dinsdag 12 augustus 2014

De lange adem van een Chinese prefab woningbouwfabriek in aanbouw in Suriname

Prefab modelwoning
Bouw fabriek al eind 2012 aangekondigd

Gegoochel met productiecijfers

12-08-2014 Door: © Paul Kraaijer


Paramaribo – In Suriname zijn zaterdag 9 augustus 2014 in het dorp Onverwacht, niet ver van de nationale luchthaven Johan Adolf Pengel, vier model prefabwoningen voor het publiek geopend, gebouwd door het Chinese bedrijf Broad Homes Industrial Co. Ltd., gevestigd te Changsha, hoofdstad van de provincie Hunan. Tijdens een officiële aangelegenheid werden de sleutels van de woningen door de Chinese ambassadeur in Suriname, Yang Zigang, overhandigd aan minister Jim Hok van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen die president Desi Bouterse verving.

De bedoeling is dat het bedrijf een eigen Surinaamse fabriek opzet waar de diverse elementen van prefabwoningen geproduceerd moeten gaan worden. 'De fabriek zal 2.800 woningen per jaar produceren. Hiermee wordt invulling gegeven aan de belofte van president Bouterse om elk gezin in Suriname te voorzien van een woning op kwalitatief hoog niveau', zei Etienne Boerenveen van de overheidswerkgroep Herstructurering Huisvestingssector, aldus berichtte de nieuwswebsite Starnieuws.

'Suriname en China hebben een goede samenwerking om de levensstandaard van de Surinaamse samenleving te verhogen. De fabriek is hiervan het bewijs', sprak de Chinese ambassadeur.

Hoeveel prefabwoningen jaarlijks: 2.800 of ruim 20.000??
Maar, de fabriek te Smalkalden, aan de Surinamerivier, in het district Para, is nog niet klaar. In de eerste week van februari van dit jaar werd bekendgemaakt, dat onderdelen van de fabriek uit China binnen drie weken zouden arriveren en dat die fabriek in staat zou zijn per maand 1.500 tot 2.000 woningen af te leveren en ruim 20.000 op jaarbasis. Dat werd bekendgemaakt door Bouterse en Boerenveen bij de overhandiging van sleutels aan de bewoners van nieuwe woningen in het district Wanica. Maar, dat waren toch heel andere cijfers dan het afgelopen weekeinde genoemde aantal van 2.800 woningen per jaar....

En de cijfers blijven veranderen. Immers, Anwar Hassankhan, directeur van Openbare Werken, zegt dinsdag 12 augustus, in de Ware Tijd dat per maand tussen de 2.000 en 2.500 'bouwpakketten' zullen worden geproduceerd en dat de verwachting is dat het bedrijf begin 2015 met de productie kan beginnen. Overigens zal ook veel door het Chinese bedrijf geëxporteerd gaan worden naar andere landen op het continent en naar landen in het Caribisch gebied.

Bij het ministerie van Buitenlandse Zaken werden gisteren, maandag 11 augustus, enkele intentieverklaringen met de Chinese provincie Hunan getekend, waaronder een document voor het opzetten van de prefab-woningfabriek. Het was de zoveelste ondertekening van een gezamenlijk document en de zoveelste officiële aangelegenheid tussen Suriname en China inzake de bouw van een prefab woningfabriek in het district Para.

Komst bedrijf al sinds eind 2012 aangekondigd
De komst van een Chinese prefab woningbouwfabriek in Para wordt overigens al sinds medio november 2012 aangekondigd. Toen werd in het district Nickerie, op 25 november, door de Surinaamse regering een zogenoemde raamovereenkomst getekend met China – ruim veertig Chinezen waren, in gezelschap van toenmalig ambassadeur Yuan Nansheng, naar Nickerie afgereisd – waarin onder andere was opgenomen een project voor de bouw van prefabwoningen, waartoe China ondersteuning zou verlenen voor de bouw van een fabriek voor woningbouw.
Die fabriek zou jaarlijks een miljoen vierkante meter betonnen panelen produceren. Maar, meteen werd ook bekendgemaakt, dat het opzetten van die fabriek enige tijd in beslag zou gaan nemen en dat de Chinezen zouden beginnen met de verscheping van 150 geprefabriceerde woningen, als pilot project, in containers naar Suriname terwijl de fabriek zou worden gebouwd.

Maar, na de 25e november 2012 werd het stil rond de plannen voor de komst van een Chinese prefab woningbouwfabriek in Suriname. Het was de toenmalig minister van Openbare Werken, Ramon Abrahams, die eind februari 2013 via de lokale krant de Ware Tijd liet weten dat 'de grote fabriek voor prefabwoningen van een van de grootste bedrijven uit China eind juli, begin augustus' opgezet zou worden. ‘Ze hebben ongeveer zes maanden de tijd om de zaak op te zetten. Het is de bedoeling dat tegen eind 2013 de eerste woningen eruit rollen’, beweerde de partijgenoot (NDP, Nationale Democratische Partij) van president Bouterse. Abrahams zat er dus behoorlijk naast met zijn opmerkingen, immers, inmiddels is bekend, dat de fabriek naar verwachting pas begin 2015 met productie begint....ruim een jaar later dus. De naam van het Chinese bedrijf werd nog niet openbaar gemaakt.

Vier maanden later werd dan eindelijk de naam van het Chinese bedrijf Broad Homes Industrial Co. Ltd. openbaar gemaakt. Het bedrijf in de Chinese stad Changsha werd in juni 2013 bezocht door een delegatie van ruim vijfentwintig Surinaamse ondernemers en president Bouterse.‘Het is een zeer modern, robot bestuurd en bijzonder accuraat bedrijf waarin tientallen betonnen muren per uur, inclusief hyper moderne isolatie, worden klaargemaakt’, zei Ferdinand Welzijn, voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven en Suriname Business Forum en lid van de delegatie. Het zou verder gaan om betonnen muren die volgens internationale standaarden bestand zijn tegen stormen en harde winden. Met deze panelen kan met behulp van een simpele hijskraan binnen twee tot zes weken een woning sleutelklaar afgebouwd zijn.

Wachten maar.....
Inmiddels is het augustus 2014. De fabriek staat nog niet overeind, slechts vier model prefabwoningen zijn neergezet te Onverwacht en nu is de verwachting dat de fabriek pas begin 2015 met de productie van prefabwoningen kan beginnen. Het verleden leert echter, nooit af te gaan op allerlei voorspellingen geuit door regeringsvertegenwoordigers. In het geval van de bouw van de Chinese prefab woningbouwfabriek zijn sinds eind 2012 veel onduidelijkheden verspreid, zowel wat betreft het moment waarop die fabriek zou starten met de productie als wat betreft het aantal maandelijks geproduceerde woningen.

Suriname kan nu wachten tot begin volgend jaar. De komende maanden zullen ongetwijfeld weer de nodige berichten over de fabriek verschijnen met waarschijnlijk weer andere informatie zoals over de aantallen maandelijks te produceren prefabwoningen. Overigens is de afgelopen jaren nooit gerept over het aantal Surinamers, dat mogelijk aan het werk kan in de op te zetten Chinese fabriek. Ook wat dat betreft is er dus nog de nodige onduidelijkheid. Suriname raakt eraan gewend..... onduidelijkheden en gegoochel met cijfers, mede veroorzaakt door oppervlakkige journalistiek ofwel oppervlakkige en kritiekloze berichtgeving.

Natuurlijk is het Chinese bedrijf in Changsha om een reactie gevraagd op de gang van zaken in Suriname en dan met name te Smalkalden, maar die reactie is uitgebleven.