donderdag 30 juli 2020

Britse Tullow Oil gaat begin 2021 boren in de Goliathberg-Voltzberg Noord-prospectie in blok 47

'Binnenkort wordt naar verwachting een booreiland gecontracteerd'Het Britse Tullow Oil gaat begin volgend jaar boringen verrichten in de Goliathberg-Voltzberg Noord-prospectie in blok 47 van het diepzeegebied van Suriname. Aanvankelijk had het bedrijf aangekondigd in het vierde kwartaal van dit jaar te beginnen met boringen. 

'In Suriname is het boren van de Goliathberg-Voltzberg Noord-prospectie in blok 47 gepland voor het eerste kwartaal van 2021', aldus het bedrijf gisteren in zijn financiële halfjaarlijkse verslag over handels- en operationele ontwikkelingen, zo meldt Starnieuws vandaag, donderdag 30 juli 2020. 'Er wordt verwacht dat binnenkort een booreiland wordt gecontracteerd voor dit doel.'

Blok 47 ligt ongeveer 260 kilometer uit de kust van Suriname. De prospectie ligt in 1.900 meter diep water. Tullow Oil zei, dat de impact van Covid-19 veilig is beheerd in het hele bedrijf 'zonder impact op onze geëxploiteerde productie'.

Tullow gaat door met het onderzoeken van opties in het naburige Guyana waar het in 2019 een exploratiecampagne met drie boorputten voltooide. Het bedrijf boorde de Jethro-1- en Joe-1-putten in de Orinduik-concessie en de Carapa-1-put in de Repsol Kanuku-concessie.

Jogi (VHP) hekelt dat moslims met Ied Ul Adha niet in moskeeën mogen slachten

'Decentraliseer, laat de dc vergunning uitgeven en controle uitvoeren'

'LVV heeft nu slechts drie slachthuizen aangewezen'


VHP-parlementariër Mahinder Jogi keurt het besluit van het ministerie van Landbouw, Visserij en Veeteelt (LVV) af om geen toestemming aan moslims te verlenen om runderen en kleine herkauwers tijdens Ied Ul Adha ook in moskeeën te slachten. 

Het slachten van runderen en kleine herkauwers is dit jaar vanwege de Covid-19 crisis uitsluitend toegestaan in slachthuizen die daartoe een vergunning van de Veterinaire Diensten van LVV hebben. Het gaat om Surebeef N.V., het Openbare Slachthuis Nickerie en het slachthuis van Jahangier en Zonen te Lelydorp. Volgens Jogi is er enorme ontevredenheid en teleurstelling over dit besluit.

'Hiermee worden mensen gedupeerd. De mogelijkheid wordt de moslims ontnomen om een stukje geloofsovertuiging uit te oefenen. Elk jaar krijgen de mensen een vergunning en kunnen zij hiermee de dieren slachten, waarna de keurmeester de zaak checkt. LVV heeft nu slechts drie slachthuizen aangewezen en de hele week wordt ik platgebeld door mensen. De oplossing is simpel: Zet een bekendmaking. Geef de districtscommissaris de toestemming om de vergunning te verlenen. Laat de dc de controle uitoefenen op de naleving van de vergunningsen covid-voorwaarden', aldus de VHP’er uit Saramacca vandaag, donderdag 30 juli 2020, in het Dagblad Suriname.

Het is volgens hem nu tijd om de decentralisatiegedachte werkelijk tot uiting te brengen. Jogi benadrukt dat hij ondertussen hierover ook gesproken heeft met zijn fractie en Assembleevoorzitter Marinus Bee om een oplossing te brengen, maar tot nu toe geen oplossingsmodel heeft vernomen.

Het argument, dat het aandoen van verschillende moskeeën een gevaar is voor de keurmeesters en de moskeegangers, vindt Jogi te zwak wanneer hij kijkt naar de overvolle overheidskantoren waar nauwelijks het samenscholingsverbod van maximaal aangewezen persoon van de Veterinaire Dienst van LVV nauwelijks de telefoon opneemt en helemaal niet te bereiken is.

'We leven in een moeilijke tijd en nu zitten de kleine moskeeën die 2 tot 3 stieren slachten. Ga je een koe in Saramacca laden en naar het abattoir brengen en dan weer terugbrengen? Moeten de mensen op Ied Ul Adha dan terugkeren met hun dieren als er geen ruimte is bij de slachthuizen? Alles is al zo duur. Met zoveel moeite is het geld verzameld', aldus Jogi.

Nieuwe personeelsleden Huize Ashiana moeten thuis blijven - Bond eist terugdraaien maatregel

'Maatregel trekt een enorme wissel op de rest van het personeel'


De bond bij Huize Ashiana is er niet over te spreken dat nieuwe personeelsleden die niet zo lang geleden hun benoemingsbeschikking hebben ontvangen, niet op het werk mogen verschijnen. Ondervoorzitter Rudolgo Palmtak en secretaris Jan Aviankoi spreken hun ongenoegen uit over de maatregelen die getroffen worden door de leiding in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken & Volkshuisvesting. Dit meldt Starnieuws donderdag 30 juli 2020.

De personeelsleden die pas hun beschikking hebben ontvangen is meegedeeld dat ze voorlopig niet op het werk mogen verschijnen. Hun beschikking moeten ze retourneren. De mensen zullen ook geen salaris ontvangen, is hen meegedeeld. De bond vindt dat deze houding in strijd is met wat door de nieuwe regering is beloofd. Eenieder zou worden ingezet om het werk te doen.

Het bestuur vindt dat het hier niet gaat om mensen die overbodig zijn. Het tehuis kampt al jaren met tekort aan personeel. Wanneer personeel nu wordt aangezegd om thuis te blijven, zal dat een enorme wissel trekken op de rest van het personeel.

De bond wil dat deze maatregel teruggedraaid wordt. Indien dat niet gebeurt, zal de rust op de werkplek niet gegarandeerd kunnen worden. De mensen hebben het geld nodig om hun gezin te kunnen verzorgen.

In ruim week tijd arresteert politie vijf cocaïne postverzenders

Hoeveelheid cocaïne in postpakketten varieert tussen 59 en 150 gram


De afdeling Narcotica Brigade van het Korps Politie Suriname heeft in de periode van 16 tot en met 24 juli vijf postzenders opgespoord en aangehouden, die pakketten postten waarin cocaïne verstopt was. Het gaat om de 39-jarige W.S., U.S. (36), H.A. (24), L.M. (20) en de 22-jarige R.E., zo meldt het korps vandaag, donderdag 30 juli 2020.

De verdachten hebben het afgelopen jaar en dit jaar postpakketten voor verzending aangeboden bij postbedrijven. Het heeft de Narcotica Brigade in sommige gevallen wat tijd gekost om de verzenders op te sporen en aan te houden, omdat zij valse woonadressen opschrijven op de postpakketten en verzendformulieren.

De hoeveelheden cocaïne die in de postpakketten aangetroffen en in beslag genomen zijn variëren tussen de 59 en 150 gram. De coke wordt veelal in voedingsmiddelen verstopt.

'Ga geen postpakketten voor anderen posten of het nauw is tegen betaling of niet. Het kan u uw vrijheid kosten. U bent gewaarschuwd!', aldus het korps.

Sham Binda (VHP): 'Het schijnt dat Ameerali zich nog steeds voorzitter waant van KKF'

'KKF heeft schoonmaakbeurt nodig en dient heldere financiële verslagen te presenteren'


Onlangs heeft Saskia Walden, minister van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EO&TI), een kennismakingsbijeenkomst gehouden met het KKF-bestuur (Kamer van Koophandel en Fabrieken). Zoals bij alle activiteiten van KKF was de adviseur van de KKF, Robert Ameerali, ook aanwezig bij dit onderhoud. VHP- parlementariër Sham Binda plaatst hier zijn vraagtekens bij.

In het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 30 juli 2020, accentueert hij dat de positie van Ameerali één is wat een storm van kritiek heeft opgeleverd. 'Het schijnt dat Ameerali zich nog steeds de voorzitter waant van KKF.'

Binda wijst erop, dat zich binnen de KKF zaken hebben voorgedaan die niet conform de wet zijn, zoals het toelaten van Ameerali op de geheime bestuursvergaderingen, en het oprichten van allerlei stichtingen zonder duidelijkheid te verschaffen. 'KKF heeft een schoonmaakbeurt nodig en dient heldere financiële verslagen te presenteren. Wat is overigens de plaats van KKF in al die stichtingen?'

Binda heeft eerder gesteld, dat de KKF verworden is tot een vriendenclub, en zich bezighoudt met een politiek steekspel terwijl het op neutrale basis zou moeten opereren.

Anil Padarath, voorzitter van ee KKF, zegt dat het geen afwijking is om een adviseur mee te nemen naar belangrijke gesprekken. 'In alle organisaties gebeurt dit, niet alleen bij KKF. Wettelijk is er een bepaling dat KKF een adviseur mag hebben. En overal mag de adviseur mee.' Padarath is van mening, dat het voor nu belangrijker is om na te gaan hoe de wisselkoersen te droppen en de economie te herstellen.

Hij is tevreden met de opstelling van minister Walden om alle stakeholders aan te horen om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. 'En dat is wat we nodig hebben om vooruit te kunnen gaan, in plaats van ons bezig te houden met djoegoe djoegoe over waar Ameerali wel of niet aanwezig is', aldus Padarath.

André Misiekaba bevestigt vertrek uit de NDP... - 'Ik ga op een ander moment dieper op zaken in'

'Maar ja, dingen gaan zoals ze moeten gaan'


André Misiekaba bevestigt vandaag, donderdag 30 juli 2020, op zijn Facebook-pagina dat hij uit de NDP is gestapt. Suriname Herald maakte het nieuws wereldkundig, aldus Starnieuws. 

Nadat Misiekaba zijn bedankbrief had geschreven, is er een gesprek over geweest met partijvoorzitter Desi Bouterse. Het is nog niet duidelijk wat Misiekaba zal doen met zijn Assembleezetel. Hij is benoemd tot fractieleider van de NDP.

Misiekaba schrijft op zijn Facebook-pagina:

'Familie, vrienden, kennissen, NDPers..., pers... Suriname, u heeft recht op informatie van mij. U begrijpt dat ik niet kan reageren op alle honderden apps, smsjes en telefoonoproepen.

Jammer dat het één en ander zo is gegaan. Ik heb een goed gesprek gehad met partijvoorzitter Bouterse, waarbij er een traject werd uitgezet richting het weekend. Hij zou namelijk het hoofdbestuur van de partij eerst spreken.

Nu lees ik dat een NDP-topper de zaak naar buiten heeft gebracht. Maar ja dingen gaan zoals ze moeten gaan. HET IS WAAR DAT IK UIT DE NDP BEN GESTAPT. Ik ga op een ander moment dieper op zaken in. Ik vraag u om de rust te bewaren.

GaduAFesi'

Directeur St. Vincentius Ziekenhuis slaat weer alarm

(Bron foto: Jason Leysner/de Ware Tijd)
'SZF heeft nog steeds geen betalingen gedaan aan de ziekenhuizen'

'Ik vind het een holle frase om zorgpersoneel helden te noemen, maar ze eind van de maand zonder loon naar huis te sturen'


'Er hangen donkere wolken boven de ziekenhuizen', aldus algemeen directeur van het St. Vincentius Ziekenhuis Manodj Hindori. Hij zegt dat om onduidelijke redenen het Staatsziekenfonds (SZF) tot gisteren, nog steeds geen betalingen had gedaan aan de ziekenhuizen. Deze maand moeten de ziekenhuizen naast de salarissen ook nog vakantiegeld uitbetalen aan het personeel. Zonder de storting vanuit het SZF gaat dit beslist niet lukken, zegt Hindorie vandaag, donderdag 30 juli 2020, op Starnieuws. 

De ziekenhuisdirecties hebben reeds aan de bel getrokken bij minister Amar Ramadin van Volksgezondheid, maar er is tot nog toe geen duidelijkheid verkregen of de ziekenhuizen deze maand nog uitbetaald zullen worden. Door deze onzekere situatie komen de lonen en vakantiegelden van meer dan 5.000 personeelsleden van alle ziekenhuizen deze maand op de helling te staan, zegt Hindori.

De ziekenhuisdirecties zitten met de handen in het haar. De ziekenhuisbonden zijn zich aan het roeren. In het St. Vincentius Ziekenhuis en het Diakonessenhuis zijn vanmorgen prikacties gevoerd. 'Ik betreur deze ontstane situatie ten zeerste. Ik begrijp heel goed dat de nieuwe regering een lege schatkist heeft aangetroffen en dat er vele betaalverplichtingen open staan die allemaal prioriteit hebben. We gunnen het de regering daarom ook om zich te oriënteren op al haar verplichtingen. Maar, juist in deze tijd van de Covid-epidemie die ons land teistert, had ik verwacht dat er toch wel prioriteit zou worden gegeven aan de zorg.'

Aan de ene kant wordt dringend gevraagd aan de ziekenhuizen om de Covid-zorg op te schalen. Er zijn nu al 200 extra ziekenhuisbedden nodig om het snel groeiend aantal positieve Covid-patiënten op te kunnen vangen. Dit gaat gepaard met grote investeringen voor de ziekenhuizen, beschrijft Hindori de situatie.

'Maar, aan de andere kant krijgen we niet eens het geld om zelfs maar de salarissen van ons hardwerkend ziekenhuispersoneel te betalen. Ik vind het dan een holle frase om het zorgpersoneel helden te noemen, maar ze eind van de maand zonder loon naar huis te sturen.'

Hij hoopt dat er heel snel duidelijkheid wordt verschaft hoe het zit met de overmakingen van salarissen en vakantiegelden van het personeel en welke steun de ziekenhuizen zullen krijgen om de Covid-zorg aan de gemeenschap te kunnen garanderen. 'We willen allemaal koste wat het kost vermijden dat de ziekenhuiszorg juist in deze Covid- crisistijd in elkaar klapt.'

Weg afslag Matta tot afslag Bigi Poika afgesloten voor vrachtvervoer boven 4-ton

Matta, Pikin Saron, Bigi Poika, Tibiti, Kwakoegron en Witagron kunnen geïsoleerd raken


Vanwege herstelwerkzaamheden van de weg afslag Matta tot afslag Bigi Poika, kan voorlopig geen vrachtverkeer worden toegelaten van en naar West-Suriname. Districtscommissaris Armand Jurel heeft besloten dit weggedeelte voorlopig af te sluiten voor alle vrachtvervoer boven 4-ton. Het ministerie van Openbare Werken is woensdag 29 juli 2020 gestart met herstelwerkzaamheden, aldus het Commissariaat Para. 

De dorpen Matta, Pikin Saron, Bigi Poika, Tibiti, Kwakoegron en Witagron kunnen geïsoleerd raken als de conditie van de weg verslechterd en de weg onbegaanbaar wordt.

Ondernemers in de hout-, goud- en grindsector maken dagelijks gebruik van deze belangrijke weg, maar het belang van de dorpsgemeenschappen telt even zwaar.

Het gedeelte van de wegstrekking afslag Matta tot Kwakoegron wordt ter stabilisering geëgaliseerd en geprofileerd met een roadgrader. Op diverse locaties worden watersleuven gegraven door een minigraver. Van Pikin Saron tot afslag Bigi Poika worden alle kuilen verdicht met basecourse en vervolgens geëgaliseerd en geprofileerd.

Vroege prikacties personeel Diakonessenhuis en St. Vincentius Ziekenhuis

Personeel heeft salaris over de maand juli nog niet ontvangen


Het personeel van het Diakonessenhuis en het St. Vincentius Ziekenhuis (SVZ) voeren vanochtend, donderdag 30 juli 2020, prikacties van zeven tot negen uur, omdat zij het salaris over de maand juli nog niet heeft ontvangen. Ook het vakantiegeld en de koopkrachtversterking van Srd 1.000 moet deze maand worden uitbetaald. 

Robby Naarendorp, die de bonden bij beide ziekenhuizen leidt, is niet te spreken over de situatie. Het bondsbestuur wil geen escalatie van de situatie, zegt hij op Starnieuws. 'Vooral nu niet in deze Covid-situatie waar er al een zware wissel wordt getrokken op de zorginstellingen.'

Hij stelt dat de prikactie vandaag een signaal is. 'Als de situatie in het weekend zo blijft, dan weten we niet wat het volgende week wordt.'

De reguliere kosten van de ziekenhuizen kunnen niet worden gedekt, omdat het Staatsziekenfonds de betalingen aan de instellingen nog niet heeft gedaan. Aan de andere kant is de overheid ook niet over de brug gekomen met de Covid-compensatie, maar blijft ze vragen om meer ruimte klaar te maken voor opvang van Covid-19-patienten. Meer ruimte vrijmaken voor Covid-19-patienten betekent, dat het ten koste gaat van de reguliere zorgverlening, zegt Naarendorp. 'Minder kamers voor de reguliere zorg, betekent immers inkomstenderving.'

Hij zegt dat de afgelopen jaren er een regeling tussen de ministers van Volksgezondheid en Financiën was getroffen dat zij over de brug kwamen met bepaalde gelden voor de ziekeninstellingen. Zo was er een compensatie voor de particuliere ziekenhuizen, omdat de ligdagtarieven vanaf 2014 niet meer voldeden. En omdat het personeel van deze twee ziekenhuizen geen ambtenaren zijn werd de koopkrachtversterking bij hen niet geïncorporeerd in het salaris, nadat dit wel bij de ambtenaren was gebeurd. De bond bewerkstelligde dat het zorgpersoneel van deze ziekenhuizen een verhoging van 100% kreeg van de koopkrachtversterking.

Naarendorp zegt dat de spanning onder het personeel heel groot is. Hij begrijpt echter ook de situatie van de nieuwe regering die met veel financiële problemen zit. 'Nu zijn de landsdienaren betaald en de particuliere zorginstellingen niet, dat komt heel lastig over.' De bondsvoorzitter zegt dat hij heeft begrepen dat de minister van Financiën zich op dit moment alleen concentreert op de landsdienaren. Hij vindt het als bond niet eenvoudig om hiermee te worden geconfronteerd. 'Maar, er zijn grenzen om de zorg door te laten gaan. We hebben tot het laatste moment gewacht en er is geen dialoog op gang gekomen.'

De bondsvoorzitter zegt dat het mes aan beide kanten snijdt: het is niet verantwoord om actie te voeren, maar het is ook onverantwoord om de zorgsector, waar een enorme druk op wordt uitgeoefend, niet uit te betalen.

Bonaire laat vliegtuigen toe uit landen buiten ‘air-bubble’

Alleen de bemanning is aan boord van de vliegtuigen

Uitzondering voor deze vliegtuigen om te voorkomen dat ze beschadigd raken door noodweer dat bovenwinden nadert


Het Openbaar Lichaam Bonaire bericht woensdagavond 29 juli 2020, dat de luchthaven van Bonaire, BIA (Bonaire International Airport), deze dagen vliegtuigen toelaat die afkomstig zijn uit Bovenwindse eilanden van de Antillen. Het gaat om vliegtuigen afkomstig uit eilanden die niet in de ‘air-bubble’ zitten, dus landen met veel risico voor besmetting met het coronavirus. Alleen de bemanning is aan boord van de vliegtuigen.

Er wordt een uitzondering gemaakt voor deze vliegtuigen om te voorkomen dat ze beschadigd raken door het noodweer dat nu de bovenwinden nadert.

Zoals in de noodverordening staat die vanaf deze maand geldig is, worden er geen passagiers toegelaten uit hoog-risico landen. Dit om besmetting met het coronavirus te voorkomen.

Op de luchthaven BIA worden de komende dagen vijf vliegtuigen uit Puerto Rico verwacht. Puerto Rico wordt als een hoog-risico land gezien en daarom gaan alle bemanningsleden op eigen kosten in verplichte quarantaine op een centrale locatie. Zo wordt voldaan aan de eisen van de noodverordening.

De zeehaven van Bonaire biedt dezelfde mogelijkheid aan eigenaren van boten die voor het noodweer willen vluchten. Voor hen geldt dezelfde regels als de bemanning van vliegtuigen. Ze moeten ook 14 dagen in quarantaine. Zodra het noodweer voorbij is gaan de vliegtuigen en de boten terug naar het land van herkomst.

Het blijft belangrijk voor een ieder om zich aan de gedrag en hygiëneregels te houden om besmetting met het coronavirus te voorkomen. Blijf 1.5 meter afstand houden, was de handen regelmatig en vermijd drukte.

Minister-president Wever-Croes, Aruba, presenteert lijvig document Reposicionando e Rumbo di Nos Pais

'Een plan dat erop gericht is ons land stap voor stap uit de crisis te trekken''Ik ben erg trots op het werk van de meer dan 125 mensen die zich hebben ingezet om dit plan voor de toekomst van ons land samen te stellen. Een plan dat erop gericht is ons land stap voor stap uit de crisis te trekken, de weg naar een nieuwe toekomst, waarin Aruba, onze economie en onze autonomie sterker zullen zijn.'

Met volgens het Antilliaans Dagblad van vandaag, donderdag 30 juli 2020, 'overduidelijke trots' presenteerde minister-president Evelyn Wever-Croes het lijvige document Reposicionando e Rumbo di Nos Pais. Het masterplan draagt als ondertitel: Een succesvolle overgang naar een nieuw economisch model dat duurzaam, inclusief en veerkrachtig is.


Het stuk is opgesteld door de commissie voor economisch herstel en innovatie, bestaande uit mensen die zich geheel belangeloos hebben ingezet voor de toekomst van Aruba. Hun taak was een masterplan te ontwikkelen waarin voorstellen staan voor structurele hervormingen en concrete acties. Daarvoor hebben ze gebruikgemaakt van de kennis van lokale experts en de plannen die de afgelopen jaren al ontwikkeld waren.

De komende twee weken krijgen alle belanghebbenden de kans hun commentaar op het plan met de regering te delen, waarna een definitief plan wordt gemaakt. De commissie heeft vijf hoofdthema’s geïdentificeerd, die zo snel mogelijk aangepakt moeten worden. De hervorming van de arbeidsmarkt en de modernisering van de arbeidswetgeving staat bovenaan. Het wegwerken van de huidige beperkingen in de arbeidswetten zal werkgevers aanmoedigen om werkzoekenden een kans te geven op een baan, zelfs indien er onzekerheid is of die persoon voldoet aan de functie-eisen. Dit schept werkgelegenheid en vergroot de werkzekerheid, vooral voor jongeren.

Flexibilisering van arbeidswetten moet worden bekeken, parallel met de uitlijning van de juridische positie van de werknemers in de publieke sector en de private sector. Het streven moet zijn om een kleinere, efficiënte overheid te creëren. Aanzienlijke investeringen zijn nodig in opleiding en (her) bijscholing programma’s voor de jeugd om hun inzetbaarheid te vergroten.

Aruba's economisch herstel vereist een volledige herziening van het belastingstelsel in een vereenvoudigd en eerlijk systeem dat compliance vergroot, de economische lekkage vermindert en het nieuwe economische model ondersteunt. De beoogde overgang van directe belastingen naar indirecte belastingen, indien correct toegepast, zou ook ondersteuning bieden aan een duurzamer model van openbare financiën.

Kas di Kultura, Curaçao, blijft bestaan, maar wordt gereorganiseerd tot organisatie met code corporate governance

Reorganisatie van 31 naar 13 man personeel 

'Het is niet eerlijk en niet acceptabel om slecht beleid van directeuren en commissarissen, af te wenden op de medewerkers en hen naar huis te sturen'


Volgens Lizette Sambo-Velder, sectordirectrice Cultuur en Sport, gaat Stichting Kas di Kultura (KdK) niet dicht. Dit schrijft vandaag, donderdag 30 juli 2020, het Antilliaans Dagblad.

'De organisatie blijft bestaan, maar wordt wel gereorganiseerd tot een organisatie die voldoet aan de code corporate governance. Het‘Nationale Instituut voor Cultuur’ (Instituto Nashonal di Kultura) zal met dertien functies gaan werken en we zullen, op voorstel van de medewerkers zelf, het overschot aan medewerkers laten afvloeien. In totaal werken er nu 31 mensen en alle subsidiegelden gaan op aan salarissen zonder dat er nog iets gedaan wordt aan alle projecten die wij volgens de culturele agenda willen uitvoeren', aldus de sectordirectrice in het programma dat deze week door de overheid is uitgezonden en specifiek ging over het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS).

In een door de medewerkers zelf opgesteld rapport, waarin inzichtelijk wordt gemaakt hoe het zo ver heeft kunnen komen dat KdK verlies draait, wordt uiteindelijk geconcludeerd:

'Het is niet verantwoordelijk, noch eerlijk en acceptabel om slecht beleid uitgevoerd door de directeuren en commissarissen, zonder dat er corrigerend is opgetreden door het ministerie, af te wenden op de medewerkers en hen naar huis te sturen. Het is onvoorstelbaar dat er een nieuw instituut wordt opgericht om zo het slechte beleid met publieke fondsen en grove nalatigheid voor wat betreft ‘good corporate governance’ te bedekken', aldus de medewerkers.

Eerste fase renovatie bij Bullenbaai op Curaçao is afgerond - Opslagcapaciteit voor 5,8 miljoen olievaten gereed voor gebruik

Volgende week meert waarschijnlijk eerste olietanker aan


De eerste fase van de renovatie bij Bullenbaai is afgerond. De opslagcapaciteit voor 5,8 miljoen olievaten is klaar voor gebruik. Naar verwachting meert volgende week de eerste olietanker aan. Dat werd gisteravond duidelijk tijdens een informatiesessie van de overheid in de reeks Fòrti Habrí, zo meldt het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 30 juli 2020. 

Gisteren gaven premier Eugene Rhuggenaath (PAR), directeur Refineria di Kòrsou (RdK) Marcelino de Lannoy en manager human resources en communicatie van Curaçao Refinery Utilities (CRU) Earl Balborda antwoord op vragen over de raffinaderij.


Rode lijn is de nieuwe weg die de regering heeft ingeslagen voor de toekomst van de raffinaderij die is gericht op duurzaamheid met gebruikmaking van moderne technologieën. Maar, op korte termijn zorgt de opslagcapaciteit bij Bullenbaai voor de broodnodige inkomsten.

Bij CRU zijn nog 535 mensen in dienst. Die werken aan het onderhoud van de installaties, maar ook aan het verbeteren van de organisatie en interne processen.

In een korte video zegt CRU-manager David de Haseth, dat vijf miljoen gulden is geïnvesteerd om de capaciteit van 5,8 vaten in gebruik te kunnen nemen. Die investering moet zich snel terugverdienen. CRU werkt met 12 lokale aannemers.

In de tweede fase wordt de opslagcapaciteit uitgebreid met vier tanks. Voor de derde fase is een investering van 100 miljoen gulden nodig. Het gaat om het groot onderhoud van tien tanks dat drie jaar in beslag zal nemen en werk zal bieden aan 300 tot 400 contractarbeiders. ,

'Wij voeren de exploitatie van Bullenbaai zelf uit, met onze eigen mensen', benadrukt RdK-directeur De Lannoy. Anders dan de raffinaderij kan Curaçao de operatie bij Bullenbaai wel zelf aan. 'Daarvoor is minder kapitaal nodig. Het risico is minder groot. We produceren niet zelf, maar bieden onze capaciteit te huur aan, we verlenen een dienst. Daarvoor versturen we elke maand een factuur. Daarvoor moeten wel iets terug doen, zoals goed onderhoud en geen fouten maken met de blending van de producten.'

Beoogd Statenlid Curaçao Shaheen Elhage eist via Kort Geding medewerking Statenleden aan zijn toetreden tot Staten

'Elhage niet toelaten is inbreuk op kiesrecht'


Beoogd Statenlid Shaheen Elhage (PAR) heeft een Kort Geding aangespannen waarin hij eist dat alle twintig zittende Statenleden wordt bevolen om hun medewerking te verlenen aan zijn toetreden tot de Staten. Ook zijn het Land, de Staten als geheel en de Statenvoorzitter gedaagd. Dat staat in het verzoekschrift dat gisterenmiddag is ingediend, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 30 juli 2020. Dit moet op zo kort mogelijke termijn gebeuren, binnen 24 uur na het vonnis. 

Elhage, bijgestaan door de advocaten Michael Bonapart en Shalten Hato, wenst per deurwaardersexploot te worden opgeroepen voor de behandeling en stelt dat de rechter indien gewenst ook alle gedaagden, de twintig Statenleden, kan oproepen. In elk geval moet de rechter alle Statenleden individueel bevelen om gevolg te geven aan de oproep een Statenvergadering bij te wonen waarin de geloofsbrieven behandeld worden, zo wordt geëist.

Volgens het verzoekschrift moet de Staten worden bevolen medewerking te verlenen aan de behandeling van de geloofsbrieven van Shaheen Elhage en meewerken met de voorzitter die uit haar midden een commissie instelt die de geloofsbrieven behandelt.

Verder wordt het aan de rechter overgelaten maatregelen te treffen die moeten leiden tot toelating van Elhage tot de Staten. Want, zo staat ook in het verzoekschrift, daar heeft Elhage belang bij. Hem niet toelaten is namelijk een ‘onrechtmatige inbreuk op zijn passief kiesrecht en het actief kiesrecht van de kiesgerechtigden en met name van de kiezers die hun stemmen op hem uitbrachten’.

Vanuit het internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (Bupo) is het een grondrecht van Elhage dat hij verkozen wordt als parlementariër en dat hij ook daadwerkelijk tot de Staten wordt toegelaten en aan de beraadslagingen en besluitvorming van de Staten deelneemt, zo wordt nog aangevoerd.

Minister Ramdin ontvangt van professor Menke stukken project Duurzaamheid van het Guyanaschild

Ontwikkelings- mogelijkheden langs Marowijnerivier van de Lawa tot Albina worden nog in plan verwerkt


Professor Jack Menke heeft dinsdag het slotdocument en vier beleidsrapporten over het project ‘Open Campus lecture series Duurzaamheid van het Guyanaschild’ overhandigd aan minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. Dit is een uitgebreid programma dat de Anton de Kom Universiteit van  Suriname voor iets langer dan twaalf maanden samen met andere universiteiten in de regio heeft uitgevoerd, zo schrijft de Ware Tijd woensdag 29 juli 2020. 

De focus lag daarbij op verschillende onderwerpen zoals biodiversiteit, productie, cultuur en technologie. De verschillende ontwikkelingsmogelijkheden die deel uitmaken van het Guyanaschild zijn opgenomen in de rapporten die zijn gegeven aan de minister.

In de conferentiezaal van het departement hebben naast de professor ook andere leden van de werkgroep die hebben meegewerkt aan dit project een presentatie verzorgd voor de bewindsman. Daarna was er een discussie met Ramdin over hoe de zaken die zijn opgenomen in het beleidsrapport tot uitvoering gebracht kunnen worden.

In de stukken zijn onder meer regionale samenwerkingsmogelijkheden tussen Suriname en de omliggende landen van het Guyanaschild besproken. Volgens Menke is er tot op dit moment voor wat betreft buitenlandse politiek en business vanuit Suriname niet veel van de grond gekomen. Omdat het project Duurzaamheid van het Guyanaschild binnen de Anton de Kom Universiteit met alle netwerken in Frans-Guyana, Brazilië en andere omliggende landen een groot succes was, heeft de werkgroep gemeend om de resultaten op beleidsniveau te overhandigen aan de minister.

'Het mooie ervan is dat de discussie die we hadden, heeft geleid tot een aantal hele concrete initiatieven om verder samen te werken', sprak Menke. Minister Ramdin is ingenomen met de onderzoeksrapporten. Hij verzekert dat de regering heel serieus ernaar zal kijken. Volgens hem past dit project precies in het regeerprogramma van de nieuwe beleidsmakers. 'We zullen zeker contact blijven houden met de universiteit', zei Ramdin.

Een van de zaken die verder uitgewerkt zal worden tot een plan heeft te maken met de ontwikkelingsmogelijkheden die er zijn aan de gehele Marowijnerivier vanaf de Lawa tot Albina. De professor: 'We gaan samen met een team van Buitenlandse Zaken een cross border-rivierplan met alle facetten vanaf productie tot cultuur en andere zaken verder uitwerken.' Hij stelt dat hiermee een basis is gelegd voor de brug tussen de universiteit en het beleid die uiteindelijk moet leiden tot een goede samenwerking in het belang van de ontwikkeling van het land.

Het slotdocument en de vier beleidsrapporten zullen ook aan andere maatschappelijke groepen overhandigd worden.

Advocaat Antoon Karg: ‘Regering moet bouwactiviteiten Palmentuin Waka Pasi stoppen’

(Bron foto: De West)
'Volgens artikel 13 lid 3 en 4 Anti-Corruptiewet is verleend recht van gebruik nietig'


De West bericht woensdagavond 29 juli 2020, dat de rehabilitatie rondom de Rooseveltkade en Palmentuin voortvloeit uit een financiering van het Nationaal Uitvoeringsbedrijf (NUB). Voor dit project werd een bedrag van US$ 18.089.916, 67 uitgetrokken. 

De regering Bouterse-II beweerde, dat dit project een schenking was van de Indiase overheid, omdat zij tientallen miljoenen Amerikaanse dollars aan Suriname beschikbaar zou hebben gesteld in de vorm van een kredietlijn en wel met betrekking tot de financiering van verschillende Surinaamse projecten. De lening met het NUB werd vastgesteld met een jaarlijkse rente van 6 procent voor een periode ad 3 jaar. De staat moet dus US$ 590.000 ofwel Srd 6 miljoen per maand betalen aan het NUB tot het einde van de looptijd, 2024. Dit is tevens opgenomen als binnenlandse schuld bij het Bureau voor de Staatsschuld.

De Palmentuin Waka Pasi Craft & More, werd vorig jaar groots geopend door Ingrid Bouterse-Waldring, de toenmalige First Lady. De Waka Pasi die langs de Van Sommelsdijcksekreek ligt, bevat 24-30 kraampjes. Huur wordt betaald aan de Stichting Waka Pasi.

Dinsdag werd via social media en whats-app dit KKF-document gedeeld, waaruit blijkt, dat de Palmentuin en Waka Pasi onder het beheer zijn gebracht van de ex-First Lady Ingrid Bouterse, Anwar Moenne (NDP  Assemblee-kandidaat Paramaribo) en de districtscommissaris van Paramaribo Noord-Oost Mike Nerkust.


Volgens advocaat Antoon Karg is het besluit tot het verlenen van het recht van gebruik van rechtswege nietig, vanwege de familierelatie tussen de oud-president en de uiteindelijke belanghebbende.

'Voorts vanwege het feit, dat de districtscommissaris betrokken geweest is bij de voorbereiding van een besluit waar een belangenverstrengeling aanwezig was. De regering dient alle bouwactiviteiten en alle inkomstenstromen met betrekking tot Palmentuin Waka Pasi stop te zetten en beslagen te leggen. Volgens artikel 13 lid 3 en lid 4 Anti-Corruptiewet is het verleend recht van gebruik nietig. Nietigheid houdt in, dat een rechter niet tussen hoeft te komen, zoals bij vernietigbaarheid, maar dat de autoriteiten zelf de rechtstoestand kunnen vaststellen en onmiddellijk kunnen optreden. Van rechtswege houdt in, dat weinig tot geen nadere actie vereist is', aldus Karg.De jurist zegt verder, dat als er woensdagochtend om tien uur nog geen poging van stopzetting en ontruiming is begonnen, is de huidige regering minimaal in verzuim. Ook zegt de jurist, dat deze zaak geen diepgaand onderzoek, overleg of voorbereiding vereist.

'Dit is een moment van onmiddellijke actie of onmiddellijk verzuim en bewuste nalatigheid. Doneer de opbrengst en alle schade die u verhaalt op het vermogen van de onrechtvaardig verrijkte corruptievelingen, onmiddellijk aan het Noodfonds en redt noodlijdende Surinamers van de ondraaglijke gevolgen van COVID-19 maatregelen. Dit is geen bevoegdheid waarbij de rechterlijke macht het initiatief heeft, maar één waarbij de regering het initiatief moet nemen', zegt Karg.

Ook de Commissie Monumentenzorg had hiertegen geadviseerd in een brief dd. 27 november 2019. De commissie had geadviseerd op grond van vijf argumenten, om het verzoek van de aanvrager af te wijzen en de bedoelde strook in het belang van het Surinaams Erfgoed niet tot een mogelijke grondaanvraag te laten behoren.

LVV-minister Sewdien: 'Smokkel van vis moet hard worden aangepakt'

(Bron foto: LVV)
'Strijd tegen illegale visserij opvoeren met hulp Frans-Guyana en Nederland'


'De smokkel van vis moet hard worden aangepakt. Er zal op korte termijn een gesprek gevoerd worden met de Kustwacht om de mogelijkheden te bekijken, om de strijd tegen illegale visserij op te voeren. Er is hulp aangeboden door het buitenland, onder andere door Frans-Guyana en Nederland, laten we samen nagaan hoe we hieraan invulling kunnen geven', zei minister Prahlaad Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) dinsdag tijdens een ontmoeting met vertegenwoordigers van de visserijsector, zo bericht het ministerie woensdag 29 juli 2020. 

Sewdien had samen met Parveen Amritpersad van het directoraat Visserij dinsdag de ontmoeting van de sector. Van de visserijsector waren aanwezig vertegenwoordigers van de SAIL, Suriname Seafood Association, Suriname Industrial Fisheries Cooperative, Suriname National Fishersfolks Organization, het Visserscollectief, de vissers coöperaties van Boskamp, Commewijne, Galibi en Nickerie. Kolonel Jerry Slijngard en majoor Radjoe Bhola van de Kustwacht waren eveneens aanwezig.

Er zijn veel meer dan het maximaal toegestane aantal vergunningen uitgegeven en in diverse categorieën van de visserij is er sprake van overbevissing. Dit aantal moet worden teruggebracht om het verduurzamen van de sector te garanderen.

De bewindsman wil een andere aanpak voor verduurzaming van de sector.


Hij merkte op dat voor de seabob-sector een stuurgroep is ingesteld met vertegenwoordigers van de seabob sectorindustrie en de overheid, welke zijn nut heeft bewezen. De minister gaf aan, dat deze aanpak ook toegepast zal worden voor de andere categorieën.

De stakeholdersparticipatie kan bij de besluitvorming worden gestimuleerd en kunnen gezamenlijk oplossingen aandragen voor de problemen die zich voordoen in de verschillende categorieën.

Coalitie-Assembleeleden dienen initiatiefvoorstel in ter uitvoering Wet Burgerlijke Uitzonderingstoestand

Initiatiefvoorstel moet met spoed behandeld worden door Assemblee


De Assembleeleden Asiskumar Gajadien (VHP), Edgar Sampie (ABOP) en Dew Sharman (VHP) hebben een initiatiefvoorstel ingediend ter uitvoering van de Wet Burgerlijke Uitzonderingstoestand. Deze wet zal met spoed behandeld worden, aangezien de uitzonderingstoestand die in de Covid-19 wet voorkomt, geldt tot 8 augustus. In een huishoudelijke Assembleevergadering dinsdag is een commissie benoemd onder leiding van Assembleelid Cheryl Dijksteel (VHP), zo bericht Starnieuws woensdag 29 juli 2020.

In de ontwerpwet is aangegeven, dat afhankelijk van de ernst van de situatie de uitzonderingstoestand wordt gecategoriseerd in 1 (code geel), 2 (oranje) en 3 (rood). De president stelt vast in welk stadium de afgekondigde uitzonderingstoestand verkeert. De vaststelling vindt plaats na overleg met het Crisis Managementteam.

Er zal een noodfonds worden ingesteld met een bestuur waarin zitting hebben afgevaardigden van diverse ministeries.

De eerdere werkwijze die in de Covid-wet is opgenomen op de uitzonderingstoestand zal niet meer gevolgd worden indien het initiatiefvoorstel tot wet wordt verheven. Bij afkondiging van de uitzonderingstoestand treden noodvoorzieningen in werking.

De Comptabiliteitswet 2019 voorziet in artikel 14 de mogelijkheid voor de minister van Financiën om een noodreserve op te nemen in de jaarbegroting. Het doel van de noodreserve is het bieden van (financiële) voorzieningen in geval van een noodtoestand. Bij het afkondigen van een uitzonderingstoestand door de president heeft de regering hierbij eveneens de bevoegdheid de noodreserve aan te spreken. Indien de middelen in de noodreserve niet beschikbaar of toereikend zijn, heeft de regering de bevoegdheid om zowel nationale als internationale financieringsbronnen aan te spreken.

Belangrijke internationale financiële steun voor Suriname van IMF en IDB

Ministerie van Financiën werkt aan hervatting relatie met het IMF


Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) zullen Suriname volledig ondersteunen bij het gezond maken van het macro-economisch klimaat in het land. Dit hebben zij vorige week aangegeven bij gesprekken met minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning. 

Achaibersing heeft met het IMF het Surinaams ontwikkelingsprogramma besproken en met de IDB ondersteuning bij het beheersen van de Covid-19 pandemie in Suriname.

Het ministerie van Financiën treft voorbereidingen tot hervatting van de relatie met het IMF. De samenwerking moet helpen om het macro-economische klimaat weer gezond te maken. Dat houdt onder meer in het werken naar een sluitende begroting, een beheersbare schuld, een realistische stabiele wisselkoers, en de wederopbouw van de monetaire reserve. Dat zal zodanig moeten gebeuren, dat de crisis niet nog meer gaat drukken op de schouders van de sociaal zwakkeren, zegt de voorlichting van het ministerie.

Bij het gesprek met president Luis Alberto Moreno van de IDB en de lokale vertegenwoordiger Antonio Goncalves, is in eerste instantie ondersteuning besproken die gegeven kan worden tot beheersing van de Covid-19 pandemie in Suriname.

Binnenkort zal er overleg zijn over de lopende programma’s en de mogelijkheden voor verbetering en verdieping van de samenwerking met de IDB.

Media-coördinator regering Alven Roosveld haalt kou uit de lucht in kwestie 'M'Manten Taki' (STVS)/Ruben del Prado

(Bron foto: Roosveld/Facebook)
Del Prado: 'De president heeft mij niet uit programma gehaald'


De arts Ruben del Prado heeft dinsdagmorgen een gesprek gehad op het presidentieel paleis met de media-coördinator van de regering Santokhi-Brunswijk, Alven Roosveld. Aanleiding hiervoor was een bericht, dat Del Prado maandagochtend niet meer als gast welkom was in het programma M’Manten Taki', zo schrijft Waterkant.net woensdag 29 juli 2020. 

In het programma zou ingegaan worden op de recent aangescherpte Covid-19 maatregelen in Suriname. Del Prado, die als arts was uitgenodigd, meldde maandag echter op zijn Facebookpagina, dat hij er ineens niet meer bij mocht zijn en dat de opdracht hiervoor zou zijn gekomen ‘van hogerhand’.

De hoofdredactrice van de Surinaamse nieuwssite Starnieuws, Nita Ramcharan, vond het nodig om hier meteen een column aan te wijden waarin zij aangaf dat er sprake zou zijn van censuur. 'Del Prado mocht niet in het programma, want dat schijnt niet te stroken met de opvattingen van Volksgezondheid', zo beweerde Ramcharan. Het censuurverhaal ging daarna een geheel eigen leven leiden op social media onder de kop ‘Ophef! censuur onder kabinet Santokhi?‘ De anti-regering reacties van de bekende nep Facebookaccounts waren niet mals.

Door alle ontstane commotie was er de noodzaak om een en ander uit te praten. Del Prado werd dinsdagochtend uitgenodigd op het presidentieel paleis voor een gesprek. Na afloop noemde hij het een goede-, productieve- en vriendschapsbevorderende ontmoeting met Roosveld.

'Alven Roosveld en ik hebben het goed uitgesproken, als volwassenen, voor ons geliefd Suriname. In het gesprek is er geen naam genoemd van degene, die aan Roosveld de opdracht heeft gegeven om mij uit het televisie programma te halen. Ik heb er ook niet om gevraagd. Wat ik wel weet is dat het niet de president is geweest', aldus Del Prado.

Suriname telt 26 overleden Covid-19 patiënten sinds uitbraak medio maart - Woensdag 29 juli: 97 nieuwe Covid-19 patiënten

'De pandemie in Suriname is beheersbaar en terug te dringen'

Vrouw van 92 jaar tot nog toe oudste Covid-19-patiënte die genezen is van de infectie


Het aantal doden aan Covid-19 is gestegen naar 26. Op de officiële overheidswebsit worden echter woensdagmiddag 29 juli 2020 24 doden vermeld, aldus Starnieuws. Een persoon is dinsdag vanuit de Merian Newmont-goudmijn in het oosten van Suriname dood binnengebracht op de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. 

De 26e persoon heeft dinsdagmiddag het leven gelaten op de Intensive Care van het St. Vincentius Ziekenhuis. Waarom deze twee doden woensdagmiddag niet waren vermeld op de officiële website is volgens Starnieuws niet duidelijk. Maar, er was bekendgemaakt, dat de website dagelijks rond acht uur 's avonds wordt bijgewerkt, geactualiseerd!...


Intussen is een beloofd situatierapport woensdag uitgekomen. Het beschrijft de epidemiologische situatie per 28 juli 0.00 uur. Op basis van 24 doden is het sterftecijfer 1.7%. In de afgelopen drie weken is het dagelijkse aantal gedetecteerde gevallen gestegen van gemiddeld 24 naar 38 tot 60 gevallen per dag in de laatste week, staat in het rapport. De gevallen zijn gedetecteerd in Brokopondo, Commewijne, Marowijne, Para, Paramaribo, Wanica en Sipaliwini.

'Hoewel in alle districten een kleine stijging is waar te nemen, is de pandemie in Suriname beheersbaar en terug te dringen', stellen de epidemiologen. Vooral in Paramaribo en Wanica is er een stijging, met name in Paramaribo-Zuid.

Woensdagavond zijn de cijfers op de website inderdaad bijgewerkt.

Een vrouw van 92 jaar is tot nog toe de oudste Covid-19-patiënte die genezen is van de infectie. Ze is woensdag genezen verklaard in het Regionaal Ziekenhuis Wanica (RZW). De vrouw, die volgende maand haar 93e jaardag viert, is blij dat ze naar huis mag.

'Toen ze in het Regionaal Ziekenhuis Wanica werd opgenomen, was ze angstig, kortademig en haar saturatie was laag. Ze kreeg gelijk zuurstof toegediend en werd, net als al onze patiënten, van de nodige medicatie en zorg voorzien', zegt zuster Spalburg. De vrouw was heel voorzichtig en ging nergens naartoe, maar toch raakte ze besmet. Ze raakte geïnfecteerd door iemand die bij haar op visite was geweest en die de Covid-19 maatregelen niet in acht had genomen.

De patiënte werd op 23 juli opgenomen in het RZW en mag, na bijna een week, genezen naar huis. 'Ze is een sterke vrouw zonder onderliggende ziekten. Ze leeft heel gezond en is goed bij. De gezonde leefstijl heeft zeker geholpen bij het genezingsproces', aldus zuster Spalburg.

Derde olievondst Apache Corp/Total SA voor de kust van Suriname - Vicepresident Brunswijk: 'Gefeliciteerd Suriname'

'Kwaskwasi-1 is de beste put die we tot nu toe in het bekken hebben geboord'


De Amerikaanse olieproducent Apache Corp en zijn Franse joint venture-partner Total SA hebben woensdag 29 juli 2020 een derde olie-vondst voor de kust van Suriname bekendgemaakt in onderstaand persbericht. De aandelen van Apache zijn daardoor met 14% zijn gestegen. 

http://investor.apachecorp.com/news-releases/news-release-details/apache-corporation-announces-major-oil-discovery-block-58
De ontdekking van Suriname wordt gezien als de kern van Apaches inspanningen om haar afhankelijkheid van de Alpine High-onderneming in het Perm-bekken van Texas, die te lijden had onder de duikende aardgasprijzen, te verminderen.

De derde ontdekking komt ook op een moment dat olie- en gasproducenten over de hele wereld aan het wankelen zijn onder een door coronaviurus veroorzaakte daling van de energievraag, waardoor de olieprijzen voor het eerst onder de $ 0 daalden. 'Dit is de beste put die we tot nu toe in het bekken hebben geboord, met het hoogste netto winst in reservoirs van de beste kwaliteit', zegt Apache Chief Executive Officer John Christmann.
De derde grote vondst was bij de Kwaskwasi-1, voor de kust van Suriname in blok 58, dat 1,4 miljoen hectare beslaat. Zodra de werkzaamheden aan Kwaskwasi-1 zijn voltooid, gaat het boorschip naar het vierde perspectief in blok 58, Keskesi, zei Apache.

Apache heeft geen schattingen gegeven voor winbare olie en gas. Apache en Total hebben elk een werkbelang van 50% in Block 58, met de Amerikaanse producent als operator.

Communicatie Dienst Suriname (CDS) vervangt Nationaal Informatie Instituut (NII)

Regering streeft naar interactieve communicatie met de burger


Het Kabinet van de President heeft besloten het Nationaal Informatie Instituut (NII) te vervangen door de Communicatie Dienst Suriname (CDS). Voor deze verandering is gekozen op basis van vernieuwde inzichten. De overheid wil overstappen van informatievoorziening naar interactieve communicatie met de burger. Deze manier van informatie-uitwisseling sluit naadloos aan bij de hedendaagse manier van communiceren, aldus deze nieuwe dienst. 

De Communicatie Dienst Suriname zal gebruik maken van alle ten dienste staande mediakanalen, om ervoor te zorgen dat elke Surinaamse burger bereikt kan worden. Gelet op de huidige technologische ontwikkelingen is het noodzakelijk mee te gaan met de trend op dit gebied. ICT heeft immers een niet te miskennen plek in elke samenleving, wordt er aangegeven.

Tijdens de inauguratie van president Chandrikapersad Santokhi is het nieuwe logo van de dienst gepresenteerd. In dit logo is het silhouet van de Surinaamse kaart, te zien, met daarin de diverse kleuren die alle bevolkingsgroepen weergeven. Dit is het eenheidssymbool. De CDS zal hierin voorgaan, aldus een persbericht van het CDS dinsdag 28 juli 2020.

Het NII, dat in maart 2017 is opgericht, had de overheidsinformatie gecentraliseerd. De overheidsinformatie werd niet meer via de ministeries verspreid, maar via het NII, waar Clifton Limburg de scepter zwaaide De Nationale Voorlichtingsdienst die jarenlang bestond was opgegaan in het NII.

De nieuwe regering wil zich blijkbaar niet identificeren met het beleid en de naam van dit vermeend instituut. Er is niet alleen een naamsverandering aangekondigd, maar ook inhoudelijk zullen er veranderingen worden aangebracht.

De West: 'Hoefdraad kreeg assistentie bij vlucht naar Guyana van ex-NDP-Assembleelid Doekhie'


In opspraak geraakte oud-bewindsman zou verblijven bij een neef van Doekhie

Hoefdraad is herkend in Berbice, Skeldon


Oud-minister van Financiën Gillmore Hoefdraad vertoeft momenteel in Guyana, dat is volgens De West van woensdagavond 29 juli 2020 komen vast te staan. Hoefdraad verblijft daar bij niemand minder dan een neef van het ex-NDP-Assembleelid Rachied Doekhie.

De West beweert uit betrouwbare bronnen te hebben vernomen, dat Doekhie de oud-bewindsman op Financiën zeer verdienstelijk is geweest om zijn vlucht naar Guyana mogelijk te maken.

Doekhie zou zelfs zeer intensief contact onderhouden met Hoefdraad op zijn zogenaamde onderduikadres in het buurland.

Recentelijk werd gesuggereerd, dat Hoefdraad naar de VS was vertrokken. Dit bericht klopt niet, want volgens De West is het inreisvisum van Hoefdraad door de Amerikaanse immigratieautoriteiten ingetrokken.

'In de afgelopen dagen heeft Doekhie verklaringen afgelegd tegenover delen van de media met betrekking tot de huidige verblijfplaats van oud-minister Hoefdraad die een afleidend karakter indiceerden. Nu is het meer dan duidelijk, waar Hoefdraad zich bevindt', aldus De West.

Het ligt in de lijn der verwachtingen, dat indien De Nationale Assemblee het verzoek van de procureur-generaal inwilligt en Hoefdraad in staat van beschuldiging stelt, er vanwege Justitie een verzoek tot aanhouding en uitlevering bij de internationale politieorganisatie Interpol zal worden gedeponeerd.

Er zijn volgens Starnieuws vandaag, donderdag 60 juli 20200 in Suriname én Guyana bronnen die bevestigen, dat Hoefdraad van Financiën zich in het buurland bevindt. Informeel wordt er informatie uitgewisseld. Hoewel de grenzen gesloten zijn, kon Hoefdraad het land uitgaan. Voor het laatst is hij in Suriname gezien te Leonsberg.

Kaieteur News in Guyana heeft aldus Starnieuws, kunnen achterhalen, dat Hoefdraad in Guyana is. Hij is herkend in Berbice, Skeldon. Hij zou in gezelschap zijn van enkele mannen die Nederlands spreken. Zij zouden in een zaak drank hebben gekocht. De krant baseert zich op ooggetuigen die hem gezien hebben. In Berbice wonen veel Guyanezen die regelmatig naar Suriname komen. Er is een uitreisverbod tegen Hoefdraad uitgevaardigd door het Openbaar Ministerie.

De naam van Doekhie wordt in verband gebracht met de verdwijning van de ex-bewindsman. Hij zegt nu op Starnieuws, dat het pure verzinsels zijn. Hij beweert niks met deze zaak te maken te hebben. 'Als de mensen zoveel weten, waarom gaan ze hem dan niet halen. Alleen maar kolder wordt er gezegd.'

Overigens, dit bericht de Guyanese nieuwswebsite Kaieteur News Online woensdag:

https://www.kaieteurnewsonline.com/2020/07/29/no-signs-yet-of-surinames-ex-finance-minister/