dinsdag 4 augustus 2020

Directrice BOG Bromet neemt ontslag

'Ik heb vanwege gezondheidsredenen de functie ter beschikking gesteld'

Jessurun (l) en Bromet
Cleopatra Jessurun, directrice van Volksgezondheid, neemt ontslag vanwege onwerkbare situatie tussen haar en nieuw Covid-19 Managementteam


Minouche Bromet heeft dinsdag 4 augustus 2020 haar ontslag als directrice van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, BOG, ingediend bij het ministerie van Volksgezondheid. Dit bevestigt ze in de Ware Tijd. 'Ik heb vanwege gezondheidsredenen de functie ter beschikking gesteld.'

Bromet geeft aan dat haar echtgenoot begin dit jaar ernstig ziek werd wat samen met de aanpak van de coronapandemie een zware wissel op haar eigen gezondheid heeft getrokken. De BOG-directrice moest zeer recentelijk gehospitaliseerd worden en de artsen hebben rust voorgeschreven. Bromet zegt na haar herstel vanuit een andere functie haar expertise beschikbaar te kunnen stellen. Zij werd op 2 december vorig jaar door het ministerie van Volksgezondheid aangesteld om het bureau te leiden.

'Als je snel wil gaan, ga alleen. Als je ver wil komen, ga samen', zei Bromet bij de kennismaking vorig jaar met het BOG-personeel.

Ook op andere plaatsen in de publieke gezondheidszorg, zoals het SZF en het ministerie zelf, hebben de afgelopen dagen mutaties plaatsgevonden. Maandag heeft Cleopatra Jessurun als directrice van Volksgezondheid ontslag genomen. Naar verluidt zou er voor Jessurun een onwerkbare situatie zijn ontstaan op het ministerie tussen haar en het nieuwe Covid-19 Managementteam.

Onder andere zou haar schriftelijk zijn meegedeeld, dat zij met betrekking tot de aanpak van de coronapandemie geen informatie van het nieuwe team geleid door Marthelise Eersel zou ontvangen. Bromet en Jessurun waren nog voordat het coronavirus in Suriname opdook nauw betrokken bij het uit te stippelen beleid en daarna bij de aanpak van de Covid19 nadat de ziekte in Suriname was opgedoken.

Personeel St. Vincentius Ziekenhuis ontvangt loon, vakantiegeld, kinderbijslag en koopkrachtversterking

Stakend personeel heeft het werk inmiddels hervat


Het ministerie van Financiën en Planning heeft de gelden voor het personeel van het St. Vincentius Ziekenhuis overgemaakt. Algemeen ziekenhuisdirecteur Manodj Hindori zegt dinsdag 4 augustus 2020 op Starnieuws, dat na de overmaking het personeel gelijk is uitbetaald. 'Alle lonen, vakantiegelden, kinderbijslag en koopkrachtversterking zijn uitbetaald aan het personeel.'

Hij merkt op, dat het personeel het werk inmiddels heeft hervat. Een groot deel van het personeel van het ziekenhuis had maandagmiddag de werkplek verlaten, omdat het salaris over de maand juli niet was betaald. Bondsvoorzitter Robby Naarendorp had vorige week woensdag aan de bel getrokken. Hij stelde, dat ook het salaris van de medewerkers van het Diakonessenhuis niet was betaald. Vorige week donderdag had het personeel al gedurende twee uren een prikactie gevoerd om een signaal te geven aan de directie.

Het personeel van het Mungra Medisch Centrum (MMC) was dinsdagmorgen ook in actie, omdat het geen salaris had ontvangen. Volgens bondsvoorzitter Bryan Tjon Kwie Sem is de bond in gesprek met de directie. Hij gaf aan dat zaken gauw opgelost zullen worden.

Voor nu is het personeel in actie. Waarnemend directrice Zorida Mohamed zei, dat het personeel dinsdag over hun salaris en vakantiegeld kan beschikken. Een deel van het personeel heeft ontvangen. De medewerkers waren sinds donderdagmiddag in contact met de ministeries van Volksgezondheid en Financiën.

André Misiekaba: 'Overstap naar ABOP niet uitgesloten’

Reden voor vertrek uit NDP houdt Misiekaba deels nog geheim


Politicus André Misiekaba heeft maandag zijn Assemblee-lidmaatschap officieel opgezegd. In een brief aan parlementsvoorzitter Marinus Bee heeft hij ook alle verantwoordelijkheden die gepaard zouden gaan met dit werk teruggegeven aan zijn oude politieke partij. Hiermee is volgens Misiekaba het hoofdstuk met de NDP, de partij waar hij tot voor kort nog vooraanstaand lid van was, officieel afgesloten. 

'Ik denk dat mijn brief aan de partij duidelijk is. Ik heb dit hoofdstuk afgesloten', aldus Misiekaba dinsdag 4 augustus 2020 in de Ware Tijd. Of dit het einde betekent van zijn politieke carrière durft Misiekaba nog niet te zeggen, omdat die beslissing in samenspraak met anderen, zoals familie, het christelijke veld en zijn directe achterban, genomen zal worden.

'Er zijn politieke perspectieven, maar ik wil ook graag doceren. Maar, door de drukte van de politiek lukt dat nog niet.' De komende zes maanden zal hij een volledige rust inbouwen en zich ook beraden over de toekomst.

Op de openlijke uitnodiging van vicepresident Ronnie Brunswijk en Assemblee-voorzitter Marinus Bee om zich bij de ABOP aan te sluiten wil Misiekaba nog niet ingaan. 'Andere partijen hebben dat ook gedaan. We kijken naar het totaal veld en mocht ik bepalen dat ik inderdaad verder ga, dan zijn alle opties open. Ik had me voorbereid op het werk in het parlement, dus ik kan niet zeggen dat ik dit met gejuich heb gedaan.' 

Anders dan de geruchtenmachine heeft beweerd, zegt Misiekaba dat hij niet met ruzie uit de NDP is gestapt. 'Ik hoor mi feti nanga Ramon Abrahams; Ramon klap mi. Ik weet niet vanwaar men komt met deze onzin, maar het is niet waar.'

Hoewel hij nog goede vrienden heeft binnen de NDP, ziet hij een terugkeer niet gebeuren. De concrete reden van zijn vertrek en waarom juist op dit moment houdt de politicus deels nog geheim. Hij zegt wel, dat zijn inzichten niet meer in overeenstemming zijn met die van overige leidinggevenden binnen het paarse kamp.

'Mijn persoonlijke idealen en die van mijn directe omgeving zijn niet meer in lijn met die van de partij. De partij is afgedwaald van haar idealen.'

Hernieuwde vordering procureur-generaal kwestie Hoefdraad in openbare vergadering Assemblee

Nog niet duidelijk wanneer openbare vergadering wordt uitgeschreven


De Nationale Assemblee zal de hernieuwde vordering van de procureur-generaal (pg) om ex-minister Gillmore Hoefdraad van Financiën in staat van beschuldiging te stellen, in het openbaar behandelen. Dit besluit is genomen in de huishoudelijke vergadering van de Assemblee vandaag, dinsdag 4 augustus 2020, aldus Starnieuws. 

De commissie die benoemd is onder leiding van Asiskumar Gajadien (VHP) heeft verslag uitgebracht. Besloten is om Hoefdraad niet te horen. Hij had tijdens de vorige samenstelling van het parlement uitgebreid zijn visie gegeven over de elf vorderingen van het Openbaar Ministerie.

Het is nog niet duidelijk wanneer de openbare vergadering zal worden uitgeschreven. Zonder de in staat van beschuldiging stelling van Hoefdraad, kan er geen gerechtelijk vooronderzoek tegen hem worden verricht. De ex-bewindsman is als verdachte aangemerkt door de pg.

Surinaamse diaspora heeft nu een eigen Diaspora Persbureau

Toekomst zal nut en toegevoegde nieuwswaarde persbureau moeten uitwijzen...


De Surinaamse diaspora heeft nu een eigen Diaspora Persbureau. Hiermee is de Surinaamse diaspora in Europa voorzien van een eigen persbureau, aldus het persbureau dinsdag 4 augustus 2020. Een groot deel van de Surinaamse diaspora is woonachtig in Nederland (ruim 380.000), gevolgd door Frankrijk/Frans- Guyana en België. 

Het persbureau is een initiatief van enkele personen en organisaties in Nederland, België, Frankrijk/Frans- Guyana, Engeland, Duitsland en Zwitserland. Het persbureau staat onder supervisie van Eric Mahabier in Nederland, oud-journalist bij de Ware Tijd.

Diaspora Persbureau zal media in Nederland en in Suriname voorzien van nationale en internationale berichten en artikelen. Een netwerk van journalisten, verslaggevers, columnisten, schrijvers en wetenschappers is bereid gevonden als vrijwilliger de diasporagemeenschap van informatie te voorzien.

De aandacht ligt overwegend op nieuws van en voor de Surinaamse gemeenschap in Europa. Daarbij gaat het onder meer om berichten en artikelen over dagelijkse gebeurtenissen, economie, politiek, onderwijs, human interest, wetenschap en onder ander. ontwikkelingen op het gebied van technologie, kunst, muziek, literatuur en milieu en duurzaamheid. Verder komen personen met bijzondere maatschappelijke prestaties in interviews aan het woord en krijgt een ieder met vernieuwende ideeën voor de samenleving ook de gelegenheid hun zegje te doen.

Diaspora Persbureau is het nieuwsagentschap van de Surinaamse diaspora. Het is niet alleen bedoeld voor personen van Surinaamse afkomst waar ook ter wereld, maar ook voor degenen die affiniteit hebben met het culturele en historische erfgoed van Suriname en ook voor ondernemers, die in Suriname willen ondernemen.

De toekomst zal het nut en toegevoegde nieuwswaarde van dit zogenaamd persbureau moeten uitwijzen...

Governmenttake op brandstof wordt verhoogd

Verhoging amper te merken aan de brandstofprijs bij de pomp


De governmenttake op brandstof zal worden verhoogd. Dit deelde minister Armand Achaibersing van Financiën gisteren mee op een persconferentie, zo bericht vandaag, dinsdag 4 augustus 2020, Starnieuws. 

Volgens de regering zal de verhoging nauwelijks te merken zijn aan de brandstofprijs bij de pomp. Een liter benzine kost gemiddeld Srd 6,40. D governmenttake zou nu met Srd 1 worden verhoogd. De governmenttake is nu Srd 1,30 op een liter benzine.

Op de wereldmarkt is brandstof al geruime tijd bijzonder laag, maar bij de pomp is niet te merken dat de prijs is gedaald. De overheid toucheert al een tijdje Srd 3,70 per liter aan governmenttake, terwijl de governmenttake in principe Srd ,.30 is. Op diesel int de overheid al maanden Srd 2,50 in plaats van Srd 0,70.

De vorige regering had een boven- en benedengrens gesteld. Er werd ervoor gezorgd, dat de prijs niet boven de Srd 7 ging. Aangegeven werd door  toenmalig minister Stephen Tsang dat het ging om een compensatie.

Het is niet duidelijk of de extra Srd 1 bovenop het hoge bedrag komt dat nu wordt geïnd. In dat geval zal de prijs boven de Srd 7 stijgen voor een liter ongelode benzine. Overigens wordt brandstof geïmporteerd op basis van Srd 7.52 op de US$. Deze koers is niet realistisch. De olieprijs zal zonder meer de lucht ingaan als de nieuwe wisselkoers wordt vastgesteld.

Eerste verdieping Kabinet van de Vicepresident wordt omgetoverd tot communicatie-unit

'Personeel op 1e etage komt tij en ontij opdagen, niet duidelijk is aan wie ze verantwoording afleggen'


De kantoorruimtes op de eerste etage van het Kabinet van de Vicepresident moeten worden vrijgemaakt. Ambtenaren kregen gisteren te horen dat ze naar een andere ruimte moeten. Zij moesten meteen verhuizen. 

Humphrey Dundas, aankomend woordvoerder van vicepresident Ronnie Brunswijk, zegt vandaag, dinsdag 4 augustus 2028, op Starnieuws dat er een communicatie-unit komt op de eerste etage. In veel van de ruimtes zaten slechts een à twee personen, terwijl met de Covid-19 maatregelen er ongeveer vijf personen in konden.

Nagegaan is eerst wie de mensen zijn die de ruimtes bezet hielden. Het gaat volgens Dundas om personeel van wie hun algehele bijdrage op het kabinet niet duidelijk is. 'Zoals wij begrepen, deden ze sociale projecten voor de ex-vicepresident. Binnen de structuur van het kabinet zijn ze nauwelijks zichtbaar', zegt Dundas.

'Ze komen tij en ontij opdagen en het is niet duidelijk aan wie ze verantwoording afleggen. We zijn bezig al deze mensen, die overigens op de loonlijst staan, in kaart te brengen. Het is geenszins de bedoeling dat ze na onderzoek thuis gezet zullen worden. Iedereen wordt opgeroepen en zal niemand meer buiten het gezichtsveld van het kabinet opereren. Voor nu zijn ze geplaatst naar één grotere ruimte.'

Gemengde commissie van CBvS en Financiën buigt zich over wisselkoers

'Er is geen sprake van vaste koers, daarom geen sprake van devaluatie'


Tegen eind augustus moet er een besluit genomen worden over de vraag waar de wisselkoers naar toe moet gaan. 'Er is sprake van een vrijemarktkoers. Daarom praat de Centrale Bank over een geïndiceerde koers. Er is geen sprake van een vaste koers, daarom zal er geen sprake zijn van devaluatie. De koers zal gedeprecieerd worden naar het niveau zoals de markt dat moet hebben', zegt minister Armand Achaibersing van Financiën, aldus Starnieuws dinsdag 4 augustus 2020. 

Met de governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft de minister een wekelijks overleg op een vaste dag en vaste tijd. Vraagstukken die dringend opgelost moeten worden, worden besproken tussen de twee monetaire autoriteiten. Een gemengde commissie van CBvS en Financiën buigt zich over de koers.

De macro-economische impact moet in kaart worden gebracht om verrassingen te voorkomen. De koers van de US$ ligt rond de Srd 15. De CBvS hanteert nog Srd 7.52 voor de US$.

Sommige importen, waaronder brandstof en medicamenten, vinden nog op deze koers plaats. Ook de douanekoers zal worden aangepast als de officiële koers losgelaten wordt. Of het om devaluatie of depreciatie gaat, er zal een waardevermindering plaatsvinden van de Srd op basis van vraag en aanbod op de valutamarkt.

Advocaat Hugo Essed: ‘Suriname was 10 jaar in de aanbieding voor familie Bouterse’

'Onze natuurlijke eigendommen zijn aan partijloyalisten, vrienden en familieleden van de gewezen regeerleiders doorgesluisd'


De regering Santokhi-Brunswijk is nog geen maand geleden begonnen aan de zware taak om het land weer economisch gezond te maken. Volgens advocaat Hugo Essed geen makkelijke taak voor de regering, omdat alle troep eerst opgeruimd moet worden. 

'Bouterse heeft ons naar links laten kijken toen hij zei, dat we Suriname niet moeten verkopen. Terwijl hij aan de rechterkant zelf die doodzonde beging', zei Essed zondag in het ABC-radioprogramma Welingelichte Kringen aldus De West van maandagavond 3 augustus 2020.Essed zei, dat Suriname in de afgelopen tien jaar in de uitverkoop was, met speciale aanbiedingen voor vrienden en de familie Bouterse. Volgens Essed zijn er onder meer tientallen goud- en houtconcessies uitgegeven en ook vergunningen voor scalianhouders.

'Zelfs diamantconcessies zijn uitgegeven. Onze natuurlijke eigendommen zijn aan partijloyalisten, vrienden en familieleden van de gewezen regeerleiders doorgesluisd. Nu blijkt, dat hij ook onze culturele eigendommen in de uitverkoop had. Delen van de Cultuur- en de Palmentuin zijn reeds bij familie en NDP-prominenten terechtgekomen', 

aldus Essed.

Hij zei ook, dat aan de Palmentuin Waka Pasi Craft&More, zo'n US$ 18 miljoen is besteed en dat de werkzaamheden hebben plaatsgevonden zonder dat er vooraf een openbare aanbesteding is geweest. Er zou ook sprake zijn van overfacturering. 'Volgens mijn berekening, is 30 tot 40 procent overgefactureerd. Dit is een dubbele diefstal. Men steelt eerst een deel van de aanneemsom, circa US$ 5 miljoen, en dan voordat het werk helemaal af is, krijgt men het vrije en onbezwaarde eigendom en alles wat er op die grond is gebouwd. Dit is niet alleen een miljoenen nyang patu, maar ook een historische diefstal. Het juiste woord voor deze dubbele misdaad kan ik nog niet bedenken.'

Het zou volgens Essed, goed zijn als er een presidentiële commissie wordt ingesteld die diepgaand alle onderhandse gunningen van de afgelopen tien jaar gaat onderzoeken. Volgens Essed zal na dit onderzoek blijken, dat honderden miljoenen US-dollars aan de strijkstok voor familie, vrienden en partijgenoten zijn blijven hangen.

'Dat is steeds de identieke wijze waarop chronisch misbruik van artikel 18 in de Grondwet, geen openbare aanbestedingen, zijn gehouden. Het is steeds dezelfde sleutel geweest om middels overfacturering, te stelen uit de aanneemkast', aldus Essed.

Een 97-jarige vrouw hersteld na besmetting met coronavirus...

Hoogbejaarde dame in goede conditie ontslagen uit Regionaal Ziekenhuis Wanica


Na het ontslag van een 92-jarige Covid-19 patiënte uit het Regionaal Ziekenhuis Wanica is nu ook een 97-jarige vrouw hersteld van besmetting met het coronavirus. Het herstel is extra bijzonder - zo schrijft Starnieuws vandaag, dinsdag 4 augustus 2020 -, omdat de patiënte op 24 juli werd opgenomen in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. 

In overleg met de behandelende specialist werd een Covid-19 test afgenomen. Deze was positief. De volgende dag werd ze overgeplaatst naar het Regionaal Ziekenhuis Wanica. De patiënte is hulpbehoevend.

Haar vitale functies waren niet verontrustend. Ze kreeg de nodige medische hulp en verzorging. De patiënte kreeg zuurstof toegediend en werd elk moment in de gaten gehouden door het verplegend personeel.

Zondag werd de hoogbejaarde dame in goede conditie ontslagen uit het Regionaal Ziekenhuis Wanica.

Belastingschijven worden aangepast zodat lagere inkomensklasse niet getroffen worden door 10% solidariteitsheffing

Heffingskorting in verband met Covid-19 niet geheel afgebouwd van Srd 750 naar Srd 50


De belastingschijven zullen worden aangepast, waardoor de lagere inkomensklasse niet getroffen worden door de 10% solidariteitsheffing die de regering wil invoeren vanaf september. Ook zal de heffingskorting die ingevoerd is voor zes maanden in verband met Covid-19 niet geheel worden afgebouwd van Srd 750 naar Srd 50. 

Dit zei minister Armand Achaibersing van Financiën gisteren tijdens een persconferentie van de regering, aldus vandaag, dinsdag 4 augustus 2020, Starnieuws.

Met de vakbonden zal de minister nog gesprekken voeren over aanpassing van de belastingschijven en maatregelen die in financiële sfeer getroffen worden.

Achaibersing zei  dat nog voordat de solidariteitsheffing ingaat, de schijven aangepast worden. Samen met de heffingskorting is dat een tegemoetkoming naar de lage inkomensgroepen. Er hoeft geen ongerustheid te ontstaan, benadrukte de bewindsman.

De Raad van Ministers heeft de wetswijzigingen goedgekeurd om de solidariteitsheffing in te voeren. Deze extra belasting geldt voor de twee hoogste belastingschijven tot en met december 2021. De minister deelde mee dat indien de financiële situatie verbetert, de maatregelen die getroffen worden om meer geld binnen te krijgen, eerder opgeheven zullen worden. Er zal versnelde inning van belastingen plaatsvinden.

Suriname krijgt speciale aanklager voor onderzoek georganiseerde corruptie

'Anti-Corruptiewet wordt geactiveerd en Spaar- en Stabilisatiefonds operationeel'

'Ik vraag begrip en geduld, maar we gaan het oplossen, het gaat een klein beetje pijn doen, tijdelijk'


De Anti-Corruptiewet zal geactiveerd worden, de procureur-generaal zal een speciale aanklager instellen om de georganiseerde corruptie te onderzoeken, het Spaar- en Stabilisatiefonds wordt binnenkort operationeel, de ‘last minute’ benoemingen en contracten worden herzien, de Investeringswet komt eraan, de miljarden schulden worden herschikt, ambtenaren in de hogere schalen gaan extra belasting betalen, de governmenttake wordt verhoogd en subsidies worden afgeschaft. 

Dit zijn enkele van de maatregelen die de regering onder leiding van president Chan Santokhi gaat treffen om de economie te herstellen en om de 'gestolen gelden terug te halen'.

Santokhi heeft de reeks maatregelen aangekondigd, nadat hij de financiële stand van zaken had gepresenteerd in een persconferentie. Het ging om de resultaten van de eerste evaluatie. De ministeries zijn nog bezig met onderzoeken en inventariseren. Dit bericht Starnieuws vandaag, dinsdag 4 augustus 2020.


Het land heeft een totale schuld van US$ 3 miljard en ook nog achterstanden van miljoenen. De inkomsten uit de goud- en oliesector zijn verpand. De overheid moet op een andere manier aan geld komen om aan de verplichtingen te voldoen. De president garandeert dat de crisis overwonnen zal worden: 'Het komt goed met Suriname, w’o set’ en baka, dat beloof ik.' 

Hij deelde mee, dat alle ministeries hun beleid zodanig gaan uitstippelen dat het synchroon loopt met het regeerprogramma. De regeringsleider benadrukte, dat hij snel wil gaan van deze ‘stabilisatiefase’ naar de groeifase.’ Er zal volgens hem zuinig worden omgegaan met geld.

De verhoogde belastingen voor de twee hoogste belastingschijven en de verhoging van de overheidsaandeel bij de brandstofprijzen zijn van tijdelijke aard, hooguit een jaar. Het is bedoeld om urgente betalingen van de overheid te blijven doen. Santokhi merkte op, dat als het doel eerder wordt bereikt de maatregelen ook eerder zullen worden opgeheven.

Er worden presidentiële commissies en werkgroepen ingesteld om zaken op orde te krijgen. Ze zijn gericht op het aanpakken van de corruptieschandalen van de afgelopen jaren, het onderzoeken van wat er is verdwenen aan overheidseigendommen, het toetsen van oneigenlijke benoemingen en wurgcontracten, het opzetten van een diaspora fonds, het inventariseren van andere buitenlandse investeerders en hun aanbiedingen, het concretiseren van afspraken met de landen die hulp hebben aangeboden.

Er worden ondertussen continu gesprekken gevoerd met de buitenlandse schuldeisers over de aflossingen. Grote lopende projecten zoals het baggerproject, het uitbreiden van de luchthaven, de bouw van het hoofdbureau van politie, worden herzien. Vooral de manier van financiering. De besturen van de meeste parastatale bedrijven zullen worden vervangen, deze week nog, kondigde Santokhi aan. Daar zijn ook misstanden ontdekt.

'Ik vraag begrip en geduld, maar we gaan het oplossen. Het gaat een klein beetje pijn doen, tijdelijk. Maar, er komt een situatie waarbij de economie hersteld zal zijn, de koers onder controle is, er werkgelegenheid is, er veiligheid is, er internationaal vertrouwen en samenwerking is, waar onderwijs en medicijnen zijn gegarandeerd. Dat krijg je er voor terug.'

34-Jarige militair uit Helden veroordeeld tot zes jaar cel voor bezit en poging smokkel cocaïne van Curaçao naar Nederland

(Bron foto: Rechtspraak.nl)
'Militair wilde cocaïne smokkelen via een distributielijn van Defensie'


De Militaire Kamer in Arnhem heeft gisteren een 34-jarige militair uit Helden tot een gevangenisstraf van zes jaar veroordeeld voor het bezit van ruim 72 kilo cocaïne en het proberen te smokkelen van deze cocaïne vanuit Curaçao naar Nederland. De Militaire Kamer neemt het de verdachte erg kwalijk, dat hij cocaïne wilde smokkelen via een distributielijn van Defensie. Hij wist van het zerotolerancebeleid dat binnen Defensie geldt met betrekking tot drugs. 

'Door cocaïne proberen te smokkelen, wilde de man misbruik maken van een organisatie die zelfs als doel heeft om de internationale drugshandel te bestrijden', zo staat in het vonnis, aldus vandaag, dinsdag 4 augustus 2020, het Antilliaans Dagblad.'De man beschadigt hierdoor het imago van de Koninklijke Landmacht en Defensie.' De militair krijgt daarom een gevangenisstraf van 6 jaar. Deze straf is hoger dan de 5 jaar celstraf die de Officier van Justitie had geëist. Dat komt, omdat de Militaire Kamer vindt dat ‘de Officier van Justitie niet genoeg rekening heeft gehouden met de grote hoeveelheid cocaïne en de schandelijke manier waarop de man misbruik heeft gemaakt van zijn positie als Nederlandse militair op Curaçao’.

Op 28 juni 2019 werd op marinebasis Parera in twee zeecontainers een grote hoeveelheid cocaïne gevonden. De cocaïne was verstopt in drie plunjebalen en in een camelbag die in een legerkist lag. De zeecontainers zouden worden gebruikt om militaire goederen en militaire uitrusting naar Nederland te vervoeren.

De verdachte was al op 23 juni 2019 naar Nederland gevlogen en had zijn spullen op 22 juni 2019 ingeleverd om met de zeecontainers naar Nederland te laten verschepen. De cocaïne was verstopt tussen de spullen van de man. De legerkist en een van de plunjebalen waren bovendien afgesloten met hangsloten, waarvan later bleek dat de sleutels hiervan in het huis van de moeder van de verdachte lagen. Verder is DNA-materiaal van de verdachte gevonden op twee plunjebalen, aan de binnenkant van de camelbag en op het verpakkingsmateriaal van de cocaïne in de camelbag. Ook is zijn vingerafdruk gevonden op tape van een vuilniszak waarin ook blokken cocaïne zaten.

Venezolaans staatsoliebedrijf PdVSA geen serieuze kandidaat om raffinaderij op Curaçao te exploiteren

'Ze kunnen niet eens een schroefje inkopen, zelfs hun raffinaderijen werken niet'


Het Venezolaanse staatsoliebedrijf PdVSA (Petróleos de Venezuela S.A.) wordt niet als een serieuze kandidaat gezien om de raffinaderij op Curaçao te exploiteren. Dat heeft te maken met de deplorabele situatie waarin Venezuela op dit moment verkeert, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 4 augustus 2020. 

Op Curaçao gaan stemmen op, om na het wegvallen van Klesch Group, toch weer contact te zoeken met PdVSA, dat als moedermaatschappij van Refineria Isla, tot januari dit jaar de Curaçaose raffinaderij en Bullenbaai ruim drie decennia huurde. Van de 900 Isla-medewerkers zijn er nu nog 535 in dienst van Refineria di Kòrsou (RdK) en Curaçao Refinery Utilities (CRU) die in afwachting van een nieuwe operator de installaties onderhouden.

'Nee, PdVSA is geen alternatief', antwoordde RdK-directeur Marcelino de Lannoy woensdagavond 29 juli op een vraag tijdens een informatiesessie van de overheid in de serie Fòrti Habrí.  'Kijk naar de televisie, dan zie je hoe mensen in Venezuela lijden. Door de sancties van het buitenland kunnen ze niet eens een schroefje inkopen. Zelfs de eigen raffinaderijen werken niet. De olie moet worden geïmporteerd uit Iran. PdVSA is dan ook geen optie', stelt De Lannoy.

Ook op de vraag waarom de overheid geen contact zoekt met partijen die geïnteresseerd zouden zijn, volgt een duidelijke boodschap, zowel van de RdK-directeur als van premier Eugene Rhuggenaath (PAR). Geïnteresseerde partijen moeten zich melden bij RdK en het vastgestelde proces doorlopen.

De Lannoy: 'Dat is een integere en vertrouwelijke procedure. Als politici zeggen dat ze met bepaalde bedrijven hebben gesproken, dan slaat de angst me om het hart. Want dat betekent dat er een parallel proces loopt. Daarvoor zijn mensen eerder veroordeeld met een gevangenisstraf.'

De Lannoy doelt op de rechtszaak Lacerta waarin voormalig RdK-directeur Roderick van Kwartel in februari werd veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf, en drie medewerkers tot 30 maanden. Van Kwartel is in beroep gegaan tegen het vonnis. Het gerecht in eerste aanleg acht bewezen dat de vier mannen voor minstens vijf miljoen dollar aan steekpenningen hebben gevraagd aan het bedrijf Count/AOT, dat meedeed in het aanbestedingstraject voor een nieuwe strategische partner voor de raffinaderij. De kwestie zou hebben meegespeeld bij het plotseling afhaken van Motiva Enterprises begin februari 2019. Motiva was geselecteerd als voorkeurskandidaat door de Project Management Organisatie (PMO) en RdK, maar vreesde meegesleept te worden in een corruptieschandaal. Wie interesse heeft moet zich dus melden bij RdK en nergens anders.

'We sluiten niemand uit, geen land, geen bedrijf', zegt premier Rhuggenaath. 'Maar, het kan niet zo zijn dat iemand binnenkomt via een achterdeurtje. Dat is schadelijk voor het land. Het beeld van corruptie zorgt ervoor dat bedrijven in de toekomst niet komen, omdat ze hun naam niet willen besmetten. Denk aan de reputatie van Curaçao.'

Bezwaar oppositie Staten Curaçao tegen advocaat Luigi Virginia in Kort Geding Elhage

'Wordt Virginia door de Staten betaald en zo ja, van welke post op de begroting?'


Ook nu Shaheen Elhage een Kort Geding heeft aangespannen om zijn benoeming als Statenlid af te dwingen, blijft de oppositie protesteren. Nu maken de partijen MFK/KdNT/PS en onafhankelijk Statenlid Rennox Calmes bezwaar tegen advocaat Luigi Virginia die de Staten tijdens deze zaak vertegenwoordigt en nemen ze zelf twee advocaten in de arm, die door het parlement moet worden betaald, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 4 augustus 2020. 

Jaime Córdoba (PS), Jacinta Constancia (MFK), Meinder Rojer (KdNT), Rennox Calmes, Juniel Carolina (MFK), Gilmar Pisas (MFK), Amparo dos Santos (KdNT), Gilbert Doran (MFK) en Charles Cooper (MFK) zullen bij het Kort Geding door advocaten Sheldry Osepa en Chester Peterson worden vertegenwoordigd, zo kondigen zij in een brief aan de Statenvoorzitter aan.

MP-Statenlid Marilyn Moses - die net als overige fracties van de oppositie steeds is weggebleven bij de Statenvergaderingen om de geloofsbrieven van Elhage te behandelen - heeft de brief niet getekend. Eerder liet zij weten dan wel deel uit te maken van de oppositie, maar vrij te zijn en zich door niemand onder druk te laten zetten.

In het schrijven van 31 juli 2020 geven de andere leden van de oppositie aan dat zij in een e-mail van de Statenvoorzitter van 30 juli hebben kunnen lezen, dat Luigi Virginia van het advocatenkantoor HBN Law de Staten en haar leden vertegenwoordigt bij het Kort Geding van Elhage. Maar, zo voeren de fracties van de oppositie aan: 'Bij welke vergadering heeft een meerderheid van de Staten het besluit genomen dat Luigi Virginia ‘de Staten van Curaçao, de voorzitter van de Staten en haar leden’ zal vertegenwoordigen?'

MFK/KdNT/PS en onafhankelijk Statenlid Rennox Calmes willen van de Statenvoorzitter een presentielijst van de vergadering waarbij dit besluit is genomen en willen ook weten of Virginia door de Staten wordt betaald en zo ja, van welke post op de begroting.

De Statenvoorzitter dient er rekening mee te houden - zo voeren de fracties van de oppositie aan - dat alle Statenleden gelijke rechten hebben wanneer zij hun functie als Statenlid uitoefenen.

'Wij informeren u daarom bij dezen, dat de Statenleden J. Cordoba, J. Constancia, M. Rojer, R. Calmes, J. Carolina, G. Pisas, M. dos Santos, G. Doran en C. Cooper door de advocaten S. Osepa en Ch. Peterson zullen worden vertegenwoordigd en dat hun honorarium door de Staten zal worden betaald, net zoals het honorarium van advocaat L. Virginia, die de overige Statenleden vertegenwoordigt, wordt betaald. Zo beoefenen we het gezegde ‘gelijke monniken, gelijke kappen’.'

In een reactie laat Statenvoorzitter Ana-Maria Pauletta weten, dat ze kennis heeft genomen van de brief van de oppositieleden en dat ze naar verwachting vandaag een reactie uitstuurt. Ze wilde hier niet op vooruitlopen en dus nog niet in de pers reageren. Wel wilde ze aangeven, dat de stelling van de oppositie dat het honorarium van Virginia door de begroting van de Staten wordt betaald, ‘onjuist is’.

Costa Ricaanse veehouders doneren 13 duizend kilo vlees aan organisaties die voor oudere volwassenen zorgen

Donatie is gemalen rundvlees met laag vetgehalte en in blokjes gesneden beef jerky


Costa Ricaanse veehouders doneren 13 duizend kilo vlees aan organisaties die voor oudere volwassenen zorgen. In totaal 85 maatschappelijke organisaties onder toezicht van de Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), profiteren van de donatie door de Corporación Ganadera (CORFOGA).

Door CONAPAM verstrekte gegevens geven aan, dat ongeveer 85.000 oudere volwassenen worden verzorgd in deze 85 centra verspreid over het hele land, een kwetsbare bevolking die profiteert van de donatie van vlees dat is geproduceerd door duizenden Costa Ricaanse boeren.

De bijdrage wordt geleverd in het kader van een overeenkomst die is ondertekend door de Corporación Ganadera met de National Emergency Commission en CONAPAM waarin wordt vastgesteld dat; 'Het doel van deze overeenkomst is de schenking van vleesproducten door de Corporación Ganadera om in samenwerking met CONAPAM te worden geplaatst in bejaardencentra.'


Volgens Luis Diego Obando, uitvoerend directeur van CORFOGA, zijn 62 miljoen colones bestemd voor de aankoop van vlees dat specifiek voor dit programma bestemd is, uitgaande van drie maanden, via de Nationale Raad van de Productie en het Interinstitutionele Bevoorradingsprogramma (PAI), die verantwoordelijk is voor de distributie ervan in elk centrum dat zorgt voor eerder geïdentificeerde oudere volwassenen.

De donatie is gemalen rundvlees met een laag vetgehalte en in blokjes gesneden beef jerky. De voorzitter van de Raad van Bestuur van CORFOGA Miguel Mena, benadrukte het belang van de Corporación Ganadera om behoeftige ouderen te helpen met deze donatie van rundvlees, een voedsel met een hoge voedingswaarde, in moeilijke tijden zoals de huidige vanwege de pandemie.

Van haar kant benadrukte de voorzitster van de Raad van Bestuur van CONAPAM, Teresita Aguilar Mirambell, het belang van de donatie van de Corporación Ganadera, omdat tijdens deze gezondheidscrisis de organisaties die de oudere volwassen bevolking dienen, enorm profiteren van CONAPAM-programma's. CONAPAM is beperkt in de activiteiten die ze kunnen uitvoeren vanwege hun eigen beperkte middelen, dus ze verwelkomen altijd meer steun en bijdragen die het mogelijk maken om voor deze bevolking een adequate voedselbalans te bieden.

(Suriname Mirror/The Costa Rica News/Twitter)

De Mexicaanse journalist Pablo Morrugares en lijfwacht doodgeschoten

Morrugares de vierde journalist die dit jaar in het land is vermoord


De Mexicaanse journalist Pablo Morrugares en zijn lijfwacht van de politie zijn zondagochtend in alle vroegte, 2 augustus 2020, in de zuidelijke staat Guerrero doodgeschoten, zeiden politie- en mensenrechtenfunctionarissen, wat bijdraagt aan het stijgende dodental van journalisten in het land. 

Morrugares had bericht over een misdaad in de buurt van een nabijgelegen supermarkt. Hij is de vierde journalist die dit jaar in het land is vermoord.Zwaarbewapende mannen kwamen de restaurant/bar binnen waar Pablo Morrugares en zijn lijfwacht aan het dineren waren en openden het vuur op ze. Het incident vond volgens politierapporten rond één uur plaats in de stad Iguala.

Morrugares leidde PM Noticias, een online nieuwssite in de stad Iguala, gespecialiseerd in het behandelen van misdaad- en politie-issues. Kort voordat hij werd vermoord, had Morrugares volgens lokale media gerapporteerd over een misdaad in de buurt van een nabijgelegen supermarkt waarbij sprake was van een veldslag tussen criminele bendes.


De Mensenrechtencommissie van de staat Guerrero, een autonoom regeringsbureau, veroordeelde de moord op Morrugares en eiste een 'onmiddellijk onderzoek' om de moordenaars te identificeren en te arresteren.

Deze aanval was niet de eerste keer dat Morrugares het doelwit was. Hij kreeg politiebescherming nadat hij en zijn vrouw in 2016 aan een aanslag op hun leven waren ontsnapt.

Hij is de vierde journalist die dit jaar in Mexico is vermoord, aldus persbureau AFP. Het land rangschikt 143 van de 180 landen op de Reporters without Borders 2020 World Press Freedom Index. Sinds 2000 zijn in Mexico meer dan 100 journalisten vermoord. Slechts een fractie van deze misdaden heeft tot veroordelingen geleid.

(Suriname Mirror/DW/MercoPress/AFP/EFE/El Economista)

Mexicaanse kinderen krijgen nieuw schooljaar onderwijs via televisie en radio

Regering maakt afspraken met vier grote zenders


Mexicaanse kinderen krijgen komend schooljaar onderwijs via televisie en radio. Dat heeft de regering afgesproken met vier grote zenders. De overeenkomst is maandag 3 augustus 2020 tijdens de dagelijkse persconferentie van president Andrés Manuel López Obrador ondertekend.


Door de corona-epidemie, die het land zwaar heeft getroffen, is het volgens Onderwijs-minister Esteban Moctezuma hoogst onzeker dat de ongeveer 30 miljoen scholieren op 24 augustus al terecht kunnen in hun klaslokalen.


Mexico telt inmiddels bijna 440.000 besmettingsgevallen, ruim 47.000 mensen zijn overleden aan Covid-19. Volgens de officiële gegevens van de overheid heeft slechts 56,4 procent van de Mexicaanse huishoudens toegang tot internet, 44,3 procent heeft de beschikking over een computer. Ondanks de armoede van veel Mexicanen staat er in 95 procent van de huizen wel een televisie, zei Moctezuma.

Daarom komen er in totaal 4.550 uitzendingen op tv en 640 op de radio om schoolgaande kinderen de komende tijd op elk niveau onderricht te geven. Moctezuma vertelde dat de regering goedkeuring moet geven aan de lesstof. Het tv-onderwijs is verplicht en er komen ook toetsen. Schoolboeken zullen kosteloos worden verspreid.

(Suriname Mirror/CTV News/ANP/Twitter)

Aantal moorden op sociale leiders tijdens Colombiaanse Duque-regering gestegen

(Bro  foto: EFE/TeleSUR)
Sinds ondertekening vredesakkoord in 2016 tot juli 349 sociale leiders vermoord


Vanaf de ondertekening van het vredesakkoord in Colombia in 2016 tot juli zijn 349 sociale leiders vermoord, 52 procent van de misdaden vond plaats tijdens de regering van Ivan Duque, aldus de lokale krant El Espectador maandag 3 augustus 2020. 


De krant herinnerde eraan, dat de partijen tijdens de vredesonderhandelingen in Havana, Cuba, zijn overeengekomen verschillende organen en instellingen op te richten om ervoor te zorgen dat de vrede in het hele land stabiel en duurzaam is. Onder hen werden de speciale onderzoekseenheid en op presidentieel niveau de Nationale Commissie voor veiligheidsgaranties opgericht, bestaande uit de president van de republiek, instellingen en maatschappelijke organisaties.


De eenheid wil criminele groepen ontmantelen die mensenrechtenverdedigers, sociale leiders en degenen die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomsten, ontmantelen, legde de krant uit.

Op basis van gegevens van het Openbaar Ministerie meldt de publicatie echter dat in de eerste vier maanden van de regering-Duque 38 sociale leiders zijn vermoord en het totale aantal voor het jaar 115 moorden heeft bereikt. Ondertussen werden er 108 geregistreerd in 2019 en van januari 2020 tot op heden zijn er 36, op een totaal van 349 vermoorde verdedigers sinds de historische ondertekening op 24 november 2016.

(Suriname Mirror/Prensa Latina/Twitter)

Colombiaanse economie zwaar onder druk door coronacrisis

Banco República verlaagt rente naar het dieptepunt van 2,25 procent


De economie van Colombia zal dit jaar nog scherper krimpen dan eerder verwacht door zware klappen van de coronacrisis. De Centrale Bank van het land vreest nu voor dit jaar een krimp met 6 tot 10 procent, terwijl eerder een neergang met 2 tot 7 procent werd voorspeld. Daarmee ondergaat Colombia de zwaarste recessie in meer dan een eeuw.


Eerder wist het land nog de zware klappen die bijvoorbeeld andere Zuid-Amerikaanse landen zoals Chili, Brazilië en Peru kregen door de crisis nog te ontwijken, maar de laatste tijd neemt het aantal nieuwe coronabesmettingen in Colombia zeer sterk toe. In totaal telt het land meer dan 300.000 coronagevallen.

Vorige week werd nog bekend dat de nationale lockdownmaatregelen om de virusuitbraak in te dammen worden verlengd tot eind augustus.

Om de economische schade door de crisis te weerstaan, verlaagde de Centrale Bank van Colombia vrijdag 31 juli 2020 opnieuw de rente, naar het dieptepunt van 2,25 procent. Dat was de vijfde renteverlaging op rij.


(Suriname Mirror/Bloomberg/ANP/RTR/Twitter)

Ondernemer Harry Soekhlal nieuwe voorzitter AKMOS

Ex-voorzitter Binda draagt functie over, omdat hij nu VHP-Assembleelid is


De Ware Tijd meldt maandagavond 3 augustus 2020, dat de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname (AKMOS) sinds donderdag ondernemer Harry Soekhlal als nieuwe voorzitter heeft. Zijn voorganger Sham Binda droeg de functie over, omdat hij nu Assembleelid (VHP) is. 

Volgens Soekhlal is gekozen voor aanvulling van het bestuur met een overdracht van het voorzitterschap en geen verkiezing. Er wordt nog gewerkt aan een reorganisatie en het Huishoudelijk Reglement moet worden aangepast. Het bestuur heeft hierover consensus bereikt.

Soekhlal is meer dan 25 jaar ondernemer en heeft een bouwmaterialenzaak. 'Als lid van Lionsclub Parwani ken ik de noden van mensen goed en zeker die van ondernemers.' Volgens hem staat de organisatie voor veel uitdagingen, onder andere in verband met Covid-19.

De afgelopen jaren zijn veel AKMOS-leden inactief geraakt; weinigen betalen contributie en dat moet veranderen. Hetzelfde geldt voor de 'behoorlijk verslechterde positie' van ondernemers. 'Van velen is de bestaanszekerheid ernstig in gevaar, vooral omdat de vorige regering niet heeft geïnvesteerd in ondernemerschap. Gelukkig hebben wij in de inaugurele toespraak van president Santokhi kunnen horen, dat de regering nu wel van plan is daarin te investeren.'

De AKMOS-voorzitter kan zich vinden in het onderzoeksrapport van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, dat de economie voor bijna 70 procent is lamgeslagen. Volgens hem is duidelijk voelbaar, dat het slecht gesteld is met tal van sectoren in de economie. 'Maar, ook deze periode biedt nieuwe kansen en die moeten we grijpen.'

Hij wil de mogelijkheid om via digitale informatie uitwisseling, communicatie en vooral trainingen de inventiviteit van het ondernemerschap beter ontwikkelen. 'Om te ondernemen moet je moed hebben en slim zijn en dat willen wij stimuleren. Suriname zal er alleen maar baat bij hebben in de vorm van belastingafdrachten en het scheppen van werkgelegenheid.'

Personeel van de Medische Zending (MZ) in staking

Medewerk(st)ers  hebben salaris en vakantiegeld nog niet ontvangen


Personeel van de Medische Zending (MZ) heeft maandag 3 augustus 2020 het werk neergelegd. Dat besluit is tijdens een ledenvergadering van de bond genomen, omdat de salarissen en vakantiegelden nog niet zijn ontvangen. 'Wat helemaal te begrijpen is, want velen hebben kosten lopen. De mensen wachten dus op hun geld', zegt bondsvoorzitter Roy Haverkamp in de Ware Tijd. 

Ook elders in de zorgsector rommelt het: maandagmiddag rond één uur besloot personeel van het Sint Vincentius Ziekenhuis (SVZ) de werkplek te verlaten, donderdag voerden medewerkers van het Diakonessenhuis en 's Lands Hospitaal actie, terwijl het ook bij de Regionale Gezondheidsdienst onrustig is.

Haverkamp zegt, dat er al donderdag een gesprek was met de directie. Die zou toen hebben gezegd, dat de betalingen van de Medische Zending al waren geautoriseerd. 'Het zou mogelijk in het weekend nog verwerkt worden en zou op zijn laatst maandag op de rekening zijn, maar daarvan is nog niks gebleken.' Het personeel heeft daarom, zegt Haverkamp, in een ledenvergadering besloten per direct het werk neer te leggen. Pas wanneer de gelden zijn gestort wordt de actie opgeheven.

Navraag van Haverkamp maandag bij de directie bracht aan het licht, dat de minister van Financiën ervan uitging dat de Medische Zending over financiële middelen beschikt. 'Er is inderdaad geld op de rekeningen, maar die gelden zijn afkomstig van internationale donoren. De middelen zijn bestemd voor projecten en niet om de lonen uit te betalen.' 

Haverkamp hoopt dat er zo spoedig mogelijk schot komt in de zaak. 'Hoe sneller de mensen hun geld krijgen, hoe minder dagen zij dus thuis moeten zitten.'

Medisch directeur SZF Hasrat lapt verbod op werk te komen aan zijn laars - Hasrat 'vanwege gewijzigde beleidsinzichten op non-actief' gesteld

(Bron foto: SZF)
'U vraagt mij spullen af te geven aan instantie waar ik geen werkrelatie mee heb'

'U probeert mij op een fascistische manier te beletten om relaties met onafhankelijke personen te onderhouden'


Medisch directeur van het Staatsziekenfonds (SZF), Humphrey Hasrat, lapt het verbod zich niet te begeven op het werkterrein aan zijn laars. Hij heeft maandag 3 augustus 2020 een brief gekregen waarin hem wordt meegedeeld, dat hij 'vanwege gewijzigde beleidsinzichten op non-actief' is gesteld. Hij hoeft zich voorlopig niet aan te melden op het werk, schrijft Jolanda Pronk, waarnemend directrice, zo schrijft Starnieuws. 

Vorige week is ook directeur Rick Kromodihardjo op non-actief gesteld.

Hasrat is meegedeeld, dat hij zich niet meer naar locaties van het SZF en daaraan gelieerde instellingen en bedrijven mag begeven. Hij mag ook geen directe of indirecte bemoeienis hebben met aangelegenheden van het SZF, medewerkers of relaties. Alle eigendommen van het SZF, auto's, sleutels en informatiedragers dienen uiterlijk dinsdag om 12.00 uur persoonlijk te worden afgegeven op het secretariaat van de minister van Volksgezondheid, ter attentie van Pronk.

Hasrat heeft Pronk geantwoord, dat hij als werknemer van het SZF de eigendommen van het bedrijf zal afgeven op een bij hem bekend adres van de Stichting Staatsziekenfonds aan de Fred Derbystraat, aan een wettige vertegenwoordiger van de stichting.

'Het verbaast mij, dat u als juridisch onderlegde persoon mij vraagt om spullen af te geven aan een instantie waarmee ik in deze geen werkrelatie heb', stelt Hasrat. Ter voorkoming van misverstanden zal hij zich doen vergezellen door zijn juridische adviseur en de vrije pers.

'Met betrekking tot de tweede alinea van uw brief, waarin u al dan niet op instructies van hogerhand mij op een fascistische manier probeert te beletten om relaties met onafhankelijke personen te onderhouden, moet ik u mededelen dat ik dit verbod aan mijn laars zal lappen', schrijft Hasrat terug.

OM eist in hoger beroep ruim 13 jaar cel voor drugssmokkel via Rotterdamse haven

69-Jarige man uit Schiedam ook verdacht van het omkopen van een douanier


Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag 3 augustus 2020 in hoger beroep een gevangenisstraf van dertien jaar en drie maanden geëist tegen een 69-jarige man uit Schiedam. Hij wordt verdacht van grootschalige drugssmokkel via de Rotterdamse haven. Ook verdenkt het OM hem van het omkopen van een douanier, zo bericht het OM. 

De rechtbank veroordeelde de verdachte op 15 maart 2017 tot een gevangenisstraf van veertien jaar. De Officier van Justitie had een straf van zestien jaar geëist; de verdachte ging tegen het vonnis in hoger beroep, het OM niet.


Net als de rechtbank achten de Officieren van Justitie in hoger beroep, de advocaten-generaal (AGs), bewezen dat de Schiedammer de organisator was van enkele grote drugstransporten naar Rotterdam in 2014 en 2015. Daarbij zorgde een corrupte douanier ervoor dat de containers met drugs zonder controle Nederland binnen konden komen.

'De verdachte is daarbij de onbetwiste leider', aldus de AGs in hun requisitoir voor het gerechtshof in Den Haag.

'Hij regelt, controleert en stuurt aan. Dat hij niet met zich laat sollen blijkt uit de verklaring van de douanier. Direct bij de eerste ontmoeting maakt de verdachte duidelijk wie de baas is. De douanier is dan ook behoorlijk onder de indruk.'

Het bewijs in deze zaak is voor een belangrijk deel gebaseerd op gesprekken die met afluisterapparatuur in het huis van de zoon van de verdachte zijn opgenomen. Dankzij deze apparatuur konden rechercheurs meeluisteren naar gesprekken tussen vader en zoon. Ook observeerden rechercheurs ontmoetingen tussen de verdachte en de corruptie douanier.

'De verdachte is daarbij de onbetwiste leider. Hij regelt, controleert en stuurt aan. Dat hij niet met zich laat sollen blijkt uit de verklaring van de douanier. Direct bij de eerste ontmoeting maakt de verdachte duidelijk wie de baas is.'

De betreffende douanier is in mei in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van veertien jaar. De zoon van de verdachte moet zich vrijdag 4 september verantwoorden voor het Haagse Gerechtshof. Hij werd tegelijkertijd met zijn vader door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar. Zowel de zoon als het OM gingen tegen dat vonnis in hoger beroep.

Daarnaast moet een andere zoon van de verdachte op 2 september terechtstaan in hoger beroep. Hij wordt verdacht van het plegen van een moordaanslag in maart 2015 in een natuurgebied vlakbij Spijkenisse. Daarbij overleefde het slachtoffer de aanslag. Die moordpoging heeft in de ogen van het OM raakvlakken met deze zaak. De stiefzoon werd eerder door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van veertien jaar. Hij ging daartegen in hoger beroep.

De straf die het OM tegen de verdachte eist is lager dan voor de rechtbank. Enerzijds omdat het OM aansluiting vindt bij het vonnis van die rechtbank. Anderzijds omdat het te lang heeft geduurd voordat de zaak in hoger beroep werd behandeld. Daardoor is een strafvermindering van vijf procent in de eis verwerkt.

Regering geeft burgers drie dagen de tijd zich te houden aan Covid-19 maatregelen

Strenge maatregelen volgen indien men zich niet aan maatregelen houdt


De regering zal de komende drie dagen nagaan of de samenleving zich houdt aan de aangekondigde maatregelen. Indien dat niet het geval is, zullen er strenge maatregelen volgen om ervoor te zorgen dat mensen zich houden aan de maatregelen. Dit zei vicepresident Ronnie Brunswijk maandag 3 augustus 2020 op een persconferentie, aldus Starnieuws. 

President Chan Santokhi merkte op, dat ervan uit werd gegaan dat mensen hun verantwoordelijkheid zouden nemen. De komende dagen zal de voorlichting worden opgevoerd.

De Covid-19 situatie is zorgwekkend. De regering doen een beroep op eenieder om de maatregelen in acht te nemen. Het is nog te druk op straat, ook wanneer de avondklok is ingegaan. Verder zijn mensen in groepen bij elkaar voor winkels zonder dat ze een mondkap op hebben of zich houden aan de afstand van 1.5 tot 2 meter.

44 Personen zijn maandag positief bevonden. Hiervan zijn 20 in Paramaribo en 15 in Wanica. Het gaat om resultaten die bekend waren om acht uur 's avonds. 32 Patiënten zijn genezen verklaard.

Assembleevoorzitter Bee wil spoedvergadering met regering over achtergelaten financiële puinhoop regering-Bouterse

Bee kon zijn oren niet geloven...


Assembleevoorzitter Marinus Bee (ABOP) zal de regering een spoeduitnodiging sturen om deze week nog de Assemblee te informeren over wat is overgenomen van de vorige regering. 

Bee zegt op Starnieuws zijn oren niet te geloven wat betreft de mededelingen die maandag 3 augustus 2020 gedaan zijn op een persconferentie van de regering. Bee wil dat het parlement deze informatie krijgt en met de regering een debat wil voeren.

'Het moet voor ons allen duidelijk worden hoe wij verder moeten in dit land', aldus de Assembleevoorzitter. Bee wil het liefst donderdag een vergadering uitschrijven om over deze kwestie in debat te gaan met de regering.

Secretaresse Hoefdraad aangehouden op Schiphol en teruggestuurd

Leden staf Gillmore en twee leden bewaking ook naar buitenland verdwenen


Vanaf het moment dat er melding werd gemaakt van de ‘verdwijning’ van de ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, werd daags daarna ook bekend, dat er vier leden van zijn interne staf en twee leden van de bewaking, ook niet meer vertoefden op Surinaamse bodem. 

Naar verluidt zijn twee lijfwachten die in dienst waren van de Centrale Bank van Suriname, met Hoefdraad richting Guyana vertrokken en personen die hoge functies bekleedden op het ministerie van Financiën, zijn zeer recent ook vertrokken naar het buitenland, aldus De West van maandagavond 3 augustus 2020. Het ging hierbij om de secretaresse op het ministerie van Financiën, Joan Pahlad, en een consultant van het ministerie van Financiën, Joy ten Berge, die zeer recent naar Nederland afreisden.

Ook Donovan Bruyne, hoofd van het Bureau voor de Staatsschuld, die als rechterhand van Hoefdraad kon worden gezien, is in februari naar de Verenigde Staten van Amerika vertrokken en Bernard Fritz Krockow, de buitenlandse consultant van Financiën, vertrok in februari naar Panama en is niet meer teruggekeerd.

Joan Pahlad-Abdul, secretaresse van Hoefdraad, zou door Nederland zijn uitgezet op dinsdag 28 juli op de SLM vlucht PY993. Ze was vrijdag 24 juli vertrokken met een KLM-toestel, maar is bij de immigratie op Schiphol vastgehouden vanwege niet correcte papieren en werd vervolgens daar vastgehouden tot de volgende retourvlucht. Naar verluidt is de secretaresse van Hoefdraad door de Koninklijke Marechaussee tot aan boord gebracht. Pahlad zou momenteel in quarantaine zijn geplaatst.