donderdag 10 oktober 2019

OM België eist 2 jaar cel en boete van 8.000 euro tegen actrice Imanuelle Grives

Aangeslagen Grives heeft spijt van haar 'roekeloos gedrag'


Het Openbaar Ministerie (OM) in Antwerpen heeft vandaag, donderdag 10 oktober 2019, twee jaar cel en een boete van 8.000 euro gevorderd tegen Imanuelle Grives, de Nederlandse actrice die op Tomorrowland werd betrapt met een grote hoeveelheid drugs. Twee vriendinnen van haar riskeren achttien maanden cel en eveneens een boete van achtduizend euro, zo berichten Belgische media.

De 34-jarige Rotterdamse werd op het dancefestival betrapt met 1 gram cannabis, 5 XTC-pillen, 15 gram MDMA, 10 gram cocaïne en 2,3 gram ketamine. Bij een huiszoeking op haar tijdelijke verblijfadres in Rumst werden nog veel meer drugs gevonden: 77 XTC-pillen, 1,80 gram hasj, 11,20 gram cocaïne, 11,80 gram amfetamine, 9,80 gram ketamine, 3,85 gram MDMA, 178,90 gram GHB en 1,20 gram cannabis. Ze werd opgesloten in de gevangenis en zat twee maanden in voorhechtenis.

Ze verklaarde, dat ze de feiten had gepleegd als voorbereiding op een nieuwe rol, maar daar had het parket geen boodschap aan. 'De feiten zijn bewezen en zijn ernstig', zegt aanklager Ken Witpas. 'We proberen elk jaar om drugs weg te houden van Tomorrowland en helaas betreuren we de afgelopen jaren toch drugsdoden op het festival.'

De advocaat van Grives, mr. John Maes, verwees opnieuw naar de verklaring van de actrice dat ze zich wilde voorbereiden op een filmrol. 'Maar, dat is slechts een element', zei hij. Hij vertelde over hoe Grives ten tijde van de feiten medicatie tegen angst, paniek en slaapproblemen gebruikte en experimenteerde met zowat elke soort drugs. 'Als het bestond, gebruikte ze het. Ze heeft veel mensen gekwetst en was enkel met zichzelf bezig. Mijn cliënte wil nu aan zichzelf werken, ze zal zo’n fout niet meer maken.'

Maes vroeg de rechtbank om Grives de gunst van de opschorting te verlenen. Ze zou dan wel schuldig bevonden worden maar geen straf krijgen. In ondergeschikte orde vroeg hij om een werkstraf - buiten het zicht van de televisiecamera’s - of een straf met uitstel.

Grives zelf had het moeilijk tijdens haar laatste woord. 'Ik wil zeggen dat ik spijt heb van mijn roekeloos gedrag. Het heeft zware gevolgen gehad voor mezelf maar ook voor mijn familie, mijn vriendinnen en mijn werk', zei een aangeslagen Grives. 'Ik heb in de gevangenis tijd gehad om na te denken en ik hoop dat ik de kans krijg om een betere kant uit te gaan met mijn leven.'

Het vonnis volgt op 8 november.

Bijna 2 ton cocaïne onderschept in haven Antwerpen, België - Dit jaar al meer dan 41.000 kilo cocaïne gevonden in Antwerpen

Twee partijen cocaïne afkomstig uit Ecuador


Eind september zijn op kaai 1742 van het Deurganckdok in de haven van Antwerpen grote hoeveelheden cocaïne onderschept. Het gaat om bijna twee ton. 

'Op 23 september werd 801,3 kilogram cocaïne in beslag genomen', zegt woordvoerder Francis Adyns van de douane. 'Op 27 september werd 1.190,1 kilogram in beslag genomen. Beide partijen waren afkomstig uit Ecuador.' 


Er werd dit jaar al meer dan 41.000 kilogram cocaïne gevonden in Antwerpen, goed voor een straatwaarde van meer dan twee miljard euro. Het gaat om 86 ladingen die naast Ecuador ook van Brazilië en Colombia afkomstig waren. 

Daar bovenop werd er dit jaar in Zuid-Amerika zelf al 22 ton cocaïne tegengehouden met Antwerpen als bestemming. Antwerpen is een centraal punt voor de distributie van cocaïne over heel Europa.

(Suriname Mirror/Gazet van Antwerpen/Het Laatste Nieuws)

'Bouterse indoctrinatie: Gratis voedselpakketten!'

'Bouterse doet er alles aan om de verkiezingen van mei 2020 te winnen'

'Het laatste jaar van je zittingstermijn krijg je plotseling medelijden met de samenleving'


'De verkiezingen van mei 2020 naderen en president Bouterse doet er alles aan om de verkiezingen van mei 2020 te winnen. Het is alom bekend, dat de samenleving bewust afhankelijk wordt gemaakt van de NDP-pakkettendienst, de samenleving moet de hand ophouden voor de president. President Bouterse spant de kroon om in de gunst van de kiezers te komen middels de 'Bouterse indoctrinatie'. 

Elk project dat wordt uitgevoerd of opgeleverd door de overheid, geschied in feestelijke paarse sfeer, je ziet paarse vlaggen wapperen, terwijl a volk e pai a moni. Projecten worden uitgevoerd met onze belastinggelden, maar de indruk wordt gewekt alsof deze projecten door de NDP gefinancierd worden. We moeten deze vorm van indoctrinatie verafschuwen, het is een systematische beïnvloeding van de kiezers. 

Het zorgen voor goede infrastructuur, goed onderwijs, goede gezondheid etc. is geen gunst, maar een plicht van elke overheid. Terwijl er veel misstanden, vooral de vele paarse corruptiegevallen, onder het kleed geschoven worden, gaat deze regering vrolijk door met het uitdelen van gratis voedselpakketten. Suriname heeft genoeg potentie zoals toerisme, goud, hout, water, olie etc. om het land uit de crisis te halen. 

In plaats van gratis voedselpakketten, moet de regering werkgelegenheid creëren voor de bevolking zodat zij zichzelf kunnen voorzien in hun eerste levensbehoeften. In verband met de 74ste verjaardag van Bouterse, gaat de 'gulle president' iets terug doen voor de samenleving.Volgens de NDP zullen er meer dan 500 sociale instellingen, waaronder gebedshuizen, kindertehuizen, bejaarden tehuizen en internaten, in aanmerking komen voor huishoudelijke spullen zoals koelkasten, tv-toestellen, wasmachines, bedden etc. De NDP geeft aan dat verschillende instellingen hebben aangegeven wat ze nodig hebben en de 'gulle president' heeft daarop ingespeeld. Voorts zullen er 26.000 mensen over geheel Suriname voorzien worden van een voedselpakket. Dit project wordt zogenaamd door de president en verschillende ondernemers gefinancierd. 

Ik hoop niet dat al deze paarse pakketten betaald worden uit de vele leningen van minister Hoefdraad. Je laat als president, het volk 4 jaar lang flink creperen, en in het laatste jaar van je zittingstermijn krijg je plotseling medelijden met de samenleving en probeert haar zoet te houden met huishoudelijke spullen en voedselpakketten. Dat is een president onwaardig, de president moet zich diep, diep schamen. Op deze manier de bevolking aan zich te binden is onmenselijk en schaamteloos. 

Al deze populistische en verwarrende projecten scheppen onzekerheid over de toekomst van het land en dat leidt tot onbehagen gevoel bij het volk. 

Het is een voldongen feit, de nationale verarming staat voor de deur en als we onze ogen daarvoor sluiten, gaan we het land niet meer kunnen redden. 

Wij kunnen de nationale verarming nog keren maar dan moeten we op 25 mei 2020 de juiste keuze maken om het land te kunnen redden. We moeten met z'n allen voorkomen dat het straks heel erg slecht wordt in Suriname. Het is meer dan duidelijk dat deze verspillende paarse regering, niet in staat is duurzame ontwikkeling te brengen voor land en volk. 

Idris Naipal'

Russische ambassadeur Akopov brengt bezoek aan ministerie van LVV

(Bron foto: NII)
Mogelijk komt in november een Russische handelsdelegatie naar Suriname


De Russische ambassadeur Sergey Akopov heeft vandaag, donderdag 10 oktober 2019, samen met een delegatie van de Russische ambassade, gestationeerd in Brazilië, een bezoek gebracht aan het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). 'Ik vind het een eer om in Suriname te zijn en een bezoek te mogen brengen aan dit ministerie. Het is de eerste keer, dat zo'n officiële delegatie een bezoek brengt aan Suriname en daar ben ik trots op', sprak ambassadeur Akopov, volgens het Nationaal Informatie Instituut (NII). 

Er is van gedachten gewisseld over eventuele gebieden van samenwerking. Eerder waren reeds gebieden van samenwerking en handelsbetrekkingen geïdentificeerd en was correspondentie op gang gekomen. Tijdens dit gesprek is nader ingegaan hierop en zijn afspraken gemaakt voor vervolgacties.

Akopov deed een voorstel om in november een handelsdelegatie naar Suriname te laten komen, om met de particuliere sector van gedachten te wisselen over samenwerking. Onder andere werden genoemd producenten van landbouw apparatuur, meststoffen en waterpompen. De afvaardiging zal een groep van 800 Russische producenten vertegenwoordigen.

De export van rijst is weer ter sprake gekomen. De delegatie vroeg naar  specificaties van de rijstsoorten die Suriname kan exporteren, om dit te kunnen voorleggen aan de Russische overheid zodat kan worden nagegaan welke soort en hoeveelheid kan worden afgenomen.

'We hebben een lange relatie met Rusland. President Bouterse heeft altijd aangegeven de banden met Rusland te versterken, nu zijn we reeds bezig stappen vooruit te zetten in de samenwerking', zei minister Rabin Parmessar.

De delegatie zal ook gesprekken voeren met het ministerie van Defensie, waarbij de minister van LVV voorstelde het te hebben over de bewaking van de economische zone. Ook met Staatsolie staat een gesprek op de agenda.

De delegatie overhandigde een dossier van bedrijven die worden aanbevolen om handelsbetrekkingen mee aan te gaan. Dit dossier zal worden bestudeerd door de minister en zijn staf en in een vervolg bijeenkomst komende zaterdag nader worden besproken.

Raad voor de Rechtshandhaving: 'De grenscontrole op Curaçao is niet op peil’

(Bron foto: Suriname Mirror)
'Aanbevelingen uit eerder rapport moeten alsnog worden uitgevoerd'


De Raad voor de Rechtshandhaving (RvR) constateert, dat er in de afgelopen jaren amper concrete plannen en acties zijn ondernomen om zijn aanbevelingen voor een betere grenscontrole op Curaçao uit te voeren. Conclusie van de raad is dan ook, dat de grenscontrole op Curaçao ‘niet op peil is’ en dat de aanbevelingen uit een eerder rapport alsnog moeten worden uitgevoerd. Dit bericht vandaag, donderdag 10 oktober 2019, het Antilliaans Dagblad.

De RvR schrijft dit in een reviewonderzoek naar aanleiding van een onderzoek van de raad uit 2013 over de grenscontrole op Curaçao waarin diverse knelpunten en tekortkomingen naar voren kwamen.Een van de knelpunten is volgens de raad dat er nog steeds te weinig samenwerking is tussen de grensbewakingsdiensten. Zo werd de Koninklijke Marechaussee (KMar) ten tijde van het onderzoek niet meer bij de luchthaven ingezet omdat de flexpoolovereenkomst was verlopen.

De Kustwacht heeft daarnaast niet voldoende capaciteit om alle scheepvaartcontroles uit te voeren, zoals steekproefcontroles bij de Venezolaanse barkjes. En het feit, dat ook de andere diensten te kampen hebben met gebrek aan personeel en geld, staat een intensievere samenwerking in de weg.

De raad constateert dan ook, dat door gebrek aan samenwerking belangrijke grenstaken (maritiem en bij de luchthaven) niet effectief worden uitgevoerd. Wel is de raad ‘verheugd’ te zien, dat de diensten het belang van samenwerking inzien en een werkconferentie hebben georganiseerd waarbij alle partners in de grensbewaking van de landen van het Caribisch deel van het Koninkrijk vertegenwoordigd waren. De raad hoopt, dat hiermee een eerste stap is gezet tot concrete samenwerkingsvormen.

Klesch Group bereidt plan voor herstart Isla-raffinaderij op Curaçao voor

Refineria di Kòrsou: 'Samen met deskundigen van raffinaderij'


Het bezoek vanaf volgende week van Klesch Group staat onder meer in het teken van het voorbereiden van een ‘plan voor de herstart’ van de raffinaderij. Dat gebeurt samen met deskundigen van Isla. De werknemers van Refineria Isla, CRU (Curaçao Refinery Utilities) en de olieterminal Bullenbaai kregen dit gisteren te horen tijdens een informatiesessie georganiseerd door overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK), aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 10 oktober 2019.

Het was de derde infobijeenkomst in enkele maanden tijd. Naast een herstartplan wordt berekend en vastgesteld welk investeringsbedrag is gemoeid met de opstart van de Isla, die met PdVSA (Petróleos de Venezuela S.A.) als operator sinds mei 2018 nagenoeg platligt.

Ook wordt de businesscase van Klesch verder uitgewerkt en zullen er ontmoetingen zijn van Klesch met de Isla-bonden.

De werklieden kregen gisteren tijdens de bijeenkomst in het World Trade Center te horen, dat de komende periode zo’n twintig deskundigen van Klesch actief zullen zijn. Dat heeft mede te maken met de voortzetting van hun due diligence. Dit onderzoek beslaat onder andere de staat waarin de installaties en het materieel zich bevinden, analyses van de operationele data, gegevensverwerking met betrekking tot het personeel, de veiligheidssituatie en het milieu, aldus RdK.

Op 4 september werd een overeenkomst getekend met Klesch Group om vast te leggen dat op dit moment alleen nog met dit concern wordt onderhandeld; op exclusieve basis. Op 27 september volgde goedkeuring voor de toegang van Klesch tot het Isla-terrein. Afgelopen vrijdag, 4 oktober, vond de kick-offmeeting plaats tussen Klesch en het managementteam van Isla, waarna Klesch vragen in het kader van de due diligence aan Isla toestuurde.

'Caribisch deel Koninkrijk staat bloot aan grote internationale criminele invloeden'

'Gezamenlijk aanpakken grensoverschrijdende criminaliteit blijft belangrijk'Het Caribisch deel van het Koninkrijk staat bloot aan grote internationale criminele invloeden. Dat is volgens het Nederlandse kabinet de conclusie die getrokken kan worden uit de inzet van het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) sinds 2016, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 10 oktober 2019.

Staatssecretaris Raymond Knops (CDA) van Koninkrijksrelaties schrijft mede namens zijn partijgenoot minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer, dat het TBO succesvol is in de aanpak van witwassen en corruptie, ‘maar ook noodzakelijk’. Het gezamenlijk aanpakken van grensoverschrijdende criminaliteit blijft belangrijk.

Het onlangs herziene protocol voor de recherchesamenwerking ‘biedt daarvoor een goede basis’. De directe aanleiding voor het opzetten van het TBO waren zorgen over de ondermijningsproblematiek op Sint Maarten in 2015.Er werd na een motie van Tweede Kamerleden Ronald van Raak (SP) en André Bosman (VVD) 22 miljoen euro vrijgemaakt voor de start van het TBO op 1 januari 2016. Vanaf 2018 is hiervoor jaarlijks 12 miljoen beschikbaar. Daarbij tekent Knops aan, dat ondermijning een wereldwijd probleem is en dat ook Europees Nederland daarmee te maken heeft.

Toch blijkt uit het overzicht dat de staatssecretaris meestuurt, dat op Sint Maarten de meeste van de intussen tientallen onderzoeken zijn gedaan. Hij noemt alleen openbaar gemaakte zaken, die de verwevenheid duidelijk maken van de boven- en onderwereld. Politici, ambtenaren, overheids-nv’s en private ondernemingen behoren tot de verdachte personen en organisaties. De verdenkingen gaan over corruptie, belastingfraude, witwassen, valsheid in geschrifte, oplichting en verduistering.

Suriname wacht op China om van start te gaan met 3e fase Safe City-project

(Bron foto: NII)
In fase 3 wordt aantal cameralocaties in Paramaribo en Wanica verder uitgebreid 

Landelijk gaat het om nog eens 100 strategische locaties


De derde fase van het Safe City-project is in de pijplijn. Het is momenteel wachten op goedkeuring uit China, aangezien het gaat om een 'grant' van dit land. 'Het moment dat het wordt goedgekeurd, gaan we direct starten', aldus Gardelito Hew A Kee, coördinator E-Government, vandaag, donderdag 10 oktober 2019, tegenover het Nationaal Informatie Instituut (NII). 

Hij zegt dat ‘ergens in maart’ de streefdatum is om fase 3 af te hebben. In de derde fase zal het aantal cameralocaties in Paramaribo en Wanica verder uitgebreid worden en zullen ook de overige districten aangedaan worden. Het gaat volgens Hew A Kee voornamelijk om de kustdistricten waar stroom- en viberaansluiting beschikbaar is, van Nickerie tot Albina. Verder ook een paar locaties in Para en Brokopondo. Landelijk gaat het om nog eens 100 strategische locaties, hetzelfde aantal is in fase 1 en 2 afgerond.

Hew A Kee legt uit, dat er geen behoefte is aan nog een Command Center. Volgens hem is het huidige Command Center zodanig uitgerust, dat heel Suriname erop aangesloten kan worden. Het gaat om een faciliteit die in de wereld zelfs voor veel grotere steden met miljoenen mensen wordt gebruikt.

Waar er, aldus de E-Government coördinator, wel uitbreiding nodig zal zijn is in de data center voor het opslaan van beelden. Dit is ook meegenomen in de planning voor fase 3 en de 25 masten die nog voor fase 2 geplaatst moeten worden.

Het Safe City-project is onderdeel van het Nationaal Breedpand Project uitgevoerd door het Telecommunicatiebedrijf Suriname (Telesur). In de tweede fase, die nu in de afronding zit, komen nog 20 masten met camera te staan in Wanica, twee in Albina en drie op de Nieuwe Haven.

De Energiebedrijven Suriname (EBS) en Telesur dragen zorg voor de stroom- en vyberaansluitingen met daarbij assistentie van het Directoraat Nationale Veiligheid Suriname (DNVS). De streefdatum is dat deze 25 masten uiterlijk 25 november operationeel zijn en aangesloten op de Command Center.

Cubanen niet blij dat visumaanvragen en toeristenkaarten alleen online kan ingaande 18 oktober

Op Cuba beschikken veel mensen niet over een creditcard en internet

Nieuwe procedure heeft veel mensen onaangenaam verrast


Veel Cubanen zijn volgens Starnieuws vandaag, donderdag 10 oktober 2019, niet blij met het besluit van het ministerie van Buitenlandse Zaken om per 18 oktober aanvragen van visum en toeristenkaarten uitsluitend online te doen. De betaling dient ook elektronisch te worden voldaan. 

Bij Fly All Ways is het al merkbaar dat het aantal boekingen teruggelopen is. Er zouden gesprekken gaande zijn om te komen tot een oplossing.


Cubanen, die vooral ook belastingvrije inkopen doen in Suriname, hebben aangegeven dat het e-visum een probleem vormt. Op Cuba beschikken veel mensen niet over een creditcard. Velen beschikken ook niet over internet om online aanvragen te doen.

De nieuwe procedure heeft veel mensen verrast, ook degenen die in Suriname zaken doen met Cuba. Buitenlandse Zaken heeft bekendgemaakt dat de dienstverlening rond visa uitsluitend zal worden verricht door VFS Global. Alleen in dringende gevallen kan via e-mail contact worden gemaakt met het ministerie. Ook kan via Visum klantenservice assistentie worden verleend.

Voor de e-visa moet US$ 14 extra neergeteld worden. Dit wordt in rekening gebracht door VFS als fee. Behalve de nieuwe procedure, zijn de kosten ook toegenomen om aan een visum te kunnen komen.

De E-visa is ingevoerd zonder stakeholders hierbij te betrekken. Cubanen zijn bang om boekingen te doen, omdat ze bang zijn dat ze in Suriname zullen stranden als vluchten niet doorgaan. Het is nog niet duidelijk welke oplossing gevonden zal worden voor dit probleem.

President Bouterse roept bij viering Dag der Marrons op tot bezinning...

'We moeten terugblikken en de traktaten goed lezen'


President Desi Bouterse roept bij de viering van de Dag der Marrons op tot bezinning. Het staatshoofd zegt vandaag, donderdag 10 oktober 2019, in gesprek met het Nationaal Informatie Instituut (NII), dat het van belang is dat er data wordt vastgelegd over de totstandkoming van de vredestraktaten met de koloniale overheid. 

Bij de viering van dit feit vandaag is het volgens de president goed, dat de marrongemeenschap van het moment gebruik maakt om te bezinnen vanwaar zij komt, wat zij wil en hoe zij de toekomst tegemoet gaat. 'We moeten terugblikken en de traktaten goed lezen', aldus Bouterse, die zegt dat de afspraken die toen gemaakt zijn met deskundigen bekeken moeten worden om te komen tot dataverzameling.

De Dag der Marrons wordt voor de negende keer als een nationale feestdag gevierd.

Zoals jaarlijks het geval is, warden ook vandaag kransen gelegd bij het monument op het 10 Oktober-plein aan de Henck Arronstraat, daar vond een plengoffer plaats. Verder worden op verschillende locaties, waaronder in de Palmentuin, activiteiten ontplooid, terwijl het ministerie van Regionale Ontwikkeling ook een lijvig programma afwerkt.

Suriname schaft in Rusland medische apparatuur aan - 'Rusland biedt goede prijzen aan Suriname'

Delegatie Russische ambassade in Brazilië bezoekt Volksgezondheid


Minister Antoine Elias van Volksgezondheid heeft gisteren een delegatie van de Russische ambassade, gestationeerd in Brazilië, ontvangen op het ministerie, zo bericht vandaag, donderdag 10 oktober 2019, Starnieuws.

Elias heeft aangegeven apparatuur voor diverse ziekenhuizen via de Russen aan te schaffen. Rusland biedt volgens de bewindsman goede prijzen aan Suriname voor de aanschaf van medisch apparatuur. De delegatie wil een gedetailleerde lijst van medisch apparatuur om een totaalpakket te maken voor de financiering ervan.

De bewindsman had vorige maand samen met zijn collega van Financiën, Gillmore Hoefdraad, een bezoek gebracht aan Rusland. Er zijn toen diverse gesprekken gevoerd over het verdiepen van de samenwerking en aankopen van medische apparatuur. Tijdens het onderhoud heeft Elias gevraagd om studiebeurzen beschikbaar te stellen voor Surinaamse studenten die een masteropleiding in de medische richting zullen doen. De Russen staan hier welwillend tegenover.

Zaken die besproken zijn, zullen verder worden uitgewerkt. De Russen voeren gesprekken met diverse ministers.

Suralco roept ex-werknemers zich te herregistreren inzake uitbetaling pensioen

Bedrijf wil geen problemen bij uitbetaling van het pensioen


Suralco wil problemen voorkomen die kunnen ontstaan bij de uitbetaling van het pensioen. Het bedrijf roept ex-werknemers daarom via de media op (zie hieronder) om zich te herregistreren tot uiterlijk 31 december, zo bericht de Ware Tijd vandaag, donderdag 10 oktober 2019.


De oproep geldt alleen voor oud-medewerkers die recht hebben op het pensioen en dat nog niet ontvangen hebben. Het gaat om ongeveer zevenhonderd mensen die al dan niet de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt.

'In principe beschikken we over de informatie, maar er is gebleken dat delen van die informatie niet (meer) compleet zijn zoals adresgegevens en partnerinformatie. Wij proberen dus via deze actie een opschoning van de gegevens te realiseren', zegt Hans Petersen, managing director van Phenox Consultants, die belast is met de pensioenadministratie van Suralco. Hij wijst erop, dat deze personen geruime tijd geleden voor Suralco hebben gewerkt en zijn weggegaan voor het bereiken van hun pensioengerechtigde leeftijd. Door de jaren heen geven die mensen lang niet altijd alle wijzigingen door. Het gaat om werknemers die voor 1 januari 1976 uit dienst zijn getreden en 15 dienstjaren of meer hebben. Daarnaast moesten ze 45 jaar of ouder zijn toen ze uit de dienst traden.

Verder gaat het ook om een groep die voor 1 januari 1989 uit de dienst is gegaan en 10 jaar of meer werkzaam was bij Suralco.

De andere categorie bestaat uit de mensen die na 1 januari 1989 de maatschappij hebben verlaten en 5 dienstjaren of meer hebben. Tot nog toe hebben tientallen personen zich al gemeld met hun uittreksel en dat van hun partner, indien van toepassing. 'We verwachten nog meer registraties, aangezien het nog maar pas begonnen is', zegt Petersen.

Indien mensen zich aanmelden die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, kunnen ze meteen hun pensioenaanvraag indienen. Personen die na hun pensioenleeftijd de uitkering aanvragen, zullen bijvoorbeeld het geld van de voorgaande maanden met terugwerkende kracht ontvangen. 'Zonder juiste contactgegevens kunnen wij niet tot betaling overgaan en verder is het zo dat iedere pensioengerechtigde zichzelf dient aan te melden.'

Er zijn ook mensen gekomen die niet tot de groep behoren. Het gaat veelal om personen die reeds pensioen ontvangen. 'Voor hen geldt deze herregistratie niet. Er is namelijk al een jaarlijkse herregistratie geweest voor die groep en dat is elk jaar van 1 januari tot 1 maart. Van hen hebben we dus al de correcte gegevens in de administratie.'Petersen wijst erop dat de herregistratie, die nu gaande is, vooralsnog een eenmalige actie betreft. 'Over een paar jaar zullen we zien of het wederom noodzakelijk is.'

St. Vincentius Ziekenhuis kan nu met moderne apparatuur nierstenen met kijkinstrument behandelen.

Met nieuwe behandelwijze kan patiënt snel van nierstenen afgeholpen zijn


Het St. Vincentius Ziekenhuis (SVZ) beschikt sinds gisteren over de meest moderne apparatuur om nierstenen endoscopisch, met een kijkinstrument, te behandelen. Nieuwe behandelingen zijn mogelijk gemaakt door een ruime donatie van het Ontwikkelingsfonds van het Antonius Ziekenhuis te Sneek aan Stichting Urosur. Deze stichting verzorgt op maandelijkse basis uitzending van Nederlandse urologen naar het Sint Vincentius Ziekenhuis. Dit meldt Starnieuws vandaag, donderdag 10 oktober 2019.

De urologische afdeling van het ziekenhuis, ingevuld door Stichting Urosur, krijgt met deze apparaten een nieuwe dimensie, aldus algemeen directeur Manodj Hindori mee.

Nierstenen zijn kristallen die zich vormen in de nieren en de urinewegen. Deze kristallen kunnen ontstaan, omdat urine onder bepaalde omstandigheden oververzadigd kan zijn met bepaalde oplosbare stoffen, die kunnen neerslaan in de vorm van kristallen. Kristallen kunnen doorgroeien tot nierstenen die groot genoeg zijn om obstructies in de urinewegen te vormen. Nierstenen die losschieten en aan de wandel raken kunnen veel pijn veroorzaken en kunnen tot verlies van nierfunctie leiden. Met behulp van dunne en flexibele kijkers kunnen dergelijke stenen via de normale lichaamsopening van de plasbuis kapot gemaakt worden. Dat gaat met behulp van een lithoclast. Dat is een fijnzinnig trilapparaat wat op lichtdruk via de endoscoop zijn werk doet. Of het gebeurt via de endoscoop met een laser-apparaat waardoor de steen wordt kapot gebrand. 

Beide mogelijkheden zijn nu voorhanden in het SVZ. Mensen met pijnlijke nierstenen kunnen voortaan veel beter en sneller geholpen worden.

De urologen Evert Barten en Jimmy Fernandes van Stichting Urosur gaven aan heel blij te zijn met deze moderne apparaten. Nu kunnen zij met de nieuwe behandelmethoden op een snelle manier patiënten van hun pijnlijke nierstenen af helpen. Volgens hun bevindingen is er een grote behoefte aan niersteenbehandeling, want nierstenen komen relatief vaak voor in Suriname.

Veel vocht drinken, liefst minimaal drie liter per dag, kan al bijdragen aan het tegengaan van de vorming van nierstenen. Namens het SVZ sprak medisch directeur Michel Blokland zijn grote waardering uit aan het Antonius Steunfonds en tevens naar Koemar Shipping, die kosteloos het transport voor de apparatuur op zich nam. Hij is verheugd dat het ziekenhuis, ondanks de financieel moeilijke tijden, toch in staat is om haar patiëntenzorg uit te breiden met moderne technologieën.

Oud-bankier Jim Bousaid: 'Het Planbureau houdt zijn mond'

'Regering reageert niet inhoudelijk op commentaren economen'

- 'Al te vaak wordt de discussie in de politieke sfeer getrokken'
- 'Discussie over economie vertroebeld, omdat vaak via het NII onjuiste informatie in samenleving wordt gepompt' 


Discussies over de economie en economische vraagstukken die de laatste periode worden gevoerd, worden al te vaak in de politieke sfeer getrokken. 'Die discussie is best wel een beetje bruya, chaotisch en onoverzichtelijk', zegt econoom en oud-bankier Jim Bousaid, aldus de Ware Tijd vandaag, donderdag 10 oktober 2019. 

Hij constateert, dat terwijl organisaties als de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), economen en anderen commentaar geven op economische fenomenen die zich voordoen, vanuit de regering geen inhoudelijke reactie volgt. Al te vaak wordt de discussie in de politieke sfeer getrokken. Dat zei Bousaid maandagavond tijdens een training voor verslaggevers. Hij hield als onderdeel van de vijf weken durende training georganiseerd door de VES, een sessie over monetaire vraagstukken en -beleid.

De econoom merkte op, dat gezaghebbende organen 'die een rol moeten spelen als onafhankelijke instituties' dat niet doen. Bousaid noemde met name het Planbureau, in veel landen een belangrijk adviesorgaan voor regeringen en beleidsmakers. Adviezen, rapporten en commentaren van dit soort instituties worden door regeringen serieus genomen en er wordt daarmee gewerkt. Dat mist de oud-bankier in Suriname. 'Wat zien we in Suriname gebeuren, het Planbureau houdt zijn mond. Tot mijn grote teleurstelling, want het Planbureau heeft de laatste tijden halfjaarlijkse publicaties van hoge kwaliteit, met correcte analyses. Analyses die overeenkomen met wat de VES zegt.'

Publiekelijk komt het Planbureau echter 'nooit met een statement over de economie of een waarschuwing dat het de verkeerde kant op gaat'. Door het uitblijven van dit soort zaken wordt de discussie over de economie vertroebeld, omdat vaak via het Nationaal Informatie Instituut onjuiste informatie in de samenleving wordt 'gepompt', vindt Bousaid.

Hij voerde verder aan, dat de grootste problemen in de Surinaamse economie, waaronder de overliquiditeit, als belangrijkste oorzaak hebben, het falende begrotingsbeleid van de regering. Er wordt mede door monetaire financiering te veel geld, waar geen productie tegenover staat, in de economie gepompt. Dit zorgt voor inflatie en oefent druk uit op de vraag naar vreemde valuta waardoor de wisselkoersen omhoog gaan en onder druk blijven.

Ook het, volgens Bousaid, onafhankelijk functioneren van de Centrale Bank van Suriname werd onder de loep genomen. De bank is een verlengstuk van het ministerie van Financiën geworden, aldus de econoom, waardoor vermenging van monetair- en fiscaal beleid plaatsvindt. Bousaid: 'Het kernprobleem is het begrotingsbeleid van de overheid. Het begrotingsbeleid verstoort de economie.'

Minister Dikan: 'Marrons gaan nieuw tijdperk in met formaliseren van hun tradities en gewoonten'

Dikan staat stil bij de herdenking van Marrondag


Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling plaatst de herdenking van Marrondag 2019 vandaag, donderdag 10 oktober 2019, in het voetlicht van het feit, dat een jarenlange roep om de grondenrechten problematiek wordt opgelost. De bewindsman zegt op Starnieuws, dat marrons in Suriname een nieuw tijdperk ingaan met het formaliseren van hun tradities en gewoonten. 

De 259e herdenking van de ondertekening van de vredestraktaten zijn volgens Dikan historisch, nu de ontwerpwet ‘Wet Collectieve Rechten Inheemse en Tribale Volken’ ingediend is. Volgende week wordt een presentatie gehouden voor de Raad van Ministers.

'De oproep gaat verder dan het toekennen van collectieve rechten alleen. Het is eveneens een oproep naar verder decentraliseren van het grondgebied van de ons land. Van het vastleggen van regels van het traditioneel gezag, de protocollen en communicatielijnen van en naar deze gemeenschappen. Verder zal de formele connectie worden gelegd met instituten in ons land', zegt Dikan.

Vandaag wordt herdacht, dat 259 jaar geleden de toenmalige kolonisator gedwongen werd om de eerste vredestraktaten te tekenen. 'Gedwongen, omdat in de naamgeving duidelijk af te leiden is dat het om de zoete vrede ging bij de kolonisator, terwijl het bij de marrons toen ging om een strijd tegen onrecht, tegen foltering, tegen dwang en tegen alle daarmee gepaard gaande mensonterende situaties. De strijd voor vrijheid', aldus Dikan.

De bekroning van deze strijd is volgens Dikan, dat nieuwe gemeenschappen werden geboren, doordat zij hun eigen culturele, politieke en bestuurlijke systemen hebben ontwikkeld. In totaal zes Businengee-gemeenschappen.

'Het is de opdracht aan alle rechtgeaarde Surinamers, maar meer in het bijzonder de nazaten van de helden, de strijders, om hun bijdrage te leveren aan de verdere verheffing en ontwikkeling van de marrons en de gebieden die zij eeuwen bewonen. We zullen dan op dit kruispunt ons moeten gaan bezinnen over het verleden, het heden en meer nog de toekomst. Gefeliciteerd Suriname, gefeliciteerd marrons. Sranan sa wini,'

Den Blauwvinger: Houtje-touwtje berichten Korps Politie Suriname

COLUMN: Politie neemt adequate en snelle, actuele, informatievoorziening niet serieus

Politieberichten rammelen aan alle kanten....


Wanneer leert de afdeling Voorlichting van het Korps Politie Suriname eindelijk eens goede en actuele pers(politie-)berichten te schrijven?! De inhoud is zó bar en boos en van zo'n bedenkelijk lagere school niveau! Wordt het nu niet de hoogste tijd om professionals aan te nemen, om de bezem ('clean sweep') door de afdeling Voorlichting te halen, zodat we als serieuze media niet meer geconfronteerd hoeven te worden houtje-touwtje bagger berichten? Dit soort berichten hebben de teneur van een opstel, een verhaaltje (en toen, en toen, en toen) en heeft niets van doen met een professioneel zakelijk politiebericht. De medewerk(st)ers van de afdeling Voorlichting zouden zich moeten generen, zich moeten schamen, voor dit soort pennenvruchten.

Locatie
De afdeling Voorlichting komt, vanwege de inhoud van haar politieberichten, zeer amateuristisch over. Los van de veelvuldige taalfouten zijn de berichten regelmatig onvolledig. Ze wordt met regelmaat verzuimd om de locatie van bijvoorbeeld een misdrijf te vermelden, terwijl lezers juist graag willen weten waar iets is gebeurd, zodat zij bijvoorbeeld of gerustgesteld kunnen zijn of eventueel veiligheidsmaatregelen kunnen treffen. Mensen zijn nu eenmaal nieuwsgierig van aard.
Een bericht over bijvoorbeeld een misdrijf zonder dat wordt vermeld waar het is gebeurd, heeft geen enkele nieuwswaarde en het is dan ook zinloos om er aandacht aan te besteden. Maar, het Surinaamse journaille weet zelf niet na te denken en neemt gewoon klakkeloos politieberichten (veelal letterlijk, inclusief fouten) over. En door dat te doen blijven lezers achter met vragen.

In een andere hoedanigheid had ondergetekende daarover 5 januari 2015 het korps benaderd en ontving deze reactie: 'Beste wij concentreren ons meer op inhoud van de strafbare handeling zelf, welke heeft plaatsgevonden. In bepaalde gevallen is het raadzaam om de lokatie ruim te noemen, dan specifiek aan te geven, waar een geval zich heeft voorgedaan.'
Een teleurstellende en vreemde reactie, waaruit in ieder geval blijkt, dat niemand bij de – toen nog - afdeling Public Relations van de politie enige journalistieke- of voorlichtingsachtergrond heeft. Het zijn agenten en met die achtergrond worden dan ook de politieberichten geschreven, waarin ook niet wordt geschroomd om typisch formeel, ambtelijk, politiejargon te hanteren. De politie zou ook aan preventie en bescherming van de burgers aandacht moeten besteden. Dat kan de politie doen door juist onder andere consequent in politieberichten te vermelden wààr bijvoorbeeld een misdrijf is gepleegd en niet te volstaan met het noemen van een politieressort. Het gaat ook niet om 'bepaalde gevallen', zoals de politie stelt in haar reactie, maar om alle gevallen. Immers, te vaak wordt een plaats delict niet vermeld in een politiebericht.

Helaas is het ook kwalitatief slecht gesteld met het lokale journaille. Daarom zijn er ook nooit vanuit dat veld, laat staan vanuit de nutteloze Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ), kritische geluiden te horen over de kwaliteit van de politieberichten en daarom worden die berichten zonder na te denken gekopieerd en gepubliceerd. Journalistieke kwaliteit ontbreekt, volledig.

Beter geen artikel dan een onvolledig artikel
De Suriname Mirror hanteert een beleid, dat politieberichten over bijvoorbeeld een misdrijf waarin geen locatie van een delict of anderszins wordt vermeld, niet worden gebruikt of met de vermelding, dat de politie verzuimd heeft een locatie te vermelden. Beter geen artikel, dan een onvolledig artikel, waardoor je je lezers met vragen laat zitten.

Overigens liet toenmalig minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie, zondag 27 december 2015 in het televisieprogramma Door de Bank van presentator Sammy Doerga op Sangeetmala, weten, ontevreden te zijn de over de toen nog afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname. De bewindsvrouwe zei, dat er weinig transparantie was. De samenleving moet beter geïnformeerd worden, zei ze, terecht. Maar, helaas, niets is veranderd.

Traag
Daarenboven reageert de afdeling Afdeling Voorlichting – die niet eens beschikt over een eigen e-mailadres, althans dat is niet te vinden op de website van de politie - negen van de tien keer te laat, te traag, met het publiceren van haar persberichten - soms dagen en zelfs weken na een gebeurtenis. Een bevestiging, dat de medewerk(st)ers niets van hun werk begrijpen. Vaak berichten media (met veelal onvolledige en onjuiste informatie) eerder over een incident dan de politie  .... en daarmee diskwalificeert de afdeling Voorlichting zich in ernstige mate...

De afdeling Voorlichting moet burgers over gebeurtenissen niet in het ongewisse laten, maar ze snel en inhoudelijk correct, volledig en in goed en begrijpelijk Nederlands informeren via persberichten, om te voorkomen dat media eerder en foutief berichten en dat geruchten de ronde gaan doen op social media en mogelijk voor onnodige onrust, bezorgdheid en vragen zorgen.

Voornaam
Overigens, vermeldt in berichten waarin sprake is van een verdachte de initialen van èn de voornaam èn de achternaam van de persoon en nimmer voornamen en de eerste letter van een achternaam. Immers, Suriname is klein. Door een volledige voornaam en de eerste letter van de achternaam te vermelden kunnen velen al achterhalen om wie het gaat. Dan kan de politie net zo goed de volledige naam vermelden.....

Tijd voor volwassenheid en nauwkeurigheid!
Kortom, tijd voor een grondige schoonmaak binnen de afdeling Voorlichting bij de Surinaamse politie.
Tijd voor ter zake kundige medewerk(st)ers, die in staat zijn snel en accuraat te werken.
Tijd voor professionele politieberichten.
Tijd om verhaaltjes à la en toen, en toen, en toen dit, en toen dat, in de ban te doen.

Tijd om woorden als 'manspersoon' (in plaats van 'man') en 'lichaamsopening' (in plaats van vagina, in berichten over cocaïne smokkelende vrouwen) in de ban te doen, et cetera, et cetera.
Tijd voor volwassenheid en nauwkeurigheid!

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
10 oktober 2019
Paramaribo – Suriname

(Deze column is een iets herschreven versie van de column van 21 maart 2018, maar de inhoud is nog steeds actueel!)

Tyrone Spong: 'Doping beschuldigingen manipulatieve poging om mij uit het gevecht te houden'

'Ik ontken ten stelligste dat ik ooit de stof heb gebruikt die VADA noemt'

- 'Ik zal niet rusten voordat ik van deze bizarre aantijging ben gezuiverd'
- 23 Strafrechtelijke aanklachten tegen Spong over de ontsnapping van zijn 'extreem gevaarlijke' poema


Tyrone Spong zou in de aanloop naar het gevecht met Oleksandr Usyk zijn betrapt op het gebruik van verboden middelen. Eddie Hear, de promotor van Usyk, maakte de beschuldiging via zijn Twitter-account bekend.


Anti-doping orgaan VADA (Voluntary Anti Anti Doping Association) zou een verboden substantie in het bloed van de Surinaams-Nederlandse bokser en oud kickbokskampioen hebben gevonden. Het bloed van Spong zou positief getest hebben op clomifeen. Een stof die gebruikt wordt om de vruchtbaarheid van vrouwen te vergroten. Omdat het een substantie is die niet noodzakelijk is voor mannen, heeft de WADA (World Anti Doping Agency) het gemarkeerd als maskeermiddel. Daarom staat het zowel binnen als buiten de competitie op de verboden middelen lijst. De richtlijnen van VADA zijn erg strikt. Er wordt een zogeheten zero tolerance beleid gevoerd als het aankomt op verboden middelen.

De positieve testresultaten werden door VADA aan alle betrokkenen van het gevecht tussen Spong en Usyk gedeeld.


Boxingscene.com publiceerde reacties van Marcos Gonzalez, de manager van Spong, en van Spong zelf. 'Wij ontvingen de e-mail om ongeveer 7:00 pm ET', vertelde Gonzales aan Boxingscene. 'Eddie had het nieuws al getwitterd tegen de tijd dat ik de notificatie van de e-mail zag.' 'Het is erg raar, want Tyrone was juist net geïnformeerd dat hij negatief had getest op andere testen die we hadden gedaan.'

Het team van Spong dacht dus op basis van andere testen dat hij schoon was, maar dit bleek anders te zijn volgens de uitslag van VADA. Kort na de test gingen er al geruchten rond, dat Spong vervangen zou worden. Mede doordat Hearn twitterde, dat hij vervangers klaar heeft staan.


Hoewel de kwestie nog bekeken moet worden door de Illinois State Athletic Commission. Het team van Spong wil een nieuwe test, maar heeft de tijd niet aan haar zijde. De resultaten van deze test zouden na zaterdag kunnen komen.

Spong zelf wond er geen doekjes om in zijn reactie naar Boxingscene: 'Dit is opgezet. Ik ontken ten stelligste dat ik ooit de stof heb gebruikt die in het VADA-rapport wordt genoemd. Ik heb gevraagd om het B-monster te testen in een laboratorium naar keuze. Tests die vorige week op verzoek van de Illinois Boxing Commission zijn uitgevoerd, hebben, wat ik altijd heb geweten, aangetoond dat ik een schone vechter ben.'


Usyk moet aanstaande zaterdag zijn debuut maken in het zwaargewicht. Spong heeft als bokser 14 wedstrijden op zijn naam staan. Hij won ze allemaal, waarvan 13 op basis van knock-out. Het is nu nog maar de vraag of Spong zaterdag de kans krijgt om cruisergewicht koning Usyk te laten zien dat het zwaargewicht een brug te ver is.

'Ik vraag Matchroom om publiekelijk te erkennen dat ik een paar dagen geleden negatief testte voor alle prestatieverhogende middelen', zegt Spong via zijn Twitter-account. Hij heeft het gevoel dat hij in een slechte positie wordt neergezet.


 'Elke negatieve bevinding is onmogelijk en naar mijn mening een manipulatieve poging om me uit dit gevecht te verwijderen. Ik heb vrijwillig ingestemd met VADA-testen, omdat ik niets te verbergen heb. Ik zal niet rusten voordat ik van deze bizarre aantijging ben gezuiverd en alle juridische wegen volgen die voor mij beschikbaar zijn, inclusief het zoeken naar wettelijke schadevergoeding om deze fout te corrigeren.'


Ter extra informatie:

'Officieren van Justitie in de VS hebben 23 strafrechtelijke aanklachten ingediend tegen zwaargewicht bokskampioen Tyrone Spong over de ontsnapping van een 'extreem gevaarlijke' poema in Parkland.'


(Suriname Mirror/Boxnation.nl/Twitter/worldboxingnews.net)

Rachel Kolf-Deira nieuwe Chief Financial Officer (CFO) SLM

(Bron foto: NII)
Sinds 2015 zat Kolf-Deira in de Raad van Commissarissen


Rachel Kolf-Deira is de nieuwe Chief Financial Officer (CFO) van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM.) Met de benoeming komt een einde aan het dienstverband van Steve Silos. Faizel Baarn zal voorlopig de post van president-commissaris waarnemen. 

Sinds 2015 zat Kolf-Deira in de Raad van Commissarissen, sinds maart 2019 als president-commissaris.

De besluiten zijn dinsdag genomen op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA), zo bericht het Nationaal Informatie Instituut, NII, woensdag 9 oktober 2019.
De benoeming is in het kader van het traject van herstructurering, dat per september is ingezet.

Minister Vijay Chotkan van Openbare Werken, Transport en Communicatie ( OWT&C) was de vertegenwoordiger van de aandeelhouder, de Staat, bij de AVA.

'We zijn bezig de hele luchtvaartsector klaar te maken voor de toekomst. De SLM gaat in verhoogd tempo haar interne processen moeten upgraden. We hebben nu meer dan ooit mensen nodig met de juiste competenties om die ambitieuze doelen waar te maken', sprak de bewindsman.

Man (54) te Grankreek doodgeschoten door zijn pleegzoon

Woordenwisseling tijdens borrelen ontaardt in heftige ruzie...


De 54-jarige Alido Ferreira Dos Santos is in de vroege ochtend van afgelopen zondag te Grankreek, in het district Saramacca doodgeschoten, door zijn pleegzoon. Dat bericht het Korps Politie Suriname woensdag 8 oktober 2019. 

Uit het voorlopig politieonderzoek is komen vast te staan, dat de twee mannen tijdens borrelen een woordenwisseling kregen die bijna uitliep op een vechtpartij. Korte tijd daarna vertrokken beide mannen naar hun woning.

Volgens een getuige hoorde de pleegzoon op gegeven moment schoten die werden afgevuurd op zijn woning, waarop hij zich schuil hield in de woning. Terwijl de pleegvader trachtte om via een opening, die hij had gemaakt, in de woning te gaan, schoot de pleegzoon op hem.

De pleegvader werd geraakt in zijn gezicht en overleed ter plaatse. De zoon maakte zich uit de voeten, vòòr de komst van de politie.

De recherche van regio Midden onderzoekt deze zaak verder.

Management Team Grondenrechten, minister Dikan en DNA-voorzitster Geerlings-Simons voeren overleg over karakter ontwerpwet Collectieve Rechten Inheemse en Tribale Volken

Simons hoopt dat wet ook aanzet is voor regulering regionaal bestuur in andere gebieden in Suriname

(Bron foto's: NII)

Het Management Team Grondenrechten der Inheemse en Tribale volken in Suriname (MT), minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO) en voorzitster Jennifer Geerlings-Simons van De Nationale Assemblee (DNA) hebben overleg gevoerd over het karakter van de ontwerpwet houdende ‘Wet Collectieve Rechten Inheemse en Tribale Volken’, aldus het Nationaal Informatie Instituut, NII, woensdag 9 oktober 2019.

Het wetsontwerp is op 2 oktober door voorzitter Wensley Misiedjan overhandigd aan minister Dikan. Het concept is nog niet bij DNA. Daardoor kon er dus ook niet inhoudelijk over het ontwerp worden gepraat.

Tijdens de ontmoeting heeft de MT-voorzitter aan de parlementsvoorzitster uitgelegd hoe de conceptwet is opgebouwd en wat de belangrijke aspecten zijn, waarmee rekening is gehouden.

Het ontwerp richt zich hoofdzakelijk op:
de wettelijke erkenning van de collectieve rechten van inheemse en tribale volken op hun woon- en leefgebieden;
het traditioneel gezag en haar bevoegdheden;
de demarcatie en Free Prior Informed Consent (FPIC).

FPIC omvat het recht op inspraak van de inheemse en tribale volken op besluitvormingen, die van invloed kunnen zijn op hun woongebieden en hun leefwijzen.

Misiedjan heeft Geerlings-Simons ook gezegd, dat een ontwerpwet tot wijziging of aanvulling van de Grondwet is geproduceerd, onafhankelijk van de ontwerpwet houdende ‘Wet Collectieve Rechten Inheemse en Tribale Volken’.

Het MT heeft gedurende de afgelopen maanden tal van inzichten meegenomen uit de reeks van consultaties met verschillende doelgroepen. Geerlings-Simons hoopt, dat met de conceptwet niet alleen de grondenrechten worden gereguleerd, maar dat ook een bijdrage wordt geleverd aan de algemene ontwikkeling van Suriname. Ze kan begrip opbrengen voor de groeiende behoefte in het binnenland aan medezeggenschap in de lokale woon- en leefgebieden. Voor de parlementsvoorzitster blijft het belangrijk, dat met de erkenning van de collectieve grondenrechten en traditioneel gezag in het binnenland een grondslag ontstaat, van waaruit kan worden geleerd hoe regionaal bestuur in andere gebieden in Suriname eventueel kan worden gereguleerd.

Geerlings-Simons is benieuwd naar de wijze waarop de conceptwet omspringt met de rechten van derden die al lang zijn gevestigd in de bij wet erkende woon- en leefgebieden.

Het MT zal volgende week een presentatie houden voor de Raad van Ministers (RvM). De ministers krijgen elk ook een exemplaar van de conceptwet, zodat ook zij de gelegenheid hebben om hun zienswijzen erop los te laten.

Minister Vijay Chotkan woedend over 'kolder-informatie' op Facebook over hem

Chotkan heeft drie namen van mensen die de info op Facebook hebben geplaatst

'Het is de bedoeling om mijn integriteit te schaden om politieke redenen'


Starnieuws bericht woensdag 8 oktober 2019, dat minister Vijay Chotkan van Openbare Werken, Transport en Communicatie woedend is over 'kolder-informatie' die via Facebook wordt verspreid over hem. Beweerd wordt, dat hij US$ 663.000 heeft ontvangen als afkoopregeling bij staatsbedrijf NV Luchthavenbeheer. 

Chotkan zegt, dat hij een grondig onderzoek laat instellen naar de herkomst van dit bericht, dat niet op waarheid berust. Dit kan ook worden nagetrokken bij NV Luchthavenbeheer, waar hij directeur was tot zijn benoeming als minister in mei dit jaar.

De bewindsman zegt intussen over drie namen te beschikken van mensen die de informatie op Facebook hebben geplaatst. Hij heeft ook de justitiële autoriteiten ingeschakeld, omdat het hier gaat om laster.

'Het is de bedoeling om mijn integriteit te schaden om politieke redenen. Er worden gewoon onwaarheden verkondigd. Het is absoluut niet waar dat ik geld heb ontvangen als afkoopregeling. Ik ben op 16 mei beëdigd als minister en die maand heb ik mijn laatste salaris ontvangen als directeur van NV Luchthavenbeheer.' 

Er is geen sprake van afkopen van een contract. De minister benadrukt, dat het ook absoluut niet waar is, dat er stukken liggen bij NV Luchthavenbeheer of op zijn bureau om te tekenen. 'Ik ga deze kwestie niet zo laten, want het stoort mij echt. Ik zal de zaak tot de bodem laten uitzoeken. Een groot deel is intussen al duidelijk.'

Hij vindt het zeer onfatsoenlijk dat geprobeerd wordt zijn goede naam en eer te grabbel te gooien. De bewindsman zegt niks af te weten van een afkoopregeling. 'Ik heb ook niks ontvangen en ik word niet betaald door NV Luchthavenbeheer. Dit alles kan worden nagetrokken. De onjuiste informatie is alleen maar bedoeld om mij politiek te beschadigen.'

Man (44) doet zich voor als ‘lukuman’ om vrouwen te verkrachten - Geen 'wasi',om boze geesten te verdrijven...

Slachtoffers (19, 24) door 'geneesheer' gechanteerd


Het Korps Politie Suriname meldt woensdag 9 oktober 2019, dat de 44-jarige W.S. zaterdag door de politie van het bureau Uitvlugt is aangehouden, verdacht van verkrachting van twee jonge vrouwen.

De twee vrouwen (19, 24) hadden kort voor de aanhouding aangifte van verkrachting tegen S. gedaan. Volgens verklaring van de vrouwen deed S. zich voor als een geneesheer (‘Lukuman’) die in hun verleden kon zien. Verder zei hij, dat ze hadden uitgelopen voor hun huidige partner, hetgeen toevallig op waarheid bleek te berusten. Hij hield ze voor dit niet te zullen verklappen aan hun huidige partner, indien zij seks met hem zouden hebben.

Om de 19-jarige vrouw te lokken benaderde S. haar partner met het verhaal dat hij de vrouw een ‘wasi’ moest geven om boze geesten te verjagen. Toen de 19-jarige eenmaal bij S. thuis was, bleek het niet om een wasi te gaan, maar wilde hij seks met haar hebben. De jonge vrouw weigerde dat, waarna de man haar voorhield, dat hij hetgeen zij uitspookte aan haar partner zou vertellen. Hierop heeft de verdachte meerdere malen vleselijke gemeenschap gehad met de vrouw.

Behalve de 19-jarige vrouw, onderging haar 24-jarige vriendin hetzelfde lot. De tweede vrouw nam haar 19-jarige vriendin in vertrouwen en vertelde hetgeen haar was overkomen. Daarnaast vertelde de 24-jarige vrouw het ook aan haar partner.

De partner, die in het ressort Munder woonachtig is, nodigde S., die een bekende van de familie is, uit. Bij die gelegenheid is de verdachte door de partner en een vriend mishandeld. Beide mannen zijn na afstemming met het Openbaar Ministerie door de politie van Munder ingesloten voor mishandeling. De twee vrouwen besloten toen aangifte van verkrachting tegen S. te doen.

Een derde slachtoffer, dat ongeveer op dezelfde wijze door S. seksueel is misbruikt, heeft een verklaring afgelegd bij de politie dat ook zij enkele jaren geleden door S. is misbruikt.

S., die een handlanger is geweest van een geneesheer, is eveneens in verzekering gesteld.

Den Blauwvinger: Houtje-touwtje berichten Korps Politie Suriname

COLUMN: Politie neemt adequate en snelle, actuele, informatievoorziening niet serieus

Politieberichten rammelen aan alle kanten....


Wanneer leert de afdeling Voorlichting van het Korps Politie Suriname eindelijk eens goede en actuele pers(politie-)berichten te schrijven?! De inhoud is zó bar en boos en van zo'n bedenkelijk lagere school niveau! Wordt het nu niet de hoogste tijd om professionals aan te nemen, om de bezem ('clean sweep') door de afdeling Voorlichting te halen, zodat we als serieuze media niet meer geconfronteerd hoeven te worden houtje-touwtje bagger berichten? Dit soort berichten hebben de teneur van een opstel, een verhaaltje (en toen, en toen, en toen) en heeft niets van doen met een professioneel zakelijk politiebericht. De medewerk(st)ers van de afdeling Voorlichting zouden zich moeten generen, zich moeten schamen, voor dit soort pennenvruchten.

Locatie
De afdeling Voorlichting komt, vanwege de inhoud van haar politieberichten, zeer amateuristisch over. Los van de veelvuldige taalfouten zijn de berichten regelmatig onvolledig. Ze wordt met regelmaat verzuimd om de locatie van bijvoorbeeld een misdrijf te vermelden, terwijl lezers juist graag willen weten waar iets is gebeurd, zodat zij bijvoorbeeld of gerustgesteld kunnen zijn of eventueel veiligheidsmaatregelen kunnen treffen. Mensen zijn nu eenmaal nieuwsgierig van aard.
Een bericht over bijvoorbeeld een misdrijf zonder dat wordt vermeld waar het is gebeurd, heeft geen enkele nieuwswaarde en het is dan ook zinloos om er aandacht aan te besteden. Maar, het Surinaamse journaille weet zelf niet na te denken en neemt gewoon klakkeloos politieberichten (veelal letterlijk, inclusief fouten) over. En door dat te doen blijven lezers achter met vragen.

In een andere hoedanigheid had ondergetekende daarover 5 januari 2015 het korps benaderd en ontving deze reactie: 'Beste wij concentreren ons meer op inhoud van de strafbare handeling zelf, welke heeft plaatsgevonden. In bepaalde gevallen is het raadzaam om de lokatie ruim te noemen, dan specifiek aan te geven, waar een geval zich heeft voorgedaan.'
Een teleurstellende en vreemde reactie, waaruit in ieder geval blijkt, dat niemand bij de – toen nog - afdeling Public Relations van de politie enige journalistieke- of voorlichtingsachtergrond heeft. Het zijn agenten en met die achtergrond worden dan ook de politieberichten geschreven, waarin ook niet wordt geschroomd om typisch formeel, ambtelijk, politiejargon te hanteren. De politie zou ook aan preventie en bescherming van de burgers aandacht moeten besteden. Dat kan de politie doen door juist onder andere consequent in politieberichten te vermelden wààr bijvoorbeeld een misdrijf is gepleegd en niet te volstaan met het noemen van een politieressort. Het gaat ook niet om 'bepaalde gevallen', zoals de politie stelt in haar reactie, maar om alle gevallen. Immers, te vaak wordt een plaats delict niet vermeld in een politiebericht.

Helaas is het ook kwalitatief slecht gesteld met het lokale journaille. Daarom zijn er ook nooit vanuit dat veld, laat staan vanuit de nutteloze Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ), kritische geluiden te horen over de kwaliteit van de politieberichten en daarom worden die berichten zonder na te denken gekopieerd en gepubliceerd. Journalistieke kwaliteit ontbreekt, volledig.

Beter geen artikel dan een onvolledig artikel
De Suriname Mirror hanteert een beleid, dat politieberichten over bijvoorbeeld een misdrijf waarin geen locatie van een delict of anderszins wordt vermeld, niet worden gebruikt of met de vermelding, dat de politie verzuimd heeft een locatie te vermelden. Beter geen artikel, dan een onvolledig artikel, waardoor je je lezers met vragen laat zitten.

Overigens liet toenmalig minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie, zondag 27 december 2015 in het televisieprogramma Door de Bank van presentator Sammy Doerga op Sangeetmala, weten, ontevreden te zijn de over de toen nog afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname. De bewindsvrouwe zei, dat er weinig transparantie was. De samenleving moet beter geïnformeerd worden, zei ze, terecht. Maar, helaas, niets is veranderd.

Traag
Daarenboven reageert de afdeling Afdeling Voorlichting – die niet eens beschikt over een eigen e-mailadres, althans dat is niet te vinden op de website van de politie - negen van de tien keer te laat, te traag, met het publiceren van haar persberichten - soms dagen en zelfs weken na een gebeurtenis. Een bevestiging, dat de medewerk(st)ers niets van hun werk begrijpen. Vaak berichten media (met veelal onvolledige en onjuiste informatie) eerder over een incident dan de politie  .... en daarmee diskwalificeert de afdeling Voorlichting zich in ernstige mate...

De afdeling Voorlichting moet burgers over gebeurtenissen niet in het ongewisse laten, maar ze snel en inhoudelijk correct, volledig en in goed en begrijpelijk Nederlands informeren via persberichten, om te voorkomen dat media eerder en foutief berichten en dat geruchten de ronde gaan doen op social media en mogelijk voor onnodige onrust, bezorgdheid en vragen zorgen.

Voornaam
Overigens, vermeldt in berichten waarin sprake is van een verdachte de initialen van èn de voornaam èn de achternaam van de persoon en nimmer voornamen en de eerste letter van een achternaam. Immers, Suriname is klein. Door een volledige voornaam en de eerste letter van de achternaam te vermelden kunnen velen al achterhalen om wie het gaat. Dan kan de politie net zo goed de volledige naam vermelden.....

Tijd voor volwassenheid en nauwkeurigheid!
Kortom, tijd voor een grondige schoonmaak binnen de afdeling Voorlichting bij de Surinaamse politie.
Tijd voor ter zake kundige medewerk(st)ers, die in staat zijn snel en accuraat te werken.
Tijd voor professionele politieberichten.
Tijd om verhaaltjes à la en toen, en toen, en toen dit, en toen dat, in de ban te doen.

Tijd om woorden als 'manspersoon' (in plaats van 'man') en 'lichaamsopening' (in plaats van vagina, in berichten over cocaïne smokkelende vrouwen) in de ban te doen, et cetera, et cetera.
Tijd voor volwassenheid en nauwkeurigheid!

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
10 oktober 2019
Paramaribo – Suriname

(Deze column is een iets herschreven versie van de column van 21 maart 2018, maar de inhoud is nog steeds actueel!)

Man (24) met 7 kilo cocaïne aangehouden op J.A. Pengelluchthaven

Verdachte wilde naar de Bahama's, via Trinidad & Tobago


Het Bestrijding Internationale Drugshandel-Team (BID-Team) heeft dinsdag 1 oktober de 24-jarige S.T. op de J.A. Pengelluchthaven aangehouden. Tijdens controle werden in zijn handbagage pakjes cocaïne met een gewicht van 7.120 gram aangetroffen en in beslag genomen, zo bericht het Korps Politie Suriname woensdag 9 oktober 2019 pas...

De man stond op vertrek naar de Bahama's, via Trinidad & Tobago.

Bij de voorgeleiding verklaarde T., dat hij de drugs had gekregen van een man die hem US$ 4.500 zou betalen. Hij had al US$ 2.000 ontvangen, dat op hem werd aangetroffen en in beslag genomen.

Verder verklaarde hij, dat hij in 2018 in Parijs voor overtreding van de Wet Verdovende Middelen werd aangehouden en voor 4½ maand in verzekering was gesteld.

De verdachte werd na overleg met het Openbaar Ministerie hangende het onderzoek in verzekering gesteld.

Burgemeester achter vrachtauto gebonden en door straten gesleept in Santa Rita,Mexico

Jorge Luis Escandón Hernández zou zijn verkiezingsbeloften niet nakomenBoze Mexicanen hebben in een dorpje in de zuidelijke staat Chiapas hun burgemeester uit zijn kantoor gesleurd, achter een vrachtauto gebonden en door de straten gesleept.

De inwoners van Santa Rita zijn kwaad, omdat hij zijn verkiezingsbeloften niet zou zijn nakomen. Gemeenteraadsleden en de politie probeerden tevergeefs voor het gemeentehuis te verhinderen dat de burgemeester door de boze menigte werd meegenomen. Daarbij raakten verschillende mensen gewond, melden Mexicaanse media.


De burgemeester werd over meerdere kruisingen gesleurd, pas toen slaagde de politie erin de man te bevrijden.

Elf mensen zijn opgepakt. De burgemeester liep meerdere kneuzingen op.(Suriname Mirror/Aristegui Noticia/BBC News/Noticieros.Televisa/RTL Nieuws/Twitter)