maandag 29 juni 2015

Den Blauwvinger: Waarom moeilijk doen, als het makkelijk kan?...

COLUMN: Bejaarde Somohardjo jaagt deskundigen tegen zich in het harnas

Fungerend voorzitter parlement lijkt kop in het zand te steken


Het nieuwe parlement (De Nationale Assemblee, DNA) is nog niet geactiveerd of er is al het nodige gedoe en juridisch gesteggel rond de eerste openbare vergadering van dinsdag 30 juni 2015 waar de nieuw gekozen en herkozen Assembleeleden moeten worden beëdigd. En al dat gedoe en gesteggel wordt veroorzaakt door de afgelopen vrijdag door president Desi Bouterse beëdigde zogenoemd 'fungerend voorzitter' van het parlement, de bejaarde Paul Somohardjo, voorzitter van de Pertjajah Luhur.

Somo vrijdag 26 juni beëdigd als fungerend voorzitter parlement
Somohardjo begon vrijwel meteen na zijn beëdiging te klagen en te jammeren. Zo zijn de nieuwe en herkozen Assembleeleden al voor de vergadering van dinsdag 30 juni uitgenodigd buiten zijn medeweten om. Daarnaast lijdt hij ook nog eens onder het besluit van zijn twee partijleden Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan, die onlangs te kennen hebben gegeven met een eigen fractie zitting te gaan nemen in de Assemblee. Somohardjo tracht beide heren via het middel 'terugroepen' tot de orde te roepen. Maar, ook die actie van de Pertjajah Luhur-leider leidt waarschijnlijk volgens deskundigen schipbreuk. Immers, hoe kun je nog niet gekozen Assembleeleden terugroepen?

Onder de deskundigen die, terecht, over Somohardjo heen zijn gevallen zijn onder andere de juristen Hugo Essed en Jennifer van Dijk-Silos. Over en weer wordt gegoocheld met wetsartikelen uit onder andere de Grondwet om het gelijk te krijgen. Sapoen en Chitan hebben via hun advocaat Irwin Kanhai al laten weten een Kort Geding tegen hun politieke leider aan te zullen spannen, voor het geval hij mocht besluiten de gekozen parlementsleden niet te beëdigen.

De nog steeds in dienst zijnde voorzitter van het parlement, Jennifer Geerlings-Simons, is met betrekking tot het wel of niet doorgaan van de vergadering 30 juni de enige die duidelijk is. Zij is nog steeds formeel voorzitter en onder haar leiding kunnen dan ook de gekozen en herkozen Assembleeleden gewoon worden uitgenodigd voor die vergadering. Natuurlijk, ze heeft gelijk.

Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?
Maar, rest de vraag: waarom was het nodig om een zogenoemd fungerend voorzitter te beëdigen tijdens een korte formele plechtigheid? En dat moet dan ook nog eens het oudst zittende Assembleelid zijn, in dit geval dus de 72-jarige Somohardjo. Waarom kan de vergadering dinsdag niet gewoon worden geopend door Geerlings-Simons, waarna zij de nieuwe parlementsleden kan beëdigen en vervolgens de fakkel kan overdragen aan Somohardjo als tijdelijk voorzitter tot een nieuwe voorzitter en vicevoorzitter zijn gekozen? Hij zou dan alleen nog Jennifer-Simons moeten beëdigen als Assembleelid. Maar, wellicht staat 'makkelijk' 'moeilijk' juridisch in de weg. Wellicht zou een ander over vijf jaar anders kunnen, na een eventuele wetswijziging.....

De gewone burger begrijpt er inmiddels niets meer van.
Eerst veel gedoe rond Sapoen en Chitan en vervolgens veel gedoe rond het wel of niet doorgaan van de vergadering van morgen.
Een slechte start van een nog te installeren nieuw parlement.
En de oude Somo heeft waarschijnlijk alle besef van de dagelijkse realiteit uit het oog verloren of hij is bewust bezig met het traineren van het hele democratisch proces rond het installeren van nieuwe Assemblee. Had Sapoen niet gezegd, dat Somohardjo bezig is met paniekvoetbal als het gaat om zijn poging hem en Chitan terug te roepen? Dat paniekvoetbal lijkt te worden voortgezet in de richting van de vergadering van het parlement tijdens welke de gekozen en herkozen leden moeten worden beëdigd.
Somohardjo, de man die altijd beweert alles volgens de wet te doen en volledig achter de rechtsstaat te staan, lijkt nu 180 graden te zijn gedraaid en wetgeving naast zich neer te leggen en zijn kop in het zand te steken.

 In de loop van gisteravond 28 juni is bekend geworden, dat president Bouterse Somohardjo heeft ontslagen als fungerend voorzitter, omdat die de vergadering van morgen, 28 juni, wilde verschuiven naar 15 juli en dat zou betekenen dat er een politiek vacuüm zou zijn van 30 juni tot 15 juli. 

Bouterse beëdigt vakbondsman en kersvers politicus Ronald Hooghart als opvolger van Somohardjo. 
Vreemd, omdat Hooghart geen zittend parlementslid is en dus ook niet kan worden aangemerkt als oudst zittend Assembleelid, want dat moet een fungerend voorzitter van De Nationale Assemblee volgens de spelregels zijn. 

Het wachten is op reacties van de deskundigen......

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
29 juni 2015
Amsterdam-Paramaribo