maandag 23 april 2018

Jairam stapt op als voorzitter van de Politieke Vleugel van de FAL

Jairam en andere kopstukken richten PV-2020 op


Soedeshchand Jairam stapt op als voorzitter van de Politieke Vleugel van de FAL (PVF). Ook andere kopstukken hebben zich uitgeschreven uit de PVF. Zij zullen hun activiteiten continueren via PV-2020 in oprichting. 

Jairam deelt mee, aldus Starnieuws maandag 23 april 2018, dat de PVF alleen actief is in Nickerie en deels in Saramacca, waardoor de partij vanaf 2010 dan ook alleen in deze twee districten kan deelnemen aan verkiezingen.

Op weg naar de verkiezingen van 2020 zijn de structuren van de partij in Nickerie en Saramacca de laatste maanden bezig geweest met voorbereidingen. Een belangrijk deel van de kernen is inmiddels geactiveerd.

Terwijl de achterban van de partij woonachtig is in Nickerie en Saramacca, zijn veel leden van het hoofdbestuur en adviesraad gevestigd in Commewijne en Paramaribo. Er ontstaat vaak stagnatie in het werk, omdat de standpunten van die hoofdbestuursleden niet in overeenstemming zijn met die van de achterban (die in Nickerie en deels in Saramacca woonachtig zijn), zegt Jairam.

De hoofdbestuursleden woonachtig in Nickerie inclusief de voorzitter en de structuren van Nickerie en Saramacca hebben afscheid genomen van de PVF.

De brief van opzegging is ondertekend door,
Jairam S. – voorzitter en coördinator ressort Nw. Nickerie;
Tjikoerie B - hoofdbestuurslid en coördinator ressort Henar;
Jainullah R - hoofdbestuurslid en coördinator ressort oost;
Jagan R. – afdelingsbestuurslid;
Seetal A. – coördinator ressort Wageningen;
Pahladsingh D.- afdelingsbestuurslid;
Goeptar – coördinator Jarikaba;
Sadhoe S. – lid adviesraad en
Read E. – lid adviesraad.

Asabina (BEP) vindt verbod op pre-electorale partijcombinaties geen slecht idee

'Men kijkt niet eens of ideologieën van samenwerkende partijen in dezelfde richting wijzen'


Ronny Asabina, voorzitter van coalitiepartij Broederschap en Eenheid in de Politiek (BEP), vindt dat rationeel gekeken moet worden naar het advies van de Presidentiële Commissie Evaluatie Kiesstelsel om pre-electorale combinaties te verbieden. 

'Als we de zaak rationeel bekijken, dan zou elk partij die met een bepaald doel, ideologie en ontwikkelingsvisie is opgericht dit moeten kunnen verkopen aan het kiezersvolk. Hierna zou het kiezersvolk zich op basis hiervan moeten uitspreken over zo'n politieke organisatie. In Suriname zien wij juist, dat politieke partijen worden opgericht en ze gelijk uitkijken naar partners voordat zij hun bestaansrecht zelf hebben bewezen. Men kijkt niet eens of de ideologieën van de samenwerkende partijen in dezelfde richting wijzen', zegt Asabina maandag 23 april 2018 in het Dagblad Suriname.

De BEP-leider stelt, dat Suriname nagenoeg geen politieke organisaties heeft met een duidelijke ideologie, waardoor velen de pre-electorale combinatievorming gebruiken om alsnog de eindstreep te halen. Het is de NDP die voorgesteld heeft om artikel 7 van de Kiesregeling zodanig te wijzigen, dat het deelnemen van pre-electorale combinaties aan de verkiezingen niet langer mogelijk is.

Asabina voert aan. dat de BEP als coalitiepartner reeds voor de indiening van het eindverslag van de presidentiële commissie door president Desi Bouterse hierover op de hoogte was gesteld over deze voorgestelde wijziging. Afgesproken is dat deze kwestie ook in coalitieverband verder besproken zal worden.

De BEP-voorzitter benadrukt, dat zijn partij minstens vijf concrete voorstellen bij de presidentiële commissie heeft ingediend. Een van deze voorstellen is de afschaffing van de 1 procent-regeling die staat in de Kiesregeling. Om nu aan de verkiezingen mee te doen, moet elke partij ten minste 1 procent van het aantal kiezers in Suriname als lid hebben geregistreerd. 'Wij zien dat dit in de praktijk niet werkt', zegt Asabina.

Volgens de politicus is ook voorgesteld om een financiële injectie vanuit de overheid te geven aan politieke organisaties die deel wensen te nemen aan de verkiezingen. Indien zo een partij geen zetelwinst haalt, moet dit geld terug worden betaald. 'Hiermee zullen zaken als corruptie binnen partijen verminderd kunnen worden en zullen financiële bonzen geen invloed kunnen uitoefenen op het regeringsbeleid.'

Asabina zegt, dat zijn partij de zaak vooralsnog nuchter bekijkt en de eindbeslissing overlaat aan De Nationale Assemblee.

'Als het vormen van pre-electorale combinaties verboden zal worden, zal dat in het parlement moeten gebeuren bij de wijziging van een conceptwet. Hij kijkt vooral uit naar de discussie over de financiële injectie. Natuurlijk moeten wij goede checks and balances hebben bij het verstrekken van deze injectie, dus de overheid moet hierin versterkt worden. Anders heeft het geen zin, want dan gaat een ieder een partij oprichten om alleen aan deze injectie te komen', aldus Asabina.

Volgens hem moet een discussie op gang worden gebracht om zaken als pre-electorale combinaties, de hoogte van de injectie en de controlemechanismen te bepalen.

Nationaal Informatie Instituut brengt 'fake news' met Coproco tori

Coproco kokosolie waarschijnlijk helemaal niet de beste van de wereld....En daarom hebben heeft/had Suriname Mirror op geen enkele wijze aandacht besteed aan het 'fake news' van het Nationaal Informatie Instituut, NII! Immers er waren zoveel onjuistheden en leugens in het NII-bericht en tot dat inzicht is vandaag, maandag 23 april 2018, kennelijk ook de Ware Tijd gekomen. Overigens in een slap aftreksel van onderstaand artikel van 20 april in De West!!!

Op het internet was en is niets te vinden over de wonder kokosolie van Coronie.....

Toch werd het klakkeloos door media overgenomen, zonder vragen te stellen, zonder na te denken. Ook op 19 april door de Ware Tijd! De redactie vond het toen niet nodig om zaken te verifiëren.  En dat geldt ook voor:
GFC Nieuws
Suriname Herald
Waterkant.net
Dagonline.nl

http://dagbladdewest.com/2018/04/20/onduidelijkheid-omtrent-surinaamse-kokosolie-no-1-ter-wereld/

Nationaal Informatie Instituut brengt 'fake news' met Coproco tori

Coproco kokosolie waarschijnlijk helemaal niet de beste van de wereld....En daarom hebben heeft/had Suriname Mirror op geen enkele wijze aandacht besteed aan het 'fake news' van het Nationaal Informatie Instituut, NII! Immers er waren zoveel onjuistheden en leugens in het NII-bericht en tot dat inzicht is vandaag, maandag 23 april 2018, kennelijk ook de Ware Tijd gekomen. Overigens in een slap aftreksel van onderstaand artikel van 20 april in De West!!!

Op het internet was en is niets te vinden over de wonder kokosolie van Coronie.....

Toch werd het klakkeloos door media overgenomen, zonder vragen te stellen, zonder na te denken. Ook op 19 april door de Ware Tijd! De redactie vond het toen niet nodig om zaken te verifiëren.  En dat geldt ook voor:
GFC Nieuws
Suriname Herald
Waterkant.net
Dagonline.nl

http://dagbladdewest.com/2018/04/20/onduidelijkheid-omtrent-surinaamse-kokosolie-no-1-ter-wereld/

Alle zandwegen in Para afgesloten voor vrachttransport

Zwaar verkeer richt schade aan het wegdek aan

Gaat om zandwegen waarvan transporten van mijnbouw concessionarissen gebruikmakenDe districtscommissaris van Para, Armand Jurel, heeft per direct alle zandwegen waarlangs mijnbouw concessionarissen hun transporten doen, afgesloten voor vrachttransport. Het zwaar verkeer richt schade aan het wegdek en met de regenval ontstaan er enorme kuilen met modder massa. Dit tot ergernis van omwonenden die moeilijk met hun voertuig of te voet over de weg kunnen. Dit meldt het Nationaal Informatie Instituut vandaag, maandag 23 april 2018.

Buurtbewoners van de Verlengde Rijsdijk-, Groenhart-, Bijlhout-, Suralco-, Oud Copie-, Melk-, Stowel-, Room- en Maripaweg hebben geklaagd bij de districtscommissaris, dat trucks zelfs in de avond continu heen en weer rijden.

Kleine voertuigen kunnen moeilijk rijden op de slecht begaanbare weg en buurtbewoners kunnen niet te voet over de weg. Ook de schoolbus en de staatsbus kunnen de weg niet in vanwege de slechte staat daarvan.

Jurel is genoodzaakt per heden over te gaan tot stopzetting van zandtransport zodat de bewoners geen verdere last ondervinden van de gevolgen van een onbegaanbare weg.

Met de transporteurs van zand zullen besluiten worden genomen die moeten leiden tot een ordelijk onderhoudssysteem. De Civiel Technische Dienst (CTD) van Para, de Politie en de Geologisch Mijnbouwkundige Dienst (GMD) zijn in overleg om te komen tot een model voorwaarden document waarin transport afspraken zijn gemaakt.

SPBA heeft productief onderhoud met LVV-minister Soerdjan

'Bewindsman zegt toe de meest dringende problemen aan te pakken'

SPBA legt breed scala van problemen rijstboeren op  bord van Soerdjan


De Surinaamse Padieboerenassociatie (SPBA) heeft zaterdag een productief onderhoud gehad met de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Lekhram Soerdjan, tijdens zijn werkbezoek aan het rijstdistrict Nickerie, zo schrijft het Dagblad Suriname vandaag, maandag 23 april 2018. 

Volgens bestuursvoorzitter Harrynannan Oemraw heeft de bewindsman toegezegd de meest dringende problemen aan te pakken. Eén daarvan is de opschoning van de kanalen. Dit zal binnen korte tijd plaatsvinden. ‘We begrijpen dat de minister niet alles in een keer zal doen. We moeten hem ook de ruimte daartoe geven.’

De SPBA heeft haar knelpunten ook voorgehouden aan de LVV-minister. Eén daarvan is het verruimen van het zaaischema. Aanvankelijk zou de inzaai vanaf 1 mei tot eind juni plaatsvinden. Maar er is om verruiming gevraagd om te voorkomen dat de padieschuren gekenmerkt worden door overschot aan padie. ‘En hierdoor gaat de prijs van padie ook omlaag. We hebben een halve maand tot een maand verruiming gevraagd’, aldus Oemraw.

Ook het doorsteken van de dam, met als gevolg dat de kleine rijstboeren in Middenstandspolder en Wageningen een gebrek aan irrigatiewater hadden bij de inzaai, is aan de orde gebracht. Dit is onder toeziend oog van de dienstdoende leiding van het rayon gebeurd door een rijstexporteur. Vooral tegen deze achtergrond hebben de rijstboeren van bovengenoemde gebieden graag dat de leiding van het rayonbestuur vervangen wordt. Deze rijstboeren hebben dit middels een brief kenbaar gemaakt aan het bestuur van de SPBA.

Volgens Oemraw heeft dit wanbeleid er zorg voor gedragen dat de rijstboeren in deze regentijd nog padie aan het oogsten zijn. Door de neerslag hebben zij ontzettend veel problemen. De oogst is ernstig in gevaar. Komt nog bij kijken de extra kosten die in rekening worden gebracht voor het vervoer van de afgeoogste padie vanaf de modderige dam naar het geasfalteerd wegdek. ‘Het betekent een heel groot verlies. Ik denk dat we niet meer dan 2.500 ton padie binnen gaan kunnen brengen.

Ook de opkoopprijs van padie is punt van gesprek geweest. Hierbij heeft de SPBA vooral aangegeven dat zij heel graag met de opkopers en verwerkers willen onderhandelen voor een gunstige padieprijs voor alle actoren. Afgesproken is om na een maand weer een gesprek te hebben met de LVV-minister.

VHP start werving kandidaten voor volksvertegenwoordigende organen

Kadertraining op regionaal- en districtsniveau begint binnenkort, voor Assemblee start later

VHP op weg naar regeerverantwoordelijkheid vanaf 2020


De Vooruitstrevende Hervormings-Partij(VHP) is gestart met de procedure van werving van kandidaten voor volksvertegenwoordigende organen op Assemblee-, regionaal- en districtsniveau, middels kadertrainingen. Deze procedure heeft als doel een kwalitatief hoogwaardig werving- en effectief selectieproces en is een besluit van het Congres. Het Congres heeft ook het trainingstraject goedgekeurd voor partijkader, volksvertegenwoordigende- en bestuurlijke organen. 

De kadertraining op regionaal- en districtsniveau zal binnenkort van start gaan, terwijl de kadertraining op Assemblee niveau op een latere tijdstip van start gaat. 

De kadertraining heeft een landelijk karakter, eenieder mag zich aanmelden voor zowel de theoretische als de praktische training. 

Alle Surinamers, dus ook van het verre binnenland, worden in de gelegenheid gesteld om deze politieke kadertraining te volgen. De werving van kandidaten geschiedt op een eerlijke, transparante en democratische manier. 

De doelstelling van deze kadertraining is het bijbrengen van basis kennis en vaardigheden aan de leden van de Partij zodat zij op een verantwoorde wijze kunnen functioneren binnen de partijstructuren en een optimale bijdrage kunnen leveren aan het invullen van politiek bestuurlijke functies. Dus de juiste personen binnenhalen voor de juiste plek. 

Om deel te kunnen nemen aan de kadertraining wordt er gebruik gemaakt van een aanmeldingsformulier. In het aanmeldingsformulier is duidelijk aangegeven, aan welke criteria een trainee moet voldoen. De profielen zijn in het aanmeldingsformulier helder en duidelijk beschreven. 

Het aanmeldingsformulier voor de kadertraining kan opgehaald worden op het VHP secretariaat of Jnan Adhin Kennis Instituut in de Olifant. 

De trainees kunnen de kadertraining in hun eigen district volgen maar ze kunnen die training ook volgen bij het Jnan Adhin Kennis Instituut van de VHP in Paramaribo. Naast deze kadertraining zullen de trainees ook ingezet worden voor diverse politieke activiteiten van de VHP, waarbij de trainees de inzichten van de partij moeten toepassen in de praktijk. 

Met dit kader zal de VHP zich klaarmaken voor de regeerverantwoordelijkheid in 2020. 

VHP

Adviseur bij relatieproblemen op SRS Gordon Mac Donald nu zelf mikpunt van 'disussie'

(Bron foto: Facebook/Mac Donald)
Mac Donald niet blij met video op social media waarin hij zich bevredigd

'Ik ben man en ik ga geen schuld van me afschuiven, ik trek zelf het boetekleed aan'

 
'Het is lastig. Deze film is in vertrouwen gemaakt en was absoluut niet voor derden bedoeld', zegt Gordon Mac Donald vandaag, maandag 23 april 2018, in de Ware Tijd, daarmee zijn ongenoegen uitend over de korte opname die op social media de ronde doet waarin hij zich bevredigd. 

'Desalniettemin ben ik fout geweest. Ik verontschuldig me aan de gemeenschap en doe een beroep op anderen om dit niet te doen', zegt Mac Donald.

Hij voegt daaraan toe dat het filmpje niet een is van nu. 'Wie goed kijkt zal zien dat mijn haar nu een stuk grijzer is dan toen. Daarop heeft niemand gelet.' Volgens hem is de video een van bijna acht tot negen jaar terug.

Mac Donald heeft wel een vermoeden wie het filmpje verspreid heeft, maar daarop wil hij niet ingaan. 'Ik ben man en ik ga geen schuld van me afschuiven. Ik trek zelf het boetekleed aan.'


Mac Donald, die vaak heeft deelgenomen aan het Evergreen Songfestival en een bekende radiopersonage is die advies geeft bij relatieproblemen in het bekende radioprogramma 'Time For Lovers' op SRS geeft toe dat hij heel veel verwijten naar zijn hoofd geslingerd krijgt.

'Maar, ik was niet bezig met iets dat volgens de wet niet mag. Het was geen kind of dier met wie ik bezig was. Het was een volwassen vrouw van bijna zestig toen.'

Girjasing (VHP): ‘Is een hospitaal bouwen zo gemakkelijk als een warung opzetten?'

'Het is policy van regering om voornemens te blijven accentueren, om aandacht van realiteit te verwijderen'


Minister Antoin Elias van Volksgezondheid kondigde onlangs aan, dat er een drietal hospitalen in Coronie, Saramacca en Commewijne zal worden opgezet. Het streven is volgens de minister om vóór het eind van het jaar dit te realiseren. Het hospitaal te Coronie moet vóór eind september zijn deuren openen. 

VHP-Assembleelid Shailendra Girjasing gelooft echter niets van dit verhaal van de minister. Het is volgens hem altijd een mooi streven van nieuwe ministers om dit soort mooie verhalen te vertellen, maar zij kijken niet naar de bestaande problemen. Girjasing is het dus niet eens, dat de gezondheidszorg in het land er goed voor staat.

'De dienstverlening naar de burgerij toe laat gewoon te wensen over. Er zijn inderdaad een heleboel plannen. Het is echter policy van de regering om voornemens te blijven accentueren, om de aandacht van de realiteit te verwijderen. Op Commewijne is de medische dienstverlening bijzonder slecht. Er zijn geen medicijnen. Als er medicijnen zijn, weten mensen niet als ze wel of niet mogen of moeten betalen. Laat de minister dus eerst ervoor zorgen dat de bestaande infrastructuur goed komt. Op Ellen hebben wij een bestaand ziekenhuis. Waarom komt men daar niet renoveren? Is het zo op te zetten? Is een hospitaal bouwen zo makkelijk als een warung opzetten? Is er wel onderzoek gedaan om tot dit besluit te komen?', vraagt Girjasing zich vandaag, maandag 23 april 2018, af in het Dagblad Suriname.

Hij vraagt zichzelf uiteindelijk af of het zinvol is om de bestaande faciliteiten niet optimaal te kunnen inzetten, maar wel plannen te hebben voor nieuwe faciliteiten.

Daarnaast is opmerkelijk, dat de genoemde intentie nergens op de begroting van de regering voor het dienstjaar 2018 is opgenomen. In beginsel is dit een stap buiten het boekje, dat door het parlement is geaccordeerd.

Gepensioneerde brandweerlieden richten eigen belangenvereniging op

(Bron foto: Eigen foto Suriname Mirror)
Gepensioneerden beklagen zich over stiefmoederlijke behandeling door de overheid

- 'De brandweerleiding gaat niet goed om met gepensioneerden'
- 'We worden behandeld als een afgewerkte dweil en dat doet pijn, we zijn aan ons lot overgelaten'


Gepensioneerde brandweerlieden komen binnenkort met een eigen belangenvereniging. Zij voelen zich miskend door de brandweerleiding en beklagen zich over een stiefmoederlijke behandeling door de overheid. Op 9 maart hebben ruim zestig gepensioneerden tijdens een bijeenkomst te Klaaskreek de eerste stappen gezet om de vereniging op te richten. Onder hen waren ook voormalige officieren en hoofdofficieren van het brandweerkorps. 

'De leiding gaat niet goed om met gepensioneerden. Er zijn mannen met pensioen gegaan die nooit zijn uitgenodigd door de korpsleiding om ze desnoods met een handdruk uit te zwaaien. De mensen moeten zelf achterhalen wanneer ze met pensioen gaan en daarna moeten ze zelf achter hun ontslagbeschikking aan gaan zodat pensioen en andere voorzieningen geregeld kunnen worden', zegt een van de initiatiefnemers vandaag, maandag 23 april 2018, in de Ware Tijd.

Een ander vraagstuk is, dat gepensioneerde brandweerlieden aan het lijntje worden gehouden over de uitkering van kledinggeld dat zij nog van de overheid tegoed hebben. 'We worden behandeld als een afgewerkte dweil en dat doet pijn. We zijn aan ons lot overgelaten', zegt een gepensioneerde.

Geopperd wordt dat indien het achterstallige geld niet snel uitbetaald wordt, de belangenvereniging namens de gepensioneerden juridische stappen zal nemen tegen de overheid.

Bewoners Saramacca luiden noodklok over verstopte Patarokreek

Patarosluis is defect en er zijn afkalvingen in de kreekBewoners van Saramacca, woonachtig in de omgeving van de Patarokreek, luiden vandaag, maandag 23 april 2018, via het Dagblad Suriname de alarmklok. De Patarokreek, die moet zorg dragen voor afvoer van het overtollig water, zit momenteel propvol. Het water stroomt heel langzaam weg. Dit is te wijten aan de defecte Patarosluis. Ook hebben zich afkalvingen voorgedaan in de kreek. 

De bewoners, en in het bijzonder de landbouwers, doen een dringend beroep op de instanties om in te grijpen alvorens het overtollig water de overhand neemt.

De gewassen die zij geplant hebben, zijn op het nippertje bespaard gebleven. Maar, indien deze situatie op haar beloop wordt gelaten, zijn zij ervan overtuigd dat hun landbouwarealen blank komt te liggen.

Vanwege het feit dat de sluis defect is, bestaat het gevaar dat rivierwater hun landbouwarealen kan instromen, vooral gelet op de grote regentijd die inmiddels zijn intrede heeft gedaan en het regenwater dat dagelijks met bakken uit de hemel valt.

De bewoners voegen eraan toe, dat zij de risicovolle situatie van eventuele wateroverlast reeds op 9 april hadden gerapporteerd aan de bestuursopzichter. Maar, dit heeft tot nog toe niet mogen resulteren in waarneembare actie.

Belfort (ABOP): 'Minister Getrouw moet oppassen voor parasieten'

'Leest u goed, maar wees vooral voorzichtig voor de mensen die hun eigen belang nastreven'


ABOP-parlementariër en ex-minister van Justitie en Politie Edward Belfort is blij met de benoeming van minister Stuart Getrouw op Justitie en Politie. Als voormalige bewindvoerder op dat ministerie weet hij echter, dat Getrouw geen gemakkelijke job zal hebben wanneer het gaat om verzoeken van duistere figuren en politieke kopstukken. 

'Parasieten zijn al op het ministerie van Justitie en Politie gehuisvest en zullen komen om allerlei dingen te laten doen. Minister Getrouw moet oppassen voor deze parasieten', luidt de waarschuwing van Belfort vandaag, maandag 23 april 2018, in het Dagblad Suriname.

De ABOP’er voert aan, dat het ministerie van Justitie en Politie een zeer gevoelig ministerie is waar de nieuwe bewindsman vooral voorzichtig moet zijn bij het plaatsen van zijn handtekening op bepaalde stukken. 'Leest u goed, maar wees vooral voorzichtig voor de mensen die hun eigen belang nastreven', aldus de politicus.

Hij pleit alvast ervoor, dat de nieuwe minister zo snel als mogelijk financiële middelen ter beschikking gesteld krijgt, zodat er geen belemmeringen in zijn werkzaamheden ontstaan.

Belfort beweert, dat door de chaos op het ministerie personeelsleden van de overheid op straat zijn geplaatst die geen algemene opsporingsbevoegdheid hebben. Deze personen moeten volgens hem zo snel als mogelijk teruggeplaatst worden op hun oorspronkelijke werkplek. 'Er gebeuren een heleboel vervelende dingen. Alleen de politie heeft algehele opsporingsbevoegdheid en moet zorgen voor de rust en veiligheid. Zij mag ondersteund worden door de militairen. Alle anderen zijn overbodig.'

Belfort benadrukt, dat de minister ook moet oppassen voor mensen met een gespleten tong. 'Een aantal van ze is nu al op het ministerie. Ze komen, pakken een dienstauto en verdwijnen, terwijl de politie zwaar te kampen heeft met gebrek aan dienstvoertuigen. Mensen gaan gratis tanken, terwijl de politie vaak ook met een brandstoftekort zit.' 

Belfort benadrukt de volle ondersteuning te zullen geven aan Getrouw. Volgens hem moest Getrouw in feite als sinds augustus 2015 minister zijn op Justitie en Politie.

'Jammer dat president Desi Bouterse juist ervoor gekozen had om een politieke loyalist als Jennifer van Dijk-Silos te accommoderen. Met hokjes en nepotisme heeft zij het ministerie totaal uitgehold. Daarna kwam weer een kortlontige man, die 66 dagen allerlei gekke dingen heeft uitgekraaid. Uiteindelijk was het ministerie stuurloos, waardoor een man daar waarnam die zelf ook niets wist. Ik ben blij met deze minister en verwacht dat hij een goede job zal doen. We hebben samen gestudeerd en wij kennen elkaar heel goed, maar dat neemt niet weg dat ik kritisch moet blijven. Dus waar er steken zullen vallen, zal ik ook opmerkingen maken omdat ik in dienst ben van de gemeenschap.'

Mario Abdo Benítez nieuwe president van Paraguay

Abdo Benítez zoon van Mario Abdo, persoonlijke secretaris van dictator Alfredo Stroessner


In Paraguay is Mario Abdo Benítez zondag 22 april 2018 bij de presidentsverkiezingen als winnaar uit de bus gekomen. De 46-jarige kandidaat van de regerende conservatieve Coloradopartij kreeg 46,5 procent van de stemmen achter zijn naam, zo maakte de kiescommissie bekend na het tellen van nagenoeg alle stemmen (96 procent). 

Zijn uitdager Efraín Alegre – voorgedragen door een centrumlinkse coalitie – haalt slechts 42,7 procent.


Met de overwinning zet de Coloradopartij haar hegemonie voort. De conservatieven hadden vanaf 1948 tot 2008 onafgebroken de macht in handen in Paraguay en heroverde die opnieuw in 2013, toen Horacio Cartes tot president werd verkozen. Die kondigde vorig jaar een grondwetswijziging aan die herverkiezing voor een tweede ambtstermijn mogelijk maakt.

Nu is het presidentschap in Paraguay beperkt tot één termijn van vijf jaar. De hervorming werd in april vorig jaar goedgekeurd door de senaat, waarna groot protest uitbrak. Cartes zag zich daardoor genoodzaakt om zijn plannen voor een tweede termijn op te bergen. Hij kondigde aan dat hij zich hoe dan ook niet kandidaat zou stellen, terwijl over de extra termijn een referendum zal worden gehouden. Zijn partij droeg daarop Mario Abdo Benitez – bijgenaamd Marito – voor.

Abdo Benitez is niet alleen de voormalige senaatsvoorzitter, maar ook de zoon van Mario Abdo, de persoonlijke secretaris van de brutale dictator Alfredo Stroessner, die Paraguay van 1954 tot 1989 leidde.

Marito sprak zich in het verleden al meedere keer uit in het voordeel van Stroessner, maar gaf tijdens de verkiezingscampagne te kennen dat 'niemand mijn engagement voor de democratie in twijfel kan trekken'.

Verwacht wordt dat Marito het liberale economische beleid van Cartes zal voortzetten.

De Paraguayanen kozen zondag niet enkel een nieuwe president, maar ook de 80 afgevaardigden en 45 senatoren van het parlement en 17 gouverneurs.

(Suriname Mirror/Los Angeles Times/Belga/ABC Color/Ultima Hora/YouTube)

President Ortega van Nicaragua trekt omstreden wet in na bloedig geweld

Aanpassingen in het sociale stelsel van de baan onder druk hevige protesten


President Daniel Ortega van Nicaragua wil de aanpassingen in het sociale stelsel van het land toch niet doorvoeren. Dat maakte Ortega zondag 22 april 2018 bekend tijdens een televisietoespraak. 

Het is vanwege de omstreden wetswijziging al dagen onrustig in het Zuid-Amerikaanse land. Bij de aanhoudende protesten zijn al zeker 25 doden gevallen.De ongeregeldheden braken woensdag uit. Gepensioneerden gingen de straat op, omdat Ortega aankondigde de pensioenen te versoberen en de bijdragen van werknemers aan de sociale zekerheid te verhogen.Steeds meer Nicaraguanen, onder wie duizenden studenten, sloten zich in de afgelopen dagen bij de protesten aan. Die werden met harde hand neergeslagen door aanhangers van Ortega en de politie. Eerst werd met rubberen kogels geschoten, maar die maakten plaats voor echte kogels.

Onder de doden was een journalist die werd neergeschoten tijdens een live verslag. In diverse steden gingen gebouwen in vlammen op.

President Ortega lijkt nu eieren voor zijn geld te kiezen. Hij legde in zijn toespraak de schuld van het geweld vooral bij de demonstranten.

(Suriname Mirror/La Vanguardia/NOS/La Prensa/Twitter/YouTube)

Zeker 20 doden bij drie busongelukken op één dag in Peru

Minibus met Duitse toeristen raakt van weg tussen Arequipa en Chivay: 2 doden

- Passagiersbus stort in een ravijn in zelfde regio: 7 doden
- Minstens 11 doden bij busongeluk in de noordelijke regio La Libertad


Twee Duitse toeristen zijn gedood en 12 anderen raakten vrijdag gewond toen hun minibus rond drie uur 's middags in een ravijn stortte langs een Andesweg in het zuiden van Peru, aldus de politie. Het voertuig, dat samen met een Peruaanse chauffeur en een andere Peruaan, 12 Duitse toeristen vervoerde, stortte rond 20 meter nar beneden tijdens een reis van de stad Arequipa naar de stad Chivay.De overlevende tien Duitse toeristen en de twee Peruanen werden naar het ziekenhuis in Arequipa gebracht, zei een politiefunctionaris in Chivay.

Chivay, ongeveer 6.500 inwoners, ligt meer dan 3.600 kilometer boven de zeespiegel in de bergen van de Colca-vallei, een populaire toeristische bestemming in het Zuid-Amerikaanse land.

Uren eerder was er nog een ongeluk gebeurd in dezelfde regio waarbij zeven doden en 18 gewonden vielen, nadat een passagiersbus 60 meter in een ravijn stortte.

Bij een afzonderlijk busongeluk vrijdag, in de noordelijke regio La Libertad, kwamen minstens 11 inzittenden om het leven toen het belandde op de bodem van een 200-meter diepe kloof, zei de politie.De Peruaanse autoriteiten raden aan om uiterst voorzichtig te rijden op de kronkelige en smalle Andes-routes.

Op 2 januari stierven 52 mensen, terwijl 45 mensen om het leven kwamen op 21 februari - in beide gevallen nadat passagiersbussen in ravijnen stortten van bijna 100 meter diepte.

Bijna 2.700 mensen kwamen om het leven bij verkeersongelukken in Peru in 2016, volgens officiële cijfers. De gegevens voor 2017 zijn nog niet gepubliceerd.

(Suriname Mirror/Andina/Twitter/YouTube)

SMOC gebruikt mogelijk Isla-geld voor de strijd voor schonere lucht

'Geld gaat helemaal besteed worden aan de bewoners in de buurt van de raffinaderij'


Mocht het zo zou zijn, dat de Isla van de Kort Gedingrechter 75 miljoen aan Stichting Humanitaire Zorg, stichting Schoon Milieu Op Curaçao (SMOC) en de 24 andere gedaagden moet betalen, dan zal SMOC het geld gebruiken voor de strijd voor schonere lucht. Het geld kan bijvoorbeeld gebruikt worden om wijkbewoners onder de rook van Isla een airco te geven, ze medische hulp en medicijnen te schenken, of de groene aanslag bij huizen te verwijderen. Dat heeft de stichting in een persbericht laten weten, aldus vandaag, maandag 23 april 2018, het Antilliaans Dagblad

De stichting verzekert, dat bij een eventuele betaling een notaris erop toe zal zien dat de ruim 2 miljoen die SMOC dan zou krijgen, helemaal besteed wordt aan de bewoners in de buurt van de raffinaderij.

Over het bedrag zelf schrijft de stichting, dat 75 miljoen een enorm bedrag lijkt. Maar, dat bedrag is in het verleden door de rechtbank vastgesteld. De rechtbank is ervan uitgegaan dat de raffinaderij in staat is dit bedrag te betalen zonder in de financiële problemen te komen. De boete van 75 miljoen was volgens SMOC overigens ook bedoeld om ervoor te zorgen dat de raffinaderij alle moeite zou doen om de uitstoot van zwaveldioxide te verminderen.

In het persbericht legt de milieustichting uit, dat SMOC net als de groep van 24 bewoners, mede-eiser is van de Stichting Humanitaire Zorg tegen de Isla. De milieustichting benadrukt, dat de stichting niet de bedoeling heeft om de raffinaderij te laten sluiten.

Reddingsbrigade Citro redt 7 duiktoeristen en 3 bemanningsleden bij Awa di Oostpunt, Curaçao

Motorjacht in nood ondervindt motorproblemen


Reddingsbrigade Citro heeft afgelopen weekend zeven duiktoeristen en drie bemanningsleden bij het ruwe Awa di Oostpunt gered. Bij de Citro kwam afgelopen zaterdag via de Kustwacht een melding binnen dat er ter hoogte van Oostpunt een 30 voet motorjacht in de problemen was met aan boord drie personen. Dit meldt het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 23 april 2018.

De Kustwacht had op dat moment verder weinig gegevens, behalve dat de boot op de rotsen dreigde te lopen of al op de rotsen terecht was gekomen.

'Onmiddellijk werden de vrijwilligers van de Citro gealarmeerd, vooral ook omdat het al vier uur in de middag was en er snel actie geboden was voordat de avondschemering zou aanbreken', aldus voorzitster Lusette Verboom-Fairbairn van de reddingsbrigade.

Om half vijf 's middags was de C-Rescue 1 al onderweg. Ook het Dash-vliegtuig van de Kustwacht was poolshoogte gaan nemen. De piloten konden melden dat ze drie personen hadden gesignaleerd op het land. Toen de Citro ter plaatse kwam, bij Awa di Oostpunt, bleek dat de boot in nood motorproblemen had ondervonden.

3.100 Liter brandstof verdwenen uit voorraadtanks op terrein ondernemer Oedit in Saramacca

Oedit nog steeds gezochte verdachte in Cessna cocaïne-zaak

Advocaat Ramlakhan: 'Vreemd dat brandstof verdwijnt op moment dat politie volledig beheer heeft over het terrein'


De Ware Tijd bericht vandaag, maandag 23 april 2018, dat 3.100 liter brandstof is verdwenen uit voorraadtanks op het terrein van ondernemer en rijstboer Radj Oedit in Saramacca. Het gaat om 1.500 liter vliegtuigbenzine en 1.600 liter diesel die dagelijks wordt gebruikt voor machines waarmee werkzaamheden worden verricht binnen het bedrijf van de zakenman. 

Advocaat Arjan Ramlakhan stelt, dat dit gebeurd is in de periode waarin de justitiële autoriteiten beheer hadden over het terrein. Kort nadat op zijn terrein een grote hoeveelheid cocaïne was gevonden, is Oedit naar het buitenland uitgeweken. Hij zei weken geleden vanuit Nederland - waar hij zou zij  vanwege medische redenen -, dat hij niet is gevlucht en weer snel terug zou zijn in Suriname om zijn onschuld te bewijzen, maar sindsdien is hij niet teruggekeerd.

Afgelopen week zijn de beperkingen die opgelegd werden door de autoriteiten opgeheven, waardoor het terrein weer toegankelijk is. Kort hierna zou duidelijk zijn geworden, dat de brandstof is gestolen.

De advocaat zegt, dat hij de werknemers heeft geadviseerd om aangifte te doen van diefstal. Hun werkgever is niet in Suriname.

De jurist vindt het vreemd dat dit gebeurd is, terwijl de politie volledig beheer had over het terrein. Het terrein werd bewaakt door agenten en militairen, omdat daar een semiduikboot werd gevonden, vermoedelijk voor drugstransport en kort nadien een vliegtuigje met daarin een grote hoeveelheid cocaïne.

(Suriname Mirror/de Ware Tijd)

Weg naar Atjoni tot nader order is afgesloten voor zwaar materieel

Een deel van de weg is weggezakt....


'Middels deze brengt de districtscommissaris van Brokopondo in samenspraak met Wegenauthoriteit ter algemene kennis, dat de weg naar Atjoni per zondag 22 april 2018 tot nader order is afgesloten voor zwaar materieel. 

Op de weggebruikers wordt derhalve een beroep gedaan de instructies ter plaatse strikt op te volgen. Tegen overtreders zullen er sancties worden genomen. 

Zondag 22 April 2018.
Kenya.C. Pansa 
Districtscommissaris Brokopondo'

Voorzitter Surinaamse Politiebond voorzichtig optimistisch over minister Getrouw

'De minister is onze vriend, maar aan het einde van de dag is hij nog steeds politicus'


De voorzitter van de Surinaamse Politiebond (SPB), Raoul Hellings, is voorzichtig optimistisch na het kennismakingsgesprek met minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie. 'Dat is optimisme met een realistische blik. De minister is per slot van rekening onze vriend, maar aan het einde van de dag is hij nog steeds politicus. En die hebben ons in de afgelopen periode getoond niet altijd te doen wat ze verkondigen,' zegt Hellings vandaag, maandag 23 april 2018, op Starnieuws.

De kennismaking en begroeting vrijdag tussen het bestuur van de SPB en de minister was heel hartelijk.

'Als oude makkers die blij zijn elkaar na lange tijd weer te zien. Na het formele aanmelden heeft de minister de bestuursleden of een stevige handdruk of omhelzing gegeven', aldus Hellings. 'Het was een luchtig gesprek waarin zaken in alle openheid zijn besproken.'

Het belangrijkste onderwerp voor het bestuur van de SPB is het herwaarderingspakket van de politieambtenaren. De onderhandelingen daarover beginnen in mei. Daarnaast is ook gesproken over rechtspositionele zaken, de tuchtprocedure en het politieonderwijs.

'Wat een voordeel kan zijn, is dat de huidige minister bekend is met de problemen waarmee het operationele werkveld te kampen heeft. Daarnaast heeft hij een werkwijze gedemonstreerd die vooral voor de communicatie drempelverlagend is. We zullen dus sowieso in privéverband goede vrienden blijven, maar in de relatie werkgever-vakorganisatie is het business as usual. De belangen van onze leden zijn nog steeds onze topprioriteit', stelt de SPB-voorzitter.

'Verdachten Cessna cocaïne-zaak zwaar mishandeld door politie bij aanhouding'

'Eén verdachte liep kneuzingen op en kreeg stroomschokken toegediend'


De verdediging van de verdachten in de Cessna cocaïne-zaak wil ook de piloot van het vliegtuigje dat enkele weken geleden werd onderschept in Saraamacca, vrij krijgen. Hij zit nog achter de tralies, omdat de bezwaren tegen hem zeer ernstig zijn. Eerder deze week zijn de verdachten K.P., K.S. en R.S. op vrije voeten gesteld door de rechter-commissaris. Ook zijn de beperkingen opgeheven die het Openbaar Ministerie deze drie had opgelegd, waardoor de advocaten wel contact konden onderhouden met hun cliënten. Dit bericht de Ware Tijd zondag 22 april 2018.

Het is onbekend of het verbod nog van kracht is om het terrein te betreden waar het vliegtuig is onderschept.

Advocaat Arjan Ramlakhan zegt, dat de voorlopige vrijlatingen positieve ontwikkelingen zijn in de zaak, omdat de belangen van de verdachten gedurende de tijd dat zij achter de tralies doorbrachten behoorlijk geschaad zijn.

De verdachten zijn zwaar mishandeld door de politie bij de aanhouding. Een van hen liep kneuzingen op en kreeg stroomschokken toegediend.

In totaal werd bijna vijfhonderd kilo cocaïne gevonden in het vliegtuigje in een rijstveld van ondernemer Radj Oedit. Die is al een maand in Nederland. Volgens zijn advocaten is hij daar voor medische behandeling. Het is niet bekend wanneer hij terugkeert. Ook de advocaten hebben de afgelopen tijd geen contact met hem gehad. Het opsporingsbevel van de politie is nog van kracht.

Journalist doodgeschoten tijdens protesten in Bluefields, Nicaragua

Bij protesten tegen regeringsbeleid in Nicaragua zijn al zeker 25 doden gevallen

President Daniel Ortega bereid te praten over het aanpassen plan voor het versoberen van de pensioenen


Bij protesten tegen het aanpassen van het sociale stelsel in Nicaragua zijn volgens de mensenrechtenorganisatie Cenidh (Centro Nicaragüense de Derechos Humanos) al zeker 25 doden gevallen. De autoriteiten spreken van elf doden.

Een van de slachtoffers is de journalist Ángel Eduardo Gahona. Hij kreeg een kogel door het hoofd toen hij zaterdag 21 april 2018 opnamen maakte van protesten in de Caribische stad Bluefields. De Nicaraguaanse krant La Prensa meldt, dat hij door de politie is doodgeschoten.

Gahona filmde op Facebook met zijn telefoon de nasleep van de onrust. Kort voor zijn dood interviewde hij voorbijgangers en liet hij de verduisterde straten in de stad zien.

Op het moment dat hij een beschadigde geldautomaat bij het stadhuis filmt, klinkt er een schot en valt de camera. Het beeld wordt zwart, maar er is nog te horen hoe omstanders in paniek de naam van de verslaggever schreeuwen.
Op schokkende beelden die een collega maakte van het incident is te zien hoe Gahona in zijn hoofd wordt geraakt en van het bordes van het gebouw rolt. Hij lijkt op slag dood te zijn. Gahona noch zijn collega filmde wie het fatale schot afvuurde. Een getuige zei later, dat alleen politieagenten in de buurt gewapend waren.De ongeregeldheden braken woensdag uit. Gepensioneerden gingen de straat op, omdat de regering de pensioenen wil versoberen en de bijdragen van werknemers aan de sociale zekerheid wil verhogen.

Steeds meer Nicaraguanen, onder wie duizenden studenten, sloten zich in de afgelopen dagen bij de protesten aan. Ook de ondernemersorganisatie Cosep (Consejo Superior de la Empresa Privada) heeft zich achter de protesten geschaard. Cosep liet weten, dat de bevolking het volste recht heeft om op vreedzame wijze haar rechten te verdedigen.

Volgens La Prensa zijn dit weekend vijftig politiemensen vastgezet op een politiebureau in de hoofdstad Managua. Ze hadden geweigerd de straat op te gaan om de protesten de kop in te drukken.

De Nicaraguaanse president Daniel Ortega heeft dit weekend laten weten, dat met hem te praten is over het aanpassen van het plan voor het versoberen van de pensioenen. Volgens hem is er nog tijd voor de regering om het plan te herzien na gesprekken met de private sector, omdat de hervormingen pas vanaf 1 juli gaan gelden.De mensenrechtenorganisatie van de Verenigde Naties zegt zich zorgen te maken over het geweld in Nicaragua en vraagt de autoriteiten in het land om niet langer demonstranten en de media aan te vallen. De demonstraties gelden als de grootste sinds Ortega in 2007 aan de macht kwam.


(Suriname Mirror/De Telegraaf/NOS/Nu.nl/La Prensa/Twitter/Facebook/YouTube)

President Maduro eerste buitenlandse leider die nieuwe president van Cuba Diaz-Canel bezoekt

(Bron foto: Twitter/ )
Bezoek Maduro onderstreept het belang van de Venezolaans-Cubaanse alliantie


De Venezolaanse president Nicolas Maduro was zaterdag 21 april 2018 de eerste buitenlandse leider die een ontmoeting had met Miguel Diaz-Canel op Cuba sinds hij deze week president werd van het communistisch eiland, wat het belang van de Venezolaans-Cubaanse alliantie onderstreept.

Diaz-Canel, 58, werd donderdag beëdigd als president, om zijn mentor Raul Castro (86) op te volgen in een overgang die is bedoeld om het socialistische systeem van één partij voort te zetten in plaats van te veranderen, een van de laatste in de wereld.


Maduro vloog de volgende dag naar Havana om hem te feliciteren en de verdere samenwerking tussen de twee landen, die in 2000 strategische bondgenoten werden, in kaart te brengen.


'We komen om de hoop te hernieuwen, om dromen te vernieuwen en vooral om de komende tien jaar te visualiseren', vertelde Maduro Cubaanse tegen staat gerunde media, kort voordat hij Diaz-Canel ontmoette in het Paleis van de Revolutie.


Venezuela, dat 's werelds grootste oliereserves bezit, ruilt olie in voor Cubaanse medische en andere technische diensten, hoewel de leveringen de afgelopen jaren zijn gedaald en de toch al worstelende economie van Cuba hebben geschaad.

(Suriname Mirror/Prensa Latina/Reuters/Granma/Twitter/YouTube/TeleSUR)