vrijdag 3 november 2017

Intrekken erkenning Westelijke Sahara maakt weg vrij voor aanhalen banden met Marokko

Suriname tekent vijf overeenkomsten met Marokko


Suriname heeft donderdag 2 november 2017 in Rabat, Marokko, vijf overeenkomsten met Marokko getekend. Onder de documenten is een samenwerkingsprogramma voor 2017-2021, dat een praktische en concrete partnerschap moet gaan bevorderen. Minister van Buitenlandse Zaken, Yldiz Pollack-Beighle, en haar Marokkaanse ambtgenoot, Nasser Bourita, hebben na een ontmoeting hun handtekeningen onder de samenwerkingsovereenkomsten geplaatst. 

Tegen Maghreb Arabe Press zei Pollack-Beighle (zie onderaan) donderdag, dat het samenwerkingsprogramma 2017-2021 een bruikbaar en concreet partnerschap tussen Marokko en Suriname zal bevorderen. Ze voegde eraan toe, dat de resterende overeenkomsten nieuwe mogelijkheden zullen bieden voor samenwerking op het gebied van economie, handel, technische en wetenschappelijke opleiding, toerisme en landbouw.

De andere documenten die zijn getekend betreffen een algemene samenwerkingsovereenkomst tussen Marokko en Suriname, een memorandum van overeenstemming over de instelling van een mechanisme voor politiek overleg, een overeenkomst over visumvrijstelling voor houders van diplomatieke paspoorten en dienstpaspoorten en een memorandum over samenwerking tussen de Academies voor Diplomatieke Studies van beide ministeries van Buitenlandse Zaken.

De ondertekening van deze overeenkomsten volgt nadat Suriname haar erkenning van de Westelijke Sahara (Saharawi-Arabische Republiek, SADR) has ingetrokken. SADR is de politieke stroming van Polisario waarmee Westelijk Sahara een eigen staat wenst. Suriname had de SADR in 1982 erkend. Volgens de Marokkaanse minister Bourita opent de veranderde opstelling een nieuw hoofdstuk in de betrekkingen tussen Marokko en Suriname.

Suriname heeft de erkenning van SADR in maart 2016 ingetrokken en handhaaft een neutrale positie ten opzichte van de kwestie van de Marokkaanse Sahara waarin de VN bemiddeld, zei Pollack- Beighle, die de ontmoeting met Bourita beschreef als "historisch."

Het besluit van Suriname heeft volgens hem de ontwikkeling van bilaterale betrekkingen gestimuleerd en heeft de aanwezigheid van Marokkanen in het Caribisch gebied in het algemeen versterkt. Bourita memoreerde, dat Marokko hulp heeft gestuurd naar Antigua en Barbuda en Dominica nadat deze zwaar gehavend waren na orkaan Irma.


(Suriname Mirror/Starnieuws/Maghreb Arabe Press)

Waterberg, fractieleider BEP: 'Zorg moet betaalbaar en toegankelijk zijn voor eenieder'

Waterberg wil speciaal gezondheidstarief op producten die schadelijk zijn voor gezondheid


Zorg moet betaalbaar en toegankelijk zijn voor eenieder. De invoering van een algemene ziektekostenverzekering voor Suriname kan daarvoor volgens Celsius Waterberg, fractieleider van Broederschap en Eenheid in de Politiek (BEP), zorgen. Iedereen die in Suriname woont, werkt of studeert zou hierin opgenomen moeten worden. Iedereen wordt verzekerd vanaf de geboorte tot de dood, en de verzekeringskaart vervalt alleen als je Suriname verlaat, zei hij donderdag in De Nationale Assemblee tijdens de algemene politieke beschouwing op de Jaarrede 2018, zo schrijft Starnieuws vrijdag 3 november 2017. 

Waterberg is net als minister Patrick Pengel van Volksgezondheid ook voorstander van het heffen van een speciale gezondheidstarief op producten die vooral schadelijk zijn voor de gezondheid. Zo kunnen de kosten van dit systeem worden gedekt en eenieder draagt bij.

De parlementariër, arts en voormalig minister van Volksgezondheid, stelde dat zonder kwalitatief goede, betaalbare en bereikbare zorg voor eenieder in het land het bijna onmogelijk is om de ontwikkelingsdoelen te halen. Waterberg vroeg de regering wanneer er overal in het land kwalitatief goede zorg verleend zal worden en de poliklinieken inhoudelijk net zoals die in Paramaribo eruit zullen zien met artsen, verpleegkundigen, apotheken die goed bevoorraad zijn en laboratoria. Ook wilde hij weten of er weer streekziekenhuizen komen.

Volgens de parlementariër is bereikbaarheid van zorg een vereiste voor het laten dalen van neonatale, kinder- en moedersterfte.

Het concept gezondheid in alle beleidsvoornemens is volgens de politicus over het hoofd gezien bij de uitvoering van beleid. Waterberg vroeg om meer voorlichting. Het invoeren van health in all policies zal soms meer geld kosten, maar uiteindelijk zorgen voor een grotere gezondheidswinst voor de bevolking, meent Waterberg. Hij noemd als voorbeeld het stopzetten van het gebruik van transvetten om te frituren of het invoeren van producten met transvetten. Hierdoor voorkom je  suikerziekte en hoge bloeddruk en bespaar je uiteindelijk veel geld aan uitgaven in de gezondheidszorg.

Ook het creëren van veilige plekken waar mensen kunnen sporten en het aanleggen van voetgangers- en fietspaden noemde hij als investeringen om ziekte en ongevallen te voorkomen.

Waterberg geeft aan dat het belangrijk is dat de overheid de jarenlange achterstand in onderhoud van bijzondere scholen in het binnenland aanpakt. Hij benadrukt dat onderwijs de beste garantie biedt voor verder ontwikkeling en de solide basis is voor een individu om uit de vicieuze cirkel van armoede te komen. Kinderen in het binnenland hebben ook een schone en veilige omgeving nodig waar ze kwalitatief goed onderwijs kunnen krijgen. Ook voor pleit hij voor (een gesloten) intranetsysteem waar leerlingen van gebruik zouden kunnen maken, waarbij de overheid de randvoorwaarden voor in orde zou moeten maken. Waterberg vindt ook dat het onderwijs beter op de arbeidsmarkt afgestemd moet worden.

In zijn spreekbeurt is de BEP fractieleider ook ingegaan op het belang van economische groei in de strijd tegen armoede. Hij riep de regering op om de ondernemers in het binnenland niet te vergeten. Deze zijn volgens hem van nature ondernemers.

Een ander aandachtspunt is volgens Waterberg het decentraliseren van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) door deze dichter bij de bevolking te brengen. Hij wees erop, dat bewoners in het binnenland hoge kosten moeten maken wanneer ze voor CBB zaken naar de stad moeten afreizen. 'Het kan een persoon duizend of meer Srd's kosten om alleen een uittreksel te komen halen.'

Ook het voornemen om op strategische punten basisgoederen inclusief benzine tegen landelijke tarieven voor het binnenland aan te bieden, juicht hij toe. Het Assembleelid vroeg aandacht voor Mpusu, een dorp aan de Tapanahoni, dat al zeven jaar verstoken is van energie, terwijl hier volgens hem met gemak voor gezorgd kan worden.

'Suriname dreigt het imago als bosrijkste land ter wereld te verliezen'

Brownsberg (Bron foto: WWF Guianas)
'De grootste boosdoener is de goudmijnbouw en vooral de kleinschalige mijnbouw'

Open deur van Rudi van Kanten, Programma Directeur Tropenbos International Suriname


'Als niet snel alternatieve economische voorzieningen worden getroffen voor de goudmijnbouw, dreigt Suriname het imago als bosrijkste land ter wereld te verliezen. Mijnbouw is destructie-evidenter', zei dr. Rudi van Kanten, Programma Directeur bij Tropenbos International Suriname, woensdagavond in de Centrumkerk, de aula van de universiteit van Suriname. Daar sprak hij de traditionele diesrede uit bij de opening van een nieuw universitair jaar met een onderwerp dat van wetenschappelijk en of maatschappelijk belang is, aldus vandaag, vrijdag 3 november 2017, de Ware Tijd. 

Eerder heeft in de mijnbouwsector een behoorlijke vervuiling plaatsgevonden door het opslaan van chemicaliën en zonder adequaat herstel van uitgemijnde gebieden. Andere vormen van mijnbouw, zoals zandafgravingen en steenslagwinning, hebben ook bijgedragen aan de aantasting van ecosystemen.

Maar, de grootste boosdoener is de goudmijnbouw en vooral de kleinschalige mijnbouw, die resulteert in een serie ongewenste handelingen voor de natuur. Het omleggen van kreken en het vervuilen van deze waterwegen en rivieren heeft effect op mensen, planten en dieren. De geluidsoverlast zorgt ervoor dat dieren uit de gebieden wegtrekken. Dit kan, in combinatie met overbejaging, ook resulteren in het 'Empty forest'-syndroom. Daarbij ziet men wel bos, maar eigenlijk is de samenstelling ervan veranderd en komt er veel minder biodiversiteit voor dan oorspronkelijk het geval was.

De ongecontroleerde goudmijnbouw brengt ook sociale misstanden met zich mee, zoals een onaantrekkelijk leefmilieu en geweldsdelicten

De wetenschapper heeft in de 'diesrede' vijf noodzakelijke maatregelen besproken als condities voor een goed bosbeheer om het bos duurzaam te ontwikkelen. Het gaat er allereerst om dat Suriname een milieuwet heeft. Er ligt al vijftien jaar een concept, maar om onder andere politieke redenen wordt die niet behandeld of afgerond door De Nationale Assemblee. Een andere voorwaarde is dat de grondenrechten van de inheemse en tribale volken als hun koloniale erfenis, eindelijk moeten worden toegekend.

Somohardjo (PL) vraagt aandacht voor gezondheidszorg en veiligheid tijdens algemene beschouwingen

'Er gaat geen dag voorbij dat we geconfronteerd worden met criminele activiteiten, iedereen leeft in angst'


Fractieleider Paul Somohardjo van de Pertjajah Luhur (PL) heeft tijdens de algemene politieke beschouwingen gisteren in De Nationale Assemblee met name aandacht gevraagd voor de gezondheidszorg en de volgens hem onveilige situatie in het land. Over vooral de uitvoering van de basiszorgverzekering en het grote aantal berovingen, diefstallen, verkrachtingen en drugstransporten maakt de volksvertegenwoordiger zich zorgen, aldus Starnieuws vandaag, vrijdag 3 november 2017. 

De politicus merkte op, dat iedereen in hoerastemming was, na de aanname van de Basiszorgwet in 2014. Kinderen van 0-16 jaar en ouderen boven 60 jaar waren gegarandeerd van een basiszorgverzekering. Het blijkt volgens Somohardjo echter, dat velen in deze categorie nu niet meer in aanmerking komen voor deze verzekering en worden verwezen naar het ministerie van Sociale Zaken & Volkshuisvesting (SoZaVo).


'Waarom houdt de regering zich niet aan wat in de wet staat voor kinderen van 0-16 jaar en ouderen boven 60 jaar, om geen premie te hoeven te betalen? Waren de on- en minvermogenkaarten van SoZaVo niet effectiever dan deze basiszorgverzekering? Kunnen we een overzicht krijgen van wat de Staat aan medische zorg moet betalen, onder andere aan ziekenhuizen, medische specialisten, artsen, medicijnen, verpleegkundigen, enzovoorts? Is er een betalingsachterstand, en zo ja, hoe denkt de regering deze in te lopen?', waren enkele vragen van Somohardjo aan de regering.

Naast gezondheid zijn vrijheid en veiligheid volgens Somohardjo ook zeer belangrijk in het leven. 'Ik heb het zelf ondervonden in de jaren tachtig. Avondklok wordt ingesteld, van zes tot zes, het was verboden de straat op te gaan. Geen samenscholing, geen vergaderingen en ik was zelfs negen maanden beroofd van mijn vrijheid, samen met slachtoffers van 8 december 1982. Als militaire krijgsgevangene moet je mentaal heel erg sterk zijn om te overleven. De martelingen en intimidatie waren niet gemakkelijk. Dankzij de interventie en de druk van bevriende mogendheden heb ik mijn vrijheid terug kunnen krijgen. Vrijheid moeten we koesteren, niet alleen om te voorkomen dat we opgesloten worden, dan bedoel ik niet door een rechter die je vonnist, maar het recht van vrije meningsuiting moet ook gewaarborgd worden.'

De volksvertegenwoordiger kaartte aan, dat er flink wordt bedreigd en geïntimideerd, en dat zelfs wordt gedreigd met intrekking van vergunningen. Aan de minister van Openbare Werken, Toerisme en Communicatie, Jerry Miranda, die woensdag een brief stuurde naar mediahuis RBN en opdroeg het programma 'Zeven Even' terstond stop te zetten, zei Somohardjo: 'Ik verzoek u, als u één bedreigt, pak de ander ook aan. Wees niet selectief, anders komt u slecht over, minister. Hebt u gehoord van 'Bakana Tori'? Ik klaag niet, maar de ander klaagt wel. U als minister, die maatregelen wil en kan treffen, doe dat. Laten we zien.'

Somohardjo voerde ook aan, dat er een onveilige situatie heerst in het land. Dagelijks zijn er berichtgevingen over criminaliteit. 'Berovingen, verkrachtingen, diefstal, drugstransport, enzovoorts. Er gaat geen dag voorbij dat we geconfronteerd worden met criminele activiteiten en berichten daarover. Iedereen leeft in angst', stelde Somohardjo.

Hij bracht in herinnering, dat de president een tijd geleden had beloofd, dat diefijzer niet meer nodig zou zijn. Maar, intussen blijkt dat zelfs de straat waar zowel hij als Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons woont, niet gevrijwaard is van berovingen. De PL-parlementariër zei dat velen naar het buitenland zijn verhuisd vanwege de precaire en de onveilige situatie in het land. Bevriende landen adviseren hun burgers om Suriname niet te bezoeken als toerist.

'Denk maar aan de beroving van de diplomaat nabij ’t Vat. En een paar weken geleden de verkrachting van stagiaires in de cultuurtuin. Waar van Suriname is veilig? In het binnenland worden goudzoekers beroofd en zelfs mensen levend in hun woning verbrand. Misschien nu, met de hulp van de Franse gendarmerie, is de twee-kilometer-zone een veilige plaats', merkte Somohardjo op. Hij zei dat in Sint Laurent de veiligheid beter gegarandeerd is dan in Suriname. 'Kunnen we onze eigen mensen niet inschakelen om de veiligheid te garanderen?'

Premier William Marlin van Sint-Maarten biedt het ontslag van zijn kabinet aan

Marlin moet van gouverneur in het belang van Sint-Maarten lopende zaken afhandelen


Premier William Marlin heeft het ontslag van zijn kabinet aangeboden aan gouverneur Eugene Holiday. Dit gebeurde nadat een meerderheid van acht Statenleden gisteren in een vergadering een motie van wantrouwen tegen Marlin en vijf ministers had aangenomen. Dit meldt het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 3 november 2017.

Afgelopen maandag was het al duidelijk dat het voortbestaan van kabinet-Marlin aan een zijden draad hing toen een nieuwe meerderheid in de Staten werd gevormd die wel akkoord gaat met de voorwaarden voor hulp uit Nederland.

Holiday zal het ontslag van Marlin in beraad nemen in afwachting van de vorming en installatie van een interim-kabinet. Marlin heeft ook een conceptlandsbesluit aan de gouverneur overhandigd om verkiezingen uit te schrijven en de Staten eind januari 2018 te ontbinden.

Marlin heeft van de gouverneur de opdracht gekregen in het belang van Sint Maarten de lopende zaken af te handelen totdat er een besluit is genomen over het aftreden van de regering.

Vrijwilligerskorps Curaçao (VKC) ontvangt drie ‘nieuwe’ DAFtrucks van Defensie

Drie trucks, na operationele inzet op Sint-Maarten vorige maand, geprepareerd voor overdracht

(Bron foto: Defensie Caribisch Gebied)


Het Vrijwilligerskorps Curaçao (VKC) heeft gisteren drie ‘nieuwe’ DAFtrucks gekregen van Defensie. Tijdens een ceremonie bij de afdeling transport op marinebasis Parera werden de drie voertuigen van Defensie overgedragen aan een delegatie van het VKC, aldus vandaag, vrijdag 3 november 2017, het Antilliaans Dagblad

De Commandant der Zeemacht Caribisch Gebied (CZMCARIB) heeft in juli van dit jaar nieuwe trucks gekregen, type Iveco.

Het verouderde materieel zou door marineschip Zr.Ms. Karel Doorman mee naar Nederland worden genomen. Commandant van het VKC majoor R.G. Gibbes was hiervan op de hoogte en diende een verzoek in bij de CZMCARIB om drie van deze oudere vrachtwagens in bruikleen te mogen nemen, ter vervanging van hun wagens uit de jaren '80.

De drie beste trucks zijn, na de laatste operationele inzet op Sint-Maarten vorige maand, door de technische mangel genomen en geprepareerd voor de overdracht.


Ministerraad Curaçao niet akkoord met overdracht ontwikkeling LNGterminal aan Guangdong Zhenrong Energy

Multidisciplinair Projectteam (MDPT) moet beginnen met een backupplan


De Ministerraad gaat er niet mee akkoord om de ontwikkeling van de LNGterminal (‘liquefied natural gas’) bij Bullenbaai over te dragen aan Guangdong Zhenrong Energy (GZE). Eerder was GZE-dochter Titan via een aanbesteding aangewezen als ‘preferred bidder’. 

Dat heeft het kabinet-Rhuggenaath tijdens een vergadering afgelopen woensdag besloten, aldus een persverklaring van de regering, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 3 november 2017.

Het zogenoemde Multidisciplinair Projectteam (MDPT) heeft de opdracht gekregen te beginnen met een backupplan voor het geval Curaçao niet verder komt met het Chinese GZE, omdat laatstgenoemde niet aan de gestelde voorwaarden voldoet. In dat plan moet een alternatief worden opgenomen voor alle mogelijke scenario’s voor zowel de modernisering van de bestaande Isla-raffinaderij, inclusief nieuwbouw te Bullenbaai, als de constructie van de LNG-terminal op die plaats.

Professor Theo Wong blijft optimistisch over kans op grote olievondst voor kust Suriname

'Samenleving hoeft niet te treuren, dat er nog geen grote olievondst is gedaan'


'De samenleving hoeft niet te treuren over het feit dat er nog geen grote olievondst is gedaan in Surinames zeegebied. De eerste drie proefbronnen die zijn aangelegd waren in ondiep water en niet overeenkomstig met de afzettingen in Guyana, Frans-Guyana en de westkust van Afrika', zei professor Theo Wong, hoofd van de afdeling Geologie en Mijnbouw aan de Anton De Kom Universiteit van Suriname, gisteren tijdens zijn presentatie bij de tweede editie van de Suriname International Mining, Energy & Petroleum Conference & Exhibition (SuriMEP 2017), zo bericht de Ware Tijd vandaag, vrijdag 3 november 2017.

Hij is ook niet teleurgesteld dat de vierde proefbron, recent aangelegd door de Britse oliegigant Tullow Oil in het hart van Surinames zeegebied (Block 54), droog blijkt te zijn. 'Ze hebben iets nieuws geprobeerd dat heel succesvol is in landen als Saudi Arabië, dat is namelijk boren in kalksteen. Uit de diverse mogelijke opties kies je altijd een locatie op basis van kansen op succes en risico's. De Araku-1 bron was veelbelovend.'

De maatschappij was zelf heel enthousiast tijdens ontmoetingen met investeerders over de Araku-1 bron op basis van de seismische data die verzameld zijn. Er werd geanticipeerd op een potentiële vondst van rond een half miljard vaten. Het mocht niet baten, maar anders dan in de voorgaande gevallen, heeft Tullow besloten om door te gaan in Block 54.

'Tullow zoekt doorgaans naar zandafzettingen die als het ware in de vorm van waaiers door zwaartekracht naar beneden uitzetten. Dat zijn de bekende zandreservoirs waar de olie tussen de zandkorrels zit. Tullow Oil is van plan door te gaan met proefboringen in hetzelfde gebied', zei de wetenschapper.

Er zijn volgens hem enorm veel gegevens voortgekomen uit de Araku-1 proefbron die cruciaal zullen zijn bij de vervolg exploratieactiviteiten.

Aandacht voor kwestie 'Zeven Even' in Assemblee

Oppositieleden vragen zich af waarom geen actie wordt ondernomen tegen het SRS-programma 'Bakana Tori'


Marinus Bee, fractieleider van de ABOP, heeft gisteren in De Nationale Assemblee (DNA) de sommatie van minister Jerry Miranda om het satirisch programma 'Zeven Even' van Rapar stop te zetten, aan de kaak gesteld. Hij heeft tijd van zijn fractie gebruikt om de brief van minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport en Communicatie aan Rapar voor te lezen. 

Verschillende Assembleeleden hebben hun mening gegeven over deze kwestie. Bee en anderen stelden dat ook in het SRS-programma 'Bakana Tori' mensen worden beledigd.


Assembleelid Roché Hopkinson (NDP) bracht in herinnering, dat tijdens de regering waarin VHP/NPS zaten Suriname Vandaag op de STVS uit de lucht is gehaald. Daarvoor wss een live uitzending van de Surinaamse Vereniging van Journalisten via ATV uit de lucht gehaald door dezelfde regering.Amzad Abdoel, waarnemend fractieleider van de NDP voegde eraan toe, dat ABOP deel uitmaakte van de regering toen Suriname Vandaag uit de lucht werd gehaald. Ook op SRS werd het programma van Gerold Vliet stopgezet.

'Dagelijks worden we geconfronteerd met beknotting van de persvrijheid in de wereld en het vermoorden van journalisten bij de uitoefening van hun beroep. En terwijl wij als volk nauwelijks in staat zijn geweest de agressie tegen de pers in onze recente historie te verwerken maar slechts de hoop koesteren dat dit zich nooit meer in Suriname herhaalt, worden we zeer onaangenaam verrast met dreigementen van de regering aan het adres van radiostation Rapar (RBN) met betrekking tot het programma Zeven Even', zei Bee. Van DNA-vicevoorzitter Melvin Bouva (NDP), die de vergadering op dat moment leidde, moest Bee het woord 'dreigementen' vervangen, omdat het gaat om een brief van een officiële instantie. Uiteindelijk werd het woord 'aanmaning' gebruikt.

Bouva merkte op dat er veel polarisatie is, ook op social media. Er zal wetgeving moeten komen en een mediaraad. Vanuit De Nationale Assemblee zullen volgens hem de handvatten gegeven worden om te bouwen aan een goede samenleving.

Assembleelid Edward Belfort (ABOP) zei dat hij dagelijks beledigd wordt op SRS. Waarom wordt er dan één radiostation uitgepikt, vroeg hij. Hij merkte op, dat in de recente historie radiostations in brand zijn gestoken en journalisten zijn vermoord.

Adhin merkte op, dat de regering alle radio- en televisiestations heeft aangeschreven om zich te houden aan de vergunningvoorwaarden. De brief is hierna gekomen. Chandrikapersad Santokhi, fractieleider van de VHP, stelde dat niet de regering, maar de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS) een algemene brief had geschreven, zonder richtlijnen. Nu komt de regering in beeld en treft gelijk maatregelen tegen één medium.

Minister Miranda zei, dat de TAS de toezichthouder is bij wet. Er is een overtreding geconstateerd en de TAS heeft dat gerapporteerd aan het ministerie. Het is de minister die de maatregelen neemt, niet de TAS. Asiskumar Gajadien (VHP) zei dat er sprake is van machtsmisbruik door de regering. Gedreigd wordt om de vergunning in te trekken. Er wordt volgens hem geen gelijkheidsbeginsel toegepast. Op bepaalde stations worden door mensen die aan de Staat gelieerd zijn tweedracht, etnische spanningen, haat en wrok gezaaid. Oppositiefunctionarissen worden beledigd. Het Assembleelid wil weten wat het beleid van de regering is.

VRTS wil precieze redenen weten van minister Miranda om 'Zeven Even' uit lucht te halen

'De redenen die zijn opgegeven in brief van Miranda zijn vaag'


De Vereniging van Radio- en Televisiebedrijven in Suriname (VRTS) wil van minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport & Communicatie weten wat de precieze redenen zijn om het programma Zeven Even van Rapar, uit de lucht te halen. Mediabazen hebben gisteren een kennismakingsbezoek - dat al gepland was - gebracht aan de minister en de brief met hun verzoek persoonlijk overhandigd, zo bericht vandaag, vrijdag 3 november 2017, Starnieuws. 

Het bezoek aan de minister was eigenlijk bedoeld om te praten over bepaalde regelingen en betalingen. 'Het was geen onaangenaam gesprek', deelt Faried Pierkhan, directeur van Rapar Broadcasting Network en ondervoorzitter van de VRTS na afloop mee. 'We hebben de minister om nadere toelichting gevraagd, want de redenen die zijn opgegeven in zijn brief zijn vaag. We hebben ook gevraagd om tot een vergelijk te komen.'

Het satirische programma, waarin politici flink op de korrel worden genomen, is voor onbepaalde tijd uit de uitzending gehaald. Pierkhan benadrukt, dat dit besluit niet betekent dat de opdracht van de overheid is uitgevoerd.

'We zoeken rust in het geheel. De presentator is ook gedemotiveerd geraakt door de brief van Miranda. Het is een persoonlijke uitzending, hoewel het bedrijf verantwoordelijk is voor de inhoud. We hebben een vakantie voor hem ingebouwd. Maar, hij komt sowieso terug. Er wordt ook nagedacht in welke vorm het programma door zal gaan.'

Hii wil ook weten hoe programma's worden getoetst om als ‘goed’ te worden bestempeld. 'Er is eigenlijk geen toetsingsregeling. Want wat die ene zwart ziet, ziet de andere niet zo. Dat is het verschil. Wij zeggen dat het verschil bij de rechter beslecht moet worden. Daarom hebben we in de brief aan Miranda gesteld, je brief is niet duidelijk voor ons, geef expliciet aan wat er verkeerd is. Aan de hand daarvan kunnen wij correcties plegen als die inderdaad nodig zijn. Zo hoort het.'

Nieuwe winkel Kirpalani paar miljoen duurder dan begroot

Recessie doet begroot bedrag van 12 miljoen oplopen tot 14-15 miljoen Amerikaanse dollar


Het nieuwe winkelpand dat Kirpalani gisteren heeft geopend aan de Johan Adolf Pengelstraat heeft het bedrijf miljoenen meer gekost dan was begroot, aldus de Ware Tijd vandaag, vrijdag 3 november 2017.

'Dit gebouw moest ons twaalf miljoen Amerikaanse dollar kosten, maar dat is uitgekomen op veertien tot vijftien miljoen dollar en dat komt door de recessie', zegt Shyam Kirpalani, een van de directeuren van het bedrijf.

De voorbereiding voor de bouw heeft jaren geduurd. 'Toen we zijn gestart begon de recessie, maar na wikken en wegen zijn we toch doorgegaan', zegt Kirpalani.

Het bedrijf heeft geloof in herstel van de economische situatie. Het winkelpand is nog niet af, er wordt naar gestreefd het eind 2018 klaar te hebben. Het zal bestaan uit begane grond en twee verdiepingen en zal iets meer dan tienduizend vierkante meter vloeroppervlak hebben. Het gedeelte dat in gebruik is genomen is een derde deel van de totale oppervlakte. Dit is het derde winkelpand van het concern. Het eerste staat op de hoek van de Maagden- en Domineestraat en het tweede aan de Domineestraat.

De nieuwbouw moet het hoofdkwartier worden.'Deze winkel heeft veel ruimte voor de klant en is niet ingepakt ', antwoordt Kirpalani.

VHP-leider Santokhi schetst somber, realistisch, beeld van situatie in Suriname

'Bij het volk overheerst teleurstelling, moedeloosheid, demoralisatie, uitzichtloosheid'

'Er is een groot verschil tussen de hoop die de regering wil geven en de feitelijke situatie'


VHP-fractieleider Chandrikapersad Santokhi schetste gisteren tijdens de algemene politieke beschouwingen in De Nationale Assemblee een somber beeld over zeven jaar regering Bouterse. Uit de Jaarrede voor 2018 kon hij ook geen glimp zien van de mogelijk zeven vette jaren die zouden moeten aanbreken. De uitzichtloosheid wordt volgens hem verder versterkt. Dit schrijft Starnieuws vandaag, vrijdag 3 november 2017.

Hij presenteerde hoe het volk volgens hem aankijkt tegen het beleid. Wat verwachten de burgers van de regering, op basis van wat de regering had beloofd.


Santokhi zette zijn visie op een rijtje:

- Ze kijken uit naar de versterking van de koopkracht, want hun koopkracht is drastisch gedaald. Hun salaris heeft geen bijna geen waarde meer; ze komen niet uit met hun salaris. Ze vragen om koopkrachtversterking. 
- Ze kunnen hun huur niet betalen. Hun water en electra niet betalen. Hun schoolkosten niet betalen. Ze vragen dringend om ondersteuning. 
- Seniore burgers, onder wie heel wat vrouwen, komen niet uit met hun pensioen en AOV; ze roepen om hulp. Elke dag horen wij de voorzitter van de belangenvereniging van gepensioneerden, die een vrouw is en die genegeerd wordt door de regering. 
- Jongeren willen werk; afgestudeerden willen een baan, omdat de werkloosheid is toegenomen, vooral jeugdwerkloosheid.
- Als gevolg hiervan nemen sociale problemen nemen toe in de samenleving, toename van de criminaliteit; toename van jeugdprostitutie, drugsgebruik onder de jongeren, en het volk kijkt uit naar oplossing hiervan. 
- Importeurs hebben het moeilijk en kunnen moeilijk importeren; zij kijken uit naar oplossing, omdat ze hun bedrijfsactiviteiten wensen te continueren. 
- Ondernemers kunnen moeilijk ondernemen, terwijl tal van bedrijven al gesloten zijn. Dit vraagt om spoedige aanpak. 
 - De burgers voelen zich angstig en onveilig. Ook hebben zij brood- en baanvrees; er is een beleid van rancune en intimidatie vanuit de verschillende ministeries naar hen. Dit moet ophouden en aangepakt worden. Ze willen veiligheid.
- Burgers zijn medisch verzekerd, maar moeten betalen voor medicijnen en kunnen ook niet rekenen op goede gezondheidszorg; men kijkt naar oplossingen 
- De gezondheidszorg wordt onbereikbaar voor verschillende groepen in de samenleving.
- Ouders en kinderen kunnen de studiekosten niet meer betalen; dit vraagt om dringende aanpak. 
- Het volk is het laatste spaargeld en reserves kwijtgeraakt en vraagt om aanpak van de crisis, herstel van de economie, stabiele Srd. Aanpak van de inflatie. 
- De burgers kunnen geen woningen meer bouwen en moeten heel hoge rente betalen voor leningen. En zij die een lening hebben, kunnen hun lening moeilijk aflossen. 

En als het volk geluisterd heeft naar de regering en het beleid aangehoord heeft, dan ontstaat niet alleen teleurstelling, maar ook moedeloosheid, demoralisatie, uitzichtloosheid in hun situatie, omdat de regering geen concrete oplossingen biedt voor de problemen van het volk.

'Regering u doet niet wat u zegt. Uw gepresenteerde beleid biedt geen oplossingen voor deze vraagstukken, die zeer belangrijk zijn voor onze samenleving', voerde Santokhi aan.

Hij merkte op dat er een groot verschil is tussen de hoop die de regering wil geven, en de feitelijke situatie, namelijk de wanhoop die er heerst in de samenleving. De politicus vroeg om verantwoording van hoe de gelden van het volk besteed worden.

'Wij verlangen transparantie van de regering; wij verlangen onderzoek. Het zijn gelden van ambtenaren, boeren, vissers, artsen, landbouwers, et cetera. Het verschil tussen de hoop die de regering probeert te vertellen, en de wanhoop en het leed waar ons volk daadwerkelijk doorheen gaat, is nog nooit zo groot geweest. Terwijl de ziekenhuizen en sociale instellingen kreunen, omdat ze het geld, dat ze hard nodig hebben niet krijgen, vertelt de minister van Financiën uit het buitenland, dat het buitenland vertrouwen heeft in Suriname, want er komen meer leningen. Regering hoeveel gaat u nog meer lenen? Klopt het dat u weer de internationale kapitaalmarkt benaderd heeft voor weer miljoenen of zoals sommigen beweren miljarden leningen? Kan het parlement duidelijkheid hierover krijgen?', vroeg Santokhi.

Rapar Broadcasting Network (RBN) wil op korte termijn met minister Miranda praten

'Zeven Even is een satirisch programma waarin een vleugje zwarte humor wordt verwerkt'


Rapar Broadcasting Network (RBN) wil op korte termijn met minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT & C) praten over de ingebrekestelling van het mediahuis. Het satirische programma Zeven Even moet worden stopgezet van de bewindsman. Om rust te brengen in de zaak, is besloten dat vanaf vandaag, vrijdag 3 november 2017, presentator Satish Baldewsing vakantie neemt. 

Het programma is niet stopgezet, zegt RBN-directeur Faried Pierkhan. Hij wil via overleg tot een aanvaardbare oplossing komen. Iedereen heeft het recht binnen een democratische rechtsstaat zijn mening te geven binnen de grenzen van ethiek en fatsoen. Indien de rechtsstaat zo hoog in het vaandel wordt gehouden, dan wordt niet verwacht dat de overheid basisgrondrechten als vrije meningsuiting en persvrijheid zal gaan beknotten. Dit zegt advocaat Chandra Algoe namens RBN in een brief aan minister Miranda (zie onderaan).

In het schrijven wordt uitgelegd wat het karakter is van Zeven Even. Het gaat om een satirisch programma 'waarin een vleugje zwarte humor wordt verwerkt'.

Zeven Even behandelt geen nieuws, maar neemt bepaalde aspecten van de dagelijkse actualiteiten en presenteert deze aan de luisteraars met de nodige humor.

Aangegeven wordt in de brief, dat in de afgelopen dertig jaren dat dit programma wordt uitgezonden, is er nog nooit een klacht ingediend tegen de programmamaker of het radiostation. Aangevoerd wordt dat op basis van subjectieve beoordeling Miranda een verregaand besluit genomen heeft. Het programma moest binnen 24 uur uit de lucht worden gehaald en verdere uitzending moet worden gestaakt. Indien dat niet zou gebeuren, hield de minister voor dat de president geadviseerd zou worden om de vergunning van RBN opgeschort of ingetrokken zou worden.


Abdoel (NDP) wil maatschappelijke discussie over privatisering van verlieslatende bedrijven

NDP-politicus wil van regering stand van zaken weten van kokos-, cacao- en palmolieprojecten

Abdoel kritisch over situatie visserij- en pluimveesector


Waarnemend fractieleider van de NDP, Amzad Abdoel, zei bij de algemene politieke beschouwingen gisteren, dat na een moeilijke periode een ommekeer is gekomen in de economische situatie. De krimp was 2,7% in 2015 en 9,3% in 2016. De koopkracht is de afgelopen periode enorm gedaald en ook de werkloosheid is gestegen. Voor dit jaar is een economische groei geconstateerd van 0,5%. 

'Wij moedigen de regering aan om door effectieve planning en efficiëntie haar beleid verder uit te stippelen zodat er sprake kan zijn van duurzame maatschappelijke stabiliteit en economische groei', stelde Abdoel, aldus Starnieuws vandaag, vrijdag 3 november 2017.


Hij vroeg de regering om zeker ook te kijken naar de belasting-, niet belasting en monetaire maatregelen die eerder waren aangekondigd, maar nog niet zijn uitgevoerd. Abdoel noemde Grassalco als voorbeeld waar positieve ontwikkeling te bemerken is. Aan de andere kant zijn er weinig parastatale bedrijven die een bijdrage leveren aan de staatskas. Er moet een maatschappelijke discussie komen over privatisering van verlieslatende bedrijven. Veel bedrijven worden door de overheid gesubsidieerd, wat drukt op de begroting. Het wordt volgens hem tijd om de privatisering van bedrijven daadwerkelijk tot beleid te maken.

Ook over de subsidie van stroom en water wenst de politicus de visie van de regering te vernemen. 'Eerder was door de regering aangekondigd het hervatten van het op grote schaal verbouwen van cacao te Phedra en Victoria en het van de grond krijgen van een kokosindustrie. Daarnaast werd ook aangegeven dat er nieuwe investeringen worden gezocht voor het reactiveren van de palmolie industrie. Wat is de status van al deze projecten?', vroeg Abdoel.

Hij stond ook stil bij perikelen rond de visserijsector. Abdoel vroeg welke controlemechanismen ingezet worden om te voorkomen dat vergunningen aan buitenlanders worden verhuurd. 'Verder is ons ook geïnformeerd dat er moedwillig niet wordt gewerkt aan de bevordering van de export van bepaalde vissoorten naar de VS. Deze vissoorten worden dan in Suriname gevangen en via Guyana geëxporteerd. Hoe voorkomen wij dit soort van praktijken?'

Stimulering van de pluimveesector is een must, stelde Abdoel. 'Wij hebben de potentie om voor het hele land kip te produceren, helaas zien wij dat 60 tot 70% van de lokale markt wordt beheerst door importkip. Het verhogen van de invoerrechten van 20 naar 40% zal ertoe moeten leiden dat de lokale productie een extra stimulans krijgt. Echter hebben we opgemerkt dat na de aankondiging van de verhoging van de invoerrechten de importeurs van kip de prijzen van hun producten direct hebben aangepast. We hebben ook gemerkt dat men bij deze onredelijke prijsverhoging niet bij machte was om de prijsopdrijving tegen te gaan. Nu hebben we een situatie dat zowel de prijzen van lokale kip als van importkip zijn gestegen. Graag wil ik van de regering weten wat zij hieraan zullen doen.'

EBS-directeur verhindert lezing Nederlander bij Vereniging van Installateurs in Suriname (VIS)

Nederlandse gastspreker Jongbloed spreekt publiek informeel toe

- Jongbloed is door EBS ingehuurd voor verzorgen van trainingen over zonnepanelen aan installateurs
- Parmessar houdt onverwachts korte toespraak over veel voorkomend fenomeen van stroomdiefstal


De Vereniging van Installateurs in Suriname (VIS), onder leiding van Dinesh Bindraben Panday, die dinsdagavond een informatieve bijeenkomst had gepland in het gebouw van het Surinaams Olympisch Comité (SOC) inzake het voorkomen van brand en ongevallen bij elektrische installaties, heeft een grote teleurstelling te verwerken gekregen. Op dezelfde dag kreeg VIS namelijk in de late middaguren te horen, dat er aan de gastspreker uit Nederland, Pouw Jongbloed, geen toestemming is verleend door de directeur van NV Energie Bedrijven Suriname (EBS), Rabin Parmessar, voor het tentoonstellen van zijn expertise aan het publiek. Dit meldt het Dagblad Suriname donderdag 2 november 2017.

Maar, via een ander directielid van de EBS was wel overeenstemming bereikt voor het organiseren van de lezing. Vermoedelijk is dat directielid hoogstwaarschijnlijk vergeten om het verzoek aan de EBS-directeur door te geven. Dit bevestigt VIS.

Jongbloed, die overigens verbonden is aan het Nederlandse Normalisatie Instituut (NEN), is door EBS ingehuurd voor het verzorgen van trainingen over zonnepanelen aan installateurs. Volgens VIS betreft dit een samenwerkingstraject tussen EBS en VIS, waardoor de installateurs het verbazingwekkend vinden dat de toestemming niet is verleend. De bedoeling van de informatiebijeenkomst was om de samenleving van tips te voorzien over brandveiligheid.

De aanwezigen werd 's avonds meegedeeld over deze afwijzing. Ondanks dit onverklaarbaar tafereel heeft de gastspreker zich desalniettemin op die avond gemeld in het SOC, echter niet voor het houden van een presentatie, maar om het publiek informeel toe te spreken.

Wat een nog grotere ‘verrassing’ bleek te zijn, was de komst van Parmessar kort voordat de bijeenkomst afgesloten zou worden. Hij wilde de ‘geruchten’ namelijk met zijn eigen ogen aanschouwen. Vanwege de ontstane situatie heeft er geen lezing plaatsgevonden, maar wel een discussie over de knelpunten waarmee installateurs te kampen hebben en mogelijke verbeterpunten.

Aan het eind van de bijeenkomst hield Parmessar onverwachts een korte toespraak, waarbij hij het veel voorkomend fenomeen van stroomdiefstal aan de kaak stelde. 'Er zijn onderwerpen die we uit de taboesfeer moeten halen. Hoe moeten we doen met installateurs die rondom hun mensen hebben die zich schuldig maken aan stroomdiefstal? En die hand- en spandiensten verrichten?' Daarbij beklemtoonde hij dat circa 30% van het opwekvermogen gestolen wordt. Naar zeggen van de EBS-directeur moeten dergelijke incidenten hardhandig aangepakt worden. 'Daarom voer ik een heel strak beleid wat dat betreft.'

Hij is zich ervan bewust, dat kwaliteitsverbetering echter niet overnight kan geschieden. 'We hebben nog een hele lange weg te gaan voor onder andere het realiseren van de kwaliteitsbewaking. Dit soort zaken nemen tijd en daarmee is het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen bezig.' Naar aanleiding hiervan zal de Energie Autoriteit Suriname (EAS) standaarden vaststellen voor bijvoorbeeld de keuringsdienst. 'De keuringsdienst is nu bij EBS, wat eigenlijk niet bij EBS had moeten zijn; de overheid wist niet waar de keuringsdienst moest zijn. Wij zijn echter bezig om per 1 januari 2018 de keuringsdienst helemaal zelfstandig te maken.'

1.891 Kilo cocaïne in Colombiaanse havenstad Cartagena onderschept

Cocaïne, met bestemming haven Rotterdam, aangetroffen in container met huidenDe Colombiaanse autoriteiten hebben donderdag 2 november 2017 1.891 kilo cocaïne in beslag genomen, die gecamoufleerd was in een lading huiden voor Nederland, aldus de politie. Militairen vonden de drugs in een container in de haven van de Caraïbische stad Cartagena, van waaruit 'er een sterke kenmerkende geur van rottend vlees kwam'.

De drugshandelaars hadden de cocaïne verborgen in de huiden, omdat ze een specifieke geur uitstralen die getrainde honden ervan weerhoudt de verdovende middelen te detecteren, zei de directeur van de anti-narcotica politie, generaal José Ángel Mendoza, tegen verslaggevers.


De lading was bestemd voor de stad Rotterdam, zei de politie, die geen aanhoudingen meldde.

Colombia is de grootste cocabladteler ter wereld, de grondstof voor cocaïne, met 146.000 hectare gewassen, en ook de grootste producent, met 866 ton in 2016, volgens de VN.

(Suriname Mirror/AFP/Telemetro.com/El Heraldo/Twitter)

Braziliaanse rapper Gabriel o Pensador: 'Vandaag ben ik blij, want ik heb de president vermoord'

Het 'slachtoffer' van de rapper is Michel Temer, de huidige president van Brazilië

'Eenvoudig, één schot, precies in het oog van de schoft'


Met zijn hand maakt hij een snijbeweging langs zijn hals. Je zou niet zeggen dat rapper Gabriel o Pensador, oftewel Gabriel de Denker, eigenlijk een pacifist is. 'Vandaag ben ik blij, want ik heb de president vermoord', rapt de Braziliaan. 'Eenvoudig, één schot, precies in het oog van de schoft. En ik heb geen spijt van wat ik heb gedaan.' Zijn slachtoffer is Michel Temer, de huidige president van Brazilië. De machtigste én waarschijnlijk meest gehate man van het land, aldus een column bij RTL Nieuws van Sandra Korstjens donderdag 2 november 2017. 

Temer was vicepresident onder ex-president Dilma Rousseff. Hij volgde haar automatisch op toen ze vorig jaar werd afgezet. Maar, veel Brazilianen hadden hem liever ook zien vertrekken. Hij wordt niet alleen gehaat door Gabriel o Pensador, maar door vrijwel het hele land. Slechts drie procent van de bevolking steunt Temer nog. Dat is zelfs voor Brazilië een dieptepunt.

Begin jaren negentig ‘vermoordde’ Gabriel o Pensador ook al een andere gehate president. Toen bracht hij een eerste versie uit van het nummer ‘Ik ben blij (ik heb de president vermoord)’, gericht tegen de corrupte toenmalige president Fernando Collor. Het nummer werd prompt verboden op de radio. Internet was er nog niet. Wat dat betreft zijn de tijden nu veranderd.

De videoclip van 'Ik ben blij (ik heb de president vermoord) 2' kan nu gewoon door iedereen worden bekeken. Dat gebeurde in één week tijd dan ook door miljoenen mensen.


Alle fans van het nummer dromen van een Brazilië zonder Temer, op z’n minst figuurlijk. Hun hoop laaide vorige week nog even op toen het parlement voor de tweede keer stemde over een mogelijke afzettingsprocedure tegen de president. Justitie beschuldigt hem van corruptie en het belemmeren van de rechtsgang. Maar omdat het om de zittende president gaat, moet het congres instemmen met een afzettingsprocedure.

Net als een paar maanden eerder overleefde de president ook deze stemming. Niet omdat de parlementsleden hem nou zo geweldig vinden. Nee, dat niet, maar zo’n in het nauw gedreven president komt hen wel verdomde goed uit. 'Wil je dat ik voor jou stem? Prima, maar dan heb ik nog wel een leuk verlanglijstje liggen.'

En zo onderhandelde Temer de afgelopen weken steun bij elkaar door een serie bizarre en vaak zeer omstreden maatregelen aan te kondigen. Van het opofferen van de Amazone tot het versoepelen van de definitie van slavenarbeid. En een heleboel leuke kortingen op boetes waar vooral grote bedrijven van profiteren. Alle maatregelen bij elkaar zouden de schatkist ruim acht miljard euro kosten, berekende een Braziliaanse krant. En dat is nu precies de frustratie van Gabriel o Pensador en al die andere Brazilianen.


Assertieve politiehond tijdens voetbalwedstrijd in Bolivia

Politiehond ontsnapt aan begeleiders en zet z'n tanden in voetbalHet was het moment dat al die discipline en opgebouwde spanning van het werken als politieman te veel werd. Een politiehond slaagde erin om te ontsnappen aan zijn begeleiders tijdens een voetbalwedstrijd in Bolivia. 

Door zijn instincten de overhand te laten nemen, maakte de Duitse herder een run naar vrijheid en vestigde zijn volledige aandacht op een bal. Helaas was de bal in gebruik, midden op het veld in een wedstrijd tussen de lokale teams Blooming en Nacional Potosí.


Nadat hij zijn tanden in de bal had gezet, was het tijd om te spelen en de hond liep en sprong met zijn nieuwe speelgoed over het veld en genoot van zijn moment in de spotlight.
Zijn begeleiders en spelers renden achter hem aan, maar in deze stemming was er weinig kans om hem te pakken. Alle goede dingen moeten echter eindigen, en uiteindelijk werd de hond gegrepen en opnieuw aangelijnd. 

Uiteindelijk won Blooming de wedstrijd met 4-2. 

(Suriname Mirror/YouTube/PerthNow)