zondag 30 september 2018

Televisietoespraak minister Ferrier met het oog begin van het nieuwe schooljaar, maandag 1 oktober 2018

Vulkaankonijn Mexico uitgestorven als gevolg van verloren habitat


De laatste bevestigde waarneming was in 2003 

De teporingo, het op één na kleinste konijn ter wereld na het dwergkonijn, werd sinds 1966 als bedreigd beschouwd


Een soort endemisch konijn in Mexico is uitgestorven verklaard in de buurt van de Nevado de Toluca, een vulkaan (Romerolagus diazi) in de staat México. Onderzoekers van het Centro de Investigación en Ciencias Biológicas Aplicadas (CICBA) aan de Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) concludeerden, dat het vulkaankonijn is uitgestorven na een grondige studie in 2017. 

Het verdwijnen van de soort, ook bekend als teporingo of zacatuche, dient als een wake-up call voor de mensheid over het falen om de habitat van het vulkaankonijn te behouden, zeiden de onderzoekers in een artikel gepubliceerd door het Universidad Nacional Autónoma de México UNAM Global.

Veel van de habitat van de soort is verloren gegaan als gevolg van boskap voor landbouwdoeleinden, met name de teelt van aardappelen, maar toenemende verstedelijking heeft ook een rol gespeeld in de achteruitgang van het konijn.

De teporingo, het op één na kleinste konijn ter wereld na het dwergkonijn, wordt sinds 1966 als bedreigd beschouwd en verschillende studies die in de jaren tachtig, negentig en het eerste decennium van deze eeuw zijn uitgevoerd, waarschuwden voor de waarschijnlijke uitsterving. Het werd officieel vermeld als een risicospecificatie in 1994, zei Esther Quintero Rivero, een ambtenaar bij de Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio).

In hetzelfde jaar publiceerden Alejandro Velázquez en Francisco J. Romero een boek getiteld 'El Conejo Zacatuche, tan lejos de Dios y tan cerca de la Ciudad de México' (Het Zacatuche-konijn, zo ver van God en zo dicht bij Mexico-Stad) met een ambitieus beheersplan voor de soort, maar bijna een kwart eeuw later is het nog niet goedgekeurd in de staat México, zei UAEM-bioloog Alma Abigail Luna Gil.

De laatste bevestigde waarneming van de soort op Nevado de Toluca vond plaats in augustus 2003, toen slechts een enkel vulkaankonijn werd waargenomen. Quintero zei, dat het verlies van het teporingo-konijn een hele reeks problemen zou veroorzaken in het ecosysteem, terwijl UAEM-onderzoeker Octavio Monroy Vilchis zei, dat studies al hebben bevestigd dat de aanwezigheid van andere gewervelde dieren in het Nevado de Toluca-gebied afneemt.

(Suriname Mirror/El Financiero/Mexico News Daily)

OM lijkt met twee maten te meten in aanklachten vàn en tègen activiste Maisha Neus/Strei!

Neus: 'Tempoverschil in behandeling aanklachten'


Tegen activiste Maisha Neus is op 10 september een klacht gedeponeerd bij de procureur-generaal door minister van Financiën Gillmore Hoefdraad met het verzoek tot strafrechtelijke vervolging voor onder andere valse beschuldiging van een politiek ambtsdrager. Ook zou Neus nog zes andere artikelen uit het Wetboek van Strafrecht hebben overtreden. 

'Ik ben nu zowel verhoord in de zaak van ex-minister Wijnerman tegen mijn persoon en in de zaak van minister Hoefdraad tegen mijn persoon.' Neus zegt zondag 30 september 2018 in het Dagblad Suriname verbaasd te zijn, dat het proces tegen haar zeer spoedig verloopt. 'Binnen twee weken is er al actie ondernomen. Ik vraag mij af of minister Hoefdraad en ex-minister Wijnerman al zijn gehoord als verdachte in de door Strei! gedeponeerde zaak', vraagt Neus zich af.

De Strei!-voorzitster vraagt zich af waarom in het inmiddels zes weken geleden ingediende dossier met strafklacht door Strei!, met het verzoek tot strafrechtelijke vervolging van een ambtsdrager, er nog geen reactie is gekomen vanuit het Openbaar Ministerie (OM). 'Ook vraag ik mij af hoe de procureur-generaal, ondanks dat er een lopende zaak is tegen minister Hoefdraad en Wijnerman, wel hun smaad- en lasterzaak heeft aanvaard, terwijl er nog geen uitspraak is gedaan door de rechter inzake het tegen hun ingediende strafklachtdossier?'

Als de strafklacht tegen Adelien Wijnerman en Hoefdraad nog niet onderzocht is, kan niet voorshands worden aangenomen, dat daarin valse aantijgingen zijn opgenomen en zou derhalve met het onderzoek tegen Neus gewacht moeten worden.

'Ik hoop dat de procureur-generaal zuiver handelt en alle zaken even serieus behandelt en tevens ook communiceert met alle betrokkenen ten aanzien van de status en het verder verloop van het proces.'

Neus geeft aan, dat een aantal uitspraken van haar op Facebook aanleiding is geweest voor de strafrechtelijke vervolging. Ook een uitspraak over de Fitch-rating en het beschuldigen van het overschrijden van het obligoplafond maken volgens Neus onderdeel uit van de aanklacht tegen haar.

Effectiever aanpak van jongeren in TOP-C-Tur Wowo Riba Bo project op Curaçao


Project  krijgt 5 fulltime projectmedewerkers die in november van start zullen gaan

Gestreefd wordt naar voorzieningen als wonen onder begeleiding en vorming- en leerwerktrajecten


Sinds de kick-off conferentie in januari 2015, waarbij de gehele Curaçaose samenleving kennis mocht maken met het project Top C ‘Tur Wowo Riba Bo’ project, zijn er flinke stappen gezet. Niet alleen voor wat betreft de opzet en implementatie van het project, maar ook het creëren van draagkracht voor het project onder uitvoerders en gezagsdragers, zo bericht het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao zondag 30 september 2018.

De aanpak heeft als hoofddoel om het aantal high-impactdelicten (diefstal met geweld, zware mishandeling, moord/doodslag) dat wordt gepleegd door adolescenten sterk terug te dringen. Van deze aanpak moet tevens een preventieve werking uitgaan, waardoor tegengegaan wordt dat jongeren en jongvolwassenen high-impactdelicten gaan plegen.

De geselecteerde jongeren en jongvolwassenen krijgen een intensieve en persoonsgerichte benadering, die uitgaat van drie pijlers: de lik-op-stuk pijler, de zorg en nazorg-pijler en de brusjespijler (broertjes en zusjes). Mede dankzij de inzet en medewerking van partners, afkomstig van zowel binnen als buiten de justitiële keten, stonden in de beginperiode 10 subjecten ‘onder regie’van regisseurs die de aanpak van de Top C’er nauwgezet aanstuurden en bewaakten. De aanpak is al bij aanvang op een aantal knelpunten gestuit, die een effectieve regie over de Top C-subjecten in de weg stonden.

Het jaar 2016 en 2017 heeft mede in het teken gestaan van inspanningen om de gaten in het systeem te dichten. Hieruit zijn drie projectvoorstellen voortgevloeid en ingediend bij het Criminaliteitsbestrijdingsfonds, die beogen de resocialisatie- en reïntegratiekansen voor jongeren en jongvolwassenen binnen de justitiële keten te vergroten.

Voor de komende periode zal de Top C-aanpak zich blijven ontwikkelen, met name met de komst van 5 fulltime projectmedewerkers die in november van start zullen gaan met hun werkzaamheden, het eerste projectvoorstel dat door het Criminaliteitsfonds is goedgekeurd. Een ‘dedicated team’ die vol energie aan de slag zal gaan met een geselecteerde groep jonge recidivisten. Daarmee is een eerste stap gezet in een effectievere aanpak van deze doelgroep.

Daarnaast zal gestreefd worden naar voorzieningen zoals wonen onder begeleiding en vorming- en leerwerktrajecten, twee andere ingediende projectvoorstellen. Voorzieningen die op Curaçao niet aanwezig, maar wel uiterst noodzakelijk zijn voor deze groep met meervoudige problematiek zoals agressiviteit en verslaving.

Daarbij zal uiteraard steeds de nadruk worden gelegd op het feit dat vroegtijdig signaleren en ingrijpen noodzakelijk is om de continue aanwas van jonge criminelen een halt toe te roepen. Daarbij zal ook niet worden geschroomd om overige ministeries, maar ook de samenleving en de bedrijfswereld aan te spreken op hun rol en verantwoordelijkheid in het geheel.

Gezamenlijk onderzoek Suriname en Frankrijk naar incident op Marowijnerivier

Franse militairen hebben mogelijk een Surinaamse scalian in brand gestoken


Het gezamenlijke onderzoek door de justitiële autoriteiten van Suriname en Frankrijk naar het incident op de Marowijnerivier zal zo snel mogelijk starten, aldus vandaag, zondag 30 september 2018  het ministerie van Buitenlandse Zaken via het Nationaal Informatie Instituut. 

Op 25 september vond het incident tijdens een reguliere patrouille van Surinaamse en Franse militairen op de Marowijnerivier.

Tijdens deze patrouille hebben Franse militairen vermoedelijk een scalian van een Surinaamse ondernemer in brand gestoken nabij een eiland in de Marowijnerivier.

Naar aanleiding hiervan heeft de minister van Buitenlandse Zaken ad interim, Ronni Benschop, gisteren de ambassadeur van Frankrijk, Antoine Joly, op het ministerie van Buitenlandse Zaken ontvangen om dit incident te bespreken. Dit meldt het Buitenlandse Zaken via het Nationaal Informatie Instituut.

Tijdens dit gesprek is besloten, dat Suriname en Frankrijk (Frans-Guyana) gaan werken aan een duurzame oplossing ter voorkoming dat zulke incidenten zich in de toekomst zullen herhalen.

De ABOP had vrijdag melding gemaakt van het in brand steken van bezittingen van een Surinaamse ondernemer. De politieke partij is niet te spreken hierover en eiste opheldering.

Venezolaanse dierenarts naaide heroïne in maag puppy’s

(Bron foto's: DEA)
Dierenarts, werkte voor Colombiaans drugskartel, bekent voor rechtbank New York schuld 

39-Jarige Andres Lopez Elorez krijgt minimaal tien jaar cel


Een dierenarts uit Venezuela heeft vloeibare heroïne in de maag van puppy’s geëxporteerd naar de VS. De 39-jarige Andres Lopez Elorez werd al in 2015 gearresteerd in Spanje en is nu uitgeleverd aan de VS.

Elorez ging gruwelijk te werk. Als de hondjes, vaak labradors maar soms ook andere rassen, met ingenaaide zakken op de bestemming waren aangekomen, werden ze afgemaakt en de heroïne uit hun lijfje gesneden.
De dierenarts, die werkte voor een Colombiaans drugskartel, heeft vrijdag 28 september 2018 voor een rechtbank in New York schuld bekend en krijgt minimaal tien jaar cel. De straf wordt pas in 2019 uitgesproken.

Bij een inval in Medellin in Colombia werden tien puppy’s aangetroffen. Drie hondjes hadden al in totaal drie kilo heroïne in hun maagje.

https://www.justice.gov/usao-edny/pr/colombian-veterinarian-pleads-guilty-brooklyn-federal-court-heroin-importation

 

Van de in beslag genomen dieren werken er nu twee bij de politie. Een basset is door een agent geadopteerd en heet nu Donna. Een rottweiler met de toepasselijke naam Heroina, wordt nu ingezet bij drugsbestrijding.


Dienst 's Lands Bosbeheer laat een ocelot vrij....


Varkenshouderij in Suriname zoekt Nederlandse varkenshouders

Geboren Surinamer zoekt vanuit zijn kantoor in Amsterdam naar Nederlandse varkensboeren


De varkenshouderij in Suriname staat nog in de kinderschoenen, maar het land wil graag ‘de voedselschuur van de regio’ worden. Het land zoekt daarom Nederlandse varkenshouders - zowel zeugen- als vleesvarkenshouders - die er een bedrijf willen beginnen. Dat zegt consultant Helmer Cruden van het bedrijf European Sur. De geboren Surinamer zoekt vanuit zijn kantoor in Amsterdam naar Nederlandse boeren die in Suriname een bedrijf op willen starten, aldus pigbusiness.nl vandaag, zondag 30 september 2018.

'Suriname is op zoek naar Nederlandse varkenshouders. Ze kunnen met hun kennis en jarenlange ervaring de Surinaamse varkenssector vooruit helpen.'

Suriname kent ongeveer 155 varkenshouders. Het gemiddelde Surinaamse bedrijf telt 340 zeugen. Een zeug in Suriname krijgt gemiddeld 26 biggen per jaar. 3.500 euro per hectare. 'Suriname kent veel voordelen. In Suriname spreken de mensen ook Nederlands. De taal is dus geen struikelblok. Bovendien is de grond veel goedkoper. Een hectare grond is vanaf 3.500 euro te koop in gebieden waar weinig of geen nutsvoorzieningen zijn. In de gebieden rond de steden, waar die nutsvoorzieningen wel aanwezig zijn, is de grondprijs hoger.'

'Ook kun je in het land direct beginnen met bouwen van een varkensstal. Daarnaast ligt het uurloon van een medewerker in het Zuid-Amerikaanse land veel lager dan in Nederland.'

Het overgrote deel van Suriname, zo’n 90 procent, is met oerwoud bedekt; het Amazoneregenwoud. Voor er kan worden begonnen met bouwen, moet er dus een stuk ontbost worden. 'De Surinaamse overheid steunt de landbouw, zodat dit geen problemen oplevert', vertelt Cruden. Nederlandse ondernemers die een varkensbedrijf op willen starten in Suriname kunnen niet rekenen op een subsidie. 'De Surinaamse overheid heet Nederlandse varkenshouders van harte welkom, maar verstrekt hen geen subsidie, omdat de overheid daar geen geld voor heeft.' 

De energievoorzieningen zijn minder goed geregeld dan in Nederland. De Surinaamse overheid regelt de levering van gas, water en elektra. 'Een storing is niet zoals in Nederland binnen drie uur opgelost. Af en toe duurt het drie of vier dagen voordat een elektriciteitsstoring is opgelost. Installeer daarom zonnepanelen op de daken van de nieuwe stallen. De zon schijnt dagelijks. Regel een stroomaggregaat en watervoorziening zodat je niet afhankelijk bent van de Surinaamse overheid voor de levering van elektriciteit en water', adviseert Cruden.

Suriname heeft een tropisch regenwoudklimaat met een grote en kleine regentijd, alsook twee droge tijden. De temperatuur schommelt tussen 24 en 36 graden Celsius. Gedurende de regentijd is de gemiddelde temperatuur 27,3 graden, terwijl die tijdens de droge tijd oploopt naar 32 graden Celsius. ‘s Morgens loopt de temperatuur geleidelijk op van circa 24 graden naar 32 tot 34 graden (tussen 14.00 en 16.00 uur) om daarna geleidelijk aan weer te dalen naar 24 graden (tussen 04.00 en 06.00 uur). 'In Suriname is het gemiddeld genomen warmer dan in Nederland. Het voordeel is dat je geen stookkosten hebt bij de jonge biggen.'

Varkens-, pluimvee-, rundveehouders, akkerbouwers en andere agrarisch ondernemers die geïnteresseerd zijn om een varkens- of ander agrarisch bedrijf op te starten in Suriname kunnen per mail contact opnemen met Helmer Cruden; via Europeansur08@gmail.com of via Facebook Europeansur.

'Naast varkens wil de regering ook dat de akkerbouw in het land groeit. Voor Nederlandse agrarisch ondernemers biedt het land heel veel mogelijkheden. Suriname kan en zal de voedselschuur worden van de regio, zei de Surinaamse president bij zijn aantreden in 2010. Land, water en zon zijn in voldoende mate aanwezig; slechts de investeerders ontbreken nog. Waarom niet met een schuinoog richting Nederland kijken als de boeren de kennis in huis hebben? In Suriname wordt Nederlands gesproken, de taal zal in ieder geval geen struikelblok zijn.'

Om in te haken op de uitspraken van de president destijds, hoopt Cruden middels een particulier initiatief een steentje te kunnen bijdragen aan het verwezenlijken van deze droom. Het initiatief zal meer het karakter hebben van een proef om te kijken of de Nederlandse boer daar voet aan de grond kan krijgen.

72-Jarige Nederlander op luchthaven Brussels Airport aangehouden met 80 bolletjes cocaïne in maag

Op luchthaven Brussels Airport zijn vier drugssmokkelaars opgepakt, waaronder drie Nederlanders

-  Nederlandse bolletjesslikker (72) kwam zaterdag in Brussel aan met vlucht vanuit Aruba
-  24-Jarige Nederlandse vrouw met vlucht uit de Dominicaanse Republiek en 2 kilo cocaïne in haar bagage


Op luchthaven Brussels Airport zijn vandaag, zondag 30 september 2018, en zaterdag vier drugssmokkelaars opgepakt, waaronder drie Nederlanders. Een 23-jarige Nederlander werd betrapt met 27 kilogram XTC, een 72-jarige landgenoot bleek tachtig bolletjes met cocaïne te hebben ingeslikt en een 24-jarige Nederlandse vrouw had 2 kilo coke bij zich. 

De Nederlandse bolletjesslikker (72) kwam zaterdag in Brussel aan met een vlucht vanuit Aruba.

De 23-jarige Nederlander stond gisteren op punt te vertrekken naar Punta Cana in de Dominicaanse Republiek. Zijn XTC-pillen zaten verstopt in de dubbele bodem van zijn twee koffers.

Een 58-jarige Duitser, die geland was met een vlucht vanuit Dubai, via Rio de Janeiro, vervoerde 3 kilogram cocaïne in zijn bagage. Hij was de derde die gisteren werd gearresteerd.

Vanochtend was het de beurt aan een 24-jarige Nederlandse vrouw die aankwam met een vlucht uit de Dominicaanse Republiek. Zij bleek 2 kilo cocaïne in haar bagage te hebben.

Het Parket in het Belgische Halle-Vilvoorde laat weten, dat de vier worden voorgeleid bij een onderzoeksrechter en voorlopig vast blijven zitten.

(Suriname Mirror/AD/sudinfo.be/Belga)

Onderzoek door accountantskantoor naar geldstromen diensten ministerie van Volksgezondheid

De regering wil inzicht krijgen in besteding miljoenen aan subsidiegelden

 
Verschillende overheidsdiensten vallende onder het ministerie van Volksgezondheid worden onder de loep genomen. Dit heeft te maken met het subsidiebeleid. Starnieuws schrijft vandaag, zondag 30 september 2018, te hebben vernomen, dat het onderzoek bij de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) al is begonnen. 

Het ministerie van Financiën laat een onafhankelijk onderzoek verrichten door een accountantskantoor.

Minister Antoine Elias van Volksgezondheid had in augustus in De Nationale Assemblee aangegeven dat er een behoorlijke achterstand is bij diverse instellingen in het produceren van jaarrekeningen. Hij overhandigde een stapel documenten aan de leiding van De Nationale Assemblee.

Er wordt maandelijks tientallen miljoenen aan subsidie gegeven door de regering aan de gezondheidszorg. De regering wil verantwoording van de gelden. Diverse overheidsinstellingen die subsidie ontvangen zijn achter met jaarrekeningen. Op basis van het onderzoek dat plaatsvindt, wil Financiën een analyse maken van de geldstromen.

Vakbondsleider Valies spant Kort Geding aan tegen minister Ferrier

'De minister heeft mij willen criminaliseren'


Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren (BvL) en Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS), spant een Kort Geding aan tegen minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Deze zaak staat los van de opschorting van de actie die voor morgen gepland stond. 

Uit respect voor vicepresident Ashwin Adhin is tijdens een spoed algemene ledenvergadering van de BvL en ALS gisteren besloten om 1 oktober niet te gaan staken, zo bericht Starnieuws vandaag, zondag 30 september 2018.

Valies heeft tijdens een persconferentie gisteravond benadrukt, dat de minister hem heeft willen criminaliseren. Ferrier zei in het programma 'Bakana Tori' op de staatspropaganda-radiozender SRS dat Valies Srd 217.000 aan fictieve uren heeft geclaimd. Dit bedrag zou hij onterecht hebben ontvangen, maar de mensen hebben zich volgens de minister goed ingedekt. Hier zou het zinloos zijn om de procureur-generaal in te schakelen, zo sprak Ferrier.

Valies had Ferrier uitgedaagd om haar beweringen hard te maken. Daartoe had zij vrijdag tot vijf uur 's middags de tijd. De minister heeft de gewraakte uitspraak dat leerkrachten 'wave' kopen met geld bestemd voor de permanente educatie. Deze uitlating heeft gezorgd voor een storm van kritiek. De minister heeft haar verontschuldigingen daarvoor aangeboden.

Valies stelde gisteravond, dat al de andere eisen die gesteld zijn door de BvL en ALS recht overeind staan. Naast financiële aspecten, gaat het ook om de werkomstandigheden, de situatie op de scholen, waar volgens de bonden basale zaken ontbreken, gebrek aan leermiddelen, continuïteit in leermethode en het mutatiebeleid.

Dinsdag zal een overleg tussen de minister en de bonden zijn, door tussenkomst van de vicepresident.

Ministerie van OWT&C heeft bijna Srd 2 miljard begroot in 2019 voor vier infrastructurele projecten

Uitbaggeren van Surinamerivier in 2019 begroot op Srd 90.240.000

Overige Srd's bestemd voor Dalian V, kustbescherming en wegen


Starnieuws bericht zaterdagavond 29 september 2018, dat voor het uitvoeren voor vier infrastructurele projecten het komende jaar het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) Srd 2.188.320.000 heeft opgebracht op de maandag in te dienen begroting. Dit bedrag zal door leningen en schenkingen worden opgebracht. 

De vier projecten zijn:

Uitbaggeren van de Surinamerivier 
Door verminderde activiteiten op de Surinamerivier, heeft dichtslibbing plaatsgevonden. Ter stimulering en het opvoeren van economische activiteiten te water is het noodzakelijk dat de rivier in 2019 wordt uitgebaggerd. Hiervoor is een raming van Srd 90.240.000 gereserveerd.

Dalian V 
Ter continuering van de asfalteringsprojecten vallende onder Dalian IV, wordt in 2019 een start gemaakt met Dalian V. De raming hiervoor bedraagt Srd 1.353.600.000.

Kustbescherming 
In het kader van klimaatverandering en de oprukkende zeespiegelstijging is het volgens OWT&C van belang, dat de zeewering en oeververdediging worden aangepakt. Voor de uitvoering van dit programma is een bedrag van Srd 631.680.000 begroot, welke middels financiering zal worden gedekt.

Wegen 
Voor het begaanbaar maken en onderhouden van secundaire en tertiaire wegen in de verschillende woongebieden, is het ministerie van plan wegen in geïdentificeerde gebieden aan te pakken. Het bedrag voor dit programma is Srd 112.800.000.

Aangekondigde staking leerkrachten opgeschort 'uit respect voor vicepresident Ashwin Adhin'

De leerkrachten worden opgeroepen om maandag normaal naar school te gaan


De Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS) hebben zaterdag 29 september 2018 besloten de staking die aangekondigd was voor maandag op te schorten, uit respect voor vicepresident Ashwin Adhin. Hij had in een brief aan de bonden aangegeven, dat de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur bereid in overleg te treden, maar in niet een sfeer van conflict. Dit meldt Starnieuws.

De BvL en ALS hebben zaterdagmiddag een spoed algemene ledenvergadering gehouden over de brief van Adhin, als antwoord op een schrijven van de onderwijsbonden. Zij hadden de vicepresident aangegeven, dat minister Ferrier niet wil communiceren met de bonden. De regering werd gevraagd in te grijpen.


Na de algemene ledenvergadering heeft vakbondsleider Wilgo Valies gezegd, dat andere stappen ondernomen zullen worden. Maar uit egard voor het overleg dat Adhin in het vooruitzicht heeft gesteld, tonen de bonden ook hun goede wil.

De vele problemen in het onderwijs en de werkomstandigheden moeten worden aangepakt. Er zijn veel problemen waarmee de leerkrachten worden geconfronteerd. De leerkrachten worden opgeroepen om maandag normaal naar school te gaan.

In 2017 in Ecuadoraanse Andes ontdekte nieuwe kolibri-soort al ernstig bedreigd

(Bron foto: Francisco Sornoza-Molina)
Oreotrochilus cyanolaemus of de Blauwkeel Hillstar bedreigd door de mens...

- Mogelijk nog maar minder dan 500 exemplaren in Andes van Ecuador
- 'Volledige steun van nationale en internationale instanties voor natuurbehoud is nodig om deze soort te redden'


In 2017 stuitten onderzoekers die in de Ecuadoraanse Andes werkten op een voorheen onbekende soort kolibrie, maar - zoals gedocumenteerd in een nieuwe studie gepubliceerd in The Auk: Ornithological Advances - door het kleine bereik, de gespecialiseerde habitat en bedreigingen van menselijke activiteit wordt de nieuw beschreven Blue-throated Hillstar waarschijnlijk al kritisch bedreigd.

Hillstars zijn ongebruikelijk onder kolibries: ze leven in hooggelegen habitats in de Andes en hebben speciale aanpassingen aan koude temperaturen.

Francisco Sornoza-Molina van het Instituto Nacional de Biodiversida in Ecuador, zag en fotografeerde eerst een voorheen onbekende Hillstar tijdens veldwerk in het zuidwesten van Ecuador in april 2017. Na deze eerste expeditie betrok Sornoza-Molina collega-onderzoekers Juan Freile, Elisa Bonaccorso, Jonas Nilsson en Niels Krabbe bij het onderzoek naar deze mogelijke nieuwe soort, terugkerend in mei om exemplaren te vangen en de bevindingen te bevestigen.

Ze noemden de nieuwe soort Oreotrochilus cyanolaemus, of de Blue-throated Hillstar, vanwege zijn iriserende blauwe keel.


De Blue-throated Hillstar wordt alleen gevonden langs 'bush-lined' kreken in een gebied van ongeveer 100 vierkante kilometer, en de onderzoekers schatten dat er niet meer dan 750 individuen zijn, misschien minder dan 500. Bedreigingen voor zijn habitat omvatten vuur, begrazing en goud mijnbouw en het vogeltje voldoet aan de criteria om als ernstig bedreigd te worden beschouwd.

'Volledige steun van nationale en internationale instanties voor natuurbehoud is nodig om deze soort te redden', zegt co-auteur Francisco Sornoza-Molina. 'Het actieplan voor het behoud van deze vogel creëert een netwerk van beschermde gebieden langs zijn geografische bereik.'

De Hillstar kolibries komen voor in de meest ruige, geïsoleerde en ontoegankelijke delen van de Andes, waar ze zich nestelen in grotten, foerageren op de grond en de helft van hun leven in hypothermische verdoving doorbrengen, dus de ontdekking van een nieuwe soort in deze groep is ongelooflijk opwindend.


'Deze opvallende ontdekking bevestigt, dat het leven in de hoge Andes nog steeds veel geheimen bevat om onthuld te worden', volgens Christopher Witt van de Universiteit van New Mexico, een kolibrie-expert die niet bij het onderzoek betrokken was. 'De locatie is passend voor een nieuwe soort  Hillstar, omdat het een afgelegen, hoge bergketen is die geïsoleerd is en is ingeklemd tussen de ranges van twee andere Hillstar-soorten. De auteurs hebben grondig werk verricht door de nieuwe vorm in alle opzichten met zijn familieleden te vergelijken.


(Suriname Mirror/Metro Ecuador/Le Matin/Twitter)

Twee tieners bestormen openbare school in zuidoosten Brazilië en openen vuur

(Bron foto: Twitter)
Drie studenten gewond geraakt, een van hen ernstig 


Gewapend met een .22 kaliber pistool bestormden twee tieners vrijdag 28 september 2018 een openbare school in het zuidoosten van Brazilië en openden het vuur, verwondden drie studenten, een van hen serieus, zei de politie. 

De vermeende schutters werden aangehouden toen de politie ze vond in een klaslokaal van de school Joao Manoel Mondrone in de stad Medianeira in de staat Parana.

In een verklaring zei de Federale Politie, dat de twee 15-jarigen de school binnenstormden en willekeurig medestudenten neerschoten. De tieners droegen ook munitie en verschillende zelfgemaakte explosieven bij zich.Een 18-jarige werd in de rug vlakbij het ruggenmerg geschoten en verkeert in ernstige toestand, zei de politie. Twee jongeren liepen lichte verwondingen aan hun benen op en konden naar huis na te zijn behandeld in een plaatselijk ziekenhuis.

De politie zei dat de schietpartij 'met voorbedachten rade door de twee tieners was ... als een reactie tegen het pesten door hun collega's'. Een van hen zei naar verluidt tegen de politie, dat hij vaak werd vernederd en met minachting behandeld op school.Mobiele telefoon-video's op de G1-nieuwswebsite laten zien hoe studenten de school uitliepen toen het schieten begon.

Brazilië, het grootste land van Latijns-Amerika, worstelt al lang met het beteugelen van geweld. Het land is berucht vanwege het grootste aantal moorden in de wereld, met een recordaantal van 63.880 gevallen vorig jaar, hoewel schietpartijen op scholen waarbij studenten zijn betrokken relatief zeldzaam zijn.


(Suriname Mirror/Globo/Guia Medianeira/Twitter/YouTube)