zondag 15 mei 2016

Den Blauwvinger: Het wispelturig gedrag van een keurig parlementslid

COLUMN: Breeveld (DOE) lijkt zich buiten coalitie geplaatst te hebben

Sociaal parlementslid toont nog wel eens onberekenbaar politiek gedrag

15-05-2016  De Surinaamse Krant


DOE-voorzitter en -Assembleelid Carl Breeveld baarde weer eens opzien door zich op 10 mei plotseling terug te trekken als een van de initiatiefnemers in de coalitie in De Nationale Assemblee van een nieuwe Terugroepwet, nota bene op de dag dat de ontwerpwet in het parlement zou worden behandeld. 'Wij gaan niet mee in een politieke machtsstrijd als DOE-fractie. Wij hebben gezegd, wij willen wel de Terugroepwet wijzigen, maar wij gaan niet ervoor om de Terugroepwet te laten voor wat het is. Maar, wat wij zeggen is, dit nu niet het moment is om de Terugroepwet te behandelen', sprak de ervaren politicus.

Hij zei verder, dat hij tijdens de laatste huishoudelijke vergadering heel duidelijk al had aangegeven, dat voor DOE de Anti-Corruptiewet belangrijker is op dit moment. Die staat boven de Terugroepwet. Met zijn actie heeft hij zich feitelijk onmogelijk gemaakt binnen de coalitie en fractievoorzitters in de oppositie waren er dan ook als de kippen bij om Breeveld te vragen zich bij hen te voegen. Vanzelfsprekend en logisch en Breeveld zou daar ook verstandig aan doen, wil hij niet nog meer aan geloofwaardigheid inboeten.

Volstrekt belachelijk en ongeloofwaardig
Door zich als mede-initiatiefnemer van een nieuwe controversiële Terugroepwet op de dag van de behandeling ervan terug te trekken heeft Breeveld zichzelf volstrekt belachelijk en ongeloofwaardig gemaakt. Het lijkt overigens gewoonte zijn geworden van Breeveld om onder maatschappelijke en oppositionele druk zijn hakken over de sloot te trekken, zoals hij ook deed toen hij op de valreep toch niet vertrok naar Zambia om deel te nemen aan een bijeenkomst van de Inter Parlementaire Unie. En was het ook niet Breeveld op 4 april 2012 die verstek liet gaan bij de stemming van een andere controversiële gewijzigde wet, de Amnestiewet? Nee, hij zou het geven van lessen ergens op Hawaii belangrijker hebben gevonden dan een stem tegen die wet.

Het Breeveld-Zambia debacle
Even terug naar die Zambia-reis. Breeveld zou media maart een vergadering van de Inter Parlementaire Unie in Lusaka, Zambia, bijwonen. Hij zou samen met zijn collega van de VHP, Asiskumar Gajadien, een paar dagen later vertrekken dan Melvin Bouva (NDP), die 13 maart samen met Rossellie Cotino (NDP) en Dinotha Vorswijk (ABOP) al was afgereisd. Maar, toen media over de reis van Bouva en zijn collega's berichtten kwam er veel kritiek uit de samenleving los op het dure uitstapje, vooral omdat Suriname in een financieel-economisch ernstige situatie verkeert. Er was simpelweg geen begrip. Dat deed Gajadien op 15 maart besluiten om toch maar niet te gaan en vervolgens maakte ook Breeveld een paar uur later bekend, dat hij afzag van de trip. Duidelijk was, dat beide heren onder druk van de publieke verontwaardiging besloten hadden om in Suriname te blijven en niet vanwege welke andere reden dan ook.

De DOE-voorzitter kwam met onderstaande verklaring op de proppen om zijn beslissing te rechtvaardigen:

‘De deelname aan de vergadering van de Inter Parliamentary Union (IPU) is een parlementair besluit van ongeveer een maand geleden. Als lid van het parlement sta ik dan ook achter dit besluit. Het gehele parlement is van dit besluit op de hoogte en het lijkt me vreemd wanneer er leden zijn die aangeven dat zij hiervan niet wisten.'
(...)
Na ampele overwegingen heb ik echter besloten niet meer af te reizen naar Zambia. De ontwikkelingen in ons land, die ook mij bezighouden, waarbij ik mij vanuit de DOE-fractie voor verbetering blijf inzetten, hebben tot dit besluit bijgedragen.'

Overigens, na terugkomst van de drie Zambia-gangers heeft de bevolking niets, geen woord, van ze vernomen of hun aanwezigheid bij de bijeenkomst van de Inter Parlementaire Unie in Lusaka ook maar iets heeft opgeleverd voor Suriname, dan slechts een paar mooie persoonlijke vakantiedagen voor Melvin, Rossellie en Dinotha in het Afrikaanse Zambia...., op kosten van de Surinaamse staat en de belastingbetalers...

Les geven op Hawaii toch belangrijker dan stem uitbrengen tegen gewijzigde Amnestiewet
Het is een gewone gang van zaken voor Breeveld om, na het nemen van controversiële beslissingen met excuus-verklaringen te komen, zoals hij ook deed na 4 april 2012 toen hij niet aanwezig was bij de stemming in het parlement over de geruchtmakende gewijzigde Amnestiewet. De wijziging van de Amnestiewet van 1989, afgekondigd in 1992, werd met 28 stemmen vóór en 12 tegen tegen half elf de avond van de 4e april 2012 aangenomen.
Overigens had DOE in een op 22 maart 2012 uitgebrachte verklaring laten weten, 'verrast' te zijn 'door de haast die gepaard gaat met de indiening van de initiatief Amnestiewet bij De Nationale Assemblee en zijn van mening dat hiervoor voldoende tijd genomen moet worden. Het gaat immers om een kwestie die grote impact zal hebben op hoe Surinamers en anderen zullen oordelen over de beleving van het Recht in Suriname. (…) Wij adviseren daarom, dat het proces zijn beloop moet hebben, er daarna een waarheidscommissie wordt ingesteld en dat de kwestie amnestie dan aan de orde komt.
DOE kan zich dus niet terugvinden in deze initiatiefwet, wij zullen de Surinaamse bevolking op de hoogte houden van alle verwikkelingen rond deze kwestie en ons blijven inzetten om het belang van onze natie te behartigen.'

Uit die verklaring zou geconcludeerd kunnen worden, dat indien Breeveld op 4 april 2012 wel aanwezig was geweest, hij tegen zou hebben gestemd...... Maar, hij was ergens op Hawaii, lessen aan het verzorgen.


Een paar jaar later, op 18 februari 2014, beweerde hij In het actualiteitenprogramma Kal Aaj Aur Kal van RBN (Rapar Broadcasting Network ) het verzorgen van die lessen niet meer te kunnen hebben afgezegd. Hij zei toen verder onder andere:

'We hebben toen alle moeite gedaan om de commissie die de wijziging voorbereidde, uit te leggen dat het een heilloze weg was die zij ingingen. Ik vind het kwaadwillig als mensen andere dingen vertellen over mij. We hebben aan de leden van de commissie gezegd dat het amnestiewetsvoorstel een heilloze weg is en hen geadviseerd om het in te trekken. Het zal voor Suriname niet heilzaam zijn. (…) Toen heb ik gezegd, dat ik een commitment had in het buitenland en als men niet van gedachten zou veranderen, we de burgers via de media zouden inlichten wat onze reden van afwezigheid was. (..) Maar het standpunt van DOE en de DOE-parlementariër is bekend. Dat is dat wij tegen aanpassing van de Amnestiewet zijn.’

Breeveld op en top. Gelikte, keurige verklaringen en zich in bochten wringend om gedane zaken a la Breeveld goed te praten, maar nooit eens zeggen 'goed mensen, de DOE en ik zaten fout, we hadden dit toch wat anders moeten aanpakken'.......

Braaf jongetje hoort niet thuis tussen het 'wild' van de coalitie
Deze lieve, zachtaardige, braafste-jongetje-van-de-klas-politicus past en hoort niet thuis tussen de (geld-)wolven en hyena's van de NDP in de coalitie. Wees een oprecht en betrouwbaar parlementariër en spring over naar de oppositie, daar waar u werkelijk thuishoort en zich ongetwijfeld thuis voelt. Blijf niet gedwongen en krampachtig tussen het wild van de coalitie rondhangen als eenling, enkel en alleen vanwege het behoud van de ministerpost van uw partijgenoot Regilio Dodson (Natuurlijke Hulpbronnen). Wees uzelf en sta eens ferm achter uw beslissingen en standpunten en krabbel niet terug met allerlei niet-gemeende 'goed-praterij' verhaaltjes.Verhuis naar de overzijde in het 'huis der democratie' en sta voor uw principes en idealen.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
15 mei 2016
Amsterdam-Paramaribo