dinsdag 3 maart 2020

De West: STVS manipuleert interview met DSB-directeur Steven Coutinho

'Mijn antwoord is uit zijn context getrokken'


Afgelopen zondag zond de Surinaamse Televisie Stichting (STVS) in haar journaal een fragment uit, waarin de indruk werd gewekt dat DSB CEO Steven Coutinho zou hebben gezegd, dat een deel van de kasreserve die vanwege de overheid voor andere doeleinden was gebruikt, zou zijn teruggestort. Dat deel uit het interview werd op een zodanige wijze gemanipuleerd/geknipt, dat het werkelijk leek alsof Coutinho had toegegeven, dat de 'gebruikte' kasreserves, inmiddels waren teruggestort. 

De West bericht dinsdagavond 3 maart2020, dat zij de originele opname heeft kunnen bekijken en in werkelijkheid reageerde Coutinho toen op de vraag van Annelies Brinkman, correspondente van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP). 'Dat de CBvS geld heeft gestort. Dat klopt. Maar, ik antwoord niet op de eerdere vraag van 100 miljoen Amerikaanse dollar kasreserve. Die was daar tussenin gesteld. Mijn antwoord is, dus uit zijn context getrokken', reageert Coutinho in De West.


 Volgens Coutinho kan men ervan uitgaan, dat het een 'honest mistake' was. Maar, voor alle duidelijkheid: 'Dat gedeelte wat gestort is, is minimaal en er waren aanwezige cash middelen bij de CBvS die wij als deel van de geringfencde middelen hebben geïdentificeerd en DSB vervolgens gestort heeft op een ringfenced account. We hebben dus cash, giraal gemaakt. Dit gedeelte – wat minimaal is – wordt verdeeld onder de banken, volgens een verdeelsleutel, die afhankelijk is van de hoeveelheid kasreserves die iedereen zou moeten hebben bij de CBvS.'
  
'Het berichtkopje dat nu in de media rondgaat namelijk: USD 100 miljoen kasreserve wordt teruggestort, berust niet op de werkelijkheid. Daar werken we nog steeds aan. Dat is namelijk het contract waar we nog steeds over aan het onderhandelen zijn. Dat zal moeten dekken circa 197 miljoen Amerikaanse dollar. Laten we hopen dat dit snel afgehandeld wordt, zodat we ons weer kunnen focussen op andere belangrijke zaken, zoals hoe we deze economie en de koers weer kunnen stabiliseren ten behoeve van ons volk', aldus Coutinho.

17-Jarige jongen in rug gestoken door een jongen van 15 jaar...

Twee rivaliserende 'gangs' op het Flora-project dagen elkaar vaak uit


Het Korps Politie Suriname meldt dinsdag 3 maart 2028, dat afgelopen zaterdag op het Flora-project een 17-jarige jongen in zijn rug is gestoken door een jongen van 15 jaar. De verwonding was van dien aard, dat de 17-jarige per ambulance overgebracht moest worden naar de afdeling Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Uit het politieonderzoek is naar voren gekomen, dat de jongens tot twee rivaliserende 'gangs' behoren op het Flora-project en dat zij elkaar vaak uitdagen. De groepen kwamen elkaar zaterdag tegen op de hoek van de Ormosia- en Ramboetanstraat. Zij kregen in eerste instantie een woordenwisseling met elkaar die echter uitliep op een gevecht waarbij de 15-jarige jongen de jongen van 17 in de rug stak met een scherp voorwerp.

Een vriend van de 17-jarige jongen sloeg de 15-jarige met een eind hout. Beiden renden toen naar huis om hulp te zoeken waarbij hun ouders ze naar de politie brachten.

Hangende het onderzoek is de 15-jarige jongen aangehouden en opgesloten voor onder andere zware mishandeling. Deze zaak is voor verder onderzoek overgedragen aan de politie van de afdeling Jeugdzaken.

Noot van de politie:
'Sommige jongeren in Suriname willen subculturen die bestaan in het buitenland na-apen. Zo'n subcultuur is 'gang-vorming' waarbij onder andere laakbaar gedrag door de leden als normaal wordt ervaren. Ouders of verzorgers u moet waakzaam zijn voor wat dit soort zaken betreft, ter voorkoming dat uw kroost in aanraking komt met de politie en met de justitie.'

Resultaat testen van TEDs (Turtle Excluder Devices) gepresenteerd aan vistrawl sector

Aantal bedreigde zeeschildpadden in regio neemt laatste jaren drastisch af

Nieuw ontwikkelde TED zorgt ervoor, dat schildpadden kunnen ontsnappen uit visnetten


Zeeschildpadden zijn bij wet beschermd in Suriname, maar toch kan vaak niet voorkomen worden, dat ze belanden in de netten van trawlers of drijfnetboten die voor de kust vissen. Deze bijvangst zet de populaties van zeeschildpadden onder druk. Gegevens van onder andere het World Wildlife Fund (WWF) Guianas, tonen aan, dat aantallen zeeschildpadden in de regio de laatste jaren drastisch afnemen. Dit is een probleem, omdat de stranden van de Guianas van groot belang zijn voor de wereldpopulatie van onder meer de lederschildpad (aitkanti).

Afname van de schildpaddenpopulatie kan ook een negatief effect hebben op het toerisme. Jaarlijks bezoeken duizenden toeristen de legstranden bij Braamspunt en Galibi.

Om de bijvangst van zeeschildpadden aan te pakken is het gebruik van Turtle Excluder Devices (kortweg TEDs) verplicht op alle trawlers die vissen op seabobgarnalen en grote zeegarnalen. TEDs verminderen de bijvangst van zeeschildpadden gemiddeld met 97%. Ze zijn echter specifiek ontwikkeld voor garnalen trawlers en Suriname heeft daarnaast ook nog een grote vloot van vistrawlers.

De toepassing van TEDs op vistrawlers is niet vanzelfsprekend, omdat deze boten met andere soorten netten werken.

Sinds een aantal jaren is het Directoraat Visserij van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, bezig met het ontwikkelen en het testen van TEDs voor de vistrawlervloot. Dit gebeurt in samenwerking met enkele vissersbedrijven en met financiële steun van verschillende organisaties en projecten, waaronder het WWF-Guianas en het regionale REBYC-II LAC project 'Sustainable management of Bycatch in Latin America and Caribbean Trawl Fisheries'. Er wordt ook samengewerkt met experts verbonden aan de National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA Fisheries uit de Verenigde Staten. In dit samenwerkingsverband zijn de afgelopen jaren verschillende tests uitgevoerd met prototype TEDs op vistrawlers.


Het Nationaal Informatie Instituut, NII, bericht maandag 2 maart 2020, dat donderdag 27 februari 2020 de resultaten van deze experimenten zijn gepresenteerd aan de belanghebbenden uit de vistrawler sector aan de hand van filmpjes, foto’s en testresultaten op zee. Na een moeilijke start, zijn de testresultaten van het meest recente prototype zeer positief te noemen. De nieuw ontwikkelde TED zorgt ervoor, dat schildpadden kunnen ontsnappen uit de netten zonder dat er een negatief effect is op de vangst van de doelsoorten zoals kandra, grunts en snappers.

Bovendien wordt ook andere ongewenste bijvangst geweerd uit de netten, in het bijzonder stekelroggen (zogenaamde Spari).

De vistrawl TED is een flexibel design dat bestaat uit rvs-kabel. Voor de constructie hiervan is speciale kennis vereist, daarom wordt in maart een training georganiseerd met betrekking tot de bouw van de TED. Hiervoor zal een expert van NOAA afreizen naar Suriname.
Alle vistrawl bedrijven worden uitgenodigd om personen af te vaardigen voor de training.

Tijdens de bijeenkomst kwam naar voren, dat de vistrawler sector over het algemeen positief staat ten opzichte van de introductie van de TED. Er zijn echter bezorgdheden genoemd ten aanzien van de kostprijs en de beschikbaarheid van de TEDs in Suriname. Er zal in de toekomst, in nauw overleg met de sector, worden gewerkt aan een stappenplan om TEDs te introduceren in de vloot.

De ongewenste bijvangst van zeeschildpadden blijft een probleem in verschillende type zeevisserij in Suriname.

Nederlandse rapper Frenna cancelt optreden in Paramaribo vanwege dreiging moordaanslag

Frenna zat in 2016 enige maanden vast in Suriname, samen met SFB-leden KM en Priceless, wegens seks met minderjarige 


De Nederlandse rapper Frenna heeft dinsdag 3 maart 2020 de show die hij zaterdag aanstaande in Paramaribo zou geven afgelast, zo laat hij weten op zijn Facebookpagina. 

Frenna, die eigenlijk Francis Edusei heet, zegt dat het op advies van de Nederlandse autoriteiten is.

Frenna schrijft:


De Ware Tijd zegt ‘uit justitiële kringen’ te hebben vernomen, dat de Nederlandse recherche betrouwbare informatie vanuit Suriname had gekregen, dat hij het doelwit zou zijn van een moordaanslag tijdens zijn bezoek aan Paramaribo. Volgens de krant kon kennelijk Lustig Events, de organisatie die Frenna naar Suriname zou halen, geen goede veiligheidsgaranties van het Openbaar Ministerie kon krijgen.


De informatie over een op handen zijnde aanslag zou de recherche in Nederland omstreeks 12 februari hebben ontvangen. Ook Lustig Events, die de show had georganiseerd, heeft op Facebook meegedeeld dat de show Frenna Live niet meer doorgaat.

In 2016 zat Frenna enige maanden vast in Suriname, samen met de SFB-leden KM en Priceless, wegens seks met een minderjarige. Hij betuigde op internet steun aan de Haagse overvaller Reda N..

Frenna werkte in de muziek samen met de Amsterdamse rapper “JayJay”, Jason L., die een celstraf uitzit voor mede plegen van een huurmoord. L. is verwikkeld in de politieonderzoeken rond de groep van Ridouan T. en Caloh Wagoh MC, als verdachte, maar ook als doelwit op wie een moordaanslag zou moeten worden gepleegd.

Frenna was lid van de rapformatie SFB. Een voormalig manager van SFB die ook rapt – Barry I. – komt voor in het Caloh Wagon-dossier als verdachte, maar werd op vrije voeten gesteld. Hij zou als “lokker” betrokken zijn geweest bij voorbereidingen om Inchomar Balentien om het leven te brengen, dat ging toen niet door. Balentien werd later alsnog doodgeschoten.

(Suriname Mirror/Crimesite.nl/Facebook/de Ware Tijd)

Geduld van vooral oppositie op de proef gesteld door minister Hoefdraad

Informatie blijft uit over hoe kasreserve handelsbanken is besteed

- Assemblee- voorzitster geïrriteerd over stroom van punten van orde van oppositieleden
- Geerlings-Simons onderbreekt constant oppositieleden


Na drie vergaderingen is het De Nationale Assemblee (DNA) weer niet gelukt meer informatie te krijgen over hoe de kasreserve van de handelsbanken is besteed door de regering c.q. de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft in een brief vandaag, dinsdag 3 maart 2020, de volksvertegenwoordiging gevraagd om meer ruimte te krijgen om de informatie te verstrekken.

Hoefdraad beweert informatie te hebben opgevraagd bij de CBvS. Hetzelfde geldt ook voor de aanpak van de wisselkoers.

'Gelet op mijn uitlandigheid wegens een dienstreis en het feit dat de governor van de Centrale Bank van Suriname recent is aangetreden, vraag ik de medewerking dat de ruimte wordt geboden aan de monetaire autoriteiten om deze informatie aan te dragen', 

aldus Hoefdraad in zijn brief.

Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons deelde na een schorsing van drie uren mee, dat nu het niet lukt om de informatie schriftelijk te krijgen, een speciale vergadering zal worden uitgeschreven over deze kwestie. Er ligt intussen ook een interpellatievoorstel hierover bij de Assemblee. Zij voerde aan dat het werk van het college door moet gaan. Nog vóór einde van deze zittingstermijn moeten enkele belangrijke wetten worden behandeld, waaronder de Milieuraamwet.

De oppositie stelde, dat er veel ruis is in de samenleving. De koers is op hol geslagen en de goederen en diensten worden duurder. Oppositieleden stellen, dat eerst duidelijkheid moet komen over de situatie voordat er verder vergaderd wordt.
De VHP, ABOP, NPS en de PL wilden een motie indienen, maar deze werd niet in behandeling genomen. Geerlings-Simons zei dat het niet conform het Ordereglement is. In de motie wordt opnieuw geëist van de president om de minister van Financiën als monetaire autoriteit met onmiddellijke ingang te ontslaan.

Asiskumar Gajadien (VHP) voerde aan, net als Ronnie Brunswijk (ABOP), Ingrid Karta-Bink (PL), Patricia Etnel (NPS) en Marinus Bee (ABOP), dat het college wordt gedesavoueerd. De regering dient verantwoording af te leggen. Brunswijk voerde aan, dat zijn fractie zich grote zorgen maakt over de situatie, waarbij US$ 197 miljoen aan kasreserve en termijndeposito niet verantwoord kan worden. De koers is volgens hem al Srd 14 voor de Amerikaanse dollar. Het volk moet weten wat er aan de hand is.

Karta-Bink zei, dat het nog niet sturen van de gevraagde informatie niet kan worden gepikt en dat de regering een loopje neemt met het hoogste college van Staat.

Etnel vroeg zich af wat de waarde is van het parlement anno 2020.

Vicevoorzitter Melvin Bouva en NDP-fractieleider Amzad Abdoel merkten op dat het niet zo is, dat de regering geen informatie wil verstrekken. Er is meer tijd gevraagd. Het gaat niet om onwil van de minister. Zij haalden aan dat het werk van De Nationale Assemblee door moet gaan. Al drie keer is er geconvoceerd voor behandeling van de wetten en zij willen verder met het werk.

Geerlings-Simons werd bestookt met punten van orde door leden van de oppositie. Maar, ze liet niemand uitspreken, ze onderbrak op vervelende, irritante wijze constant de leden van de oppositie. Leden uit haar eigen fractie liet ze daarentegen wel uitspreken.

Ondanks protesten van de oppositie werd de vergadering om zes uur 's avonds voortgezet met de normale agenda, ruim zeven uren later dan geconvoceerd. Aan de orde kwam naturalisatie van vreemdelingen tot Surinamers.

Padieboeren bijeen om betere opkoopprijs padie af te dwingen van opkopers

SPBA: 'Inzaai in voorjaar onzeker als molenaars huidige prijs blijven vasthouden'


Het bestuur van de Surinaamse Padieboerenassociatie (SPBA) heeft boeren in de sector opgeroepen voor een vergadering morgen. Ze moeten gaan vertellen wat de problemen zijn en wat gedaan zou kunnen worden om een betere opkoopprijs van padie af te dwingen van de opkopers. 

SPBA-voorzitter Harinandan Oemraw zegt vandaag, dinsdag 3 maart 2020, in de Ware Tijd, dat de opkoopprijs van Srd 115 per baal natte padie van 79 kilo bij lange na de kostprijs niet dekt. Een vaste prijs vaststellen is bijna onbegonnen werk, blijkt uit zijn mededelingen, omdat door de koersontwikkeling vrijwel dagelijks de prijzen van benodigdheden stijgen.

Opnieuw zal de overheid per brief worden gevraagd hoe zij de problemen in de sector denkt op te lossen, met name de onacceptabele opkoopprijs. Oemraw herhaalt de eerder uitgesproken verwachting, dat de inzaai in het voorjaar onzeker is als de molenaars aan de huidige prijs blijven vasthouden.

Een ander belangrijk zorgpunt is de slechte watervoorziening in Wageningen, de Middenstandspolder en aan de totale linkeroever van de Nickerierivier. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft vaak beloofd de sector tegemoet te komen, maar hiervan blijkt in de praktijk niets. Als voorbeeld noemt Oemraw kunstmest die minister Rabindre Parmessar had toegezegd. In plaats van de aangekondigde verkoopprijs van Srd 160 per zak gaat het product voor Srd 200 over de toonbank.

Soerijadie Diran is één van de rijstboeren die het nauwelijks meer zien zitten. Door het tekort aan bevloeiingswater heeft hij slechts 27 van de 200 hectare kunnen inzaaien van zijn padieareraal in de Middenstandspolder. De overheid heeft meegedeeld, dat er in Wageningen wordt gepompt. Gezien de staat van het pompgemaal gelooft hij dat niet. De boer is bezorgd, dat hij zijn 'enorme investering niet terug zal verdienen'.

Brandstofcompensatie aan particuliere bushouders blijft voorlopig bestaan

Minister Chotkan: 'De sector is ook nog niet wat het moet zijn'

- VOSOV: 'Vanaf de introductie van de subsidie in 2011 heeft men de bushouders financieel afhankelijk gemaakt'
- 'PLO-voorzitter John Mahadewsingh wordt door de regering geaccommodeerd'


'De brandstofcompensatie aan particuliere bushouders blijft voorlopig bestaan.' Dit zegt minister Vijay Chotkan van Openbare Werken, Transport en Communicatie dinsdag 3 maart 2020 in de Ware Tijd. 

Hoewel de bushouders niet blij zijn met dit standpunt, meent de bewindsman dat op deze manier het openbaar vervoer betaalbaar blijft. 'Als regering willen we de mofinawan tegemoet komen. Zij zorgen ervoor dat de bussector draait, want ze maken goed gebruik van het openbaar vervoer en het is niet de bedoeling om hen in de steek te laten.' Volgens hem mag er geen vuiltje aan de lucht zijn als de regering voorlopig kiest voor dit model 'want de sector is ook nog niet wat het moet zijn'.

Hij benadrukt, dat de overheid en de bushouders nu pas werken aan een goede ordening van zaken.

Suraj Sahadew-Lal, voorzitter van de Vereniging voor de Ontwikkeling van Surinaams Openbaar Vervoer (VOSOV), is totaal niet te spreken over deze bekendmaking. Hij meent, dat dit een politiek spel is van de regering die hij vernietiging van de totale bussector verwijt. 'Vanaf de introductie van de subsidie in 2011 heeft men de bushouders financieel afhankelijk gemaakt. Dat is niet goed voor ons. Wij zijn ondernemers en we moeten vrij zijn om onze bedrijfsvoering in stand te kunnen houden', zegt Sahadew-Lal. Hij stelt dat bushouders vanaf het begin tegen de brandstofcompensatie hebben geprotesteerd.

Maar, de Particuliere Lijnbushoudersorganisatie (PLO), die als officiële gesprekspartner wordt erkend door de overheid, heeft uiteindelijk ingestemd met de subsidie. Volgens Sahadew-Lal is dat gebeurd, omdat PLO-voorzitter John Mahadewsingh door de regering wordt geaccommodeerd. 'Hij bepaalt in zijn eentje wat er moet gebeuren voor ruim duizend bedrijven. Onze sector wordt bewust achtergehouden door eigen belangen van de PLO.'

Sahadew-Lal ziet verhoging van het huidige tarief als de beste oplossing om het openbaar vervoer te redden. Met name door de onstabiele wisselkoers komen bushouders in zwaar weer, omdat de prijzen van onderdelen aan de hand van de koers worden berekend. Middels een berekening toont hij, dat Srd 1,85 per stadsrit allang is achterhaald en met 100 procent verhoogd moet worden. Zonder de overheidscompensatie moet de prijs volgens zijn berekening rond Srd 4,86 zijn.

'Alles wordt duurder en wij blijven maar op dezelfde plaats. Daarom kunnen we niet investeren in nieuwe bussen, we rijden met bussen die dertig tot veertig jaar oud zijn. We willen, maar kunnen ze niet vervangen', stelt Sahadew-Lal. Hij zegt dat de bushouders met deze houding van de regering ernstig worden benadeeld. 'We verdienen niet wat we eigenlijk moeten verdienen. De regering onderdrukt ons. De politiek speelt de baas over ons en dat kan niet.'

Het argument van minister Chotkan, dat het tarief betaalbaar moet blijven voor de gemeenschap, is onzin, vindt Sahadew-Lal. 'Op basis waarvan zegt de minister deze dingen? Heeft hij een onderzoek verricht? Hij wil zijn politieke belangen beschermen. Ik daag hem uit om te komen praten over de tariefaanpassing.'

CIVD’er opent vuur op man die met nepgoud naar een goudopkoopbedrijf was geweest

Slachtoffer bedreigt lid CIVD met een mes


De politie van bureau Centrum heeft dinsdagmiddag 3 maart 2020 een melding ontvangen van een schietindicent aan de Waterkant, ter hoogte van Kentucky Fried Chicken (KFC). Uit het voorlopig onderzoek blijkt, dat het slachtoffer met nepgoud naar een goudopkoopbedrijf was geweest. Op een gegeven moment is hij van het bedrijf vertrokken en begaf zich naar de Centrale Markt, zo schrijft het Dagblad Suriname. 

Op de terugweg zag de goudverkoper een CIVD’er (Centrale Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) c.q. iemand van de bewaking van het goudopkoopbedrijf, met een ijzeren staaf en in zijn richting kijken. De man in kwestie voelde zich bedreigd en haalde een mes te voorschijn.

De CIVD’er heeft op zijn beurt zijn dienstwapen getrokken en daarmee vier schoten afgevuurd, twee in de lucht en twee gericht. De man raakte gewond door een kogel in zijn rechter bovenbeen.

De politie, die na de melding ter plaatse ging, heeft het wapen in beslag genomen. Het slachtoffer werd per ontboden ambulance vervoerd haar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. De politie heeft de verdachte die had geschoten, nadat bekend was dat het gaat om een CIVD’er, overgedragen aan de Militaire Politie.

Het hoofd van de recherche van de Militaire Politie, Petrus Wasimin, zegt dat de zaak in onderzoek is bij de recherche van de MP. Het is niet bekend of de CIVD’er, J.V., al dan niet in verzekering wordt gesteld. Het onderzoek duurt voort.

Groep illegale goudzoekers belaagt goudonderneming Boss Enterprises NV nabij Afobaka

Personeel geïntimideerd, geslagen en met dood bedreigd, bedrijfseigendommen vernietigd

(Bron foto: Starnieuws)
Gealarmeerde politie ingeschakeld, maar heeft voor zover bekend niets gedaan en niets van zich laten horen


Waterkant.net bericht vandaag, dinsdag 3 maart 2020, dat een grote groep illegale goudzoekers gisteren de goudonderneming Boss Enterprises NV nabij Afobaka, heeft belaagd. Daarbij werd het aanwezige personeel geïntimideerd, geslagen en met de dood bedreigd. Ook werden bedrijfseigendommen vernietigd. De politie werd ingeschakeld, maar heeft tot op heden niets gedaan en niets van zich laten horen. 

Volgens lokale media begon het in de ochtend met een barricade die door de illegale goudzoekers op de weg die leidt naar het goudbedrijf was opgeworpen. De politie stond erbij en keek ernaar. Daarna ging de groep van circa 60 man naar het bedrijf waarbij het bedrijfsterrein werd betreden.

De circa 45 aanwezige arbeiders werden hardhandig aangepakt. Daarbij werden ook hun persoonlijke eigendommen, zoals mobiele telefoons afgepakt. Volgens de Ware Tijd moesten de medewerkers hals over kop vertrekken richting stad. Een deel vluchtte naar het stuwmeer gebied.

Directeur Narpath Bissumbhar is niet te spreken over de gang van zaken. Tegen Starnieuws zei hij, dat hij niet kan snappen dat er anarchie heerst op zijn bedrijfsterrein en bedrijfseigendommen worden vernietigd en dat de politie gewoon niet optreedt. Van de politie met wie hij telefonisch contact zocht, kreeg hij te horen dat werd gewacht op ‘instructies van hogerhand’ schrijft de Ware Tijd.

Het is niet de eerste keer dat Boss Enterprises last heeft van illegalen op haar goudconcessie. Bissumbhar zegt al sinds oktober 2019 onder meer bij de procureur-generaal aan de bel te hebben getrokken hierover. Zijn klacht bij de procureur-generaal en de politie heeft echter niet veel uitgericht, want hij bleef last ondervinden van deze illegale porknokkers. Zo ook gisteren.
De Surinaamse politie was niet bereikbaar voor commentaar.

Elviera Sandie afgezet als voorzitster stichtingsbestuur plantage La Prosperité (Bersaba)

Kritiek op functioneren voorzitster Sandie

Ledenvergaderingen worden niet gehouden en al zeven jaar zijn geen financiële verslagen overlegd


Elviera Sandie is niet langer voorzitster van het stichtingsbestuur van plantage La Prosperité (Bersaba). Dat zeggen bezorgde nazaten van de plantage, aldus de Ware Tijd dinsdag 3 maart 2020. Het besluit om Sandie af te zetten, zou zondag zijn genomen tijdens een algemene ledenvergadering (alv). Er is een interim-bestuur gekozen dat binnen twee maanden een bestuursverkiezing moet uitschrijven. Volgens planning had deze pas in 2023 moeten plaatsvinden. 

Op de vraag aan Celsius Burnet, één van de initiatiefnemers, of de organisatie van de alv rechtsgeldig is, zegt hij: 'Ik neem aan van wel. De voorzitster wil geen alv organiseren, alhoewel wij haar daartoe de gelegenheid hebben gegeven.'

Op de vergadering van zondag hebben zestig personen Sandie gevraagd haar mandaat terug te geven. Vijf anderen waren het daarmee niet eens. Op uitnodiging van de nazaten was Sandie ook aanwezig. Uiteindelijk heeft ze de zaal verlaten. De ontevredenheid zou te maken hebben met het niet willen uitschrijven van ledenvergaderingen en het niet overleggen van financiële verslagen.

Dit was de tweede vergadering die de actiegroep heeft belegd. In januari was er al een bijeenkomst. Na die sessie zijn de zorgpunten met notulen opgestuurd naar de voorzitster. Sandie beloofde toen binnen dertig dagen een ledenvergadering uit te schrijven, maar dat gebeurde niet.

Volgens Burnet is er zeven jaar geen financieel verslag uitgebracht. Voorts wordt beweerd, dat na de herverkiezing van Sandie in 2018 er niet meer is vergaderd. 'De plantage gaat achteruit. De achterstand met andere plantages in Para is duidelijk waarneembaar. Ons cybercafé is verpauperd en de schoonmaak gebeurt sporadisch', stelt Burnet.

De ontevreden nakomelingen vragen zich af waar de eigendomspapieren zijn. Ze waren bij iemand van het bestuur in bewaring, maar die persoon is vanwege ziekte al twee jaar in het buitenland. Verder wordt beweerd, dat van de zeven bestuursleden alleen Sandie en de penningmeester nog actief zijn. 'Wij als nazaten gaan niet met gekruiste armen zitten. Wij willen weten waar wij aan toe zijn.'

Sandie wil niet op de beweringen reageren. Ze stelt, dat alle problemen binnenshuis opgelost zullen worden. 'Na wan in' oso tori.' Ze geeft aan dat de stichting een rechtspersoon is en dat de handelingen van de nazaten 'onjuist' zijn. Toch noemt zij het democratisch dat mensen bijeen zijn gekomen om hun mening te uiten. 'Het is belangrijk dat het bestuur hen niet in de steek laat. Wij gaan voor behoud van onze mooie plantage.' Volgens haar staat Bersaba aan top van alle Para-plantages.

Celstraffen voor zeven verdachten in Colombiaanse cocaïne semi-duikbootzaak in Suriname

Zeven verdachten veroordeeld tot celstraffen variërend van twee tot vier jaar en geldboetes

Een Cubaanse verdachte is vrijgesproken


De rechter heeft gisteren zeven van de acht verdachten (Colombianen en een Cubaan) in de Colombiaanse cocaïne semi-duikbootzaak veroordeeld tot celstraffen variërend van twee tot vier jaar en geldboetes. Het gaat om Jimenez P., Gonzales C., Luis R., Alonso V., Sanchez P., Albida B. en Margarita B. Het vermoeden bestond, dat de duikboot gebruikt zou worden voor het smokkelen van cocaïne. Twee verdachten in deze semi-duikbootzaak zijn nog voortvluchtig. Dit meldt Starnieuws vandaag, dinsdag 3 maart 2020.

De verdachten werd het voorbereiden van een drugstransport en deelname aan een criminele organisatie ten laste gelegd. Verdachte Mirabal G. werd vrijgesproken, omdat de rechter niet tot wettig en overtuigend bewijs kon komen in haar zaak.

Gonzales C., Luis R. en Jimenez P. werden veroordeeld tot een celstraf van vier jaar en een geldboete van Srd 60.000 bij niet-betaling te vervangen door een hechtenis van drie maanden.

Albida B. en Sanchez P., kregen elk een celstraf van drie jaar en een geldboete van Srd 40.000 bij niet-betaling te vervangen door twee maanden hechtenis.

Margarita B. werd veroordeeld tot een celstraf van 24 maanden waarvan elf maanden voorwaardelijk onder aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht, een geldboete van Srd 30.000 of een hechtenis van twee maanden.

De Officier van Justitie had tegen Gonzales C., Jiminez P., Luis R, Sanchez P. en Albida B. acht jaar cel geëist, een boete van Srd 60.000 of een vervangende hechtenis van drie maanden. Tegen Alonso V., Margarita B. en Mirabal G. was  een celstraf geëist van vijftien maanden waarvan twee voorwaardelijk onder aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht met een proeftijd van drie jaar en een boete van Srd 30.000 of twee maanden hechtenis.

Advocaat Irvin Kanhai voerde aan, dat de verdachten geen gebruik hebben kunnen maken van het recht op contra-expertise. Hij vroeg om het Openbaar Ministerie (OM) niet ontvankelijk te willen verklaren. De advocaat stelde, dat de deskundige van het OM verklaard had, dat het vaartuig reeds voor 95% af was en dat het zeewaardig was, hoewel de propellers nog niet bevestigd waren.

De duikboot was zaterdag 8 september  2018 betrokken bij een aanvaring op de Coppenamerivier, waardoor deze schade opliep. Een duwboot, die drie pontons met boomstammen voor zich uit duwde, kwam tegen de stalen pilaar van de Coppenamebrug en vervolgens tegen de duikboot aan. Als gevolg van de aanvaring heeft zowel de brug als de duikboot schade opgelopen. Er was water in de duikboot terechtgekomen, waardoor men besloot om deze aan land te brengen. Tijdens die actie is de duikboot te water geraakt.

Kanhai blijft zijn twijfels houden over de vaarwaardigheid van de boot. Hij vindt dat de boot niet zeewaardig was. Kanhai vond dat het OM ernstige nalatigheid en slordigheid verweten kan worden.

De semi-duikboot is onttrokken aan het verkeer. Twee graafmachines, een vrachtwagen, een vissersvaartuig, diesel en kerosine en andere goederen zijn verbeurd verklaard.

Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing (NCCR) alert op mogelijke uitbraak coronavirus in Suriname

Als het om twee of drie mensen gaat, hebben we het één en ander in huis'

Coördinatiecentrum onvoldoende voorbereid...


Het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing (NCCR) is samen met de overige autoriteiten alert op een mogelijke uitbraak van het coronavirus in Suriname. Dit stelt coördinator Jerry Slijngard vandaag, dinsdag 3 maart 2020, in de Ware Tijd. Of het coördinatiecentrum voldoende voorbereid is, kan hij niet met stelligheid zeggen. 

'Als het om twee of drie mensen gaat, hebben we het één en ander in huis, maar als het om meer mensen gaat, een honderd of duizend, is dat a different ball game.'

Met het oog op een mogelijke uitbraak van het virus in Suriname, participeert het NCCR in diverse commissies en werkgroepen die hierover continu overleg voeren. Slijngard legt uit, dat de eerste verantwoordelijke het ministerie van Volksgezondheid is. Het NCCR komt in beeld wanneer de situatie de capaciteit van de verantwoordelijke diensten overtreft.

Over de controle bij de grenzen zegt Slijngard dat er protocollen zijn waarmee de immigratiediensten werken. Echter, hij erkent dat de mens zelf de belangrijkste factor is om te voorkomen dat het virus zich verspreidt. 'Het klinkt misschien een beetje gek, maar we besmetten vaak genoeg onszelf.' De NCCR-coördinator onderstreept het belang van de tips van gezondheidsautoriteiten over zelfhygiëne. 'Precies dat zal ons helpen.'

Hij zegt dat het centrum alles doet wat in zijn vermogen ligt om te kunnen inspelen op een dergelijke situatie.

Het virus waarvan de uitbraak in december 2019 begon in de Chinese regio Wuhan, grijpt steeds sneller om zich heen. Tot en met maandag waren er wereldwijd ruim negentigduizend bevestigde gevallen en ruim drieduizend doden als gevolg van het virus. Het virus heeft de regio reeds bereikt. Er zijn bevestigde gevallen in Brazilië, Ecuador, Mexico, de Dominicaanse Republiek en mogelijk ook op Barbados en Sint-Maarten.


Tijdens een speciale bijeenkomst op Barbados hebben Caricom-leiders met gezondheidsfunctionarissen besproken welke strategieën de regio zou moeten hanteren in deze situatie. Op de regionale bijeenkomst, waar Suriname werd vertegenwoordigd door minister Antoine Elias van Volksgezondheid, is een protocol opgesteld met preventieve maatregelen. Daarin zijn ook de verantwoordelijkheden van partijen vastgesteld. Tijdens de ontmoeting is naar voren gekomen dat het Caribbean Disaster Emergency Management Agency (CDEMA) in samenspraak met andere regionale organen alert is op een mogelijke verspreiding van het virus.

Man die huis in brand stak en zelfmoord pleegde was bekende 74-jarige wielrenner

Robby Frans D’Arnault zou met jachtgeweer op auto buurvrouw hebben geschoten en haar hond hebben doodgeschoten...De man die gisteren zijn huis in brand stak en daarna een einde aan z’n leven maakte, is een bekende Surinaamse wielrenner van weleer. Volgens Waterkant.Net vandaag, dinsdag 3 maart 2020, gaat het om de 74-jarige Robby Frans D’Arnault, wonende aan de Kampong Ketjilweg in het district Saramacca.

D’Arnault, ook wel bekend als ‘Bouta van Saramacca‘, was de oudste en nog actieve wielrenner van Suriname. Hij won diverse prijzen en kreeg in 2003 nog een speciaal certificaat voor zijn aan de Surinaamse sportgemeenschap bewezen prestaties.

Hij begon in de jaren zestig met de wielrensport op de wielrenbaan bij de Surinaamse Voetbalbond, thans André Kamperveen Stadion.

D’Arnault heeft Suriname verschillende malen vertegenwoordigd in het buitenland waaronder Trinidad, Frans Guyana, Guyana en Barbados.

Waarom hij gisteren doordraaide en overging tot afbranden van zijn woning, is nog niet bekend. De man zou met zijn jachtgeweer op de auto van zijn buurvrouw hebben geschoten. Ook schoot hij haar hond dood. Vermoedelijk was hij op zoek naar de buurvrouw, maar die was niet thuis.

Het politieonderzoek is in volle gang.

Doorgedraaide man vernielt auto, steekt huis in brand en pleegt zelfmoord

Kleine politieke partijen hebben zware dobber aan voldoen waarborgsom van Srd 96.250

DA'91-voorzitster Del Castilho: 'We zullen het bedrag onder protest voldoen'

Curtis Hofwijks, PRO: 'Het lijkt nu op capaciteitskiesrecht'


Politieke partijen die willen meedoen aan de verkiezingen op 25 mei hebben nog ongeveer twee weken de tijd om de waarborgsom van Srd 96.250 te betalen. Het bedrag is één procent van het aantal kiesgerechtigden - 385.000 - vermenigvuldigd met Srd 25. Het bedrag is aan de politieke partijen bekendgemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa). Het betalingsbewijs moet tussen 16 en 22 maart worden overlegd. 

De Ware Tijd laat vandaag, dinsdag 3 maart 2020, kleine en pas opgerichte politieke partijen aan het woord of zij dit bedrag kunnen opbrengen.

'De wet eist dat van ons. Zonder onze aanwezigheid in de politiek is er geen kans van verschoning. We zullen het bedrag onder protest voldoen', zegt DA'91-voorzitster Angelic del Castilho. 'De hoogte zal ons niet ervan weerhouden om mee te doen.' Volgens haar hebben voldoende Surinamers ingespeeld op de oproep om de partij te steunen.

Celsius Waterberg van SDU (Sociaal Democratische Unie) vindt het jammer dat de wet is doorgevoerd. 'Wij gaan het opbrengen, hoe je het draait of keert. We zullen het voldoen, omdat wij willen meedoen.' Waterberg voegt eraan toe, dat de hoogte van dit bedrag de verkiezingscampagnes van zijn partij zal verslappen.

Alice Amafo van de VVD (Volkspartij voor Vernieuwing en Democratie) zegt dat zij bezig is de eindjes aan elkaar te knopen. 'Wij hebben een hele poos eraan gewerkt om het te betalen.' Over de kansen van de partij zegt Amafo: 'We kunnen allemaal inschattingen maken maar 25 mei is bepalend.'

Ook de SPA is bezig het bedrag bij elkaar te brengen, zegt voorzitter Guno Castelen. 'Als de leden het willen, zullen wij het hebben.' De verkiezingen brengen meer kosten met zich mee, zegt Castelen. Maar, 'de toekomst van het land kunnen wij niet in geld uitdrukken. Wij maken ons klaar voor een democratisch regiem. We kunnen niet sollen met de toekomst van onze kinderen.'

John Samuel van de Nieuwe Wind zegt, dat zijn partij bijna zover is, maar betreurt het dat hij van het kastje naar de muur wordt gestuurd door officiële instanties. 'Ik heb geen moeite dit bedrag te betalen. Ik vraag me wel af waar ik het moet betalen. Ik ging naar het Onafhankelijk Kiesbureau, maar werd door hen gestuurd naar het Centraal Hoofdstembureau, die mij op hun beurt weer stuurden naar BiZa.'

Volgens de politiek leider van PRO, Curtis Hofwijks, is zijn partij het niet eens met de wet, maar kan zij het bedrag wel opbrengen. Hij verwijst naar de rechtszaak die aanhangig is gemaakt waarin PRO aangeeft dat het besluit ongrondwettelijk is. Hofwijks vindt dat met de instelling van een waarborgsom wordt bepaald wie aan de verkiezingen kunnen meedoen. 'Het lijkt nu op capaciteitskiesrecht.' 

Na ontvangst van het bericht van BiZa heeft Strei! de burgerij opnieuw via Facebook gevraagd om de partij aan het bedrag te helpen. In 2019 was ook al een dergelijke oproep gedaan.

Den Blauwvinger: Epos uitbaggeren Surinamerivier

Epos uitbaggeren Surinamerivier


Het is zover,
2 maart start uitbaggeren Surinamerivier,
na jaren van
politiek uitstel
uitstel en uitstel.

November 2006: baggeren begint medio 2007,
2007: geen sprake van baggeren,
2008: uiterlijk 7 oktober zou bekend worden welk bedrijf mag baggeren,
februari 2009: beraad op welke wijze de rivier gebaggerd zou kunnen worden,
augustus2010: baggeren rivier moet prioriteit hebben in beleidsdoelstellingen,
2015, 2016, 2017, 2018: stilte, uitstel, uitstel, uitstel en uitstel.

April 2019: derde kwartaal 2019 wordt gestart met het uitbaggeren,
maart 2020: eindelijk, er gaat gebaggerd worden,
Chinezen mogen het werk doen,
ze zijn van alle markten thuis
en mogen ook J.A. Pengelluchthaven uitbreiden.

Maar, zijn deze Chinezen kundige baggeraars?
Goedkoop prijskaartje?
Waarom niet een kundige Hollandse baggeraar?
Ze hadden zich ook gemeld,
te duur?

Baggeren moet een jaar duren,
een jaar?
Wordt het Chinees afraffel werk?
2 maart 2021, vaargeul uitgebaggerd?
Ja? Neen? De Chinezen alleen weten het....


Hoogachtend,
Den Blauwvinger,
3 maart 2020
Paramaribo – Suriname


Na jaren van uitstel, sinds 2006, eindelijk start uitbaggeren Surinamerivier

(Bron foto: Suriname Mirror)
'Een mijlpaal voor het land'


Het uitbaggeren van de Surinamerivier is zoals eerder aangekondigd door president Desi Bouterse maandag officieel van start gegaan. De ceremonie is gehouden bij de Maritieme Autoriteit Suriname. Een van de baggerschepen ligt voor de pier aangemeerd. Er zijn nog twee schepen onderweg vanuit Curaçao. 'Ze kunnen anytime beginnen.', zei minister Vijay Chotkan van Openbare Werken, Transport en Communicatie. 'Het is  een mijlpaal voor het land.' Het project komt na veel uitstel eindelijk van de grond, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, dinsdag 3 maart 2020. 

In de afgelopen jaren hebben meerdere deskundigen gewezen op het belang van een bredere en diepere vaargeul. Dit zal volgens kenners een goede ontwikkeling zijn voor de productiesector en de economie van het land, omdat grotere schepen met meer vracht Suriname zullen kunnen binnenvaren.

'We hebben als regering samen met overige stakeholders met man en macht gewerkt om dit zover te krijgen. Het moest natuurlijk jaren terug zijn gebeurd, maar niets komt voor zijn tijd', zei Chotkan. De bewindsman is daarom superblij dat het project nu wel wordt uitgevoerd.

Het baggerproject is voor ruim 56 miljoen Amerikaanse dollar gegund aan het Chinese China Harbor Engineering en zal in een jaar worden uitgevoerd. De directievoering ligt in handen van ACE Consultancy onder leiding van Stanley Koole.

Bij de monding van de Surinamerivier wordt in het eerste jaar een kanaal gegraven met een breedte van tussen zeventig en negentig meter en een diepte van twee meter. Daarnaast worden enkele plekken in de rivier ook dieper gemaakt en wordt de vaargeul op sommige plaatsen gecorrigeerd. In de overige vijf jaren zal het kanaal op diepte worden gehouden.
  
'We zijn al begonnen en u kunt erop rekenen dat wij het gaan doen', garandeert Koole.

Vicepresident Adhin stelde, dat de regering meer productie wil stimuleren en dat daarom nu de randvoorwaarden worden gecreëerd. 'Wij kijken serieus naar de randvoorwaarden. We hebben de infrastructuur, telecommunicatie en wetgeving verbeterd zodat de spin-off langzamerhand kan komen.' Volgens hem komt de productie moeilijk op gang als deze zaken niet goed geregeld zijn.

Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons ziet dit project als een mogelijkheid om de export van Surinaamse producten te verhogen. Zij hoopt dat er meer grote schepen met Surinaamse goederen naar het buitenland vertrekken. Geerlings-Simons: 'Liever laat dan nooit. Ik denk dat het misschien tien jaar eerder had moeten gebeuren, dan hadden we nu de economische voordelen ervan gehad.'

Ecuador bevestigt eerste geval van COVID-19

Patiënt is Ecuadoraanse vrouw van in de 70 die 14 februari uit Spanje kwam


De Ecuadoraanse minister van Volksgezondheid Catalina Andramuno bevestigde zaterdag 29 februari 20 het eerste geval van COVID-19, terwijl Mexico nog twee gevallen meldde en Brazilië nog één.

De patiënt is een Ecuadoraanse vrouw van in de 70 die op 14 februari uit Spanje is aangekomen, vertelde de minister aan verslaggevers tijdens een persconferentie.(Suriname Mirror/infosurhoy/MetroEcuador/YouTube/El Comercio/Twitter)