regio’s met stranden die belangrijk zijn als broedplaats voor zeeschildpadden. Dat de lockdowns nu samenvallen met de jaarlijkse broedperiode van vele duizenden schildpadden, komt de natuur goed uit. De verwachting is dat de zeeschildpadden meer dan 60 miljoen eieren zullen leggen.

Het was afgelopen weekend een ongekend schouwspel op de stranden van Paulista, een plaats in het noordoosten van Brazilië. Bijna 100 ernstig bedreigde karetschildpadden (Eretmochelys imbricata) kwamen daar op een vrijwel verlaten strand uit hun ei.


Normaal gesproken is deze jaarlijkse gebeurtenis een trekpleister voor mensen die willen zien hoe de pasgeboren zeeschildpadjes hun weg banen over het strand, richting de Atlantische Oceaan. Deze keer werden mensen door het coronavirus op afstand gehouden en konden de jonge schildpadjes hun eerste stapjes op een onberispelijk strand zetten.

Lokale bewoners mogen sinds vorige week, toen de gouverneur van de regio Pernambuco een gedeeltelijke shutdown afkondigde, niet meer samenkomen langs haar spectaculaire kust. Hierdoor ging de vuurdoop van de ernstig bedreigde schildpadjes bijna ongemerkt voorbij. Alleen enkele overheidsmedewerkers waren getuige.

Paulista’s secretaris voor milieu, Roberto Couto, vertelt dat de plaats een aantrekkingskracht heeft op meer dan één soort schildpad. Wel vier van de vijf in Brazilië voorkomende soorten zijn er te vinden: de karetschildpad, de groene zeeschildpad, de warana en de onechte karetschildpad. 'Het is prachtig om de kleine mars van de jongen over het strand te zien', zegt hij. 'Maar, deze keer, vanwege het Coronavirus, konden we niemand vertellen dat het zo ver was.'

Ook in India boden verlaten stranden een podium voor een natuurspektakel, met zeeschildpadden in de hoofdrol. Eind maart kwamen langs het zes kilometer lange Rushikulya strand in Odisha, duizenden warana’s (Lepidochelys olivacea) tegelijk aan land. De zeldzame schildpadden staan bekend om hun massale nestgedrag en komen jaarlijks naar de kust van Odisha om eieren te leggen. Volgens Odisha Wildlife Organisation (OWO) komt bijna 50% van de wereldpopulatie warana’s naar deze plek om eieren te leggen en is de lokale kust daarmee de populairste nestplaats voor deze soort.


Dit jaar wordt volgens de lokale afdeling bosbeheer een recordaantal vrouwtjesschildpadden verwacht: 'Om en om zien we een slecht en een goed jaar. In de laatste twee jaar zagen we echter een fenomenale toename in het aantal nesten. Dit jaar schatten we dat op zijn minst 475.000 schildpadden naar het Rushikulya strand komen om eieren te leggen.'

Dat er door het hele land een lockdown van kracht is, die ook toeristen van het strand weert, biedt de dieren perfecte condities om rustig hun eieren te leggen en deze veilig onder te graven. De vrouwtjes schildpadden keren terug naar hetzelfde strand waar ze zelf uit het ei kwamen. Begin vorige week kwamen al 72.142 van deze dieren op het strand aan.


Schildpadonderzoekers en milieuactivisten hebben toestemming gekregen om de nestplaatsen te bezoeken en houden de situatie goed in de gaten. Over ongeveer 45 dagen, de incubatietijd van de eieren, mag men een kleine vloedgolf aan jonge zeeschildpadjes verwachten, op weg naar hun eerste duik.

(De Surinaamse Courant/Animals Today/International Business Times/East Mojo/Twitter/The Guardian)

Waarschijnlijk in Saramaccarivier verdronken 11-jarige jongen na week nog vermist

(Bron foto: Pinterest/Henk Nijssen)
Mitchel Sabajo verdween in rivier tijdens zwemmen met andere kinderen


Joghie Rubertho, kapitein van Donderskamp, zegt vandaag, donderdag 2 april  2020, in het Dagblad Suriname, dat de 11-jarige Mitchel Sabajo, die waarschijnlijk is verdronken in de Wayamborivier, nog niet is gevonden. Hij zegt, dat de jongen met andere kinderen aan het zwemmen was. 

Spelenderwijs zijn enkele van de kinderen donderdag 26 maart van de steiger in de rivier gesprongen, daarbij verdween Sabajo in de rivier.

Tot gisteren, dus 6 dagen later, was er nog geen bericht of de jongen is gevonden. De zoekactie is gaande, zegt de dorpskapitein.

De moeder van Mitchel had zeven kinderen namelijk drie zonen en vier dochters. Mitchel logeerde bij zijn grootmoeder.

De kapitein zegt dat de zoekactie nog doorgaat.

Drie personen die Covid-19 positief waren uit ziekenhuis ontslagen

Een persoon ligt op de intensive care van het St. Vincentius Ziekenhuis


Starnieuws bericht donderdagmiddag 2 april 2020, dat drie personen die Covid-19 positief bevonden waren uit het ziekenhuis zijn ontslagen. 

Gisteren is één persoon naar huis gegaan, twee anderen mochten 's Lands Hospitaal verlaten. Zij worden nog gemonitord en blijven nog een week in thuis-quarantaine. Alle drie zijn tot twee keer toe negatief getest.

Tot nu toe zijn 10 personen in Suriname besmet met Covid-19. Drie zijn dus naar huis en ambassadeur Antoine Joly van Frankrijk is naar Frans-Guyana. Eén persoon ligt op de intensive care van het St. Vincentius Ziekenhuis.

Bouva (NDP) belooft 15 studenten bouwperceel in het Altona-project

Vereniging voor Minder Draagkrachtige Studenten blij met toezegging Bouva


Vijftien leden van de Vereniging voor Minder Draagkrachtige Studenten (VMSS) krijgen een bouwperceel op het Altona-project. Deze toezegging kreeg het VMSS-bestuur recent van Melvin Bouva (NDP), vicevoorzitter van De Nationale Assemblee. 

VMSS-voorzitter Paul van Dun zegt donderdag 2 april 2020 in de Ware Tijd, dat Bouva de vijftien studenten eerder had beloofd dat ze een perceel zouden krijgen te Reeberg. 'Dat project is niet doorgegaan omdat de grond daar is uitgegeven aan landbouwers.'

'De vijftien studenten zijn indertijd geselecteerd door de commissie 'Screening en Toewijzing' van de vereniging. De toezegging van Bouva is goed nieuws voor de vereniging. 'Dit maakt mij bijzonder blij, omdat we zien dat we koersen richting het realiseren van onze doelstelling: elke student helpen aan een bouwperceel of woning', zegt van Dun.

De studentenorganisatie heeft vaak haar teleurstelling uitgesproken over de moeizame gang van zaken. Van Dun gelooft dat de concrete toezegging van Bouva zal bijdragen aan het herstel van de leden in de vereniging.

Bouva zegt, dat tot nu toe al een 'aanzienlijk aantal' jongeren via het project Studentenhuisvesting in aanmerking is gekomen voor een perceel of woning. Het zou gaan om studenten van het Polytechnic College, het Instituut voor de Opleiding van Leraren, de Anton de Kom Universiteit van Suriname en andere opleidingen. 'Jammer dat we het nu niet in één hit kunnen doen met de gebruikelijke bijeenkomsten, maar belangrijk is wel dat de studenten hun stukken in handen krijgen.'

Bouva vindt, dat de regering haar best doet om jongeren te accommoderen, maar ziet graag dat een groter percentage een perceel of woning krijgt.

Van Dun wacht nu tot eerdere afspraken voor projecten worden nagekomen. Zo beloofde de vorige minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Cristien Polak, de vereniging 25 koopwoningen te Paramaribo-Noord, maar daar is tot nu toe niets van terechtgekomen. Bij navraag bij haar opvolger André Misiekaba kreeg de organisatie te horen dat het project wordt beheerd vanuit het Kabinet van de President.

Nurmohamed (VHP): Nu worden wetten in elkaar getimmerd, maar het is al te laat voor regering Bouterse-Adhin'

'Hoefdraad is nu nog bezig overal ter wereld leningen te zoeken'

'Ze kunnen liever inpakken en plaatsmaken voor deskundige en integere leiders en bestuurders'


Parlementariër van de VHP Riad Nurmohamed zegt vandaag, donderdag 2 april 2020, in het Dagblad Suriname, dat het te laat is voor de regering Bouterse-Adhin. 

'Meer dan vijf jaren al zijn wij bezig geweest de regering te waarschuwen, zeker mijn fractie, de VHP, om geen wanbeleid te voeren. In 2010 waren de olie- en goudprijzen op de internationale markt hoog. Toen had regering Bouterse-1 veel meer inkomsten dan de voorgaande regeringen. Maar eenieder met een beetje kennis van de wereldeconomie weet dat de wereldprijzen niet hetzelfde blijven. Wij hebben sinds 2015 keer op keer gewaarschuwd dat de olieprijzen aan het dalen zijn.'

'Nu kost een barrel ruwe olie (119 liter) maar 20 Amerikaanse dollar. Dit gaat grote gevolgen hebben voor ons land. De inkomsten komen vooral uit de goud- en uit de oliesector. Niet alleen de verdiensten tellen, maar ook de mensen die werken in deze sectoren. In zo een situatie wordt het dan niet zo interessant om op zee olie te winnen.'
 
'Vanaf na 2015 is er een dalende trend geweest. In het parlement heeft de VHP vaakgewaarschuwd om zuinig om te gaan en geen leningenbeleid te voeren. Maar, de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, is tot vandaag nog bezig overal ter wereld leningen te zoeken. Hij leert het niet af. Deze regering leert niets uit de geschiedenis. Hoefdraad gaat weer komen en de schuld geven aan de commodity prices', zegt Nurmohamed.

'We waarschuwen al vijf jaar dat de prijzen dalen. Ze leren niet en blijven maar lenen. Door de daling gaat de grote staatsschuld van 22 miljard en 100 miljoen dollars aan jaarlijkse aflossingen niet betaald kunnen worden. Door het verkwistend beleid van de regering Bouterse-Adhin zijn er geen dollars meer op de rekening van de staat. Er is niet geluisterd naar de VHP. En nu worden er wetten in elkaar getimmerd om het gezicht van de regering te redden. Maar het is al te laat voor deze regering. Ze kunnen liever inpakken en plaatsmaken voor deskundige en integere leiders en bestuurders.'

Oud-premier Mike Eman, Aruba: 'We moeten nu zware offers brengen, maar dat moet wel op eerlijke manier'

'Mij gaat het om de oproep tot opvolging van de corona-regels te verbreden'


'We moeten nu zware offers brengen, maar dat moet wel op een eerlijke manier.' Met deze woorden richtte oud-premier Mike Eman zich begin deze week tot het Arubaanse volk, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 2 april 2020. 

'Mij gaat het niet om nu een politieke boodschap uit te zetten, maar om de oproep tot opvolging van de corona-regels te verbreden. Aruba blijft een gepolariseerd eiland en een oproep vanuit een breder politiek draagvlak tot de bevolking helpt hopelijk', zo lichtte hij zijn actie toe.


Met een vingerwijzing naar eerdere crises, hield hij de bevolking voor dat na corona een nieuwe toekomst komt van herstel, redding en voorspoed. 'We moeten krachtig optreden, maar bescheiden zijn in het gebruik van macht. We moeten deze strijd met elkaar voeren.'

Volgens Eman heeft de bevolking het zwaar onder de maatregelen, maar is het de taak van de regering om te doen wat gedaan moet worden. 'We voelen allemaal de druk. Leerkrachten, professionals, ondernemers, jongeren, onze academici, alle sectoren voelen de pijn en de bezorgdheid over wat ons land te wachten staat. We krijgen een enorme crisis te verwerken, gecompliceerd, dringend en nog nooit vertoond. De geschiedenis leert ons voorbeelden van heldenmoed, en vervult ons met hoop. Wij moeten elk in ons hart kijken en gezamenlijk onze verantwoordelijkheid nemen.'

De oud-premier waarschuwde dat het niet mogelijk is om na de crisis over te gaan tot ‘business as usual’. 'We moeten werken aan een herstelplan, uitgaande van de gedachte dat we hier een kans hebben om onze sociaaleconomische ontwikkeling te vernieuwen. We kunnen nu aspecten aanpakken die we al jaren als ongewenst beschouwen. Dan kunnen we met elkaar aan een welvarender, gelukkiger en duurzamer Aruba werken. Een eerlijker gemeenschap, waar mensen in harmonie samenleven en die een positieve sfeer ademt.'

Kustwacht Caribisch Gebied waarschuwt lokale vissers niet naar Venezuela te varen vanwege de gesloten maritieme grenzen

(Bron foto: Kustwacht)
Opvarenden twee Curaçaose vissersboten in Venezolaanse wateren aangehouden


Afgelopen weekend zijn de opvarenden van twee Curaçaose vissersboten in Venezolaanse wateren aangehouden. Zij worden verdacht van het smokkelen van contrabande. Het gaat om vier Curaçaose mannen en een Venezolaanse man. 

De Kustwacht Caribisch Gebied waarschuwt lokale vissers om niet naar Venezuela te varen in verband met de gesloten maritieme grenzen, zo laat de Kustwacht woensdag 1 april 2020 in een persbericht weten.

Daarnaast heeft de overheid van Curaçao per 30 maart een verbod ingesteld op vaarbewegingen tussen Curaçao en Venezuela als een maatregel om verspreiding van Covid-19 tegen te gaan. Dit betekent dat het vaarverkeer tussen Venezuela en Curaçao per direct gestaakt dient te worden omdat het een groot risico voor de volksgezondheid is.

Lokale vissers met een vergunning krijgen van de overheid een dispensatie voor het besluit “Verplicht Thuis Blijven”. Deze beroepsgroep mag blijven vissen, mits ze niet naar Venezuela gaan of anderszins in aanraking komen met mogelijke Covid-19 besmettingsbronnen zoals bij overladen van Venezolaanse boten op zee.

De vissersboten die toch naar Venezuela gaan lopen het risico dat ze aangehouden worden door de Venezolaanse autoriteiten of bij terugkeer door de Kustwacht.

'Coronacrisis zou verschuiving naar online betalingen kunnen versnellen' op Curaçao

Eilanden zijn toe aan een verbeterd betaalsysteem 


Kn de afgelopen twee weken heeft het bedrijf CX Pay zowel een onverwachte daling als een piek in digitale verkooptransacties gezien, aangezien sommige verkopers hun verkoop zien verdwijnen, terwijl anderen nieuwe kanalen hebben geopend om geld te ontvangen. 

'In de toekomst verwachten we dat de coronacrisis de verschuiving naar online betalingen zou kunnen versnellen naarmate meer diensten hun afhankelijkheid van persoonlijke transacties opnieuw beoordelen', zo stellen David Maduro en Luis Santine, de directeuren van CX Pay, aldus vandaag, donderdag 2 april 2020, het Antilliaans Dagblad.

Niet alleen vanwege de beperkte mobiliteit in deze coronacrisis is digitaal betalen van belang, ook het gebruik van cash geld, maar zelfs betaalpassen wordt in deze tijd ter discussie gesteld.

'Swipe-transacties zijn veiliger dan contante transacties, maar ze brengen de extra discipline en verantwoordelijkheid met zich mee om na elke transactie een schone en ontsmette terminal te onderhouden. De voordelen van een cashless samenleving zijn in het verleden meerdere malen benadrukt en al in 2013 toonde een in Denemarken uitgevoerd onderzoek aan dat Deense bankbiljetten drager waren van circa 40.000 bacteriën. Online of digitale betalingen dragen aanzienlijk bij aan het verminderen van de milieu-impact en het risico van ziekteoverdracht', aldus Maduro en Santine.

Zij zijn van mening dat Curaçao en de Nederlandse Cariben achter lopen op het gebied van e-commerce. E-commerce is een betaling die volledige online plaatsvindt zonder fysieke tussenkomst van een bank of een bedrijf met een swipe-machine. Swipen en online bankieren zijn al digitale vormen van betalen, maar betalingsdiensten via bijvoorbeeld Paypall (Amerikaans) of iDeal (Europees) gaan nog een stapje verder, evenals het betalen met de smartphone door het scannen van een QR-code. Deze betalingsvormen vallen onder e-commerce en worden niet op de eilanden toegepast. Dat komt ook omdat dit soort betalingsmethodes niet zijn weggelegd voor kleine markten.

Santine: 'Met kleine markten zoals in het Caribisch gebied is het moeilijk om dit soort innovaties net zo snel als gemakkelijk toe te passen. Op Curaçao en in overigens het merendeel van het Caribisch gebied, is e-commerce op dit moment beperkt tot creditcardbetalingen. Op dit moment hebben mensen op Curaçao allemaal een Maestrokaart. Maestro is helaas niet mogelijk voor e-commerce. Echter de banken zullen dit jaar een Visa- of Mastercard debit/credit introduceren die de Maestro-kaart vervangt. Met andere woorden voor diegene die nu een Maestro heeft en geen creditcard, krijgt straks een Visa- of Master-debitcard. Degene die nu zowel een Maestro als een creditcard heeft, krijgt straks ook te maken met één kaart die als debit- en als creditcard gebruikt kan worden.'

Epidemioloog Gerstenbluth, Curaçao: 'Kom niet met excuses om toch uit huis te gaan, stop daarmee!'

'Zoek zelf een oplossing voor jouw specifieke probleem en blijf thuis!'


'Kom niet met excuses om toch uit huis te gaan. Stop daarmee! Help ons. Zoek zelf een oplossing voor jouw specifieke probleem en blijf thuis! Dit is een kritieke fase', zei epidemioloog Izzy Gerstenbluth van Geneeskunde & Gezondheidszaken (G&Gz) gisteren tijdens een persconferentie van de overheid in verband met Covid-19, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 2 april 2020.

Gerstenbluth deed opnieuw een emotionele oproep naar de hele bevolking om toch echt gehoor te geven aan de strenge maatregelen van de regering. 'Deze fase is super, super spannend', zei Gerstenbluth.

De Curaçaose epidemioloog gaat uit van de wereldwijde aanname van een incubatietijd - de periode van besmetting met het virus tot de eerste ziekteverschijnselen - van veertien dagen. De komende weken moet blijken of de strenge maatregelen die zijn genomen, een grote uitbraak van Covid-19 hebben kunnen indammen. Maar, dat lukt alleen als iedereen meewerkt en doet wat gevraagd wordt: thuis blijven en uitsluitend voor zeer urgente zaken, zoals boodschappen doen en benzine tanken, op de toegestane dagen de weg op.

'Als we hier doorheen komen kunnen we het normale leven stap voor stap weer oppakken', aldus Gerstenbluth. Dan heeft hij het niet over het openen van de grenzen. 'Dat is helemaal afhankelijk van de situatie in het buitenland. Je wilt het virus niet opnieuw op het eiland introduceren.'

Gisteren waren er onveranderd 11 positief bevestigde gevallen van Covid-19. Daarvan zijn twee mensen opgenomen in het Curaçao Medical Center (CMC), drie zijn er genezen, een is overleden en de overige vijf verblijven thuis in isolatie en worden actief gevolgd door het team van G&Gz. Maar, bij twee patiënten is het vermoeden van een lokale besmetting. Dat wil zeggen dat het virus niet is geïmporteerd en de ziekte Covid-19 dus niet in het buitenland is opgelopen of werd overgedragen door iemand die in een land is geweest waar het virus zich had verspreid.

En daarom is dit een cruciale fase. Want als het virus lokaal toeslaat, is het grote gevaar dat het aantal besmettingen snel toeneemt. Dat is precies de reden waarom de overheid zulke strenge maatregelen heeft genomen, voordat het te laat is. Maar, alleen als iedereen de voorschriften in acht neemt, kan de lokale transmissie onder controle worden gehouden en worden voorkomen dat de zorg aan ernstig zieken gevaar loopt.

Curaçao beperkt in strijd tegen Covid-19 autoverkeer - 'De tijd van gedogen en eindeloos veel uitzonderingen is voorbij'

Minister Girigorie: Drastisch minder auto’s op de weg


De avondklok en het huisarrest overdag zijn niet genoeg om de mensen thuis te houden. Daarom gaat vandaag, donderdag 2 april 2020, alweer een nieuwe maatregel van kracht. Op basis van de letter van de nummerplaat van de auto, mag iedereen maximaal twee keer per week de deur uit. Dit bericht het Antilliaans Dagblad.

Alle nummerplaten van motorfietsen en vervoermiddelen zijn in drie groepen opgedeeld. Elke groep mag twee keer per week de openbare weg op. 'Maar, alleen voor urgente zaken', benadrukte minister Quincy Girigorie van Justitie gisteren tijdens een buitengewone persconferentie. 'Niet voor een uitje of het kopen van luxe artikelen. Ook andere mensen meenemen in je auto is niet toegestaan. Je gaat alleen en dat controleren we ook.'

Op zondagen mag niemand de weg op. Wandelen op de openbare weg is verboden.

Mantelzorg en andere zorg bij mensen thuis is toegestaan,maar alleen tussen 06.00 uur en 08.00 uur en tussen 18.00 uur en 20.00 uur. Minister Girigorie zegt dat te hebben besproken met de zorgorganisaties en dat die akkoord zijn gegaan met deze oplossing.

De toon van de regering wordt van dag tot dag dringender, maar was gisteren opvallend vastberaden. Girigorie kon het niet vaak genoeg zeggen: het moet veel en veel stiller op straat. De tijd van gedogen en eindeloos veel uitzonderingen is voorbij. 'De lijst met vitale processen en organisaties blijft van kracht, maar is nu veel korter', zegt Girigorie.

Alleen wie onder de categorieën valt die in de lijst zijn opgenomen, kan een vergunning aanvragen om op andere momenten dan voorgeschreven de straat op te gaan. Dat zijn bijvoorbeeld verplegers, maar ook bijvoorbeeld een technicus die door Aqualectra wordt opgeroepen voor een dringende reparatie om de levering van stroom en water veilig te stellen.

Girigorie: 'Het gaat om vitale, noodzakelijke en urgente werkzaamheden.' Openbaar vervoer is toegestaan tot 21.00 uur. Maar, ook hier weer geldt: alleen als het echt nodig is. Girigorie: 'De politie zal extra streng controleren bij de bushaltes. Alleen wie werkelijk uit huis moet en mag, kan de bus gebruiken.'

Brazilië bevestigt eerste inheemse coronaviruszaak in de Amazone

Meisje (20) van Kokama-stam test positief op virus in district Santo Antonio do Içá

(Bron foto: Causa Operaria)


Een inheemse vrouw in een dorp diep in het Amazone-regenwoud heeft het nieuwe coronavirus opgelopen, het eerste geval dat gemeld is onder de meer dan 300 stammen van Brazilië, aldus de Servidores da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) van het ministerie van Volksgezondheid woensdag 1 april 2020. 

De 20-jarige vrouw van de Kokama-stam testte positief op het virus in het district Santo Antonio do Içá, vlakbij de grens met Colombia, zo'n 880 kilometer de Amazone-rivier op vanaf de hoofdstad Manaus, zei Sesai in een verklaring.


Vier gevallen van coronavirus zijn bevestigd in hetzelfde district, waaronder een Braziliaanse arts die vorige week positief testte, wat de vrees opwekte dat de epidemie zich met verwoestende gevolgen zou kunnen verspreiden naar afgelegen en kwetsbare inheemse gemeenschappen.


Sesai zei, dat de vrouw een medisch hulpverleenster is die contact had gehad met de dokter. Ze was de enige persoon die positief testte onder 15 gezondheidswerkers en 12 patiënten die werden getest nadat de dokter het virus bleek te hebben, zei Sesai.

(De Surinaamse Courant/Projeto Colabora/Reuters/Visao/Twitter)

Particuliere crèches moeten helft door ouders vooruit betaalde kosten terugbetalen

Kinderen zijn geen volle maand naar de opvang geweest vanwege Covid-19


De directrice van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo), Angela Salmo, vindt dat ouders die vooruit hebben betaald bij particuliere crèches de helft van dat geld moeten terugkrijgen. De ouders hebben er moeite mee om het volle pond te betalen, daar hun kind geen volle maand naar de opvang is geweest. Ouders die achteraf voor de opvang betalen, moeten de helft van het maandbedrag voor maart storten. Dit meldt de Ware Tijd vandaag, donderdag 2 april 2020.

Salmo zegt dat voor april nog niet betaald moet worden.

De overheid is bezig na te gaan hoe zij ondernemers kan compenseren die door de coronavirus-crisis in problemen zijn gekomen. Zo moeten de crèches de personeelskosten over de maand maart betalen. De eigenaren kijken uit naar compensatie door de regering, omdat ze geen inkomsten hebben en daardoor over de kop dreigen te gaan. Het personeel van kinderopvangcentra onder beheer van de overheid wordt gewoon doorbetaald.

De enige crèches die nog open zijn, zijn die op het terrein van ziekenhuizen voor kinderen van personeel. Een van de maatregelen in verband met de coronavirus-crisis is het sluiten van scholen en crèches van 16 maart tot voorlopig 14 april.

Surinaams bedrijf Consulytic ontwikkelt online dashboard van gemelde gevallen van Covid-19

Covid-19 besmettingen dagelijks gevisualiseerd en gevolgdHet Surinaamse bedrijf Consulytic heeft een online dashboard ontwikkeld om de gemelde gevallen van Covid-19 op een dagelijkse basis te visualiseren en te volgen. Op het dashboard zijn ook het verloop en diverse analyses te zien. Via het online dashboard kan per land of gebied ingezoomd worden. Behalve Suriname zijn landen zoals Guyana, Frans-Guyana, Curaçao, Aruba en Sint-Maarten erin opgenomen. Ook Nederland, inclusief een overzicht per gemeente, ontbreekt niet. 

Het dashboard is interactief; de relevante informatie kan met een muisklik worden geselecteerd. De applicatie is ontwikkeld om elke burger van uitgebreidere informatie te voorzien. Ook specifieke doelgroepen kunnen met behulp van de informatie beter inspelen om de ondersteuning van eenieder te optimaliseren. Denk bijvoorbeeld aan artsen en beleidsmakers, geeft Consulytec donderdag 2 april 2020 aan in een persbericht.

Het dashboard geeft verschillende inzichten, zoals bijvoorbeeld het aantal besmettingen per 100.000 inwoners. Voor Suriname geldt dat er (ongeveer) 1,4 besmettingen per 100.000 inwoners zijn. Op Aruba zijn dat er 46,5 en in Nederland maar liefst 72,3. Veel gemeenten in Nederland kennen zelfs meer dan 100 ziekenhuisopnames per 100.000 inwoners.

Het team van Consulytic vult het dashboard dagelijks aan met de nieuwste cijfers. Hiervoor worden betrouwbare bronnen gebruikt zoals de WHO (World Health Organization), het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de diverse landelijke coördinatiecentra, geeft het bedrijf aan.

Geslaagde groenten- en fruit verkoopactie LVV bij ziekenhuizen

(Bron foto's: LVV)
Met actie wil minister Parmessar inspelen de ontstane situatie rond Covid-19


In een speciale actie onder leiding van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), zijn ‘s Lands Hospitaal en het Diakonessenhuis ook aangedaan. Betrokkenen uit de landbouwsector en van de Melkcentrale Paramaribo, MCP, hebben woensdag 1 april 2020 hun producten tegen een redelijke prijs ten verkoop aangeboden aan het personeel van deze instellingen, aldus LVV. 

Bij ‘s Lands Hospitaal was een deel van het parkeerterrein speciaal ingericht voor deze verkoooactie. Het personeel van zowel ’s Lands Hospitaal als het Diakonessenhuis waren ingenomen met deze actie en hebben aangegeven dat er zeker nog meer behoefte bestaat aan de aangeboden producten.

De landbouwers en het MCP die hun producten zelf ten verkoop hebben aangeboden, hebben aangegeven dat het hun goed doet om de handen in één te slaan. 'Op deze wijze kunnen wij ook onze bijdrage leveren aan de behoefte van het personeel van de zorginstellingen. Deze mensen zetten zich in om de patiënten te verzorgen, meer nog de patiënten die besmet zijn met het Covid-19 virus.'

Volgens planning zou ook het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, AZP, worden aangedaan, maar zij zal eerst een voorstel doen voor een ander plan van aanpak.

Met deze actie heeft minister Rabin Parmessar willen inspelen op de ontstane situatie van het Covid-19 virus. De bewindsman wil eveneens aan de werkers in de zorgsector op deze wijze zijn erkentelijkheid tonen, voor de rol die ze vervullen in het verplegen van degenen die getroffen zijn door het Covid-19 virus.

Alle actoren die met deze actie meedoen, zijn de minister erkentelijk dat ze ook hun bijdrage mogen leveren. 'Dit geeft aan dat minister Rabin Parmessar ons niet in de steek heeft gelaten, maar ons de mogelijkheid biedt om ook onze producten te kunnen afzetten.'

De actie wordt vrijdag geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Andere zorginstellingen zullen ook worden benaderd. 'Het ministerie van LVV staat ook in deze moeilijke periode garant voor de voedselzekerheid en voedselveiligheid, samen met de stakeholders zullen we de behoefte aan groente, fruit, vis en vlees blijven garanderen', aldus LVV.

Foto’s en opmerkingen van militairen in uniform op social media aan banden gelegd

Brigade-Generaal Ronni Benschop legt verbod opIn bovenstaand schrijven van Brigade-Generaal Ronni Benschop van woensdag 1 april 2020 wordt aan militairen in uniform of uitrusting van het Nationaal Leger verboden foto’s dan wel opmerkingen op social media te plaatsen. 

Tegen degenen die dit verbod overtreden zullen tuchtmaatregelen worden getroffen.

Het verbod volgt op publicatie van foto's met bedreigende en intimiderende teksten over de door de regering ingestelde avondklok vanwege Covid-19.

Dekkingspercentage van de Srd teruggebracht naar ten minste 35%.... - Gajadien (VH")verwacht een dezer dagen een formele devaluatie van de Srd

Minister Hoefdraad: 'Noodzakelijk om twaalf maanden dekkingspercen- tage aan te passen aan de werkelijke verhoudingen'


Het dekkingspercentage van de Srd moet volgens de Bankwet minstens 50% zijn. Dit percentage is echter teruggebracht naar ten minste 35%. Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft dit per beschikking van 30 maart vastgesteld. Deze beschikking werkt terug tot 6 december 2019 en is in werking getreden, aldus Starnieuws vandaag, 2 april 2020.

VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien had in februari een brief geschreven aan president Desi Bouterse, waarin hij erop wees dat het dekkingspercentage onder de 35% was. Hij vroeg of er een devaluatie zou komen van de Srd.

Het gezamenlijke bedrag aan bankbiljetten in omloop, creditsaldi in rekening-courant en andere van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) dadelijk opeisbare vorderingen, moet voor ten minste 50% gedekt zijn door voorraad deviezen en goud. Het dekkingspercentage van 50% is vastgelegd in de Bankwet. Bij buitengewone omstandigheden kan de minister van Financiën volgens artikel 19 lid 2 van de Bankwet afwijken van de bepaling en daarbij tevens een grens bepalen. Deze afwijking is op basis van een schrijven van de governor van de CBvS.

Aangegeven wordt in de beschikking, dat door de liquiditeitscreatie een kentering van het dekkingspercentage in opwaartse richting niet op korte termijn realiseerbaar zal zijn. Het is noodzakelijk volgens de minister om voor de periode van twaalf maanden het dekkingspercentage genoemd in artikel 19 lid 1 van de Bankwet aan te passen aan de werkelijke verhoudingen.

Vanaf 6 december 2019 tot en met 6 augustus 2020 wordt afgeweken van het dekkingspercentage van 50%, vastgelegd in de Bankwet.

Gajadien zegt, dat hij geen antwoord heeft gekregen op zijn brief. Nu blijkt dat de waardevermindering van de Srd een feit is. Er is sprake van monetaire financiering. Door meer geld in omloop te brengen zonder dekking, is de Srd verzwakt. Dit komt ook tot uiting in de schrikbarende verhoging van de prijzen en het op hol slaan van de wisselkoers voor vreemde valuta. Met de omstreden valutawet is getracht de koers kunstmatig aan te pakken.

Op dit moment zijn er minstens vier koersen. De koers van de CBvS voor de US$ is Srd 7,52. Cambio's mogen van de governor van de CBvS dollars opkopen voor Srd 8,50 en deze voor Srd 9 verkopen aan de Centrale Bank. De handelsbanken hebben toestemming voor transacties tot Srd 10,40 voor de US$. Op de parallelmarkt is de koers boven de Srd 12.50. 

Volgens de Bankwet moet de regering binnen twee maanden een wet indienen bij De Nationale Assemblee, anders is de beschikking ongeldig. Het is niet realistisch dat het parlement deze wet, die nog ingediend moet worden, kan behandelen.

Gajadien meent dat een dezer dagen een formele devaluatie komt van de Srd. Hij verwacht dat de officiële koers van Srd 7.52 gaat naar Srd 9. De werkelijke koers ligt al boven de Srd 10 voor de US$-dollar. In elk geval blijkt de 'Valutawet' ondanks haar afkondiging in de praktijk niet te werken, concludeert Gajadien. Deze wet heeft onder andere ook ervoor gezorgd, dat de kredietwaardigheid van Suriname door ratingbureau Standard & Poors verder is verlaagd. Internationaal is er geen vertrouwen in het beleid van de regering, stelt de politicus.

NPS, VHP en NDP zeggen minister Elias steun toe in strijd tegen Covid-19

Partijen willen deskundigheid en andere hulp ter beschikking stellenDe NPS, VHP en NDP hebben minister Antoine Elias van Volksgezondheid ondersteuning toegezegd ter bestrijding van de Covid-19 uitbraak. Zij willen deskundigheid en andere hulp ter beschikking stellen. Minister Elias zegt vandaag, donderdag 2 april 2020, op Starnieuws ingenomen te zijn met de aangeboden hulp. 

Hij wijst erop dat het om een nationale zaak gaat en iedereen is nodig om deze ziekte onder controle te krijgen. De minister stelt het op prijs, dat alle drie partijen en ook andere (politieke) organisaties ingespeeld hebben op de situatie en hun achterban ook informatie verstrekken.

Het is belangrijk dat de bevolking zo goed mogelijk geïnformeerd is over Covid-19. Deze ziekte kan ingedamd worden als iedereen meehelpt. Elias stelt dat iedereen, dwars door de politieke lijnen heen, nodig is.

Jerrel Pawiroredjo, ondervoorzitter van de NPS, is als medicus reeds nauw betrokken bij de bestrijding. Hij gaf aan, dat de medische deskundigen van de NPS de tot nu toe getroffen maatregelen om de verspreiding van het virus in te dammen, ondersteunen.


Volgens Pawiroredjo hebben deze maatregelen ertoe geleid dat de situatie nu goed onder controle is. Ook adviseert de NPS om de repatriatie van ingezetenen gedegen voor te bereiden en gefaseerd uit te voeren, zodat de kans op import van besmette personen of verspreiding via de routes, geminimaliseerd kan worden.

Maaltie Sardjoe, ondervoorzitster van de VHP en arts, zei dat de partij vanaf het begin al een team heeft samengesteld.

VHP-Assembleelid Dew Sharman/arts is ook nauw betrokken in het geheel.

Sardjoe merkte op, dat er posters zijn gemaakt voor de interne structuren die naar alle districten zijn opgestuurd. Spotjes worden in alle talen vertaald, zodat de boodschap de totale gemeenschap kan bereiken.

Het team wil graag inspelen op de behoefte die er is en zijn voornemens om een compleet logistiek netwerk op te zetten. Mensen die niet in staat zijn hun boodschappen te halen vanwege quarantaine, kunnen dan een beroep doen op dit team.

Politie gaat hard optreden tegen jonge relschoppers die avondklok negeren

'Met een megafoon worden ouders en verzorgers opgeroepen hun verantwoorde- lijkheid te nemen'


Het Korps Politie Suriname heeft besloten een andere aanpak toe te passen in de buurten waar de afgelopen dagen geen gehoor blijkt te zijn gegeven aan de regels die gelden gedurende de avondklok. 

Hoofd-inspecteur Humphrey Naarden van de afdeling Voorlichting, heeft woensdag 1 april 2020 tijdens de reguliere persconferentie van het Covid-19 Managementteam bekendgemaakt, dat de politie de buurten waar het niet vlekkeloos is verlopen zal aandoen.

Met een megafoon zullen mensen die de regels overtreden, maar in het bijzonder ouders en verzorgers van de jonge relschoppers, opgeroepen worden om hun verantwoordelijkheid te nemen. Volgens de politiefunctionaris is gebleken, dat voornamelijk in woonbuurten in het zuiden van Paramaribo heel wat tieners zich na acht uur ‘s avonds op straat ophouden.

Indien er na de oproepen van de politie, die woensdagavond zijn gestart, toch geen gehoor wordt gegeven, dan zullen agenten genoodzaakt zijn op te treden. De politie zal dan hardhandig op moeten treden.

Apache Corporation/Total S.A. boort tweede significante olievondst aan voor kust Suriname

'Het gaat om zeer substantiële olievoorkomen'

President Bouterse: 'De voorzienigheid heeft ons weer een geweldig cadeau gegeven'


Apache Corporation/Total S.A. heeft een tweede significante olievondst gedaan in het diepzeegebied van Suriname. Het gaat om Sapakara West-1. 

De topman van Apache, John J. Christmann, zegt in een vandaag, donderdag 2 april 2020  uitgebracht persbericht van het bedrijf (zie hierna) daarover:

'Onze tweede ontdekking voor de kust van Suriname dit jaar bewijst ons geologische model verder en bevestigd een groot petroleumsysteem in Blok 58. Op basis van een conservatieve evaluatie kunnen we van Sapakara zeggen, dat het om zeer substantiële olievoorkomens gaat. Belangrijk is dat onze gegevens aangeven, dat de Sapakara West-1 een afzonderlijk is en los staat van de Maka Central-1-ontdekking die we in januari van dit jaar aankondigden.'

Na voltooiing van de petroleumactiviteiten in Sapakara West-1, zal boorplatform Noble Sam Croft verhuizen naar het derde prospect in Blok 58, Kwaskwasi, dat ongeveer 10 kilometer ten noordwesten van Sapakara West-1 ligt.

Daarna volgt de vierde put Keskesi, die ongeveer 20 kilometer ten zuidoosten van Sapakara West-1 zal worden geboord.

President Desi Bouterse: 'Nadat we weken in de greep zijn gehouden en nog steeds in de greep zijn van Covid-19 heeft de voorzienigheid ons weer een geweldig cadeau gegeven. Het blijkt wel elke keer, dat wanneer we lijken op het diepste punt te zitten dat de grote man daarboven ingrijpt. Al de doemdenkers die al spraken over devaluatie van de Surinaamse dollar. We zullen de negatieve berichten achterwege moeten laten. Laten wij bij elkaar komen als Surinamers en kijken hoe wij nu en voor de toekomst een regime neerzetten, zodat dit land voor de komende decennia voor onze kinderen en kindskinderen kan zorgen.'