zondag 28 februari 2016

Gemakzucht journaille de Ware Tijd neemt extreme vormen aan

Als bronvermelding bij foto's volstaat 'Google Images'...


28-02-2016  Door: Paul Kraaijer


De luiheid onder het journaille van de Ware Tijd wordt weer eens bevestigd door de wijze waarop ze de laatste tijd aan bronvermelding doen bij foto's. Met regelmaat wordt als bron vermeld 'Google Images'..... 

Natuurlijk niet. Klik goed door en je komt op de echte bron, zoals dat bij deze vandaag geplaatste foto het persbureau Associated Press (AP) is (zie:
http://sports.ndtv.com/…/255936-gianni-infantino-pledges-ne…).

Redactieleden bij de Ware Tijd gaan jullie eindelijk eens jullie werk serieus nemen en maak je er niet op onprofessionele- en a-journalistieke wijze met een Jantje van Leiden van af!

zaterdag 27 februari 2016

Den Blauwvinger: Er is iets goed mis met Bouterse

COLUMN: Generaliserende opmerkingen over het geestelijk niveau van de burger

Opmerkingen Bouterse zijn oppositionele te verwachten inkoppers

27-02-2016  Den Blauwvinger/De Surinaamse Krant


'Er is iets goed mis met ons en met dit land.' Opbeurende woorden van president Bouterse woensdagavond 24 februari bij de herdenking van 36 jaar machtsovername op het Revoplein in Paramaribo. Hij zei in een korte toespraak, dat hij zijn hart wilde luchten en eindigde met 'Ik wens u een slapeloze nacht toe'. Niet echt presidentiële woorden. Neen, woorden van iemand waar iets goed mis mee is.

'Er is iets historisch fout met ons. Er gebeurt op het ogenblik iets met ons en wij zouden serieus, heel serieus over moeten nadenken. Wanneer ik vandaag de dag in kranten lees, dat niet alleen minderjarige kinderen, maar kleuters worden misbruikt, dan is er iets serieus mis met ons op geestelijk niveau. Wanneer wij in de kranten lezen dat graven worden opengemaakt en mensen zich vergrijpen aan lijken, dan is er iets serieus met dit land aan de hand. Wanneer meer als voldoende bekend is, dat wetsdienaren bewust uitrukken om mensen te liquideren, dan is er iets serieus aan de hand', sprak Bouterse.
'Wanneer onverlaten vandaag aan de dag niet schromen de een na de ander, de Assembleevoorzitter voorzitter naar de rechter te brengen. De president naar de rechter te brengen, de Assembleeleden naar de rechter te brengen.'

De president luchtte zijn hart. Maar, waarom? Hij ging niet in op de diverse oorzaken. Ook verzuimde hij in te gaan op de vraag of zijn regering wel adequaat beleid uitvoert. Neen, de president besprak gewoon het nieuws van alle dag, zonder enige diepgang. En ging voorbij aan wat er werkelijk mis is met het land en met hem en zijn regering. Overigens was de meest opmerkelijke opmerking de enige die niet echt in zijn rijtje 'er is iets goed mis' paste, namelijk die over wetsdienaren die 'bewust uitrukken om mensen te liquideren'. Een opmerking die verder niet door Bouterse werd toegelicht en die vele vragen oproept.

Natuurlijk, er is iets niet goed met dit land. Er is iets goed mis met dit land, absoluut. Geregeerd door een regering die een financiële puinhoop van het land heeft gemaakt. Geregeerd door een regering die haar bevolking dwingt om te hosselen om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Geregeerd door een regering waar iets goed mis mee is. Geregeerd door een regering die door haar eigen wanbeleid, gebrek aan kennis en deskundigheid aan de basis staat van misstanden en vergrijpen in dit land. Geregeerd door een regering die gezorgd heeft voor een explosieve, ongecontroleerde, prijsstijging van producten in onder andere supermarkten. Maar, geen stijging van de koopkracht onder burgers. Geregeerd door een regering die haar bevolking in misère en stress stort.

Natuurlijk waren de loze opmerkingen van Bouterse inkoppers voor de leiders van oppositionele partijen. VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi reageerde door te zeggen, dat je van een president moet verwachten, dat hij 'het volk in tijd van crisis, in tijd van nood, onzekerheid en angst, moed en hoop moet inspreken. Maar, integendeel heeft hij het volk, dat zoveel offers brengt, meer onzekerheid, angst en wanhoop gegeven. Dat verdient het volk niet. De uitspraak van de president in deze fase levert zeker geen positieve bijdrage aan het imago van het land, en dat betreur ik ten zeerste.'

Paul Somohardjo, voorzitter van de Pertjajah Luhur (PL), zei president Desi Bouterse helemaal niet meer te begrijpen. 'Wij leven in een rechtsstaat. Zolang wij rechtsingang hebben, zullen wij naar de rechter gaan om ons gelijk te zoeken. Bouterse schijnt behoorlijk bang te zijn voor de rechter, anders begrijp ik zijn uitspraak niet.'

Volgens Somohardjo is de president behoorlijk in de war. Tja, de pot wil de ketel nog wel eens verwijten..., immers de PL-leider was de laatste tijd in zijn doordravende persoonlijke strijd tegen partijgenoten Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan niet echt een toonbeeld van 'alles op een rij hebbend'.
De PL-voorzitter begrijpt ook niet wat Bouterse bedoelde met de opmerking, dat 'wetsdienaren bewust uitrukken om mensen te liquideren'. 'Wanneer is dat gebeurd? Liquideren is iets waar Bouterse er alles van weet. Bouterse praat van historische fouten. De grootste historische fout is op 25 februari 1980 begonnen', aldus Somohardjo.

NPS-voorzitter Gregory Rusland onderkent, dat er wel degelijk excessen te merken zijn in de samenleving, waar ook hij zich ernstige zorgen over maakt. Er is volgens hem sprake van verruwing. 'Wij moeten teruggaan naar hoe dit allemaal ontstaan is. Bepaalde ontwikkelingen hebben een bepaalde basis. Waar komt dit ongewenste gedrag vandaan? Wat gebeurt er precies in de samenleving om dan te weten wat je moet doen?'
Rusland slaat als enige oppositionele leider de spijker op z'n kop. Bouterse heeft weer eens wat geroepen, maar 'vergeet' – bewust – in te gaan op de oorzaken. Hij weet dondersgoed, dat die oorzaken in het beleid liggen van de door hem geleide regeringen Bouters-I en Bouterse-II.

Er is iets goed mis met dit land en niet met 'ons'. Neen, er iets goed mis met de regering Bouterse, met het gevoerde regeringsbeleid. Door dat beleid en door de regering kunnen bepaalde mensen door de bomen het bos niet meer zien en dwalen zij af naar ontoelaatbare en verwerpelijke gedragingen. Mensen worden ziek, goed ziek en worden niet opgemerkt, niet gezien, door instanties die zouden kunnen ingrijpen. Daar is iets goed mis. Maar, wat echt mis is met dit land, wordt niet door de president benoemd. Natuurlijk niet, want dat zou goed mis zijn...

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
27 februari 2016
Amsterdam-Paramaribo

vrijdag 26 februari 2016

Den Blauwvinger: Jammerende minister Peneux had ontruiming van zijn ministerie kunnen voorkomen

COLUMN: Peneux ziet gevaren aankomen, maar onderneemt geen actie

Lekkende plafonds veroorzaken wateroverlast en veel schade aan meubilair en documenten

26-02-2016  Den Blauwvinger/De Surinaamse Krant


Minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur schreeuwde moord en brand via media over de wateroverlast, het vermeende instortingsgevaar, lekkende plafonds, de ontruiming en vermeend nepwerk van de aannemer die al langere tijd aan het pand van zijn ministerie werkzaam was. Maar, dit was weer typisch des Peneux'. Schreeuwen en jammeren als een klein kind, terwijl hij alles had zien aankomen en verzuimd heeft om actie, welke dan ook, te ondernemen. De minister heeft zichzelf weer eens belachelijk gemaakt......

Het ministerie werd maandag 22 februari ontruimd vanwege wateroverlast. Enkele afdelingen stonden blank. Het dak lekte en via plafonds stroomde het regenwater het ministerie binnen. Peneux was er als de kippen bij om de pers uit te nodigen voor een rondleiding door het rampgebied. Al foeterend baande de minister zich een weg door het overstroomde gebied, met plezier gevolgd door een paar ramptoeristen die korte tijd later verslag zouden doen in diverse media van de ramp die het ministerie had getroffen.

Peneux had als gids tijdens de rondleiding zijn ongefundeerde gal gespuwd over de aannemer. Een minister onwaardig. De man leek vooral overmand te zijn door emotionele ongecontroleerde woedeaanvallen en struikelde bijna over zijn eigen woordenstroom. 'Kijk wat voor rommel ze hebben geleverd. Ze waren bezig, soms zien we ze gewoon niet komen. Ze waren laatst nog op het dak een biertje aan het drinken en genieten. Dat is de situatie. Alle afdelingen hebben waterschade, alles is vernietigd.' En, heeft Peneux opgetreden? Neen.

Het gebouw heeft al jaren te kampen met onderhoudsproblemen. Houtluizen hebben vaak voor overlast gezorgd. 'Het gebouw bestaat al zeventig jaar. We hebben elke keer beetje bij beetje gerenoveerd. We gaan na wat te doen, want het heeft geen zin om te blijven lappen. We moeten gewoon uitkijken naar een nieuw gebouw.' En daar zou het hem volgens de aannemer om te doen zijn geweest, een nieuw gebouw. Immers, de lekkages waren er niet van de ene op de andere dag. Peneux wist ervan en beweert glashard dat die zijn ontstaan door 'prulwerk' van aannemersbedrijf 'Het Team'.

De directeur van het bedrijf, Jerry Tijtel, zei in een reactie, dat de daklekkages en verrotte plafonds 'er allang waren voordat wij met de restauratiewerkzaamheden zijn begonnen'. Peneux blaast volgens de directeur de zaak op, omdat hij dus coûte que coûte een nieuw gebouw wil hebben. Tijtel zei ook in januari 2015 al gestart te zijn met de werkzaamheden, maar dat in maart de werkzaamheden werden gestaakt, omdat de betalingen vanuit de overheid uitbleven. In november betaalde de overheid uit waarna in januari weer aan de slag werd gegaan.

Ondertussen zitten de ongeveer zeshonderd ambtenaren van het ministerie thuis. Volgens Peneux worden werkzaamheden niet gestagneerd en kan het personeel gewoon vanuit huis werken. De minister gelooft in zijn eigen fabels. Natuurlijk zal er stagnatie gaan optreden. Peneux die zich sinds hij minister is over van alles en nog wat druk heeft gemaakt – behalve over oud en versleten schoolmeubilair en oude, half vergane lesboeken en de slechte omstandigheden waaronder leerkrachten veelal, tegen ook nog eens een te laag salaris, moeten werken – en geen oog heeft gehad voor de staat waarin zijn eigen ministerie verkeert. Met jammeren en schelden op een aannemer die al vele jaren voor de overheid werkt, zonder geklaag en rampen, en dan ook nog dreigen hem voor de rechter te slepen bevredigt Peneux slechts zijn eigen ongecontroleerde emoties.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
26 februari 2016
Amsterdam-Paramaribo

woensdag 24 februari 2016

Nico Haasbroek weinig mededeelzaam over zijn doorlichting van Surinaamse staatsmedia

Haasbroek heeft 15 pagina's tellende notie met aanbevelingen nieuw mediabeleid aangeboden aan vicepresident

24-02-2016  De Surinaamse Krant


Oud-hoofdredacteur Nico Haasbroek van het Nederlandse NOS Journaal is weinig mededeelzaam als hij wordt benaderd met vragen over het eindresultaat van zijn doorlichting van Surinaamse staatsmedia gedurende slechts tien dagen eind november vorig jaar. Zijn onderzoek als consultant en media-expert, op verzoek van het Kabinet van de vicepresident en gecoördineerd door adviseur Roy Raymond de Miranda (NDP), had betrekking op de zenders STVS, ATV, SRS, Radio Boskopu en de Nationale Voorlichtingsdienst alsook afdelingen Voorlichting van ministeries. Na zijn werkzaamheden vertrok Haasbroek met stille trom naar Nederland en bleef het verder stil rond - de uitkomsten van - het doorlichtingsproject.

Nu zegt hij in een reactie tegenover de webredactie van De Surinaamse Krant slechts 'Conform afspraak heb ik onder meer via een quick scan-methode de vier staatsmedia in november 2015 bezocht en geanalyseerd'. 'Dat resulteerde in een eerste notitie met aanbevelingen voor een nieuw mediabeleid van vijftien pagina’s die aan het eind van week 48 aan de vicepresident is aangeboden en in een gesprek toegelicht. Voor verdere informatie verwijs ik u naar de heer Roy de Miranda, adviseur van de Surinaamse regering.'

Haasbroek – die dus kennelijk een nieuw mediabeleid voor ogen staat – mag waarschijnlijk verder geen openheid van zaken geven. Zowel Roy Raymond de Miranda als vicepresident Ashwin Adhin waren niet bereikbaar voor een reactie. Het heeft er alle schijn van, dat niemand de uitkomsten van de doorlichting door Haasbroek mag vernemen. Mogelijk zijn die vernietigend voor het gevoerde mediabeleid bij de staatszenders.

Een doorlichting met een valse start. Immers, leidinggevenden van de door te lichten zenders leken niet van zins mee te werken en om documenten ter inzage te leggen voor de Nederlandse consultant. In hoeverre zij uiteindelijk al dan niet hebben meegewerkt is onduidelijk.

Opmerkelijk was het, dat Eugene van der San, directeur van het Kabinet van de President, publiekelijk zijn gal spuwde over het project en terecht vraagtekens plaatste bij wat met de doorlichting werd beoogd. Maar, vooral het prijskaartje - consultant Haasbroek zou 300 euro per uur hebben gevraagd – wekte bij Van der San verbazing. In Nederland zou Haasbroek, zo beweerde hij, 1.200 euro per uur verdienen aan soortgelijke projecten, maar in Suriname wilde hij het wel voor een habbekrats van 300 euro per uur doen. Maar, 300 euro is dus in Suriname geen habbekrats - daar stond de doorlichter echter niet bij stil. Overigens werd dit op 30 november ontkend in een door het Kabinet van de vicepresident uitgebracht persbericht, waarvan hieronder een deel:

'(…) De Nationale Voorlichtingsdienst was niet bereid om medewerking te verlenen aan het project. Wel heeft de media-expert vanuit de grondbeginselen van dit vak gebied ideeën aangedragen voor het eventueel veranderen en verbeteren van de NVD. Voorts zijn een paar workshops op verzoek van de omroepen niet door gegaan aangezien een aantal gebeurtenissen, zoals de viering van de onafhankelijkheid en de Jaarbeurs voor hun programmering te veel tijd in beslag namen.
Een eerste contourennota, vergezeld van een toelichting over de staatsmedia en de NVD, is op 27 november jongstleden aan de Vice-President aangeboden.

Op 28 november vond een aantal geslaagde trainingen plaats waar vertegenwoordigers van alle staatsomroepen aan hebben deelgenomen.

De deelnemers uit de hoek van de voorlichting zouden een specifiek op voorlichting gerichte training in een mogelijk vervolgtraject zeer op prijs stellen.

Nico Haasbroek: 'Ik kijk positief op mijn eerste bezoek terug. Vervelend vond ik wel dat er hier en daar bewust stemming werd gekweekt tegen mijn komst, vooral door de suggestie dat ik voor mijn werk in dit stadium meer dan 300 euro, per uur, aan honorarium zou ontvangen. '
De waarheid is echter dat er voor het gehele project slechts 300 Euro aan Haasbroek werd uitbetaald. 'Ondanks deze weinig verheffende campagne, waarbij flagrante onwaarheden werden gespuid, ben ik blij dat ik een eerste bijdrage heb kunnen leveren aan wat het volk en de medewerkers van de staatsmedia hier willen: een beter media- en voorlichtingsbeleid.' (...)'

Natuurlijk was dit een gekleurd persbericht. Of het doorlichten van de staatsmedia door Haasbroek zal leiden tot zicht- en hoorbare kwalitatieve en technische verbeteringen bij die media valt ernstig te betwijfelen. Daarvoor lijken tien dagen quick scan simpelweg te kort en daarom zou het hele 'Haasbroek-project' niet echt serieus genoemd kunnen worden en worden de eindresultaten niet met Suriname gedeeld. Het wachten is op de terugkeer van Haasbroek en meer openheid, transparantie, zoals dat door de regering Bouterse-II maar al te gretig wordt gepropageerd, maar niet wordt nageleefd....

dinsdag 16 februari 2016

Den Blauwvinger: Suriname moet zich schamen

COLUMN: Dood 8-jarige Gilliana toont pijnlijk de staat aan waarin de gezondheidszorg verkeert

(Bron foto's: stichting 1 voor 12)

Sneller handelen binnen gezondheidszorg had drama mogelijk kunnen voorkomen

16-02-2016  Den Blauwvinger/De Surinaamse Krant


Het drama rond het 8-jarige meisje Gilliana heeft weer eens pijnlijk aangetoond, dat het toch nog pover is gesteld met de kwaliteit van de gezondheidszorg in Suriname en met de snelheid waarmee binnen die sector wordt gewerkt. Een speciaal fonds waaruit bijvoorbeeld een medische behandeling of een operatie in het buitenland gefinancierd kan worden van een ernstig zieke patiënt, is een prima en toe te juichen initiatief alsook de inzet, inspanningen en de medemenselijkheid van en bij de Stichting 1 voor 2 en haar voorzitter Louis Vismale. Maar, dat zou niet nodig mogen zijn toch!?

'Als je arm bent gaat je meisje gewoon dood', zegt moeder Kartotaroeno. Haar zieke dochtertje overleed vrijdag 11 februari om half 11 ‘s morgens aan haar ziekte. Gilliana leed aan aplastische anemie, een zeer zeldzame beenmergziekte. De artsen waren nalatig geweest. 'Sinds oktober wist men van haar ziekte. De dokter zei,dat de ingreep hier niet gedaan kon worden, het is veel te duur en alleen maar rijke mensen zouden dit kunnen doen. We zouden het niet kunnen betalen.' Het beenmergpreparaat van Gilliana is woensdag 10 februari pas naar het buitenland gestuurd. Er werd ook geld ingezameld door burgers, door de Stichting 1 voor 12 en anderen, zodat de familie kon betalen voor de behandeling. Maar, het was te laat, met dank aan de Surinaamse trage gezondheidszorg.
De beheerder van de speciaal voor het meisje in het leven geroepen Facebookpagina ‘Help lieve Gililiana’, Ricky Sewpersad, was na het overlijden van Gilliana vooral boos over de nalatigheid van de artsen. 'De goede niet te na gesproken. Waarom heeft het allemaal zo lang geduurd?. Er is trouwens heel veel mis gegaan met betrekking tot haar behandeling. Dat heeft de moeder aan het begin ook aangegeven. Wij vinden dat dit komt door menselijke falen.'

De eerste berichten over het ernstig zieke meisje verschenen 3 februari, toen de Stichting 1 voor 12 alarm sloeg. Om het meisje te redden moest zo snel mogelijk een donor en geld worden gevonden. Bij een beenmergonderzoek was door artsen vastgesteld, dat het beenmerg van Gilliana geen witte bloedcellen, rode bloedcellen en bloedplaatjes aanmaakte, waardoor ze elke maand bloed met bloedplaatjes moest krijgen. De witte bloedcellen had ze nodig om infecties tegen te gaan. Maar, die had Gilliana niet, waardoor haar leven in gevaar was. Veel kon de arts niet doen tegen deze ziekte, omdat er in Suriname geen mogelijkheden zijn voor bestrijding van deze ziekte. De medicatie die ze nodig had moest uit het buitenland komen. Er had wel een beenmergtransplantatie in het buitenland kunnen plaatsvinden, maar dat zou volgens de arts en de Geneeskundige Commissie van het ministerie van Volksgezondheid heel veel geld hebben gekost, zo'n 150.000 Amerikaanse dollar minimaal. Volgens de commissie kon de staat met maximaal 35.000 dollar inkomen en de overige kosten zouden voor rekening van het patiëntje zijn geweest. Onbetaalbaar dus.

Drie dagen later kwam het opmerkelijke bericht, dat geld niet het probleem was, maar een complexe procedure. Ambtelijke molens dus, paperassen. Dat beweerde althans op 6 februari de voorzitter van de commissie Volksgezondheid in het Surinaamse parlement, De Nationale Assemblee, Jennifer Vreedzaam van regeringspartij NDP. 'Het geld is beschikbaar bij het Staatsziekenfonds (SZF). Als ze 80 procent kans heeft op genezing, dan ga je dat geld toch niet stoppen? We zijn gebonden aan een systeem met regels en dat kost tijd.' 

'Ik snap dat de ouders op zoek zijn naar hulp, maar we moeten ons wel realiseren, dat zo'n procedure tijd kost. De berichtgeving kan wat genuanceerd worden, voordat er allerlei fondsen worden aangegrepen', zei een dokter Hasrat, coördinator van de zogenoemde ARMULOV-regeling (Afbouw Regeling Medische Uitzending en Lokale Ontwikkeling van Voorzieningen) binnen het SZF, die gaat over de uitzending van patiënten naar het buitenland. 'Je kunt haar niet zomaar op het vliegtuig zetten. We moeten kijken welke arts haar het beste kan behandelen en er moet ook een geschikte donor worden gevonden. Je kunt niet op de bonnefooi donoren zoeken, dat kost tijd.'
Volgens hem was de kans op genezing erg groot wanneer een geschikte donor gevonden zou worden. 'We zijn bezig met Nederland, Colombia en Cuba. We vergelijken prijs en kwaliteit en werken het administratief zo ver mogelijk uit om haar het beste te kunnen helpen', zo zei Hasrat op 6 februari.

Tja, prijs en kwaliteit vergelijken, administratief uitwerken...... ambtelijke taal, op afstand, terwijl de klok door tikte voor de doodzieke Gilliana. Stuitende reacties van Vreedzaam en Hasrat.

Laat de regering Bouterse-II eens de gezondheidszorg de hoogste beleidsprioriteit geven, zodat bepaalde ernstig (dood-)zieke patiënten en patiëntjes niet meer onnodig het leven hoeven te laten. Laat betrokkenen in de medische sector eens goed in de spiegel kijken en zich de vraag stellen, had ik het overlijden van dat lieve meisje kunnen voorkomen? Het antwoord moge duidelijk zijn. Suriname zou zich moeten schamen......doodschamen.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
16-02-2016
Amsterdam-Paramaribo

Diverse scalians actief op Marowijnerivier ter hoogte van Maripasoula aan Surinaamse zijde rivier

Frans-Guyanese milieuorganisatie trekt aan de bel en wil overleg tussen Frankrijk en Suriname

(Bron foto: Hurleurs de Guyane)
16-02-2016  Door: Paul Kraaijer/De Surinaamse Krant


Op de Marowijnerivier tussen de dorpen Taluen en Maripasoula, gelegen in Frans-Guyana, zouden zo'n twintig scalians ofwel goudpontons actief zijn. Dit laat het Franse burgercollectief Hurleurs de Guyane, dat strijd tegen illegale goudwinning in Frans- Guyana, vandaag, dinsdag 16 februari 2015, de redactie van De Surinaamse Krant weten.

'We hebben helaas niet meer informatie over de scalians. Het is een beetje risicovol voor burgers om vragen te stellen. De foto ontvingen wij vrijdag 12 februari. Twintig of meer scalians zijn aan het werk op de Surinaamse zijde van de Maroni rivier (Marowijnerivier). Soms, komen ze aan de Franse zijde, maar dan treedt de gendarmerie op', zo stelt Hurleurs de Guyane.

(Bron foto's: Johann Tascon)
Wat de organisatie wel weet is, dat het gaat om Surinaamse scalians waarop vooral Brazilianen werkzaam zijn.

 De organisatie zegt verder het te betreuren, dat er geen samenwerkings- terrein tussen Suriname en Frans Guyana is op dit terrein, 'want zonder een overeenkomst met Suriname, zullen we nooit in staat zijn om deze ramp te stoppen'. Zij heeft via haar Twitter-account een soort oproep gedaan aan de Franse minister van Buitenlandse Zaken en Internationale Ontwikkeling, Jean Marc Ayrault, om in overleg te gaan met de Surinaamse autoriteiten over de activiteiten van de scalians op de Marowijnerivier:


Een Fransman die zich eind januari op de Marowijnerivier bevond, bevestigt de aanwezigheid van goudpontons op de rivier in de omgeving van Maripasoula, aan de Surinaamse zijde van de rivier.

'Scalians zijn overigens verboden in Frans-Guyana en als er toch scalians actief zijn, dan is dat op de Marowijnerivier', aldus Hurleurs de Guyane.

Het is niet bekend of de Surinaamse autoriteiten op de hoogte zijn van de aanwezigheid van scalians op de Marowijnerivier en als dat wel het geval is of zij gaan optreden tegen deze goudpontons op de wijze zoals is gebeurd met de scalians op het stuwmeer, waarvan inmiddels een aantal onder voorwaarden gedurende twee jaren mogen werken in de Sarakreek ten zuiden van het meer.

Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen was (nog) niet bereikbaar voor een reactie.

(Red. De Surinaamse Krant)

zondag 14 februari 2016

Den Blauwvinger: Het Surinaamse Kustwacht debacle

COLUMN: Drie boten tellende Kustwacht is nog steeds niet volwassen

Typisch des overheids Suriname: Eerst doen, impulsief handelen, en vervolgens pas wettelijke kaders 'regelen'

14-02-2016  Den Blauwvinger/De Surinaamse Krant


Het is eind maart 2009. Minister Ivan Fernald van Defensie is druk bezig met het treffen van voorbereidingen voor de opzet van een eigen Surinaamse Kustwacht. Nodig om piraterij tegen te gaan en om effectief op te kunnen treden tegen criminaliteit in de territoriale wateren, zoals drugssmokkel en illegale visserij. Een deel van de materiële uitrusting zou gefinancierd kunnen worden met Nederlands ontwikkelingsgeld, maar het wachten was vooral op aanpassing van de wetgeving. Vier jaar later. 

Het is 12 juni 2013. De eerste boot bestemd voor de in te stellen Surinaamse Kustwacht is vertrokken vanuit de Franse havenplaats Saint-Nazaire naar Paramaribo aan boord van het vrachtschip 'Martha'. Het is een van de drie patrouilleschepen die worden geleverd door de Franse scheepsbouwer OCEA in Les Sables d’Olonne Cedex voor het lieve sommetje van 16 miljoen euro. Het gaat om twee boten met een lengte van 22 meter en een bemanning van acht man en een boot van 32 meter met een bemanning van tien personen.

Tandeloze tijger van Binnenlandse Zaken naar Defensie...
Het is 7 februari 2016. De drie boten van de Kustwacht liggen bijna constant werkloos aan de kade. Door een tekort aan geld en het nog steeds ontbreken van de noodzakelijke wetgeving is het lastig werken voor de Kustwacht. Daarenboven blijken ze niet echt geschikt te zijn om controle uit te voeren in de uitgestrekte Surinaamse kustwateren....alsof men dat niet wist voor de aanschaf van de boten. Slechts in bijzondere gevallen wordt een sloep of bijboot van de Kustwacht er op uitgestuurd om inspectie uit te voeren.
Door het ontbreken van wetgeving mag niet direct gebruik gemaakt worden van wapens, indien dat nodig zou zijn. Daarvoor moet het Openbaar Ministerie toestemming geven. Door de huidige status kan de Kustwacht ook niet met andere landen samenwerken.
De Kustwacht is dus eigenlijk als een blaffende hond die niet bijt, een tandeloze tijger, aan handen en voeten gebonden dus. Er kan eigenlijk nog nauwelijks gesproken worden van een Kustwacht. Maar, de minister van Defensie, Ronni Benschop, lijkt plotseling de hond te willen laten bijten en de tijger van tanden te voorzien. Hij wil maar wat graag de schepen onder zijn verantwoordelijkheid krijgen. Nu zijn ze een 'pakkie an' voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en dat lijkt geen juiste combinatie.


Toch wil hoofd Kustwacht twee nieuwe schepen
Op dit moment zouden zo'n 45 mensen in dienst zijn van de Kustwacht en deze maand wordt gehoopt op een nieuwe lichting personeel die een interne opleiding zal krijgen. Het hoofd van de Kustwacht, Jerry Slijngard, liet enige tijd geleden weten behoefte te hebben aan nog minimaal twee boten. Er zou een voorstel zijn voor de aanschaf van een boot met een lengte van 34 meter en een van 42 meter, die op de Antillen wordt gebruikt en 180 mijl uit de kust actief kan zijn en dat is volgens Slijngard nodig, omdat Staatsolie in het Surinaamse kustgebied actief is en die stelt veiligheid op zee als voorwaarde. Maar, door de huidige financiële situatie zijn de aankoopplannen uitgesteld tot 2017.

Slijngard moet het dus nog even blijven doen met zijn huidige drie boten. Voor zover uit mediaberichten kan worden afgeleid heeft de Kustwacht niet echt veel op haar conto staan sinds zij actief is en beschikt over een vlootje.

Een overzichtje laat zien dat op 24 juli 2014 leden van de Kustwacht het lijk van een man uit de Atlantische Oceaan hebben gevist. De man zou het slachtoffer zijn geweest van een overval door piraten. De Kustwacht enterde op zondag 30 augustus 2014 het schip 'Captain Nicolas' in Surinaamse wateren, nabij Boskamp in het district Saramacca. In het onderdek werd 72.640 liter diesel aangetroffen waarvan de kapitein geen documenten kon tonen.
Een onwel geworden bemanningslid, vermoedelijk getroffen door een hartaanval, aan boord van een Noors vrachtschip werd op zaterdag 17 januari 2015 van boord gehaald door de Kustwacht en overgebracht naar het Academisch Ziekenhuis in Paramaribo. Na deze actie liet Slijngard weten, dat de Kustwacht in 2014 vier grote reddingsmissies had uitgevoerd waarbij mensen uit het water moesten worden gevist. 'Alle die gevallen vonden laat in de avondplaats, waarmee we willen aangeven dat we alert zijn en altijd klaarstaan', aldus Slijngard.

In samenwerking met de Franse gendarmerie werden op 6 november 2015 drie Venezolaanse boten in beslag genomen en de bemanning aangehouden. Zij waren illegaal in Surinaamse kustwateren aan het vissen, in de omgeving van de Wia Wia bank, district Marowijne. Rond 21 november werd een Braziliaanse schoener met zes Brazilianen aan boord onderschept. Het schip had ongeveer een grote hoeveelheid sigaretten en zes grote tanks met diesel aan boord. De schoener werd door de Kustwacht opgemerkt als verdacht, omdat het geen Surinaamse vlag had gehesen, hetgeen internationaal verplicht is.

Het zijn allen relatief kleine wapenfeiten van een tot wasdom komende Kustwacht.

Vissers nog steeds vogelvrij
In de strijd tegen piraterij op zee heeft de Kustwacht – toch een van de speerpunten van de Kustwacht – echter nog weinig kunnen uitrichten. Surinaamse vissers zijn feitelijk nog steeds vogelvrij in de kustwateren, waar vooral Guyanese piraten actief zijn en met regelmaat vissers overvallen en vervolgens met de noorderzon kunnen vertrekken. Geen Kustwachtboot te bekennen. Nee, die ligt aan de kade, te wachten op betere tijden, op nieuwe schepen, op geld en mankracht en misschien op een nieuw, meer actief, leven onder de vlag van het ministerie van Defensie.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
14 februari 2016
Amsterdam-Paramaribo

vrijdag 5 februari 2016

Den Blauwvinger: Dramatisch functionerende Surinaamse omroepen zijn toe aan ordening

COLUMN: Omroepen niet bekend met enige mate van zendercoördinatie en met respect voor de kijker

Surinaamse tv-landschap is toe aan ordening, kennis en nieuwe, moderne apparatuur

05-02-2016 Den Blauvinger/De Surinaamse Krant


De dramatisch functionerende omroepen in Suriname zijn dringend toe aan ordening, opschoning en opschaling van personeel en modernisering van apparatuur. De Surinaamse omroepen negeren hun kijkers , hebben totaal geen respect voor ze en brengen een samengeraapt zooitje aan programma's – op de buis gebracht met krakkemikkige apparatuur (zoals waardeloos functionerende dvd-spelers waarvan het menu gewoon in de huiskamers in beeld wordt gebracht) en bij een enkele omroep aan elkaar gepraat door presentatrices die alles wel leuk en lekkertjes vinden – waar je de tranen van in de ogen springen. Omroepen lijken nauwelijks te investeren in de aanschaf van nieuwe apparatuur.

Negentig procent van de Nederlandse lokale omroepen presteert beter in algemene zin dan de 'grote' Surinaamse (staats-) omroepen.

Tenenkrommend zit je in Suriname voor de beeldbuis. Iedere dag weer. Je weet bijvoorbeeld immers nooit of je die mooie speelfilm waar je midden in zit zonder gebreken helemaal kunt af zien of dat die gewoon wordt afgebroken vanwege een 'vastloper'. Want daar zijn 'ze' wel goed in. Het gebeurt met regelmaat, dat pas enkele minuten nadat een programma is vastgelopen en de kijker dus al die tijd naar een stilstaand beeld heeft mogen kijken en hoe spannend is dat, iemand in een of ander studiootje dat ontdekt en in actie komt. Programma's afbreken, kijkers in het ongewisse laten zonder enig excuus wat dan ook. Neen, want de omroepen hebben nooit een omroeper stand by voor noodgevallen. Waarom zouden ze, want ze hebben schijt aan de kijker.

Van enige professionaliteit bij de Surinaamse omroep is nauwelijks sprake. Er wordt nauwelijks in geïnvesteerd. Ze modderen maar wat aan, ook de sterk gekleurde staatsomroep. Amateurs, amateurisme, zowel bij het personeel als bij de techniek. Wat word je verwend als je bij een van de omroepen iedere dag even kunt kijken naar CNN, BBC World, NOS Journaal, EenVandaag en of Nieuwsuur, waarvan het laatste programma een dag te laat. Een verademing. Even geen ergernissen.

Ergernissen? Ja hoor. Hieronder zijn er slechts een paar, in het kort:

* presentatoren en presentatrices van dagelijkse 'nieuws'-programma's die hun vriendjes en vriendinnetjes uitnodigen voor een interview/studiogesprek, en soms tot vervelends toe, en dan ook nog zonder enige schaamte – daarbij enige vorm van objectiviteit volledig terzijde schuivend - voor de camera zeggen, dat hun gast een vriendje of vriendinnetje is;
* presentatoren en presentatrices van nieuws- en sportprogramma's die dat gewoon naast hun andere baan of baantjes er even bij doen en dat doet zeker afbreuk aan de presentatiekwaliteiten, het zijn immers geen fulltime professionals. Het oogt niet, het klinkt niet en er is geen enkele positieve uitzondering. Ze bedoelen het allemaal goed hoor en denken misschien heuse tv-personality's te zijn, maar, schoenmaker hou je bij de leest;
*presentatoren en presentatrices – onbekend met objectieve berichtgeving en presentatie – die hun eigen mening over besproken issues niet onder stoelen en banken steken en ook er niet voor schromen om de kijker als ware hij of zij een heuse psycholoog, belerend toe te spreken....;
* een presentator die er niet voor terugdeinst om zijn eigen muziekclip zonder blikken en blozen, neen, lacherig, grijnzend aan te kondigen;
* presentatoren en presentatrices die collega's, ook degenen werkzaam achter de schermen, tijdens een uitzending gewoon voor land en volk feliciteren met hun verjaardag of huwelijk;
* een omroep die drie presentatrices heeft die van tevoren, aan het begin van de dag, hun teksten – aankondigen van programma's - inspreken, hetgeen met regelmaat heel dom overkomt wanneer bijvoorbeeld een aangekondigd programma plaats moet maken voor iets anders en toch wordt aangekondigd. Nooit kan worden ingespeeld op de actualiteit door de 'domme blondjes', die de programma's op amateuristische, tranentrekkende wijze aankondigen – het is een vak, maar niet in Suriname, daar wordt het erbij gedaan;

* omroepen zenden steeds dezelfde concerten, films, documentaires, et cetera uit, tot in den treure worden ze herhaald, herhaald en herhaald, waarschijnlijk door een te klein archief – overigens was de James Bond speelfilm/dvd 'Spectre' vorige week diverse keren bij bijna alle zenders te zien, 's morgens, 's middags, 's avonds en 's nachts. Waarschijnlijk was die ergens in een winkel in Paramaribo in de aanbieding geweest.....;
* programma's sluiten zelden naadloos op elkaar aan, je wordt als kijker constant geconfronteerd met de meest irritante muziekvideoclips tussen twee programma's in;
te vaak lopen films/dvd's vast. Bij omroepen wordt kennelijk nooit voor uitzending een film/dvd of documentaire of apparatuur gecontroleerd;
* er worden films vertoond met onder andere Chinese ondertiteling;
* tot vervelends toe worden voetbalwedstrijden uit onder andere de Spaanse, Engelse en Italiaanse competitie rechtstreeks, door tussenkomst van buitenlandse sportzenders, uitgezonden met vooral schreeuwerig 'goaaaaalllllllll' Portugees commentaar. Maar, een Surinaamse topwedstrijd wordt nooit live uitgezonden? Overigens worden vooral wedstrijden van Barcelona en Real Madrid vaak op drie tot vier zenders tegelijk uitgezonden. Van enige zendercoördinatie is in Suriname bij de omroepen geen enkele sprake. Er wordt maar wat aangemodderd, zolang alle wedstrijden van genoemde clubs maar live te volgen zijn;
* het geluid van reclames en het gewone programma zijn zelden op hetzelfde volumeniveau. Als kijker heb je het maar druk met het regelen van het volume van de tv;
* een televisiegids kent men in Suriname niet. Vooral door te zappen kom je er achter wat er zoal waar te zien is;
enzovoorts, enzovoorts.

Het gevoel bekruipt, dat omroepen niet beseffen dat zij er voor de kijkers zijn en dus met die kijkers rekening moeten houden. Maar, de Surinaamse omroepen tonen amper respect voor hun kijkers.

Overigens, in december vorig jaar was de oud-hoofdredacteur van het Nederlandse NOS Journaal, Nico Haasbroek, tien dagen in het land om de staatsmediabedrijven (STVS, ATV, SRS, Radio Boskopu en de Nationale Voorlichtingsdienst) 'door te lichten' – zo heette het – op verzoek van het Kabinet van de vicepresident en een en ander zou gecoördineerd worden door Roy Raymond de Miranda, in alle stilte adviseur geworden van vicepresident Ashwin Adhin, en de persoon die leiding gaf aan een commissie die het project Naschoolse Opvang heeft geëvalueerd. De Miranda, van alle markten thuis. Maar, enig eindverslag of -rapport van de doorlichtingsbevindingen van Haasbroek, zo er überhaupt ook maar iets is doorgelicht (het schijnt dat betrokken omroepen/zenders niet zaten te springen om hun administratie en andere zaken te delen met Haasbroek), is nooit verschenen. Haasbroek verdween als een dief in de nacht weer uit Suriname met waarschijnlijk een goed gevulde portemonnee. Wat was de zin van de doorlichting en waarom al dat stilzwijgen, ook van die Haasbroek?

Ordening, ook van de staatszenders, lijkt meer dan gewenst, vooral nu hun Nederlandse doorlichting volledig lijkt te zijn mislukt en dat roept vele vragen op.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
05 februari 2016
Amsterdam-Paramaribo

dinsdag 2 februari 2016

Den Blauwvinger: Dikke onvoldoende voor afdeling Public Relations Politie Suriname

COLUMN: Bizarre indianenverhalen rond gruwelijke lijkschennis (nog steeds) niet door politie ontzenuwd

Politie zwijgt terwijl Facebook gonst van geruchten van randdebiele mensen van necrofilie tot roof

02-02-2016  Den Blauwvinger/De Surinaamse Krant


Wanneer komt het Korps Politie Suriname met een persbericht inzake de zaterdag, 30 januari 2016, gepleegde lijkschennis van een een dag eerder begraven 35-jarige vrouw? Het zou goed zijn om alle bizarre indianenverhalen die de ronde doen op social media (lees: Facebook) te ontzenuwen. De meest vreemde en compleet tegenstrijdige berichten gaan rond, verzonnen door mensen die uit zijn op sensatiezucht, niet nadenken en nauwelijks over enig verstandelijke vermogens onder hun hersenpan blijken beschikken.

Zo zou 'een bron' tegenover de Rotterdamse zender Radio Stanvaste vandaag hebben beweerd, dat het om roof zou zijn gegaan, de vrouw zou zijn begraven met sieraden. Het lichaam zou zijn gedumpt in het nog lege graf van de 19 januari in Leiderdorp overleden bekende zanger Max Nijman, die achter in de zaterdagmiddag werd begraven.

Ook gaat het gerucht, dat een verdachte zou zijn gearresteerd, een wachter van de begraafplaats. Een tweede verdachte zou op de vlucht zijn.
Ze zou zijn begraven in haar trouwjurk. Geruchten, geruchten en nog eens geruchten en geen enkele bevestiging.

Kortom, politie, doe hier wat aan en kom zeer snel met een persbericht - neem je werk eens serieus - hoe weinig er misschien ook te melden is, maar ontzenuw in ieder geval al die sensatieverhalen van randdebiele mensen op social media die niet het fatsoen hebben om even stil te staan bij wat hun verhalen aanrichten bij de familie van het slachtoffer.....

Vooral in deze opzienbarende zaak dient de politie alert te reageren, de samenleving snel te informeren, maar het lijkt alsof de toch al amateuristisch opererende afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname in slaap is gesust.

Neen, die afdeling komt vandaag met onder andere deze politieberichten van importantie: 'Watermeloen dieven aangehouden', 'Man wordt boos na te zijn betrapt door partner', 'Eigenares doet aangifte tegen minnaar' en 'Drugsverslaafde zoon aangehouden'.

Met een op tijd uitgebracht persbericht hadden veel geruchten simpelweg voorkomen kunnen worden.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
02 februari 2016
Amsterdam-Paramaribo