vrijdag 23 november 2018

Onafhankelijkheid Suriname: Belang van de relatie met Nederland

(Bron: lions.nl)
'Laten wij bruggen slaan en de band tussen Nederland en Suriname nieuw leven inblazen'


Op deze bijzondere dag, 25 november, staat de Surinaamse gemeenschap stil bij hetgeen zich jaren geleden heeft voltrokken: Suriname werd, na circa driehonderd jaar een kolonie van Nederland te zijn geweest, een vrij land en heette voortaan “Republiek Suriname”. Op 25 november 1975 werd de statutaire band met Nederland definitief verbroken. Inmiddels is Suriname alweer drieënveertig jaar onafhankelijk. 

De band tussen Suriname en Nederland werd de jaren na de onafhankelijkheid steeds slechter. De spanning tussen de twee landen nam toe en van een serieuze verhouding was nauwelijks nog sprake. Pas in 1991 werd ontwikkelingshulp vanuit Nederland ingezet, maar de hulp aan Suriname werd herhaaldelijk gestaakt door politieke ontwikkelingen in Suriname. 

In 2012 werd er door het Surinaamse parlement een Amnestiewet aangenomen die voor veel controverses zorgde. Deze wet maakte, dat verdachten van de omstreden decembermoorden niet langer strafrechtelijk vervolgd konden worden. Nederland reageerde fel op de aangenomen Amnestiewet en beëindigde terstond álle betalingen voor ontwikkelingshulp aan Suriname. 

De invloed van Nederland is echter niet weg te denken uit Suriname. Suriname heeft op eigen beurt eveneens een afdruk binnen de Nederlandse geschiedenis achtergelaten. Beide landen hebben enorme binding met elkaar, ondanks de thans ‘teruggetrokken houding’ van de Nederlandse regering. Vanuit historisch perspectief is de neiging groot te zeggen, dat een constructieve voortzetting van het contact tussen beide landen, hun relatie met elkaar naar een hoger niveau kan tillen. 

Een onmisbare factor binnen de binding tussen beide landen heeft betrekking op de diasporagemeenschap in Nederland. De diasporagemeenschap heeft ongekende waarde voor Suriname. Op onder andere sociaal, economisch, cultureel en educatief vlak heeft de input van de diasporagemeenschap niet slechts de status van ‘wenselijk’, maar veeleer de status van ‘noodzakelijk’ verworven. 

Met een torenhoge staatsschuld staat Suriname er niet al te best voor. Betrekkingen worden aangegaan met diverse landen op de wereld, maar Nederland wordt actief vermeden. Met Nederland bestaat er al eeuwen een sterke binding. Heilzamer en raadzamer is dit contact te herstellen. Voorts spelen toerisme, handel, ondernemerschap en investeringen op grote schaal ook een enorme rol. 

Of we het nu willen of niet: er is sprake van nauwe verwevenheid tussen Nederland en Suriname. Politiek gezien zijn echter kwesties die vermeden in plaats van constructief uitgewerkt en opgelost worden. Vasthouden aan negatieve overtuigingen gerelateerd aan de geschiedenis die de landen delen, draagt bij aan de instandhouding van de verstoorde relatie. 

Wat in de Surinaamse volksmond “Hollandse bemoeizucht” genoemd wordt, kan duiden op de mogelijke aanwezigheid van een knagend collectief schuldbesef over een niet al te succesvolle dekolonisatie. 

Laten wij bruggen slaan en de band tussen Nederland en Suriname nieuw leven inblazen. Goede communicatie is essentieel en beide landen kunnen, op geheel nieuwe voet, veel voor elkaar betekenen. Juist in deze tijden is vriendschap onmisbaar. Een open houding begint met het besef dat niet éénieder bestempeld hoeft te worden als zijnde “vijand”. 

VHP Nederland

18 Jaar celstraf geëist op Curaçao tegen twee verdachten gewapende overval met dodelijk slachtoffer

'Verdachten hebben zich uitsluitend laten leiden door hun streven naar geldelijk gewin'

Een van de twee verdachten is voortvluchtig


De Officier van Justitie heeft vrijdagmiddag 23 november 2018 18 jaar cel geëist tegen S.F. en Q.P. Zij worden verdacht van een gewapende overval met een dodelijk slachtoffer en illegaal vuurwapenbezit op 9 mei 2013 bij Hua Jiant Minimarket op de Oude Caracasbaaiweg bij Janwe. De zaak tegen P. is bij verstek behandeld, hij is voortvluchtig, zo bericht het Openbaar Ministerie.

De verdachten in deze zaak zijn samen met één of meerdere mededaders naar de Chinese minimarket getogen, zijn naar binnengerend, en hebben een gewapende overval gepleegd.

'Deze overval werd gekenmerkt door buitensporig geweld tegen de slachtoffers. De heer Wu, slechts 42 jaren oud geworden, is op brute en nietsontziende wijze gedood voor de ogen van zijn echtgenote en kind. Het slachtoffer is zijn kostbaarste bezit, het leven, ontnomen en er is onherstelbare schade toegebracht aan de nabestaanden. Het vrouwelijke slachtoffer, mevrouw Feng, heeft met de daders geworsteld en heeft daarbij een harde karatetrap tegen haar bovenlijf en een klap met een vuurwapen op haar hoofd moeten incasseren.'

'Als gevolg van al dit geweld en het feit dat haar echtgenoot op brute wijze is vermoord, heeft zij nog lange tijd na de overval in een shock toestand verkeerd.'

'Het is een feit van algemene bekendheid dat overvallen door de slachtoffers als uitermate beangstigend worden ervaren. De ervaring leert dat slachtoffers van dergelijke delicten daar doorgaans nog lange tijd nadelige psychische gevolgen van ondervinden. De verdachten hebben met hun daden getoond geen enkel respect voor het menselijk leven en de lichamelijke integriteit van hun slachtoffers te hebben. De begane feiten hebben niet alleen grote impact gehad op de Chinese gemeenschap, maar op de gehele samenleving in Curacao.'

'Geweldsdelicten als deze vergroten de gevoelens van angst en onveiligheid in de maatschappij. Een maatschappij die de afgelopen jaren toch al geteisterd wordt door een golf van gewelddadige overvallen. De verdachten zijn aan deze gevolgen van hun handelen volledig voorbij gegaan en hebben zich uitsluitend laten leiden door hun streven naar geldelijk gewin', zo verklaarde de Officier van Justitie in de rechtszaal.

PLO niet ingelicht over rechtstreekse uitbetaling brandstofcompensatie aan bushouders

SBO verrast met nieuwe werkwijze uitbetaling brandstofcompensatie

- 'We zijn al twee jaren bezig om ministerie hiervan te overtuigen, want de PLO dupeert, chanteert en onderdrukt de bushouders'
- 'Het is een opluchting dat mevrouw Blokland dit heeft ingezien'


Ter afhandeling van een vlotte en efficiënte uitbetaling van de brandstofcompensatie aan de particuliere bushouders, heeft het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) 19 november een bekendmaking de deur doen uitgaan. Daarin roept Joyce Blokland-Wijnstein, directrice van Transport, de bushouders op om hun bankrekeningnummers tot uiterlijk 17 december 2018 schriftelijk of per e-mail te deponeren bij het ministerie. Dit, in het kader van ordening van het particulier vervoer, zo schrijft het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 23 november 2018. 

Na tal van maatregelen is met de rechtstreekse uitbetaling van de brandstofcompensatie een wens in vervulling gegaan voor de bushouders.

Maar, wat vindt de Particuliere Lijnbushoudersorganisatie (PLO), die ook wel als een betaalorganisatie getypeerd wordt, van deze ontwikkeling? 'Daarover kan ik nog geen commentaar geven. Het wachten is op de PLO-voorzitter, die momenteel uitlandig is', zegt John Biffe, ondervoorzitter van de PLO.

Blokland-Wijnstein heeft het bestuur van de PLO nog niet ingelicht over de nieuwe wijze van uitbetaling van de subsidie. 'De voorzitter is terug op 4 december 2018 en dan gaan we de zaak bespreken', aldus Biffe.

Suraj Sahadew-Lall, voorzitter van de Surinaamse Bushoudersorganisatie (SBO), is verrast met het besluit van de directrice. Jarenlang heeft het bestuur van de PLO als ‘baas’ gefungeerd over wie wel en niet in aanmerking komt voor de brandstofcompensatie. 'We zijn al twee jaren bezig om het ministerie hiervan te overtuigen, want de PLO dupeert, chanteert en onderdrukt de bushouders. Het is een opluchting dat mevrouw Blokland dit heeft ingezien.'

Sahadew-Lall benadrukt, dat geruchten de ronde doen dat de PLO alles in het werk zal stellen om de rechtstreekse uitbetaling te saboteren. 

'We horen dat de PLO-voorzitter binnenkort een vergadering zal uitschrijven om de bushouders aan te moedigen om hun bankrekeningnummers niet door te geven aan het ministerie. Indien dit het geval zal zijn, is het een bewijs dat de PLO de grootste vijand is van de bushouders.'

Hij waarschuwt, dat de vergunninghouders zich niet moeten laten misleiden, aangezien het besluit van het ministerie de enige manier is om verlost te raken van de 'ellende' die door de PLO gecreëerd wordt. Hij vindt, dat er evenmin uit het oog verloren moet worden, dat de PLO niet in staat is om de subsidie van Srd 1.4 miljoen te verantwoorden.

Sahadew-Lall hoopt dat Blokland-Wijnstein eveneens zal inzien, dat de huidige bustarieven achterhaald zijn en een aanvaardbare aanpassing zal aankondigen. 'Eigenlijk heeft de subsidie betrekking op gemiddeld 4 tot 5 ritten, terwijl er veel meer gereden wordt. Er moet dus een nieuwe kostencalculatie komen. Het beste is om zowel de subsidie als bustarieven ietwat te verhogen.'

Sahadew-Lall benadrukt, dat de ordening van het particulier vervoer niet alleen het financieel gedeelte behelst. Die ordening dient breed uitgemeten te worden over het vergroten van investeringsmogelijkheden in de bussector, alsook het vergroten van de verdiencapaciteit. 'Op basis daarvan dient de verdere structuur vastgesteld te worden.'

Peruvian Airlines Boeing 737-500 op El Alto vliegveld in Bolivia van de baan geschoten

Alle 122 passagiers en 5 bemanningsleden veilig uit vliegtuig


Een Peruvian Airlines Boeing 737-500 is op het El Alto vliegveld in Bolivia van de baan geschoten toen het probeerde te landen, zo melden verschillende lokale media vandaag, vrijdag 23 november 2018.

Tijdens de landing gisteren op het El Alto vliegveld in de Boliviaanse hoofdstad La Paz, begaf het achterste landingsgestel het van de 28,4 jaar oude 737-500, met registratie OB-2041-P. Doordat het landingsgestel het begaf schoof de Boeing door.


Alle 122 passagiers en 5 bemanningsleden konden veilig en zonder kleerscheuren het toestel verlaten.

Vlucht P9219 vertrok vanaf Cusco in Peru naar La Paz in Bolivia. De Boeing heeft ook nog dienst gedaan voor Air France en LOT Polish Airlines. De luchthaven van La Paz werd enkele uren gesloten om het vliegtuig van de baan te halen.


(Suriname Mirror/upinthesky.nl/La Razon)

VHP bij 43 jaar onafhankelijkheid Suriname: 'Heri libi te na dede wi sa feti gi Sranan'

'De VHP was voorstander van de onafhankelijkheid, maar dan op de lange termijn'

'Per ommegaande dient verkoelde relatie Suriname - Nederland prioriteit te krijgen voor hervatting  goede betrekkingen met Koninkrijk der Nederlanden'


Op 25 november aanstaande zijn we 43 jaar onafhankelijk. Met betrekking tot het verkrijgen van onze onafhankelijkheid is door de geschiedenis heen het feit achterhaald als zou de VHP tegen de onafhankelijkheid van Suriname zijn. De VHP was voorstander van de onafhankelijkheid, maar dan op de lange termijn. Omdat er geen garanties waren voor een duurzame stabiele economische ontwikkeling, was de VHP tegen een te snelle, niet goed voorbereide staatkundige onafhankelijkheid. Desondanks heeft de partij meegewerkt aan een vreedzame soevereiniteitsoverdracht op 25 november 1975. 

De VHP heeft vóór en ook na 25 november 1975 een wezenlijke bijdrage geleverd aan de opbouw en ontwikkeling van ons land. De VHP heeft met haar verbroederingspolitiek - nog voordat de onafhankelijkheid van Suriname een feit was - niet de etnische verschillen opgezocht, maar wel de interetnische samenwerking op basis van wederzijds respect. De VHP blijft haar verbroederingspolitiek van eenheid in verscheidenheid continueren zoals dat door de oprichter van de Partij werd gepropageerd. 

Na 43 jaar onafhankelijkheid kan geconstateerd worden. dat we als natie nog steeds voor uitdagingen staan om garanties te hebben voor een duurzame stabiele economische ontwikkeling. We staan als natie nog steeds voor uitdagingen om het potentieel aan natuurlijke hulpbronnen om te zetten in echte welvaart voor de hele bevolking. 

De desastreus financieel-economische beleidsbeslissingen vanaf 2010 brengen ons land schade toe. De financiële instabiliteit heeft weer een negatieve invloed op de levensomstandigheden van onze burgers. Het desastreus financieel-economisch beleid laat ook internationaal haar sporen na. Voor het eerst in de geschiedenis van de onafhankelijke Republiek Suriname, zijn we ons stemrecht bij de Verenigde Naties (VN) tijdelijk kwijtgeraakt vanwege achterstallige betalingen van de verplichte VN- contributie. Het verliezen van stemrecht is een enorm imago schade internationaal. 

In het belang van de wederopbouw van Suriname, dient per ommegaande de verkoelde relatie Suriname - Nederland prioriteit te krijgen voor hervatting van de goede betrekkingen met het Koninkrijk der Nederlanden, zodat onze diaspora actief wordt betrokken bij de ontwikkelingen in Suriname. 

Na 43 jaar onafhankelijkheid, is het ook hoog tijd om onze landsgrenzen met Guyana en Frans Guyana te formaliseren mede onder meer in verband met het verlenen van exploratie en exploitatierechten aan derden. 

Suriname zal en moet weer een respectabele positie krijgen in de rij der naties, zijnde een gezaghebbende rechtsstaat gestoeld op democratische principes. Het diasporabeleid dient hierbij doelgericht ontwikkeld te worden in nauwe samenwerking met de Surinamers in diaspora. We moeten naar een hoger niveau van samenwerken op elk gebied ten voordele van Suriname en haar toekomstige generaties. Dat is Suriname waarvoor de VHP strijd levert. Heri libi te na dede wi sa feti gi Sranan. 

De VHP feliciteert de totale Surinaamse samenleving, inclusief onze landgenoten in het buitenland, met de 43ste onafhankelijkheid van de Republiek Suriname. 

Gebruikt u deze bijzondere dag niet alleen om 43 jaar staatkundige onafhankelijkheid te vieren, maar neemt u ook de tijd om u over onze nationale toekomst te bezinnen. 

VHP

VHP eist terugdraaien Rij- en Voertuigenbelasting

'Er is geen enkele rechtvaardiging om Rij- en Voertuigenbelasting weer in te voeren'

'Waarom moet het arme volk steeds het gelag betalen voor het financieel wanbeleid van deze regering?'


Met 28 stemmen vóór en 9 tegen heeft De Nationale Assemblee (DNA) op dinsdag 28 augustus 2018 goedkeuring verleend aan de ontwerpwet houdende regels met betrekking tot de heffing van een rij- en voertuigenbelasting. De VHP heeft tegen deze wet gestemd, omdat met de aanname van deze wet het volk van Suriname in nog grotere problemen zal geraken. De herinvoering van de Rij- en Voertuigenbelasting is daarom onacceptabel voor de VHP. Derhalve eist de VHP dat de herinvoering van de Rij- en Voertuigenbelasting onmiddellijk wordt teruggedraaid. Er is geen enkele rechtvaardiging om de Rij- en Voertuigenbelasting wederom in te voeren. Met de herinvoering van deze belasting wordt het volk zwaar gestraft. 

Sinds 2015 is er een pakket aan belastingmaatregelen doorgevoerd door deze regering, zeker meer dan 20 stuks. Is het daadwerkelijk noodzakelijk dat deze regering middels de herinvoering van de Rij- en Voertuigenbelasting meer geld uit zak van het volk klopt? 

De Front-regering had in 2000 de invoering van deze belasting afgeschaft, omdat deze belasting geïncorporeerd was in de government take. De president had beloofd de government take af schaffen, echter heeft deze regering de government take al twee keren verhoogd en met de herinvoering van de Rij- en Voertuigenbelasting zal het volk nu dubbel moeten betalen. Dit is voor ons als partij niet aanvaardbaar, het is ronduit beschamend, daarom eist de VHP dat de herinvoering van de Rij- en Voertuigenbelasting onmiddellijk wordt teruggedraaid. 

De VHP-fractie heeft de herinvoering van de Rij- en Voertuigenbelasting in het parlement onder de aandacht van de regering gebracht, maar de regering heeft geen luisterend oor voor het volk. Deze regering heeft lak aan het volk. Het volk is niet meer in staat om nog meer lasten te dragen. Waarom moet het arme volk steeds het gelag betalen voor het financieel wanbeleid van deze regering? 

Volgens minister Gillmore Hoefdraad ontvangt de overheid met de herinvoering van de Rij- en Voertuigenbelasting ongeveer Srd 83 miljoen en slechts 10 % van Srd 83 miljoen zal worden aangewend voor het onderhouden van de primaire wegen in Suriname. Is dit een rechtvaardiging? Wat zal er met 90% van de Srd 83 miljoen gebeuren? Er is geen transparantie omtrent deze kwestie. 

We merken op dat er nog steeds geen bereidheid is bij de regering om het beleid aan te passen. Deze regering gaat op dezelfde toer door met verkwisting en wanbeleid. 

De VHP zal altijd blijven opkomen voor het arme volk en samen met maatschappelijke groepen strijden tegen het wanbeleid en het onrecht, gepleegd door deze regering. 

Het is nu tijd voor een antwoord en dat komt zeker. Als de VHP in 2020 aan de macht komt wordt de herinvoering van Rij- en Voertuigenbelasting onmiddellijk teruggedraaid. 

VHP

Chili en Brazilië ondertekenen een vrijhandelsovereenkomst

Overeenkomst zet administratieve rompslomp en tarieven tussen twee economieën aan de kant


Chili en Brazilië ondertekenden woensdag 21 november 2018 een vrijhandelsovereenkomst die de administratieve rompslomp en tarieven tussen de twee Zuid-Amerikaanse economieën heeft verwijderd en volgens beide regeringen een impuls zou geven aan de regionale integratie. 

President Michel Temer van Brazilië reisde naar Santiago om de deal te sluiten met zijn tegenhanger, de Chileense president Sebastian Pinera.


De overeenkomst elimineert tarieven uit 17 belangrijke gebieden, waaronder dienstensectoren en elektronica, en ruimt bijkomende telefoonkosten weg tussen de twee landen.

Beide landen vinden de deal van cruciaal belang voor de versterking van de integratie in Latijns-Amerika. Chili is lid van de Pacific Alliance, die ook Mexico, Colombia en Peru omvat. Brazilië, samen met Argentinië, leidt Mercosur, dat ook Uruguay en Paraguay omvat.De overeenkomst, waarover in minder dan zes maanden werd onderhandeld, 'verenigt de Mercosur en Pacific Alliance', zei Temer tijdens de ondertekeningsceremonie.


De handel tussen de twee landen bereikte tussen januari en september 7,2 miljard dollar, een stijging van 13% ten opzichte van het voorgaande jaar. De overeenkomst van woensdag elimineert de laatst overgebleven tarieven tussen de twee Zuid-Amerikaanse economieën.(Suriname Mirror/MercoPress/Twitter/YouTube)

'Huisbewaarder' politiebureau Keizerstraat aangehouden, verdacht van 'feitelijke aanranding' vrouw

Agent eist geslachtsgemeenschap met vrouw die haar ingesloten partner wil bezoeken

Verdachte betast intieme lichaamsdelen vrouw


Het Dagblad Suriname bericht vandaag, vrijdag 23 november 2018, dat politieman R.C., die als huisbewaarder in het politiebureau aan de Keizerstraat werkt, in verzekering is gesteld. Een vrouw heeft tegen deze man aangifte gedaan ter zake feitelijke aanranding. 

Het dagblad schrijft informatie van een familielid van de vrouw te hebben, dat haar partner op Keizerstraat is ingesloten. Zij was vorige week dinsdag langs geweest en had huisbewaarder R.C. ontmoet. Hij had ongevraagd de arrestant in een cel geplaatst waar hij geen last zou hebben van anderen. Voor deze speciale service eiste hij wel geslachtsgemeenschap met de vrouw. De vrouw weigerde dit verzoek en vertrok.

De volgende dag ging zij met iemand terug om voeding voor haar man te brengen. De vrouw stuurde de andere persoon om het eten voor haar partner te bezorgen. De verdachte politieman weigerde echter het eten te accepteren en hield de andere persoon voor, dat de vrouw persoonlijk bij hem moest komen om de voeding te overhandigen. De vrouw had geen keus en ging met de voeding naar binnen. De politieman heeft haar daarbij aan haar intieme lichaamsdelen betast.

Zij was in eerste instantie bang om hiertegen stappen te ondernemen, omdat zij dacht dat haar man anders lelijke dingen in het cellenhuis zou ervaren. Nadat zij haar familie en vrienden hierover had verteld, kreeg zij het advies om toch haar beklag te doen bij de politie.

Na de aangifte werd een onderzoek ingesteld. De desbetreffende politieman is in verzekering gesteld. Het onderzoek duurt voort.

Rechter op Curaçao: Hond moet inslapen na bijtincident

Een Cane Corso (Bron foto: Pinterest)
Eigenaar rashond, Cane Corso, schuldig bevonden zonder oplegging van een straf


Het Gerecht heeft vandaag, vrijdag 23 november 2018, I.D.B. de L. (Curaçao, 1962) zonder het opleggen van een straf schuldig bevonden aan een bijtincident waar zijn hond bij betrokken was op 4 juni 2018. Het incident vond plaats op de hoek Blenchiweg en Pimpiriweg. Dit meldt het Openbaar Ministerie

De rashond, een Cane Corso, wist over de omheining te springen een passerende voetganger in haar onderarm te bijten. Het bleek een ernstig bijtincident strafbaar conform artikel 3:2 sub b. van het Wetboek van Strafrecht Curaçao.

De Officier van Justitie zei ter rechtszitting, dat de eigenaar de hond onvoldoende zorg, controle en toezicht heeft gegeven waardoor de hond op straat een voetganger heeft kunnen bijten.

De eigenaar is schuldig en daarom wordt de hond onttrokken aan het verkeer en zal het worden ingeslapen.

President Bouterse decoreert 135 personen voor bijzondere bijdrage aan de samenleving

(Bron foto: Revelino Remaro Eijk/Facebook)
Onder gedecoreerden Edmund Blufpand, nieuwslezer STVS, en journaliste Gail Eyck, STVS


In verband met 43 jaar staatkundige onafhankelijkheid is gisteren een groep van 135 personen, die hun diensten op de een of andere wijze hebben verleend aan de samenleving, gedecoreerd door de regering van Suriname, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 23 november 2018.

President Desi Bouterse sprak de groep toe, die zich op een bijzondere manier verdienstelijk heeft gemaakt in de samenleving. 'Het gaat om mensen die hard gewerkt hebben ter verbetering van hun omgeving en de totale samenleving. Dit zijn zaken die in overeenstemming zijn met datgene wat de regering wil bereiken om actief burgerschap te stimuleren. Bij actief burgerschap gaat het erom dat burgers zelf het initiatief nemen zaken te ontplooien, die verder reiken dan hun eigen belang. Het algemeen belang prevaleert hier altijd en etaleert zich als welzijn binnen de samenleving. Deze verrichtingen blijven niet onopgemerkt', verklaarde de president.

De decoratieplechtigheid moet dienen als erkenning en een zekere vorm van waardering naar de gedecoreerde toe. 'Het gaat om de rol die wij als rechtgeaarde Surinamers moeten spelen in onze eigen ontwikkeling door zodanig te handelen en het land in te richten om een milieu te creëren, waar onze kinderen en kleinkinderen zich in kunnen ontplooien.'

(Bron foto: Dagblad Suriname)
De president legde de nadruk op de vorming van de Surinaamse jeugd, zowel sociaal maatschappelijk als cultureel. De gedecoreerden hebben volgens Bouterse gehoor gegeven aan de oproep niet alleen vanuit het beleid, maar ook in wat in ons volkslied verankerd staat. 'We zijn ervan overtuigd dat wanneer men eenmaal de smaak van de dienstbaarheid te pakken heeft, men gewoon doorgaat.'

De gedecoreerden ontvingen vervolgens de volgende decoraties:
Eremedaille in Zilver, verbonden aan de Ereorde van de Palm (35 personen),
Eremedaille in Goud verbonden aan de Ereorde van de Palm (15),
Eremedaille van de Gele Ster in Goud (29),
Ridder in de Ereorde van de Palm (31),
Ridder in de Gele Ster (1),
Officier in de Ereorde van de Palm (9),
Officier in de Ereorde van de Gele Ster (5),
Commandeur in de Ereorde van de Palm (7) en
Commandeur in de Ereorde van de Gele Ster (2).

Enkele bekenden onder de gedecoreerden waren muziekproducent Roberto Banel (Eremedaille in Zilver verbonden aan de Ereorde van de Palm), de voorzitter van de Vereniging van Surinaamse Melkboeren en bekend als nieuwslezer van de STVS, Edmund Blufpand, (Eremedaille van de Gele Ster in goud), Surinaams artiest Erwin Bouterse en STVS-journaliste Gail Eijk (Ridder in de Ereorde van de Palm) en BBGO (Bond Belangen Behartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst)-voorzitster Renate Wouden (Commandeur in de Ereorde van de Palm).

'Toenmalig minister Hok van NH heeft zich nooit bekommerd om wel en wee ordening goudsector'

Linscheer, beleidsteam Commissie Ordening Goudsector, haalt uit naar Jim Hok  →

- 'NH heeft nooit regelgeving willen maken voor de scalians'
- 'Hok heeft zich waarschijnlijk meer gefocust op het uitgeven van concessies'


'Toenmalig minister Jim Hok moet zich niet onttrekken aan de verantwoordelijkheid voor zaken die zich tijdens zijn ministerschap bij Natuurlijke Hulpbronnen (NH) hebben afgespeeld in de goudsector. Hij zou het mislukken van de ordening van de kleinschalige goudsector niet in de schoenen van het Kabinet van de President moeten schuiven', zegt Melvin Linscheer van het beleidsteam van de Commissie Ordening Goudsector (COG), vandaag, vrijdag 23 november 2018, in de Ware Tijd.

'De toenmalig minister van NH heeft zich nooit bekommerd om het wel en wee van de ordening, maar was waarschijnlijk meer gefocust op het uitgeven van concessies. Ook, tegen de adviezen in van de commissie, in bepaalde gebieden die wij niet ongecontroleerd geïnfecteerd wilden laten worden', zegt Linscheer. Hij voegt eraan toe, dat NH nooit regelgeving heeft willen maken voor de scalians. 'Zelfs het verhogen van de royalties, wat ook een advies van de COG was, kwam er met moeite door.'


Linscheer schetst een situatie waarin Hok eerder tegenwerkte dan meewerkte om de problemen in de kleinschalige goudsector op te lossen. Zo zou de bewindsman niet hebben willen meewerken met de commissie 'waarin hij twee vertegenwoordigers had en waarvan de financiering vanuit zijn begroting kwam'. 'Hij heeft trouwens ook zijn opvolger geadviseerd niet met de commissie te werken', aldus de voorzitter van het beleidsteam.

De ex-minister ontkent de aantijgingen. 'Wij hebben vanuit het ministerie van NH al vanaf het begin de Commissie Ordening Goudsector spontaan alle medewerking geboden en ook op alle mogelijke manieren ondersteund. Zo is direct een gedeelte van het gebouw van de GMD (Geologisch Mijnbouwkundige Dienst) vrijgemaakt en is vrijwel het gehele achtererf beschikbaar gesteld aan de Commissie.'

Hok erkent, dat het budget van de commissie op de begroting van het ministerie werd geplaatst, 'maar dat was om technische redenen, niet omdat het ministerie in werkelijkheid dat budget beheerde. Daar kunnen geen andere conclusies aan worden verbonden'.

NPS-voorzitter Rusland verzet zich tegen wetswijzigingen inzake verkiezingen zo kort er voor

'Wijzigingen aanbrengen vóór de verkiezing van 2020 is te laat nu'

'Het is aan politieke partijen of ze vóór de verkiezing een samenwerking met elkaar willen aangaan'


NPS-voorzitter Gregory Rusland vindt niet, dat zo kort vóór de verkiezingen ingrijpende wijzigingen kunnen worden aangebracht door de zittende regering in wetsartikelen regarderend de verkiezingen. De NPS is daar geen voorstander van, zegt hij vandaag, vrijdag 23 november 2018, op Starnieuws. 

Er moeten veranderingen komen, maar die moeten goed doordacht zijn en het stelsel moet integraal worden gewijzigd. 'Wijzigingen aanbrengen vóór de verkiezing van 2020 is te laat nu', vindt de leider van de NPS.

Rusland merkt op, dat aan de politieke partijen overgelaten moet worden of ze vóór de verkiezing een samenwerking met elkaar willen aangaan. 'Per slot van rekening is de NDP via de Millennium Combinatie aan de macht gekomen in 2010. Dus door pre-electorale samenwerking.'

Eerder heeft de NPS ook ervoor gekozen niet meer deel te nemen aan de debatten over de Kiesregeling, want in De Nationale Assemblee is bij het terugroeprecht, de wetgeving niet toegepast. 'De NDP zou geen voorstellen doen, als ze daar geen voordeel in zou zien', zegt de NPS-voorzitter.

Blijkbaar wordt gehoopt dat er veel versnippering van stemmen plaatsvindt, omdat ook kleine partijen alleen de verkiezing ingaan. Rusland vindt dat op het laatste moment de regering komt met voorstellen om veranderingen door te voeren, die in 2020 al moeten ingaan. In een democratisch bestel worden dit soort beslissingen jaren van te voren bediscussieerd en op basis van zoveel mogelijk consensus aangenomen.

President Bouterse beëdigt ambassadeurs voor Nicaragua en Venezuela

(Bron foto's: NII)
Arnold Halfhide niet residerend ambassadeur Nicaragua en Gilean Adjako naar Caracas


De ambassadeurs Arnold Halfhide en Gilean Adjako zijn donderdag 22 november 2018 door president Desi Bouterse beëdigd als buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeurs van Suriname. Deze beëdigingsceremonie vond plaats in het presidentieel paleis. Dit bericht het Nationaal Informatie Instituut, NII.

Ambassadeur Halfhide werd beëdigd als niet residerend buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur voor Nicaragua en Gilean Adjako als buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur in Venezuela, met als residentie Caracas.

Het staatshoofd gaf in zijn toespraak aan, dat de voornaamste taak van de ambassadeurs het behartigen van de nationale doelen is. Naast het behartigen van de belangen van Suriname en haar burgers in het buitenland zullen de ambassadeurs ook activiteiten coördineren om buitenlandse investeringen te stimuleren, die kunnen bijdragen aan het realiseren van de nationale ontwikkelingsdoelen. Ook zullen zij de toeristenstroom vanuit het land van accreditatie, naar Suriname, bevorderen.

Halfhide was in de jaren tachtig al ambassadeur in Nicaragua. 'De relatie tussen beide landen is erg belangrijk en dat moet verder gevoed en uitgediept worden. Verder moeten wij als Suriname kijken hoe we exportproducten daar naartoe kunnen sturen', zei de ambassadeur. Nicaragua heeft ruime ervaring in het verbouwen van agro-culturele producten.

De diplomatieke relatie tussen Suriname en Venezuela begon al kort na de onafhankelijkheid. Suriname heeft op diverse gebieden, waaronder de visserij- en mijnbouwsector, een samenwerkingsverband met dit Zuid-Amerikaans land.

Voor ambassadeur Adjako is Venezuela geen onbekend terrein. 'Vanwege mijn werk ben ik er vaker geweest en ik ben goed voorbereid om te beginnen met het werk.'

Minister Steven Martina: 'Crediteurenakkoord Insel Air, het is iets of niets'

'Gaan crediteuren akkoord, dan kan overname doorgaan, doen ze dat niet dan gaat Insel failliet'


De schuldeisers van Insel Air kunnen bijna niet anders dan hun goedkeuring geven aan het crediteurenakkoord dat aan hen wordt voorgelegd. Het is iets of niets, zei minister Steven Martina (MAN) van Economische Ontwikkeling gisteren tijdens een persconferentie, aldus vandaag, vrijdag 23 november 2018, het Antilliaans Dagblad.

Martina werd bijgestaan door advocaat Rogier van den Heuvel, bewindvoerder in de surseance van betaling van Insel Air International. Eind oktober besliste de rechter om de regeling niet in te trekken onder voorwaarde, dat uiterlijk 4 december een schuldeisersakkoord op tafel ligt. Ook de overname door luchtvaartmaatschappij interCaribbean Airways staat of valt met een door de schuldeisers goedgekeurde betalingsregeling.


'Gaan de crediteuren akkoord, dan kan de overname doorgaan. Doen ze dat niet dan gaat Insel failliet', vatte Martina de situatie kernachtig samen. Maar, net als Martina acht Van den Heuvel de kans groot dat de schuldeisers instemmen met het akkoord. 'Alles wat we kunnen bieden is beter dan niets. Een deel van de schulden betreft bovendien de huidige businesspartners en die willen hun belang graag voortzetten.'
 
Insel heeft bij 1.200 crediteuren een schuld van ongeveer 170 miljoen gulden. Het voorstel is een betaling van maximaal 3.000 gulden op korte termijn.

Op 4 december moet minstens een tweederdemeerderheid tijdens de crediteurenvergadering voor het akkoord stemmen, maar ook 75 procent van de schuldenlast gedekt zijn met de voorstemmers. Dat tweederdedeel wordt al gehaald met de kleinere crediteuren die nog bedragen van rond de 3.000 gulden of minder te goed hebben. Van den Heuvel: 'Dan blijven er nog ongeveer 400 grote schuldeisers over, waarbij de schuld oploopt tot 50 miljoen gulden.'

RUBiS West Indies Limited nieuwe brandstofleverancier in Suriname

(Bron foto: NII)
Terminal wordt gebouwd met drie brandstofopslagtanks worden voor diesel en ongelood


RUBiS West Indies Limited, zal binnenkort een nieuwe brandstofleverancier zijn in Suriname. Minister Stephen Tsang van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) heeft woensdag 21 november 2018, Angelique Tjang-A-Sjin, financieel beheerder van RUBiS ontvangen voor een uiteenzetting over dit bedrijf, zo bericht het Nationaal Informatie Instituut, NII.

Tijdens het gesprek heeft Tjang-A-Sjin aangegeven, dat er thans een terminal wordt gebouwd, waarbij drie brandstofopslagtanks worden opgezet voor diesel en unleaded. RUBiS heeft een investering van ruim 15.000 Amerikaanse dollar gedaan. Het voorlopig personeel bestaat uit zeven personen.

Minister Tsang juicht elke speler op de markt toe en sprak de hoop uit dat dit bedrijf de brandstofprijzen laag kan houden. Volgens RUBiS is dat wel mogelijk, daar de vrachtkosten minder zullen zijn, omdat dit bedrijf zelf over schepen beschikt. Er zijn wel enkele knelpunten waarmee RUBiS geconfronteerd is, maar de bewindsman heeft toegezegd deze verder te zullen bespreken, om zo de nodige oplossing daarin te brengen.

Het ministerie van HI&T juicht het toe dat er een nieuwe speler op de brandstofmarkt komt en zal erop toezien dat middels eerlijke concurrentie de prijzen voor brandstof beheersbaar blijven voor de Surinaamse gemeenschap.

Toegezegde ordening ‘back track’ Corantijnrivier blijft uit

Er zou onder meer een loopbrug gebouwd worden

'We hebben nu een situatie waarbij de mensen in het water lopen, terwijl anderen tegen betaling gesjouwd worden naar de boten'


De ordening van de zogenaamde ‘back track’ route over de Corantijnrivier laat op zich wachten. Na het vertrek van de ministers Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) en Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie, zijn de werkzaamheden bij de oversteekplaats langs de rivier stopgezet. De bewindslieden hadden het initiatief genomen ordening te brengen, om transparanter te maken wat er allemaal het land binnenkomt. 

'We hebben onze bijdrage reeds geleverd, maar het ligt nu aan de overheid om verder te gaan met de ordening', zegt boothouder Dewiednandan 'Pee' Baidjoe vandaag, vrijdag 23 november 2018, in de Ware Tijd. Volgens hem hebben vier boothouders elk Srd 20.000 bijgedragen om de faciliteiten te helpen aanbrengen op de locatie vanwaar de route wordt onderhouden. Er zou een loopbrug gebouwd worden, zodat passagiers op een nette manier in de boten konden plaatsnemen.

'We hebben nu een situatie waarbij de mensen in het water lopen, terwijl anderen tegen betaling gesjouwd worden naar de boten', zegt Baidjoe. Het is voor hem onbegrijpelijk, dat de werkzaamheden en daarmee de ordening van de 'back track' zijn stopgezet. Er was een plan en begroting opgesteld hoe de faciliteiten aan te brengen.

Volgens Baidjoe zou men ook een controlepost opzetten waar politie en andere diensten hun intrek zouden nemen. 'Nu staat het gebouw, maar het wordt niet bemand.' 

Baidjoe is altijd voorstander geweest van ordening om illegaliteit te bestrijden, 'want we weten niet wie en wat er allemaal het land binnenkomt uit Guyana'.

Districtscommissaris Wedprekash Joeloemsingh heeft eerder het onderwerp onder de aandacht gebracht van president Desi Bouterse. Joeloemsingh zegt, dat er wat middelen beschikbaar gesteld moeten worden door OWT&C. Volgens hem moet nog ongeveer Srd 30.000 betaald worden aan de leverancier, zodat hij het resterend deel van het materiaal kan leveren. Hij hoopt dat het project gauw weer kan worden opgestart en gefinaliseerd, zodat boten behoorlijk kunnen aanmeren en het gesjouw van passagiers tot het verleden kan behoren.

8 Jaar cel geëist tegen man die zijn minderjarige dochter meerdere keren heeft verkracht

Man beweert dat hij fout is geweest, maar dat zijn dochter het zelf wilde


De rechter heeft donderdag 22 november 2018 tegen R.C. 8 jaar gevangenisstraf met aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht geëist voor het op verschillende tijdstippen verkrachten van zijn minderjarige dochter. Het meisje is volgens eigen zeggen vanaf haar vijfde jaar door haar vader seksueel misbruikt. Ook dreigde hij het meisje en haar moeder te zullen vermoorden indien het kind iets aan haar zou vertellen, zo schrijft Starnieuws. 

Het meisje werd steeds verkracht als de vader alleen met haar thuis was. Op een gegeven moment verzamelde het meisje alle moed bij elkaar en vertelde ze het aan haar moeder, die aangifte deed. Het meisje vertelde, dat de eerste keer dat de vader haar verkrachtte, zij alleen met hem thuis was. Hij deed de kamer op slot, verkrachtte haar en waste een bebloed laken. Hij bedreigde het slachtoffer als zij iets zou vertellen. En zo werd zij meerdere malen verkracht als haar moeder niet thuis was.

Volgens de verdachte is hij fout geweest om seks met zijn eigen dochter te bedrijven. Hij beweerde echter, dat het meisje dat zelf wilde en dat hij daarop in is gegaan. Dit ontkent het meisje.

Uit het visum van de arts blijkt, dat het meisje jarenlang misbruikt is. Volgens de Officier van Justitie heeft de vader zijn dochter veel leed berokkend, terwijl hij haar juist in bescherming had moeten nemen. Uit het psychologisch rapport blijkt, dat de man een gebrekkige ontwikkeling, maar geen ziekelijke stoornis heeft. De psycholoog kon niet tot een volledige uitspraak komen en aangeven of de man volledig toerekeningsvatbaar is of niet.

Advocate Shanti Sheombar voerde aan, dat het psychologisch rapport veel meer omvat. Volgens haar is meerdere malen in het rapport opgenomen, dat de man een verstandelijke beperking, een gebrek aan zelfinzicht heeft en kenmerken van pedofiele stoornissen vertoont. Verder heeft hij relationele problemen en gebruikt overmatig alcohol.

Voor zijn laatste woord had C. niets te zeggen. De rechter gaat 13 december vonnis vellen in deze zaak.

PRO roept collega politieke partijen op zich te verzetten tegen inperking keuzevrijheid


PRO verzet zich tegen wetswijzigingen regering inzake verkiezingen


'Geachte collega’s, 

Artikel 60 Grondwet Suriname bepaalt: Alles wat verder het kiesrecht betreft, de instelling van een onafhankelijk kiesbureau en zijn bevoegdheden, de indeling van Suriname in kiesdistricten, de verdeling van de zetels van De Nationale Assemblee per kiesdistrict en de methoden, volgens welke de regeling van de zeteltoewijzing plaatsvindt, worden geregeld bij wet. Deze wet dient met 2/3 meerderheid te worden aangenomen. 

Van de door de Raad van Ministers goedgekeurde voorstellen tot wetswijziging betreffende artikel 7 van de Kiesregeling omtrent beschouwing van combinaties van politieke organisaties als politieke organisaties, waaraan voorwaardelijk deelname aan algemene, vrije en geheime verkiezingen is toegestaan, is met gevoelens van verontrusting door de Partij voor Recht en Ontwikkeling kennis genomen. 

De PRO roept dan ook alle politieke organisaties op tot oplettendheid en gezamenlijke actie. De coalitie kan in De Nationale Assemblee niet rekenen op de vereiste meerderheid voor wijziging van zaken die het kiesrecht betreffen. 

Wanneer zij desondanks in strijd met de Surinaamse Grondwet probeert haar enge politieke belangen te laten prevaleren, dienen de politieke organisaties die onze Grondwet waarderen, te reageren in rechte. 

Om die reden nodigt de PRO alle politieke organisaties die zich tegen deze poging van schending van de Grondwet wensen te verzetten, zich aan te sluiten in het beraad over gepaste rechtsmaatregelen, waaronder, maar niet beperkt tot, een klacht bij de Inter-Amerikaanse Mensenrechtencommissie.'

Jogi (VHP): ‘Hoefdraad reist meer dan zijn collega van Buitenlandse Zaken'

'Moet minister Hoefdraad echt persoonlijk in buitenland aanwezig zijn om besprekingen te voeren?'

'Waarom moet een minister speciaal 3 tot 4 vliegtuigen pakken om naar buitenland te reizen voor  bijwonen van kleine conferentie of bespreking van 3 uurtjes?'


Het is volgens VHP-parlementariër Mahinder Jogi tijd om schaarse middelen zodanig bij buitenlandse missies en diensten in te zetten, dat er maximaal rendement voor Suriname wordt gehaald. Daardoor moet als eerst aan de dienstreizen van ministers, vooral Financiën-minister Gillmore Hoefdraad, naar het buitenland, een halt worden toegeroepen. 

'De minister van Financiën is meer op buitenlandse reis dan de minister van Buitenlandse Zaken. Hij gaat recent besprekingen voeren helemaal in het Midden-Oosten. Waarom moet een minister speciaal 3 tot 4 vliegtuigen pakken om naar het buitenland af te reizen voor het bijwonen van een kleine conferentie of bespreking van 3 uurtjes? Daarna keert die minister weer met 3 tot 4 vliegtuigen terug naar Suriname. Waarom zoveel geld uitgeven? Moet minister Hoefdraad echt persoonlijk in het buitenland aanwezig zijn om die besprekingen te voeren? Of is zijn werkdruk zo groot dat hij vaak behoefte heeft aan vakantie?', stelde de VHP’er deze week bij de behandeling van de ‘Wet vaststelling van regels voor de Buitenlandse Dienst van het ministerie van Buitenlandse Zaken’ (Wet Buitenlandse Dienst), aldus het Dagblad Suriname donderdag 22 november 2018.

Deze wet is dinsdag met 34 algemene stemmen aangenomen in De Nationale Assemblee.

Kijk en luister vanaf 1:34:00


Tot nu toe worden de diensten binnen het ministerie geregeld met circulaires en interne regelingen. Deze wet brengt hierin een verandering. Volgens de politicus moet een start worden gemaakt om buitenlandse diensten te groeperen naar regio, object en issue, waardoor ook een stukje deskundigheidsbevordering plaatsvindtop op de ambassades en consulaten van Suriname.

'Wanneer u Europa neemt en Brussel is het hart, dan moet ik daar mensen hebben die ook over handel, mensenrechten, milieubedreiging en klimaatsverandering kunnen praten', aldus de politicus. 'De president heeft in de loop van de tijd afgezanten benoemd. Er was een afgezant speciaal benoemd voor Indonesië, een afgezant speciaal voor de kwestie FFF (het Indiase palmoliebedrijf Foods, Fats & Fertilizers). Wat is het resultaat van de benoeming van al deze mensen? Hoeveel afgezanten hebben wij?', stelde Jogi. Vooral in de kwestie van FFF wilde de VHP’er weten of deze speciale afgezant in de achterliggende periode wel iets van deze deal heeft weten te bewerkstelligen. In 2008 had de topman van FFF, Sanjay Goenka, de eerste intentieverklaring getekend met de toenmalige Landbouwminister Kermechend Raghoebarsing in de regeerperiode Venetiaan-Sardjoe. Echter, 10 jaren later wacht het bedrijf nog steeds op groen licht. 'Als dat niet zo is, moeten wij dan nog iets verwachten van FFF?'

Jogi vindt dat mensen met specifieke opdrachten gestuurd moeten worden naar buitenlandse missies, om zodoende maximaal rendement te halen voor het land. 'De regering moet nu gericht gaan werken aan het upgraden van de verdiensten van het land. Anders gaan wij nog eens 43 jaren wachten met onze diplomatieke dienst. Laten wij de economische diplomatie welke de president zich in 2010 heeft voorgenomen en tot heden geen resultaat heeft opgeleverd, binden aan tijd en resultaat. De mensen in het Caribisch gebied, Nederlandse Antillen en Barbados willen landbouwproducten hebben. Personen moeten worden aangewezen om dat stukje dan te coördineren en binnen zes maanden rapportage te doen. Wanneer het resultaat van de rapportage mij dan niet schikt als regering, dan moeten de personen op de post worden bedankt. Zo moet dat ding gaan werken.'

Hij stelt voor om liever een werkcontract van een jaar te geven aan ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken die iets voor het land in het buitenland willen gaan betekenen. 'Degenen die het niet willen hebben, dan staat iemand anders in de rij', aldus de politicus.

De parlementariër vindt ook, dat elke ambassadepost van Suriname in het buitenland verplicht moet worden om per kwartaal of elke zes maanden te rapporteren.

Jogi hekelde ook het feit, dat president Desi Bouterse vorig jaar besloot om de agrément-verlening van de Nederlandse ambassadeur Anne van Leeuwen in te trekken. Hierdoor is de diplomatieke relatie met Nederland, waar een groot aantal Nederlanders van Surinaamse afkomst wonen, ernstig verstoord.

Ook de perikelen rondom het ambassadegebouw in Parijs is een hekelpunt. Jogi vindt daarom dat de bevoegdheden van het staatshoofd beter moeten worden bekeken. 'Dat mag de president, want het is een grondwettelijke bevoegdheid die hij heeft. Maar, is dat billijk? Een band hebben met Europa heeft economisch en financiële voordelen, dus daarmee moet rekening worden gehouden. Niet omdat er een arrestatiebevel is, moet dat op de weegschaal worden gelegd.'