zondag 22 april 2018

Ministerie van (OWT&C) druk doende met ontwateringswerkzaamheden

(Bron foto: NII)
Ontwatering Saramaccakanaal moet  prioriteitsproject van OWT&C worden


Het ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie (OWT&C) is druk bezig met ontwateringswerkzaamheden, zo laat het ministerie zondag 22 april 2018 weten via het Nationaal Informatie Instituut, NII. De werkzaamheden hebben te maken met het feit, dat er een aantal dagen veel neerslag is gevallen en volgens minister Patrick Pengel van het ministerie is onze infrastructuur gesteld op een bepaalde hoeveelheid regen per dag. Wordt de capaciteit overschreden dan lopen de trenzen en kanalen over. 

De bewindsman geeft aan, dat het een noodzaak was om op kritieke punten landelijk actie te ondernemen. 'Op sommige plekken bleef het water een aantal dagen staan en mensen konden hun sanitaire voorziening niet optimaal gebruiken. We konden niet stil zitten en wachten totdat het water zelf zou wegtrekken.'

Speciaal voor de werkzaamheden is een team geïnstalleerd om de verschillende gebieden in kaart te brengen. In het team hebben zitting een vertegenwoordiger van de districtscommissarissen, iemand van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en van het ministerie van OWT&C. De coördinator van het team Ramon Rosiek verklaart, dat er al ongeveer 30 kilometer is schoongemaakt.

'Onze prioriteit was te werken aan de grote afvoeren. Wij werken naar de grote regentijd toe', aldus Rosiek.

De vervuiling door de mensen, heeft ook een grote impact op de ontwateringscapaciteit. De oriëntaties zijn zoveel als mogelijk landelijk gehouden voor de specifieke knelpunten. Enkele gebieden die zijn aangepakt zijn Vredenburg serie A, Sophiaslust, Leiding 10a, Clevia, Winti Wai, Zorg & Hoop en Lelydorperweg. Ook in Coronie zijn er een aantal werkzaamheden gaande.

Een hele belangrijke ontwateringsader is het Saramaccakanaal. Het projectdossier hiervan wordt nu afgemaakt om het kanaal weer naar zijn oorspronkelijk profiel te brengen.

Vanaf de aanleg is dit niet meer gebeurd en door de jaren heen is deze dichtgeslibt waardoor de afvoercapaciteit van dit kanaal, een van de belangrijkste kanalen voor wat betreft de afwatering voor Paramaribo en Wanica, is afgenomen.Het zal een prioriteitsproject van het ministerie van OWT&C worden die of gefinancierd of in de begroting opgenomen zal moeten worden.

‘Junior’ en ‘Prince’ aangehouden voor oplichten vreemdelingen en valsheid in geschrifte

Verdachten traden vermoedelijk als consultants op en boden hun diensten aan vreemdelingen aan voor $ 400 per persoon


De afdeling Fraude van het Korps Politie Suriname heeft op respectievelijk dinsdag 10 april en vrijdag 20 april de 25-jarige C.K. alias ‘Junior’ en V.L. alias ‘Prince’ aangehouden. Het tweetal wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan deelneming aan een criminele organisatie, valsheid in geschrifte en oplichting. Dat meldt het korps zondag 22 april 2018.

‘Junior’ en ‘Prince’ traden vermoedelijk als consultants op en boden hun diensten aan vreemdelingen tegen een financiële vergoeding van $ 400 per persoon. Het tweetal stond hun klanten zogenaamd bij tijdens het indienen van hun verblijfsvergunning. De strookjes die de aanvragers voor het indienen van de verblijfsvergunning van de twee verdachten kregen, bleken achteraf vervalst te zijn.

Het vermoeden bestaat dat de groep van ‘Junior’ en ‘Prince’ uit meerdere kompanen bestaat en dat de criminele organisatie meer dan zestig mensen heeft benadeeld.

Benadeelden worden opgeroepen zich alsnog in verbinding te stellen met de afdeling Fraude gevestigd in het politiebureau Geyersvlijt voor het doen van aangifte. 

 Ter voorkoming van ongerief doet de politie voor de zoveelste keer een beroep op de gemeenschap zich persoonlijk te wenden tot de officiële instanties zoals de Vreemdelingendienst van het Korps Politie Suriname en de afdeling Vreemdelingenzaken van het ministerie van Justitie en Politie voor het doen van dergelijk zaken. Verder kan men voor informatie ook terecht op de website van de afdeling Vreemdelingenzaken van het Ministerie van Justitie en Politie.

President Bouterse blij met inzet NDP-jongeren om Beekhuizen schoon te maken

(Bron foto: NII)
Buurtbewoners Beekhuizen zetten grof- en zwerfvuil op de berm en jongeren halen het op

Bouterse bezoekt  Gemeenschapshuis Albuflo, van waaruit de jongeren werken


'Wie de natuur koestert wordt door de natuur gekoesterd', zegt Milton Tuart, een van de coördinatoren van het grof en zwerfvuilophaalproject in het ressort Beekhuizen. President Desi Bouterse bracht gisteren een bezoek aan het Gemeenschapshuis Albuflo, van waaruit de jongeren opereren. 

Het staatshoofd sprak veel lof uit over het project dat een initiatief is van de NDP-jongeren, aldus het Nationaal Informatie Instituut (NII), vandaag, zondag 21 april 2018. Hij wees erop dat hij enorm onder de indruk is van hetgeen bewerkstelligd is door deze jonge Surinamers.

De gedachte 'Wat kan elk individu doen voor het land in plaats van wat het land kan doen voor het individu' komt met dit project heel goed naar voren, aldus de president. Behalve enkele partijkopstukken was ook de minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie, Patrick Pengel, aanwezig.

Buurtbewoners van het ressort Beekhuizen worden met dit sociaal project in de gelegenheid gesteld om grof- en zwerfvuil op de berm te plaatsen. Vervolgens hebben de jongeren, ondersteund door een groep gedetineerden, het vuil opgeruimd. Waar nodig, zijn seniore burgers ondersteund om het vuil op de berm te plaatsen. Deze groep jongeren zal in vier weekenden het gehele ressort ontdoen van dat soort vuil.

Minister Pengel prees de jongeren voor het initiatief dat zij ondernemen. Hij verzekerde de jongeren van alle mogelijke ondersteuning vanuit zijn departement.

Ramon Abrahams, ondervoorzitter van de  NDP, riep de jongeren op om jongeren in andere ressorten aan te wakkeren dit initiatief ook uit te voeren in hun ressort. Dwight Prade, een van de coördinatoren van de schoonmaakactie, deed een oproep aan de leiding van de partij om 'milieu en volksgezondheid' als vijfde zuil toe te voegen aan de vier zuilen waar de partij bekend om staat.

Vanwege het belang van dit sociaal project zijn ook jongeren van andere politieke partijen benaderd om een bijdrage te leveren.

Bouterse heeft  een deel van zijn jeugd In Beekhuizen doorgebracht. De president, die aangaf veel geschiedenis in de buurt te hebben, was verheugd om weer thuis te zijn. 'Beekhuizen is de plaats naar mijn hart.'
 
Heel wat zaken in de buurt, waaronder sport en recreatie, zijn achteruit gegaan en daar zal verandering in gebracht moeten worden. Samen met de relevante actoren zal het staatshoofd hierop toezien. Ook het buurthuis zal nieuw leven ingeblazen worden.

Droog- en pelfaciliteiten SML in Wageningen worden weer operationeel

LVV-minister Soerdjan: 'Westland Zama Group bezig met herstel van de droog en pelfaciliteiten'


De droog- en pelfaciliteiten van de Stichting Machinale Landbouw (SML) in Wageningen zal weer operationeel zijn. Het bedrijf staat sinds 2006 stil waardoor de droger en pellerij zwaar in verval zijn geraakt. Ook hebben onverlaten belangrijke onderdelen weggenomen. 

'Door een overeenkomst met de SML is de Westland Zama Group bezig met het herstel van de droog en pelfaciliteiten. Het is de bedoeling dat de machines over enkele maanden weer operationeel zijn', zei minister Lekhram Soerdjan van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) op Radio 10, aldus de Ware Tijd vandaag, zondag 22 april 2018. De Ware Tijd vermeldt verder geen informatie over de Westland Zama Group....

'Het is inderdaad zo dat er activiteiten gaande zijn. De pelmolen wordt opgeknapt, die hele keten van droge en verwerken. Het bedrijf Westland Zama Group heeft een deal met SML om de pelmolen op te knappen en de operations op zich te nemen. Het ligt in de bedoeling om medio augustus, september weer operationeel te zijn.'

De bewindsman, op werkbezoek in Nickerie, heeft ook een bezoek aan het Anne van Dijk Rijst Onderzoekscentrum (ADRON), waar hij enkele jaren geleden nog directeur was, gebracht. Volgens de minister is bij het ADRON niet alleen geld het probleem, maar meer nog het gebrek aan veredelaars en onderzoekers.

Van Coblijn: 'Overheid niet in positie om 17 cent government take in te leveren'

'Dat 17 cent zogenaamd gedwongen ingeleverd moet worden is gevolg van de rommel die men heeft gemaakt van staatsfinanciën'


Politicus John van Coblijn, trekker van de opkomende politieke beweging Unopo, ziet niets geweldigs in het recent besluit van de overheid om Srd 0,17 tijdelijk in te leveren uit het bedrag dat zij op elke liter brandstof int als government take. Volgens de politicus zullen deze 17 centen uit andere sectoren terug worden gehaald. 

'De regering is financieel niet in een positie om dat te doen, dus wij kunnen verwachten dat zij het volk nu in iets anders zal beknotten. Misschien zullen de bushouders dan niet worden betaald', zegt de politicus zaterdag 21 april 2018 in het Dagblad Suriname.

Hij benadrukt dat het opvallend is. dat er gedaan wordt alsof die 17 centen gemist kunnen worden, terwijl rechtszaken de afgelopen dagen ernstige stagnatie ondervinden vanwege het feit dat deskundigen niet op tijd zijn uitbetaald.

'Dat 17 cent zogenaamd gedwongen ingeleverd moet worden is het gevolg van de rommel die men heeft gemaakt van de staatsfinanciën, waardoor de verhoogde wisselkoers haar weerslag nu heeft op de bevolking. Men is in feite steeds bezig om de armoede vanwege slecht bestuur groter te maken. Zogenaamd help je de mensen, maar in andere aspecten van het leven gaat de zaak nog duurder worden of gaan de diensten achteruit gaan, waardoor je niet meer kunt spreken van een evenwichtige groei van de samenleving', aldus de politicus.

In een verklaring zei het ministerie van Handel en Industrie, dat op grond van recente ontwikkelingen in het Midden-Oosten, welke hebben geresulteerd in de aanvallen van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk op Syrië, er een drastische verhoging is geweest van brandstofprijzen op de wereldmarkt. Deze veranderde prijzen wereldwijd hebben als gevolg dat er lokaal een aanpassing is van de brandstofprijs.

'Wie houdt wie voor de gek? Bij de olieprijs is het belangrijk dat wij moeten constateren dat op dit moment een vat olie tussen 55 en 66 Amerikaanse dollar kost op de wereldmarkt. Tussen 2006 en 2009 was de prijs opgeklommen tot 140 dollar per vat en de prijs bij de pomp in Suriname is nog nooit zo duur geweest als nu', stelt Van Coblijn.

Volgens de politicus heeft slecht bestuur ervoor gezorgd, dat de burger vandaag de gevolgen van de hoge valutawisselkoersen voelen. 'Deze regering heeft een gewoonte om gaten te maken die veranderen in grotere valkuilen en soms zelfs ravijnen. Veel van ons is in rook opgegaan vanwege de slechte principes en slecht financieel beleid van de huidige bestuurders.'

Ten minste drie mensen gedood bij gasexplosie in ziekenhuis in Concepcion, Chili

Burgemeester Alvaro Ortiz: 'Vóór de explosie was een gaslek in het ziekenhuis geweest'

 
Ten minste drie mensen zijn zaterdag 21 april 2018omgekomen bij een gasexplosie in een ziekenhuis in de stad Concepcion in Chili, aldus de plaatselijke politiecommandant. Tegen het Cooperativa-radiostation zei Rodrigo Medina, dat anderen ook gewond waren geraakt door de explosie. 

Foto's die op andere media circuleren toonen ernstige schade aan gebouwen.

Burgemeester Alvaro Ortiz vertelde de krant La Tercera, dat er vóór de explosie een gaslek in het ziekenhuis was geweest.
Een gasbedrijf had de leidingen gecontroleerd en opdracht gegeven voor een evacuatie van het ziekenhuis. De explosie vond plaats toen de artsen en patiënten naar het gebouw terugkeerden, zei hij.


De Clinica Sanatorio Aleman werd in 1997 opgericht door in Duitsland geboren artsen in Concepcion in centraal Chili, ten zuidwesten van de hoofdstad Santiago. Het ziekenhuis zegt dat het een van de grootste in de regio is.


(Suriname Mirror/24Horas/biobiochile/Twitter/YouTube)

Colombiaanse senator Aida Merlano voor verkiezingsfraude gevangen gezet

Merlano verdacht van corruptie, gebruik van nep-ID-kaarten en lllegaal bezit en handel in vuurwapens


Voor de eerste keer in de recente geschiedenis heeft het Colombiaanse Hooggerechtshof een gekozen parlementariër gevangen gezet wegens claims over verkiezingsfraude. Senator Aida Merlano werd gevangen gezet in de gevangenis El Buen Pastor in Bogota, nadat Officieren van Justitie, twee dagen nadat zij was gekozen voor de conservatieve partij voor de Senaat, bewijzen van het kopen van stemmen, vuurwapens en contanten in haar campagnekantoor hadden gevonden.

Merlano's verzoek om huisarrest als een 'verzekeringsmaatregel' werd door de rechtbank afgewezen.


In plaats daarvan werd ze naar een gedeelte van de gevangenis gestuurd dat gereserveerd is voor publieke functionarissen. De senator van de Conservatieve Partij wordt onderzocht op corruptie, het gebruik van nep-ID-kaarten en het illegaal bezit en de handel in vuurwapens.

Aanklagers vonden vier vuurwapens, ID-kaarten en $ 100.000 in contanten tijdens een inval in het campagnekantoor van Merlano in de noordelijke stad Barranquilla. De zus van de senator-elect en vier campagnewerkers werden gearresteerd.


Merlano werd verkozen in de hoogste kamer van het Colombiaanse congres met meer dan 73.000 stemmen. De Conservatieve Partij heeft haar opgeschort, waardoor haar huidige zetel leeg is.

Volgens openbaar aanklager Nestor Humberto Martinez wordt ze ervan verdacht meer dan $ 2 miljoen uitgegeven te hebben aan het kopen van stemmen.Naar verluidt betaalde ze ongeveer $ 15 per stem en grotere sommen aan sociale en gemeenschapsleiders.

Merlano gaf zichzelf aan op 9 april, drie dagen nadat een rechter een arrestatiebevel had uitgevaardigd. De rechtbank vermoedt dat ze ook stemfraude-fraude heeft gepleegd toen ze in 2011 werd gekozen voor de Assemblee van haar staat. Stem-kopen is een van de meest voorkomende vormen van verkiezingsfraude in Colombia.

(Suriname Mirror/Colombia Reports/El Heraldo/Vanguardia/Twitter/YouTube)