woensdag 11 februari 2015

Den Blauwvinger: Journalistieke ethiek zoek bij de Ware Tijd en Apintie TV

COLUMN: Beelden en foto afgehakte hand geen enkele toegevoegde nieuwswaarde

11-02-2015  Den Blauwvinger/De Surinaamse Krant


Een foto van een met een houwer afgehakte hand maandag 9 februari 2015 in de webeditie van de Ware Tijd heeft tot nogal wat verontwaardiging geleid in de Surinaamse samenleving. De foto was de volgende dag zelfs onderwerp van politiek debat in De Nationale Assemblee, het Surinaamse parlement. Vooral het braafste jongetje in de politieke klas toonde zich hevig geschokt door de foto. Terecht. De Ware Tijd heeft met het plaatsen van die foto alle journalistieke ethische normen en waarden aan de laars gelapt. De krant lijkt de grens van het acceptabele te hebben overschreden.

De hand is onzichtbaar gemaakt door redactie De Surinaamse Krant.
De foto is gemaakt door 'rampen'-fotograaf van de krant, Anthony Janki. De man duikt altijd zeer snel op bij allerlei misdrijven, verkeersongelukken en branden, schiet zijn plaatjes en schrijft nu en dan een bijbehorend artikeltje, ook al is de informatie nog zo summier..., als de foto's maar geplaatst worden, hoe gruwelijk en afschrikwekkend ook. Janki plaatste de foto, met een link naar het artikel, ook op zijn Facebookpagina met daarbij de tekst 'Heel lastig'.....

Terug naar de vergaderzaal van de Assemblee. Het parlementslid Carl Breeveld (DOE, Democratie en Ontwikkeling in Eenheid) zei, dat zaken als afgehakte lichaamsdelen niet rauw in de publiciteit gebracht mogen worden, om te voorkomen dat burgers gevoelloos worden door dergelijke beelden. 'De samenleving wordt gehard door al deze ellendige dingen', aldus Breeveld. Hij was oprecht zicht- en hoorbaar boos, neen, kwaad, witheet.

Hij riep Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons op contact op te nemen met de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ), media-eigenaren, kranten en nieuwsorganisaties en op hun een beroep te doen de nodige journalistieke ethiek in acht te nemen en zaken 'op de juiste wijze te publiceren en niet op deze barbaarse wijze'.

Volgens zijn collega Ruth Wijdenbosch van de Nationale Partij Suriname (NPS) wordt het 'steeds erger', ook op televisie. 'Alles wordt zo open en bloot gebracht en het brengt trauma's teweeg.'

Selectieve verontwaardiging.....
Deze keer selectieve verontwaardiging over een foto met een afgehakte linkerhand, liggend op de grond, bebloed. De krant heeft een fatsoensgrens overschreven. Maar, niet alleen de Ware Tijd lijkt zich op sensatie te richten, zonder de vraag te stellen of plaatsing van een dergelijke foto wel journalistiek verantwoord is.

'In de Branding' en haar dramatisch slotakkoord
Het Apintie televisieprogramma 'In de Branding' toonde in haar uitzending van dinsdagmiddag beelden van de afgehakte hand en van het slachtoffer. Presentatrice Gail Eijk waarschuwde kijkers vooraf politiek correct voor schokkende beelden. Van enige terughoudendheid bleek bij Apintie echter geen enkele sprake te zijn en ook werd op geen enkele wijze rekening gehouden met de privacy van het slachtoffer en met gevoelens bij zijn familieleden. Ongegeneerd werden zowel de hand als het slachtoffer in beeld gebracht. Maar, dat is Suriname gewend van Apintie's 'In de Branding'. Het tonen van afschuwelijke beelden van een brand, ongeluk of misdrijf, altijd als laatste item, met een vreselijk droevig achtergrondmuziekje om de dramatiek nog nadrukkelijker neer te zetten in een slotakkoordje. Een droevige en verwerpelijke wijze van nieuws presenteren.

Waarom Apintie beelden en de Ware Tijd een foto van de hand toonden is niet duidelijk. Je mag er vanuit gaan, dat iedereen zich een voorstelling kan maken van hoe een afgehakte hand eruit ziet en dat beelden en een foto geen enkele toegevoegde nieuwswaarde hebben..... Uit de beelden en foto werd ook nog eens duidelijk, dat de afgehakte hand was verplaatst, mogelijk voor dat ene 'mooie' beeld of plaatje. Als dat werkelijk zou zijn gebeurd, dan is dat stuitend.

Hoofdredactie moet van goede journalistieke huizen komen....
De hoofdredactie van de Ware Tijd had tot gisteravond nog niet gereageerd op de kritieken vanuit de politiek en uit de samenleving. Laat de hoofdredactie haar lezers en de gehele samenleving eens goed uitleggen, beargumenteren, wat de meer-nieuwswaarde was van het plaatsen van de foto van de afgehakte hand bij een artikeltje over een vechtpartij tussen twee mannen bij de kruising van de Livorno- en de Indira Gandhiweg te Latour, Paramaribo. De hoofdredactie moet van goede journalistieke huize komen om met een goede verklaring te komen. Nu zal dat, goede journalistieke huize, een utopie zijn.

Selectieve verontwaardiging vanwege de afgehakte hand. Breeveld, Wijdenbosch en andere geschokten gaan voorbij in algemene zin aan alle foto's van slachtoffers van misdrijven en verkeersongelukken die geplaatst worden in de krant. Slachtoffers die op foto's niet onherkenbaar worden gemaakt door de redactie. Kentekenplaten van bij ongelukken betrokken voertuigen worden ook niet onherkenbaar gemaakt. De redactie is gevoelloos, denkt niet na en schokt familieleden (en nabestaanden) van (overleden) slachtoffers van misdrijven en ongelukken. Het is een schandelijke wijze van journalistiek bedrijven. Breeveld, Wijdenbosch en anderen waren nooit te horen, maar een afgehakte linkerhand schijnt plotseling te hebben gewerkt als een rode lap voor een stier.

Laat de SVJ tot leven en in actie komen
Het wordt tijd dat de journalistiek in het land wordt 'geordend' en 'opgeschoond' en dat het passieve bestuur van de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) haar achterban eens gaat onderwijzen in journalistieke normen en waarden, in ethiek, in fatsoensnormen, in journalistieke vaardigheden en in wat toelaatbaar is en wat niet.

Kennelijk geschrokken door de kritieken uit de samenleving blijkt de krant dinsdagavond laat de foto van de afgehakte hand in haar webeditie te hebben vervangen door deze foto van een houwer. Maar, een reactie van de hoofdredactie of welke reactie dan ook vanuit de krant, was dinsdagavond nog niet te zien op de Ware Tijd Online. Ook wat dat betreft, onfatsoen bij deze krant en haar leidinggevenden.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
11 februari 2015
Amsterdam-Paramaribo