dinsdag 1 januari 2019

President Vizcarra, Peru: 'Odebrecht zou niet in Peru mogen blijven werken

'Er zijn veel respectabele bedrijven hier, maar nu is er wantrouwen jegens alle bedrijven vanwege Odebrecht'


De Peruaanse president Martín Vizcarra zei maandag 31 december 2018, dat Odebrecht niet in Peru zou mogen blijven werken, omdat het Braziliaanse bouwbedrijf 'privéactiviteiten heeft vervuild' en toegaf ambtenaren te hebben omgekocht. 

De verklaring van Vizcarra komt weken nadat Odebrecht Peru een overeenkomst met de Peruaanse autoriteiten had ondertekend om een ​​boete van 182 miljoen dollar in vijftien jaar tijd te betalen, waardoor het zou kunnen blijven opereren in het land, in ruil voor het leveren van bewijsmateriaal tegen ambtenaren die het had omgekocht om een ​​contract voor een infrastructuurproject te winnen.


Vizcarra was zich maandag aan het voorbereiden om naar Brazilië te reizen voor de inauguratie van Jair Bolsonaro dinsdag, 1 januari 2019.

Hij vertelde het lokale radiostation RPP, dat Odebrecht zich had 'gediskwalificeerd voor samenwerking met de Peruanen' door steekpenningen te betalen. 'Ongeacht de overeenkomst die Odebrecht heeft bereikt met het Openbaar Ministerie in ruil voor informatie, wat ik respecteer, is het mijn mening dat het niet in Peru moet blijven werken', zei hij. 'Dit is een bedrijf dat de privésector heeft besmet. Er zijn veel respectabele bedrijven hier, maar nu is er een wantrouwen jegens alle bedrijven vanwege Odebrecht.'


Odebrecht wacht op toestemming van de regering van Vizcarra voor de verkoop van zijn waterkrachtcentrale in Peru aan de China Three Gorges voor zo'n 1,39 miljard dollar, waarvan een deel zou worden gebruikt om schulden te betalen aan lokale leveranciers en om de betaling van een civiele vergoeding te garanderen.

De Peruaanse president trad eind van maart aan na het aftreden van president Pedro Pablo Kuczynski, die werd beschuldigd van banden met Odebrecht - links die hij heeft ontkend.

(Suriname Mirror/Reuters/Twitter/YouTube)

85 FARC-rebellen, Colombia, gedood sinds vredesovereenkomst met regering eind 2016

VN-secretaris-generaal Guterres dringt bij president Duque aan op betere bescherming ex-strijders


In de twee jaar sinds Colombia een vredesovereenkomst sloot met de linkse FARC-rebellen (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), zijn 85 leden van de tot politieke partij omgevormde guerrillagroep gedood, aldus de Verenigde Naties (VN). De speciale onderzoekseenheid voor Colombia, geciteerd in een nieuw VN-rapport dat maandag 31 december 2018 werd gepubliceerd, beschuldigt 'illegale gewapende groepen en criminele organisaties' van de moorden. 

In zijn driemaandelijkse rapport over de missie van de VN naar Colombia, dringt secretaris-generaal Antonio Guterres er bij de Colombiaanse president Ivan Duque op aan - een vocale criticus van het vredesakkoord, ondertekend door zijn voorganger Juan Manuel Santos - om ex-strijders beter te beschermen.

De FARC opereert nu als een politieke partij onder de naam Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Het heeft herhaaldelijk gevolgen gehad voor het gebrek aan veiligheidsgaranties voor zijn leden, van wie velen moeite hebben om te re-integreren in de samenleving, ondanks dat ze amnestie hebben gekregen in de vredesovereenkomst.


Guterres zei dat 14 ex-leden van de FARC tussen 26 september en 26 december zijn vermoord. De meeste gevallen zijn in verband gebracht met de drugsbestrijdingsgroep van de Clan del Golfo die in 2006 ontstond uit ontwapende rechtse paramilitairen, evenals FARC-dissidenten, de overblijfselen van de nu ontbonden EPL-marxistische rebellen (Ejército Popular de Liberación) en leden van de nog steeds actieve partij, ELN, Ejército de Liberación Nacional.

Colombia wordt geteisterd door meer dan een halve eeuw gewapend conflict tussen rebellen, drugshandelaren, paramilitairen en staatstroepen, waardoor zo'n acht miljoen mensen zijn omgekomen, verdwenen of verdreven.

Guterres zei, dat hij ook 'enorm' bezorgd is over het aantal moorden op sociale leiders en mensenrechtenverdedigers in Colombia, en zei dat de VN 163 van de 454 gemelde gevallen had geverifieerd sinds het vredesakkoord werd ondertekend.

'De meeste moorden vonden plaats in zones die waren achtergelaten door voormalige FARC-strijders en waar de aanwezigheid van de staat beperkt is', aldus het rapport.

Volgens de mensenrechtenombudsman van Colombia zijn 423 activisten tussen 2016 en eind november vorig jaar vermoord. Sinds de vredesovereenkomst hebben de illegale gewapende groepen het vacuüm opgevuld dat de FARC in geïsoleerde regio's van het land heeft achtergelaten. Ondanks het voortdurende geweld, heeft Colombia een 40 procent daling van het moordcijfer gezien sinds de overeenkomst werd ondertekend, volgens de VN, met ongeveer 7.000 voormalige FARC-strijders die hun wapens neerlegden.

Colombia's Commissie voor Vrede en Verzoening schat dat ongeveer 1.600 dissidente rebellen actief blijven. Sommige FARC-leden weigerden de vredesovereenkomst en zetten hun strijd tegen de regering en drugshandelactiviteiten voort, terwijl andere groepen, waaronder het meest prominente ELN, verschillende pogingen om tot een overeenkomst met de regering te komen, hebben verketterd.

(Suriname Mirror/Al Jazeera)

Waidoe (Pertjajah Luhur) zinspeelt openlijk op vertrek uit coaltie in 2019

Waidoe voedt nu zelf geruchten over mogelijke overstap naar de NDP

- 'Ik kan niet wachten op 2020 tot ik in de coalitie kom, ik zeg dan bijna alles al wat ik moet zeggen'
- Opmerkingen vandaag lijken zijn positie en betrouwbaarheid in de PL-fractie te ondermijnen


Pertjajah Luhur (PL)-Assembleelid William Waidoe zal in het jaar 2019 besluiten nemen die hij eerder niet heeft genomen in zijn politieke carrière. Dit stelt hij in vage bewoordingen vandaag, dinsdag 1 januari 2019, in het Dagblad Suriname. 

‘Ik heb alles geprobeerd wat in mijn vermogen lag. Ik kan niet wachten op 2020 tot wanneer ik in de coalitie kom. Ik zeg dan bijna alles al wat ik moet zeggen. Maar, ik zal dingen doen in de Assemblee, hetzij het in eigen fractie, zij het in een andere fractie, zij het in dezelfde fractie. Maar, ik zal niet meer meegaan met de wind’, geeft hij aan.

Hij meent geen verkiezingen te willen winnen op basis van beloftes. ‘Als ik met daden de verkiezing moet verliezen, dan zal ik het met daden doen. Ik heb drie jaren meegelopen binnen de actieve politiek. Hoe meer je meeloopt, hoe meer je als Surinamer beseft dat welke partij dan ook komt, het zal altijd van jouw als individu afhangen wat jij voor dit land wil betekenen. Ik heb ingezien dat het beter is om te vergaan door te proberen, in plaats van niets te doen’, zegt Waidoe.

Hij zal in 2019 besluiten nemen, waarvan velen zich zullen afvragen waarom hij dat doet. Hij geeft in ieder geval aan zonder vooruit te lopen op de beslissingen, te zullen kiezen voor echte verandering. Verandering waarbij hij zal moeten kijken naar zijn eigen daden, dan wel steeds weer anderen verantwoordelijk te stellen.

Het dagblad Suriname vroeg Waidoe ook naar hoe hij zijn samenwerking met de Partjajah Luhur ziet in 2019. Hij geeft hierbij mee zijn politieke carrière te zullen afsluiten bij de PL. ‘Maar, als het niet kan, dan kan ik het ook niet dwingen. Ik bespreek mijn partij niet, maar ik blijf realistisch. Wanneer mijn huis geen thuis meer is, zal Waidoe niet degene zijn die zal opgeven. Ik zal alles binnen mijn termijn  maximaal inzetten voor het verheffen van de samenleving. Ik zal niet aan de kant zitten en niets doen’, aldus Waidoe.

De PL’er wordt al geruime tijd getipt te zullen overstappen naar de Nationale Democratische Partij (NDP). Dit is de eerste keer dat Waidoe, ondanks niet specifiek, maar in eigen woorden dichterbij de geruchten staat. Hoewel hij zich nog niet concreet over uit, blijkt ook zijn partij niets over de geruchten te willen zeggen, nu door hemzelf gevoed. En, zijn opmerkingen vandaag lijken zijn positie en betrouwbaarheid in de PL-fractie te ondermijnen....

BEP: 'Suriname is nooit zo dichtbij oplossing van grondenrechtenvraagstuk geweest'

BEP werkt aan versnellen agrarische ontwikkeling in het binnenland 'Als al het vuurwerk is afgeschoten en het rook is opgetrokken en we weer nuchter zijn na zoveel eten en drinken, dan staan we als Surinamers weer voor dezelfde uitdagingen: Samen Suriname vooruit brengen. Die uitdaging is des te groter voor kwetsbare groepen die vanwege allerlei omstandigheden minder kansen hebben dan anderen. We denken daarbij onder andere aan vrouwen, kinderen, studenten, en de gemeenschappen in het binnenland. Decennialang zijn deze groepen systematisch blijven haken in een waan dat zij het niet kunnen maken zonder de onvoorwaardelijke steun van de overheid. 

De partij voor Broederschap en Eenheid in Politiek (BEP) verwerpt die gedachtegang en roept de totale binnenlandse gemeenschap en alle andere groepen met minder kansen op om mee te gaan met nieuwe trend die leidt naar nieuwe kansen door economische zelfstandigheid. Grijpt u de mogelijkheden aan om samen de kansen te benutten die 2019 u brengt. 

De agrarische sector biedt haast onuitputtelijke mogelijkheden om de verdiencapaciteit van gezinnen en groepen mensen zodanig te veranderen, dat ze kunnen geraken uit de vicieuze cirkel van armoede. Sinds kort maakt de regering van de Republiek Suriname dienstbaar gebruik van inzichten van de BEP op dat gebied. In verschillende delen van het binnenland trekken dorpelingen al voordeel hieruit door hun traditionele agrarische kennis te verbeteren met de aangeboden nieuwe methoden van het Directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnenland. Een resultaat daarvan is de historische podosirifabriek in Marowijne. Ongeveer veertig podosiri-boeren hebben er een contract dat afzet van al hun producten garandeert. Meer dan honderd anderen zoeken ook aansluiting. 

Maar, de ideeën van de BEP om de agrarische ontwikkeling in het binnenland te versnellen zorgt ook voor grote interesse en mogelijkheden in de teelt en export van gember, peper, paprika, en andere gewassen. Het uitgangspunt is dat de overheid helpt zoeken naar afzet, en daarna een bijdrage levert bij verhoging van de productie en de kwaliteit. 

Vanwege de historische ontwikkeling en samenloop van omstandigheden in Suriname, hebben de inheemsen en tribale volken een bijzondere binding met de gronden die zij eeuwenlang bewonen. De BEP begrijpt en ondersteunt de onvermoeide strijd van deze groepen om in lijn met de internationale ontwikkelingen en met inachtneming van de Surinaamse wetten hun rechten op deze gronden wettelijk te erkennen. 

Wij ondersteunen het proces dat recentelijk in gang is gezet door de minister van Regionale Ontwikkeling, minister Edgar Dikan. Laten wij als land en als binnenlandse gemeenschap deze kans met beide handen aangrijpen, en daarmee een nieuwe weg inslaan. Suriname is nooit eerder zo dichtbij geweest van een oplossing van het grondenrechtenvraagstuk, laten wij dit samen doen en voor eens en altijd oplossen. Hoewel wij vinden dat de gemeenschappen in het binnenland zichzelf economisch moeten en kunnen verzelfstandigen, pleiten wij in deze fase nog voor volop aandacht vanuit de centrale overheid. 

De gedachte van de BEP om die aandacht te vergroten en te specialiseren heeft ingang bij de overheid en manifesteert zich onder meer in de instelling van twee directoraten: Directoraat Duurzame Ontwikkeling Inheemsen in Suriname en Duurzame Ontwikkeling Afro Surinamers Binnenland. Maakt u maximaal gebruik van de mogelijkheden die deze instellingen bieden. Laat u als dorpsgemeenschap omstandig informeren over de mogelijkheden om collectief nuttig gebruik te maken van de gemeenschapsbossen rondom uw dorp. Enkele dorpen hebben dat gedaan en voeren thans grote ontwikkelingsprojecten uit, zonder steun van de overheid. 

Laten we in het nieuwe jaar meer naar elkaar toe groeien, samenwerken aan goede dingen en 2019 maken tot een jaar van samen kansen benutten.'

Etnel (NPS): 'De staat moet met een oplossing komen voor occupanten Sunny Point'

'Ze kregen van één op andere dag te horen dat ze hun plek moeten opgeven voor een weg'

'Men doet dit om pesterig te zijn, er is geen dringende noodzaak om een weg aan te leggen'


De ontruiming te Sunny Point, afgelopen weekend, zo kort voor de jaarwisseling, wordt door volksvertegenwoordigster Patricia Etnel (NPS) ten zeerste betreurd. 'Tijdens de mofojari bereiden mensen zich geestelijk voor op het nieuwe jaar. Zulke veranderingen verwacht je niet in deze periode. Dit maakt de zaak extra pijnlijk. De mensen kregen van de één op de andere dag te horen dat ze hun plek moeten opgeven voor een weg die aangelegd moet worden.'

De volksvertegenwoordigster heeft zich afgelopen zaterdag tijdens de ontruiming persoonlijk georiënteerd en komt tot de conclusie, dat er op dit moment geen dringende noodzaak is om een weg aan te leggen. Volgens haar doet men dit ‘om pesterig te zijn’. ‘Vooral omdat de ontruiming zo vlak na kerst en kort voor de jaarwisseling plaatsvindt’, valt bij Etnel niet in goede aarde, zo schrijft het Dagblad Suriname maandag 31 december 2018.

'Occupatie is niet goed, maar de mensen wonen daar al jaren en moet de staat dus met een oplossing komen.' De parlementariër verwijst naar oplossingen die eerder ook zijn gevonden voor Pontbuiten, Sunny Point en Helena Christina in de periode van regering Venetiaan. De occupanten hebben niet stilgezeten.

Rubia van Dracht, die de groep vertegenwoordigt, heeft samen met andere occupanten vier jaren terug een bezoek gebracht aan De Nationale Assemblee, waar de groep alle noden voorlegde aan de NDP-parlementariër André Misiekaba. Maar, de situatie van de mensen bleef onveranderd.

Patricia Etnel vindt dat de doorverwijzing naar de districtscommissaris niet de juiste weg is, aangezien de dc beperkte bevoegdheden heeft om een oplossing in deze zaak te brengen. 'Dit probleem zou de regering moeten oplossen, net zoals dat in het verleden ook al is gebeurd', aldus Patricia Etnel.

Eigenaar Jimmy Dassasing, eigenaar van het terrein, zegt dat het niet zijn bedoeling is om alles zomaar met de grond gelijk te maken. 'Er worden geen huizen tegen de vlakte geslagen. We zijn al drie weken bezig en alleen de houten huizen die op de aan te leggen weg komen, zijn afgebroken. Bovendien woonde niemand in die huizen.'

De ondernemer zegt, dat de mensen in de gelegenheid zijn gesteld om de kavels te kopen.

Rubia van Dracht stelt namens de bewoners dat de mensen daar het geld niet voor hebben en een terrein van de overheid willen of dat de overheid de eigenaar een andere locatie toewijst. Dassasing zegt in afwachting te zijn van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie dat bepaalt of de mensen die op zijn terrein een betonnen woning hebben gebouwd over een bouwvergunning beschikken.

'Bepaalde woningen zijn op twee kavels gebouwd. We hebben geen enkele woning afgebroken', benadrukt Dassasing. 'We hebben integendeel voor de mensen een regeling dat ze in aanmerking kunnen komen voor een perceel en het verspreid over meerdere jaren kunnen aflossen', aldus Dassasing.

Somohardjo (Pertjajah Luhur): 'Suriname staat nu door vele drugsvangsten bekend als drugsstaat'

PL-leider maakt zich ook zorgen over toename van aantal casino’s

'Als je op dit moment bang ben om op straat te gaan, wacht dan rustig op de dag van de verkiezingen'


Voorzitter Paul Somohardjo van de Pertjajah Luhur (PL) maakt zich zorgen over de drugsvangsten waarmee Suriname afgelopen jaar geconfronteerd is. Hij noemt onder meer de duikbootzaak en zegt dat Suriname mede daardoor nu bekend staat als een drugsstaat. De PL-leider maakt zich ook zorgen over de toename van het aantal casino’s. Het gaat niet alleen om de grote, maar ook de winkelcasino’s floreren en dat brengt de economie ook naar beneden, vindt hij. 

'Maar, in elk geval lijkt Suriname op een doorvoerland van drugs, en gelukkig dat die drugs naar Amerika en Europa gaan, want als dat niet zo was, dan zou het nog erger worden. Want nu heb je nog extra toezicht van de Amerikanen en Europeanen. In Suriname kan bijna niemand je wat doen. Want je wordt beschermd, maar het moment dat je buiten de grenzen van Suriname komt, wordt je wel gepakt', zegt hij vandaag, dinsdag 1 januari 2019, op Starnieuws.

De politicus vraagt aandacht voor het positieve dat Suriname biedt. In vergelijking met andere landen zijn er geen natuurrampen, zoals Indonesië die kent met aardbevingen. 'Wij zijn de Almachtige dankbaar dat wij gespaard zijn daarvoor. We maken ons wel zorgen over bedrog en fraude, maar de Almachtige heeft ons weten te beschermen. Maar, ik weet niet of zo door blijft, want ik ken ook een situatie in de jaren '80 waarin wij de avondklok en al die dingen hebben meegemaakt en ik hoop niet dat die tijd terug komt', uit Somohardjo zijn bezorgdheid.

Hij zegt dat het volk in 2020 goed moet nadenken over de keus die het maakt. 'Ik zeg altijd, als het volk dit zo wil hebben, dan moet dat maar. Want zoals het gezegde luidt, elk volk krijgt een regering die het verdient.'

Somohardjo is van oordeel, dat het volk dit alles accepteert en niet durft te protesteren, omdat de meeste ambtenaren zijn en bang zijn voor rancune. Hij maakt een vergelijking met Frankrijk, waar zware protesten over de verhoging van de benzineprijs resultaten hebben afgeworpen. Zo ook in Brazilië.

'Maar, in Suriname heeft men een andere houding. Daarom zeg ik ook, als de mensen ons steeds weer voor de gek houden, waarom hen ook niet op de dag van de verkiezing voor de gek houden? Mensen belazeren is niet mijn attitude, maar om te overleven en om eruit te komen, om je kind te redden, dan is dat wel nodig. Als je op dit moment bang ben om op straat te gaan, bang om geen pakketten meer te krijgen, je bent bang dat je geen bevordering krijgt, je bent bang dat er aan rancune wordt gedaan, wacht dan rustig op de dag van de verkiezingen.'

Politieman in uniform loopt op slippers....

'Handeling in strijd met het Reglement Algemeen Politie'


Agent van politie S.A., gekleed in uniform, is vrijdag gezien in een supermarkt met slippers aan zijn voeten in plaats van het voorgeschreven schoeisel. De politieman is te werk gesteld in Nickerie en was op die bewuste dag in verband met zijn bevordering naar Paramaribo, zo weet maandag 31 december 2018 het Dagblad Suriname te berichten.

In de wagen trok hij zijn schoeisel uit en trok slippers aan. In die uitrusting begaf hij zich naar de winkel.

Volgens een politiefunctionaris wordt deze politieman in gebreke gesteld. Het is in het Reglement Algemeen Politie aangegeven hoe een politieambtenaar gekleed moet gaan. ‘

'Handelingen in strijd met dit reglement leveren een ernstig plichtverzuim op. Hij kan op basis hiervan tuchtrechtelijk worden gestraft’, zegt de politie.

Nieuwjaarsrede van VHP-voorzitter Santokhi: 'Het is duidelijk dat regering vermogen mist land uit de crisis te halen'

'De VHP is er nog om het land uit de crisis te halen, we gaan hoop blijven geven aan het volk'

'Ramkoers regering kan alleen worden omgezet naar de oranje koers, door in 2020 de VHP het volledige mandaat te geven'


'Landgenoten, 

'Als VHP voorzitter wil ik stilstaan bij het tragische bootongeval van de afgelopen week waarbij 11 personen zijn omgekomen. Het tragische bootongeval ging als een schok door de wereld. De samenleving werd overmand door verdriet. Niet alleen voor de samenleving is dit een zware klap maar ook voor de VHP, het gaat om mensen, het gaat om 11 Surinamers. De VHP is inmiddels gestart met een interne ondersteuningsactie om de nabestaanden van het bootongeval waar het nodig is, de helpende hand te bieden. Naast de interne ondersteuningsactie is de VHP ook gestart met een landelijke ondersteuningsactie. Deze landelijke ondersteuningsactie heeft als motto: elk varend schoolkind een zwemvest. Als partij weten wij dat het niet eenvoudig is om de nabestaanden troost te geven, maar door hulp te bieden kunnen we het verlies van hun dierbaren wat draaglijker maken. 

Naast de slachtoffers van dit bootongeval willen we als partij ook de slachtoffers van de piraterij van eind april 2018 memoreren. De VHP wenst alle nabestaanden heel veel sterkte met het verlies van hun dierbaren. 

Het jaar 2019 heeft zijn intrede gedaan, gelukkig maar, want 2018 was voor grote delen van de samenleving een rampspoed. Ik ga niet benoemen wat in 2018 allemaal verkeerd is gegaan. Donkere wolken pakken zich samen boven Suriname. Het was ook het jaar dat heeft duidelijk gemaakt dat ons land toe is aan verandering. Het is duidelijk dat deze regering het vermogen mist om ons land uit de crisis te halen. Alhoewel velen geen hoop meer hebben, zie ik als voorzitter van de VHP de toekomst hoopvol tegemoet, omdat de VHP er nog is om het land uit de crisis te halen. We gaan hoop blijven geven aan het volk. We hebben 28 zetels nodig om het land uit de crisis te halen. 

We moeten nu een andere koers gaan varen, een nieuwe, inspirerende visie. Bovenal is ons land toe aan nieuw en vooral betrouwbaar leiderschap. Leiders die niet met zichzelf bezig zijn, maar met u, de burger. Dat wordt voor de VHP dan ook de belangrijkste boodschap, het gaat om u, de burgers van dit mooie land, die tot nu toe in steek zijn gelaten. 

We gaan 2019 in met de energie die we hebben gekregen van velen die zich hebben aangesloten bij de Orange Movement, die de VHP is gestart. Een onomkeerbare beweging die Suriname wil opbouwen, Suriname gaat redden. 

De regering zal uiteraard ook dit jaar net als de voorgaande jaren haar loftrompet afsteken over haar eigen gevoerd beleid. De regering en velen anderen zullen in 2019 komen met beloftes, populistische maatregelen en cadeautjes om slechts stemmen te zoeken bij het volk. Neem alles wat u krijgt, maar kies voor een nieuwe toekomst, kies voor nieuw bestuur; kies voor de Orange movement. 

De VHP zal doorgaan met bewustmaken van het volk: 
om goede keuzes te maken; om projecten uit te voeren voor duurzame ontwikkeling; trainingsprojecten: 
productie stimulerende projecten;
 hoop blijven geven aan het volk; 
VHP is de nieuwe hoop voor velen; 
VHP zal constant voor het volk opkomen. 

De VHP denkt niet in termen van regeertermijn, maar we denken aan de volgende generatie. Hierin zal de VHP zich onderscheiden van de rest, de partij van hoop, de partij die het land uit de crisis kan halen; de partij van uw redding, uw toekomst. Suriname is een mozaïek van culturen, de bromtji dyari, waarin iedereen met elkaar verbonden is. En daarin zit de kracht van de samenleving om zich verder te ontwikkelen. 

De VHP is de partij voor een nieuw perspectief, de partij voor een hoopvolle toekomst. Binnen onze partij zie ik een toenemend aantal jonge mensen actief worden. Vrijwel elke dag sluiten nieuwe personen zich aan, omdat ze geloof hebben in de nieuwe koers van de VHP en zich thuis voelen bij de Orange Movement. Soms zichtbaar, soms in stilte op de achtergrond. We zijn u allen die ons zo steunen, zeer erkentelijk! Ook in het nieuwe jaar zult u ons regelmatig ontmoeten. In het veld, tijdens Meet The People campagnes en via slimme projecten die de VHP ook in 2019 zal starten. Initiatieven die laten zien dat het anders kan en ook anders moet. Niet door met pakketten en geld te strooien, maar door kennis en kunde te delen en respect te tonen voor elkaar. 

De ramkoers van de huidige regering kan alleen worden omgezet naar de oranje koers door in 2020 de VHP het volledige mandaat te geven. De oranje koers waar het volk naar verlangt, de oranje koers die de mensen hoop en hernieuwd vertrouwen in de toekomst zal geven. Als partij zijn wij verantwoordelijk voor de toekomst van de volgende generatie, die overtuiging hebben we als partij. 

Ik heb als voorzitter van de VHP vaak gezegd, als er iets is waarin wij geloven, dan is het dat wij het land Suriname gaan redden. En dat is de grote opdracht. 

Ik nodig u allen uit zich aan te sluiten bij de Orange- Movement, zodat we samen met uw hulp en met steun van onze Schepper, Suriname redden en iedereen weer een echte kans te geven. Toekomst maken we samen!

Namens de VHP wens ik u allen een gelukkig, vruchtbaar, maar bovenal een gezond 2019 toe.

Chan Santokhi'

Bromfietser dodelijk aangereden dodelijk aangereden op de Oude Charlesburgweg

51-Jarige bromfietser Ramchandar Chedie zou zig-zag op weg hebben gereden


De 51-jarige bromfietser Ramchandar Chedie is in de vroege ochtend van maandag 31 december 2018 dodelijk aangereden door een personenauto op de Oude Charlesburgweg, zo bericht het Korps Politie Suriname. 

De bromfietser reed vanuit de richting van de Ringweg, terwijl de automobilist in tegenovergestelde richting reed.

Volgens verklaring van de 52-jarige automobilist reed de bromfietser op een gegeven moment zig-zag over de Oude Charlesburgweg. Hij week uit naar de rechterzijde om een aanrijding te voorkomen, maar de bromfietser kwam weer op zijn rijhelft waardoor hij de bromfietser aanreed.

De bromfietser overleed ter plaatse. Een ingeschakelde arts stelde de dood vast. H

Dronken agent belandt met motorfiets in trens te Zeedijk..... - Zoveelste agent in de fout

Politieman verliest controle over zijn motorfiets


Een politieman in Nickerie is afgelopen weekend betrokken geraakt bij een verkeersongeval te Zeedijk. Uit het politieonderzoek blijkt, dat de agent onder invloed van alcohol verkeerde, aldus het Dagblad Suriname maandag 31 december 2018.

Hij verplaatste zich op een motorfiets. Op een bepaald moment verloor hij de controle over de besturing en belandde met de motorfiets in de trens.

Als gevolg hiervan heeft hij vermoedelijk een beenfractuur opgelopen. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.

Uitslaande brand legt winkel van Chiu Hung in centrum Paramaribo in de as

Oorzaak van de brand is vooralsnog onbekend


Het nieuwe jaar in is begonnen met een uitslaande brand in het centrum van Paramaribo. Het bekende winkelpand van Chiu Hung, op de hoek van de dokter Sophie Redmond- en Zwartenhovenbrugstraat, is afgebrand. De brand begon iets na middernacht.

Volgens Starnieuws vandaag, dinsdag 1 januari 2019, stonden belendende gebouwen ook in brand. Een van de panden is ingestort. De brandweer vroeg omstanders om verder te gaan staan, omdat de situatie zeer gevaarlijk was. De brand zou rond kwart over twaalf zijn uitgebroken in het gebouw van kledingzaak Tulipani, zo meldt de Ware Tijd.Om vier uur vanochtend was de brandweer nog met man en macht bezig om de brand onder controle te brengen. Het gebouw van Chiu Hung is volledig ingestort door de brand, de mogelijkheid dat ook het Tulipani-pand het zou begeven was zeer reëel.

Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie heeft persoonlijk poolshoogte genomen. Het gebied is afgezet om de veiligheid te waarborgen. De oorzaak van de brand is nog onbekend.


Nieuwjaarstoespraak president Bouterse: '3 Januari dag van nationale rouw'

'Regering begint met spoed met het baggeren van de Surinamerivier'.....


President Desi Bouterse is zijn Nieuwjaarsrede begonnen met het tragische bootongeluk op de Coppenamerivier waarbij zeker tien mensen, mogelijk elf - berichten spreken elkaar tegen - zijn verdronken. Een vrouw zou nog worden vermist. Maar, tot heden, dinsdag 1 januari 2019, zijn de autoriteiten nog niet in staat gebleken een lijst met namen van de slachtoffers te publiceren.

'De regering heeft besloten om 3 januari uit te roepen tot een dag van nationale rouw. Laten wij allen bidden voor de nabestaanden', zegt Bouterse in zijn jaarstoespraak via televisie en radio. 'Na de kerstdagen in een vreugdevolle sfeer doorgebracht te hebben, wordt Suriname aan de vooravond van 2019 opgeschrikt door een tragisch bootongeluk. De regering en de gemeenschap hebben onmiddellijk eerste hulp geboden om te redden, wat te redden was en om het leed te verzachten.'Bouterse kondigde verder onder andere aan, dat de regering met spoed zal beginnen met het baggeren van de Surinamerivier. 'Op economisch gebied zal door het baggeren van deze rivier, het weer mogelijk worden om schepen, die onze haven geruime tijd niet meer konden bereiken, binnen te loodsen.'

'Een van de directe voordelen van het baggeren van de vaargeul is dat de tarieven voor het zeetransport van goederen verlaagd zullen worden, hetgeen verlaging van de consumentenprijzen als gevolg zal hebben, meent de president. De regering was van plan de Suriname- en Nickerierivier in 2018 te baggeren. Ook het baggeren van het Saramaccakanaal wordt op infrastructureel en ook op sociaal-maatschappelijk vlak aangepakt.'

'Het direct effect hiervan zal zijn dat de wateroverlast in Paramaribo en Wanica wordt teruggedrongen. Het hemelwater zal sneller zijn weg terugvinden naar het kanaal en de wateroverlast blijft hierdoor beperkt. Bij zware regenval bestaat door slechte of verouderde irrigatie nog steeds het risico dat het water blijft staan op de landbouwgronden. Het is daarom onvermijdelijk dat het waterpompenproject wordt uitgevoerd, zodat de afwatering en de irrigatie van landbouwgronden goed gereguleerd worden.'