maandag 27 mei 2019

Angelic del Castilho, voorzitster DA'91, kondigt in videoboodschap deelname aan verkiezingen van 2020 aan

'Bouterse moet geen kans meer mag krijgen om de richting van het land te bepalen'


Angelic del Castilho, voorzitster van Democratisch Alternatief '91 (DA'91), verklaart in onderstaande videoboodschap, dat haar partij mee zal doen aan de verkiezingen van 2020. 

President Desi Bouterse moet volgens de politica absoluut geen kans meer mag krijgen om de richting van het land te bepalen.

Japanner overlijdt met 246 bolletjes cocaïne in maag op vlucht van Bogota, Colombia, naar Tokio

Man kwam uit Colombia en stapte in Mexico-Stad over op een vlucht naar Japan


Een Japanse man met zijn maag vol cocaïne is onderweg op een vlucht van Bogota (Colombia) naar Tokio overleden in het vliegtuig. Dat maakte noodgedwongen een tussenstop in Hermosillo, in het noorden van Mexico. 

Onderzoek wees volgens de autoriteiten uit dat de 42-jarige Aziaat 246 bolletjes van 1 bij 2,5 centimeter had ingeslikt.


De drugssmokkelaar kwam uit Colombia en stapte in Mexico-Stad over op een vlucht naar Japan.

Cabinepersoneel zag na enige tijd dat de passagier stuiptrekkingen kreeg. De gezagvoerder vroeg meteen toestemming te mogen landen op de dichtstbijzijnde luchthaven. Medische hulp kwam echter te laat. Als doodsoorzaak werd zwelling van de hersenen door een overdosis coke vastgesteld.


(Suriname Mirror/Sopitas/proceso.com.mx/De Telegraaf/Twitter/El Diario de Victoria)

NH publiceert eerste jaarlijks het EITI-rapport en lanceert EITI-website

EITI-rapport uitgebracht over de mijnbouwsector in Suriname

(Bron foto: NII)

Met de toetreding tot de EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) heeft Suriname de verplichting om een transparant beleid te voeren binnen de mijnbouwsector. Een van de committeringen daarbij is om jaarlijks het EITI-rapport te produceren en openbaar te maken. In dit verband heeft de directeur van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH). tevens voorzitter van de Multi Stakeholders Group (MSG), Dave Abeleven, vrijdag het eerste EITI-rapport, handelend over het fiscaal jaar 2016, overhandigd aan de minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), Sergio Akiemboto en de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, zo bericht het Nationaal Informatie Instituut, NII, maandag 27 mei 2019.
 
Ook is op dezelfde dag de Suriname EITI-website www.seiti.org gelanceerd door minister Akiemboto. Met de launch van de website is het rapport ook ter beschikking gesteld voor het grote publiek.

Het EITI-rapport is het eerste integraal document, dat is uitgebracht over de mijnbouwsector in Suriname. In dit verslag zijn de financiële, juridische en andere informatie over de aardolie- en mijnbouwsectoren van ons land vervat. Het rapport is vrijdag 17 mei goedgekeurd door de MSG, die belast is met het toezicht op de toepassing en de implementatie van de EITI-standaarden in Suriname. Het rapport is door de onafhankelijke administrator, BDO, samengesteld, in nauwe samenwerking met alle relevante stakeholders.

De pas aangetreden NH-bewindsman zal binnen het EITI-proces ook de functie van ‘National Champion’ invullen. De rol van de 'champion' is die van een voorvechter, iemand die zich als hoofdverantwoordelijke beijvert om de EITI-standaarden te implementeren en ook goed contact heeft met het veld. Hij treedt in de plaats van ex- minister Regilio Dodson. Suriname trad 24 mei 2017 toe tot EITI.

Ingrid Karta-Bink (PL): ‘President houdt van verraad, niet van de verraders’

'Met verraad om mij heen kan ik niet goed functioneren'

Waidoe heeft zijn stoel verruild met ABOP-parlementariër Dinotha Vorswijk


Dat ondertussen president tevens NDP-voorzitter Desi Bouterse openlijk en vol lof op een persconferentie overloper William Waidoe heeft verwelkomd binnen de Nationale Democratische Partij (NDP), toont volgens Pertjajah Luhur (PL)-Assembleelid Ingrid Karta-Bink het karakter aan van de NDP-leider. Het is dezelfde NDP-voorzitter die kort na de verkiezingen van 2015 erin slaagde om ook Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan zover te krijgen om over te lopen en de regeercoalitie te ondersteunen, zo schrijft het Dagblad Suriname maandag 27 mei 2019.

'Met die zin heeft de president verklapt dat hij van verraad houdt. Drie gekozen heren van de PL hebben de stap gemaakt om hem te ondersteunen. Er is verraad gepleegd in mijn politieke partij. Hij houdt verraad in stand en hij houdt van verraad. Maar, ik denk niet dat hij van de verraders houdt', aldus Karta-Bink.

De verklaring van Waidoe op 13 mei in De Nationale Assemblee (DNA) is volgens Bink pijnlijk aangekomen bij vooral het electoraat dat zich nu verraden voelt. 'Echter, de partij gaat verder en weet nu juist dat zij twee standvastige leden over heeft in ’s Landsvergaderzaal.' Hoewel exponenten uit de NDP al geruime tijd ook bezig zijn Karta-Bink over te halen, benadrukt zij niet te koop te zijn. 'Mevrouw Ingrid Alma Bink is in hart en nieren Pertjajah Luhur', aldus de politica.

Ondertussen heeft Waidoe afgelopen donderdag zijn zitplaats met ABOP-parlementariër Dinotha Vorswijk verruild. Karta-Bink is blij dat dit verzoek van de ex-PL’er is ingewilligd, omdat zij zich niet meer prettig voelde om naast ‘een verrader’ te zitten. Op 14 mei heeft zij daarom ook een beroep op DNA-voorzitster Jennifer Geerlings-Simons gedaan om het verzoek van Waidoe te aanvaarden. De parlementsvoorzitter stelde toen, dat zij deze kwestie in een huishoudelijke vergadering zou bespreken, daar zij niet de bevoegdheid heeft om leden te verplichten hun zitplaatsen af te staan. 'Met verraad om mij heen kan ik niet goed functioneren', benadrukte Karta-Bink.

Of Waidoe inderdaad een Ford Ranger en duizenden Amerikaannse dollars heeft gekregen om over te lopen, weet Karta-Bink niet. Volgens haar heeft Waidoe haar op vrijdag 10 mei, 3 dagen voor zijn verklaring in DNA, als collega voorgehouden wat hij wilde doen in de toekomst. Zij hield hem toen voor om zijn ongenoegen of ontevredenheid bespreekbaar te maken, aangezien de PL daarvoor altijd open staat. Waidoe weigerde dit voorstel, maar stelde dat hij zich vooral niet kon vinden in de wijze waarop de partij hem heeft ‘behandeld’ bij de politieke bijeenkomst van Pertjajah Luhur tijdens het paasweekend in Nickerie. Waidoe mocht toen pas als vierde persoon en wel vóór een districtsraadslid praten.

Jogi (VHP) plaatst vraagtekens bij overname distributie Bazo-kaarten door SoZaVo

‘Enige wat minister Misiekaba interesseert, is meer stemmen voor NDP’ 

'Ik ga hierover zeker nog vragen stellen in het parlement, men moet niet een potje ervan maken'


VHP-parlementariër Mahinder Jogi vindt dat minister André Misiekaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) en zijn collega Antoine Elias van Volksgezondheid niet slechts met een overeenkomst kunnen besluiten, dat alle Basiszorgverzekeringskaarten voortaan uitsluitend door het ministerie van SoZaVo zullen worden verstrekt. Hij verwijst naar de Wet Basiszorgverzekering, waarin de uitvoering van deze wet een aangelegenheid is van het ministerie van Volksgezondheid. 

'Met een overeenkomst denk ik niet dat je de Wet Bazo hebt veranderd. Misiekaba als ex-fractieleider van de NDP moest dit ten minste hebben geweten', stelt de politicus maandag 27 mei 2019 in het  Dagblad Suriname. Hij vreest nu dat a la dol Basiszorgverzekeringskaarten zullen worden uitgedeeld om zielen in het binnenland te winnen bij de opkomende verkiezingen. Dit is ook één van de redenen waarom met de aanname van de Wet Basiszorgverzekering afgestapt was van het verstrekken van de geneeskundige hulpkaart door SoZaVo, meer bekend als de on- en minvermogenkaarten.

'Ik ga hierover zeker nog vragen stellen in het parlement. Men moet niet een potje ervan maken. Het enige wat minister Misiekaba nu interesseert is hoe hij meer stemmen kan halen voor de NDP', aldus Jogi.

De overheveling van de bevoegdheden van het Staatsziekenfonds (SZF) naar SoZaVo wordt gedaan om zodoende de distributie te verbeteren en om te garanderen dat de binnenlandbewoners niet overgeslagen worden. Jogi stelt, dat het hier gaat om een technische discipline waar door tekort aan uitrusting vanuit de zijde van het SZF bepaalde personen niet op tijd in aanmerking konden komen voor een Bazokaart.

Jogi herinnert eraan, dat het de fractie van de Nationale Democratische Partij (NDP) in het parlement was die vanaf 2000 tot en met 2010 continu kritiek heeft geleverd op de on- en min vermogenkaarten van Sozavo.

'Men heeft aangegeven dat de Pertjajah Luhur daar bezig was om vriendjespolitiek te bedrijven en mensen, die niet in aanmerking zouden moeten komen, te helpen aan SoZaVo-kaarten. Ik zie dus, dat met deze poging Misiekaba hetzelfde wil doen. Daarom ga ik hem aan de tand voelen in het parlement. Het interesseert Misiekaba niet of het SZF straks wel of niet in staat zal zijn om de gemaakte kosten te betalen. Wie zijn de mensen die in aanmerking zullen komen? Er is niet eens een armoedegrens vastgesteld. Misiekaba moet niet emotioneel te werk gaan. We hebben regels in dit land. Als men wil gaan naar het oud systeem, dan laten wij de wet dan maar intrekken, de kantoren van Sozavo uitrusten en uiteindelijk ook de armoedegrens bepalen', aldus Jogi.

Uitleg Centrale Bank van Suriname, CBvS, over wijziging beleid inzake kasreserves banken

'Kasreserveregelingen zijn instrumenten van monetair beleid'


'Historisch danken kasreserveregelingen hun ontstaan aan bedrijfseconomische overwegingen. Kasreserves werden aanvankelijk immers aangehouden ter voorkoming van liquiditeitsproblemen bij banken. Maar, in de loop van de jaren hebben kasreserveregelingen in belangrijke mate een monetaire functie gekregen. Kasreserveregelingen zijn namelijk instrumenten van monetair beleid, evenals kredietplafonnering, discontopolitiek, openmarktpolitiek en valuta-interventie. 

Vanaf de tachtiger jaren is het gebruik van kredietplafondregelingen door centrale banken in zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden steeds meer teruggedrongen ten gunste van kasreserveregelingen en openmarktpolitiek. De verschuiving kan geplaatst worden in het licht van een gewijzigde financiële tijdgeest. Hierbij kan worden gedacht aan zaken als liberalisering, hervorming, internationalisering, integratie en innovatie binnen het financiële gebeuren. Dergelijke ontwikkelingen noodzaken tot het hanteren van aangepaste instrumenten, wil een centrale bank de effectiviteit van haar monetair beleid waarborgen. 

Definitie en doel 
Bij kasreserveregelingen gaat het om administratieve voorschriften vanwege de Centrale Bank welke de banken verplichten kasreserves in de vorm van kasmiddelen en/of tegoeden bij de centrale bank aan te houden, in een zekere verhouding tot de stand of de groei van bepaalde posten op hun balans. De technische vormgeving van de regeling vertoont evenwel verschillen tussen landen. Zo heeft de kasreserveregeling soms betrekking op de kredietverlening/beleggingen en soms op de deposito’s. Er kan een uniform kasreservepercentage gelden, maar er bestaan ook gedifferentieerde percentages. In bepaalde landen wordt er rente vergoed op de kasreserves, in andere weer niet. 

Voorts kunnen de typen financiële instellingen, waarop deze regeling betrekking heeft, uiteenlopen. Met kasreserveregelingen beogen centrale banken langs een indirecte weg de uitzettingen, en daarmee de geldcreatie, van banken te beïnvloeden. 

Introductie in Suriname van kasreserve 
Per 15 mei 2001 werd in Suriname de kasreserveregeling geïntroduceerd voor de algemene banken ter vervanging van de in het verleden (sinds 1968) gehanteerde kredietplafondregeling. Het aangrijpingspunt van de kasreserveregeling ligt in de bankbalans bij de toevertrouwde middelen, ook wel aangeduid met de Engelse term ‘reserve base’. De reserve base omvat de rekening-couranttegoeden, spaartegoeden, termijndeposito’s en andere door het publiek aan de banken toevertrouwde middelen in Surinaams courant. 

De kasreserveregeling houdt in dat de banken een verplichte kasreserve in de vorm van een renteloos deposito aanhouden bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Voor elke bankinstelling is er bij de CBvS een speciale kasreserverekening geopend voor de exclusieve administratie van de verplichte kasreserve. Daarnaast is de CBvS gemachtigd om van elke bank middelen van de zgn. werkrekening over te hevelen naar de kasreserverekening, en vice versa. Door het tweerekeningensysteem komt het in de praktijk erop neer, dat het vereiste peil van de kasreserve altijd gehaald wordt. Indien de werkrekening van een bank niet voldoende middelen heeft uitstaan om het vastgestelde niveau van de kasreserve de dekken, komt de werkrekening tijdelijk debet (‘rood’) te staan bij de CBvS. Een bank met zo’n liquiditeitstekort doet dan een beroep op kredietfaciliteiten van de CBvS. 

Uiteraard kunnen banken ook om andere redenen dan voor het voldoen van de kasreserveverplichting, debet komen te staan op hun werkrekening bij de CBvS. Het huidige kasreserve percentage is 50%. 

Nut Kasreserve 
Kasreserve heeft tot doel de geldschepping van de banken te beperken. Het aanhouden van kasreserves bij de CBvS heeft de liquiditeitspositie van de banken verkrapt wat de CBvS meer mogelijkheden biedt om effectiever monetair beleid te voeren. De kasreserveregeling is relatief eenvoudig te administreren en beperkt de ruimte voor banken om middels verschuivingen binnen de depositocategorieën de effectiviteit ervan te omzeilen. Door de wekelijkse toetsing bij de kasreserveregeling, is belangrijke monetaire informatie sneller beschikbaar waardoor het beleid ook tijdig kan worden bijgesteld. Vanwege het ontbreken van een depositogarantiestelsel is de kasreserve een beschermingsmaatregel naar de deposanten toe. 

In conformiteit met artikel 44 Wet Toezicht Bank en Kredietwezen 2011, Deposito Beschermingssysteem en artikel 9 van de Bankwet heeft de Centrale Bank van Suriname de plicht te waarborgen over de stabiliteit van de samenleving en ons wettig betaalmiddel. Hierbij moet worden opgemerkt dat de wet met betrekking tot de Surinaamse Post Spaarbank blijkens artikel 10 de enige financiële instelling is die tegoeden van rekeninghouders garandeert. Banken dienen de kasreserves in liquide vorm aan te houden bij buitenlandse banken met een hoge rating. De liquide vorm houdt in, dat de middelen op een rekening-courant dan wel depositorekening, moeten worden aangehouden. 

De hoge rating refereert aan een A-rating van het ratingsbureau Standard and Poor’s, of equivalent daaraan van een vergelijkbaar beoordelingsinstituut. De banken hebben namelijk speciaal voor de administratie van de vreemde valuta kasreserves US-dollar en eurorekeningen moeten openen bij buitenlandse banken. Op de eurorekeningen worden uitsluitend mutaties in euro’s geadministreerd. Op de US-dollar rekeningen worden mutaties in US-dollars en in alle andere valutasoorten, uitgezonderd de euro, geadministreerd voor hun equivalente waarde in US-dollars. Met ondersteuning van het IMF, CEMLA en advies team uit België en op verzoek vanuit de algemene banken zijn nadere gesprekken gevoerd om tot aanpassing van het huidige beleid te komen. Veelal heeft dit te maken met de constatering vanuit het IMF Article IV-report en de impact op de first time adoption van IFRS voor de financiële sector per 2020 (Wet op de Jaarrekening 2017). 

Aan de hand van verschillende stresstesten op basis van implementatie IFRS en de impact op de risk weighting assets en daarmee capital adequacy ratio (CAR) heeft de Centrale Bank van Suriname na intensief overleg met de sectoren het besluit genomen om de kasreserve richtlijn aan te passen. Het aanhouden van kasreserve bij CBvS heeft een risico weging van 0%. Hierdoor verbetert de solvabiliteit positie van de banken en de broosheid (Article IV IMF rapport 2018) van de financiële sector wordt gemitigeerd en dus verbeterd. 

Middels het opzetten van een Strategic Investment Committee waarin alle partijen zullen zijn vertegenwoordigd zal gezamenlijk beleid worden geformuleerd voor het investeren van de kasreserve middelen. Dit betekent dat de investering van deze middelen met voldoende waarborgen zijn omkleed (Ringfenced). De kasreserve middelen die door het Strategic Invesment Commitee worden belegd zullen op basis van dezelfde regels zoals momenteel gelden worden belegd waarbij rendementen uit de beleggingen ten gunste komen van de algemene banken. Hierbij zal ook de Centrale Bank van Suriname voldoen aan de internationale best practices geldende voor alle Centrale Banken in de wereld.'

Actievoerend personeel directoraat Cultuur krijgt deels zijn zin - Twee onderdirecteuren worden weggehaald

'Helaas blijft de heer Hooghart eisen dat ook de directeur en recentelijk ook de minister vertrekken'


Het actievoerend personeel bij het directoraat Cultuur van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur krijgt deels zijn zin. Twee onderdirecteuren worden daar weggehaald, onder wie Harriette Bholasingh-Helstone. Zij is per 22 mei ter beschikking gesteld van het Kabinet van de President. Dit is haar donderdag per brief meegedeeld door minister Lilian Ferrier. Bholasingh-Helstone dient zich op het kabinet aan te melden bij Clairy Linger. Of de onderdirectrice zich bij dit besluit neerlegt is nog onduidelijk. Dit bericht de Ware Tijd maandagmiddag 27 mei 2019.

Bondsvoorzitter Ronald Hooghart is nog niet tevreden. Ook directrice Elviera Sandie moet van hem weg. 'Aan ons is nimmer formeel medegedeeld dat iemand weg is. Het standpunt is dat deze leiding weg moet', zegt de vakbondsleider. Hij voegt eraan toe, dat minister Ferrier hem heeft voorgehouden, dat het de keuze is tussen de medewerkers of Bholasingh-Helstone en Sandie.

'Intussen verspreidt ze alleen maar leugens, wat een zeer slecht voorbeeld is voor in het bijzonder de jeugd. De cijfers die zij meegeeft zijn ook geflatteerde cijfers. Er is een vacuüm in haar gegevens, omdat ze naar niemand luistert. Blijkbaar is iedereen daaronder te min voor haar', aldus Hooghart.

'Ook de andere onderdirecteur is overgeplaatst. De directeur niet', zegt minister Ferrier desgevraagd. 'Helaas blijft de heer Hooghart eisen dat ook de directeur en recentelijk ook de minister vertrekken', voegt ze eraan toe. De bewindsvrouwe stelt dat het gaat om 51 van de 305 medewerkers die presentie tekenen bij de bond en geen werkzaamheden uitvoeren voor het departement Cultuur. Hun werk is grotendeels overgenomen door anderen. 'Hierdoor maakt het groepje van Hooghart zich compleet overbodig. De mensen voeren al vijf maanden geen werkzaamheden uit, tekenen geen presentie, maar innen gewoon hun salaris.'

Ferrier heeft intussen een brief naar de bondsvoorzitter gestuurd en wacht zijn reactie af.

Al ruim een half jaar is er bonje tussen een deel van het personeel bij Cultuur enerzijds en directrice Elviera Sandie en de onderdirectrice anderzijds. De ontevreden medewerkers eisten, ondersteund door de vakbond, het vertrek van de directieleden. Om kracht bij hun eis te zetten, werd het werk neergelegd en zijn verschillende keren protestacties gehouden. Deze kwestie werd voorgelegd aan Ferrier. Maar, tot groot ongenoegen van de medewerkers en Hooghart, werd de eis om Sandie en Bholasingh-Helstone te verwijderen niet ingewilligd. Dit heeft er zelfs toe geleid dat Hooghart als parlementariër vrijdag in De Nationale Assemblee heeft opgeroepen, dat Ferrier ontslag neemt of wordt ontslagen.

Over de situatie bij Cultuur zegt Hooghart: 'Het is meer een gedragspatroon dat in het kader staat van de verwording van mensen. Dit als gevolg van de a-culturalisatie bij het ontheemden van het menselijke ras, ten behoeve van verrijking in vooral de afgelopen vijf eeuwen. Bepaalde personen veranderen van karakter en worden machtsdronken wanneer ze een leiderschapspositie krijgen, meent hij. Er ontstaat vrees en natuurlijk ook agitatie bij de basisgroepen waaraan leiding moet worden gegeven. De gedachte bij de invulling van een toppositie staat direct in relatie tot 'mi o meki nyang'. Dat is de reden waarom deze geïnfecteerden zichzelf macht toemeten door de lagere beroepsgroepen vrees in te boezemen.'

Hooghart hekelt dat, terwijl via dialoog werd gezocht naar een oplossing van de situatie bij Cultuur, de leiding over is gegaan tot bedreigingen en vormen van tuchtiging.

Arrestatie Team arresteert drie door Justitie in Nederland gezochte verdachten - En van ze zou vertrouweling zijn van de voortvluchtige topgangster Ridouan Taghi

Een van de verdachten bekent te worden gezocht voor betrokkenheid bij een liquidatieHet Korps Politie Suriname bericht maandag 27 mei 2019, dat het Arrestatie Team, A.T., zondag drie mannen aangehouden die worden gezocht door de Nederlandse Justitie en verdacht worden van onder andere moord en deelneming aan een criminele organisatie. Het gaat om de 30-jarige Alejandro P., Mao R. (43) en de 41-jarige Mario 'Piet' R. Volgens De Telegraaf is een van ze een vertrouweling van de voortvluchtige topgangster Ridouan Taghi.

Het gaat om de 43-jarige Mao R. ’Mocro-maffia’ kroongetuige Nabil B. heeft uitvoerig over een Surinaamse Mao verklaard bij Justitie. Justitie in Nederland wil niets zeggen over de aanhoudingen en de 43-jarige Mao R. Meerdere bronnen rond het liquidatieonderzoek Marenga waarin Taghi centraal staat, bevestigen wel dat het om deze man gaat.

Suriname is een van de landen die worden genoemd als mogelijke verblijfplaats van Taghi. Eerder onthulde deze krant al dat een van een liquidaties verdachte handlanger van Taghi zich er schuilhoudt, na een eerdere ontsnapping daar uit de gevangenis. Suriname speelt een steeds grotere rol bij de smokkel van coke naar Europa, aldus De Telegraaf.

De drie weken uit naar Suriname om uit handen van de Nederlandse Justitie te blijven. Na uitgewerkte informatie zijn deze verdachten op afzonderlijke adressen aangehouden door het A.T. Twee van de verdachten hadden een vuurwapen met bijbehorende munitie bij zich toen zij door het A.T. werden aangehouden.

De 43-jarige verdachte R. had ook een hoeveelheid hasj van iets meer dan 30 kilo in zijn bezit. De illegale drug en de vuurwapens met munitie zijn in beslag genomen.

Een der verdachten heeft bij zijn aanhouding bekend in Suriname te zijn ondergedoken, omdat hij wordt gezocht door de Nederlandse Justitie voor zijn betrokkenheid bij een liquidatie. De Nederlandse Justitie heeft via een rechtshulpverzoek om de aanhouding en uitlevering van deze verdachten gevraagd. Het proces tot hun uitlevering is inmiddels ingezet.

Crimesite.nl meldt, dat Alejandro P. van de Amsterdamse rechtbank 14 jaar cel kreeg voor medeplegen van de mislukte moordaanslag op Peter ‘Pjotr’ R. op 5 november 2015 in Diemen

De twee andere verdachten rekent de politie tot de groep rond de voortvluchtige Ridouan Taghi. Mario 'Piet' R. werd in februari 2016 aangehouden in het 26Koper-onderzoek op verdenking van deelneming aan een criminele organisatie die moorden pleegde en het voorhanden hebben van een Glock en munitie die in zijn woning werden gevonden. Mario R. hoorde volgens de politie vroeger, net als andere 26Koper-verdachten, bij de groep 'Bad Boys' uit Nieuwegein, een groep criminele en overlastgevende jongeren. R. heeft een strafblad met feiten over geweldpleging, diefstal en drugs- en wapenbezit.
Hij werd niet voor de rechter gebracht in de 26Koper-zaak. Zijn broer Mao R. evenmin. Andere verdachten uit dat onderzoek kregen tot 14,5 jaar cel voor voorbereidingen van liquidaties en het verbergen van een wapenvoorraad en snelle auto’s.

De broers R. zijn volgens bronnen, aldus Het Parool, de link met een groep in Amsterdam-Zuidoost die de organisatie van Taghi zou inzetten voor het plegen van onderwereldmoorden. Ook zouden ze motorbende Caloh Wagoh hebben ingezet voor geweldsklussen, waaronder liquidaties.
Daarom wordt de arrestatie van de broers beschouwd als een klap voor Taghi.

Kremlin zwijgt over geschenken van Poetin aan Argentijnse ex-presidente Kirchner


Kirchner zou gestolen documenten hebben uit staatsarchieven Argentinië en Chili


De perssecretaris van de Russische president, Dmitry Peskov, heeft geweigerd vragen te beantwoorden over de geschenken van president Vladimir Poetin aan de Argentijnse ex-presidente Cristina Fernandez de Kirchner. 

In Argentinië worden materialen voorbereid voor rechtszittingen inzake gestolen historische documenten die in het huis van Kirchner zijn gevonden. De documenten bevatten een handboek van ex-president Hipolito Yrigoyen (1916-1922) en een brief van Jose de San Martin, een Argentijnse generaal die Argentinië, Chili en Peru heeft geholpen onafhankelijkheid te wordenvan Spanje, aan zijn Chileense kameraad Berbardo O'Higgins uit 1835

(Bron foto: viola.bz)
Beide documenten werden gevonden tijdens een huiszoeking van Kirchner's eigendom, als onderdeel van een corruptiezaak in september 2018.

Onderzoekers zeggen dat de documenten waren gestolen uit de staatsarchieven van Argentinië en Chili.

Toen hem gevraagd werd de berichten te bevestigen, dat de historische brief aan Kirchner was gegeven als een geschenk van Poetin, zei de woordvoerder van het Kremlin: 'Ik heb geen idee waar het over gaat, dus zou ik me in mijn commentaren liever niet baseren op mediaberichten.'

'Ik laat dat liever zonder commentaar', herhaalde hij toen hem gevraagd werd te zeggen of de Russische president Kirchner zulke geschenken had gegeven.

(Suriname Mirror/TASS)

Gevaarlijk radioactief materiaal gestolen in Uruguay

(Bron foto: Twitter)
100 Milliliter radioactief jodium (jodium 131) in een vat met 3 kilo lood gestolen

De politie heeft geen nadere informatie verstrekt over waar het materiaal is gestolen


Het ministerie van Binnenlandse Zaken van Uruguay heeft zaterdag 25 mei 2019 een landelijke waarschuwing afgegeven vanwege de diefstal van een vat met radioactief materiaal. Volgens het communiqué werd 100 milliliter radioactief jodium (jodium 131) in een vat met 3 kilo lood (lood wordt gebruikt als afschermingsmateriaal om de verspreiding van radioactiviteit te voorkomen) gestolen. 


De politie waarschuwde de bevolking, dat elk mogelijk contact met het materiaal schade aan hun gezondheid kon veroorzaken, zowel op het niveau van de luchtwegen als door verwondingen aan epitheliale en slijmachtige weefsels.

Jodium 131, toegepast in adequate doses onder professionele supervisie, wordt gebruikt voor medische onderzoeken en behandelingen, met name van de schildklier.


Hoewel de waarschuwing zaterdag werd uitgegeven, kon niet worden aangegeven wanneer en waar de werkelijke diefstal had plaatsgevonden. De politie heeft geen nadere informatie verstrekt over waar het materiaal is gestolen. De bevolking wordt gevraagd om contact op te nemen met de 9-1-1-hulpdienst in geval van het vinden van het product.

Het materiaal zou volgens lokale media zijn gestolen uit een vrachtwagen met in totaal vijf vaten als lading, die reed van de internationale Carrasco-luchthaven van Montevideo naar de plaatselijke Asociación Española.

(Suriname Mirror/MercoPress/Twitter/El Observador)

70.000 Families ontheemd door overstromingen in Paraguay

Waterstand van de Paraguay-rivier stijgt elke dag met een snelheid van 4-5 centimeter 

Regering mobiliseert strijdkrachten om ontheemden te helpen verhuizen naar opvangcentra


Zware overstromingen in Paraguay hebben 70.000 gezinnen ontheemd en dreigen de hoofdstad Asuncion de komende weken nog verder te overstromen, aldus het weerbureau van het land. 

De waterstanden in de Paraguay-rivier stijgen elke dag met een snelheid van 4-5 centimeter en liggen slechts 46 centimeter onder een 'ramp'-niveau, volgens officiële gegevens van de Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH).


Het overschrijden van die drempel zou 'een zeer sterke impact hebben' vanwege het aantal bewoners van Asuncion die de overstromingsvlakte van de stad zijn binnengetrokken, zei DMH adjunct-directeur Nelson Perez zondag 26 mei 2019. De waterinfrastructuur van de stad was verstopt met vuilnis, dat de overstromingen verergerde, voegde Perez eraan toe.


Ongewoon zware stortbuien in mei, waaronder twee dagen die samen Asuncion's gemiddelde maandelijkse regenval overtroffen, hebben de overstroming verergerd, zei DMH meteoroloog Eduardo Mingo.

Ongeveer 40.000 mensen in Asuncion zijn al getroffen door de overstromingen. Nog eens 10.000 mensen zijn ontheemd geraakt in het zuidelijke stadje Pilar aan de Argentijnse grens.

De regering heeft de strijdkrachten gemobiliseerd om ontheemden te helpen verhuizen naar opvangcentra, maar honderden gezinnen hebben ervoor gekozen achter te blijven in hun ondergelopen huizen.

(Suriname Mirror/Phys.org/RCN Radio/La Nacion/Twitter)

Politie van Rio de Janeiro, Brazilië, schiet dagelijks zo'n vijf personen dood

(Bron foto: forte.jor.br)
In eerste vier maanden van dit jaar in totaal 558 mensen doodgeschoten door agenten

Oppositie: 'Dit zijn barbaarse praktijken die neigen naar volkerenmoord'


De politie van Rio de Janeiro heeft in de eerste vier maanden van dit jaar in totaal 558 mensen doodgeschoten, meldt The New York Times maandag 27 mei 2019. Dit komt neer op bijna vijf personen per dag, het hoogste aantal sinds de start van de metingen bijna een kwart eeuw geleden. De stijging in de eerste vier maanden van 2019 is opvallend. 

Het politiebeleid was er jarenlang met succes op gericht het aantal slachtoffers juist te verminderen. Het budget voor dit beleid viel echter weg door de economische en politieke crisis waar Brazilië sinds 2014 in verkeert. Brazilië - en Rio de Janeiro in het bijzonder - wordt de laatste jaren zwaar geteisterd door bendeoorlogen.

In het hele land kwamen in 2018 meer dan 51.000 mensen door geweld om het leven. De politie van Rio de Janeiro vestigde in 2018 een record door in totaal 1.538 mensen dood te schieten. Dit aantal zal, op basis van de cijfers van de eerste vier maanden, dit jaar overtroffen worden. Kandidaten die keiharde aanpak willen, wonnen verkiezingen

De aanpak van het groeiende geweld in het land en de stad was een belangrijk thema bij de verkiezingen in het najaar. Rechtse kandidaten, die pleitten voor een keiharde aanpak van het bendegeweld en het sneller schieten op verdachten die zich verzetten, kregen de meeste stemmen. Tot deze groep behoort onder meer gouverneur William Witzel van Rio, die eerder deze week stelde tevreden te zijn met de resultaten van zijn harde aanpak.


Wat Witzel betreft schieten agenten gericht als zij menen dat er gegronde redenen zijn om dit te doen.

Ook de nieuwe president Jair Bolsonaro is fervent aanhanger van het nieuwe beleid. Hij stelde tijdens zijn campagne meerdere malen dat 'de enige goede crimineel een dode crimineel is'.

De oppositie en mensenrechtenorganisaties hebben flinke kritiek op de harde aanpak; zij stellen dat agenten in onder meer de sloppenwijken gerichte executies uitvoeren. 'Dit zijn barbaarse praktijken die neigen naar volkerenmoord', aldus een woordvoerder van de oppositie.

Agenten verdedigen zich vaak met het argument, dat zij uit noodweer of zelfverdediging hebben gehandeld. Maar, volgens waarnemers van mensenrechtenorganisaties die bij talloze autopsies waren, zouden veel slachtoffers van voren recht door het hoofd of door het hart zijn geschoten.

Het Braziliaanse Openbaar Ministerie erkent niet de mankracht te hebben om alle schietpartijen met dodelijke afloop grondig te onderzoeken. Sinds 2015 hebben agenten in de hele deelstaat Rio de Janeiro zo'n vierduizend mensen gedood. In de afgelopen vier jaar zijn 72 agenten aangeklaagd voor moord; 19 van hen zijn veroordeeld. Geen van deze agenten zit momenteel nog vast. Officieel moet elke politieauto zijn uitgerust met camera's die opnames maken van het doen en laten van de agent. Maar, de meeste camera's zijn de afgelopen jaren verdwenen of gestolen, zodat de openbaar aanklager vaak geen beeldmateriaal van de schietpartijen heeft.

(Suriname Mirror/The New York Times/Nu.nl/Twitter)

Premier Rhuggenaath, Curaçao, adviseert Isla-vakbonden banken enige coulance te vragen

In geval van massale afvloeiing werknemers Isla-raffinaderij 


Premier Eugene Rhuggenaath (PAR) heeft de Isla-vakbonden geadviseerd de bankiersvereniging CBA een officieel schrijven te sturen, waarin de banken om enige coulance wordt gevraagd in het geval individuele werknemers van de raffinaderij in problemen komen bij afvloeiing van personeel. Of de brief intussen is uitgestuurd is nog niet bekend, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 27 mei 2019.

De Curaçao Bankers Association (CBA) heeft dit onderwerp binnen de vereniging zelf ook al besproken en volgens de premier staan de banken wel open voor tijdelijke tegemoetkoming in een scenario waarbij sprake is van (massa)ontslag.

'Heel gedetailleerd is er niet over gesproken, maar op hoofdlijnen is het punt al wel aan de orde geweest. Daarom heb ik de bonden aanbevolen een brief uit te sturen met de nodige gegevens, zodat de bankiersvereniging erover kan vergaderen.'

Het gaat erom, dat de ruim duizend werknemers die rechtstreeks voor Refineria Isla/PdVSA werken en auto- en andere leningen hebben en hypotheekfinanciering, in het geval van grootschalige afvloeiing waarschijnlijk niet aan hun financiële aflossingsverplichtingen kunnen doen; immers zij zijn hun baan en dus hun vaste inkomen kwijt. In zo’n geval kan de bank zich gedurende een bepaalde periode coulant opstellen, vergelijkbaar met de situatie op Sint Maarten na orkaan Irma in september 2017. De meeste lokale banken en financiële instellingen stemden in met een ‘grace period’, waarin individuele rekeninghouders tijdelijk vrijgesteld werden van afbetaling- en soms ook rentebetalingen.

Zes mensen gedood bij crash Mi-17-helikopter in noord-centrale staat Queretaro, Mexico

Marine helikopter ingezet bij bestrijding bosbranden omgeving Jalpan de SerraZes mensen, waaronder vijf leden van de Mexicaanse Marine, zijn vrijdag 24 mmei 2019 gedood toen hun Mi-17-helikopter crashte tijdens operaties om bosbranden te bestrijden, zei president Andrés Manuel López Obrador zaterdag. 

De crash vond plaats ongeveer 89 kilometer ten noorden van Jalpan de Serra in het afgelegen, heuvelachtige Sierra Gorda gebied van de noord-centrale staat Queretaro, aldus de marine in een verklaring.De Russische Mil Mi-17 helikopter, die vertrok vanuit Valle Verde in de naburige staat San Luis Potosi, droeg een helibuk met 2.500 liter (660 gallons) water om een bosbrand te bestrijden, zei de marine eerder.

Moeilijkheden bij het betreden van de plaats van het ongeval betekenden dat de autoriteiten de doden tot zaterdag niet konden bevestigen. 'We gaan ons medeleven betuigen aan de familieleden van de marinemrnsen en de ambtenaar van de Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) die hun leven hebben verloren', zei López Obrador tijdens een openbare ceremonie, terwijl hij hun namen voorlas.


Midden Mexico heeft de afgelopen maanden honderden bosbranden doorgemaakt vanwege de geringe regenval en hoge temperaturen. Door een gebrek aan wind en regen kon de rook niet verdampen, waardoor de luchtkwaliteit in de hoofdstad Mexico-Stad dermate verslechterde, dat autoriteiten vorige week een milieualarm uitriepen en bewoners waarschuwden om lichamelijke inspanningen buitenshuis te vermijden.


(Suriname Mirror/The Defense Post/amqueretaro.com/Twitter)

15 Gevangenen gedood in oproer in een gevangenis in de staat Amazonas, Brazilië

'Sommige gevangenen werden gestoken met geslepen tandenborstels, anderen werden gewurgd'

(Bron foto: Twitter)

Clashes tussen gevangenen hebben zondag 25 mei 2019 het leven gekost van 15 gevangenen in een gevangenis in de staat Amazonas (Complexo Penitenciário Anísio Jobim) in het noorden van Brazilië, gelegen op ongeveer 28 kilometer van de hoofdstad Manaus.

De schermutselingen braken uit rond elf uur 's ochtends tijdens bezoekuren. gelegen op ongeveer 28 kilometer (17 mijl) van de hoofdstad Manaus. 'Het was een gevecht tussen de gevangenen Er waren nooit doden tijdens de bezoeken', vertelde kolonel Marcos Vinicius Almeida op een persconferentie.


Sommige gevangenen werden gestoken met geslepen tandenborstels, terwijl anderen werden gewurgd, zei Almeida, eraan toevoegend, dat er een onderzoek is ingesteld om de oorzaak van het gevecht te bepalen. Hij benadrukte, dat de autoriteiten binnen enkele minuten hadden gereageerd op het geweld op zondag en een mogelijk slechtere uitkomst konden voorkomen.Dezelfde gevangenis was het toneel van een gevangenisopstand die bijna 20 uur duurde en 56 mensen in januari 2017 het leven kostte.

Brazilië heeft 's werelds derde grootste gevangenispopulatie, met 726.712 gevangenen vanaf juni 2016, volgens officiële statistieken. De bevolking is het dubbele van de capaciteit van de gevangenissen van de natie, waar in hetzelfde jaar naar schatting 368.049 gevangenen zaten.

Samen met overbevolking worden de gevangenissen van Brazilië geplaagd door bendegeweld, terwijl rellen en pogingen om te ontsnappen niet ongewoon zijn.


In september lieten zwaar bewapende mannen explosieven buiten de poort van een gevangenis in het noordoosten van Brazilië ontploffen en schoten vervolgens naar binnen, doodden een politieagent en  92 gevangenen ontsnapten, waarvan ongeveer de helft later werd gepakt.

In april jongstleden brak een gevecht in militaire stijl uit tussen bewakers en gevangenen, geholpen door externe medewerkers, waarbij 21 mensen omkwamen in een gevangenis in Belem, in de buurt van het Amazone-regenwoud. De aanvallers probeerden in dat geval een muur op te blazen om de potentiële ontsnapte gevangenen te helpen. Eén politieagent werd gedood naast 20 gevangenen en hun medestanders.

In januari 2017 moest de Braziliaanse politie een massale jacht lanceren nadat 184 gevangenen ontsnapten uit twee gevangenissen in de staat Amazonas na een gruwelijk 17-uur durende bloedbad tussen rivaliserende bendes die 56 gevangenen doodde, velen onthoofd.

De gevangenissen van Brazilië zijn de thuisbasis van de leiders van verschillende organisaties in drugshandel. Eerder dit jaar werd bij een golf van ongeveer 80 aanvallen op openbare gebouwen, banken, bussen en benzinestations de schuld gegeven aan nieuw aangekondigde maatregelen om de controle over gevangenissen te verscherpen.

(Suriname Mirror/AFP/OGlobo/CBN/Portal do Zacaria/Twitter)

Gewijzigde Wet op Politieke Partijen en Kiesregeling zijn door regering officieel afgekondigd

Wetten hebben met afkondiging sinds vrijdag 23 mei rechtskracht


De gewijzigde Wet op Politieke Partijen en de Kiesregeling zijn vrijdag door de regering afgekondigd. Dit houdt in dat pre-electorale combinatie voor de komende verkiezing niet meer mogelijk is. Ook de leeftijd van leden van het Onafhankelijk Kiesbureau en Centraal Hoofdstembureau is opgetrokken van 65 naar 70 jaar, zo meldt vandaag, maandag 27 mei 2019, Starnieuws. 

Deze twee wetten zijn op 28 maart door de Assemblee goedgekeurd met 29 algemene stemmen. De oppositie was bij de stemming de zaal uitgelopen. Achteraf werd er trammelant over gemaakt dat de Kiesregeling met 2/3 meerderheid moest worden aangenomen. De leiding van De Nationale Assemblee zei echter, dat er niks aan de hand was. Voor de wijziging van de leeftijdsgrens zou geen gekwalificeerde meerderheid nodig zijn. Dat was ook de mening van de regering.

Door de publicatie van de twee goedgekeurde wetten in het Staatsblad heeft de regering elke twijfel weggenomen. De wetten hebben door de afkondiging sinds vrijdag 23 mei rechtskracht gekregen. 

Ressortraad Oost in Nickerie wil complete rehabilitatie Majoor Henry Fernandes Vliegveld te Zeedijk

'We kunnen het vliegveld inzetten om vooral toerismesector te helpen bevorderen in rijstdistrict'


'We weten over megaolievondsten in Guyana en we denken dat ons vliegveld daardoor vaak zal worden gebruikt; ook door Guyanezen'


Sanjay Ramsamoedj, voorzitter van de ressortraad Oost in het district Nickerie, pleit voor een complete rehabilitatie van het Majoor Henry Fernandes Vliegveld te Zeedijk. Hij heeft vorig week tijdens een hoorzitting in het Burger Informatie Centrum de districtsraad van Nickerie gevraagd om de rehabilitatie van het vliegveld op te nemen in de conceptbegroting voor 2020, zo bericht de Ware Tijd vandaag, maandag 27 mei 2019.

Tijdens de Nieuw Front-regering was gestart met het herstel van het vliegveld, maar dat is tot heden niet afgerond. 'Als district hebben wij enorm veel potentie, vooral op het gebied van toerisme en andere sectoren. We kunnen het vliegveld inzetten om vooral de toerismesector te helpen bevorderen in het rijstdistrict', zegt Ramsamoedj. Hij hoopt daarom dat het vliegveld spoedig wordt aangepakt.

Hij denkt dat het vliegveld een belangrijke rol kan vervullen in de verdere ontwikkeling van de oliesector in Guyana. 'Wij hebben het bestaansrecht van het vliegveld laten zien en we moeten het koesteren en uitbreiden naar internationale standaarden, omdat er heel mooie en grote dingen staan te gebeuren in ons buurland. We weten allemaal over de megaolievondsten in Guyana en we denken dat ons vliegveld daardoor vaak zal worden gebruikt; ook door Guyanezen.'

Als grensdistrict moet Nickerie voorbereidingen treffen om in te kunnen inspelen op de ontwikkelingen die op komst zijn in Guyana. Ramsamoedj verwacht dat ook de toerismesector zal groeien.

Volgens districtscommissaris Nisha Kurban-Baboe heeft Vijay Chotkan, de nieuwe minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie, tijdens een ontmoeting met alle districtscommissarissen aangegeven, dat alle vliegvelden in Suriname aangepakt zullen worden. Ze denkt dat in dat kader het vliegveld van Zeedijk ook zal worden gerehabiliteerd.

Centrale Bank van Suriname wijzigt beleid inzake kasreserves lokale banken

'CBvS wil deel van vreemde valuta kasreserve van banken bij haar aanhouden'

Gajadien (VHP) →: 'Ons financiële stelsel zal in elkaar donderen, er wordt risico genomen met geld van de burgers, Suriname moet wakker worden'


De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft aan de directies van de lokale banken meegedeeld, dat er wijziging komt in het beleid voor het houden van kasreserves. De CBvS wil een deel van de vreemde valuta kasreserve van de banken bij haar aanhouden. Dit is volgens governor Robert van Trikt nodig voor een betere solvabiliteitspositie. Dit bericht Starnieuws vandaag, maandag 27 mei 2019.

De Surinaamse Bankiersvereniging zal namens de algemene banken zitting hebben in het Strategic Investment Committee. Deze commissie wordt belast met het investeringsbeleid en monitoring van de bij CBvS aangehouden kasreservemiddelen. De verplichte kasreserves in euro's zullen ten volle bij de CBvS worden aangehouden op een speciale rekening.

Van de verplichte kasreserves in Amerikaanse dollars zal ten minste de helft bij de Centrale Bank worden aangehouden op de US$-kasreserverekening. Het resterende deel van de US$-verplichte kasreserves zal de algemene banken volgens de richtlijnen van het Algemeen Voorschrift van 4 februari 2003 aanhouden.

Assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP) zei zondag in het programma Welingelichte Kringen op Radio ABC, dat dit geen gezonde zaak is. Het gaat om de vreemde valuta van burgers van Suriname. Als de reserves vanuit het buitenland overgeheveld moeten worden naar de CBvS gaan de monetaire reserves kunstmatig omhoog. Hij vindt dit een verregaand besluit, wat volgens hem een financiële tijdbom is.

'Ons financiële stelsel zal in elkaar donderen. Er wordt risico genomen met geld van de burgers. Suriname moet wakker worden', vindt Gajadien die bijzonder bezorgd is over de gang van zaken. Hij merkte op dat jarenlang gepoogd wordt om de kasreserves van de handelsbanken te krijgen bij de CBvS. Er is altijd tegenstand geweest, maar nu schijnt het te worden doorgedrukt. Gajadien heeft geen geloof in de Surinaamse Bankiersvereniging.

EBGS betreurt uitspraken minister Ferrier inzake school te Godo Olo

(Bron foto: YouTube)
'Ferrier heeft zonder kwestie met EBGS-bestuur te bespreken eenzijdige informatie aan parlement verstrekt'


Desiré Peerwijk, praeses van de Evangelische Broeder Gemeente Suriname (EBGS), betreurt de uitspraken die minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur onlangs in het parlement heeft gedaan over de school in Godo Olo. 'Dat de school dringend aan grondige renovatie toe is, wordt door de EBGS niet ontkend', zegt hij. 

De praeses bracht op 25 maart aan het hoofd van een delegatie een bezoek aan het dorp en in een krutu erkende hij dat de school zich inderdaad in slechte staat bevindt en dat de EBGS er alles aan doet om daar verandering in te brengen. Afgesproken werd dat er plaatselijk een ondersteuningsgroep zou worden gevormd voor de renovatiewerkzaamheden die in de paasvakantie, rond midden april dit jaar, zouden aanvangen. De kerkelijke organisatie was gereed om met de beschikbare middelen en ondersteuning van anderen, te beginnen met de renovatie en maakte dit voornemen kenbaar aan minister Ferrier. Zij gaf op haar beurt te kennen een nieuwe school te zullen bouwen.

Op 6 mei informeerde de bewindsvrouw de EBGS over een brief die ze van het traditioneel gezag had ontvangen, dat men de EBGS daar niet meer wil, zegt Peerwijk in een verklaring, aldus de Ware Tijd vandaag, maandag 27 mei 2019.

Per ommegaande werd een onderhoud aangevraagd met Ferrier. Echter is van minister Ferrier geen reactie ontvangen.

De praeses betreurt dat de bewindsvrouwe zonder deze kwestie met het EBGS-bestuur te hebben besproken 'eenzijdige' informatie aan het parlement heeft verstrekt en 'een sfeer heeft gecreëerd die niet bevorderlijk is voor het totaal onderwijsproces'. 

De organisatie zal Ferrier opnieuw benaderen om ontvangen te worden om over deze zaak te praten teneinde samen tot een oplossing te komen.

Vaargeul monding van de Surinamerivier korte tijd gestremd door vastgelopen vrachtschip

(Bron foto: VesselFinder)
MAS: 'Stremming opgeheven, de Eastern Bay is vertrokken'


Het onder Liberiaanse vlag varende vrachtschip Eastern Bay, van Seatrade, zat korte tijd vast in de monding van de Surinamerivier. Starnieuws schreef vanochtend, maandag 27 mei 2019, dat het niet mogelijk is om geladen schepen naar binnen te loodsen door de Maritieme Autoriteit Suriname. 

Ondertussen meldt de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) dat de stremming is opgeheven 'vanwege het vertrek van het vaartuig Eastern Bay':

'NOTICE TO MARINERS NO.37 /2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
ENTRANCE SURINAME RIVER – VICINITY BUOY S6A
OBSTRUCTION FAIRWAY REMOVED'


Het is vaker voorgekomen dat door de geringe diepte van de vaargeul schepen aan de grond raken. Een van de prioriteiten van de regering is om de vaargeul van de Surinamerivier uit te baggeren. Dit project zal volgens planning dit jaar van start gaan. Door de geringe diepgang van de vaargeul kunnen schepen niet vol beladen worden.