woensdag 30 oktober 2019

Breeveld (DOE) hekelt aanpak autoriteiten rond verdwenen tweemotorige Piper PA 31-325 Navajo

(Bron foto's: Prensa Libre)
Toestel zou zonder vliegplan van vliegveld Zorg en Hoop naar Curaçao  zijn vertrokken

Vermoedelijk is het uitgebrand vliegtuigje ontdekt in jungle van Guatemala....


De Ware Tijd bericht vandaag, woensdag 30 oktober 2019, dat het onderzoek naar een vliegtuigje, dat op 12 oktober verdween nadat het was vertrokken vanaf vliegveld Zorg en Hoop, nog in volle gang is. Dat onderzoek zou worden verricht door een speciale onderzoekscommissie aangestuurd door de procureur-generaal. Een dergelijke aanpak is gebruikelijk, zegt Daniëlle Veira, directrice Nationale Veiligheid. 

'Aangezien het onderzoek nog gaande is, kan niet gesproken worden van een strafbaar feit. We wachten het resultaat af.'

De tweemotorige Piper PA 31-325 Navajo, met vermoedelijk twee piloten en een lading cocaïne aan boord, vertrok naar verluidt zonder een vliegplan uit Suriname, terwijl dat in de luchtvaart vereist is. Faizel Baarn, hoofd van de Luchtvaartdienst, zou echter pas nadat het toestel al was vertrokken een vliegplan met als eindbestemming Curaçao hebben opgemaakt, aldus de Ware Tijd.

Het vliegtuigje arriveerde nimmer op Curaçao, maar op 14 oktober zou het toestel uitgebrand zijn gevonden in Guatemala in de grensstreek met Mexico, zo berichtte Suriname Mirror gisteren. Militairen en politieagenten stuitten op het toestel, dat op een geïmproviseerde airstrip in een natuurpark was geland. Van de bemanning en mogelijke lading ontbrak elk spoor.

Vanwege de onregelmatigheden en ongebruikelijke procedures rondom de vlucht die tijdens het onderzoek zijn ontdekt, werden Baarn en enkele medewerkers van de Luchtvaartdienst een week na de verdwijning van het toestel buiten functie gesteld. Via een persbericht maakte het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie de verdwijning van het vliegtuigje wereldkundig.

Die informatieverstrekking is volstrekt onvoldoende, vindt DOE-Assembleelid Carl Breeveld. 'Zonder meer is tekst en uitleg nodig van de regering. Het diensthoofd van de Luchtvaartdienst is ontheven, maar die info is te summier', aldus Breeveld.

'Eerder zijn vreemde vliegtuigen op ons grondgebied  waargenomen met allerlei mysterieuze ontwikkelingen. Ons imago als land gaat eraan als de regering niet krachtig en kordaat optreedt. Een persoon bedanken is mijns inziens geen antwoord op dit probleem. Het gaat immers om netwerken. De aanpak van deze problematiek vanuit de regering lijkt haast identiek op hoe corruptie wordt aangepakt', aldus de parlementariër.

VHP wil spoedig door regering geïnformeerd worden over hoe zij problemen gezondheidszorg wil oplossen

Assemblee- leden Sharman, Jogi en Nurmohamed dienen interpellatievoorstel in


De VHP wil, dat de regering op de meest korte termijn De Nationale Assemblee 'grondig' informeert over hoe ze de problemen binnen de gezondheidszorg zal oplossen en om prioriteiten te stellen aan de volksgezondheid door haar beleid te richten op het voldoende beschikbaar, betaalbaar en bereikbaar houden van gezondheidszorg aan de samenleving.

Daartoe hebben de Assembleeleden Dew Sharman, Riad Nurmohamed en  Mahinderkoemar Jogi dinsdag 29 oktober 2019 onderstaand interpellatievoorstel ingediend:


Brunswijk (ABOP): 'Onze regering probeert de ezel tot een zeer intelligent dier te promoveren'

'Met aanname wijziging Wet op de Staatsschuld wordt wet tandeloze tijger'


Eén ding weet ik zeker: onze regering probeert de ezel tot een zeer intelligent dier te promoveren. Want zelfs de ezel stoot zich niet tweemaal aan dezelfde steen. Het ongebreideld aangaan van schulden door Suriname begon na 1983. De monetaire reserve was uitgeput en de ontwikkelingshulp stopgezet. Door monetaire financiering van overheidstekorten door de Centrale Bank nam de binnenlandse schuld toe. De buitenlandse schuld nam toe via creditlines en leningen bij onder meer Brazilië; bijvoorbeeld in verband met de Para Industries. 

Wij zagen ook dat tijdens de regering-Wijdenbosch/ Radhakishun wederom zeer buitensporig en onverantwoord werd geleend. Door de vele leningen in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw ontstond een onoverzichtelijke situatie met betrekking tot de staatsschuld: niemand wist precies hoe groot de schuldpositie van de overheid was en wie allemaal de schuldeisers waren. De schuld van 37 miljoen US dollar aan Brazilië konden wij niet aflossen. Door achterstallige aflossing en boeterente steeg de schuld naar meer dan honderd miljoen US dollar. 

Verder denken wij aan de PL-480-creditline met de Verenigde Staten die wij ook niet konden aflossen. Door het ongebreideld aangaan van leningen in de voorafgaande twintig jaar besloot de regering-Venetiaan/Ajodhia een instituut in het leven te roepen dat verantwoordelijk zou zijn voor het beheren van de staatsschuld. In 2002 is de Wet op de Staatsschuld aangenomen met als doel te geraken tot een goed beheer van de staatsschuld en te voorkomen dat wij weer in de situatie van de jaren tachtig en negentig zouden vervallen. Het waren avonturen die tot economische ontwrichting en grote armoede hebben geleid. De wetgever hoopte met deze wet, het Surinaamse volk een grote dienst te hebben bewezen. Wat ze toen niet kon vermoeden, was dat de wet een aantal keer zou worden gewijzigd. Die veranderingen hebben thans geleid tot de verzwakking van de wet. 

In de Wet op de Staatsschuld zijn de bepalingen voor het vestigen, het delgen en het beheer van schuldverplichtingen ten laste van de staat opgenomen. Een van de belangrijke richtlijnen in deze wet, is het niet overschrijden van de vastgestelde obligoplafonds, die in 2002 waren vastgesteld op 15 procent, 45 procent en 60 procent van het (laatst gepubliceerde) nominale bruto binnenlands product voor respectievelijk de binnenlandse, buitenlandse en de totale schuld. In 2011 werden het binnenlandse en buitenlandse schuldplafond aangepast naar respectievelijk 25 procent en 35 procent, terwijl het totale schuldplafond op 60 procent bleef (S.B. 2011 No. 5). 

In april 2016 werd de definitie van zowel de bruto staatsschuld als de netto staatsschuld gewijzigd. Dit was een zware aantasting van de wet en was dus tegen de geest van de wet. Door deze aanpassing kreeg de minister van Financiën ruimte om meer te lenen. 
In december 2016 verleende De Nationale Assemblee een machtiging voor afwijking van de buitenlandse en totale obligoplafonds voor de staatsschuld ter waarde van 235 miljoen US dollar voor infrastructurele werken (S.B. 2016 No. 148). 

In 2017 werd de Wet op de Staatsschuld opnieuw gewijzigd, waarbij artikel 3a werd toegevoegd. Hierin is opgenomen, dat indien een negatieve groei van het nominale bruto binnenlandse product en/of stijging van de wisselkoers leidt tot een stijging van de staatsschuld ten opzichte van het bruto binnenlands product, de minister van Financiën bevoegd is het wettelijk obligoplafond voor de totale schuld te overschrijden. In dat geval kan het begrotingstekort in het eerste jaar maximaal 6,5 procent van het nominaal bruto binnenlands product bedragen en in de daaropvolgende vier jaar kan dit tekort tot maximaal 5 procent oplopen (S.B. 2017 No. 10). 

En thans wordt een initiatiefvoorstel ingediend waarbij de weg wordt geplaveid voor nog meer leningen; dit terwijl de focus van de regering en de indiener van het initiatiefvoorstel zou moeten zijn op het aflossen van bestaande leningen en het terugbrengen van het gigantisch begrotingstekort. 

Met de opgesomde wijzigingen is de Wet op Staatsschuld reeds enorm uitgehold. Met de aanname van dit initiatiefvoorstel wordt de wet een tandeloze tijger. 

De bittere lessen uit de jaren tachtig en de tweede helft van de jaren negentig van de vorige eeuw zijn niet tot alle politici en politieke partijen doorgedrongen. We verkeren thans weer in een situatie waarbij wij het leven ondragelijk zullen maken voor een groot deel van dit volk. 

Er zijn politici die het tot hun werk hebben gemaakt om dit volk steeds weer in een heilloos avontuur te storten en die nooit de verantwoordelijkheid van de funeste gevolgen van hun handelingen op zich nemen. Deze kiezen ervoor om in het verkiezingsjaar ongecontroleerd te lenen zodat ondoordachte showprojecten georganiseerd worden. 

Na vier jaar wanbeleid heeft de NDP de showprojecten nodig om de grote terugval enigszins te stuiten. Het maakt de coalitiepartijen daarbij niet uit of Suriname wederom in een diepe financiële crisis belandt na mei 2020. De verdere verhoging van de schuldenlast van dit arme volk is misdadig; daarom verzet de ABOP zich tegen elke poging om de wet op de Staatsschuld verder uit te hollen. 

Ronnie Brunswijk,
ABOP-voorzitter.

Douane onderschept ruim duizend kilo cocaïne in container haven Vlissingen

(Bron foto: beeldbank.rws.nl Rijkswaterstaat-Harry van Reeken)
Drugs zaten in dozen tussen bananen in container uit Ecuador


De Douane heeft tijdens een controle in de haven van Vlissingen in een container ruim duizend kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten in dozen, tussen bananen, zo is vandaag, woensdag 30 oktober 2019, bekendgemaakt.

De 1.008 kilo cocaïne werd vorige week woensdag ontdekt door speurhonden. De container kwam uit Ecuador en was bestemd voor een bedrijf in Heerhugowaard. Dat bedrijf zou niets met de smokkel te maken hebben.

De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd.

(Suriname Mirror/De Telegraaf/Nu.nl/ANP)

Governor Centrale Bank verkeerd door Times of Suriname geciteerd

'Ik heb niet gezegd dat ik niet weet waar US dollars die voor 8 Srd worden verkocht vandaan komen'


'Het is pertinent onjuist, dat ik heb gezegd dat ik niet zou weten waar de US dollars die voor 8 Srd worden verkocht vandaan komen', aldus de Governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) Robert van Trikt vanmorgen, woensdag 30 oktober 2019, in reactie op de berichtgeving hierover in de Times of Suriname, zo schrijft Waterkant.net.

Drie cambio’s verkopen al een paar dagen ‘goedkope’ Amerikaanse dollars voor 8 Srd per dollar. Het gaat om een wisselkoers die mensen die huishuur moeten betalen van ongeveer US$ 300, in staat stelt om dat tegen 8 Srd de dollar te doen. 

Een van die cambio’s die deze door president Desi Bouterse geopperde koers hanteert, is City Cambio aan de Hendrikstraat. Daar ontstaan dagelijks lange rijen door klanten, die per dag US$ 300 mogen wisselen tegen die koers. Hoe die cambio aan de dollars komt is onduidelijk.

De krant schreef gisteren, dat Van Trikt tegen de redactie gezegd zou hebben, niet te weten waar die desbetreffende Amerikaanse dollars ‘plotseling’ vandaan zouden komen. Maar, tegenover Waterkant zegt Van Trikt, dat hij dat nooit heeft gezegd tegen de krant en dat hij verkeerd is geciteerd.

De CBvS is op grond van art. 35 b van de Bankwet eraan gehouden om van individuele en confidentiële gegevens en inlichtingen het vertrouwelijk karakter te bewaren. Vandaar dat er geen individuele informatie gegeven kan worden zegt de governor.

Hij geeft verder aan, dat de dollars die er zijn, bijvoorbeeld door de aankoop van goud of door toeristen, in omloop kunnen zijn gebracht. Ook wisselen commerciële banken euro's voor Amerikaanse dollars als dienstverlening aan het publiek.

'De taak van de Centrale Bank van Suriname is dat er voldoende dollars zijn om de economie draaiende te houden. Daar hebben wij voor gezorgd', aldus Van Trikt. De governor heeft de krant inmiddels gesproken en die komt met een rectificatie van dit bericht:

954 Kilo cocaïne bestemd voor België onderschept in Costa Rica

Drugs verstopt in container met bananenpuree in havengebied Limon


In Costa Rica heeft de politie zondag ongeveer 954 kilo cocaïne in beslag genomen die bestemd was voor België. De drugs zaten verstopt in een container met bananenpuree. Dat heeft de Costa Ricaanse minister van Binnenlandse Zaken Michael Soto maandag 28 oktober 2019 bekendgemaakt. 

Agenten van een antidrugseenheid troffen de cocaïne aan tijdens een inspectie van de container in het havengebied Limon. De pakjes van een kilo staken verdeeld over 29 koffers, die op hun beurt verborgen waren in grote blikken bananenpuree en limoenconcentraat.

'Sinds begin dit jaar heeft de antidrugspolitie in het havengebied van Limon al negen containers gevonden waar drugs in zaten', aldus de minister. Hij voegde er aan toe, dat in totaal meer dan 5.5 ton cocaïne in beslag werd genomen.

(Suriname Mirror/Observador/The Tico Times)

Nieuwe Nederlandse airline Fly Caribbean Direct (FLY-CD) gaat vliegen op Zuid-Amerika en Caribisch gebied

FLY-CD gaat vluchten uitvoeren met twee geleasede Airbus A320 toestellen

Beide Airbus toestellen worden op Flamingo Airport Bonaire gestationeerd


Vanaf medio 2020 gaat de nieuwe Nederlandse airline Fly Caribbean Direct (FLY-CD) vluchten uitvoeren tussen Zuid-Amerika en het Caribisch gebied. De luchtvaartmaatschappij, die onder Nederlandse vergunning opereert, gaat met een dagelijks schema vakantievluchten aanbieden die vooral via touroperator pakketten worden verkocht. 

Het initiatief van FLY-CD komt uit de koker van Stephan Huisman die al meer dan tien jaar ondernemer is binnen de reisbranche. In Zuid-Amerika werkt hij samen met een ervaren team van managers uit de luchtvaartwereld en lokaal krijgt hij support van de grootste touroperators.

FLY-CD gaat vluchten uitvoeren met twee geleasede Airbus A320 toestellen. 'Ik ben heel erg blij te kunnen aankondigen dat FLY-CD halverwege volgend jaar met vluchten gaat starten. We zien veel potentieel voor vakantievluchten tussen Zuid-Amerika en het Caribisch gebied. Dat wordt ondersteund door onze lokale partners, de touroperators, die stoelen bij ons inkopen om zo pakketreizen naar de diverse bestemmingen te gaan aanbieden', aldus Stephan Huisman, Co-Founder Fly Caribbean Direct.

Medio 2020 wordt in Zuid-Amerika gevlogen vanuit de steden Buenos Aires en Cordoba (Argentinië) en Sao Paolo en Brasilia (Brazilië). Bestemmingen in het Caribisch gebied zijn Aruba, Bonaire, Punta Cana (Dominicaanse Republiek), Cancun (Mexico) en Havana (Cuba). Het is de bedoeling daarna op korte termijn ook St. Maarten en Orlando en Miami in Florida (USA) toe te voegen.

Voor het Nederlandse eiland Bonaire, dat grotendeels draait op het toerisme, geeft de start van Fly Caribbean Direct een boost aan de lokale economie. Er worden banen in de toerismesector gecreëerd en ook ontstaan er nieuwe luchtvaartverbindingen en cargo mogelijkheden. De twee Airbus toestellen worden op Flamingo Airport Bonaire gestationeerd.

(Suriname Mirror/Piloot en Vliegtuig/Luchtvaartnieuws)

42 Lichamen in massagraf gevonden in Mexico

(Bron foto: Twitter)
Doden vermoedelijk slachtoffers bloedige drugsoorlog


In de staat Sonora in het noorden van Mexico zijn de resten van 42 lichamen gevonden die lagen begraven in een verlaten gebied bij Puerto Peñasco. 


Een Mexicaanse actiegroep van bezorgde moeders die zich bekommert om vermiste personen, vermoedt dat het om slachtoffers gaat van de bloedige drugsoorlog die het land al jaren in zijn greep houdt.


Van veertig lichamen waren alleen nog de skeletten over. Twee lichamen lijken er later bij begraven te zijn. Na analyse van de kleding lijkt het erop dat twee van de slachtoffers vrouwen zijn.

Het geweld door drugsbendes heeft in Mexico de afgelopen jaren al aan tienduizenden mensen het leven gekost.


Massagraven worden door kartels veel gebruikt om leden van rivaliserende groepen te laten verdwijnen. De Mexicaanse autoriteiten vermoeden dat deze lichamen ook het resultaat van die drugsoorlog zijn.
Het beruchte Sinaloakartel, dat werd opgericht door Joaquín 'El Chapo' Guzmán Loera, zou in de omgeving actief zijn.


(Suriname Mirror/Pagina Central/Belga/Heraldo de Mexico/Twitter)

Inheemse gouverneur en vier inheemse bewakers gedood in bloedbad in zuidwesten Colombia

Auto gouverneur Cristina Bautista en bewakers aangevallen in Corinto, CaucaVolgens lokale autoriteiten zijn dinsdag 29 oktober 2019 een inheemse gouverneur en vier inheemse wachten gedood in een bloedbad in het zuidwesten van Colombia. Vijf mensen zouden gewond zijn geraakt. 

Volgens de lokale inheemse autoriteit Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) werd de auto waarin gouverneur Cristina Bautista en vier bewakers reisden aangevallen in de gemeente Corinto, Cauca.

In een persbericht zei de lokale gemeenschap, dat Bautista en de bewakers in hun gebied patrouilleerden toen ze werden tegengehouden door een auto met leden van de dissidente FARC-groep (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) Dagoberto Ramos en werden gedood.

Een ambulance en andere mensen die te hulp kwamen, zouden naar verluidt ook onder vuur zijn genomen.
Tientallen autochtone Colombiaanse leiders en autochtonen zijn tot nu toe dit jaar vermoord, met name in de noordelijke regio Cauca, waar inheemse autoriteiten zich verzetten tegen de inspanningen van drugshandelaren en illegale mijnwerkers om de controle over voorouderlijke landen over te nemen.


Het leger werd maandag beschuldigd van het executeren van een inheemse mensenrechtenverdediger in dezelfde stad.


Bautista is de zevende inheemse gouverneur die alleen al deze maand in Cauca werd vermoord.


Twee weken geleden werd de 57-jarige Toribio Canas in dezelfde stad vermoord. Na die moord herhaalde de CRIC 'de noodzaak om dringend alomvattende preventie- en beschermingsmaatregelen te treffen in het kader van het recht op autonomie en zelfbestuur', blijkbaar tevergeefs.

President Ivan Duque beloofde in april de inheemse autoriteiten in Cauca te ontmoeten, maar de autoriteiten bliezen die ontmoeting op het laatste moment af vanwege bezorgdheid over de veiligheid.

(Suriname Mirror/Colombia Reports/Las 2 Orillas/Twitter)

Minister Hoefdraad: 'Saramacca-project dit jaar goed voor 3.000 ounces goud'

Bewindsman komt in parlement met positieve cijfers IAmGold en Newmont


Uit het Saramacca-project zal dit jaar 3.000 ounces goud worden gewonnen. Het resultaat wordt morgen gevierd. Dit project, ook wel bekend als Anomaly M., is ongeveer 30 kilometer ten zuidwesten van de Rosebel. 

Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën zei gisteren in De Nationale Assemblee, tijdens de openbare commissievergadering over de wijziging van de Wet op de Staatsschuld - aldus Starnieuws vandaag, woensdag 30 oktober 2019 -, dat de economische vooruitzichten goed zijn. De regering richt zich op diversificatie van de economie. De goudproductie gaat ook omhoog.

Kijk, luister vanaf 54:50IAmGold/Rosebel Gold Mines zal dit jaar 260.000 ounces goudproductie realiseren. Volgend jaar is de verwachting 315.000 ounces en in 2021 is 360.000 ounces geprojecteerd. In twee jaar tijd is dat meer dan 100.000 ounces. Verder zal de Canadese maatschappij ook de weg completeren tussen het Saramaccaproject en Rosebel. Dit zal zorgen voor extra arbeidsplaatsen.

De cijfers van Newmont zijn ook positief, deelde de minister mee. Dit jaar wordt dubbel dan het vorig jaar ontvangen. Verder zullen de afschrijvingen van het bedrijf van US$ 80 miljoen teruggebracht worden naar US$ 20 miljoen. Dit betekent meer inkomsten voor het land.

Ook in andere sectoren is er groei te zien volgens Hoefdraad. Hij noemde onder meer landbouw en toerisme. De minister verwacht dat er schuldvermindering zal zijn het komende jaar.

Hij is voorstander van een goed schuldsaneringsplan. Hij legde uit dat in de crisisperiode er veel investeringen zijn gedaan. De regering heeft geleerd uit de crisis, benadrukte de bewindsman. Dezelfde fouten uit het verleden zullen niet worden gemaakt, stelde hij. 'We weten wat we doen.'

Nieuwe regeling ministerie van SOAW en Aqualectra om klanten met betalingsachterstand te helpen

Klanten die SOAW benaderen om hulp moeten akkoord gaan met een Pagatinu-aansluiting...


Het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) en Aqualectra hebben een nieuwe regeling getroffen om klanten te helpen die betalingsachterstanden hebben bij het nutsbedrijf. Volgens SOAW zijn er veel mensen met schulden bij Aqualectra en ook velen die als gevolg daarvan worden afgesloten van stroom en water, zo bericht woensdag 30 oktober 2019 het Antilliaans Dagblad.

Afgesproken is, dat Aqualectra het ministerie twee weken voor tijd op de hoogte stelt van het mogelijk afsluiten van water en elektriciteit bij een klant. Alle klanten die SOAW benaderen voor hulp moeten akkoord gaan met een Pagatinu-aansluiting. Dit is een prepaid-aansluiting waarbij elektriciteit vooraf wordt ingekocht.

Verder zullen het ministerie en Aqualectra samenwerken aan een bewustwordingscampagne over zuinig gebruik van water en elektriciteit.

Er zal door SOAW in een later stadium een voorstel gepresenteerd worden voor een betalingsregeling voor klanten van het ministerie die niet kunnen voldoen aan de eisen van Aqualectra omdat zij te weinig verdienen.

Verder is in de vergadering het introduceren van een Pagatinu voor water aan de orde gekomen, alsook het administreren door Aqualectra van water en elektriciteit dat gesubsidieerd wordt en waar klanten van SOAW recht op hebben, en hoe om te gaan met klanten die water en elektriciteit stelen door te sjoemelen met de meters.

Sehos, Curaçao: 'De financiële rek is er helemaal uit'

'Levering van verantwoorde zorg komt in het gedrang'


De kostprijzen van Sehos voor de verschillende verrichtingen en diensten vallen overwegend lager uit dan in Nederland en op de omringende eilanden. Dat laat het Sint Elisabeth Hospitaal weten in een persbericht, dat tot doel heeft het publiek duidelijk te maken dat ‘de financiële rek er helemaal uit is’ en de levering van verantwoorde zorg in het gedrang komt. Dit schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 30 oktober 2019.

In een poging aan te geven, dat Sehos zeker niet onredelijk is, wordt gewezen op de kostprijsanalyse en benchmarking in 2018 over de periode 2016. 'Eén van de terreinen waar Sehos voortgang heeft geboekt betreft het normatief calculeren van kostprijzen en deze te vergelijken met de werkelijke tarieven.'

Op basis van deze analyses heeft het ziekenhuis beter inzicht gekregen in de diensten en verrichtingen die de grootste bijdrage leveren aan de financiële tekorten van stichting Sehos. 'Op basis van deze analyse heeft Sehos passende tarieven kunnen calculeren voor de verrichtingen en diensten die het levert. De belangrijkste conclusie is dat de tarieven die door de overheid zijn vastgesteld, substantieel onder de kostprijs liggen.'

Ook heeft het ziekenhuis door middel van deze kostprijsanalyses zichzelf in staat gesteld het Sehos te benchmarken tegenover vergelijkbare ziekenhuizen in Nederland en andere ziekenhuizen op de eilanden Aruba, Bonaire en Sint Maarten. Dan blijkt dat de kostprijzen op Curaçao lager liggen.

Toerisme pompt eerste 9 maanden 2019 zo'n 1,6 miljard gulden in economie Curaçao

(Bron foto: Suriname Mirror)
Tussen januari-september 11% meer toeristen dan zelfde periode in 2018


Gedurende de eerste negen maanden van 2019 heeft de toeristensector ongeveer 1,6 miljard gulden gegenereerd voor de lokale economie. Vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder, is hier sprake van een groei van ruim 7,8 procent. Dat is gisteren door het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) bekendgemaakt tijdens de gezamenlijke persconferentie van partners uit de toeristenindustrie, aldus vandaag, woensdag 30 oktober 2019, het Antilliaans Dagblad.

Daar werd ook duidelijk, dat Curaçao tussen januari en september 11 procent meer toeristen heeft mogen verwelkomen dan dezelfde periode in 2018. In de eerste negen maanden van 2019 zijn 346.440 verblijfstoeristen geregistreerd en in 2018 was dit aantal 311.384.

De meeste verblijfstoeristen die Curaçao bezochten waren afkomstig uit Nederland, de Verenigde Staten, Colombia, Canada, Duitsland en Brazilië. Deze markten hebben samen voor 77 procent van het totaalaantal toeristen gezorgd dat Curaçao tussen januari en september bezocht, zo bleek gisteren uit de presentatie van de Curaçao Tourist Board (CTB).

Het aantal bezoekers uit Noord-Amerika is ook toegenomen en wel met 7 procent; Zuid- Amerika met 14 procent; het Caribisch gebied met 20 procent en Europa met 11 procent. Verblijfstoeristen hebben in de eerste negen maanden van 2019 in totaal 3 miljoen nachten op Curaçao doorgebracht.

Bouw Regionaal Streekziekenhuis Wanica in de afrondende fase

Aannemer verwacht oplevering ziekenhuis begin dan wel eind decemberVolgens het Nationaal Informatie Instituut (NII), dinsdag 29 oktober 2019, is de bouw van het Regionaal Streekziekenhuis Wanica in de afrondende fase beland. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de infrastructuur van wegen, elektriciteit en water. De aannemer streeft ernaar het ziekenhuis begin dan wel eind december op te leveren, terwijl het ministerie van Volksgezondheid het gebouw binnen drie maanden na de oplevering in gebruik wil nemen. 

Ook de werving en selectie van personeel is intussen van start gegaan.

Jason van Genderen, coördinator van de bouw van het ziekenhuis: 'Ik ben heel blij met de vorderingen. De aannemer is momenteel bezig met afrondingswerkzaamheden. Het gebouw is al bijna af en qua infrastructuur zijn een aantal zaken voor wat betreft de nutsvoorzieningen al gerealiseerd om in feite van start te gaan. Ik denk dat binnenkort ook de EBS zal beginnen met de stroomtoevoer, want er moet test gedraaid worden alvorens het gebouw wordt opgeleverd. Ook de SWM is bezig met haar werkzaamheden om het ziekenhuis te voorzien van een goede waterdruk.'

Volgens de projectcoördinator zijn alle overheidsinstanties inclusief de ministeries van Openbare Werken, Transport & Communicatie (OWT&C) en Volksgezondheid op één lijn en werken zij er hard aan dat het ziekenhuis operationeel wordt.

Het ministerie van Volksgezondheid probeert vooruit te werken aangezien er op bepaalde aspecten een deadline ligt. Intussen is reeds een stichtingsbestuur geïnstalleerd en de voorzitter hiervan ook reeds benoemd door minister Antoine Elias. Verder is door middel van een sollicitatie-oproep al een start gemaakt met het in kaart brengen van wie er allemaal geïnteresseerd is om te werken in het Regionaal Streekziekenhuis Wanica. Nadat de sollicitatieperiode achter de rug is zal er een overzicht worden gemaakt van het aantal mensen dat interesse heeft getoond. Van Genderen zegt dat nadat in kaart is gebracht om hoeveel mensen het gaat, begonnen zal worden met de werving.

Hij benadrukt dat er reeds vanaf het begin van het proces is aangegeven dat het liefst Surinaamse artsen, verpleegkundigen of administratief personeel in het ziekenhuis te werk wordt gesteld. Van Genderen: 'Door middel van deze sollicitatie kunnen we een beeld krijgen van wat we al in huis hebben. Wat we niet in huis hebben, gaan we elders zoeken.' Het hoeft volgens de projectcoördinator dan niet alleen om personeel uit Cuba te gaan, maar ook uit andere landen waarmee het ministerie van Volksgezondheid bepaalde overeenkomsten op medisch gebied heeft.

Van Genderen verduidelijkt, dat het om een streekziekenhuis gaat dat compleet is. Het ministerie wil alvast opstarten met de basisdisciplines. Naast een apotheek en een ruimte voor de poliklinieken beschikt het nieuwe ziekenhuis ook over een spoedeisende hulp, operatiekamer, intensive care, radiologie afdeling met daarin een CT-ruimte en een laboratorium.

Met de aanleg van de infrastructuur is ook al een aanvang gemaakt. De infrastructuur binnen het ziekenhuis zelf, valt onder de verantwoordelijkheid van de Chinese contractor. Die heeft reeds de wegen uitgezet en een begin gemaakt met de verlichting. Het ministerie van OWT&C houdt zich bezig met de infrastructuur van het gebied. Op dit stuk verkeert men ook al in een vergevorderd stadium.

Aangezien het om een compleet nieuw project gaat, houdt het ministerie ook rekening met knelpunten die zich kunnen voordoen. 'Er kunnen zich altijd knelpunten voordoen bij de bouw van een ziekenhuis. Het is compleet nieuw, dus we verwachten van alles', aldus projectcoördinator Van Genderen.

'Wat men nu probeert te doen, is de economische aanval' - Bouterse valt oppositie en OM Nederland aan in NDP-centrum Ocer

'Regering heeft veel gedaan afgelopen 5 jaar, rest politieke veld valt in het niet'


'De regering heeft veel gedaan in de afgelopen vijf jaar. De rest van het politieke veld valt in het niet', zei president tevens voorzitter van de NDP, Desi Bouterse, gisteravond op een drukbezocht kadermeeting in partijcentrum Ocer. De partij voert daarnaast ook diverse projecten uit in het binnenland. Dit bericht vandaag, woensdag 30 oktober 2019, Starnieuws.

(Bron foto: André Misiekaba)
'Ze weten het. Men heeft allerlei dingen geprobeerd. Wat men nu probeert te doen, is de economische aanval', voerde de president aan. 'Plotseling beschuldigt Nederland de banken van Suriname. De banken zijn verdachte.' Bouterse bracht in herinnering, dat niet de banken het geld hebben vervoerd naar Nederland, maar de Centrale Bank van Suriname. 'Die mannen zijn bezig met heel gemene aanvallen', stelde de president. In april vorig jaar heeft de Nederlandse justitie een geldzending van 19.5 miljoen euro in beslag genomen. De Centrale Bank van Suriname, De Surinaamsche Bank, Hakrinbank en Finabank zijn een proces gestart om het geld vrij te krijgen. De drie handelsbanken zijn samen met vijf cambio's aangemerkt als verdachten.

Bouterse zei, dat de spoed kadermeeting bijeen was geroepen om partijgenoten in te lichten over wat er nu gaande is. Volgens hem praten zij over het algemeen anderen na. De tegenpartij heeft volgens de president vijf tot zes stations. Mensen beginnen dingen over te nemen die uitgezonden worden. 'Kaders moeten begrijpen wat er gaande is, vandaar dat de vergadering nodig was.'

De NDP-voorzitter riep zijn gehoor op om in eenheid op te trekken. Mensen die uit andere partijen besluiten om de NDP te ondersteunen, moeten met open armen ontvangen worden en ingezet worden. Hij benadrukte dat de eenheid noodzakelijk is.

Over de wisselkoers zei Bouterse 'recentelijk hebben we binnengehaald zo'n 40 miljoen dollars. En er zijn systemen om de koers naar beneden te brengen. Het is een kwestie van de lijnen uitzetten. En laten wij niet beginnen de cambio's de schuld te geven, want in moeilijke tijden hebben de cambio's bij wet ook meegeholpen om boven water te komen', merkte de president op.

'Op het ogenblik wordt er gewerkt met twee cambio's waar de kleine man terecht kan om US$ 200 tot US$ 300 te wisselen wat hij nodig heeft. De koers is teruggebracht naar Srd 8 voor de Amerikaanse dollar. De komende week zal de koers verder dalen naar Srd 7.95. De koers zal verder naar beneden worden gebracht. Het is een systeem. De koers moet naar een realistisch niveau.'

Het is volgens de president belangrijk, 'dat de koers niet te veel fluctueert waardoor business kan plaatsvinden in het land'.

Bouterse: 'Wijziging Wet op de Staatsschuld is een stuk van de partij' - 'En ik ga u zeggen, er is geen speld tussen te krijgen'

'Het is een goed doordacht en uitgewerkt voorstel'

Bouterse lovend over fractieleider Abdoel


President Desi Bouterse heeft gisteravond in NDP-centrum Ocer op een spoedbijeenkomst van het NDP-kader uitgelegd, dat de wijziging van de Wet op de Staatsschuld een stuk is van de partij. 'Na verschillende discussies en een bijeenkomst met de leiding van De Nationale Assemblee werd de initiatiefwet ingediend door NDP-fractieleider Amzad Abdoel. Het is een goed doordacht en uitgewerkt voorstel', beweerde Bouterse. 

De NDP-vergadering heeft na de uitleg van Abdoel en de president besloten het voorstel om de wet te wijzigen unaniem te ondersteunen. De vergadering werd geleid door ondervoorzitter Ramon Abrahams, aldus Starnieuws vandaag, woensdag 30 oktober 2019.

President Bouterse, tevens voorzitter van de NDP, vroeg een staande ovatie voor Abdoel die de lijnen die door de partij zijn uitgezet 'op een briljante wijze door deze jonge econoom is verwoord'.

De NDP-fractieleider is in Ocer uitvoerig ingegaan op de Wet op de Staatsschuld. De wet is ingevoerd in 2002 door de Nieuw Front-regering en heeft drie wijzigingen ondergaan. De wet wordt morgen in het openbaar plenair behandeld door De Nationale Assemblee (DNA).

Bouterse bracht in herinnering, dat negen jaar geleden de toenmalig minister van Financiën in problemen is gekomen door deze wet. Binnen de NDP-top zijn er diverse sessies gehouden in onder andere Commewijne, in het Perscentrum en Saramacca. Hij merkte op dat het heel intrigerend is, dat een regering, een minister van Financiën, in problemen kan komen wanneer de wisselkoers stijgt en het Bruto Binnenlands Product daalt. Ook al heeft de minister wettelijk ruimte om meer te lenen, 'kan diezelfde wet hem killen'.

'We hebben discussies op discussies gevoerd om elke wijziging die wij gaan aanbrengen, binnen de wet te houden. Dit laatste voorstel dat op tafel ligt, is de top van de partij bijeen gekomen met de top van De Nationale Assemblee. Wij hebben uitvoerig hierover gediscussieerd. Er waren vier amendementen, vier zaken waarbij de voorzitter van DNA als één punt wilde hebben. Die zijn meegenomen in het voorstel welke wij als partij hebben ingediend. Het is geen stuk van meneer Abdoel of minister van Financiën. Het is een stuk van de partij. Daarom hebben wij de partijtop bij elkaar gehaald en DNA om de puntjes op de i te zetten. En ik ga u zeggen, er is geen speld tussen te krijgen', voerde Bouterse aan.

De president merkte op, dat als organisaties die bezig zijn op te roepen voor een protestmanifestatie voor morgen, hij vrijdag meer mensen op de been kan brengen om de regering te ondersteunen.

Assemblee behandelt 31 oktober wijziging Wet op de Staatsschuld

Coalitie: 'Strafbepaling in wet is overbodig en kan geschrapt worden'

Assemblee en minister Hoefdraad zijn voor opzet van schuldsaneringsplan


De wijziging Wet op de Staatsschuld wordt morgen in openbare vergadering van De Nationale Assemblee behandeld. De commissie die de openbare behandeling voorbereidt is zover om eindverslag uit te brengen. Initiatiefnemer Amzad Abdoel (NDP) heeft gisteren tijdens de openbare commissievergadering  meegedeeld dat er een nota van wijziging komt op basis van voorstellen gedaan door commissieleden en maatschappelijke groeperingen. Dit schrijft Starnieuws vandaag, woensdag 30 oktober 2019.

Diverse commissieleden van de coalitie benadrukten, dat de strafbepaling in de wet overbodig is en deze geschrapt kan worden. Er zijn volgens hen voldoende wettelijke bepalingen om ervoor te zorgen dat de leningen niet onbeperkt worden genomen.

Commissievoorzitter Oesman Wangsabesari (NDP) zei, dat de minister van Financiën geen 'blanco cheque' krijgt door de wetswijziging.

Commissieleden Ronnie Brunswijk (ABOP), Gregory Rusland (NPS), Paul Somohardjo (PL) en Riad Nurmohamed (VHP) zijn tegen de wijziging. Gevraagd is aan Abdoel om het initiatiefvoorstel in te trekken.

Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft aangegeven, dat het volk op de eerste plaats staat bij de regering. Hij zei, dat leningen er altijd waren en er altijd zullen zijn. Leningen zijn onder andere gebruikt voor opzetten van ziekenhuizen, scholen en infrastructuur. Het gaat om verbeteren van de levensstandaard en diversificeren van de economie.

Wangsabesari heeft voorgesteld dat er een schuldsaneringsplan komt. Rossellie Cotino (NDP) wil dat in het schuldsaneringsplan minimum-criteria opgenomen moeten worden waaraan dit plan moet voldoen. De Staatsschuld moet een dalende trend vertonen. Dit is positief ontvangen door Abdoel en Hoefdraad. In zo'n plan moet worden opgenomen hoe het geld besteed wordt en hoe deze terugbetaald wordt. De leningen zijn bedoeld om de plannen die de regering heeft gemaakt en de begroting die goedgekeurd is, uit te kunnen voeren. Het financieringstekort van de begroting is wettelijk vastgesteld. De regering moet de ruimte krijgen om haar beleid uit te voeren.

De commissieleden Brunswijk, Rusland, Somohardjo en Nurmohamed voerden aan, dat brede maatschappelijke groepen, waaronder het bedrijfsleven, de vakbeweging, de bankiers en economen zich tegen de wetswijziging hebben uitgesproken.

Somohardjo stelde, dat er een volksopstand kan komen, waarbij een vonkje genoeg is om de vlam in de pan te laten slaan.

'Er zijn weer zoveel leningen, zoveel schulden, weer zoveel projecten. De prijzen in de winkels zijn duur, onbetaalbaar voor het volk, grote delen van het volk leven in armoede. Men voert snel projecten uit, aannemers die in paarse vlaggen goten ophalen, zogenaamd gesponsord. Een cambio aan de Hendrikstraat die zogenaamd goedkope dollars verkoopt, drugsvliegtuigen die vliegen en landen en vliegen, projecten die met grote mate van zekerheid over begroot zijn. De geschiedenis herhaalt zich', betoogde Nurmohamed.

De coalitieleden blijven erbij dat de wetswijziging gerechtvaardigd is. Diverse voorstellen die gedaan zijn, zullen door de initiatiefnemer verwerkt worden in de nota van wijziging.

Personeel LVV getraind in bestrijden vernietigende Carambola-fruitvlieg

(Bron foto: NII)
Brazilië schiet Suriname te hulp om de Carambola aan te pakken


De Carambola-fruitvlieg is volop aanwezig in het district Saramacca, ressort Dirkshoop. Dit wijzen voorlopige resultaten van gedane proeven met fruitvliegvallen uit, aldus het Nationaal Informatie Instituut, NII, dinsdag 29 oktober 2019.

Een team van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), bestaande uit landbouwvoorlichters, assistent-onderzoekers en personeel van de afdeling Plantenbescherming, heeft maandag in de LVV- proeftuinen te Dirkshoop recent geplaatste fruitvliegvallen geleegd. Aan de hand van de gevangen fruitvliegen bleek duidelijk de aanwezigheid van grote aantallen van deze insecten.

Het gedane onderzoek is onderdeel van de 8-daagse training 'Eradiceren en beheersing van de Carambola-Fruitvlieg', waarbij de groep LVV'ers getraind is in het verantwoord bestrijden van deze vernietigende fruitvliegsoort. De training wordt verzorgd door een 8-man tellende delegatie vanuit Brazilië.De Carambola-fruitvlieg vormt een desastreuze plaag binnen de fruitsector. Het veroorzaakt samen met andere fruitvliegensoorten directe schade aan enkele fruitsoorten wat leidt tot verminderde productie en vruchtkwaliteit.

Deze plaag bereikte enkele jaren terug een dusdanige hoogte. dat Suriname in 2014 een bilaterale overeenkomst ondertekende met Brazilië ter ondersteuning van acties, teneinde de Carambola-fruitvlieg te bestrijden en uit te roeien. De training, die momenteel verzorgd wordt door de technische experts vanuit Brazilië, is de derde activiteit binnen dit bilateraal project.LVV-minister Rabin Parmessar is ingenomen met de technische ondersteuning en training van de Braziliaanse missie. Het is volgens de bewindsman van groot belang de agrarische sector tot bloei te brengen en daarin past niet de Carambola-fruitvlieg.

De uitroeiing en bestrijding van de fruitvlieg is belangrijk voor de fruitproductie en export van fruit uit Suriname. Hij roept de totale samenleving op mee te helpen in het bestrijden van de fruitvlieg teneinde deze volledig te beheersen of uit te roeien.

Vakbondsleider Berenstein roept op tot breed maatschappelijk verzet tegen wijziging Wet op de Staatsschuld

'Als de wet wordt doorgedrukt zal men genoodzaakt zijn de straat op te gaan'Het voorstel van NDP-Assembleelid Amzad Abdoel om de Wet op de Staatsschuld aan te passen, zodat de minister van Financiën ongestraft en ongelimiteerd leningen mag sluiten, stuit op grote weerstand vanuit de samenleving. 'Al de groepen en organisaties die zich hier tegen verzetten, zullen verenigd worden', kondigde vakbondsleider Robby Berenstein dinsdag 29 oktober 2019 aan tijdens een Assemblee van de Arbeid in het C-47 gebouw, zo schrijft Starnieuws.. 

Er komt een gezamenlijke verklaring en in eenheid zal een petitie ingediend worden bij De Nationale Assemblee, op de dag dat de wetswijziging behandeld zal worden, deelde Berenstein mee. Het plan voor 'gezamenlijk ten strijde trekken tegen deze wetswijziging' werd uiteengezet.

'Groepen en partijen zoals Strei!, VES (Vereniging van Economisten in Suriname), VSB (Vereniging Surinaams Bedrijfsleven), de Bankiersvereniging, Akmos en, BINI (Burgerinitiatief voor Participatie en Goed Bestuur) zijn al begonnen met protesten, ik vind dat we ze moeten ondersteunen. De verklaring zal een weergave zijn van wat er speelt in de samenleving. Het gaat niet meer om individuele groepen of partijen, het treft ons allemaal. Dit is de eerste stap die we nemen. Laat het parlement zien dat de samenleving het niet eens is met de wetswijziging, laat ze haar common sense gebruiken en de zaak terugdraaien.' 

In eerste instantie gaan alleen besturen van organisaties de petitie indienen. Maar, de andere bonden willen meer kracht bijzetten. Berenstein gaf aan, dat alle groepen buiten de vakbonden benaderd worden om mee te doen aan de actie. De vakbonden houden het voorlopig nog alleen op bestuursleden. 'Figuurlijk w’o nak a Assemblee wan patu tap den ete', zei vakbondsleider Lloyd Read. 'Want dies no kan. Dit treft alle groepen, we mogen het niet accepteren.'

Dayanand Dwarka merkte op, dat de situatie van de jaren negentig van de vorige eeuw onder president Jules Wijdenbosch zich aan het herhalen is. 'Lenen kan, maar het moet verantwoord gebeuren, dus zolang je het terug kan betalen. 'Bij de desastreuze periode van ’96-2000’ is ongebreideld geleend en verkwist. Wij hebben het gelag betaald. De samenleving was ontwricht. Niet voor niets is uit die strijd voortgekomen de Wet op Staatsschuld. Het plafond was gesteld op 60 procent. Het moet ons niet een tweede keer overkomen. Leni mag, maar disi tof tumsi. Het plafond is op 60 procent, maar ze zijn al bijna bij 90 procent. Met toestemming van de Assemblee natuurlijk. Dat moeten we stoppen.'

Vakbondsleidster Reshma Mangre (BvL/ALS) wil, dat het volk wordt opgeroepen want 'eenheid maakt macht'. 'Het gaat niet om politieke partijen of vakbonden meer, het is van nationaal belang. We moeten niet bang zijn, want dat is het begin van slavernij. Als we bang zijn, kunnen we de tent sluiten. United we stand, devided we fall. Het is nu meer dan tijd dat we gezamenlijk gaan optrekken. Alle mensen, alle burgers, want het heeft met ons allemaal te maken.'

Berenstein deelde mee, dat als de wet toch wordt doorgedrukt men genoodzaakt zal zijn de straat op te gaan. Hij wil het liefst vermijden. 'Maar, het is datzelfde leen-uitgave gedrag dat ons gestort heeft in de acties van toen. De koersen waren met duizenden procenten gestegen. Prijzen vlogen omhoog, lonen daalden in waarde. De koersen zijn nu weer gestegen, de prijzen ook, de symptomen van toen zijn duidelijk.'

Vijf dialysecentrum luiden de noodklok

Financiële situatie nijpend, zorgverzekeraars betalen niet op tijd


In een gezamenlijke verklaring vragen het Brahma Dialysecentrum, Diapura, Stichting Vakantiedialyse Suriname, Surrenal en Nefrosur Medical Center aandacht voor de financiële situatie waarin zij verkeren, door het niet tijdig beschikbaar stellen van geld door de zorgverzekeraars. Dit bericht de Ware Tijd dinsdag 29 oktober 2019.

De dialysecentra stellen, dat zij amper in staat zijn om hun maandelijkse operationele kosten te voldoen. 'De gevolgen en risico's hiervan voor op de eerste plaats de continuïteit van de zorg aan onze patiënten zullen, indien hierin niet snel verandering wordt gebracht, niet te overzien zijn.'

De instellingen verwijzen naar gesprekken hieromtrent met de minister van Volksgezondheid, die vorig jaar zijn gevoerd. Er is ook intensieve communicatie geweest over zowel de tijdigheid van uitbetaling alsook het dialysetarief. Na deze gesprekken verbeterde het betalingspatroon van het Staatsziekenfonds.

'Bij de Survam daarentegen verloopt de tijdigheid van uitbetalingen helaas nog niet goed bij alle maatschappijen', aldus de centra in de verklaring.

In maart en april dit jaar werd een door een erkend accountantsbureau gecalculeerde dialysekostprijs aangeboden aan de minister van Volksgezondheid en aan de Survam. 'Helaas blijkt er geen haast te zijn bij zowel de Survam als de overheid om het dialysetarief daterend uit 2012, met een valuta-component van meer dan vijftig procent aan te passen. Hierdoor wordt de dialysezorg sterk in gevaar gebracht.'

De instellingen wijzen erop, dat dialyse een levensreddende behandeling is voor de groep mensen van wie de nieren niet (meer) optimaal functioneren. Om in leven te blijven, moet een dialysepatiënt gemiddeld drie keer per week een dialysebehandeling ondergaan om hun bloed te zuiveren. Voor iedere behandeling zijn verbruiksartikelen nodig, zoals kunstnieren, bloedlijnen, naalden, welke allemaal geïmporteerd moeten worden en waarvan de prijzen dus beïnvloed worden door de valutakoers.

Er zijn ongeveer achthonderd patiënten in Suriname die afhankelijk zijn van de dialyse. Dit aantal blijft volgens de instellingen toenemen. 'Continuïteit van de dialyse is dus van levensbelang voor al deze achthonderd mensen.'

Door het niet tijdig beschikbaar stellen van geld door de zorgverzekeraars kan de zorg gevaar oplopen.

De centra zouden, om te kunnen overleven, van elkaar lenen.

De instellingen wijzen in de verklaring erop, dat zij zich ondanks de situatie 'onvermoeibaar' zullen blijven inzetten voor deze kwetsbare groep. 'Bij een ongewijzigd blijven van de situatie zal dit evenwel niet voldoende blijken en zullen belanghebbenden daar zeker ernstige ongemakken van ondervinden.'

District Para en de stad Xianning in China gaan stedenband verdiepen

Districtscommissaris Jurel en burgemeester Wang Yuan He tekenen intentieverklaring

(Bron foto: NII)

Het district Para en de stad Xianning in de provincie Hubei (China) hebben besloten om meer inhoud te geven aan hun stedenband die al vijf jaren bestaat. Districtscommissaris Armand Jurel van Para en burgemeester Wang Yuan He, hebben dat maandag bevestigd met de ondertekening van een intentieverklaring in Xianning. De ondertekeningsceremonie vond plaats in Hotel Ramada Plaza Chibi, zo bericht het Nationaal Informatie Instituut (NII) dinsdag 29 oktober 2019.

De districtscommissaris zei daarbij, dat er een aantal gebieden is waarin Para potenties ziet om de bestaande samenwerking uit te breiden en te verdiepen. Het gaat onder meer om de gebieden landbouw, onderwijs, toerisme, handel en industrie.

Para hoopt in de toekomst naast grootschalige landbouw als inkomstenbron, meer te halen uit ecotoerisme en industrie.

De stedenband tussen Para en Xianning wordt volledig ondersteund door de Surinaamse regering. De ondertekening is een van de hoogtepunten tijdens het bezoek van een delegatie uit Paramaribo aan China.

De delegatie wordt geleid door minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling. Op 24 oktober is de delegatie in China gearriveerd en wordt komende week in Suriname terug verwacht.

Stichting Waspar neemt nieuwe, derde, verbrandingsoven in gebruik

(Bron foto: NII)
Waspar is de grootste afnemer van medisch afval


De stichting Wasserij Particuliere Ziekenhuizen (Waspar) is een verbrandingsoven rijker. De minister van Volksgezondheid, Antione Elias, nam  maandag de oven officieel in gebruik door een naambord te onthullen, samen met de directeur van de stichting, Surodj Soekhai, zo bericht het Nationaal Informatie Instituut, NII, dinsdag 29 oktober 2019.

Waspar is de grootste afnemer van medisch afval.

Volgens directeur Surodj Soekhai, was het van het grootste belang, dat de stichting een derde oven kreeg. Hierdoor kan het medisch afval op een verantwoorde wijze worden verwerkt.

Voor Claudette Etnel, voorzistter van de Waspar Werknemers Organisatie, is de ontvangst van een derde oven een mijlpaal en voldoet deze oven aan de milieuvoorwaarden. Als bond zegt ze, dat zij erop zal toezien dat de oven goed wordt gebruikt.

De voorzitster van het Stichtingsbestuur, Grace Lackin, zegt het ministerie van Volksgezondheid heel erkentelijk te zijn. Ze geeft de garantie, dat er heel goed omgegaan zal worden met de oven, omdat het voorziet in een grote behoefte.

Enkele werknemers van de Stichting zijn getraind in de bediening van de oven en mochten een certificaat in ontvangst nemen.