zaterdag 27 februari 2016

Den Blauwvinger: Er is iets goed mis met Bouterse

COLUMN: Generaliserende opmerkingen over het geestelijk niveau van de burger

Opmerkingen Bouterse zijn oppositionele te verwachten inkoppers

27-02-2016  Den Blauwvinger/De Surinaamse Krant


'Er is iets goed mis met ons en met dit land.' Opbeurende woorden van president Bouterse woensdagavond 24 februari bij de herdenking van 36 jaar machtsovername op het Revoplein in Paramaribo. Hij zei in een korte toespraak, dat hij zijn hart wilde luchten en eindigde met 'Ik wens u een slapeloze nacht toe'. Niet echt presidentiële woorden. Neen, woorden van iemand waar iets goed mis mee is.

'Er is iets historisch fout met ons. Er gebeurt op het ogenblik iets met ons en wij zouden serieus, heel serieus over moeten nadenken. Wanneer ik vandaag de dag in kranten lees, dat niet alleen minderjarige kinderen, maar kleuters worden misbruikt, dan is er iets serieus mis met ons op geestelijk niveau. Wanneer wij in de kranten lezen dat graven worden opengemaakt en mensen zich vergrijpen aan lijken, dan is er iets serieus met dit land aan de hand. Wanneer meer als voldoende bekend is, dat wetsdienaren bewust uitrukken om mensen te liquideren, dan is er iets serieus aan de hand', sprak Bouterse.
'Wanneer onverlaten vandaag aan de dag niet schromen de een na de ander, de Assembleevoorzitter voorzitter naar de rechter te brengen. De president naar de rechter te brengen, de Assembleeleden naar de rechter te brengen.'

De president luchtte zijn hart. Maar, waarom? Hij ging niet in op de diverse oorzaken. Ook verzuimde hij in te gaan op de vraag of zijn regering wel adequaat beleid uitvoert. Neen, de president besprak gewoon het nieuws van alle dag, zonder enige diepgang. En ging voorbij aan wat er werkelijk mis is met het land en met hem en zijn regering. Overigens was de meest opmerkelijke opmerking de enige die niet echt in zijn rijtje 'er is iets goed mis' paste, namelijk die over wetsdienaren die 'bewust uitrukken om mensen te liquideren'. Een opmerking die verder niet door Bouterse werd toegelicht en die vele vragen oproept.

Natuurlijk, er is iets niet goed met dit land. Er is iets goed mis met dit land, absoluut. Geregeerd door een regering die een financiële puinhoop van het land heeft gemaakt. Geregeerd door een regering die haar bevolking dwingt om te hosselen om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Geregeerd door een regering waar iets goed mis mee is. Geregeerd door een regering die door haar eigen wanbeleid, gebrek aan kennis en deskundigheid aan de basis staat van misstanden en vergrijpen in dit land. Geregeerd door een regering die gezorgd heeft voor een explosieve, ongecontroleerde, prijsstijging van producten in onder andere supermarkten. Maar, geen stijging van de koopkracht onder burgers. Geregeerd door een regering die haar bevolking in misère en stress stort.

Natuurlijk waren de loze opmerkingen van Bouterse inkoppers voor de leiders van oppositionele partijen. VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi reageerde door te zeggen, dat je van een president moet verwachten, dat hij 'het volk in tijd van crisis, in tijd van nood, onzekerheid en angst, moed en hoop moet inspreken. Maar, integendeel heeft hij het volk, dat zoveel offers brengt, meer onzekerheid, angst en wanhoop gegeven. Dat verdient het volk niet. De uitspraak van de president in deze fase levert zeker geen positieve bijdrage aan het imago van het land, en dat betreur ik ten zeerste.'

Paul Somohardjo, voorzitter van de Pertjajah Luhur (PL), zei president Desi Bouterse helemaal niet meer te begrijpen. 'Wij leven in een rechtsstaat. Zolang wij rechtsingang hebben, zullen wij naar de rechter gaan om ons gelijk te zoeken. Bouterse schijnt behoorlijk bang te zijn voor de rechter, anders begrijp ik zijn uitspraak niet.'

Volgens Somohardjo is de president behoorlijk in de war. Tja, de pot wil de ketel nog wel eens verwijten..., immers de PL-leider was de laatste tijd in zijn doordravende persoonlijke strijd tegen partijgenoten Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan niet echt een toonbeeld van 'alles op een rij hebbend'.
De PL-voorzitter begrijpt ook niet wat Bouterse bedoelde met de opmerking, dat 'wetsdienaren bewust uitrukken om mensen te liquideren'. 'Wanneer is dat gebeurd? Liquideren is iets waar Bouterse er alles van weet. Bouterse praat van historische fouten. De grootste historische fout is op 25 februari 1980 begonnen', aldus Somohardjo.

NPS-voorzitter Gregory Rusland onderkent, dat er wel degelijk excessen te merken zijn in de samenleving, waar ook hij zich ernstige zorgen over maakt. Er is volgens hem sprake van verruwing. 'Wij moeten teruggaan naar hoe dit allemaal ontstaan is. Bepaalde ontwikkelingen hebben een bepaalde basis. Waar komt dit ongewenste gedrag vandaan? Wat gebeurt er precies in de samenleving om dan te weten wat je moet doen?'
Rusland slaat als enige oppositionele leider de spijker op z'n kop. Bouterse heeft weer eens wat geroepen, maar 'vergeet' – bewust – in te gaan op de oorzaken. Hij weet dondersgoed, dat die oorzaken in het beleid liggen van de door hem geleide regeringen Bouters-I en Bouterse-II.

Er is iets goed mis met dit land en niet met 'ons'. Neen, er iets goed mis met de regering Bouterse, met het gevoerde regeringsbeleid. Door dat beleid en door de regering kunnen bepaalde mensen door de bomen het bos niet meer zien en dwalen zij af naar ontoelaatbare en verwerpelijke gedragingen. Mensen worden ziek, goed ziek en worden niet opgemerkt, niet gezien, door instanties die zouden kunnen ingrijpen. Daar is iets goed mis. Maar, wat echt mis is met dit land, wordt niet door de president benoemd. Natuurlijk niet, want dat zou goed mis zijn...

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
27 februari 2016
Amsterdam-Paramaribo