woensdag 19 september 2018

Surinaamse politie klaagt over gebrek aan medewerking Nederland om drugsverdachte Oedit aan te houden

Ergernis bij korpschef dat Nederland en VS steeds barrières opwerpen bij rechtshulpverzoeken

'Wanneer er een verzoek wordt gedaan aan Suriname wordt er met de meeste voortvarendheid aan gewerkt'...


Het justitieel onderzoek tegen drugsverdachte Radj Oedit lijkt op een dood spoor te zijn beland. De stilstand in het onderzoek is vooral te wijten aan het feit, dat Nederland nog steeds geen invulling heeft gegeven aan een rechtshulpverzoek van Suriname om deze verdachte in Nederland op te sporen en aan te houden. Dit schrijft de Ware Tijd woensdag 18 september 2018.

Ondernemer Oedit, verdachte in de zaak van de Cessna die op 13 maart met 488 kilo cocaïne aan boord op zijn rijstareaal in Saramacca werd onderschept en korte tijd later de vondst van een Colombiaanse duikboot op een terrein van hem, verdween enkele dagen daarna naar Nederland, volgens zijn zeggen vanwege medische redenen.

In deze zaak werden twee buitenlanders en vijf Surinamers aangehouden. Op vragen van journalisten tijdens een persconferentie dinsdag zei minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie, dat hij hierover enige tijd geleden een rechtshulpverzoek naar zijn Nederlandse collega heeft gestuurd. Vanuit Den Haag is tot nu toe geen afdoende reactie gekomen. 'Het onderzoek is in een bepaalde fase beland waarbij wij niet teveel kunnen uitweiden', zei Getrouw.

De bewindsman zei niet veel meer over deze zaak te kunnen melden, omdat de Nederlandse autoriteiten dit verzoek met het Openbaar Ministerie in Suriname en in het verlengde daarvan het Korps Politie Suriname dienen af te wikkelen.

Waarnemend korpschef Roberto Prade constateert, dat er steeds 'stremmingen' zijn zodra Suriname rechtshulpverzoeken doet aan Nederland en de VS. Hij ergert zich eraan, dat deze twee landen steeds barrières opwerpen om te voldoen aan rechtshulpverzoeken van Suriname.

Omgekeerd honoreert Suriname onverwijld dergelijke verzoeken uit deze landen, beweert de korpschef. 'Wanneer er een verzoek wordt gedaan aan Suriname wordt er met de meeste voortvarendheid aan gewerkt. Maar, als het omgekeerd gebeurt en Suriname een verzoek doet, krijg je allerlei excuses waarom het verzoek niet kan worden ingewilligd', jammerde de korpschef.

President Bouterse: VS-ambassadeur Nolan heeft goede relatie VS-Suriname hoog weten te houden

Bouterse bedankt Nolan voor zijn inzet en bijdrage tijdens zijn periode in Suriname

(Bron foto's: NII)

 'Ambassadeur Nolan, u hebt bewezen een zeer bekwame diplomaat te zijn, die wederom de goede relatie tussen onze naties hoog heeft weten te houden. Suriname is een goed voorbeeld van een moderne multiculturele samenleving, waarin iedereen leeft in eenheid en vrede en respect heeft voor elkaars culturen. Het doet me goed dat u en uw echtgenote met deze expressieve ervaringen vertrekken.' 

Woorden van president Desi Bouterse dinsdagavond bij de afscheidsreceptie van de Amerikaanse ambassadeur, Edwin Nolan, op zijn residentie, aldus woensdag 19 september 2018 het Nationaal Informatie Instituut (NII).

Bouterse bedankte Nolan voor zijn inzet en bijdrage tijdens zijn periode in Suriname.

Nolan is vanaf 2015 ambassadeur voor Amerika in Suriname geweest. Het staatshoofd gaf aan, dat Suriname en Amerika meer dan veertig jaar een goede en stevige bilaterale relatie hebben en in de periode van Nolan is deze band verder verstevigd.

De president sprak zijn waardering uit voor het personeel op de ambassade voor haar inzet en bijdrage. Bouterse kijkt uit naar een goede samenwerking met de opvolgster van Nolan. 'Een goede fundering is gelegd en de goede relatie tussen beide landen zal voortgezet worden.'

Nolan wordt opgevolgd door Karen Lynn Williams.

Stijging aantal inbraken, overvallen en levensberovingen in Suriname

Het aantal berovingen vertoont een dalende lijn


Minister Getrouw: 'Het is nog niet wat het wezen moet, maar ik kan toch wel zeggen dat het rustiger wordt'


In vergelijking met een jaar geleden vertoont het aantal  berovingen in de maanden juni, juli en augustus 2018 een daling van 11,7%. Het totaal aantal gevallen in deze drie maanden in 2017 is van 324 gedaald naar 286 in 2018. Ook het aantal gevallen van gekwalificeerde diefstallen is van 1.047 gedaald naar 904 gevallen. Dit blijkt uit de cijfers die de leiding van het Korps Politie Suriname (KPS) gisteren presenteerde op een persconferentie, aldus het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 19 september 2018. 

Opvallend is wel de stijging in het aantal inbraken, overvallen en levensberovingen met respectievelijk 8,9%, 15,6% en 33,3%. Waren er 939 inbraken in juni, juli en augustus 2017, is dit nu met 84 gestegen naar 1023. In de maanden juni, juli en augustus 2018 zijn volgens het KPS 41 personen in verzekering gesteld voor gekwalificeerde diefstal en diefstal door middel van geweldpleging.

Hiernaast zijn 39 personen in verzekering gesteld voor overtreding wet verdovende middelen.

'Veranderingen kan je niet van het ene op het ander moment bewerkstelligen, maar ik mag niet ontevreden zijn. Als we breed over de hele samenleving zaken nagaan, dan zie je dat er toch wel een beter gevoel is. Het is nog niet wat het wezen moet, maar ik kan toch wel zeggen dat het rustiger wordt', zei minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie.

De bewindsman is er trots op, dat het de politie lukt om daders snel aan te houden. Waar het ministerie zich nu voor sterk maakt is om het te voorkomen. Dat komt alleen maar door de zichtbaarheid van de politie.

Baijnath, voorzitter landbouwcoöperatie Kwatta, pleit voor controle door autoriteiten van Haïtiaanse groenteverkopers

Haïtianen bieden groenten en fruit beneden de kostprijzen op de markten aan


De Ware Tijd bericht vandaag, woensdag 19 september 2018, dat lokale groenteverkopers in Paramaribo moeten wedijveren met verkopers van Haïtiaanse komaf. Voorzitter van de landbouwcoöperatie Kwatta Wim Baijnath vindt dat er eindelijk een einde moet komen aan deze oneerlijke concurrentie met lokale verkopers. De Haïtianen bieden groenten en fruit beneden de kostprijzen op de markten aan. 

Baijnath zegt, dat de venters niet alleen voor de groenteverkopers, die keihard belasting betalen, een bedreiging vormen, maar ook voor de toerismebranche. 'Het is geen gezicht dat mensen zo rondlopen en groenten verkopen. Men zal denken dat we geen aangewezen plekken hebben hiervoor.'

Hij verwijst naar de eenheidsmarkt aan de Drambrandersgracht, speciaal in het leven geroepen, zodat Haïtiaanse verkopers daar hun producten aan de man kunnen brengen. 'Toch zie je de mensen in de stad lopen en niemand let daarop. De autoriteiten zouden ook moeten denken aan het feit dat we veel toeristen in het land krijgen.'

De straatventers zijn dagelijks in kleine groepen te zien in de binnenstad. Vóór de opening van de Haïtiaanse markt in juli 2017 was de groep aanzienlijk groter. De politie nam regelmatig hun groenten in beslag. Vooral in de Maagdenstraat en de Jodenbreestraat in het stadscentrum houden zij zich op. De verkopers zijn vaak met mandjes vol groenten op het hoofd te zien.

Baijnath pleit er voor, dat controle wordt uitgeoefend door de autoriteiten. De controle moet verkopers, die door de groep Haïtiaanse straatventers gedwongen worden hun prijzen te verlagen, helpen uit hun moeilijke situatie. 'De lokale verkopers maken niet genoeg winst.' 

Baijnath zegt op de hoogte te zijn van klachten van consumenten over de prijzen van vooral amsoi. 'Ik hoor gewoon dat er Srd 15 gevraagd wordt voor amsoi. Dat is vreselijk duur. Ik ben groenteboer en mijn afzetprijs is niet veranderd, maar als ik de zaken verneem, weet ik dat het door de Haïtiaanse concurrent komt die over straat de klant benadert. Ze maken het zo gemakkelijk, dat mensen niet hoeven te lopen. De klant zal dus gewoon kiezen voor het gemak en als de prijs minder is zal men niet aarzelen.'

Even geen alcohol blaastesten door politie in Suriname

Blaasapparaten moeten door leverancier 'gekalibreerd' worden


De blaastest voor alcohol wordt voorlopig niet meer door de politie gehanteerd voor verkeersdeelnemers die onder invloed van alcohol deelnemen aan het verkeer. Volgens waarnemend korpschef Roberto Prade moeten de blaas jaarlijks worden gekalibreerd (Kalibreren is het vergelijken van een systeem of apparaat met een standaard om de eigenschappen vast te stellen.). 

'Ik wil niet zeggen dat de leverancier ons in de steek heeft gelaten, maar op een gegeven moment zaten wij met een periode waarin dat niet kon. Intussen is er een afspraak gemaakt, dus wij denken dat binnen een maand tijd we weer zover zijn om over die apparaten te kunnen beschikken', stelde de politiebaas gisteren op een persconferentie, zo bericht vandaag, woensdag 19 september 2018, het Dagblad Suriname.

Prade benadrukte, dat de politie deze apparaten niet zelf kan kalibreren, omdat er een licentie is op de apparaten. Hierdoor kan de leverancier het alleen kalibreren.

Volgens inspecteur Marcel Blackson, hoofd van het Verkeershandhavingsteam (VHT), zorgt dit echter voor geen enkele belemmering in de werkzaamheden van de politie, aangezien men gewoon teruggaat naar de oude manier van controle, de ‘Trias Alcoholica’. Hierbij moet de plaatselijke politieambtenaar observeren of de betrokken bestuurder van een verkeersovertreding waggelend loopt, zijn adem riekt naar alcohol en of hij bloeddoorlopen ogen heeft.

De politie is nu genoodzaakt veroorzakers van verkeersongelukken op basis van eigen waarnemingen te beoordelen, wat misschien onjuist kan blijken te zijn. Bovendien mag ‘Trias Alcoholica’ volgens de rijwet alleen gebruikt worden om een indicatie te geven of er sprake is van alcoholgebruik. Het bewijs moet geleverd worden door een blaas- of bloedtest. 'De wetgeving geeft ons nog de ruimte om dat toe te passen', aldus Blackson.

Douane haven Rotterdam vindt 62 kilo cocaïne tussen bananen en coquilles

(Bron foto: Arrondissementsparket Rotterdam)
Cocaïne verstopt in motorgedeelte van drie containers afkomstig uit Colombia en Peru


Tijdens een controle in de Rotterdamse haven is door de Douane gisteren een partij van 23, 22 en 17 kilo cocaïne in beslag genomen. De verdovende middelen zaten verstopt in het motorgedeelte van drie containers die afkomstig waren uit Colombia en Peru, zo bericht het Arrondissementsparket  Rotterdam vandaag, woensdag 19 september 2018.

Twee van de drie containers, gevuld met bananen, zijn geladen in Ecuador en overgeladen in Colombia. De derde container, afkomstig uit Peru, was geladen met coquilles.

De containers zijn gisteren gearriveerd bij een terminal op de Maasvlakte in Rotterdam.

Het Hit And Run Cargo team (HARC) in Rotterdam, een samenwerking tussen het Openbaar Ministerie, Zeehavenpolitie, FIOD en Douane doet nog verder onderzoek naar deze drugssmokkelzaak.

Jongen (15) te Nanipolder tijdens werkzaamheden dodelijk verongelukt

Slachtoffer belandt tussen laadbak achteruit rijdende pick-up en maaibak van een combine

(Bron foto: Facebook)

 
De 15-jarige Kamlish Soerjbalisingh is gistermorgen rond tien uur dodelijk aangereden door een pick-up op een dam te Nanipolder in het politieverzorgingsgebied Corantijn. Waarnemend regiocommandant Ulrich Tjin Liep Shie van het Korps Politie Suriname bevestigt een en ander vandaag, woensdag 18 september 2018, in het Dagblad Suriname.

Uit het voorlopig politieonderzoek blijkt, dat het slachtoffer tijdens werkzaamheden achter een pick-up stond. De chauffeur reed achteruit om padie in te laden. De jongen lette niet op en is tussen de laadbak en de maaibak van een combine terechtgekomen, terwijl de pick-up achteruitreed.

Hij is ter plaatse overleden. De jongen was vanwege de vakantie de familie gaan helpen met de oogst.

Al 754 rijbewijzen van snelheidsduivels ingevorderd in 2018 - 'Verkeersongevallen te wijten aan rijgedrag, attitude'

'Hardrijders en alcoholgebruikers grootste veroorzakers zware aanrijdingen en verkeersdoden'


De politie had tot en met 17 september al 754 rijbewijzen ingevorderd van personen die de maximumsnelheid op de openbare weg hebben overschreden. Ook is in totaal een bedrag van Srd 155.000 aan boetegeld ontvangen. Deze cijfers presenteerde inspecteur Marcel Blackson, hoofd van het Verkeershandhavingsteam (VHT) van het Korps Politie Suriname, KPS, gisteren op een persconferentie, aldus vandaag, woensdag 19 september 2018, het Dagblad Suriname.

De meeste rijbewijzen zijn in de hoofdstad Paramaribo ingevorderd. De politie vorderde vorig jaar 1.159 rijbewijzen in, terwijl in dezelfde periode Srd 260.000 aan boetegeld werd binnengehaald.

Blackson en minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie uitten hun bezorgdheid over het roekeloos rijgedrag van autobestuurders. De bewindsman ging zelfs zover door te stellen, dat hardrijders en alcoholgebruikers de grootste veroorzakers zijn van zware aanrijdingen en verkeersdoden.

De verkeersbarometer staat momenteel op 49. Vorig jaar was dit in dezelfde periode nog 58. In de verkeersveiligheidsmaand dit jaar zijn 7 doden gevallen, terwijl dat vorig jaar 11 waren.

Volgens Blackson staan Afobaka, Paramaribo, Saramacca en Commewijne bekend als de voornaamste gebieden waar deze snelheidsduivels opereren. Daarnaast worden ook veel overtredingen begaan in het district Para.

Getrouw voegde eraan toe, dat de ondersteuning van de gemeenschap essentieel is om dit gedrag van weggebruikers af te laten nemen. Zijn streven is om het aantal verkeersdoden terug te brengen naar minimaal 70%. 'Het is niet alleen in handen van het KPS, maar wij hebben de gemeenschap ook nodig. Het is meer dan duidelijk dat de verkeersongevallen te wijten zijn aan het rijgedrag, de attitude', aldus de minister.

Bus stort in ravijn in het zuiden van Ecuador: 12 doden en 27 gewonden

Interprovinciale bus verongelukt op de snelweg Balsas-Machala - Busongelukken komen frequent voor in Ecuador


Ten minste 12 mensen zijn dinsdag 18 september 2018 gedood en nog eens 27 gewond toen een bus in een ravijn stortte in het zuiden van Ecuador, zeggen ambtenaren. Bronnen vertellen persbureau EFE, dat het ongeluk iets voor half vijf 's middags gebeurde op de snelweg Balsas-Machala en dat de interprovinciale bus de route tussen Yantzaza en Guayaquil rijdt. 

Waarom de bus met zo'n 40 passagiers is neergestort is nog niet bekend, volgens de bron.De provinciale overheid van El Oro meldde dat op dit moment het aantal slachtoffers '27 gewonden en 12 overledenen (9 mannen en 3 vrouwen' bedraagt.


Het ongeluk vond plaats twee dagen nadat een andere interprovinciale bus verongelukte op de snelweg tussen de Ecuadoraanse steden Cuenca en Quito, waarbij vijf mensen om het leven kwamen en 23 gewond raakten.

Busongelukken komen frequent voor in Ecuador, waar afgelopen augustus 23 passagiers omkwamen, waaronder Colombianen, Venezolanen en Ecuadoianen, bij een ongeluk met een toeristenbus, zo'n 30 kilometer van Quito.(Suriname Mirror/EFE/Twitter)

Hondje in Bagua, Peru, geboren met twee neuzen, twee bekjes en vier ogen

Lokale bewoners verzamelen zich rond huis van eigenaar om glimp op te vangen van puppy


Videobeelden tonen de puppy - geboren met twee neuzen, twee bekjes en vier ogen - slapend in de armen van de eigenaar. De kop van het hondje wordt tegen de camera gehouden, terwijl het liefdevol wordt verzorgd gedurende de dagen nadat het was geboren. 

De puppy maakte deel uit van een nest van zes stuks dat ter wereld kwam in Bagua, Peru, bij de familie Huangal Ortiz.

De eigenaar zegt, dat de tweekoppige hond wordt behandeld als de rest van het nest en voegde eraan toe dat, hij van plan is om een dierenarts te bezoeken om te zien wat hij nog meer kan doen.Lokale bewoners zijn verzameld rond het huis van de eigenaar om een glimp op te vangen van de puppy. En nu worden de videobeelden van het hondje gedeeld op social media.

Eén persoon  zei: 'Ik wil er een, het is mooi.' Een ander voegde toe: 'Het trieste is dat het niet lang zal duren. Deze gevallen eindigen zo.' En een derde beweerde: 'Nu zullen er mensen zijn die beweren dat het iets van de duivel is.' 'Sataniseer geen arm wezen, je moet de reden en wetenschappelijke logica begrijpen die misvorming veroorzaakt. Help het en maak er geen misbruik van, liefde en zorg is de beste manier om er voor te zorgen.'

(Suriname Mirror/Daily Star/La Republica/YouTube)

Colombiaanse opgepakt verdacht van coördineren van in fruit verstopte cocaïnezendingen naar Europa

Edilia Vargas, alias 'La Pibe, deed pure cocaïne hydrochloride in ananassen
 
(Bron foto: Notimex)


Een gezamenlijke actie van de Colombiaanse en Spaanse politie leidde tot de arrestatie van Edilia Vargas, alias 'La Pibe', die in fruitladingen verstopte cocaïnezendingen naar Europa coördineerde. Volgens de Nationale Politie van Colombia duurde het onderzoek om achter de locatie van Vargas te komen een jaar. In deze periode slaagden de autoriteiten erin 800 kilo pure cocaïne hydrochloride die verstopt was in ananas te confisqueren.

Tijdens de actie ontdekten de onderzoekers via welke route ze de drugs naar Europa brachten. Volgens het officiële rapport werden hierbij de Caraïbische havens als verzendplatform gebruikt.

Vargas exporteerde ananas vanuit een nep bedrijf, opgericht in de Colombiaanse stad Pereira. Het fruit werd ontdaan van het vruchtvlees en de schil werd gebruikt om de drugs in te stoppen, waarna de ananas weer dichtgemaakt werd. Het fruit werd zodanig verpakt, dat de vorm behouden werd in verband met de controles in de havens. Later werd de smokkelwaar in Portugal en Spanje in beslag genomen.

In deze transnationale operatie, waaraan de Antidrugs Politie van Colombia te pas kwam, werden 10 personen aangehouden.

De inlichtingendiensten ontdekten, dat Vargas in Colombia was aangekomen, vergezeld door haar twee zoons en haar partner, met het doel om wat familieleden te bezoeken. De partner van Vargas is een Spaans staatsburger en zou in de cocaïnehandel betrokken zijn in dienst van drugshandelaren in Europa. Hij wist, dat er een onderzoek ophanden was na de ontdekking van de met cocaïne beladen ananassen. De angst verplichtte hem zijn land te verlaten en zich te verstoppen in Zuid-Amerika. '

(Suriname Mirror/Notimex/AGF/Informate Diario)

Equatoriaal-Guinea eist dat Brazilië ruim 16 miljoen dollar in contanten en luxe horloges teruggeeft

(Bron foto: AFP)
Dollars en horloges in beslag genomen bij delegatie zoon Teodorin Nguema Obiang van president


De kleine West-Afrikaanse staat Equatoriaal-Guinea eiste dinsdag 18 september 2018, dat Brazilië meer dan 16 miljoen dollar in contanten en luxe horloges teruggeeft, door grensambtenaren in beslag genomen bij een delegatie die de zoon van de president vergezelde. Minister van Buitenlandse Zaken Simeon Oyono Esono Angue hekelde de inbeslagname als 'onvriendelijk gedrag' en eiste dat de items worden teruggestuurd, zei televisiezender TVGE. 

Teodorin Nguema Obiang, vicepresident van Equatoriaal Guinea en zoon van de oude heerser, president Teodoro Obiang Nguema, arriveerde vrijdag in een privévliegtuig op het vliegveld van Viracapos bij Sao Paulo, als onderdeel van een delegatie van 11 personen. De federale politie vond $ 1,5 miljoen in contanten in één tas en horloges met een geschatte waarde van $ 15 miljoen in een andere, meldde de krant O Estado de Sao Paulo.

De Braziliaanse wet verbiedt mensen om het land binnen te komen met meer dan 10 000 reais, of ongeveer $ 2.400, in contanten

'De vicepresident was op een privéreis naar Brazilië', vertelde de Braziliaanse ambassadeur in Equatoriaal Guinea, Evalde Freire, die was geroepen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in Malago, maandag aan TVGE. 'Alle internationale reizigers zijn onderworpen aan nationale luchthavenprocedures, waarbij de douane en politie hun werk doen', zei Freire.

O Estado de Sao Paulo citeerde een diplomatieke bron uit Equatoriaal-Guinea, dat het geld bestemd was om te betalen voor een medische behandeling die Obiang in Sao Paulo zou ondergaan. De horloges waren voor zijn 'persoonlijk gebruik' en gegraveerd met zijn initialen, aldus het bericht.

Obiang junior, 49, werd in oktober veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf  van drie jaar in oktober 2017 voor het witwassen van geld. Hij heeft verschillende keren Brazilië bezocht tijdens het carnaval van 2015 in Rio de Janeiro, toen een sambaschool de hoogste eer won voor een Equatoriaal-Guinea-thema parade, maar hij werd zwaar bekritiseerd, omdat het zou zijn gefinancierd door het Obiang-regime

Obiang senior, 76, greep de macht door zijn eigen oom, de eerste post-onafhankelijkheid president Francisco Macias Nguema, af te zetten, die vervolgens werd doodgeschoten door een vuurpeloton. Hij won een vijfde termijn van zeven jaar in 2016 met bijna 94 procent van de stemmen. Bij algemene verkiezingen afgelopen november vergaarde zijn partij 92% van de stemmen. Beide verkiezingen zijn als frauduleus bekritiseerd.

Critici beschuldigen hem van brutale onderdrukking van tegenstanders, evenals van verkiezingsfraude en corruptie. Equatoriaal-Guinea is een van de grootste olieproducerende sub-Sahara-Afrikaanse landen geworden, maar een groot deel van de 1,2 miljoen inwoners leeft in armoede.

(Suriname Mirror/AFP/News24/The East African)

Ook in Brazilië zit extreemrechts in de lift

Hoe extreemrechts de macht probeert te heroveren in Brazilië 

Jair Bolsonaro, voormalig legerkapitein en  presidentskandidaat, heeft altijd de militaire dictatuur in Brazilië verdedigd


Jair Bolsonaro, voormalig legerkapitein en de presidentskandidaat van de kleine Partido Social Liberal (PSL), heeft altijd de militaire dictatuur in Brazilië (1964-1985) verdedigd, ook de praktijken van foltering en uitroeiing. Sinds de voormalige president Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2011) op 31 augustus te horen kreeg, dat hij niet mag meedoen aan de verkiezingen, ligt diezelfde Bolsonaro voorop in de peilingen. 

De droom van rechts en van de militairen om na drie decennia weer een hoofdrol te spelen in het land is tot leven gewekt. Een aanval op Bolsonaro, op 6 september, heeft zijn positie voor de presidentsverkiezingen, waarvan de eerste ronde zal worden gehouden op 7 oktober, nog versterkt, maar er zijn twijfels over de duurzaamheid van dit effect. Hij werd tijdens een campagnebijeenkomst in Juiz de Fora, 160 kilometer van Rio de Janeiro, met een mes aangevallen en is opgenomen in het ziekenhuis in São Paulo. Waarschijnlijk zal hij pas na de eerste ronde terug de straat op kunnen en voor de media verschijnen. De aanvaller, blijkbaar een eenzame man, handelde om persoonlijke redenen.

De vastberaden strijd tegen corruptie en criminaliteit zijn de belangrijkste thema's die zijn kiezers mobiliseren, zegt Felipe Marques, een 38-jarige informaticus die nu economie studeert aan de universiteit in Rio de Janeiro. Hij steunt de voormalige militair. Van alle presidentskandidaten is 'hij de enige die niets met de corruptiezaken te maken had', een zeldzaamheid voor iemand die bijna 28 jaar parlementslid was. Hij heeft zich gepositioneerd als 'de enige' die in staat is om de openbare veiligheid te verbeteren, en de 'bandieterij' die zich over het land heeft verspreid en 'chaos' heeft veroorzaakt in Rio de Janeiro, hard aan te pakken.

Een politieagent die 'tien of twintig bandieten doodt, met tien of dertig schoten elk, moet worden gedecoreerd en niet worden vervolgd door justitie', zei Bolsonaro op 28 augustus tijdens een interview met TV Globo. Met zijn discours van geweld tegen criminaliteit, met onder meer vrij wapenbezit 'zodat burgers zich kunnen verdedigen', bekoort hij 22 tot 26 procent van de kiezers, tonen onderzoeken aan.

Onveiligheid is een van de grootste bezorgdheden van de Brazilianen. 'De mensen voelen zich onveilig in een van de meest gewelddadige landen ter wereld, misschien alleen te vergelijken met een aantal landen in Afrika en Latijns-Amerika, en denken dat je het alleen kunt oplossen met nog meer brutaal geweld', zegt socioloog Elimar Nascimento, hoogleraar aan de Universiteit van Brasilia.

Wat ook meespeelt is dat 'de bevolking de politiek beu is en iemand zoekt die haar tegenpool is, maar hun verlangen naar het nieuwe wordt belichaamd door een oude politicus.' Bolsonaro hoeft zich daarom niet langer in te zetten voor de verkiezingscampagne, door het land te reizen of op televisie te verschijnen want 'zijn adepten doen de propaganda voor hem', zegt Nascimento.

Dat Bolsonaro een militair is en de gepensioneerde generaal Hamilton Mourão als vicepresidentskandidaat heeft, van de obscure Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) bovendien, kost Bolsonaro geen stemmen, integendeel, het levert hem extra steun op. 'Wie jonger is dan vijftig, heeft geen herinnering aan de dictatuur, jonge mensen hebben niet het minste idee wat het is, en voor hen beschikt het leger over de kracht die bandieten afschrikt', zegt Nascimento. Daarnaast vormen leger, familie en kerk een Heilige Drievuldigheid die groot vertrouwen geniet bij Brazilianen, aldus de socioloog.

De opkomst van extreemrechts in Brazilië verschilt op veel vlakken van die in Europa, zegt Nascimento. In Europa was er de traumatische ervaring van het nazisme en fascisme, maar nu voedt het zich met xenofobie tegen immigranten, terwijl het in Brazilië groeide door 'verontwaardiging over politici'. 'Het klimaat van openbare onveiligheid is een andere voedingsbron, een klimaat dat vrijwel afwezig is in Europa.'

Het 'bolsonarismo' is een fenomeen in de rijkste en hoger opgeleide lagen, vooral bij jonge mannen. Het is waarom Bolsonaro in Brasilia, de stad met de hoogste inkomens van het land, de grootste steun vindt: ongeveer een derde van zijn kiezers woont er. Die gegevens wijzen erop, dat Bolsonaro wellicht naar de tweede ronde gaat, aangezien hij over een stevige basis van meer dan 20 procent beschikt. Maar, doordat ook de afkeer van Bolsonaro groot is, zal hij de tweede ronde op 28 oktober verliezen, voornamelijk door de stemmen van vrouwen en armen, de twee meerderheden in het electoraat van het land met 208 miljoen mensen. Maar, zonder een overwinning zal zijn campagne, met zijn 'gewelddadige toespraken', zeer negatieve gevolgen hebben voor de openbare veiligheid, zegt Silvia Ramos, psychologe en onderzoekster stedelijk geweld bij het Studiecentrum voor Veiligheid en Burgerschap van de Candido Mendes-universiteit in Rio de Janeiro. Zijn discours klinkt als 'een toestemming voor politieagenten om te schieten om te doden en de wetten te negeren, wat het veiligheidsbeleid kan besmetten'.

Brazilië telt een hoog aantal mensen dat is vermoord in vermeende botsingen met politiediensten. Dat het leger efficiënt is om het criminele geweld in te dammen, bleek niet in Rio de Janeiro, waar de openbare veiligheid sinds februari 2018 een bevoegdheid van het leger is. 'Het is een ramp geweest, het is geen maatregel om te herhalen', zegt Ramos. Het aantal schietpartijen in de stad nam toe, net als het aantal doden en het gevoel van onveiligheid onder de bewoners. Het is niet iets wat de aanhangers van Bolsonaro ontmoedigt. Militairen kampen met financiële en juridische beperkingen wanneer ze optreden op plaatsen waar 'de misdaad wortel heeft geschoten en chronisch is geworden omdat vorige regeringen bandieten als normale mensen hebben behandeld', zegt Marques. Voor Ramos is het legitiem, dat wie bij politie en leger zat kandidaat is bij de verkiezingen, maar het zijn geen militaire kandidaturen en men moet er het leger niet bij betrekken, benadrukt hij.

Toch vindt generaal Eduardo Villas-Boas, dat de legitimiteit van de toekomstige regering in twijfel kan worden getrokken als gevolg van de aanval op Bolsonaro, zo vertelde hij op 9 september aan de krant Estado de São Paulo.

Deze en andere openbare commentaren van actieve militairen geven aan dat het leger, of toch minstens een deel daarvan, posities inneemt ten voordele van de oud-kapitein. De kandidatuur van Bolsonaro en Mourão kan rekenen op 'een verzameling van uniformen en toga's', zei journaliste Maria Cristina Fernandes in haar column van 6 september in de krant Valor Económico. Ze verwees daarmee naar de steun die beide kandidaten hebben bij leger en gerecht. Dat hoge militairen partij kiezen kan het imago van het leger nog meer beïnvloeden. Het negatieve beeld van het dictatoriale avontuur van 1964-1985 is nog steeds niet uitgewist.

(Suriname Mirror/IPS)

Venezolaanse oppositieleider Antonio Ledezma verafschuwt 'genocide' in zijn land

'Dit is een voorbedacht bloedbad, de ergste in zijn soort, omdat het tegen zijn eigen mensen is'

'Waarom noemt de internationale gemeenschap dit geen genocide, omdat dat is wat het is?'

 
De bevolking van Venezuela is het slachtoffer van genocide en de eerste narco-dictatuur van de 21e eeuw, beweert de prominente oppositieleider en voormalig politiek gevangene Antonio Ledezma. 'Dit is een voorbedacht bloedbad, de ergste in zijn soort ,omdat het tegen zijn eigen mensen is', vertelde de 63-jarige verbannen politicus Fox News maandag, 17 september 2018, voorafgaand aan een toespraak op het Oslo Freedom Forum (een jaarlijkse bijeenkomst in de Noorse hoofdstad Oslo die handelt over mensenrechten) in New York. 


'Het slechtste deel is het zien van de kinderen stervend aan ondervoeding, en vrouwen die sterven aan borstkanker, omdat ze niet langer een  kankergeneesmiddel kunnen krijgen.'


Ledezma zei, dat er dit jaar nog eens 300 kinderen sterven als gevolg van ondervoeding, en houdt vol, dat honderden, mogelijk duizenden, mensen zijn doodgeschoten sinds protesten bijna vijf jaar geleden begonnen.

En van februari tot mei van vorig jaar zijn volgens hem meer dan 130 politieke moorden gepleegd door de regering.

'Onder dit regime sterf je op een van de drie manieren', zei hij. 'Ofwel door te protesteren en de gewapende krachten zullen je neerschieten, of door gebrek aan medicijnen of een gebrek aan voedsel.'

Ledezma, die pleit voor een door de VN geleide humanitaire interventie in Venezuela, uitte de ergernis. dat wereldleiders niet officieel verklaren, dat Venezolanen slachtoffers van genocide zijn. 'Het is ongelooflijk hoe dit regime zijn eigen mensen doodt', zei hij. 'We hebben allemaal de foto's gezien. We hebben allemaal de video's gezien en het bewijs van wat er gebeurt. Waarom noemt de internationale gemeenschap dit geen genocide? Omdat dat is wat het is.'


Gruwelijke beelden en levendige verhalen van mensen in de afbrokkelende socialistische economie van Venezuela komen uit ziekenhuizen gevuld met jammerende patiënten die geen medicatie konden krijgen, of van vrouwen die gedwongen werden om te prostitueren, tot peilingen die aangeven dat de gemiddelde Venezolaan overleeft met slechts één opgeschepte maaltijd per dag.


Dat is een scherpe ommekeer van schatten voor het olierijke land, dat in de jaren 1970 en 1980 werd beschouwd als de rijkste natie in Latijns-Amerika, en een baken van stabiliteit en welvaart voor degenen die andere conflicten ontvluchtten. (...)

Lees hier het gehele artikel.

(Suriname Mirror/FOX News/Twitter)

Schooljaar van Venezuela begonnen met deels lege klaslokalen

Een leeg klaslokaal in Caucagua, Venezuela, 17 september 2018
Leerlingen komen over het algemeen naar school voor de door de staat verstrekte maaltijden

'Op de Benedicto Marmol-school in Punto Fijo kwamen maandag slechts drie van de 365 leerlingen opdagen'

 
Het schooljaar van Venezuela begon maandag met weinig stromend water in klaslokalen te midden van een verlammende economische crisis, waardoor veel gezinnen hun voedsel niet kunnen betalen of hun kinderen niet genoeg voedsel kunnen geven om zich op schoolwerk te concentreren. De OPEC-natie zakt ineen onder de lage olieprijzen en een ontluisterend socialistisch economisch systeem, waardoor miljoenen mensen het moeilijk hebben om te eten en honderdduizenden naar de buurlanden stromen op zoek naar betere omstandigheden.

Hoewel klassen vaak enkele weken nodig hebben om volledig op gang te komen, zeiden leraren dat het ziekteverzuim dit jaar beduidend meer opvalt. In het arme, landelijke stadje Caucagua, ongeveer 75 kilometer van Caracas, waren slechts drie leerlingen naar de Miguel Acevedo Educational Unit gegaan, een openbare basisschool waar 65 leerlingen geregistreerd zijn, volgens de directeur Nereida Veliz.

Schoolprestaties 'zijn vrij laag, omdat kinderen niet naar de klas komen', zegt Veliz in het kleine schoolgebouw waar de stroom uitvalt en slechts drie dagen per week stromend water is. Leerlingen komen over het algemeen door de staat gesponsorde maaltijden ontvangen. 'Ze eten niet thuis, ze eten hier', zegt ze.

Het ministerie van Onderwijs reageerde niet op een verzoek om commentaar.

Minister van Onderwijs Aristobulo Isturiz zei vrijdag, dat de klassen deze week zouden starten voor 7,6 miljoen leerlingen op 30.000 scholen in het hele land, een cijfer dat 5.000 privéscholen omvat.

De instorting van de hyperinflatie door Venezuela heeft potloden, boeken en uniformen buiten het bereik van de gemiddelde burger gelaten. Een gestaag verval van het openbaar vervoer is een groeiende beperking geworden voor activiteiten, variërend van het leveren van producten tot het meenemen van kinderen naar school.

'Ik heb een enorme inspanning geleverd om mijn zoon naar school te brengen, een deel van zijn uniform is van vorig jaar en van dingen van zijn broer', zegt Omaira Bracho (50) in de kustplaats Punto Fijo in de staat Falcon. 'Ik heb schoenen in de uitverkoop gevonden, het moeilijkste zijn de schoolbenodigdheden.'

President Nicolas Maduro zegt dat het land het slachtoffer is van een 'economische oorlog' onder leiding van door de VS gesteunde politieke tegenstanders. In de grensstaat Tachira zei Javier Tarazona van de staatslerarenvereniging, dat de lessen niet waren gestart vanwege problemen zoals gebrek aan stroom, ontoereikende sanitaire voorzieningen en onvoldoende voedsel.

Op de Benedicto Marmol-school in Punto Fijo kwamen maandag slechts drie van de 365 leerlingen opdagen, volgens de vakbondsafgevaardigde Mari Garcia van Falcon. 'Er ontbreken altijd veel kinderen aan het begin van de klas, maar het is nog nooit zo opvallend geweest', zegt ze.

(Suriname Mirror/VOA News/Reuters) 

Politie waarschuwt voor nieuwe drugssoort in vloeibare vorm, Pokemon

(Bron screenshot: YouTube/STVS)
'Deze drugssoort is afkomstig uit Nederland en Frans-Guyana'


De politie heeft onlangs een nieuwe drugssoort in beslag genomen die nog niet eerder bij het Korps Politie Suriname bekend was. Het gaat om een vloeibare vorm van de party drug ‘sukru’ of 'crystal meth'. Tijdens een persconferentie gisteren zei Amritpersad Tilloe, hoofd van de Narcotica Brigade, dat de verdachte heeft verklaard de drugs in Frans-Guyana te hebben gekocht. De man had het spul voor eigen gebruik. Dit meldt Starnieuws vandaag, woensdag 19 september 2018.

De politie weet niet in hoeverre de vloeibare sukru al op de Surinaamse markt wordt verkocht. De verdachte heeft aangegeven, dat de drugs puur wordt ingenomen, niet opgelost in drank. Dit spul wordt vooral in de partyscene gebruikt. Het wordt in ampullen verkocht met daarop een afbeelding uit de bij kinderen populaire animatieserie Pokemon. Het spul staat daarom ook bekend onder de naam Pokemon, legde Tilloe uit.

'Het is de bedoeling van de verstrekker om dit aan kinderen te verkopen', aldus de politieofficier. Hij voegde eraan toe, dat deze drugssoort uit Nederland en Frans-Guyana komt.

Waarnemend korpschef Roberto Prade stelde, dat in het kader van drugsbestrijding de komende periode ook meer aandacht zal worden gegeven aan synthetische drugssoorten die Suriname binnenkomen. De focus lag tot nu toe vooral op bestrijding van cocaïnehandel en -smokkel. 'Er komt ook heel wat stof Suriname binnen, met name vanuit Nederland de synthetische drugs.'

Met de Nederlandse opsporingsdiensten wordt nu al samengewerkt om Surinaamse politieagenten 'wegwijs te maken in het doolhof van synthetische drugs' en hun te trainen in het herkennen en opsporen van deze drugs. Er komen steeds nieuwe varianten bij, aldus Prade.

De politiechef voegde er aan toe, dat in het kader van het BID-programma (Bestrijding Internationale Drugshandel), dat samen met de Nederlandse Justitie wordt uitgevoerd, al verschillende trainingen zijn verzorgd. Het programma, dat is gericht op het voorkomen van drugssmokkel via de internationale luchthaven, wordt geregeld geëvalueerd en bijgesteld. Twee tot drie keer per jaar komen vertegenwoordigers van Nederlandse opsporingsdiensten naar Paramaribo om zaken te bespreken.

Suralconiërs richten actiegroep op om op te komen voor de belangen Suralco-arbeiders

'Geen nieuwe deal met Alcoa zolang pensioenkwesties, rechtszaken en gezondheidsissues Suralconiërs niet zijn opgelost'


Suralconiërs hebben een actiegroep opgericht om de belangen van de Suralco-arbeiders te behartigen in verband met de beëindiging van de bauxiet-industrie in Suriname door Alcoa. 

'Terwijl kringen in en rondom de regering zich klaarmaken om hun deel te halen uit de boedel van de Suralco en sommigen al dromen van de miljoenenwinsten die zij met de elektriciteit van de stuwdam zullen maken, kijkt niemand om naar de arbeiders. Zij blijven zitten met ontwaarde pensioenen en met gezondheidsvraagstukken die te maken hebben met blootstelling aan giftige processen in de bauxiet-industrie', zegt voorzitter Marvin Gödeken, aldus Starnieuws vandaag, woensdag 19 september 2018.

Er lopen verschillende onopgeloste arbeidsconflicten en rechtszaken van Suralconiërs tegen Suralco-Alcoa, die veelal te maken hebben met onrechtvaardige handelingen van Suralco rond de pensioenen en de gezondheidszorg van de arbeiders. De Actiegroep Suralconiërs is van oordeel dat er geen nieuwe deal met Alcoa mag komen zolang de pensioenkwesties, de rechtszaken en de gezondheidsissues van Suralconiërs niet zijn opgelost.

De Actiegroep eist verder, dat de problemen over de storting van industrieel afval in de mijngebieden, in 'mud lakes', 'spoil dumps' en 'toxic dumps', volledig in beeld worden gebracht. Er moet een onafhankelijke internationale instantie wordt ingeschakeld om aan te geven hoe het een en ander moet worden opgeruimd.

Er is een provisionele werkgroep gevormd die acties en bijeenkomsten voorbereid. De provisionele werkgroep bestaat verder uit de Suralconiërs R. Kross, H. Amelisie, P. Singotiko en Wijnhart.

De Actiegroep eist: 

1. De pensioenen en de gezondheidszorg van Suralco-arbeiders moeten op een rechtvaardige wijze worden geregeld. In 1994 werden honderden ontslagen arbeiders door Suralco/Alcao geplaatst voor een mensonterende keus. Ze konden hun pensioenen en afkoopsommen in Amerikaanse dollars of in Surinaamse courant ontvangen. Degenen die Amerikaanse dollars wilden moesten een bankrekening in het buitenland openen. Hun medische voorzieningen werden stopgezet. Als je koos voor Surinaamse courant kon je de medische voorzieningen van Suralco/Alcoa blijven gebruiken. 
De mensen die kozen voor uitbetalingen in Surinaams geld zijn nu in grote problemen gekomen. 
De koers die werd gehanteerd bij de berekening van de pensioenen in Surinaamse dollars is inmiddels achterhaald, waardoor veel arbeiders tot armoede zijn vervallen. Verder zijn veel van deze arbeiders overgeheveld naar de BAZO-verzekering en zijn zij belandt in een situatie waarin zij geen adequate gezondheidszorg meer krijgen. Arbeiders, die vaak tientallen jaren onder zware en gevaarlijke omstandigheden voor Suralco/Alcoa hebben gewerkt, hebben er recht de multinational garant blijft staan voor een goede medische zorg. 
2. Alle medische gegevens en dossiers van Suralco-arbeiders moeten ter beschikking worden gesteld van de arbeiders of door hen aangewezen instanties 
 3. Alle resultaten van epidemiologische onderzoeken van Suralco/Alcoa naar zware metalen en andere toxische stoffen in de lichamen van Suralco-arbeiders moeten worden overgedragen aan Surinaamse gezondheidszorgautoriteiten 
4. Alle resultaten van milieuonderzoeken verricht door Suralco/Alcoa naar verontreiniging van oppervlaktewater en grondwater moeten ter beschikking worden gesteld van Surinaamse milieuautoriteiten. Veel Suralconiërs en hun families wonen in de voormalige mijngebieden en vrezen dat de gezondheid van zichzelf en hun omgeving door toxisch afval in gevaar is. 
5. Suralco/Alcoa moet volledige openheid van zaken geven over het storten en begraven van industrieel afval. Er dient een overzicht te worden geproduceerd van alle plaatsen waar en industrieel afval is gestort met specificatie van wat er is gestort, hoeveel , en wat de herkomst is van het afval. 
 6. Suralco/Alcoa moet antwoord geven op de vraag of er industrieel afval uit het buitenland is begraven in Suriname. 
7. Suralco/Alcoa moet een fonds van minstens 3 miljard Amerikaanse dollars ter beschikking stellen van Suriname. Dit fonds moet dienen om onafhankelijke internationale instanties onderzoek te doen verrichten naar de impact van de Alcoa operaties sedert 1912 op milieu en volksgezondheid in Suriname. Verder zal dit fonds de rehabilitatie moeten bekostigen van alle door de operaties van Suralco/Alcoa vervuilde gebieden, het een en ander volgens de relevante overeenkomsten, wetten en internationale verdragen en onder toezicht van onafhankelijke internationale instanties . 

De Actiegroep Suralconiërs zal juridische en politieke acties ondernemen om ervoor te zorgen, dat de belangen van de arbeiders worden gerespecteerd. Er wordt een brief gestuurd naar Suralco/Alcoa waarin de actiegroep vraagt om ontvangen te worden door de Alcoa-delegatie die naar Suriname komt voor zaken betreffende een nieuwe deal over Paranam.

Er wordt op korte termijn een mobilisatievergadering gehouden waarvoor alle Suralconiërs worden opgeroepen.

Oud-premier van Curaçao Gerrit Schotte in hoger beroep in ontnemingszaak


Schotte verdacht van wederrechtelijk verkrijgen van ruim 1,8 miljoen gulden


Oud-premier Gerrit Schotte (MFK), die conform het vonnis van vorige maand in eerste aanleg 1.8 miljoen gulden ‘wederrechtelijk heeft verkregen’ en dit daarom terug moet betalen, heeft hoger beroep aangetekend. Dat zegt de woordvoerder van het Openbaar Ministerie, Norman Serphos, vandaag, woensdag 19 september 2018, in het Antilliaans Dagblad

Eind augustus werd door het gerecht bewezen geacht, dat de voormalige minister-president ruim 1,8 miljoen gulden wederrechtelijk heeft verkregen. Om die reden moet dit bedrag hem worden ontnomen. Bij gebreke van volledige betaling hangt Schotte hechtenis van de duur van drie jaar boven het hoofd.

In de ontnemingszaak van zijn partner, Cicely van der Dijs, werd de vordering tot ontneming afgewezen: het gerecht legt het voordeel van het ‘omkopingsdelict’ bij Schotte.

De ontnemingszaken volgden op de eerdere beslissingen van het Hof van Justitie in de strafzaken Babel die tegen de voormalige minister-president en zijn partner waren aangebracht. Schotte, die premier was van 2010 tot 2012 waarna zijn kabinet vroegtijdig viel, is onder meer veroordeeld voor ‘ambtelijke omkoping’, het ‘medeplegen van valsheid in geschrifte’ en het ‘medeplegen van witwassen’. Van der Dijs werd ook veroordeeld voor medeplegen van witwassen.

Het gerecht heeft onderzocht of zij wederrechtelijk voordeel hebben verkregen uit die of andere strafbare feiten waarvoor voldoende aanwijzingen bestaan dat zij die hebben gepleegd. Dat hier bij Schotte inderdaad sprake van is geweest, is door het gerecht vastgesteld.

Aantal risicojongeren op Curaçao in 2017 sterk toegenomen en leeftijd probleemjeugd steeds lager

AJJC: 'Risicojongeren kunnen zonder vroegtijdige interventie snel afglijden naar criminele circuit'


Het aantal risicojongeren is in 2017 sterk verhoogd en de leeftijd van de probleemjeugd wordt steeds lager. Dat wordt bij het Veiligheidshuis, een onderdeel van de Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao (AJJC), geconstateerd, zo bericht vandaag, woensdag 19 september 2018, het Antilliaans Dagblad.

In de jaren 2016, 2016 en 2017 werden bij het Veiligheidshuis respectievelijk 52, 39 en 56 jongens gemeld en 11, 9 en 21 meisjes. In totaal zijn er 188 risicojongeren en een nagenoeg even groot aantal aanmeldingen via Justitie.

'Het is de verwachting dat de komende jaren het aantal zal blijven stijgen, waardoor de nood en ernst groter zal worden', aldus het Jaarverslag 2017 van AJJC.

Bovendien: 'Het aantal jongeren in de leeftijdscategorie van 17 jaar is in de periode 2015-2017 gedaald (maar levert nog wel de meeste probleemjongeren op, red.). Het aantal jongeren in de leeftijd van 12, 13, 14 en 15 jaar is gestegen. Jongeren beneden de 10 jaar worden steeds zichtbaarder binnen het Veiligheidshuis.'AJJC constateert dat risicojongeren, zonder vroegtijdige interventie snel kunnen afglijden naar het criminele circuit. 'Van 2015 tot 2017 hebben 31 risicojongeren met harde feiten bewezen dat zij zich kunnen ontwikkelen tot een potentiële jeugddelinquent’, zo staat in het Jaarverslag.

Bij het Veiligheidshuis komen alle ketenpartners uit de straf-, zorg- en de bestuurlijke keten samen om probleemjongeren te behoeden voor afglijden naar de criminaliteit of om criminele jongeren weer op het rechte pad te krijgen. Het gaat vaak om jongeren met zogenoemde ‘multiproblematiek’ waar een gezamenlijke aanpak van (justitiële) jeugdinstellingen en wijkorganisaties voor nodig is.

Omvangrijkste misbruikzaak Curaçao in hoger beroep 19 september behandeld

Pastor Balentina verdacht van seksueel misbruik drie tienermeisjes en vier jongvolwassen vrouwen

Gerecht in Eerste Aanleg veroordeelde in 2017 Balentina tot een gevangenisstraf van negen jaar


De omvangrijkste misbruikzaak die Curaçao ooit heeft gekend wordt vandaag, woensdag 19 september 2018, inhoudelijk in hoger beroep behandeld. De zaak waarin leider van de kerk Rains of Blessings in Groot Kwartier, Orlando Balentina, terechtstaat, heeft de naam Followers gekregen, zo bericht het Antilliaans Dagblad

Na de uitspraak door het Gerecht in Eerste Aanleg vorig jaar, waarbij Balentina een gevangenisstraf van negen jaar werd opgelegd, alsook de ontzetting uit het beroep van kerkleider voor een periode van veertien jaar, hebben zowel de gevallen pastor als het Openbaar Ministerie hoger beroep aangetekend.


In hoger beroep hebben reeds verschillende regiezittingen plaatsgevonden en vandaag wordt de zaak inhoudelijk behandeld.

Het Hof heeft hiervoor een hele dag uitgetrokken en heeft tevens aangegeven, dat indien noodzakelijk, de zaak ook donderdag kan worden voortgezet.

Balentina heeft – zo wordt bewezen geacht – zich schuldig gemaakt aan het seksueel misbruik van drie tienermeisjes en vier jongvolwassen vrouwen, die allemaal lid waren van de geloofsgemeenschap die jaren geleden door Balentina is opgericht: Rains of Blessings. In deze kerk fungeerde hij tot aan zijn aanhouding fulltime als organisatorisch en geestelijk leider.

De rechter gaf in het vonnis aan te hebben overwogen dat de verdachte het overwicht dat hij op de slachtoffers had door zijn leeftijd en zijn bijzondere positie binnen de geloofsgemeenschap, op een volstrekt verkeerde manier heeft ingezet. 'Dit heeft ook in bredere kring een schok teweeggebracht. De gepleegde feiten hebben maatschappelijke onrust veroorzaakt', zo luidde het eerdere vonnis.

Officier van Justitie Ludmilla Vicento, die in eerste aanleg belast was met het onderzoek, noemde dit de grootste misbruikzaak die Curaçao ooit heeft gekend.

Turkse minister Mevlüt Çavuşoğlu van Buitenlandse Zaken op werkbezoek naar Suriname

Çavuşoğlu ontmoet president Bouterse en ministers om samenwerking uit te diepen

In Suriname zijn Turken vooral actief, achter de schermen, in de casinowereld


Voor het eerst komt de Turkse minister Mevlüt Çavuşoğlu van Buitenlandse Zaken op werkbezoek in Suriname. Volgens een persbericht van zijn ministerie gisteren, is hij morgen en vrijdag in Paramaribo. Op de agenda staan een ontmoeting met president Desi Bouterse en een onderhoud met ministers. Partijen zullen de bilaterale relaties en vooruitzichten voor samenwerking bespreken. Er zal ook van gedachten worden gewisseld over regionale en internationale ontwikkelingen.

Vorig jaar november keurde het parlement de 'Overeenkomst inzake Handels en Economische Samenwerking tussen de Republiek Suriname en de Republiek Turkije’ goed. De samenwerking met het land was toen een punt van discussie in het parlement, aldus Starnieuws vandaag, woensdag 19 september 2018.


In Suriname zijn Turken vooral actief in het casinowezen. Vorig jaar stelde Ferdinand Welzijn, de toenmalige minister van Handel, Industrie en Toerisme, dat de casino’s Princess Casino en Ramada Casino in handen zijn van Turkse zakenlui. Terwijl de Turken drie casino’s beheren waarvan de vergunningen van Surinamers zijn.

In Suriname is Jim Bousaid sinds 2008 de honorair consul voor Turkije, terwijl Errol Alibux vanaf 2013 de niet-residerende ambassadeur voor Turkije is .

Na het vertrek van de Turkse delegatie is Suriname op 22 en 23 september gastheer van een  Chinese delegatie onder leiding van minister Wang Yi van Buitenlandse Zaken van China.

Assembleelid Raymond Sapoen (coalitie): 'De reactie van de NDP was exact wat ik beoogde'

Sapoen en Chitan doen net als de NDP-fractie afstand van verhoogde schadeloosstelling


Assembleelid Raymond Sapoen (coalitie) was een van de eerste personen die publiekelijk aangaf, dat de salariscorrectie voor regering en Assembleeleden voor onbepaalde tijd moest worden bevroren. Dit uit solidariteit jegens vooral de sociaal kwetsbaren uit de samenleving. 'De reactie van de NDP was exact wat ik beoogde', zegt Sapoen vandaag, woensdag 19 september 2018, op Starnieuws. 

Hij en fractiegenoot Dipakkoemar Chitan doen net als de NDP-fractie afstand van de verhoogde schadeloosstelling.

Sapoen zegt, dat hij met zijn statement op 25 augustus een volledige ondersteuning wilde krijgen van de Assembleeleden om afstand te doen van de verhoging. 'Een zo breed mogelijke uiting van politieke solidariteit dus.'

'De bestaande wetgeving staat degenen die de verhoging niet wensen te accepteren, niet in de weg', zegt Sapoen. Een simpele instructie vanuit het bevoegd gezag is voldoende zoals minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft aangegeven. Een wetswijziging in deze zin ism zoals NDP-fractieleider André Misiekaba aangeeft, dus niet perse nodig.

'Wanneer in De Nationale Assemblee unaniem het besluit wordt genomen om afstand te doen van de verhoging is een wetswijziging in dit stadium niet nodig', vindt Sapoen. Belangrijker is de integrale wijziging waar er een uitspraak moet worden gedaan over de salarisverhouding tussen de leden van de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht maar ook over de loonreeksen binnen de uitvoering én staatsbedrijven. En deze discussie is echt niet binnen een wip en een zucht gevoerd, stelt de politicus.

Politie arresteert op weg naar Langatabiki van diefstallen en geweld verdachte 'Fifty

(Bron foto: Korps Politie Suriname)
'Fifty' (31) verdacht van gewelddadige diefstallen te Snesi Kondre en op de weg naar Langatabiki

Politie schiet vluchtende verdachte in rechter dijbeen 


De plaatselijke politie heeft maandagmiddag de 31-jarige verdachte Mugabe Forster alias ‘Fifty’ aangehouden op de weg naar Langatabiki. De man wordt verdacht diefstal met geweld. Hij zou te Snesi Kondre en op de weg naar Langatabiki gewelddadige diefstallen hebben gepleegd, aldus het Korps Politie Suriname dinsdag 18 september 2018.

Te Snesi Kondre is een ondernemer beroofd.

Bij het zien van de politie vluchtte Forster om aan aanhouding te ontkomen. Toen waarschuwingsschoten hem niet tot andere gedachten brachten, schoot de politie gericht op zijn benen. Forster werd daarbij in zijn rechter dijbeen geraakt.

Met de ambulance van mijnbouwbedrijf Newmont werd hij onder begeleiding van de politie afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Forster is ter voorgeleiding overgedragen aan de recherche van regio Oost die belast is met het onderzoek. Na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie is deze verdachte in verzekering gesteld en ligt onder politie bewaking in de ziekeninrichting.

Rechter onderarm 7-jarig jongen verbrijzeld door pitbull

Jongen steekt arm door traliewerk hek van erf aan Baboenootweg met acht pitbulls

Eerst gooide groep jongens stenen naar de honden...


De 7-jarige R.P. is zondag slachtoffer geworden van een pitbull, zo bericht het Dagblad Suriname dinsdag 18 september 2018. Uit het politieonderzoek blijkt, dat een groep jongens over de Baboenootweg te Houttuin liep. Op een gegeven moment zagen zij acht pitbulls op een goed beveiligd erf.

De honden gingen bij het zien van de groep jongens tekeer. De jongens bekogelden de honden op een gegeven moment met stenen. Op den duur werden de honden rustig, waarna het slachtoffer zijn rechterarm via het traliewerk naar binnen stak om met de honden te spelen. Op dat moment viel een van de honden het slachtoffer aan.

Zijn rechter onderarm is vanwege deze aanval verbrijzeld. De jongen werd per ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. De artsen hebben terstond operatief ingegrepen.

Hij zou buiten levensgevaar verkeren.

Venezolanen woedend op president Maduro na luxe etentje in steakrestaurant Nusr-Et in Istanbul

Miljoenen burgers lijden honger, maar Maduro eet steak en rookt sigaren in peperduur restaurantDe Venezolaanse president Nicolas Maduro krijgt kritiek nadat hij gefilmd werd in het chique steakrestaurant van internetkok Salt Bae in Istanbul, Turkije. ‘En dat terwijl de mensen in Venezuela lijden en sterven van de honger.’ 

Het was Nusret Gokce zelf die de beelden van de Venezolaanse president Maduro in zijn steakrestaurant Nusr-Et in Istanbul online zette, maar na de eerste ophef de beelden snel verwijderde. Maduro maakte daar een tussenstop op de weg terug van China, waar hij investeringen probeerde los te weken.

Op de video is te zien hoe de wereldberoemde chef vlees snijdt voor de president en zijn vrouw Cilia Flores, en nadien T-shirts uitdeelt aan het koppel, terwijl Maduro van een sigaar geniet.


Gokce is op het internet vooral bekend als ‘Salt Bae’, om de kunstige manier waarop hij via zijn arm zout over steaks strooit. De video’s waarin de Turkse chef vlees bereidt, werden miljoenen keren bekeken, en Gokce heeft ondertussen luxe restaurants in Turkije, het Midden-Oosten en de Verenigde Staten.Ook Gokce krijgt veel kritiek voor de egards waarmee hij Maduro ontving. ‘Ik weet niet wie die “Salt Bae” is, maar de man die hij zo trots onthaalde, is niet de president van Venezuela’, tweette de Amerikaanse senator Marco Rubio, een bekende criticus van het Venezolaanse regime. ‘Het is een dictator met overgewicht van een land waar 30 procent van de mensen maar één maaltijd per dag kunnen eten, en pasgeboren lijden aan ondervoeding.’

'Terwijl Venezolanen lijden en sterven van de honger, amuseren Maduro en zijn vrouw zich in een van de duurste restaurants ter wereld, allemaal met geld dat ze van de Venezolaanse bevolking gestolen hebben’, reageerde de uit Venezuela gevluchte oppositieleider Julio Borges verontwaardigd.


Twitter gebruikers creëerden snel de hashtag #MaduroSeJartaConTUDinero (Maduro vult  z'n mond mer't uw geld).(Suriname Mirror/BBC/NOS/Bloomberg/Twitter/Reuters/YouTube)