woensdag 25 april 2012

Ministerie RGB zit in de maag met stropen zeeschildpadeieren - Schande dat Suriname zo weinig doet om bedreigde zeeschildpadden te beschermen

Advertentie RGB moet duidelijk maken dat stropen schildpadeieren strafbaar is.....

25-04-2012 Door: Paul Kraaijer


Paramaribo - Het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer lijkt in de maag te zitten met het stropen van zeeschildpadeieren in vooral het noordoosten van het land. Desondanks doet het ministerie bar weinig om de eieren en de bedreigde zeeschildpadden, waaronder de groene zeeschildpad en de lederschildpad, te beschermen.

De groene zeeschildpad (Chelonia mydas) heeft al sinds 1982 de status 'bedreigd' op de Rode Lijst van de International Union for the Conservation of Nature (IUCN). De lederschildpad (Dermochelys coriacea) staat op de IUCN Rode Lijst vermeld als 'zeer bedreigd'.

De legstranden van deze grote zeedieren te Galibi en Matapica worden nauwelijks bewaakt. Het meest recente idee om het stropen van eieren te voorkomen, is de inzet van padvinders.

Als in een spagaat heeft het ministerie vandaag, woensdag 25 april 2012, een advertentie geplaatst in onder andere de Times of Suriname, waarin duidelijk wordt gemaakt dat het rapen c.q. stropen van eieren van zeeschildpadden strafbaar is.

Als de verantwoordelijken binnen het ministerie van RGB het geloof hebben dat een dergelijke advertentie indruk zal maken op stropers, dan zijn die verantwoordelijken heel naief en zijn zij ver van de werkelijkheid en de legstranden verwijderd.

De legstranden zijn nog steeds zo lek als mandje vol met zeeschildpadeieren......

Het is eigenlijk internationaal gezien een schande dat Suriname - als een van de weinige landen - zo weinig doet om de bedreigde zeeschildpadden, die onder andere de stranden van Galibi en Matapica hebben gekozen om te leggen, te beschermen.

Dit is de gehele tekst van de advertentie:

'Bekendmaking

Het Wnd. Hoofd van de Dienst 's Lands Bosbeheer van het Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer brengt het volgende onder de aandacht van het publiek:

Alle vier (4) soorten zeeschildpadden die op de Surinaamse stranden hun eigeren leggen zijn beschermd volgens de Jachtwet 1954 (G.B. 1954 no. 25 zoals laatstelijk gewijzigd) en het Jachtbesluit 2002 (S.B. 2002, no. 116).
Deze soorten vallen onder de IUCN Red Data List of Threatened Animals en onder de Conventie inzake de Internationale Handel in Bedreigde Wilde Fauna en Flora (Cites). Conform art. 3 van de Jachtwet is het verboden om zeeschildpaddeneieren onder zich te hebben, ten verkoop of ter aflevering voorhanden te hebben, te koop aan te bieden, te verkopen te verhandelen, ten geschenke te geven, af te leveren, te vervoeren, in te voeren of uit te voeren. Bij overtreding van genoemde wetten, welke vallen onder de Wet Economische Delicten, wordt de overtreder aangehouden en in verzekering gesteld en een transaktieboete vastgesteld door het Openbaar Ministerie.

Voor nadere informatie betreffende de Jachtwet en Zeeschildpadden kunt u terecht bij De Sectie Natuurbeheer Educatie van LBB, Cornelis Jongbawstraat no. 10 Paramaribo, telefoon 471641 of 479431.

Paramaribo, 23 april 2012

Het Wnd. Hoofd van de Dienst 's Lands Bosbeheer,
Min. van RGB.

Dhr. H. Esajas.'