donderdag 31 mei 2018

Chauffeurs houttrucks blijven wet- en regelgeving negeren, omdat sancties ontbreken....

'Anarchistisch' gedrag van truckhouders die boomstammen vervoeren


De overbeladen trucks vol boomstammen blijven een ernstig gevaar vormen voor het verkeer, aldus het Dagblad Suriname donderdag 31 mei 2018. Vanwege het ontbreken van de nodige sancties, hebben de concessiehouders vrij spel door hun trucks over te beladen met houtblokken en deze vervolgens te vervoeren op de openbare wegen. 

Tijdens het spitsuur, omstreeks acht uur, woensdagochtend deed zich een gevaarlijke situatie voor op de kruising van de Pandit Paltan Tewarieweg en de Highway. Een truck volgeladen met grote boomstammen stond letterlijk midden op de Highway. De truck had een voertuig van achteren geramd die net de Pandit Paltan Tewarieweg was ingeslagen. De overige weggebruikers hadden geen keus, dan zich in allerlei bochten te wringen om er langs te kunnen.

Het Dagblad Suriname sprak met het NDP-Assembleelid Patrick Kensenhuis uit het district Para. De districtscommissaris van Para, die zich goed bewust is van dit gevaar, had indertijd maatregelen getroffen om in samenwerking met de politie sancties op te leggen aan de truckhouders.

Kensenhuis legt er de nadruk op, dat er wel regelgeving bestaat, maar dat de controlemechanismen ontbreken. Zo is het de taak van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie om erop toe te zien, dat de overbeladen vrachtwagens het maximumgewicht op de diverse wegen niet overschrijven. Het is een feit, dat de truckhouders het wagen om over de meest smalle wegen in het district Wanica, waar in normale situatie niet eens twee voertuigen naast elkaar kunnen passeren, te rijden. Enkele van deze wegen zijn Lachmisinghweg, Warakoeweg, de Tjon A Kietweg, Vredenburg serie B en de Pierpontweg.

Kensenhuis zegt verder, dat er ook een belangrijke taak voor het ministerie van Justitie en Politie is weggelegd. Zij heeft alle bevoegdheid om op te treden bij overtreding van de Verkeerswet. Vooral wanneer het aspect van de met houtblokken volgeladen trucks onder de loep wordt genomen. Maar, de politie op haar beurt stuit tegen een aantal zaken:
het ontbreken van de nodige faciliteiten om de overbelading nauwkeurig te meten,
de locatie waar de aanhoudingen gepleegd moeten worden en
het laten staan van de monsterachtige met hout beladen trucks na de aanhouding.

De NDP-parlementariër legt ook de nadruk erop, dat ook het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer een verantwoordelijke taak heeft in dit geheel, alsook het ministerie van Regionale Ontwikkeling.

De politicus voert aan, dat de barricade van de weg langs het Inheemse dorp Cassipora het gevolg is van transport van overbeladen vrachtwagens over deze weg. Hierdoor raakte de weg zodanig zwaar beschadigd, dat schoolvervoer voor kinderen in gedrang kwam. Buschauffeurs weigerden om over de weg te rijden vanwege de slechte staat van de weg. Uiteindelijk leidde dit tot isolatie voor de bewoners aldaar. Het bestuur van Para heeft inmiddels met de ondernemers gesproken die toegezegd hebben om de weg uit eigen middelen te rehabiliteren.

Kensenhuis draagt er ook kennis van dat ook de wegen te Bigi Poika gebukt gaan onder de zwaar beladen trucks vol boomstammen en steenslag. Het toegestane gewicht wordt in de meeste gevallen overschreden.

De kwestie van de overbeladen trucks is meerdere malen in het parlement aangekaart. Volgens Kensenhuis is verscherping van de bestaande regelgeving een dringende noodzaak om dit probleem de baas te blijven. Er moet een concreet beleid ontwikkeld worden waarin de verschillende betrokken ministeries zich allen bewust zijn van hun deelverantwoordelijkheid.

Aantal verdachten in zeepiraterij-zaak leggen bekentenis af

Twaalf van de in totaal 25 slachtoffers worden nog vermist - Geen personalia bekend van vermisten


Een aantal verdachten heeft bij de politie volmondige bekentenissen afgelegd over hun aandeel en dat van anderen in de recente gewapende overvallen op vissersboten voor de Surinaamse kust. Als hoofdverdachten zijn aangemerkt de zoon van een boothouder, die eind maart bij een drive-by shooting werd doodgeschoten, een broer van de boothouder en een ander familielid. Dat is donderdag 31 mei 2018 naar voren gekomen tijdens een persconferentie van het Korps Politie Suriname (KPS), aldus de Ware Tijd.

Twaalf van de in totaal 25 slachtoffers worden nog vermist. Acht vissers hebben het bloedbad overleefd.

Inspecteur Erwin Dort, waarnemend hoofd Kapitale Delicten, zei dat de overvallen op 27 april en 3 mei door dezelfde dadergroep zijn uitgevoerd. Behalve dat er vissers om het leven zijn gebracht zijn vis, gascylinders en buitenboordmotoren meegenomen.

Het politieonderzoek in Suriname en Guyana bracht echter aan het licht, dat de beroving niet zo zeer bedoeld was om goederen buit te maken. 'Er zijn duidelijke aanwijzingen voor een afrekening', aldus de rechercheur.

Onder de 19 verdachten die de afgelopen weken zijn aangehouden bevinden zich personen die direct betrokken waren bij de uitvoering en anderen die zijdelings betrokken waren.

Een aantal verdachten is intussen voorlopig in vrijheid gesteld. Vijf verdachten zijn nog voortvluchtig. Eén van hen is ondertussen in Guyana aangehouden en daar in staat van beschuldiging gesteld voor moord. Door zowel verdachten als overlevenden zijn tijdens het onderzoek aanwijzigen gegeven op de locaties voor de kust waar de vissersboten zijn aangevallen.

Uit de verklaringen en aanwijzingen heeft de politie een goed beeld kunnen vormen wat zich voor de kust heeft afgespeeld. Van de drie lichamen die in Suriname zijn geborgen zijn twee al door nabestaanden geïdentificeerd. Van de twaalf vissers die nog vermist worden zijn geen personalia bekend.

Assembleelid Bee (ABOP) bezorgd over herinvoering ouderbijdrage door FIBOS

Bee wil duidelijkheid van de regering hoe het zover heeft kunnen komen...


Assembleelid Marinus Bee (ABOP) heeft vandaag, donderdag 31 mei 2018, in het parlement zijn bezorgdheid geuit over de herinvoering van de ouderbijdrage door de Federatie Instellingen Bijzonder Onderwijs Suriname (FIBOS). Per leerling op de basisschool wordt Srd 250 gevraagd aan ouders voor het komende schooljaar. Voor de MULO is het bedrag Srd 275 en LBO Srd 300 per kind. 

Bee heeft bij de behandeling van 'ingekomen stukken' deze kwestie aan de orde gesteld. Hij wees erop, dat in het kustgebied ouders ertoe over zouden kunnen gaan om hun kinderen in te schrijven op een openbare school, maar in het binnenland is dat haast onmogelijk. In het binnenland zijn  voornamelijk bijzondere scholen.

Bee wil duidelijkheid van de regering hoe het zover heeft kunnen komen, dat de FIBOS ertoe overgegaan is tot herinvoering van de ouderbijdrage.

Volgens een persbericht van de organisatie is ertoe overgegaan om de ouderbijdrage te vragen voor het schooljaar 2018/19, omdat de uitbetaling van de toegekende subsidies zeer laat wordt toegekend. Ouders zijn voor grote moeilijkheden geplaatst. De regering is nog niet ingegaan op dit vraagstuk.

Salarissen personeel ziekenhuizen weer niet op tijd voldaan...

NZR ontstemd, dat de gelden weer niet tijdig en ook nog eens onvolledig zijn gestort door SZFStarnieuws bericht donderdagmiddag 31 mei 2018, dat de ziekenhuizen niet in staat zijn geweest om de salarissen aan het personeel uit te betalen. De ziekenhuizen zijn bijna geheel afhankelijk van het Staatsziekenfonds (SZF) om aan de salarisverplichtingen te kunnen voldoen. 

De ziekenhuisdirecties zaten al lange tijd achter de minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, en de directeur van het SZF, Rick Kromodihardjo, aan om te vernemen wanneer de storting zou plaatsvinden. Maar, er kon maar geen duidelijkheid worden verkregen wanneer het ministerie van Financiën daadwerkelijk zou overmaken voor het SZF.

In de loop van donderdagochtend heeft Kromodihardjo de ziekenhuizen gemeld, dat het ministerie van Financiën de fondsen eindelijk had vrijgemaakt voor het SZF. De gelden zijn vervolgens overgemaakt door het SZF naar de rekeningen van de ziekenhuizen. Vanwege de verwerkingstijd van deze overmakingen was het echter te laat geworden om donderdag nog de salarissen te kunnen storten voor het personeel. Naar verwachting zullen de salarissen vrijdag worden uitbetaald.

Inmiddels hebben de ziekenhuisdirecties hun personeel en vakbonden geïnformeerd over deze situatie, deelt Manodj Hindori, voorzitter van de Nationale Ziekenhuisraad (NZR) mee.

De NZR is er ontstemd over, dat de gelden van de ziekenhuizen weer eens niet tijdig en ook nog eens niet volledig zijn gestort door het SZF. Dit is stressvol voor de leiding van de ziekenhuizen en roept veel wrevel op bij de werknemers van deze instellingen. De NZR vindt, dat het niet meer mag voorkomen dat de gelden van de ziekenhuizen te laat worden gestort.

De NZR doet een dringend beroep op de regering en het SZF om de nodige maatregelen te nemen zodat het ziekenhuispersoneel voortaan op tijd over zijn loon kan beschikken.

Peru-aanvoerder Paolo Guerrero toch naar WK-voetbal in Rusland

Rechtbank in Zwitserland gaat beroep van Guerrero tegen  straf nader bestuderen, alvorens tot uitspraak te komen


De schorsing van veertien maanden die Peru-aanvoerder Paolo Guerrero opgelegd had gekregen, is voorlopig opgeschort. Een rechtbank in Zwitserland gaat het beroep van Guerrero tegen de straf nader bestuderen, alvorens tot een uitspraak te komen. 

De consequentie daarvan is dat Paolo Guerrero in staat is op het WK in Rusland te spelen', aldus een verklaring. De rechtbank erkent in de verklaring, dat Guerrero, die positief testte op een bijproduct van cocaïne, niet opzettelijk heeft gehandeld.


De speler zelf verklaarde vorig jaar, dat hij in een hotel anijsthee heeft gedronken uit een ongewassen theepot, waaruit eerder cocathee was geschonken.


Het internationale sporttribunaal CAS (Court of Arbitration for Sport), dat de straf heeft uitgesproken, respecteert de beslissing van de Zwitserse rechter.

Guerrero werd vorig jaar oktober betrapt op cocaïnegebruik en werd in eerste instantie door de wereldvoetbalbond FIFA voor een jaar geschorst. Die straf werd na een beroepsprocedure teruggebracht naar zes maanden, waardoor Guerrero zou mogen spelen in Rusland. Wereldantidopingbureau WADA (World Anti-Doping Agency) bemoeide zich vervolgens met de zaak, door naar het CAS te stappen. Dat besloot vervolgens de straf te verhogen naar veertien maanden.


Guerrero zelf heeft daartegen bezwaar aangetekend, om de schorsing volledig van tafel te krijgen.

(Suriname Mirror/El Comercio/NOS/Twitter)

Hof van Justitie beëdigt elf nieuwe advocaten

Hof-president verwacht dat komst 11 advocaten de werkdruk voor rechters zal vergroten

'Het tekort aan rechters begint zijn tol te eisen'


Het tekort aan rechters wordt binnenkort enigszins verminderd, de negentien rechters die er nu zijn, krijgen binnenkort ondersteuning van tien praktijkjuristen of zij-instromers die door het Hof goed zijn bevonden om direct als rechter te fungeren. Deze juristen worden nog vóór het begin van het nieuwe zittingsjaar geïnstalleerd. Dit is één van de maatregelen voor een efficiëntere rechtspraak, zei waarnemend president van het Hof van Justitie, Iwan Rasoelbaks, gisteren bij de beëdiging van elf nieuwe advocaten, wat het totaal brengt op 213, aldus vandaag, donderdag 31 mei 2018, de Ware Tijd.

De Hof-president voorziet dat dit de werkdruk voor de rechters nog meer zal vergroten. 'Als u elk twee civiele zaken indient worden dat er 22 per maand', zei Rasoelbaks tot de nieuwe lichting.


De waarnemend Hof-president heeft eerder erop gewezen, dat het tekort aan rechters zijn tol begint te eisen. Er is nu een opleiding voor schrijfjuristen gaande waar elf personen aan deelnemen. De groep moet uiterlijk 2019 al zover zijn om de rechters technisch bij te staan in hun onderzoekswerk en bij het formuleren van vonnissen.

Om de werkdruk te verlagen zullen er griffiers en andere ondersteunende medewerkers worden aangetrokken. Er is nu een rio-opleiding (rechterelijke ambtenaar in opleiding) gaande voor de civiele sector. 'Als dit alles volgens planning verloopt en de zij-instroomrechters voor het begin van het reces zijn geïnstalleerd, zullen we in het zittingsjaar 2018-2019 de snelheden en productie van beslissingen verder kunnen opvoeren', zei Rasoelbaks.

Hij stelde, dat er hiermee ook ruimte ontstaat om een small claim court voor de civiele sector te introduceren, dan kunnen ingewikkelde en tijdrovende gerechtelijke procedures worden vermeden. Dat systeem is voor de afhandeling van bijvoorbeeld arbeids- en huurzaken.

Hij heeft de elf nieuwe advocaten opgeroepen om zich te blijven bij- en nascholen. Deze groep is voortgevloeid uit de tweede beroepsopleiding voor de advocatuur waarvan er nog enkele advocaten binnenkort beëdigd zullen worden. 'Laat het recht uw passie zijn, de dienstbaarheid aan de rechtzoekende uw missie en integriteit en deskundigheid uw visie', zei Rasoelbaks.

Nationale Anti-drugs Raad houdt in juni activiteiten in kader VN Internationale Anti-Drugsdag 26 juni

Start van de activiteiten vrijdagochtend 1 juni op O.S DijkveldDe hele maand juni zal de Nationale Anti-drugs Raad activiteiten ontplooien in verband met de door de Verenigde Naties uitgeroepen Internationale Dag tegen Drugsgebruik en Illegale -handel, op 26 juni. Gezien de toenemende vormen van drugssoorten, -gebruik en -criminaliteit onder jongeren zal daar extra aandacht aan worden gegeven.

Om deze kwestie effectief aan te pakken worden beleidsmakers, maatschappelijk organisaties, leerkrachten, ouders én de samenleving uitgenodigd een belangrijke rol hierin te vervullen, zegt de Nationale Anti-drugs Raad.


Sinds 1988 wordt jaarlijks op 26 juni aandacht besteed aan problemen met drugs. Op deze dag staan de burgers in de wereld stil bij de gedachte aan de schade toegebracht door de productie, handel en het gebruik van drugs en de drugscriminaliteit.

De United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), waar Suriname ook lid van is, koppelt elk jaar een thema aan de Anti-drugs dag dat door alle participerende landen wordt gebruikt. Dit jaar is het thema weer 'Listen First'. 'Listen first' is een UNODC-initiatief om meer steun te geven aan drugspreventie programma’s op basis van wetenschappelijk onderzoek, hetgeen moet gaan leiden tot een effectieve investering in het welzijn van kinderen en jongeren, gezinnen en de buurt.

In Suriname neemt de Nationale Anti-drug Raad samen met hun stakeholders het initiatief op die dag extra aandacht te vragen aan de drugsproblematiek en te investeren in drugspreventie.

De start van de activiteiten zal morgenochtend, vrijdag 1 juni 2018, op O.S Dijkveld plaatsvinden. Verschillende overheids en niet-gouvernementele organisaties verzorgen dan door middel van sport en spel, voorlichtingsactiviteiten.

Mogelijk landelijke staking buschauffeurs van PLO

Zo'n 1.300 bushouders zijn bijna negen maanden niet uitbetaald

PLO vermoedt vertragingstechniek van regering vanwege onder andere de maatregelen die nu gelden


De Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO) vermoedt, dat de overheid de uitbetaling van subsidie opzettelijk vertraagt. Zo'n 1.300 bushouders zijn bijna negen maanden niet uitbetaald. Maandelijks moet de regering Srd 2 miljoen subsidie betalen, maar de achterstand is opgelopen tot bijna Sr 18 miljoen. De PLO vermoedt dat de regering een vertragingstechniek toepast, vanwege onder andere de maatregelen die nu gelden. 

'We moeten ons voor de zoveelste keer herregistreren', zegt PLO-coördinator Robby Boedhoe vandaag, donderdag 31 mei 2018, in de Ware Tijd. Hij vindt het opvallend, dat het ministerie na zoveel jaren plotseling met allerlei eisen komt. Volgens Boedhoe wordt om informatie gevraagd waarover het ministerie zelf beschikt. Mochten zaken van zeventig bushouders niet kloppen, dan moet de rest van de ongeveer 1.200 bushouders hiervan niet de dupe worden, vindt de coördinator.

'De bushouders zijn boos en voor hen is de maat vol. Wij doen altijd ons best om de gemoederen te sussen, maar de mensen zij nu verhit.'

De PLO wil dat het achterstallige bedrag uiterlijk vrijdag wordt overgemaakt. Gebeurt dat niet, dan zal zaterdag de algemene ledenvergadering besluiten wat te doen. Het wordt hoogstwaarschijnlijk staken.

Eén van de bushouders die zich ergert aan het uitblijven van de subsidie is Radjinderkoemar Jamoena. 'Het geld van de groep van zeventig mensen, van wie de gegevens niet in orde zijn, kan aangehouden worden en wij kunnen gewoon uitbetaald worden, omdat het geld hard nodig is.' Hij wijst erop dat de brandstofprijs stijgt, terwijl de bustarieven niet worden verhoogd. 'Daar komt nog bij, dat we onze subsidie niet tijdig ontvangen.'

Omdat de subsidie uitblijft, worden de bussen niet onderhouden, zegt Jamoena. 'We rijden met versleten banden en er moeten onderdelen vervangen worden. De overheid eist van ons dat de bussen in goede staat zijn, maar zelf betaalt ze de subsidie niet. Als de overheid daartoe niet in staat is, moet ze de tarieven gewoon verhogen.'

Joyce Blokland, directrice Transport bij het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, was niet bereikbaar voor commentaar.

Econoom Raghoebarsing: ‘Regering heeft een taak die zij vlot moet oppakken, communicatie’

'Wij moeten met de brede kant van onze mond kunnen zeggen: Wij doen niet mee aan rotzooi!'


De reden van een fluctuerende Eurokoers is vooral te zoeken in het effect van de blokkade van een hoop geld uit Suriname in Nederland. Als cambio’s nu Euro’s opkopen, weten die niet wat zij met het geld moeten doen. Zij mogen het niet rechtstreeks aan de burger verkopen en de commerciële banken zijn nu voorzichtig met het aannemen van gelden van de cambio’s, zo schrijft het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 31 mei 2018.

Het is belangrijk dat er communicatie is vanuit beleidsverantwoordelijken. Communicatie die verantwoord is. Wat dat betreft, geeft econoom Stanley Raghoebarsing de regering geen schoonheidsprijs. Een persstilte inlassen rond dit onderwerp, blijkt naar zijn oordeel geen goed idee te zijn. Het is volgens hem belangrijk om te vertellen over het probleem dat niet gisteren is ontstaan.

Er is een geldzending van Euro 19 miljoen vastgehouden door het Openbaar Ministerie in Nederland. Voor vele critici al een vreemde situatie, omdat geen concrete verdenkingen zijn geuit. De signalen zijn dat Nederland het geld confisqueerde om informatie te verzamelen in plaats van blokkeren vanwege concrete verdachtmakingen. De informatie is ingewikkeld, daar de consequenties lastig in te schatten zijn. Dat begrijpen critici ook.

Het vasthouden van Euro 19 miljoen brengt de financiële wereld in Suriname in rep en roer. Dat zou volgens critici eigenlijk niet mogen met een ‘klein’ bedrag van Euro 19 miljoen, maar is het wel een feit. De schok die de turbulentie in de economie gebracht heeft, heeft in beginsel niet zo zeer te maken met de hoeveelheid van het geld. Door het in beslag nemen van het geldbedrag, zijn financiële transacties geblokkeerd voor tot er meer duidelijkheid is in de zaak.

‘Niemand wil verder risico’s nemen tot er weer duidelijkheid is. Wij kunnen als natie voorkomen dat dit soort dingen gebeuren door de regels na te leven’, stelt Raghoebarsing. Een van de bestaande, maar niet nageleefde regels is, dat alle geldtransacties bij de lokale cambio’s in kaart gebracht worden. Cambio’s hebben daar moeite mee. Vooral als het gaat om kleine geldbedragen.

Dagblad Suriname vernam onlangs van goed ingelichte bronnen, dat zeker Euro 12.5 miljoen uit de 19, afkomstig is van 5 lokale cambio’s/geldwisselkatoren. Die moeten de herkomst van het geld nu verantwoorden. Een ander fenomeen is het feit, dat er biljetten van Euro 200 en 500 via lokale cambio’s in omloop blijven. Biljetten die in Europa al lang niet meer in omloop zijn. Als via de CBvS biljetten worden verzonden en gesteld wordt dat die via toeristen het land binnenkomen, brengt dit vraagtekens met zich mee. ‘Men weet dat er gejokt wordt. Niet de Centrale Bank jokt, maar als er veel biljetten van 500 in een zending zitten, is dat een rode vlag’, meent Raghoebarsing.

Het probleem ligt behalve bij de transacties die niet in kaart worden gebracht ook verder in het feit dat ons land te weinig signalen geeft dat wij drugs en witwas bestrijden. ‘Iedere keer als de naam van ons land in de publiciteit komt in verband met drugszendingen, zwijgt onze regering in alle talen. Je hoort allerlei verdachtmakingen en iedereen houdt zijn/haar mond’, meent de econoom. Het land wordt zodoende teveel gekenmerkt als een ‘risico-land’ of ‘zaken die het daglicht niet verdragen’. Hierdoor zeggen correspondent-banken in het buitenland samenwerkingsrelaties op met de lokale banken (dat is te halen uit de jaarverslagen van verschillende banken). En dit niet, omdat de banken in Suriname slecht zijn, maar omdat de reputatie van Suriname slecht is. Correspondent-banken in het buitenland kiezen ervoor om geen risico’s te nemen en besmeurd te raken vanwege hun zakenrelaties.

‘De regering heeft een taak die zij vlot moet oppakken: communicatie. Zij doet daar te weinig in. Er moeten duidelijke antwoorden zijn. Wij moeten met de brede kant van onze mond kunnen zeggen: Wij doen niet mee aan rotzooi!', aldus de econoom.

Curaçao Nature Conservation ergert zich aan voeren van vissen en schildpadden door charters Klein Curaçao

'Wij veroordelen touroperators die zich milieuonverantwoordelijk gedragen''We zijn deze domme en zorgeloze praktijken beu', aldus Curaçao Nature Conservation (Cunaco) in reactie op het voeren van vissen en schildpadden door charters op Klein Curaçao. 'Ecotoerisme moet ervoor zorgen dat mensen de schoonheid en kwetsbaarheid van de natuur voelen en zien. Wij van Curaçao Nature Conservation veroordelen touroperators die zich milieuonverantwoordelijk gedragen', aldus de natuurinstantie vandaag, donderdag 31 mei 2018, in het Antilliaans Dagblad

Op de video waarbij deze tekst staat, is Mermaid Boattrips te zien, maar eerder al zou Cunaco andere maatschappijen aan de schandpaal hebben genageld op haar Facebookpagina.

Directeur van Sea Turtle Conservation Curaçao (STCC) Sabine Berendse zegt op de hoogte te zijn van het fenomeen. 'Het is ons bekend dat verschillende touroperators vissen en dieren voeren en wij zijn daar uiteraard geen voorstander van. We proberen ze daar privé op aan te spreken en ze aan te sporen tot ander gedrag door informatie te geven. Public shaming is niet onze strategie', zegt zij in een gevraagde reactie.

'Aan de ene kant is het fijn dat zo veel mogelijk mensen schildpadden kunnen zien, want dan zijn ze eerder bereid conservering te steunen. Maar, het nadeel is dat te veel interactie - en dan met name mensen die ze willen aanraken en voeren - negatieve gevolgen hebben. En, omdat mensen dit vaak niet begrijpen, doen ze dus dingen waarmee ze de dieren uiteindelijk kunnen schaden. Niet bewust en expres, maar dat is wel het gevolg.' 

Nieuw beleid Curaçao: Auto in bewaring wanneer geen kentekenplaat aan voorzijde auto is geplaatst

OM: Kentekenplaat moet duidelijk leesbaar zijn aan de voorzijde van de auto


Het Openbaar Ministerie (OM) meldt woensdag 30 mei 2018, dat tijdens controles door de politie (KPC, Korps Politie Curaçao) en voor iedereen ook zichtbaar op de weg blijkt, dat teveel mensen hun kentekenplaat niet op de juiste wijze hebben bevestigd aan de voorzijde van hun auto. 

De Wegenverkeersverordening Curaçao bepaald: de kentekenplaat moet duidelijk leesbaar zijn aan de voorzijde van de auto, dus niet in de auto achter de voorruit. De doelstelling van de wet is dat de politie ten alle tijden de kentekenplaat goed moet kunnen lezen. Ook als zij bijvoorbeeld een auto naderen als tegemoetkomende verkeer. Dus ook van enige afstand. Ook als het donker is. Ook als de zon schittert op de voorruit.

Het niet hebben van een kentekenplaat voor aan de auto op de juiste plaats bemoeilijkt de handhaving en opsporing van strafbare feiten.

Hierom wordt vanaf heden een ander en strenger beleid gevoerd: 
 • auto’s zonder kentekenplaat aan de buitenzijde en voorzijde van de auto kunnen in bewaring worden genomen
• de auto wordt afgesleept op kosten van de bestuurder
• de auto wordt pas vrijgeven na het betalen van de sleep en opslagkosten van de auto
• de auto wordt pas vrijgeven als de kentekenplaat deugdelijk is aangebracht
• daarnaast volgt de gebruikelijke opsporingsproces-verbaal-boete (75 gulden)

Dit bericht van het KPC en het OM Curaçao is een tweede en een laatste waarschuwing. Volgende week zullen auto’s in bewaring worden genomen die de kentekenplaat niet juist voeren.

Onderwijs op Curaçao gaat plat als steunbetuiging aan Feffik

Steunbetuiging aan leerlingen en leerkrachten van opleidingsinstituut dat dicht moet


Het onderwijs gaat vandaag, donderdag 31 mei 2018, plat als steunbetuiging aan Feffik (Fundashon pa Edukashon i Formashon di Fishi i Kapasitashon). Dat kondigde Darius Plantijn, voorzitter van onderwijsvakbond Sitek, gisteravond aan na afloop van de algemene ledenvergadering in Landhuis Hel in Saliña, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag. 

Plantijn riep alle leden van Sitek op deze ochtend naar Feffik in Brievengat te gaan om steun te betuigen aan de leerlingen en leerkrachten van het opleidingsinstituut dat op last van de overheid moet sluiten. Volgens Plantijn zullen zowel docenten als ander onderwijspersoneel gehoor geven aan de oproep.


'Een uitnodiging is ook gegaan naar alle vakbonden die zijn aangesloten bij de vakbondscentrales CGTC en SSK.'

De Sentral di Sindikatonan di Kòrsou (SSK) en de Central General di Trahadornan di Corsou (CGTC) voeren deze ochtend overleg om een officieel standpunt te bepalen. De Abvo (Algemene Bond van Overheidspersoneel), die ten minste acht personeelsleden van Feffik vertegenwoordigt, vergadert vanmiddag.

Sitek-voorzitter Plantijn: 'Nadat alle vakbondsbesturen met hun achterban hebben gesproken zullen wij gezamenlijk gaan bepalen welke acties er zullen volgen.' Voor vandaag gaat Plantijn ervan uit dat de scholen dicht zijn. 'Behalve het volwassenenonderwijs.'

Drie jaar cel voor man (51) die ex-vrouw opzettelijk heeft besmet met hiv

30-Jarige ex-vrouw ook enkele keren mishandeld - Man ontkent hiv-besmetting

 
De 51-jarige J.M. is gisteren door de rechter tot drie jaar gevangenisstraf met aftrek van de tijd in voorarrest veroordeeld. De eis van de Officier van Justitie was vier jaar met aftrek. De man stond terecht voor het opzettelijk besmetten van zijn toenmalige partner met hiv, mishandeling en poging haar te doden. Dit meldt de Ware Tijd vandaag, donderdag 31 mei 2018.

Hij heeft bevestigd dat hij zijn 30-jarige ex-vrouw enkele keren heeft mishandeld, maar de opzettelijke hiv-besmetting heeft hij nooit toegegeven. Hij verklaarde op een eerdere zitting al tien jaar besmet te zijn en vindt de beschuldiging van opzettelijke besmetting vreemd.

De rechter stelde zeer teleurgesteld in hem te zijn en neemt het hem kwalijk, dat hij niet heeft gedacht aan de gevolgen van zijn handelingen. Maar, ook zijn verzuim om zijn vrouw over zijn jarenlange besmetting te vertellen leidde tot teleurstelling bij de rechter. 'U wist dat u besmet was. Ze heeft u zoveel keren gevraagd om de waarheid te spreken, maar u weigerde. Ze is nu ook zeven maanden zwanger. U heeft helemaal niet gedacht aan de gevolgen. U dacht alleen in uw voordeel. Ik hoop echt dat uw gedrag verandert.'

De vrouw had tijdens een eerdere zitting verklaard, dat zij pas vorig jaar heeft ontdekt dat zij besmet is. Het stel heeft een kind van twee jaar, dat geen hiv heeft. De vrouw vertelde, dat zij via vrienden en kennissen erachter probeerde te komen of haar man besmet was.

Zij werd mishandeld en besloot op den duur geen vragen meer te stellen, omdat hij steeds gewelddadiger werd. 'Ik ben bang dat hij mij dood zal maken. Als ik hem nog een kans geef zal hij mij zeker vermoorden.'

De verdachte betwijfelt of hij de verwekker is van het nog ongeboren kind van zijn ex.

Voorzitter Vereniging van Cambiohouders: 'Niks mis met euro's die banken hebben opgekocht bij 5 cambio's'

Bhailal: 'Alle transacties met de banken zijn gerapporteerd aan de Centrale Bank van Suriname'


Remy Bhailal, voorzitter van de Vereniging van Cambiohouders, zegt aan Starnieuws dat er niks mis is met de euro's die de banken hebben opgekocht bij de vijf cambio's. 'Alle transacties met de banken zijn gerapporteerd aan de Centrale Bank van Suriname', (CBvS) aldus Bhailal. Deze gegevens zijn ook verstrekt aan minister Gillmore Hoefdraad van Financiën. Dit schrijft Starnieuws vandaag, donderdag 31 mei 2018.

Een geldzending van 19.5 miljoen euro via de CBvS is onlangs door Nederlandse autoriteiten in beslag genomen. Nederland wil weten wat de herkomst is van de euro's. Zoals gebruikelijk de afgelopen vijf jaren, doet de CBvS de geldverzending voor de banken.

Het geld dat in beslag genomen is, moest naar China waarmee Suriname een swapdeal heeft.

Intussen is de CBvS de banken tegemoet gekomen en heeft een financiële voorziening getroffen waardoor de importen van ondernemers normaal voortgang kunnen vinden. Bhailal zegt, dat een deel van het geld dat de banken opgekocht heeft van cambio's afkomstig is. Er is gevraagd om aan te geven bij welke klanten de euro's zijn opgekocht. Dat is netjes doorgegeven aan de banken, zegt Bhailal.

Hij merkt op dat minister Hoefdraad in gesprek met de cambiohouders gevraagd heeft om gegevens, omdat de regering ook met de kwestie bezig is. De minister heeft de gegevens ook gekregen. 'Wij zijn geen verdachten in deze kwestie', benadrukt Bhailal.

Jerry A-Kum per 1 juni waarnemend directeur Stichting Bosbeheer en Bostoezicht

Oud-directeur Stichting Toerisme Suriname nu leidinggevende van SBB


Jerry A-Kum wordt per 1 juni de nieuwe waarnemend directeur van de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB). Dat meldt woensdagavond 30 mei 2018 het Nationaal Informatie Instituut (NII).

Hij is zich ervan bewust, dat het een enorme uitdaging wordt. ‘Samen met het personeel en de overige leidinggevenden zal er het beste van gemaakt wordt’, aldus de waarnemend directeur in een korte reactie.

De directeur is woensdag door minister Roline Samsoedin van Ruimtelijke prdening, Grond- en Bosbeheer (RGB) voorgesteld aan het personeel van de SBB. A-Kum heeft ook van de gelegenheid gebruik gemaakt het personeel toe te spreken. Intussen is hij reeds begonnen met voorbereidende werkzaamheden.

De minister heeft in haar speech aangegeven, dat de SBB jarenlang een negatief imago opgespeld heeft gekregen, maar dat de organisatie wel degelijk de potentie heeft om te transformeren naar een sterk instituut dat een waardige plaats zal moeten krijgen in de maatschappij. Het is hierbij van belang dat de organisatie wordt geleid door een persoon met de juiste kwaliteiten.

Daarom is gekozen voor iemand die meerdere malen in leidinggevende functies heeft gediend, ook op internationaal gebied. en op professioneel gebied een zeer goede reputatie heeft.

Jerry A-Kum vertrok begin november 2017, al na ruim 19 maanden, als directeur van de Stichting Toerisme Suriname (STS). 'Hij heeft gekozen om een andere uitdaging aan te gaan. Het beleid op het gebied van toerisme gaat door. Hij heeft aangegeven zijn ondersteuning op dit gebied te zullen blijven geven. Hij blijft bij de overheid in dienst. Alleen zal hij bij een ander ministerie zijn diensten verlenen. Hij blijft in Suriname en blijft werken voor de overheid', zei destijds minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme.

President Moreno van Ecuador ontmoet een Human Rights Watch-delegatie in Quito

(Bron foto: Twitter/@TamaraTaraciuk)
Aandachtspunt onder andere juridische intimidatie van inheemse leiders en milieuactivisten

'Regering-Moreno heeft een klimaat gecreëerd, dat de uitoefening van basisrechten en een open debat mogelijk maakt'


President Lenín Moreno van Ecuador heeft dinsdag een ontmoeting gehad met een Human Rights Watch-delegatie in Quito om de status van de mensenrechten in het land en het buitenlandse beleid van zijn regering te bespreken, aldus Human Rights Watch woensdag 30 mei 2018.

'Tijdens zijn eerste ambtsjaar heeft president Moreno een nieuwe toon gezet voor de regering die een klimaat heeft gecreëerd, dat de uitoefening van basisrechten en een open debat mogelijk maakt', zegt José Miguel Vivanco, directeur van Human Rights Watch in de Amerika's. 'Maar, er moet meer worden gedaan om de systematische schade te herstellen die de democratische instellingen in het land onder de vorige regering hebben opgelopen.'

Vertegenwoordigers van Human Rights Watch hebben met president Moreno hun bevindingen en beoordeling over een aantal zaken gedeeld, zoals vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vereniging, juridische onafhankelijkheid en juridische intimidatie van inheemse leiders en milieuactivisten.


Tijdens de decennialange regeermacht van voormalig president Rafael Correa ondervond Ecuador ernstige tegenslagen op al deze gebieden, aldus Human Rights Watch. De regering-Moreno heeft tijdens het eerste jaar positieve stappen ondernomen, waaronder de beëindiging van Correa's praktijk van het publiekelijk bedreigen en lastigvallen van onafhankelijke journalisten, mensenrechtenverdedigers en critici. Het gaf de publieke media de mogelijkheid om een ​​onafhankelijke redactionele lijn te hebben.


President Moreno heeft ook een hervorming van de Communicatiewet voorgesteld en Correa's presidentiële decreet gewijzigd om het werk van niet-gouvernementele organisaties te reguleren, die onder Correa werden gebruikt om critici te straffen. Ecuador moet echter bepaalde structurele problemen aanpakken om de fundamentele mensenrechten te beschermen en te bevorderen.
Deze omvatten het hervormen van de bepalingen in de Communicatiewet die de overheid in staat stellen om de vrijheid van meningsuiting willekeurig te beperken en artikelen in het Organisch Integrale Wetboek van Strafrecht te schrappen die onverenigbaar zijn met het recht op vrije meningsuiting, zoals het criminaliseren van laster.

De regering zou ook een uitgebreide wet moeten voorstellen ter vervanging van het bestaande presidentiële decreet dat de regering nog steeds de bevoegdheid verleent om niet-gouvernementele groepen willekeurig te ontbinden. Het is ook van cruciaal belang om de bepaling in de Organieke Code van de Rechterlijke Functie die de verwijdering van rechters die 'onvergeeflijke fouten' begaan, op te heffen.
Deze bepaling werd ten onrechte gebruikt om rechters te straffen die beslisten tegen overheidsbelangen.

Bovendien zou Ecuador kunnen overwegen een commissie van onafhankelijke deskundigen op te richten om gevallen van juridische intimidatie tegen inheemse leiders en milieuactivisten te onderzoeken.

In de discussie over buitenlands beleid drong Human Rights Watch er bij president Moreno en zijn regering op aan speciale aandacht te besteden aan de mensenrechten- en humanitaire crisis in Venezuela.

De Human Rights Watch-delegatie in Quito ontmoette ook andere hoge functionarissen, waaronder leden van de Transition Council of Citizen Participation, de minister van Defensie, de Ombudsvrouw en de procureur-generaal; evenals met wetgevers, buitenlandse diplomaten, activisten, journalisten en academici. 'President Moreno heeft een positieve mate van openheid getoond ten aanzien van onze aanbevelingen en onze bereidheid om maatregelen te blijven nemen om de grondrechten te beschermen', zei Vivanco.

(Suriname Mirror/Human Rights Watch/Twitter)

Dood student tijdens studentenprotest te El Alto, Bolivia, leidt tot massale demonstraties

Jonathan Quispe zou door een of meerdere politiekogels zijn gedood

President Morales: 'Het rijk (lees: de VS) heeft nu een nieuw soort staatsgreep en is op zoek naar dode mensen om ons te beschuldigen'


Beelden van een videobewakingscamera in Bolivia lijken in tegenspraak te zijn met de beweringen van de politie over de dood van een demonstrant, die aanleiding heeft gegeven tot grote protesten tegen de regering van president Evo Morales.

Een advocaat voor zijn universiteit in de stad El Alto zegt, dat Jonathan Quispe tijdens de demonstratie van vorige week - waarin een verhoogd budget voor openbare universiteiten werd geëist - werd neergeschoten door de politie, terwijl hij voor officieren vluchtte.


'Toen hij ontsnapte aan de repressie, ging Jonathan een steeg in nadat hij was neergeschoten door de politie en hij bloedde zes minuten later dood', zei advocaat Victor Campos.


De politie zei aanvankelijk, dat Quispe's werd gedood door een 'knaller' die werd afgevuurd door demonstranten. Maar, de politie zei maandag laat, dat hij stierf nadat hij uit een huis was gekomen waar hij en andere studenten onderdak hadden gevonden. Op dinsdag verwierp de universiteitsdirecteur de nieuwe versie van het overlijden van de politie. 'We hebben bewijs en getuigen dat Jonathan al gewond was toen hij een steeg in ging', vertelde Ricardo Nogales aan persbureau The Associated Press.


'We willen geen leugens, we willen een sonde van onderzoekers die kan helpen bepalen wat er is gebeurd ... We bevinden ons in een noodtoestand en we zullen doorgaan om de straat op te gaan om gerechtigheid te eisen.' De dood zelf heeft geleid tot demonstraties van duizenden demonstranten.


Morales zegt, dat de protesten deel uitmaken van een door de VS gesteunde poging om hem van de macht te beroven. 'Het rijk heeft nu een nieuw soort staatsgreep en is op zoek naar dode mensen om ons te beschuldigen', zei Morales tijdens een openbare bijeenkomst.


In een poging om het conflict op te lossen, hebben regerings- en universiteitsautoriteiten gepleit voor gesprekken over meer overheidsfinanciering voor de 15 openbare universiteiten van Bolivia, waar naar schatting 440.000 studenten studeren.(Suriname Mirror/Associated Press/Daily Mail/Twitter)

91 Illegale Venezolanen door Kustwacht bij de Benedenwindse eilanden dit jaar opgepakt

(Bron foto: Kustwacht Caribisch Gebied)
Zorgen in Tweede Kamer over de vluchtelingenstroom uit Venezuela

Staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) ziet geen massale toestroom uit Venezuela


Dit jaar zijn tot dusver 91 illegalen door de Kustwacht bij de Benedenwindse eilanden opgepakt. Vorig jaar waren dat er over het hele jaar 326 en in 2016 lag het aantal op 21, aldus staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) woensdag 30 mei 2018 tijdens een debat over de situatie in Venezuela

In de Tweede Kamer bestaan zorgen over de vluchtelingenstroom uit Venezuela. 'Het is wel een dreiging', erkende de staatssecretaris. De eilanden zijn niet uitgerust om grote aantallen vluchtelingen op te vangen. De meeste Venezolanen vluchten naar Colombia. Venezuela verkeert in een grote politieke en economische crisis.

Hoeveel illegalen precies op Aruba, Bonaire en Curaçao verblijven is niet bekend. 'Er is geen sprake van een dramatische stijging over de jaren heen', aldus de bewindsman. Hij ziet geen massale toestroom uit Venezuela.

Aruba, Bonaire en Curaçao liggen enkele tientallen kilometers verwijderd van de kust van Venezuela. Het kabinet zet in opvang in de buurlanden, zei Knops. Hij wil voorkomen dat vluchtelingen een 'hachelijke zeetocht' naar de Benedenwindse eilanden gaan maken en dan toch direct weer worden teruggestuurd.

De meeste mensen die Venezuela verlaten zijn geen politieke vluchtelingen en hebben geen recht op asiel. De Kustwacht heeft geen extra steun nodig in verband met de crisis in Venezuela. 'De Kustwacht functioneert goed', zei Knops.

In het regeerakkoord is afgesproken de Kustwacht 10 miljoen euro structureel extra te geven. Met de Kustwacht van Venezuela wordt op operationeel niveau 'heel goed samengewerkt', aldus Knops.

Bijwonen feest ter ere van een patroonheilige van boeren in Venezuela eindigt in drama

Truck met 36 bezoekers feest in regio Los Azules-Lagunillas raakt van weg: 14 doden


Een feest in een dorp in het westen van Venezuela eindigde in een tragedie nadat een vrachtwagen met bezoekers van de weg raakte waarbij 14 mensen werden gedood, zeiden de autoriteiten dinsdag 29 mei 2018, een dag na de crash. 

De tragedie vond plaats in de regio Los Azules-Lagunillas, in de staat Merida, in de Venezolaanse Andes, vertelde de lokale overheid tegen persbureau AFP.In de vrachtwagen reisden 36 mensen die hadden deelgenomen aan een feest ter ere van São Isidro Lavrador, de patroonheilige van de boeren, waarin ze elk jaar danken voor hun oogsten.

Het voertuig raakte in de vroege ochtend op maandag van de weg. Naar de oorzaak wordt nog onderzoek verricht.

Negen mensen stierven ter plaatse en de anderen stierven in het Universitair Ziekenhuis van Los Andes.


(Suriname Mirror/AFP/El Nacional/La Prensa Diario de Lara/Twitter)

Het Pau D'Arco Bloedbad, Brazilië, herdacht door familieleden en vrienden

(Bron foto: Reuters)
10 Landarbeiders werden in de Braziliaanse deelstaat Para gedood door een team van militaire en civiele politie


Maandag 28 mei 2018 markeerde de 1-jarige herdenking van het Pau D'Arco Bloedbad, waarbij 10 landarbeiders - negen mannen en één vrouw - in de Braziliaanse deelstaat Para werden gedood door een team van militaire en civiele politie.

Een kleine groep familieleden en vrienden hield een ceremonie op de begraafplaats Redencao waar de arbeiders begraven liggen. Ze brachten hulde aan hun vermoorde familieleden en staken kaarsen aan ter hun herinnering.


De zeven jaar oude dochter, Gabi, en de vier jaar oude zoon, Davi, van Ronaldo Pereira (ook bekend als Lico), die tijdens het bloedbad werd gedood, herinnerden zich hun vader. Gabi betreurde dat ze de verjaardag van haar vader niet meer kan vieren. 'Ik denk dat ik nooit meer cake ga eten.'

Ondertussen laat het gebrul van een ambulancesirene schokgolven door Davi stromen, die vraagt: 'Wie zal de politie nu doden?', volgens Carta Capital.


'Braziliaanse veiligheidstroepen hebben een verkeerde perceptie, dat een kwetsbare groep mensen kan worden gedood zonder enige juridische gevolgen, onderzoek en bestraffing', zei Jose Vargas Junior, de advocaat voor overlevenden en families van slachtoffers.

'Afgezien van het onderzoek, is het erg belangrijk, dat de Braziliaanse autoriteiten concreet beleid erkennen en ten uitvoer leggen om de bescherming van plattelandswerkers in Pau D'Arco te waarborgen. De vertraging bij het garanderen van de veiligheid van de overlevenden en de werknemers die momenteel worden bedreigd, heeft al een nieuwe dode veroorzaakt: die van gemeenschapsleider Rosenildo Pereira de Almeida in juli vorig jaar.'

Ondertussen beschreef Jurema Werneck, uitvoerend directrice van Amnesty International Brazilië, het evenement als: 'een van de bloedigste dagen voor plattelandsarbeiders in tientallen jaren', bewerend dat het de 'start was van een escalatie van geweld gepleegd door staatsambtenaren. Het afgelopen jaar zijn in Brazilië minstens 70 mensen vermoord in landconflicten.'

Ze benadrukte dat 'het de plicht van de Braziliaanse autoriteiten is om plattelandswerkers te beschermen en gerechtigheid, waarheid en eerherstel te garanderen aan de families van de slachtoffers en overlevenden'. Het bloedbad van Pau D'Arco werd gepleegd op de boerderij van Santa Lucia.


Veiligheidsfunctionarissen beweerden, dat de politie werd beschoten zodra ze bij de boerderij aankwamen om 14 arrestatiebevelen uit te voeren tegen mensen die beschuldigd waren van het vermoorden van een bewaker die een maand eerder door de eigenaar van de ranch in dienst was genomen. Geen enkele officier had enig letsel na de confrontatie.

Overlevenden, getuigen en familieleden van de slachtoffers weerspreken deze beweringen en zeggen dat de politie schietend ter plekke kwam en geen poging heeft ondernomen iemand van een rechtsorde op de hoogte te stellen.

De slachtoffers waren leden van de Liga de Campesinos Pobres, een groep landloze activisten en 150 gezinnen die op zoek zijn naar agrarische hervormingen in het gebied.

Degenen die verantwoordelijk zijn voor de dodelijke operatie moeten nog worden geïdentificeerd, aldus Amnesty International.

In 1996 doodde de Para-staatspolitie 19 landactivisten die een snelweg hadden geblokkeerd om te protesteren voor hun recht om op een boerderij te blijven, die 3.000 gezinnen hadden bezet.

(Suriname Mirror/TeleSUR/Twitter/YouTube)

Brazilië wijst voor vierde keer vergunning voor Franse Total af om te boren in bassin Foz do Amazonas

Bekken waar Franse oliemaatschappij wil boren herbergt groots koraalrif


Het Braziliaanse milieubureau Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente) heeft dinsdag 29 mei 2018 de aanvraag van de Franse oliemaatschappij Total SA voor een milieuvergunning voor boorwerkzaamheden in het ecologisch kwetsbare bassin van Foz do Amazonas afgewezen.


Het is de vierde keer, dat Ibama de aanvraag heeft afgewezen en om aanvullende informatie heeft gevraagd. Ibama zei, toen ze de aanvraag in augustus voor de derde keer afkeurde, dat Total een laatste kans kreeg om de aanvraag te verduidelijken voordat het proces werd opgeschort.


Een expeditie vorige maand door milieuactivisten van Greenpeace, naar aanleiding van de eerdere ontdekking van een groot koraalrif in de buurt, documenteerde koraal in het gebied waar Total van plan is te boren.

 
De weigering van Ibama om de milieueffectstudie van Total te accepteren, heeft de onderneming ertoe aangezet om het offshorebekken gedurende meer dan vier jaar te verkennen.

Het bekken kan tot 14 miljard vaten aardolie bevatten, ofwel meer dan de volledige bewezen reserves in de Golf van Mexico, volgens geologen.
http://www.ibama.gov.br/notas/1474-foz-do-amazonas-estudos-ambientais-apresentados-sao-insuficientes-conclui-parecer-tecnico-do-ibama

Foz do Amazonas: estudos ambientais apresentados são insuficientes, conclui Parecer Técnico do Ibama


Publicado: Terça, 29 de Maio de 2018, 14h59 | Última atualização em Quarta, 30 de Maio de 2018, 10h38 
 
Brasília (28/05/2018) – Parecer Técnico do Ibama (n° 72/2018-COEX/CGMAC/DILIC) concluiu que o Estudo Ambiental de Caráter Regional da Bacia da Foz do Amazonas, elaborado pelas empresas Total, BP e Queiroz Galvão, apresenta “lacunas e incongruências que inviabilizam a sua aprovação”. Segundo o documento, são necessárias informações e esclarecimentos dos empreendedores sobre os meios físico e biótico.

Em outro Parecer Técnico, n° 73/2018-COEXP/CGMAC/DILIC, o corpo técnico do Instituto concluiu que pendências e incertezas identificadas no licenciamento ambiental para exploração de petróleo e gás na Foz do Amazonas impedem o prosseguimento do processo da Total. A dificuldade da empresa em apresentar um Plano de Emergência Individual (PEI) satisfatório é apontada como um dos impeditivos, além da ausência de acordo bilateral entre Brasil e França relacionado a ocorrências que envolvam derramamento de óleo.

O Parecer Técnico n° 73 destaca que surgiram fatos novos no processo que precisam ser esclarecidos, como a alteração da metodologia de perfuração, substituída pelo drift-running, e a existência de recifes biogênicos nos blocos da empresa, o que gera insegurança técnica.

A diretora de Licenciamento Ambiental, Larissa Amorim, encaminhou o Parecer Técnico n° 72 aos empreendedores para que sejam atendidas as pendências identificadas. Em relação ao Parecer n° 73, a diretora confirmou o entendimento técnico quanto à necessidade de apresentação de informações e esclarecimentos sobre o PEI, a identificação e avaliação de impactos ambientais, a modelagem de dispersão de óleo, a área de influência e as medidas de mitigação e controle ambiental.
Mais informações:

Diretoria de Licenciamento Ambiental do Ibama

(Suriname Mirror/Reuters/Twitter)

woensdag 30 mei 2018

Dilip Sardjoe: 'Ik heb totaal geen boodschap aan Sunil Oemrawsingh en zijn partij'

Oemrawsingh brengt Sardjoe in verband met steekpenning- enzaak Ballast Nedam

Sardjoe: 'Wat ik heb besproken met de Nederlandse Justitie gaat niemand aan'


'Hij mag op het dak gaan zitten, ik heb totaal geen boodschap aan hem en zijn partij', aldus Dilip Sardjoe, ondernemer en Surinames hoofdonderhandelaar met de Alcoa, in reactie op een aantijging van DA’91-partijraadsvoorzitter Sunil Oemrawsingh. Die vindt dat de zakenman de integriteit mist om de belangen van de Staat te dienen, omdat hij steekpenningen van Ballast Nedam zou hebben aangenomen. 

'Het past in de politiek en voor het vertrouwen dat hij niet langer namens de Staat optreedt. Het is in het belang van de samenleving en een bewijs van goed bestuur wanneer deze houding consequent is, net zoals dat het geval is geweest in het debacle met het AMC-project, waar koppen hebben gerold', aldus Oemrawsingh woensdag 30 mei 2018 in de Ware Tijd..

Sardjoe zegt dat hij helemaal niets weet van steekpenningen door Ballast Nedam aan wie dan ook. Hij zou in 2015 hierover ook zijn gehoord door de Nederlandse Justitie. 'Ik ben gehoord als getuige en niet als verdachte. Wat ik heb besproken met de Nederlandse Justitie gaat niemand aan en ik zal daarover in de publiciteit ook geen uitspraken doen.'

Oemrawsingh brengt de ondernemer in verband met de steekpenningenkwestie van Ballast Nedam, waarin het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) onlangs een voorwaardelijke straf van zes maanden en een boete van 50.000 euro heeft geëist tegen de voormalige financieel directeur van het bedrijf, Robby Asmus. Die zou betaald hebben aan de zakenman om de opdracht voor de bouw van de brug over de Surinamerivier te krijgen.

'Volgens het Nederlandse OM zou hij in 1997 bijna vijf ton in Nederlandse gulden terug hebben gekregen van Sardjoe', zegt Oemrawsingh.

Minister Yldiz Pollack-Beighle in Togo voor ACP

Pollack-Beighle woont 43e ministeriële vergadering ACP-groep met Europese Unie (EU) bij


De Afrikaanse Caraibische Pacifische (ACP) landen zijn momenteel bijeen in Lome, Togo. Het gaat om een gewone zitting die tweemaal per jaar plaatsvindt. De bijeenkomst valt samen met de 43e gezamenlijke ministeriële vergadering van de ACP-groep met de Europese Unie (EU). 

Minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken (BuZa) vertegenwoordigt Suriname op de bijeenkomsten. De ACP Raad van Ministers bepaalt de voorwaarden en condities voor het uitvoeren van de doelstellingen van het algemeen beleid, en controleert periodiek of deze doelstellingen zijn bereikt.

De samenwerkingsrelatie tussen de ACP- EU begon in 1975 met de aanname van de 1e Lome Overeenkomst. Intussen zijn diverse overeenkomsten tussen partijen gesloten; de jongste is de Cotonou Overeenkomst in het jaar 2000. De Cotonou Overeenkomst zal in 2020 aflopen, meldt het ministerie van BuZa woensdag 30 mei 2018 via het Nationaal Informatie Instituut (NII). Het is daarom van belang dat de ACP en EU bijeenkomen voor het bespreken van de toekomstige relatie.

De drie regio’s binnen de ACP hebben elk afzonderlijk een proces van reflectie doorlopen, waarbij  van gedachten is gewisseld over de politieke en economische toekomst van het ACP-samenwerkingsverband, en van het samenwerkingsverband tussen de ACP en de EU na 2020. Daarbij is het belang van eenheid binnen de ACP-groep van landen benadrukt.

Suriname en de Europese Unie hebben al ongeveer 40 jaar een intensieve relatie, in het bijzonder op het raamwerk van de technische en financiële assistentie, die ter beschikking is van de Cariforum Regio. Suriname heeft onder meer op agrarisch gebied en ten aanzien van klimaatverandering, infrastructuur, cultuur en toerisme, assistentie gekregen. Ook de intraregionale integratie tussen de 79 lid landen van de ACP is voor Suriname een belangrijke en strategische aangelegenheid in haar buitenlands beleid, aldus BuZa.

Guyanese vissersbaas Nakool ‘Fyah’ Manohar in Guyana aangeklaagd voor moord op Guyanese visser Mohabir

Mohabir was één van de vissers die eind april voor Surinaamse kust werden overvallen

Nakool 'Fyah' Manohar wordt gezien als de opdrachtgever van de overval op de vissersboten


De Guyanese vissersbaas Nakool ‘Fyah’ Manohar is woensdag 30 mei 2018 in Guyana aangeklaagd voor moord op de Guyanese visser Tiliknauth Mohabir. Mohabir was één van de vissers op de vier boten die eind april en begin mei voor de Surinaamse kust werden overvallen en om het leven gebracht. Dit meldt de Guyanese nieuwswebsite Demerara Waves woensdagavond als 'breaking news'.

Op grond van de Anti-Zeepiraterijwet van Guyana kunnen burgers daar aangeklaagd en berecht worden ook wanneer het misdrijf op de wateren van een ander land heeft plaatsgevonden. Manohar's voorarrest werd met twee weken verlengd. Op 13 juni moet hij weer voor de rechter verschijnen.

De aanklacht is, aldus Lyndon Alves, politiecommandant van Berbice, het resultaat van het politieonderzoek dat zowel in Suriname als in Guyana is verricht naar de piratenaanval. Rechercheurs uit beide landen hebben geconcludeerd dat de overvallen geen gewone berovingen waren om economisch gewin.

Het bloedbad was een vergelding voor de moord op Manohar's broer, Somnauth Manohar. Hij, eveneens een visser, werd op 30 maart voor zijn huis te Munder doodgeschoten bij een drive-by shooting. De daders van deze moordaanslag zijn nog niet aangehouden.

De verdachte is ook ten laste gelegd dat hij betrokken was bij twee andere berovingen op zee in 2015 en 2016. Nakool 'Fyah' Manohar wordt gezien als de opdrachtgever van de overval op de vissersboten.


Komende dagen volgt nog een moordaanklacht die verband houdt met de overvallen in Suriname tegen deze verdachte.

Deel van de door Nederland in beslag genomen Euro 19 miljoen zou van 5 cambio's zijn

De cambio’s kunnen de herkomst van het geld niet verantwoorden


Het Dagblad Suriname bericht woensdag 30 mei 2018, dat zij 'van welingelichte bronnen' de namen heeft gekregen van 5 cambio’s, die mogelijk betrokken zijn bij een deel van de Euro 19 miljoen door Nederland in beslag genomen. HJ de Vries Exchange NV, Surora Exchange N., Exces NV, Unitel Exchange NV en Trade Exchange NV (Sahara Cambio) zijn expliciet genoemd. 

Het merendeel van het geld (ruim Euro 12.5 miljoen) zou aan deze 5 cambio’s toebehoren. Dit zou ook bekend zijn onder de cambiohouders. Die zijn vrijdag 25 mei 2018 door de minister van Financiën hierover ingelicht.

De cambio’s kunnen de herkomst van het geld niet verantwoorden. HJ de Vries Exchange NV en Unitel Exchange NV hebben er duidelijk voor gekozen om (nog) niet in te gaan op de kwestie.

Unitel wenst de voorzitter van de Cambiohoudersvereniging niet over te slaan.

De bedrijfsleider van Exces Cambio (voorzitter van de Vereniging van Cambiohouders) is uitlandig.

Trade Exchange NV (Sahara Cambio) zou nog contact opnemen met Dagblad Suriname.

Bij Surora kon er geen leidinggevende worden bereikt.

De cambio’s in kwestie reageren in beginsel strikt op de mededeling van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), die onlangs aangaf dat zij afspraken heeft met alle betrokken partijen om een persstilte te betrachten. De CBvS blijft in overleg met het Openbaar Ministerie in Nederland om deze zaak op te lossen.

De minister van Financiën bemoeit zich klaarblijkelijk nu persoonlijk met de zaak. De cambio’s zijn door de minister gevraagd om de herkomst van het geld schriftelijk aan te tonen. Die moeten het geld in beginsel verantwoorden. Enkele collega cambio-eigenaren denken dat het de cambio’s zal lukken om een deel van de herkomst te verantwoorden. Men reageert toch sceptisch over het alles verantwoorden. Enkelen zijn daarom verheugd niet te behoren tot de groep van 5. 'Er kan zwart geld in zitten. Dat is best mogelijk. Wij zijn niet van de partij. Men moet even zelf gaan nadenken', stelt een van de bronnen.

Regering verwerpt weer eens inhoud van een Amerikaans overheidsrapport

'Rapport 'International Narcotics Control Strategy' zonder inhoudelijk bewijsmateriaal'

'Rapportage met misleidende analyses en data in het rapport'

 
De regering is het niet eens met het negatieve beeld dat geschetst wordt over het land in het Amerikaanse rapport 'International Narcotics Control Strategy'. De regering heeft een protestnota gestuurd naar het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten als reactie op de publicatie van het landenrapport uitgegeven in maart. 

De VS wordt gewezen op de hantering van beweringen zonder inhoudelijk bewijsmateriaal en onjuiste weergave van feiten en rapportage met misleidende analyses en data in het rapport, aldus hetministerie van Buitenlandse Zaken woensdag 30 mei 2018 via het Nationaal Informatie Instituut.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken van de VS wordt eveneens geattendeerd op de inspanningen die de betrokken instanties en autoriteiten van Suriname op het gebied van drugsbestrijding hebben gepleegd en blijven plegen en de successen die zijn geboekt op voormeld gebied.

Suriname zal verdere stappen blijven ondernemen ter versterking van het drugsbestrijdingsbeleid en blijft gecommitteerd aan de samenwerking met de betrokken Internationale instanties en autoriteiten om de drugshandel en druggerelateerde criminaliteit te bestrijden.

Suriname

OVERVIEW


Money laundering in Suriname is closely linked to transnational criminal activity related to the transshipment of cocaine, primarily to Europe and Africa. According to local media reports, both domestic and international drug trafficking organizations are believed to control most of the laundered proceeds, which are primarily invested locally in casinos, real estate, foreign exchange companies, car dealerships, and the construction sector. Public corruption also may contribute to money laundering, though the full extent of its influence is unknown. Profits from small-scale gold mining and related industries fuel a thriving informal sector. Much of the money within this sector does not pass through the formal banking system. In Suriname’s undeveloped interior, bartering with gold is the norm for financial transactions.


VULNERABILITIES AND EXPECTED TYPOLOGIES


Goods such as agricultural products, fuel, cigarettes, alcohol, and medicine are smuggled into the country via Guyana and French Guiana and are sold below market prices. Other goods are smuggled into the country with the primary aim of avoiding payment of import duties and other taxes. There is little evidence to suggest this smuggling is funded by narcotics trafficking or other illicit activity. 


Contraband smuggling likely does not generate funds later laundered through the financial system. There are indicators that TBML occurs, generally through the activities of local car dealerships, gold dealers, and currency exchanges (cambios). Money laundering may occur in the formal financial sector through banks and cambios.

There is no evidence the formal banking sector facilitates movement of currency derived from illegal drug sales in the United States. Local drug sales of cocaine in transit through Suriname are usually conducted in U.S. dollars, which may be deposited domestically.


KEY AML LAWS AND REGULATIONS


Suriname has taken a number of steps recently to improve compliance with international AML standards. For example, the International Sanctions Act (O.G. 2016 no. 31) was enacted on February 29, 2016 and came into force on March 3, 2016 to amend the International Sanctions Act (O.G. 2014 no. 54). This law establishes as a legal entity a Council on International Sanctions, with the responsibility of supervising all service providers for compliance with the International Sanctions Act.


On February 29, 2016, the Law on detailed amendment to the Law on Personal Identification Service Act (O.G. 2016 no. 32) was enacted. It was brought into force on March 3, 2016 to amend the Personal Identification Services (WID) Act. This law is directly related to the CDD obligations applicable in higher risk situations and is intended to make enhanced CDD mandatory for Suriname’s NPOs.

The Law on detailed amendment to the Law on Disclosure of Unusual Transactions Act (O.G. 2016 no 33) was enacted on February 29, 2016 and came into force on March 3, 2016 to amend the Disclosure of Unusual Transactions Act (O.G. 2002 no. 65, as amended in O.G. 2012 no. 133). The overarching intent of this amendment is to further improve the AML mechanisms linked, in part, to the Act on Capital Market (O.G. 2014 no. 53).


On February 29, 2016, State Decree (O.G. 2016 no 34) was enacted with the overarching intent to implement article 2, section 1 of the Act International Sanctions (O.G. 2014 no. 54).


CDD rules and STR requirements cover banks and credit unions, asset managers, securities brokers and dealers, insurance agents and companies, currency brokers, remitters, exchanges, auditors, accountants, notaries, lawyers, real estate agents, dealers in gold or other precious metals and stones, gaming entities and lotteries, and motor vehicle dealers.


The exchange of records between Suriname and other countries is possible via individual MOUs and mutual legal assistance requests.
Suriname is a member of the CFATF, a FATF-style regional body. Suriname’s most recent mutual evaluation can be found at: https://www.cfatf-gafic.org/index.php/documents/cfatf-mutual-evaluation-reports/suriname-1


AML DEFICIENCIES
On November 25, 2015, the CFATF issued a public statement asking its members to consider the risks posed to their financial systems by the strategic deficiencies in Suriname’s AML regime. On November 10, 2016, the CFATF recognized Suriname’s improvements in the legislative and regulatory areas and called on Suriname to continue making further improvements to achieve full compliance with international AML standards.


Suriname has requirements for enhanced due diligence procedures for foreign, but not domestic, PEPs.


During the period January to September 2016, 115 of the 306,619 STRs received by the FIU led to investigations.


Suriname is not a member of the Egmont group. Additionally, the Government of Suriname is not party to the UNCAC.


ENFORCEMENT/IMPLEMENTATION ISSUES AND COMMENTS

Suriname ratified the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances in 1992. A bill on international sanctions was passed in the first half of 2016.

A gaming board was established by Law in 2009. In March 2016, the Minister of Justice and Police met with the three-member leadership team of the Gaming Board. The Board presented a plan to start operational activities in the near future. Other than the three members, the Board has no personnel.
From January to September 2016, there were four money laundering prosecutions and no convictions.Suriname

Suriname is a transit zone for South American cocaine en route to Europe, Africa, and, to a lesser extent, the United States. The 2016 introduction of direct flights between the United States and Suriname could create additional opportunities for drug trafficking. Suriname’s sparsely populated coastal region and isolated jungle interior, together with weak border controls and infrastructure, make narcotics detection and interdiction efforts difficult. There is little evidence of drug production in Suriname.


The Government of Suriname is officially opposed to narcotics trafficking, but little political will has been demonstrated to pursue vigorous enforcement. Corruption pervades many government offices in Suriname and may also play a role. Local criminal investigations of allegedly corrupt acts are rare and local prosecutions even rarer. President Desire Bouterse and Member of Parliament Ronnie Brunswijk have been convicted of drug trafficking in absentia in separate court cases in the Netherlands and France. Dino Bouterse, son of President Desire Bouterse, was sentenced in March 2015 to 16 years in prison for drug smuggling and other crimes.


Suriname installed an automated biometrics border control system for travelers at points of entry in 2013 and amended the criminal code to allow DNA as evidence in 2014. The National Assembly approved the “Acquisition and Sentence Transfer Enforcement” law in October 2016. This legislation is meant to establish the conditions under which a sentence issued by a foreign court would be applied within Suriname, as well as the conditions involved in applying the verdicts of Surinamese courts abroad.


Cargo containers carry most of the narcotics smuggled through Suriname, but smaller fishing vessels also carry drugs out to sea for transfer to larger freighters. A U.S.-funded, UN-sponsored Container Control Unit operates at the Terminal of Nieuwe Haven (Port of Paramaribo) and assisted in two drug investigations in 2016. Their operating protocol requires permission and oversight of Surinamese Customs authorities.


During the first 11 months of 2016, Surinamese authorities arrested 156 suspected drug traffickers and seized 851 kilograms (kg) of cocaine; 8,827 liters of liquid cocaine; 46.3 kg of marijuana; 19,466 MDMA (ecstasy) tablets; and trace amounts of hashish and MDMA in powder form. A 32-person Combating International Drug Trafficking (BID) team screens airport passengers on flights bound for the Netherlands.


There is one free, government-run detoxification center; other treatment centers are run by non-governmental organizations. In 2014, law-makers adopted new legislation allowing treatment for drug addiction as an alternative to criminal sentencing. As of October 2016, implementing protocols for this legislation were still being drafted.


Suriname is a party to the Inter-American Convention against Corruption and Migrant Smuggling and the Inter-American Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters. Suriname has a bilateral maritime counternarcotics enforcement agreement with the United States, as well as agreements with the Netherlands, Brazil, Venezuela, and Colombia.


 In 2016, the United States provided training, technical assistance, and material support to several elements of the Surinamese Police. The United States encourages the Government of Suriname to increase narcotics interdiction, as well as subsequent investigations and prosecutions.