maandag 5 januari 2015

Den Blauwvinger: President Bouterse krijgt koekje van eigen deeg in door hem tegen politieke opponent Santokhi aangespannen rechtszaak

COLUMN: Vertragingstactiek? Dat zou Bouterse bekend in de oren moeten klinken


Gerold Sewcharan, de advocaat van VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi, heeft woensdag 24 december 2014, de rechter in een door president Desi Bouterse tegen zijn grootste opponent aangespannen rechtszaak, gewraakt. De rechtszaak lijkt een op voorhand mislukte poging van Bouterse om Santokhi feitelijk monddood te maken.

Santokhi is door de president voor de rechter gedaagd, omdat de VHP-leider tijdens een vergadering van de Pertjajah Luhur op 23 november in Lelydorp had gezegd, dat Bouterse drugsmaffia van Colombia naar Suriname heeft gebracht. Hij heeft volgens Santokhi Suriname in de greep van de drugscriminelen gebracht. Bouterse zou Suriname ook in handen gebracht hebben van wapenhandelaren. Een paar weken na die uitspraken is Bouterse pas naar de rechter gestapt en eist dat de VHP-voorzitter zijn woorden intrekt.

De advocaat van president Bouterse, Nailah van Dijk, liet via de nieuwswebsite Starnieuws weten verbaasd te zijn over de wraking. De belangrijkste reden om een rechter te wraken is wanneer die eerder een uitspraak gedaan heeft tegen de betrokken persoon, Bouterse, of als zij een familierelatie zou hebben. Dit is echter niet van toepassing op de rechter in de zaak Bouterse-Santokhi.

Van Dijk vindt dat haar collega een vertragingstactiek toepast. 'Hij wilde al zes weken uitstel, maar hiertegen heb ik geprotesteerd. Het gaat om de president van het land tegen wie ernstige beschuldigingen zijn gedaan. Deze zaak moet zo snel mogelijk worden afgehandeld.'

Hoe luidt dat spreekwoord ook al weer? De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet. Ongelooflijk dat de advocaat van de president met die opmerking over vertragingstactiek komt. Is het immers niet Bouterse zelf die al vele, vele, vele jaren het 8 decemberproces traineert via zijn kanalen en vriendjes met allerlei vertragingstactieken? En nu een door hem zelf aangespannen rechtszaak tegen een politiek opponent ietwat wordt uitgesteld, zodat de advocaat van die opponent zijn zaak goed kan voorbereiden, komt hij plots, via zijn advocaat, op de proppen, oh hoe hypocriet, met de kritiek dat zijn tegenstander vertragingstactiek toepast. Het lijkt op de omgedraaide wereld.

Rozendaal sprak.....
Overigens plaatste een aan de VHP gelieerde schrijver van ingezonden stukken in de media, Idris Naipal, terecht de opmerking in een ingezonden stuk van zaterdag 27 december 'het heel vreemd' te vinden 'dat president Bouterse niet durft Rozendaal voor het gerecht te slepen'.

Ruben Rozendaal, de wapenbroeder en boezemvriend van Bouterse, heeft immers op 23 maart 2012, in het 8 decemberproces voor de Krijgsraad onder andere onder ede verklaard, dat hij wapens importeerde. 'Ik had meer dan 250 wapens. Deze wapens werden door Bouterse geruild met de FARC voor drugs. Ik blijf erbij dat hij een crimineel is', zo verklaarde Rozendaal.
Overigens zou zoon Dino Bouterse later ook betrokken zijn geweest bij deals waarbij de FARC cocaïne leverde in ruil voor wapens.

Bouterse zweeg. Geen rechtszaak, geen eis tot rectificatie van de woorden van Rozendaal.

Inmiddels dreigt Santokhi om binnenkort met veel documentatie naar buiten te komen om onder andere zijn op 23 november gedane opmerkingen over Bouterse kracht bij te zetten. De door de president tegen de leider van de VHP en oud-minister van Justitie en Politie aangespannen rechtszaak kon zich nog wel eens tegen de hoofdverdachte in het 8 decemberstrafproces keren.....

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
05 januari 2015
Amsterdam-Paramaribo

'Cocaïne in een van haar natuurlijke lichaamsopeningen'

De spagaat van een niet-professionele afdeling Public Relations Surinaamse politie

Vagina niet durven te benoemen en locatie misdrijf simpelweg niet vermelden in politiebericht

05-01-2015 Door: Paul Kraaijer


Paramaribo – De afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname heeft vandaag in een politiebericht 'politiek correct' vermeld, dat een 38-Jarige Nederlandse vrouw bolletjes met cocaïne in 'één van haar natuurlijke lichaamsopeningen' had gestopt. Met andere woorden, gewoon in haar vagina dus. De vrouw werd gisteren gearresteerd op de nationale luchthaven J.A. Pengel.

In 'één van haar natuurlijke lichaamsopeningen'..... Denkt de afdeling Public Relations dat niemand het woord vagina begrijpt of poenie? Mensen gaan echt niet denken dat die smokkelaarster de bolletjes in een oor of neusgat had gepropt, dus doe gewoon, en schrijf gewoon in het vervolg vagina. Niets mis mee, toch? Met dat woord...

De afdeling voorlichting van de politie komt, vanwege de inhoud van haar politieberichten, zeer amateuristisch over. Los van de veelvuldige taalfouten zijn de berichten regelmatig onvolledig. Ze wordt met regelmaat verzuimd om de locatie van een misdrijf te vermelden, terwijl lezers juist graag willen weten waar iets is gebeurd zodat zij bijvoorbeeld of gerustgesteld kunnen zijn of eventueel veiligheidsmaatregelen kunnen treffen. Mensen zijn nu eenmaal nieuwsgierig van aard.
Een bericht over een misdrijf zonder dat wordt vermeld waar het is gebeurd, heeft geen enkele nieuwswaarde en het is dan ook zinloos om er aandacht aan te besteden. Maar, het Surinaamse journaille weet zelf niet na te denken en neemt gewoon klakkeloos politieberichten (veelal letterlijk, inclusief fouten) over. En door dat te doen blijven lezers achter met vragen.

Als webredacteur van de nieuwswebsite De Surinaamse Krant, gevestigd te Amsterdam, heb ik gisteravond de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname via Facebook benaderd.

(De website van het korps vermeldt geen enkele contactinformatie laat staan een e-mailadres! Niemand kan dus de afdeling Public Relations bereiken.) 

Aanleiding waren twee politieberichten gisteren waarin geen locaties werden vermeld. Ergens in Paramaribo had een militair iemand in een been geschoten en ergens had een jongedame haar vrouwelijke partner in de rug gestoken. Maar, waar? Geen idee. De politie had dat niet vermeld.

'Beste, Is het mogelijk om in de toekomst bij berichten, zoals vandaag over de militair die schiet en een steekpartij, te vermelden waar iets is gebeurd??? Dat is immers wat mensen graag willen weten. Maar, te vaak wordt geen locatie in een politiebericht vermeld. Berichten zonder vermelding van waar iets is gebeurd hebben feitelijk geen zin om geplaatst te worden in journalistiek kwalitatief goede media, omdat je onherroepelijk de vraag krijgt: maar, waar is dat gebeurd dan??'

Ik ontving vanochtend deze reactie:

'Beste wij concentreren ons meer op inhoud van de strafbare handeling zelf, welke heeft plaatsgevonden. In bepaalde gevallen is het raadzaam om de lokatie ruim te noemen, dan specifiek aan te geven, waar een geval zich heeft voorgedaan.'

Een teleurstellende en vreemde reactie, waaruit in ieder geval blijkt dat niemand bij de afdeling Public Relations van de politie enige journalistieke- of voorlichtingsachtergrond heeft. Het zijn agenten en met die achtergrond worden dan ook de politieberichten geschreven, waarin ook niet wordt geschroomd om typisch formeel, ambtelijk, politiejargon te hanteren. Er wordt niet gedacht aan de lezers, de burgers. De politie zou ook aan preventie en bescherming van de burgers aandacht moeten besteden. Dat kan de politie doen onder andere doen door consequent in politieberichten te vermelden waar een misdrijf is gepleegd en niet te volstaan met het noemen van een politieressort. Het gaat ook niet om 'bepaalde gevallen', zoals de politie stelt in haar reactie, maar om alle gevallen. Immers, te vaak wordt een plaats delict niet vermeld in een politiebericht.

Helaas is het ook kwalitatief slecht gesteld met het lokale journaille. Daarom zijn er ook nooit vanuit dat veld, laat staan vanuit de nutteloze Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) kritische geluiden te horen over de kwaliteit van de politieberichten en daarom worden die berichten zonder na te denken gekopieerd en gepubliceerd. Journalistieke kwaliteit ontbreekt, volledig.

Beter geen artikel dan een onvolledig artikel
De Surinaamse Krant hanteert een beleid, dat politieberichten over bijvoorbeeld een misdrijf waarin geen locatie van een delict wordt vermeld, niet worden gebruikt. Beter geen artikel, dan een onvolledig artikel waardoor je je lezers met vragen laat zitten.