vrijdag 21 september 2018

Vakcentrale C-47 wil medezeggenschap, geen ondernemingsraden

'De Wet Ondernemingsraadpleging is een importproduct uit Nederland'

'De wet sluit niet aan bij de Surinaamse cultuur, maar is gebaseerd op Nederlandse omstandigheden'


De Wet Ondernemingsraadpleging, die nu als wetsvoorstel ligt in De Nationale Assemblee, ziet de voorzitter van C-47, Robby Berenstein, als een importproduct uit Nederland, zo schrijft het Dagblad Suriname vrijdag 21 september 2018.

'De wet sluit niet aan bij de Surinaamse cultuur. De wet is gebaseerd op de Nederlandse omstandigheden en in Nederland kent men de bedrijfstakgewijze organisatie. Hier in Suriname zijn wij per bedrijf georganiseerd, niet per bedrijfstak. We zijn per bedrijf, per instelling georganiseerd. In de cultuur sector gewijze organisatie heb je een duidelijk onderscheid in de taken van de ondernemingsraad en de vakbond. De vakbond in Nederland onderhandelt over de lonen en daaraan aanverwante zaken op sectorniveau, terwijl de ondernemingsraad de belangen behartigt van de individuele bedrijven. In Suriname komt de vakbond voor beide belangen op, omdat we niet sectorgewijs zijn georganiseerd.'

De voorzitter van de vakcentrale C-47 is wel voorstander van medezeggenschap. 'Want medezeggenschap is in de Grondwet vastgelegd', stelt Berenstein. De voorwaarde die Berenstein echter stelt, is dat de wet geënt moet zijn op Surinaamse gebruiken. Hij onderstreept dat wat de vakbond in Suriname doet, overeenkomt met wat de ondernemingsraad in Nederland verricht. Je hebt hier dus niet speciaal een ondernemingsraad nodig. De vakbonden moeten meer bevoegdheden krijgen.

Berenstein geeft als voorbeeld dat werkgevers in Suriname meer inzicht zouden moeten geven in de bedrijfsvoering. In Nederland is het verplicht om inzage in de bedrijfsvoering te geven aan de ondernemingsraad. 'Wij moeten bijna bedelen om inzage, omdat het in ons land niet verplicht is. Het geven van inzage heeft ook voordelen voor het bedrijfsleven. Hoe meer inzage je de vakbond geeft, hoe meer begrip de vakbond voor de situatie van het bedrijf kan opbrengen. Wanneer een bedrijf in een slechte situatie verkeert, dan kan de vakbond daar begrip voor hebben. Verkeert het bedrijf in een goede positie, dan kan de bond onderhandelen over een betere beloning voor haar leden.'

De structuren zijn op dit moment niet te vergelijken. Berenstein geeft de voorbeelden van HRM-beleid (Humanresourcesmanagement) en functiewaardering. Dit gebeurt in Nederland door de ondernemingsraad, terwijl het hier in Suriname door de vakbond wordt gedaan. De vakcentrale C-47 zegt, bij monde van Berenstein, de noodzaak van medezeggenschap in te zien, maar benadrukt dat in het huidige wetsvoorstel voorkomende problemen zullen moeten worden overwonnen.

Minister Ferrier stuurt waarnemend hoofd examenbureau Joyce Zijler de laan uit

(Bron foto: Facebook)
'De toon van ontslagbrief is ronduit dictatoriaal en autoritair'


Joyce Zijler, het waarnemend hoofd van het examenbureau van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, is bedankt door minister Lillian Ferrier. Zijler is in 2012 onder minister Shirley Sitaldien aangesteld. Zij is gisteren door de secretaresse van de directrice gebeld om zich vandaag, vrijdag 21 september 2018, te melden op het ministerie, aldus de Ware Tijd. 

Toen Zijler vroeg waarvoor, kreeg zij te horen dat het een gesprek betrof om over de reorganisatie van het examenbureau te praten. Eenmaal daar kreeg zij echter van directrice Natasja Bennanon iets anders te horen. Per 1 oktober is zij waarnemend hoofd af.

In de 'ontslagbrief' staat, dat zij tot 28 september de gelegenheid heeft aan te geven waar op het ministerie zij te werk gesteld wil worden, anders zal het hoofd van het Bureau Voortgezet Onderwijs haar op een school plaatsen om les te verzorgen.

De toon in het schrijven noemt Zijler ronduit 'dictatoriaal en autoritair'.

'Asbestplaten gedumpt op vuilstortplaats achter pompgemaal Wageningen zijn niet van SML'

(Bron foto's: Dagblad Suriname)
'De platen die recent door Openbaar Groen zijn gesignaleerd, zijn afkomstig van anderen'

'De SLM-asbestplaten zijn daar op instructie begraven'


De asbestplaten die op de openbare vuilstortplaats achter het pompgemaal te Wageningen zijn gedumpt, zijn niet afkomstig van de Stichting Machinale Landbouw (SML). Dit zegt Rinesh Mangaldeen, manager van Westland Sama Group in Wageningen, vrijdag 21 september 2018 in het  Dagblad Suriname. 

Zijn bedrijf is geruime tijd in opdracht van de overheid bezig met de renovatie van SML om zodoende het bedrijf nieuw leven in te blazen. De bedrijfsmanager voert aan, dat zijn bedrijf reeds in een ander geval in 2017 al ervaring heeft met de bestuursdienst van Nickerie met het verwijderen en vervoeren van asbestplaten. Deze zelfde methode is recent weer toegepast bij de renovatie van SML.

'In 2017 was een boom gevallen op het Kasba Barak van Wageningen. Toen hebben de districtscommissaris en bestuursdienst een beroep op ons gedaan om ze te helpen om die boom op te ruimen. Wij verleenden zoals altijd gelijk onze medewerking, maar het bleek dat het hele dak van asbest was. Er is toen weer teruggekoppeld en de dc en bestuursdienst instrueerden ons over hoe wij die asbestplaten moesten verwijderen. Wij hebben toen voorgesteld dat de bestuursdienst dit zelf doet, maar dat wij inkomen met het materiaal dat nodig is. Er werden asbestpakjes gekocht om de veiligheid van de werkers te garanderen en ook bouwfolie om de platen daarin conform de instructies van de bestuursdienst te wikkelen. Hierna werden de platen getransporteerd naar een aangewezen locatie', stelt Mangaldeen.

Volgens hem is deze zelfde methode gehanteerd toen de oude asbestplaten van SML vervangen werden met zinkplaten. Medewerkers van het bedrijf gebruikten dezelfde pakjes en wikkelden en transporteerden deze platen naar een aangewezen locatie door de bestuursdienst. Daarna zijn deze gewikkelde asbestplaten daar op instructie begraven. De platen die recent door Openbaar Groen zijn gesignaleerd, zijn volgens hem afkomstig van anderen.

Mangaldeen beweert, dat driekwart van de huizen in Wageningen daken hebben met asbestplaten. 'Wij zijn niet verantwoordelijk voor die openbare vuilstortplaats. Het is een plaats waar geen controle is en die toegankelijk is voor een ieder, dus wij weten ook niet wie de platen daar in brand heeft gestoken.'

Mangaldeen vraagt zich af hoe Openbaar Groen zonder concreet bewijs de conclusie heeft getrokken dat de aangetroffen platen op de vuilstortplaats van SML afkomstig waren. Hij eist dat de instantie de naam van zijn bedrijf zuivert. 'Op zondag 16 september waren de ministers van Volksgezondheid en Regionale Ontwikkeling samen met mij en de districtssecretaris op de vuilstortplaats. Wij waren daar ter oriëntatie, omdat Wageningen binnenkort een verbrandingsoven zal krijgen voor huisvuil. Als er inderdaad asbestplaten daar in brand zouden zijn gestoken, denk ik dat de minister van Volksgezondheid zeker mensen tot de orde zou roepen', benadrukt hij.

De bedrijfsmanager voegt eraan toe, dat RO gedurende de regentijden ook altijd een beroep op Westland Sama Group heeft gedaan om het aanwezige vuil op de locatie te verwerken, zodat de plaats begaanbaar wordt gemaakt om huisvuil daar te dumpen. 'Het kan ook dat tijdens het verwerken de graafmachine tegen de reeds begraven asbestplaten is gekomen, waardoor alles een mengelmoes is geworden. De mensen van Openbaar Groen konden ons ook hebben gecontact. Wij staan altijd open voor informatie', aldus Mangaldeen.

Suriname boekt vooruitgang in Fiscale Transparantierapport van VS-ministerie van Buitenlandse Zaken

Vooruitgang op het vlak van fiscale transparantie en het verschaffen van kwaliteitsinformatie


Suriname heeft vooruitgang geboekt in het Fiscale Transparantierapport van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, dat woensdag is uitgebracht. Hoewel Suriname in 2017 de minimum standaard van dit jaarlijks rapport nog niet heeft gehaald, boekte het vooruitgang op het vlak van fiscale transparantie en het verschaffen van kwaliteitsinformatie, aldus vandaag, vrijdag 21 september 2018, het Nationaal Informatie Instituut.

Het rapport verklaart, dat Suriname tijdens de verslagperiode vooruitgang heeft geboekt door de aanname van de Wet op de Jaarrekeningen in september 2017, die alle staatsbedrijven en alle bedrijven in het algemeen verplicht om jaarrekeningen te publiceren, te beginnen in 2020. Daarnaast trad Suriname in mei 2017 toe tot het Extractive Industries Transparency Initiative als kandidaat-lidstaat. Als onderdeel van deze inspanning heeft het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen in augustus 2017 informatie online beschikbaar gemaakt over verleende concessies voor goudwinning en houtkap.

De tekst in het rapport over Suriname:

Suriname: Suriname made significant progress during the review period by passing the Act on Annual Accounts in September 2017 which obligates all state-owned enterprises, as well as all companies in general, to publish annual accounts starting in 2020. Additionally, in May 2017 the Extractive Industries Transparency Initiative admitted Suriname as a candidate country, and as part of this effort Suriname’s Minister of Natural Resources made information on issued gold mining and logging concessions publically available online in August 2017. During the review period, the government made its executive budget proposal and enacted budget easily accessible to the general public, including online. Its end-of-year report was not, however, publicly available. Information on debt obligations was publicly available. Budget documents lacked sufficient detail on allocations to and earnings from state-owned enterprises. Actual government revenues and expenditures deviated from the enacted budget, and the origin and level of accuracy of some information in the budget were not reliable. Suriname’s supreme audit institution published a limited audit report based on a set of data provided by individual ministries. The criteria and procedures by which the national government awards contracts or licenses for natural resource extraction were specified in law and appeared to be followed in practice. Basic information on natural resource extraction awards was publicly available. Suriname’s fiscal transparency would be improved by publishing an end-of-year report; detailing allocations to and earnings from state-owned enterprises; making full audit reports for significant, large state-owned enterprises publicly available; and producing and publishing a supplemental budget when actual revenues and expenditures do not correspond to those in the enacted budget.

Tijdens de evaluatieperiode is het de regering ook gelukt om de ontwerp- en goedgekeurde begrotingen gemakkelijk toegankelijk te maken voor het grote publiek, inclusief online. Informatie over schuldverplichtingen was publiekelijk en zeer uitgebreid beschikbaar, terwijl ook de internationale vergelijkbaarheid van de overheidsfinanciën statistieken is verbeterd. De fiscale transparantie van Suriname kan verder verbeteren, stelt het rapport. Maatregelen die hiertoe zouden kunnen bijdragen omvatten het publiceren van een eindjaar verslag over de begrotingsrealisatie, het toevoegen van voldoende details over toewijzingen en opbrengsten van subsidies en andere steun aan staatsbedrijven, het vervaardigen van volledige auditverslagen voor de voornaamste staatsbedrijven die publiekelijk beschikbaar zijn; en het produceren en publiceren van de werkelijke inkomsten en uitgaven in vergelijking met die in de goedgekeurde begroting.

De regering ziet het als erg aanmoedigend dat de inspanningen voor hogere fiscale transparantie erkend worden.

Lijk aangetroffen in bebost gebied te Tawajariepolder

Het lijk in verre staat van ontbinding


De politie van het ressort Santo Boma kreeg woensdagmiddag de melding dat een lijk was aangetroffen te Tawajariepolder. Ter plaatse trof de politie het lichaam van vermoedelijk een man aan. Het lijk was al in verre staat van ontbinding, aldus vandaag, vrijdag 21 september 2018, het Korps Politie Suriname.

Het gebied waar het lijk is aangetroffen is zwaar bebost en wordt gebruikt als dump plaats voor allerhande spullen.

Het lijk is ontdekt door een man die opzoek was naar oud ijzer en aluminium. De overledene was gekleed in een blauwe jeans broek en een grijskleurige trui.

Na afstemming met het Openbaar Ministerie is het lijk hangende het onderzoek in beslag genomen.

Minister Elias: 'Ziekenhuizen blijven koopkrachtversterking van Srd 500 per maand ontvangen'

Bewindsman verbaasd, dat de bond van Diakonessenhuis de regering een ultimatum stelt


Minister Antoine Elias van Volksgezondheid zegt vanmiddag, vrijdag 21 september 2018, op Starnieuws, dat de zes ziekenhuizen, COVAB (Centrale Opleiding voor Verpleegkundigen en beoefenaren van Aanverwante Beroepen) en Jeugdtandverzorging de koopkrachtversterking van Srd 500 per maand zullen blijven krijgen. Dit is ook meegedeeld aan de instellingen, zegt de bewindsman. 

Bewindsman verbaasd, dat de bond van Diakonessenhuis, onder leiding van Robby Naarendorp, de regering een ultimatum stelt.Hij is ver Elias zegt dat hij in een telefonisch onderhoud doorgegeven heeft aan de financieel directeur van het Diakonessenhuis, dat de betaling doorgaat.

Ook aan de algemeen directeur van Sint Vincentius Ziekenhuis, Manodj Hindori - die ook voorzitter is van de Nationale Ziekenhuis Raad - is hetzelfde doorgegeven, deelt de minister mee.

Naarendorp heeft een brief geschreven naar de directie van Diakonessenhuis waarin een ultimatum is gesteld. Een kopie is ook gestuurd naar de ministeries van Volksgezondheid en Financiën. Indien de koopkrachtversterking van Srd 500 eind van de maand niet is uitbetaald, zal het werk worden neergelegd.

De minister merkt op, dat de 25% salarisverhoging die de ambtenaren hebben gekregen niet geldt voor de ziekenhuizen. De verhoging is voor landsdienaren en met hen gelijkgestelden. Over de betaling aan verpleegkundigen van de overheidsziekenhuizen bekijkt de regering de mogelijkheden.

Verdachte schutter 'Boebi' incident bij AZP aangehouden

(Bron foto: Korps Politie Suriname)
'Boebi' was voor schietincident bij AZP betrokken bij steekpartij in bardancing Saramaccastraat


De verdachte A.K. alias 'Boebi' is gistermorgen omstreeks acht uur in de Jodenbreestraat, Paramaribo, aangehouden door leden van het Arrestatie Team (A.T.), zo bericht het Korps Politie Suriname vandaag, vrijdag 21 september 2018.

K. wordt verdacht van onder andere openlijke geweldpleging, poging doodslag en zware mishandeling.

Deze verdachte moet in de maand juli van dit jaar betrokken zijn geweest bij een steekpartij in een bardancing aan Saramaccastraat. Daarbij raakten drie mannen gewond. Die gewonden werden voor behandeling naar de afdeling Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo gebracht.

Niet lang daarna verschenen twee mannen ter plaatse die hoogstwaarschijnlijk van plan waren om de slachtoffers nog meer kwaad te doen. Naderhand zijn deze twee mannen geïdentificeerd als J.P. en 'Boebi', Toen zij geen toegang kregen tot de slachtoffers keerden zij zich tot de begeleiders van de slachtoffers. Daarbij heeft P. de 27-begeleidster Candice W. een ernstige verwonding toegebracht in het gelaat. Na deze daad vluchtten zij weg. Daarbij had A.K. een jachtgeweer met ingekorte loop tevoorschijn gehaald waarmee hij schoten loste.

P. is eerder aangehouden en in verzekering gesteld. K. is overgedragen aan de recherche van het Bureau Geyersvlijt, die belast is met het onderzoek. Hij is hangende het onderzoek in verzekering gesteld.

De slachtoffers zijn al enige tijd uit het ziekenhuis ontslagen.

VHP bij herdenking geboortedag Jagernath Lachmon: We putten kracht, inspiratie en wijsheid om uit crisis te geraken

VHP herdenkt 102e geboortedag van de legendarische leider


Wijlen VHP-voorzitter Jagernath Lachmon, is ruim 52 jaar lang politiek leider geweest van de VHP. Door de jaren heen heeft hij politieke structuren ontwikkeld voor politieke participatie, betrokkenheid en de ontwikkeling van de huidige generatie-politici. Bij de herdenking van de 102e geboortedag van de legendarische leider op 21 september, putten wij kracht, inspiratie en wijsheid om uit de huidige enorme crisis te geraken. Het zijn bakens in ons streven om te groeien tot de grootste nationale partij van Suriname. 

Wisselend in de oppositie en de coalitie-regeringen heeft Lachmon geschiedenis geschreven door langer dan twintig jaar leiding te geven aan het parlement en tot en met het jaar 2000 verkozen te worden. 

Tot zijn nalatenschap kan worden gerekend zijn optreden als staatsman, behoeder van democratie en rechtsstaat, herstel van economische en monetaire chaos en de verbroederingspolitiek. Jagernath Lachmon heeft Suriname behoed voor grote spanningen tussen de bevolkingsgroepen. 

Hij verwierp ook de gewelddadige afzetting van de bestuursmacht door de coupplegers van 1980. De gewelddadige wijze waarop de zittende regering was afgezet paste niet in zijn denken over strijdvoering in de politiek. Uit politiek-tactische motieven was Jagernath Lachmon niet in verzet gegaan tegen illegale machtsovername door de militairen. Hij heeft daarmede de samenleving willen behoeden voor meer ellende en duurzame schade. 

Principieel gaat de VHP voor een bestuursvorm voor de staat waarbij het recht als hoogste gezag geldt en niet de macht. De partij gaat voor strijd met middelen gelegen binnen het kader van de legaliteit en binnen de spelregels van gevestigde normen ten aanzien van de openbare orde, goed en behoorlijk bestuur. Tijdens de onderhandelingen met de militairen na de staatsgreep van 25 februari, gebruikte Jagernath Lachmon zijn vermaarde riethalm-filosofie: Indien over een land een sterke storm raast dan zijn daarbij twee opstellingen mogelijk: ten eerste, zich stoer opstellen als een grote sterke kankantrie met de veronderstelling weerstand te bieden aan de aanstormende krachten, terwijl de kankantrie met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan worden ontworteld; ten tweede, een riethalm die door de kracht van een storm wel buigt, misschien lang en diep, maar zich toch weer opricht als de storm voorbij is. 

Door deze filosofie kon VHP voorzitter Jagernath Lachmon, naar onze bescheiden mening, geen juister standpunt hebben ingenomen dan pragmatisch te zien hoe te handelen in het belang van ons land en volk, zonder dat de fundamentele democratische rechten verder geweld werden aangedaan. 

VHP

Ex-minister van Financiën Adeline Wijnerman klaagt Maisha Neus aan

'Ik maak me geen zorgen over strafklacht van Wijnerman →, het heeft mij juist laten lachen'


De administrateur-generaal van het Bureau voor de Staatsschuld, Adeline Wijnerman, zou politiek activiste Maisha Neus hebben aangeklaagd bij de politie inzake smaad en laster. Van de politie kon worden vernomen dat Neus gisteren is opgeroepen voor verhoor, zo schrijft het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 21 september 2018.

De politie heeft Neus verhoord inzake haar powerpoint presentatie, haar perscommuniqué en facebook-posts, die gerelateerd waren aan haar strafklacht ingediend bij de procureur-generaal (pg), inzake de overschrijding van het schuldplafond van de staat.

'Zij voelt zich beledigd, aangetast in haar goede naam en eer, en heeft mij aangeklaagd voor smaad en laster', stelt Neus. Persoonlijk denkt Neus, dat er voor Wijnerman hieruit niets te halen is. Neus focust zich op de strafklacht die bij de procureur-generaal is afgegeven. 'Er moet eerst daar een uitspraak in komen, alvorens zij mij zou kunnen aanklagen voor smaad en laster. Van de pg hebben wij nog niets gehoord', zegt Neus.

Zij stelt aan het eind van de maand de pg te zullen aanschrijven om over de vordering van de strafklacht te informeren. Volgens haar is de strafklacht van Wijnerman niet iets om zorgen over te maken. Dit schrikt haar niet af. 'Het heeft mij juist laten lachen', aldus Neus.

Neus deponeerde in augustus een aanklacht over diverse mogelijk gepleegde strafbare feiten door de minister van Financiën, de Gillmore Hoefdraad, en Adeline Wijnerman, de administrateur-generaal van het Bureau voor de Staatsschuld. Beiden zouden volgens de strafklacht van Neus de samenleving opzettelijk verkeerd hebben geïnformeerd over het niveau van de staatsschuld in 2016.

Verdwenen boot aangetroffen op de Corantijnrivier zonder lading

Boot met lading Red Bull drank, muskietenkaars en andere goederen verdween op weg naar Guyana


De politie van Nickerie heeft deze week de boot die zaterdagmorgen voor de Guyanese kust was verdwenen, zonder lading aangetroffen op de Corantijnrivier. De politie kreeg de melding van een Guyanese zakenman, die een boot in Guyana had gehuurd om een doorvoerlading vanuit de haven van Nieuw Nickerie naar de haven van Georgetown te vervoeren. Dit meldt het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 21 september 2018.

Deze boot is vorige week dinsdagmiddag uit Nickerie vertrokken en zou vrijdagmorgen in Guyana moeten aankomen. Uit verklaring van de eigenaar blijkt, dat hij tot vorige week donderdagavond nog contact met de kapitein van de desbetreffende boot had. Maar, de kapitein gaf hem te kennen dat het weer slecht was en dat ze wat later zouden aankomen. Sedertdien kon er geen contact met de kapitein worden gemaakt.

De lading bestond merendeels uit Red Bull drank, muskietenkaars en andere goederen.

Het vermoeden van de eigenaar is uitgekomen. De bemanning is ervandoor gegaan met zijn lading.

Het politieonderzoek duurt voort. Er zijn vooralsnog geen aanhoudingen gepleegd.

Voorzitter bond bij het Diakonessenhuis dreigt met staking per 1 oktober

'Overheid moet de koopkrachtversterking betalen, totdat instellingen in staat zijn geld op te brengen'


'Als eind van de maand blijkt dat het personeel Srd 500 minder ontvangt, zijn de medewerkers op 1 oktober niet op het werk.' Dit zegt Robby Naarendorp, voorzitter van de bond bij het Diakonessenhuis, vandaag, vrijdag 21 september 2018, op Starnieuws. In principe wilde men op de 24e van de maand reeds stoppen met werken. Het heeft de bond veel energie gekost om dit uit te stellen. 

'We willen niet dat het ziekenhuispersoneel ervan wordt beschuldigd geen rekening te houden met de zieke mens.'

De vakbondsman zegt, dat de directie heeft bevestigd, dat het klopt dat er een besluit genomen is dat er geen koopkracht meer gegeven wordt aan de ziekenhuisinstellingen, omdat ze dat zelf moeten betalen. De bond heeft een brief gestuurd naar de directie van het ziekenhuis en de ministers van Volksgezondheid en Financiën, waarin gewezen wordt op de eventuele consequenties bij het verminderen van de koopkrachtversterking.

'Wat ons verbaasd is. dat je bijkans twee jaren dat hebt betaald en je zegt plotseling 'ik betaal niet meer, jullie moeten het betalen'.' De regering weet dat de ziekenhuizen de koopkrachtversterking zelf niet kunnen betalen, benadrukt de bondsvoorzitter. Dit is de reden dat het al die jaren aan ze gegeven werd.

Volgens de vakbondsleider zou minister Antoine Elias de regering moeten overtuigen dat dit niet kan, aangezien hij zelf ziekenhuisdirecteur was en dus weet wat het betekent wanneer de koopkrachtversterking niet ontvangen wordt.

Naarendorp zegt, dat een drukke, agressieve vergadering is gehouden waarin de leden zich op het standpunt stellen dat in een periode waar juist de koopkracht versterkt zou moeten worden, de regering gewoon besluit om dit nog minder te maken.

De bondsvoorzitter stelt, dat de overheid de koopkrachtversterking moet betalen, totdat de instellingen zelf instaat zijn het geld op te brengen. De ziekenhuizen hebben volgens hem geld tegoed bij het Staatsziekenfonds, ook moeten de ligdagtarieven aangepast worden. 'Prijzen gaan omhoog, water wordt duurder, straks moet wegenbelasting betaald worden, je kan het niet hebben dat in plaats van verhoging je vermindering krijgt', meent Naarendorp.

Vereniging van Lodgehouders Boven-Suriname trekt aan bel over houtkap en goudwinning....

'Toeristen betalen om het woud te zien, dan kan het niet zo zijn dat ze zien hoe het weggekapt wordt'


Lodgehouders in het binnenland hebben moeite met de manier waarop het er aan toe gaat bij het kappen van hout en het winnen van goud in hun omgeving. Frans Dinge, voorzitter van de Vereniging van Lodgehouders Boven-Suriname (LBS), vindt dat die activiteiten onmogelijk samen kunnen gaan. 

'De toeristen betalen om het woud te zien, dan kan het niet zo zijn dat ze zien hoe het weggekapt wordt. Hetzelfde geldt voor de goudwinning. De toeristen betalen om te kunnen zien wat een wonderschone natuur we hebben. Dan kan het niet, dat ze zien hoe er aan goudwinning wordt gedaan of dat er zoveel plastic is', zegt hij vandaag, vrijdag 21 september 2018, in de Ware Tijd.

Hij is het eens, dat de overheid moet denken aan zones, zodat de ontwikkelingsactiviteiten elkaar niet bijten. 'Ik ben niet tegen houtkap of goudwinning, maar het moet dan op de juiste manier gebeuren. Bovendien is toerisme duurzaam en kan het veel meer geld opbrengen.'

Dinge geeft toe, dat de dorpen vroeger een stuk schoner waren dan nu het geval is. Maar, dat heeft te maken met bewustwording. 'Een pilot die in de stad een jaar kan duren bijvoorbeeld, moet in het binnenland langer duren. De mensen die de oorden hebben, houden die wel schoon, maar zeker in de dorpen is meer voorlichting en bewustwording nodig', zegt Dinge.

Van de door de overheid 'ThinkTourisme' bewustwordingscampagne heeft Dinge niets gemerkt. 'Ik ben al dertig jaar in het toerisme actief. Sinds de tijd toen de Mets net actief werd. Maar, ik weet nu niet wie verantwoordelijk is voor het toerismebeleid in Suriname. A sani no seti. En die mensen die nu aan het roer zijn, hebben wij niet gezien. Wij willen graag betrokken worden en we zijn bereid te leren. Maar, in het verleden was het meer een soort van money making business, geld krijgen om training te geven in het binnenland over de dingen die we al weten en dat hebben we niet nodig.'

69-Jarige veehandelaar uit Dijkveld beroofd van Srd 118.700

Slachtoffer: 'Ziet u een schroef in een van uw autobanden, wees dan extra waakzaam en alert'De 69-jarige veehandelaar A.K., woonachtig te Dijkveld, is gistermorgen omstreeks tien uur overvallen op de hoek van de Sir Winston Churchillweg en de Milostraat. Op deze locatie staat een groentestand waar de man dagelijks stopt om een krant te kopen, zo ook gistermorgen. 

Hij vertelt vandaag, vrijdag 21 september 2018, in het Dagblad Suriname zijn verhaal.

Op die bewuste dag, gisteren, zou hij zijn arbeiders voor geleverde diensten uitbetalen. Dus ging hij naar De Surinaamsche Bank aan de Henck Arronstraat in Paramaribo om geld op te nemen. Hij nam een bedrag van Srd 118.700. Tijdens het uitrijden vanuit het parkeerterrein van de bank, vond hij het al vreemd dat de wagen een vreemd geluid maakte. De man wilde het fijne hiervan weten en parkeerde zijn wagen voor het Hof van Justitie. Toen ontdekte hij een schroef, die vastzat in een van de banden aan de voorzijde. De handelaar besloot om naar Dijkveld te rijden waar hij bij een bandenzaak stopte.

‘Bij de bandenzaak was het druk. En bij het Hof van Justitie waren er ook bewakers’, aldus de benadeelde die vermoedt dat hij vanuit de bank werd achtervolgd. Vanuit de bandenzaak reed hij naar eerder genoemde groentestand. Het geldbedrag had hij in een tas aan de voorzijde in het voertuig onder zijn benen gezet. Bij de groentezaak stapte hij uit zijn wagen en liet het portier op een kier. De tas liet hij daar achter.

K bevond zich op nauwelijks op een halve meter afstand van de deur, toen hij de groenteman hoorde roepen: ‘A man gwe nanga yu tas’. K zegt dat dit alles binnen een fractie van een seconde is gebeurd. Hij herkende wel een slanke man van creoolse afkomst met een smal gezicht en met een geschatte lengte van 1 meter 60. Hij had een muts op. Alleen zijn ogen waren zichtbaar. Frappant genoeg maakte de rover de portier voorin aan de zijde van de bijrijder open om de tas weg te grissen. ‘Ik kon niets zien wat er gebeurde’, aldus de benadeelde. De rover stapte vervolgens in een donkergrijze Honda Fit en samen met de bestuurder reed hij weg richting Paramaribo. ‘De auto stond al klaar’, vertelt K. De kentekenplaat was niet herkenbaar, die was bedekt met een micaplaat.

De veehandelaar deed aangifte bij de politie van Livorno. De 69-jarige is er beslist niet over te spreken, dat hij op deze wijze slachtoffer is geworden van een roof. ‘We werken zo hard en wanneer we niet oppassen moeten we het met ons leven bekopen.’ Gistermiddag moest hij veehouders uitbetalen voor geleverde diensten. Ook al is zijn geld gestolen, hij moet die personen toch uitbetalen voor hun geleverde diensten. ‘Ja, dan ga ik maar ergens geld moeten lenen en schulden maken.

Voor deze burger voelt het heel raar aan om enkele dagen geleden te moeten aanhoren van de minister van Justitie en Politie, dat de criminaliteit is gedaald. ‘Middels statistieken wordt aangetoond dat er minder berovingen plaatsvinden. Maar, de harde realiteit wijst iets anders uit. Volgens de harde realiteit voelen wij burgers ons niet meer veilig thuis, ook niet op straat of ergens waar we moeten stoppen om iets te kopen.’

K., die voor de eerste maal in aanraking is gekomen met een roofoverval en of diefstal, prijst zich gelukkig dat de rovers hem niets aangedaan hebben. ‘Was ik doorgereden naar huis dan zouden ze mij tot bij mijn woning achtervolgen en mij misschien iets kunnen aandoen.’

Hij drukt ook andere burgers op het hart, dat indien zij plotseling geconfronteerd worden met een schroef in hun autobanden, zij extra waakzaam en alert moeten zijn.

TBS-maatregel voor man die in juni 2017 op Curaçao man in brand stak - Twee kinderen, 5 en 7 jaar, raakten gewond

Conform een psychiatrisch rapport is de man 'geheel ontoerekeningsvatbaar'


Het Hof heeft donderdag 20 september 2018 in hoger beroep uitspraak gedaan in de zaak van het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao tegen R.E.E. (Curaçao, 1981). Het betreft de zaak van 3 juni 2017 waarbij Raymond Casimiri is overleden nadat hij was overgoten met een brandbare vloeistof en deze tot ontbranding is gebracht in een toko in de wijk Muizenberg. Dit bericht het Openbaar Ministerie.

Hierbij zijn ook twee kinderen van 5 en 7 jaar gewond geraakt en is vernieling aangericht in de winkel.

Het Hof acht het bewezen, dat E. de daad heeft begaan. Het betreft hier moord, zware mishandeling en vernieling. Het Hof acht de verdachte echter niet strafbaar. Conform een psychiatrisch rapport is de man 'geheel ontoerekeningsvatbaar'. Er is bij E. sprake van een ernstige psychotische stoornis, schizofrenie.

Een gevangenisstraf conform de eis van het Openbaar Ministerie is daardoor niet mogelijk. Het Hof oordeelt, dat de man ter beschikking moet worden gesteld en wordt de TBS-maatregel opgelegd. Hij moet worden verpleegd in een inrichting op Curaçao of elders in het Koninkrijk.

Het Hof heeft zowel de ouders van de kinderen als de nabestaanden van Casimiri een schadevergoeding toegekend.

Het OM Curaçao en E. hebben twee weken de tijd om in cassatie in Nederland te gaan.

Fundashon Prevenshon, Curaçao, gaat screenings uitvoeren naar darmkanker en oogziekte glaucoom

Darmkanker meest voorkomende kankersoort op Curaçao, glaucoom is veel voorkomende ziekte


Fundashon Prevenshon is bezig met het opzetten van twee nieuwe programma’s. De preventiestichting wil in de toekomst naast de huidige programma’s ook screenings gaan uitvoeren naar darmkanker en de oogziekte glaucoom. Dat zegt directrice Louise Elstak vandaag, vrijdag 21 september 2018, in het Antilliaans Dagblad.

Het betreft in beide gevallen programma’s voor zowel mannen als vrouwen. Volgens Elstak is darmkanker de meest voorkomende kankersoort op Curaçao en zorgt dat voor onnodig veel sterfgevallen. Om dit al in een vroeg stadium te ontdekken en zo ernstige gevolgen te voorkomen, wil Fundashon Prevenshon dikkedarmscreenings gaan invoeren.

Het tweede nieuwe programma heeft niets met kanker te maken, maar richt zich op glaucoom, een veel voorkomende ziekte op Curaçao. Zestien procent van de bevolking wordt getroffen door de oogziekte die de zenuwen beschadigt en blindheid veroorzaakt. De preventiestichting wil familieleden gaan controleren van de patiënten die al glaucoom hebben. 'Om er op tijd bij te zijn en te voorkomen dat zij ook blind worden en in een sociaal isolement raken.' 

Wanneer Fundashon Prevenshon met de nieuwe programma’s zal beginnen, wordt morgen bekendgemaakt tijdens een congres in het kader van het tienjarig bestaan van de stichting. 'We zijn in ieder geval van mening, dat de borst- en baarmoederhalskankerprogramma’s in al die jaren zo goed zijn neergezet, dat we klaar zijn voor de volgende stap', aldus Elstak.

'De waarden van het Koninkrijk der Nederlanden kunnen voorbeeld voor wereld zijn'

(Bron foto: Nico van der Ven)
Saleh, oud-gouverneur Nederlandse Antillen, houdt lezing in Curaçaohuis, Den Haag


De meerwaarde van het Koninkrijk mag wel een stokpaardje genoemd worden van prof. mr. Jaime Saleh. In het Curaçaohuis was de minister van staat woensdag uitgenodigd voor een lezing, waarbij dit het centrale thema was, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 21 september 2018.

Saleh, oud-gouverneur van de Nederlandse Antillen, oud-president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en emeritus hoogleraar Constitutioneel Koninkrijksrecht, was blij met de troonrede waarin koning Willem-Alexander nog eens het belang van samenwerking tussen de rijksdelen benadrukte.

Maar, voegde hij er direct aan toe: 'Het mag niet bij een loze kreet blijven, waarbij een naar binnen gekeerde mentaliteit de boventoon voert en kennelijk de gedachte heerst dat de wereld eindigt bij de grenzen en stranden van onze landen.'

 Toch kunnen de waarden van het Koninkrijk der Nederlanden een voorbeeld voor de wereld zijn. Dat had Saleh immers als titel voor de lezing gekozen. Daarvoor moet er een gezamenlijke visie komen hoe concreet gebruikgemaakt kan worden van die meerwaarde.

'Het gaat om een nieuwe dynamiek om de banden binnen het Koninkrijk aan te halen en meer inhoud te geven.' Door deel uit te maken van het Koninkrijk moet elk land en eiland sterker staan in de wereld. 'De schaal van onze eilanden is daarbij minder relevant. Wat wel van groot belang is, is sterk leiderschap van mensen met kennis, kunde, capaciteit en integriteit.' Die leiders moeten een visie hebben om de ambities en verwachtingen van de samenleving te ondersteunen en duurzame strategieën te ontwikkelen.

Jurgen Lippinkhof, commercieel directeur van Insel Air, Curaçao, dient zijn ontslag in

'Het belang van het bedrijf en zijn mensen staat voor mij voorop'

- 'Hopelijk kunnen door mijn ontslag meer mensen blijven'
- 'Ik ben er nog steeds van overtuigd dat er een toekomst is voor Insel, al dan niet in afgeslankte vorm'


Jurgen Lippinkhof, de commercieel directeur van Insel Air, heeft gisterochtend zijn ontslag ingediend. Dat bevestigt Lippinkhof vandaag, vrijdag 21 september 2018, in het Antilliaans Dagblad. Hij blijft nog twee tot drie maanden aan om de zaken netjes af te wikkelen.

Ceo Lars de Brabander laat weten, dat ook de financieel manager vertrekt. Welingelichte bronnen melden, dat het om IJede van der Kooij gaat.

Het vrijwillig ontslag van de commercieel directeur van het noodlijdende luchtvaartbedrijf is een stap uit solidariteit, zo laat hij weten. 'Het belang van het bedrijf en zijn mensen staat voor mij voorop. Als iemand van de directie zijn ontslag indient, heeft dat meer impact dan wanneer een personeelslid met een andere functie wordt ontslagen. De beste bezuinigingen doe je aan de top', aldus de chief commercial officer.

'Hopelijk kunnen door mijn ontslag meer mensen blijven.'

Lippinkhof trad twaalf jaar geleden als manager commercial operations in dienst van Insel Air. Na een jaar werd hij benoemd tot commercieel manager. 'Ik heb het bedrijf helpen opbouwen. De groei die we hebben meegemaakt was mooi om te zien en het was fijn om te doen. Daarna is het iets minder gegaan, maar ik heb nog steeds alle vertrouwen in het bedrijf. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat er een toekomst is voor Insel, al dan niet in afgeslankte vorm.'

In hoger beroep 12 jaar gevangenisstraf geëist tegen pastor op Curaçao

Ook 15 jaar ontheffing uitoefenen beroep als kerkleider geëist

Pastor verdacht van  ontucht en verkrachting van een aantal minderjarige meisjes


Advocaat-generaal (AG) Leomar Angela heeft woensdag 19 september 2018 op Curaçao in hoger beroep namens het Openbaar Ministerie (OM) 12 jaar gevangenisstraf geëist tegen pastoor O.B. en 15 jaar ontheffing uitoefenen beroep als kerkleider. Dit meldt het OM donderdag 20 september 2018.

Hij is in 2017 veroordeeld tot 9 jaar gevangenisstraf en 14 jaar ontheffing uitoefenen beroep als kerkleider.

Op de tweede zittingsdag, donderdag, was de voortzetting van de rechtszaak waarbij de advocaten van O.B. aan het woord kwamen met hun pleidooi en het laatste woord van de verdachte in deze zedenzaak waarbij sprake is van ontucht en verkrachting van een aantal minderjarige meisjes.

Corendon wil 800 kamers op locatie waar nu nog Veneto Holiday Beach Hotel, Curaçao, staat

Corendon gaat na overname in twee fases een vijfsterren all-inclusive ultra resort realiseren


Corendon mikt op 800 kamers op de locatie waar nu nog Veneto Holiday Beach Hotel staat en het bijbehorende nog onbebouwde terrein ten oosten van het hotel. Dat zegt Corendon-eigenaar Atilay Uslu vandaag, vrijdag 21 september 2018, in het Antilliaans Dagblad

De 50-jarige Nederlander van Turkse komaf was de afgelopen dagen op Curaçao en vertrok gistermiddag weer naar Nederland.


Als de overname doorgaat - en uit de behandeling voor de rechter woensdag maakt Uslu op dat dit vrijwel zeker het geval is; vandaag valt de beslissing - dan gaat Corendon in twee fases ‘een vijfsterren all-inclusive ultra resort’ realiseren.

De eerste fase behelst de renovatie van het bestaande, sterk verouderde complex plus de uitbreiding van de huidige 210/220 kamers tot 350. Dit gebeurt op het bestaande terrein waar in 1968 het toenmalige Holiday Inn werd gebouwd.

De vernieuwbouw moet volgens planning half december 2019 operationeel zijn. In fase twee wordt het ernaast gelegen erfpachtterrein van bijna 38.000 vierkante meter ontwikkeld met daarop nog eens 450 kamers. Dit moet, als het aan Uslu ligt, al een jaar later worden opgeleverd; eind 2020. Alles bij elkaar 800 kamers, waarmee het nieuwe Corendon-resort - een naam is nog niet bekend - verreweg het grootste hotel van Curaçao wordt.

Totale investering: ruim 80 miljoen dollar voor de aankoop van zes percelen, inclusief het erfpachtperceel, met daarop bebouwing voor 12.2 miljoen dollar (de inzetprijs exclusief kosten) meegerekend.

SVJ verzorgt voor ervaren journalisten per 1 oktober cursusje onderzoeksjournalistiek

Onderzoeksjournalistiek leren in cursus van drie maanden is een illusie

Cursus richt zich slechts, alleen, op milieu gerelateerde issues....


De Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) start per 1 oktober met de 'opleiding' onderzoeksjournalistiek, zo schrijft Seshma Bissesar op Starnieuws vandaag, vrijdag 21 september 2018.  Gedurende de cursus zullen journalisten in een workshopvorm getraind worden in het onderzoeken van milieuvraagstukken, zoals klimaatverandering, kleinschalige goudmijnbouw, hernieuwbare energie, afvalwater, biodiversiteit en milieubeleid met de bedoeling tot een duurzame oplossing te komen voor dergelijke vraagstukken.

Gaat het nu om een opleiding, cursus of simpelweg een reeks workshops? Daarnaast lijkt de SVJ zich slechts te focussen op milieu gerelateerde issues, terwijl serieuze onderzoeksjournalistiek veel meer moet zijn dan dat. Ook zouden media ruimte en financiën moeten vrijmaken willen ze werkelijk dat journalisten de tijd krijgen om onderzoeksartikelen te schrijven.

Opmerkelijk is overigens, dat de cursus als doel heeft tot een duurzame oplossing te komen voor dergelijke milieu-vraagstukken. Curieuze doelstelling, te denken dat Surinaamse 'klaargestoomde onderzoeksjournalisten' door hun berichtgeving kunnen zorgen voor een duurzame oplossing van grootse milieuproblemen als klimaatverandering en kleinschalige goudwinning. De SVJ en de cursusleidsters leven een illusie, een hoog gegrepen onwerkelijkheid..

SVJ-voorzitster Carla Boëtius heeft media benaderd in te spelen op deze kans en zodoende journalisten in de gelegenheid te stellen te participeren aan deze opleiding. 'Het zal niet alleen uw medium, maar ook de totale samenleving ten goede komen', beweert Boëtius.

De curus is voorbereid door vermeend milieuspecialiste en onderzoeksjournaliste Rachael van Der Kooye die ruim 25 jaren ervaring zou hebben op dit gebied. Tevens is ze als docente verbonden aan de Academie voor Hoger Kunst en Cultuur Onderwijs. Samen met Sonja Carilho, eveneens milieudeskundige en docente aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname, zal Van Der Kooye de cursisten 'onderwijzen'.

De cursus duurt drie maanden - maar onduidelijk is hoeveel dagen de cursus feitelijk wordt verzorgd - en is gefinancierd door Suriname Environmental and Mining Foundation (SEMIF). Van de cursisten wordt een eigen bijdrage verwacht van Srd 300. Ook moeten de cursisten minstens vijf jaren ervaring hebben in de journalistiek, een middelbaar schoolniveau hebben en werkzaam zijn bij een medium.

'Ik verwacht dat mijn cursisten gemotiveerd zijn, een gedegen onderzoek doen, de onderzoeksresultaten vervatten in een rapport en desbetreffende nieuwsberichten publiceren in hun medium', zegt Van der Kooye. Ze beweert verder, dat dit een gouden kans voor Surinaamse journalisten is om zich verder te scholen en mee te helpen aan kwaliteitsverbetering.

De cursus wordt afgesloten met een certificaat als leuk aandenken en vulling van een bureaulade...

(Suriname Mirror)

SVJ verzorgt voor ervaren journalisten per 1 oktober cursusje onderzoeksjournalistiek

Onderzoeksjournalistiek leren in cursus van drie maanden is een illusie

Cursus richt zich slechts, alleen, op milieu gerelateerde issues....


De Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) start per 1 oktober met de 'opleiding' onderzoeksjournalistiek, zo schrijft Seshma Bissesar op Starnieuws vandaag, vrijdag 21 september 2018.  Gedurende de cursus zullen journalisten in een workshopvorm getraind worden in het onderzoeken van milieuvraagstukken, zoals klimaatverandering, kleinschalige goudmijnbouw, hernieuwbare energie, afvalwater, biodiversiteit en milieubeleid met de bedoeling tot een duurzame oplossing te komen voor dergelijke vraagstukken.

Gaat het nu om een opleiding, cursus of simpelweg een reeks workshops? Daarnaast lijkt de SVJ zich slechts te focussen op milieu gerelateerde issues, terwijl serieuze onderzoeksjournalistiek veel meer moet zijn dan dat. Ook zouden media ruimte en financiën moeten vrijmaken willen ze werkelijk dat journalisten de tijd krijgen om onderzoeksartikelen te schrijven.

Opmerkelijk is overigens, dat de cursus als doel heeft tot een duurzame oplossing te komen voor dergelijke milieu-vraagstukken. Curieuze doelstelling, te denken dat Surinaamse 'klaargestoomde onderzoeksjournalisten' door hun berichtgeving kunnen zorgen voor een duurzame oplossing van grootse milieuproblemen als klimaatverandering en kleinschalige goudwinning. De SVJ en de cursusleidsters leven een illusie, een hoog gegrepen onwerkelijkheid..

SVJ-voorzitster Carla Boëtius heeft media benaderd in te spelen op deze kans en zodoende journalisten in de gelegenheid te stellen te participeren aan deze opleiding. 'Het zal niet alleen uw medium, maar ook de totale samenleving ten goede komen', beweert Boëtius.

De curus is voorbereid door vermeend milieuspecialiste en onderzoeksjournaliste Rachael van Der Kooye die ruim 25 jaren ervaring zou hebben op dit gebied. Tevens is ze als docente verbonden aan de Academie voor Hoger Kunst en Cultuur Onderwijs. Samen met Sonja Carilho, eveneens milieudeskundige en docente aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname, zal Van Der Kooye de cursisten 'onderwijzen'.

De cursus duurt drie maanden - maar onduidelijk is hoeveel dagen de cursus feitelijk wordt verzorgd - en is gefinancierd door Suriname Environmental and Mining Foundation (SEMIF). Van de cursisten wordt een eigen bijdrage verwacht van Srd 300. Ook moeten de cursisten minstens vijf jaren ervaring hebben in de journalistiek, een middelbaar schoolniveau hebben en werkzaam zijn bij een medium.

'Ik verwacht dat mijn cursisten gemotiveerd zijn, een gedegen onderzoek doen, de onderzoeksresultaten vervatten in een rapport en desbetreffende nieuwsberichten publiceren in hun medium', zegt Van der Kooye. Ze beweert verder, dat dit een gouden kans voor Surinaamse journalisten is om zich verder te scholen en mee te helpen aan kwaliteitsverbetering.

De cursus wordt afgesloten met een certificaat als leuk aandenken en vulling van een bureaulade...

(Suriname Mirror)

Rusland (NPS): 'Suriname is in kwestie-Alcoa in nadelige positie beland'

'Aan de Alcoa is de ruimte gegeven om tot het besluit te komen de raffinaderij te ontmantelen'


De Alcoa heeft enkele organisaties en personen uitgenodigd om een presentatie te geven over de stand van zaken en de bereikte resultaten rond de bauxiet onderhandelingen met de regering van Suriname. Gregory Rusland, fractieleider van de NPS, zegt vandaag, vrijdag 21 september 2018, op Starnieuws het jammer te vinden, dat de regering niet een dergelijke benadering heeft gevolgd om de positie van Suriname te versterken en alle neuzen continu in dezelfde richting te krijgen, vooral in deze issue. 

Suriname is in een nadelige positie beland, omdat onder andere de regering geen consistent gedrag heeft getoond in de afgelopen jaren en zoveel mogelijk deskundigen en De Nationale Assemblee (DNA) heeft uitgesloten bij het proces welke gaande was, stelt Rusland.  

'Hierdoor hebben wij kansen laten liggen waarbij we de raffinaderij te Paranam nagenoeg kwijt zijn. Dit, terwijl de Canadese consultant WorleyParsons, die de regering in de arm heeft genomen, in haar rapport in 2015 tot de conclusie komt, dat Suriname met Paranam hoog gekwalificeerd personeel heeft en een raffinaderij van wereldformaat. Wij zouden er dus alles aan moeten doen om het te behouden, maar aan de Alcoa is de ruimte gegeven om tot het besluit te komen de raffinaderij te ontmantelen. Al zouden we nu weer praten over de positie van de raffinaderij, kunnen we concluderen dat 3-4 jaren zijn verstreken sinds 2014 en veel in de raffinaderij ten nadele is veranderd. Rusland komt tot de conclusie dat thans gekeken zal moeten worden naar de overname van de dam, die volgens de Brokopondo Overeenkomst (BO) in goede staat aan Suriname dient te worden overgedragen bij beëindiging van die overeenkomst. Wat is nu de conditie van die faciliteit en wat zal Suriname moeten doen om nog lang daarvan te kunnen genieten?'

Dat zijn vragen die volgens de politicus beantwoord moeten worden om het land niet in een groter avontuur te storten.

Verder is de afhandeling van de milieu-issues van groot belang, omdat er nog meer vragen beantwoord dienen te worden over wat de status is en hoe die zal worden opgevangen om de schade aan Suriname te minimaliseren.

'Wij zien nu dat de Alcoa het voortouw neemt om Surinamers uit te nodigen om hen te informeren over de gevoerde onderhandelingen en wij als DNA-leden tasten nog in het duister over vele issues, terwijl wij een beslissende stem zouden moeten hebben', zegt Rusland.

Hij blijft erbij dat de coalitie een belangrijke positie inneemt in het gebeuren, 'omdat wij als DNA unanieme standpunten hebben ingenomen en de regering die naast zich heeft neergelegd'. 'De coalitie kan haar positie wijzigen en meegaan met de regering. Daarmee zou de positie van DNA verder verzwakt worden en is het definitief dat onder de huidige regeerperiode, DNA geen noemenswaardige rol te vervullen heeft dan te doen wat de regering haar opdraagt. Immers, de president heeft bij zijn persconferentie na zijn bezoek aan Cuba aangegeven, dat DNA zal mogen lezen en vragen mag stellen over de bereikte overeenkomst, maar dat die overeenkomst welke door zijn commissie is voorbereid getekend zal worden.'

Verontwaardiging bij Stichting 8 december 1982 over kranslegging Turkse minister bij Verzoeningsmonument aan Waterkant

Stichting zendt een protestnota naar de regering van Turkije


De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Çavuşoğlu zal een krans leggen bij het Nationaal Verzoeningsmonument aan de Waterkant. Dit blijkt uit het programma dat het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft opgesteld en waarvoor de media zijn uitgenodigd. De Stichting 8 december 1982 spreekt in een verklaring haar ernstige afkeuring uit, aldus Starnieuws donderdagavond 20 september 2018. 

Vanuit de hoofdverdachte, president Desi Bouterse, en zijn regering worden volgens voorzitter Sunil Oemrawsingh acties ondernomen om nu ook internationale dignitarissen medeplichtig te maken aan het leed van de nabestaanden en doorkruising van de rechtspraak. De Stichting keurt ten zeerste deze handelingen af en zal ook door een protestnota naar de regering van Turkije hiervan gewag maken.

De Turkse minister komt vandaag, vrijdag 21 september, in Suriname aan.

'Schijnbaar onopvallend, wordt op de naar de pers verzonden uitnodiging voor bijwoning van de activiteiten van de minister tijdens diens bezoek, melding gemaakt van een kranslegging bij het Nationaal Verzoeningsmonument', stelt de stichting.

'Het is niet gebruikelijk om bij 'nationale' monumenten kransen te leggen met internationale dignitarissen. Meer nog, het is weer een mislukte en verwerpelijke poging om internationale acceptatie voor te wenden voor straffeloosheid voor mensenrechtenschendingen. Bovendien zou de minister zelf beter moeten weten dan zich te gaan verbinden met een groep van mensen waarbij al een strafeis is gesteld tegen de hoofdverdachte van 20 jaar. Zowaar geen reclame voor de minister, maar meer nog voor het land dat hij vertegenwoordigt, Turkije.'

Schattige politie golden retriever puppy's in tasjes stelen de show bij Chileense militaire parade

Het is niet de eerste keer dat de hondeneenheid deelnam aan de viering, hun debuut was in 2008

(Bron foto: AFP)

Een aantal golden retriever puppy's stal de show toen zij aan de jaarlijkse militaire parade in Chili deelnamen. De pluizige jonge honden nestelden zich in neon groene tasjes gedragen voor de borst van een rij marcherende politietrainers. 

De puppy's werden gevolgd door een rij mannen in uniform die golden retrievers en labradors volgden, die allemaal kleine laarzen droegen. De honden behoren tot de hondeneenheid van de Carabineros de Chile, de nationale politie van het land.

Meer dan 9.500 troepen marcheerden donderdag 20 september 2018 voor de Grote Militaire Parade in Santiago's O'Higgins Park als onderdeel van de 208e Onafhankelijkheids Dag van Chili.
Het spektakel, dat miljoenen kijkers trekt, is een traditie van al meer dan 50 jaar.

Het is niet de eerste keer dat de hondeneenheid deelnam aan de viering. Hun debuut was in maart 2008.(Suriname Mirror/Evening Standard/YouTube)

Peruaanse mummie Vrouwe van Ampato - 'Mummie Juanita' -krijgt een make-over

(Bron foto: Andina)
Gezicht van 500-jarige 'Mummie Juanita' wordt vernieuwd met 3D-print...


De Vrouwe van Ampato krijgt een make-over. En hoe beledigend het ook mag klinken, het is eigenlijk haar hele gezicht dat moet worden vernieuwd. Plannen om te vervangen wat er nog over is van de huidige look van de 500-jarige mummie met een nieuw, 3D-geprint gezicht, werden donderdag 20 september 2018 bekendgemaakt door museumdirecteur Ruddy Perea van de Universidad Católica de Santa María (UCSM).

De maagd Maria van Amptao, algemeen bekend in Peru als 'Mummie Juanita', werd gevonden op de top van de 6.288 meter hoge Ampato-vulkaan nabij de zuidelijke stad Arequipa in Peru in 1995. Naar verluidt was ze een offer in een Inca-religieuze ceremonie tussen 1440 en 1450.

Ze is waarschijnlijk gemummificeerd in haar tienerjaren. Toen ze 23 jaar geleden werd ontdekt, had ze nog steeds al haar interne organen in tact en werd ze in een deken gewikkeld, samen met uitgebreide sieraden en kleding, die gewoonlijk werden gebruikt tijdens offerplechtigheden.


Het 3D-printproject is al een jaar in ontwikkeling, omdat de USCM-functionarissen hebben samengewerkt met Britse forensische wetenschappers. Volgens het persagentschap Andina zullen, om het gezicht van Vrouwe van Ampato opnieuw te maken, onderzoekers een hightech fotogrammetriesoftware gebruiken die ontwerptechnieken gebruikt om afbeeldingen over elkaar heen te leggen. Ze zullen dan andere sets moderne apparatuur gebruiken om analyses uit te voeren op de vorm van de tanden en de structuur van de mond. Dit verstrekt wetenschappers vervolgens de geschatte hoogte, leeftijd en andere antropologische informatie van de mummie, die ze kunnen gebruiken om een 3D-replica te maken die zo gelijkend mogelijk is.

In het verleden hebben antropologen de hypothese geopperd, dat 'Mummie Juanita' op het hoofd werd geslagen met een bot voorwerp, dat zou in overeenstemming zijn met een offer dood. In Inca gebruik, als bepaalde baby's werden geboren, werden ze opgevoed om uiteindelijk te worden geofferd aan de goden die de vulkaan Ampato bewoonden. Op de top van de vulkaan zou een hogepriester over het kind gaan staan en hem of haar op het hoofd slaan voor de fatale slag voordat hij het kind zou achterlaten om bij de krater begraven te worden.

'Mummie Juanita' werd voor een groot deel gevonden dankzij een vulkaanuitbarsting dat haar gedeeltelijk de berg liet afglijden waardoor de antropologen Johan Reinhard en Miguel Zarate haar nog in tact liggende lijk konsen ontdekken.

(Suriname Mirror/Peru Reports/Andina/YouTube)

Productie cocabladeren in Colombia naar nieuwe records

VN-rapport: Eind 2017 werd in Colombia op 171.000 hectare land coca verbouwd

(Bron foto: Jaime Saldarriaga/Reuters)

Nieuwe cijfers van de Verenigde Naties laten zien, dat de productie van cocablaadjes in Colombia sterk blijft stijgen. Het gebied in Colombia waar coca – de grondstof voor cocaïne – wordt geteeld is nog nooit zo groot geweest. En nog nooit waren er zoveel blaadjes op de wereldmarkt. Volgens een rapport van de Verenigde Naties groeide dat gebied in 2017 met 17% tot 2.170 vierkante kilometer. Eind 2017 werd in Colombia op 171.000 hectare land coca verbouwd. 

Colombia is sinds enige jaren weer de grootste producent van cocablaadjes en cocaïne ter wereld. Peru was in het recente verleden enige tijd de grootste producent van blaadjes. Nu wordt er in Colombia 33% meer blad geproduceerd dan in 2012. Dat veroorzaakt ook een veel grotere productie van cocaïne en lagere prijs van cocaïne in Colombia. En daardoor komt er weer meer cocaïne naar Europa, omdat de prijs in Europa hoog blijft.

De cijfers van de Verenigde Naties zijn vooral gebaseerd op analyses van waarneming door satellieten.

Colombia probeert zelf en met steun van de Verenigde Staten de productie van cocaïne terug te dringen. De VS steekt hij per jaar 400 miljoen euro in. Colombia krijgt verder van de Verenigde Naties jaarlijks 300 miljoen om de productie van cocaïne te verminderen door boeren te compenseren die cocateelt vervangen door verbouw van bijvoorbeeld sinaasappelen of andere gewassen.

Vorige maand werd bekend dat de nieuwe Colombiaanse regering met hernieuwde energie drugsbestrijdingsbeleid zou gaan voeren. Belangrijk onderdeel daarvan is het hervatten van vernietigen van coca-struiken met sproeivliegtuigen en drones. De vorige regering was daarmee gestopt in het kader van de vredesbesprekingen met de voormalige guerrilla-beweging FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).

Eén van de oorzaken van de groei van de coca-productie is dat criminele groepen zeggenschap van de FARC hebben overgenomen in gebieden die geschikt zijn voor de verbouw van coca.

(Suriname Mirror/Crimesite.nl/Scribd Suriname Mirror/ISSUU Suriname Mirror)

Drie geologen van Canadees goudmijnbedrijf Continental Gold in Colombia gedood

(Bron foto: Twitter)
Daders zijn vermoedelijk dissidente FARC-rebellen

De aanval is de tweede op Continental Gold-personeel in evenveel weken


Het Canadese mijnbouwbedrijf Continental Gold zei donderdag 20 september 2018, dat drie van zijn geologen zijn gedood in de noordelijke provincie Antioquia in Colombia in een gewapende aanval, toegeschreven aan dissidente leden van een voormalige rebellengroep. Drie anderen raakten gewond bij de aanval, vertelde een woordvoerder van het bedrijf aan persbureau Reuters. 

Het incident vond plaats in de stad Ochali in de gemeente Yaramul, Antioquia, die zich binnen de grenzen van het Continental's-project Berlin bevindt, aldus het bedrijf.


Het Colombiaanse leger zei in een verklaring, dat er een persoon wordt vermist na het incident, waarvan wordt gezegd dat het werd uitgevoerd door voormalige leden van de Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia (FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) rebellengroep, die vorig jaar demobiliseerde onder een vredesovereenkomst.


Ongeveer 12.000 FARC-leden, waaronder 6.000 strijders, demobiliseerden onder het akkoord en de groep is nu een politieke partij. Meer dan 1.200 voormalige FARC-strijders legden hun wapens echter niet neer en richtten in plaats daarvan nieuwe groepen op die grotendeels zijn toegewijd aan drugshandel en illegale mijnbouw.

Energie-installaties en projecten in het Andesland, met name oliepijpleidingen, zijn regelmatig het doelwit van bomaanslagen en andere aanvallen van rebellen en dissidenten.


De aanval van donderdag was de tweede op Continental-personeel in evenveel weken. Een ingenieur stierf en een ander raakte op 5 september gewond nadat ze werden beschoten tijdens een reis in de buurt van de Buritica-mijn.(Suriname Mirror/Reuters/The Globe and Mail/Twitter)

Amnesty International tegen Venezuela: 'Stop met vermoorden van jonge en arme mensen'

In twee jaar tijd (juni 2015-2017) vonden meer dan 8.200 executies plaats buiten gerecht om....


Tussen juni 2015 en juni 2017 hebben er in Venezuela meer dan 8.200 executies plaatsgevonden zonder dat het gerecht er aan te pas kwam. Dat stelt Amnesty International donderdag 20 september 2018 in een nieuw rapport, 'This is no way to live: Public security and the right to life in Venezuela'. 

Jonge mensen die in armoede leven zijn het grootste slachtoffer. Volgens de mensenrechtenorganisatie slaagt de Venezolaanse overheid er niet in om haar burgers te beschermen tegen het extreme geweld dat het land teistert. Bovendien verergeren de autoriteiten de situatie door buitensporig repressief op te treden tegen criminaliteit, met buitengerechtelijke executies als gevolg.

Meer dan 95 procent van de dodelijke slachtoffers in 2017 waren mannen.


De executies gebeurden zowel in het criminele milieu als door het toedoen van de veiligheidsdiensten. Bijna 90 procent van de geregistreerde moorden worden begaan met vuurwapens in stedelijke gebied of in landelijke gebieden waar veel illegale activiteiten plaatsvinden, zoals illegale mijnbouw.


'Venezuela maakt een van de zwaarste mensenrechtencrisissen in zijn geschiedenis door. De lijst van misdrijven tegen de bevolking groeit. Het is verontrustend dat de autoriteiten geen effectieve maatregelen nemen om mensen te beschermen en de onveiligheid terug te dringen, maar integendeel oorlogstaal gebruiken om het gebruik van excessief geweld en soms opzettelijk dodelijke geweld door politie en leger te legitimeren', zegt Erika Guevara-Rosas, directrice Amerika van Amnesty International.

De afgelopen 17 jaar implementeerde de overheid minstens 17 veiligheidsplannen, maar toch slaagt de staat er niet in om gewapend geweld en de gevolgen ervan in te perken, hekelt Amnesty.

De mensenrechtenorganisatie roept Venezuela op om het recht op een eerlijk proces te garanderen. Zo moeten de gebreken in het gerechtelijk apparaat weggewerkt worden, moet de huidige straffeloosheid aangepakt worden en moeten slachtoffers en familieleden eerlijke compensatie krijgen, zoals een gepaste vergoeding, psychosociale steun en garanties dat de schendingen zich niet herhalen.

Volgens een schatting van de VN hebben al 2.3 miljoen inwoners Venezuela verlaten sinds 2014.

(Suriname Mirror/Belga/Amnesty International/ISSUU Suriname Mirror/El Mundo/YouTube)