zondag 26 januari 2020

In Nederland niet onomstreden evangelist Jan Zijlstra na tien jaar weer in Suriname

(Bron screenshot:YouTube)
Zijlstra houdt zogenaamde 'genezings'- campagne

'Als je goed onderzoek naar geclaimde wonderbaarlijke genezingen zou doen, dan blijft er niets van over’


De Nederlandse evangelist Jan Zijlstra is na tien jaar weer in Suriname voor een genezingscampagne, op uitnodiging van apostel Irma Gimmith-Woerdings van de gemeente Bribi. Dit meldt de Ware Tijd zondag 26 januari 2020. 'Het is fijn om weer in Suriname te zijn en al mijn oude vrienden te ontmoeten, om nieuwe te maken en om de wonder werkende kracht van Jezus Christus te mogen verkondigen', aldus de in eigen land niet onomstreden evangelist. 

Zijlstra heeft vanaf de begin jaren negentig veel gepredikt in Suriname. In die woelige jaren, toen het moeilijk ging in Suriname en veel predikanten juist weggingen, kwam hij hier regelmatig. 'Mensen zeiden we hebben geen geld en ik antwoordde, ik kom niet voor geld, ik kom om het heil van Jezus te prediken, de levende God.'

Zaterdag waren er genezingsdiensten in Bribi en zondagmorgen was er een bijzondere avondmaalsviering. 'In het avondmaal is er goddelijke kracht', beweert teamlid Hans Verschoor, die met Zijlstra is meegereisd als levende getuige. Hij stelt,dat hij na deelname aan het avondmaal is genezen van een ongeneeslijke ziekte.

Maandagavond is er een 'van hart tot hart'-bijeenkomst en dinsdagavond een speciale leiderschapsvergadering.

Zijlstra is zeer bekend geworden door zijn televisieprogramma's en het wijdverspreide maandblad 'Levensstroom', dat door velen wordt gelezen. Het blad heet nu Wings of Healing Magazine en bevat naast predikingen ook vermeende getuigenissen van mensen die zijn genezen.

Zijlstra is blij met de ontwikkelingen in het land. Hij is blij, dat de wegen er nu beter bij liggen. 'Ik verbleef toen aan de Wonglaan en daar was het meer gaten dan wegdek. Ik herinner me nog van een keer dat het had geregend en dan zag je het gat niet en dat een jongeman er met zijn kleine auto bijna helemaal in verdween. Maar, ik breng vooral de boodschap van de levende God die mij heeft geroepen om het evangelie te verkondigen.' 

Hij vertelt dat God de mensheid liefheeft en dat mensen herstel nodig hebben, niet alleen in hun ziel, maar ook in hun lichaam. Maar, ook het land zelf. 'Dat is in de hele wereld zo. De mens heeft God verlaten, maar heeft Hem nodig. En als mensen God accepteren dan is er een nieuwe toekomst.'

Zijlstra is in protestants-christelijke kringen een omstreden evangelist. De wijze waarop hij met zijn gebedsgenezingsdiensten mensen hoop geeft op genezing wordt door zijn critici als pastoraal verwerpelijk beschouwd.

In 2007, 9 mei, schreef de Volkskrant:

'(...) De meest recente ‘wonderbaarlijke genezing’ die hij naar eigen zeggen uitvoerde, is die van Janneke Vlot (44). De vrouw leed bijna 18 jaar aan posttraumatische dystrofie en zat in een rolstoel. ‘Een paar seconden nadat ik haar aanraakte, stond ze op en liep ze rondjes.’‘Ze is inderdaad genezen,’ laat haar arts Frank Huygen, hoofd van het Pijnbehandelcentrum Erasmus Medisch Centrum, via een woordvoerder weten. Maar, van een medisch wonder wil hij niet spreken. ‘Spontane genezingen van patiënten met dystrofie komen regelmatig voor. (...)'

De Nederlandse Vereniging tegen Kwakzalverij heeft geen goed woord over voor Zijlstra’s gebedsgenezingsdiensten. 'Het is meer een vorm van geld uit de zakken kloppen van zijn gelovigen’, zei haar woordvoerder Cees Renckens, gynaecoloog, 30 november 2018 in de regionale krant De Gelderlander. Renckens: 'Als je goed onderzoek naar de geclaimde wonderbaarlijke genezingen zou doen, dan blijft er niets van over.’

Abrahams (NDP): 'Wij gaan op 24 februari tonen dat Suriname paars is' - 'Veertig jaar revolutie wordt groots gevierd'

'Wie in de regering wil komen, zal met de NDP moeten samenwerken'


'Op 24 februari wordt de eerste massameeting van de NDP gehouden. Er wordt landelijk gemobiliseerd, waarbij uit alle tien districten NDP'ers naar Paramaribo zullen komen zonder enige beperking. Dan zullen alle andere partijen zien, dat ze de strijd verloren hebben. Wie in de regering wil komen, zal met de NDP moeten samenwerken', zei Ramon Abrahams gisteravond op een wijkvergadering in Longmay, Nickerie, aldus Starnieuws vandaag, zondag 26 januari 2020. 

'Veertig jaar revolutie wordt groots gevierd', kondigde Abrahams aan. Hij merkte op, dat de NDP ontstaan is uit de 25 Februari en de Stanvaste Beweging. De partij is in juli 1987 opgericht en is volgens de politicus de enige nationale partij in het land. Vanaf 1980 is er gewerkt aan de bromtji dyari. Abrahams gaf aan dat de partij landelijk tot in de dorpen is georganiseerd. 'Door de ontwikkeling die gebracht is tijdens de regeringen-Bouterse kunnen mensen in het hele land worden gebeld. Zij kunnen overal nieuws volgen en deelgenoot zijn van wat er zich in de wereld afspeelt.'

Abrahams voerde aan, dat ontwikkeling is gebracht zonder ontwikkelingshulp. Daarvoor moest er geleend worden. Het land is in staat de leningen terug te betalen, benadrukte Abrahams. Hij zei ook, dat Suriname voldoende natuurlijke hulpbronnen heeft en nu met de grote olievondst verwacht hij dat het land van de 17e plek als rijkste land ter wereld zelfs in de top 10 kan belanden. Na de moeilijke jaren is er een groei van 2% voorspeld.

De NDP'er beweerde, dat Surinamers het land niet hebben verlaten, omdat er hier geen eten is, zoals dat het geval is met zoveel landen uit de regio. Venezolanen, Cubanen, Haïtianen, Guyanezen en Chinezen komen integendeel naar Suriname.

'Wij gaan op 24 februari tonen dat Suriname paars is. Wij gaan bewijzen wat organisatie is en waar het volk achter staat', deelde Abrahams mee. Het zijn volgens hem de NDP-regeringen die ontwikkeling hebben gebracht.

De verworvenheden van de twee regeerperioden worden op papier gezet. Volgens Abrahams zijn er in deze regeerperiode al meer dan 500 verworvenheden. Hij merkte op, dat de filosofie van de partij is dat met iedereen die zetels haalt samengewerkt wordt, omdat Surinamers op hen gestemd hebben. Niemand wordt bij voorbaat uitgesloten.

Hij voorspelt dat de NDP de verkiezingen groots zal winnen en opnieuw de regeermacht verwerft. 'Wie in de regering wil zijn, zal met de NDP moeten samenwerken', stelt Abrahams.

LVV: 'Afzet van witte rijst is tot 2021 gegarandeerd'

(Bron foto's: LVV)
Tweede schip met rijst geladen voor Venezuela

Schip dat de rijst naar Venezuela vervoert, moet terugkeren met kunstmest voor de rijstsector


De afzet van witte rijst is tot 2021 gegarandeerd. Suriname en Venezuela hebben een overeenkomst getekend voor de export van 30 duizend ton witte rijst. Gisteren is begonnen met het beladen van het tweede schip met rijst naar Venezuela. Door deze gegarandeerde afzet kunnen boeren aan het eind van dit seizoen rekenen op een opkoopprijs van natte padie van 79 kilo minimaal Srd 110 per baal ontvangen. Het is de bedoeling dat hetzelfde schip dat de rijst naar Venezuela vervoert, terug zal keren met kunstmest voor de rijstsector. Dit meldt het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) vandaag, zondag 26 januari 2020.

Minister Rabin Parmessar van LVV, zijn staf en de Venezolaanse ambassadeur Ayerin Yesenia Flores Rivas waren gisteren naar Nickerie afgereisd.

Assembleelid en Nickeriaan Rachied Doekhie (NDP) zei dat de gegarandeerde export vooral de boer ten goede moet komen. Hij merkte op dat een betere prijs voor de exportrijst zeker zal doorwerken op de prijs die boeren voor hun product zullen ontvangen.

Met de tweede verscheping is er nu zo'n 5.000 ton rijst naar Venezuela vervoerd.


Regeringsadviseur Ramon Abrahams, die belast is met de export, stelde dat de boeren in Nickerie genoeg zullen moeten produceren om de overige 25.000 ton voor export te kunnen halen. Hiermee is ook de voorziening van deze belangrijke input voor de sector gegarandeerd.


Volgens Parmessar is de export naar Venezuela het bewijs, dat er voor onder andere de rijstsector goed beleid wordt gemaakt, omdat de afzet van het product en de continuïteit van input hiermee voor de komende tijd zijn veilig gesteld. De bewindsman bracht in herinnering, dat een zak kunstmest 6 maanden geleden nog voor Srd 225 werd verkocht, deze is geruime tijd gedaald naar Srd 165.

'Wanneer straks de ureum is aangevoerd zal deze prijs voor het komende inzaai seizoen maximaal Srd 150 bedragen. Zie daar de besparing voor de boeren die ondertussen ook door het ministerie van LVV is uitgerekend.' Parmessar zegt zich er terdege van bewust te zijn dat hiermee nog niet alle problemen in de sector zijn opgelost.

Clifton Limburg doet aangifte bij de politie inzake laster - 'Limbo' vermoedt dat VHP achter laster Adjuma Pepre Nieuws zit - VHP: 'Deze pagina is niet aan VHP gelieerd'

Volgens Facebookpagina Adjuma Pepre Nieuws zou Limburg jongens hebben misbruikt

'Laat men er niet van uitgaan dat men met laster een verkiezing kan winnen'


Clifton 'Limbo' Limburg (directeur Nationaal Informatie Instituut, NII, en presentator van 'Bakana Tori' op staatszender SRS) heeft eaangifte gedaan bij de politie inzake laster. Hij zou volgens Facebookpagina Adjuma Pepre Nieuws jongens hebben misbruikt.

Limburg zegt vandaag, zondag 26 januari 2020, op Starnieuws, dat hij vermoedt dat het om een politieke actie gaat vanuit de VHP. Onlangs zei VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi tijdens de 'opo yari massameeting', dat Faya Pepre Nieuws is verdwenen, omdat Adjuma ertegen is gebruikt. Santokhi om een reactie gevraagd, ontkent tegenover Starnieuws iets met deze site te maken te hebben.

'Ik denk dat Santokhi zich versproken heeft. De VHP heeft er baat bij dat Limburg een kopje kleiner wordt gemaakt en schroomt er dus niet voor om middels laster dat doel te bereiken. Het is hoogst opmerkelijk dat de zogenaamde slachtoffers voor Adjuma Pepre gekozen hebben om hun verhaal te doen en niet Starnieuws of de Ware Tijd of eventueel ook een klacht indienen', zegt Limburg.


Adjuma heeft Limburg niet benaderd voor een weerwoord.

'Ik ben directeur van het NII en ik heb kinderen. Het is lastig dat mijn naam zo door het slijk wordt gehaald. Laat men mij bevechten op basis van mijn politieke uitspraken, maar niet middels leugen en laster afkomstig van slachtoffers die helemaal niet bestaan. Ik ga ongestoord door met Bakana Tori dat ik al 20 jaar presenteer. Ik ben in 1990 begonnen met de omroep en ik ben nimmer in aanraking gekomen met Justitie noch ben ik in verband gebracht met enig strafbaar feit ooit. Laat men dus er niet van uitgaan dat men met laster een verkiezing kan winnen', stelt Limburg.De VHP-voorzitter om een reactie gevraagd, laat het volgende optekenen via de Media Commissie van zijn partij:


'De NDP probeert continu de VHP aan te vallen met fake news. De VHP wil graag een inhoudelijk debat met de regering in De Nationale Assemblee over vele zaken die het dagelijkse leven van elke Surinamer raakt. De voorzitter van de NDP, die tevens president is, ontwijkt elk debat. Men leidt continu de aandacht af van de echte issues zoals de problemen bij de Centrale Bank.

Nu wordt de VHP plotseling beschuldigd van zaken die op een Facebookpagina Adjuma geplaatst zijn. Deze pagina is niet aan de VHP gelieerd en klachten daarover moet men niet bij de VHP deponeren maar bij de geëigende instanties. Dat voorzitter Santokhi de term Adjuma gebruikt heeft tijdens de grootse massameeting van de VHP had betrekking op het uit de lucht halen door Facebook van de aan de NDP gelieerde site Faya Pepre Nieuws vanwege de haat zaaiende content. Meneer Limburg moet beter leren luisteren en niet zomaar conclusies trekken, maar dat is helaas niet zijn sterke kant.'

Met veel bombarie door HI&T aangekondigde vuurwerkshow Wijdenboschbrug een deceptie

Vuurwerkshow voldoet niet aan hooggespannen verwachtingen

Geen spectaculair siervuurwerk, veel kabaal, geen show


'Het Chinees Nieuwjaar wordt groots gevierd met een vuurwerkshow. Suriname is het enige land op het westelijk halfrond waar het Chinees Nieuwjaar als een nationale feestdag wordt gevierd. Het zal op 25 januari 2020 in ons land groots worden gevierd met een vuurwerkshow op de Wijdenboschbrug. De bedoeling van dit evenement is om toeristen aan te trekken.' Dat zei minister Stephen Tsang van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) op 15 januari tijdens een persconferentie. 

Het zou gaan om kunstvuurwerk, dat door een professionele organisatie zou worden afgeschoten. De vuurwerk show zou om negen uur 's avonds beginnen.  Minister Tsang wees erop, dat hij de vuurwerkshow rond Chinees Nieuwjaar tot een jaarlijks terugkerend evenement wil maken  om toeristen aan te trekken.

Maar, waar vele toeschouwers zaterdagavond getuige van waren, waaronder ook Suriname Mirror, was niet de met veel bombarie aangekondigde vuurwerkshow. Daarenboven werd het geduld op de proef gesteld. De show zou stipt om negen uur beginnen, maar dat werd half tien.

Vanaf diverse locaties keken mensen naar wat een vuurwerkshow moest voorstellen, ook op de Van 't Hogerhuysstraat, bij de rotonde. Er was veel gemor te horen. 'Is dit nu het vuurwerkspektakel?' 'Het is het gewone siervuurwerk zoals dat bij iedere jaarwisseling wordt afgeschoten, niets bijzonders.' De mopperaars hadden gelijk. Het is onbegrijpelijk, dat de zogenoemde vuurwerkshow zou zijn samengesteld en uitgevoerd door 'een professionele organisatie'. Dat professionalisme leek finaal te ontbreken. Van een show was geen sprake.

Nee, minister Tsang heeft wat uit te leggen. Toeristen aantrekken met een vuurwerkshow tijdens Chinees Nieuwjaar? Niet met een mislukt spektakel als dat van zaterdagavond, daarmee trek je als land geen toeristen. Het was een blamage, een deceptie!


(© Suriname Mirror, zondag 26 januari 2020)